SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON"

Transkript

1 Dommerkomitéens betænkning Idékonkurrence for arkitektstuderende SKULPTURELLE GRUNDSTRUKTURER I PRÆFABRIKERET BETON Udskrevet af Betonelement-Foreningen Maj 2003

2 Udgivet af BETONELEMENT-FORENINGEN Kejsergade 2, Postboks København K Tlf Fax Webside: Grafisk tilrettelæggelse og tryk SatsButikken 2

3 DOMMERBETÆNKNING Indledning Betonelementet rummer et utal af spændende arkitektoniske udtryksmuligheder, hvis arkitekten vil slippe det fri fra sin traditionelle plads som bagvæg skjult af en facade af tegl eller glas. Betonelement-Foreningen udskrev derfor oktober 2002 en idékonkurrence for arkitektstuderende om Skulpturelle grundstrukturer i præfabrikeret beton. Der indkom 19 forslag, der har vist, at der blandt landets arkitektstuderende findes en talentmasse, der har haft mod til at tage imod denne spændende men vanskelige udfordring. Hensigten med konkurrencen har været ønsket om at opnå større anvendelse af betonelementer i byggeriet. Foreningen har ønsket i samarbejde med arkitektskolerne at nå en mere synlig og utraditionel brug af betonelementer gennem en kreativ og visionær udnyttelse af elementernes formbarhed, holdbarhed, styrke m.v. Dette har det overordnede mål, at forbedre betonelementets image. Betonelement-Foreningen valgte at udskrive en konkurrence for arkitektstuderende, for at få belyst, hvor smuk en bygning, der hovedsagelig består af betonelementer, kan formgives, og hvordan betonens gode egenskaber kan udnyttes. Undervejs i konkurrenceforløbet har Betonelement-Foreningen arrangeret besøg på betonelementfabrikker samt forelæsninger på de 2 arkitekskoler. Alle arrangementer var åbne for samtlige studerende på begge skoler. Forslagene blev bedømt ud fra de bedømmelseskriterier, der er fastlagt i programmet: Forslagets arkitektoniske hovedidé. Forslagets innovative bidrag til udviklingen af betonelementer. Bygningen og rummets overbevisende skulpturelle form og udtryk. Forslagene blev bedømt af en dommerkomite bestående af: Kunsthistoriker Bente Scavenius. Arkitekt MAA Finn Monies, KHR arkitekter as Arkitekt Jørn Langvad, Jørn Langvad A/S MAA/PAR Cand scient pol Jørgen Nue Møller, bestyrelsesformand Fonden Realdania Arkitekt MAA Gøsta Knudsen, Rektor for Danmarks Designskole Dommerkomiteens sekretær: Arkitekt MAA Carsten Graversen, DAL/AA s konkurrencesekretariat. Der indkom i alt 19 forslag, som alle indgik i bedømmelsen. Dommerkomiteen bemærkede dog, at nogle af forslagene kun delvist opfyldte programmets krav til det afleverede materiale, hvilket dog ikke umiddelbart skønnedes at give projekterne fordele i forhold til de øvrige projekter. Dommerkomiteen valgte derfor at lade disse projekter indgå i bedømmelsen. Bedømmelsen foregik i perioden 25. marts til den 2. april. 3

4 DOMMERKOMITEEN HAR VALGT AT PRÆMIERE FØLGENDE FORSLAG: 1. præmie rejselegat på kr. Forslag 4/ præmie rejselegat på kr. Forslag 10/ præmie rejselegat på kr. Forslag 14/73164 Indkøb kr. Forslag 9/12568 Indkøb kr. Forslag 12/64619 Indkøb kr. Forslag 15/12357 Dommerkomiteens generelle betragtninger Af konkurrenceprogrammet fremgår det, at der ønskes et kulturhus med et forenklet program og et smukt hovedrum. Bygværket skal desuden indeholde betonelementer, hvis sammensætning og udformning skaber et nyt og visionært arkitektonisk formsprog. Besvarelserne deler sig i fire hovedgrupper. En, hvor der er lagt vægt på få og enkle elementvarianter, som i deres udformning og sammensætning danner bygværket uden brug af andre, eller meget få, støttekonstruktioner. Samtidig kan det enkelte element anvendes til at skabe varierende bygværker og rumdannelser. Eksempler på dette ses i forslag 4, 10 og 14. En anden gruppe er forslag, hvor der lægges vægt på at skabe et markant arkitektonisk udsagn, som hviler i sig selv og vanskeligt lader sig gentage i andre varianter. I disse projekter er der anvendt kombinationer af meget forskel-- ligartede betonelementer. Eksempler herpå er forslag nr. 3, 8, 12, 15, 16, 17 og 18. En tredje gruppe lægger vægt på bygningens arkitektoniske udtryk og formsprog, samtidig med at bygværket ikke bærer præg af at være udtænkt som et betonelementbyggeri, endsige egner sig hertil. Eksempler herpå er forslag nr. 5, 6, 7 og 19. Den sidste gruppe arbejder med facadeelementer, der kan sammenstilles til varierende facadeudtryk. Eksempler herpå er forslag 1 og 2. Især forslag 2 arbejder med egentlige grundfacadeelementer, som kan modtage forskellige overflader. Begge forslag viser vanskeligheden i at kombinere henholdsvis en organisk facade til en præcis tagkonstruktion og en præcis facadekonstruktion til en krum tagflade. 4

5 Dommerkomiteen finder, at forslagene som et hele i høj grad lever op til standarden i en professionel arkitektkonkurrence, med et højt arkitektonisk niveau og smukke, klare illustrationer. Konkurrencen har vist, at der blandt landets arkitektstuderende findes en talentmasse, som har mod til at gå i gang med vanskelige problemstillinger. Om end de 19 indkomne forslag er et beskedent antal i forhold til antallet af studerende, er besvarelserne så tilfredsstillende, at dommerkomiteen stærkt anbefaler, at initiativet bliver gentaget af Betonelement-Foreningen. Forslag 16 Forslag 17 Forslag 18 Forslag 4 Forslag 5 Forslag 10 Forslag 6 Forslag 14 Forslag 7 Forslag 3 Forslag 19 Forslag 8 Forslag 1 Forslag 12 Forslag 2 5

6 1. PRÆMIE REJSELEGAT PÅ KR. Forslag 4/63107 Forslag udført af: Mads Lützen, Kunstakademiets Arkitektskole, København, og Rasmus Jessing, Kunstakademiets Arkitektskole, København Projektet hæver sig over de øvrige ved sin klarhed i visionen, præcision i konceptet, enkelhed i elementet og mangfoldighed i det arkitektoniske udtryk. Visionen er et let opfatteligt element, et formsprog som viser konstruktionens logik og en elementkonstruktion, hvori åbninger som døre og vinduer skabes mellem elementerne ikke igennem dem. Det trekantede betonelement, alle ens i størrelse, samles ved hjælp af en betonkugle i hjørnerne. Elementerne formes som en rumlighed, og åbninger dannes i takt med, at rummets form vælges ud fra elementernes sammenkobling. Elementet er på én gang både væg- og tagflade og kan sammenstilles til såvel plane som krumme flader. 6

7 Den viste bygning fremstår som en dynamisk bygningskrop med stor variation, og dog harmonisk og fri for monotoni på trods af, at det er det samme element som adderes. Et stykke selvstændigt arkitektur af stor skønhed. Hovedrummet, som er på ca m 2, er i fin overensstemmelse med bygningers ydre og fremstår som et varieret og oplevelsesrigt rum, hvor planløsningen spiller op til bygningens hovedform. I forslaget er der arbejdet med stålfiberarmeret fiberbeton for at opnå lethed og styrke. Samlekuglen, som har lån fra rumgitterkonstruktioner, passer godt til ideen om konstruktionens bevægelighed. Den finurlige ide med at indbygge en ventilator i kuglen er kuriøs, men teknisk nok tvivlsom. Projektet er smukt og klart præsenteret, og dommerkomiteen finder, at projektet i en samlet vurdering fremstår som det forslag, der i alle henseender bedst lever op til konkurrencens (ambitiøse) målsætninger. 7

8 2. PRÆMIE REJSELEGAT PÅ KR. Forslag 10/2120 Forslag udført af: Henrik Højmose, Arkitektskolen i Århus Bernhard Epstein, Arkitektskolen i Århus Mads Mølgaard, Arkitektskolen i Århus Forslaget tager udgangspunkt i et grundelement, som er en spids retvinklet trekant. Den valgte elementstørrelse har ikke umiddelbart indflydelse på ideen om, at denne enkle type trekant besidder et stort potentiale til såvel konstruktivt som kompositorisk at skabe utraditionel arkitektur. I forslaget anvendes elementet til en fri skulpturel form, hvori der spændes balkoner, bevægelige dæk og andre nødvendige faciliteter. Alt sammenstillet til en spændende og velfungerende plan. For at gøre den skulpturelle bygningsform anvendelig som bygning indkorporeres 4 stål- 8

9 dragere, som er med til at bære en transparent folie, der spændes ud mellem elementer og dragere. Folien kan bearbejdes på forskellig vis og dermed anvendes til at styre lysindfald og farve. Betonelementet er tænkt i specialbeton, som et massivt element, eller som et sandwichelement hvis det indgår i facaden. Elementgrundteknikken er godt beskrevet, men er dog næppe så enkel i virkeligheden, og de antydede skulpturelle bygningsformer vil kræve en del elementvarianter. Dommerkomiteen finder den konceptionelle grundide med en elementskabt fri skulpturel bygningsstruktur spændende og visionær, men ideen sløres væsentligt af, at det er nødvendigt at indføre flere andre konstruktioner til at danne rum og tagkonstruktioner. 9

10 3. PRÆMIE REJSELEGAT PÅ KR. Forslag 14/73164 Forslag udført af: Ask Hvas, Kunstkademiets Arkitektskole, København Projektets hovedidé er at skabe et grundrum som i kraft af sin geometriske opbygning og afklarethed kan bære mange variationer af rumlig indretning og funktionalitet. Der argumenteres klart og præcist for alle projektets forudsætninger og projektet er forbilledligt klart og smukt præsenteret. Grundrummet konstrueres af betonelementer som ligesidede trekanter, således, at der opstår 10

11 et isokaeder, en kugle/skivekonstruktion et af de 5 elementære polyedere. Som grundelement er valgt en trekant med sidelinier på 4 meter. Af dette kan dannes et utal af konstruktioner af isokaedre. Planløsningen og funktionaliteten i kulturhuset er velfungerende og de varierede rampe- og balkonforløb er med til at skabe spændende rumoplevelser. Det er især de interiøre rumoplevelser og indretninger, som har betaget dommerkomiteen, men bygningsvolumenerne fremtræder i exteriøret ret tunge, og dommerkomiteen savner den spændstighed og lethed i det arkitektoniske udtryk som ville gavne projektet. 11

12 INDKØB REJSELEGAT PÅ KR. Forslag 9/12568 Forslag udført af: Uffe Topsøe-Jensen, Kunstakademiets Arkitektskole, København med hjælp fra Kira Snowman. Forslaget er et smukt eksempel på delelementer, der sammenspændes til en statisk konstruktion. Kulturhuset fremstår som et kraftfuldt arkitektonisk udsagn. Hovedrummet er smukt illustreret, men viser samtidig, at scenevæggens udformning svækker ideen om den selvbærende krumme skalkonstruktion. 12

13 Forslag udført af: Sara Bjelke, Kunstakademiets Arkitektskole, København Rune Veile, Kunstakademiets Arkitektskole, København INDKØB REJSELEGAT PÅ KR. Forslag 12/64619 Forslaget viser et hovedrum som dannes af en dramatisk bølgende tagflade, der spænder mellem to parallelle vægflader, opbygget af rammeelementer. Tagkonstruktionen er opbygget af nogle, meget originalt udtænkte elementer, der sammenkobles til en slags gitterkonstruktion. Den store spændvidde på 34 meter må give nogle enorme delelementer, der har svært ved at finde anvendelse i en anden bygningsform. 13

14 INDKØB REJSELEGAT PÅ KR. Forslag 15/12357 Forslag udført af: Mikkel Holm Olesen, Kunstakademiets Arkitektskole, København med Morten Darø Tranholm Jensen (studpolyt) som konsulent. Forslaget viser et smukt, næsten sakralt, hovedrum. Rummet dannes af to parallelle elementvægge, som bærer nogle meget elegant formede tagelementer. Planen er enkel og afklaret i sin funktion. Forslaget fremstår som helstøbt arkitektur af høj kvalitet, men dommerkomiteen finder at projektet ikke lever op til programmets ønske om et nytænkt grundelement. 14

15 Dommerkomiteen, København den 2. april Bente Scavenius.. Finn Monies. Jørn Langvad. Jørgen Nue Møller Gøsta Knudsen. Carsten Graversen

16

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING

// UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // UNIVERSITETSTORVET PÅ KUA DOMMERBETÆNKNING // INDHOLD 2 Indledning 4 Bedømmelsen 5 Konkurrencens forløb 8 COBE 18 entasis 26 Kragh og Berglund 30 Kristine Jensens Tegnestue 34 Polyform Arkitekter ApS

Læs mere

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder Københavns Kommune November 2009 Redaktion aa Konkurrencer Design 2+1 Idébureau tryk Rosendahls Fihl Jensen

Læs mere

UDSTILLINGSKATALOG. Kunstakademiets Arkitektskole 3. - 7. november 2011

UDSTILLINGSKATALOG. Kunstakademiets Arkitektskole 3. - 7. november 2011 UDSTILLINGSKATALOG Kunstakademiets Arkitektskole 3. - 7. november 2011 Arkitektskolen Aarhus 10. -17. november 2011 FORORD I år er det 25 år siden Icopal Prisen så dagens lys, og når vi spørger os selv

Læs mere

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING

Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING Søster Sophies Minde DOMMERBETÆNKNING 2/14 Indhold Indledning side 3 Dialogprocessen side 4 Forslag fra Arkitema udpeget som vinder side 5 Forslag fra JJW Architects side 9 Konkurrencefakta side 12 Konkurrenceudskriver

Læs mere

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23

Kolofon 54. Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 INDhold Indledning 7 KONKURRENCEfakta 8 FASE 2 Generelle bemærkninger FASE 2 11 MVRDV/ADEPT Endelig vinder af FASE 2 13 3XN A/S 19 Dorthe Mandrup Arkitekter ApS 23 FASE 1 Generelle bemærkninger FASE 1

Læs mere

TEMA: HI-MESSE BETONVERDENENS STØRSTE SAMLEDE PR-INDSATS NOGENSINDE AUGUST 19. ÅRGANG

TEMA: HI-MESSE BETONVERDENENS STØRSTE SAMLEDE PR-INDSATS NOGENSINDE AUGUST 19. ÅRGANG 3 2002 AUGUST 19. ÅRGANG TEMA: HI-MESSE BETONVERDENENS STØRSTE SAMLEDE PR-INDSATS NOGENSINDE Creavision 2614 TEMA: HI Messe Nr. 3 19. årgang August 2002 Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og

Læs mere

4 havne på Bornholm dommerbetænkning

4 havne på Bornholm dommerbetænkning Bornholms Regionskommune 4 havne på Bornholm dommerbetænkning Åben idékonkurrence 1) Nørrekås Lystbådehavn 2) Hasle Havn 3) Allinge Havn 4) Årsdale Havn 3 45/20137 11/83127 45/20137 17/90100 5/41082 37/51273

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

BRO OVER INDERHAVNEN. - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven. Dommerbetænkning

BRO OVER INDERHAVNEN. - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven. Dommerbetænkning BRO OVER INDERHAVNEN - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven Dommerbetænkning BRO OVER INDERHAVNEN - og broforbindelser over Christianshavns Kanal, Trangraven

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

ÅBEN IDÉKONKURRENCE udskrevet af Statens Kunstfond 12 FILM OM AT BO TÆT SAMMEN

ÅBEN IDÉKONKURRENCE udskrevet af Statens Kunstfond 12 FILM OM AT BO TÆT SAMMEN BO VIS OS HVORDAN VI SKAL TÆT ÅBEN IDÉKONKURRENCE udskrevet af Statens Kunstfond 12 FILM OM AT BO TÆT SAMMEN Arkitekturudvalget FRA PROGRAMFILMEN FORORD Vis os hvordan vi skal bo tæt er titlen på konkurrencen

Læs mere

Frihed til individuelt byggeri

Frihed til individuelt byggeri In-situ Pladsstøbt beton Frihed til individuelt byggeri FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Indhold Forord........................ 3 Villa Strata... 4 Allerhuset.... 8 2 Forord Beton er et fantastisk byggemateriale,

Læs mere

Arkitektonisk helhedssyn

Arkitektonisk helhedssyn Arkitektonisk helhedssyn BY- OG BOLIGMINISTERIET 2000 Indhold 3 Forord 4 Arkitektonisk kvalitet 12 Det industrialiserede byggeris historie 22 Produkt og procesvejen 30 Referencebyggerier -SITUATIONEN OG

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

E v a l u e r i n g s r a p p o r t

E v a l u e r i n g s r a p p o r t E v a l u e r i n g s r a p p o r t K O N K U R R E N C E O M B Y G G E A F S N I T 8 S t a t i o n s o m r å d e t i C a r l s b e r g B y e n j u l i 2 0 1 1 KOLOFON Redaktion: Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling

Læs mere

Danmarks bedste renovering

Danmarks bedste renovering Danmarks bedste renovering INDHOLD Forord... 5 Pejlemærker for branchen... 6 Fra 107 til seks gode eksempler... 12 Nordkraft... 16 Langkærparken... 22 Henkel... 28 Poplen... 36 Ryesgade 30 A-C... 42 Vestermølle

Læs mere

Artikel fra HFB 29-2000

Artikel fra HFB 29-2000 Etagehuse af træ Af NOVA 5 arkitekter a/s v/anders Dragheim og Jørgen Kreiner-Møller Artikel fra HFB 29-2000 Med de nye brandbestemmelser er det i Danmark blevet muligt at udføre byggeri med bærende konstruktioner

Læs mere

industrielle byggesystemer

industrielle byggesystemer rkitekton sk kvalite Arkitektonisk kvalitet & industrielle byggesystemer industriel gesystem cinark forskning t isk k Om CINARK CINARK (Center for Industriel Arkitektur) er oprettet under Institut for

Læs mere

Udgivet af Realea A/S

Udgivet af Realea A/S Bertel Udsens EGET HUS Bjælkevangen 15 Udgivet af Realea A/S Om BERTEL UDSEN Via tidsskrifter og på studierejse i USA stiftede Bertel Udsen bekendtskab med den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright,

Læs mere

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning

Ny børneinstitution i Seest Bedømmelsesudvalgets betænkning Ny børneinstitution i Seest Side 1 af 25 INDHOLD Side 1. INDLEDNING... 2 2. BEDØMMELSE... 3 2.0 BEDØMMELSESPROCESSENS FORLØB:... 4 2.1 BEDØMMELSE AF TILBUD POINTMODEL... 4 2.2 BEDØMMELSESUDVALGETS MØDER...

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG

KONKURRENCE UDBYGNING AF HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING APRIL 2011 HELHEDSPLAN NYBYGGERI RÅDGIVNING HERLEV HOSPITAL NYBYG P-hus Hovedindgang Forplads Indgang Børn Indgang Lægevagt ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL HERLEV HOSPITAL DOMMERBETÆNKNING 2011 ET PATIENTVENLIGT RATIONELT OG FREMTIDSSIKRET HOSPITAL

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

X-tension Tilbygningssystem til bygningsrenovering

X-tension Tilbygningssystem til bygningsrenovering X-tension Tilbygningssystem til bygningsrenovering X-TENSION Tilbygningssystem til bygningsrenovering Forsøgsledelse Karsten Pålssons Tegnestue A/S www.paalsson.dk Forsøgsgruppe Karsten Pålssons Tegnestue

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet.

Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet. OG DOMMERKOMITEENS BEMÆRKNINGER: Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet. Endvidere tilkendegiver forfatterne

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

X-tension tilbygningssystem til bygningsrenovering

X-tension tilbygningssystem til bygningsrenovering X-tension tilbygningssystem til bygningsrenovering X-TENSION - tilbygningssystem til bygningsrenovering Forsøgsledelse Karsten Pålssons Tegnestue A/S www.paalsson.dk Forsøgsgruppe Karsten Pålssons Tegnestue

Læs mere