IKT LEDELSE & KOORDINERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKT LEDELSE & KOORDINERING"

Transkript

1 IKT LEDELSE & KOORDINERING 10-dages uddannelse med eksamen Som deltager... rustes du effektivt til at varetage den IKT-koordinering der stilles krav om i IKT-bekendtgørelserne får du kompetencer til at præcisere og optimere styringen i projekteringen og udførelsen får du attraktivt bevis på, at du har kompetencer der nu og fremover vil være efterspurgte i hele branchen får du undervisning fra spidskompetencerne indenfor BIM udviklingen og hele paradigmeskiftet og din virksomhed får... de nødvendige og afgørende kompetencer ind i organisationen dokumentation internt og over for opdragsgivere og samarbejdspartnere på, at virksomheden kan påtage sig IKT-koordinatorrollen

2 Bliv rustet til at håndtere IKT-koordineringen efteruddannelse med diplom IKT Ledelse & Koordinering er et afsluttet, velafgrænset og diplomgivende forløb udviklet i samarbejde med virksomheder, faglige fora og enkeltpersoner, der alle har centrale roller i udviklingen af BIM i DK. På uddannelsen rustes du effektivt til at kunne varetage den IKT- koordinering der stilles krav om i IKT-bekendtgørelserne. Du vil derfor kunne sikre en stærk koordinering af den samlede IKT-anvendelse mellem alle involverede parter i byggesagen, som det formuleres i bekendtgørelserne. Indhold Med kun ti dage til en alt hvad du skal vide som IKTkoordinator -uddannelse er undervisningen nødt til at være meget fokuseret på konkrete problemstillinger, der virkelig betyder noget for dig. Det er essentielt, at du får konkret brugbar viden direkte med hjem. Uddannelsen er ikke en konkret indlæring i modelleringsprogrammer eller simuleringsprogrammer. Uddannelsen er overbliksgivende og beskæftiger sig med hele bredden i paradigmeskiftet. Du bliver dermed i stand til at træde effektivt ind i den koordinerende rolle, hvor du sætter rammerne for og samler byggesagen digitalt - og dermed formår både at håndtere de sædvanlige faglige discipliner indenfor ledelse, jura, kommunikation, koordinering, økonomi/kalkulation, kvalitetssikring, etc. og også kan stå for alle de nye discipliner der er betinget af det digitale paradigmeskifte. Du bliver gennem dine nye kompetencer i stand til at præcisere og optimere styringen i projekteringen og udførelsen - og dermed være med til at sikre en øget bundlinjeresultat i forbindelse med byggesagen. Deltagerne får kendskab til, hvorfor et paradigmeskifte er en udfordrende nødvendighed og hvorfor paradigmeskiftet gør op med størsteparten af de holdninger, metoder og processer, vi kender fra den traditionelle projektering og udførelse. De traditionelle faser, der hidtil har styret traditionel projektering og udførelse, får en anden betydning og suppleres af informationsniveauer i projekterings- og udførelses processen. I oversigtsskemaet kan du se indholdet i overskrifter. I kursusrækken er der fokus på de juridiske- og forsikringsmæssige aspekter, der er en konsekvens af de nye krav til projekteringen og udførelsen af en byggesag. Meget efterspurgt Uddannelsen er udviklet i samarbejde med en lang række interessenter, der har efterspurgt en grundig, effektiv uddannelse, der dels skal sikre, at virksomhedernes IKT-ko-

3 ordinatorer er tilstrækkeligt klædt på og dels ønsker troværdig dokumentation for, at virksomheden har de fornødne kompetencer. Der er kun plads til 25 deltagere på uddannelsen, så det er nu, du skal tilmelde dig, hvis du vil med på uddannelsen. Hvem underviser? Kun de allerbedste, både fagligt og formidlingsmæssigt og kun eksperter med fingeren solidt plantet på byggepulsen. Det store undervisningsteam kommer fra en praktisk hverdag på de store BIM projekter. Det betyder, at vi byder på konkrete erfaringer og indblik fra byggefolk, der kender din situation ud og ind i praksis og forstår at formidle det! Se oversigt over indlægsholderne på oversigtsskemaet. Form IKT Ledelse & Koordinering består af tre 3-dagesmoduler (med overnatning), projektarbejder mellem modulerne og en afsluttende eksamensdag. Hver kursusdag er på 8-9 lektioner på hver 45 min., samt individuelle opgaver og gruppeopgaver. Den 10. dag er en dag med afsluttende prøve, opsamling og indlæg om fremtiden i paradigmeskiftet. Dine besvarelser bliver evalueret, og du vil få feedback fra både medstuderende og undervisere. Du vil på eksamensdagen blive eksamineret både skriftligt og mundtligt over for ekstern censor og uddannelsens ledere. Undervisningen baseres hovedsagelig på metodelæring og dybtgående viden om processerne ikke i så høj grad på værktøjslæring. Det hele gøres praksisnært gennem masser af cases, opgaver, walk and talks og drøftelser. Diplomgivende forløb Der gives uddannelsesdiplom for bestået eksamen. Målgrupper Medarbejdere inden for alle byggeriets parter. Du kan have en grunduddannelse som teknisk designer, byggeteknikker, bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør, eller lignende. For at få optimalt udbytte af IKT Ledelse & Koordinering, vil det være en fordel, at du har erfaringer i og/eller uddannelse i flere af de traditionelle faglige discipliner; ledelse, jura, kommunikation, koordinering, økonomi/kalkulation, kvalitetssikring m.v. Hvis du kommer med en erfaring i ledelse, koordinering og styring, har du mulighed for at tilegne dig overordnet viden om BIM metoder og processer. Hvis du kommer med erfaring i BIM værktøjer, har du mulighed for at tilegne dig viden om ledelse, koordinering og styring, samt viden om BIM metoder og processer. Der vil i løbet af kursusdagene være mulighed for at være i tæt dialog med nogle af de mest erfarne kompetencer indenfor BIM udviklingen i Danmark. Baggrund De nye IKT-bekendtgørelser fra april 2013 kommer til at ændre meget på det byggeri, vi kender i dag. Ved at blive underlagt IKT-bekendtgørelsen, stilles man også i det almene, i kommunerne og i regionerne nu over for krav om håndtering af digitale byggeobjekter, digital kommunikation og projektweb, anvendelse af digitale bygningsobjekter, digitalt udbud og tilbud, evt. udbud med mængder, digital leverance ved byggeriets aflevering og digital mangelinformation. Og særligt vigtigt er det at bygherren skal sikre en IKT koordinering i de byggesager der er inden for tærskelværdierne: IKT-koordinering. 3. Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering af den samlede IKTanvendelse mellem alle involverede parter. Beviset udstedes af Byggecentrum som har mere end 50 års erfaring som velrenommeret udbyder af kurser og uddannelser i byggeriet. Byggecentrum udsteder også efterspurgte uddannelsesbeviser for f.eks. uddannelserne Bygherrekompetencer og Bygningsfysikuddannelsen. Et uddannelsesbevis for IKT Ledelse & Koordinering fra Byggecentrum er dit bevis for, at du har de nødvendige færdigheder, men også et input til din virksomheds karakterbog, når IKT-kompetencer skal dokumenteres overfor opdragsgivere og samarbejdspartnere. Formålet med kravet om at der skal udpeges en IKT-koordinering, er at der under hele projektforløbet er en specifik part, der har ansvaret for at koordinere det digitale samarbejde mellem alle byggeopgavens parter. IKT-koordineringen kan være placeret hos bygherren, hos en af projektets rådgivere eller hos en tredjepart, der alene varetager denne opgave.

4 Vi rådgivere får mange input omkring BIM processer, workflow, krav og muligheder i vores travle hverdag. Det er en generel udfordring for alle, at kunne agere i dette farvand og leve op til de nye IKT krav. Uddannelsen i IKT ledelse/koordinering er godt sammensat, med en bred vifte af viden og indsigt, målrettet mod byggebranchens parter. Jeg ser frem til at undervise og få en spændende dialog med kursister fra hele byggebranchen. BIM Supervisor Lone Sand fra Arkitema. IKT bekendtgørelsernes krav om en IKT koordinering af alle involverede i byggesagen, gennem hele byggesagen, kræver nye kompetencer som kun få har. Disse nye kompetencer kan fås ved deltagelse på kurset IKT ledelse og koordinering. Kursusmodulerne indeholder en vekselvirkning mellem teori, praksis og opgaveløsning, hvor underviserne og vejlederne vil sikre at relevant viden fra kursusmodulerne kan anvendes direkte i virksomhederne, også gennem hele kursusforløbet. Underviserne vil opbygge en reference til koordinering / ledelse, lovgivningen, metoderne og processerne, praktikere vil informere og vejlede kursisterne om anvendelsen af lovgivningen, metoderne og processerne. Christian Bolding, arkitekt og byggeøkonom Hvad der gør denne kursusrække særlig interessant og aktuel, for alle byggefaglige medarbejdere der arbejder med BIM og IKT ledelse, er både det brede udsnit af relevante faglige emner samt det store undervisningsteam der kommer fra en praktisk hverdag på de store BIM projekter. Teori er en ting, men i en dynamisk og travl hverdag, er det de praktiske erfaringer fra de igangværende BIM projekter, som den effektive BIM implementering bygger på. IKT bekendtgørelsen har igangsat en tiltrængt effektivisering af byggeprocesserne, men også afstedkommet en række nye ydelser. Denne kursusrække kan være med til at gøre både bygherre, rådgiver, udførende skarpe på at styre disse processer, de nye ydelser og den samlede IKT koordineringen, så BIM projekterne ikke blot bliver bedre byggeri med færre fejl, men også en bedre forretning ude hos den enkelte aktør. Marianne Friis, Team Leader/BIM Process Manager, MAK/MDB schmidt hammer lassen architects

5 Modulopbygningen Modul 1 Modul 2 Modul 3 Koordinering og paradigmeskiftet Tværfaglig koordinering og digital vidensdeling Hvad er ledelse og koordinering Er koordineringen det samme som en projekteringsledelse? Koordinering og vidensdeling i en 100% digital verden Det Digitale Byggeri konceptet Historik og baggrund Nutidig anvendelse af konceptet BIM metoden og BIM processen Hvordan bruges BIM i hverdagen Modelleringsprocessen og anvendelsen af objekter Processen og delprocesserne Udveksling af data med IFC (ISO Standard) Egenskabsdata Informationsniveauer GreenBIM metode, proces og simuleringer Projektering med bæredygtighed og energiminimering Gældende krav til projektering og udførelse af offentligt/alment byggeri IKT bekendtgørelserne og konsekvensen af de 8 bygherrekrav Vejledningerne til IKT bekendtgørelserne Ændringerne i forhold til traditionel projektering og udførelse Paradigmeskiftets juridiske konsekvenser Juridiske konsekvenser Ophavsretsloven og udveksling af information og modeller Ansvar for mængder Ansvar for objekter og deling af objekter Ansvaret mellem parterne ved tværfaglig brug af modeller Forsikringsmæssige konsekvenser Hvordan dækker den almindelige kollektive rådgiveransvars-forsikring Projektforsikringen i den kommende rådgivning Hvordan dækker entreprenørens ansvarsforsikring All Risk forsikring fra byggesagens start, kan det etableres Tilrettelæggelsen af den kreative proces og projekteringen Vigtigheden af den korrekte projektstart Hvordan implementeres kravene fra IKT aftalen Hvordan tilrettelægges den kreative proces med de nye værktøjer Hvilken bemanding skal der være på det enkelte projekt Hvilke nye medarbejder typer der er behov for, især hos rådgiverne Projektorganisatoriske forhold i rådgivervirksomheden Forholdet mellem de meget 3D/BIM stærke og de der skal lede projekterne men ikke har modellerings erfaring Udarbejdelsen af IKT/BIM specifikationerne Effektiv værktøjs support til et projekthold Hvordan tilrettelægges projekteringen med de nye værktøjer Hvordan styres bygningsmodellen på BIM projektet Identificere ydelserne i bl.a. IKT aftalen Hvordan styres ydelserne fra de enkelte team Hvordan foretages konsistenskontrol, kollisionskontrol og konfliktkontrol Nye værktøjer Introduktion til markedets modellerings- og simuleringssoftware m.m. Softwaremesse Markedsledende softwareleverandører, udstiller deres software og fortæller om indhold og anvendelse af IKT værktøjerne Præsentation af free-ware IKT software BIM Værktøjer og BIM Viewers 3D-modelbaseret tid- og økonomistyring (4D+5D) Hvad er 4D og 5D, med fokus på projekterende og udførende Udtag af mængder fra modellen Kommunikationsmulighederne og implementeringen af paradigmeskiftet Nye kommunikationsmuligheder (herunder anvendelse af projektweb) Kommunikationsplatform Arbejdsplatform Dokumentationsplatform (Velstruktureret arkiv) Implementeringen af paradigmeskiftet Strategiske og taktiske overvejelser i virksomheden De 7 søjler Handlingsplan for implementeringen Forandringsledelse i implementeringsperioden Aftaleforhold, arbejdsmetoder, samarbejdsrelationer og vidensdeling Nye aftaleforhold Relationer til ABR Relationer til AB og ABT Ydelsesbeskrivelserne 2012 IKT specifikationer IKT aftaler (Udformning og indhold) Nye arbejdsmetoder Modellering baseret på bygningsobjekter, frem for traditionel tegning Nye samarbejdsrelationer Ændringen af samarbejdsrelation og samarbejdsform Tættere samarbejde på andre tidspunkter i processen end ved traditionel projektering Nye muligheder for vidensdeling Digital vidensdeling gennem kommunikationsplatforme Nye standarder og nye muligheder for byggesagsbehandling Hvad kan beslutningstagerne tage beslutning om i modellen Håndtering af 3D modellerne i modelleringsprogrammet Beslutninger og kontrol -Værdien af at se det kommende byggeri i 3D Viewing af 3 D modellen i en modelviewer Kollisionskontrol i 3D modellen med en modelchecker Standarder fra bips/cuneco: IKT-specifikationer Dokument- og fil-håndtering Informationsniveauer CCS klassifikation og identifikation Egenskabsdata Opmålingsregler Digitalt format for tilbudslister Specifikation af data til tilbudsgivning Om afprøvning og implementering af bips/cuneco standarder: Muligheder og metoder for implementering i virksomheder og byggeorganisationer Digitale værktøjer Byggeriets fælles sprog det Fælles begrebskatalog Byggeriets Digitale Stamdata (BDS) Nye muligheder for byggesagsbehandling Digital byggesagsbehandling DOB, MDB (Byg og Miljø) Undervisere på modul 1: Centerchef Anders Thomsen (Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut) + BIM Manager, MAK Simon Andreas Arnbjerg (SHL Architects) + BIM Specialist Morten Boesen (P+P arkitekter) + Fuldmægtig, cand. polyt., Morten Steffensen (Bygningsstyrelsen) + Arkitekt Peter Hauch (Arkidata) + Seniorkonsulent, cand. scient. pol. Paul K. Jeppesen (Danske Ark) + Eigil Nybo (NYBO) + Advokat og partner Hans Lykke Hansen (VILTOFT) Undervisere på modul 2: Team Leader/BIM Process Manager Marianne Friis (SHL Architects) + BIM Supervisor Lone Sand (Arkitema) + BIM-manager Nicklas Verdier Østergaard (NIRAS) + Civilingeniør, Master i IT, ph.d. Kristian Birch Pedersen (Exigo) + Arkitekt MAA, indehaver Kristian Stenild, CADit Undervisere på modul 3: Ekspertisechef IT og Procesudvikling Stig Brinck (NIRAS) + Chefkoordinator for BIM Jan Stausholm Bundgaard (CF Møller og DNU) + Lektor Kjeld Svidt (Institut for Byggeri og Anlæg, AAU) + Projektleder, bygningskonstruktør, cand.scient.techn. i bygningsinformatik Lasse Møller, (Exigo) + Arkitekt, direktør Gunnar Friborg (bips) + Bygningsingeniør, projektchef Søren Spile (cuneco) + VDC koordinator Mette Mikkelsen (NCC) Gennemgående kursusledere: Arkitekt og byggeøkonom Christian Bolding Ret til ændringer forbeholdes

6 Afslutningsdagen Afsluttende prøve, udviklingen og fremtiden Afsluttende skriftlig og mundtlig prøve (censoreret) Fremtiden for paradigmeskiftet IDM (Information Delivery Manuals) i fremtidens aftalesæt Udviklingen i DK Fremtidens metoder og processer Udviklingen i udlandet Hvor langt er paradigmeskiftet i de lande vi normalt sammenligner os med Det kommende LeanGreenBIM Bar og Viden! Walk in and out undervisning, med både lærere og kursister der får en forfriskning og dialogunderviser med og mod hinanden. Managing Director, Steen Sunesen (buildingsmart Norway) + Censor: Sektionsleder Jan Karlshøj (Institut for Byggeri og Anlæg, DTU) Faktuelle data Datoer Modul 1: december 2013 Modul 2: februar 2014 Modul 3: marts 2014 Eksamen: 29. april 2014 Priser kr. ekskl. moms for hele uddannelsen inkl. afsluttende prøvedag Hvis I er flere fra samme firma, så er prisen: kr. ekskl. moms for 1. deltager kr. ekskl. moms for 2. deltager kr. ekskl. moms for 3. deltager og for følgende deltagere Prisen indeholder digitalt baggrundsmateriale, digitalt kompendiemateriale, overnatninger og forplejninger. Vi erindrer om muligheden for at anvende bruttolønsordningen. Kursussted Byggecentrum Hindsgavl Allé Middelfart Tilmelding Du tilmelder dig IKT Ledelse & Koordinering på en af følgende måder: 1) Du går ind på vores webshop på - og tilmelder dig online. 2) Du tilmelder dig på eller på

7 Lyskær Herlev Tlf: Fax: PRODUKTION: BYGGECENTRUM MARKETING

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer VIND 3 FLASKER VIN> 2. halvår 2009 Kurser og konferencer KONKURRENCE VIND 3 FLASKER VIN Deltag i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om 3 x 3 flasker god rødvin! Svar på nedenstående 3 spørgsmål

Læs mere

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER FRA PRAKTISK D&V TIL DIGITAL FM - BLIV CAFM LEDER Denne professionelle uddannelse

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

Efteruddannelse for byggeriet 2015

Efteruddannelse for byggeriet 2015 Efteruddannelse for byggeriet 2015 2015 byder på flere nye Nohr-Con uddannelser for eksempel: f Byggeriets projektlederuddannelse med certificering f BIM Workflow Certificering f Nohr-Con Mini-MBA... og

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM-Leder Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER Fra analog D&V til Digital FM - BLIV CAFM-LedeR Den professionelle CAFM-lederuddannelse

Læs mere

velkommen til bips konference 2014

velkommen til bips konference 2014 velkommen til bips konference 2014 På årets bips konference møder du en række virksomheder, der i stor eller lille skala bruger bips-, CCS- og buildingsmart-værktøjer som IFC og IDM til at skabe struktur

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi KURSER & KONFERENCER Februar 2009 Udpluk af aktuelle kurser og konferencer hos Byggecentrum 1 Uddannelser Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer Bygherrekompetencer Projekterings og byggeprocessen bips

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

Efteruddannelse for byggeriet

Efteruddannelse for byggeriet Efteruddannelse for byggeriet - efterår 2015 DELTAG PÅ NOHR-CON S SPÆNDENDE ARRANGEMENTER: f Byggeriets projektlederuddannelse f BIM Manager - Ny uddannelse! f Konferencer om fremtidens byggeri f Certificering

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

ØKONOMI JURA PROJEKTSTYRING OVERBLIK TEORI PRAKSIS PROJEKTFORLØB. IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold

ØKONOMI JURA PROJEKTSTYRING OVERBLIK TEORI PRAKSIS PROJEKTFORLØB. IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013-14 Indhold IKT i Danske Indhold 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse med IKT

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd?

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd? Går de hånd i hånd? University College Nordjylland Kenneth Højbjerg Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester februar marts 2012 Vejleder: Henriette Knak 1 Titelblad: Rapportens titel: Går de hånd i hånd?

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere