Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever"

Transkript

1 Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever

2 Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C,

3 Indhold 1 Kom godt i gang Start ansøgning Uddannelsesplanens opbygning Personlige oplysninger Karakterer Grundlag Uddannelsesønsker Valg af Erhvervsuddannelse (EUD) Frisør Valg af gymnasial uddannelse (STX) klasse på en efterskole Meddelelse om andre aktiviteter Parathedsvurdering Underskrifter Underskrive vha. Digital Signatur eller NemID Underskrive på udskrift UNI C,

4

5 1 Kom godt i gang Her kan du læse, hvordan man laver en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Uddannelsesplanen fungerer som din ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse. 1.1 Start ansøgning 1. Klik på den grønne knap Søg ungdomsuddannelse på forsiden af Optagelse.dk Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk 2. Skoleelever, der går i 9. eller 10. klasse, skal logge på med UNI-login. Klik på den grønne knap Ansøg med login i første kolonne. Figur 2 - Ansøg med login UNI C,

6 1 Kom godt i gang 3. Indtast Brugernavn og Adgangskode og klik derefter på Log ind. Figur 3 - Ansøg med login 6 UNI C,

7 2.1 Personlige oplysninger 2 Uddannelsesplanens opbygning Din uddannelsesplan består af 6 dele: Personlige oplysninger Karakterer Grundlag Uddannelsesønsker Parathedsvurdering Underskrifter Du kan få adgang til de enkelte dele af uddannelsesplanen ved at klikke på ordene i den sorte bjælke øverst på siden. Figur 4 Den sorte bjælke øverst på siden giver adgang til uddannelsesplanens 6 dele. Vejledning følger på de næste sider Ada Optag, som er en 9. klasses elev på en skole, der hedder TESTGRUNDSKOLEN. Her kan du læse, hvordan man udfylder hver enkelt del af uddannelsesplanen Vigtigt! Der er en timeout på 10 min, så husk at trykke på knappen Gem ofte, når du er i gang med at udfylde din uddannelsesplan. Ellers vil du blive logget ud, og det du har skrevet siden sidste gang du gemte, vil være tabt. 2.1 Personlige oplysninger Det første du ser, når du er logget på med dit UNI-login, er siden med dine Personlige oplysninger. 1. Kontroller at de personlige oplysninger er korrekte. Oplysninger er hentet fra din skoles administrative system. Hvis der er fejl i adresseoplysningerne, skal du kontakte skolen. 2. Indtast , Telefon og Mobil for dig selv. 3. Indtast , Telefon og Mobil for dine forældre/værger. De øvrige oplysninger er hentet fra din skoles administrative system. Hvis der er fejl i adresseoplysningerne, skal du kontakte skolen. 4. Klik på knappen Gem øverst til højre eller nederst til højre på siden. UNI C,

8 2 Uddannelsesplanens opbygning 2.2 Karakterer Du kan se dine karakterer ved at klikke på ordet Karakterer i den sorte bjælke øverst på siden (Se Figur 5). På siden vises dine standpunktskarakterer og prøvekarakterer fra afgangseksamen. Under karaktererne kan du se, hvor mange år du har haft Tysk og Fransk, som Prøveforberedende undervisning. Du skal IKKE selv skrive nogle oplysninger på denne side. 2.3 Grundlag Næste trin i uddannelsesplanen er dit Grundlag. Måske har din vejleder allerede udfyldt dit Grundlag for dig. Hvis det er tilfældet, kan du se det på denne måde: tekstfeltet gråt og længere oppe på siden er der en gul trekant med udråbstegn samt tekst, der gør opmærksom på, at informationerne ikke kan ændres på Optagelse.dk Hvis du ønsker at rette i teksten skal ændringerne først laves i det eksterne vejledningssystem og derefter sendes til Optagelse.dk. Kontakt din vejleder. Figur 5 - Grundlag meldt ind via et vejeledningsprogram Hvis dit Grundlag ikke er udfyldt, skal du selv gøre det i Optagelse.dk. 1. Udfyld feltet Præsenter dig selv. Nedenfor kan du se et eksempel på, hvad man kan skrive (se figur 9). 8 UNI C,

9 2.3 Grundlag Figur 6 - Præsenter dig selv feltet 2. Udfyld feltet Hvad vil du bruge uddannelsen til? Nedenfor kan du se et eksempel på, hvad man kan skrive (se Figur 10). Figur 7 - Hvad vil du bruge uddannelsen til? feltet 3. Klik på knappen Tilføj ny aktivitet (se Figur 11). Figur 8 - Oprettelse af Brobygningsaktiviteter UNI C,

10 2 Uddannelsesplanens opbygning 4. Vælg den type brobygningsaktivitet du har deltaget i (se Figur 12). Figur 9 - Valg af brobygningsaktivitet Skriv hvor brobygningsaktiviteten foregik i det store tekstfelt. Derefter kan du indtaste antallet af dage i det lille felt. Til slut trykker du på Tilføj for at tilføje brobygningsaktiviteten til dit Grundlag. Figur 10 - Lokation og varighed af Brobygningsaktivitet 5. Udfyld feltet Brobygningsaktiviteter. Nedenfor kan du se et eksempel på, hvad man skrive (se Figur 14). Figur 11 - Brobygningsaktiviteter eksempel 10 UNI C,

11 2.4 Uddannelsesønsker 2.4 Uddannelsesønsker Når du har færdiggjort dit Grundlag, skal du klikke på Uddannelsesønsker i den sorte bjælke øverst på siden. Siden Uddannelsesønsker ser ud som vist i Figur 15. Figur 12 - Tilføj uddannelsesønske Der gælder følgende overordnede regler, når du udfylder siden: Du kan maksimalt vælge 5 forskellige udannelsesønsker Når du har valgt Uddannelsesområde og Postnummer eller Region, vises en liste med navne på skoler, der tilbyder den uddannelse, du ønsker. Klik på navnet på den skole, du gerne vil optages på. Udfyld de ekstra oplysninger, der vises under skolens navn og slut af med at klikke på knappen Tilføj uddannelse. Herefter vil uddannelsen blive vist som en af dine prioriteter i venstre side. Du kan vælge et nyt uddannelsesønske ved at klikke på Tilføj prioritet i venstre side. Du kan senere ændre i prioriteringen ved at klikke på det uddannelsesønske, du gerne vil flytte. Når du klikker på linjen, dukker der en lille knap op, der viser Pil op og Pil ned. Klik på pilene for at flytte op og ned. Du kan slette en prioritet ved at klikke på den skraldespand, der vises, når du klikker på prioriteten (se figur ovenfor). Før musen hen på skraldespanden. Derved fremkommer der et rødt kryds og ved at klikke på skraldespanden, slettes uddannelsesønsket. UNI C,

12 2 Uddannelsesplanens opbygning I de følgende afsnit vises eksempler på, hvordan man søger 4 forskellige typer uddannelser: Frisør, Gymnasium (STX), 10. Klasse på en efterskole og Meddelelse om andre aktiviteter Valg af Erhvervsuddannelse (EUD) Frisør Dette afsnit beskriver, hvordan du kan søge en erhvervsuddannelse med adgangsbegrænsning. 1. I feltet Uddannelsesområde skal du vælge Erhvervsuddannelser (Se Figur 16). Figur 13 - Valg af uddannelsesområde 2. Hvis du har brug for yderligere information om erhvervsuddannelser, kan du klikke på linket til EUD-nøglen nederst på siden (se Figur 17). Figur 14 - EUD-nøglen 3. Vælg hvilken indgang, du gerne vil begynde på I feltet Indgang i. Frisøruddannelsen hører under Krop og stil (Se Figur 18). 12 UNI C,

13 2.4 Uddannelsesønsker FIgur 15 Indgang 4. Spring feltet Uddannelsesområde over og vælg i stedet Postnummer eller Region for at markere, hvilket geografisk område uddannelsesinstitutionen skal ligge i. Vi anbefaler, at du bruger systemet på denne måde, fordi det langt fra er alle erhvervsuddannelser, der tilbyder alle specialer, fx frisør. Kig eventuelt i EUD nøglen for at få en oversigt over erhvervsuddannelserne. 5. Vælg den institution (erhvervsskole), du gerne vil optages på ved at klikke på den grønne pil ud for institutionsnavnet (se figur 22). Når du klikker på pilen, bliver detaljer for den enkelte uddannelse foldet ud, og du skal tage stilling til de forskellige valgmuligheder. Figur 16 - Valg af Institution UNI C,

14 2 Uddannelsesplanens opbygning Figur 17 Valg af Uddannelse, Speciale og Uddannelsesaftale I dette eksempel vælges først uddannelsen Frisør, hvorefter det bliver muligt at vælge hvilket speciale du ønsker. Derefter skal du oplyse om du har en skriftlig uddannelsesaftale med institutionen (Se Figur 23). Enkelte indgange på erhvervsuddannelserne kræver en uddannelsesaftale til nogle af deres hovedområder. En enkelt indgang nemlig Krop og stil har krav om uddannelsesaftale på alle hovedområder. Her gælder det, at du slet ikke kan blive optaget på indgangen, hvis du ikke enten har en uddannelsesaftale, eller bliver udvalgt til en af de få pladser erhvervsskolen har på de enkelte områder. Vigtigt! Erhvervsskoler der ikke udbyder indgang til uddannelsen De enkelte erhvervsskoler udbyder ikke nødvendigvis alle indgange. Det betyder, at du ikke kan være sikker på at kunne søge direkte ind på den skole, du prioriterer højest. I stedet må du vælge din ønskede indgang på en anden erhvervsskole og først senere i uddannelsesforløbet søge over på din højst prioriterede skole. Hvis du ikke har en uddannelsesaftale Den enkelte erhvervsskole kan optage få elever, der ikke har en uddannelsesaftale, på de hovedområder, hvor det er markeret, men du er ikke garanteret en plads på uddannelsen. Udvælgelsen foregår typisk efter en samtale med de elever, der har søgt hovedområdet. Da du ikke er sikker på at kunne blive optaget på det ønskede hovedområde, bør du tillige ansøge om et alternativt hovedområde eller indgang / uddannelse. 14 UNI C,

15 2.4 Uddannelsesønsker 6. Uddannelsesønsket er nu udfyldt og du skal klikke på knappen Tilføj uddannelse. Uddannelsen bliver dermed tilføjet som din 1. prioritet. 7. Hvis du har oplysninger vedr. transportforhold, eller der er behov for skolehjemsplads, så kan du indtaste dem i feltet markeret med rød firkant i figur 25. Hvis du skriver eller ændrer i feltet, skal du trykke på knappen Gem. Figur 18 - Transportforhold og skolehjemplads 8. I feltet Støtteforanstaltninger kan du beskrive dit behov for støtte. Hvis din vejleder har overført en beskrivelse fra et eksternt vejledningsprogram, kan du redigere i beskrivelsen her. Figur 19 - Støtteforanstaltninger og Kommentarer 9. Hvis du har andre kommentarer til dit valg af uddannelse, så kan du skrive dem i Kommentarer feltet. UNI C,

16 2 Uddannelsesplanens opbygning Valg af gymnasial uddannelse (STX) Dette afsnit beskriver, hvordan du kan søge en gymnasial uddannelse. Bemærk: Det er ifølge reglerne ikke tilladt at vælge flere forskellige studieretninger på den samme gymnasiale uddannelse. Hvis du altså f.eks. som 1. prioritet vælger retningen Naturvidenskabelig; Matematik og kemi på Århus Katedralskole som vist i figur 7, kan du ikke samtidig vælge en anden retning på den Århus Katedralskole som 2., 3., 4. eller 5. prioritet. Men du kan sagtens vælge en anden retning på en anden gymnasial uddannelse inden for samme postnummer område som din 2., 3., 4. eller 5. Prioritet. 1. Vælg Gymnasiale uddannelser i feltet Uddannelsesområde(se Figur 27) Figur 20 Valg af uddannelsesområd 2. Vælg hvilken type gymnasial uddannelse du søger optagelse på i feltet Hovedområde. Figur 21 - Valg af Hovedområde 3. Vælg fra en af de to lister Postnummer eller Region. De mulige uddannelser vises nu nederst på siden. 4. Vælge den institution (gymnasium), du gerne vil optages på ved at klikke på den grønne pil ud for institutionsnavnet. Se figur UNI C,

17 2.4 Uddannelsesønsker Figur 22 - Valg af Institution 5. Du skal nu tage stilling til de forskellige valgmuligheder, der vises under gymnasiets navn. I eksemplet nedenfor vælges hovedkategori, også kaldet studieretning. Efter at have valgt den Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik Kemi, vil der blive gjort opmærksom på mulige 3. eller 4. studieretningsfag, samt evt. begrænsninger i valg af 2. fremmedsprog og kunstneriske fag. Der vælges i dette eksempel Tysk forts. og Musik. Figur 23 Valg af Hovedkategori, ekstra fag og kunstneriske fag UNI C,

18 2 Uddannelsesplanens opbygning 10. Klik på knappen Tilføj uddannelse. Dit uddannelsesønsket er nu udfyldt. Uddannelsen bliver dermed tilføjet på din liste over prioriteter i højre side. 11. Hvis du har behov for støtte kan du beskrive det i feltet Støtteforanstaltninger. Hvis din vejleder har overført en beskrivelse fra et eksternt vejledningsprogram, kan du redigere beskrivelsen. 12. Hvis du har andre kommentarer til dit valg af uddannelse, så kan du skrive dem i Kommentarer feltet. 18 UNI C,

19 2.4 Uddannelsesønsker klasse på en efterskole Dette afsnit beskriver, hvordan du kan søge 10. klasse på en efterskole. 1. Vælg 10. klasse i feltet Uddannelsesområde (se Figur 33). Figur 24 - Valg af uddannelsesområde 2. Vælg postnummer eller region for den institution (efterskole), du gerne vil optages på. De mulige uddannelser vises nu nederst på siden. 3. Vælg den institution, du gerne vil optages på ved at klikke på den grønne pil ud for institutionsnavnet. Se figur Detaljer for den enkelte uddannelse bliver foldet ud og du skal tage stilling til de forskellige valgmuligheder. Figur 25 - Valg af Institution UNI C,

20 2 Uddannelsesplanens opbygning Figur 26 - Valg af Studieretning, Forhåndsaftale, Tilbudsfag og andre fag 5. Den efterskole, der er valgt i eksemplet, har kun et enkelt udbud. Vores eksempel elev, Ada, har i dette tilfælde en skriftlig aftale med skolen og har fået opgivet journalnummer af den skole, hun søger (Hvis du mangler denne information, kontakt da venligst den institution du søger hos). Se Figur 36. Som søgende skal man markere, hvilke tilbudsfag og andre fag man ønsker. I eksemplet har Ada valgt at søge tilbudsfaget Fysik/kemi, samt idræt der hører under andre fag. 6. Klik på Tilføj uddannelse (Se Figur 36). Uddannelsesønsket er nu udfyldt og tilføjet som en prioritet i venstre side. 7. Nederst er det muligt at skrive en kommentar til uddannelsesønsket i Kommentarerfeltet og tilføje den ved at klikke på Tilføj kommentar. (Se figur nedenfor) 20 UNI C,

21 2.4 Uddannelsesønsker Meddelelse om andre aktiviteter. Dette afsnit beskriver, hvordan du kan lave en meddelelse om andre aktiviteter. Vælg Meddelelse om andre aktiviteter i feltet Uddannelsesområde (Se Figur 48). Figur 27 Valg af uddannelsesområde 1. Klik på knappen Tilføj ny aktivitet (se Figur 49). UNI C,

22 2 Uddannelsesplanens opbygning Figur 28 - Tilføj ny aktivitet 2. I feltet Vælg aktivitet skal du vælge, hvilken aktivitet, du skal i gang med (Se Figur 50). I eksemplet nedenfor vælger ansøgeren Produktionsskole. Figur 29 - Vælg aktivitet Figur 30 - Valg af produktionsskole som aktivitet 22 UNI C,

23 2.4 Uddannelsesønsker 3. Skriv hvilken periode, du vil gå på den valgte aktivitet vha. felterne Fra og til. Figur 31 Felter med Fra:, Til: og Skole tilføjes 4. Skriv de første bogstaver i navnet på den skole, du ønsker at have aktiviteten på. Derefter vises en liste med de skoler, du har mulighed for at vælge. I dette eksempel er det kun Århus Produktionsskole der kan vælges (se Figur 54). Figur 32 - Valg af produktionsskole 5. Klik på knappen Gem. Aktiviteten er nu tilføjet. Hvis du ønsker at tilføje flere aktiviteter, starter du blot forfra i dette afsnit og følger vejledningen derfra. Figur 33 - Tilføj uddannelse UNI C,

24 2 Uddannelsesplanens opbygning 6. Når du har tilføjet alle de ønskede aktiviteter skal du klikke på knappen Tilføj uddannelse, nederst til venstre (Se Figur 56). Uddannelsen bliver dermed tilføjet som prioritet i venstre side af skærmen. 7. Nederst i det grønne felt er det muligt at skrive en kommentar til uddannelsesønsket i feltet Kommentarer. Klik på knappen Tilføj kommentar når du er færdig med at skrive. 2.5 Parathedsvurdering Når du har prioritet dine uddannelsesønsker skal du klikke på ordet Parathedsvurdering i den sorte bjælke øverst på siden Figur 34 - Siden Parathedsvurdering ser således ud, inden din vejleder har parathedsvurderet dig. 24 UNI C,

25 2.5 Parathedsvurdering Figur 35 - Siden Parathedsvurdering kan se således ud efter, at din vejleder har parathedsvurderet dig. I eksemplet i Figur 61 har vejlederen parathedsvurderet Ada til henholdsvis Gymnasialog Erhvervsuddannelse. Ada er vurderet Ikke parat til en Gymnasial uddannelse. Dette kan ses ved, at der står Ikke parat i feltet Vurdering. Under uddannelsesønsker kan det ses hvilke uddannelsesønsker vurderingen har indflydelse på. Omvendt er Ada vurderet Parat til en Erhvervsuddannelse. Dette kan ses ved at der står Parat i feltet Vurdering. Under uddannelsesønsker kan det ses hvilke uddannelsesønsker vurderingen har indflydelse på. Uddannelsesønsket Frisør har fået farven gul, fordi uddannelsen har et begrænset antal pladser. Ada vurderes Parat til sit uddannelsesønske som Tømrer. Forældremyndighedsindehaveren afgive sin holdning til Vejlederens vurdering. 1. Adas mor er i dette tilfælde Uenig i vejlederens vurdering til en Gymnasial uddannelse og klikker derfor på radioknappen ud for denne mulighed. 2. Når man klikker på radioknappen vises et lille vindue, hvor Forældremyndighedsindehaveren skal skrive en kommentar (Figur 62). Klik på OK knappen når teksten er skrevet færdig. UNI C,

26 2 Uddannelsesplanens opbygning Figur 36 - Tilføj kommentar 3. Forældremyndighedsindehaverens holdning til vurdering og kommentar er nu tilføjet, hvilket kan ses på Figur 63. Figur 37 Kommentar tilføjet 4. Hvis en elev har ønsket både en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse skal Forældremyndighedsindehaveren også afgive sin holdning til Vejlederens vurdering af parathed til erhvervsuddannelse. Holdningen tilkendegives på samme måde som beskrevet i de forrige trin. Dvs. Forældremyndighedsindehaveren markerer, om han eller hun er enig i vejleders vurdering, og skriver efterfølgende en kommentar. 26 UNI C,

27 2.6 Underskrifter 2.6 Underskrifter Sidste trin i uddannelsesplanen er siden Underskrifter som kan vælges i den sorte bjælke øverst på siden. Hvis Vejlederen ikke har gjort Klar til forældremyndighedsindehaver vil siden se ud som vist i Figur 66. Figur 38 Underskrifter Når din Vejleder har låst din uddannelsesplan og dermed gjort Klar vil forældremyndighedsindehaver, så skal Forældremyndighedsindehaveren først erklære sig enig eller uenig i parathedsvurderingen, inden du kan godkende din uddannelsesplan ved at klikke på knappen Godkend uddannelsesplan (Se Figur 67). Figur 39 Underskrifter. Siden ser således ud, når vejleder har låst din uddannelsesplan UNI C,

28 2 Uddannelsesplanens opbygning Figur 40 Uddannelsesplanen er klar til godkendelse af Forældremyndighedsindehavere Til slut er det Forældremyndighedsindehaverens tur til at underskrive uddannelsesplanen. Dette kan gøres digitalt, hvis man klikker på knappen Signér (se yderligere information i afsnit 2.6.1). Alternativt kan man vælge at printe uddannelsesplanen og skrive sin underskrift med håndkraft (se yderligere information i afsnit 2.6.2) Underskrive vha. Digital Signatur eller NemID Når du klikker på knappen Signér, bliver du omdirigeret til en ny side. Figur 41 Signér med Digital Signatur Først vælges certifikatet på den forældremyndighedsindehaver der underskriver, hvorefter der klikkes på Underskriv. Forældremyndighedsindehaveren bliver så bedt om sit password og der klikkes derefter på ok. 28 UNI C,

29 Underskrive på udskrift Hvis Forældremyndighedsindehaveren ønsker at underskrive på en printet version klikkes der på Udskriv uddannelsesplan (Figur 68). Den skal så underskrives og afleveres til Vejlederen. UNI C,

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 0.9 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre Styrelsen for It og Læring Styrelsen

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere