Omfattende gennemgang af sikkerhed og sårbarhedsbeskyttelse for Google Apps. En Google-hvidbog, februar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omfattende gennemgang af sikkerhed og sårbarhedsbeskyttelse for Google Apps. En Google-hvidbog, februar 2007"

Transkript

1 Omfattende gennemgang af sikkerhed og sårbarhedsbeskyttelse for Google Apps En Google-hvidbog, februar 2007

2 Sikkerhed for Google Apps FLERE OPLYSNINGER Online Sikring af netværksbaserede programmer mod potentielle hackere er nøglen til at sikre succesen for ethvert system. Når det drejer sig om og samarbejde, er det af altoverskyggende vigtighed. Google investerer milliarder af dollars i teknologi, mennesker og processer for at sikre, at data i Google Apps både er i sikkerhed og forbliver fortrolige. Googles kompetente hold af sikkerhedsmedarbejdere har ansvaret for at udvikle med sikkerheden for øje helt fra grunden, og de gennemser alle udviklinger, koder og det færdige produkt for at sikre, at det helt og fuldt overholder Googles strenge standarder for datasikkerhed og fortrolighed. Den samme infrastruktur, der bruges til at hoste Google Apps og sikre hundredtusindvis af brugeres data, anvendes også til at styre millioner af forbrugeres data og milliarder af dollars i annonceringstransaktioner. Med Google Apps er dine oplysninger i sikkerhed. INTRODUKTION 3 ORGANISATIONS- OG DRIFTSMÆSSIG SIKKERHED 3 Udviklingsmetodik 4 Driftssikkerhed 4 Sikkerhedsgrupper og rådgivning 4 DATASIKKERHED 4 Fysisk sikkerhed 4 Logisk sikkerhed 5 Oplysningsadgang 5 Reserveberedskab 6 IMØDEGÅELSE AF TRUSLER 6 Spam- og virusbeskyttelse 6 Program- og netværksangreb 6 SIKKER ADGANG 7 Slutbrugerbeskyttelse 7 Du har kontrollen 7 DATAFORTROLIGHED 8 KONKLUSION 8

3 Introduktion Som en del af vores mission om at organisere hele verdens oplysninger er Google ansvarlig for at beskytte mange millioner brugeres data. Dette ansvar tager vi meget alvorligt, og Google er gået særdeles langt for at opnå og leve op til vores brugeres tillid. Google er klar over, at sikre produkter er et vigtigt parameter, når det gælder om at opretholde brugernes tillid, og vi stræber efter at skabe innovative produkter, der tjener brugernes behov og fungerer med deres interesser i højsædet. Google Apps drager fordel af denne omfattende driftserfaring med hensyn til at producere sikre og pålidelige produkter. Googles produkter og tjenester kombinerer avancerede teknologiløsninger med branchens absolut bedste sikkerhedspraksis for at sikre, at kunde- og brugerdata er i sikkerhed. Vi investerer milliarder af dollars for at opnå det pålideligste og sikreste miljø for både data og programmer. Google fokuserer i særlig grad på adskillige sikkerhedsaspekter, der er af yderste vigtighed for virksomhedskunder: Organisations- og driftsmæssig sikkerhed Politikker og procedurer, der skal sørge for sikkerhed i hver eneste fase af udvikling, implementering og løbende drift. Datasikkerhed Sørger for, at kundedata lagres i sikre faciliteter, på sikre servere og i sikre programmer. Imødegåelse af trusler Beskytter brugere og deres oplysninger mod ondsindede angreb og potentielle hackere. Sikker adgang Sørger for, at kun autoriserede brugere kan få adgang til data, og at adgangskanalen er sikker. Datafortrolighed Sørger for, at fortrolige oplysninger bliver ved med at være fortrolige og personlige. Denne hvidbog ser på Googles sikkerhedsstrategi, som anvender adskillige fysiske, logiske og driftsmæssige sikkerhedstiltag for at opnå det bedste i datasikkerhed og fortrolighed. Organisations- og driftsmæssig sikkerhed Grundlaget for Googles sikkerhedsstrategi begynder med vores medarbejdere og processer. Sikkerhed er en kombination af mennesker, processer og teknologi, der når de sættes rigtigt sammen fører til sikker og ansvarlig computerbrug. Sikkerhed er ikke noget, der bare kan indføres til sidst. Faktisk forholder det sig omvendt; det er tænkt ind i produkter, arkitektur, infrastruktur og systemer helt fra begyndelsen. Google anvender et fuldtidsansat sikkerhedshold, der udvikler, dokumenterer og implementerer omfattende sikkerhedspolitikker. Googles sikkerhedsteam består af nogle af verdens førende eksperter i informations-, program- og netværkssikkerhed. Sikkerhedsteamet er opdelt i funktionsområder, der tager sig af henholdsvis perimeterforsvar, infrastrukturforsvar og programforsvar, samt påvisning af og reaktion på sårbarheder. Mange kommer til Google med en tidligere erfaring opnået som ledere indenfor informationssikkerhed i nogle af USA's 500 dygtigste virksomheder. Dette team fokuserer en stor del af deres bestræbelser på præventive tiltag for at sikre, at kode og systemer er sikre helt fra begyndelsen, og de står konstant til rådighed for at reagere dynamisk på sikkerhedsproblemer.

4 Udviklingsmetodik Googles sikkerhedsindstilling er topprioritet, lige fra det øjeblik et produktdesign bliver skitseret for første gang. Googles ingeniør- og produktteams modtager omfattende træning i grundlæggende sikkerhed. Googles udviklingsmetodik indebærer en flertrinsplan med løbende kontrolpunkter og fuld audit. Googles programsikkerhedsteam er involveret i alle stadier af produktudviklingen, inklusive designgennemgang, kodeaudit, system- og funktionalitetsafprøvning og endelig godkendelse af lancering. Google anvender adskillige erhvervsmæssige og ejendomsretligt beskyttede teknologier for at sørge for, at programmerne er sikre på ethvert niveau. Googles programsikkerhedsteam er også ansvarlig for, at sikre udviklingsprocesser følges, således at kundesikkerheden er på plads. Driftssikkerhed Googles sikkerhedsdriftsteam er fokuseret på at vedligeholde sikkerheden i de driftssystemer, der inkluderer datahåndtering og systemstyring. Disse medarbejdere udfører rutinemæssig audit på datacenterdrift og gennemfører løbende trusselsvurderinger mod Googles fysiske og logiske aktiver. Denne gruppe er også ansvarlig for at sikre, at alle medarbejdere er evalueret og trænet på passende vis, så de udfører deres arbejde på en professionel og sikker måde. Google gør sig desuden store anstrengelser for at evaluere og bekræfte en ansøgers baggrund, før vedkommende bliver ansat i organisationen. Alle medarbejdere, der har ansvar for at vedligeholde sikkerhedsprocesser og - procedurer gennemgår grundig træning i den anvendte praksis, og deres træning bliver løbende opdateret. Sikkerhedsgrupper og rådgivning Udover de ovenfor beskrevne processer samarbejder Google endvidere aktivt med forskellige eksterne sikkerhedsgrupper og drager dermed fordel af den samlede viden, som verdens bedste og dygtigste er indehavere af. Det bidrager til, at Google hele tiden er på forkant med hensyn til sikkerhedsmæssige trends, hurtigt kan reagere på opstående trusler og har rådighed over ekspertise både i og udenfor virksomheden. Google involverer aktivt disse større eksterne sikkerhedsgrupper igennem ansvarlig vidensdeling. Du kan finde yderligere oplysninger om dette program og nogle af nøglesikkerhedseksperterne, som Google opretholder en løbende dialog med, på Selv med alle disse beskyttelsesniveauer kan ukendte sårbarheder dukke op, og Google er udstyret til at reagere hurtigt over for sikkerhedsadvarsler og sårbarheder. Googles sikkerhedsteam foretager audit på al infrastruktur for at påvise potentielle sårbarheder og samarbejder direkte med ingeniører om omgående at korrigere ethvert kendt problem. Kunder, der anvender Google Apps-premierudgaven, vil blive underrettet om sikkerhedsproblemer, der har betydning for brugerne, så hurtigt som det er muligt via . Datasikkerhed Sikring af virksomheds- og brugerdata er missionen for Googles sikkerhedsog driftsteams. Googles forretning bygger på brugertillid, og derfor er det en af nøglerne til Googles fortsatte succes som virksomhed. Alle Googles medarbejdere har fået indprentet værdien af ansvarlighed overfor slutbrugeren. Beskyttelse af data er kernen i det, Google handler om. Google er meget omhyggelig med at beskytte for milliarder af dollars forbruger- og annoncetransaktioner; vi bruger præcis samme omhyggelighed, når det drejer sig om Googles kommunikations- og samarbejdsteknologier. Du kan se, at det er grundlaget for, hvem vi er som virksomhed, ved at gennemgå vores adfærdsregler (code of conduct), som du finder på

5 Fysisk sikkerhed Google driver et af verdens største netværk af distribuerede datacentre, og vi går meget langt for at beskytte både data og immaterielle rettigheder i disse centre. Google driver datacentre over hele verden, og mange Googledatacentre er 100 % ejet og styret, således at ingen udenforstående parter kan opnå adgang. Den geografiske placering af datacentrene er valgt for at give beskyttelse mod katastrofale begivenheder. Kun udvalgte Googlemedarbejdere har adgang til datacentrenes anlæg og de servere, der findes i dem, og denne adgang er strengt kontrolleret og undergivet audit. Sikkerhed overvåges og kontrolleres både lokalt på stedet og centralt i Googles sikkerhedsdriftscentre verden over. Selve anlæggene er ikke blot designet til højst mulig effektivitet, men også for at opnå sikkerhed og pålidelighed. Flere reserveniveauer sikrer løbende drift og tilgængelighed til tjenester selv under de hårdeste og mest ekstreme omstændigheder. Dette inkluderer adskillige reserveniveauer indenfor et center, generatorstrømforsynet backup af løbende drift og fuldt reserveberedskab på tværs af flere spredte centre. Der anvendes topmoderne kontrol til overvågning af centrene, både lokalt og på afstand, og der findes automatiske failover-systemer til sikring af systemerne. Logisk sikkerhed I internetbaseret computerbrug er logisk sikring af data og applikationer lige så kritisk som fysisk sikkerhed. Google går til yderligheder for at sørge for, at applikationer er sikre, at data håndteres sikkert og ansvarligt, og at der ikke kan opnås ekstern uautoriseret adgang til kunde- eller brugerdata. For at opnå dette mål anvender Google forskellige industristandardteknikker samt nogle unikke, innovative tiltag. Et af disse tiltag er anvendelse af specialformålsteknologi fremfor software, der er udviklet til generelle formål. Meget af Googles teknologi er skrevet med det formål at opnå specialformålsfunktioner fremfor computerbrug til generelle formål. Eksempelvis er webserverlaget specielt udviklet og implementeret af Google til kun at udvise de funktioner, der er nødvendige for drift af specifikke applikationer. Derfor er det ikke så sårbart overfor de bredspektrede angreb, som de fleste kommercielle softwareprogrammer er modtagelige overfor. Google har af sikkerhedsmæssige hensyn også gennemført ændringer i kernebiblioteker. Fordi Googles infrastruktur er et dedikeret applikationssystem fremfor en computerplatform til generelle formål, kan flere af tjenesterne, der findes i et standardoperativsystem fra Linux, begrænses eller deaktiveres. Disse ændringer fokuserer på at forbedre de funktioner i systemet, der er nødvendige for at udføre den igangværende opgave, og deaktivere eller fjerne ethvert sårbart systemaspekt, som ikke er nødvendigt. Googles servere er også beskyttet af flere niveauer af firewalls for at beskytte mod angreb. Trafik overvåges på passende vis for forsøg på angreb, og ethvert forsøg håndteres med det formål at beskytte brugerdata. Oplysningsadgang Data som f.eks. s er lagret i et kodet format, der er ydelsesoptimeret, fremfor lagret i et traditionelt filsystem eller som database. Data er spredt over flere fysiske og logiske steder for reserveberesdkab og hensigtsmæssig adgang, hvorved de sløres over for uautoriserede ændringer. Googles fysiske beskyttelsestiltag sikrer som beskrevet ovenfor, at det ikke er muligt at få fysisk adgang til serverne. Al adgang til produktionssystemer udføres af medarbejdere, der anvender krypteret SSH (secure shell). For at få meningsfuld adgang til slutbrugerdata kræver det specialviden omkring datastrukturerne og Googles fortrolige infrastruktur. Dette er et af mange sikkerhedsniveauer, der garanterer, at fortrolige data er sikre i Google Apps.

6 Googles spredte arkitektur er bygget for at opnå et højere niveau af sikkerhed og pålidelighed end en traditionel arkitekturopbygning med kun én beboer. Individuelle brugerdata er spredt over et antal anonyme servere, klynger og datacentre. Derved opnår vi, at data ikke blot er sikret mod eventuelt tab, men også befinder sig i et særdeles sikkert miljø. Det er kun muligt at opnå adgang til brugerdata med den korrekte autorisation, hvilket garanterer, at det ikke er muligt for en kunde at få adgang til en anden kundes data uden eksplicit viden om deres login-oplysninger. Dette gennemprøvede system forsyner ikke blot millionvis af forbrugere med , kalenderfunktioner og dokumenter hver eneste dag; det anvendes også af Google som den primære platform, der betjener vores over medarbejdere. Reserveberedskab Den program- og netværksarkitektur, som Google bruger, er designet til maksimal pålidelighed og oppetid. Googles gitterbaserede computerfunktionsplatform antager vedvarende hardwarenedbrud, og robust software-failover modstår denne forstyrrelse. Alle Google-systemer er designet til at have et naturligt indbygget reserveberedskab, og hvert undersystem er uafhængigt af eventuelle bestemte fysiske eller logiske servere for den løbende drift. Data gentages mange gange på tværs af Googles klyngebaserede aktive servere, således at data i tilfælde af maskinnedbrud stadig vil være tilgængelig gennem et andet system. Brugerdata er derudover også kopieret på tværs af datacentre. Det betyder, at hvis et helt datacenter fejlede eller blev involveret i en katastrofe, ville et andet datacenter umiddelbart kunne overtage og yde tjenester til brugerne. Imødegåelse af trusler -virus, phishing-angreb og spam er nogle af de største sikkerhedstrusler i virksomheder i dag. Rapporter viser, at mere end 2/3 af al indkommende er spam, og at ny -virus fødes og spredes igennem internettet hver dag. Det kan være en overvældende opgave at holde sig på forkant med udviklingen, og selv virksomheder, der har spam- og virusfiltre, kæmper med at holde dem konstant opdaterede for at kunne modstå de seneste trusler. Derudover er netværksbaserede applikationer mål for ondsindede angreb, der forsøger at ændre data eller få tjenesten til at gå ned. Googles trusselsimødegåelsessystem er i verdensklasse, og det beskytter brugere mod angreb på dataene og i indholdet af deres beskeder og filer. Spam- og virusbeskyttelse Google Apps-kunder drager fordel af et af de stærkeste spam- og phishing-filtre, der findes i branchen i dag. Google har udviklet avancerede teknologifiltre, der lærer fra mønstre i meddelelser, der er identificeret som spam, og disse filtre trænes konstant på tværs af milliarder af -beskeder. Derfor kan Google meget præcist identificere spam, phishing-angreb og virus og sikre, at brugeres indbakker, kalendere og dokumenter er beskyttede. Ved hjælp af Googles internetbaserede grænseflade blokerer virusbeskyttelse truslen fra ukendte brugere, der spreder en virus i organisationsnetværk eller interne netværk. I modsætning til traditionelle klientbaserede -programmer hentes meddelelser ikke til skrivebordet. De bliver i stedet scannede for virus på serveren, og Gmail tillader ikke en bruger at åbne en vedhæftet fil, før den er scannet og en eventuel trussel afhjulpet. Derfor kan -virusser ikke udnytte sikkerhedsproblemer på klientsiden, og brugere kan ikke ubevidst åbne et dokument med en virus. Program- og netværksangreb Udover at filtrere indholdet af data for spam og virus beskytter Google hele tiden sig selv og kunderne mod ondsindede angreb. Hackere leder altid efter en måde at bryde ind i internetbaserede programmer eller få dem til at bryde ned. Nægtelse af tjeneste, IP-spoofing, CSS (cross site scripting) og pakkeændring er blot nogle få af de mange angrebstyper, der dagligt bruges mod netværk. Som en af verdens største udbydere har Google

7 gjort rigtigt meget for at beskytte mod disse og andre trusler. Al software scannes ved hjælp af en række erhvervsmæssige og ejendomsretligt beskyttede netværk og applikationsscanningspakker. Googles sikkerhedsteam samarbejder også med eksterne parter for at teste og forbedre Googles sikkerhedsposition for både infrastruktur og applikationer. Sikker adgang Ligegyldigt hvor sikre data er i et datacenter, er dataene sårbare, så snart de hentes til en brugers lokale computer. Undersøgelser har vist, at en gennemsnitlig bærbar computer har over filer og tusindvis af hentede -beskeder. Forestil dig, at en af disse firmabærbare falder i hænderne på en ondsindet bruger. Ved blot at bruge en disk, kan en ikke-autoriseret bruger få adgang til dit firmas immaterielle rettigheder og hemmeligheder. Google Apps gør det muligt for virksomheder at formindske denne risiko ved at undgå lokal lagring af data på brugeres bærbare computere. Slutbrugerbeskyttelse Googl e App s' internetbaserede opb ygning g iver dig m ulighed f or at sikre dig, at brugerne har nem adgang til deres data fra et hvilket som helst sted, de måtte befinde sig, mens dataene forbliver i sikkerhed på Googles servere. I stedet for e- mails, der gemmes på en bærbar eller stationær computer, kan brugerne anvende en webbrowser til at få adgang til særdeles interaktive grænseflader for , kalender og onlinemeddelelser af en kvalitet som på en stationær computer. På samm e m åde kan brugere v ed hjælp af appli kationer som Google Dokumenter f å en høj gr ad af kontrol over oplysninger. Disse dokum enter bliv er liggende på serveren, men brugerne får omfattende redigeringsmuligheder via webbrowseren. Ydermere har brugerne detaljeret kontrol over, hvem der har adgang til disse dokumenter, og de kan oprette en liste over, hvem der kan redigere, og hvem der kun kan få vist dokumenterne. Disse tilladelser håndhæves ved enhver adgang til dokumentet, hvilket betyder, at du undgår problemet med, at et internt dokument bliver videresendt via uden for din virksomhed. Disse produkter sporer endvidere ændringer på et detaljeret niveau, så det bliver synligt, hvem der har ændret hvad, hvornår. Google Apps beskytter også overførsel af data for at sikre, at brugere har sikker adgang til data uden truslen om, at fortrolige data bliver opsnappet på netværket. Adgang til den internetbaserede administrative konsol til Google Apps samt de fleste slutbrugerapplikationer tilbydes via en SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Google tilbyder HTTPS-adgang til de fleste tjenester i Google Apps, og produktet kan opsættes til kun at tillade HTTPS-adgang til nøgletjenester som f.eks. og kalender. Denne funktionalitet indebærer, at al brugeradgang til dataene og alle interaktioner er krypteret. Google anvender på intet tidspunkt cookies til at lagre adgangskoder eller kundedata på brugersystemet. Cookies anvendes til sessionoplysninger, og når det er bekvemt for brugerne, men disse oplysninger er på intet tidspunkt følsomme, og de kan heller ikke anvendes til at bryde ind i en brugers konto. Du har kontrollen Udover at give disse forskellige former for beskyttelse af virksomheds- og brugerdata giver Google endvidere erhvervsvirksomheder kontrollen til at integrere virksomhedssikkerhed, adgang, audit og godkendelsesmetodik i Google Apps. Google Apps stiller en single sign-on API, baseret på SAML 2.0, til rådighed, som lader virksomheder anvende eksisterende godkendelsesmekanismer til at give brugere adgang til Google Apps. Virksomheder kan f.eks. anvende Active Directorygodkendelse til at logge en bruger ind, og legitimationsoplysningerne udsendes ikke gennem Google-servere for at få adgang til de internetbaserede værktøjer. Dette giver også virksomheder mulighed for at fortsætte med at håndhæve deres adgangskodestyrke og ændringsfrekvenspolitikker.

8 Derudover stiller Google en administrationskonsol og API til rådighed til brugerstyring. Administratorer har retten til omgående at lukke adgang til en konto eller slette en konto på anfordring. Dette kan også forbindes til dine interne processer for brugeraktivering og -deaktivering via API'en. Hvad angår og onlinebeskeder gør Google det også muligt at placere en mail-gateway foran -systemet. I denne konfiguration går alle indgående og udgående s igennem kundesystemet, og dette giver dig mulighed for at overvåge og arkivere s samt opsætte overvågningskontrol. Datafortrolighed Google er meget opmærksom på virksomheds- og brugerfortrolighed, og vi er klar over, at de data, der befinder sig i applikationerne, er både fortrolige og følsomme. Med Google Apps sikrer Google, at oplysninger ikke bliver kompromitteret. Du kan læse Googles juridisk bindende politik til beskyttelse af personlige oplysninger, der beskytter alle tjenester, på I henhold til denne politik og relaterede politikker for de individuelle tjenester, der er indeholdt i Google Apps, har Google-medarbejdere på intet tidspunkt adgang til fortrolige brugerdata. Google angiver også, at denne politik ikke vil blive ændret på nogen som helst potentielt skadelig måde uden udtrykkeligt skriftligt tilsagn fra kunden og/eller brugeren. Konklusion Google Apps er en sikker og pålidelig platform for dine data, som giver dig den seneste teknologi og bedste praksis for datacenterstyring, netværksapplikationssikkerhed og dataintegritet. Når du betror din virksomheds oplysninger til Google, kan du gøre det med fuld tillid, fordi du ved, at al Googles teknologi og investering i infrastruktur bliver anvendt til fulde for at sikre dine datas sikkerhed, fortrolighed og integritet. Du kan få flere oplysninger om Google Apps på eller ved at sende en til Copyright Google er et varemærke tilhørende Google Inc. Alle andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

Hvorfor Google Apps? Brugerfordele:

Hvorfor Google Apps? Brugerfordele: Hvorfor Google Apps? Brugerfordele: Adgang til data fra et hvilket som helst sted og fra en hvilken som helst computerplatform 25 GB lagerplads i indbakke pr. bruger og kraftig søgekapacitet Enkle og hurtige

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

KASPERSKY VIRKSOMHEDSPRODUKTER 2013

KASPERSKY VIRKSOMHEDSPRODUKTER 2013 KASPERSKY VIRKSOMHEDSPRODUKTER 2013 SEE IT. CONTROL IT. PROTECT IT. OM KASPERSKY LAB Kaspersky Lab er verdens største, uafhængige sikkerhedssoftwarefirma. Vi yder den bedst mulige it-sikkerhed til din

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

4FOUNDATION CLUSTERLØSNING SIKRER DANSK AVISPRODUKTION STANDARDISER DATACENTERET TEMA: AFGØRENDE FORDELE MED DATA CENTRE FOUNDATION

4FOUNDATION CLUSTERLØSNING SIKRER DANSK AVISPRODUKTION STANDARDISER DATACENTERET TEMA: AFGØRENDE FORDELE MED DATA CENTRE FOUNDATION CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #3 2006 John W Thompson, Symantecs topchef: Et pålideligt miljø kan kun baseres på politikker TEMA: STANDARDISER DATACENTERET Trends, tips fra eksperter,

Læs mere

Brugerhåndbog version 8.00

Brugerhåndbog version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte cd-rom eller dvd og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi

Eksamensopgave. 4. semester New ways of doing business for BBB finance group. BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Eksamensopgave New ways of doing business for BBB finance group BA Business Economics and IT Københavns Erhvervsakademi Anslag med mellemrum: 95.189 = 39,7 sider John Shin Truong Christian Stenholt Øelund

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-953-8 0.05.12 2 Introduktion

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-982-8 0.10.12 2 Introduktion

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

Norton Security med Backup

Norton Security med Backup TM Norton Security med Backup Produktvejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne

Læs mere

Outsource din hovedpine

Outsource din hovedpine Tema CLOUD Cloud Computing har i et par år efterhånden været på alles læber i it-verdenen. Og det er der god grund til. Kraftigt forbedret ydeevne kombineret med drastiske fald i priserne har for alvor

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 01037/12/DA WP 196 Udtalelse 05/2012 om cloud computing Vedtaget den 1. juli 2012 Artikel 29-Gruppen er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF.

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

IT Scanning Copy Print. Invester i rentabilitet

IT Scanning Copy Print. Invester i rentabilitet IT Scanning Copy Print Invester i rentabilitet 1 Kontorets skjulte ressource Udviklingen går rasende hurtigt. Sandsynligvis er stort set alle dine processer digitaliserede og integrerede i din virksomheds

Læs mere

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus IT-Sikkerhedsrådet Marts 2001 Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog Norman Personal Firewall Version 1.4 Brugerhåndbog ii! Brugerhåndbog til Norman Personal Firewall Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte diskette/cd-rom og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Datasikkerhed. Information er ofte det eneste, din virksomhed har. Sørg for at beskytte den. powered by:

Datasikkerhed. Information er ofte det eneste, din virksomhed har. Sørg for at beskytte den. powered by: powered by: Artiklerne er skrevet af Lars Danielsson, ComputerSweden Whitepaper Datasikkerhed Information er ofte det eneste, din virksomhed har. Sørg for at beskytte den indhold 1. Problemet. Uden data

Læs mere

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul SPYWARE Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul 1 Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Teknologiens betydning for hverdagen World Wide Web og internet Hvordan fungere

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro www.draware.dk HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus Webbaserede softwareløsninger, der forbedrer IT-driften med et minimalt aftryk på budgettet. I forhold til større applikationer tilbyder Manage-

Læs mere

Det overbevisende argument for Unified Messaging

Det overbevisende argument for Unified Messaging Det overbevisende argument for Unified Messaging Ændringer i samlet kommunikation gør UM til det rigtige valg for de fleste virksomheder. Marty Parker Principal, UniComm Consulting, LLC Opdateret august

Læs mere