Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem"

Transkript

1 oktober 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Kommunerne i hovedstadsområdet har haft travlt med at få takseret de mange skader, som de store oversvømmelser i juli har forårsaget. Vi bringer et interview med en ekstern taksator, Torsten Linck, der hjælper sine kunder med at sikre kvalitet i genopbygningen og med at spare tid og penge i processen. Risikostyringskoordinator Tove Bjørklund fra Faxe Kommune har gennemført uddannelsen som eksamineret kommunal forsikringsrådgiver. Vi har talt med hende om undervisningformen, udfordringerne ved uddannelsen og selve udbyttet. Vi bringer desuden nyt fra foreningens Seniorafdeling, der i dag består af 11 medlemmer, og hvis formål er socialt samvær og assistance ved foreningens arrangementer. Risikostyringskoordinator i Helsingør Kommune, Tuan Ba Cao, har skrevet et indlæg om sondringen mellem risikostyring og risikoledelse. Han kalder sondringen forvirrende og medvirkende til, at vi på feltet har en sløret opfattelse af begrebet risk management. Vi omtaler Captive Dagen 2011, som bringer seneste nyt omkring captives samt udviklingen på området set både i nationalt og internationalt perspektiv. Endelig glæder jeg mig til at se rigtig mange medlemmer og sponsorer til Danske Risikorådgiveres temadag den 27. oktober 2011 i København. På snarligt gensyn og god læselyst! arrangementer 27. oktober 2011 Temadag i Danske Risikorådgivere, København 17. november 2011 BrandBevægelsens temadag, Hvidovre 22. november 2011 Captive Dagen 24. november 2011 Willis Konference, Hotel Nyborg Strand 8. december 2011 ERFA-møde for kommunerne i Region Sjælland december 2011 Bestyrelsesmøde i Danske Risikorådgivere april 2012 Danske Risikorådgiveres Årskonference Læs mere på nyheder på hjemmesiden Med venlig hilsen Steen Nedergaard Jensen Formand for Danske Risikorådgivere» Guides til arbejdsmiljødrøftelse» Facebook giver kreative medarbejdere» Banedanmark fyrer DMI for manglende varsel om skybrud» Rap-battle-konkurrence skal skabe sikkert arbejde for de unge Flere nyheder på Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K, Telefon , 1

2 EKSTERN TAKSATOR OG RISIKOFOREBYGGELSE I kølvandet på sommerens store oversvømmelser i hovedstadsområdet, har de sjællandske kommuner haft travlt med at få vurderet og opgjort skader. Danske Risikorådgivere har talt med den uvildige taksator Torsten Linck, der hjælper sine kunder med at sikre kvalitet i genopbygningen og med at spare tid og penge i processen. Af Malene Mouritze Marfelt, EIRM, sekretariatet for Danske Risikorådgivere Torsten Linck arbejder bl.a. med opgørelse af bygningsskader for Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) under Undervisningsministeriet, hvor han er ansvarlig for taksering af skader på bygninger tilhørende UBST. UBST er forsikret hos Alm. Brand med en selvrisiko på 1 mio. kr. pr. skadebegivenhed. Torsten Linck takserer alle skader, der beløber sig til under en million kroner, hvor UBST kan se en fordel i at have taksator på opgaverne. Dels fordi selve erstatningen så holder sig til den egentlige skade (og ikke tager vedligeholdelse med ind over skadesagen), og dels fordi det afklares, hvorvidt der er tale om en skade, som skyldes manglende vedligeholdelse eller en forsikringsdækket skade. Som ekstern taksator er Torsten Linck garant for, at der indhentes de billigste priser med den bedste kvalitet på reparationen af skaderne, samt at reparationen styres tidsmæssigt. Får kommunen en større skade, som beløber sig til mere end deres selvrisiko, træder jeg ind og hjælper kommunen til den bedst mulige erstatning fra deres forsikringsselskab. I den situation er jeg kommunens mand overfor forsikringsselskabets taksator. Den ydelse er omkostningsfri for kommunen, idet den skal honoreres af deres forsikringsselskab. Kommunens forsikringsselskab betaler mit honorar for at hjælpe kommunen til den bedst mulige erstatning. Danske Risikorådgivere har stillet Torsten Linck nogle centrale spørgsmål om kommunernes taksering af bygningsskader, hans egen rolle som ekstern taksator og om risikoforebyggelse. Hvordan arbejder kommunerne med taksering af bygningsskader? Kommunerne kan være forsikrede forskelligt, men hvis de blot er forsikrede med en lille selvrisiko i et almindeligt forsikringsselskab, sender forsikringsselskabet typisk en taksator ud og opgør en opstået skade. Mange kommuner er dog forsikrede med en meget høj selvrisiko - eller de er måske endda selvforsikrede. I den situation skal de selv stå for at udbedre skaden. I en typisk skadesituation vil det være en rigtig god ide, at skaden håndteres af en taksator evt. en ekstern som jeg selv, der har stor erfaring med håndtering af fx både brand-, storm- og vandskader. Jeg har stor ekspertise udi begrænsning af skadens udbredelse og med at rekvirere de mest erfarne firmaer til skadebekæmpelse og -begrænsning. Hvis skaden ligger på grænsen af selvrisikoen, eller pludselig blive dyrere end selvrisikoen, så vil kommunens forsikringsselskab typisk acceptere min opgørelse, idet jeg er bekendt med forsikringsselskabernes betingelser. Hvor højt bliver området vægtet i kommunerne? Det er vanskeligt at sige, hvor højt området bliver vægtet. Jeg tror ikke, at kommunerne er så fortrolige med deres muligheder indenfor det forsikringsmæssige, idet det kun er få år siden, at kommunerne begyndte frit at kunne forsikre deres egne værdier. I den forbindelse ville det være godt, hvis kommunerne får øjnene op for deres muligheder - dels for at håndtere sagerne optimalt og dels for at spare udgifter til reparationer. Fortsættes på næste side... Nyhedsbrev oktober Danske Risikorådgivere 2

3 Hvad opnår kommunerne ved at bruge en ekstern taksator? Der kan være store økonomiske fordele i at gribe en skadesituation an på den rigtige måde og få sat de rigtige firmaer på sagen fra starten. Ligesom der kan være meget tid (og dermed også økonomi) at spare ved at få reparationen udført hurtigst muligt. En anden stor fordel ved at få en erfaren taksator på en opgave er, at han kan pege på, hvad kommunen bør gøre i den enkelte skadesituation for at minimere risikoen for at der opstår en lignende skade en anden gang det vi kalder risikoforebyggelse. Hvad forventer du bliver den største fremtidige udfordring på takseringsområdet indenfor bygningsskader? Der vil i fremtiden blive særdeles store udfordringer i forbindelse med nedbør og deraf følgende vandskader. Jeg kan nævne det seneste skybrud i Københavns-området, hvor jeg for tiden arbejder med opgørelser af vandskader på UBST s ejendomme i det indre København for omkring 50 mio. kr. Disse skader opgør jeg i tæt samarbejde med UBST s forsikringsselskab, som har anerkendt, at jeg arbejder som taksator på opgaverne. Om torsten linck Torsten Linck er oprindeligt uddannet civilingeniør indenfor bygningsretningen og startede efter endt uddannelse i entreprenør-branchen. Herefter var han 14 år hos Topdanmark, hvor han behandlede lige fra de helt store millionskader til de almindelige bygningsskader. For ca. seks år siden startede han sin egen virksomhed, Aedifico A/S, hvor han arbejder som freelance taksator for flere af de større forsikringsselskaber samt for UBST under Undervisningsministeriet. Læs mere om Aedifico på Hvordan vil kommunen være rustet til at møde disse udfordringer? De færreste kommuner er rustet til at afsætte mandskab til at styre reparationerne af mange bygningsskader, som sker på én gang. Kommunernes ansatte teknikere har også meget at se til i det daglige, så hvis der pludselig kommer sådan en situation, vil der ikke være erfarne tekniske ressourcer til at klare den mængde skader på optimal vis. Nyhedsbrev oktober Danske Risikorådgivere

4 EKSAMINERET FORSIKRINGSRÅDGIVER Risikostyringskoordinatoren i Faxe Kommune kan efter en længere uddannelse bryste sig af at være eksamineret kommunal forsikringsrådgiver. Uddannelsen har været spændende, udfordrende og gavnlig for det daglige virke. Af Malene Mouritze Marfelt, EIRM, sekretariatet for Danske Risikorådgivere Tove Bjørklund, risikostyringskoordinator i Faxe Kommune og medlem af Danske Risikorådgivere, har som en af de første i landet gennemført uddannelsen som eksamineret kommunal forsikringsrådgiver. Danske Risikorådgivere har stillet Tove fem spørgsmål om uddannelsen. 1. Hvorfor valgte du at tage uddannelsen? Da jeg har ansvaret for hele forsikringsporteføljen i Faxe/ Stevns Kommuner, har det været vigtigt for mig at være faglig godt klædt på til jobbet. Jeg synes, at denne uddannelse kunne give mig den viden, som jeg manglede. 2. Hvad kan du bruge den til i dit daglige virke som risikostyringskoordinator? Jeg har lært utroligt meget, som jeg kan anvende i mit daglige virke. Ud fra en risk management-betragtning har jeg fået en enorm indsigt i hvilke forsikringer, det er muligt at overføre til kommunens risici, og jeg har fået overblik over de lovpligtige forsikringer, der findes. Der er kommet en rød tråd i fagligheden. 3. Hvad synes du om undervisningsformen? Den har været ok. Jeg kan godt lide konceptet med teamuddannelsen, som er kombineret undervisning på Forsikringsakademiet og opgaveløsning hjemmefra, der foregår i teams. Det skaber en god sammenhæng mellem teori og praksis. 4. Hvad har været de største udfordringer i uddannelsesforløbet? Det har været en hård uddannelse, som jeg har lagt mange kræfter i. Jeg kunne godt undervejs have savnet at have haft en coach, som jeg kunne have benyttet. Her har jeg godt kunnet mærke, at jeg ikke var ansat i et selskab men i en kommune. Uddannelsesmæssigt har jeg været gennem samme forløb som dem, der arbejder i et selskab. Tove Bjørklund, risikostyringskoordinator og eksamineret kommunal forsikringsrådgiver OM UDDANNELSEN Uddannelsen bliver udbudt på Forsikringsakademiet og er bygget op omkring et introduktionskursus afholdt i regi af Danske Risikorådgivere og separate uddannelsesmoduler på Forsikringsakademiet. Formålet med kurset er at introducere deltagerne til bl.a. erhvervsforsikring, skadeforsikring og almen forsikringslære. Uddannelsen består af en blanding af tilstedeværelsesundervisning på Forsikringsakademiet i Rungsted og virtuel læring via internettet. Efter hvert modul modtager deltagerne et kompetencebevis. Spørgsmål til uddannelsen kan rettes til Forsikringsakademiets kundeservice på / Hvad har været det bedste ved uddannelsesforløbet? Uddannelsen har helt klart gjort mig mere kompetent i mit daglige arbejde og ikke mindst i dialogen med forsikringsselskaber og mæglere. Den har endvidere givet mig stor selvtillid, der smitter af i det daglige virke. Nyhedsbrev oktober Danske Risikorådgivere 4

5 NYT FRA SENIORAFDELINGEN Seniorafdelingen i Danske Risikorådgivere er vokset til 11 medlemmer. Formålet med afdelingen er socialt samvær og behælpelighed ved foreningens arrangementer. Af Jørgen Møller, Seniorafdelingen i Danske Risikorådgivere Efter det stiftende møde i Nyborg d. 25. august 2011 har Seniorafdelingen i Danske Risikorådgivere med glæde modtaget et par nye medlemmer så vi i dag er 11 medlemmer. Formålet med foreningen er socialt samvær - men selvfølgelig også at være behjælpelig ved Danske Risikorådgiveres arrangementer i det omfang, dette ønskes. Medlemmer af Seniorafdelingen udgør i dag: Birthe Duelund, Randers Tlf Bjarne Iwersen, Sønderborg Tlf Detlef Abild, Tinglev Tlf Gert Jensen, Tåstrup Tlf Jørgen Møller, Nyborg Tlf Leo Mortensen, Viborg Tlf Marius Kristensen, Rødkærsbro Tlf Mogens Beck, Odder Tlf Ole Toft, Toftlund Tlf Søren Sørensen, Skælskør Tlf Torben Primsø, Viborg Tlf NÆSTE MØDE Det næste møde i Seniorafdelingen afholdes torsdag den 15. og fredag den 16. december 2011 på Hotel Nyborg Strand, hvor der samtidig afholdes møde med DR s bestyrelse. Du kan læse mere om Seniorafdelingen på Nyhedsbrev oktober Danske Risikorådgivere 5

6 RISIKOSTYRING MANGLER KLAR DEFINITION Drop sondringen mellem risikostyring og risikoledelse. Selvom sondringen ikke er irrelevant i praksis, så bidrager den ikke desto mindre til en voldsom begrebsforvirring og til en sløret opfattelse af risk management som operativ indsats. Af Tuan Ba Cao, risikostyringskoordinator i Helsingør Kommune Begrebet risk management har for alvor vundet indpas hos virksomheder såvel som offentlige organisationer. Men oversat til dansk er begrebet blevet spaltet til to begreber: Risikostyring og risikoledelse. De to begreber bliver brugt i forskellige sammenhænge. Risikostyring retter sig ofte mod den operative/praktiske del af forebyggelsen, mens risikoledelse ofte benyttes højere oppe i hierakiet. Selvom sondringen ikke er irrelevant i praksis, så bidrager den ikke desto mindre til en voldsom begrebsforvirring og til en sløret opfattelse af risk management, som operativ indsats. Jeg foreslår derfor, at man dropper denne sondring og i fremtiden kun bruger begrebet risikostyring for at få en klar og entydig forståelse af faget. FREMTIDENS UDFORDRINGER Kommunernes økonomi er i den grad under pres. Overalt bliver hver en øre vendt og drejet, og kravene til at mindske de offentlige udgifter vil i fremtiden kun blive mere og mere omfattende. De stramme økonomiske tøjler i kommunerne betyder dog ikke kun, at vi skal sætte fokus på, hvordan man på langt sigt kan begrænse udgifterne. De økonomiske rammer kan nemlig også sætte en dæmper på medarbejdernes trivsel og tillid til arbejdsgiveren, pga. øget usikkerhed i ansættelse, besparelser på medarbejdergoder og sociale tiltag, stigende arbejdsbyrder samt pres på lønninger og dermed også potentielle privatøkonomiske problemer for medarbejderne. Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for en god medarbejderkultur, hvor alle har lyst til at gøre en positiv forskel for organisationen ved at tage vare om de fælles værdier. Der er derfor behov for at sætte fokus på at skabe stærk medarbejderkultur, hvor stolthed er med til at sikre et højt fagligt niveau og en fornuftig håndtering af kommunens økonomiske midler. Tuan Ba Cao, risikostyringskoordinator i Helsingør Kommune HVORDAN TACKLER VI UDFORDRINGERNE? Der er ikke tvivl om, at presset på kommunernes økonomi vil vare ved. Derfor må vi tænke langsigtet i alt, hvad der vedrører kommunens virke. Det er ikke tilstrækkeligt at have et klart defineret formål med et tiltag - vi må også have en alternativ plan, hvis tiltagets primære funktion bliver uaktuel. Eksempel: Der bygges en boligblok, hvori der udvikles et lejlighedskompleks. Efter en årrække er der ikke længere behov for den beboelsesmasse, som boligblokken udgør. Derfor rives bygningen ned. Samtidig påbegyndes et byggeri af en ny skole nær ved. Vi bliver fremover nødt til at overveje og planlægge os ud af denne slags scenarier. Kunne den gamle boligblok f.eks. med en række moderniseringer fungere som skole? Den slags ting bliver man på forhånd nødt til at overveje for at kunne bruge kommunens midler, så fornuftigt som muligt. En af de måder, man kan takle fremtidens udfordringer, er, at sætte fokus på medarbejdernes ansvarsbevidsthed overfor kommunens fælles værdier - særligt i forhold til styringen af økonomien. Fortsættes på næste side... Nyhedsbrev oktober Danske Risikorådgivere

7 RISICI VED ØKONOMISTYRING Økonomien er ikke kun stram for kommunerne, også et stigende antal privatpersoner kan forventes at få økonomiske problemer i fremtiden. Derfor kan vi forvente en stigning i antallet af kreative bogføringsmetoder eller lignende, hvis der ikke bliver sat ind imod det. Risikostyring retter sig typisk mod at holde tyvene ude og hærværksmagerne væk. Men ofte oplever man, at det er de interne syndere, som gør størst skade. Korruption, f.eks. i form af overfakturering og falskfakturering, medfører ikke kun et økonomisk tab for virksomheden eller den offentlige organisation. Det er også med til at skabe en mistænkeliggørelse over for de øvrige medarbejdere, som kan skabe mistillid og et dårligt psykisk arbejdsmiljø, hvilket er med til at hindre den fælles stolthed og ansvarsfølelse overfor de fælles værdier. Vi mangler retningslinjer, kontrol og regler for opfølgning i forhold til forebyggelse af dårlig eller ligefrem ulovlig omgang med kommunens økonomiske midler. Derfor er der behov for øget revision og fokus på, at indkøbspolitikken skal overholdes. Indsatsen skal i gang på forebyggelsesniveau - brandene skal ikke slukkes, men hindres i at bryde ud! Derfor skal der lægges en strategi med lang tidshorisont, som styrker organisations værdier og kultur. Vi skal stille høje krav til medarbejdernes moral og etik, hvad angår varetagelsen af organisationens værdigenstande. KONKRETE INITIATIVER Klare forretningsgange omkring økonomiske transaktioner, f.eks. at flere skal godkende ordre og køb. Medarbejdere med økonomisk ansvar skal have økonomisk kompetence. (Man skal ikke give et gevær til én, der ikke kan skyde). Fælles mål ved innitiativerne er at gavne samfundet, æren og ansvarsbevidstheden. bidrag er velkomne! Danske Risikorådgivere udsender nyhedsbreve en gang om måneden. Bidrag til nyhedsbrevet er velkomne. Har du en god historie, har du taget et godt billede eller har du lyst til at bidrage med forslag eller debat, kan du sende det til Vi glæder os til at høre fra dig! Nyhedsbrev oktober Danske Risikorådgivere 7

8 CAPTIVE DAGEN 2011 Forsikringsakademiet inviterer til seminar på Rungstedgaard den 22. november Captive dagen vil bl.a. fokusere på seneste nyt omkring captives samt udviklingen på området set både i nationalt og internationalt perspektiv, Solvency II udfordringerne, som også omfatter captives. Finanskrisen har med al tydelighed understreget vigtigheden af at have styr på virksomhedens risici og omkostninger. Et captive forsikringsselskab kan være et redskab for virksomhederne til at opnå dette. Der er i dag etableret 15 captives i Danmark samt et antal captives i udlandet ejet af danske moderselskaber. Forsikringspræmien i de danske captives udgjorde i 2010 ca. 600 mio. kr. med samlede investeringsaktiver på mio. kr. Dermed er captives blevet en endnu større del af det danske marked for industriforsikring. Captive dagen vil bl.a. fokusere på seneste nyt omkring captives samt udviklingen på området set både i nationalt og internationalt perspektiv, og på Solvency II udfordringerne, som også omfatter captives. Der vil også være gennemgang af et par case studies samt et indblik i hvorledes en multinational transportvirksomhed udnytter captives til at generere væsentlige indtjeningsmuligheder. Forsikringsakademiet har inviteret en række erfarne praktikere på området, som vil give et bredspektret billede af mange aspekter i forbindelse med opstart og drift af captives. Med afsæt i foredragsholdernes viden og erfaring vil de forsøge at besvare spørgsmål og skabe debat. Seminaret giver endvidere deltagerne mulighed for at være en del af et netværk i et professionelt forum, hvor man kan mødes, udveksle erfaringer, diskutere aktuelle problemstillinger og få styrket kendskabet til captives og den seneste udvikling samt få inspiration til nytænkning på området. ORDSTYRER Sebastian Bregning Forsikringsakademiet FOREDRAGSHOLDERE Vice president Bill Fitzpatrick Deutsche Post DHL Director, cand.scient.oecon Frank Lyhne Hansen Deloitte Direktør Klaus Møller Danish Crown Insurance Director Group Insurance Ole Petersen DONG Energy Senior Business Developer Frants Krebs Nielsen Danske Capital Office Head Lars Henrik Andersen Marsh Captive Solutions SEMINARET HENVENDER SIG TIL Risk Managere i private og offentligt ejede virksomheder Specialister og ledere i forsikringsselskaber Forsikringsmæglere Økonomichefer og forsikringsansvarlige i private og offentligt ejede virksomheder Risikokoordinatorer og økonomiansvarlige i kommunerne Advokater der arbejder med området Revisorer TID OG STED 22. november 2011 på Rungstedgaard. PRIS OG TILMELDING Pris for Forsikringsakademiets aktionærer er 3.980,- kr. ekskl. moms og for andre 4.680,- kr. ekskl. moms. Tilmeldingen er bindende, og der fremsendes faktura. Nyhedsbrev oktober Danske Risikorådgivere

9 Danske Risikorådgivere Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for forsikring, sikring, arbejdsmiljø, beredskab, sundhed og jura. Foreningen er i stærk vækst og tæller knap 390 medlemmer ansat i kommuner, regioner, stat og private virksomheder. Danske Risikorådgivere spiller en central rolle, når det handler om at sikre danskernes daglige virke og velfærd. Det handler både om at forebygge og håndtere arbejdsskader og ulykker og også om at bidrage til, at samfundet er gearet til at håndtere en lang række udefra kommende risici, der kan påvirke os. Danske Risikorådgiveres ambition er at blive bedre til det, som medlemmerne laver, og aktivt bidrage til velfærdssamfundet. Derfor satser foreningen på dygtiggørelse af medlemmerne via seminarer, videreuddannelse, erfaringsudveksling og faglige fællesskaber. Vi takker for støtten fra følgende sponsorer: Sekretariat Danske Risikorådgivere Skt. Gertruds Stræde København K Telefon:

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Godt nytår og velkommen til årets første nyhedsbrev. Risikostyring er kommet på dagsordenen i den nye arbejdsmiljølov,

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND

FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND FORSIKRING ER KOMPLEKS VIDEN VI FORSIKRER DE NORDISKE VELFÆRDSSAMFUND KommuneForsikrings styrke er, at selskabet kender kommunernes behov og arbejdsgange. Der er en enestående forståelse for vores hverdag,

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2013 INDHOLD Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 2 4 5 6 Fra en risikorådgivers hverdag Kan det skade at benytte frivillige i kommunerne? Lovgivningsnyt Fokus på nedslidnings-truede

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. februar 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem februar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer 4. marts 2011 ERFA-møde i Brøndby Kære medlem I dette nummer løfter vi sløret for vores årskonference den 14. 15. april

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

i banksektoren Risikostyring i turbulente markeder

i banksektoren Risikostyring i turbulente markeder T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/risk K ø b e n h a v n K o n f e r e n c e 1 6. d e c e m b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 7. november Risk Management i banksektoren

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013

Børns tryghed. Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013. Den 30. januar 2013 Børns tryghed Respekterer vi børns behov for at være børn? Kommunernes Tryghedsdag 2013 Den 30. januar 2013 DGI-byen/CPH Conference Tietgensgade 65 DK-1704 København V Tilværelsens naturlige og sunde doser

Læs mere

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev!

Nyt fra foreningen. Kære medlem. Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Juni 2010 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til juni måneds nyhedsbrev! Tiden nærmer sig, hvor mange går på sommerferie, og det gør vi også snart i Danske Risikorådgivere.

Læs mere

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed Professionel rådgivning og sparring Skaber værdi for din virksomhed Vi ser gerne, at du har høje forventninger til os Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af Hos Dansø finder

Læs mere

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Velkomst v/ringkøbing-skjern Kommune Lone Nielsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune bød velkommen med præsentation af kommunen. Trafiksikkerhed

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til årets første nyhedsbrev. Jeg håber, at du kom godt igennem julen og fik taget festligt hul på det nye år.

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

RTM Insurance Brokers A/S Juni 2015. Indledning. Hermed fremsendes RTM Insurance Brokers nyhedsbrev. ARKEN. Aktuelle udstillinger

RTM Insurance Brokers A/S Juni 2015. Indledning. Hermed fremsendes RTM Insurance Brokers nyhedsbrev. ARKEN. Aktuelle udstillinger I denne måneds nyhedsbrev: - Indledning - Arken - Nyheder Industri - Tysk gigant på det danske forsikringsmarked - Firma ramt af hackerangreb: Husk at tage backup - Festivaltid: Hvordan er jeg som frivillig

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. maj 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. maj 2011. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem maj 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Sikkerheden på landets legepladser er et område, der berører vores arbejdsfelt. Men hvordan står det egentlig til med legepladssikkerheden?

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER Du synes sikkert det er tidskrævende og besværligt at tage dig af virksomhedens forsikringer. Måske er du usikker på, om din virksomhed og dine medarbejdere er dækket

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Codan mest aggressive forsikringsselskab - Direktør: Vi lytter til kritikken - Nu bliver der brand i Danmark - Ministre: Julefrokost

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Nyt fra foreningen. arrangementer. Kære medlem

Nyt fra foreningen. arrangementer. Kære medlem November 2009 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Trods det at vi er midt i den blytunge november, er jeg faktisk en helt tilfreds mand. Jeg tillader mig at være tilfreds,

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense Tilmelding: Risikoledelse - udfordringer og udviklingsperspektiver Bjørn Lomborg, professor, direktør, Copenhagen Consensus Repræsentant

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Statuserklæring...3 Generel status på året 2012...3 Status på Greve Kommunes forsikringsprogram...4 Udvalgte uforsikrede risici...4 Væsentlige skader...6

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Transport og distribution 2012. Mød: LEO Pharma A/S Premier Is Carlsberg Danmark A/S Multi-Wing International a s Novozymes A/S

Transport og distribution 2012. Mød: LEO Pharma A/S Premier Is Carlsberg Danmark A/S Multi-Wing International a s Novozymes A/S Konference Onsdag den 21. marts 2012 Hotel Scandic Kolding Workshop Torsdag den 22. marts 2012 Hotel Scandic Kolding Transport og distribution 2012 Mød: LEO Pharma A/S Premier Is Carlsberg Danmark A/S

Læs mere

Humanconsult. powered by. hartmanns

Humanconsult. powered by. hartmanns Humanconsult powered by hartmanns humanconsult powerd by Hartmanns medlemskaber Medlemskaber Medlemskabet giver dig et attraktivt fagligt inspirationsforum til en dialog blandt ligesindede. Vi finder det

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2012. indhold. arrangementer. nyheder på hjemmesiden.

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. oktober 2012. indhold. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. oktober 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Den 25. oktober inviterede Danske Risikorådgivere medlemmerne i foreningen til temadag på Nationalmuseet. Her fik vi en

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til

GENTOFTE KOMMUNE Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Kravspecifikation i forbindelse med udbud af forsikringsmæglerydelse til Gentofte kommune i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem SEPTEMBER 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem De fleste af os trives på vores arbejdspladser. Men der er desværre også arbejdspladser, hvor ansatte oplever trusler,

Læs mere

Workshop 16. april 2015

Workshop 16. april 2015 Workshop 16. april 2015 Hvem er Contea Contea er i dag den største danskejede, uafhængige forsikringsmæglervirksomhed med 43 medarbejdere og en præmieomsætning på mere end DKR 1,5 mia. Vi samarbejder i

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Maj 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem, Det er en stor fornøjelse at kunne sende dig en opdateret udgave af s nyhedsbrev.

Læs mere

Den Skandinaviske Konference 2011

Den Skandinaviske Konference 2011 Samfundets krav til kommuner og regioner 2020 SKANDINAVISK KONFERENCE DEN 25. 26. maj 2011 1 2 Den Skandinaviske Konference 2011 Kommunerne er på mange måder under pres. Et kæmpe samfundsansvar skal løftes

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2007-2008 Årsrapport 2007-2008 Vi gør nu status over de 2 første år med selvforsikring og risikostyring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved indgangen til den nye kommune,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Tilmeld 4 og. betal for 3!

Tilmeld 4 og. betal for 3! HR- DAGEN 2012 22. maj 2012 Teknologisk Institut Taastrup Sponseret af: Tilmeld 4 og betal for 3! og mange andre Programoversigt 08:30 Indtjekning med morgenbuffet 09:00 Velkomst 09:10 HR frem mod 2020

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. maj 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. maj 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem maj 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem arrangementer Vi bringer i denne måneds nyhedsbrev en artikel om årets vinder af Sikkerhedsprisen, som gik til risikorådgiver

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Danske Risikorådgiveres Konference 2009

Danske Risikorådgiveres Konference 2009 Rapport Danske Risikorådgiveres Konference 2009 Syg, stresset eller bare pjæk? Hotel Nyborg Strand den 22. 23. april Formand Claus Løvbo bød på vegne af bestyrelsen velkommen til årets konference og glædede

Læs mere

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. Marts 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. Marts 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem Marts 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Glade chefer er god risikostyring! Under denne titel bringer vi et interview med Iver R. Tarp, stifter af netværket Glade

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Indledning ARKEN. RTM Insurance Brokers A/S. Hermed fremsendes RTMs nyhedsbrev for september/oktober måned.

Indledning ARKEN. RTM Insurance Brokers A/S. Hermed fremsendes RTMs nyhedsbrev for september/oktober måned. Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Sådan svindler vi med forsikringen - Hackere stjal 500.000 kroner fra lille firma - Forsikringen dækker broskader - Der skal postes

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Risikostyring i fremtidsperspektiv. Skandinavisk konference DEN 2. - 3. juni 2010 i Oslo

Risikostyring i fremtidsperspektiv. Skandinavisk konference DEN 2. - 3. juni 2010 i Oslo Risikostyring i fremtidsperspektiv Skandinavisk konference DEN 2. - 3. juni 2010 i Oslo 1 Den Skandinaviske Konference 2010 Kommunerne står over for en række udfordringer i de kommende år. Vi sætter fokus

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

RUSLAND RYKKER NÆRMERE

RUSLAND RYKKER NÆRMERE RUSLAND RYKKER NÆRMERE Konference torsdag den 30. oktober 2008 i DI Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, København V Rusland er et nærmarked med en kolossal efterspørgsel og en stærk vækst. Mange

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

HvAD er JereS. for sikringspolitik P KOMMUNE AKTIV RISK MANAGEMENT BASIS FORSIKRINGSMÆGLING

HvAD er JereS. for sikringspolitik P KOMMUNE AKTIV RISK MANAGEMENT BASIS FORSIKRINGSMÆGLING HvAD er JereS for sikringspolitik? BASIS FORSIKRINGSMÆGLING AKTIV RISK MANAGEMENT INVESTERINGER POLICE- SUND I AKTIVER BESPARELSE BESPA P ØKONOMI KOMMUNE Kære Indkøbschef Hvad er en forsikringsmægler?

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN INVITATION TIL MORGENMØDE DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN - GENNEMGANG AF DE SENESTE ÆNDRINGER I SYGEDAGPENGEREGLERNE OG KONSEKVENSERNE AF EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN,

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Kvalitet er altafgørende Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker. Når andre skal være virksomhedens ansigt udadtil,

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere