N R. Vi tænker i vand for fremtiden. Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N R. Vi tænker i vand for fremtiden. Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel"

Transkript

1 N R Vi tænker i vand for fremtiden Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel

2 LEDER Leif Bentsen Vi arbejder med fremtidens vandløsninger Krüger har arbejdet med vand i mere end 100 år. Vi arbejder systematisk og målrettet med langtidsholdbare og bæredygtige løsninger inden for vandmiljøteknologi, så vi kan leve op til stadig større miljøhensyn i Danmark og globalt. Den største drivkraft for de fleste af vores medarbejdere er glæden ved at lave helhedsløsninger som fungerer for kunderne og som bidrager til et bedre miljø. Lysten til at udvikle og forbedre eksisterende og kendte teknologier er et kendetegn, som vi kan hæfte på vores medarbejdere og vores kunder. Som dette nummers artikler beskriver, sker dette i stor udstrækning gennem vores daglige arbejde med kundetilpassede løsninger. Der er fokus på vandgenbrug og på at sikre kvaliteten og overvågningen af vores drikkevand, så vores dyrebare ressourcer ikke går til spilde eller forurenes. Der er også fokus på energiforbrug, og vi kommer stadig tættere på at kunne levere energiproducerende renseanlæg, så spildevandsslam kan blive en ressource i stedet for et affaldsproblem. Den moderne styring i renseanlæg og af afløbssystemer samt forbedrede rensemetoder gør samtidigt, at det vand som udledes fra anlæggene bliver stadigt renere. Derved beskyttes vandmiljøet og de rekreative muligheder forbedres, så der for eksempel kan skabes havnebade o.l. flere steder. Vi udregner CO 2 -bidraget i vores miljøtekniske løsninger for at tydeliggøre hvilke metoder, der vil være de mest miljøskånsomme. Der er, heldigvis, kommet større fokus på miljøhensyn så f.eks. CO 2, genindvinding og forbrug/forurening af vand (»Water Impact Index«), indgår i valg af løsninger. Dette driver en udvikling frem, som på sigt vil medvirke til et bedre miljø og en øget eksport af dansk miljøteknologi. Arbejdet med vand sker i andre dele af verden under anderledes betingelser. Vi har valgt i dette nummer at omtale»ingeniører Uden Grænser«, som har eksisteret i godt 10 år. I disse 10 år har de positivt bidraget med at forbedre de sanitære forhold eller etablere vandforsyning på steder med begrænsede ressourcer. Rent vand er allerede en mangelressource i store dele af verden og det truer sundhed og liv. Vi vil være med til at udvikle vandløsninger til at imødegå denne udfordring. God læselyst Med venlig hilsen Leif Bentsen Direktør, Krüger A/S Division Danmark 2

3 Exelys giver procent større produktion af biogas Danmark igen i front inden for spildevandsrensning Verdens første Exelys anlæg har nu kørt et halvt år i Hillerød Forsyning, og resultaterne ser meget lovende ud 30 procent mere biogas og 30 procent mindre slam til slutdeponering. Energineutral og på sigt energiproducerende renseanlæg er Danmarks vej tilbage i front inden for spildevandsbehandling. To væsentlige strategier for at nå energineutralitet er energireduktion og energiproduktion baseret på udnyttelse af energipotentialet i spildevandsslam. Hillerød Forsyning er én af de visionære forsyninger i Danmark, der gerne vil være energineutral og på længere sigt måske endda producere energi til videresalg. Det er en kerneværdi at spare CO 2 af hensyn til klodens tilstand og kommunens miljøplan. Vi arbejder vedvarende på at få energiforbruget reduceret, men at det samtidig kan være en fornuftig forretning, gør det meget lettere at gennemføre de nødvendige tiltag, siger spildevandschef Peter Underlin, Hillerød Forsyning. Hillerød Forsyning lægger vægt på at være med i front og sætte dagsorden både miljømæssigt og teknologisk. Derfor stiller de gerne deres anlæg til rådighed for seriøse demonstrationsprojekter, der gavner udviklingen inden for spildevandsbranchen. Exelys TM én af fremtidens energiløsninger Krüger har gennem de sidste 3 år udviklet, testet og nu demonstreret Exelys TM teknologien i fuld skala. Det er en teknologi der kontinuerligt»koger«slammet og dermed bevirker, at der kan produceres meget mere biogas og samtidig reduceres den mængde af slam, der skal slutdeponeres en stor driftsøkonomisk gevinst. Krügers ambition om at demonstrere ny teknologi og Hillerød Forsynings ønske om at medvirke til at fremme udviklingen har gået hånd i hånd i dette tilfælde. Vi skal kunne se et potentiale i teknologien, og kan vi det, mener vi, at det er vigtigt at give forsknings- og udviklingsprojekter mulighed for at blive testet i fuld skala. Men der skal også være en realistisk balance mellem det teknologiske udbytte og økonomien i teknologien, understreger Peter Underlin. Det er Krüger, der har installeret Exelys anlægget og tilkoblet det til Hillerød Forsyning. Men i dag, efter et halvt år og en glidende overgang, er Peter Underlin med til at drive Exelys TM anlægget, mens Krüger stadig står for målinger og backup. Grøn og en god forretning Der er altid småproblemer i driften af et demonstrationsanlæg, men når det er sagt, så kører Exelys stabilt og kontinuerligt. Det økonomiske rationale i at kunne producere mere biogas og skulle bortskaffe mindre slam er helt bestemt meget lovende og ikke mindst et vigtigt værktøj til at blive energineutral i 2020, lyder meldingen fra spildevandschefen i Hillerød. Han tilføjer: Jeg er ikke i tvivl om, at denne type teknologi repræsenterer fremtiden inden for renseanlæg. Det er ikke nok at fokusere på energireduktion, hvis målet om energineutralitet skal nås. Energiproduktion er en nødvendighed, og det er netop her udviklingspotentialet er stort. Det er da imponerende, at vi i et lille land som Danmark kan udvikle teknologier, der reducerer slammængden til slutdeponering betragteligt, og at vi inden for en overskuelig fremtid kan producere biogas nok til at blive energineutrale eller ligefrem energiproducerende i en så energislugende virksomhed som et renseanlæg, slutter Peter Underlin. Theis Gadegaard, eller Ole Adeler, 3

4 Studietur fra vision til virkelighed Studietur til fremtidens renseanlæg. En råkold morgen i marts tog 36 videbegærlige deltagere på studietur for at se Krügers nyeste procesmæssige løsninger i anvendelse. Turen bød bl.a. på et besøg hos et af Sveriges største renseanlæg, Sjölunda Rensningsanlæg i Malmø. Her er verdens første fuldskala anlæg med den nyudviklede ANITA Mox, der anvender 60 procent mindre energi til beluftning i forhold til en normal aktiv-slam proces. Som det er kendt, er Krügers bud på det energiproducerende renseanlæg, at så meget organisk stof fra råspildevandet som muligt bliver taget fra og udnyttet til gasproduktion på rådnetankene. Her kommer et ANITA Mox anlæg, som det vi så på Sjölunda, ind som et godt værktøj, mener deltagerne. Processen er en MBBR-proces, der betyder, at bakterierne vokser som biofilm på bæremedier, der er plastemner af forskellig design. Processen er særligt velegnet til rejektvandsbehandling, hvor ammonium-kvælstof omsættes uden brug af organisk stof. ANITA Mox processen består af en delvis iltning af ammonium til nitrit. Den dannede nitrit og ammonium omsættes af anammoxbakterierne til frit kvælstof. Elise Le Vaillant fra Krüger fortalte bl.a., om den særlige svenske Bio- Farm, der er en kuvøse til opdræt af anammox bakterierne en bakteriebank til processen. Hun fortalte ligeledes at processen under opstart stadig er meget følsom, men at reaktorerne efter indkøring fungerer stabilt og robust uden væsentligt tidsforbrug for driften. Efter besøget i Malmø sluttede turen med besøg på Hillerød Centralrenseanlæg, hvor firmaet Hydrotech viste et pilotanlæg med mekanisk mikrofilter, der øger produktion af primær slam. Dagen sluttede med demonstration af Krügers fuldskalaanlæg for den nyeste generation af termisk slamhydrolyse, Exelys. Teknologien er omtalt på side 3 og regnes for at være den mest effektive måde til at forbedre biogasproduktion og slamnedbrydning i et anaerobt udrådningssystem. En lang men udbytterig dag var slut for de tilfredse deltagere. Bjarne Mogensen, eller Mette Dam Jensen, 4

5 Vi glæder os til at få renere badevand hele året. Det gavner turismen og er dermed en afgørende faktor for erhvervslivet i Nordjylland. Jacob Andersen, afdelingschef i Hjørring Vandselskab A/S Diamanter er badevandets bedste ven Elektrokemisk desinfektion sikrer blå flag. Nu skal det være slut med bakterier i badevandet ved de danske strande. De senere års voldsomme regnskyl med efterfølgende overløb af kloakkerne, har lukket mange strande i dagevis. Et nyt udviklingsprojekt skal teste hvad der bedst dræber bakterierne inden de løber ud med overløbsvandet. Det hemmelige våben er en elektrokemisk desinfektion udviklet af EctoSys fra tyske RWO Marine Water Technology. Teknologien anvendes til rensning af ballastvand fra skibe, men nu tester Krüger om diamanter har forbedret elektrodeoverfladerne så meget, at metoden også kan bruges til lynrensning af spildevand. Projektet tester yderligere to kendte teknologier til desinfek- tion UV-belysning og kemisk desinfektion. Krüger samarbejder med Teknologisk Institut, DANVA og Spildevandsteknisk Forening og de tre forsyninger Middelfart Spildevand A/S, Vejle Spildevand A/S og Hjørring Vandselskab A/S. Mikael Møller, Vejrradar Afløbssystem Overløbsbassin Dansk Spidskompetence Realteknologi er fremtiden Afløbssystem Renseanlæg Renseanlæg Samstyring er gennem udviklingen og afprøvningen blevet til en intelligent teknologi, der samlet kan betegnes som en realtidsteknologi. Dansk projekt vandt Veolias»Innovation Award 2010Radar Based Flow Forecast«kan forudsige lokalt vejr og tilhørende spildevandsafstrømning, hvorved f.eks. overløb fra kloakker og spildevandsanlæg ved ekstremt regnvejr kan mindskes eller forebygges. Projektet vakte international opmærksomhed, og vandt i december sidste år Veolia s Innovation Award som et eksempel på en intelligent og innovativ løsning på et miljøproblem. Nøglen til den danske succes er realtidsstyring, der er en dansk spidskompetence inden for miljøteknologi. Et realtidssystem, der er skræddersyet til at implementeres som første step under klimatilpasning, kan populært sagt få mest muligt vand gennem renseanlægget og dermed skabe færrest mulige overløb og oversvømmelser. Udviklingsprojektet METSAM har forbundet eksisterende forskning (SWI) og praktiske erfaringer fra eksisterende teknologi (STAR2, Radar-projekt) med udvikling af ny teknologi og testet og demonstreret samspillet i realtidsteknologier på to forskellige oplande i fuld skala. METSAM er et banebrydende udviklings- og demonstrationsprojekt i samarbejde med Københavnske forsyninger og Aalborg Universitet, og resultaterne til nu har også i udlandet haft stor bevågenhed. Hvis du vil vide mere, kontakt Morten Grum, Overløbsanlægget ved Skt. Annæ Plads i København er en del af projektet. 5

6 Nibsbjerg vandcenter er ren vandkultur Vestforsyning A/S står i dag bag Danmarks smukkeste vandværk, nemlig Nibsbjerg Vandcenter, der allerede har vundet to prestigefyldte priser for sin arkitektur. Men vandcentret er også i særklasse på det vandtekniske område med sine to lukkede separate systemer. kan levere 3,8 millioner m 3 rent vand om året kan udvide kapaciteten med 1 million m 3 vand om året kan pumpe 1100 m 3 vand pr. time ved spidsbelastninger ud til forsyningen Vestforsyning stod i 2008 overfor en stor udfordring, da det gamle Holstebro Vandværk havde behov for at udvide kapaciteten. Valget stod mellem at udvide det gamle vandværk eller bygge nyt. Lige som så mange andre danske vandværker var Holstebro Vandværk mere end 100 år gammelt og i flere omgange renoveret og udbygget. Under jorden lå nye og gamle rør og tanke side om side, hvilket ville gøre en udvidelse bekostelig og til noget af et puslespil. Vestforsyning vurderede derfor, at det kunne betale sig at bygge nyt og dermed sikre rent vand til borgerne mange år frem i tiden. Både funktionalitet, behandlingsproces og arkitektur var i fokus da Vestforsyning sendte opgaven i udbud. Krüger vandt idékonkurrencen på det vandtekniske område, mens tegnestuen A2 Arkitekterne blev valgt som arkitekt til byggeriet. Løsningen blev Nibsbjerg Vandcenter, der er et moderne driftsikkert værk, som allerede fra starten er forberedt til fremtidige kapacitetsudvidelser. Sikker vandkvalitet Anlægget har to lukkede separate vandlinjer i paralleldrift. Det giver mulighed for at behandle vand fra to forskellige kildepladser og for at lede vandet i hver sin rentvandstank. Det er først ved udpumpning fra vandværket, at vandet blandes. Det gør det også muligt at sikre rent vand bare ved at holde én behandlingslinje i drift, hvis den anden linje f.eks. skal vedligeholdes eller rengøres. De lukkede filtre forhindrer uved- kommende adgang til vandforsyningen, og ikke mindst forbedrer det indeklimaet og mindsker energiforbruget til affugtning af bygningen betydeligt Prisbelønnet arkitektur Nibsbjerg Vandcenter har også plads til, at skolebørn kan komme og lære om vand. Udenfor er der en legeplads, som både besøgende og områdets børn har stor glæde af. Vandcentret blev indviet i november sidste år og fik Arkitekturprisen 2010 af Holstebro Kommune for bedste erhvervsbyggeri. I marts 2011 blev Nibsbjerg Vandcenter tildelt den prestigefyldte In-situ Pris, ved den årlige Bæredygtig Beton Konference. Bygningens samspil med lokalmiljøet og en meningsfuld anvendelse af betonen gør Nibsbjerg Vandcenter til et lille stykke vandkultur. Rå og naturlig beton giver for eksempel bygningen et rent udtryk, som passer godt med vandværkets opgave med at levere rent vand, sagde formanden for bedømmelseskomitéen, Signe Kongebro fra Henning Larsen Architects, bl.a. ved prisoverrækkelsen. Søren Carsten Nielsen, 6

7 Del viden på Brugergruppen hjælper med at gøre programmet endnu bedre at bruge. Brugergruppen for V-todo blev stiftet hos TRE-FOR Vand tirsdag den 5. april. Mødestedet var ikke tilfældigt valgt, for TRE-FOR er den største bruger af V-todo, og driftsmester Anders Juul, TRE-FOR er da også initiativtageren til brugergruppen. Sloganet»V-todo all you want to do«passer til medlemmerne, som arbejder med drikkevand eller spildevand. De har forskellige indgangsvinkler til de opgavetyper, de bruger V-todo til at administrere. Nogle er udelukkende interesseret i hårde tekniske vedligeholdsopgaver, mens andre lægger vægt på de mere kvalitetsbetonede opgaver som i DDS eller i ISO Læs mere og deltag i debatten på og se gruppens web-blog, hvor udviklerne kan prioritere deres arbejde med at gøre programmet nemmere at bruge. Hvis du vil vide mere og ønsker du adgang til web-bloggen, så kontakt Bo Bartelt, DDS Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed Nye regler ledelsens øgede ansvar stiller krav om overblik Staten øger kravene til forsyningerne i Danmark, og det er først og fremmest et ledelsesansvar. Hos Krüger taler vi om Vandforsyning 2.0 som den fælles overskrift, vi har givet de nye rammer med krav om effektivisering, benchmarking, energibesparelse og ledelsessystemer. Et effektivt styresystem (SCADA) hjælper i dag forsyningerne med at sikre målinger og rapportering af resultater. Dette kan nu udvides med begreber som driftsmål og nøgletal (KPI er). De kan indarbejdes i driftsrapporter, så alle medarbejdere kan følge med i, hvor langt man er nået og hvor langt der er til opfyldelse af målet. Ved opfølgning på den årlige benchmarking opstår der en målsætning om yderligere forbedringer. Det stiller igen krav til driftsrapporteringen og håndtering af de mange data og beregninger, så det er muligt at følge med i forbedringerne. Endelig skal driftstallene kunne løftes over i økonomisystemerne, så man også her har et sandt billede af forsyningens situation. Det er lige præcis alle de opgaver, som V-history version 2.0 er målrettet til at tage sig af målstyring og motivation på én gang. Ledelsessystemer med indbygget DDS er en af de nye opgaver, der skal varetages uden at driftsudgifterne må stige. Det er her V-todo hjælper med at administrere både de hårde tekniske vedligeholdelsesjob og de nye bløde og mere kvalitetsbetonede jobs. Vil du vide mere, kontakt Bo Bartelt, KPI er er både målstyring og motivation Driftstal skal kunne løftes over i økonomisystemet V-familien sikrer at de nye opgaver bliver løst 7

8 IUG understøtter andre nødhjælpsorganisationers arbejde inklusiv Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp og ASF Dansk Folkehjælp. Ingeniører Uden Grænser i Tanzania Latriner og tank til regnvandsopsamling er en verden til forskel i Tanzania. Livet er blevet lettere i landsbyen Kambi ya Faru i Tanzania. Landsbyens skole har fået latriner og vandforsyning, og alle børnene har fået et kursus i hygiejne. Landsbyen gik i 2007 i gang med et ambitiøst byggeprojekt for at få en grundskole, men byggeriet var så dyrt, at de ikke fik råd til at bygge latriner og få vandforsyning til skolen. I 2010 tog Ingeniører Uden Grænser, IUG, initiativ til at forbedre de sanitære forhold i Kambiya Faru og fik støtte til projektet af Krüger og en række andre sponsorer. En del af pengene til projektet kom fra Dansk Vand Grandprix 2010, hvor Krüger var sponsor og valgte samarbejde med Ingeniører Uden Grænser. Lokal forankring Ingeniør Vitus Nielsen har været med IUG i Tanzania i to omgange for at gennemføre projektet. Arbejdet består af beregninger, tegninger og byggeledelse plus samarbejde og alle mulige uforudsete opgaver, derudover lytter man og lærer fra sig, fortæller Vitus Nielsen. sendt af sted for at få skolens vandforsyning på plads. Der er et stort potentiale for regnvandsopsamling på skolen, da skolens tag er stort nok til at opsamle tilstrækkeligt med vand til at supplere den eksisterende vandforsyning året rundt. Vi byggede en nedgravet tank af lokale billige materialer og anvendte byens håndværkere, forklarer Vitus Nielsen, og fortsætter: Der blev gravet en grav til latrinerne og opmuret fundamenter og toiletbygning. Håndværkerne blev trænet i støbning af dækplader til latrinerne med korrekt hulstørrelse og fald, så toiletterne er nemme at holde rene. Vand fra himlen I anden omgang blev Vitus Nielsen sammen med Kirstine Larsen Underbjerg Efter vi rejste hjem har de på eget initiativ bygget et vandtårn, der gør det muligt for eleverne at få vand ud af hanen ved latrinerne. Før havde de 2 km til vand nu kan de vaske hænder med det samme og får det gjort. Som en del af projektet har den lokale NGO Karatu Development Association skrevet en manual,»how to Build a Rainwater Harvesting Tank«, så lokale bygmestre og håndværkere kan kopiere projektet andre steder. Anne Abraham, 8

9 Vand tanken kan dagligt forsyne hver af skolens 254 elever med 2,2 liter vand En verden til forskel IUG viser i sit jubilæumsskrift et imponerende tilbageblik på mangfoldige projekter foreningen har bidraget til. Den danske afdeling af Ingeniører Uden Grænser har lige fejret 10 års jubilæum. Organisationen er baseret på frivillige kræfter, der gerne vil gøre en positiv forskel. Formålet med organisationen er at stå til rådighed med teknisk bistand til andre nødhjælpsorganisationer og at kunne rykke ud med kort varsel. I dag er der et lille sekretariat i København, der holder styr på tropperne og flere underafdelinger landet over. Behovet for hjælp ude i verden er stort, og gennem de seneste 10 år har IUG været med i mere end 30 større projekter verden over. Projekterne og assistanceopgaver spænder vidt fra hjælp efter oversvømmelser, tsunami, krig, folkemord, jordskælv og til fattigdom og nød. Det første hjælpeprojekt i var hjælp til renovering af et værested for handicappede i Bulgarien, og siden er opgaverne strømmet ind. Der har været assistance til projekter for mineafrydning, der er etableret boliger til hjælpearbejdere, bygget vandforsyninger, broer, veje, skoler og skabt infrastruktur. Det muliges kunst Det er frivillige, primært ingeniører, der hjælper med traditionelle ingeniøropgaver under yderst utraditionelle forhold. Det er udfordrende at rejse ud, man skal kunne bygge med de forefindende materialer og være innovativ på stedet uden at give afkald på kvalitet. Nogen gange er det også helt specielle kompetencer, der kan blive brug for. Et eksempel er Caroline Meyer White, der arbejdede med at skabe bygninger af naturmaterialer som halm og ler. Da hun i 2006 hørte om jordskælvet i Pakistan, mangelen på huse og den truende vinter, gik det op for hende, at hun faktisk havde specialkompetence at byde på. Hun tog til Pakistan og holdt to workshops om byggeri. Hendes opgave var især at hjælpe de lokale med at få bygget hytter af ler, halm og bambus lige det, der var hendes speciale. Det er nogle af de bedste oplevelser i mit liv, udtaler Caroline Meyer White i Jubilæumsskriftet. Vidste du at Veolia s hjælpe organisation IUG vil Veolia Environnement også i Foundation årligt deltager i ca. 400 projekter fremtiden hjælpe verden over. Se www. mennesker fondation.veolia.com i nød i fattige lande. Fokusområderne bliver vand, sanitet, sundhedsfaciliteter og skoler. En pålidelig forsyning med rent vand er basal forudsætning for al udvikling. Anne Abraham, 9

10 Vand er en fødevare Der er ingen vej udenom at indføre Dokumenteret Drikkevandssikkerhed, mener Stig Eskildsen, Forsyning Ballerup. Borgerne i Ballerup kommune skal kunne stole på, at kvaliteten af deres drikkevand er i orden. Det er den højeste prioritet i Forsyning Ballerup, der derfor er godt i gang med at indføre Dokumenteret Drikkevandssikkerhed, DDS. DDS indeholder en række forebyggende tiltag der skal gennemføres i den daglige drift for at sikre vandkvaliteten forsyningernes svar på fødevarevirksomhedernes eksisterende systemer. V-todo kan tilpasses både små og store forsyninger Selv om det endnu er frivilligt, er mange vandværker allerede gået i gang med at indføre DDS, herunder Forsyning Ballerup. Her sidestiller man drikkevand med fødevarer, og vandforsyningen med en fødevarevirksomhed og det stiller store krav til hygiejne og dokumentation. Vi skal gøre os fortjent til borgernes tillid hver dag, for hvis vi ikke kan levere rent vand, så er konsekvenserne, at folk risikerer liv og helbred. Det er baggrunden for at vi allerede tidligt besluttede at indføre Dokumenteret Drikkevandssikkerhed, fortæller vandingeniør Stig Eskildsen, og pointerer: Det var dog flere forureningssager, og ikke mindst den efterfølgende heftige mediedebat, der for alvor fik os til at fremskynde projektet. At stå med kunder, der ikke kan få rent vand i ugevis eller bliver syge, er det værste mareridt, jeg kan forstille mig. Det vil vi gerne undgå. Forureningssagerne tydeliggjorde for alle danske vandforsyninger, at vi skal kunne dokumentere overfor kunderne, at vi har handlet forsvarligt, forklarer Stig Eskildsen. Allerede inden havde Forsyning Ballerup bestilt en tilstandsrapport hos Krüger. Tilstandsrapport var en øjenåbner Vi mente, vi havde godt styr på det hele, men Krügers tilstandsrapport var alligevel en øjenåbner. Vi opprioriterede indførelsen af DDS, efter vi fik gennemgået alle vores vandværker og pumpestationer med en tættekam og kritiske uvildige øjne. Vi har allerede udbedret de kritiske forhold, vi har en plan for indsatsen, og vi har fået et ledelsesredskab, siger Stig Eskildsen. Forsyning Ballerup tager f.eks. flere vandprøver end de lovpligtige, som et led i den øgede sikkerhed, og er begyndt at indføre DDS i organisationen. V-todo kører light version af DDS DDS-planen er ikke altid lige nem at implementere, men Forsyning Ballerup har valgt at indføre DDS i den daglige drift af vandforsyningen ved hjælp af Krügers system til driftsbaseret vedligehold V-todo. Her har Forsyning Ballerup i første omgang udarbejdet en særligt kalenderstyret version, som gør implementeringen af DDS hurtigere operationel og anvendelig. Jeg er ikke i tvivl om at automatiseret ledelsesstyring er fremtiden, det giver muligheder for at forebygge mere effektivt og optimere driften. Men ud over systematisk og øget kontrol skal rutinerne skærpes f.eks., når vi åbner tanke eller på andre måder åbner op direkte ind til drikkevandet. Vi er opmærksomme og kører løbende overvågning, men endnu har vi ikke en sensor, der slår alarm straks, hvis der spores bakterier i vandet. Men den skal nok blive opfundet en dag, mener Stig Eskildsen. Erling V. Fischer, 10

11 Arla Foods Hoco genanvender 800 til m 3 vand i døgnet Krüger Aquacare hjælper ARLA»tættere på naturen«grøn behandling af genindvundet vand hos ARLA Foods Hoco UV-lys giver ekstra sikkerhed og sparer både vand og penge. Hos Arla er alle råvarer baseret på naturen, og der er konstant fokus på miljøet, og på at udnytte de nyeste teknologier og forskningsresultater i produktionen. Closer to nature er en integreret del af den globale Arla-koncerns værdigrundlag. I Holstebro fremstiller Arla Foods Hoco kaseinat, der er koncentreret mælkeprotein. Her er genbrug af vand et prioriteret indsatsområde. Vi bruger rigtigt meget vand, og derfor er det vigtigt for os at bruge det med omtanke. Vi genbruger vand først og fremmest for miljøets skyld, men også ud fra et økonomisk synspunkt, for vand er dyrt og også dyrt at komme af med, forklarer Theis Dahlgaard, der er koordinator for kvalitet, energi og miljø i Arla Foods. Selv om vi har membranfiltre, der i princippet fjerner alle bakterier, ønsker vi at sikre det genindvundne vand yderligere. Vi forhandlede om forskellige løsninger og valgte efter moden overvejelse Krügers UV-behandlingssystem til at give os sikkerhed på de yderste marginaler, fortæller miljøkoordinator Arne Larsen. Arla Foods Hoco genanvender 800 til m 3 vand i døgnet, så der er virkelig penge at spare ved at genbruge vand, men vandkvaliteten skal være i orden. UV-lys en grøn løsning I samarbejde med Krüger fandt vi frem til en samlet pakkeløsning, der kunne kobles direkte på vores system, inklusive tank, UV-lamper, it-monitorting og indbygget alarm, hvis noget går galt. Vi har kørt med det i et år nu, og tænker på at udnytte UV-Lys på andre områder. IT-overvågningen med analysedata har kørt separat her i det første år, men på et tidspunkt skal det kobles til vores eget system. Arla Foods Hoco genbruger al overskudsvand fra produktionen, og det genindvundne vand filtreres i første omgang til drikkevandskvalitet. Derefter filtreres det i flere omgange og genanvendes på flere niveauer. Men vandet skal hele tiden være bakteriefrit, da det anvendes til rengøring. Fødevaresikkerhed Vi arbejder med fødevarer, der kræver en høj hygiejnestandard, derfor lægger vi vægt på, at UVlyset, der naturligt udrydder alle bakterierne, er en grøn løsning. Den metode går hånd i hånd, med vores ønske om at komme tættere på naturen, understreger Arne Larsen. Det er ikke alene en effektiv løsning, det er også en meget omkostningseffektiv løsning, for udgifterne til vedligehold er minimale, og systemet passer nærmest sig selv, fortæller Arne Larsen, og fortsætter: UV-lys-projektet er på godt jysk blevet en succes. Det har kørt lidt over et år nu, og vi er ovenud tilfredse med løsningen. Ikke alene er UV-lys uhyre effektivt, det er også overraskende billigt i drift og vedligehold. Der er endvidere indhentet den nødvendige dokumentation til Hocos HACCP-risikovurdering, således at der er sikkerhed for, at UV-lamperne ikke medfører forringet fødevaresikkerhed for kunderne. I en indkørselsperiode skal man selvfølgelig gøre sig erfaringer og samle ekstra mange data, men nu har vi fintunet processen og har stabile data. Det betyder, at vi ikke har brug for så mange laboratorie analyser, som tidligere, så der er oven i købet en ekstra besparelse, slutter Arne Larsen. Leif Rübner, 11

12 Lille verdensnyhed Et minimum af sliddele Effektiv skyllefunktion Velafprøvet teknologi Cirkulære bassiner nu med vakuumskylletårn på sidelinjen Vakuumskyllesystem holder automatisk bassinanlæg rene med minimalt vedligehold. Krüger er barslet med en kundegenereret verdensnyhed nemlig et vakuumskylletårn, der kan placeres ved væggen af et eksisterende cirkulært bassinanlæg i stedet for som traditionelt, ved cirkulære bassiner, ude i midten. Da Skive Vand A/S Spildevandssektionen skulle have et skyllesystem til sit cirkulære»sparebassin«i Lyby, udbad Skive Vand sig en løsning, hvor skylletårnet, står ude i Sump siden. På et møde havde sektionsleder Jørgen Rasmussen foreslået, at det skulle være et krav. Krüger tog udfordringen op, og ved hjælp af et vakuumskylleanlæg kombineret med et smart design af støbningen af bundpladen, er det nu lykkes at designe en lille verdensnyhed, nemlig et vakuumskylletårn, der kan sættes ved væggen af cirkulære bassiner. Skive Vand A/S er allerede gået i gang med byggeriet på baggrund af Krügers tegninger og beregninger. Sektionsleder Jørgen Rasmussen, der er ophavsmand til innovationen, siger: Når først man har tænkt tanken, så er det bare så logisk, at også et vakuumskylletårn selvfølgeligt skal kunne stå i siden af et cirkulært bassin, når man bygger til. Der står det jo i alle andre typer af bassiner. Det er nemmere for os og på alle måder billigere. Og så er det jo sjovt at inspirere til innovation og at få sit ønske opfyldt. Fordelene er, at man sparer anlægsudgifter til broen og ikke mindst vedligehold af samme. De fleste tanke som skal ombygges til bassiner skal opdriftsikres, hvorfor støbning i bunden i de fleste tilfælde er nødvendigt. I praksis betyder denne løsning, at der skal støbes med ensidig hældning frem for fald fra centrum. Der er minimale udgifter til drift og vedligehold og det er en solid løsning, siger Jørgen Rasmussen. Kundedrevet innovation og nu kommer der en ny»skivemodel«på hylden, når ældre cirkulære bassiner fremover skal have et skyllesystem. Om vakuumskylleanlæg Princippet i et vakuumskyllesystem er enkelt men effektivt. Når vandet i bassinet når op til øvre styreniveau, giver styringen automatisk signal til, at vakuumpumpen suger vand fra bassinet op i tårnet. Samtidig lukkes den oppustelige skylleventil med overskudsluft fra vakuumpumpen. Når skylletårnet er fyldt stopper vakuumpumpen, og når bassinet igen er tømt for vand, åbnes vakuumventilen og udløser hermed en kraftig skyllebølge hen over bassinbunden, der renser bundfaldet ud. En enkelt skylning er nok til at få bundpladen ren. Raoul Roestenberg, Krüger har mange års erfaring med levering af skyllesystemer, Skyllekammer 12

13 Vi vil have en enkel løsning Amagerforbrænding vil filtrere spildevandet, og anvende det til at køle slagger. Når man skal have en løsning til et internt hjælpeanlæg, så ønsker man i virkeligheden bare at få noget, der fungerer og hverken er for dyrt eller komplekst, siger projektleder Eskild Aunstrup, Amagerforbrænding. Spildevand fra Amagerforbrændings affaldsforbrændingsanlæg er hidtil blevet renset ved bundfældning i en slaggesø, og varm slagge og aske fra affaldsforbrændingsanlægget er blevet kølet ned alene med havvand. Amagerforbrænding opnår: Genbrug af spildevand erstatter rensning i nuværende slaggesø Høj hydraulisk kapacitet Robusthed med hensyn til flowog stofvariationer i spildevandet Stor driftssikkerhed, der bl.a. skyldes mulighed for fjern overvågning Men nye skærpede spildevandsregler krævede en generel indsats i forhold til udledning af spildevand, og Amagerforbrænding gik derfor i gang med at undersøge, hvad der kunne gøres. De fandt frem til, at Amagerforbrænding i stedet for at udlede spildevand kunne filtrere spildevandet, så det kunne genanvendes til afkøling af slagge. Dermed vil der stort set ikke skulle udledes spildevand fra virksomheden. Krügers løsning Et anlæg, baseret på udfældning af slam med polymer og med slamseparering i en lamelseparator. Designet til at kunne rense spildevandet til et niveau, så det kan genanvendes internt til slaggekøling mv. og med mulighed for senere udbygning. Amagerforbrænding er kendt for sine mange grønne initiativer, og har da også siden 2006 allerede reduceret spildevandsmængden ved hjælp af en ændring af slaggetransport systemet, fra m 3 til m 3 i Det er efterhånden indlejret i os, at vi altid søger en grøn gevinst i ethvert projekt, og for at reducere udledningen af spildevand og vandforbruget ønskede vi at optimere yderligere. Vi fandt frem til at vi for at kunne genbruge spildevandet, havde behov for et filtreringsanlæg, så spildevandet kan renses og ledes videre til slaggekøling. Vi skal stadig supplere med lidt havvand, men vi forventer at opnå en nulløsning på spildevandsudledningen, fortæller Eskild Aunstrup. Opgaven gik i udbud i 2010 og Krüger vandt udbuddet, fordi de var i stand til at levere en enkel løsning, der er effektiv og billig i drift og vedligehold. Anlægget er under montage og forventes at kunne gå i drift hen over sommeren Hvis du vil vide mere, kontakt Leif Pedersen, 13

14 Database samler karakteriseringer af mikroorganismer i rådnetanke Fremtidens værktøj til optimering af renseanlæg med rådnetanke er en database, der kan hjælpe med at løse visse driftsproblemer. Siden 2006 har Krüger sammen med Spildevandsteknisk Forening, Kemira og en række forsyninger medvirket i udviklingsprojektet»den Mikrobiologiske Database«på Aalborg Universitet. Hovedformålet med projektet har været at kontrollere samt klarlægge de mikroorganismer, som lever i det aktive slam på renseanlæggene, og som tager del i den biologiske rensning af kvælstof og fosfor. Forsyningernes renseanlæg baserer sig på forskellige renseprincipper. Det giver en enestående mulighed for at kunne identificere de forskellige renseprincippers påvirkning af typer af mikroorganismer i anlæggene. Kortlægningen og resultaterne i databasen er allerede nu et nyttigt værktøj til løsning af visse driftsproblemer og kan benyttes til optimering af anlæggene med henblik på en forbedret biologisk fjernelse af kvælstof og fosfor. Aalborg Universitets forskning har bidraget til ny viden inden for området og der er udgivet flere videnskabelige artikler. Databasen har vist sig at være en så stor succes, at Aalborg Universitet sammen med bl.a. Krüger den 1. januar 2011 startede et tilsvarende projekt, hvor fokus er flyttet til rådnetankene på renseanlæggene. Krüger skal stå for indhentning af de fysiske og driftsmæssige data fra de deltagende forsyninger samt opbygning af selve databasen. Ved hjælp af fluorescensmikroskopi og andre avancerede molekylærbiologiske metoder undersøges slamprøverne, og der vil ske en karakterisering af de mikroorganismer der findes deri. Aalborg Universitets afdeling»sektion for Bioteknologi«står for dette spændende pionerarbejde. Jeg er sikker på, at denne database bliver en ligeså stor succes som»den Mikrobiologiske Database«, siger Professor Per Halkjær Nielsen. Projektet løber foreløbigt frem til Vibeke Borregaard, Satellit anlæg sparer energi og reducerer kvælstofudledningen ved onlinestyring. Store og små renseanlæg samme effektive online styring Samlet it-strukturer giver driftslederen det optimale overblik. Nu kan små renseanlæg også få onlinestyring, og optimere rensningen og samtidig minimere energiforbruget. Hos SK-Forsyning har de to små renseanlæg i Slots Bjergby og Sørbymagle siden 2010 haft deres egen online styring som satellitter på Slagelse Centralrenseanlægs store STARprofessional computer. Fordelene er flere. Først og fremmest kan de små anlæg nu opnå besparelser på mere end 70 procent i beluftningen, og dermed mindskes energiforbruget. Dernæst har de små anlæg fået et stabilt og meget lavt kvælstofindhold i udløbet selvom denne type anlæg typisk kun er designet til nitrifikation. Tine Ønnerth, % STAR opstart ENERGIFORBRUG

15 Inspektion af rådnetanke sikkerhed frem for alt Vejle Renseanlæg valgte hjælp til sikkerhedsledelse, da de skulle se en rådnetank efter i sømmene. Der stod en rådnetank på renseanlægget i Vejle, og ingen vidste, hvornår tanken sidst var blevet inspiceret. Den havde produceret gas i mere end 30 år. Maskineriet var blevet tilset undervejs, men da anlægget er så godt som selvkørende som så mange andre anlæg, var viden om tankens tilstand over årene gået tabt i takt med personaleomsætningen. Vi havde ikke kendskab til historikken, og besluttede på den baggrund, at det var på tide at få den inspiceret, fortæller, Claus Christensen, der er driftsleder for renseanlæg i Vejle Spildevand. Da der tidligere havde været en gasulykke på renseanlægget tilbage i 1990, og ingen havde eksakt viden om lige præcis den rådnetank, der skulle åbnes, udbad Claus Christensen sig ekstern eksperthjælp fra Krüger til operationen, der tidligt i forløbet var med til at give sparring. Det gav os en ekstra sikkerhed, og hjalp os også med at få informeret alle de instanser, der skulle informeres efter reglerne. Vi var utroligt glade for at have maskinmester Lars Dalum Nielsen fra Krüger til at være indsatsleder, og vi lærte en del om rådnetanken undervejs, siger Claus Christensen. Hemmeligheden bag en vellykket inspektion af en rådnetank er forberedelse, en høj grad af sikkerhed og detaljeret planlægning. Udover at vi var i sikre hænder, fungerede inspektionen næsten som en sikkerhedsøvelse, så vi en anden gang er 100 procent sikre på, at vi kan styrere inspektionen selv, pointerer Claus Christensen. Da betonen i tanken blev inspiceret, viste det sig, at det var det helt rigtige tidspunkt at gøre det på, da betonen havde behov for renovering inden for et til to år. Heldigvis havde Vejle Spildevand forlods forberedt en renoveringsplan, der var lige til at tage i brug. Vi tømte og rensede tanken for slam og sand. Nu er renoveringen ved at være på plads, og vi forventer snart at fylde vand og podeslam på anlægget og være kørende igen, siger Claus Christensen. Da tanken nu alligevel var tømt, blev der også gennemført ændringer af rørføringen og andet. Vi fik sikkerhedsledelse og efterfølgende god rådgivning. Vi lærte også en masse om den anden rådnetank, vi har, og ved nu hvornår den skal inspiceres. Nu har vi sat de næste datoer for inspektion af rådnetankene ind i vores vedligeholdelsessystem. Det her viser, hvor vigtigt det er at have styr på vedligeholdelseshistorikken, og det satser vi på at få sikret fremover, slutter Claus Christensen. Hvis du vil vide mere, kontakt Peter Blaaberg, 15

16 Nyt kontor i Aarhus Inspirationsmøde og reception markerede indvielse af nyt kontor i Aarhus. Den 1. april holdt Krüger reception i sit nye kontor i Aarhus, og det var ikke en aprilsnar for allerede i december sidste år skete indflytningen, så alle medarbejdere var på plads til receptionen. Vi er stolte af vores nye domicil i Aarhus og glade for at vise lokalerne til vore kunder og samarbejdspartnere, sagde Leif Bentsen, direktør for Krüger Danmark, da han bød gæsterne velkommen til receptionen og en hyggelig eftermiddag. Receptionen blev kædet sammen med et temamøde, hvor kunder kunne få ny inspiration inden for områder som energioptimering og carbon footprint, klimasikring, benchmarking, optimering af drift og vedligehold med mere. Krüger åbnede også døren til nogle af de mange spændende udviklingsprojekter som for eksempel Exelys TM, METSAM og Desinfektion. Anne Abraham, Krüger A/S Haslegårdsvænget Aarhus V Tlf.: Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tlf Krüger Stafetten: 27. august 2011 Se mere på openwater.dk Haslegårdsvænget 18 DK-8210 Aarhus V Tlf Vandkamp Stil et svømmehold til Krüger Stafetten lad dig udfordre og svøm en tur rundt i Københavns havn. Kan din virksomhed stille et eller flere entusiastiske svømmehold på fire mand m/k, der er parate til at dyste i Krüger Stafetten i august? Så tilmeld jeres hold på openwater.dk og se frem til en Indkildevej 6 C DK-9210 Aalborg SØ Tlf Krüger Aquacare Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup Tlf underholdende eftermiddag med motion og sammenhold i det rene vands tjeneste. Krüger Stafetten er en nyskabelse og en del af arrangementet Christiansborg Rundt. Sidste år sprang svømmere i Københavns havn, mens endnu flere venner, familiemedlemmer og turister heppede på deltagerne undervejs. Krüger Stafetten er for firmahold, familiehold, forsyningshold og alle andre hold. Der kan stilles med fire svømmere, som hver skal svømme 500 meter. Krüger Stafetten er en sjov oplevelse, som samtidig markerer, at vandet i Københavns Havn er så rent, at man kan svømme i det. Start og slut er ved Den Sorte Diamant. Ruten er smuk, hvis man ellers har tid til at nyde byen set fra vandsiden. Dansk Svømmeunion står bag arrangementet. Sidste år stod kronprinsesse Mary, der er protektor for Dansk Svømmeunion, og Terry Mah, daværende administrerende direktør for Krüger, for præmieoverrækkelsen til vinderne af svømmestafetten. Men alle deltagere får ære, diplom og en helt enestående oplevelse. Anne Abraham, Se også for flere informationer om de forskellige løsninger og produkter. Krüger Nyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen. Nyhedsbrevet sendes til Krügers kunder i Danmark. Ansvarshavende redaktør: Ole Røsdahl, administrerende direktør Redaktør: Anne Abraham, HR og kommunikationschef Layout: vielendank.dk, Aarhus Oplag: stk.

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer Programbeskrivelse Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015 Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer WATER TECHNOLOGIES Dag 1 - Tirs. 24/11 Afgang ca. 15.30 fra henholdsvis

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden 2014 1 Oversigt Fremtidens Renseanlæg (Billund BioRefinery).... 4 Fremtidens Drikkevandsforsyning.... 4 Miljøeffektiv rensning af miljøfremmede stoffer

Læs mere

Produktions IT i Aarhus Vand A/S 24. januar 2012

Produktions IT i Aarhus Vand A/S 24. januar 2012 Produktions IT i Aarhus Vand A/S 24. januar 2012 IT i Aarhus Vand set i frøperspektiv. IT i Aarhus Vand de store linier Administrativt IT og Produktions IT Fælles SRO nyt SRO system i Produktionen. En

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER Oktober 2014 OM LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Lyngby-Taarbæk Forsynings opgave er at sikre rent drikkevand til alle forbrugere og sørge for at aflede og rense spildevandet,

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

- bliv kilden til et bedre miljø!

- bliv kilden til et bedre miljø! Spildevandsoperatør på Ferskvandscentret - bliv kilden til et bedre miljø! 2 Indhold Forord...3 Uddannelse til spildevandsoperatør på Ferskvandscentret...4 Grundkursus i spildevandsrensning (inkl. introduktionsforløb)...6

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER

ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER PIONEERED BY: ENERGI DATA BRUGER VAND RESILIENCE LAB DENMARK ER ET QUATTRO HELIX SAMARBEJDE MELLEM FORSKNINGS- OG UDDANNELSESINSITUTIONER,

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN UDKAST Virksomhedsplan 2015 Forord Nærværende virksomhedsplan er nr. 3 i rækken, der er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016. Virksomhedsplanen dækker selskaberne;

Læs mere

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden!

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden! Ventilationsservice Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice - så er alt i orden! Godt indeklima er en god forretning Klima- og ventilationsanlæg der ikke

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Laborantdagene 2012 nyeste teknologi og projektledelse i centrum

Laborantdagene 2012 nyeste teknologi og projektledelse i centrum 2-dages konference d. 2. og 3. maj 2012 Laborantdagene 2012 nyeste teknologi og projektledelse i centrum Få nyeste viden om mikro- og nanosensorer Få indblik i mulighederne med Danmarks nye store biobank

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

NETVÆRKSMØDE. Om vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde. 25. februar 2015, Teknologisk Institut, Aarhus

NETVÆRKSMØDE. Om vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde. 25. februar 2015, Teknologisk Institut, Aarhus NETVÆRKSMØDE Om vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25. februar 2015, Teknologisk Institut, Aarhus Et bud på fremtidens innovative vandbehandling inden for grundvandsforurening og drikkevandsforsyning

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Att.: Yyyy Xxxx, Driftsleder, e-mail: vand@mail.dk, mob.: 99 88 77 11. Tilbud nr. 2015-xxx, robotstyret inspektion af én 960 m3 rentvandstank

Att.: Yyyy Xxxx, Driftsleder, e-mail: vand@mail.dk, mob.: 99 88 77 11. Tilbud nr. 2015-xxx, robotstyret inspektion af én 960 m3 rentvandstank Vandværk s.m.b.a. Sorø, d. 10. februar 2015 Vej 9999 Danmark Att.: Yyyy Xxxx, Driftsleder, e-mail: vand@mail.dk, mob.: 99 88 77 11 Tilbud nr. 2015-xxx, robotstyret inspektion af én 960 m3 rentvandstank

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand!

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand! Vores vand Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder, efterhånden som de gamle tørrede ud. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Borgertilfredshed en nøgle til succes

Borgertilfredshed en nøgle til succes Borgertilfredshed en nøgle til succes De syv virksomheder bag Kloakpartner bruger store ressourcer på borgerinformation og på at minimere generne for borgerne. Vi anvender en række forskellige værktøjer

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S

Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S 1 2 1976 Den første svømmehal 1978 Den første svømmehal i udlandet 1979 Det første vandland 1983 Fuldautomatiske doseringsautomatikker Offentlige svømmeanlæg

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger Nationalt Vandtestcenter Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI Projektleder for Nationalt Vandtestcenter 1 18. marts 2015 Nationalt

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne Intro Lidt om NIRAS Implementerings processen generelt BIM implementering i NIRAS Hospitalsbyggerierne BIM implementering i Hospitalsbyggerierne

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER Cleaner water Greener environment GRUNDFOS Offentlig Privat samarbejde om lokal rensning af spildevand på Herlev Hospital Jakob Søholm, Director, Municipal Segment, Grundfos BioBoosterA/S Click to edit

Læs mere

Flygts TOP nøglefærdige pumpestationer KOMPLETTE FORMONTEREDE LØSNINGER

Flygts TOP nøglefærdige pumpestationer KOMPLETTE FORMONTEREDE LØSNINGER Flygts TOP nøglefærdige pumpestationer KOMPLETTE FORMONTEREDE LØSNINGER INTRODUKTION Når pålidelighed er alt TOP pumpestations fordele Formonteret og fabrikstestet Selvrensende design Dokumenteret ydeevne

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Vi arbejder for en bæredygtig udvikling

Vi arbejder for en bæredygtig udvikling N R 2 2 0 1 0 Vi arbejder for en bæredygtig udvikling Effektivt værktøj til benchmarking Start med et oversvømmelseskort Rene affaldsvogne på sygehuse DLD TM udnytter energien to gange LEDER Leif Bentsen

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere