Karen Dilling, Helsingør Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karen Dilling, Helsingør Kommune"

Transkript

1 IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at bruge dem både i udbud og ved gennemførelse af byggesager. Karen Dilling, Helsingør Kommune

2 BYGGEWEB GØR IKT ENKELT OG LET De nye IKT-krav til det professionelle byggeri bidrager til bedre koordinering i byggeriet. Med den nye IKT-pakke fra Byggeweb er du sikret markedets mest professionelle værktøjer. Og rådgivning om, hvordan du bedst udnytter disse i dit byggeri. Ethvert byggeprojekt stort som lille indeholder begreber som aftalegrundlag, entrepriseskel, snitflader, tidsplaner, forsinkelser og konflikter. Aftalegrundlag Snitflader Leverandør Underentreprenør Entreprenør Entrepriseskel Tidsplaner Du kender begreberne i en enhver byggeorganisation, hvor du har ansvaret. Det handler om at samarbejde bedst muligt og til det formål har Byggeweb markedets bedste og mest professionelle værktøjer. Forsinkelser Rådgiver Bygherrerådgiver Bygherre Konflikter Information Kommunikation Distribution Dokumentation IKT Det digitale byggeri kan forbedre byggeriets produktivitet. Kort sagt gør de digitale processer, der information, der knytter sig til byggeriet, mere struktureret og overskuelig. Der er penge at spare ved at anvende Byggeweb. En ny rapport udført af DTU og Bygningsstyrelsen sætter tal på besparelsen og det er opmuntrende læsning. Rapporten vurderer bygherres økonomiske gevinster på en byggesag, hvor entreprisesummen blev 15 procent lavere end forventet. Det skyldes, at udbuddets digitale bygningsmodel var grundigere og mere informationsmættet end ellers, hvilket bragte entreprenørernes usikkerhed ned. Derudover vurderes det, at den efterfølgende bygningsdrift ligeledes vil blive 15 procent billigere på grund af, at driftsherren med den digitale aflevering har mere præcise oplysninger i en mere struktureret form, end han er vant til. Kilde: Analysen er klar: Digitalt byggeri kan betale sig!

3 VI GØR IKT TIL EN SUCCES HOS DIG Byggeweb er den eneste leverandør af digitale værktøjer, som kan understøtte alle dine behov inden for de nye IKT-krav. Vi har markedets mest gennemprøvede værktøjer og har udarbejdet en pakke, der helt enkelt understøtter de 5 IKT-krav. Du får hjælp og rådgivning fra uddannede arkitekter og ingeniører, der ved, hvordan du får bedst udbytte i dit byggeprojekt. Og der er penge at spare! 7% Ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsen bruger vi i Danmark hvert år 7% af byggesummen på at udbedre fejl og mangler i byggeriet. Mange af disse fejl og mangler kunne helt undgås ved bedre information, kommunikation, distribution og dokumentation i byggeriet. Ved at anvende Byggewebs nye IKT-pakke opnår du altså ikke blot billigere byggeri men også bedre byggeri. Vi rådgiver dig hele vejen rundt ikke blot når du skal investere, men også efter. Når du vælger Byggewebs nye IKT-pakke får du rådgivning og faglig sparring ved opstart og implementering og vi holder dig i hånden hele vejen igennem implementering af de nye værktøjer så du bliver effektiv lige fra begyndelsen. Invester i branchens professionelle IKT-værktøjer og få bedre og billigere byggeri. På de næste sider giver vi dig et overblik over de nye IKT-krav og hvordan du vælger det rigtige værktøj til den konkrete opgave.

4 Guide: IKT : 3 IKT-koordinering 5 Digital kommunikation og projektweb mv. Hvad er? Koordinering af den samlede IKT-anvendelse på tværs af byggeprojektets involverede parter. Byggeprojektets centrale digitale projektarkiv, som projektets parter anvender til at arkivere og udveksle et byggeprojekts projektinformation. Bygherren skal sikre, at der gennem hele byggesagen sker en koordinering af den samlede IKTanvendelse mellem alle involverede parter. Bygherren skal stille krav om, at der anvendes et system til digital kommunikation og arkivering af al relevant information under byggesagens forløb. Hvilke krav stilles? Alle byggeprojektets parter skal have adgang til og gøre brug af en sikker og effektiv projektweb, hvor al projektinformation arkiveres, udveksles og kommunikeres digitalt. Hvilke opgaver? Hvilket udbytte? IKT-koordinatoren skal forholde sig til hovedelementerne i IKT-bekendtgørelsen og bl.a. 1) administrere projektweb 2) fastlægge rammer for opbygning og strukturering af digitalt udbudsmateriale 3) indsamle data til og udarbejde plan for digital mangelinformation og leverance Nøgleperson eller organisation sikrer at den samlede IKT-anvendelse både lever op til IKT-kravene og andre aftaler eller krav, der relaterer sig til anvendelsen af IKT i byggeprojektet. Bygherren skal sikre: 1) at der udarbejdes en plan for, hvilke parter, der skal gøre hvilke informationer tilgængelige i systemet og på hvilke tidspunkter, 2) at informationer kan hentes ud fra systemet og overføres til andre systemer, og at det indgår i den udarbejdede plan, hvilke overførsler, der ønskes i projektforløbet og ved byggeriets afslutning, 3) at systemet er forsynet med adgangskontrol, advisering og log, 4) at det fastlægges, hvilke filformater, der skal anvendes 5) at det fastlægges, hvilke metadata, der skal knyttes til de enkelte filtyper. Reducering af fejl i byggeriet. Besparelser på tid, print- og distributionsomkostninger. Bedre kommunikation og dokumentation. Byggewebs IKT-pakke Ved at benytte Byggewebs værktøjer til at opfylde IKT-krav, vil kravet om IKT-koordinering være opfyldt. Byggeweb tilbyder også, i samarbejde med Balslev & Jacobsen, Advokatfirmaet Bech Bruun og Chalmars University, en professionel IKT uddannelse. Dokumentation, samarbejde, deltagere og dokumenter ét sted minimerer fejl, forsinkelser og miskommunikation. Byggeweb Projekt

5 8-9 Digitalt udbud og tilbud Digital platform for formidling af udbudsmaterialet og indhentning af tilbud. 10 Digital leverance ved byggeriets aflevering Digital platform hvor alle byggeriets sags-, drifts-, vedligeholdelses- og forvaltningsinformationer kan afleveres, arkiveres og tilgås. 11 Digital mangelinformation Digital platform til systematisk identifikation og dokumentation til udbedring af fejl og mangler. Bygherren skal stille krav om, at der ved udbud af byggearbejder anvendes digitalt system til udbud og tilbud. Udbudsmaterialet skal udarbejdes således, at det kan anvendes digitalt af tilbudsgiverne i forbindelse med tilbudsafgivelsen, og er struktureres efter den struktur, der i øvrigt anvendes i byggesagen. Der skal anvendes en digital udbudsportal ved udbud af fag- og hovedentrepriser, udbudsmaterialet skal være struktureret efter gængse standarder og tilbudslister skal indeholder udbudsmængder. I det omfang der udbydes med mængder, skal bygherren sikre: 1) at mængder er indeholdt i udbudsmaterialets tilbudslister, 2) at udbudsmaterialet for den enkelte entreprise omfatter såvel tilbudslister som relevante, digitale, objektbaserede bygningsmodeller, hvoraf mængder kan udlæses, 3) at digitale bygningsmodeller stilles til rådighed for tilbudsgiver i IFC-format, og 4) at det af udbudsmaterialet fremgår, på hvilket grundlag mængderne er beregnet, herunder hvilke opmålingsregler og/eller opmålingsmetoder, der er anvendt. Bygherren skal i samråd med driftsherren stille krav om digital aflevering af de informationer, som vurderes relevant for: 1) dokumentation af byggeriet 2) dokumentation af byggesagen 3) drift og vedligehold 4) den fremadrettede ejendomsforvaltning. Der skal anvendes digital aflevering af dokumentation af byggesagen, det afleverede byggeri (som udført) og den fremadrettede drift, vedligehold og forvaltning. Bygherren skal sikre: 1) at den digitale leverance ved byggeriets aflevering indgår i aftalerne med rådgivere og udførende og leverandører, 2) at aftalerne omfatter afleveringens omfang, struktur, klassifikation, identifikation og formater, og 3) at objektbaserede bygningsmodeller afleveres i IFC-format. Bygherren skal sikre, at der anvendes digitale mangellister, som beskriver de registrerede mangler i henhold til projektets fastlagte struktur. Identifikation og dokumentation af mangler skal ske i den samme objektstruktur, efter en fastlagt og dokumenteret systematik, og på en sådan måde, at mangelinformationerne knyttes til de byggeobjekter der er bærere af, eller repræsenterer, den pågældende mangel. Markant færre udgifter til print og distribution af udbudsmateriale. Betydeligt forbedrings- og besparelsespotentiale i sammenligningsgrundlaget, da de indkomne tilbud er mere sammenlignelige og mere priskorrekte. Bedre kommunikation i afleveringsprocessen samt ved gennemgange og efterfølgende drift og vedligehold. Bedre og hurtigere fejlregistrering. Mangelinformation støtter erfaringsopsamling og opbevaring af informationer om manglens opståen og behandling i tilknytning til afleveringsforretningen og 1- og 5-årseftersynet. Hele processen fra udbudsbeskrivelse til licitation håndteres digitalt i alle typer af udbud. Enkelt og effektiv måde til at opsamle alle værdifulde informationer digitalt og i højeste kvalitet i en let og enkel proces med et minimalt ressourceforbrug. Systematisk registrering og dokumentation ved KS, tilsyn, mangelgennemgange og eftersyn. Byggeweb Udbud Byggeweb Digital Aflevering Byggeweb Capture

6 DET SIGER VORES KUNDER OM BYGGEWEB Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKTkravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at bruge dem både i udbud og ved gennemførelse af byggesager. Karen Dilling, Helsingør Kommune Byggeledelsen sparede meget tid, fordi registrering af fejl og mangler med tekst og billeder kunne foregå i én arbejdsgang. Brugen af billeder er rigtig godt, idet et billede beskriver mere end mange ord. Jens Buhl-Madsen, DEAS A/S Uden Byggeweb kan en tegning være lige så dyr at distribuere som at fremstille. Og nogle gange skal den jo distribueres flere gange, samtidig med at der også er risikoen for at sende tegningen til de forkerte. Poul Neumann, DSB/Banedanmark

7 KORT OM IKT HVORFOR? Folketinget har ændret Lov om offentlig byggevirksomhed, så kommunalt og alment byggeri fremover også omfattes af IKT-bekendtgørelsen. Loven indeholder en række krav, der skal fremme kvalitet, innovation og produktivitet i byggeriet. Grundlaget er de regler, der i en længere årrække har været gældende for statslig byggevirksomhed. HVILKE PROJEKTER? Bekendtgørelsen gælder for byggeri omfattet af Lov om offentlig byggevirksomhed, hvilket vil sige nybyggeri, om- og tilbygning, renovering og vedligeholdelse af byggeri samt anlæg knyttet til det omfattede byggeri. Indtil videre omfatter bekendtgørelsen kommunalt og alment byggeri over 20 mio. kr., men der er mange fordele ved at bygge digitalt på mindre projekter også. 0-5 mio. kr. Der er ikke krav til anvendelse af IKT, men på mindre projekter vil dokumentationen blive forbedret. Administrative byrder minimeres, når kommunen også arbejder digitalt på større projekter. Arbejdes der digitalt på alle projekter i organisationen, vil der også være store besparelser at hente ved overordnet at rationalisere bygningsdriften i hele organisationen mio. kr. Der er ikke krav til anvendelse af IKT, men da der er krav til statslige byggerier fra 5 mio. kr., er der dokumenterede besparelser, effektiviseringer og forbedringer af proces og byggeri ved at bruge IKT på mellemstore projekter mio. kr. Bygherre skal opfylde flere krav til anvendelse af IKT: IKT koordinering Projektweb Digitale udbud Digital aflevering Digitale mangellister

8 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED BYGGEWEB OG IKT Forandringer kræver altid investering af tid og energi, men Byggeweb hjælper dig til at få fuldt udbytte af de nye IKT-krav - Sådan kommer du i gang: Deltag i de nye IKT-webinarer - tilmeld dig via Onsdag kl Tirsdag kl Tirsdag kl Torsdag kl Gå ind på Youtube - - og se vores Kom godt i gang -videoer. Ring til Byggeweb på og book et uforpligtende møde. Vi lytter til dine behov og dine projekter og rådgiver dig. Du får vores IKT-pakke og et billede af hvilke værktøjer du får adgang til, for at sikre at du bliver effektiv lige fra begyndelsen. BYGGEWEB ER DEN ENESTE LEVERANDØR, DER KAN UNDERSTØTTE ALLE IKT-KRAV - OG VI ER MED DIG HELE VEJEN! Byggeweb A/S, Ryesgade 19C, DK-2200 København N, tlf , fax ,

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager

En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager Titel Projektweb manual Undertitel Udgave En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager 1. udgave Udgivelsesår 2013 Redigering Følgegruppe Forfattere Webportal Bygherregruppe Webportal Projektgruppe

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-Leder Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden RAPPORT Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden MANUAL NEW Januar 2011 MANUAL NEW Skovbakken 2 7800 Skive Tlf: 97 52 54 52 Mail: manew@mail.dk 2 Indhold

Læs mere

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand.

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. Program 8.30-9.30 Registrering og morgenkaffe 9.30-9.40 Velkomst v. Gunnar Friborg, bips sal A+B 9.40-10.15

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

DET DIGITALE BYGGERI

DET DIGITALE BYGGERI VIA University College, Aarhus DET DIGITALE BYGGERI HVORDAN SER FREMTIDEN UD? Toke Grud Titelblad SPECIALE TITEL: DET DIGITALE BYGGERI VEJLEDER: JENS OTTO GRABAU (JOG) FORFATTER: TOKE GRUD DATO / UNDERSKRIFT:

Læs mere

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen Digitale værktøjer i det udførende byggeri Af Michael Mortensen Et 7. semester speciale på Bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College, Campus Horsens. Vejleder: Jacob Strunge 24/10/2014

Læs mere

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Udarbejdet

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder

Efteruddannelsesudvalget for Bygge / Anlæg og Industri. Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, December 2013 0 Indledning Efteruddannelsesudvalget for Bygge, Anlæg og Industri

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Emil Hølledig 13-05-2013 Aarhus

Emil Hølledig 13-05-2013 Aarhus E n t r e p r e n ø r e n s i m p l e m e n t e r i n g o g a n v e n d e l s e a f V i c o S o f t w a r e t i l o p t i m e r i n g a f p l a n l æ g n i n g o g ø k o n o m i s k s t y r i n g Bygningskonstruktørspeciale

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM LEDER LEDERUDDANNELSE om Digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER FRA PRAKTISK D&V TIL DIGITAL FM - BLIV CAFM LEDER Denne professionelle uddannelse

Læs mere

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk

Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk CAFM-Leder Lederuddannelse om digitalisering og Facility Management til professionelle driftsfolk BYGGERIETS LEDELSESCENTER Fra analog D&V til Digital FM - BLIV CAFM-LedeR Den professionelle CAFM-lederuddannelse

Læs mere

EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING

EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING 5. JANUAR 2011 Kontakt Spørgsmål til denne evaluering kan rettes til: Senior manager, Johan Toft Sørensen, tlf. 29696914 (johan.toft.sorensen@quartzco.com)

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere