Til Novo Nordisk A/S aktionærer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Novo Nordisk A/S aktionærer"

Transkript

1 Til Novo Nordisk A/S aktionærer Februar 2008 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 12. marts 2008 kl på Radisson SAS, Falkoner Centret, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Dagsorden: 1. Bestyrelsens mundtlige beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede Årsrapport 2007, herunder godkendelse af honorar til bestyrelsen. 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte Årsrapport Valg af medlemmer til bestyrelsen. Alle selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Sten Scheibye, Göran A. Ando, Kurt Briner, Henrik Gürtler, Kurt Anker Nielsen og Jørgen Wedel. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Pamela J. Kirby. 5. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers. 6. Forslag fra bestyrelsen: 6.1 Nedsættelse af selskabets B-aktiekapital fra kr til kr ved annullation af B-aktier a kr. 1 fra selskabets beholdning af egne B-aktier til en nominel værdi af kr , svarende til 2% af den samlede aktiekapital. Efter kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital udgøre kr , fordelt på en A-aktiekapital på kr og en B-aktiekapital på kr Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%, jf. aktieselskabslovens Donation til Verdensdiabetesfonden (WDF) på op til kr. 575 mio. fordelt på regnskabsårene 2008 til Vedtagelse af de foreslåede retningslinjer for incitamentsbaseret aflønning af bestyrelsen og koncerndirektionen. Novo Nordisk generalforsamling side 1

2 6.5 Ændringer af vedtægterne: Vedtægternes pkt. 4.2 og pkt : Nedsættelse af den angivne mindste nominelle værdi af selskabets aktier fra kr. 1,00 til kr. 0,01 og en deraf følgende ændring af stemmerettighederne, hvorefter hvert B-aktiebeløb på kr. 0,01 (mindste nominelle værdi) giver én stemme, og hvert A-aktiebeløb på kr. 0,01 (mindste nominelle værdi) giver 10 stemmer Vedtægternes pkt. 6.3: Bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at udstede B-aktier til medarbejderne uden fortegningsret for eksisterende aktionærer forlænges til den 12. marts 2013 og nedsættes til maksimalt nominelt kr. 4 mio Vedtægternes pkt : Bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen erstattes af en bemyndigelse til bestyrelsen til indtil den 12. marts 2013 at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 126 mio Vedtægternes pkt. 7.2: Ændring af det angivne sted for afholdelse af generalforsamlinger til Region Hovedstaden Vedtægternes pkt. 7.4: Nedsættelse af det antal aktier, der kræves for at begære en ekstraordinær generalforsamling, fra 1/10 til 1/20 af aktiekapitalen. 7. Eventuelt. Uddybning og motivering af forslagene: Ad dagsordenens punkt 3: Det foreslåede udbytte for 2007 er kr. 4,50 for hver Novo Nordisk B-aktie a kr. 1,00 og for hver Novo Nordisk A-aktie a kr. 1,00. Det er en stigning på 29% i forhold til udbyttet for regnskabsåret 2006 (kr. 7 for hver aktie a kr. 2). Der udbetales ikke udbytte på selskabets beholdning af egne aktier. Ad dagsordenens punkt 4: Novo Nordisk A/S bestyrelse søges sammensat af personer, som har en sådan indsigt og erfaring, at den samlede bestyrelse på bedst mulig vis kan varetage selskabets og dermed aktionærernes interesser med behørig respekt for hensynet til selskabets øvrige interessenter. Bestyrelsen medvirker aktivt til at udvikle virksomheden som en globalt arbejdende, fokuseret lægemiddelvirksomhed og fører tilsyn med koncerndirektionens beslutninger og dispositioner. For en mere detaljeret beskrivelse af bestyrelsens kompetencekrav henvises til selskabets hjemmeside novonordisk.com under About Novo Nordisk f Corporate governance. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Sten Scheibye, Göran A. Ando, Kurt Briner, Henrik Gürtler, Kurt Anker Nielsen og Jørgen Wedel. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Pamela J. Kirby til bestyrelsen. Det er bestyrelsens vurdering, at de foreslåede kandidater opfylder ovennævnte kriterier. De foreslåede kandidater har ud over deres respektive faglige kvalifikationer stor erfaring i ledelse og det daglige arbejde i internationale farmaceutiske og højteknologiske virksomheder, og tilsammen besidder de den viden og faglige og internationale erfaring, som er væsentlige kompetencer at have repræsenteret i bestyrelsen. Side 2 Novo Nordisk generalforsamling

3 De foreslåede bestyrelseskandidater har nedenstående baggrund. Uafhængighed defineres i overensstemmelse med Anbefalinger for god selskabsledelse (2005) fastlagt af OMX Den Nordiske Børs København (OMX), medmindre andet udtrykkeligt er anført: Sten Scheibye er formand for bestyrelsen for Novo Nordisk A/S. Han har været administrerende direktør for Coloplast A/S siden Ud over bestyrelsesposter i Coloplast-virksomheder er han medlem af bestyrelsen for Danske Bank A/S. Sten Scheibye er desuden medlem af Dansk Industris hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Sten Scheibye er cand.scient. i kemi og fysik (1978) og lic.scient. i organisk kemi (1981) fra Aarhus Universitet samt HD i afsætning fra Copenhagen Business School (1983). Han er desuden adjungeret professor i anvendt kemi ved Aarhus Universitet. Sten Scheibye blev indvalgt i bestyrelsen for Novo Nordisk A/S i 2003 og er blevet genvalgt flere gange, senest i Hans valgperiode som medlem af bestyrelsen udløber i marts Sten Scheibye anses som et uafhængigt medlem af bestyrelsen. Sten Scheibyes særlige kompetencer, som er væsentlige for hans arbejde i bestyrelsen, er hans kendskab til sundhedssektoren, især hvad angår patienter med et varigt behandlingsbehov, og hans ledererfaringer fra internationale organisationer. Sten Scheibye er dansk statsborger og er født den 3. oktober Göran A. Ando er næstformand i bestyrelsen for Novo Nordisk A/S. Han var indtil 2004 administrerende direktør for Celltech Group plc, Storbritannien. Han kom til Celltech fra Pharmacia (nu Pfizer), USA, hvor han fra 1995 til 2003 var koncerndirektør og direktør for forskning og udvikling med yderligere ansvar for produktion, it, forretningsudvikling samt M&A (fusioner og virksomhedsovertagelser). Fra 1989 til 1995 var Göran A. Ando ansat i Glaxo Group i Storbritannien, først som medicinsk direktør, siden som henholdsvis vicedirektør og direktør for forskning og udvikling. Han var endvidere medlem af koncerndirektionen (Group Executive Committee) i Glaxo Group. Göran A. Ando er speciallæge i almen medicin og er medstifter af American College of Rheumatology i USA. Han er bestyrelsesformand i Novexel S.A., Frankrig, og Inion Oy, Finland, næstformand i S*Bio Pte. Ltd., Singapore, og medlem af bestyrelsen for Novo A/S samt Bio*One Capital Pte. Ltd., Singapore, A-Bio Pharma Pte. Ltd., Singapore, NicOx S.A., Frankrig, Enzon Pharmaceuticals, Inc., USA og EUSA Pharma, Storbritannien. Göran A. Ando er uddannet læge (1973) og speciallæge i almen medicin (1978) fra Linköpings Universitet, Sverige. Göran A. Ando blev indvalgt i bestyrelsen for Novo Nordisk A/S i 2005 og genvalgt i 2006 og Hans valgperiode som medlem af bestyrelsen udløber i marts Göran A. Ando er af bestyrelsen for Novo Nordisk A/S udpeget som forsknings- og udviklingsfacilitator. Göran A. Ando anses ikke som et uafhængigt medlem af bestyrelsen på grund af sin bestyrelsespost i Novo A/S. Göran A. Andos særlige kompetencer, som er væsentlige for hans arbejde i bestyrelsen, er hans faglige medicinske kompetencer og hans store erfaring som leder i internationale virksomheder inden for lægemiddelindustrien. Göran A. Ando er svensk statsborger og er født den 6. marts Kurt Briner arbejder som selvstændig konsulent inden for den farmaceutiske og bioteknologiske industri og er bestyrelsesmedlem i OM Pharma, Schweiz, Progenics Pharmaceuticals, Inc., USA, og GALENICA S.A., Schweiz. Fra 1988 til 1998 var han administrerende direktør for Sanofi Pharma, Frankrig. Han har været formand for European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Kurt Briner er uddannet på handelshøjskolerne i Basel og Lausanne, Schweiz. Kurt Briner blev indvalgt i bestyrelsen for Novo Nordisk A/S i 2000 og er blevet genvalgt flere gange, Novo Nordisk generalforsamling side 3

4 senest i Hans valgperiode som medlem af bestyrelsen udløber i marts Kurt Briner anses som et uafhængigt medlem af bestyrelsen. Kurt Briners særlige kompetencer, som er væsentlige for hans arbejde i bestyrelsen, er hans ledelsesmæssige baggrund og kendskab til den farmaceutiske og bioteknologiske industri samt hans indsigt i de internationale og især europæiske regler og politikker på området. Kurt Briner er schweizisk statsborger og er født den 18. juli Henrik Gürtler har siden 2000 været administrerende direktør for Novo A/S. Han blev i 1977 ansat som forskningskemiker i enzymdivisionen i Novo Industri A/S. Efter en årrække i forskellige specialist- og ledelsesfunktioner inden for dette område blev han i 1991 udnævnt til direktør for Human Resource Development i Novo Nordisk A/S og i 1993 til direktør for Health Care Production. I 1996 blev han udnævnt til koncerndirektør og medlem af koncerndirektionen i Novo Nordisk A/S med særligt ansvar for Corporate Staffs. Henrik Gürtler er bestyrelsesformand i Novozymes A/S og Københavns Lufthavne A/S, næstformand i COWI A/S samt medlem af bestyrelsen for Brødrene Hartmanns Fond. Henrik Gürtler er cand.polyt., kemiingeniør, fra Danmarks Tekniske Universitet (1976). Henrik Gürtler blev indvalgt i bestyrelsen for Novo Nordisk A/S i 2005 og genvalgt i 2006 og Hans valgperiode som medlem af bestyrelsen udløber i marts Henrik Gürtler anses ikke som et uafhængigt medlem af bestyrelsen på grund af sin tidligere direktionspost i Novo Nordisk A/S og nuværende ansættelse som administrerende direktør for Novo A/S. Henrik Gürtlers særlige kompetencer, som er væsentlige for hans arbejde i bestyrelsen, er hans kendskab til Novo Gruppens forretning og praksis samt den internationale bioteknologiske industri. Henrik Gürtler er dansk statsborger og er født den 11. august Kurt Anker Nielsen er tidligere koncernøkonomidirektør og viceadministrerende direktør i Novo Nordisk A/S samt tidligere administrerende direktør for Novo A/S. Han er næstformand for bestyrelsen for Novozymes A/S og medlem af bestyrelserne for Novo Nordisk Fonden, LifeCycle Pharma A/S og ZymoGenetics, Inc., USA. Han er endvidere formand for bestyrelsen for Reliance A/S og medlem af bestyrelserne i Statoil- Hydro ASA, Norge, og Vestas Wind Systems A/S. I LifeCycle Pharma A/S, ZymoGenetics, Inc., StatoilHydro ASA og Vestas Wind Systems A/S er Kurt Anker Nielsen tillige formand for revisionskomiteen. Han er desuden formand for bestyrelsen for Collstrups Mindelegat. Kurt Anker Nielsen er cand.merc. fra Copenhagen Business School (1972). Kurt Anker Nielsen blev indvalgt i bestyrelsen for Novo Nordisk A/S i 2000 og er blevet genvalgt flere gange, senest i Hans valgperiode som medlem af bestyrelsen udløber i marts Kurt Anker Nielsen er formand for Novo Nordisk A/S revisionskomite og er udpeget som regnskabsekspert. Kurt Anker Nielsen anses som uafhængigt medlem af revisionskomiteen som defineret af det amerikanske børstilsyn (SEC). Han anses ikke som et uafhængigt medlem af bestyrelsen i henhold til Anbefalinger for god selskabsledelse (2005) på grund af sin tidligere direktionspost i Novo Nordisk A/S og bestyrelsesposten i Novo Nordisk Fonden. Kurt Anker Nielsens særlige kompetencer, som er væsentlige for hans arbejde i bestyrelsen, er hans indgående kendskab til Novo Nordisk A/S og selskabets forretning, hans praktiske viden om den globale medicinalindustri og hans erfaring med regnskab, økonomi og kapitalmarkeder. Kurt Anker Nielsen er dansk statsborger og er født den 8. august Jørgen Wedel var indtil 2001 koncerndirektør i Gillette Company, USA, hvor han var ansvarlig for Commercial Operations, International og medlem af Gillettes koncernledelse. Jørgen Wedel har siden 2004 været medlem af bestyrelsen for ELOPAK AS, Norge. Jørgen Wedel er cand.merc. fra Copenhagen Business School (1972) og MBA fra University of Wisconsin, USA (1974). Side 4 Novo Nordisk generalforsamling

5 Jørgen Wedel blev indvalgt i bestyrelsen for Novo Nordisk A/S i 2000 og er blevet genvalgt flere gange, senest i Hans valgperiode som medlem af bestyrelsen udløber i marts Jørgen Wedel er medlem af Novo Nordisk A/S revisionskomite. Jørgen Wedel anses som uafhængigt medlem af revisionskomiteen som defineret af det amerikanske børstilsyn (SEC) og anses desuden som et uafhængigt medlem af bestyrelsen i henhold til Anbefalinger for god selskabsledelse (2005). Jørgen Wedels særlige kompetencer, som er væsentlige for hans arbejde i bestyrelsen, er hans baggrund som ledende salgs- og marketingdirektør i en global forbrugerorienteret virksomhed, der markedsfører hurtigt omsættelige forbrugsvarer, og hans store kendskab til det amerikanske marked. Jørgen Wedel er dansk statsborger og er født den 10. august Pamela J. Kirby er formand for bestyrelsen for Scynexis Inc., USA, og medlem af bestyrelsen for Smith & Nephew Plc, Storbritannien, Informa Plc, Storbritannien, og Curalogic A/S, Danmark. Fra 2001 til 2003 var Pamela J. Kirby administrerende direktør for kontraktforskningsvirksomheden Quintiles Transnational Corporation, USA, og før det var Pamela J. Kirby direktør for global strategisk markedsføring i F. Hoffman-La Roche Limited, Schweiz, fra 1998 til Fra 1996 til 1998 var Pamela J. Kirby salgsdirektør i British Biotec Plc, Storbritannien, og fra 1979 til 1996 var Pamela J. Kirby ansat i Astra (nu AstraZeneca) i forskellige internationale stillinger, senest som regional director/vice president med ansvar for koncernstrategi, markedsføring og forretningsudvikling. Pamela J. Kirby har en BSc i farmakologi (1975) og en ph.d. i klinisk farmakologi (1978), begge fra University of London, Storbritannien. Pamela J. Kirby foreslås valgt til bestyrelsen for Novo Nordisk A/S på generalforsamlingen i marts 2008 for første gang. Pamela J. Kirby anses som et uafhængigt medlem af bestyrelsen. Pamela J. Kirby er britisk statsborger, født den 23. september Bestyrelsen foreslår nyvalg af Pamela J. Kirby primært på baggrund af hendes videnskabelige kvalifikationer og hendes store erfaring som leder i internationale virksomheder inden for lægemiddelindustrien og den bioteknologiske industri, herunder især vedrørende markedsføring, strategisk planlægning, kliniske forsøg og livscyklusbaseret ledelse i relation til farmaceutiske produkter. ******* I Anbefalinger for god selskabsledelse (2005) i Danmark anbefales det, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af selskabet. Kurt Anker Nielsen og Henrik Gürtler var henholdsvis koncernøkonomidirektør og koncerndirektør med særligt ansvar for Corporate Staffs i Novo Nordisk A/S forud for opdelingen i 2000 til Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Derudover har Kurt Anker Nielsen, Henrik Gürtler og Göran A. Ando ledende stillinger eller bestyrelsesposter i henholdsvis Novo A/S og Novo Nordisk Fonden. Såfremt de foreslåede kandidater vælges til bestyrelsen, vil bestyrelsen leve op til Anbefalinger for god selskabsledelse (2005), idet fire ud af syv af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vil blive anset som uafhængige af selskabet ifølge anbefalingerne. Med de foreslåede kandidater vil bestyrelsen endvidere være i stand til at udpege medlemmer af bestyrelsens revisionskomite som opfylder uafhængighedskriterierne fastsat af det amerikanske børstilsyn, the US Securities and Exchange Commission (SEC). Det er bestyrelsens opfattelse, at bestyrelsens størrelse er hensigtsmæssig i forhold til selskabets behov. ******* Novo Nordisk generalforsamling side 5

6 Ad dagsordenens punkt 6 Forslag fra bestyrelsen: Ad dagsordenens punkt 6.1: Bestyrelsen foreslår, at selskabets B-aktiekapital nedsættes fra kr til kr ved annullation af en del af selskabets beholdning af egne B-aktier, i alt nominelt kr fordelt på B-aktier a kr. 1. Efter nedsættelsen af aktiekapitalen vil selskabets aktiekapital udgøre i alt kr , hvoraf kr er A-aktier og kr er B-aktier. Det oplyses i overensstemmelse med aktieselskabslovens 44, stk. 2, jf. 44 a, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af selskabets aktiekapital er udbetaling til aktionærerne, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærerne som vederlag for aktier erhvervet af selskabet i henhold til tidligere generalforsamlingsbemyndigelser. Som følge heraf nedsættes aktiekapitalen med nominelt kr , og selskabets beholdning af egne aktier nedsættes med B-aktier a kr. 1. Det oplyses i overensstemmelse med aktieselskabslovens 44 a, stk. 3, at disse B-aktier er erhvervet for et samlet beløb på kr , hvilket betyder, at der ud over det nominelle nedsættelsesbeløb er udbetalt kr til aktionærerne. Bestyrelsens forslag om at nedsætte selskabets B-aktiekapital fremsættes for at bevare en fleksibel kapitalstruktur. Såfremt forslaget vedtages, medfører det følgende ændring af pkt. 4.1 i selskabets vedtægter, som vil have virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse. 4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr , hvoraf kr er A-aktier og kr er B-aktier. Ad dagsordenens punkt 6.2: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%, jf. aktieselskabslovens 48. En sådan bemyndigelse er sædvanlig for danske børsnoterede selskaber. Ad dagsordenens punkt 6.3: Verdensdiabetesfonden (World Diabetes Foundation) har til formål at støtte forebyggelsen og behandlingen af diabetes i udviklingslande ved finansiering af bæredygtige projekter. Den grundlæggende vision er at etablere lige adgang til diabetesbehandling. Verdensdiabetesfonden blev etableret af Novo Nordisk i 2002 gennem et tilsagn om donation af et årligt beløb på ikke over kr. 65 mio. indtil Verdensdiabetesfonden er en uafhængig fond ledet af en bestyrelse på seks medlemmer, der er eksperter inden for diabetes, adgang til sundhedsydelser samt udviklingsbistand. Siden 2002 har Verdensdiabetesfonden med succes finansieret 138 projekter i mere end 70 udviklingslande, og det vurderes, at disse projekter vil kunne få direkte betydning for diabetesbehandlingen af mere end 55 millioner mennesker. Bestyrelsen for Novo Nordisk ønsker at sikre, at Verdensdiabetesfonden er i stand til at fortsætte sine aktiviteter efter udløb af den oprindelige donation i 2010, og bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen godkender, at Novo Nordisk yder en donation til Verdensdiabetesfonden på op til kr. 575 mio., der gives som individuelle årlige bidrag over en 10-årig periode fra regnskabsåret 2008 til og med regnskabsåret De årlige bidrag skal baseres på Novo Nordisk-koncernens nettoinsulinomsætning i det pågældende regnskabsår. Side 6 Novo Nordisk generalforsamling

7 Den foreslåede donation vil supplere den resterende del af selskabets eksisterende donation for 2008 til og med 2010 og samtidig forlænge perioden, i hvilken der doneres beløb, frem til og med For den ny donation til Verdensdiabetesfonden skal i øvrigt gælde følgende: - For 2008, 2009 og 2010: Det årlige bidrag udgør 0,01% af Novo Nordisk-koncernens nettoinsulinomsætning i det pågældende år, idet bidraget dog ikke kan overstige kr. 5 mio. i et givent år. Beløbene ydes i tillæg til bidrag vedtaget i 2002 på 0,25% per år af Novo Nordisk-koncernens nettoinsulinomsætning i det pågældende år med et maksimum på kr. 65 mio. per år. Det samlede maksimum for de årlige bidrag i henhold til de to donationer udgør således kr. 70 mio. - For 2011 til og med 2017: Det årlige bidrag udgør 0,125% af Novo Nordisk-koncernens nettoinsulinomsætning i det pågældende år, idet bidraget dog ikke kan overstige kr. 80 mio. i et givet år. Den foreslåede donation kan for et givet år ikke i noget tilfælde overstige 15% af Novo Nordisk A/S skattepligtige indkomst for dette år. Ad dagsordenens punkt 6.4: Novo Nordisks eksisterende generelle aflønningspolitik har til formål at tiltrække, fastholde og motivere bestyrelsesmedlemmer og koncerndirektører for Novo Nordisk A/S. Aflønningen skal være konkurrencedygtig og sikre, at bestyrelsesmedlemmernes og koncerndirektørernes interesser er sammenfaldende med aktionærernes. En beskrivelse af Novo Nordisk A/S generelle aflønningspolitik findes i Årsrapporten på side og på selskabets hjemmeside novonordisk.com under About Novo Nordisk f Corporate governance. Retningslinjer for incitamentsbaseret aflønning udgør en del af selskabets generelle aflønningspolitik. Som følge af ny lovgivning i Danmark vil Novo Nordisk A/S på generalforsamlingen i 2008 fremlægge sine retningslinjer for incitamentsbaseret aflønning af bestyrelsen og koncerndirektionen for Novo Nordisk A/S til godkendelse. Retningslinjerne, der er vedhæftet som bilag 1, er i overensstemmelse med den ny lovgivning, der pålægger børsnoterede selskaber at udarbejde og opnå generalforsamlingens godkendelse af sådanne retningslinjer, før der tildeles incitamentsbaseret aflønning til medlemmer af bestyrelsen og direktionen. Både de foreslåede retningslinjer for incitamentsbaseret aflønning og den generelle aflønningspolitik for Novo Nordisk kan ses på selskabets hjemmeside novonordisk.com. Ved generalforsamlingens vedtagelse af retningslinjerne indsættes følgende nye pkt. 14 i vedtægterne: 14 Retningslinjer for incitamentsbaseret aflønning 14.1 Selskabet har fastlagt retningslinjer for incitamentsbaseret aflønning af bestyrelsen og direktionen. Disse retningslinjer, der er vedtaget på selskabets generalforsamling, kan ses på selskabets hjemmeside novonordisk.com. Vedtægternes nuværende pkt. 14 til pkt. 17 omnummereres i overensstemmelse hermed. Endvidere konsekvensrettes henvisningerne i vedtægternes pkt Ad dagsordenens punkt 6.5 Ændringer af vedtægterne: Dagsordenens punkt 6.5.1: Ændring af vedtægternes pkt. 4.2 og pkt : I december 2007 gennemførte Novo Nordisk et aktiesplit ved nedsættelse af aktiernes stykstørrelse fra kr. 2,00 til kr. 1,00, der er den mindste tilladte stykstørrelse i henhold de nuværende vedtægter. For at gøre det muligt for bestyrelsen at gennemføre yderligere Novo Nordisk generalforsamling side 7

8 aktiesplit i fremtiden, foreslår bestyrelsen, at den mindste stykstørrelse (nominelle værdi) af aktierne i henhold til vedtægterne nedsættes fra kr. 1,00 til kr. 0,01. Som følge af den foreslåede ændring ændres stemmerettighederne for selskabets aktier, så hvert B-aktiebeløb på kr. 0,01 (den mindste mulige nominelle værdi) giver ret til én stemme, og hvert A-aktiebeløb på kr. 0,01 (den mindste mulige nominelle værdi) giver ret til 10 stemmer. Ændringen betyder, at hver B-aktie a kr. 1,00 (den nuværende stykstørrelse for Novo Nordisks aktier) giver 100 stemmer, mens hver A-aktie a kr. 1,00 giver stemmer. A- og B-aktiernes indbyrdes stemmevægt påvirkes altså ikke af ændringen. De foreslåede ændringer betyder, at fremtidige ændringer af stykstørrelsen af selskabets aktier kan gennemføres af bestyrelsen under iagttagelse af den grænse, der er fastlagt i vedtægterne. Sådanne mulige fremtidige ændringer vil ikke påvirke A- og B-aktiernes indbyrdes stemmevægt. Dagsordenens punkt 6.5.2: Ændring af vedtægternes pkt. 6.3: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes pkt. 6.3 til at udstede B-aktier til medarbejdere uden fortegningsret for eksisterende aktionærer forlænges til den 12. marts 2013, og at bemyndigelsen nedsættes fra det nuværende maksimum på nominelt ca. kr. 21 mio. til maksimalt nominelt kr. 4 mio. Bestyrelsen anser denne nedsættelse af bemyndigelsen for at være i overensstemmelse med god selskabsledelse og mener, at den desuden afspejler de nedsættelser af aktiekapitalen, som selskabet har foretaget i de senere år. Dagsordenens punkt 6.5.3: Ændring af vedtægternes pkt : Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt til at forhøje selskabets aktiekapital erstattes af en bemyndigelse, der skal gælde indtil 12. marts 2013, til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med en nominel værdi på op til maksimalt kr. 126 mio. Nye aktier, der indbetales kontant, kan være A-aktier, B-aktier eller begge dele. Aktionærerne vil have fortegningsret til eventuelle nye aktier i overensstemmelse med vedtægternes og aktieselskabslovens regler derom. Bestyrelsen kan imidlertid beslutte at udstede B-aktier uden fortegningsret til aktionærerne, hvis aktierne indbetales kontant og tegnes til markedskursen. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at udstede nye aktier, der indbetales i andre værdier end kontanter, og de nye aktier skal i så fald være B-aktier, der udstedes uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. I forhold til de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes pkt. 6.4 og 6.5 reduceres det antal aktier, der kan udstedes under den foreslåede nye bemyndigelse, til nominelt kr. 126 mio. mod det eksisterende samlede beløb på nominelt kr. 200 mio. Bestyrelsen anser den foreslåede nedsættelse af det samlede antal nye aktier, der kan udstedes uden fortegningsret, for at være i overensstemmelse med god selskabsledelse. Dagsordenens punkt 6.5.4: Ændring af vedtægternes pkt. 7.2: Som følge af kommunalreformen har kommuner og amter fået nye navne, og bestyrelsen foreslår derfor, at pkt. 7.2 ændres, så det fremgår, at fremtidige generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden. Dagsordenens punkt 6.5.5: Ændring af vedtægternes pkt. 7.4: Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes pkt. 7.4 ændres, så det antal aktier, der kræves for at begære en ekstraordinær generalforsamling, nedsættes fra 1/10 af aktiekapitalen (det højeste tilladte antal i henhold til aktieselskabsloven) til 1/20 af aktiekapitalen. Side 8 Novo Nordisk generalforsamling

9 Formålet med forslaget er at forbedre selskabets praksis for god selskabsledelse og at øge aktionærernes mulighed for at gøre deres indflydelse gældende. ******** Vedtagelse af forslaget om at nedsætte aktiekapitalen under dagordenens punkt 6.1 og vedtagelse af de enkelte forslag om ændring af vedtægterne under dagsordenens punkt til forudsætter, at mindst 2/3 af samtlige stemmer i selskabet er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslagene vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. pkt og 10.3 i selskabets vedtægter. Forslagene under dagsordenens punkt 6.2 til 6.4 kan vedtages ved simpelt stemmeflertal. ******** Selskabets nuværende aktiekapital udgør kr , hvoraf kr er A-aktier og kr er B-aktier. Hver A-aktie a kr. 1 giver 10 stemmer, hvorimod hver B-aktie a kr. 1 giver 1 stemme. Enhver aktionær er berettiget til at møde og stemme på generalforsamlingen, når aktionæren har løst adgangskort (se nærmere nedenfor). Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. ******** Bestyrelsen opfordrer alle aktionærer til at deltage i generalforsamlingen. Det bemærkes, at dette års generalforsamling afholdes på Radisson SAS, Falkoner Centret, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen kan rekvireres ved returnering af vedlagte rekvisition i udfyldt og underskrevet stand i vedlagte portofri kuvert, således at rekvisitionen er VP Investor Services A/S ( VP ) i hænde senest fredag den 7. marts 2008 kl. 16 eller ved at ringe til VP senest fredag den 7. marts 2008 kl. 16 på tlf Adgangskort kan ligeledes rekvireres på VP s hjemmeside senest fredag den 7. marts 2008 kl. 16. Noterede aktionærer kan bestille adgangs- og stemmekort samt afgive stemmefuldmagt via selskabets hjemmeside novonordisk.com/agm eller VP s hjemmeside ved brug af kompatibel elektronisk signatur. Elektroniske signaturer til netbanker, som tilbydes af kreditinstitutter med hjemsted i Danmark, er normalt kompatible. Yderligere oplysninger kan findes på novonordisk.com/agm. Bestilling af adgangsog stemmekort og afgivelse af stemmefuldmagt via selskabets eller VP s hjemmeside skal ske senest fredag den 7. marts 2008 kl. 16. På dette års generalforsamling vil repræsentanter for selskabet og dirigenten for generalforsamlingen afholde deres indlæg på engelsk. Aktionærerne kan vælge at tale på dansk eller engelsk. Der vil være mulighed for simultantolkning fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk for deltagende aktionærer. Generalforsamlingens beslutninger vil fremgå af referatet, der i henhold til dansk selskabsret skal udarbejdes på dansk. Referatet vil blive oversat til engelsk. Igen i år bliver generalforsamlingen transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk. Se selskabets hjemmeside novonordisk.com. Rekvirerede adgangskort sendes inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i selskabets aktiebog. På adgangskortet vil være anført det antal stemmer, der ifølge aktiebogen tilkommer dig i henhold til vedtægternes pkt. 9. Såfremt du ikke har oplyst, hvortil adgangskortet ønskes sendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen. Dagsorden og fuldstændige forslag samt den reviderede Årsrapport 2007 vil være fremlagt på selskabets kontor, Novo Allé, 2880 Bagsværd, alle hverdage fra kl fra onsdag den 20. februar 2008 til onsdag den 12. marts Fra onsdag den 20. februar 2008 kan dokumenterne endvidere ses på selskabets Novo Nordisk generalforsamling side 9

Ordinær generalforsamling i Novo Nordisk A/S. onsdag den 8. marts 2006 kl

Ordinær generalforsamling i Novo Nordisk A/S. onsdag den 8. marts 2006 kl Fondsbørsmeddelelse 2006-02-21 Ordinær generalforsamling i Novo Nordisk A/S Selskabets ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 8. marts 2006 kl. 16.30 i Copenhagen Congress Center, Bella Center,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Novo Nordisk A/S Ændring af bestyrelsens sammensætning

Ordinær generalforsamling i Novo Nordisk A/S Ændring af bestyrelsens sammensætning Fondsbørsmeddelelse 2005-02-18 Ordinær generalforsamling i Novo Nordisk A/S Ændring af bestyrelsens sammensætning 1. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2005 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) onsdag den 28. april 2010 kl. 10:00 på Radisson Blu

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 15.00 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S mandag den 11.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Ordinær generalforsamling i H+H International A/S

Ordinær generalforsamling i H+H International A/S Selskabsmeddelelse nr. 184, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 13. marts 2009

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 07-09-2007 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag den 28. september 2007 kl. 16.30

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mandag den 5. december 2016 kl. 15.30 Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk Til aktionærerne i Coloplast A/S 10. november 2016 Indkaldelse til ordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Meddelelse nr. 08 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 08 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 15. april 2008 Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2008. Bestyrelsen fremsætter på

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2006 Humlebæk, den 13. december Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S onsdag den 13. december 2006 kl. 16.

Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2006 Humlebæk, den 13. december Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S onsdag den 13. december 2006 kl. 16. Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Danmark Tlf. 49 11 11 11 Fax 49 11 15 55 www.coloplast.com Fondsbørsmeddelelse nr. 24/2006 Humlebæk, den 13. december 2006 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 16. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S Ordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling i Forward Pharma A/S afholdes fredag den 6. maj 2016, kl. 14.00 på selskabets adresse,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884

Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 Til Genmab A/S aktionærer Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 27. marts 2012 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Genmab A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Coloplast A/S 5. december 2007 Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling tirsdag den 18. december 2007 kl. 16.00 på selskabets adresse Holtedam

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007 Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 6 i 2007 22. marts 2007 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted fredag den

Læs mere

VEDTÆGTER. for AMBU A/S

VEDTÆGTER. for AMBU A/S VEDTÆGTER for AMBU A/S Juni 2007 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Ambu A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnet Testa-Laboratorium A/S (Ambu A/S) og under binavnet

Læs mere

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S 9. oktober 2014 Meddelelse nr. 216 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 26. november 2013 kl

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 26. november 2013 kl Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Dagsorden: Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 på selskabets adresse, Bøge

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag,

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014. Aktionærsekretariatet A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Telefon: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR nr. : 26 04 17 16 Indkaldelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den

Læs mere