Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen."

Transkript

1 Laser Association Denmark Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår som dirigent Lars-Peter Thomsen, der vælges med akklamation. Dirigenten takker for valget og erklærer, at generalforsamlingen er varslet i henhold vedtægterne ved opslag af indkaldelse på 2. Formandens beretning: Flemming aflægger formandens beretning: Den ordinære generalforsamling er bestyrelsens årlige forpligtelse til at redegøre for sin gøren og laden i det forgangne år, og en kærkommen lejlighed til at gøre status på, om erklærede mål er nået og trufne beslutninger ført ud i livet. Bestyrelsens arbejde: Generalforsamlingen vælger efter vedtægterne sin formand, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. I praksis er traditionen dog, at generalforsamlingen også vælger 2 sejlerrepræsentanter, én for Laser Standard og én for Laser Radial piger, samt en kasserer. LADs bestyrelse har siden sidste generalforsamling bestået af: Maiken Foght Schütt, sejlerrepræsentant Laser Radial piger Michael Møller Hansen, sejlerrepræsentant Laser Standard Michael Faubel Bente Holm Skyldvad, kasserer Og mig selv sagde hunden, Flemming Rost, formand. Bestyrelsen har i det forgange år mødtes 2 gange fysisk, udover umiddelbart efter generalforsamlingen sidste år. Jeg var af den opfattelse, at bestyrelsesarbejdet ville forløbe bedst, hvis vi mødtes ansigt til ansigt men flere forhold lærte mig hurtigt, at det ikke er den mest hensigtsmæssige måde for bestyrelsesarbejdet i LAD. Mange spørgsmål kræver bestyrelsens stillingtagen hen over året, og afklaring kan sjældent afvente næste ordinære bestyrelsesmøde. Bestyrelsesarbejdet har derfor over året ændret karakter, så vi nu udveksler synspunkter via mail eller telefon, og stikker hovederne sammen på kryds og tværs, når vi mødes rundt omkring på havnene. Denne fremgangsmåde er hensigtsmæssig, men har den ulempe, at der ikke udfærdiges egentlige mødereferater, som kan offentliggøres på hjemmesiden. Det er derfor lidt svært for medlemmerne at følge med i bestyrelsens arbejde. På det første fysiske møde i oktober i Kerteminde fik bestyrelsen klarhed over nogle praktiske forhold omkring hjemmeside, bankkonto, revision, kontingent, ILCA med mere.

2 Bestyrelsen traf herudover beslutning om, at give sin støtte til afholdelse af Danish Laser Europa Cup i regi af Sailing Aarhus og det er jo derfor vi sidder her i aften. Vi besluttede desuden, at dette stævne tillige skulle være DM for Laser Radial piger og Laser Standard drenge, så vi kunne opnå et større deltagerantal end med danske deltagere alene. I løbet af sommeren vidste der sig pludselig en mulighed for også at lade stævnet være Nordisk Mesterskab for de samme klasser, og da vi mente, at det ville understøtte ønsket om større deltagerantal, slog vi til og fik Dansk Sejlunions hjælp omkring formalia. Bestyrelsen traf derudover en beslutning om at understøtte tiltag til udbredelse af Laser Radial i Danmark. Personligt er jeg stor fan af Laser 4.7, men jeg blev af den øvrige bestyrelse overbevist om, at det bliver nemmere at løbe Laser 4.7 i gang i Danmark, når vi først har en stor dansk ungdomsklasse i Laser Radial. Vi har ikke mange kræfter at gøre godt med, men vi blev hurtigt enige om, at synlighed skulle være vejen frem for udbredelsen af Laser-klassen i Danmark. Synlighed skal være vores mantra vi skal vise flaget på havne til stævner via arrangementer i pressen, netaviser, elektroniske sejlsportsmedier via hjemmesider, Facebook m.v. Synlighed er synlighed overfor potentielle Laser-sejlere, nuværende Laser-sejlere inden- og udenfor LAD, sponsorer, klasseorganisationer, Dansk Sejlunion eller kort sagt synlighed overalt, hvor sejlsportsinteresserede er at finde. Vi taler stort som småt og i småtingsafdelingen har vi f.eks. i år indkøbt 4 sæt Laserklasseflag, 2 sæt til Dansk Sejlunion og 2 sæt til LAD således at Laser-klassen bogstaveligt viser flaget hver gang der er Laser-stævner i Danmark. Vi har også besluttet at udsende pressemeddelelser efter afholdelse af hvert ranglistestævne, og har glædeligvis ikke haft nogen problemer med at få pressemeddelelserne bragt i de elektroniske medier. De trykte medier derimod, har det ikke været så nemt at få i tale. Det gør imidlertid ikke så meget, da vores målgruppe er udtalt digital. Dansk Sejlunion og de øvrige klasser i Danmark har også været mål for vores synlighed-tanker. Dansk Sejlunion ved næstformand Jens Erik Hansen tog sidste efterår initiativ til afholdelse af et forsoningsmøde mellem Bønnerup Sejlklub, Zoom8-, Europa og Laser-klasserne. Vi tog med kyshånd imod opfordringen og jeg mødte op i Vingsted-Centret til mødet som eneste af de 3 inviterede klasseorganisationer. Efter bedste evne redegjorde jeg for Laser-klassens særlige udfordringer i forhold til placering af ranglistestævner, og jeg fik både et rigtigt godt forhold til Bønnerup Sejlklubs Kirsten Rambøll og samtidig fik jeg lov til at tale næsten uafbrudt om Laser-klassen fortræffeligheder med Dansk Sejlunions næstformand. Jeg er overbevist om, at Laser-klassen scorede et par billige point ved bare at give fremmøde, og denne goodwill kan vi sagtens få brug for på et senere tidspunkt!

3 Dansk Sejlunion var også vært for et stormøde for samtlige JGP og UGP-interesserede klasser i Nyborg i vinter, og her var LAD naturligvis også repræsenteret ved formanden. Ved denne lejlighed fik jeg etableret en god kontakt til en række andre klasseorganisationer, og nogle af os mødtes igen til Dansk Sejlunions generalforsamling i Odense i det tidlige forår. Efterfølgende mødtes vi igen i Skovshoved i Bededagsferien under UGP 1 og senest blev der i Vedbæk for nogle få uger siden afholdt endnu et møde, hvor klasseorganisationerne skulle tage stilling til en formel ansøgning om at blive DS Netværk. Vores hovedidé med det tættere og formelle samarbejde med de øvrige klasseorganisationer er, at vi i fællesskab skal forsøge at få flere til at fortsætte i sejlsporten efter Optimisten i stedet for at kæmpe indbyrdes om fordeling af en lidt for lille kage. Et initiativ fra samarbejdet kan blive en klasse-præsentation af Laser-klassen f.eks. på bådudstillinger eller lignende, samt ved prøv-noget-nyt-arrangementer. Det er ikke hensigtsmæssigt, at Laser-klassen repræsenteres overfor nye potentielle Laser-sejlere af sejlklubber, der måske intet ved om Laser-klassen eller som i virkeligheden slet ikke ønsker, at de unge skal vælge vores jolle. Senest har Zoom8-klassen udtrykt ønske om samarbejde med LAD omkring træningslejre for klassens yngste, hvilket ønske vi har taget positivt imod. LAD har i samarbejde med KDY gennemført 2 opstarts-weekender én i efteråret og én i foråret begge gange i Rungsted, og begge gange med succes. Første gang tog LADs bestyrelsesmedlem Michael Møller Hansen bil, trailer og 2 unge Laser-sejlere med til Rungsted og præsenterede klassen og jollen for en større gruppe unge og det er nok den model, vi vil foretrække at bruge igen i fremtiden. Michael må have gjort et godt indtryk på de unge, for vi ser mange af dem i Laser-klassen i dag. Tilgang af unge til klassen er vigtig og 2012 har været et godt år. Som I jo sikkert alle bemærkede, var der hele 25 unge til start til UDM i Rungsted for kort tid siden, og det er en meget tilfredsstillende udvikling. Vedrørende samarbejdet med Dansk Sejlunion omkring UGP og UDM har vi rettet henvendelse til bestyrelsesmedlemmerne Jesper Baunegaard og Jens Erik Hansen. Hovedpunkterne er: LAD vil gerne i størst muligt omfang støtte op omkring UGP erne, og gerne anvende dem som klassens ranglistestævner. LAD ønsker sig brændende Laser 4.7 inviteret til såvel UGP som UDM. Aldersklassen er ca år. LAD ønsker sig brændende UGP omdøbt, så alder ikke er en del af seriens navn. LAD ønsker sig brændende UDM åbent for sejlere i alle aldre. Antallet af fratrækkere reduceres til én fratrækker pr. stævne. LAD ønsker sig brændende mulighed op-ned bane med targettime på 30 minutter. Danske unge i Laser 4.7 sikres en plads på DS Talenthold.

4 Det er endnu for tidligt at sige noget om udbyttet af vores henvendelse, men vi har modtaget positiv tilbagemelding fra Jesper Baunegaard, og vi ved, at vore tanker har sat liv i kludene i Dansk Sejlunion. Ranglistestævner deres udvælgelse og afholdelse, er altid interessant, og 2012 har ikke været nogen undtagelse. Vi ved, at ikke alle har været lige begejstret for bestyrelsen valg af stævner. Vi kom helt hen til Sct. Hans inden vi havde det første stævne i Skive, vi skulle lagt væk, nogle af stævnerne var for dyre at deltage i, nogle stævner lå i eksamensperioden osv.- osv. I skal alle vide, at bestyrelsen har brugt mange kræfter på at få kabalen til at gå op. På grund af OL lå VM for såvel Laser Radial som for Laser Standard i foråret og umuliggjorde anvendelse af de 2 forårs-ugp. De sejlere, der var involveret i OL-udtagelsen havde en meget stramt tidsplan med mange træningssamlinger, og selv om vi var tidligt ude, endte vi alligevel med at måtte nøjes med 3 indenlandske stævner i år + de udenlandske udtagelsesstævner. Vi håber, at det bliver nemmere næste år, og vi skal jo lidt senere diskutere statutter for ranglisten, og for ikke at foregribe begivenhedernes gang, vil jeg undlade at sige mere om emnet på nuværende tidspunkt. Dog vil jeg orientere om at EurILCA barsler med nye tanker omkring tildeling af pladser ved fremtidige EM er og VM er. I stedet for at tildele pladser i forhold til hvor stort et kontingent man betaler til ILCA, vil man se på hvor mange aktive sejlere, hvert enkelt land rent faktisk har. Dette skal vurderes på baggrund af data, indsamlet i forbindelse med Europa Cup og lignende stævner. Spændende tanker, og ikke nødvendigvis noget, der kommer os til skade. Afslutningsvis vil jeg sige nogle få ord om resultater. Mange har gjort det godt ude i verden det forgangne år, men jeg vil dog nøjes med at nævne 2, nemlig Anne-Marie Rindom og Thorbjørn Schierup, der på fornemste vis repræsenterede Danmark i Laser under OL i Weymouth. Stort tillykke til jer begge fra bestyrelsen i LAD skal vi ikke give dem en hånd. At nævne de 2 er nok ikke helt rimeligt. En gruppe af Laser Radial- og Laser Standard-sejlere har sammen med trænerne Ditte Juhl og Per Baagø siden OL for 4 år siden lagt et kæmpe arbejde i at hæve niveauet og resultatet udeblev da heller ikke. For 4 år siden kunne pigerne ikke kvalificere Danmark til OL men denne gang kunne samtlige 4 piger klare kvalifikationen det er da et fremskridt, der er til at tage at føle på. Knap så langt nåede drengene måske, men kvalifikationen kom i hus og resultaterne til OL kan I være stolte af også jer, der bidrog i processen. Sarah Gunni Toftedal: Synlighed er vigtig: Træn når de andre er på havnen, så de andre oplever stor Laser-aktivitet. Anett Petersen: Kæmp videre for Laser 4.7. Poul Kirketerp: Støtter Laser 4.7 og foreslår, at vi får Laser 4.7 med til stævner sammen med Optimist-klassen. Jan Christiansen: DS skaber ikke bådklasser, det skal klasserne selv gøre. Laser-klassen er en prioriteret klasse; dog alene Laser Standard og Laser Radial. 3. Kassererens beretning samt vedtagelse af budget: Bente Holm Skyldvad aflægger årsregnskab for inklusive budget for Bente gennemgår regnskabets poster se årsregnskab , der er vedlagt som bilag.

5 Medlemstallet er uændret 40 betalende medlemmer indtil 31/ (I perioden 01/ og frem til generalforsamlingen har LAD fået 13 nye, unge medlemmer en tilgang på 32,50% - referenten) Årsregnskabet for , budget for samt bestyrelsens forslag om uændret kontingent på kr./år 450,00 godkendes. 4. Evt. indkomne forslag Fra Stig Steinfurth, på vegne af en gruppe Laser Standard-sejlere, er der indkommet et forslag til ændring af LADs Statutter for udtagelse se vedlagte bilag. Stig Steinfurth: Motiverer sit forslag efter at forslaget blev læst op af dirigenten. Sarah Gunni Toftedal: Dyre stævner ikke godt, men nye sejlere skal prøve at komme med til udenlandske stævner. Mads Bendix: Kieler Woche bør ikke være ranglistestævne, men stævnet er godt. Martin Jessen: Gerne et større stævne med i udtagelsen eller ranglisten - f.eks. Young Europeans Sailing i Kiel i Pinsen. Anett Petersen: God idé med fælles ture til f.eks. Torbole og lignende. Ser gerne, at udenlandske stævner skrives ud af statutterne. Thorbjørn Schierup: Ikke længere nogen grund til internationalt stævne der kommer det samme resultat ud af udtagelsen uanset om der indgår udenlandsk stævne eller ej. Sofie Okholm: Alle rangliste-/udtagelsesstævner i Danmark. Thorbjørn Schierup: Ikke så mange stævner. Hvis internationalt stævne udgår af udtagelsen, skal det ikke erstattes af endnu et dansk ranglistestævne. Konklusion: Forslaget trækkes tilbage. Bestyrelsen udarbejder et forslag til nye statutter og indkalder til ekstraordinær generalforsamling. 5. Forslag til den kommende sæsons aktiviteter Ingen bemærkninger til dette punkt. 6. Valg af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen foreslår genvalg: Flemming Rost, formand Michael Hansen, sejlerrepræsentant Laser Standard Michael Faubel samt nyvalg af: Sarah Gunni Toftedal, sejlerrepræsentant Laser Radial Jesper Tang Kristensen Ovenstående vælges med akklamation. 7. Eventuelt Jan Christiansen: Orienterer om Dansk Sejlunion og om Dansk Sejlunions forhold til Team Danmark. Glæder sig over mange nye i klassen, og mange unge. Flotte resultater af Céline Carlsen og Stig Steinfurth samt af Anne-Marie Rindom og Thorbjørn Schierup. Indbydelse til samarbejde mellem Dansk Sejlunion og LAD. Ser gerne en stor Laser-klasse i Danmark, da det giver mulighed for flere gode sejlere på sigt. Kort præsentation af kommende Dansk Sejlunion-

6 aktiviteter, i uge 42 på Oure, hvor alle selvhjulpne opfordres til at tilmelde sig, og i januar, hvor der afholdes tørtræningslejr. Egå, den 28. september 2012 Lars-Peter Thomsen, dirigent Bilag: Regnskab for 2011/2012 samt budget for 2012/2013. Forslag fra Stig Steinfurth til ændring af Statutter for udtagelse Referent: Flemming Rost

7

8 Forslag til LAD's generalforsamling d. 28/9-12 Min motivation for at skrive disse forslag, er at der i år opstod et problem for nogle sejlere, da vi i juni måned sejlede Kieler Woche som en del af vores rangliste og udtagelse. Problemet består i, at nogle sejlere ikke har mulighed for at få flyttet deres eksamener, og derved mister deres chance for at deltage i ranglistesejladser sejlet på hverdage i juni måned. Faktisk er mit forslag 3-delt. For det første vil jeg foreslå, at vi bestræber os på i højere grad ikke at afvikle ranglistesejladser på hverdage i juni måned. Dvs. weekenderne er stadig frie til at arrangere kapsejlads. For det andet vil jeg foreslå, at der i ungdomssejlernes (læs u21) rangliste/udtagelse ikke behøver at indgå et udenlandsk stævne. Hvis vi ønsker at få så mange ungdomssejlere til at deltage i udtagelsen som muligt, er det simpelthen for ressourcekrævende. Vi har jo samtidig en vision om, at Laser-klassen skal vokse i Danmark, og det synes jeg hænger godt sammen med at vi skal bestræbe os på afholde udtagelses/ranglistestævner i Danmark. Mit tredje forslag består i, at dette også skal gælde for seniorsejlere. Vedtager vi de to sidste forslag, kommer vi til at sejle stævner i Danmark som vores udtagelse, hvilket derved hjælper os af med problemet omkring udtagelsessejladser på hverdage i eksamensperioden, da de danske stævner i høj grad sejles i weekender. Helt konkret er mine forslag altså: 1. Vi skal bestræbe os på ikke at afvikle sejladser, der indgår i ranglisten, på hverdage i juni måned. 2. Udtagelse til junior- og ungdomsmesterskaber sker efter nationale rangliste. 3. Udtagelse til samtlige mesterskaber sker efter den nationale rangliste. Alt om internationale udtagelsesserier skrives altså ud af statutterne. Stig Steinfurth, Aarhus d. 14/9-12

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Claus Ladefoged blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten startede

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense

Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense Dansk Sejlunions debatmøde den 21. september 2009 Scandic Hotel Odense STIKORDSREFERAT Mødet er ikke båndet. Dette referat er således alene baseret på notater af stikord fra mødet. Derfor kan der være

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning...3 Tursejlads... 10 Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 20 Kapsejlads i Danmark... 23 Kommunikation...

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

September 2012 Nr. 4 35. årgang

September 2012 Nr. 4 35. årgang September 2012 Nr. 4 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg OS21 OffShOre/COaSt Sæt Mobil 27 84 40 46 herre model Offshore/coastal sæt til tur- og kapsejladssejlads.

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

April 2014 Nr. 2 37. årgang

April 2014 Nr. 2 37. årgang April 2014 Nr 2 37 årgang Indhold Vinterpresenninger - lang holdbarhed - solid konstruktion - let montering - inkl stativ - ridser IKKE - godt indeklima wwwgpcoverscom Tel: 70 27 59 99 MP Sejl Kontakt

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere