Aktuelle udviklingsprojekter vedrørende energirenovering af ældre etageejendomme, herunder Ryesgade 30A i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuelle udviklingsprojekter vedrørende energirenovering af ældre etageejendomme, herunder Ryesgade 30A i København"

Transkript

1 TEMADAG 23. SEPTEMBER 2013 I AARHUS BEVARING, UDVIKLING OG ENERGIOPTIMERING AF DET MUREDE BYGGERI Aktuelle udviklingsprojekter vedrørende energirenovering af ældre etageejendomme, herunder Ryesgade 30A i København Ekolab/

2 Formål og indhold Orientering om Ekolab og Energi+ igangværende udviklingsarbejde med helhedsorienteret energirenovering: Præsentation Udfordringer Vidensopbygning Cases

3 Præsentation - indlægsholder Bygningsingeniør Aarhus Teknikum 1987 med energispeciale Partner i det rådgivende ingeniørfirma Ekolab aps Lektor på Aarhus Universitet/Ingeniørhøjskolen i Århus Praktisk og teoretisk erfaring med indeklima og energi igennem projektering, udvikling og undervisning samt formidling Fokusområder er integreret energidesign, lavenergibyggeri, energirenoveringer, vedvarende energikilder og bæredygtighed i byggeriet. Erfaring indenfor kvalitetsudvikling og innovationsprojekter samt pædagogik/læring 3

4 Præsentation - Ekolab Rådgivende ingeniørvirksomhed med hjemsted i Århus og kontorplads i Thy/København (Energi+) Specialister i lavenergi, vedvarende energi og bæredygtighed Udfører udviklingsprojekter, projektering og undervisning Vestergade 48 H, 2s.tv Århus C

5 Præsentation Energi+

6 Præsentation - Udvalgte cases RYESGADE 30 EUDP Udvikling til Klasse 1 FORNYELSESFONDEN Helhedsrenovering ANDRE EKSEMPLER Udvikling og projektering

7 Udfordringer i energirenovering Udfordringer Rentabilitet og værdianskuelse Ejer/lejer problematik Motivation og inspiration Tranformation og bevaring Bygningsdesign og teknik Beboeradfærd Værdifastsættelse Bedre komfort og sundhed Bygningsbevaring Værdiforøgelse Miljø- og ressourceforbedring

8 Udfordringer - Komfort og sundhed Store glasarealer og øget isolering kan medføre overhedning Solafskærmning og benyttelse af 3-lagsruder med mindre gennemskinnelighed kræver større opmærksomhed på dagslysforhold og udsyn i lavenergihuse Udvendig kondensering på lavenergivinduer opfattes i større eller mindre grad som et problem Med 3 lags vinduer er lyde udefra i højere grad skåret væk.hvilket medfører større opmærksomhed på lyde fra installationer i huset -herunder ventilationsanlæg

9 Udfordringer - Bevaring og transformation

10 Udfordringer - Bygningsdesign og Teknik Lavenergihuse benytter de sædvanlige tiltag: Bebyggelsesplan for optimal udnyttelse af solenergi Kompakt bygningskrop Optimere vinduesdisponering og vinduesarealer Lave u-værdier i vægge, gulv og loft Bedste energibalance i vinduer (E ref) Lufttæthed Ingen kuldebroer Mekanisk ventilation med varmegenvinding Optimere solafskærmning Frihedsgrader i arkitekturen kan købes ved investering i energiproducerende anlæg (solceller solvarme mv.) eller højeffektive komponenter (f.eks. Vakuumisolering) Hvor mange muligheder har vi i eksisterende byggeri? Hvor skal vi lægge ambitionerne?

11 Vidensopbygning udviklingsprojekter i Energi+

12 Vidensopbygning udviklingsprojekter i Energi+

13 Vidensopbygning Mikroventilation Inventilate Der er alternative placeringer af ventilationsenheden 13

14 Vidensopbygning- Energirenovering af etageboliger til Kl. 1 Innovative isolerings- og installationsteknologier kombineres til koncepter for energirenovering af etageboliger fra før 1960 i to demoejendomme Indvendig efterisolering: Traditionel isolering Kompaktisolering Vakuumisolering Ventilation: Kombination af forskellige ventilationsløsninger Fugtmålinger: Udføres i træbjælkelag for at følge udviklingen ved forskellig indvendig facadeisolering

15 Vidensopbygning - Energirigtig brugeradfærd Brugeradfærdens betydning for energiforbruget undersøges i ejendommen Ryesgade 30 ved brugerinterview og registrering af adfærd og indeklima før og efter energirenoveringen Begrænset viden om eget forbrug samt godt indeklima Varmeregning for bebyggelsen: Højeste: kr ,- Laveste: kr ,- Ved korrektion for ekstremer er forskellen generelt en faktor 3 I næste fase af projektet skal der udvikles apparatur, der søger at påvirke beboernes adfærd vha. råd og vejledning. Kilde: Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen. Center for Indeklima og Energi, DTU 15. april 2011

16 Vidensopbygning Bæredygtig og brugerdrevet bygningsfornyelse Bedre boligkvalitet Bedre indeklima Lavere energiforbrug Brugerinddragelse i Ryesgade 25 og opstilling af energisparekoncepter. Hjemmeside til brugerdialog:

17 Cases - Procesværktøjer til 360 grader indeklimarigtig energirenovering Sammentænkning af teknologi og processer Vi samler erfaringer fra tidligere projekter til en helhedsløsning vedr. el- og varmebesparelser, indeklima, bæredygtighed samt betydningen af brugeradfærd. Hvorfor fokus på etageboliger fra før 1960 Stor udfordring med bygningskultur og bevaringsværdi Udgør ca. 64% af alle etageboliger Stort energibesparelsespotentiale Problemer med indeklimaet og komfort Storbyer med billig og bæredygtig fjernvarme = udfordring Projektets ambition Fremvise en reduktion i varmforbruget i ældre etageboliger på ca. 70 pct. og en el-besparelse på ca. 50 pct. Analyser, forsøgslejligheder og demoejendomme i København og Århus

18 Vidensopbygning - Nye udviklingsprojekter Nyt koncept til energirenovering af murede facader Udviklingsprojekt med støtte fra EUDP, i samarbejde med bla. Teknologisk Institut Udvikling af løsninger til markant efterisolering af murede facader samtidig med at den klassiske murede facade bibeholdes. Energirenovering af parcelhuse - erfaringer og nye løsninger Projekt med støtte fra Elforsk, i samarbejde med bla. SBI - Kortlægning af hidtidige initiativer - Renoveringringspakker i samarbejde med beboerforeninger

19 Cases Ryesgade generation / Ryesgade 30 bygningsfornyelse + energibesparelse (varme) og indeklima-optimering + brugeradfærd før/efter registrering og vejledning Spørgsmål i 2009: Er det overhovedet muligt at opnå energibesparelser i de gamle huse? - og undgå at man derved sætter bevaringsværdier over styr? - og få beboerne til at bifalde og understøtte indsatsen? Svarene blev søgt i tre sammenbragte projekter

20 Cases Ryesgade 30 Innovationsprojektet Ryesgade 30 Bygningsfornyelsesprojekt: stort behov, men forsigtigt oplæg til begrænset traditionel renovering Koblet til udviklingsprojekter med deltagelse af viden-institutioner og producenter og med fokus på 1. varmeforbrug reduceret fra 162,5 til 35,4 kwh/m²/år ( lavenergiklasse 1 ) 2. brugeradfærd -> faktisk besparelse + bedre indeklima Opgraderet til ambitiøst innovationsprojekt

21 Cases Ryesgade 30 Opgraderet projekt

22 Cases Ryesgade 30 Beregnet effekt af energitiltag Vi nåede 43,5 kwh/m2, dvs. næsten lavenergiklase 1: 35,4 Det er muligt at opnå meget betydelige reduktioner i varmeforbrug i ældre etageejendomme. Beregnet reduktion i Ryesgade 30: 73% Brugeradfærd vil blive afgørende for både de realiserede energibesparelser og for indeklimaet begge dele måles frem til medio 2014

23 Cases Ryesgade 30 Klimaskærm energi & komfort 1. Indvendig facadeisolering den virker - og den skader ikke bygningen afrensning og omhu i opsætning er afgørende store forskelle i materialers pris og bygbarhed 2. Vinduer nye klasse A vinduer med koblede rammer blev valgt lavest pris, højest Eref og bedst lysindfald og funktion 3. Isolering af brandmur mod nabo (udvendig isolering) etageadskillelse mod kælder

24 Cases Ryesgade 30 Tag energi & nye boliger

25 Cases Ryesgade 30 Altaner og solceller

26 Cases Ryesgade 30 Ventilation energi & indeklima centrale og decentrale løsninger med varmegenvinding udsugning fra køkken (emhætte) og bad, indblæsning i stuer og værelser fordeling over nedhængt loft i entré effekt, energiforbrug, drifts-venlighed og indeklima registreres og måles det kommende år

27 Cases Ryesgade generation / Ryesgade 25 Bygningsfornyelse med varme + el besparelse og indeklimaoptimering og brugerinvolvering og bruger kvalificering

28 Cases Ryesgade 25 Udvide mulighedsrummet 1. Der præsenteres et spektrum af muligheder for tiltag/værdier, der kan tilføres bygning og boliger (betydeligt bredere end det spektrum der normalt arbejdes med) 2. Erkendte og ikke erkendte brugerønsker og behov afdækkes og oversættes til programpunkter i en fornyelsesindsats 3. Der opstilles program for en helhedsorienteret indsats, som brugerne kan præge og engagere sig i efterfølgende bruge på optimal måde

29 Cases Ryesgade 25 Problemer Muligheder

30 Cases Ryesgade 25 Idékatalog eksempel: vinduer

31 Cases Ryesgade 25 Prioriterede krav og ønsker kombineres til programmer for helhedsløsninger Blomster Prioriterede idéer/krav/ønsker Buketter Scenarier

32 Cases Ryesgade 25 Prøvelejlighed showroom & laboratorium

33 Cases Ryesgade 25 Indvendig isolering & Hybridventilation Hybridventilation: om sommeren udsugning gennem anlæg og luftindtag via ventilationsvindue om vinteren udsugning og indblæsning gennem anlæg Indvendig isolering Indvendig isolering med åndbar IQ-Therm isolering 50 mm på væg og 30 mm i lysninger Pålimet afrenset væg og afsluttet med åndbar maling

34 Cases Ryesgade 25 Vindue - > altan

35 Cases Ryesgade 25 Nyt køkken med altan og indvendig isolering

36 Cases Ryesgade 25 El med spare-muligheder El-tavle med 6 relæer/målere 1. Køleskab kun måling 2. Ventilation kun måling 3. Opvaskemaskine kun måling 4. Komfur (230V) måling og sluk alt 5. Stikkontakter måling og sluk alt 6. Lys m.m. måling og sluk alt Næsten alle ledninger ført bag fodpaneler

37 Cases - Mønsgade Forløbet Reduceret brugerproces (ift. Ryesgade 25) Myndighedsdialog om udvendig isolering og altaner Økonomiske beregninger og dialog ejer om demoejendom Etablering af prøvelejlighed - fortsat dialog lejer og beboer repræsentanter Gennemførelse af demoprojekt (?) Forsøgslejlighed Indvendig efterisolering mod gade med Kingspan PUR isolering (lambda 0,22) Balanceret mekanisk ventilation med meget lavt energiforbrug - forsøgt lyd- og serviceoptimeret Detaljeret el-måling med sluk-alt funktion LED belysning i entre, bad og køkken (50 % af lejlighed) Individuel varmestyring i opholdsrum Visualisering af vandforbrug I øvrigt moderniseret inkl. nyt køkken og bad

38 Cases forsøgslejlighed Mønsgade Ventilation Billedet er fra produktkataloget og viser fronten, siden og bunden af den lille styreenhed. Ved at holde fingeren et sted på cirklen som vist bestemmer man selv hvor meget ventilationen skal køre. Man kan skrue op eller ned alt efter behov. Efter 3 timer med den valgte indstilling kører anlægget tilbage til automatisk styring igen. Hvis man ønsker automatisk styring inden da, kan man trykke 2 gange på knappen i bunden. Hvis man tager på ferie bør man trykke 1 gang på knappen på siden af enheden. Derved kører anlægget kun minimalt. For auto, tryk to gange i bunden.

39 Cases Forsøgslejlighed Mønsgade El-installation Ventilations -styring 8 stk. relæ Fungerer som bimålere Hovedmåler Sluk alt knap ved entredør

40 Cases Forsøgslejlighed Mønsgade varme og vand Visualisering vandforbrug

41 Cases Nyt Solcelleanlæg på Christianshavn Innovation med solcelletag: + ¼ mio. kr. Årlig el-produktion: kr.

42 Cases Nyt Solcelleanlæg på Christianshavn Mock-up af soltag og tagopbygning

43 Cases Nyt Solcelleanlæg på Christianshavn Færdigt solcelletag

44 Cases - fredet ATP- ejendom, Ved Stranden 14 + Optimering af m² + Tilpasning til lejers ændrede behov + Bedre arbejdsmiljø og indeklima + Transformation i tråd med fredningsværdier + Branding værdi: bygning passer til lejer + energibesparelse med nye installationer Transformationer: 2013 Konsulentvirksomhed Komfortoptimeret med energihensyn 2000 Konsulentvirksomhed, gårdrum og kælder 1985 Konsulentvirksomhed, reetablering af indre rum og trapper 1982 Bank, bankboks og arkiver 1972 Forsikringsselskab, indre trapper 1904 Erhvervsejendom 1875 Butik 1. sal, indgang fra gaden Palæ Gustmeyers Gård

45 Cases - fredet ATP- ejendom, Ved Stranden 14

46 Cases - Den Skandinaviske Designhøjskole Stort energisparepotentiale, men også byggetekniske udfordringer. Mure er massive Komfortmæssige hensyn og synergieffekter Udvendige æstetiske og byggetekniske hensyn Indvendige æstetiske og energimæssige prioritering

47 Cases - Den Skandinaviske Designhøjskole Temperatur- og kondensanalyse Kampestensvæggens indvendige overfladetemperatur med de eksisterende forhold i en normalvinter: C Teoretisk mulighed for kondensproblemer - nuværende opvarmning med konvektorer ved gulv har forhindret Ved en partiel isolering (arkitekturhensyn - et stykke på ca. 150 mm på hver side af alle træstolper efterlades uisoleret) bliver overfladetemperatur ca C

48 Cases - Den Skandinaviske Designhøjskole Åndbar isolering med iq-therm U-efter 0,284 Røde Teglsten indvendig 30,0 cm U-før 1,173 (Udlingningsfugt ca. 2 vol %) Kalk-cementpuds 1,5 cm iq-fix 0,7 cm iq-therm 8,0 cm iq-top 1,0 cm

49 Cases - Den Skandinaviske Designhøjskole Rentabilitetsanalyse Efterisolering med: Isoleret areal (m2) Ny U-værdi (W/m2K) Forskel U-værdi (W/m2K) Reduceret varmetab (kw) Reduceret energibehov (kwh) 283 0,32 1,68 15, mm (facader) 50 mm (gavl) 95 0,46 1,54 4, mm 20 0,66 1,34 0, (væg ind mod rem) 15 mm 25 0,90 1,1 0, (bag søjler) I alt , Med en samlet investering på kr. og en forudsat 40 års levetid på isoleringen kan der beregnes en energisparepris på 0,38 kr./kwh inkl. moms

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Start i cirklen med nummer 1 - følg derefter pilene:

Start i cirklen med nummer 1 - følg derefter pilene: Bogstaver Bogstavet a Skriv bogstavet a i skrivehusene: Farv den figur som starter med a: Bogstavet b Skriv bogstavet b i skrivehusene: Farv den figur som starter med b: Bogstavet c Skriv bogstavet c i

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

Temadag om ældrepolitikken Faaborg-Midtfyn Kommune De kommende udfordringer hvor er ældreplejen på vej hen?

Temadag om ældrepolitikken Faaborg-Midtfyn Kommune De kommende udfordringer hvor er ældreplejen på vej hen? Temadag om ældrepolitikken Faaborg-Midtfyn Kommune De kommende udfordringer hvor er ældreplejen på vej hen? Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, leder af MPM, Institut for

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 10. december 2014 Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 Lokale og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter. Fonden udvikler og støtter de fysiske rammer inden for idræt, friluftsliv

Læs mere

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol

Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol Beliggende i den gamle bydel mellem kanalen og voldene - og tæt på Holmen og Operaen. Se film fra ejendommen Prinsessegade 77, 1422

Læs mere

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER LANDERESULTATER Andelen af de adspurgte i Danmark, som siger, at det er vigtigt at hjælpe folk i udviklingslandene, svarer til gennemsnittet for hele EU (85%). Det samme gælder for andelen af folk, som

Læs mere

et videncenter med resultater der forandrer

et videncenter med resultater der forandrer et videncenter med resultater der forandrer Råhavegård - erhvervscenter i vækst Råhavegård er et tidligere enkesæde under Lungholm Gods med et jordtilliggende på 118ha, herunder 18ha skov og park. Gården

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Onsdag d. 14. april 2010, chefkonsulent Trine Schaldemose, Center for Socialøkonomi Tema På programmet Hvem er Center for Socialøkonomi

Læs mere

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre,

2009 Bestyrelsesmøde Kredsforening MidtVest, Langvadbjerg 06-01-09 Møde med Holstebro Kommune, Langvadbjerg 09-01-09 EarlyBird kursus for forældre, KALENDER Dato 2008 EarlyBird kursus for forældre Langvadbjerg 09-01-08 Bestyrelsesmøde Langvadbjerg 09-01-08 Møde med FOF Herning Langvadbjerg 16-01-08 Forældrenetværksmøde Langvadbjerg 18-01-08 Kursus

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 1. Ydelser til borgerne 1.1 Ombygning af Øster Elkjær Arbejdet forventes igangsat i oktober/november måned 2010 og ombygningen forventes færdig i august måned 2011.

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Oversigt over byråds/udvalgsmedlemmers og/eller ansattes møder og seminarer arrangeret af Aalborg Kommune alene og afholdt uden for kommunen

Oversigt over byråds/udvalgsmedlemmers og/eller ansattes møder og seminarer arrangeret af Aalborg Kommune alene og afholdt uden for kommunen Forvaltning: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 6.11.2014 Oversigt over byråds/udvalgsmedlemmers og/eller ansattes møder og seminarer arrangeret af Aalborg Kommune alene og afholdt uden for kommunen

Læs mere

PROFIL ERHVERVSERFARING

PROFIL ERHVERVSERFARING CV for Anette Skov Friis, Lange Eng 21, 2620 Albertslund 6166 1398 anetteskov@gmail.com www.anetteskov.dk Født: 18. maj1972 Gift med teolog og fotograf Peter Skov Friis - to børn fra 2006 og 2009 PROFIL

Læs mere

Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i:

Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i: Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i: DATO Overblik over konferencen 12. november Studietur til nybyggede plejeboliger i København og Nordsjælland 13.

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere