Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever"

Transkript

1 Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever

2 Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C,

3 Indhold 1 Kom godt i gang Start ansøgning Uddannelsesplanens opbygning Personlige oplysninger Karakterer Grundlag Uddannelsesønsker Valg af Erhvervsuddannelse (EUD) Frisør Valg af gymnasial uddannelse (STX) klasse på en efterskole Meddelelse om andre aktiviteter Parathedsvurdering Underskrifter Underskrive vha. Digital Signatur eller NemID Underskrive på udskrift UNI C,

4

5 1 Kom godt i gang Her kan du læse, hvordan man laver en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Uddannelsesplanen fungerer som din ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse. 1.1 Start ansøgning 1. Klik på den grønne knap Søg ungdomsuddannelse på forsiden af Optagelse.dk Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk 2. Skoleelever, der går i 9. eller 10. klasse, skal logge på med UNI-login. Klik på den grønne knap Ansøg med login i første kolonne. Figur 2 - Ansøg med login UNI C,

6 1 Kom godt i gang 3. Indtast Brugernavn og Adgangskode og klik derefter på Log ind. Figur 3 - Ansøg med login 6 UNI C,

7 2.1 Personlige oplysninger 2 Uddannelsesplanens opbygning Din uddannelsesplan består af 6 dele: Personlige oplysninger Karakterer Grundlag Uddannelsesønsker Parathedsvurdering Underskrifter Du kan få adgang til de enkelte dele af uddannelsesplanen ved at klikke på ordene i den sorte bjælke øverst på siden. Figur 4 Den sorte bjælke øverst på siden giver adgang til uddannelsesplanens 6 dele. Vejledning følger på de næste sider Ada Optag, som er en 9. klasses elev på en skole, der hedder TESTGRUNDSKOLEN. Her kan du læse, hvordan man udfylder hver enkelt del af uddannelsesplanen Vigtigt! Der er en timeout på 10 min, så husk at trykke på knappen Gem ofte, når du er i gang med at udfylde din uddannelsesplan. Ellers vil du blive logget ud, og det du har skrevet siden sidste gang du gemte, vil være tabt. 2.1 Personlige oplysninger Det første du ser, når du er logget på med dit UNI-login, er siden med dine Personlige oplysninger. 1. Kontroller at de personlige oplysninger er korrekte. Oplysninger er hentet fra din skoles administrative system. Hvis der er fejl i adresseoplysningerne, skal du kontakte skolen. 2. Indtast , Telefon og Mobil for dig selv. 3. Indtast , Telefon og Mobil for dine forældre/værger. De øvrige oplysninger er hentet fra din skoles administrative system. Hvis der er fejl i adresseoplysningerne, skal du kontakte skolen. 4. Klik på knappen Gem øverst til højre eller nederst til højre på siden. UNI C,

8 2 Uddannelsesplanens opbygning 2.2 Karakterer Du kan se dine karakterer ved at klikke på ordet Karakterer i den sorte bjælke øverst på siden (Se Figur 5). På siden vises dine standpunktskarakterer og prøvekarakterer fra afgangseksamen. Under karaktererne kan du se, hvor mange år du har haft Tysk og Fransk, som Prøveforberedende undervisning. Du skal IKKE selv skrive nogle oplysninger på denne side. 2.3 Grundlag Næste trin i uddannelsesplanen er dit Grundlag. Måske har din vejleder allerede udfyldt dit Grundlag for dig. Hvis det er tilfældet, kan du se det på denne måde: tekstfeltet gråt og længere oppe på siden er der en gul trekant med udråbstegn samt tekst, der gør opmærksom på, at informationerne ikke kan ændres på Optagelse.dk Hvis du ønsker at rette i teksten skal ændringerne først laves i det eksterne vejledningssystem og derefter sendes til Optagelse.dk. Kontakt din vejleder. Figur 5 - Grundlag meldt ind via et vejeledningsprogram Hvis dit Grundlag ikke er udfyldt, skal du selv gøre det i Optagelse.dk. 1. Udfyld feltet Præsenter dig selv. Nedenfor kan du se et eksempel på, hvad man kan skrive (se figur 9). 8 UNI C,

9 2.3 Grundlag Figur 6 - Præsenter dig selv feltet 2. Udfyld feltet Hvad vil du bruge uddannelsen til? Nedenfor kan du se et eksempel på, hvad man kan skrive (se Figur 10). Figur 7 - Hvad vil du bruge uddannelsen til? feltet 3. Klik på knappen Tilføj ny aktivitet (se Figur 11). Figur 8 - Oprettelse af Brobygningsaktiviteter UNI C,

10 2 Uddannelsesplanens opbygning 4. Vælg den type brobygningsaktivitet du har deltaget i (se Figur 12). Figur 9 - Valg af brobygningsaktivitet Skriv hvor brobygningsaktiviteten foregik i det store tekstfelt. Derefter kan du indtaste antallet af dage i det lille felt. Til slut trykker du på Tilføj for at tilføje brobygningsaktiviteten til dit Grundlag. Figur 10 - Lokation og varighed af Brobygningsaktivitet 5. Udfyld feltet Brobygningsaktiviteter. Nedenfor kan du se et eksempel på, hvad man skrive (se Figur 14). Figur 11 - Brobygningsaktiviteter eksempel 10 UNI C,

11 2.4 Uddannelsesønsker 2.4 Uddannelsesønsker Når du har færdiggjort dit Grundlag, skal du klikke på Uddannelsesønsker i den sorte bjælke øverst på siden. Siden Uddannelsesønsker ser ud som vist i Figur 15. Figur 12 - Tilføj uddannelsesønske Der gælder følgende overordnede regler, når du udfylder siden: Du kan maksimalt vælge 5 forskellige udannelsesønsker Når du har valgt Uddannelsesområde og Postnummer eller Region, vises en liste med navne på skoler, der tilbyder den uddannelse, du ønsker. Klik på navnet på den skole, du gerne vil optages på. Udfyld de ekstra oplysninger, der vises under skolens navn og slut af med at klikke på knappen Tilføj uddannelse. Herefter vil uddannelsen blive vist som en af dine prioriteter i venstre side. Du kan vælge et nyt uddannelsesønske ved at klikke på Tilføj prioritet i venstre side. Du kan senere ændre i prioriteringen ved at klikke på det uddannelsesønske, du gerne vil flytte. Når du klikker på linjen, dukker der en lille knap op, der viser Pil op og Pil ned. Klik på pilene for at flytte op og ned. Du kan slette en prioritet ved at klikke på den skraldespand, der vises, når du klikker på prioriteten (se figur ovenfor). Før musen hen på skraldespanden. Derved fremkommer der et rødt kryds og ved at klikke på skraldespanden, slettes uddannelsesønsket. UNI C,

12 2 Uddannelsesplanens opbygning I de følgende afsnit vises eksempler på, hvordan man søger 4 forskellige typer uddannelser: Frisør, Gymnasium (STX), 10. Klasse på en efterskole og Meddelelse om andre aktiviteter Valg af Erhvervsuddannelse (EUD) Frisør Dette afsnit beskriver, hvordan du kan søge en erhvervsuddannelse med adgangsbegrænsning. 1. I feltet Uddannelsesområde skal du vælge Erhvervsuddannelser (Se Figur 16). Figur 13 - Valg af uddannelsesområde 2. Hvis du har brug for yderligere information om erhvervsuddannelser, kan du klikke på linket til EUD-nøglen nederst på siden (se Figur 17). Figur 14 - EUD-nøglen 3. Vælg hvilken indgang, du gerne vil begynde på I feltet Indgang i. Frisøruddannelsen hører under Krop og stil (Se Figur 18). 12 UNI C,

13 2.4 Uddannelsesønsker FIgur 15 Indgang 4. Spring feltet Uddannelsesområde over og vælg i stedet Postnummer eller Region for at markere, hvilket geografisk område uddannelsesinstitutionen skal ligge i. Vi anbefaler, at du bruger systemet på denne måde, fordi det langt fra er alle erhvervsuddannelser, der tilbyder alle specialer, fx frisør. Kig eventuelt i EUD nøglen for at få en oversigt over erhvervsuddannelserne. 5. Vælg den institution (erhvervsskole), du gerne vil optages på ved at klikke på den grønne pil ud for institutionsnavnet (se figur 22). Når du klikker på pilen, bliver detaljer for den enkelte uddannelse foldet ud, og du skal tage stilling til de forskellige valgmuligheder. Figur 16 - Valg af Institution UNI C,

14 2 Uddannelsesplanens opbygning Figur 17 Valg af Uddannelse, Speciale og Uddannelsesaftale I dette eksempel vælges først uddannelsen Frisør, hvorefter det bliver muligt at vælge hvilket speciale du ønsker. Derefter skal du oplyse om du har en skriftlig uddannelsesaftale med institutionen (Se Figur 23). Enkelte indgange på erhvervsuddannelserne kræver en uddannelsesaftale til nogle af deres hovedområder. En enkelt indgang nemlig Krop og stil har krav om uddannelsesaftale på alle hovedområder. Her gælder det, at du slet ikke kan blive optaget på indgangen, hvis du ikke enten har en uddannelsesaftale, eller bliver udvalgt til en af de få pladser erhvervsskolen har på de enkelte områder. Vigtigt! Erhvervsskoler der ikke udbyder indgang til uddannelsen De enkelte erhvervsskoler udbyder ikke nødvendigvis alle indgange. Det betyder, at du ikke kan være sikker på at kunne søge direkte ind på den skole, du prioriterer højest. I stedet må du vælge din ønskede indgang på en anden erhvervsskole og først senere i uddannelsesforløbet søge over på din højst prioriterede skole. Hvis du ikke har en uddannelsesaftale Den enkelte erhvervsskole kan optage få elever, der ikke har en uddannelsesaftale, på de hovedområder, hvor det er markeret, men du er ikke garanteret en plads på uddannelsen. Udvælgelsen foregår typisk efter en samtale med de elever, der har søgt hovedområdet. Da du ikke er sikker på at kunne blive optaget på det ønskede hovedområde, bør du tillige ansøge om et alternativt hovedområde eller indgang / uddannelse. 14 UNI C,

15 2.4 Uddannelsesønsker 6. Uddannelsesønsket er nu udfyldt og du skal klikke på knappen Tilføj uddannelse. Uddannelsen bliver dermed tilføjet som din 1. prioritet. 7. Hvis du har oplysninger vedr. transportforhold, eller der er behov for skolehjemsplads, så kan du indtaste dem i feltet markeret med rød firkant i figur 25. Hvis du skriver eller ændrer i feltet, skal du trykke på knappen Gem. Figur 18 - Transportforhold og skolehjemplads 8. I feltet Støtteforanstaltninger kan du beskrive dit behov for støtte. Hvis din vejleder har overført en beskrivelse fra et eksternt vejledningsprogram, kan du redigere i beskrivelsen her. Figur 19 - Støtteforanstaltninger og Kommentarer 9. Hvis du har andre kommentarer til dit valg af uddannelse, så kan du skrive dem i Kommentarer feltet. UNI C,

16 2 Uddannelsesplanens opbygning Valg af gymnasial uddannelse (STX) Dette afsnit beskriver, hvordan du kan søge en gymnasial uddannelse. Bemærk: Det er ifølge reglerne ikke tilladt at vælge flere forskellige studieretninger på den samme gymnasiale uddannelse. Hvis du altså f.eks. som 1. prioritet vælger retningen Naturvidenskabelig; Matematik og kemi på Århus Katedralskole som vist i figur 7, kan du ikke samtidig vælge en anden retning på den Århus Katedralskole som 2., 3., 4. eller 5. prioritet. Men du kan sagtens vælge en anden retning på en anden gymnasial uddannelse inden for samme postnummer område som din 2., 3., 4. eller 5. Prioritet. 1. Vælg Gymnasiale uddannelser i feltet Uddannelsesområde(se Figur 27) Figur 20 Valg af uddannelsesområd 2. Vælg hvilken type gymnasial uddannelse du søger optagelse på i feltet Hovedområde. Figur 21 - Valg af Hovedområde 3. Vælg fra en af de to lister Postnummer eller Region. De mulige uddannelser vises nu nederst på siden. 4. Vælge den institution (gymnasium), du gerne vil optages på ved at klikke på den grønne pil ud for institutionsnavnet. Se figur UNI C,

17 2.4 Uddannelsesønsker Figur 22 - Valg af Institution 5. Du skal nu tage stilling til de forskellige valgmuligheder, der vises under gymnasiets navn. I eksemplet nedenfor vælges hovedkategori, også kaldet studieretning. Efter at have valgt den Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik Kemi, vil der blive gjort opmærksom på mulige 3. eller 4. studieretningsfag, samt evt. begrænsninger i valg af 2. fremmedsprog og kunstneriske fag. Der vælges i dette eksempel Tysk forts. og Musik. Figur 23 Valg af Hovedkategori, ekstra fag og kunstneriske fag UNI C,

18 2 Uddannelsesplanens opbygning 10. Klik på knappen Tilføj uddannelse. Dit uddannelsesønsket er nu udfyldt. Uddannelsen bliver dermed tilføjet på din liste over prioriteter i højre side. 11. Hvis du har behov for støtte kan du beskrive det i feltet Støtteforanstaltninger. Hvis din vejleder har overført en beskrivelse fra et eksternt vejledningsprogram, kan du redigere beskrivelsen. 12. Hvis du har andre kommentarer til dit valg af uddannelse, så kan du skrive dem i Kommentarer feltet. 18 UNI C,

19 2.4 Uddannelsesønsker klasse på en efterskole Dette afsnit beskriver, hvordan du kan søge 10. klasse på en efterskole. 1. Vælg 10. klasse i feltet Uddannelsesområde (se Figur 33). Figur 24 - Valg af uddannelsesområde 2. Vælg postnummer eller region for den institution (efterskole), du gerne vil optages på. De mulige uddannelser vises nu nederst på siden. 3. Vælg den institution, du gerne vil optages på ved at klikke på den grønne pil ud for institutionsnavnet. Se figur Detaljer for den enkelte uddannelse bliver foldet ud og du skal tage stilling til de forskellige valgmuligheder. Figur 25 - Valg af Institution UNI C,

20 2 Uddannelsesplanens opbygning Figur 26 - Valg af Studieretning, Forhåndsaftale, Tilbudsfag og andre fag 5. Den efterskole, der er valgt i eksemplet, har kun et enkelt udbud. Vores eksempel elev, Ada, har i dette tilfælde en skriftlig aftale med skolen og har fået opgivet journalnummer af den skole, hun søger (Hvis du mangler denne information, kontakt da venligst den institution du søger hos). Se Figur 36. Som søgende skal man markere, hvilke tilbudsfag og andre fag man ønsker. I eksemplet har Ada valgt at søge tilbudsfaget Fysik/kemi, samt idræt der hører under andre fag. 6. Klik på Tilføj uddannelse (Se Figur 36). Uddannelsesønsket er nu udfyldt og tilføjet som en prioritet i venstre side. 7. Nederst er det muligt at skrive en kommentar til uddannelsesønsket i Kommentarerfeltet og tilføje den ved at klikke på Tilføj kommentar. (Se figur nedenfor) 20 UNI C,

21 2.4 Uddannelsesønsker Meddelelse om andre aktiviteter. Dette afsnit beskriver, hvordan du kan lave en meddelelse om andre aktiviteter. Vælg Meddelelse om andre aktiviteter i feltet Uddannelsesområde (Se Figur 48). Figur 27 Valg af uddannelsesområde 1. Klik på knappen Tilføj ny aktivitet (se Figur 49). UNI C,

22 2 Uddannelsesplanens opbygning Figur 28 - Tilføj ny aktivitet 2. I feltet Vælg aktivitet skal du vælge, hvilken aktivitet, du skal i gang med (Se Figur 50). I eksemplet nedenfor vælger ansøgeren Produktionsskole. Figur 29 - Vælg aktivitet Figur 30 - Valg af produktionsskole som aktivitet 22 UNI C,

23 2.4 Uddannelsesønsker 3. Skriv hvilken periode, du vil gå på den valgte aktivitet vha. felterne Fra og til. Figur 31 Felter med Fra:, Til: og Skole tilføjes 4. Skriv de første bogstaver i navnet på den skole, du ønsker at have aktiviteten på. Derefter vises en liste med de skoler, du har mulighed for at vælge. I dette eksempel er det kun Århus Produktionsskole der kan vælges (se Figur 54). Figur 32 - Valg af produktionsskole 5. Klik på knappen Gem. Aktiviteten er nu tilføjet. Hvis du ønsker at tilføje flere aktiviteter, starter du blot forfra i dette afsnit og følger vejledningen derfra. Figur 33 - Tilføj uddannelse UNI C,

24 2 Uddannelsesplanens opbygning 6. Når du har tilføjet alle de ønskede aktiviteter skal du klikke på knappen Tilføj uddannelse, nederst til venstre (Se Figur 56). Uddannelsen bliver dermed tilføjet som prioritet i venstre side af skærmen. 7. Nederst i det grønne felt er det muligt at skrive en kommentar til uddannelsesønsket i feltet Kommentarer. Klik på knappen Tilføj kommentar når du er færdig med at skrive. 2.5 Parathedsvurdering Når du har prioritet dine uddannelsesønsker skal du klikke på ordet Parathedsvurdering i den sorte bjælke øverst på siden Figur 34 - Siden Parathedsvurdering ser således ud, inden din vejleder har parathedsvurderet dig. 24 UNI C,

25 2.5 Parathedsvurdering Figur 35 - Siden Parathedsvurdering kan se således ud efter, at din vejleder har parathedsvurderet dig. I eksemplet i Figur 61 har vejlederen parathedsvurderet Ada til henholdsvis Gymnasialog Erhvervsuddannelse. Ada er vurderet Ikke parat til en Gymnasial uddannelse. Dette kan ses ved, at der står Ikke parat i feltet Vurdering. Under uddannelsesønsker kan det ses hvilke uddannelsesønsker vurderingen har indflydelse på. Omvendt er Ada vurderet Parat til en Erhvervsuddannelse. Dette kan ses ved at der står Parat i feltet Vurdering. Under uddannelsesønsker kan det ses hvilke uddannelsesønsker vurderingen har indflydelse på. Uddannelsesønsket Frisør har fået farven gul, fordi uddannelsen har et begrænset antal pladser. Ada vurderes Parat til sit uddannelsesønske som Tømrer. Forældremyndighedsindehaveren afgive sin holdning til Vejlederens vurdering. 1. Adas mor er i dette tilfælde Uenig i vejlederens vurdering til en Gymnasial uddannelse og klikker derfor på radioknappen ud for denne mulighed. 2. Når man klikker på radioknappen vises et lille vindue, hvor Forældremyndighedsindehaveren skal skrive en kommentar (Figur 62). Klik på OK knappen når teksten er skrevet færdig. UNI C,

26 2 Uddannelsesplanens opbygning Figur 36 - Tilføj kommentar 3. Forældremyndighedsindehaverens holdning til vurdering og kommentar er nu tilføjet, hvilket kan ses på Figur 63. Figur 37 Kommentar tilføjet 4. Hvis en elev har ønsket både en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse skal Forældremyndighedsindehaveren også afgive sin holdning til Vejlederens vurdering af parathed til erhvervsuddannelse. Holdningen tilkendegives på samme måde som beskrevet i de forrige trin. Dvs. Forældremyndighedsindehaveren markerer, om han eller hun er enig i vejleders vurdering, og skriver efterfølgende en kommentar. 26 UNI C,

27 2.6 Underskrifter 2.6 Underskrifter Sidste trin i uddannelsesplanen er siden Underskrifter som kan vælges i den sorte bjælke øverst på siden. Hvis Vejlederen ikke har gjort Klar til forældremyndighedsindehaver vil siden se ud som vist i Figur 66. Figur 38 Underskrifter Når din Vejleder har låst din uddannelsesplan og dermed gjort Klar vil forældremyndighedsindehaver, så skal Forældremyndighedsindehaveren først erklære sig enig eller uenig i parathedsvurderingen, inden du kan godkende din uddannelsesplan ved at klikke på knappen Godkend uddannelsesplan (Se Figur 67). Figur 39 Underskrifter. Siden ser således ud, når vejleder har låst din uddannelsesplan UNI C,

28 2 Uddannelsesplanens opbygning Figur 40 Uddannelsesplanen er klar til godkendelse af Forældremyndighedsindehavere Til slut er det Forældremyndighedsindehaverens tur til at underskrive uddannelsesplanen. Dette kan gøres digitalt, hvis man klikker på knappen Signér (se yderligere information i afsnit 2.6.1). Alternativt kan man vælge at printe uddannelsesplanen og skrive sin underskrift med håndkraft (se yderligere information i afsnit 2.6.2) Underskrive vha. Digital Signatur eller NemID Når du klikker på knappen Signér, bliver du omdirigeret til en ny side. Figur 41 Signér med Digital Signatur Først vælges certifikatet på den forældremyndighedsindehaver der underskriver, hvorefter der klikkes på Underskriv. Forældremyndighedsindehaveren bliver så bedt om sit password og der klikkes derefter på ok. 28 UNI C,

29 Underskrive på udskrift Hvis Forældremyndighedsindehaveren ønsker at underskrive på en printet version klikkes der på Udskriv uddannelsesplan (Figur 68). Den skal så underskrives og afleveres til Vejlederen. UNI C,

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 0.9 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre Styrelsen for It og Læring Styrelsen

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk

Den nye elektrikeruddannelse. Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse Vejledning til virksomhedsgodkendelse og uddannelses aftaler på elektrikeruddannelsen.dk Den nye elektrikeruddannelse trådte i kraft 1. august 2015. Det er en 4-4½-årig erhvervsuddannelse,

Læs mere

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB)

Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) 1 Kort vejledning i oprettelse af International Baccalaureate (IB) Denne vejledning gennemgår oprettelse af et udbud af International Baccalaureate på Optagelse.dk. Vejledningen er under løbende revidering

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser.

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser. Vejledning: Til ansøgere, der ønsker optagelse på skolens grundforløb eller hovedforløb inden for indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Ansøgningen foregår digitalt via: www.optagelse.dk Efter ansøgningsfrist,

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Hjemmeblodtryk

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Hjemmeblodtryk et interaktivt skema til måling af Hjemmeblodtryk 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Brobygning. For alle 10. klasser. Uge 46. den 10 15. november 2014. Brobygningsugen Uge 46. 10 klasse Morgenprocedure: INGEN MORGENLØB

Brobygning. For alle 10. klasser. Uge 46. den 10 15. november 2014. Brobygningsugen Uge 46. 10 klasse Morgenprocedure: INGEN MORGENLØB Derefter morgennad I skal også smøre madpakker, da det varme mad serveres til aften Køkkenhold omkring spisesal mm. Kl. 08.00-17.20 Skema i naturvidenskabelige discipliner 10 klasse Morgenprocedure: Brobygningsugen

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS et interaktivt skema til måling af SKEMA DAN-PSS 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

I skoleåret 2014-15 gælder regelsættet primært 8. klasses foreløbige uddannelsesønsker, idet 9. klasse kører under de tidligere regler.

I skoleåret 2014-15 gælder regelsættet primært 8. klasses foreløbige uddannelsesønsker, idet 9. klasse kører under de tidligere regler. Uddannelsesparathedsvurderinger i SkoleIntra Det er vigtigt at skolens ledelse forholder sig til rådene i denne artikel samt i artiklen om Uddannelsesparathedsvurderinger i elevplanen, hvis skolen vil

Læs mere

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Når du kommer ind på siden kan der være en certifikatfejl, hvor din browser/dit internetvindue vil anbefale at du ikke går ind på siden. Du

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra:

Login. www.samsoegades-skole.skoleintra.dk. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i ForældreIntra: Login I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktoner i : Man finder som et link nederst til venstre på skolens offentlige Informationsportal. Adressen er: www.samsoegades-skole.skoleintra.dk

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedersmedarbejdere har. Anden del indeholder

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Dit personlige login gælder af sikkerhedshensyn 90 dage ad gangen og skal derefter fornys.

Dit personlige login gælder af sikkerhedshensyn 90 dage ad gangen og skal derefter fornys. SÅDAN LOGGER DU PÅ FINANSNET.DK For at kunne logge på Finansnet.dk skal du: være registreret med mindst et aktivt tillidshverv i Finansforbundets medlemssystem have oprettet et personligt login (brugernavn

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Høje-Taastrup Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere