Stålskorsten Monteringsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stålskorsten Monteringsanvisning"

Transkript

1 Stålskorsten Monteringsanvisning Januar 2015 Januar Skorstens montering.indd 2 21/01/

2 Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø80-Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 5 Klassificering Ø200 mm s. 8 Anvendelse s. 10 Lovkrav s. 12 Skorstenens højde s. 13 Rensning/skorstensfejning s. 14 Opstilling af ildstedet s. 10 Topmontering s. 15 Bagudmontering s. 17 Brændsel s. 18 Reklamationsret s. 19 CE-skorstenslabel s. 20 DOP-konfirmitetserklæring s. 21 Skorstens montering.indd 3 21/01/

3 Klassificering - Ø80 - Ø150 mm 3 Før du går i gang med opstillingen af din nye skorsten, er det vigtigt, at du læser monteringsanvisningen nøje igennem. Ved tvivlspørgsmål vedrørende de gældende regler og krav for opstilling, kontakt din forhandler eller den lokale skorstensfejer. Klassificering Ø80 - Ø150 mm EU-standarden for stålskorstene betegnes EN , og skorstene der er fremstillet i henhold til denne standard, har en kode der kaldes klassifikation. Klassifikation for TermaTech stålskorsten Ø80 - Ø150 mm: EN T400 N1 D V3 L50050 G25/G50/G60/G100/G140 EN T400 N1 W V2 L50050 O25/O50/O60/O100/O140 Klassifikationen har følgende betydning: EN : EU-skorstensstandard. T400: Maksimal driftstemperatur 400 C N1: Negativt træk. Kan anvendes til skorstene der har undertryk (træk). D: Driftsform tør. Anvendes til skorstene med røgtemperatur, der er tilstrækkelige til at holde skorstenen tør. V3: Står for korrisionsklasse. Der er foretaget korrisionstest. L50050: Specifikation af materialet der er anvendt til skorstenens inderrør. Syrefast rustfri stål materiale type L50 (1.4404). Godstykkelse 0,5mm. G25: Sodildtestet. Minimum afstand til brændbart materiale 25 mm. Minimum afstand til brændbart materiale på 25mm er kun gældende hvor der ikke er isoleret omkring skorsten dvs. hvor der er fri luftpassage omkring selve skorstenen. G50: Såfremt isoleringstykkelsen på loftet eller etageadskillesen er op til 20 cm skal der holdes en afstand på min. 50mm til brændbart materiale. Afstanden på 50mm er gældende ved anvendelse af TermaTech 5 cm tyk og 20 cm høj isoleringskrave monteret omkring skorstenen. Skorstens montering.indd 4 21/01/

4 4 Klassificering Ø80-Ø150 mm G60: Såfremt isoleringstykkelsen på loftet eller etageadskillesen er 30 cm skal der holdes en afstand på min. 60mm til brændbart materiale. Afstanden på 60mm er gældende ved anvendelse af TermaTech 6 cm tyk og 30 cm høj isoleringskrave monteret omkring skorstenen. G100: Ved anvendelse af dampspærremanchet med hals skal der holdes en afstand gennem isolering til brændbart materiale på 100mm. Dette gælder ikke ved anvendelse af flad damp spærremanchet uden hals. G140: Såfremt isoleringstykkelsen på loftet eller etageadskillelsen overstiger 30 cm, skal der holdes en afstand på min. 140mm til brændbart materiale. Afstanden på 140mm er gældende ved anvendelse af TermaTech 14 cm tyk og 60 cm høj isoleringskrave monteret omkring skorstenen, se fig. 6. Alternativt kan der anvendes en ventileret skortsensskakt der tilsikrer at den overskydende isolering ikke kan skride ned mod skorstenen. Se fig. 5. Herved kan afstanden til brændbart materiale reduceres iht. ovenstående afstande. Dog skal der ved anvendelse af en ventileret skortstensskakt sikres at luften frit kan ventilere ned i skakten - der må ikke lukkes af med en foliespærrer på oversiden. VIGTIGT: Såfremt der efterisoleres på loftet eller der foretages anden konstruktionsmæssig forandring af isoleringen omkring skorstenen, skal det kontrolleres og sikres at skorstenen holder den givne afstand til brændbart materiale og den til enhver tid gældende nationale lovgivning. Såfremt dette ikke gøres kan det medføre brandfare. Er du i tvivl så spørg din fagmand eller lokale skorstensfejermester. Skorstens montering.indd 5 21/01/

5 Anvendelse: 5 1. Installation med loftgennemføring eller etageadskillelse. Se fig. 1 og fig. 2. Afstand til brændbart materiale min. 50mm ved anvendelse af TermaTech isoleringskrave 5 cm tyk og 20cm høj monteret omkring skorstenen. Afstand til brændbart materiale min. 60mm ved anvendelse af TermaTech isoleringskrave 6 cm tyk og 30cm høj monteret omkring skorstenen. Afstand til brændbart materiale min. 140mm ved anvendelse af TermaTech isoleringskrave 14 cm tyk og 60cm høj monteret omkring skorstenen. EN T400 N1 D V3 L50050 G50/G60/G100/G140 EN T400 N1 W V2 L50050 O50/O60/O100/O Ved installation af dampspærremanchet med hals og isolering med 200 Rockwoll Flexi A-batts, der ligger tæt ind mod dampspærremanchetten øges temperaturen på skorstenen. Derfor skal afstanden til brændbart materiale øges. Se fig. 3. Afstand til brændbart materiale min. 100mm EN T400 N1 D V3 L50050 G100 EN T400 N1 W V2 L50050 O Såfremt isoleringstykkelsen på loftet eller ved etageadskillelsen overstiger højden på den anvendte TermaTech isoleringskrave, skal det overskydende isoleringsmateriale fjernes efter montage af isoleringskraven. Se fig. 4, eller der skal anvendes en ventileret skorstensskakt der tilsikrer at den overskydende isolering ikke kan skride ned mod skorstenen. Se fig. 5. Dette er også gældende ved anvendelse af dampspærremanchet. VIGTIGT: Såfremt der efterisoleres på loftet eller der foretages anden konstruktionsmæssig forandring af isoleringen omkring skorstenen, skal det kontrolleres og sikres at skorstenen holder den givne afstand til brændbart materiale og den til enhver tid gældende nationale lovgivning. Såfremt dette ikke gøres kan det Skorstens montering.indd 6 21/01/

6 6 Anvendelse: Fig 1. Loftsgennemføring med loftkrave på nederste side Isoleret startsektion Brændbart material TermaTech isoleringskrave Tegning 1 Etagegennemføring med loftkraver på begge sider Tegning 2 Fig 2. Isoleret startsektion TermaTech isoleringskrave Brændbart materiale Silikoneliste Loftkrave Gulv 200/300 mm 200/300 mm 50/60 mm Loftbeklædning Loftkrave Silikoneliste 50/60 mm Loftbeklædning Loftkrave Silikoneliste Fig 3. Etagegennemføring med loftkraver på begge sider Startsektion Brændbart materiale Tegning 3 Dampspærremanchet 100 mm Loftbeklædning Loftkrave Silikoneliste Skorstens montering.indd 7 21/01/

7 7 Fig 4. Isoleret startsektion Brændbart material TermaTech isoleringskrave Tegning 4 200/300 mm 50/60 mm Loftbeklædning Loftkrave Silikoneliste Fig 5. Fri luftventilering i skakt TT Isoleringskrave Ø250 ind. Ventileret Skorstenskakt 200/300 mm Loftbeklædning Loftkrave Gummiliste 50/60 mm Fig 6. Fuldisoleret modul Rørskålsisolasion Ø250 ind./ø530udv. 600 mm Loftbeklædning 140 mm Loftkrave Gummiliste Skorstens montering.indd 8 21/01/

8 8 Klassificering Ø200 mm EN T400 N1 D V3 L50050 G60/G140 EN T400 N1 W V2 L50050 O60/O140 Klassifikationen har følgende betydning: EN : EU-skorstensstandard. T400: Maksimal driftstemperatur 400 C N1: Negativt træk. Kan anvendes til skorstene der har undertryk (træk). D: Driftsform tør. Anvendes til skorstene med røgtemperatur, der er tilstrækkelige til at holde skorstenen tør. V3: Står for korrisionsklasse. Der er foretaget korrisionstest. L50050: Specifikation af materialet der er anvendt til skorstenens inderrør. Syrefast rustfri stål materiale type L50 (W1.4404). Godstykkelse 0,5mm. G60: Sodildtestet. Minimum afstand til brændbart materiale 60mm. VIGTIGT: Såfremt der efterisoleres på loftet eller der foretages anden konstruktionsmæssig forandring af isoleringen omkring skorstenen, skal det kontrolleres og sikres at skorstenen holder den givne afstand til brændbart materiale og den til enhver tid gældende nationale lovgivning. Såfremt dette ikke gøres kan det medføre brandfare. Er du i tvivl så spørg din fagmand eller lokale skorstensfejermester. Skorstens montering.indd 9 21/01/

9 Skorstens montering.indd 10 21/01/

10 10 Anvendelse: 1. Installation med loftgennemføring eller etageadskillelse. Se fig. 1 og fig. 2. Afstand til brændbart materiale min. 60mm. Afstanden på 60mm er gældende ved anvendelse af TermaTech isoleringskrave 6cm. tyk og 30cm. høj monteret omkring skorstenen. 2. G140: Såfremt isoleringstykkelsen på loftet eller etageadskillesen overstiger 30cm skal der holdes en afstand på min. 140mm til brændbart materiale. Afstanden på 140mm er gældende ved anvendelse af TermaTech 14cm tyk og 60 cm høj isoleringskrave monteret omkring skorstenen, se fig. 6. Alternativt kan der anvendes en ventileret skorstensskakt der tilsikrer at den overskydende isolering ikke kan skride ned mod skorstenen. Se fig. 5. Herved kan afstanden til brændbart materiale reduceres iht. Ovenstående afstande. Dog skal der ved anvendelse af en ventileret skorstensskakt sikres at luften frit kan ventilere ned i skakten der må ikke lukkes af med en folie spærre på oversiden. VIGTIGT: Såfremt der efterisoleres på loftet eller der foretages anden konstruktionsmæssig forandring af isoleringen omkring skorstenen, skal det kontrolleres og sikres at skorstenen holder den givne afstand til brændbart materiale og den til enhver tid gældende nationale lovgivning. Såfremt dette ikke gøres kan det medføre brandfare. Er du i tvivl så spørg din fagmand eller lokale skorstensfejermester. Fig 1. Loftsgennemføring med loftkrave på nederste side Isoleret startsektion Brændbart material TermaTech isoleringskrave 300 mm 60 mm Loftbeklædning Loftkrave Silikoneliste Skorstens montering.indd 11 21/01/

11 Etagegennemføring med loftkraver på begge sider Tegning 2 11 Fig 2. Isoleret startsektion TermaTech isoleringskrave Brændbart materiale Silikoneliste Loftkrave Gulv 300 mm 60 mm Loftbeklædning Loftkrave Silikoneliste Fig 5. Fri luftventilering i skakt TT Isoleringskrave Ø250 ind. Ventileret Skorstenskakt 300 mm Loftbeklædning Loftkrave Gummiliste 60 mm Fig 6. Fuldisoleret modul Rørskålsisolasion Ø250 ind./ø530udv. 600 mm Loftbeklædning 140 mm Loftkrave Gummiliste Skorstens montering.indd 12 21/01/

12 12 Lovkrav: Installation af ildsted og skorsten, skal udføres i overensstemmelse med det på installationspunktet gældende bygningsreglement og denne installationsvejledning. TermaTech stålskorsten opfylder kravene til maksimal overfladetemperatur <80 C jf. EN afsnit og BR10 afsnit og stk1 samt SBI anvisning 216. TermaTech stålskorsten er således afprøvet til isolerede (ikke ventilerede) gennemføringer i bygningsdele og overfladetemperaturen overstiger under denne afprøvning ikke den i produktstandarden fastsatte maksimale tilladelige temperatur under normal drift (T400). TermaTech stålskorsten kan således opstilles UDEN SKAKT! Efter montage af Deres nye ildsted og skorsten, skal installationen anmeldes til skorstensfejeren i det distrikt, hvori ejendommen ligger. Skorstensfejeren syner og kontrollerer, at montagen overholder kravene i det gældende bygningsreglement. Skorstensfejeren kan forlange tagtrin monteret på taget. Vær opmærksom på at der gælder særlige regler for huse med stråtag. Skorstens montering.indd 13 21/01/

13 Skorstenens højde: 13 Skorstenens højde skal leve op til den enhver tid gældende nationale lovgivning. (Bygningsreglement eller bekendtgørelse) Uanset hvilke regler der måtte være gældende når skorstenen monteres, bør den have en sådan højde og beskaffenhed, at den leder røgen væk uden gener for omgivelserne, og at trækforholdene for forbrændingen er i orden. Skorstenen bør altid have en min. højde på 3mtr, målt fra Min. 80 cm. toppen af ovnen og til munding af skorsten. Højden skal naturligvis være tilpasset den aktuelle bygning, Min. 80 således cm. at de nævnte krav om tilfredsstillende trækforhold og afkast sikres. TermaTech anbefaler at skorstenen føres over tagrygs højde af hensyn til vindturbulens. Nedenstående skal forstås som Termatechs vejledning for at sikre tilfredsstillende forhold, og er således ikke at betragte som lovgivning. Skorstenens udmunding bør altid gennembryde den stiplede linie. Min. 80 cm. (Se skitser). Min. 80 cm. Min. 80 cm. Min. 140 cm. Skorstens montering.indd 14 21/01/

14 14 Rensning/Skorstensfejning: Skorstenen skal være tilgængelig for skorstensfejning. Er skorstenens frie højde mere end 1,5 mtr. over tag, skal der træffes foranstaltninger for at lette fejningen. Det kan fx gøres ved at indsætte en rensesektion. Skorstensfejeren kan forlange tagtrin monteret på taget. Opstilling af ildstedet: Før monteringen af skorstenen påbegyndes, skal brændeovnen/ ildstedet opstilles korrekt. Enhver installation af ildsted og skorsten skal udføres i overensstemmelse med det på installationstidspunktet gældende bygningreglement. Følgende punkter er væsentlige: Underlaget hvorpå ildstedet skal opstilles, skal kunne bære vægten af ildsted og skorsten. Ildstedet skal opstilles på et ubrændbart underlag (f.eks. klinker, stål- eller glasplade e.l.) Ved lukkede brændeovne (med låge) skal dette underlag dække mindst 150 mm langs ovnens sider og 300 mm foran brændeovnen. Placer helst ildstedet således, at skorstenen kan føres op uden at det er nødvendigt at skulle skære i stolper, spær, bjælker eller lægter. Dette kan medføre en svækkelse af bygningskonstruktionen, og derved gøre en fordyrende udveksling i konstruktionen nødvendig. Vær opmærksom på at afstand til brændbare materialer overholdes for såvel ildsted som skorsten. Skorstens montering.indd 15 21/01/

15 Topmontering: Påse at montage kan ske således, at sikkerhedsafstanden til brændbart materiale overholdes. (se principtegninger og forklaring side 4 og 5). Afstanden imellem det uisolerede røgrør og brændbar væg skal være min. 225mm. Afstandskravene fremgår af brændeovnens mærkeplade. 2. Uisoleret røgrør må kun anvendes i det rum hvor ovnen er opstillet. 3. Ved hjælp af lodsnor afmærkes centrum af hul for loftsgennemføring. Hul i taget markeres på tilsvarende måde. Huller afmærkes og skæres min. 50mm større end yderdiameteren på skorstenen. (Ved Ø200mm skorsten skal hullet være 60mm større end yderdiameter på skorsten). Bemærk: det kan være nødvendigt at montere en dampspærre manchet imellem dampspærre og skorsten. Kontakt forhandler for yderligere oplysninger og lovkrav. 4. Fjern tagsten eller tagplade og skær hul hvor skorstenen skal føres igennem taget. 5. Placer loftkraven på brændeovnen, således denne kan føres op over det uisolerede røgrør efterfølgende. 6. Såfremt brændeovnen har en røgafgang der ikke passer til det uisolerede røgrør, monteres en overgangskobling, der kan forbinde brændeovn og røgrør. 7. På det uisolerede røgrør monteres startsektionen. Startsektionens nippel skal gå ned i det uisolerede røgrør. Afstanden mellem det uisolerede røgrør og brændbar loftbeklædning skal være min. 225mm. Afstandskravene for den isolerede del af skorstenen fremgår af brændeovnens mærkeplade. 8. Byg herefter videre med de enkelte sektioner ovenpå. HUSK at montere TermaTech isoleringskrave og loftkraven før montage! Monter spændebånd imellem de enkelte sektioner. 9. Mellem loftet og taget afstøttes skorstenen med et spær- eller lægtestyr, der kan justeres efter hældning. Skorstens montering.indd 16 21/01/

16 Hvis det ikke er muligt at anvende spær- eller lægtestyr, anvendes loftkrave med styr. Kontroller at skorstenen er lodret. 11. Udvendigt på taget monteres taginddækningen. Tagbeklædningen er meget varierende og den rigtige inddækning skal derfor anvendes. Fjern så lidt som muligt af eksisterende tagsten eller tagplade. Bemærk: Hvor der anvendes undertag, anbefales at montere en undertagsgennemføring, der forhindrer indtrængning af slagregn og fygesne. Inddækningen trækkes ned over skorstenen og centreres. Inddækningen føres op under tagbeklædningen ovenfor skorstenen. Inddækningen formes forsigtigt efter det eksisterende tag. Undgå at inddækningen revner under tilpasningen til taget. 12. Monter herefter regnkraven over inddækningen så tæt som muligt på denne. Anvend silikone elastik eller fugelim for at tætne. Overstiger skorstenshøjden 2,5 mtr. fra sidste befæstigelsespunkt på skorstenen, skal der anvendes bardunafstivning eller støtterør. Anvend også barduner eller støtterør, hvis skorstenens længde over tag er mere end halvdelen af totallængden. Støtterør og bardunafstivning fæstnes til skorstenen, ca. 1 mtr. over taginddækning. 13. Monter regnhætten. 14. Monter silikoneliste ved loftkrave. Skorstens montering.indd 17 21/01/

17 Bagudmontering: Kravene til ildstedets opstilling er som beskrevet for topmontering. 2. Afmærk centrum af hullet for væggennemføringen. Ved væg af ubrændbart materiale hugges/bores et hul ca. 20mm større end det uisolerede røgrør. Der monteres murbøsning udvendig og indvendig. Til afdækning indenfor monteres bagefter en rosette. Ved væg af brændbart materiale SKAL anvendes isoleret skorstenssektion ved væggennemføringen. I hulrummet monteres den medfølgende TermaTech isoleringskrave. Der afdækkes omkring udskæringen med loftskrave 0 på begge sider. 3. På den anden side af væggen monteres enten vægkonsol med sodpotte, eller gulvkonsol med sodpotte. Påse at monteringen sker således, at uisoleret røgrør eller skorstenssektion fra væggennemføringen passer i højde med T-sektion. Vægkonsol kan monteres med hhv. den korte eller den lange del af trekantstykkerne på væggen, hvilket giver større fleksibilitet. Ligeledes kan selve konsolpladen drejes 180 for større fleksibilitet. Gulvkonsol anvendes, når skorstenens centrum står mere end 450mm fra væggen, eller af arkitektoniske hensyn. 4. Monter T-sektion på vægkonsol eller gulvkonsol. 5. Skorstenssektionerne monteres nu som nævnt under Topmontering. 6. Monter vægforankring for hver 2 mtr. fra selve T-sektionen. Der findes forlænger til vægforankringerne, såfremt dette behøves. Skorstenen må højst gå 2 mtr. forbi øverste vægforankring. Alternativt kan anvendes bardunsæt eller støtterør som aflastning. 7. Monter regnhætten. Skorstens montering.indd 18 21/01/

18 18 Brændsel: Brænd ikke skrald. Fyr ALDRIG med affald, reklamer, glittede magasiner, mælkekartoner, kunststoffer, spånplader samt malet/lakeret eller trykimprægneret træ. Fyr ikke med andet end naturligt træ! Bruges uegnede materialer som brændsel, udvikles der sundhedsfarlige partikler samt dioxin og andre miljøfarlige stoffer såsom PCP og tungmetaller. Skrald og affaldstræ er ikke brænde, men affald! Trykimprægneret træ udvikler under fyringsprocessen saltpetersyre, hvilket ødelægger såvel brændeovn som skorsten hurtigt. Det er desuden forbudt at anvende som brændsel. Kul, koks og specielt energikoks kan have et meget højt svovlindhold, som ved brug gennem 1 2 år kan ødelægge såvel brændeovn som skorsten. Misfarvning af tagflader samt tæring af inddækning kan ligeledes forekomme ved anvendelse af disse brændselstyper. Disse typer brændsel samt trykimprægneret træ og affald, er alle særdeles uegnede, og kan derfor ikke anbefales. Skader der skyldes ovennævnte typer brændsel er ikke reklamationsberettiget. Skorstens montering.indd 19 21/01/

19 Reklamationsret: 19 TermaTech s Skorstenen er udviklet og testet specifikt til det danske marked. Skorstenen fremstilles på en af europas største og mest moderne fabrikker, og er konstrueret med henblik på netop de krav, det omskiftelige danske vejr stiller. Skulle der på trods af grundig kvalitetskontrol alligevel opstå en fabrikationsfejl, tilbyder TermaTech 10 års reklamationsret mod gennemtæring. Den 10-årige reklamationsret gælder dog ikke selve lakeringen. Reklamationsretten bortfalder såfremt: Der er anvendt uegnede brændselstyper Der er anvendt uoriginale dele Skorstenen er fejlagtigt monteret Skorstenen er fejlagtigt anvendt Skorstenen er fejlagtigt renset (anvendelse af rensekost i almindelig stål kan medføre korrosion på inderkernen. Anvend derfor altid rustfri eller nylon rensekost). Skorstens montering.indd 20 21/01/

20 20 CE - mærkning: Det vedlagte CE-mærke skal udfyldes med installationsdato og montør, og påsættes et synligt sted på skorstenen. TermaTech Stålskorsten Ø80 - Ø150 mm EN POLL SYSTEM III SC T400-N1-D-V3-L50050-G25/G50/G60/G140 T400-N1-W-V2-L50050-O25/O50/O60/O140 Minimum afstand til brændbart materiale ved fri ventilering omkring skorsten: 25 mm Minimum afstand til brændbart materiale ved anvendelse af TermaTech isoleringskave: 50 mm ved anvendelse af 5 cm tyk og 20 cm høj TermaTech isoleringskrave. 60 mm ved anvendelse af 6 cm tyk og 30 cm høj TermaTech isoleringskrave. 140 mm ved anvendelse af 14 cm tyk og 60 cm høj TermaTech isoleringskrave For yderligere information se monteringsvejledningen. Bemærk hvor der kræves isolering ind til skorstenen må der IKKE anvendes andet isoleringsmateriale end TermaTech s isoleringskrave. TermaTech Stålskorsten Ø200 mm EN POLL SYSTEM III SC T400-N1-D-V3-L G60/G140 T400-N1-W-V2-L50050-O60/O140 Minimum afstand til brændbart materiale ved anvendelse af TermaTech isoleringskave: 60 mm ved anvendelse af 6 cm tyk og 30 cm høj TermaTech isoleringskrave. 140 mm ved anvendelse af 14 cm tyk og 60 cm høj TermaTech isoleringskrave Installatør: Dato: Adresse installatør: Afstand til brændbart materiale i loft / Etagegennemføring: Advarsel: Denne mærkeplade må ikke fjernes eller tildækkes! TermaTech A/S, Gunnar Clausens Vej 36, DK-8260 Viby J mm 0432 CPR Skorstens montering.indd 21 21/01/

21 21 EG - Leistungserklärung DOP-No CPR X 1. Produkt: Mehrschalige Metall-Systemabgasanlage aus nichtrostendem Stahl , , *, zylindrisch mit 50 mm Dämmstoffschicht (105 Kg/m 3 ) EN : Identifikation des Bauprodukts: SYSTEM III SC / III SC FU III/III SC X=050 1a: T400 N1 D V3 L50050 G(XX) DN(80-150) 1) : XX = 25mm 1b: T400 N1 W V2 L50050 O(XX) DN(80-150) 2) : XX = 50 mm III/III SC (FE) X=051 2a:* T400 N1 D V2 L99050 G(XX) DN(80-200) 3) : XX = 60 mm 2b:* T400 N1 W V2 L99050 O(XX) DN(80-200) 4) : XX = 140 mm III/III SC (P) X=052 3a: T400 N1 W V2 L70050 G(XX) 3. Vorgesehener Verwendungszweck: Abführung der Verbrennungsprodukte von Feuerstätten in die Atmosphäre für Gas, Öl, Holz (nass) und feste Brennstoffe (trocken) im Unterdruckbetrieb 4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers: Bernhard Poll Schornsteintechnik GmbH Industriestr. 16 D Dörpen / Ems 5. Kontaktanschrift des Bevollmächtigten: entfällt 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+ und System 4 (Aufsätze) 7. Die notifizierte Zertifizierungsstelle Nr für die werkseigene Produktionskontrolle Marsbruchstraβe 186 D Dortmund hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseignen Produktionskontrolle durchgeführt und am das EG- Konformitätszertifikat für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt. Se eller download fuld liste på Skorstens montering.indd 22 21/01/

22 20 8. Erklärte Leistung nach EN :2009, Anhang ZA Wesentliche Merkmale Leistung Hinweise Werkstoffe und Blechdicken: Innenrohr: Ausführung 1 III/III SC ; ab 0,5 mm ( 0,45 mm) Ausführung 2 III/III SC (FE) ab 0,5 mm ( 0,45 mm) Ausführung 3 III/III SC (P) ab 0,5 mm ( 0,45 mm) Außenrohr lackierte Edelstähle: , , ab 0,5 mm ( 0,45 mm) Wärmedämmung: 50 mm Rohdichte: 105 kg/m 3-0 / + 30 Typ A: Sillatherm TR Z Typ B: Rockwool RSG Z Abmessungen 80/180; 100/200; 113/213; 130/230; 150/250; 180/280; 200/300 Druckfestigkeit Schornsteinabschnitte, Formteile und Stützen Mechanische Festigkeit Ausführung 1 bis 3: DN (80-180): bis zu 30 m DN ( ): bis zu 20 m für weitere Information: Wandabstände, Gewichte, Dübelanschlusskräfte siehe die Installationsanweisungen Biegefestigkeit Ausführung 1 bis 3: 3 m (nur zum Zweck der Verbindung von Schornsteinabschnitten und Schornsteinformteilen) Nicht senkrechte Montage Ausführung 1 bis 3: 3 m bei 30º max. Offset zwischen Stützen Bauteile unter Windlast Ausführung 1 bis 3: 4 m Ausführung 1 bis 3: Feuerwiderstand Ausführung 1a, 2a, 3a: DN (80-150): bis T400 G: 25 mm DN (80-150): DN (80-200): DN (80-200): 3 m bis T400 G: 50 mm bis T400 G: 60 mm bis T400 G: 140mm maximaler Abstand zwischen zwei seitlichen Stützen: maximale freistehende Höhe über der letzten Abstützung - mit vollständig hinterlüfteter Verkleid. / Deckendurchführung 1) - Höhe 200 mm + Stärke 50 mm der Dämmung in der Durchführung durch Decken 2) - Höhe 300 mm + Stärke 60 mm der Dämmung in der Durchführung durch Decken 3) - Höhe 600mm + Stärke 140 mm der Dämmung in der Durchführung durch Decken 4) Ausführung 1b, 2b: DN (80-150): bis T400 O 25 mm wie oben 1) DN (80-150): bis T400 O 50 mm wie oben 2) DN (80-200): bis T400 O 60 mm wie oben 3) DN (80-200): bis T400 O 140 mm wie oben 4) Gasdichtheit/-leckage Ausführung 1 bis 3: N1 Unterdruckbetrieb Strömungswiderstand des Schornsteinabschnitts, der Formteile und Aufsätze gemäß EN , R = 1 mm normativer Wert: siehe Berechnungsverfahren Wärmedurchlasswiderstand Ausführung 1 bis 3: R= 0,65 m 2 K/W gemessen bei 200 C Skorstens montering.indd 23 21/01/

23 Skorstens montering.indd 24 21/01/

24 Januar TermaTech AS DK-8260 Viby J. Tel: Skorstens montering.indd 1 21/01/

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave 1.9.2006 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky Fler og fler mærkede stålskorstene stikker piben i sky MTERLE O PRODUTESRVELSE Sektionsskorstenen har været fremstillet på H. Nielssons Maskinfabrik /S siden 1967 og har i alle årene på grund af sin enkle,

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

WIKING Olympic 04.05.2009

WIKING Olympic 04.05.2009 WIKING Olympic 04.05.2009 Dansk - Installations- og brugsvejledning... 2 Norsk - Installasjons- og bruksveiledning... 18 Svensk - Installations- och bruksanvisning... 37 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) LRV (Schweiz) Opfylder BImSchV 1+2 NS3058-1/-2 + 3059 Tillykke med Deres

Læs mere

WIKING Cubic. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni

WIKING Cubic. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni WIKING Cubic Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni 05.12.2006/97-9537 Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...3 Monterings-

Læs mere