Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Licens Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Praktiserende Arkitekters Råd, Strandgade 27 A, 1401 (740/750) Fuldmægtig: Mollerup Designlab A/S, Østerbrogade 135, 2100 København Ø, (511) Klasse 16: Trykte publikationer. (511) Klasse 35: Tjenester ydet af foreninger til deres medlemmer i form af rådgivning vedrørende forretningsledelse og organisation. (511) Klasse 42: Tjenester ydet af foreninger til deres medlemmer i form af juridisk bistand og rådgivning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. "Warm gray 11". (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer arkitekter, der er medlem af Praktiserende Arkitekters Råd, PAR For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Der er ikke fastsat bestemmelser for mærkets benyttelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GN Foods ApS, Dyrehegnet 46, 2740 Skovlunde, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MPLOYEE (730) Indehaver: Mærsk Data A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: Make Sense v/pia Porse Wett Jørgensen, Enghavevej 11, 4th., 1674 København V, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ISKILDE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Creme Napoleon (730) Indehaver: Puratos Denmark A/S, Egelund A 23, 6200 Åbenrå, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (730) Indehaver: Jan Bender, Vroldvej 192, 8660 Skanderborg, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Bender.dk, Gammeltorv 8, 3., 1457 (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 399

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bienex (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Puratos Denmark A/S, Egelund A 23, 6200 Åbenrå, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Revicentrum (730) Indehaver: Erik Preben Jensen, Langesnogvej 3, 4690 Haslev, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (730) Indehaver: JMI ApS, Gothersgade 103, 4., 1123 (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, bøger, tidsskrifter, trykte publikationer, blanketter, skemaer, tryksager, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, rådgivning vedrørende personaleudvælgelse, personalerekruttering. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PERFORMANCE A1 (730) Indehaver: Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, smørende olier og fedtstoffer, brændstoffer (herunder motordrivmidler) ikke kemiske tilsætningsstoffer til brændstoffer, smøremidler og fedtstoffer, midler til absorbering og fugtning og binding af støv; belysningsstoffer. (730) Indehaver: Therkildsen v/marianne Brian Therkildsen, Kyndbyvej 82, 3630 Jægerspris, (511) Klasse 20: Senge til hunde og katte i træ, herunder madrasser, knager ikke af metal til knagerækker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KÆMPE HOTTER (730) Indehaver: Stryhn's A/S, Vestre Kirkevej 13-19, 4000 Roskilde, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Pølser og pøsevarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ameli Mite (730) Indehaver: United Nordic Pharma A/S, Hammervej 7, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 05: Farmaceutisk specialitet. 400

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: systemintegrering; distributions- og servicevirksomhed; industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, computerprogrammering, juridisk bistand; ingeniørvirksomhed; kvalitetskontrol. (730) Indehaver: Julie Fagerholt ApS, Pilestræde 45, 1112 København K, (740/750) Fuldmægtig: Sand & Partnere Advokatfirma, Nørre Søgade 7, 1005 (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgensta nde, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRUE STAR (730) Indehaver: Tommy Hilfiger Licensing, Inc., a Corporation of the State of Delaware, University Plaza, Bellevue Building, 262 Chapman Road, Suite 103-A, Newark, Delaware 19702, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Eau de cologne, eau de toilette, dufte, kropscremer, lotions og geleer; deodoranter og antitranspiranter; sæber til personlig brug; kropspudder, badeolier; badesalte; brusegeleer; hårshampoo og hårbalsam; hårspray; gele til at sætte håret; cremer og lotions, læbestift; lipgloss, æteriske olier, kosmetiske præparater, neglelak, mascara, make-up foundation, øjenbrynsblyanter, astringerende midler til ansigtet, solbrunende lotion, solbrunende og selvbrunende præparater, læbebalsam (ikke til medicinsk brug), solblokker og solbeskyttelsespræparat, hårlotions, koldcreme, rensecreme, barbercreme og lotions. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Park City ApS, Østergade 22, 1100 (511) Klasse 39: Udlejning af parkeringspladser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: bb electronics (730) Indehaver: bb electronics a/s, Ane Staunings Vej 21, 8700 Horsens, (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed, herunder reparationsvirksomhed i forbindelse med defekt på leverede elektronikprodukter. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser; skibsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; sourcing, herunder leverandørog materialeudvælgelse, komponentindkøb, herunder forhandling med leverandører, styring af samarbejde med komponentleverandører og lagerføring af standard- og kundespecificerede komponenter; produktion; test af materiale; elektroniske og mekaniske sammenslutninger af produkter i forlængelse af printmontagen, herunder slutmontage af kundeprodukter; (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CustomerCapital (730) Indehaver: PFA Pension, forsikringsaktieselskab, Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 36: Pensionskassevirksomhed; investering af kapital; investeringsforeninger; rådgivning og information om investering af kapital; forsikringsvirksomhed; finansielle ydelser; finansiering; finansielle analyser; finansiel information og finansiel rådgivningsvirksomhed; rådgivning vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CPH REC (730) Indehaver: We Dig Music ApS, Strandhøjsvej 24, 2920 Charlottenlund, (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, optiske, magnetiske eller elektroniske databærere, CD-Rom, compact discs, minidiscs, lydplader, DVD-plader, belyste film, videobånd, videooptagelser, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; computer hardware og software, elektroniske publikationer (downloadable). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; branding af kunstnere. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed; financiel sponsorering, formidling af sponsorkontrakter. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og tekster (undtagen reklametekster), udgivelse af noder, musik, film og multimedieprodukter, udlejning af fim, videofilm, musikoptagelser og multimedieprodukter; information om underholdning, levende optræden, organisering af konkurrencer (underholdning), levende optræden, organisering af konkurrencer (underholdning), organisering af shows (impresariovirksomhed), pladsreservation til shows, produktion af shows (forestillinger). (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand; administration af ophavsret, licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder, rådgivning vedrørende ophavsret. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Din Tandlæge (730) Indehaver: Gert Lerche, Rådhustorvet 2,2, 8700 Horsens, (740/750) Fuldmægtig: Mogens Bjerggaard, Adelgade 83, 8660 Skanderborg, (511) Klasse 03: Tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til tænder og mund. (511) Klasse 10: Odontologiske apparater og instrumenter, reguleringsindretninger. (511) Klasse 35: Bistand ved ledelse og administration af tandlægevirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. 401

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; helsekost og kosttilskud (ikke til medicinsk brug) hovedsageligt bestående af udtræk fra planter og/eller dyr, herunder skaldyr, urter og tang; urter herunder urteekstrakter til brug som næringsmidler. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), frugtsauce, krydderier; helsekost og kosttilskud (ikke til medicinsk brug og ikke indeholdt i andre klasser) hovedsageligt bestående af tørrede krydderurter; råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOTANDNOT (730) Indehaver: Hansens Flødeis ApS, Landerslevvej 5-7, 3630 Jægerspris, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PrintGroup ApS, Sct Knudsgade 21, 4100 Ringsted, (511) Klasse 09: Software (optagne computerprogrammer). (511) Klasse 35: Engrosvirksomhed, herunder salg af printere, kopimaskiner, faxmaskiner, hard- og software - også online, samt samling (ikke transport af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer (detailhandelvirksomhed). (511) Klasse 37: Installation, reparation, vedligeholdelse, servicering, rådgivning, support og konsulentydelser i forbindelse med printere, kopimaskiner, faxmaskiner og hardware. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning indenfor IT og printløsninger, installation, reparation, vedligeholdelse, servicering, teknisk rådgivning, support og konsulentydelser i forbindelse med software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TEENZ (730) Indehaver: Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje; naturmedicinske præparater herunder præparater baseret på indholdsstoffer fra planter og/eller dyr, herunder skaldyr, urter og tang; kosttilskud til sundhedspleje og medicinske formål, herunder i flydende form, herunder kosttilskud baseret på indholdsstoffer fra planter og/eller dyr, herunder skaldyr, urter og tang; vitamin- og mineralpræparater, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, (730) Indehaver: Brandhouse A/S, Århusgade 108 E, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (511) Klasse 09: Software, computere og perifert udstyr dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, systematisering af information i computerdatabaser, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; udvikling af varemærker og firmaidentitet og rådgivning vedrørende branding. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning vedrørende indkøb og brug af computerhardware og -software, design af computerprogrammer og computer programmering, industriel design; grafisk designervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HOT-NOT (730) Indehaver: Brandhouse A/S, Århusgade 108 E, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (511) Klasse 09: Software, computere og perifert udstyr dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, systematisering af information i computerdatabaser, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; udvikling af varemærker og firmaidentitet og rådgivning vedrørende branding. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning vedrørende indkøb og brug af computerhardware og -software, design af computerprogrammer og computer programmering, industriel design; grafisk designervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Manual (730) Indehaver: Manual ApS, Klostertorvet 6-8, 8000 Århus C, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet de la Cour, Lille Torv 6, 8100 Århus C, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), skateboards, skateboardhjul. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. 402

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRO-LINE (730) Indehaver: Pro-Line International, Inc. a corporation of the State of Delaware, 2121 Panoramic Circle, Dallas, Texas 75222, USA (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårplejepræparater, hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HistoryTag (730) Indehaver: Guangzhou Onesail Automation Development Co. Ltd., Room 205, Wu sahn Road, SCNU, Technology Building, CN Guangzhou, Kina (740/750) Fuldmægtig: OneSail denmark, Banemarksvej 50 B, 2605 Brøndby, (511) Klasse 09: Integrerede kredsløb (chips). (511) Klasse 35: Sortering og redigering af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 37: Installation, reparation og vedligeholdelse af computer hardware. (511) Klasse 39: Opbevaring af data lagret på elektroniske medier. (511) Klasse 42: Design af computerprogrammer og computersystemer, computerprogrammering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Wagenvoort Properties ApS, Fjeldstedvej 29, 9550 Mariager, (740/750) Fuldmægtig: Ejendomsmægler Jens Laurits Poulsen, Himmerlandsgade 59, 9600 Års, (511) Klasse 36: Investering i fast ejendom. (511) Klasse 42: Projektudvikling af fast ejendom. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: L C H Import A/S, Nørholmsvej 147, 9000 Ålborg, (511) Klasse 13: Fyrværkerigenstande. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HSH NORDBANK (730) Indehaver: Jydsk Planteservice A/S, Esbjergvej 40, 6000 Kolding, (511) Klasse 01: Vækstregulerende præparater til planter, gødningsmidler, gødningspræparater. (511) Klasse 31: Havebrugsprodukter. (511) Klasse 44: Havebrugsvirksomhed, kontorbeplantning, planteskoler. (730) Indehaver: HSH Nordbank AG, Gerhart-Haputmann-Platz 50, DE Hamburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, (511) Klasse 35: Bistand vedrørende forretningsledelse og forretningsadministration; forretningsundersøgelser; forretningsanalyser og -prognoser; rådgivning vedrørende forretningsledelse; vurdering i forretningsanliggender; rådgivning og information vedrørende forretningsmæssige projekter; rådgivnings- og konsulentvirksomhed i forbindelse med alle de forannævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; bankvirksomhed; kreditvirksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; tilvejebringelse af finansiel information online via internettet eller computernetværk; rådgivning og konsulentvirksomhed i forbindelse med alle de forannævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; computerunderstøttet transmission af bankforretninger via internettet og/eller computernetværk; elektronisk post; rådgivning og konsulentvirksomhed i forbindelse med alle de forannævnte tjenesteydelser. 403

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BioStretch (730) Indehaver: Green Comfort ApS, Skovlyvej 2, 8900 Randers, (511) Klasse 10: Ortopædiske artikler. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 25: Fodtøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nordic Swing (730) Indehaver: Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, (511) Klasse 41: Sportsbegivenhed: Golf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Binær Teknik A/S, Værkstedsvej 39-41, 4600 Køge, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mind and Body Balance (730) Indehaver: Hans-Henrik & Anne Margrethe Laxholm, Sømandshvile Park 1B, 2960 Rungsted Kyst, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: IT-Companion ApS, Margrethepladsen 3, Plan 3, 8000 Århus C, 1780 København V, (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere, og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, hostingvirksomhed og - service, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, kursusvirksomhed og afholdelse af kurser. (511) Klasse 42: Projektering af anlæg og installationer til telekommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Markedspension (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: åndedrættet (730) Indehaver: Kristoffer Glavind Kjær, Stjernerne 4, 3390 Hundested, ; Filip Rankenberg, Mariendalsvej 55, 2000 Frederiksberg, (511) Klasse 09: Videofilm; computersoftware. (511) Klasse 16: Trykte publikationer, herunder instruktions- og undervisningsmateriale, bøger. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje af mennesker, herunder alternativ behandling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JUST FOR ME (730) Indehaver: Pro-Line International, Inc. a corporation of the State of Delaware, 2121 Panoramic Circle, Dallas, Texas 75222, USA (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårplejepræparater, hårvand, tandplejemidler. (730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; pensionskassevirksomhed; sparekassevirksomhed; bankvirksomhed; investeringsforeninger. 404

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LIREX (730) Indehaver: Alstom Société anonyme, 25 avenue Kléber, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 12: Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet; koblinger til befordringsmidler til brug på land; støddæmpere til køretøjer; transmissioner til køretøjer til brug på land; bogier til jernbanevogne; kassevogne; drivkæder til befordringsmidler til brug på land; motorkæder til befordringsmidler til brug på land; automobilchassiser; lokomotivskorstene; koblinger til jernbanevogne; slidbaner til hjul til jernbanevogne; kørende materiel til jernbaner; jernbanebuffere; vippearme til jernbanevogne; retningsvisere til køretøjer; aksler; kabelkabiner; rullende materiel til tovbaner; hydrauliske kredsløb til køretøjer; lokomobiler; lokomotiver; motorer til befordringsmidler til brug på land; omnibusser; dæk til hjul til befordringsmidler; fremdrivningsmekanismer til befordringsmidler til brug på land; hjul til befordringsmidler; sporvogne og passagervogne til sporvogne; turbiner til befordringsmidler til brug på land; vinduer til køretøjer; godsvogne; jernbanevogne; kølevogne; sovevogne; spisevogne. (511) Klasse 37: Installation og reparation af luftkonditioneringsapparater; assistance i tilfælde af motorstop (reparation); vedligeholdelse og reparation af befordringsmidler; konstruktion af køretøjer; installation og reparation af elektriske apparater; installation og reparation af brandalarmer; information vedrørende konstruktion af køretøjer; information vedrørende reparation; vask af befordringsmidler; udlejning af byggeudstyr; installationsvirksomhed; vedligeholdelse og reparation af maskiner; rengøring af køretøjer; renovering af brugte eller delvis ødelagte maskiner; renovering af brugte eller delvist ødelagte motorer; renovering af brugte eller delvist ødelagte befordringsmidler til jernbaner; rustbeskyttelsesbehandling; rustbeskyttelsesbehandling af befordringsmidler; vedligeholdelse af køretøjer; indfedtning af befordringsmidler; konstruktion af jernbanespor. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer FR Frankrig (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GIBSON'S (730) Indehaver: William Grant & Sons Canada Limited, Strathclyde Business Park, Belshill, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 33: Vin, spirituosa og likører. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HBO, Hedensted ApS, Bytorvet 14, 8722 Hedensted, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, tryktyper, aviser. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (591) Farvetekst: Udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BEMERK (730) Indehaver: Bemerk I/S, Slagtehusgade 10, 2., 1715 København V, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Cemos (730) Indehaver: Dialex ApS, Jacob Møllersgade 4, 9560 Hadsund, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, etablering af forbindelse til et computernetværk. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Arbejdsretsportalen (730) Indehaver: J.H. Schultz Holding A/S, Herstedvang 10-12, 2620 Albertslund, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (511) Klasse 09: Software, software til brug for indsamling, bearbejdning og udsendelse af data via en central database tilgængelig via computernetværk. (511) Klasse 16: Bøger, tidsskrifter og tryksager. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsadministration i form af systematisering, indsamling, redigering, arkivering, lagring og genfinding af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 41: Nyhedsformidling, nyhedsformidling via computer netværk, nyhedsformidling via e-post. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: affald danmark (730) Indehaver: I/S Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S, (740/750) Fuldmægtig: Deloitte & Touche, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration samt kontoropgaver i forbindelse hermed inden for affaldsområdet. (511) Klasse 42: Bistand til medlemmer af interesseorganisation i form af teknologiske tjenesteydelser og industriel design inden for affaldsområdet. 405

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KEND DEN PÅ KNÆKKET (730) Indehaver: Stryhn's A/S, Vestre Kirkevej 13-19, 4000 Roskilde, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Pølser og pøsevarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Simplify*It (730) Indehaver: Lars Kjeldsen ApS, Ahlmannsvej 15, 6400 Sønderborg, (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Logografia (730) Indehaver: Logografia, Filial af Logografia AS, Norge, c/o Per Hugger, Bygholmvej 11, 2720 Vanløse, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Lær med Øvelser (730) Indehaver: Kåre Thomsen, Fiolstræde 32, 2th., 1171 København K, (740/750) Fuldmægtig: Ole Liedke, Vimmelskaftet 43, 1161 København K, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, bistand ved forretningsledelse, herunder vedrørende samarbejde i virksomheder og relationer mellem virksomheder og medarbejdere; bistand og rådgivning i forbindelse med rekruttering af personale. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; rådgivning i form af formidling af viden vedrørende kommunikation. (511) Klasse 42: Programmering af computere samt rådgivning, bistand og formidling af viden vedrørende software. (511) Klasse 44: Psykologvirksomhed i form af psykologisk bistand og rådgivning, herunder for ansatte og ledere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Sct. Ols (730) Indehaver: Hanne Harstrup, Røvej 16 A, 3760 Gudhjem, ; Tor Harstrup, Røvej 16 A, 3760 Gudhjem, (511) Klasse 44: Lægelig og psykologisk rådgivning og behandling vedrørende afhængige mennesker, herunder stofafhængige, alkoholikere og ludomaner. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Supermarked Indkøb I/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 29: Marmelade og syltetøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GREENY (730) Indehaver: Hjem-IS Europa A/S, Auktionsgade 3, 6700 Esbjerg, 1780 København V, (511) Klasse 30: Spiseis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danoffice ApS, Østre Havnevej 23, 5700 Svendborg, (511) Klasse 07: Nødstrømsgeneratorer, generatorer til elektricitet. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske data-bærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 12: Køretøjer, reservedele til køretøjer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 20: Møbler. 406

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EnergiBladet (730) Indehaver: Dong A/S, Agern Alle 24-26, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, bogbinderiartikler, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TV 2 Zulu A/S, Rugårdsvej 25, 5000 Odense C, (511) Klasse 38: Computerunderstøttet transmission af meddelelser og billeder, fjernsynsudsendelse uanset distributions- og finansieringsmetode, kommunikation via computerskærme, tilvejebringelse af elektroniske opslagstavler, radioudsendelser, tilvejebringelse af brugeradgang til internetportal med beskrivelse og visning af tv-udsendelser, samt udveksling af information og billeder. (511) Klasse 41: Organisering af open air filmforevisning; musik, revy og stand up comedy forestillinger,underholdning, levende optræden, shows, biografvirksomhed, uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer, entertainmentvirksomhed, fjernsynsunderholdning, organisering af konkurrencer, on-line publikationer, udgivelse af tekster undtagen reklametekster, produktion af videofilm og filmproduktion. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, udskænkning fra barer, boder og snackbarer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S El-Salg, Rørvang 10, 2620 Albertslund, (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EDELSMINDE (730) Indehaver: Dura Land- og Skovbrug ApS, Højbjergvej 16, 5700 Svendborg, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WELLTEC (730) Indehaver: Welltec ApS, Hejrevang 19, 3450 Allerød, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (511) Klasse 07: Væskedrevne og elektriske transportanlæg til brug i forbindelse med olie- og gas boringer og olie- og gas brønde til lands og til vands; dele og tilbehør til de forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser); væskedrevne og elektriske fremføringsmekanismer (ikke til manuel betjening) i form af apparater og instrumenter til brug for fastgørelse og løsning af mekaniske anordninger i olie- og gasbrønde; væskedrevne og elektriske fremføringsmekanismer (ikke til manuel betjening) i form af apparater og instrumenter til brug for indsamling og fjernelse af materiale i olie- og gasbrønde. (511) Klasse 09: Væskedrevne og elektriske måleapparater og -instrumenter til brug i forbindelse med væskedrevne og elektriske transportanlæg til olie- og gas boringer og olie- og gasbrønde til lands og til vands; elektriske apparater og instrumenter til brug for fastgørelse og løsning af mekaniske anordninger i olie- og gasbrønde; dele og tilbehør til de forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Reparations- og installationsvirksomhed i forbindelse med olie- og gasboringer og olie- og gasbrønde. (730) Indehaver: LEROY-SOMER, Boulevard Marcellin Leroy, F ANGOULEME, Frankrig (511) Klasse 07: Elektriske motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), vekselstrømsgeneratorer; elektriske generatorer; elektromekaniske maskiner, gearmotorer til industriel brug, gear, ikke til køretøjer til brug på land, pumper til industriel brug. (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter (ikke til medicinsk brug), elektroniske startere, elektroniske hastighedsregulatorer, omformere. (511) Klasse 42: Ingeniørvirksomhed. 407

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder coaching, training og supervision i relation til ledelse, samarbejde og konflikthåndtering, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Psykologvirksomhed, herunder coaching, training og supervision i relation til psykiske og psyko-somatiske tilstande, lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aktieselskabet Henrik Frederiksen, Jægersborg Allé 24, 2920 Charlottenlund, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater. (511) Klasse 05: Kosttilskud. (511) Klasse 09: Lysende skilte. (511) Klasse 35: Sammenbringningen af et udvalg af varer (ikke transport), for andre, så de får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer. (730) Indehaver: PFA Pension, forsikringsaktieselskab, Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, information og rådgivning vedrørende forsikringsforhold, finansiel virksomhed, finansiering, finansielle analyser, finansielle information, pensionskassevirksomhed, rådgivning vedrørende pensionsforhold, investering af kapital, investeringsforeninger, rådgivning og information om investering af kapital, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHANGEMARKETING (730) Indehaver: Henrik Wiese Asnæs, Elledamsvej 6, 2840 Holte, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager, manualer, publikationer, bøger, tidsskrifter, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, salgsfremmende foranstaltninger for andre, markedsanalyser, marketingsundersøgelser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Cerealia Unibake A/S, Oensvej 28-30, Hatting, 8700 Horsens, 1780 København V, (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AFRODITE (730) Indehaver: Claus Bødtcher-Hansen, Klakkebjerg 77, 2750 Ballerup, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder coaching, training, supervision i relation til ledelse, samarbejde og konflikthåndtering, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (730) Indehaver: Hermann Siersbøl ApS, Løjtegårdsvej 107, 2770 Kastrup, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. 408

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MAPET (730) Indehaver: R. Færch Plast A/S, Rasmus Færchs Vej, 7500 Holstebro, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Åboulevarden 17, 8100 Århus C, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Trend Bazaar ApS, Kohavevej 2, 5750 Ringe, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Tverskov, Halskov & Fogh, Hunderupvej 202, 5230 Odense M, (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Global Reseskydd Skandinavien AB, Nytorget 8, SE Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Allan Eliasen, c/o Holiday Autos, Lyngbyvej 20, 3, 2100 København Ø, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Global NewTech v/martin Ole Waallann, Esromgade 15, opg. 2, 5. sal, 2200 København N, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (591) Farvetekst: Mærket er udført i bordeaux, blå og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DEERHUNTER (730) Indehaver: Kick-Out ApS, Odensevej 84, 5500 Middelfart, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr. (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: F. Engel Produktionsselskab A/S & Co. K/S, Simmerstedvej 26, 6100 Haderslev, 1780 København V, (511) Klasse 13: Etuier til rifler og jagtgeværer, patrontasker og patronbælter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), tasker, kufferter og rejsetasker, rygsække, toiletposer, toilettasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder jagt- og fritidsbeklædning, hovedbeklædning og fodtøj. 409

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CBA (730) Indehaver: AVT Institute of Executive Education A/S, Vesterbrogade 40, 1620 København V, (740/750) Fuldmægtig: Niels Schiersing, Frederiksgade 21, 1265 København K, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OySTER (730) Indehaver: M-Tech Ikast A/S, Torneåvej 16, 7430 Ikast, (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SMS (730) Indehaver: Kompagniet af 1991 A/S, Elholm 8, 6400 Sønderborg, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Peter Steen Johansen, Sadolinsgade 119, 5230 Odense M, (511) Klasse 16: Papir og papvarer. (511) Klasse 20: Møbler - spejle og billedrammer, uroer (dekoration). (511) Klasse 28: Spil, legetøj, julepynt og uroer (legetøj).. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Peer Ravn Jacobsen, Finlandsvej 6, 4200 Slagelse, (511) Klasse 39: Arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, sportsarrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, sundhedspleje og skønhedspleje af mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TWINHIP (730) Indehaver: Boteba BV, Leijsendwarsstraat 26, NL-4901 PG Oosterhout, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 05: Veterinærmedicinske præparater. (730) Indehaver: Horst Wilken, Hendrik Pontoppidans Gade 26, 3. th., 8000 Århus C, (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Saucer, dressinger, krydderier, næringsmidler af korn, herunder pastavarer, eddike, herunder vineddike. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder salg af måltidsløsninger. 410

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Det Danske Spejderkorps, Arsenalvej 10, 1436, (511) Klasse 41: Undervisning og uddannelse, herunder undervisning af børn og unge så de udvikler sig både fysisk, intellektuelt, socialt, åndeligt, kreativ og følelsesmæssigt, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Sundhedspleje af mennesker i form af udvikling af børn og unge således at de udvikler sig både fysisk, intellektuelt, socialt, åndeligt, kreativ og følelsesmæs-sigt til unge selvstændige mennesker. (511) Klasse 45: Personlige ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Living Brands A/S, Rosenborggade 1, 5.,, 1130 København K, (511) Klasse 16: Tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, skrivemaskiner og kontorartikler, instruktions- og undervisningsmateriale. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Revinord (730) Indehaver: Revisionsfirmaet Mango Nielsen ApS, Jernbanegade 8, 2., 9800 Hjørring, (511) Klasse 35: Revision, rådgivning og bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (730) Indehaver: Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (591) Farvetekst: Udført i sort og hvid. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SIERSBØL (730) Indehaver: Hermann Siersbøl ApS, Løjtegårdsvej 107, 2770 Kastrup, (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: dan-ramme (730) Indehaver: Dansk Supermarked Indkøb I/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 20: Rammer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENNO (730) Indehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, (511) Klasse 34: Tobak, cigaretter, artikler for rygere, tændstikker. (730) Indehaver: Dansk Supermarked Indkøb I/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 18: Kufferter, rejsetasker, beautybokse. 411

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BALTICBRIDGE (730) Indehaver: DFDS Tor Line AB, Skandiahamnen, Box 8888, S GÖTEBORG, Sverige (511) Klasse 39: Transport med båd, skib, bil, færge, pram, hav-, sø- og flodtransport, passagertransport, med båd og skib, transport med lystfartøj, transport og opbevaring af affald, arrangering af krydstogter og rejser; reservation af transport, reservation af rejser med båd og skib, udlejning af opbevaringscontainere; pladsbestilling til rejsende med båd og skib, fragtmæglervirksomhed, transportmæglervirksomhed, skibsmæglervirksomhed; opbevaring, pakning, indpakning og levering af varer, alt med henblik på transport; levering af pakker; kurerkørsel, oplagring (transportydelse) ledsagelse af rejsende, befordring af varer (fragt); fragtforsendelse; information om opbevaring og transport, alt i forbindelse med transport med båd og skib. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er videreført fra international varemærkeregistrering MP SE Sverige (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TV A/S, Langebrogade 6A, 1411 København K, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, udsendelse af radioog fjernsynsprogrammer, kabel-tv-udsendelser, satellittransmission. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, produktion af radio- og fjernsynsprogrammer, produktion af shows. 412

17 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

18 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEGHERS KEPPEL TECHNOLOGY GROUP Naamloze vennootschap (a Belgian joint stock company), 't Hoofd 1, BE-2830 Willebroek, Belgien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Skandinaviska Enskilda Banken AB, Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Elgas A/S, Klosterbakken 12, 5100 Odense C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Elgas A/S, Klosterbakken 12, 5100 Odense C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fome-Cor Company, LLC, a limited liability company of the State of Delaware, c/o Kohlberg & Company, LLC, 111 Radio Circle, Mt. Kisco, NY 10549, USA 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: United Feature Syndicate, Inc., a corporation of the State of New York, 200 Madison Avenue, 4th Floor, New York, New York 10016, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TDC Call Center Europe A/S, Ellegårdvej 23A, 6400 Sønderborg, (740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900 København C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TDC Forlag A/S, Rødovrevej 241, 2610 Rødovre, (740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900 København C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Trex Company, Inc., a corporation of the State of Delaware, 160 Exeter Drive, Winchester, Virginia 22603, USA 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Euromill S.A., 136, rue Vernouillet, F Reims, Frankrig 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Euromill S.A., 136, rue Vernouillet, F Reims, Frankrig 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Klipsch, LLC, a limited liability company of the State of Indiana, 3502 Woodview Trace, Suite 200, Indianapolis, Indiana 46268, USA 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Iberfruta-Muerza, S.A., Pol. Ind. Parcela A, ES Azagra (Navarra), Spanien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEGHERS KEPPEL TECHNOLOGY GROUP Naamloze vennootschap (a Belgian joint stock company), 't Hoofd 1, BE-2830 Willebroek, Belgien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fome-Cor Company, LLC, a limited liability company of the State of Delaware, c/o Kohlberg & Company, LLC, 111 Radio Circle, Mt. Kisco, NY 10549, USA 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: EFS Fonden, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: EFS Fonden, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Amersham Biosciences AB, S Uppsala, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NorgesGruppen ASA, Parkveien 61, N-0204 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NorgesGruppen ASA, Parkveien 61, N-0204 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laila Kristensen, Bianco Lunos Alle 1, 3. th., 1868 Frederiksberg C, ; Birgit Kristensen, Ellevadsvej 1, st. th., 2920 Charlottenlund, ; Ib Kristensen, Slotsvej 39, 2920 Charlottenlund, ; Ingelise Kristensen, Bianco Lunos Alle 1, 4. tv., 1868 Frederiksberg C, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Network Associates International B.V., Gatwickstraat 25, NL-1043 GL Amsterdam, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: British American Tobacco (Germany) GmbH, Alsterufer 4, Hamburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, 414

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hollywood Management Company, a corporation of the State of Oregon, 9275 Peyton Lane, Wilsonville, OR 97070, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Imperial Chemical Industries PLC, 20 Manchester Square, London W1U 3AN, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hollywood Management Company, a corporation of the State of Oregon, 9275 Peyton Lane, Wilsonville, OR 97070, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Imperial Chemical Industries PLC, 20 Manchester Square, London W1U 3AN, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Electronic Broking Services Limited, Lincolns Inn Fields, London, WC2A 3LJ, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Imperial Chemical Industries PLC, 20 Manchester Square, London W1U 3AN, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Imperial Chemical Industries PLC, 20 Manchester Square, London W1U 3AN, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: biomérieux B.V., Boseind 15, NL-5281 RM Boxel, Holland 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Imperial Chemical Industries PLC, 20 Manchester Square, London W1U 3AN, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Imperial Chemical Industries PLC, 20 Manchester Square, London W1U 3AN, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Imperial Chemical Industries PLC, 20 Manchester Square, London W1U 3AN, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Imperial Chemical Industries PLC, 20 Manchester Square, London W1U 3AN, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Imperial Chemical Industries PLC, 20 Manchester Square, London W1U 3AN, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Imperial Chemical Industries PLC, 20 Manchester Square, London W1U 3AN, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Imperial Chemical Industries PLC, 20 Manchester Square, London W1U 3AN, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Imperial Chemical Industries PLC, 20 Manchester Square, London W1U 3AN, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Saint-Gobain Abrasives, Inc., a corporation of the State of Massachusetts, 1 New Bond Street, Worcester, Massachusetts 01606, USA 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Labofa Munch A/S, Smidstrupvej 11, 4230 Skælskør, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Heaven Hill Distilleries, Inc., a corporation of the State of Kentucky, P O Box 729, 1064 Loretto Road, Bardstown, Kentucky 40004, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Heaven Hill Distilleries, Inc., a corporation of the State of Kentucky, P O Box 729, 1064 Loretto Road, Bardstown, Kentucky 40004, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Compaq Trademark B.V., Startbaan 16, NL-1187 XR Amstelveen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Compaq Trademark B.V., Startbaan 16, NL-1187 XR Amstelveen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Compaq Trademark B.V., Startbaan 16, NL-1187 XR Amstelveen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Compaq Trademark B.V., Startbaan 16, NL-1187 XR Amstelveen, Holland 415

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Compaq Trademark B.V., Startbaan 16, NL-1187 XR Amstelveen, Holland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wincor Nixdorf International GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, D Paderborn, Tyskland 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ret og Råd, Sekretariatet, Høje Taastrup Boulevard 33, 1., 2630 Taastrup, ; Advokaterne i Sundhuset, v/niels V. Jessen, Evan Herrig og Poul Erik Andersen,, Clarasvej 2,, 8700 Horsens, (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Tekstil Produktion A/S, Rugårdsvej , 5100 Odense C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Tekstil Produktion A/S, Rugårdsvej , 5100 Odense C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Tekstil Produktion A/S, Rugårdsvej , 5100 Odense C, (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Herold Business Data GmbH Co. KG, Guntramsdorferstraße 105, A-2340 Mödling, Østrig (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pullmax AB, Box 1536, S Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Sweden AB, Box 23101, SE Stockholm, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dansk Supermarked Indkøb I/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hansen Beverage Company, a corporation of the State of Delaware, 1010 Railroad Street, Corona, California 92882, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wincor Nixdorf International GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, D Paderborn, Tyskland 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wincor Nixdorf International GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, D Paderborn, Tyskland 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Tekstil Produktion A/S, Rugårdsvej , 5100 Odense C, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Tekstil Produktion A/S, Rugårdsvej , 5100 Odense C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Johnson Matthey PLC, 2-4 Cockspur Street, Trafalgar Square, London SW1Y 5 BQ, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nelson Industries, Inc., a corporation of the State of Wisconsin, Highway 51 West, P.O. Box 600, Stoughton, WI , USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kim Nielsen, Lupintoften 19, 7430 Ikast, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kim Nielsen, Lupintoften 19, 7430 Ikast, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kim Nielsen, Lupintoften 19, 7430 Ikast, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kim Nielsen, Lupintoften 19, 7430 Ikast, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kim Nielsen, Lupintoften 19, 7430 Ikast, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wincor Nixdorf International GmbH, Heinz-Nixdorf-Ring 1, D Paderborn, Tyskland 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kurt Nielsen, c/o Biosym A/S, Skolegade 49, 7430 Ikast, 416

21 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Biosym A/S, Skolegade 49,, 7430 Ikast, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Biosym A/S, Skolegade 49,, 7430 Ikast, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kim Nielsen, c/o Biosym A/S, Skolegade 49, 7430 Ikast, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Biosym A/S, Skolegade 49,, 7430 Ikast, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Biosym A/S, Skolegade 49,, 7430 Ikast, (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: No-Excess Holding B.V., New Yorkstraat 70, NL-1175 RD Lijnden, Holland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Biosym A/S, Skolegade 49,, 7430 Ikast, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: 2 B Trading ApS, Søndergade 52, 7470 Karup Jylland, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Biosym A/S, Skolegade 49,, 7430 Ikast, (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, FI Espoo, Finland 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: No-Excess Holding B.V., New Yorkstraat 70, NL-1175 RD Lijnden, Holland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Renesas Technology Corp., 4-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR

22 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR

23 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR

24 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: C & C International Ltd., Kylemore Park West, Dublin 10, Irland 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JUMO GmbH & Co. KG., D Fulda, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pirelli & C. S.p.A., Via Gaetano Negri 10, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pirelli & C. S.p.A., Via Gaetano Negri 10, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pirelli & C. S.p.A., Via Gaetano Negri 10, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pirelli & C. S.p.A., Via Gaetano Negri 10, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pirelli & C. S.p.A., Via Gaetano Negri 10, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Politiken Holding, Rådhuspladsen 37, 1785 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Team Gastronomi, Hotel- og Restaurantskolen, Flæsketorvet 60, 1711 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Acma Limited, 2-4 Cockspur Street, Trafalgar Square, London SW1Y 5BQ, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Munji Holding ApS, Ryesgade 19 E, 2200 København N, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Franz Zentis GmbH & Co. KG., Jülicher Strasse , D Aachen, Tyskland 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Invensys Metering Systems GmbH Ludwigshafen, Industriestrasse 16, D Ludwigshafen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Edeka Zentrale AG & Co. KG, New-York-Ring 6, D Hamburg, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pirelli & C. S.p.A., Via Gaetano Negri 10, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pirelli & C. S.p.A., Via Gaetano Negri 10, I Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Politiken Holding, Rådhuspladsen 37, 1785 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB, Kemistvägen 1B, S Täby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Novartis International AG, Lichtstrasse 35, CH Basel, Schweiz (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB, Kemistvägen 1B, S Täby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Novartis International AG, Lichtstrasse 35, CH Basel, Schweiz (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB, Kemistvägen 1B, S Täby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Novartis International AG, Lichtstrasse 35, CH Basel, Schweiz (111) Reg.nr.: FR (730) Indehaver: The Stilton Cheese Makers Association, 18 Warren Drive North, Surbiton, Surrey KT5 9LQ, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, 420

25 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pony International, LLC, 6500 Hollister Avenue, Santa Barbara, California 93117, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pony International, LLC, 6500 Hollister Avenue, Santa Barbara, California 93117, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Carter Products Limited, Wear Bay Road, Folkestone, Kent CT19 6pg, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eugen Block Holding GmbH & Co. KG, Hufnerstrasse 51, D Hamburg, Tyskland 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Carter Products (Australia) Pty. Ltd., Unit 1, 108 Old Pittwater Road, Brookvale, New South Wales 2100, Australien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Revell GmbH & Co. KG, Henschelstrasse 20-30, D Bünde, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Revell GmbH & Co. KG, Henschelstrasse 20-30, D Bünde, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Crompton Corporation, a corporation of the State of Delaware, Benson Road, Middlebury, CT06749, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mogens Krøyer Andersen, Frigas 66, 6000 Kolding, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Berendsen Textil Service AB, Axel Danielssons Väg 195, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hermann Siersbøl ApS, Løjtegårdsvej 107, 2770 Kastrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hermann Siersbøl ApS, Løjtegårdsvej 107, 2770 Kastrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hermann Siersbøl ApS, Løjtegårdsvej 107, 2770 Kastrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hermann Siersbøl ApS, Løjtegårdsvej 107, 2770 Kastrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hermann Siersbøl ApS, Løjtegårdsvej 107, 2770 Kastrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: e2 Home AB, Lindhagensgatan 100, Stockholm, Sverige 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Compagnie IBM France, Tour Descartes, La Défense 5, avenue Gambetta, F-Courbevoie 92400, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Compagnie IBM France, Tour Descartes, La Défense 5, avenue Gambetta, F-Courbevoie 92400, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerexagri B.V., Tankhoofd 10, NL-3196 KE Vondelingenplaat Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Riguardo S.r.l., I MONTALCINO, Siena, Italien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DESA IP, LLC, a Florida limited liability company, c/o H.I.G. Capital, L.L.C., 1001 Brickell Bay Drive, 27th Floor, Miami, Florida 33131, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sibast Interieur ApS, Strandhuse 40, 5700 Svendborg, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laksen A/S, Fynsvej 9, 9500 Hobro, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter advokatfirma, Arosgården, Åboulevarden 23, 8100 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Laksen A/S, Fynsvej 9, 9500 Hobro, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter advokatfirma, Arosgården, Åboulevarden 23, 8100 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ISOCHEM, S.A., 12, quai Henri IV, F PARIS, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: VVS Grossisten Børkop A/S, Industrivej 61, 7080 Børkop, 421

26 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ConAgra Foods, Inc., a corporation of the State of Delaware, One ConAgra Drive, Omaha, NE 68102, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: maxit Deutschland GmbH, Kupfertorstr. 35, D Breisach, Tyskland 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Huurre Sweden Aktiebolag, Kvarnstensgatan 19, S Helsingborg, Sverige 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fendt-Caravan GmbH, Fendt-Strasse 1, D Asbach- Bäumenheim, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Beijing Quanjude Roast Duck Co., Ltd., No. 217, Xiheyan Street, Qianmen, Xuanwu District, Beijing, Kina (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Marlink SA, Avenue Guillaume Herinckx 80, B-1180 Bruxelles, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerexagri S.A., 1, rue des Freres Lumiere, F Plaisir, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerexagri S.A., 1, rue des Freres Lumiere, F Plaisir, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerexagri S.A., 1, rue des Freres Lumiere, F Plaisir, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerexagri S.A., 1, rue des Freres Lumiere, F Plaisir, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cerexagri S.A., 1, rue des Freres Lumiere, F Plaisir, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Johnson Matthey PLC, 2-4 Cockspur Street, Trafalgar Square, London SW1Y 5 BQ, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Johnson Matthey PLC, 2-4 Cockspur Street, Trafalgar Square, London SW1Y 5 BQ, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Codan A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: GERSTENBERG & AGGER A/S, Vibeholmsvej 22,, 2605 Brøndby, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Stine Hejlesen, Jernbane Allé 94, 3.th., 2720 Vanløse, ; Lea Lund Hansen, Brynhildegade 9, 2.th., 2200 København N, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nventiv A/S, Majsmarken 1, 9500 Hobro, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: REDPOINT S.L., Ctra. de Caldes s/nº, LLAGOSTERA (Girona), Spanien (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JO-EL Electric A/S, Ørbækvej 280, 5220 Odense SØ, (740/750) Fuldmægtig: LK as, Patentafdelingen, Industriparken 32, 2750 Ballerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Fujisawa Pharmaceutical Co. Ltd., 1-6 Kashima, 2-chome, Yodagawa-ku, Osaka 532, Japan (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: United Feature Syndicate, Inc., 200 Madison Avenue, 4th Floor, New York, New York 10016, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Quaker Oats Limited, P.O. Box 24, Bridge Road, Southall, Middlesex, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SHS International Ltd,, 100 Wavertree Boulevard, Wavertree Technology Park, Liverpool L7 9PT, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SHS International Ltd,, 100 Wavertree Boulevard, Wavertree Technology Park, Liverpool L7 9PT, Storbritannien 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DuraScan Medical Products AS, Svendborgvej 243, 5260 Odense S, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, 422

27 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Realkredit A/S, Jarmers Plads 2, 1590 København V, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BG Bank A/S, Højbro Plads 10, 1200 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Realkredit A/S, Jarmers Plads 2, 1590 København V, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Realkredit A/S, Jarmers Plads 2, 1590 København V, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Realkredit A/S, Jarmers Plads 2, 1590 København V, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34,

28 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BG Bank A/S, Højbro Plads 10, 1200 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TDC Totalløsninger A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, (740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900 København C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Den Danske Bank, Direktionssekretariatet, Holmens Kanal 2-12,, 1092 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Realkredit A/S, Jarmers Plads 2, 1590 København V, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scottish & Newcastle plc, Abbey Brewery, 33 Ellersly Road, Edinburgh, Scotland EH12 6HX, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Realkredit A/S, Jarmers Plads 2, 1590 København V, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Speciallægeselskabet Ciconia Århus ApS, Ildervej 9, 8270 Højbjerg, (740/750) Fuldmægtig: Clemens Advokater A/S, Skt. Clemens Stræde 7, 8100 Århus C, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Realkredit A/S, Jarmers Plads 2, 1590 København V, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LifeCycle Pharma A/S, Kogle Alle 4, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, H C Andersens Boulevard 49, 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Realkredit A/S, Jarmers Plads 2, 1590 København V, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LifeCycle Pharma A/S, Kogle Alle 4, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, H C Andersens Boulevard 49, 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Realkredit, Jarmers Plads 2, 1590 København V, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LifeCycle Pharma A/S, Kogle Alle 4, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, H C Andersens Boulevard 49, 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Realkredit, Jarmers Plads 2, 1590 København V, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LifeCycle Pharma A/S, Kogle Alle 4, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, H C Andersens Boulevard 49, 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Realkredit A/S, Jarmers Plads 2, 1590 København V, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LifeCycle Pharma A/S, Kogle Alle 4, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, H C Andersens Boulevard 49, 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danica Liv, Livsforsikringsaktieselskab, Parallelvej 17, 2800 Lyngby, (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LifeCycle Pharma A/S, Kogle Alle 4, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, H C Andersens Boulevard 49, 1553 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BG Bank A/S, Silkegade 8, 1113 (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nobel Biocare AB, Box 5190, S Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, 424

29 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Vanggaard Staldmontage & Bamsebjørn udlejning v/j. Vanggaard, Ahornvej 10, 9700 Brønderslev, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Aegis Media France, 4 Place de Saverne, F Courbevoie, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Maltcentralen A/S, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Maltcentralen A/S, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Orion Versand GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Schäferweg 14, Postfach 2962, D Flensburg, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Tekstil Produktion A/S, Rugårdsvej , 5100 Odense C, (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Maltcentralen A/S, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Maltcentralen A/S, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nicolai Werngreen Nielsen, Hollandsgaard 26, 2.,, 4800 Nykøbing F, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Joy MM Delaware, Inc., a company incorporated in the State of Delaware, 2751 Centerville Road, Suite 342, Wilmington, DE 19808, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ALK-Abello A/S, Bøge Alle 6-8, 2970 Hørsholm, (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Maltcentralen A/S, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Maltcentralen A/S, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Maltcentralen A/S, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Maltcentralen A/S, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Maltcentralen A/S, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Maltcentralen A/S, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Maltcentralen A/S, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Maltcentralen A/S, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Maltcentralen A/S, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Maltcentralen A/S, Ferrarivej 12, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Maltcentralen A/S, Ferrarivej 12, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Maltcentralen A/S, Ferrarivej 12, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Maltcentralen A/S, Ferrarivej 12, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Luxo ASA, Enebakkveien 117, N-0612 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mannesmann Demag Krauss-Maffei GmbH, 2, Krauss- Maffei-Strasse, D München, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Maltcentralen A/S, 7100 Vejle, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Home Box Office, Inc., a corporation of the State of Delaware, 1100 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, USA 1780 København V, 425

30 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Home Box Office, Inc., a corporation of the State of Delaware, 1100 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, USA 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Home Box Office, Inc., a corporation of the State of Delaware, 1100 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, USA 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Leviton Manufacturing Co., Inc., a corporation of the State of Delaware, Little Neck Parkway, Little Neck, N.Y , USA 1780 København V, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Herba Germany GmbH, Poststrasse 33, D Hamburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Orion Versand GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Schäferweg 14, Postfach 2962, D Flensburg, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hoefer Inc., 654 Minnesota Street, San Francisco, California 94107, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Brunswick Corporation, a corporation of the State of Delaware, One North Field Court, Lake Forest, Illinois , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arkady Craigmillar Limited, Stadium Road, Bromborough, Wirral Merseyside CH62 3NU, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: YIC-Gruppen, Marielundvej 28, 2730 Herlev, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Biotics Oy, PL 55, FIN Salo, Finland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tulip Food Company P/S, Tulipvej 1, 8900 Randers, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tulip Food Company P/S, Tulipvej 1, 8900 Randers, (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Topdanmark Bank A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Topdanmark Forsikring A/S, Koncernsekretariatet, Borupvang 4, 2750 Ballerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Topdanmark Bank A/S, c/o Topdanmark A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Topdanmark Forsikring A/S, Koncernsekretariatet, Borupvang 4, 2750 Ballerup, (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Top-Banken A/S, Lautrupvang 3 C, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: Topdanmark Forsikring A/S, Koncernsekretariatet, Borupvang 4, 2750 Ballerup, 426

31 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, hovedbeklædning, dog ikke fodtøj. (511) Klasse 28: Fiskegrej, herunder fangenet til fiskere, fiskekroge, fiskeliner, fiskeruser og fiskestænger samt flydepropper til fiskeri, lokkemidler til jagt og fiskeri. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 06: Varer af uædelt metal, nemlig kasser, paller, containere, beholdere, æsker, tønder og tanke, samt dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 09: Chips (integrerede kredsløb), chipkort (kodede), elektriske og elektroniske komponenter, apparater og instrumenter, dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle foranstående varer. (511) Klasse 11: Kølecontainere, frysecontainere samt dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 16: Sække af papir eller plast, til emballage eller transport; æsker af papir eller pap; Papkasser. (511) Klasse 20: Varer ikke af metal, nemlig kasser, paller, beholdere, containere, tønder og tanke; æsker af træ eller plast; dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle foranstående varer. (511) Klasse 21: Bærbare, ikke-elektriske kølebeholdere og kølebokse; køleflasker; opbevaringsbeholdere; dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle foranstående varer. (511) Klasse 22: Sække til transport, sække til opbevaring. (511) Klasse 39: Transport til lands, til vands og i luften af varer, herunder fødevarer; pakning af varer, herunder fødevarer; opbevaring af varer, herunder fødevarer; udlejning af kasser, beholdere, paller og containere til transport eller til opbevaring; emballering af varer, herunder fødevarer, i kasser, beholdere og containere. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 29. (511) Klasse 35. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, catering, diner transportable, cafeterier, caféer, restauranter, pølsevogne, snackbarer og kantiner. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 05. (511) Klasse 10. (511) Klasse 44: Udførelse af graviditetstest, rådgivningssvirksomhed vedrørende svangerskabsforebyggelse og seksuelt overførbare sygdomme samt oplysning, rådgivning og vejledning om præventionsmidler og familieplanlægning og seksuel sundhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 01. (511) Klasse 02. (511) Klasse 03. (511) Klasse 04. (511) Klasse 05. (511) Klasse 06. (511) Klasse 07. (511) Klasse 08. (511) Klasse 09. (511) Klasse 10. (511) Klasse 11. (511) Klasse 12. (511) Klasse 13. (511) Klasse 14. (511) Klasse 15. (511) Klasse 16. (511) Klasse 17. (511) Klasse 18. (511) Klasse 19. (511) Klasse 20. (511) Klasse 21. (511) Klasse 22. (511) Klasse 24. (511) Klasse 25. (511) Klasse 26. (511) Klasse 27. (511) Klasse 28. (511) Klasse 29. (511) Klasse 30. (511) Klasse 31. (511) Klasse 32. (511) Klasse 33. (511) Klasse 34. (511) Klasse 35. (511) Klasse 36. (511) Klasse 37. (511) Klasse 38. (511) Klasse 39. (511) Klasse 40. (511) Klasse 41. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand; geologisk og oceanografisk overvågning, prospektering, inspektion og undersøgelse; tjenesteydelser inden for laboratorier; materialetestning og stressanalyser; diagnosticering, ingeniørvirksomhed inden for kemi, mekanik og elektricitet; rådgivning vedrørende industriel ejendomsret; rådgivning vedrørende computer- og informationsteknologi; udlejning af computere og computerprogrammel, udlejning af accesstid til mainframe computere; grafisk designervirksomhed, udarbejdelse af byggeplaner og industrielt design. (511) Klasse 43: Restauranter, caféer, snackbarer og fastfood restauranter, tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, hotelreservation. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, bistand, rådgivning, revision og risikovurdering i forbindelse med beskyttelse af mennesker og informationssikkerhed, konsulentbistand vedrørende sundheds-, sikkerheds- og miljøspørgsmål, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme induviduelle behov.. 427

32 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 01. (511) Klasse 02. (511) Klasse 03. (511) Klasse 04. (511) Klasse 05. (511) Klasse 06. (511) Klasse 07. (511) Klasse 08. (511) Klasse 09. (511) Klasse 10. (511) Klasse 11. (511) Klasse 12: (Registreringen omfatter ikke cykler). (511) Klasse 13. (511) Klasse 14: (Registreringen omfatter ikke artikler for rygere). (511) Klasse 15. (511) Klasse 16. (511) Klasse 17. (511) Klasse 18. (511) Klasse 19. (511) Klasse 20. (511) Klasse 21. (511) Klasse 22. (511) Klasse 23. (511) Klasse 24. (511) Klasse 25: (Registreringen omfatter ikke manufak- turvarer). (511) Klasse 26. (511) Klasse 27. (511) Klasse 28. (511) Klasse 29. (511) Klasse 30. (511) Klasse 31. (511) Klasse 32. (511) Klasse 33. (511) Klasse 35. (511) Klasse 36. (511) Klasse 37. (511) Klasse 38. (511) Klasse 39. (511) Klasse 40. (511) Klasse 41. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand; geologisk og oceanografisk overvågning, prospektering, inspektion og undersøgelse; tjenesteydelser inden for laboratorier; materialetestning og stressanalyser; diagnosticering, ingeniørvirksomhed inden for kemi, mekanik og elektricitet; rådgivning vedrørende industriel ejendomsret; rådgivning vedrørende computer- og informationsteknologi; udlejning af computere og computerprogrammel, udlejning af accesstid til mainframe computere; grafisk designervirksomhed, udarbejdelse af byggeplaner og industrielt design. (511) Klasse 43: Restauranter, caféer, snackbarer og fastfood restauranter, tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, hotelreservation. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, bistand, rådgivning, revision og risikovurdering i forbindelse med beskyttelse af mennesker og informationssikkerhed, konsulentbistand vedrørende sundheds-, sikkerheds- og miljøspørgsmål, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme induviduelle behov. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 01. (511) Klasse 02. (511) Klasse 03. (511) Klasse 04. (511) Klasse 05. (511) Klasse 06: Registreringen omfatter ikke dele af og tilbehør til symaskiner. (511) Klasse 07: med undtagelse af symaskiner. (Registreringen omfatter ikke dele af og tilbehør til symaskiner). (511) Klasse 08. (511) Klasse 09. (511) Klasse 10. (511) Klasse 11. (511) Klasse 12: med undtagelse af cykler. (511) Klasse 13. (511) Klasse 14. (511) Klasse 15. (511) Klasse 16. (511) Klasse 17. (511) Klasse 18. (511) Klasse 19. (511) Klasse 20: Registreringen omfatter ikke dele af og tilbehør til symaskiner. (511) Klasse 21: Registreringen omfatter ikke dele af og tilbehør til symaskiner. (511) Klasse 22: Registreringen omfatter ikke garn. (511) Klasse 24. (511) Klasse 25. (511) Klasse 26: Registreringen omfatter ikke dele af og tilbehør til symaskiner. (511) Klasse 27. (511) Klasse 28. (511) Klasse 29. (511) Klasse 30. (511) Klasse 31. (511) Klasse 32. (511) Klasse 33. (511) Klasse 34: med undtagelse af tobakspiber. (511) Klasse 35. (511) Klasse 36. (511) Klasse 37. (511) Klasse 38. (511) Klasse 39. (511) Klasse 40. (511) Klasse 41. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; juridisk bistand; geologisk og oceanografisk overvågning, prospektering, inspektion og undersøgelse; tjenesteydelser inden for laboratorier; materialetestning og stressanalyser; diagnosticering, ingeniørvirksomhed inden for kemi, mekanik og elektricitet; rådgivning vedrørende industriel ejendomsret; rådgivning vedrørende computer- og informationsteknologi; udlejning af computere og computerprogrammel, udlejning af accesstid til mainframe computere; grafisk designervirksomhed, udarbejdelse af byggeplaner og industrielt design. (511) Klasse 43: Restauranter, caféer, snackbarer og fastfood restauranter, tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, hotelreservation. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, bistand, rådgivning, revision og risikovurdering i forbindelse med beskyttelse af mennesker og informationssikkerhed, konsulentbistand vedrørende sundheds-, sikkerheds- og miljøspørgsmål, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme induviduelle behov. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, herunder catering, midlertidig indkvartering, herunder hoteller. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, nemlig rådgivning om financielle muligheder vedrørende byggeprojekter, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed med undtagelse af maling og dekoration af bygninger; reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand. 428

33 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, nemlig rådgivning om financielle muligheder vedrørende byggeprojekter, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed med undtagelse af maling og dekoration af bygninger; reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder coaching, training, supervision i relation til ledelse, samarbejde og konflikthåndtering, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder coaching, training og supervision i relation til ledelse, samarbejde og konflikthåndtering, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Psykologvirksomhed, herunder coaching, training og supervision i relation til i psykiske og psyko-somatiske tilstande, lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Drejestole og liggestole. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger. (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater (registreringen omfatter ikke præparater til behandling af centralnervesystemet), veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, kuglepenne, blyanter, plakater, postkort, streamers, kalendere, bøger, tidsskrifter, vimpler af papir, flag af papir. (511) Klasse 18: Sportstasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder sportstøj (trøjer, shorts og strømper), fritidstøj, træningsdragter, huer, caps, bøllehatte, strømper, vanter, halstørklæder, slips, undertøj, sandaler, overtøj alt ovenstående til damer, herrer og juniorer; babytøj. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, promotion af sportsarrangementer og andre kulturelle arrangementer og programmer i forbindelse med afholdelse af arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 14: Nøgleringe (nipsgenstande), pins (nipsgenstande), slipsenåle, armbånd (guldsmedevarer), ure. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), pla-sticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, kuglepenne, blyanter, plakater, postkort, streamers, kalendere, bøger, tidsskrifter, vimpler af papir, flag af papir. (511) Klasse 18: Sportstasker. (511) Klasse 24: Vimpler (ikke af metal), flag (ikke af papir), håndklæder (af tekstilmateriale), sengetøj. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder sportstøj (trøjer, shorts og strømper) fritidstøj, træningsdragter, huer, caps, bøllehatte, strømper, vanter, halstørklæder, slips, undertøj, sandaler, overtøj, alt ovenstående til damer, herrer og juniorer, babytøj. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, promotion af sportsarrangementer og programmer i forbindelse med afholdelse af arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, kuglepenne, blyanter, plakater, postkort, streamers, kalendere, bøger, tidsskrifter, vimpler af papir, flag af papir. (511) Klasse 18: Sportstasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder sportstøj (trøjer, shorts og strømper) fritidstøj, træningsdragter, huer, caps, bøllehatte, strømper, vanter, halstørklæder, slips, undertøj, sandaler, overtøj, alt ovenstående til damer, herrer og juniorer, babytøj. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, kuglepenne, blyanter, plakater, postkort, stramers, kalendere, bøger, tidsskrifter, vimpler af papir, flag af papir. (511) Klasse 18: Sportstasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, herunder sportstøj (trøjer, shorts og strømper) fritidstøj, træningsdragter, huer, caps, bøllehatte, strømper, vanter, halstørklæder, slips, undertøj, sandaler, overtøj, alt ovenstående til damer, herrer og juniorer, babytøj.. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. 429

34 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Optagne dataprogrammer. (511) Klasse 16. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, spiseis, gær, eddike, vineddike. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl og likør). (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 30: Knækbrød. 430

35 Licens Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Licens (111) Reg.nr.: VR (791/793) Noteret dato: Licenstager: Lidl K/S, Kokholm 1a, 6000 Kolding, 431

36 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer FR FR VG VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

37 Dansk Varemærketidende VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

38 Udslettede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Udslettede registreringer VG VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

39 Ansøgningsregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Ansøgningsregister Register over mærker i dette tidende angivet i ansøgningsnummerorden (210) Ans. nr. (111) Reg. nr. FA FR FA FR FA FR FA FR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VG VA VG VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

40 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

41 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

42 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VR VA VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VA VR VA VA VR VA VA VR VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

43 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

44 Navneregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Navneregister Register over mærker nævnt i dette tidende angivet i alfabetisk orden efter indehaver (730) Indehaver (210) Ans. nr./(111) Reg. nr. AALBORG PORTLAND A/S VR ACCESS INTERNATIONAL APS VR ACCESS INTERNATIONAL APS VR ACCESS INTERNATIONAL APS VR ACMA LIMITED VR A.E. STALEY MANUFACTURING COMPANY, VR AEGIS MEDIA FRANCE VR AGROVA FOOD VR AIZONA INVEST APS VR AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS A/S METALINDUSTR VR AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS A/S METALINDUSTR VR AKZO NOBEL INKS A/S VR ALK-ABELLO A/S VR ALLISON A/S VA ALSTOM SOCIETE ANONYME VR AMAGERFORBRÆNDING, I/S VR AMERSHAM BIOSCIENCES AB VR AMU-CENTER VEST- OG SYDSJÆLLAND VR ANDERSEN, MOGENS KRØYER VR ARIUS GMBH VR ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB VR ARKADY CRAIGMILLAR LIMITED VR ARLA FOODS AMBA VR ARLA FOODS AMBA VR ARLA FOODS AMBA VR ARLA FOODS AMBA VR ARLA FOODS AMBA VR ARLA FOODS AMBA VR ARLA FOODS INGREDIENTS AMBA VR ASNÆS, HENRIK WIESE VR ASTRAZENECA AB VR ASTRAZENECA AB VR ASTRAZENECA AB VR AUGUSTA NATIONAL, INC., VR AUGUSTA NATIONAL, INC., VR AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH VR AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH VR AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GMBH VR AVT INSTITUTE OF EXECUTIVE EDUCATION A/S VR AZUPHARMA GMBH VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT VR BB DESIGN APS VR BB ELECTRONICS A/S VR BEIJING QUANJUDE ROAST DUCK CO., LTD. VR BEMERK I/S VR BENDER, JAN VR BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB VR BG BANK A/S VR BG BANK A/S VR BG BANK A/S VR BIOMERIEUX B.V. VR BIOMIRA INC. VR BIOSYM A/S VR BIOSYM A/S VR BIOSYM A/S VR BIOSYM A/S VR BIOSYM A/S VR BIOSYM A/S VR BIOTICS OY VR BOTEBA BV VR BRANDHOUSE A/S VR BRANDHOUSE A/S VR BRENNAN, SEAN VA BRIO AB VR BRITAX-EXCELSIOR LIMITED VR BRITISH AMERICAN TOBACCO (GERMANY) GMBH VR BRIX, PER VG BROUWERIJ DE GOUDEN BOOM N.V. VR BRUNSWICK CORPORATION, VR BØDTCHER-HANSEN, CLAUS VR BØDTCHER-HANSEN, CLAUS VR BØRGE KILDEMOES CYKELFABRIK A/S VR BØRGE KILDEMOES CYKELFABRIK A/S VR C & A MODE KG VR C & C INTERNATIONAL LTD. VR CARGILL B.V. VR CARITA, SOCIETE ANONYME VR CARLSBERG A/S VR CARLSBERG A/S VR CARLSBERG A/S VR CARLSBERG BREWERIES A/S VR CARLSBERG DANMARK A/S VR CARTER PRODUCTS (AUSTRALIA) VR CARTER PRODUCTS LIMITED VR CARTIER INTERNATIONAL B.V. VR CASTROL LIMITED VR CEDERROTH INTERNATIONAL AKTIEBOLAG VR CEDERROTH INTERNATIONAL AKTIEBOLAG VR CEDERROTH INTERNATIONAL AKTIEBOLAG VR CEREALIA UNIBAKE A/S VR CEREXAGRI B.V. VR CEREXAGRI S.A. VR CEREXAGRI S.A. VR CEREXAGRI S.A. VR CEREXAGRI S.A. VR CEREXAGRI S.A. VR CHRIS WINE A/S VR CHRISTENSEN OG RASMUSSEN INTERIOR A/S VR CINCOM SYSTEMS, INC., VR CLAUDEL ROUSTANG GALAC SOCIETE ANONYME VR CLIPPER A/S VR CODAN A/S VA CODAN A/S VR CODAN A/S VR COLAS VR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, VR COMPAQ TRADEMARK B.V. VR COMPAQ TRADEMARK B.V. VR COMPAQ TRADEMARK B.V. VR COMPAQ TRADEMARK B.V. VR COMPAQ TRADEMARK B.V. VR CONAGRA FOODS, INC. VR CONOPCO, INC. VR CONOPCO, INC. VR COOPER INDUSTRIES, INC., VR COSMODEX VR CROISSANT I GOTEBORG AB, LE VR CROMPTON CORPORATION VR DAGROFA A/S VR DAKOCYTOMATION DENMARK A/S VA DAMM, MOGENS VR DAN CAKE A/S VR DAN GØDNING A/S VR DANATEX FABRICS A/S VR DANFORM DATA TEKNIK VA DANICA LIV, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB VR DANOFFICE APS VR DANSK BINÆR TEKNIK A/S VR DANSK GOLF UNION VR DANSK STÅLKONSTRUKTION, A/S VR DANSK SUPERMARKED INDKØB I/S VR DANSK SUPERMARKED INDKØB I/S VR DANSK SUPERMARKED INDKØB I/S VR DANSK SUPERMARKED INDKØB I/S VR DANSK SUPERMARKED INDKØB I/S VR DANSK SUPERMARKED INDKØB I/S VR DANSK SUPERMARKED INDKØB I/S VR DANSK SUPERMARKED INDKØB I/S VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR

45 Dansk Varemærketidende DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE BANK DIREKTIONSSEKRETARIATET, DEN VR DANSKE SPEJDERKORPS, DET VR DATAFLIGHT EUROPE A/S VR DATAFLIGHT EUROPE A/S VR DAVIDOFF ET CIE SA VR DAVIDOFF ET CIE SA VR DAVIDOFF ET CIE SA VR DAVIDOFF ET CIE SA VR DAVIDOFF ET CIE SA VR DAVIDOFF ET CIE SA VR DAVIDOFF ET CIE SA VR DAVIDOFF ET CIE SA VR DAVIDOFF ET CIE SA VR DAVIDOFF ET CIE SA VR DAVIDOFF ET CIE SA VR DAVIDOFF ET CIE SA VR DEGESCH GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG VR DEL MONTE CORPORATION VR DEPRENYL ANIMAL HEALTH, INC., VR DESA IP, LLC A FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPAN VR DFDS REJSEBUREAU VR DFDS TOR LINE AB VR DIAGEO BRANDS B.V. VR DIALEX APS VR DONG A/S VR DRESSER WAYNE AB VR DURA LAND- OG SKOVBRUG APS VR DURASCAN MEDICAL PRODUCTS AS VR EASTMAN KODAK COMPANY VR EASTMAN KODAK COMPANY VR EDEKA ZENTRALE AG & CO. KG VR EFS FONDEN VR EFS FONDEN VR E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY, VR E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY, VR E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, VR EKSPERTO A.M.B.A. VR EL 82 CONSULT RÅDGIVENDE INGENIØRER APS VR ELECTRONIC BROKING SERVICES LIMITED VR ELGAS A/S VR ELGAS A/S VR EL-SALG, A/S VR E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. VR ERIK TROELS-SMITH A/S VG EUGEN BLOCK HOLDING GMBH & CO. KG VR EUROMILL S.A. VR EUROMILL S.A. VR EUROPEAN TRAFFIC GUIDES APS VR E-VET APS VA E2 HOME AB VR F. ENGEL PRODUKTIONSSELSKAB A/S & CO. K/S VR F.C.GROUP APS VR FEDERAL-MOGUL IGNITION S.R.L. VR FENDT-CARAVAN GMBH VR FERRATON FARMACEUTISK FABRIK A/S VR FERROSAN A/S VR FERROSAN A/S VR FERROSAN A/S VR FERROSAN A/S VR FINNDESIGN APS VR FLEMMING KJÆRULFF ODENSE A/S VR FOME-COR COMPANY, LLC, A LIMITED LIABILITY COMP VR FOME-COR COMPANY, LLC, A LIMITED LIABILITY COMP VR FORENINGEN FOR AUTORISEREDE ELEKTROKOST-FORHA FR FOREVER DENMARK APS VR FORSALJNINGS AKTIEBOLAGET DIMAS VR FRANZ ZENTIS GMBH & CO. KG. VR FRESENIUS KABI AB VR FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTD. VR FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. VR GASEOSAS POSADA TOBON S.A. VR GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES, IN VA GEBRUDER PLETSCHER AG VR GERSTENBERG & AGGER A/S VR GEWA MUSIKINSTRUMENTE-, ETUI- UND TASCHENFABR VR GILLETTE COMPANY,, THE VR GLOBAL NEWTECH VR GLOBAL RESESKYDD SKANDINAVIEN AB VR GN FOODS APS VR GOLDEN WONDER LIMITED VR GREEN COMFORT APS VR GUANGZHOU ONESAIL AUTOMATION DEVELOPMENT CO. LT VR GØRDING SKOFABRIK A/S VR HACHETTE FILIPACCHI PRESSE VR HANSEN BEVERAGE COMPANY, A CORP VR HANSEN, LEA LUND VR HANSENS FLØDEIS APS VR HANS-HENRIK & ANNE MARGRETHE LAXHOLM VR HANSTHOLM HAVNS VR HARIBO LAKRIDS A/S VR HARSTRUP, HANNE VR HARSTRUP, TOR VR HASBRO, INC. VR H.B. FULLER LICENSING & FINANCING, INC. VR HBO, HEDENSTED APS VR HEAVEN HILL DISTILLERIES, INC. VR HEAVEN HILL DISTILLERIES, INC. VR HEJLESEN, STINE VR HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN VR HENRIK FREDERIKSEN, AKTIESELSKABET VR HERBA GERMANY GMBH VR HERMANN SIERSBØL APS VR HERMANN SIERSBØL APS VR HERMANN SIERSBØL APS VR HERMANN SIERSBØL APS VR HERMANN SIERSBØL APS VR HERMANN SIERSBØL APS VR HERMANN SIERSBØL APS VR HEROLD BUSINESS DATA GMBH & CO. KG VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR

46 Dansk Varemærketidende COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR COMPANY, L.P., A TEX VR HIROSS S.P.A. VR HJEM-IS EUROPA A/S VR HOEFER INC. VR HOLLISTER INCORPORATED, VR HOLLYWOOD MANAGEMENT COMPANY VR HOLLYWOOD MANAGEMENT COMPANY VR HOME BOX OFFICE, INC. VR HOME BOX OFFICE, INC. VR HOME BOX OFFICE, INC. VR HOMMA KAGAKU KABUSHIKI KAISHA VR HOUSE OF PRINCE A/S VR HOUSE OF SCANDINAVIAN CARE APS VA HSH NORDBANK AG VR HUGO BOSS AKTIENGESELLSCHAFT VR HUURRE SWEDEN AKTIEBOLAG VR I SUNDHUSET, ADVOKATERNE VR IBERFRUTA-MUERZA, S.A. VR IBM FRANCE, COMPAGNIE VR IBM FRANCE, COMPAGNIE VR IKAST BYGGEINDUSTRI A/S VR IKAST BYGGEINDUSTRI A/S VR IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC VR IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC VR IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC VR IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC VR IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC VR IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC VR IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC VR IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC VR IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC VR IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC VR IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC VR IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC VR INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A. INDUYCO VR INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A. INDUYCO VR INDUSTRIFORVALTNINGS AB VR INFOTEAM A/S UNDER KONKURS VED KURATOR ADVOKAT VR INMEDICO APS VR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, VR INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE S.A. VR INVENSYS METERING SYSTEMS GMBH LUDWIGSHAFEN VR ISOCHEM, S.A. VR IT-COMPANION APS VR ITW CHEMICAL PRODUCTS SCANDINAVIA APS VR JACOBSEN, PEER RAVN VR JB SERVICE VA JDC, S.A. DE C.V. VR JEANTEX SPORTSWEAR GMBH & CO. VR JENSEN, ERIK PREBEN VR J.H. SCHULTZ HOLDING A/S VR JMI APS VR JO-EL ELECTRIC A/S VR JOHNSON MATTHEY PLC VR JOHNSON MATTHEY PLC VR JOHNSON MATTHEY PLC VR JOY MM DELAWARE, INC. VR JULIE FAGERHOLT APS VR JUMO GMBH & CO. KG. VR JUUL, BJARNE LAURITS VR JYDSK PLANTESERVICE A/S VR K. DIRACH APS VR KICK-OUT APS VR KING INDUSTRIES, INC., VR KINKO'S VENTURES, INC. VR KJÆR, KRISTOFFER GLAVIND VR KLIPSCH, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY OF TH VR KODAK S.A. VR KOLBY PEDERSEN, APS VR KOMIDAN APS VR KOMPAGNIET AF 1991 A/S VR KRISTENSEN, BIRGIT VR KRISTENSEN, IB VR KRISTENSEN, INGELISE VR KRISTENSEN, LAILA VR KRONMULL AKTIEBOLAG VR L C H IMPORT A/S VR LABOFA MUNCH A/S VR LABORATORIOS INIBSA S.A. VR LADY CAKE-FEINE KUCHEN GMBH VR LAGO-IMPORT VA LAKSEN A/S VR LAKSEN A/S VR LANGENBERG-FASSIN B.V. VR LANSON PERE & FILS, SOCIETE ANONYME, CHAMPAGNE VR LARS KJELDSEN APS VR LARSEN VIN-HOBBY A/S VR LEAF LIMITED VR LERCHE, GERT VR LEROY-SOMER VR LEVITON MANUFACTURING CO., INC. VR LEWIS GALOOB TOYS, INC., VR LIDL STIFTUNG & CO. KG VR LIFECYCLE PHARMA A/S VR LIFECYCLE PHARMA A/S VR LIFECYCLE PHARMA A/S VR LIFECYCLE PHARMA A/S VR LIFECYCLE PHARMA A/S VR LIFECYCLE PHARMA A/S VR LINOTOL, A/S VR LISTA AG VR

47 Dansk Varemærketidende LIVING BRANDS A/S VR LOGOGRAFIA, FILIAL AF LOGOGRAFIA AS, NORGE VR LOWENBRAU AG VR LUXO ASA VR M & P-3 A/S VR MACK TRUCKS, INC., VR MADISON FILTER LIMITED VR MAERSK MEDICAL A/S VR MAGNETEK, INC., VR MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC., VR MAKE SENSE VR MALTCENTRALEN A/S VR MALTCENTRALEN A/S VR MALTCENTRALEN A/S VR MALTCENTRALEN A/S VR MALTCENTRALEN A/S VR MALTCENTRALEN A/S VR MALTCENTRALEN A/S VR MALTCENTRALEN A/S VR MALTCENTRALEN A/S VR MALTCENTRALEN A/S VR MALTCENTRALEN A/S VR MALTCENTRALEN A/S VR MALTCENTRALEN A/S VR MALTCENTRALEN A/S VR MALTCENTRALEN A/S VR MALTCENTRALEN A/S VR MALTCENTRALEN A/S VR MALTCENTRALEN A/S VR MANESTY MACHINES LIMITED VR MANNESMANN DEMAG KRAUSS-MAFFEI GMBH VR MANUAL APS VR MARLINK SA VR MASTERFOODS A/S VR MASTERFOODS A/S VR MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. VR MAXIT DEUTSCHLAND GMBH VR MCKONZIL, MICHAEL VA MEDI-CULT A/S VR MEILLAND, ALAIN, ANTOINE VR MEJERIGAARDEN HOLDING A/S VR MERRELL PHARMACEUTICALS INC., VR MICHELI, COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS VR MINERALS TECHNOLOGIES INC., VR M-TECH IKAST A/S VR MULTIDATA A/S VA MULTIFURN A/S VR MUNDIPHARMA AG VR MUNDIPHARMA AG VR MUNJI HOLDING APS VR MÆRSK DATA A/S VR MØLLER & CO. A/S VA NELSON INDUSTRIES, INC., VR NETCOM SYSTEMS AB VR NETWORK ASSOCIATES INTERNATIONAL B.V. VR NFL PROPERTIES EUROPE B.V. VR NIELSEN, KIM VR NIELSEN, KIM VR NIELSEN, KIM VR NIELSEN, KIM VR NIELSEN, KIM VR NIELSEN, KIM VR NIELSEN, KURT VR NIELSEN, NICOLAI WERNGREEN VR NN VR NOBEL BIOCARE AB VR NO-EXCESS HOLDING B.V. VR NO-EXCESS HOLDING B.V. VR NOKIA CORPORATION VR NORDISK TEKSTIL PRODUKTION A/S VR NORDISK TEKSTIL PRODUKTION A/S VR NORDISK TEKSTIL PRODUKTION A/S VR NORDISK TEKSTIL PRODUKTION A/S VR NORDISK TEKSTIL PRODUKTION A/S VR NORDISK VARE IMPORT, FIRMAET VR NORGESGRUPPEN ASA VR NORGESGRUPPEN ASA VR NORHOLD SA VR NOVARTIS MEDICAL NUTRITION (SWEDEN) AB VR NOVARTIS MEDICAL NUTRITION (SWEDEN) AB VR NOVARTIS MEDICAL NUTRITION (SWEDEN) AB VR NOVOZYMES A/S VR NOVOZYMES A/S VR NOVOZYMES A/S VR NVENTIV A/S VR O. WITH & CO., FIRMAET VR ORION VERSAND GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAF VR OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. VR OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. VR OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. VR PAPPAS RESTAURANTS, INC., VR PAPPAS RESTAURANTS, INC., VR PARK CITY APS VR PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S VR PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S VR PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S VR PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S VR PAULSEN, FRANK VR PEBAS SCANDINAVIA AS VR PENGEINSTITUTTERNES BETALINGSSYSTEMER A/S VR PEN-SAM VR PEN-SAM VR PETER STEEN JOHANSEN VR PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB VR PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB VR PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. VR PHOENIX CONTACT GMBH & CO. VR PHONE DANMARK APS VR PIRELLI & C. S.P.A. VR PIRELLI & C. S.P.A. VR PIRELLI & C. S.P.A. VR PIRELLI & C. S.P.A. VR PIRELLI & C. S.P.A. VR PIRELLI & C. S.P.A. VR PIRELLI & C. S.P.A. VR PLIBRICO INTERNATIONAL S.A. VR POLAROID CORPORATION VR POLITIKEN HOLDING, A/S VR POLITIKEN HOLDING, A/S VR PONY INTERNATIONAL, LLC VR PONY INTERNATIONAL, LLC VR POUL ANDERSEN'S MASKINFABRIK, KERTEMINDE A/S VR PRAKTISERENDE ARKITEKTERS RÅD FR PRINTGROUP APS VR PRO-LINE INTERNATIONAL, INC. VR PRO-LINE INTERNATIONAL, INC. VR PULLMAX AB VR PURATOS DENMARK A/S VR PURATOS DENMARK A/S VR QUAKER OATS LIMITED VR R. FÆRCH PLAST A/S VR RA BRANDS, L.L.C. VR RANDERS BRYGHUS VA RANDOLPH ENGINEERING, INC., A MASSACHUSETTS C VR RANKENBERG, FILIP VR REALKREDIT DANMARK A/S VR REALKREDIT DANMARK A/S VR REALKREDIT DANMARK A/S VR REALKREDIT DANMARK A/S VR REALKREDIT DANMARK A/S VR REALKREDIT DANMARK A/S VR REALKREDIT DANMARK A/S VR REALKREDIT DANMARK A/S VR REALKREDIT DANMARK A/S VR REALKREDIT DANMARK VR REALKREDIT DANMARK VR RED MILL COMPANY B.V. VR REDPOINT S.L. VR REDTITAN TECHNOLOGY LIMITED VR REFLEX MØBLER, SOLBJERG A/S VR RENE KORDON A/S VR RENESAS TECHNOLOGY CORP. VR RESON SYSTEM A/S VR RET OG RÅD VR REVELL GMBH & CO. KG VR REVELL GMBH & CO. KG VR REVISIONSFIRMAET MANGO NIELSEN APS VR RIGUARDO S.R.L. VR RIKER LABORATORIES, INC., VR RIKER LABORATORIES, INC., VR ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S VR ROHM AND HAAS COMPANY VR ROSTGAARD, PIA WILTOFT VR RYNKEBY FOODS A/S VR RYNKEBY FOODS A/S VR RYVITA COMPANY LIMITED, THE VR

48 Dansk Varemærketidende S E B KORT AB VR SAINT-GOBAIN ABRASIVES, INC. VR SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, SOCIETE ANONYME VR SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, SOCIETE ANONYME VR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE FERIECENTRE FR SAMSUNG CORPORATION VR SAND CPH A/S VR SCANCOM INTERNATIONAL A/S VR SCANPHARM A/S VR S.C.A.T. - SOCIETE DE CONCEPTION ET D'APPLICA VR SCHERING - PLOUGH LTD. VR SCHERING CORPORATION, VR SCHMITZ CARGOBULL AKTIENGESELLSCHAFT VR SCOTTISH & NEWCASTLE PLC, ABBEY BREWERY VR SEGHERS KEPPEL TECHNOLOGY GROUP NAAMLOZE VENNOO VR SEGHERS KEPPEL TECHNOLOGY GROUP NAAMLOZE VENNOO VR SEX & SAMFUND, FORENINGEN VR SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED VR SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED VR SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED VR SHEPHERD, KARIN SANNE VR SHISEIDO CO., LTD. VR SHS INTERNATIONAL LTD VR SHS INTERNATIONAL LTD VR SIBAST INTERIEUR APS VR SIDI HOTELES, S.A. VR SKANDINAVISK TV CONSULT A/S VR SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB VR SKATTEKARTOTEKET, A/S VR SOCO TRANSPORTHJUL A/S VR SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC., VR SPECIALLÆGESELSKABET CICONIA ÅRHUS APS VR STILTON CHEESE MAKERS ASSOCIATION, THE FR STRANDS MEKANISKA VERKSTAD, AB VR STRAUMANN AG, INSTITUT VR STRYHN'S A/S VR STRYHN'S A/S VR SVENSKA BIOFORCE, AB VR SVENSKA STATOIL AKTIEBOLAG VR SØREN SKIFTER A/S VR TAGARNO INNOVISION A/S VR TALKLINE GMBH VR TARGUS GROUP VR TDC CALL CENTER EUROPE A/S VR TDC FORLAG A/S VR TDC TOTALLØSNINGER A/S VR TEAM GASTRONOMI DANMARK VR TH. WESSEL & VETT, MAGASIN DU NORD, A/S VR THERKILDSEN VR THOMSEN, KÅRE VR TOMMY HILFIGER LICENSING, INC. VR TOMS FABRIKKER A/S VR TOP-BANKEN A/S VR TOPDANMARK BANK A/S VR TOPDANMARK BANK A/S VR TREND BAZAAR APS VR TREX COMPANY, INC. VR TROJAN BATTERY COMPANY, VR TROJAN BATTERY COMPANY, VR TULIP FOOD COMPANY P/S VR TULIP FOOD COMPANY P/S VR TULIP FOOD COMPANY P/S VR TV 2 ZULU A/S VR TVDANMARK A/S VR TÆPPELAND-JENSEN TÆPPER A/S VR TØTTRUP, MOGENS VR UNILEVER DANMARK A/S VR UNILEVER DANMARK A/S VR UNILEVER DANMARK A/S VR UNILEVER DANMARK A/S VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNILINE A/S VR UNITED FEATURE SYNDICATE, INC. VR UNITED FEATURE SYNDICATE, INC., VR UNITED NORDIC PHARMA A/S VR VAN DEN BERGH FOODS AB VR VANGGAARD STALDMONTAGE & BAMSEBJØRN UDLEJNING VR VANS, INC., VR VARTA AKTIENGESELLSCHAFT VR VESTMAR COMMUNICATIONS APS VR VILLEROY & BOCH AG VR VINGAARDEN A/S VR VIP CARS VA VVS GROSSISTEN BØRKOP A/S VR WAGENVOORT PROPERTIES APS VR WALTHAM INTERNATIONAL S.A. VR WARNER-LAMBERT COMPANY LLC A DELAWARE LIMITED L VR WE DIG MUSIC APS VR WELLTEC APS VR WILKEN, HORST VR WILLIAM GRANT & SONS CANADA LIMITED VR WILLIAM PRYM GMBH & CO. KG VR WILLIAM PRYM GMBH & CO. KG VR WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL GMBH VR WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL GMBH VR WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL GMBH VR WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL GMBH VR WOLVERINE WORLD WIDE, INC. VR WYNN OIL COMPANY, VR YIC-GRUPPEN VR YONEX KABUSHIKI KAISHA VR ZINO DAVIDOFF SA VR ZINO DAVIDOFF SA VR ZINO DAVIDOFF SA VR B TRADING APS VR M COMPANY VR

49 Mærkeregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Mærkeregister Register over mærker offentliggjort som registreret i dette tidende angivet i alfabetisk rækkefølge efter mærketekst (540) Mærke (111) Reg. nr. (fig) VR (fig) VR (fig) VR (fig) VR (w) VR affald danmark (w) VR AFRODITE (w) VR Ameli Mite (w) VR Arbejdsretsportalen (w) VR BALTICBRIDGE (w) VR bb electronics (w) VR BEMERK (w) VR Bienex (w) VR BioStretch (w) VR CBA (w) VR Cemos (w) VR Ceramix (fig) VR CHANGEMARKETING (w) VR Conmeals convenient meal solutions (fig) VR CPH REC (w) VR Creme Napoleon (w) VR CustomerCapital (w) VR DANBIT (fig) VR dan:group - dan:office. dan:xx. dan:aid (fig) VR dan-ramme (w) VR DEERHUNTER (w) VR Dili DENMARK (fig) VR Din Tandlæge (w) VR Easy Dinner (fig) VR EDELSMINDE (w) VR ELMATIC (fig) VR EnergiBladet (w) VR ENNO (w) VR FDA (fig) FR FRUGTAVLERENS (fig) VR GIBSON'S (w) VR Global NewTech (fig) VR global rejsebeskyttelse (fig) VR GRAND CRU SUPERIEUR FIREWORKS (fig) VR GREENY (w) VR Hansens FLØDEIS (fig) VR HEART MADE JULIE FAGERHOLT (fig) VR Hedensted Juelsminde avis (fig) VR HistoryTag (w) VR HORIZON (fig) VR HOTANDNOT (w) VR HOT-NOT (w) VR HSH NORDBANK (w) VR idekatalog (fig) VR ISKILDE (w) VR IT-COMPANION (fig) VR JMI EXECUTIVE SEARCH (fig) VR JUST FOR ME (w) VR KEND DEN PÅ KNÆKKET (w) VR KICK - OUT play the winning team (fig) VR KÆMPE HOTTER (w) VR LIREX (w) VR Logografia (w) VR LS LEROY SOMER (fig) VR Lær med Øvelser (w) VR MAKE SENSE (fig) VR Manual (w) VR MAPET (w) VR Markedspension (w) VR Mind and Body Balance (w) VR MOTION PÅ RECEPT (fig) VR MPLOYEE (w) VR NEPTUNUS mariager park (fig) VR Nordic Swing (w) VR OySTER (w) VR ParkCity Altid plads til dig (fig) VR PERFORMANCE A1 (w) VR Pet Bed (fig) VR PFA PENSION (fig) VR PRINTGROUP (fig) VR PRO-LINE (w) VR Revicentrum (w) VR Revinord (w) VR Sct. Ols (w) VR SIERSBØL (w) VR Simplify*It (w) VR SMS (w) VR TEENZ (w) VR TREND BAZAAR (fig) VR TRUE STAR (w) VR TWINHIP (w) VR WELLTEC (w) VR Zulu SOMMERBIO (fig) VR åndedrættet (w) VR (fig) VR

50 Klasseregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Klasseregister Register over mærker off. som registreret i dette tidende angivet efter klasse (551) Klasse (111) Reg. nr. 01 VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR FR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR FR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

51 Dansk Varemærketidende VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR FR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

52 Offentliggørelse af internationale registreringer Dansk Varemærketidende Internationale registreringer Offentliggørelse af registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. 23 i bekendtgørelse nr af 23 december 1996 (511) Klasse 07: Industrial grinding machines, particularly grinding machines, crushing machines, shredding machines and shearing machines for grinding materials of all types, such as scrap iron, metal shavings, slag, refuse, wood, paper, rubber, plastic, glass and anode coals and/or anode coal residues. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 01/2004 (111) Reg. nr.: MP543504A/1 (800) Design. dato: CANALI (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: SNAIDERO R. S.P.A., I MAIANO (UD), Italien (740/750) International fuldmægtig: Giulio D''Agostini, Rivale Castelvecchio, 6, I TREVISO (TV), Italien (511) Klasse 20: Furniture. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (730) Indehaver: CANALI IRELAND Limited, Unit 1E, Block 71 The Plaza -, Park West Business Park, Nangor Road, Dublin 12, Irland (740/750) International fuldmægtig: Ing. A. Giambrocono & C. S.r.l., Via Rosolino Pilo, 19/b, I MILANO, Italien (511) Klasse 03: Perfumes and cosmetics for men and women. (511) Klasse 06: Key rings not of precious metal. (511) Klasse 14: Watches, jewellery, precious metals, costume jewellery. (511) Klasse 18: Leather and imitation leather, goods made of these materials not included in other classes; skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and saddlery. (511) Klasse 25: Clothing, including boots, shoes and slippers. (511) Klasse 42: Fashion design services, for fashion accessories and various furnishing objects on behalf of a third party. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: IAR - SILTAL S.P.A., Strata Statale 31, Km. 1,5, I OCCIMIANO (AL), Italien (740/750) International fuldmægtig: Ufficio Brevetti Calciati S.r.l., Via F.lli Ruffini, 9, I MILANO, Italien (511) Klasse 07: Machines. (511) Klasse 09: Electrical apparatus. (511) Klasse 11: Cooking, refrigeration and ventilation apparatus and installations. (511) Klasse 19: Building materials, mobile homes. (511) Klasse 21: Small portable household and kitchen utensils and containers. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MARS (730) Indehaver: REWE-Zentral Aktiengesellschaft, Domstrasse 20, D Köln, Tyskland (511) Klasse 09: Primary galvanic cells, batteries consisting of such cells and parts thereof. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: DUNGS (730) Indehaver: Karl Dungs GmbH & Co., Siemensstrasse 6-8, D Urbach, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: RÜGER, BARTHELT & ABEL, Patentanwälte, Webergasse 3, D Esslingen, Tyskland (511) Klasse 09: Distributing, regulating, measuring, controlling and monitoring apparatus for heating and air-conditioning installations. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ZERDIRATOR (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: A. ZIRNHELT (730) Indehaver: MIP METRO Group, Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Harmsen Utescher, Rechtsanwälte, Patentanwälte, Alter Wall 55, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 32: Non-alcoholic beverages. (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 01/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: VERTI (730) Indehaver: Redexim B.V., Utrechtseweg 127, NL-3702 AC Zeist, Holland (740/750) International fuldmægtig: Intermark B.V., Jan Luykenstraat 6, NL-1071 CM Amsterdam, Holland (511) Klasse 07: Machines not included in other classes and machine tools, including punching machines and machines for the vertical drainage of sports fields, agricultural land and meadows. (800) International registreringsdato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ZIPPO (730) Indehaver: ZIPPO EUROPE HOLDING GmbH, Groendalscher Weg 87, D Emmerich, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Patentanwälte Freischem, An Gross St. Martin 2, D Köln, Tyskland (511) Klasse 06: Bronze works of art. (511) Klasse 14: Smokers'' articles of precious metal, items of jewellery, works of art of precious metal. (511) Klasse 16: Printed matter; paper articles not included in other classes. (511) Klasse 34: Smokers'' requisites, matches. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (730) Indehaver: Metso Lindemann GmbH, Erkrather Strasse 401, D Düsseldorf, Tyskland 448

53 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Max und Moritz (730) Indehaver: MARKANT Handels- und Service GmbH, Hanns-Martin- Schleyer-Strasse 2, D Offenburg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Hansmann & Vogeser, (Vogeser, Alber, Dr. Strych, Liedl, Müller, Dr. Brehm), Albert-Roßhaupter-Str. 65, D München, Tyskland (511) Klasse 30: Sweet spreads, namely cream pralines. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Ap'ti (730) Indehaver: GESTRA GmbH, Hemmstrasse 130, D Bremen, Tyskland (511) Klasse 06: Products made of base metals, namely flaps and stop valves, check valves and check valves and swinging check valves (excluding machine parts), dirt collectors for piping systems, couplers for fixed containers. (511) Klasse 07: Emptying and filling mechanical apparatus for stationary tanks; parts of machines, namely drain and blow-off valves deconcentration valves, butterfly valves, stop valves, pressure regulators, pressure regulating accessories, pneumatic, hydraulic and electric servomotors, deaerators for liquid and gaseous environments, blow-off valves for liquids, steam traps, level and conductability regulators, regulating butterfly valves, flowcontrol globe valves, swinging check valves, check valves, quick action stop valves, thermosyphon bypass valves, safety faucets, temperature regulators, temperature control valves. (511) Klasse 09: Apparatus for regulating, controlling and monitoring which function via computer as well as measuring, regulatory, control and monitoring apparatus based on microprocessors for thermic installations; electrical installations for regular remote control of bleeding valves and of control elements for thermic installations; measuring, signalling and monitoring equipment, in particular for liquids, gaseous environments, liquid cleansers, condensation purgers, flow bleeders, bleeders for pressure, conductibability, level, temperature and for other physical measures; parts of monitoring, signalling and measuring equipment, namely indicating devices, alarms for end range values, selector switches for end limits, amplifier selector switches, detectors, particularly for pressure, conductability, level, temperature and other physical measures; parts of monitoring, signalling and measuring equipment, namely indicating devices, alarms for end range values, selector switches for end limits, amplifier selector switches, detectors, particularly for pressure, conductability, level, temperature and other physical measures; equipment for data-processing and their components, namely screens, computers, printers, keyboards; data media with recorded computer programs (information in machine code). (511) Klasse 11: Steam production facilities; parts of thermic installations, namely steam-drying and gas-drying apparatus, apparatus for steam and gas purification, plumbing for steam boilers, desuperheaters, flash drums and cleansing drums, heat exchangers. (511) Klasse 12: Plumbing for tank cars, tanker lorries and containers, filling and emptying devices for tank cars, tanker lorries and containers. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2003 (730) Indehaver: MARKANT Handels- und Service GmbH, Hanns-Martin- Schleyer-Strasse 2, D Offenburg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Hansmann & Vogeser, (Vogeser, Alber, Dr. Strych, Liedl, Müller, Dr. Brehm), Albert-Roßhaupter-Str. 65, D München, Tyskland (511) Klasse 01: Artificial sweeteners. (511) Klasse 05: Food for babies. (511) Klasse 29: Soups, potato chips, potato rings, small potato slices, powdered potatoes, french fries; soups in boxes, concentrated soups and ready-made soups, soup extracts, dry soup and soup cubes; processed potato products, legumes; meat and fish, poultry and game; canned meat, fish and vegetables; cooked and deep-frozen canned meat, fish and vegetables; meat, fish and vegetable jellies; deep-frozen meat and fish; deepfrozen fruit and vegetables; eggs, milk, butter, cheese, margarine; edible oils and fats; cooked meals consisting of meat and vegetables with or without added pasta, canned for mixing or deep-frozen; cold-pressed salad oils, non-hydrogenated edible fats. (511) Klasse 30: Natural sweeteners; flours, natural flours and preparations of cereals (except fodder), particularly roasted corn flakes, mixed grains, oat flakes, muesli, muesli bars, semolina, breading flour, starch for food, potato flour for food; bread, natural bread, fine pastries and confectionery, especially whole-wheat crispbread slices (Knäckebrot), cake mixes, rusks, pudding mix; sauces, condiments, particularly ketchup, horseradish, rice; treacle, honey; pasta; diet foodstuffs, namely dried rice gruel, cereal-based food flakes. (511) Klasse 31: Fresh fruit and vegetables, legumes. (511) Klasse 32: Vegetable juices and juices made from natural herbs (beverages), syrups for beverages. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Quooker (730) Indehaver: Peteri B.V., Staalstraat 13, NL-2984 AJ Ridderkerk, Holland (740/750) International fuldmægtig: Merkenbureau Jansen Schoonhoven, Regentesselaan 47, NL-1405 EK Bussum, Holland (511) Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes. (800) International registreringsdato: (730) Indehaver: AT B.V., Frankemaheerd 12, NL-1102 AN Amsterdam, Holland (740/750) International fuldmægtig: Octrooibureau Los en Stigter B.V., Weteringschans 96, NL-1017 XS Amsterdam, Holland (511) Klasse 25: Clothing of American origin including sports clothing; shoes, including sports shoes; socks and headwear. (511) Klasse 35: Assistance in business management and product commercialisation imported from America in the framework of franchise contracts. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/

54 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BALINIT (730) Indehaver: Balzers AG, FL-9496 Balzers, Liechtenstein (740/750) International fuldmægtig: PATRA Anstalt, Gapetschstrasse 29, FL-9494 Schaan, Liechtenstein (511) Klasse 01: Hard coatings of inorganic chemical compounds. (511) Klasse 07: Precision tools with hard coatings of inorganic chemical compounds. (511) Klasse 40: Service of coating hard materials deposited by a vacuum procedure for industry. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 01/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CALEFFI (730) Indehaver: CALEFFI S.P.A., S.S. 229, I FONTANETO D''AGOGNA (Novara), Italien (740/750) International fuldmægtig: AVV. ANTONIO PETRUZZELLI -, CENTRO INT.LE BREVETTI, Corso Italia, 43, I MILANO, Italien (511) Klasse 06: Pipe couplings (of metal), water-pipe valves, drain traps (valves), metal valves. (511) Klasse 09: Thermostats. (511) Klasse 11: Heating installation, dampers (heating). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: cases, clutch bags, bags, other small articles of leather, hide or imitations, articles and accessories made of cloth such as bags, cases. (511) Klasse 24: Woven cloths. (511) Klasse 25: Clothing and accessories, scarves of cloth, belts, including belts of cloth and of leather, boots, shoes and slippers. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 01/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ALLURE (730) Indehaver: Contact 2 Trade, s.r.o., Marie Hübnerové 58, cp. 1704, CZ Brno, Tjekkiet (740/750) International fuldmægtig: BIC cvut -, patentové stredisko -, Ing. Kubícková Kvctoslava, Zikova 4, CZ Praha 6, Tjekkiet (511) Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods made of or coated with these materials not included in other classes; jewelry, fashion jewelry, precious stones, timepieces and chronometric instruments. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 01/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: HOLLEY GROUP Co., LTD., (HUALI JITUAN YOUXIAN GONGSI), 181, Straight Road, Yuhang, ZHEJIANG , Kina (740/750) International fuldmægtig: CCPIT PATENT & TRADEMARK, LAW OFFICE, 8th Floor, Vantone New World Plaza, 2, Fuchengmenwai Street, CN Beijing, Kina (511) Klasse 09: Electricity meters; electrotechnical apparatus and instruments; voltmeters; ammeters; computers, parking meters; measuring instruments; record players; optical devices; automatic installations for power stations. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 01/2004 (730) Indehaver: PHYTO PERFORMANCE ITALIA - S.R.L., Via E. Fermi 9, I VEGGIANO PD, Italien (740/750) International fuldmægtig: MONDIAL MARCHI S.R.L., 58, Via Guercino, I CENTO FE, Italien (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (511) Klasse 05: Pharmaceutical, veterinary and hygienic products; dietetic substances for medical use, food for babies, plasters, materials for dressings, material for stopping teeth and dental wax, disinfectants, products for destroying vermin, fungicides, herbicides. (511) Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles, suture materials. (511) Klasse 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 01/2004 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MAGILLA (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: GUT FRIELINGSHOF (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Hansmann & Vogeser, (Vogeser, Alber, Dr. Strych, Liedl, Müller, Dr. Brehm), Albert-Roßhaupter-Str. 65, D München, Tyskland (511) Klasse 29: Meat, charcuterie, fish, game and poultry as well as meat, charcuterie, fish, game and poultry products; meat and charcuterie preserves; ready-to-eat fine foods and cooked and preserved dishes, also as deep-frozen products, mainly consisting of meat and/or charcuterie and/ or fish and/or game and/or poultry with added fruit and/or vegetables and/ or pasta and/or potatoes and/or rice; pickles, gourmet salads; eggs, milk and dairy products; desserts made of yogurt, soft white cheese and cream; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; fruit and vegetable preserves; potato products and dehydrated potato products of all types, in particular potato crisps, potato pancakes, potato croquettes, potato soups, potato salads, tinned potatoes, potato purée in the form of flakes or powder, gnocchi. (511) Klasse 30: Bread, pastry and confectionery; potato flours for nutritional purposes; potato flours for dumplings. (511) Klasse 31: Fresh fruits and vegetables. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (730) Indehaver: FIBRA Srl, Via Francesco Negri 31, I Ravenna, Italien (740/750) International fuldmægtig: Avv. TROMBETTI GIOIA, Via Portazza, 8, I Bologna, Italien (511) Klasse 09: Sunglasses and spectacle cases. (511) Klasse 14: Key rings and chains. (511) Klasse 16: Paper, cardboard, exercise books, journals, stationery, printing products, office supplies, teaching equipment and other articles of paper or cardboard. (511) Klasse 18: Leather, hides or imitations, umbrellas, trunks, suitcases, 450

55 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Fancl Corporation, 109-1, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohamashi, Kanagawa , Japan (740/750) International fuldmægtig: Fujisawa Noriaki, Fujisawa International Patent Firm, Kyodo-Building, No. 5-11, Nihonbashihoncho 3- Chome, Chuo-ku, Tokyo , Japan (511) Klasse 05: Calcium supplementing drug; chitosan supplementing drug; magnesium supplementing drug; iron supplementing drug; zinc supplementing drug; vitamin preparations; oral refreshing agent for medical treatment; phospholipid supplementing drug; royal jelly; other drugs. (511) Klasse 29: Dietetic foodstuff and food supplements for non medical purposes (not included in other classes), in particular vitamins, minerals and trace elements in the shape of effervescent tablets, chewing tablets and lozenges, hard-gelatin capsules, foods using minerals as the main ingredient and taking the form of tablets, capsules, granules, liquid or powder; processed foods using food fibers of vegetable as the main ingredient and taking the form of tablets; processed foods using amino acids as the main ingredient and taking the form of tablets, capsules, granules, liquid or powder; processed foods using fungi as the main ingredient and taking the form of tablets, capsules, granules, liquid or powder; processed foods using ex-tracts of meat as the main ingredient and taking the form of tablets, capsules, granules, liquid or powder; processed foods using ex-tracts of vegetables as the main ingredient and taking the form of tablets, capsules, granules, liquid or powder; processed foods using fish oils as the main ingredient and taking the form of tablets, capsules, granules, liquid or powder; processed foods using vege-table as the main ingredient and taking the form of tablets, capsu-les, granules, liquid or powder; processed foods using fruits as the main ingredient and taking the form of tablets, capsules, granules, liquid or powder; processed meat products; processed marine pro-ducts (except for "dried bonito; agar; flakes of dried bonito; tangle flakes; dried laver; dried brown algae; dried Wakame seaweed; toasted laver"); dried bonito; agar; flakes of dried bonito; tangle flakes; dried laver; dried brown algae; dried Wakame seaweed; toasted laver; processed vegetable; processed fruits. (511) Klasse 30: Foods prepared from grains; almond paste; processed foods using tea as the main ingredient and taking the form of tablets, capsules, granules, liquid or powder; processed foods using propolis for hu-man consumption as the main ingredient and taking the form of tablets, capsules, granules, liquid or powder; processed foods using weeds (condiment) and taking the form of tablets, capsules, granules, liquid or powder; processed foods using oligosaccharide for human consumption as the main ingredient and taking the form of tablets, capsules, granules, liquid or powder. (511) Klasse 32: Vegetable juice (beverages) JP Japan (800) International registreringsdato: Gazette No.: 11/2001 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SALEWA (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Casa d'alsira (730) Indehaver: MIP METRO Group, Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Harmsen & Utescher, Patent- und Rechtsanwälte, Alter Wall 55, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 24/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: POWERGRIP (730) Indehaver: Gates Corporation, Delaware Corporation, South Broadway 900, Denver, Colorado 80209, USA (740/750) International fuldmægtig: Strahlberg & Partners, 95, Funkstrasse, Suite 401 P.O. Box 156, CH-3084 WA-BERN, Schweiz (511) Klasse 06: Sprockets; pulleys; metal hose clamps. (511) Klasse 07: Power transmission belts for land vehicle engines and land vehicles; timing belts for engines for land vehicles; power transmission belts for machines, motors and engines used in industrial applications; timing belts for machines, motors and engines used in industrial applications; sprockets and pulleys, being parts of engines, machines or motors; couplings for use in machinery of all kinds other than those for land vehicles; flexible couplings for use in machinery of all kinds other than those for land vehicles. (511) Klasse 12: Transmission belts, power transmission apparatus and parts other than belts for land vehicles, engine transmission belts; couplings for land vehicles; flexible couplings for land vehicles, hose couplings for use in land vehicles, hose clamps for use in land vehicles BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2002 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: LEGEND (730) Indehaver: NEC Computers International B.V., Nieuweweg 279, 6603 BN Wijchen, Holland (740/750) International fuldmægtig: Intermark B.V., Jan Luykenstraat 6, NL-1071 CM Amsterdam, Holland (511) Klasse 09: Computer programmes (software); computer hardware; computers, including notebooks; instruments, parts and fittings for use with computers; peripheral equipment for computers and computer programmes; data processing apparatus; modems; sound and image transmitting, recording and reproducing apparatus; magnetic data media and phonograph records; diskettes; read-only memory compact discs and digital video discs BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2002 (730) Indehaver: SALEWA Sportgeräte GmbH, Saturnstrasse 65, D Aschheim, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Weickmann & Weickmann, Patentanwälte, Postfach , D München, Tyskland (511) Klasse 25: Clothing. (511) Klasse 28: Sporting goods (except clothing). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/

56 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: NÖM AG, Vöslauerstrasse 109, A-2500 Baden, Østrig (740/750) International fuldmægtig: Rechtsanwalt DDr. Meinhard Ciresa, Donau-City-Strasse 1+8, A-1220 Wien, Østrig (511) Klasse 05: Dietetic substances adapted for medical use; food for babies. (511) Klasse 29: Milk, milk products, yogurt, milk beverages (milk predominating), yogurt beverages; dry milk, whey; fruit sauces (compotes). (511) Klasse 32: Non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; whey beverages. (591) Farvetekst: Green and white. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: OLEO SOURCE (730) Indehaver: BIOTHERM, "Le Neptune", Avenue Prince Héréditaire Albert, MC MONACO, Monaco (511) Klasse 03: Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants; cosmetics including face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling and setting products; essential oils MC Monaco (800) International registreringsdato: Gazette No.: 16/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ARPA (730) Indehaver: ARPA INDUSTRIALE S.P.A., Via Piumati, 91, I BRA (CN), Italien (740/750) International fuldmægtig: JACOBACCI & PARTNERS, Corso Regio Parco 27, I TORINO, Italien (511) Klasse 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods of materials not included in other classes; products made of semi-processed plastics; packing, stopping and insulating materials; flexible nonmetallic pipes; particularly plastic laminates IT TO 2003C Italien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 03: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (591) Farvetekst: Dark blue, light blue, silver, gray, turquoise. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ECOPRESS (730) Indehaver: Eleco plc, 15 Gentleman''s Field, Westmill Road, Ware, Hertfordshire, SG12 OEF, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: Keith W Nash & Co, Regent Street, Cambridge CB2 1DP, Storbritannien (511) Klasse 07: Mechanical equipment for manufacturing structural building components; mechanical equipment for manufacturing load supporting beams; mechanical equipment for manufacturing roof trusses, joists and rafters: mechanical equipment for manufacturing floor joists; and parts and fittings for all the aforesaid. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 15/2003 (730) Indehaver: ARPA INDUSTRIALE S.P.A., Via Piumati, 91, I BRA (CN), Italien (740/750) International fuldmægtig: JACOBACCI & PARTNERS, Corso Regio Parco 27, I TORINO, Italien (511) Klasse 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made thereof not included in other classes; products made of semiprocessed plastics; packing, stopping and insulating materials; flexible nonmetallic pipes, particularly plastic laminates IT TO 2003C Italien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SIGA Swiss Tape (730) Indehaver: SIGA Floor AG, Rütmatt, CH-6017 Ruswil, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Troller Hitz Troller & Partner, Rechtsanwälte, Schweizerhofquai 2, Postfach, CH-6002 Luzern, Schweiz (511) Klasse 16: Adhesive tapes and pressure-sensitive adhesive tapes for stationery or household purposes, gluten (glue) for stationery or household purposes, adhesives for stationery or household purposes, adhesive tapes for stationery or household purposes; all the above articles of Swiss origin. (511) Klasse 17: Pressure-sensitive adhesive tapes other than for medical, stationery or household purposes, adhesive tapes other than for medical, stationery or household purposes; all the above articles of Swiss origin CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/

57 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: GOZZI (730) Indehaver: ALBERTO GOZZI S.P.A., Via della Lama 31-31/A, I CHIESINA UZZANESE (PISTOIA), Italien (740/750) International fuldmægtig: EURO TRADEMARK GUARDIAN S.R.L., Via Alberto da Giussano, 11, I MILANO, Italien (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (511) Klasse 18: Leather and imitations thereof, goods made of these materials not included in other classes; animal skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headwear IT MI2003C Italien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Xtrans (730) Indehaver: Smiths Medical Deutschland GmbH, Hauptstrasse 45-47, D Kirchseeon, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Dr. Tam von Bülow, Patentanwalt, Mailänder Straße 13, D München, Tyskland (511) Klasse 10: Surgical and medical instruments and apparatus; blood pressure measuring apparatus, especially for intravenous and intraarterial blood pressure measurings; infusion apparatus, infusion tubes, transfusion apparatus, transfusion tubes, catheters, especially multi-lumen catheters, connecting devices for medical tubes, couplings, for medical tubes, syringes, syringe needles, shafts for infusion apparatus and transfusion apparatus, endoscopes and other medical apparatus inserted through the skin of patients; stop valves, ramification pieces and valves, pressure regulators, flow controllers, pressure measuring sensors for medical purposes, blood sampling apparatus (all goods included in this class); parts of the aforementioned goods. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MISTER COOL (730) Indehaver: DUCOMA AG, Austrasse 52, Postfach 854, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, beauty care products. (511) Klasse 09: Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; sunglasses, reading glasses, glasses. (511) Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments, watches. (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; stationery, print products. (511) Klasse 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, whips, harness and saddlery, backpacks, bags. (511) Klasse 21: Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); unworked or semi-worked glass, glassware, porcelain and earthenware not included in other classes. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear, socks, pantyhoses. (511) Klasse 28: Games and playthings, gymnastic and sporting articles not included in other classes. (511) Klasse 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers). (511) Klasse 34: Tobacco; smokers'' articles; matches. (511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions; model agency and model placement. (511) Klasse 36: Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. (511) Klasse 41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities, competitions, contests; organization/hosting, realization and arrangement of beauty contests; entertainment via television and Internet, fitness and personal trainer. (511) Klasse 43: Services for providing food and drink; temporary accommodation; cafés/coffee shops, bistros, bars/nightclubs, restaurants, hotels. (511) Klasse 44: Hygienic and beauty care for human beings or animals. (511) Klasse 45: Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals; marriage bureau, escort services, shopping and outfit advisory service. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: TWILLBI (730) Indehaver: HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du Faubourg Saint- Honoré, F PARIS, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: DE CHAUNAC Annick, 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 25: Articles of clothing, in particular ties FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ERGOVITAL (730) Indehaver: MIP METRO Group, Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 03: Perfumery, essential oils, cosmetics in particular cosmetic bath additives, herb and herbal extracts for cosmetic purposes, bath and skin oils, silica gel, aluminium acetate, plant salves, herbal suspensions for sauna use, not for medical purposes. (511) Klasse 05: Pharmaceutical products, medicines, medicinal bathwater additives, dietetic products for medicinal purposes, in particular foods for healthcare purposes on a vitamin, mineral substance or trace element basis, either singly or in combination (also in the form of chewing sweets or lozenges); vitamin preparations; all aforementioned products with the exception of or without extending to medicinally effective sedative. (511) Klasse 29: Edible vegetable oils, in particular wheat germ oil, spices, wheat germ for non-medicinal purposes, prepared linseed for human consumption, prepared pumpkin kernels for human consumption; dried fruits and pressed dried fruit, precut in the form of small slices or tablets, protein products for nutritional purposes, dietetic foods or food supplements for non-medicinal purposes on a protein, fat or fatty acid basis, also with added vitamins, mineral substances or trace elements, either singly or in combination (included in this class). (511) Klasse 30: Black tea, tea substitutes, tea tablets, tea extracts, herbal teas as luxury foods; dietetic foods or food supplements for non-medicinal purposes, for human consumption, on a carbohydrate or vegetal roughage basis, also with added vitamins, mineral substances or trace elements, either singly or in combination (included in this class); fennel honey, honey, chocolate products and confectionery, honey products, namely honey sweets, honey biscuits. (511) Klasse 32: Mineral waters, carbonated waters and other non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for mixing drinks; fruit beverages and fruit juices; fruits syrup. (511) Klasse 33: Mead DE /03 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/

58 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: KINGJET (730) Indehaver: LAMA FRANCE, Z.I. Perica -, 241, rue du Companet, F RILLIEUX LA PAPE, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: CABINET GERMAIN & MAUREAU, 12, rue Boileau, F LYON, Frankrig (511) Klasse 02: Ink cartridges, cassettes and refills for computer printers. (511) Klasse 09: Computer printers. (511) Klasse 16: Rolls of printing paper for cash registers, monetics terminals and printers; ribbons for typewriters, cash registers and printers; ink cartridges, cassettes and refills for typewriters FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PRIMA DONNA LEGGERO (730) Indehaver: Vandersterre Groep International B.V., Beneluxweg 15, NL-2411 NG Bodegraven, Holland (740/750) International fuldmægtig: Shield Mark B.V., Overschiestraat 61, NL-1062 XD Amsterdam, Holland (511) Klasse 29: Milk and milk products, cheese and cheese products, eggs; edible oils and fats BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 electropneumatic and logical equipment of measurement and control technology for industrial, commercial and building installations; inspection of measuring, regulating, signalling and control devices, instruments, apparatus and installations for industrial, commercial, domestic and similar purposes, of products and installations for precision mechanics, electrical engineering, apparatus and machine construction, heating technology for heating, ventilating, cooling, air conditioning and sanitary installations, of district heating and hot water supply plants, humidifying and dehumidifying plants, firing plants, temperature, pressure and flow control plants and equipment, process control devices, installations and equipment of safety equipment in connection with control devices, pipelines, domestic water and heating installations, machine and industrial plants, power supply plants, remote control and control equipment, regulating and control equipment and plants for process and production technology for the chemical, petrochemical, pharmaceutical, beverages, food an luxury food industries and for power station operation, of mechanical, pneumatic, electrical and electropneumatic regulating devices and control systems, of heat, steam, gas and liquid meters, machine tools, of control and regulating devices for automating industrial and commercial working processes and plants produced therefrom; technical consultancy in the field of measuring, controlling and regulating of industrial processing; surveying services in the field of measuring, controlling and regulating of industrial processing; rental of data processing installations, particularly for processing data test values in the field of automating working sequences for industrial and commercial installations, for proc (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SAMSON (730) Indehaver: Samson Aktiengesellschaft, Weismüllerstraße 3, D Frankfurt, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Boehmert & Boehmert, Anwaltssozietät, Hollerallee 32, D Bremen, Tyskland (511) Klasse 36: Leasing of measuring, regulating, signalling and control devices, instruments, apparatus and installations for industrial, commercial, domestic and similar purposes, of products and installations for precision mechanics, electrical engineering, apparatus and machine construction, heating technology for heating, ventilating, cooling, air conditioning and sanitary installations, of district heating and hot water supply plants, humidifying and dehumidifying plants, firing plants, temperature, pressure and flow control plants and equipment, process control devices, installations and equipment of safety equipment in connection with control devices, pipelines, domestic water and heating installations, machine and industrial plants, power supply plants, remote control and control equipment, regulating and control equipment and plants for process and production technology for the chemical, petrochemical, pharmaceutical, beverages, food an luxury food industries and for power station operation, of mechanical, pneumatic, electrical and electropneumatic regulating devices and control systems, of heat, steam, gas and liquid meters, machine tools, of control and regulating devices for automating industrial and commercial working processes and plants produced therefrom. (511) Klasse 37: Installation, fitting, repair and maintenance of measuring, regulating, signalling and control devices, instruments, apparatus and installations for industrial, commercial, domestic and similar purposes, of products and installations for precision mechanics, electrical engineering, apparatus and machine construction, heating technology for heating, ventilating, cooling, air conditioning and sanitary installations, of district heating and hot water supply plants, humidifying and dehumidifying plants, firing plants, temperature, pressure and flow control plants and equipment, process control devices, installations and equipment of safety equipment in connection with control devices, pipelines, domestic water and heating installations, machine and industrial plants, power supply plants, remote control and control equipment, regulating and control equipment and plants for process and production technology for the chemical, petrochemical, pharmaceutical, beverages, food an luxury food industries and for power station operation, of mechanical, pneumatic, electrical and electropneumatic regulating devices and control systems, of heat, steam, gas and liquid meters, machine tools, of control and regulating devices for automating industrial and commercial working processes and plants produced therefrom. (511) Klasse 42: Design planning and development, services of engineers and physicists, computer programming; planning (for others) of microprocessor components, as well as mechanical, pneumatic, electrical, electronic, (730) Indehaver: Kömmerling Kunststoff GmbH, Zweibrücker Strasse 200, D Pirmasens, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Dorothea Giersberg, c/o HT TROP- LAST AG, Patent Department, Buildg. 56, D Troisdorf, Tyskland (511) Klasse 17: Front-, wall-, ceiling-, roof- and heat insulating elements for buildings; elements of the previously mentioned goods. (511) Klasse 19: Windows, doors, gates, shades, roller shutters, blinds, all listed goods being made exclusively or almost exclusively from plastics; building components consisting of plastic parts and used for the construction of buildings, elements of the previously mentioned goods; plastic profiles for the previously mentioned goods; plastic frames and plastic wings for windows, doors and gates. (511) Klasse 37: Maintenance, fitting and repair of windows, doors, gates, shades, roller shutters, blinds, buildings and building parts made of plastic parts; building activities. (511) Klasse 42: Services in civil engineering; design of windows, doors, gates, roller shutters, shades, blinds and buildings as well as plastic components of buildings. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MASCULA (730) Indehaver: Haleko Hanseatisches Lebensmittel, Kontor GmbH & Co. OHG, Holsteinischer Kamp 1, D Hamburg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Rechtsanwälte, Raabe, Habben, Heinemann-Schulte, Trostbrücke 1, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 05: Vitamin preparations as food supplement; nutrient supplement, pulverised or in liquid form or in form of tablets, essentially consisting of proteins, carbohydrates, also with added vitamins, mineral salts, amino acids, creatine and sugar or sugar substitute; ready-to-use food concentrates or mixtures thereof, essentially consisting of milk powder and/ or vegetable and/or animal proteins and/or carbohydrates, also with added vitamins, mineral salts and sugar in solid and liquid form, all the aforesaid goods being dietetic products and calorie-reduced products adapted for medical use; ready-to-use food concentrates or mixtures thereof, essentially consisting of milk powder and/or vegetable and/or animal proteins and/or carbohydrates, vegetable fibres, cereals, dried fruit and sugar, in solid or liquid form, all being dietetic products and calorie-reduced products adapted for medical use; non-alcoholic drinks in the form of tonic beverages consisting of fruit, vitamins, mineral salts and sugar; powders composed of fruit, fortsættes 454

59 Dansk Varemærketidende vitamins, mineral salts and sugar for making said beverages; all being dietetic products and calorie-reduced products adapted for medical use. (511) Klasse 29: Ready-to-use food concentrates or mixtures thereof, essentially consisting of milk powder and/or animal proteins in combination with carbohydrates as well as vegetable fibres, also with added vitamins, mineral salts and sugar, or essentially consisting of proteins in combination with carbohydrates, also with added vegetable fibers, cereals, dried fruit and sugar, in solid or liquid form; all said goods also as dietetic products and calorie-reduced products, not for medical use. (511) Klasse 30: Ready-to-use food concentrates or mixtures thereof, essentially consisting of carbohydrates in combination with milk powder and/or proteins, also with added vitamins, mineral salts and sugar, in solid or liquid form; all said goods also as dietetic products and calorie-reduced products, not for medical use. (511) Klasse 32: Non-alcoholic drinks in the form of tonic beverages essentially consisting of proteins and/or carbohydrates, also with added vitamins, mineral salts amino acid, creatine, sugar or sugar substitute, powders composed of the aforementioned substances for making said beverages; non-alcoholic drinks consisting of fruit, vitamins, mineral salts and sugar; powders composed of fruit, vitamins, mineral salts and sugar for making said beverages; all said goods also as dietetic products and caloriereduced products, not for medical use DE /29 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: DOLOCLEAN (730) Indehaver: OMYA GmbH, Brohler Strasse 11a, D Köln, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Reinhard, Skuhra, Weise & Partner GbR, Friedrichstrasse 31, D München, Tyskland (511) Klasse 01: Dolomite, especially grounded dolomite used in industry DE /01 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Esselte Leitz GmbH & Co.KG, Siemensstrasse 64, D Stuttgart, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Gleiss Lutz, Maybachstrasse 6, D Stuttgart, Tyskland (511) Klasse 07: Laminating machines; binding machines; hot-seal bonding machines. (511) Klasse 16: Self-laminating pouches, included in this class; binding accessories, namely binder spines of paper, wire and plastic, binder strips, filling strips, book covers, front and back covers, thermal folders of plastic and transparent film, thermal bound folders; laminates pouches and foils DE /16 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Amica Verlag GmbH & Co. KG, Milchstrasse 1, D Hamburg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Latham & Watkins Schön Nolte, Warburgstrasse 50, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 09: Magnetic, optical, magnet-optical, electronic carriers of images/sound and data storage devices, namely, CD, CD-ROM, CD-I, DVD, floppy disks, video tapes, phonograph records and microfilms (exposed), each for online or off line operation; magnetic recording media; apparatus for reception, recording, transmission and reproduction of sound or images; hardware, especially data processing equipment, computers and peripheral computer equipment; software; data processing programs; computer operating programs. (511) Klasse 16: Printed matter, especially magazines, newspapers and books. (511) Klasse 35: Organization and arranging of trade events for commercial or advertising purposes; compilation of data and databases; distribution of advertising material (handbills, brochures, circulars, merchandise samples); publication and publishing of publishing products in printed and electronic form with advertising content. (511) Klasse 38: Media services, namely broadcasting of radio and (cable) TV programs, compilation and transmission of news. (511) Klasse 41: Media services, namely radio and TV entertainment and publication and publishing of publishing products in printed and electronic form including editorial content in the online operations of a publishing business. (511) Klasse 42: Operation of an electronic database (included in this class), especially by online operation; leasing of access time to databases; licensing of intellectual property; materials and goods testing; quality testing DE /41 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Vega (730) Indehaver: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 14, D Bielefeld, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Rechtsanwälte Meyer & Möbitz, Lutterstrasse 14, D Bielefeld, Tyskland (511) Klasse 29: Fermented and unfermented cream for cakes mainly consisting of vegetal fat and/or milk components, milk, milk mixed drinks and preparations for making such drinks, butter, margarine, fats, oils, cheese, including cottage cheese; dairy cream, sour milk (butter milk), quark, yoghurt; whipped cream, mainly consisting of vegetal fat and/or milk components, beverages, mainly consisting of vegetal fat and/or milk components; cheese substitute products, mainly consisting of vegetal fat and/or milk components and/or salad oils and/or vegetal plant albumen, the aforementioned goods, as far as possible, also calorie reduced and/or with added vitamins and/or suitable for dietary purposes for non-medical use; gelling agents; cream for making desserts; spreads, mainly consisting of vegetal fat and/or milk components also under use from spice and/or herbal and/or flavour enhancer (additives); desserts, mainly consisting of vegetal fat and/or milk components. (511) Klasse 30: Mixtures for making bakery products (pastries); pastry and confectionery, chocolate, chocolate products and sweets (sugar confectionery), coffee, tea, cocoa, honey, treacle, leaven extract, thickener, blancmange powder (pudding powder), spices, condiments, prepared blancmange (pudding), cereal products for foods, mainly foodstuffs made by expanding of baking cereals, in particular prepared cereal food with added sugar and/or honey and/or cocoa and/or fruits and/or chocolate and/or nuts and cereal products being foodstuffs in bar form with added sugar and/or honey and/or cocoa and/or chocolate and/or nuts and/or dried and/or prepared fruits; muesli, namely food mixtures mainly containing cereal flakes and dried fruits; baking mixtures; pizzas; the aforementioned goods, as far as possible, also calorie reduced and/or with added vitamins and/or suitable for dietary purposes for non-medical use; powder for preparing sweet sauces, except salad dressings, sweet sauces. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/

60 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Melitta Kaffee GmbH, Dortmunder Strasse 1, D Bremen, Tyskland (511) Klasse 29: Vegetable-based powdered milk. (511) Klasse 30: Coffee, coffee extracts; coffee substitutes; instant coffee; coffee additives; coffee and cocoa preparations for the manufacture of alcoholic and non-alcoholic beverages; tea, tea extracts; tea substitutes; instant tea, cocoa, cocoa-based beverages, chocolate; chocolate extracts in powder, granulated and liquid form; chocolate-based beverages; biscuits; sugar; food flavourings DE /30 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (511) Klasse 04: Alcohol (fuel), gasoline (fuel), fuels, greases for technical use, diesel oil, heating oil, kerosene, preservatives for leather (oils and greases), mineral fuels, motor oils, oils for paints, fuel oils, oils for releasing form work, lubricants for motors and engines, cutting oils, oils for technical use, oleine, paraffin, petroleum (crude or refined), colza oil for industrial use, castor oil for technical use, rape oil for industrial use, motor fuel, nonchemical additives for motor fuel, non-chemical additives for fuel and motor fuel. (511) Klasse 07: Filters (machine and engine parts), air pumps (for garage installations), lubricating pumps. (511) Klasse 09: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring, emergency and teaching apparatus and instruments; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; calculating machines, data processing and computer equipment; fire extinguishers; gasoline pumps for service stations, fuel and motor fuel pumps for service stations, downloadable electronic publications. (511) Klasse 16: Printed matter; paper and paper goods, included in this class; magazines; advertising material such as posters or transparencies. (511) Klasse 40: Oil (petroleum) processing. (511) Klasse 42: Engineering, namely technical consultancy for workshop equipment; execution of chemical and physical analyses; research and development in the field of oils and lubricants; provision of information via global telecommunication networks (the Internet) or computer data banks, in the following fields: oil separators, cleaning additives for gasoline, brake fluids, dispersant additives for oils, fluids for gearboxes, power steering fluids, anti-freeze products, compositions for tapping, compositions for threading, glycols, hydraulic fluids, chemical additives for motor fuel, solvents for varnishes and lacquers, oil purifying products, combusting preparations (chemical additives for motor fuel), alcohol (fuel), gasoline (fuel), fuels, greases for technical use, diesel oil, heating oil, kerosene, preservatives for leather (oils and greases), mineral fuels, motor oils, oils for paints, fuel oils, oils for releasing form work, lubricants for motors and engines, cutting oils, oils for technical use, oleine, paraffin, petroleum (crude or refined), colza oil for industrial use, castor oil for technical use, rape oil for industrial use, motor fuel, non-chemical additives for motor fuel, nonchemical additives for fuel and motor fuel CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (730) Indehaver: Obshchestvo s ogranichennoy, otvetstvennostiu "PLAN- ETA FITNES", Bolshaya Yakimanka Ul. d. 39/20, Stroenie 1, Russiske Føderation (740/750) International fuldmægtig: Alexander Leonov Patent agent #653, ZAO "ippro" of. 610, 17 Lobachika, RU Moscow, Russiske Føderation (511) Klasse 28: Gymnastic and sporting articles included in this class. (511) Klasse 35: Advertising (publicity); business management; business administration; office function; professional consultancy; organization of exhibitions (providing technical facilities) (terms considered too vague by the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations)); business information services; sales promotion (for others). (511) Klasse 37: Building construction; repair; installation services. (511) Klasse 41: Educational services, instruction services, teaching, tuition; physical education; gymnastic instruction; aerobics; health club services; organization of competitions (education or entertainment); providing recreation facilities; providing sports facilities; rental of sports equipment (except vehicles); publication of books, school books and educational materials; publication of texts (other than publicity texts). (511) Klasse 44: Medical and hygienic care; beauty salons, hairdressing salons; massage; public baths for hygiene purposes; saunas. (591) Farvetekst: Red, white, blue. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MIDLAND (730) Indehaver: OEL-Brack AG, Rupperswilerstrasse 3, CH-5502 Hunzenschwil, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A, CH-3007 Bern, Schweiz (511) Klasse 01: Oil separators, cleaning additives for gasoline, brake fluids, dispersant additives for oils, fluids for gearboxes, power steering fluids, anti-freeze products, compositions for tapping, compositions for threading, glycols, hydraulic fluids, chemical additives for motor fuel, solvents for varnishes and lacquers, oil purifying products, combusting preparations (chemical additives for motor fuel). (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BACTAC (730) Indehaver: ICN Pharmaceuticals Holland B.V., Stephensonstraat 45, NL-2723 RM Zoetermeer, Holland (740/750) International fuldmægtig: Nederlandsch Octrooibureau, Scheveningseweg 82, NL-2517 KZ La Haye, Holland (511) Klasse 01: Chemical products not included in other classes. (511) Klasse 05: Solutions for use with contact lenses. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: The Commonwealth of Australia, as represented by the Department of, Education, Science & Training, GPO Box 9880, CANBERRA ACT 2601, Australien (740/750) International fuldmægtig: Phillips Fox, Attn: Anthony Willis, GPO Box 172, CANBERRA ACT 2601, Australien (511) Klasse 35: Promotion and marketing of Australian education services AU Australien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/

61 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CERSANIT (730) Indehaver: CERSANIT S.A., ul. Zagnalska 27, PL Kielce, Polen (740/750) International fuldmægtig: KANCELARIA RZECZNIKA PATENTOWEGO, Anna Cieniuch-Kokowicz, ul. Lipska 24, PL Lublin, Polen (511) Klasse 11: Sanitary ceramics, bathroom ceramics; bidets, toilets with cisterns, toilet pans, urinals, washbasins, washbasin pedestals, toilet lids, flushing sets, faucets, washbasin taps, shower cubicles, shower bases, shower units, sanitary fittings and fixtures, sanitary installation elements, control devices for water equipment and hoses, sanitary installations, rubber gaskets for faucets and sanitary fittings and fixtures, bath tubs, jacuzzi bath tubs, bath fittings, flushing cisterns. (511) Klasse 19: Tiles and non-metal carpet strips, ceramic tiles, wall tiles, floor tiles, heavy duty floor tiles. (511) Klasse 20: Shelves, cabinets, mirrors, bathroom furniture. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: AVON AROMA...FRESH (730) Indehaver: Avon Cosmetics Limited, Nunn Mills Road, Northampton NN1 5PA, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: Frank B. Dehn & Co., 179 Queen Victoria Street, London EC4V 4EL, Storbritannien (511) Klasse 03: Non-medicated toilet preparations; powders, creams and lotions, all for the face, hands and body; nail polish; nail polish remover; cosmetics; soaps; shower and bath preparations; preparations for the hair; preparations for cleaning the teeth; shaving and aftershave preparations; perfumes, toilet waters, eau de Cologne; deodorants and anti-perspirants for personal use; toilet articles; essential oils; all the aforesaid being alone, in combination and/or in gift sets comprised of some or all of these items GB Storbritannien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: FUJIANSHENG PUTIANSHI HUAFENG, XIEYE YOUXIAN GONGSI, Dongshagongyequ, Lingchuanzhen, Meizhouwanbeian, Putian, Fujian , Kina (740/750) International fuldmægtig: BEIJING JIECHENG XINTONG, TRADEMARK AGENCY, No. 18, Yuetannanjie, Xichengqu, Beijing , Kina (511) Klasse 25: Clothing, ski boots, headgear, gloves (clothing), stockings, socks, tights, sweat-absorbent stockings, scarves, footwear, belts, layettes, bathing suits. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: KORTEX (730) Indehaver: Kordárna, a.s., CZ Velká nad Velickou 890, Tjekkiet (740/750) International fuldmægtig: SPUR, a.s. - Ing. Kreizlová Dana, tr. T.Bati 299, CZ Zlín, Tjekkiet (511) Klasse 17: Insulating cloths, plastic films and foils other than for packing purposes, particularly membranes and sheets for earthworks, insulation purposes and agricultural purposes; perforated plastic sheets for earthworks. (511) Klasse 19: Geotextiles, woven geotextiles, non-woven geotextiles, knitted geotextiles. (511) Klasse 22: Tarpaulins, straps, bags, textile fibres, synthetic fibres for textile purposes, raw textile materials, ropes and veils; nets for earthworks. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (730) Indehaver: b+w Electronic Systems GmbH & Co. KG, Zur Eisenhütte 11, D Oberhausen, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Rechtsanwälte Morjan & Funke, Kantstr. 17, D Oberhausen, Tyskland (511) Klasse 09: Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity. (511) Klasse 38: Telecommunications. (511) Klasse 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto DE /09 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: FEEL AT HOME (730) Indehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 03: Soaps; cosmetics, bath and shower preparations for cosmetic purposes DE /03 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: RENESAS (730) Indehaver: Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho, 6, Kanda-Surugadai 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo , Japan (740/750) International fuldmægtig: OGURI Shohei, Eikoh Patent Office, 28th Floor, ARK Mori Building, 12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo , Japan (511) Klasse 07: Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs; semi-conductor manufacturing apparatus; semi-conductor cutting apparatus; semi-conductor polishing apparatus; semi-conductor plating apparatus; semi-conductor etching apparatus; semi-conductor thin film processing apparatus; semi-conductor exposing apparatus; semiconductor cleaning apparatus; semi-conductor drying apparatus; semi-conductor checking apparatus; alternators; blowers; electric blender for household purposes; compressors; conveyors; cranes; current generators; cutting machines; dishwashers; drilling machines; elevators; engines, other than for land vehicle; escalators; excavators; electric food processors; garbage disposals; grinding machines; handling apparatus for loading and unloading; turbines; hoists; igniting devices for internal combustion engines; injectors for engines; lathes; lawnmowers; lifting apparatus; looms; machine tools; milling machines; mixing machines; molding machines; electric motors, other than for land vehicles; moving sidewalks; painting machines; planing machines; polishing machines; pumps; rolling mills; sewing machines; starters for motors and engines; vacuum cleaners; valves; welding machines; metalworking machines/apparatus; mineworking machines/apparatus; construction machines/apparatus; cargo handling fortsættes 457

62 Dansk Varemærketidende machines/apparatus; fishing machines/apparatus; chemical machines/ apparatus; textile machines/apparatus; food or beverage processing machines/apparatus; lumbering machines/instruments; wood/plywood working machines/apparatus; pulping machines; papermaking machines; paper processing machines; printing machines; bookbinding machines; agricultural machines/implements; shoe machines; leather tanning machines; tobacco processing machines; glassware manufacturing machines; packaging or wrapping machines; potters'' (511) Klasse 09: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; electric battery and accumulators; electronic agendas; electric alarms; amplifiers; antennas; bar code reader; electric cables; optic fiber cables; magnetic encoded card; cassette players; commutators; audio-visual compact discs; read-only memory compact discs; computer game programs; computer memories; recorded or downloadable computer programs; computers; printers for use with computers; electric contacts; electricity control panels; magnetic data media; optical data media; optical discs; magnetic discs; computer disk drives; downloadable electronic publications; IC cards; interfaces for computers; electricity inverter; lasers, not for medical purposes; elevator operating apparatus; magnetic tape; electric measuring devices; meters; modems; electric monitoring apparatus; monitors for computer; mouse for computer; photocopiers; portable telephones; radio pagers; optical character readers; remote control apparatus; electric resistances; scanners for computer; sockets, plugs and other electric contacts; solar batteries; sound recording apparatus; sound recording discs and tapes; sound reproducing apparatus; sound transmitting apparatus; automatic steering apparatus for vehicles; personal stereo; electric switches; telephone apparatus; thermostats; telecommunication transmitters; video cassettes; video game cartridges; video recorders; video telephones; ear plugs; electric arc weldi (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists'' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers'' type; printing blocks; manuals showing computer operation method; punched cards and punched tapes for recordal of computer program; books; pen cases; calendars; cards; catalogues; inking ribbons for computer printers; paper tapes and cards for the recordal of computer programmes; copying paper; envelopes; office requisites files; fountain pens; geographic map; greeting cards; handbooks; labels, not of textile; ledgers; loose-leaf binders; magazines; manifolds; newsletters; newspapers; note books; writing pads; pamphlets; paper sheets; paper shredders for office use; pencils; electric or non-electric pencil sharpening machines; office requisites pens; periodicals; postcards; posters; printed matters; printed publications; stickers; wrapping paper; adhesives for stationery or household purposes; sealing wax; printers'' reglets; printing types; addressing machines; inking ribbons/typewriter ribbons; automatic stamp applying machines; electric staplers; envelop sealing machines for offices; stamp obliterating machines; drawing instruments/ drawing materials; typewriters; checkwriters; mimeographs; letterpress duplicating machines; paper shredders; postal frankers (franking machines); rotary duplicators; marking templates; electric pencil sharpeners; paintbrushes; babies'' diapers of paper/babies'' napkins of paper; packaging containers of paper; food wrapping film for household use; garbage bags of paper; garbage bags of plastics; dressmaking patterns (patterns for making clothes); tailors'' chalk (steatite); paper banners; flags of paper; indoor aq (511) Klasse 37: Building construction; repair, installation services; repair/ maintenance of semi-conductor manufacturing apparatus; providing information about repair/maintenance of semi-conductor manufacturing apparatus; repair/maintenance of semi-conductor testing apparatus; providing information about repair/maintenance of semi-conductor testing apparatus; repair/maintenance of semi-conductor checking apparatus; providing information about repair/maintenance of semi-conductor checking apparatus; installation, maintenance and repair of computer hardware; construction; construction information; repair information; air conditioning apparatus installation and repair; boiler cleaning, repair and maintenance; burglar alarm installation and repair; burner maintenance and repair; rental of cleaning machines; electric appliance installation, repair and maintenance; elevator installation and repair; film projector repair and maintenance; fire alarm installation, repair and maintenance; freezing equipment installation, repair and maintenance; furnace installation and repair; heating equipment installation and repair; interference suppression in electrical apparatus; irrigation devices installation and repair; kitchen equipment installation; machinery installation, maintenance and repair; office machines and equipment installation, maintenance and repair; repair of engines that have been worn or partially destroyed; repair of machines that have been worn or partially destroyed; rental of construction equipment; rental of cranes (construction equipment); rental of excavators; rental of road sweeping machines; repair of security locks; re-tinning; riveting; telephone installation and repair; operating/maintenance of building equipment; shipbuilding; repair/maintenance of ships/boats; repair/ maintenance of airplanes; repair of bicycles; repair/maintenance of motor vehicles; repair/maintenance of rolling stock; repair/maintenance of motorcycles; repair/maintenance of cinematographic apparatus/i (511) Klasse 40: Treatment of materials; abrasion/grinding; blacksmithing; boiler-making; burnishing by abrasion; cadmium plating; chromium plating; copper smithing; electroplating; engraving; galvanization; gilding; goldplating; laser scribing; magnetization; material treatment information; metal casting; metal plating; metal tempering; metal treating; millworking; nickel plating; refining services; silver-plating; soldering; stripping finishes; tinplating; custom assembling of materials (for others); key cutting; laminating; destruction of waste and trash; incineration of waste and trash; recycling of waste and trash; waste treatment (transformation); assembly of semi-conductor devices; providing information about assembly of semi-conductor devices; assembly of semi-conductor chip; providing information about assembly of semi-conductor chip; assembly of semi-conductor wafer; providing information about assembly of semi-conductor wafer; assembly of integrated circuits; providing information about assembly of integrated circuits; assembly of microcomputers; providing information about assembly of microcomputers; assembly of IC cards; providing information about assembly of IC cards; assembly of semi-conductor memory; providing information about assembly of semi-conductor memory; assembly of circuit boards; providing information about assembly of circuit boards; rental of semi-conductor treatment apparatus; providing information about rental of semi-conductor treatment apparatus; semiconductor and integrated circuit foundry services, custom assembly of electrical and electronic products and semiconductor devices to the order and/or specification of others; providing information in the field of semiconductor and integrated circuit foundry services, namely the custom assembly of electrical and electronic products and semiconductors to the order and/or specification of others; decontamination of hazardous materials; treatment (including drying) of cloth/clothing/fur/leather; tailoring (511) Klasse 41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; education and training in the field of semi-conductors; arranging and conducting of seminars relating to semi-conductors and semi-conductor devices; education and training in the field of semiconductors devices; arranging and conducting of seminars relating to semiconductor devices; education and training in the field of integrated circuits; arranging and conducting of seminars relating to integrated circuits; education and training in the field of microcomputers; arranging and conducting of seminars relating to microcomputers; education and training in the field of computer programming; arranging and conducting of seminars relating to computer programming; education and training in the field of semi-conductor manufacturing apparatus; arranging and conducting of seminars relating to semi-conductor manufacturing apparatus; education and training in the field of semi-conductor testing apparatus; arranging and conducting of seminars relating to semi-conductor testing apparatus; education and training in the field of semi-conductor checking apparatus; arranging and conducting of seminars relating to semi-conductor checking apparatus; provision of electronic publishing; educational and instruction services relating to knowledge in the field of semiconductor products and semiconductor technologies; arranging and conducting of seminars relating to semiconductor products and semiconductor technologies; academies (education); arranging and conducting of colloquiums; arranging and conducting of conferences; arranging and conducting of congresses; arranging and conducting of symposiums; arranging and conducting of workshops (training); boarding schools; club services (entertainment or education); correspondence courses; education information; educational examination; gymnastic instruction; nursery schools; organization of competitions (education or entertainment); organization of exhibitions f (511) Klasse 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; legal services; authenticating works of art; calibration (measuring); cloud seeding; computer software design; computer system design; computer systems analysis; consultancy in the field of computer hardware; consultation in environment protection; conversion of data or documents from physical to electronic media; creating and maintaining web sites for others; data conversion of computer programs and data (not physical conversion); design of interior decor; dress designing; duplication of computer programs; engineering; graphic arts designing; hosting computer sites (web sites); industrial design; installation of computer software; legal research; maintenance of computer software; material testing; packaging design; physics (research); technical project studies; quality control; recovery of computer data; rental of computer software; research and development (for others); updating of computer software; styling (industrial design); technical research; textile testing; underwater exploration; vehicle roadworthiness testing; design of semi-conductor devices; consultancy and advice in the field of design of semi-conductor devices; testing, checking and research of semi-conductor devices; providing information about design of semi-conductor devices/ consultancy and advice in the field of design of semi-conductor devices, fortsættes 458

63 Dansk Varemærketidende testing, checking and research in the field of semi-conductor devices; design of semi-conductor chip; guidance and advice in the field of design of semi-conductor chip; testing, checking and research in the field of semiconductor chip/consultancy and advice in the field of design of semi-conductor chip, testing, checking and research in the field of semi-conductor chip; design of integrated circuits; consultancy and advice in the field of design of integrated circuits; testing JP Japan (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: EASY 2 (730) Indehaver: SOCIETE BIC, 14, rue Jeanne d'asniéres, F CLICHY, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Jérôme BUSCAIL, 14, rue Jeanne d''asniéres, F CLICHY, Frankrig (511) Klasse 08: Razors and razor blades FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MARGUERITE (730) Indehaver: KLAC INDUSTRIE, société par actions simplifiée, 2928, rue Paulin Labarre, F OLIVET, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: VANDER-HEYM Serge, 172 Boulevard Voltaire, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 07: Excavation tools (machine parts) FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Prof. Steinkraus, Research Laboratories AG, Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil, Schweiz (511) Klasse 03: Soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, non-medicinal preparations in the form of creams, lotions, emulsions, concentrates for skin care and protection, sunscreen products, shampoos and hair care preparations, hair lotions, dentifrices, deodorants for personal use. (591) Farvetekst: Red CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (730) Indehaver: STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.P.A., Via Matteotti, 142, I AGRATE BRIANZA (MILANO), Italien (740/750) International fuldmægtig: JACOBACCI & PARTNERS S.p.A., Via Senato, 8, I MILANO, Italien (511) Klasse 05: Pharmaceutical and veterinary products; hygienic products for medicine; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides. (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment. (511) Klasse 31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed; malt. (511) Klasse 32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. (591) Farvetekst: Red, green, yellow, black, white IT MI2003C Italien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: FFF (730) Indehaver: PURATOS N.V., Industrialaan 25, B-1720 Groot- Bijgaarden, Belgien (511) Klasse 30: Fully fermented frozen bakery and pastry products BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: EMPA Eidgenössische Materialprüfungs-, und Forschungsanstalt, Überlandstrasse 129, CH-8600 Dübendorf, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: E. Blum & Co., Patentanwälte VSP, Vorderberg 11, CH-8044 Zürich, Schweiz (511) Klasse 09: Computer software for use in measurement technique and analytical chemistry CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 52. 2003-12-22-2003-12-28 Ugeliste Danske Varemærker, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 126. årgang. 2005-05-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 999 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 124. årgang. 2003-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1981 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 905 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 124. årgang. 2003-01-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 127. årgang. 2008-06-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1341 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere