N R. Vi tænker i vand for fremtiden. Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N R. Vi tænker i vand for fremtiden. Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel"

Transkript

1 N R Vi tænker i vand for fremtiden Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel

2 LEDER Leif Bentsen Vi arbejder med fremtidens vandløsninger Krüger har arbejdet med vand i mere end 100 år. Vi arbejder systematisk og målrettet med langtidsholdbare og bæredygtige løsninger inden for vandmiljøteknologi, så vi kan leve op til stadig større miljøhensyn i Danmark og globalt. Den største drivkraft for de fleste af vores medarbejdere er glæden ved at lave helhedsløsninger som fungerer for kunderne og som bidrager til et bedre miljø. Lysten til at udvikle og forbedre eksisterende og kendte teknologier er et kendetegn, som vi kan hæfte på vores medarbejdere og vores kunder. Som dette nummers artikler beskriver, sker dette i stor udstrækning gennem vores daglige arbejde med kundetilpassede løsninger. Der er fokus på vandgenbrug og på at sikre kvaliteten og overvågningen af vores drikkevand, så vores dyrebare ressourcer ikke går til spilde eller forurenes. Der er også fokus på energiforbrug, og vi kommer stadig tættere på at kunne levere energiproducerende renseanlæg, så spildevandsslam kan blive en ressource i stedet for et affaldsproblem. Den moderne styring i renseanlæg og af afløbssystemer samt forbedrede rensemetoder gør samtidigt, at det vand som udledes fra anlæggene bliver stadigt renere. Derved beskyttes vandmiljøet og de rekreative muligheder forbedres, så der for eksempel kan skabes havnebade o.l. flere steder. Vi udregner CO 2 -bidraget i vores miljøtekniske løsninger for at tydeliggøre hvilke metoder, der vil være de mest miljøskånsomme. Der er, heldigvis, kommet større fokus på miljøhensyn så f.eks. CO 2, genindvinding og forbrug/forurening af vand (»Water Impact Index«), indgår i valg af løsninger. Dette driver en udvikling frem, som på sigt vil medvirke til et bedre miljø og en øget eksport af dansk miljøteknologi. Arbejdet med vand sker i andre dele af verden under anderledes betingelser. Vi har valgt i dette nummer at omtale»ingeniører Uden Grænser«, som har eksisteret i godt 10 år. I disse 10 år har de positivt bidraget med at forbedre de sanitære forhold eller etablere vandforsyning på steder med begrænsede ressourcer. Rent vand er allerede en mangelressource i store dele af verden og det truer sundhed og liv. Vi vil være med til at udvikle vandløsninger til at imødegå denne udfordring. God læselyst Med venlig hilsen Leif Bentsen Direktør, Krüger A/S Division Danmark 2

3 Exelys giver procent større produktion af biogas Danmark igen i front inden for spildevandsrensning Verdens første Exelys anlæg har nu kørt et halvt år i Hillerød Forsyning, og resultaterne ser meget lovende ud 30 procent mere biogas og 30 procent mindre slam til slutdeponering. Energineutral og på sigt energiproducerende renseanlæg er Danmarks vej tilbage i front inden for spildevandsbehandling. To væsentlige strategier for at nå energineutralitet er energireduktion og energiproduktion baseret på udnyttelse af energipotentialet i spildevandsslam. Hillerød Forsyning er én af de visionære forsyninger i Danmark, der gerne vil være energineutral og på længere sigt måske endda producere energi til videresalg. Det er en kerneværdi at spare CO 2 af hensyn til klodens tilstand og kommunens miljøplan. Vi arbejder vedvarende på at få energiforbruget reduceret, men at det samtidig kan være en fornuftig forretning, gør det meget lettere at gennemføre de nødvendige tiltag, siger spildevandschef Peter Underlin, Hillerød Forsyning. Hillerød Forsyning lægger vægt på at være med i front og sætte dagsorden både miljømæssigt og teknologisk. Derfor stiller de gerne deres anlæg til rådighed for seriøse demonstrationsprojekter, der gavner udviklingen inden for spildevandsbranchen. Exelys TM én af fremtidens energiløsninger Krüger har gennem de sidste 3 år udviklet, testet og nu demonstreret Exelys TM teknologien i fuld skala. Det er en teknologi der kontinuerligt»koger«slammet og dermed bevirker, at der kan produceres meget mere biogas og samtidig reduceres den mængde af slam, der skal slutdeponeres en stor driftsøkonomisk gevinst. Krügers ambition om at demonstrere ny teknologi og Hillerød Forsynings ønske om at medvirke til at fremme udviklingen har gået hånd i hånd i dette tilfælde. Vi skal kunne se et potentiale i teknologien, og kan vi det, mener vi, at det er vigtigt at give forsknings- og udviklingsprojekter mulighed for at blive testet i fuld skala. Men der skal også være en realistisk balance mellem det teknologiske udbytte og økonomien i teknologien, understreger Peter Underlin. Det er Krüger, der har installeret Exelys anlægget og tilkoblet det til Hillerød Forsyning. Men i dag, efter et halvt år og en glidende overgang, er Peter Underlin med til at drive Exelys TM anlægget, mens Krüger stadig står for målinger og backup. Grøn og en god forretning Der er altid småproblemer i driften af et demonstrationsanlæg, men når det er sagt, så kører Exelys stabilt og kontinuerligt. Det økonomiske rationale i at kunne producere mere biogas og skulle bortskaffe mindre slam er helt bestemt meget lovende og ikke mindst et vigtigt værktøj til at blive energineutral i 2020, lyder meldingen fra spildevandschefen i Hillerød. Han tilføjer: Jeg er ikke i tvivl om, at denne type teknologi repræsenterer fremtiden inden for renseanlæg. Det er ikke nok at fokusere på energireduktion, hvis målet om energineutralitet skal nås. Energiproduktion er en nødvendighed, og det er netop her udviklingspotentialet er stort. Det er da imponerende, at vi i et lille land som Danmark kan udvikle teknologier, der reducerer slammængden til slutdeponering betragteligt, og at vi inden for en overskuelig fremtid kan producere biogas nok til at blive energineutrale eller ligefrem energiproducerende i en så energislugende virksomhed som et renseanlæg, slutter Peter Underlin. Theis Gadegaard, eller Ole Adeler, 3

4 Studietur fra vision til virkelighed Studietur til fremtidens renseanlæg. En råkold morgen i marts tog 36 videbegærlige deltagere på studietur for at se Krügers nyeste procesmæssige løsninger i anvendelse. Turen bød bl.a. på et besøg hos et af Sveriges største renseanlæg, Sjölunda Rensningsanlæg i Malmø. Her er verdens første fuldskala anlæg med den nyudviklede ANITA Mox, der anvender 60 procent mindre energi til beluftning i forhold til en normal aktiv-slam proces. Som det er kendt, er Krügers bud på det energiproducerende renseanlæg, at så meget organisk stof fra råspildevandet som muligt bliver taget fra og udnyttet til gasproduktion på rådnetankene. Her kommer et ANITA Mox anlæg, som det vi så på Sjölunda, ind som et godt værktøj, mener deltagerne. Processen er en MBBR-proces, der betyder, at bakterierne vokser som biofilm på bæremedier, der er plastemner af forskellig design. Processen er særligt velegnet til rejektvandsbehandling, hvor ammonium-kvælstof omsættes uden brug af organisk stof. ANITA Mox processen består af en delvis iltning af ammonium til nitrit. Den dannede nitrit og ammonium omsættes af anammoxbakterierne til frit kvælstof. Elise Le Vaillant fra Krüger fortalte bl.a., om den særlige svenske Bio- Farm, der er en kuvøse til opdræt af anammox bakterierne en bakteriebank til processen. Hun fortalte ligeledes at processen under opstart stadig er meget følsom, men at reaktorerne efter indkøring fungerer stabilt og robust uden væsentligt tidsforbrug for driften. Efter besøget i Malmø sluttede turen med besøg på Hillerød Centralrenseanlæg, hvor firmaet Hydrotech viste et pilotanlæg med mekanisk mikrofilter, der øger produktion af primær slam. Dagen sluttede med demonstration af Krügers fuldskalaanlæg for den nyeste generation af termisk slamhydrolyse, Exelys. Teknologien er omtalt på side 3 og regnes for at være den mest effektive måde til at forbedre biogasproduktion og slamnedbrydning i et anaerobt udrådningssystem. En lang men udbytterig dag var slut for de tilfredse deltagere. Bjarne Mogensen, eller Mette Dam Jensen, 4

5 Vi glæder os til at få renere badevand hele året. Det gavner turismen og er dermed en afgørende faktor for erhvervslivet i Nordjylland. Jacob Andersen, afdelingschef i Hjørring Vandselskab A/S Diamanter er badevandets bedste ven Elektrokemisk desinfektion sikrer blå flag. Nu skal det være slut med bakterier i badevandet ved de danske strande. De senere års voldsomme regnskyl med efterfølgende overløb af kloakkerne, har lukket mange strande i dagevis. Et nyt udviklingsprojekt skal teste hvad der bedst dræber bakterierne inden de løber ud med overløbsvandet. Det hemmelige våben er en elektrokemisk desinfektion udviklet af EctoSys fra tyske RWO Marine Water Technology. Teknologien anvendes til rensning af ballastvand fra skibe, men nu tester Krüger om diamanter har forbedret elektrodeoverfladerne så meget, at metoden også kan bruges til lynrensning af spildevand. Projektet tester yderligere to kendte teknologier til desinfek- tion UV-belysning og kemisk desinfektion. Krüger samarbejder med Teknologisk Institut, DANVA og Spildevandsteknisk Forening og de tre forsyninger Middelfart Spildevand A/S, Vejle Spildevand A/S og Hjørring Vandselskab A/S. Mikael Møller, Vejrradar Afløbssystem Overløbsbassin Dansk Spidskompetence Realteknologi er fremtiden Afløbssystem Renseanlæg Renseanlæg Samstyring er gennem udviklingen og afprøvningen blevet til en intelligent teknologi, der samlet kan betegnes som en realtidsteknologi. Dansk projekt vandt Veolias»Innovation Award 2010Radar Based Flow Forecast«kan forudsige lokalt vejr og tilhørende spildevandsafstrømning, hvorved f.eks. overløb fra kloakker og spildevandsanlæg ved ekstremt regnvejr kan mindskes eller forebygges. Projektet vakte international opmærksomhed, og vandt i december sidste år Veolia s Innovation Award som et eksempel på en intelligent og innovativ løsning på et miljøproblem. Nøglen til den danske succes er realtidsstyring, der er en dansk spidskompetence inden for miljøteknologi. Et realtidssystem, der er skræddersyet til at implementeres som første step under klimatilpasning, kan populært sagt få mest muligt vand gennem renseanlægget og dermed skabe færrest mulige overløb og oversvømmelser. Udviklingsprojektet METSAM har forbundet eksisterende forskning (SWI) og praktiske erfaringer fra eksisterende teknologi (STAR2, Radar-projekt) med udvikling af ny teknologi og testet og demonstreret samspillet i realtidsteknologier på to forskellige oplande i fuld skala. METSAM er et banebrydende udviklings- og demonstrationsprojekt i samarbejde med Københavnske forsyninger og Aalborg Universitet, og resultaterne til nu har også i udlandet haft stor bevågenhed. Hvis du vil vide mere, kontakt Morten Grum, Overløbsanlægget ved Skt. Annæ Plads i København er en del af projektet. 5

6 Nibsbjerg vandcenter er ren vandkultur Vestforsyning A/S står i dag bag Danmarks smukkeste vandværk, nemlig Nibsbjerg Vandcenter, der allerede har vundet to prestigefyldte priser for sin arkitektur. Men vandcentret er også i særklasse på det vandtekniske område med sine to lukkede separate systemer. kan levere 3,8 millioner m 3 rent vand om året kan udvide kapaciteten med 1 million m 3 vand om året kan pumpe 1100 m 3 vand pr. time ved spidsbelastninger ud til forsyningen Vestforsyning stod i 2008 overfor en stor udfordring, da det gamle Holstebro Vandværk havde behov for at udvide kapaciteten. Valget stod mellem at udvide det gamle vandværk eller bygge nyt. Lige som så mange andre danske vandværker var Holstebro Vandværk mere end 100 år gammelt og i flere omgange renoveret og udbygget. Under jorden lå nye og gamle rør og tanke side om side, hvilket ville gøre en udvidelse bekostelig og til noget af et puslespil. Vestforsyning vurderede derfor, at det kunne betale sig at bygge nyt og dermed sikre rent vand til borgerne mange år frem i tiden. Både funktionalitet, behandlingsproces og arkitektur var i fokus da Vestforsyning sendte opgaven i udbud. Krüger vandt idékonkurrencen på det vandtekniske område, mens tegnestuen A2 Arkitekterne blev valgt som arkitekt til byggeriet. Løsningen blev Nibsbjerg Vandcenter, der er et moderne driftsikkert værk, som allerede fra starten er forberedt til fremtidige kapacitetsudvidelser. Sikker vandkvalitet Anlægget har to lukkede separate vandlinjer i paralleldrift. Det giver mulighed for at behandle vand fra to forskellige kildepladser og for at lede vandet i hver sin rentvandstank. Det er først ved udpumpning fra vandværket, at vandet blandes. Det gør det også muligt at sikre rent vand bare ved at holde én behandlingslinje i drift, hvis den anden linje f.eks. skal vedligeholdes eller rengøres. De lukkede filtre forhindrer uved- kommende adgang til vandforsyningen, og ikke mindst forbedrer det indeklimaet og mindsker energiforbruget til affugtning af bygningen betydeligt Prisbelønnet arkitektur Nibsbjerg Vandcenter har også plads til, at skolebørn kan komme og lære om vand. Udenfor er der en legeplads, som både besøgende og områdets børn har stor glæde af. Vandcentret blev indviet i november sidste år og fik Arkitekturprisen 2010 af Holstebro Kommune for bedste erhvervsbyggeri. I marts 2011 blev Nibsbjerg Vandcenter tildelt den prestigefyldte In-situ Pris, ved den årlige Bæredygtig Beton Konference. Bygningens samspil med lokalmiljøet og en meningsfuld anvendelse af betonen gør Nibsbjerg Vandcenter til et lille stykke vandkultur. Rå og naturlig beton giver for eksempel bygningen et rent udtryk, som passer godt med vandværkets opgave med at levere rent vand, sagde formanden for bedømmelseskomitéen, Signe Kongebro fra Henning Larsen Architects, bl.a. ved prisoverrækkelsen. Søren Carsten Nielsen, 6

7 Del viden på Brugergruppen hjælper med at gøre programmet endnu bedre at bruge. Brugergruppen for V-todo blev stiftet hos TRE-FOR Vand tirsdag den 5. april. Mødestedet var ikke tilfældigt valgt, for TRE-FOR er den største bruger af V-todo, og driftsmester Anders Juul, TRE-FOR er da også initiativtageren til brugergruppen. Sloganet»V-todo all you want to do«passer til medlemmerne, som arbejder med drikkevand eller spildevand. De har forskellige indgangsvinkler til de opgavetyper, de bruger V-todo til at administrere. Nogle er udelukkende interesseret i hårde tekniske vedligeholdsopgaver, mens andre lægger vægt på de mere kvalitetsbetonede opgaver som i DDS eller i ISO Læs mere og deltag i debatten på og se gruppens web-blog, hvor udviklerne kan prioritere deres arbejde med at gøre programmet nemmere at bruge. Hvis du vil vide mere og ønsker du adgang til web-bloggen, så kontakt Bo Bartelt, DDS Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed Nye regler ledelsens øgede ansvar stiller krav om overblik Staten øger kravene til forsyningerne i Danmark, og det er først og fremmest et ledelsesansvar. Hos Krüger taler vi om Vandforsyning 2.0 som den fælles overskrift, vi har givet de nye rammer med krav om effektivisering, benchmarking, energibesparelse og ledelsessystemer. Et effektivt styresystem (SCADA) hjælper i dag forsyningerne med at sikre målinger og rapportering af resultater. Dette kan nu udvides med begreber som driftsmål og nøgletal (KPI er). De kan indarbejdes i driftsrapporter, så alle medarbejdere kan følge med i, hvor langt man er nået og hvor langt der er til opfyldelse af målet. Ved opfølgning på den årlige benchmarking opstår der en målsætning om yderligere forbedringer. Det stiller igen krav til driftsrapporteringen og håndtering af de mange data og beregninger, så det er muligt at følge med i forbedringerne. Endelig skal driftstallene kunne løftes over i økonomisystemerne, så man også her har et sandt billede af forsyningens situation. Det er lige præcis alle de opgaver, som V-history version 2.0 er målrettet til at tage sig af målstyring og motivation på én gang. Ledelsessystemer med indbygget DDS er en af de nye opgaver, der skal varetages uden at driftsudgifterne må stige. Det er her V-todo hjælper med at administrere både de hårde tekniske vedligeholdelsesjob og de nye bløde og mere kvalitetsbetonede jobs. Vil du vide mere, kontakt Bo Bartelt, KPI er er både målstyring og motivation Driftstal skal kunne løftes over i økonomisystemet V-familien sikrer at de nye opgaver bliver løst 7

8 IUG understøtter andre nødhjælpsorganisationers arbejde inklusiv Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp og ASF Dansk Folkehjælp. Ingeniører Uden Grænser i Tanzania Latriner og tank til regnvandsopsamling er en verden til forskel i Tanzania. Livet er blevet lettere i landsbyen Kambi ya Faru i Tanzania. Landsbyens skole har fået latriner og vandforsyning, og alle børnene har fået et kursus i hygiejne. Landsbyen gik i 2007 i gang med et ambitiøst byggeprojekt for at få en grundskole, men byggeriet var så dyrt, at de ikke fik råd til at bygge latriner og få vandforsyning til skolen. I 2010 tog Ingeniører Uden Grænser, IUG, initiativ til at forbedre de sanitære forhold i Kambiya Faru og fik støtte til projektet af Krüger og en række andre sponsorer. En del af pengene til projektet kom fra Dansk Vand Grandprix 2010, hvor Krüger var sponsor og valgte samarbejde med Ingeniører Uden Grænser. Lokal forankring Ingeniør Vitus Nielsen har været med IUG i Tanzania i to omgange for at gennemføre projektet. Arbejdet består af beregninger, tegninger og byggeledelse plus samarbejde og alle mulige uforudsete opgaver, derudover lytter man og lærer fra sig, fortæller Vitus Nielsen. sendt af sted for at få skolens vandforsyning på plads. Der er et stort potentiale for regnvandsopsamling på skolen, da skolens tag er stort nok til at opsamle tilstrækkeligt med vand til at supplere den eksisterende vandforsyning året rundt. Vi byggede en nedgravet tank af lokale billige materialer og anvendte byens håndværkere, forklarer Vitus Nielsen, og fortsætter: Der blev gravet en grav til latrinerne og opmuret fundamenter og toiletbygning. Håndværkerne blev trænet i støbning af dækplader til latrinerne med korrekt hulstørrelse og fald, så toiletterne er nemme at holde rene. Vand fra himlen I anden omgang blev Vitus Nielsen sammen med Kirstine Larsen Underbjerg Efter vi rejste hjem har de på eget initiativ bygget et vandtårn, der gør det muligt for eleverne at få vand ud af hanen ved latrinerne. Før havde de 2 km til vand nu kan de vaske hænder med det samme og får det gjort. Som en del af projektet har den lokale NGO Karatu Development Association skrevet en manual,»how to Build a Rainwater Harvesting Tank«, så lokale bygmestre og håndværkere kan kopiere projektet andre steder. Anne Abraham, 8

9 Vand tanken kan dagligt forsyne hver af skolens 254 elever med 2,2 liter vand En verden til forskel IUG viser i sit jubilæumsskrift et imponerende tilbageblik på mangfoldige projekter foreningen har bidraget til. Den danske afdeling af Ingeniører Uden Grænser har lige fejret 10 års jubilæum. Organisationen er baseret på frivillige kræfter, der gerne vil gøre en positiv forskel. Formålet med organisationen er at stå til rådighed med teknisk bistand til andre nødhjælpsorganisationer og at kunne rykke ud med kort varsel. I dag er der et lille sekretariat i København, der holder styr på tropperne og flere underafdelinger landet over. Behovet for hjælp ude i verden er stort, og gennem de seneste 10 år har IUG været med i mere end 30 større projekter verden over. Projekterne og assistanceopgaver spænder vidt fra hjælp efter oversvømmelser, tsunami, krig, folkemord, jordskælv og til fattigdom og nød. Det første hjælpeprojekt i var hjælp til renovering af et værested for handicappede i Bulgarien, og siden er opgaverne strømmet ind. Der har været assistance til projekter for mineafrydning, der er etableret boliger til hjælpearbejdere, bygget vandforsyninger, broer, veje, skoler og skabt infrastruktur. Det muliges kunst Det er frivillige, primært ingeniører, der hjælper med traditionelle ingeniøropgaver under yderst utraditionelle forhold. Det er udfordrende at rejse ud, man skal kunne bygge med de forefindende materialer og være innovativ på stedet uden at give afkald på kvalitet. Nogen gange er det også helt specielle kompetencer, der kan blive brug for. Et eksempel er Caroline Meyer White, der arbejdede med at skabe bygninger af naturmaterialer som halm og ler. Da hun i 2006 hørte om jordskælvet i Pakistan, mangelen på huse og den truende vinter, gik det op for hende, at hun faktisk havde specialkompetence at byde på. Hun tog til Pakistan og holdt to workshops om byggeri. Hendes opgave var især at hjælpe de lokale med at få bygget hytter af ler, halm og bambus lige det, der var hendes speciale. Det er nogle af de bedste oplevelser i mit liv, udtaler Caroline Meyer White i Jubilæumsskriftet. Vidste du at Veolia s hjælpe organisation IUG vil Veolia Environnement også i Foundation årligt deltager i ca. 400 projekter fremtiden hjælpe verden over. Se www. mennesker fondation.veolia.com i nød i fattige lande. Fokusområderne bliver vand, sanitet, sundhedsfaciliteter og skoler. En pålidelig forsyning med rent vand er basal forudsætning for al udvikling. Anne Abraham, 9

10 Vand er en fødevare Der er ingen vej udenom at indføre Dokumenteret Drikkevandssikkerhed, mener Stig Eskildsen, Forsyning Ballerup. Borgerne i Ballerup kommune skal kunne stole på, at kvaliteten af deres drikkevand er i orden. Det er den højeste prioritet i Forsyning Ballerup, der derfor er godt i gang med at indføre Dokumenteret Drikkevandssikkerhed, DDS. DDS indeholder en række forebyggende tiltag der skal gennemføres i den daglige drift for at sikre vandkvaliteten forsyningernes svar på fødevarevirksomhedernes eksisterende systemer. V-todo kan tilpasses både små og store forsyninger Selv om det endnu er frivilligt, er mange vandværker allerede gået i gang med at indføre DDS, herunder Forsyning Ballerup. Her sidestiller man drikkevand med fødevarer, og vandforsyningen med en fødevarevirksomhed og det stiller store krav til hygiejne og dokumentation. Vi skal gøre os fortjent til borgernes tillid hver dag, for hvis vi ikke kan levere rent vand, så er konsekvenserne, at folk risikerer liv og helbred. Det er baggrunden for at vi allerede tidligt besluttede at indføre Dokumenteret Drikkevandssikkerhed, fortæller vandingeniør Stig Eskildsen, og pointerer: Det var dog flere forureningssager, og ikke mindst den efterfølgende heftige mediedebat, der for alvor fik os til at fremskynde projektet. At stå med kunder, der ikke kan få rent vand i ugevis eller bliver syge, er det værste mareridt, jeg kan forstille mig. Det vil vi gerne undgå. Forureningssagerne tydeliggjorde for alle danske vandforsyninger, at vi skal kunne dokumentere overfor kunderne, at vi har handlet forsvarligt, forklarer Stig Eskildsen. Allerede inden havde Forsyning Ballerup bestilt en tilstandsrapport hos Krüger. Tilstandsrapport var en øjenåbner Vi mente, vi havde godt styr på det hele, men Krügers tilstandsrapport var alligevel en øjenåbner. Vi opprioriterede indførelsen af DDS, efter vi fik gennemgået alle vores vandværker og pumpestationer med en tættekam og kritiske uvildige øjne. Vi har allerede udbedret de kritiske forhold, vi har en plan for indsatsen, og vi har fået et ledelsesredskab, siger Stig Eskildsen. Forsyning Ballerup tager f.eks. flere vandprøver end de lovpligtige, som et led i den øgede sikkerhed, og er begyndt at indføre DDS i organisationen. V-todo kører light version af DDS DDS-planen er ikke altid lige nem at implementere, men Forsyning Ballerup har valgt at indføre DDS i den daglige drift af vandforsyningen ved hjælp af Krügers system til driftsbaseret vedligehold V-todo. Her har Forsyning Ballerup i første omgang udarbejdet en særligt kalenderstyret version, som gør implementeringen af DDS hurtigere operationel og anvendelig. Jeg er ikke i tvivl om at automatiseret ledelsesstyring er fremtiden, det giver muligheder for at forebygge mere effektivt og optimere driften. Men ud over systematisk og øget kontrol skal rutinerne skærpes f.eks., når vi åbner tanke eller på andre måder åbner op direkte ind til drikkevandet. Vi er opmærksomme og kører løbende overvågning, men endnu har vi ikke en sensor, der slår alarm straks, hvis der spores bakterier i vandet. Men den skal nok blive opfundet en dag, mener Stig Eskildsen. Erling V. Fischer, 10

11 Arla Foods Hoco genanvender 800 til m 3 vand i døgnet Krüger Aquacare hjælper ARLA»tættere på naturen«grøn behandling af genindvundet vand hos ARLA Foods Hoco UV-lys giver ekstra sikkerhed og sparer både vand og penge. Hos Arla er alle råvarer baseret på naturen, og der er konstant fokus på miljøet, og på at udnytte de nyeste teknologier og forskningsresultater i produktionen. Closer to nature er en integreret del af den globale Arla-koncerns værdigrundlag. I Holstebro fremstiller Arla Foods Hoco kaseinat, der er koncentreret mælkeprotein. Her er genbrug af vand et prioriteret indsatsområde. Vi bruger rigtigt meget vand, og derfor er det vigtigt for os at bruge det med omtanke. Vi genbruger vand først og fremmest for miljøets skyld, men også ud fra et økonomisk synspunkt, for vand er dyrt og også dyrt at komme af med, forklarer Theis Dahlgaard, der er koordinator for kvalitet, energi og miljø i Arla Foods. Selv om vi har membranfiltre, der i princippet fjerner alle bakterier, ønsker vi at sikre det genindvundne vand yderligere. Vi forhandlede om forskellige løsninger og valgte efter moden overvejelse Krügers UV-behandlingssystem til at give os sikkerhed på de yderste marginaler, fortæller miljøkoordinator Arne Larsen. Arla Foods Hoco genanvender 800 til m 3 vand i døgnet, så der er virkelig penge at spare ved at genbruge vand, men vandkvaliteten skal være i orden. UV-lys en grøn løsning I samarbejde med Krüger fandt vi frem til en samlet pakkeløsning, der kunne kobles direkte på vores system, inklusive tank, UV-lamper, it-monitorting og indbygget alarm, hvis noget går galt. Vi har kørt med det i et år nu, og tænker på at udnytte UV-Lys på andre områder. IT-overvågningen med analysedata har kørt separat her i det første år, men på et tidspunkt skal det kobles til vores eget system. Arla Foods Hoco genbruger al overskudsvand fra produktionen, og det genindvundne vand filtreres i første omgang til drikkevandskvalitet. Derefter filtreres det i flere omgange og genanvendes på flere niveauer. Men vandet skal hele tiden være bakteriefrit, da det anvendes til rengøring. Fødevaresikkerhed Vi arbejder med fødevarer, der kræver en høj hygiejnestandard, derfor lægger vi vægt på, at UVlyset, der naturligt udrydder alle bakterierne, er en grøn løsning. Den metode går hånd i hånd, med vores ønske om at komme tættere på naturen, understreger Arne Larsen. Det er ikke alene en effektiv løsning, det er også en meget omkostningseffektiv løsning, for udgifterne til vedligehold er minimale, og systemet passer nærmest sig selv, fortæller Arne Larsen, og fortsætter: UV-lys-projektet er på godt jysk blevet en succes. Det har kørt lidt over et år nu, og vi er ovenud tilfredse med løsningen. Ikke alene er UV-lys uhyre effektivt, det er også overraskende billigt i drift og vedligehold. Der er endvidere indhentet den nødvendige dokumentation til Hocos HACCP-risikovurdering, således at der er sikkerhed for, at UV-lamperne ikke medfører forringet fødevaresikkerhed for kunderne. I en indkørselsperiode skal man selvfølgelig gøre sig erfaringer og samle ekstra mange data, men nu har vi fintunet processen og har stabile data. Det betyder, at vi ikke har brug for så mange laboratorie analyser, som tidligere, så der er oven i købet en ekstra besparelse, slutter Arne Larsen. Leif Rübner, 11

12 Lille verdensnyhed Et minimum af sliddele Effektiv skyllefunktion Velafprøvet teknologi Cirkulære bassiner nu med vakuumskylletårn på sidelinjen Vakuumskyllesystem holder automatisk bassinanlæg rene med minimalt vedligehold. Krüger er barslet med en kundegenereret verdensnyhed nemlig et vakuumskylletårn, der kan placeres ved væggen af et eksisterende cirkulært bassinanlæg i stedet for som traditionelt, ved cirkulære bassiner, ude i midten. Da Skive Vand A/S Spildevandssektionen skulle have et skyllesystem til sit cirkulære»sparebassin«i Lyby, udbad Skive Vand sig en løsning, hvor skylletårnet, står ude i Sump siden. På et møde havde sektionsleder Jørgen Rasmussen foreslået, at det skulle være et krav. Krüger tog udfordringen op, og ved hjælp af et vakuumskylleanlæg kombineret med et smart design af støbningen af bundpladen, er det nu lykkes at designe en lille verdensnyhed, nemlig et vakuumskylletårn, der kan sættes ved væggen af cirkulære bassiner. Skive Vand A/S er allerede gået i gang med byggeriet på baggrund af Krügers tegninger og beregninger. Sektionsleder Jørgen Rasmussen, der er ophavsmand til innovationen, siger: Når først man har tænkt tanken, så er det bare så logisk, at også et vakuumskylletårn selvfølgeligt skal kunne stå i siden af et cirkulært bassin, når man bygger til. Der står det jo i alle andre typer af bassiner. Det er nemmere for os og på alle måder billigere. Og så er det jo sjovt at inspirere til innovation og at få sit ønske opfyldt. Fordelene er, at man sparer anlægsudgifter til broen og ikke mindst vedligehold af samme. De fleste tanke som skal ombygges til bassiner skal opdriftsikres, hvorfor støbning i bunden i de fleste tilfælde er nødvendigt. I praksis betyder denne løsning, at der skal støbes med ensidig hældning frem for fald fra centrum. Der er minimale udgifter til drift og vedligehold og det er en solid løsning, siger Jørgen Rasmussen. Kundedrevet innovation og nu kommer der en ny»skivemodel«på hylden, når ældre cirkulære bassiner fremover skal have et skyllesystem. Om vakuumskylleanlæg Princippet i et vakuumskyllesystem er enkelt men effektivt. Når vandet i bassinet når op til øvre styreniveau, giver styringen automatisk signal til, at vakuumpumpen suger vand fra bassinet op i tårnet. Samtidig lukkes den oppustelige skylleventil med overskudsluft fra vakuumpumpen. Når skylletårnet er fyldt stopper vakuumpumpen, og når bassinet igen er tømt for vand, åbnes vakuumventilen og udløser hermed en kraftig skyllebølge hen over bassinbunden, der renser bundfaldet ud. En enkelt skylning er nok til at få bundpladen ren. Raoul Roestenberg, Krüger har mange års erfaring med levering af skyllesystemer, Skyllekammer 12

13 Vi vil have en enkel løsning Amagerforbrænding vil filtrere spildevandet, og anvende det til at køle slagger. Når man skal have en løsning til et internt hjælpeanlæg, så ønsker man i virkeligheden bare at få noget, der fungerer og hverken er for dyrt eller komplekst, siger projektleder Eskild Aunstrup, Amagerforbrænding. Spildevand fra Amagerforbrændings affaldsforbrændingsanlæg er hidtil blevet renset ved bundfældning i en slaggesø, og varm slagge og aske fra affaldsforbrændingsanlægget er blevet kølet ned alene med havvand. Amagerforbrænding opnår: Genbrug af spildevand erstatter rensning i nuværende slaggesø Høj hydraulisk kapacitet Robusthed med hensyn til flowog stofvariationer i spildevandet Stor driftssikkerhed, der bl.a. skyldes mulighed for fjern overvågning Men nye skærpede spildevandsregler krævede en generel indsats i forhold til udledning af spildevand, og Amagerforbrænding gik derfor i gang med at undersøge, hvad der kunne gøres. De fandt frem til, at Amagerforbrænding i stedet for at udlede spildevand kunne filtrere spildevandet, så det kunne genanvendes til afkøling af slagge. Dermed vil der stort set ikke skulle udledes spildevand fra virksomheden. Krügers løsning Et anlæg, baseret på udfældning af slam med polymer og med slamseparering i en lamelseparator. Designet til at kunne rense spildevandet til et niveau, så det kan genanvendes internt til slaggekøling mv. og med mulighed for senere udbygning. Amagerforbrænding er kendt for sine mange grønne initiativer, og har da også siden 2006 allerede reduceret spildevandsmængden ved hjælp af en ændring af slaggetransport systemet, fra m 3 til m 3 i Det er efterhånden indlejret i os, at vi altid søger en grøn gevinst i ethvert projekt, og for at reducere udledningen af spildevand og vandforbruget ønskede vi at optimere yderligere. Vi fandt frem til at vi for at kunne genbruge spildevandet, havde behov for et filtreringsanlæg, så spildevandet kan renses og ledes videre til slaggekøling. Vi skal stadig supplere med lidt havvand, men vi forventer at opnå en nulløsning på spildevandsudledningen, fortæller Eskild Aunstrup. Opgaven gik i udbud i 2010 og Krüger vandt udbuddet, fordi de var i stand til at levere en enkel løsning, der er effektiv og billig i drift og vedligehold. Anlægget er under montage og forventes at kunne gå i drift hen over sommeren Hvis du vil vide mere, kontakt Leif Pedersen, 13

14 Database samler karakteriseringer af mikroorganismer i rådnetanke Fremtidens værktøj til optimering af renseanlæg med rådnetanke er en database, der kan hjælpe med at løse visse driftsproblemer. Siden 2006 har Krüger sammen med Spildevandsteknisk Forening, Kemira og en række forsyninger medvirket i udviklingsprojektet»den Mikrobiologiske Database«på Aalborg Universitet. Hovedformålet med projektet har været at kontrollere samt klarlægge de mikroorganismer, som lever i det aktive slam på renseanlæggene, og som tager del i den biologiske rensning af kvælstof og fosfor. Forsyningernes renseanlæg baserer sig på forskellige renseprincipper. Det giver en enestående mulighed for at kunne identificere de forskellige renseprincippers påvirkning af typer af mikroorganismer i anlæggene. Kortlægningen og resultaterne i databasen er allerede nu et nyttigt værktøj til løsning af visse driftsproblemer og kan benyttes til optimering af anlæggene med henblik på en forbedret biologisk fjernelse af kvælstof og fosfor. Aalborg Universitets forskning har bidraget til ny viden inden for området og der er udgivet flere videnskabelige artikler. Databasen har vist sig at være en så stor succes, at Aalborg Universitet sammen med bl.a. Krüger den 1. januar 2011 startede et tilsvarende projekt, hvor fokus er flyttet til rådnetankene på renseanlæggene. Krüger skal stå for indhentning af de fysiske og driftsmæssige data fra de deltagende forsyninger samt opbygning af selve databasen. Ved hjælp af fluorescensmikroskopi og andre avancerede molekylærbiologiske metoder undersøges slamprøverne, og der vil ske en karakterisering af de mikroorganismer der findes deri. Aalborg Universitets afdeling»sektion for Bioteknologi«står for dette spændende pionerarbejde. Jeg er sikker på, at denne database bliver en ligeså stor succes som»den Mikrobiologiske Database«, siger Professor Per Halkjær Nielsen. Projektet løber foreløbigt frem til Vibeke Borregaard, Satellit anlæg sparer energi og reducerer kvælstofudledningen ved onlinestyring. Store og små renseanlæg samme effektive online styring Samlet it-strukturer giver driftslederen det optimale overblik. Nu kan små renseanlæg også få onlinestyring, og optimere rensningen og samtidig minimere energiforbruget. Hos SK-Forsyning har de to små renseanlæg i Slots Bjergby og Sørbymagle siden 2010 haft deres egen online styring som satellitter på Slagelse Centralrenseanlægs store STARprofessional computer. Fordelene er flere. Først og fremmest kan de små anlæg nu opnå besparelser på mere end 70 procent i beluftningen, og dermed mindskes energiforbruget. Dernæst har de små anlæg fået et stabilt og meget lavt kvælstofindhold i udløbet selvom denne type anlæg typisk kun er designet til nitrifikation. Tine Ønnerth, % STAR opstart ENERGIFORBRUG

15 Inspektion af rådnetanke sikkerhed frem for alt Vejle Renseanlæg valgte hjælp til sikkerhedsledelse, da de skulle se en rådnetank efter i sømmene. Der stod en rådnetank på renseanlægget i Vejle, og ingen vidste, hvornår tanken sidst var blevet inspiceret. Den havde produceret gas i mere end 30 år. Maskineriet var blevet tilset undervejs, men da anlægget er så godt som selvkørende som så mange andre anlæg, var viden om tankens tilstand over årene gået tabt i takt med personaleomsætningen. Vi havde ikke kendskab til historikken, og besluttede på den baggrund, at det var på tide at få den inspiceret, fortæller, Claus Christensen, der er driftsleder for renseanlæg i Vejle Spildevand. Da der tidligere havde været en gasulykke på renseanlægget tilbage i 1990, og ingen havde eksakt viden om lige præcis den rådnetank, der skulle åbnes, udbad Claus Christensen sig ekstern eksperthjælp fra Krüger til operationen, der tidligt i forløbet var med til at give sparring. Det gav os en ekstra sikkerhed, og hjalp os også med at få informeret alle de instanser, der skulle informeres efter reglerne. Vi var utroligt glade for at have maskinmester Lars Dalum Nielsen fra Krüger til at være indsatsleder, og vi lærte en del om rådnetanken undervejs, siger Claus Christensen. Hemmeligheden bag en vellykket inspektion af en rådnetank er forberedelse, en høj grad af sikkerhed og detaljeret planlægning. Udover at vi var i sikre hænder, fungerede inspektionen næsten som en sikkerhedsøvelse, så vi en anden gang er 100 procent sikre på, at vi kan styrere inspektionen selv, pointerer Claus Christensen. Da betonen i tanken blev inspiceret, viste det sig, at det var det helt rigtige tidspunkt at gøre det på, da betonen havde behov for renovering inden for et til to år. Heldigvis havde Vejle Spildevand forlods forberedt en renoveringsplan, der var lige til at tage i brug. Vi tømte og rensede tanken for slam og sand. Nu er renoveringen ved at være på plads, og vi forventer snart at fylde vand og podeslam på anlægget og være kørende igen, siger Claus Christensen. Da tanken nu alligevel var tømt, blev der også gennemført ændringer af rørføringen og andet. Vi fik sikkerhedsledelse og efterfølgende god rådgivning. Vi lærte også en masse om den anden rådnetank, vi har, og ved nu hvornår den skal inspiceres. Nu har vi sat de næste datoer for inspektion af rådnetankene ind i vores vedligeholdelsessystem. Det her viser, hvor vigtigt det er at have styr på vedligeholdelseshistorikken, og det satser vi på at få sikret fremover, slutter Claus Christensen. Hvis du vil vide mere, kontakt Peter Blaaberg, 15

16 Nyt kontor i Aarhus Inspirationsmøde og reception markerede indvielse af nyt kontor i Aarhus. Den 1. april holdt Krüger reception i sit nye kontor i Aarhus, og det var ikke en aprilsnar for allerede i december sidste år skete indflytningen, så alle medarbejdere var på plads til receptionen. Vi er stolte af vores nye domicil i Aarhus og glade for at vise lokalerne til vore kunder og samarbejdspartnere, sagde Leif Bentsen, direktør for Krüger Danmark, da han bød gæsterne velkommen til receptionen og en hyggelig eftermiddag. Receptionen blev kædet sammen med et temamøde, hvor kunder kunne få ny inspiration inden for områder som energioptimering og carbon footprint, klimasikring, benchmarking, optimering af drift og vedligehold med mere. Krüger åbnede også døren til nogle af de mange spændende udviklingsprojekter som for eksempel Exelys TM, METSAM og Desinfektion. Anne Abraham, Krüger A/S Haslegårdsvænget Aarhus V Tlf.: Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tlf Krüger Stafetten: 27. august 2011 Se mere på openwater.dk Haslegårdsvænget 18 DK-8210 Aarhus V Tlf Vandkamp Stil et svømmehold til Krüger Stafetten lad dig udfordre og svøm en tur rundt i Københavns havn. Kan din virksomhed stille et eller flere entusiastiske svømmehold på fire mand m/k, der er parate til at dyste i Krüger Stafetten i august? Så tilmeld jeres hold på openwater.dk og se frem til en Indkildevej 6 C DK-9210 Aalborg SØ Tlf Krüger Aquacare Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup Tlf underholdende eftermiddag med motion og sammenhold i det rene vands tjeneste. Krüger Stafetten er en nyskabelse og en del af arrangementet Christiansborg Rundt. Sidste år sprang svømmere i Københavns havn, mens endnu flere venner, familiemedlemmer og turister heppede på deltagerne undervejs. Krüger Stafetten er for firmahold, familiehold, forsyningshold og alle andre hold. Der kan stilles med fire svømmere, som hver skal svømme 500 meter. Krüger Stafetten er en sjov oplevelse, som samtidig markerer, at vandet i Københavns Havn er så rent, at man kan svømme i det. Start og slut er ved Den Sorte Diamant. Ruten er smuk, hvis man ellers har tid til at nyde byen set fra vandsiden. Dansk Svømmeunion står bag arrangementet. Sidste år stod kronprinsesse Mary, der er protektor for Dansk Svømmeunion, og Terry Mah, daværende administrerende direktør for Krüger, for præmieoverrækkelsen til vinderne af svømmestafetten. Men alle deltagere får ære, diplom og en helt enestående oplevelse. Anne Abraham, Se også for flere informationer om de forskellige løsninger og produkter. Krüger Nyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen. Nyhedsbrevet sendes til Krügers kunder i Danmark. Ansvarshavende redaktør: Ole Røsdahl, administrerende direktør Redaktør: Anne Abraham, HR og kommunikationschef Layout: vielendank.dk, Aarhus Oplag: stk.

Resultater skal overbevise

Resultater skal overbevise 2013 #01 Københavnerne siger ja til blødgjort drikkevand Bulgariens største renseanlæg satser på onlinestyring Rekreative værdier skal vedligeholdes Sådan renses spildevand fra hospitaler 4 7 10 12 Resultater

Læs mere

Nyhedsbrev, læs bl.a. om

Nyhedsbrev, læs bl.a. om 2 0 0 7 2 0 0 8 Nyhedsbrev, læs bl.a. om Krüger i Grønland Ny unik teknologi til spildevandsrensning: MBBR Indvielse af slambehandling i Skt. Petersborg STAR2 på Lynetten Ultrarent vand på DTU Badevand

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

C i r k u l a t i o n

C i r k u l a t i o n Kundeavis Nr. 32 11. årgang September 2007 Hovedbanegården holder sig tør med Grundfos KØBENHAVN: DSB varetager omkring 80 procent af al passagertogtransport i Danmark og befordrer omkring 157 millioner

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser januar 2013 - nr. 1 Den danske vedligeholdsforening Optimering OffIcielT fagmagasin for den danske vedligeholdsforening gennem vedligehold fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen

Læs mere

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening VAND I TAL DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 28 DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vand i tal Mens vi venter på Vandsektorloven Den, der venter på noget godt, kan vente længe, siger et mundheld.

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Ø stjyllands statsfæ n g s e l

Ø stjyllands statsfæ n g s e l C I R K U L A T I O N Kundeavis I Nr. 30 I 10. årgang I November 2006 Grundfos inden for murene Den 2. oktober 2006 indviede justitsminister Lene Espersen Statsfængslet Østjylland uden for Horsens, som

Læs mere

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER #17 MARTS 2012 FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER LEDER EVA KARTHOLM, Direktør DFM netværk Kære medlem

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere.

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. &proces www.automatik.nu 38. årgang juni/juli 2013 nr. 6/7 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. hi[13]: Nordens største industrimesse

Læs mere

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Grønne løsninger Answers for the environment. Stormster den sidste nye generation elbil, er parat til at indtage landskabet Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Det københavnske

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Slam - en trossag! Skal slam på landbrugsjord?

Slam - en trossag! Skal slam på landbrugsjord? POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN MARTS 2008 NR.3 Slam - en trossag! Skal slam på landbrugsjord? Vand i byen! Bag Lollands diger KTC-studietur til

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning Samfundsansvar I denne udgave af vores magasin er der nogle artikler, som handler om

Læs mere

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning 3 Juni 2012 Årgang 80 Tema: Klimatilpasning Spildevandscenter Avedøre, Brøndby Kommune og Brøndby Kloakforsyning A/S samarbejder bl.a. om et LAR-projekt på Brøndbyvester Skole Samarbejde i Brøndby 19 18

Læs mere

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Det inspirerende byggeri Fra

Læs mere

samfundets kernesupport

samfundets kernesupport #5 marts 2010 FM Update Tema: DFM konferencen 2010 Facilities Management samfundets kernesupport Leder DFM lægges tæt til vinden Kære FM er, Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Så løb år 2009 tør for dage

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Rambøll skærper hospitalsydelser

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Rambøll skærper hospitalsydelser 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Nr. 3 april 2012 1. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 1397-1492 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK ARKITEKT FRIIS & MOLTKE

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

ENERGI OPTIMERING HOS

ENERGI OPTIMERING HOS 2013 ENERGI OPTIMERING HOS Et Byggeselskab med holdninger Speciale 7.semester Efteråret 2013. Erhvervs Akademiet Lillebælt, Odense Forfatter: Michael Fredslund Vejleder: Ann Louise Findsen & Line Ejstrup

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere