Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse"

Transkript

1 Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

2 Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Forfatter: Sara Holm Kristensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

3 Indhold 1 Indledning Målgruppe Vedr. Optagelse.dk Særlig for ansøgere, der er gået ud af skolen Bemærkningsfelt Afhentning af ansøgninger Rettigheder Afhentning af ansøgninger Indlæsning af ansøgninger uden login Afhentning af bilag Afhentning af flere ansøgninger Afhentning fra administrative systemer om status Opmærksomhedslisten Uddannelsesparathedsvurderingen Styrelsen for It og Læring,

4

5 1 Indledning Dette er en vejledning i afhentning af ansøgninger til ungdomsuddannelserne og skoler med 10. klasse. 1.1 Målgruppe Vejledningen henvender sig til medarbejdere på ungdomsuddannelser eller en skole med 10. klasse, der skal afhente ansøgninger til institutionen. Vejledningen indeholder flere afsnit. Nogle afsnit er relevante for alle uddannelserne, mens andre kun er relevante for en del af uddannelserne. Se i tabellen, hvilke afsnit der er relevante for dig. Disse er markeret med et X. Afsnit evt. fordelt på underafsnit Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Uddannelsestype Afsnit 3.1 Afsnit klasse X X Gymnasial uddannelse X X X Erhvervsuddannelse X X X X 1.2 Vedr. Optagelse.dk Særlig for ansøgere, der er gået ud af skolen. Ansøgerne, der er gået ud af skolen, kan tilmelde sig til ungdomsuddannelserne hele året rundt, såfremt de enkelte udbud tillader det. Det betyder, at ansøgninger kan komme i hele den periode, I har angivet som ansøgningsfrist, og at du som modtager skal afhente og behandle disse ansøgninger løbende. Hvis ansøgeren går i 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen den 1. marts. Hvis en ansøger ikke går i skole, har ansøgeren ikke et UNI Login at logge på Optagelse.dk med. Hvis muligt, skal ansøgeren i så fald logge på med NemID. Hvis ansøgeren ikke kan få NemID, skal ansøgeren logge på Optagelse.dk med sin adresse, printe, underskrive og sende en underskriftside til de uddannelsessteder, som ansøgeren ønsker at søge ind på. Underskriftsiden indeholder et Ansøgnings ID. Når du modtager underskriftsiden, skal du indtaste Ansøgnings ID et på ansøgningsoversigten på Optagelse.dk for at hente ansøgerens elektroniske ansøgning. Når ansøgningerne er hentet ind på oversigten over elektroniske ansøgninger, kan de afhentes af det administrative system. Styrelsen for It og Læring,

6 2 Afhentning af ansøgninger Bemærkningsfelt Forskellige steder i vejledningen er der indsat et bemærkningsfelt, markeret med Bemærkningsfeltet orienterer om specielle forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med oprettelsesaktiviteten. 2 Afhentning af ansøgninger 2.1 Rettigheder For at kunne hente ansøgninger på Optagelse.dk, skal du have rettigheden modtager. Denne rettighed skal du have af din brugeradministrator på Optagelse.dk. Er du selv brugeradministrator, kan du læse mere om rettigheder og tildeling af dem i vores vejledninger om oprettelse af en medarbejder på en ungdomsuddannelse eller oprettelse af en medarbejder på en skole. 2.2 Afhentning af ansøgninger I dette afsnit beskrives, hvordan du henter en enkelt ansøgning i PDF format. Vær opmærksom på, at eventuelle bilag ikke kommer med ansøgningen, når den hentes på denne måde. Se afsnit 2.4 for afhentning af bilag. trin 1 Login fra trin 2 Vælg institution. Er du modtager på flere institutioner, skal du først vælge den institution, du ønsker at hente ansøgninger fra. 6 UNI C,

7 2.2 Afhentning af ansøgninger trin 3 Er du kun modtager på én institution, vil du kun få vist den ene. Du skal trykke på knappen med det årstal, hvortil du ønsker at hente ansøgninger. Her kan du også se, hvor mange uafhentede ansøgninger du har. trin 4 Nu er du inde på siden, hvor du henter ansøgninger. UNI C,

8 2 Afhentning af ansøgninger Det første tal på fanebladet viser antallet af ansøgninger, der ikke er hentet. Det andet viser antallet af ansøgninger, der i alt er modtaget. trin 5 Som udgangspunkt bliver der vist de ansøgninger, der ikke er hentet. Det gælder også, selvom ansøgningerne ikke er hentet af dig. Hvis du vil se alle ansøgninger, skal du trykke på Søg, så kommer alle ansøgninger frem. Bemærk Hvis du er på en institution med flere underinstitutioner, skal du først vælge, hvilken institution du ønsker at finde ansøgninger på. Du kan vælge Vælg alle, for at få vist ansøgningerne fra alle institutionerne, eller du kan vælge kun at se ansøgninger til den enkelte institution. Ansøgninger sendes til den institution, som er sat under ansøgningen sendes til på udbuddet. Hvis du trykker på Søg uden at vælge institution, får du denne besked. Vælg en institution, og tryk Søg igen. trin 6 Før du trykker på Søg, kan du sortere på de ansøgninger, du ønsker at få vist. Du kan vælge at angive et CPR-nummer, på den ansøger, hvis ansøgning du ønsker at finde. 8 UNI C,

9 2.2 Afhentning af ansøgninger Du kan også vælge, at du vil se ansøgninger modtaget i en bestemt periode. Det gør du ved at angive en Fra og Til dato. Dette kan enten gøres ved at angive en dato på formatet dd-mm-åååå, eller trykke på kalenderen og udpege datoen. Hvis du ønsker at få vist ansøgninger, der er modtaget inden en bestemt dato angiver du bare en Til dato. Hvis du ønsker at få vist ansøgninger, der er modtaget efter en bestemt dato, angiver du bare en Fra dato. trin 7 Resultat af søgningen vises nu fordelt i fanebladene med de forskellige uddannelsestyper. Hvis du kun har én type ansøgninger, kommer du automatisk ind på det faneblad. Hvis du har flere uddannelsesområder, vil du kunne se på de forskellige faneblade, hvor mange ansøgninger der er her. UNI C,

10 2 Afhentning af ansøgninger Bemærk Støtteforanstaltninger og optagelseskrav Du kan på oversigten se, om ansøger har behov for støtteforanstaltninger (gælder for erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser), samt om eleven opfylder de formelle adgangskrav (relevant for de gymnasiale uddannelser). Støtteforanstaltningsoplysningerne finder du under S. Står her Ja, har ansøgeren behov for støtte. Står her Nej, har ansøgeren ikke behov for støtte. Det samme gælder optagelseskravene, som du finder under O. Står her Ja, opfylder ansøgeren optagelseskravene. Står her Nej, opfylder ansøgeren ikke optagelseskravene. Det er muligt at sortere på de to kolonner ved at trykke på dem. Dermed kan du nemmere få et overblik over, hvilke ansøgere, der har behov for støtteforanstaltninger, eller hvilke ansøgere der ikke opfylder optagelseskravene. trin 8 Filtrering og sortering Du har mulighed for at sortere og filtrere på flere ting, afhængigt af hvilket faneblad du er inde på. På alle faneblade kan du filtrere på Status og Papiransøgninger. Når du vil sortere på Status, kan du vælge mellem Ikke afhentet, Afhentet af en anden eller Afhentet af dig. Når du filtrerer på Papiransøgninger, filtrerer du på, om du kun vil have vist Papiransøgninger eller ikke have vist Papiransøgninger. Papiransøgninger er ansøgninger, hvor I har modtaget en underskriftsside med et Ansøgnings ID pr. brev eller pr. e- mail og har hentet ansøgningen på Optagelse.dk. Det kan du læse mere om i afsnit UNI C,

11 2.2 Afhentning af ansøgninger Du kan på alle faneblade sortere på de forskellige uddannelser inden for området. På fanebladet Erhverv kan du sortere på Indgang (f.eks. Dyr,planter og natur) og Uddannelse (f. eks. Anlægsgartner). På fanebladet Gymnasiale kan du sortere på Uddannelse (f.eks. STX) og Hovedkategori (f.eks. naturvidenskabelige studieretning). På fanebladet 10. klasse kan du sortere på eventuelle studieretninger. På fanebladene for Erhverv og Gymnasiale kan du sortere på, om ansøger har behov for støtte. Når du har søgt uddannelserne frem, og du har sat filtret til at vise de ansøgninger, du ønsker, kan du sortere i rækkefølgen af de viste ansøgninger ved at trykke på felterne i den sorte bjælke. Du kan ikke sortere på felterne Status, PDF og Bilag. trin 9 Når du har fundet de ansøgninger, som du ønsker at hente, er der flere måder du kan gøre det på. Du kan hente ansøgninger en ad gangen som PDF ved at trykke på printer-ikonet. Denne metode beskrives her. Du kan også hente flere ansøgninger på en gang enten som XML eller PDF. Det beskrives i afsnit 2.5. Endelig kan du lade institutionens administrative system hente ansøgningerne direkte. Det kan du læse UNI C,

12 2 Afhentning af ansøgninger om i afsnit 2.6. Du trykker på printer-ikonet ud for den uddannelse, som du ønsker at hente. Der kommer nu et lille vindue op. Her trykker du på ansoegning.pdf. Så åbner ansøgningen som PDF, og du kan enten printe den eller gemme den på din computer. Når du er færdig, trykker du på Luk. Bemærk trin 10 Eventuelle bilag til ansøgningerne kommer ikke med, når du henter ansøgningerne på denne måde. Bilagene skal hentes til én ansøgning ad gangen, på den måde der er beskrevet i afsnit 2.4. Når ansøgningerne er hentet, skifter den status fra ikke afhentet til afhentet, og du kan se, hvem der har hentet ansøgningen. Det betyder, at forsvinder under Status og erstattes af. Hvis ansøgningen er afhentet af en anden end dig, vil hvad der sidst er sket. være under Status. Status vil altid afspejle, 12 UNI C,

13 2.3 Indlæsning af ansøgninger uden login Hvis du trykker på navnet under Afhentet, kan du se en historik på, hvem der har hentet ansøgningen. Du vil også kunne se, hvis det administrative system har hentet ansøgningen. Når du er færdig, trykker du på Luk. Du kan læse mere omkring de andre muligheder, der er for afhentning i afsnit 2.5 og Indlæsning af ansøgninger uden login Du kan i dette afsnit læse om, hvordan du henter de ansøgninger ind, som ansøgere har lavet uden login. For at hente dem ind skal du have en underskriftsside fra ansøgerne. trin 1 Du har modtaget en underskriftsside fra ansøgeren enten pr. post eller pr. , hvis institutionen accepterer sidstnævnte. Denne side skal være skrevet under af ansøger. Hvis ansøgeren er under 18, skal der være underskrift af en forælder eller værge. UNI C,

14 2 Afhentning af ansøgninger Øverst oppe kan du se Ansøgnings ID, det er dette ID, som du skal bruge, når du vil hente ansøgningen frem. trin 2 Bemærk Ansøger har selv indtastet alle oplysningerne. Hvis ikke ansøger har et CPR-nr., er de blevet anbefalet at lave et erstatnings CPR-nr. på formen: fødselsdato på ddmmåå samt de to første bogstaver i fornavnet, det først bogstav i efternavnet samt 1, hvis det er en mand, 2, hvis det er en kvinde. På siden, hvor du henter ansøgningerne, trykker du på Tilføj FTU ansøgning. 14 UNI C,

15 2.3 Indlæsning af ansøgninger uden login trin 3 Følgende vindue kommer nu frem. Her skal du indtaste ID et og trykke på Tilføj. trin 4 Når du har trykket på Tilføj kommer ID et til at stå nedenunder feltet, og du kan tilføje et nyt ID. Når du har tilføjet alle de ID er du ønsker, trykker du på Luk. Bemærk Hvis du indtaster et ID på en ansøgning, hvor din uddannelsesinstitution ikke er første prioriteten, får du nedenstående besked. Hvis du forsøger at hente ansøgningen på det forkerte skoleår, får du nedenstående besked. Hvis ansøgningen allerede er hentet, får du nedenstående besked. UNI C,

16 2 Afhentning af ansøgninger Hvis du taster et forkert ID ind, dvs. et ID, der ikke eksisterer, får du nedenstående besked. trin 5 Nu er ansøgningen hentet ind på institutionen, og den kan afhentes på samme måde, som de andre ansøgninger. Se, hvordan du henter ansøgninger i afsnit 2.2, 2.5 og 2.6. I stedet for, at der under Dato står den dato, ansøgningen er modtaget, er der en konvolut, der betyder, at ansøgningen er modtaget via en underskriftsside. 2.4 Afhentning af bilag Ansøgerne på Optagelse.dk har mulighed for at vedhæfte bilag. Det kan være motiverede ansøgninger, udtalelser eller eksamensbeviser, der vedlægges. trin 1 På siden, hvor du henter ansøgninger, er der et punkt, der hedder bilag. Her er en blå papirklips, hvis der er bilag til ansøgningen. 16 UNI C,

17 2.4 Afhentning af bilag trin 2 For at få bilagene frem, trykker du på den blå papirklips. trin 3 Der kommer nu et vindue frem. Her har du to muligheder. Den ene er at hente en zip-fil med både ansøgning og bilag. Det gør du ved at trykke på ansøgningogbilag.zip. Du kan også hente bilagene alene ved at trykke på de enkelte bilag. UNI C,

18 2 Afhentning af ansøgninger Alle bilag er PDF-filer. Bemærk Nogle administrative systemer henter bilagene sammen med ansøgningerne. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit administrative system gør det, anbefales det, at du kontakter leverandøren af det administrative system. 2.5 Afhentning af flere ansøgninger Det er muligt at hente flere ansøgninger på én gang enten som PDF eller XML. XML versionen kan bruges til at indlæse i det administrative system, hvis ikke det administrative system kan hente direkte fra Optagelse.dk. Se mere i afsnit 2.6. trin 1 Du skal ind på siden, hvor du henter ansøgninger. trin 2 Når du har fundet de ansøgninger, du ønsker at hente via filtreringen beskrevet i afsnit 2.2 trin 7, markerer du de ansøgninger, du ønsker at hente med flueben til venstre for ansøgningerne. 18 UNI C,

19 2.5 Afhentning af flere ansøgninger Du kan markere alle ansøgninger på en side (der er 20 ansøgninger per side) ved at vælge den øverste firkant i den sorte bjælke. Eller du kan vælge alle ansøgninger, I har modtaget, og som svarer til de kriterier, du har valgt, ved at vælge den nederste firkant. Når du har markeret de ansøgninger, du ønsker at hente, trykker du på Eksporter PDF, hvis du ønsker at hente ansøgningerne som PDF. Du trykker på Eksporter XML, hvis du ønsker at hente ansøgningerne som XML. trin 3 Bemærk Hvis ikke eksporten skal bruges til at læse ind i et administrativt system, anbefales det, at du henter ansøgningerne i PDF-format, da XML ikke er et læsevenligt format. Du skal være opmærksom på, at når du eksporterer som PDF, sker det i en zip-fil, som skal pakkes ud på din computer, og så vil de enkelte ansøgninger ligge der som PDF-filer. Du skal være opmærksom på, at jo flere ansøgninger du afhenter, jo længere tid skal du vente, før ansøgningerne kommer op. Du kan maksimalt hente 80 ansøgninger ad gangen. Når du har trykket Eksporter og ventet lidt, kommer der et nyt vindue op. Der står noget forskelligt, alt efter om du har valgt at eksportere som PDF eller XML. Har du valgt at eksportere som PDF, skal du trykke på ansoegninger.zip. Det, du får ned, er UNI C,

20 2 Afhentning af ansøgninger en zip-fil, hvori de enkelte ansøgninger ligger som PDF. Når du er færdig, trykker du på Luk. Har du valgt at eksportere som XML, skal du trykke på ansoegninger.xml. Det er en fil i XML-format, du får ned. Når du er færdig, trykker du på Luk. Bemærk Eventuelle bilag til ansøgningerne kommer ikke med, når du henter ansøgningerne på denne måde. Bilagene skal hentes til én ansøgning ad gangen på den måde, der er beskrevet i afsnit Afhentning fra administrative systemer Det er muligt at lade de administrative systemer hente ansøgningerne direkte i Optagelse.dk. Du kan læse mere i vejledningen til systembruger adgang. Her kan du se, hvilke systemer, der kan hente ansøgninger, og hvad du skal gøre, for at systemet kan hente ansøgninger. Du skal være opmærksom på, at ansøgninger fra ansøgere uden login (beskrevet i afsnit 2.3) skal hentes ind på oversigten, før ansøgningen kan hentes af det administrative system om status Det er muligt at få tilsendt en mail én gang om dagen, hvis der er kommet nye ansøgninger til eller sket andre ændringer på Optagelse.dk. Der er to slags orienterings-mails; den ene er til institutioner, der har en ungdomsuddannelse. Denne mail sendes til den e- mail, skolen har registret i institutionsregistret. Modtager I denne og mener, det er en fejl, må du kontakte supporten her. Den anden type sender de samme oplysninger, men her kan du selv melde dig til og fra. Det er dig som bruger, der er tilmeldt denne mail, og du skal som bruger selv melde dig fra. Mister du dit login og derfor ikke længere kan logge på, som den bruger, der er tilmeldt, kan du kontakte her. 20 UNI C,

21 2.7 om status trin 1 Du skal ind på siden, hvor du henter ansøgninger. trin 2 Her trykker du på knappen om status. trin 3 Der kommer nu et vindue frem. Her kan du angive med et flueben, at du ønsker en om status. Du kan også se adressen, adviseringen sendes til. Hvis mailadressen er forkert, skal du over i administrationsdelen og redigere dine egne oplysninger. Når du har foretaget dine ændringer, trykker du Gem. Bemærk Hvis du ikke længere ønsker statusmails, melder du fra samme sted. Du skal være opmærksom på, at hvis du har valgt, at det administrative system skal kunne hente ansøgningerne, kan det administrative system allerede have hentet de ansøgninger, som du modtager en mail om. Det vil sige, at ansøgningerne er markeret som afhentet, nemlig af det administrative system. Du kan altid se i statushistorikken, om du har hentet ansøgningen. Du kan læse mere om statushistorik i afsnit 2.2 trin 9. UNI C,

22 3 Opmærksomhedslisten 3 Opmærksomhedslisten Dette afsnit beskriver hvorledes opmærksomhedslisten anvendes til at håndtere de ansøgninger, der er sendt til uddannelsesparathedsvurdering hos et gymnasium eller en erhvervsuddannelse. Du kan på opmærksomhedslisten se de ansøgere, der er vurderet ikke-uddannelsesparat og derfor skal til uddannelsesparathedsvurdering på din institution. Fristen for institutionens uddannelsesparathedsvurdering er 15. april. Ansøgninger på opmærksomhedslisten kan ikke eksporteres flere ad gangen eller hentes af de administrative systemer. trin 1 Login fra trin 2 Vælg institution Er du modtager på flere institutioner, skal du først vælge den institution, du ønsker at se opmærksomhedslisten på. Er du kun modtager på en institution, vil du kun se den ene. trin 3 Så vælger du knappen Opmærksomhedsliste. 22 UNI C,

23 2.7 om status trin 4 Bemærk Ansøgerne sættes på opmærksomhedslisten på hovedinstitutionen, uanset om uddannelsen foregår på en underinstitution, eller om ansøgningen sendes til en underinstitution. Nu er du inde på opmærksomhedslisten. Du kan søge på status af uddannelsesplanen, afgivende institution eller indtaste det CPR-nr. du ønsker at finde. Du får vist resultatet ved at trykke på Filtrér Du kan også sortere på CPR, Navn, Afgivende institution, Klasse, Status og Sidst opdateret ved at trykke på felterne. Bemærk I kolonnen Gym EUD vises en farvet firkant per uddannelsesønske. Firkanterne er farvekodede: Grøn for uddannelsesønsker, hvortil eleven er vurderet uddannelsesparat UNI C,

24 3 Opmærksomhedslisten Rød for uddannelsesønsker, hvortil eleven er vurderet ikkeuddannelsesparat I det her tilfælde er vi på en gymnasial institution, derfor er der røde firkanter under GYM. 3.1 Uddannelsesparathedsvurderingen Når eleven har været til uddannelsesparathedsvurdering, skal du inde på Optagelse.dk angive, om eleven er uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat. trin 1 For at komme ind på eleven skal du trykke på CPR-nr. på den elev, du ønsker at vurdere. trin 2 Du kommer ind på fanebladet Parathedsvurdering. Det er her, at du skal lave uddannelsesparathedsvurderingen. Hvis du ønsker at se elevens kontaktoplysninger, skal du skifte til fanebladet Personlige oplysninger. Der er kun foretaget parathedsvurdering på de uddannelser, der er relevante. I nedenstående har eleven kun gymnasiale uddannelsesønsker og er derfor kun vurderet på gymnasiale ønsker. 24 UNI C,

25 3.1 Uddannelsesparathedsvurderingen trin 3 Bemærk Nederst på siden kan du se de kommentarer, vejledere og forældrene har givet i forbindelse med vurderingen af uddannelsesparathed. Vejlederen og UU-medarbejderen skal skrive en kommentar, når eleven vurderes ikke-uddannelsesparat. Forældrene skal skrive en kommentar, når de angiver, at de ønsker vejledervurderingen revurderet. Alle disse kommentarer er mærket med et rødt flag, og der står, hvem der har skrevet kommentaren. Nu skal du angive, om eleven er Parat eller Ikke-parat. Som udgangspunkt er eleven Ikke vurderet. UNI C,

26 3 Opmærksomhedslisten trin 4 Eleven er uddannelsesparat Hvis eleven vurderes uddannelsesparat, markeres ud for Parat. Eleven er ikke uddannelsesparat Hvis eleven vurderes ikke uddannelsesparat, markeres ud for Ikke parat. Endvidere skal der skrives en kommentar til vurderingen. 26 UNI C,

27 3.1 Uddannelsesparathedsvurderingen Når kommentaren er skrevet, trykkes Ok. Kommentar ses nederst på siden. Vær opmærksom på, at både vejleder, UUmedarbejder og eleven kan se kommentaren. Kommentaren kan ikke slettes eller redigeres. Bemærk Under uddannelsesønsker ændres farven på firkanterne, alt efter om eleven er vurderet parat eller ikke parat. Når eleven ikke er vurderet af dig, er feltet rødt, da eleven er vurderet ikke uddannelsesparat af vejlederne. Hvis eleven bliver vurderet uddannelsesparat, bliver feltet grønt. UNI C,

28 3 Opmærksomhedslisten Hvis eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat, bliver det røde felt ved med at være rødt. trin 5 Kommentar Det er muligt at skrive generelle kommentarere til parathedsvurderingen. Dette gælder, uanset om eleven vurderes uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat. Det gøres i kommentarfeltet. Husk at trykke tilføj kommentar, når du har skrevet kommentaren. Kommentaren kan ikke slettes eller redigeres. trin 6 Når du har afgivet parathedsvurderingen, skal du sende vurderingen tilbage til UUcentret. Det gør du ved at trykke på Send vurderingen tilbage til UU-Centret. Du skal være opmærksom på, at når du sender vurderingen tilbage til UU-centret, kan du ikke længere se eleven. Når du går tilbage til opmærksomhedslisten, vil eleven umiddelbart stadig fremgå af listen, men hvis du opdaterer op- 28 UNI C,

29 3.1 Uddannelsesparathedsvurderingen mærksomhedslisten, eller når du logger ind næste gang, er eleven væk. Når du har sendt vurderingen tilbage til UU-centret, behandler en UU-vejleder ansøgningen. Hvis eleven er vurderet uddannelsesparat og stadig har jeres uddannelsesinstitution som 1.prioritet, modtager I ansøgningen under ansøgninger. Hvis eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat omprioritere vejlederen, og ansøgningen sendes til den uddannelsesinstitution, der nu er elevens 1. prioritet. Bemærk Der skal kun foretages én parathedsvurdering for hvert uddannelsesområde. I det her tilfælde, hvor elevens 1. prioritet er HTX, og eleven vurderes på den tekniske skole, gælder vurderingen også for STX-ønsket. UNI C,

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning 18. marts 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVILKE RETTIGHEDER SKAL JEG HAVE I OPTAGELSE.DK?... 4 1.3 VIGTIGE

Læs mere

De ansøgere, der ikke har mulighed for at bruge NemID eller Digitalsignatur, skal lave en ansøgning uden login.

De ansøgere, der ikke har mulighed for at bruge NemID eller Digitalsignatur, skal lave en ansøgning uden login. 1 Introduktion Denne korte vejledning beskriver, hvordan modtagerne på de videregående uddannelser behandler Følgeskrivelser med Ansøgnings ID fra de ansøgere, der har søgt uden login på Optagelse.dk.

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 08.12.2015 Indhold

Læs mere

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 20.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Kurt Nikolajsen

Læs mere

Vejledning til forældre til elever i grundskolen. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til forældre til elever i grundskolen. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C,

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre til elever i grundskolen 15. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR FORÆLDRE... 5 2.1

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser

Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

Vi vil gerne starte med at danne os et overblik over hvem I er:

Vi vil gerne starte med at danne os et overblik over hvem I er: Vi vil gerne starte med at danne os et overblik over hvem I er: # kommunale folkeskole # efterskoler # UU-vejledere # ungdomsuddannelser # videregående uddannelser 1 2 Gennemgang af først ansøgningsflowet

Læs mere

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 0.9 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre Styrelsen for It og Læring Styrelsen

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.01 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre Styrelsen for It og Læring Styrelsen

Læs mere

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og

Læs mere

for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser

for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1.

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1. Søg ungdomsuddannelse Som elev i 9. eller 10. klasse Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse (for 9. klasses elever) og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne

Læs mere

Workshop om Optagelse 2013. November 2012

Workshop om Optagelse 2013. November 2012 Workshop om Optagelse 2013 November 2012 Program Nyt på FTU-området i 2013 NemId for medarbejdere Gennemgang af processerne (herunder tips og tricks) Svar på spørgsmål Statistik Eventuelt 09-11-2012 2

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på UU-centret 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af gymnasiale udbud

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk

Skolemedarbejder 8. klasse. Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Skolemedarbejder 8. klasse Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 12.12.2016 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 05.01.2015 Indhold

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af gymnasiale. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af gymnasiale udbud Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse

Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Uddannelsesparathedsvurdering i MinUddannelse Elever i 8., 9. og 10. klasse skal have en foreløbig vurdering af, om de opfylder de sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en

Læs mere

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning i oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler og på frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter:

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i frie skoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Version: 2.0 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Statistik for Ungdommens Uddannelsesvejledning

Statistik for Ungdommens Uddannelsesvejledning Statistik for Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.0 Statistik Denne vejledning er beregnet til medarbejdere på Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU). Generelt gælder det at statistikkerne kun opdateres engang

Læs mere

Statistik for skolemedarbejder på folkeskoler, friskoler og privatskoler

Statistik for skolemedarbejder på folkeskoler, friskoler og privatskoler Statistik for skolemedarbejder på folkeskoler, friskoler og privatskoler 1.0 Statistik Denne vejledning er beregnet til medarbejdere på folkeskoler, friskoler og privatskoler. Generelt gælder det at statistikkerne

Læs mere

En vejledning til elever og forældre

En vejledning til elever og forældre En vejledning til elever og forældre Stamhold A: Margrethe Brunsbjerg, mb@fus.dk Stamhold B: Ann Christensen, ac@fus.dk Stamhold C: Olav Nielsen, on@fus.dk + elever med hørenedsættelse fra februar Tilmeldingen

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejdere. Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af medarbejdere. Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af medarbejdere Brugervejledning til oprettelse af medarbejdere på alle institutioner. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af medarbejdere Forfatter: Tobias Thisted Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK... 4 1.2.1 Godkendelse af uddannelsesønsker...

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra

Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra består af forskellige elementer: Eleverne kan afgive deres foreløbige uddannelsesønske i ElevIntra Personalet kan

Læs mere

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk 1. Klik på Søg videregående uddannelse og log herefter ind med dit NemID. 2. Under fanebladet Oplysninger om dig, skal du udfylde dine oplysninger. Når du logger

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.1.1 Jeg har ikke noget NemID eller Digital Signatur... 4 1.1.2

Læs mere

Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning i oprettelse af 10. klasseudbud Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasseudbud i folkeskoler og på frie skoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Oprettelse af gymnasiale udbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Oprettelse af gymnasiale udbud. Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af gymnasiale udbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud. Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 05.11.2013 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Kasper Hein og

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter:

Læs mere

Præsentation af den nye. uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk.

Præsentation af den nye. uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk. Præsentation af den nye uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk. Indhold 1.Præsentation 2.Gennemgang af den nye uddannelsesparathedsvurdering 3.Fire cases 4.Kommende funktionaliteter 5.Spørgsmål Præsentation

Læs mere

Vejledning til brugen af optagelse.dk Gymnasiale udbud og Hf

Vejledning til brugen af optagelse.dk Gymnasiale udbud og Hf Vejledning til brugen af optagelse.dk Gymnasiale udbud og Hf Problemer med rettigheder tilknyttet medarbejder Hvis man lander på administrationssiden efter logi, skyldes det at man ikke har fået tilknyttet

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

SkoleIntra kan håndtere uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) fra og med version 5.7.0.

SkoleIntra kan håndtere uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) fra og med version 5.7.0. Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Skolen skal give eleverne en vurdering af elevens uddannelsesparathed i forhold til elevens ønske om ungdomsuddannelse. Vurderingerne skal sendes videre til

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Workshop om Optagelse November 2011

Workshop om Optagelse November 2011 Workshop om Optagelse 2012 November 2011 Program Opmærksomhedsflowet 3. - 4. studieretningsfag 2. fremmedsprog og kreative fag Løbende optag Perioder Ekstrafelter Bilag Strøm på skrivemaskinen NemId for

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Uddannelsesplan i MinUddannelse

Uddannelsesplan i MinUddannelse Uddannelsesplan i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse for en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som elev

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard Indhold Indledning... 2 Centrale begreber... 2 KOT-grupper og optagelsesområder... 3 Afhentning af KOT-ansøgere... 3 KOT-ansøgningerne... 5 Ventelisten...

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

I skoleåret 2014-15 gælder regelsættet primært 8. klasses foreløbige uddannelsesønsker, idet 9. klasse kører under de tidligere regler.

I skoleåret 2014-15 gælder regelsættet primært 8. klasses foreløbige uddannelsesønsker, idet 9. klasse kører under de tidligere regler. Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Det er vigtigt at skolens ledelse forholder sig til rådene i denne artikel samt i artiklen om Uddannelsesparathedsvurderinger i elevplanen, hvis skolen vil

Læs mere

Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018 Udarbejdet i et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og undervisningsministeriet

Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018 Udarbejdet i et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og undervisningsministeriet Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018 Udarbejdet i et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og undervisningsministeriet Årshjul for efterskolernes arbejde med Optagelse.dk 2017/2018

Læs mere

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere