Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem"

Transkript

1 oktober 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Kommunerne i hovedstadsområdet har haft travlt med at få takseret de mange skader, som de store oversvømmelser i juli har forårsaget. Vi bringer et interview med en ekstern taksator, Torsten Linck, der hjælper sine kunder med at sikre kvalitet i genopbygningen og med at spare tid og penge i processen. Risikostyringskoordinator Tove Bjørklund fra Faxe Kommune har gennemført uddannelsen som eksamineret kommunal forsikringsrådgiver. Vi har talt med hende om undervisningformen, udfordringerne ved uddannelsen og selve udbyttet. Vi bringer desuden nyt fra foreningens Seniorafdeling, der i dag består af 11 medlemmer, og hvis formål er socialt samvær og assistance ved foreningens arrangementer. Risikostyringskoordinator i Helsingør Kommune, Tuan Ba Cao, har skrevet et indlæg om sondringen mellem risikostyring og risikoledelse. Han kalder sondringen forvirrende og medvirkende til, at vi på feltet har en sløret opfattelse af begrebet risk management. Vi omtaler Captive Dagen 2011, som bringer seneste nyt omkring captives samt udviklingen på området set både i nationalt og internationalt perspektiv. Endelig glæder jeg mig til at se rigtig mange medlemmer og sponsorer til Danske Risikorådgiveres temadag den 27. oktober 2011 i København. På snarligt gensyn og god læselyst! arrangementer 27. oktober 2011 Temadag i Danske Risikorådgivere, København 17. november 2011 BrandBevægelsens temadag, Hvidovre 22. november 2011 Captive Dagen 24. november 2011 Willis Konference, Hotel Nyborg Strand 8. december 2011 ERFA-møde for kommunerne i Region Sjælland december 2011 Bestyrelsesmøde i Danske Risikorådgivere april 2012 Danske Risikorådgiveres Årskonference Læs mere på nyheder på hjemmesiden Med venlig hilsen Steen Nedergaard Jensen Formand for Danske Risikorådgivere» Guides til arbejdsmiljødrøftelse» Facebook giver kreative medarbejdere» Banedanmark fyrer DMI for manglende varsel om skybrud» Rap-battle-konkurrence skal skabe sikkert arbejde for de unge Flere nyheder på Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K, Telefon , 1

2 EKSTERN TAKSATOR OG RISIKOFOREBYGGELSE I kølvandet på sommerens store oversvømmelser i hovedstadsområdet, har de sjællandske kommuner haft travlt med at få vurderet og opgjort skader. Danske Risikorådgivere har talt med den uvildige taksator Torsten Linck, der hjælper sine kunder med at sikre kvalitet i genopbygningen og med at spare tid og penge i processen. Af Malene Mouritze Marfelt, EIRM, sekretariatet for Danske Risikorådgivere Torsten Linck arbejder bl.a. med opgørelse af bygningsskader for Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) under Undervisningsministeriet, hvor han er ansvarlig for taksering af skader på bygninger tilhørende UBST. UBST er forsikret hos Alm. Brand med en selvrisiko på 1 mio. kr. pr. skadebegivenhed. Torsten Linck takserer alle skader, der beløber sig til under en million kroner, hvor UBST kan se en fordel i at have taksator på opgaverne. Dels fordi selve erstatningen så holder sig til den egentlige skade (og ikke tager vedligeholdelse med ind over skadesagen), og dels fordi det afklares, hvorvidt der er tale om en skade, som skyldes manglende vedligeholdelse eller en forsikringsdækket skade. Som ekstern taksator er Torsten Linck garant for, at der indhentes de billigste priser med den bedste kvalitet på reparationen af skaderne, samt at reparationen styres tidsmæssigt. Får kommunen en større skade, som beløber sig til mere end deres selvrisiko, træder jeg ind og hjælper kommunen til den bedst mulige erstatning fra deres forsikringsselskab. I den situation er jeg kommunens mand overfor forsikringsselskabets taksator. Den ydelse er omkostningsfri for kommunen, idet den skal honoreres af deres forsikringsselskab. Kommunens forsikringsselskab betaler mit honorar for at hjælpe kommunen til den bedst mulige erstatning. Danske Risikorådgivere har stillet Torsten Linck nogle centrale spørgsmål om kommunernes taksering af bygningsskader, hans egen rolle som ekstern taksator og om risikoforebyggelse. Hvordan arbejder kommunerne med taksering af bygningsskader? Kommunerne kan være forsikrede forskelligt, men hvis de blot er forsikrede med en lille selvrisiko i et almindeligt forsikringsselskab, sender forsikringsselskabet typisk en taksator ud og opgør en opstået skade. Mange kommuner er dog forsikrede med en meget høj selvrisiko - eller de er måske endda selvforsikrede. I den situation skal de selv stå for at udbedre skaden. I en typisk skadesituation vil det være en rigtig god ide, at skaden håndteres af en taksator evt. en ekstern som jeg selv, der har stor erfaring med håndtering af fx både brand-, storm- og vandskader. Jeg har stor ekspertise udi begrænsning af skadens udbredelse og med at rekvirere de mest erfarne firmaer til skadebekæmpelse og -begrænsning. Hvis skaden ligger på grænsen af selvrisikoen, eller pludselig blive dyrere end selvrisikoen, så vil kommunens forsikringsselskab typisk acceptere min opgørelse, idet jeg er bekendt med forsikringsselskabernes betingelser. Hvor højt bliver området vægtet i kommunerne? Det er vanskeligt at sige, hvor højt området bliver vægtet. Jeg tror ikke, at kommunerne er så fortrolige med deres muligheder indenfor det forsikringsmæssige, idet det kun er få år siden, at kommunerne begyndte frit at kunne forsikre deres egne værdier. I den forbindelse ville det være godt, hvis kommunerne får øjnene op for deres muligheder - dels for at håndtere sagerne optimalt og dels for at spare udgifter til reparationer. Fortsættes på næste side... Nyhedsbrev oktober Danske Risikorådgivere 2

3 Hvad opnår kommunerne ved at bruge en ekstern taksator? Der kan være store økonomiske fordele i at gribe en skadesituation an på den rigtige måde og få sat de rigtige firmaer på sagen fra starten. Ligesom der kan være meget tid (og dermed også økonomi) at spare ved at få reparationen udført hurtigst muligt. En anden stor fordel ved at få en erfaren taksator på en opgave er, at han kan pege på, hvad kommunen bør gøre i den enkelte skadesituation for at minimere risikoen for at der opstår en lignende skade en anden gang det vi kalder risikoforebyggelse. Hvad forventer du bliver den største fremtidige udfordring på takseringsområdet indenfor bygningsskader? Der vil i fremtiden blive særdeles store udfordringer i forbindelse med nedbør og deraf følgende vandskader. Jeg kan nævne det seneste skybrud i Københavns-området, hvor jeg for tiden arbejder med opgørelser af vandskader på UBST s ejendomme i det indre København for omkring 50 mio. kr. Disse skader opgør jeg i tæt samarbejde med UBST s forsikringsselskab, som har anerkendt, at jeg arbejder som taksator på opgaverne. Om torsten linck Torsten Linck er oprindeligt uddannet civilingeniør indenfor bygningsretningen og startede efter endt uddannelse i entreprenør-branchen. Herefter var han 14 år hos Topdanmark, hvor han behandlede lige fra de helt store millionskader til de almindelige bygningsskader. For ca. seks år siden startede han sin egen virksomhed, Aedifico A/S, hvor han arbejder som freelance taksator for flere af de større forsikringsselskaber samt for UBST under Undervisningsministeriet. Læs mere om Aedifico på Hvordan vil kommunen være rustet til at møde disse udfordringer? De færreste kommuner er rustet til at afsætte mandskab til at styre reparationerne af mange bygningsskader, som sker på én gang. Kommunernes ansatte teknikere har også meget at se til i det daglige, så hvis der pludselig kommer sådan en situation, vil der ikke være erfarne tekniske ressourcer til at klare den mængde skader på optimal vis. Nyhedsbrev oktober Danske Risikorådgivere

4 EKSAMINERET FORSIKRINGSRÅDGIVER Risikostyringskoordinatoren i Faxe Kommune kan efter en længere uddannelse bryste sig af at være eksamineret kommunal forsikringsrådgiver. Uddannelsen har været spændende, udfordrende og gavnlig for det daglige virke. Af Malene Mouritze Marfelt, EIRM, sekretariatet for Danske Risikorådgivere Tove Bjørklund, risikostyringskoordinator i Faxe Kommune og medlem af Danske Risikorådgivere, har som en af de første i landet gennemført uddannelsen som eksamineret kommunal forsikringsrådgiver. Danske Risikorådgivere har stillet Tove fem spørgsmål om uddannelsen. 1. Hvorfor valgte du at tage uddannelsen? Da jeg har ansvaret for hele forsikringsporteføljen i Faxe/ Stevns Kommuner, har det været vigtigt for mig at være faglig godt klædt på til jobbet. Jeg synes, at denne uddannelse kunne give mig den viden, som jeg manglede. 2. Hvad kan du bruge den til i dit daglige virke som risikostyringskoordinator? Jeg har lært utroligt meget, som jeg kan anvende i mit daglige virke. Ud fra en risk management-betragtning har jeg fået en enorm indsigt i hvilke forsikringer, det er muligt at overføre til kommunens risici, og jeg har fået overblik over de lovpligtige forsikringer, der findes. Der er kommet en rød tråd i fagligheden. 3. Hvad synes du om undervisningsformen? Den har været ok. Jeg kan godt lide konceptet med teamuddannelsen, som er kombineret undervisning på Forsikringsakademiet og opgaveløsning hjemmefra, der foregår i teams. Det skaber en god sammenhæng mellem teori og praksis. 4. Hvad har været de største udfordringer i uddannelsesforløbet? Det har været en hård uddannelse, som jeg har lagt mange kræfter i. Jeg kunne godt undervejs have savnet at have haft en coach, som jeg kunne have benyttet. Her har jeg godt kunnet mærke, at jeg ikke var ansat i et selskab men i en kommune. Uddannelsesmæssigt har jeg været gennem samme forløb som dem, der arbejder i et selskab. Tove Bjørklund, risikostyringskoordinator og eksamineret kommunal forsikringsrådgiver OM UDDANNELSEN Uddannelsen bliver udbudt på Forsikringsakademiet og er bygget op omkring et introduktionskursus afholdt i regi af Danske Risikorådgivere og separate uddannelsesmoduler på Forsikringsakademiet. Formålet med kurset er at introducere deltagerne til bl.a. erhvervsforsikring, skadeforsikring og almen forsikringslære. Uddannelsen består af en blanding af tilstedeværelsesundervisning på Forsikringsakademiet i Rungsted og virtuel læring via internettet. Efter hvert modul modtager deltagerne et kompetencebevis. Spørgsmål til uddannelsen kan rettes til Forsikringsakademiets kundeservice på / Hvad har været det bedste ved uddannelsesforløbet? Uddannelsen har helt klart gjort mig mere kompetent i mit daglige arbejde og ikke mindst i dialogen med forsikringsselskaber og mæglere. Den har endvidere givet mig stor selvtillid, der smitter af i det daglige virke. Nyhedsbrev oktober Danske Risikorådgivere 4

5 NYT FRA SENIORAFDELINGEN Seniorafdelingen i Danske Risikorådgivere er vokset til 11 medlemmer. Formålet med afdelingen er socialt samvær og behælpelighed ved foreningens arrangementer. Af Jørgen Møller, Seniorafdelingen i Danske Risikorådgivere Efter det stiftende møde i Nyborg d. 25. august 2011 har Seniorafdelingen i Danske Risikorådgivere med glæde modtaget et par nye medlemmer så vi i dag er 11 medlemmer. Formålet med foreningen er socialt samvær - men selvfølgelig også at være behjælpelig ved Danske Risikorådgiveres arrangementer i det omfang, dette ønskes. Medlemmer af Seniorafdelingen udgør i dag: Birthe Duelund, Randers Tlf Bjarne Iwersen, Sønderborg Tlf Detlef Abild, Tinglev Tlf Gert Jensen, Tåstrup Tlf Jørgen Møller, Nyborg Tlf Leo Mortensen, Viborg Tlf Marius Kristensen, Rødkærsbro Tlf Mogens Beck, Odder Tlf Ole Toft, Toftlund Tlf Søren Sørensen, Skælskør Tlf Torben Primsø, Viborg Tlf NÆSTE MØDE Det næste møde i Seniorafdelingen afholdes torsdag den 15. og fredag den 16. december 2011 på Hotel Nyborg Strand, hvor der samtidig afholdes møde med DR s bestyrelse. Du kan læse mere om Seniorafdelingen på Nyhedsbrev oktober Danske Risikorådgivere 5

6 RISIKOSTYRING MANGLER KLAR DEFINITION Drop sondringen mellem risikostyring og risikoledelse. Selvom sondringen ikke er irrelevant i praksis, så bidrager den ikke desto mindre til en voldsom begrebsforvirring og til en sløret opfattelse af risk management som operativ indsats. Af Tuan Ba Cao, risikostyringskoordinator i Helsingør Kommune Begrebet risk management har for alvor vundet indpas hos virksomheder såvel som offentlige organisationer. Men oversat til dansk er begrebet blevet spaltet til to begreber: Risikostyring og risikoledelse. De to begreber bliver brugt i forskellige sammenhænge. Risikostyring retter sig ofte mod den operative/praktiske del af forebyggelsen, mens risikoledelse ofte benyttes højere oppe i hierakiet. Selvom sondringen ikke er irrelevant i praksis, så bidrager den ikke desto mindre til en voldsom begrebsforvirring og til en sløret opfattelse af risk management, som operativ indsats. Jeg foreslår derfor, at man dropper denne sondring og i fremtiden kun bruger begrebet risikostyring for at få en klar og entydig forståelse af faget. FREMTIDENS UDFORDRINGER Kommunernes økonomi er i den grad under pres. Overalt bliver hver en øre vendt og drejet, og kravene til at mindske de offentlige udgifter vil i fremtiden kun blive mere og mere omfattende. De stramme økonomiske tøjler i kommunerne betyder dog ikke kun, at vi skal sætte fokus på, hvordan man på langt sigt kan begrænse udgifterne. De økonomiske rammer kan nemlig også sætte en dæmper på medarbejdernes trivsel og tillid til arbejdsgiveren, pga. øget usikkerhed i ansættelse, besparelser på medarbejdergoder og sociale tiltag, stigende arbejdsbyrder samt pres på lønninger og dermed også potentielle privatøkonomiske problemer for medarbejderne. Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for en god medarbejderkultur, hvor alle har lyst til at gøre en positiv forskel for organisationen ved at tage vare om de fælles værdier. Der er derfor behov for at sætte fokus på at skabe stærk medarbejderkultur, hvor stolthed er med til at sikre et højt fagligt niveau og en fornuftig håndtering af kommunens økonomiske midler. Tuan Ba Cao, risikostyringskoordinator i Helsingør Kommune HVORDAN TACKLER VI UDFORDRINGERNE? Der er ikke tvivl om, at presset på kommunernes økonomi vil vare ved. Derfor må vi tænke langsigtet i alt, hvad der vedrører kommunens virke. Det er ikke tilstrækkeligt at have et klart defineret formål med et tiltag - vi må også have en alternativ plan, hvis tiltagets primære funktion bliver uaktuel. Eksempel: Der bygges en boligblok, hvori der udvikles et lejlighedskompleks. Efter en årrække er der ikke længere behov for den beboelsesmasse, som boligblokken udgør. Derfor rives bygningen ned. Samtidig påbegyndes et byggeri af en ny skole nær ved. Vi bliver fremover nødt til at overveje og planlægge os ud af denne slags scenarier. Kunne den gamle boligblok f.eks. med en række moderniseringer fungere som skole? Den slags ting bliver man på forhånd nødt til at overveje for at kunne bruge kommunens midler, så fornuftigt som muligt. En af de måder, man kan takle fremtidens udfordringer, er, at sætte fokus på medarbejdernes ansvarsbevidsthed overfor kommunens fælles værdier - særligt i forhold til styringen af økonomien. Fortsættes på næste side... Nyhedsbrev oktober Danske Risikorådgivere

7 RISICI VED ØKONOMISTYRING Økonomien er ikke kun stram for kommunerne, også et stigende antal privatpersoner kan forventes at få økonomiske problemer i fremtiden. Derfor kan vi forvente en stigning i antallet af kreative bogføringsmetoder eller lignende, hvis der ikke bliver sat ind imod det. Risikostyring retter sig typisk mod at holde tyvene ude og hærværksmagerne væk. Men ofte oplever man, at det er de interne syndere, som gør størst skade. Korruption, f.eks. i form af overfakturering og falskfakturering, medfører ikke kun et økonomisk tab for virksomheden eller den offentlige organisation. Det er også med til at skabe en mistænkeliggørelse over for de øvrige medarbejdere, som kan skabe mistillid og et dårligt psykisk arbejdsmiljø, hvilket er med til at hindre den fælles stolthed og ansvarsfølelse overfor de fælles værdier. Vi mangler retningslinjer, kontrol og regler for opfølgning i forhold til forebyggelse af dårlig eller ligefrem ulovlig omgang med kommunens økonomiske midler. Derfor er der behov for øget revision og fokus på, at indkøbspolitikken skal overholdes. Indsatsen skal i gang på forebyggelsesniveau - brandene skal ikke slukkes, men hindres i at bryde ud! Derfor skal der lægges en strategi med lang tidshorisont, som styrker organisations værdier og kultur. Vi skal stille høje krav til medarbejdernes moral og etik, hvad angår varetagelsen af organisationens værdigenstande. KONKRETE INITIATIVER Klare forretningsgange omkring økonomiske transaktioner, f.eks. at flere skal godkende ordre og køb. Medarbejdere med økonomisk ansvar skal have økonomisk kompetence. (Man skal ikke give et gevær til én, der ikke kan skyde). Fælles mål ved innitiativerne er at gavne samfundet, æren og ansvarsbevidstheden. bidrag er velkomne! Danske Risikorådgivere udsender nyhedsbreve en gang om måneden. Bidrag til nyhedsbrevet er velkomne. Har du en god historie, har du taget et godt billede eller har du lyst til at bidrage med forslag eller debat, kan du sende det til Vi glæder os til at høre fra dig! Nyhedsbrev oktober Danske Risikorådgivere 7

8 CAPTIVE DAGEN 2011 Forsikringsakademiet inviterer til seminar på Rungstedgaard den 22. november Captive dagen vil bl.a. fokusere på seneste nyt omkring captives samt udviklingen på området set både i nationalt og internationalt perspektiv, Solvency II udfordringerne, som også omfatter captives. Finanskrisen har med al tydelighed understreget vigtigheden af at have styr på virksomhedens risici og omkostninger. Et captive forsikringsselskab kan være et redskab for virksomhederne til at opnå dette. Der er i dag etableret 15 captives i Danmark samt et antal captives i udlandet ejet af danske moderselskaber. Forsikringspræmien i de danske captives udgjorde i 2010 ca. 600 mio. kr. med samlede investeringsaktiver på mio. kr. Dermed er captives blevet en endnu større del af det danske marked for industriforsikring. Captive dagen vil bl.a. fokusere på seneste nyt omkring captives samt udviklingen på området set både i nationalt og internationalt perspektiv, og på Solvency II udfordringerne, som også omfatter captives. Der vil også være gennemgang af et par case studies samt et indblik i hvorledes en multinational transportvirksomhed udnytter captives til at generere væsentlige indtjeningsmuligheder. Forsikringsakademiet har inviteret en række erfarne praktikere på området, som vil give et bredspektret billede af mange aspekter i forbindelse med opstart og drift af captives. Med afsæt i foredragsholdernes viden og erfaring vil de forsøge at besvare spørgsmål og skabe debat. Seminaret giver endvidere deltagerne mulighed for at være en del af et netværk i et professionelt forum, hvor man kan mødes, udveksle erfaringer, diskutere aktuelle problemstillinger og få styrket kendskabet til captives og den seneste udvikling samt få inspiration til nytænkning på området. ORDSTYRER Sebastian Bregning Forsikringsakademiet FOREDRAGSHOLDERE Vice president Bill Fitzpatrick Deutsche Post DHL Director, cand.scient.oecon Frank Lyhne Hansen Deloitte Direktør Klaus Møller Danish Crown Insurance Director Group Insurance Ole Petersen DONG Energy Senior Business Developer Frants Krebs Nielsen Danske Capital Office Head Lars Henrik Andersen Marsh Captive Solutions SEMINARET HENVENDER SIG TIL Risk Managere i private og offentligt ejede virksomheder Specialister og ledere i forsikringsselskaber Forsikringsmæglere Økonomichefer og forsikringsansvarlige i private og offentligt ejede virksomheder Risikokoordinatorer og økonomiansvarlige i kommunerne Advokater der arbejder med området Revisorer TID OG STED 22. november 2011 på Rungstedgaard. PRIS OG TILMELDING Pris for Forsikringsakademiets aktionærer er 3.980,- kr. ekskl. moms og for andre 4.680,- kr. ekskl. moms. Tilmeldingen er bindende, og der fremsendes faktura. Nyhedsbrev oktober Danske Risikorådgivere

9 Danske Risikorådgivere Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for forsikring, sikring, arbejdsmiljø, beredskab, sundhed og jura. Foreningen er i stærk vækst og tæller knap 390 medlemmer ansat i kommuner, regioner, stat og private virksomheder. Danske Risikorådgivere spiller en central rolle, når det handler om at sikre danskernes daglige virke og velfærd. Det handler både om at forebygge og håndtere arbejdsskader og ulykker og også om at bidrage til, at samfundet er gearet til at håndtere en lang række udefra kommende risici, der kan påvirke os. Danske Risikorådgiveres ambition er at blive bedre til det, som medlemmerne laver, og aktivt bidrage til velfærdssamfundet. Derfor satser foreningen på dygtiggørelse af medlemmerne via seminarer, videreuddannelse, erfaringsudveksling og faglige fællesskaber. Vi takker for støtten fra følgende sponsorer: Sekretariat Danske Risikorådgivere Skt. Gertruds Stræde København K Telefon:

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne

Læs mere

Quality In Everything We Do

Quality In Everything We Do PRIMO public risk management organisation OffentligT-privat NETVÆRK PRIMO har etableret samarbejde med en række private virksomheder, der hver især bidrager med deres specifikke ekspertise på et givent

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Godt nytår og velkommen til årets første nyhedsbrev. Risikostyring er kommet på dagsordenen i den nye arbejdsmiljølov,

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND KommuneForsikrings styrke er, at selskabet kender kommunernes behov og arbejdsgange. Der er en enestående forståelse for vores hverdag,

Læs mere

Certifikat i Risk Management

Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management Et grundlæggende onlinekursus i risk management Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management (CRM) henvender sig til personer med en professionel interesse i moderne

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 11. september 2013 Sted: Cafe Hack, Aarhus (Aarhus Teater) Tidspunkt: Kl. 10.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

EDUCATION DAYS FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE

EDUCATION DAYS FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE G4S ACADEMY EDUCATION DAYS FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE TILMELD DIG HER VERSION 170808 G4S ACADEMY G4S Academy er en tværorganisatorisk afdeling, der fokuserer på strategisk udvikling af relationer,

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Forebyggelse og forsikring. - den gode ejendom

ESTATE KONFERENCE. Forebyggelse og forsikring. - den gode ejendom Forebyggelse og forsikring - den gode ejendom Indhold På denne konference ser vi på, hvad der gør, at man kan sove godt om natten som ejendomsbesidder, hvad enten der er tale om offentlige eller private

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Lad os ikke en krise DANSK SELSKAB FOR RISIKOLEDELSE DSFR

Lad os ikke en krise DANSK SELSKAB FOR RISIKOLEDELSE DSFR Lad os ikke spilde en krise DANSK SELSKAB FOR RISIKOLEDELSE DSFR ledelse forpligter Der er ingen grund til at udvikle en frygtkultur, selv om der tales om både pandemier, klimaændringer, ressourcemangel,

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK Som leder og specialist står du ofte alene, når vigtige strategier og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, samtidig med

Læs mere

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning?

Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? Velkommen til workshoppen Hvorfor har ledernes arbejdsmiljø betydning? AM:2010, den 8. november v/ Signe Tønnesen Bergmann, arbejdsmiljøkonsulent, Lederne Trine Dilèng, Ledelsesrådgiver, Lederne Indhold

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Velkomst v/ringkøbing-skjern Kommune Lone Nielsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune bød velkommen med præsentation af kommunen. Trafiksikkerhed

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Revisortrainee hos Grant Thornton

Revisortrainee hos Grant Thornton Revisortrainee hos Grant Thornton Her finder du os Stockholmsgade 45 2100 København Ø Nordstensvej 11 3400 Hillerød Telefon: 33 110 220 www.grantthornton.dk Grant Thornton er et af Danmarks ledende revisions-,

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed Professionel rådgivning og sparring Skaber værdi for din virksomhed Vi ser gerne, at du har høje forventninger til os Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af Hos Dansø finder

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE 2 0 1 6 F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2013 INDHOLD Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 2 4 5 6 Fra en risikorådgivers hverdag Kan det skade at benytte frivillige i kommunerne? Lovgivningsnyt Fokus på nedslidnings-truede

Læs mere

Revisortrainee i Grant Thornton

Revisortrainee i Grant Thornton Revisortrainee i Grant Thornton Her finder du os Stockholmsgade 45 2100 København Ø Nordstensvej 11 3400 Hillerød Telefon: 33 110 220 www.grantthornton.dk Grant Thornton er et af Danmarks ledende revisions-,

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk

Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk Kære kommende netværksdeltager Hvad enten du arbejder som leder, topchef eller med HR, starter

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT DECEMBER 2014 VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT Velkommen til det inspirerende ConnectSport Netværk. Opgaven for mange ledere i dag er at være inspirerende. Men hvor skal man lade sig inspirere

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen åbnede konferencen om Beskæftigelsesreformen. DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesreformen er vedtaget, og lovgivningen er på plads. Nu gælder

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer NFT 4/2005 TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer af Flemming Steffensen Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring,

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Jeg vil starte med at tage jer et par tusind år tilbage i tiden og oplæse et lille digt om den barmhjertige samaritan.

Jeg vil starte med at tage jer et par tusind år tilbage i tiden og oplæse et lille digt om den barmhjertige samaritan. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 26 Offentligt Kære politikere Jeg vil starte med at tage jer et par tusind år tilbage i tiden og oplæse et lille digt om den barmhjertige samaritan.

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 2014 1

www.virksommekvinder.dk 2014 1 www.virksommekvinder.dk 2014 1 De 4 Hv-ord: 1.Hvem er VIRKSOMME kvinder? 2.Hvad gør VIRKSOMME kvinder? 3.Hvor findes VIRKSOMME kvinder? 4.Hvordan opnår Vk resultater? www.virksommekvinder.dk 2014 2 Hvem

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2013 Bacheloruddannelsen i Humanistisk Informatik Bachelorspecialisering i informationsvidenskab København 4 respondenter, 1 nogen svar ud af 12 (33%) Forventer du at afslutte uddannelsen

Læs mere

Humanconsult. powered by. hartmanns

Humanconsult. powered by. hartmanns Humanconsult powered by hartmanns humanconsult powerd by Hartmanns medlemskaber Medlemskaber Medlemskabet giver dig et attraktivt fagligt inspirationsforum til en dialog blandt ligesindede. Vi finder det

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Kurset. Opnå succes med din bestyrelsespost. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Mød en advokat, en jurist og en økonom

Kurset. Opnå succes med din bestyrelsespost. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Opnå succes med din bestyrelsespost En bestyrelse er en virksomheds øverste ledelse. Du har derfor et stort ansvar, når du siger ja til en bestyrelsespost. Det er afgørende, at du har

Læs mere

Den professionelle receptionist og frontmedarbejder

Den professionelle receptionist og frontmedarbejder To kompetenceopbyggende dage til: Den professionelle receptionist og frontmedarbejder Disse kompetencer bør du satse på at styrke fremadrettet Styrk din position internt og øg din status Selvsikker og

Læs mere

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Teknologisk Institut Taastrup 20. april 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Ansvar Gjensidige Ledelsesansvar Gjensidige Professionelt ansvar

Ansvar Gjensidige Ledelsesansvar Gjensidige Professionelt ansvar Notat Sagsfremstilling vedrørende forsikringer for Beredskab og Sikkerhed Den 2. december modtog Beredskab & Sikkerhed tilbud på forsikringer efter et udbud hos Codan, TopDanmark og Gjensidige. Kun Gjensidige

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Videnscenter for Drift af Idrætsanlæg

Videnscenter for Drift af Idrætsanlæg Videnscenter for Drift af Idrætsanlæg - bliv en del af en succes! En nødvendig deling af viden Mange er enige om, at forandringens vinde i disse år blæser over idræts-, kultur- og fritidsområdet. Især

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Juhlsens online julekalenderundersøgelse 2014 En holdningssurvey om online julekalendere

Juhlsens online julekalenderundersøgelse 2014 En holdningssurvey om online julekalendere Juhlsens online julekalenderundersøgelse 2014 En holdningssurvey om online julekalendere Julekalendere er et hyggeligt indslag i hverdagen. En julekalender skal være nem og hurtig at gå til - citat fra

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER EKSKLUSIVT SKOLEPROGRAM

WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER EKSKLUSIVT SKOLEPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER EKSKLUSIVT SKOLEPROGRAM HVAD FÅR I? Forsikringsplan og forsikringspolitik Forsikringsudbud med 500 andre skoler Tilbudssammenligning og beslutningsoplæg Forsikringsoversigt

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE

ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE - RÅDGIVEREN MED SKÆG OG BLÅ BRILLER Søren Nielsen DEFINITIONER OPSTARTEN FORLØBET RAPPORTERINGEN FORUDSÆTNINGER OG OVERLEVELSE EN CASE BAGGRUND OG DEFINITIONER EDD er en del af DD. Udføres ofte ved køb/salg

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Netværk for ledere, chefer og direktører. Stærke netværk til stærke ledere

Netværk for ledere, chefer og direktører. Stærke netværk til stærke ledere , chefer og direktører Stærke netværk til stærke ledere > Netværksmøder hos os giver dig nye indfaldsvinkler til dine ledelsesmæssige udfordringer, og du får konkret og brugbar viden med dig hjem. Vær

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere