Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion"

Transkript

1

2 Agenda EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger Spørgsmål og diskussion 2 22 MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER

3 EUDP projekt: "Udvikling og 1:1 demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1" Energirenovering af eksisterende bygninger Bevaringsværdige facader Indvendig isolering Test af andre isoleringstyper and traditionel isolering Partnerskab bestående af 8 partnere I alt: DKK i støtte 3 22 MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER

4 Ryesgade 30 A-C Bygningsfornyelsesprojekt: stort behov, men forsig8gt oplæg 8l begrænset tradi8onel renovering Koblet 8l udviklingsprojekter med deltagelse af viden- ins8tu8oner og producenter og med fokus på varmeforbrug reduceret fra 162,5 8l 35,4 kwh/m²/år ( lavenergiklasse 1 ) brugeradfærd - > fak8sk besparelse + bedre indeklima Opgraderet 8l ambi8øst innova8onsprojekt

5 "Opgraderet" byfornyelsesprojekt

6 Proces 2009 Ansøgning Tilsagn 2010 Udvikling og design Workshops Test i prøvelejlighed 2011 Målinger Opfølgning Opstart af byggeproces på byfornyelsesprojekt 2012 Byggeproces fortsat Indflytning 2013 Indflytning Evaluering Afslutning af EUDP projekt 2014 Målinger Opfølgning på energiforbrug 6 22 MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER

7 Prøvelejlighed Ryesgade 30C Gennemførtes i oktober 2010 Formå at teste forskellige løsninger på: isolering vinduer ventilation Ud fra erfaringer herfra vælge de rigtige løsninger til byfornyelsen 7 22 MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER

8 Isolering Aerowolle/Aerorock, λ MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER

9 Isolering Vacupor, λ MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER

10 Isolering udfordringer og anbefalinger Afrensning af væg før opsætning af isolering Fugtforhold i konstruktioner Håndtering af isoleringspaneler Vakuumpaneler er skrøbelige og skal bestilles på mål Stort spild af Aerorock pga. panelstørrelser Pris (200 /m 2 for 50 mm, 165 /m 2 for 30 mm and 150 /m 2 for 20 mm) Aerorock viste sig mest egnet til den videre renovering Indvendige vægge Lysninger Yderligere fugtmålinger MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER

11 Vinduer i alt 4 løsninger blev testet Renovering mod gaden: Beregnet U-værdi: 1,08 W/m²K Pris ekskl. moms: kr. Renovering mod gaden: 1+1 Beregnet U-værdi: 1,62W/m²K Pris ekskl. moms: kr.

12 Vinduer Renovering mod gården: 1+1 (optoglas) Beregnet U-værdi: 1,76 W/m²K Pris ekskl. moms: kr. Udskiftning mod gården: 1+2 (krypton) Beregnet U-værdi: 1,13 W/m²K Pris ekskl. moms: kr.

13 Vinduer udfordringer og anbefalinger De renoverede løsninger: Var dyrere end nye vinduer Havde dårligere funktion end nye vinduer (åbner indad, risiko for fjernelse af beboere) Kun én løsning med forsatsvinduer havde bedre U- værdi end det nye vindue Anbefalingen blev at udskifte alle vinduer i stedet for at renovere MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER

14 Ventilation decentralt anlæg MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER

15 Ventilation udfordringer og anbefalinger Kanalføring i lejligheden Omfattende ved anlæg med varmegenvinding og fordeling til flere rum Visuel udformning af anlægget Støj fra anlægget Risiko for at beboerne slukker for anlægget Brugeradfærd: nogle beboerne lufter meget ud, andre ikke Anbefalinger Anlæg med balanceret ventilation med behovsstyring Anvendelse af komponenter med meget lavt støjniveau Diskrete kanalføringer MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER

16 Byfornyelsesprojektet Samlet effekt af energitiltag Vi nåede ikke helt ned på 35,4 kwh/m²/år men vi nåede det næsten. Det er muligt at opnå meget betydelige reduk8oner i ældre etage- ejendommes varmeforbrug - beregnet reduk8on i Ryesgade 30: 73%

17 Lessons learnt energitiltag 1 Indvendig facadeisolering den virker - og den skader ikke bygningen afrensning og omhu i opsætning er afgørende store forskelle i materialers pris og bygbarhed

18 Lessons learnt energitiltag 1 Indvendig facadeisolering den virker - og den skader ikke bygningen afrensning og omhu i opsætning er afgørende store forskelle i materialers pris og bygbarhed

19 Lessons learnt energitiltag 2 Vinduer nye klasse A vinduer med koblede rammer blev valgt lavest pris, højest Eref og bedst lysindfald og funk8on

20 Lessons learnt energitiltag 3 Ven8la8on centrale og decentrale løsninger udviklet og testet lydløshed og kanalføring i lejligheder afgørende effekt, energiforbrug og dri\s- venlighed ikke testet endnu brugeradfærd afgørende for energiforbrug og indeklima

21 Ventilation opgang A Klassisk løsning med centralt ventilationsanlæg (placeret i kælder) Slavestyret indblæsning (dvs. når emhætter aktiveres eller fugtstyrede ventiler åbner, falder tryk i kanal udsugningsventilator speeder op; indblæsningsventilator følger med) Eksisterende skorstene bruges til udsugning fra lejligheder til aggregat i kælder og til afkast fra aggregat til over tag Røgventilator på loft/tag Eksisterende skorstene skulle også være brugt til fordeling af luftindtag til lejligheder, men blev nedrevet og erstattet af nye kanaler i samme føring

22 Ventilation opgang B Super avanceret løsning med centralt ventilationsanlæg (placeret i kælder) 100 % behovsstyret (Co2, fugt, emhætte, brugerpanel) dispensation ned til ca 22 m3/h dvs. slukker næsten når der ikke er mennesker (der skal trykke på knap). Går automatisk på normal hastighed når Co2 stiger (når der igen er mennesker i lejlighed). Leanvent ventiler lavt tryktab, lav støj, flowmåling, kommunikationsenhed Centralaggregat kan drosle helt ned lavt tryk, lavt flow, lavt elforbrug Nye kanaler til udsugning fra lejligheder til aggregat i kælder og til fordeling af luftindtag til lejligheder Eksisterende skorstene bruges til afkast Røgventilator på loft/tag

23 Ventilation opgang C Decentrale anlæg Forberedt til avanceret behovsstyring men ikke implementeret i fuld grad (fugtsensor i bad, emhætte aktiverer fuld speed ) Opgang C, tv. - indtag og afkast via brandmur Opgang C, th. indtag via facade, afkast over tag Udført som skabsløsning, noget pladskrævende Løsning under nedsænket loft testes i Ryesgade 25.

24 Lessons learnt andre tiltag 1. nyt tag og tagboliger københavnertag kan og skal - udvikles 8l ny tagform med bedre rum, bedre lys, bedre udsyn og bedre udseende! det kræver både idéer og ihærdighed at nå der8l 2. badeværelser godt resultat med let in situ løsning med rus_ri stålbunde godt resultat kan nås med let præfab stål- løsning 3. installa8oner stort uudny`et poten8ale for ra8onalisering - for at opnå kompakte, velfungerende løsninger 8l en fornu\ig pris 4. der opstår hele 8den nye muligheder vig8gt at kunne gribe dem

25 DTU: Målinger af energi og fugt Varmeforbrugsmålinger for Ryesgade 30A-C. Varmefordelingsmålinger for hver lejlighed Sammenligning af varmeforbruget før og efter renoveringen Målinger af elforbrug til ventilation Sammenligning af de 3 forskellige anlæg: 2 centrale ventilations anlæg 1 decentralt ventilations anlæg (lejlighedsniveau) Fugtmålinger i de 2 mest udsatte lejligheder Temperatur og relativ fugtighed i bjælkeender og bag ved den indvendige isolering. Vurdering af risiko for vækst af skimmelsvamp samt råd i bjælkerne ved brug af indvendig isolering.

26 Eksempel på varmeforbrugsdata Source: HOFOR Fjernaflæsningsdata via HOFOR Varmefordelingsdata via Brunata

27 Fugtmålinger Ryesgade 30B 4. TH Bjælkeende - Temperatur og RF 5. TH Rum - Temperatur og RF

28 Erfaringer 1. prøvelejlighed (ikke planlagt fra starten) med test af indvendig isolering effekt og risiko vinduer udski\ning og forskellige renoveringsløsninger ven8la8on effekt, æste8k og brugervenlighed 2. samarbejde med viden- ins8tu8oner, producenter,.., 8l stor gensidig fordel vi fik nyeste viden og produkter + avancerede målinger producenter fik objek8ve tests og nye udfordringer DTU fik testet teorier og test- /måle- metoder i det virkelige liv + nye studie- og phd- projektemner 3. dynamikken nye idéer og erkendelser opstod i hele forløbet nye problemer der skulle løses (f.eks. for indvendig isolering) nye muligheder der skulle udny`es (f.eks. solceller blev rentable) ny teknik der skulle testes (f.eks. behovsstyring af ven8la8on)

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION TIL EKSISTERENDE ETAGEBYGGERI

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION TIL EKSISTERENDE ETAGEBYGGERI ENERGIEFFEKTIV VENTILATION TIL EKSISTERENDE ETAGEBYGGERI J. NR. 64010 0075 CHRISTIAN GRØNBORG NICOLAISEN TEKNOLOGISK INSTITUT, ENERGI OG KLIMA CENTER FOR ENERGIEFFEKTIVISERING OG VENTILATION Agenda EUDP

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk Vejledning til Inspirationsliste til renovering Denne inspirationsliste anvendes til at vurdere og sammenligne forskellige energirenoveringsmuligheder i statens ejendomme. Inspirationslisten kan anvendes

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

CASE: O. Adsbøll og Sønner A/S (Projekt Lavenergi) Energirenoveringer af enfamiliehuse som en bæredygtig forretningsmodel?

CASE: O. Adsbøll og Sønner A/S (Projekt Lavenergi) Energirenoveringer af enfamiliehuse som en bæredygtig forretningsmodel? CASE: O. Adsbøll og Sønner A/S (Projekt Lavenergi) Energirenoveringer af enfamiliehuse som en bæredygtig forretningsmodel? Version 1.0 Esmir Maslesa InnoBYG: Bæredygtige forretningsmodeller, marts 2014.

Læs mere

RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013

RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 BOLIGER 01 RYESGADE 30 DANMARKS BEDSTE RENOVERING 2013 Ryesgade 30 havde slidt klimaskærm og stort energiforbrug samt boliger uden bad. Ejendommen er totalistandsat og maksimalt energioptimeret med respekt

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Hyldemosen Udarbejdet for KAB Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: 26369126 Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG Partnerskabet EnergiBYG Workshop om Energieffektivt byggeri > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse

Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse Haslev - 22. oktober 2012 John Sommer, salgsdirektør 1 mth.com 20. november 2012 Indhold 1 MT Højgaard A/S 2 Den Danske bygningsmasse fordelt

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energirapporter udarbejdet af Teknologisk Institut April 2012 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag 3: Energirapporter Teknologisk Institut ENERGIGENNEMGANG AF ENRUM

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 Tlf.: +45 88 19 10 00 KONTAKTPERSON Christian A. Hviid 2830 Virum Fax: +45 88 19 10 01 Tlf.: +45 22 20 90 03 Denmark www.alectia.com crh@alectia.com Forord Det er videnskabeligt

Læs mere

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser Vejledning Indledning Denne ventilationsvejledning udgør den forkortede udgave af rapporten Velfungerende løsninger til ventilationssystemer

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt

Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 4 2012 Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt Ny viden om ventilation af skunkrum Koks gav vigtig viden Sent i forløbet gik det op for folkene bag

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Speciale kursus i Artek, efterår 2009. Energirenovering af et grønlandsk hus. Søren Peter Bjarløv Petra Vladykova

Speciale kursus i Artek, efterår 2009. Energirenovering af et grønlandsk hus. Søren Peter Bjarløv Petra Vladykova Speciale kursus i Artek, efterår 2009 Energirenovering af et grønlandsk hus Vejledere: Professor Arne Villumsen Søren Peter Bjarløv Petra Vladykova Skrevet af: Nick Nielsen, S053058 Reza Rad, S959473 Dato:

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere