Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning"

Transkript

1 Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

2 Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

3 Indhold 1 Indledning Overgangsunivers Målgruppe Rettigheder på Optagelse.dk Særlig vejledningsindsats Særlig vejledningsindsats Faglig vurdering Elever i 9. og 10. klasse Opmærksomhedslisten Eleven vurderes uddannelsesparat Eleven vurderes ikke-uddannelsesparat Eleven kommer retur fra UPV-afholder Eleven er vurderet uddannelsesparat Eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat Ansøgninger Ansøgninger generelt Oversigt over ansøgninger Afhentning af ansøgninger for UU-centret Styrelsen for It og Læring,

4

5 1 Indledning 1.1 Overgangsunivers Der er etableret et overgangsunivers på Optagelse.dk til at håndtere de nye reformer på området. Overgangsuniverset muliggør behandling af nuværende 10. klasses elever og giver samtidig mulighed for at behandle 8. og 9. klasses elever jf. de nye reformer. 1.2 Målgruppe Denne vejledning er rettet mod medarbejdere i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og handler om UU-medarbejderens opgaver på Optagelse.dk. UU-medarbejderen foretager den videre behandling af elever, der er vurderet ikke-parat til en gymnasial eller erhvervsuddannelse, og hvor forældremyndighedsindehaveren ønsker vurdering afprøvet. 1.3 Rettigheder på Optagelse.dk For at kunne arbejde som UU-medarbejder skal du være oprettet på Optagelse.dk med tilknytning til et UU-center og have rettigheden Vejleder eller Modtager. Du kan læse mere om, hvordan du får disse rettigheder i vores brugeradministratorvejledning. Styrelsen for It og Læring,

6 2 Særlig vejledningsindsats 2 Særlig vejledningsindsats Elever der er vurderet ikke-uddannelsesparat eller har et andet ønske end gymnasie eller erhvervsuddannelse, optræder på listen Særlig vejledningsindsats på Optagelse.dk. Disse elever skal behandles af UU-centret. 2.1 Særlig vejledningsindsats Efter login fra vælges Opmærksomhedsliste. Vælg fanen Særlig vejledningsindsats Du kommer nu til listen særlig vejledningsindsats Du skal søge på en skole og vælge den på listen for at få vist eleverne. Du kan filtrere listen efter status, klasse m.m. og du kan fremsøge en elev direkte på CPR-nummer. Når du har valgt skole, får du en liste over elever, der kræver opmærksomhed. 6 Styrelsen for It og Læring,

7 2.1 Særlig vejledningsindsats Tryk på en elevs CPR-nummer for at gå til fanen Parathedsvurdering for eleven. Du kan nu ændre elevens parathedsvurdering. Styrelsen for It og Læring,

8 3 Faglig vurdering Hvis du foretager en ændring, vil du blive afkrævet en kommentar om ændringen. 3 Faglig vurdering For elever i 9. klasse der har vist interesse for gymnasiet, skal UU vurdere om eleven fortsat er parat, hvis der er sket et fald i de faglige forudsætninger. Til det formål har UU fået en ny liste, Faglig vurdering. Denne liste indeholder de 9. klasses elever, hvor gennemsnittet er faldet i forhold til 8. klasse, men de hvor fortsat har mindst 4 i gennemsnit. Listen indeholder også de elever, hvor det ikke kan vurderes, om der er sket et fald i de faglige forudsætninger, f.eks. hvis eleven ikke har modtaget karakterer i 8. klasse, eller hvis eleven ikke modtager karakterer i 9. klasse. Er det faglige niveau faldet i en sådan grad, at elevens gennemsnit er under 4,0, vil eleven i stedet figurere på listen Særlig vejledningsindsats, da eleven så vil være vurderet ikke-uddannelsesparat. Log ind på Optagelse.dk, og vælg Opmærksomhedslisten. Vælg fanen Faglig vurdering. 8 Styrelsen for It og Læring,

9 2.1 Særlig vejledningsindsats Du skal nu vælge den skole, du vil arbejde med. Søg på skolen, og vælg den på listen. Du får nu en liste over de elever, der skal vurderes. Sæt flueben ved, om eleven vurderes uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat. Hvis du vurderer eleven ikke-uddannelsesparat, skal du skrive en kommentar. Du kan vurdere flere elever ad gangen, før du gemmer. Tryk på Gem, for at gemme vurderingerne. Når du har gemt, vil de vurderede elever ikke længere figurere på listen. Styrelsen for It og Læring,

10 4 Elever i 9. og 10. klasse 4 Elever i 9. og 10. klasse Elever i 9. og 10. klasse skal behandles af UU-centret, hvis eleven er vurderet ikke-parat, og forældrene tilkendegiver, at de ønsker vurderingen afprøvet efter valg af uddannelsesønske. 4.1 Opmærksomhedslisten For elever i 9. og 10. klasse, der er vurderet ikke-parat, og hvor forældrene ønsker vejledervurderingen afprøvet, sendes uddannelsesplanen til et UU-center i elevens hjemkommune. Disse elever kan ses på Opmærksomhedslisten på Optagelse.dk. Efter login fra vælges Opmærksomhedsliste. Du kan nu se en komplet liste over de elever, som UU-centret skal behandle. Du kan søge efter et bestemt CPR-nummer eller filtrere på status, afgivende institution, klassetrin eller UU-medarbejder. Der kan kombineres mellem alle felter, så det f.eks. er muligt at fremsøge alle 9. klasses elever fra en bestemt skole med en bestemt status. I første kolonne, Vurdering, kan du se status for parathed for uddannelsesvalgene på den pågældende elev. 10 Styrelsen for It og Læring,

11 4.1 Opmærksomhedslisten Rød for uddannelsesønsker, hvor eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat Grøn for uddannelsesønsker, hvor eleven er vurderet uddannelsesparat De næste to kolonner angiver parathed for hhv. gymnasie og erhvervsuddannelse. Rød, hvis eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat Grøn, hvis eleven er vurderet uddannelsesparat - hvis eleven ikke har valgt det pågældende ønske I kolonnen Status, er der et ikon der fortæller, om der afventer en handling fra UU eller om næste handling skal foretages af en institution. - Afventer handling fra UU - Afventer handling fra institution Styrelsen for It og Læring,

12 4 Elever i 9. og 10. klasse 4.2 Eleven vurderes uddannelsesparat Følg dette afsnit, hvis eleven vurderes uddannelsesparat af UU. Vurderes eleven ikkeuddannelsesparat skal du følge næste afsnit. Bemærk at afsnittet tager udgangspunkt i en 9. klasses elev, det vil se lidt anderledes ud for 10. klasses elever. Gå til elevens Parathedsvurdering ved at trykke på elevens CPR-nummer. På fanen Parathedsvurdering kan du se tidligere kommentarer fra vejleder og forældre nederst. Du skal markere Parat. Det er også muligt at angive, at eleven har fået bevilget personlig støtte i overgangen til ungdomsuddannelsen. For 9. klasses elever skal du skrive en kommentar, da du omgør vurderingen. 12 Styrelsen for It og Læring,

13 4.2 Eleven vurderes uddannelsesparat Vurderes eleven uddannelsesparat, skal uddannelsesplanen sendes til den modtagende institution. Gå til fanen Underskrifter og bilag. Tryk på knappen Signér i feltet UU centers signatur. Du vil blive bedt om at underskrive med dit medarbejder-nemid. Når du har underskrevet (signeret), sendes elevens uddannelsesplan til elevens 1. prioritet. Styrelsen for It og Læring,

14 4 Elever i 9. og 10. klasse 4.3 Eleven vurderes ikke-uddannelsesparat Følg dette afsnit, hvis eleven vurderes ikke-uddannelsesparat. Gå til elevens Parathedsvurdering ved at trykke på elevens CPR-nummer. På fanen Parathedsvurdering kan du se tidligere kommentarer fra vejleder og forældre nederst. Du skal markere i Ikke parat, og du vil blive bedt om at indtaste en kommentar. Kommentaren kan ikke rettes eller slettes efterfølgende, men det er muligt at tilføje yderligere kommentarer. Når du vurderer en 10. klasses elev ikke-uddannelsesparat, skal du skrive en kommentar. Eleven skal nu sendes til uddannelsesparathedsvurdering (UPV) på elevens 1. prioritet. Tryk på Send til for at sende eleven til UPV hos den institution, der står under Vurderende institution. 14 Styrelsen for It og Læring,

15 4.3 Eleven vurderes ikke-uddannelsesparat Har eleven søgt ind på en institution, der er en underafdeling af en større institution, sendes eleven til hovedinstitutionen. Selve vurderingen kan godt foregå på underafdelingen. Det er muligt at skifte den institution, eleven sendes til UPV hos, f.eks. hvis eleven går på efterskole et andet sted i landet. Tryk på Skift for at sende eleven til UPV hos en anden institution. Fremsøg institutionen vha. de øverste felter, vælg institutionen på listen og tryk Ok. Vurderende institution er nu ændret, og du kan sende eleven til UPV. Når eleven er sendt til UPV, ses det i feltet. Det er muligt at trække uddannelsesplanen tilbage, og således fjerne eleven fra den modtagende institutions Opmærksomhedsliste. Det kan f.eks. være, hvis du vil ændre institution, der skal foretage vurderingen, eller hvis eleven fortryder og vil vælge andre prioriteter. Tryk på Træk UPV tilbage. Styrelsen for It og Læring,

16 4 Elever i 9. og 10. klasse Husk at orientere institutionen om at UPV er tilbagetrukket, da de kan være i gang med at behandle eleven. Når eleven er sendt til UPV, får eleven status Afventer UPV afholdelse på Opmærksomhedslisten. 16 Styrelsen for It og Læring,

17 4.4 Eleven kommer retur fra UPV-afholder 4.4 Eleven kommer retur fra UPV-afholder Når eleven har været til uddannelsesparathedsvurdering (UPV) hos en institution, kommer afgørelsen tilbage til UU-centret. Eleven kan enten være vurderet uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat Eleven er vurderet uddannelsesparat Når eleven er kommet tilbage fra UPV, ændres status for uddannelsesplanen til Afventer godkendelse. I dette tilfælde er eleven vurderet uddannelsesparat, og boksene under vurdering for den relevante uddannelse er blevet grønne. Klik på elevens CPR-nummer for at komme til fanen Parathedsvurdering. Her kan du se en evt. kommentar fra institutionen. Gå til fanen Underskrifter og bilag. Her skal du underskrive (signere) uddannelsesplanen. Tryk på knappen Signér. Du vil blive bedt om at underskrive med dit medarbejder- NemID. Elevens uddannelsesplan er nu sendt til elevens 1. prioritet og vil ikke længere figurere på Opmærksomhedslisten. Styrelsen for It og Læring,

18 4 Elever i 9. og 10. klasse Eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat Hvis eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat, er der flere scenarier. Hvis eleven har et uddannelsesønske, hvor eleven er vurderet uddannelsesparat eller ikke skal vurderes, skal dette ønske op som 1. prioritet Eleven har et uddannelsesønske, som eleven kan starte på Hvis eleven har et ønske, som denne umiddelbart kan starte på, skal dette ønske flyttes op som 1. prioritet. Eleven kommer retur, og status er Afventer godkendelse. Da eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat, vil boksene i vurdering fortsat være røde. Klik på elevens CPR-nummer for at komme til fanen Parathedsvurdering. Nederst kan du se kommentaren fra institutionen om, hvorfor eleven er vurderet ikkeuddannelsesparat. 18 Styrelsen for It og Læring,

19 4.4 Eleven kommer retur fra UPV-afholder Du skal nu foretage en ændring i prioriteten af elevens uddannelsesønsker. Eleven kan ikke selv ændre det, men du kan som UU-vejleder foretage ændringer i prioriteterne for eleven. Du kan kun ændre prioriteterne, hvis eleven er kommet retur med en UPV, der er ikke-uddannelsesparat. Gå til fanen Uddannelsesønsker. Styrelsen for It og Læring,

20 4 Elever i 9. og 10. klasse Du skal nu slette de ønsker, som eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat til. Dette gøres ved at trykke på det ønske, som skal slettes, og derefter trykke på papirkurven. Ændringer i prioritering, det vil sige uanset, om du sletter et uddannelsesønske eller ændrer i prioriteringsrækkefølgen, vil fjerne forældrenes underskrift. Når du har trykket Ja, fjernes ønsket fra listen. 20 Styrelsen for It og Læring,

21 4.4 Eleven kommer retur fra UPV-afholder Dette gentages indtil uddannelsesønsket, som eleven er parat til, har 1. prioritet. Advarslen om at fjerne forældrenes underskrift kommer kun første gang, du foretager en ændring. Hvis ikke du ønsker at slette de uddannelsesønsker, hvor eleven er vurderet ikkeuddannelsesparat, kan du også ændre i prioriteringen, så det uddannelsesønske, som eleven kan starte på, har 1. prioritet. Tryk på pilene for at ændre prioriteringen. Gå til fanen Underskrifter og bilag. Forældrenes underskrift er nu slettet. Der er nu to muligheder. Enten skal forældrene underskrive igen med deres NemID, eller du kan printe uddannelsesplanen ud og sende den til underskrift hos forældrene. Hvis forældrene underskriver på papir, skal du manuelt signere for forældrene på denne side ved at sætte flueben i feltet Signér for forældremyndighedsindehaver. Når forældrene har underskrevet, skal du underskrive som UU-medarbejder. Dette gøres ved at trykke på Signér, og du bliver bedt om at underskrive med dit medarbejder- Styrelsen for It og Læring,

22 4 Elever i 9. og 10. klasse NemID. Når du har underskrevet, er uddannelsesplanen sendt til elevens nye 1. prioritet, og eleven fjernes fra Opmærksomhedslisten. Vær opmærksom på at listen skal opdateres, før eleven fjernes, enten når du logger på igen eller ved at trykke på opdateringsikonet Eleven har ikke et uddannelsesønske, som eleven kan starte på Hvis eleven ikke har en sikker prioritet på sin ansøgning og kun har prioriteret uddannelser, som eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat til, skal UU-medarbejderen tilføje et nyt uddannelsesønske, hvor eleven er vurderet uddannelsesparat til, eller hvor eleven ikke behøver en parathedsvurdering. Det er for eksempel 10. klasse eller anden aktivitet. Når eleven er kommet tilbage fra UPV, ændres status for uddannelsesplanen til Afventer godkendelse. Klik på elevens CPR-nummer for at gå til fanen Parathedsvurdering. Her kan du læse en kommentar fra institutionen. Du skal nu foretage en ændring af uddannelsesønskerne, så elevens uddannelsesplan kan afsendes. Eleven kan ikke selv ændre sine uddannelsesønsker, men du kan som UUmedarbejder foretage ændringen, når eleven kommer retur fra UPV med status ikkeuddannelsesparat. Gå til fanen Uddannelsesønsker. 22 Styrelsen for It og Læring,

23 4.4 Eleven kommer retur fra UPV-afholder Her skal du tilføje et nyt uddannelsesønske, som eleven kan vurderes uddannelsesparat til, eller som ikke kræver en vurdering. Tryk på Tilføj prioritet for den første prioritet der ikke er udfyldt. Er alle prioriteter udfyldt, slettes en af prioriteterne ved at trykke på papirkurven. Fremsøg ved at vælge uddannelse og geografisk region. Tryk på pilen for at vælge uddannelsen. Styrelsen for It og Læring,

24 4 Elever i 9. og 10. klasse Udfyld felterne og tryk på Tilføj uddannelse. Du får en advarsel, når du tilføjer en uddannelse for eleven. Tryk Ja for at tilføje uddannelsen. Uddannelsen er nu tilføjet, og du kan se den på prioriteringslisten. Tilføjer du et uddannelsesønske, der kræver en parathedsvurdering, kan du foretage denne som UU-medarbejder på fanen Parathedsvurdering. Det kan ikke forventes, at eleven kan nå en ny UPV-afklaring på en modtagende institution. Du skal nu slette de ønsker, som eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat til. Tryk på den uddannelse du vil slette og tryk på papirkurven for at slette. Gentag for de uddannelser der skal slettes. 24 Styrelsen for It og Læring,

25 4.4 Eleven kommer retur fra UPV-afholder Gå til fanen Underskrifter og bilag. Forældrenes underskrift er nu slettet. Der er nu to muligheder. Enten skal forældrene underskrive igen med deres NemID, eller du kan printe uddannelsesplanen ud og sende den til underskrift hos forældrene. Hvis forældrene underskriver på papir, skal du manuelt signere for forældrene på denne side ved at sætte flueben i feltet Signér for forældremyndighedsindehaver. Når forældrene har underskrevet, skal du underskrive som UU-medarbejder. Dette gøres ved at trykke på Signér, og du bliver bedt om at underskrive med dit medarbejder- NemID. Styrelsen for It og Læring,

26 4 Elever i 9. og 10. klasse Når du har underskrevet, er uddannelsesplanen sendt til elevens nye 1. prioritet, og eleven fjernes fra Opmærksomhedslisten. Vær opmærksom på at listen skal opdateres, før eleven forsvinder, enten når du logger på igen eller ved at trykke på opdateringsikonet. 26 Styrelsen for It og Læring,

27 5.1 Ansøgninger generelt 5 Ansøgninger Hvis UU-medarbejderen har rettigheden Modtager på Optagelse.dk, kan UUmedarbejder afhente ansøgningerne. UU-medarbejder med modtager-rettigheder vil i det næste afsnit blive kaldt UU-modtager og kan godt have flere rettigheder end modtager, men skal som minimum have rettigheden Modtager. Se mere om rettigheder i brugeradministratorvejledningen. 5.1 Ansøgninger generelt Som UU-modtager kan du se alle ansøgninger afsendt fra elever, der bor i dit UU-centers kommuner. Det vil sige, du kan også se de ansøgninger, der er sendt til EUD, gymnasiale uddannelser og 10. klasser. Disse ansøgninger kan de modtagende institutioner også se. Det er de modtagende institutioners ansvar at afhente ansøgningerne og sende dem videre, hvis eleven ikke optages på institutionen. Ansøgningerne skal på papir sendes videre til næste prioritet eller retur til UU, hvis der ikke er flere prioriteter på ansøgningen. For de elever der har tilkendegivet andre aktiviteter, har UU ansvaret for at afhente og behandle uddannelsesplanerne. Du kan som UU-modtager se ansøgninger, der er udarbejdet med UNI Login og NemID. Du kan ikke se de ansøgninger, der er udarbejdet uden login. Som UU-modtager er du forpligtet til at afhente og opbevare alle ansøgninger, der er sendt af elever hørende til UU-centret. 5.2 Oversigt over ansøgninger Login fra og vælg dit UU-center fra listen Styrelsen for It og Læring,

28 5 Ansøgninger Vælg det år, du vil se ansøgninger for. Antallet af ansøgninger er i alt for både gymnasiale, 10. klasser, EUD og andre aktiviteter. Du kan nu se alle ansøgninger sendt af ansøgere i de kommuner, der er tilknyttet UUcentret. Du kan vælge ansøgninger for de forskellige typer af uddannelser på fanebladene. Ansøgningerne bliver ikke gemt på Optagelse.dk. Ansøgningerne slettes som udgangspunkt to måneder efter studiestart, og det er derfor nødvendigt at eksportere eller printe ansøgningerne. Se mere om afhentning af ansøgninger i modtagervejledningen. 28 Styrelsen for It og Læring,

29 5.3 Afhentning af ansøgninger for UU-centret 5.3 Afhentning af ansøgninger for UU-centret De ansøgninger, som UU-centret skal afhente og håndtere, ligger på fanebladet UUcenter. Du kan nu se de ansøgninger, som UU-centret skal håndtere. Styrelsen for It og Læring,

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning 18. marts 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVILKE RETTIGHEDER SKAL JEG HAVE I OPTAGELSE.DK?... 4 1.3 VIGTIGE

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 08.12.2015 Indhold

Læs mere

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen 15. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR FORÆLDRE... 5 2.1

Læs mere

Vejledning til forældre til elever i grundskolen. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til forældre til elever i grundskolen. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C,

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 20.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 0.9 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre Styrelsen for It og Læring Styrelsen

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.01 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre Styrelsen for It og Læring Styrelsen

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for

Læs mere

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Kurt Nikolajsen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Version: 2.0 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Statistik for Ungdommens Uddannelsesvejledning

Statistik for Ungdommens Uddannelsesvejledning Statistik for Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.0 Statistik Denne vejledning er beregnet til medarbejdere på Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU). Generelt gælder det at statistikkerne kun opdateres engang

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 05.01.2015 Indhold

Læs mere

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på UU-centret 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1.

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1. Søg ungdomsuddannelse Som elev i 9. eller 10. klasse Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse (for 9. klasses elever) og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne

Læs mere

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Præsentation af den nye. uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk.

Præsentation af den nye. uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk. Præsentation af den nye uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk. Indhold 1.Præsentation 2.Gennemgang af den nye uddannelsesparathedsvurdering 3.Fire cases 4.Kommende funktionaliteter 5.Spørgsmål Præsentation

Læs mere

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 12.12.2016 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Statistik for skolemedarbejder på folkeskoler, friskoler og privatskoler

Statistik for skolemedarbejder på folkeskoler, friskoler og privatskoler Statistik for skolemedarbejder på folkeskoler, friskoler og privatskoler 1.0 Statistik Denne vejledning er beregnet til medarbejdere på folkeskoler, friskoler og privatskoler. Generelt gælder det at statistikkerne

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Vi vil gerne starte med at danne os et overblik over hvem I er:

Vi vil gerne starte med at danne os et overblik over hvem I er: Vi vil gerne starte med at danne os et overblik over hvem I er: # kommunale folkeskole # efterskoler # UU-vejledere # ungdomsuddannelser # videregående uddannelser 1 2 Gennemgang af først ansøgningsflowet

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Elever i 8., 9. og 10. klasse skal have en foreløbig vurdering af, om de opfylder de sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra

Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra består af forskellige elementer: Eleverne kan afgive deres foreløbige uddannelsesønske i ElevIntra Personalet kan

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Workshop om Optagelse 2013. November 2012

Workshop om Optagelse 2013. November 2012 Workshop om Optagelse 2013 November 2012 Program Nyt på FTU-området i 2013 NemId for medarbejdere Gennemgang af processerne (herunder tips og tricks) Svar på spørgsmål Statistik Eventuelt 09-11-2012 2

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejdere. Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af medarbejdere. Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af medarbejdere Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af medarbejdere Forfatter: Tobias Thisted Styrelsen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It

Læs mere

Workshop om Optagelse November 2011

Workshop om Optagelse November 2011 Workshop om Optagelse 2012 November 2011 Program Opmærksomhedsflowet 3. - 4. studieretningsfag 2. fremmedsprog og kreative fag Løbende optag Perioder Ekstrafelter Bilag Strøm på skrivemaskinen NemId for

Læs mere

Optagelse.dk ansøgningsrunden Uddannelsesforum november 2010

Optagelse.dk ansøgningsrunden Uddannelsesforum november 2010 Optagelse.dk ansøgningsrunden 2011 Uddannelsesforum 9-.10. november 2010 Program Nyt i skemaerne Ungepakke 2 i Optagelse.dk Tidsplan NemId Karakterer Kontakt 19-11-2010 2 Erhvervsuddannelser Ændringer

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

SkoleIntra kan håndtere uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) fra og med version 5.7.0.

SkoleIntra kan håndtere uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) fra og med version 5.7.0. Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Skolen skal give eleverne en vurdering af elevens uddannelsesparathed i forhold til elevens ønske om ungdomsuddannelse. Vurderingerne skal sendes videre til

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

I skoleåret 2014-15 gælder regelsættet primært 8. klasses foreløbige uddannelsesønsker, idet 9. klasse kører under de tidligere regler.

I skoleåret 2014-15 gælder regelsættet primært 8. klasses foreløbige uddannelsesønsker, idet 9. klasse kører under de tidligere regler. Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Det er vigtigt at skolens ledelse forholder sig til rådene i denne artikel samt i artiklen om Uddannelsesparathedsvurderinger i elevplanen, hvis skolen vil

Læs mere

Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018 Udarbejdet i et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og undervisningsministeriet

Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018 Udarbejdet i et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og undervisningsministeriet Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018 Udarbejdet i et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og undervisningsministeriet Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

for en skolemedarbejder med digital signatur

for en skolemedarbejder med digital signatur Brug af Elevoversigten for en skolemedarbejder med digital signatur Denne vejledning omhandler Elevoversigten i Institutionsmodulet og beskriver hvordan du som skolemedarbejder kan kommentere og godkende

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler og på frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter:

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 03.11.2015 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

En vejledning til elever og forældre

En vejledning til elever og forældre En vejledning til elever og forældre Stamhold A: Margrethe Brunsbjerg, mb@fus.dk Stamhold B: Ann Christensen, ac@fus.dk Stamhold C: Olav Nielsen, on@fus.dk + elever med hørenedsættelse fra februar Tilmeldingen

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af gymnasiale udbud

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser

Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

Teknisk guide til UPV på skolerne i Aarhus kommune

Teknisk guide til UPV på skolerne i Aarhus kommune 1 Teknisk guide til UPV på skolerne i Aarhus kommune 2016-17 A. Skolen vurderer elevernes personlige og sociale forudsætninger i SkoleIntra... 2 B. Overførsel af skolens vurderinger til Optagelse.dk...

Læs mere

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasseudbud i folkeskoler og på frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser.

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser. Vejledning: Til ansøgere, der ønsker optagelse på skolens grundforløb eller hovedforløb inden for indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Ansøgningen foregår digitalt via: www.optagelse.dk Efter ansøgningsfrist,

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK... 4 1.2.1 Godkendelse af uddannelsesønsker...

Læs mere

for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser

for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 05.11.2013 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB)

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) 1 Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) Denne vejledning gennemgår oprettelse af et udbud af International Baccalaureate på Optagelse.dk. Vejledningen er under løbende revidering

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Uddannelses- parathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelses- parathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelses- parathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Indhold Forord 3 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) 4 8. klasse

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter:

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.1.1 Jeg har ikke noget NemID eller Digital Signatur... 4 1.1.2

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

3 Tryk på Besvar. Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt

3 Tryk på Besvar. Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt Trin for trin 3 Digital underskrift - Fuldmagt Der skal fremsendes fuldmagt, hvis ansøger er en anden end ejendommes ejer, fx en rådgiver eller en andelshaver i en andelsboligforening. 1 Lav et fuldmagtsdokument.

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en grundskole

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en grundskole Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en grundskole Denne vejledning omhandler oprettelse af medarbejder på en grundskole uden 10.klasse. Medarbejderen skal oprettes i Administrationsmodulet til

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere