Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014"

Transkript

1 Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den Dagsorden: 1. Valg af dirigent Claus Ladefoged blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten startede med at konstatere at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Herefter aflagde formanden følgende årsberetning for Det sidste år har budt på mange forandringer i opticlass Danmark. Nogle tiltag er kommet hurtigere end vi havde håbet. Det har i indeværende år været og vil fortsat være en udfordring at simplificere OCD opgaver. Året i hovedpunkter: Der er afholdt 2x2 meget vellykkede Landslejre i Faaborg og KDY Rungsted. I modsætning til tidligere har vi valgt at holde lejrene åbne for alle. Dette har betydet, at vi har fået samlet de mest engagerede sejlere og ikke bare nogen som lige havde klaret sig bedst. Samtidig får vi også skabt en bedre sammenhæng i klassen, og vi får styrket kammeratskab og det sociale, som er vigtigt for børnene. AnnBeth har fået styr på Økonomien, hvilket vi ikke kan undervurdere betydningen af. Uden styr på økonomien kan vi ikke holde styr på om vi laver aktiviteter for vores medlemmer eller også for alle mulige andre. Uden styr på økonomien er enhver form for fundraising eller samarbejde med trænere sejlunionen etc. ikke mulig. Uden styr på økonomien bringes deltagelse i VM og EM i fare.

2 Der er kommet styr på medlemsdatabasen. Vi har i dag: 111 Maximus medlemmer 3 optimus medlem 44 glade optimister 557 optimist fan medlemmer Medlemsdatabasen har ikke været helt opdateret hvorfor medlemsudviklingen kun kan vurderes. Det vurderes umiddelbart at vi har en lille medlemsfremgang på betalende maximus medlemmer men det ligger mere tungt med at få flere nye optimus og glade optimister med. Vi mangler her, dels hjælp fra den samlede forældregruppe, dels skal vi have styrket samarbejdet med DS s breddekonsulenter, således at OCD får bedre kontakt til klubberne og de lokale sejlere. Vi skal naturligvis kunne tilbyde noget også til sejlerne i klubberne, hvilket skal være den motor som i fremtiden skal sikre flere medlemmer til OCD. De overordnede medlemstal betragtes dog ikke som værende tilfredsstillende. Sportsligt har det ligget tungt når vi sammenligner os med omverdenen. Der er selvfølgelig et godt resultat her og der. Ingen nævnt ingen glemt. Men overordnet set kan vi ikke være tilfredse. Ser vi bagud er Danmark gået fra i at rangere som verden 5-3 bedste nation på verdensplan til nu at rangere som nummer 25 i Europa. Langt efter f.eks. vores Skandinaviske brødre som vi før i tiden ikke tog megen notits af. Vores primære formål er ikke at skabe gode resultater, vi skal skabe en fagligt velkvalificeret og stor talentmasse. Gode kvalifikationer skaber selvfølgelig gode resultater. Men det er vigtigt at påpege at vi går efter et bredt kvalifikationsniveau IKKE enkeltstående resultater. Vi kan sammen med DS udvikle sporten og glæden ved at sejle for børnene, og være med til at skabe grundlaget for deres sejlerkarriere samt valg af den næste bådtype, uanset de har ambitioner om at satse mere elitært, eller ønsker at fortsætte deres sejlerliv som kapsejlere og/eller tursejlere. Jo bedre vi i OCD kan udfylde den rolle, des mere attraktivt vil det blive for et større antal sejlerbørn, at blive medlem af OCD. Vi har været meget aktive i forsøget på at sikre stævner på Sjælland. Desværre uden held. Derfor har vi set os nødsaget til at gøre Harbo Cup til årets sidste ranglistestævne. Dette på bekostning af Opti A cup. Det var så afgjort en beslutning vi gerne havde været foruden. Vi vil selvfølgelig fortsat arbejde for stævner i Øst, men vi er også nød til at gøre opmærksom på at vi ikke vedholdende kan tilsidesætte klubber i vest som ønsker de mindre kun opti rangliste stævner fordi ingen Sjællandske klubber byder ind på Torm JGP.

3 Vi håber også at DS vil styrke sin indsats for at sikre større kapsejladser for de yngste på Sjælland, idet det ikke er en holdbar situation for sejlsporten i Danmark, at stævnerne er skævt fordelt i landet. Opti Class Danmark deltager i den årlige DS klub konference. Her deltager vi bl.a. for at udbrede kendskabet til klassen, samt skaber gode relationer til de lokale klubber og styrke vores netværk blandt klubfolk. Opti Class Danmark deltager i udvikling/optimering af Talentudvikling. Deltagelse betyder indflydelse, ikke at vi bestemmer. Vi deltager for at sikre den bedst mulige overgang især til ungdomsklasserne Laser, E-Jolle og 29 er. Vi deltager ikke fordi vi mener at vi mener at optimister skal inkluderes i DS talentarbejde, men fordi vi er den største skaber af mulig talentmasse. Dansk sejlsport har et Landshold. Det består af OL-sejlerne: Ida Marie Baad Nielsen og Marie Thusgaard Olsen Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen Jonas Warrer og Peter Lang Anne-Marie Rindom Sarah Gunni Toftedal Allan Nørregaard og Line Just Emsvang Lin Ea Cenholt Christiansen og Anders Thomsen Optimist Class Danmark kan bryste sig af, at alle disse landsholdssejlere har haft deres første kontakt med sejlsporten I optimistjollen- Ikke nødvendigvis på topniveau men de har trådt deres barnesko i Optimisten. I en årrække har vi arbejdet med holdopdeling af optimisterne Landshold, Talenthold, udviklingshold. Det er vores oplevelse at denne opdeling har haft en serie uheldige konsekvenser: Frasortering af sejlere Rangorden blandt sejlerne Klike dannelse Manglende fokus fra de bedste sejlere Endvidere er begrebet landshold for optimistsejlere ikke anerkendt af Dansk Sejlunion eller Danmarks Idræts Forbund. Vi arbejder derfor fremadrettet ikke med hold. Vi arbejder med, at en række sejlere bliver udtaget til internationale mesterskaber, men det medfører ikke, at de er landsholdssejlere eller særligt udvalgte talenter. Vi opfatter dem som dygtige juniorsejlere under uddannelse, udtaget til et udvalgt mesterskabshold.

4 Når sejlerne tager ud sammen vil der være fokus på, at de er ude som en samlet gruppe danske sejlere, uanset hvad de deltager i. Ikke som Landsholdssejlere. På sigt skulle der gerne komme flere sejlere, så må vi til den tid tage stilling til, hvad vi gør for at skabe en god struktur, vi kan arbejde med, men som ikke sætter sejlerne i bås. Vi vil også sammen med sejlunionen arbejde for at lave gode træningstilbud for alle sejlere på alle niveauer, og det skal ske i et samarbejde med Dansk Sejlunions breddekonsulenter og talentudvikler. Vi er startet op med optimisthåndbogen. Målet er at sikre sejlerne materiale hvormed de kan skabe sig et teoretisk grundlag. Ligesom det kan bruges i træningen på dårlige sejldage. Budgetteret underskud Alt i alt har vi budgetteret med et rimeligt stort underskud de næste 3 år. OCD har en meget stor kassebeholdning men vi er også en udfordret forening. Der skal ske noget nyt, hvis klassen skal vokse. Vi har derfor valgt over de næste 3 år worst case at tære på denne egenkapital. Men pengene skal bruges på træning og sejlsport. Håbet er at vi kan opbygge et godt velfungerende miljø omkring klassen og det herefter vil blive muligt at tiltrække og uddanne flere sejlere. Efter formandens beretning blev det drøftet, hvilken rolle OCD skal spille i forhold til rekrutteringen af nye sejlere. Det er bestyrelsens holdning, at dette er klubbernes opgave, men at OCD skal give klubberne redskaberne, der kan få nye sejlere til at dyrke sejlsport. Det blev også drøftet om afskaffelsen af vinterlandsholdet vil mindske sejlernes motivation for at deltage i efterårets stævner. Bestyrelsen fremhævede i den forbindelse af vinterranglisten vil være grundlaget for udtagelsen af sejlere til internationale events i det efterfølgende halvår. At det er svært at få sjællandske klubber til at tage opgaven med at afholde ranglistestævner blev diskuteret og bestyrelsen nævnte bl.a., at såfremt alle forældre meldte sig som hjælpere, ville opgaven med at arrangere et ranglistestævne være mere overskuelig. En af de fremmødte foreslog, at man kunne forpligte de enkelte klubber til at stille med et givet antal hjælpere til hvert stævne. Muligheden for at afskaffe campingpladsen på stævnearealet blev drøftet, men fra de fremmødte var der ikke opbakning, da netop campingdelen er en vigtig del af sejlernes sociale fællesskab. Generalforsamling godkendte bestyrelsens beretning.

5 3. Årsregnskab Annbeth Sørensen gennemgik regnskabet. Resultatet for 2013 blev ,33 kr. og ultimo 2013 udgør aktiverne ,02 kr. Årsregnskabet blev godkendt. 4. Fremlæggelse af planer og budget, herunder fastlæggelse af kontingenter Bestyrelsen indstiller følgende kontingenter for 2015 Maximus 400 kr. Optimus 150 kr. Annbeth Sørensen gennemgik budgettet for 2014, der viser et budgetteret underskud på kr, samt en mindre kontingentforhøjelse for Maximussejlere. Generalforsamlingen bad om en redegørelse for budgetposten klassetræning, som er den klart største post i budgettet for Bestyrelsen forklarede, at hoveddelen er løn til klassetræneren, men at der også er afsat midler til afholdelse af træningslejre for sejlere, der er udtaget til internationale events, samt andre lejre/ aktiviteter for andre sejlere. Generalforsamlingen godkendte forslaget til budget Indkomne forslag Ingen 6. Valg af formand Jonas Döpping genopstiller Jonas Döpping blev genvalgt. 7. Valg af kasserer Ann-Beth Sørensen genopstiller Annbeth Sørensen blev genvalgt.

6 8. Valg af 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter Bestyrelsesmedlemmer: Ole Rindom genopstiller ikke Karin Dahlberg-Garde - genopstiller Peter Krappe-Christensen genopstiller ikke Andreas Nøjgaard genopstiller Suppleanter: Ledig post! Ledig post! Karen Dahlberg-Garde og Andreas Nøjgaard blev genvalgt. Henning Hopmann og Thomas Degel blev nyvalgt til bestyrelsen. Niels Præst og Marianne Havn blev valgt som suppleanter. 9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant Søren Bjerre Knudsen genopstiller? Hans Gade, Gråsten genopstiller? Pernille Bech og Hans Gade blev valgt som revisorer. 10. Eventuelt. Klassetræner Dennis Paaske gav en meget inspirerende gennemgang af de planlagte aktiviteter for sæsonen Hans Gade Referent

7

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte.

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte. Referat af Ørestad Idrætsforenings generalforsamling tirsdag d. 16. Juni 2015 Formand Tine Albjerg Liingaard bød velkommen og takkede for fremmødet. Ad 1) Formalia a. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent.

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent. Himmelev-Veddelev Roskilde Idræts Unions Repræsentantskab Referat af repræsentantskabsmode 2009 Repræsentantskabsmødet blev afholdt tirsdag den 10. marts 2009 i Roskilde-Hallerne. bød velkommen her til

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC,

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone Til SVBK s klubber, bestyrelse, udvalg og revisorer DVBF og øvrige kredse Idrættens Hus, 20. maj 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. april 2015 kl. 19.00 Frihedens Idrætscenter Deltagere Deltagere med stemmeret

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse.

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse. Generalforsamling 28. august 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ingolf Skousen). Ingolf Skousen blev valgt. 2. Beretning af formand. Se bilag. 3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag.

Læs mere