Elev vejledning. Elev vejledning version Januar Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk"

Transkript

1 Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er en timeout på 10 min, så husk at trykke gem ofte, når du er i gang med at udfylde dit grundlag, ellers vil du blive logget ud og det du har skrevet siden sidste gang du gemte vil være tabt. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning på Optagelse.dk, ved enten at klikke på Søg ungdomsuddannelse eller Digital ansøgning og uddannelsesoversigt (Se Figur 1). Elev vejledning version Januar

2 Figur 2 - Ansøg med login Der er tre typer af login der kan benyttes: UNI- login, Digital Signatur eller NemID. Skoleelever, der går i 9. eller 10. klasse, skal logge på med UNI- login. Vi har i denne vejledning valgt at følge Ada Optag en 9. klasses elev på TESTGRUNDSKOLEN, da Ada går i 9. klasse logger hun på med UNI- login. Ada vælger derfor Ansøg med login. (Se figur 2). Figur 3 - UNI- login Du logger ind ved at indtaste Brugernavn og Adgangskode, hvorefter du klikker på Log ind. Elev vejledning version Januar

3 1 Personlige oplysninger Det første du ser, når du er logget på med dit UNI- login, er siden med dine Personlige oplysninger. Figur 4 - Personlige oplysninger Under de personlige oplysninger kan du redigere E- mail, Telefon og Mobil for dig selv og dine forældre/værger. De øvrige oplysninger er hentet fra din skoles administrative system. Hvis der er fejl i adresseoplysningerne, skal du kontakte skolen. Hvis du har ændret i din eller dine forældres e- mailadresse eller telefonnumre, skal du klikke på knappen Gem øverst til højre eller nederst til højre på siden (Se figur 4). Elev vejledning version Januar

4 2 Karakterer Figur 5 - Fanebladet karakterer Du kan se dine karakterer ved at klikke Karakterer i den øverste sorte bjælke (Se Figur 5). Figur 6 - Karakterer Her kan du se standpunktskarakterer og prøvekarakterer fra afgangseksamen (Se figur 6). Elev vejledning version Januar

5 Figur 7 - Prøveforberedende undervisning Under karaktererne kan du se hvor mange år du har haft Tysk og Fransk, som Prøveforberedende undervisning. 3 Grundlag Næste trin i uddannelsesplanen er dit Grundlag. Det vælges ved at klikke på fanebladet Grundlag. Figur 8 - Grundlag meldt ind via ekstern grænseflade Som det ses i ovenfor på Figur 8, så er tekstfeltet gråt og længere oppe er der en gul trekant med udråbstegn samt tekst, der gør opmærksom på at informationerne ikke kan ændres på Optagelse.dk. Det skyldes at nogle vejledere bruger et vejledningsprogram til at lave elevens grundlag. Hvis dette er tilfældet, så er det ikke muligt at ændre i felterne på Optagelse.dk. I det tilfælde skal ændringerne først laves i det eksterne vejledningssystem og derefter sendes til Optagelse.dk. Elev vejledning version Januar

6 Vigtigt! Der er en timeout på 10 min, så husk at trykke gem ofte, når du er i gang med at udfylde dit grundlag, ellers vil du blive logget ud og det du har skrevet siden sidste gang du gemte vil være tabt. Hvis du bruger Optagelse.dk til at skrive dit Grundlag i, så ser det ud som på Figur 9: Figur 9 - Præsenter dig selv feltet Her kan du se et eksempel på hvordan Præsenter dig selv feltet kan udfyldes (Se Figur 9). Figur 10 - Hvad vil du bruge uddannelsen til? feltet Her kan du se et eksempel på hvordan Hvad vil du bruge uddannelsen til? feltet kan udfyldes (Se Figur 10). Elev vejledning version Januar

7 Figur 11 - Oprettelse af Brobygningsaktiviteter Først klikker du på knappen Tilføj ny aktivitet (Se Figur 11), hvorefter der kommer en popup. Figur 12 - Valg af brobygningsaktivitet Her skal du vælge, hvilken type af brobygningsaktivitet du har deltaget i (Se Figur 12). Elev vejledning version Januar

8 Figur 13 - Lokation og varighed af Brobygningsaktivitet Du kan skrive, hvor brobygningsaktiviteten foregik, i det store tekstfelt. Derefter kan du indtaste antallet af dage i det lille felt. Til slut trykker du på Tilføj for at tilføje brobygningsaktiviteten til dit Grundlag. Figur 14 - Brobygningsaktiviteter eksempel Her kan du se et eksempel på hvordan Brobygningsaktiviteter feltet kan udfyldes (Se Figur 14). Elev vejledning version Januar

9 4 Uddannelsesønsker Når du har færdiggjort dit Grundlag, så klikker du videre på fanebladet Uddannelsesønsker. Årsagen til, at ansøgeren i denne vejledning søger så mange forskellige uddannelser, skyldes, at vi gerne vil vise hvordan man ansøger til fem forskellige typer af uddannelse. De fem uddannelser der søges er: Frisør, Gymnasium (STX), 10. Klasse på en efterskole, Bygge og Anlæg og Meddelelse om andre aktiviteter. Her skal du angive dine uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge. Vælg uddannelsesønske ved at klikke på knapperne Tilføj prioritet i venstre side. Du kan senere ændre i prioriteringen. Figur 15 - Tilføj uddannelsesønske Som udgangspunkt ser fanebladet Uddannelsesønsker ud som Figur 15. I denne vejledning vil ansøgeren søge 5 forskellige uddannelser, for at vise hvordan du kan søge disse 5 typer af uddannelser. Elev vejledning version Januar

10 4.1 Valg af Erhvervsuddannelse (EUD) Frisør Figur 16 - Valg af uddannelsesområde Først vælger du uddannelsesområde ved at klikke på det ønskede område i dropdown menuen, i dette tilfælde vælger vi Erhvervsuddannelser (Se Figur 16). Figur 17 - EUD- nøglen Når man vælger uddannelsesområdet Erhvervsuddannelser, så tilføjes EUD- nøglen nederst på siden. Her kan du få mere information om alle erhvervsuddannelserne ved at klikke på linket på Figur 17. Elev vejledning version Januar

11 Figur 18 Indgang Herefter vælger du erhvervsindgang i dropdown menuen. Frisøruddannelsen hører under Krop og stil (Se Figur 18). Figur 19 Uddannelse Du kan nu vælge uddannelsen, ved at klikke på Frisør i dropdown menuen, som det kan ses på Figur 19. Elev vejledning version Januar

12 Figur 20 Speciale Nogle Erhvervsuddannelser har også Specialer. Hvis den erhvervsuddannelse du ønsker at søge har et eller flere specialer, så kan du vælge Speciale ved at klikke på det ønskede speciale i dropdown menuen, som det kan ses på Figur 20. Bemærk, at det langt fra er alle erhvervsuddannelser, der har specialer, hvis den erhvervsuddannelse du ønsker at søge ikke kommer frem, når du udfylder Speciale, så kan det være en ide at lave samme søgning uden at udfylde feltet Speciale. Der henvises til EUD nøglen for at få en oversigt over erhvervsuddannelserne. noeglen.aspx Figur 21 - Valg af Postnummer eller Region Herefter skal du vælge postnummer eller region for den institution, du gerne vil optages på. Vælg fra en af de to lister Postnummer eller Region. De mulige uddannelser vises nu nederst på siden. Se Figur 22. Elev vejledning version Januar

13 Figur 22 - Valg af Institution Du skal nu vælge den institution, du gerne vil optages på ved at klikke på den grønne pil ud for institutionsnavnet. Se figur 22. Detaljer for den enkelte uddannelse bliver foldet ud og du skal tage stilling til de forskellige valgmuligheder. Elev vejledning version Januar

14 Figur 23 Valg af Uddannelse, Speciale og Uddannelsesaftale Først vælges uddannelsen Frisør, hvorefter det bliver muligt at vælge hvilket speciale du ønsker. Derefter skal du oplyse om du har en skriftlig uddannelsesaftale med institutionen (Se Figur 23). Elev vejledning version Januar

15 Figur 24 - Tilføj uddannelse Enkelte indgange på erhvervsuddannelserne kræver en uddannelsesaftale til nogle af deres hovedområder. Se eksemplet i figur 24. i figur 24. Her gælder det, at du slet ikke kan blive optaget på indgangen, hvis du ikke enten har en uddannelsesaftale eller bliver udvalgt til en af de få pladser erhvervsskolen har på de enkelte områder. Erhvervsskoler der ikke udbyder indgang til uddannelsen Det er ikke alle erhvervsskoler, der udbyder indgangen. Det betyder, at du ikke kan søge direkte ind på skolen, men kan være nødsaget til at vælge din ønskede indgang på en anden erhvervsskole og så først senere i uddannelsesforløbet søge over på din højst prioriterede skole. Elev vejledning version Januar

16 Hvis du ikke har uddannelsesaftale Den enkelte erhvervsskole kan optage få elever, der ikke har en uddannelsesaftale på de hovedområder, hvor det er markeret, men du er ikke garanteret en plads på uddannelsen. Udvælgelsen foregår typisk efter en samtale med de elever, der har søgt hovedområdet. Da du ikke er sikker på at kunne blive optaget på det ønskede hovedområde, bør du tillige ansøge om et alternativt hovedområde eller indgang / uddannelse. Uddannelsesønsket er nu udfyldt og der kan klikkes på Tilføj uddannelse (Se Figur 24). Figur 25 - Transportforhold og skolehjemplads Uddannelsen er nu tilføjet som din 1. prioritet. Hvis du har oplysninger vedr. transportforhold eller der er behov for skolehjemsplads, så kan du indtaste dem i feltet markeret med rød firkant, som kan ses på Figur 25. Hvis du skriver eller ændrer i feltet, skal du trykke på Gem, for at gemme dine tilføjelser/ændringer. Elev vejledning version Januar

17 Figur 26 - Støtteforanstaltninger og Kommentarer Støtteforanstaltninger Her kan du beskrive dit behov for støtte. Hvis din vejleder har overført en beskrivelse fra et eksternt vejledningsprogram, så kan du redigerer i beskrivelsen her. Kommentar: Hvis du har andre kommentarer til dit valg af uddannelse, så kan du skrive dem i Kommentarer feltet. 4.2 Valg af gymnasial uddannelse (STX) I dette afsnit søges en gymnasial uddannelse. Bemærk: Det er ifølge reglerne ikke tilladt at vælge flere forskellige studieretninger på den samme gymnasiale uddannelse. Hvis du altså f.eks. som 1. prioritet vælger retningen Naturvidenskabelig; Matematik og kemi på Århus Katedralskole som vist i figur 7, kan du ikke samtidig vælge en anden retning på den Århus Katedralskole som 2., 3., 4. eller 5. prioritet. Men du kan sagtens vælge en anden retning på en anden gymnasial uddannelse inden for samme postnummer område som din 2., 3., 4. eller 5. Prioritet. Elev vejledning version Januar

18 Figur 27 Valg af uddannelsesområde Først vælger du uddannelsesområde ved at klikke på det ønskede område i dropdown menuen, hvilket i dette tilfælde er Gymnasiale uddannelser (Se Figur 27). Figur 28 - Valg af Hovedområde Herefter vælger du Hovedområde i dropdown menuen. Her vælger du en Studentereksamen, STX (Se Figur 28). Elev vejledning version Januar

19 Figur 29 - Valg af Postnummer eller Region Herefter skal du vælge postnummer eller region for den institution, du gerne vil optages på (Se Figur 29). Vælg fra en af de to lister Postnummer eller Region. De mulige uddannelser vises nu nederst på siden (Se Figur 30). Figur 30 - Valg af Institution Du skal nu vælge den institution, du gerne vil optages på ved at klikke på den grønne pil ud for institutionsnavnet. Se figur 30. Detaljer for den enkelte uddannelse bliver foldet ud og du skal tage stilling til de forskellige valgmuligheder. Elev vejledning version Januar

20 Figur 31 Valg af Hovedkategori, ekstra fag og kunstneriske fag Først vælges hovedkategori, også kaldet studieretning. Efter at have valgt den Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik Kemi, vil der blive gjort opmærksom på mulige 3. eller 4. studieretningsfag, samt evt. begrænsninger i valg af 2. fremmedsprog og kunstneriske fag (Se Figur 32). Der vælges i dette eksempel Tysk forts. og Musik. Elev vejledning version Januar

21 Figur 32 - Tilføj uddannelse Uddannelsesønsket er nu udfyldt og der kan klikkes på Tilføj uddannelse (Se Figur 32). Elev vejledning version Januar

22 Støtteforanstaltninger Her kan du beskrive dit behov for støtte. Hvis din vejleder har overført en beskrivelse fra et eksternt vejledningsprogram, så kan du redigerer i beskrivelsen her. Kommentar: Hvis du har andre kommentarer til dit valg af uddannelse, så kan du skrive dem i Kommentarer feltet. Elev vejledning version Januar

23 klasse på en efterskole I dette afsnit søges der 10. klasse på en efterskole. Figur 33 - Valg af uddannelsesområde Først vælger du uddannelsesområde ved at klikke på det ønskede område i dropdown menuen, hvilket i dette tilfælde er 10. klasse (Se Figur 33). Figur 34 - Valg af Postnummer eller Region Herefter skal du vælge postnummer eller region for den institution, du gerne vil optages på. Vælg fra en af de to lister Postnummer eller Region. De mulige uddannelser vises nu nederst på siden. Se Figur 34. Elev vejledning version Januar

24 Figur 35 - Valg af Institution Du skal nu vælge den institution, du gerne vil optages på ved at klikke på den grønne pil ud for institutionsnavnet. Se figur 35. Detaljer for den enkelte uddannelse bliver foldet ud og du skal tage stilling til de forskellige valgmuligheder. Elev vejledning version Januar

25 Figur 36 - Valg af Studieretning, Forhåndsaftale, Tilbudsfag og andre fag Denne efterskole har kun et enkelt udbud. Ada har i dette tilfælde en skriftlig aftale med skolen og har fået opgivet journalnummer af den skole hun søger (Hvis du mangler denne information, kontakt da venligst den institution du søger hos). Se Figur 36. Herefter skal du de tilbudsfag du ønsker, samt de andre fag du måtte ønske. I eksemplet har Ada valgt at søge tilbudsfaget Fysik/kemi, samt idræt der hører under andre fag. Uddannelsesønsket er nu udfyldt og du kan klikke på Tilføj uddannelse (Se Figur 36). Elev vejledning version Januar

26 Uddannelsen er nu tilføjet som 3. prioritet. Nederst er det muligt at skrive en kommentar til uddannelsesønsket i Kommentarer- feltet og tilføje den ved at klikke på Tilføj kommentar. 4.4 Erhvervsuddannelse - Bygge og Anlæg - Tømrer Figur 37 - Valg af uddannelsesområde Først vælger du uddannelsesområde ved at klikke på det ønskede område i dropdown menuen, hvilket i dette tilfælde er Erhvervsuddannelser (Se Figur 37). Elev vejledning version Januar

27 Figur 38 - EUD- nøglen Når du vælger uddannelsesområdet Erhvervsuddannelser, så tilføjes EUD- nøglen nederst på siden. Her kan du få mere information om alle erhvervsuddannelserne ved at klikke på linket på Figur 38. Figur 39 - Valg af indgang Herefter du Indgang i dropdown menuen. Der vælges Bygge og anlæg (Se Figur 39). Elev vejledning version Januar

28 Figur 40 Valg af Uddannelse Nu vælger du uddannelsen, ved at klikke på Træfagenes byggeuddannelse i dropdown menuen, som det kan ses på Figur 40. Figur 41 Speciale Nogle Erhvervsuddannelser har også Specialer. Hvis den erhvervsuddannelse du ønsker at søge har et eller flere specialer, så kan du vælge Speciale ved at klikke på det ønskede speciale i dropdown menuen, som det kan ses på Figur 41. Bemærk, at det langt fra er alle erhvervsuddannelser, der har specialer, hvis den erhvervsuddannelse du ønsker at søge ikke kommer frem, når du udfylder Speciale, så kan det være en ide at lave samme søgning uden at udfylde feltet Speciale. Der henvises til EUD nøglen for at få en oversigt over erhvervsuddannelserne. noeglen.aspx Elev vejledning version Januar

29 Figur 42 - Valg af Postnummer eller Region Herefter skal du vælge postnummer eller region for den institution, du gerne vil optages på. Vælg fra en af de to lister Postnummer eller Region. De mulige uddannelser vises nu nederst på siden. Se Figur 43. Figur 43 - Valg af Institution Du kan nu vælge den institution, du gerne vil optages på ved at klikke på den grønne pil ud for institutionsnavnet. Se figur 43. Detaljer for den enkelte uddannelse bliver foldet ud og du skal tage stilling til de forskellige valgmuligheder. Elev vejledning version Januar

30 Figur 44 - Valg af Uddannelse, Speciale og Uddannelsesaftale Først vælges uddannelsen Træfagenes byggeuddannelse, hvorefter det bliver muligt at vælge hvilket speciale du ønsker. I dette tilfælde vælges Tømrer. Derefter skal du oplyse om du har en skriftlig uddannelsesaftale med institutionen (Se Figur 44). Elev vejledning version Januar

31 Figur 45 - Tilføj uddannelse Uddannelsesønsket er nu udfyldt og der kan klikkes på Tilføj uddannelse (Se Figur 45). Elev vejledning version Januar

32 Figur 46 - Transportforhold og skolehjemplads Uddannelsen er nu tilføjet som 4. prioritet. Hvis du har oplysninger vedr. transportforhold eller der er behov for skolehjemsplads, så kan du indtaste dem i feltet markeret med rød firkant, som kan ses på Figur 46. Hvis du skriver eller ændrer i feltet, skal du trykke på Gem, for at gemme dine tilføjelser/ændringer. Elev vejledning version Januar

33 Figur 47 - Støtteforanstaltninger og Kommentarer Støtteforanstaltninger Her kan du beskrive dit behov for støtte. Hvis din vejleder har overført en beskrivelse fra et eksternt vejledningsprogram, så kan du redigerer i beskrivelsen her. Kommentar: Hvis du har andre kommentarer til dit valg af uddannelse, så kan du skrive dem i Kommentarer feltet. Elev vejledning version Januar

34 4.5 Meddelelse om andre aktiviteter. Figur 48 Valg af uddannelsesområde Først vælger du uddannelsesområde ved at klikke på det ønskede område i dropdown menuen, hvilket i dette tilfælde er Meddelelse om andre aktiviteter (Se Figur 48). Figur 49 - Tilføj ny aktivitet For at tilføje en ny aktivitet klikkes der på Tilføj ny aktivitet, som det kan ses på Figur 49. Elev vejledning version Januar

35 Figur 50 - Vælg aktivitet Et popup vindue kommer frem. For at vælge aktivitet, klikker du på dropdown menuen (Se Figur 50). Figur 51 - Valg af produktionsskole som aktivitet Her vælger ansøgeren Produktionsskole, som aktivitet. Figur 52 Felter med Fra:, Til: og Skole tilføjes Produktionsskole er nu valgt som aktivitet og popup vinduet får tilføjet felterne Fra, Til og Skole. Elev vejledning version Januar

36 Figur 53 Periodevalg Perioden indtastes som vist på Figur 53. Derefter skriver du noget af navnet på den skole, du ønsker at have aktiviteten på. Figur 54 - Valg af prduktionsskole Derefter fremkommer de skoler, du har mulighed for at vælge. I dette tilfælde er det kun Århus Produktionsskole der kan vælges. Dette gøres ved at klikke på skolen, som det ses på Figur 54. Figur 55 - Aktivitet gemmes Aktiviteten er nu udfyldt og der trykkes Gem, for at tilføje aktiviteten (Se Figur 55). Elev vejledning version Januar

37 Figur 56 - Tilføj uddannelse Aktiviteten er nu tilføjet. Hvis du ønsker at tilføje yderligere aktiviteter, starter du blot forfra i dette afsnit og følger vejledningen derfra. I dette tilfælde skal der ikke tilføjes flere aktiviteter, så der klikkes på feltet Tilføj uddannelse, nederst til venstre (Se Figur 56). Elev vejledning version Januar

38 Figur 57 - Kommentarer Uddannelsen er nu tilføjet som 5. prioritet. Nederst er det muligt at skrive en kommentar til uddannelsesønsket i Kommentarer- feltet og tilføje den ved at klikke på Tilføj kommentar. 4.6 Ændring og sletning af prioritet Hvis du på et senere tidspunkt finder ud af et prioriteringen er forkert, kan du klikke på det udbud, du ønsker at ændre prioritet på. Figur 58 Markering af uddannelsesønske Ved at klikke på det enkelte uddannelsesønske fremkommer der pile og en skraldespand. Ved at klikke på pil op, rykker du uddannelsesønsket op i prioritet og tilsvarende ved at klikke på pil ned, rykker du uddannelsesønsket ned i prioritet. Elev vejledning version Januar

39 Figur 59 - Slet uddannelsesønske Ønsker du derimod ikke at søge et uddannelsesønske alligevel, kan du ved at klikke på ønsket (Som på Figur 57) og derefter føre musen hen på skraldespanden (Figur 58). Derved fremkommer der et rødt kryds og ved at klikke på skraldespanden, slettes uddannelsesønsket. 5 Parathedsvurdering Ada har nu udfyldt alle sine uddannelsesønsker og der klikkes nu videre til fanebladet Parathedsvurdering. Figur 60 Parathedsvurdering Sådan ser fanebladet Parathedsvurdering ud, inden Vejlederen har parathedsvurderet (Figur 60). Elev vejledning version Januar

40 Figur 61 Parathedsvurdering efter vejlederen har parathedsvurderet. Nu har Vejlederen parathedsvurderet Ada til henholdsvis Gymnasial- og Erhvervsuddannelse(Figur 61). Ada er vurderet Ikke parat til en Gymnasial uddannelse. Dette kan ses ved at der står Ikke parat i feltet Vurdering. Under uddannelsesønsker kan det ses hvilke uddannelsesønsker vurderingen har indflydelse på. Omvendt er Ada vurderet Parat til en Erhvervsuddannelse. Dette kan ses ved at der står Parat i feltet Vurdering. Under uddannelsesønsker kan det ses hvilke uddannelsesønsker vurderingen har indflydelse på. Grunden til at uddannelsesønsket Frisør har fået farven gul, skyldes at uddannelsen har et begrænset antal pladser, hvorimod at hun vurderes Parat til sit uddannelsesønske som Tømrer. Nu skal Forældremyndighedsindehaveren afgive sin holdning til Vejlederens vurdering. Adas mor er i dette tilfælde Uenig i vejlederens vurdering til en Gymnasial uddannelse og klikker derfor på radioknappen ud for denne mulighed. Når der klikkes på radioknappen vil der komme et popup vindue (Figur 62), hvori Forældremyndighedsindehaveren skriver en kommentar. Elev vejledning version Januar

41 Figur 62 - Tilføj kommentar Adas mor skriver kommentaren og klikker derefter på Ok. Figur 63 Kommentar tilføjet Forældremyndighedsindehaverens holdning til vurdering og kommentar er nu tilføjet, hvilket kan ses på Figur 63. Derefter skal Forældremyndighedsindehaveren afgive sin holdning til Vejlederens vurdering. Adas mor er i dette tilfælde Enig i vejlederens vurdering til en Erhvervsuddannelse og klikker derfor på radioknappen ud for denne mulighed. Elev vejledning version Januar

42 Når der klikkes på radioknappen vil der komme et popup vindue (Figur 64), hvori Forældremyndighedsindehaveren skriver en kommentar. Figur 64 - Tilføj kommentar Adas mor skriver kommentaren og klikker derefter på Ok. Figur 65 Kommentar tilføjet Forældremyndighedsindehaverens holdning til vurdering og kommentar er nu tilføjet, hvilket kan ses på Figur 65. Elev vejledning version Januar

43 6 Underskrifter Parathedsvurdering er nu klaret og fanebladet Underskrifter vælges. Figur 66 Underskrifter Hvis Vejlederen ikke har gjort Klar til forældremyndighedsindehaver vil siden se ud som på Figur 66. Elev vejledning version Januar

44 Figur 67 Når din Vejleder har låst din uddannelsesplan og dermed gjort Klar vil forældremyndighedsindehaver, kan du godkende din uddannelsesplan ved at klikke på feltet Godkend uddannelsesplan (Se Figur 67). Elev vejledning version Januar

45 Figur 68 Eleven har godkendt uddannelsesplanen Det er nu Forældremyndighedsindehaverens tur til at underskrive uddannelsesplanen. Hvis skolen senere sender bilag med ansøgningen, er det angivet under feltet Udskriv. Elev vejledning version Januar

46 6.1 Underskrive vha. Digital Signatur eller NemID Dette gøres ved at klikke på Signér. Herefter bliver du omdirigeret til en ny side. Figur 69 Signér med Digital Signatur Først vælges certifikatet på den forældremyndighedsindehaver der underskriver, hvorefter der klikkes på Underskriv. Forældremyndighedsindehaveren bliver så bedt om sit password og der klikkes derefter på ok. 6.1 Underskrive på udskrift Hvis Forældremyndighedsindehaveren ønsker at underskrive på en printet version klikkes der på Udskriv uddannelsesplan (Figur 68). Den skal så underskrives og afleveres til Vejlederen. Elev vejledning version Januar

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 0.9 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre Styrelsen for It og Læring Styrelsen

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere