CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET"

Transkript

1 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET Vintereksamen 2006/2007 Skriftlig prøve i: Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Aktieselskabet Det gode brød A/S blev stiftet i 1995 af bagermester Kringle. Formålet var at producere godt brød efter gode danske håndværkstraditioner. Selskabet blev stiftet med en aktiekapital på 1 mio. kr., og aktionærerne var ud over Kringle, hans kone Betty og hans to bagersvende, Ditte Dej og Carl Cremé. Kringle tegnede 50 % af aktierne, Betty tegnede 20 % og Ditte Dej og Carl tegnede hver 15 %. Selskabets bestyrelse bestod af Kringle, Ditte og Carl med Carl som bestyrelsesformand. For at sikre kontrollen med selskabet var der i vedtægterne en bestemmelse, hvorefter bestyrelsen skulle samtykke til et aktiesalg. Vedtægternes 8 havde følgende ordlyd: Forud for ethvert aktiesalg skal selskabet give sit samtykke. Kan selskabet ikke give sit samtykke til salg til den foreslåede køber, skal de øvrige aktionærer tilbydes at købe den pågældende aktiepost. 1. Hvem skal i medfør af vedtægterne træffe beslutning om, hvorvidt der kan meddeles samtykke? I efteråret 2005 blev Kringle og Betty skilt. Umiddelbart herefter kontaktede Betty Kringle for at sælge sin aktiepost. Hun ønskede at sælge til sin gode ven gennem mange år, Frede Frisk, og hun sendte derfor en anmodning til selskabet om samtykke til salget. Kringle ønskede imidlertid ikke, at Frede skulle have mulighed for at købe aktierne. Delvist fordi han mente, at Frede var på Bettys side og derfor måske ikke som aktionær ville varetage selskabets interesse, delvist fordi han øjnede chancen for selv at forøge sin aktiepost i selskabet.

2 2. Kan selskabet med den af Kringle givne begrundelse nægte at give samtykke til salget til Frede? Uanset din forudgående besvarelse, skal du lægge til grund, at Frede er indtrådt som aktionær i selskabet. Det gik efterhånden rigtig godt for Det gode brød, som var vokset fra at være ganske få medarbejdere til at have 50 ansatte. I foråret 2006 var Gitte Gumle og Benny Bager derfor trådt ind i bestyrelsen som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Carl Cremé sad stadig i bestyrelsen, men havde tillige startet sin egen virksomhed med salg af produktionsudstyr til bagerier. Ditte Dej var fratrådt sin stilling og sin plads i bestyrelsen, så nu bestod bestyrelsen af Gitte, Benny, Kringle, Carl og to eksterne medlemmer Klaus Kage og Mads Mel. Endvidere havde selskabet netop stiftet et datterselskab, Den dejlige kage ApS, som skulle producere primært skærekager. Det gode brød ejede Den dejlige kage 100 %. På et bestyrelsesmøde i juni 2006 havde man særligt to punkter på dagsordenen. For det første overvejede man at skabe grobund for yderligere vækst i Det gode brød ved at knytte medarbejderne tættere til selskabet. Det skulle ske ved, at man tilbød medarbejderne at købe tegningsoptioner i selskabet til en favorabel kurs. Det andet punkt vedrørte forhandlingerne om køb af produktionsudstyr til Den dejlige kage, hvor man havde indhentet tilbud fra Carl Cremés selskab, Bageriet, og et andet selskab, Rør godt. I relation til spørgsmålet om medarbejdernes køb af tegningsoptioner, påstod Klaus Kage, at Gitte Gumle og Benny Bager var inhabile, fordi de selv ville kunne få en fordel, såfremt forslaget blev vedtaget. Bestyrelsen var endvidere i tvivl, hvorvidt de kunne tage stilling til spørgsmålet, eller om det skulle forelægges generalforsamlingen. Endelig foreslog bagermester Kringle, at selskabet skulle låne medarbejderne pengene til en favorabel rente, så alle medarbejdere fik mulighed for at erhverve de optioner, de fik tilbudt. Det protesterede Mads Mel imod, idet han påstod, at det ville være i strid med reglerne om selvfinansiering, og at det under alle omstændigheder ville være umuligt at låne pengene til Gitte Gumle og Benny Bager, fordi det ville være i strid med forbudet mod aktionærlån. 2

3 I relation til spørgsmålet om, hvor man skulle købe produktionsudstyret til Den dejlige kage, var bestyrelsen i tvivl om, hvorvidt Carl Cremé kunne deltage i behandlingen af punktet, således at han fik mulighed for at uddybe det tilbud, Bageriet havde afgivet. På mødet endte man med at udskyde beslutningerne til et nyt møde 14 dage senere, og bagermester Kringle skulle så tage kontakt til selskabets advokat, Lars Lusk, for at få afklaret tvivlsspørgsmålene. Hvad skal Lars Lusk svare til følgende spørgsmål? 3. Er Gitte Gumle og Benny Bager inhabile, når bestyrelsen skal beslutte, om medarbejderne skal have tilbud om at købe tegningsoptioner i selskabet til favørkurs? 4. Kan bestyrelsen selv beslutte at lade medarbejderne købe tegningsoptioner til favørkurs? 5. Kan selskabet låne pengene til medarbejderne, med henblik på at disse kan udnytte muligheden for at erhverve tegningsoptioner i selskabet? 6. Såfremt det er muligt, kan Gitte Gumle og Benny Bager også deltage i en sådan ordning uanset, at de er medlemmer af bestyrelsen? 7. Kan Carl Cremé deltage i behandlingen af spørgsmålet om køb af produktionsudstyr til Den dejlige kage? Da bestyrelsen mødtes 14 dage senere besluttede bestyrelsen midlertidigt at udskyde planerne om at tilbyde medarbejderne tegningsoptioner, fordi det stod klart, at Det gode brød for at kunne klare den stigende konkurrence var nødt til at foretage en omfattende udbygning af produktionen. Når dette var på plads, ville man igen overveje tegningsoptioner til medarbejderne. Bestyrelsen besluttede derfor at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at gennemføre en kapitalforhøjelse. Aktiekapitalen blev foreslået forhøjet fra 1 mio. kr. til 2,5 mio. kr. 8. Med hvilket flertal skal kapitalforhøjelsen vedtages? Det generede bagermester Kringle lidt, at han nu skulle opgive kontrollen med sit livsværk, og han overvejede derfor at foreslå, at de nye aktier, som skulle tegnes som 3

4 følge af kapitalforhøjelsen, skulle have mindre stemmevægt, end den stemmevægt der var tillagt de aktier, som den nuværende kreds af aktionærer besad. 9. Med hvilket flertal skal kapitalforhøjelsen vedtages, såfremt man ønsker at kapitalforhøjelsen skal tegnes i en ny aktieklasse, hvor de nye aktier skal have en stemmevægt, der svarer til 1/10 af de oprindelige aktiers stemmevægt? 10. Kan Den dejlige kage ApS tegne en del af kapitalforhøjelsen? 4

5 Eksamensopgave cand.merc. og cand.merc.aud. vintereksamen 2006/ timer Aktieselskabet Det gode brød A/S blev stiftet i 1995 af bagermester Kringle. Formålet var at producere godt brød efter gode danske håndværkstraditioner. Selskabet blev stiftet med en aktiekapital på 1 mio. kr., og aktionærerne var ud over Kringle, hans kone Betty og hans to bagersvende, Ditte Dej og Carl Cremé. Kringle tegnede 50 % af aktierne, Betty tegnede 20 % og Ditte Dej og Carl tegnede hver 15 %. Selskabets bestyrelse bestod af Kringle, Ditte og Carl med Carl som bestyrelsesformand. For at sikre kontrollen med selskabet var der i vedtægterne en bestemmelse, hvorefter bestyrelsen skulle samtykke til et aktiesalg. Vedtægternes 8 havde følgende ordlyd: Forud for ethvert aktiesalg skal selskabet give sit samtykke. Kan selskabet ikke give sit samtykke til salg til den foreslåede køber, skal de øvrige aktionærer tilbydes at købe den pågældende aktiepost. 11. Hvem skal i medfør af vedtægterne træffe beslutning om, hvorvidt der kan meddeles samtykke? Jf. AL 20, stk. 2 er det bestyrelsen, med mindre vedtægterne bestemmer andet. I efteråret 2005 blev Kringle og Betty skilt. Umiddelbart herefter kontaktede Betty Kringle for at sælge sin aktiepost. Hun ønskede at sælge til sin gode ven gennem mange år, Frede Frisk, og hun sendte derfor en anmodning til selskabet om samtykke til salget. Kringle ønskede imidlertid ikke, at Frede skulle have mulighed for at købe aktierne. Delvist fordi han mente, at Frede var på Bettys side og derfor måske ikke som aktionær ville varetage selskabets interesse, delvist fordi han øjnede chancen for selv at forøge sin aktiepost i selskabet. 12. Kan selskabet med den af Kringle givne begrundelse nægte at give samtykke til salget til Frede? Et forholdsvist svært spørgsmål, da AL 20, ikke giver angiver efter hvilke retningslinier samtykke kan nægtes. Krüger nævner (s. 189), at bestyrelsen må vurdere spørgsmålet ud fra hensynet til selskabets tarv, dette bør de studerende opfatte således, at bestyrelsen skal varetage selskabets 5

6 interesser, og der er ikke noget, der tyder på, at selskabets interesser er i fare, såfremt Frede bliver aktionær. For det første har han som aktionær ikke har en loyalitetsforpligtelse over selskabet, og for det andet er det en mindre aktiepost, han erhverver, hvorved han ikke får bestemmende indflydelse i selskabet. Krüger nævner dog primært klare tilfælde som chikanøse afvisninger, hvorfor der vil blive lagt stor vægt på, hvorledes de studerendes har argumenteret for deres svar. Uanset din forudgående besvarelse, skal du lægge til grund, at Frede er indtrådt som aktionær i selskabet. Det gik efterhånden rigtig godt for Det gode brød, som var vokset fra at være ganske få medarbejdere til at have 50 ansatte. I foråret 2006 var Gitte Gumle og Benny Bager derfor trådt ind i bestyrelsen som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Carl Cremé sad stadig i bestyrelsen, men havde tillige startet sin egen virksomhed med salg af produktionsudstyr til bagerier. Ditte Dej var fratrådt sin stilling og sin plads i bestyrelsen, så nu bestod bestyrelsen af Gitte, Benny, Kringle, Carl og to eksterne medlemmer Klaus Kage og Mads Mel. Endvidere havde selskabet netop stiftet et datterselskab, Den dejlige kage ApS, som skulle producere primært skærekager. Det gode brød ejede Den dejlige kage 100 %. På et bestyrelsesmøde i juni 2006 havde man særligt to punkter på dagsordenen. For det første overvejede man at skabe grobund for yderligere vækst i Det gode brød ved at knytte medarbejderne tættere til selskabet. Det skulle ske, ved at man tilbød medarbejderne at købe tegningsoptioner i selskabet til en favorabel kurs. Det andet punkt vedrørte forhandlingerne om køb af produktionsudstyr til Den dejlige kage, hvor man havde indhentet tilbud fra Carl Cremés selskab, Bageriet, og et andet selskab, Rør godt. I relation til spørgsmålet om medarbejdernes køb af tegningsoptioner, påstod Klaus Kage, at Gitte Gumle og Benny Bager var inhabile, fordi de selv ville kunne få en fordel, såfremt forslaget blev vedtaget. Bestyrelsen var endvidere i tvivl, hvorvidt de kunne tage stilling til spørgsmålet, eller om det skulle forelægges generalforsamlingen. Endelig foreslog bagermester Kringle, at selskabet skulle låne medarbejderne pengene til en favorabel rente, så alle medarbejdere fik mulighed for at erhverve de optioner, de fik 6

7 tilbudt. Det protesterede Mads Mel imod, idet han påstod, at det ville være i strid med reglerne om selvfinansiering, og at det under alle omstændigheder ville umuligt at låne pengene til Gitte Gumle og Benny Bager, fordi det ville være i strid med forbudet mod aktionærlån. I relation til spørgsmålet om, hvor man skulle købe produktionsudstyret til Den dejlige kage, var bestyrelsen var i tvivl om, hvorvidt Carl Cremé kunne deltage i behandlingen af punktet, således at han fik mulighed for at uddybe det tilbud, Bageriet havde afgivet. På mødet endte man med at udskyde beslutningerne til et nyt møde 14 dage senere, og bagermester Kringle skulle så tage kontakt til selskabets advokat, Lars Lusk, for at få afklaret tvivlsspørgsmålene. Hvad skal Lars Lusk svare til følgende spørgsmål? 13. Er Gitte Gumle og Benny Bager inhabile, når bestyrelsen skal beslutte, om medarbejderne skal have tilbud om at købe tegningsoptioner i selskabet til favørkurs? De studerende skal diskutere, hvorvidt medarbejderrepræsentanterne generelt er inhabile ved spørgsmål, der vedrører medarbejdere, og komme frem til at det er de ikke. I dette tilfælde er der ikke noget, der taler for, at de vil være inhabile, da der ikke foreligger en betydelig personlig interesser, der kan være i strid med selskabets. PKA s & Kan bestyrelsen beslutte selv at lade medarbejderne købe tegningsoptioner til favørkurs? Den studerende skal se, at der er tale om tegning af nye aktier, hvorfor der sker en fravigelse af de eksisterende aktionærers fortegningsret. Denne situation reguleres af AL 30, stk. 3. Ifølge denne bestemme skal beslutningen om fravigelse af fortegningsretten træffes af GF. 15. Kan selskabet låne pengene til medarbejderne, med henblik på at disse kan udnytte muligheden for at erhverve tegningsoptioner i selskabet? Ja, jf. undtagelse til forbuddet mod selvfinansiering i AL 115 a, stk. 2. De studerende kender ikke de nærmere økonomiske forhold i selskabet og kan derfor ikke vide, hvorvidt betingelserne for anvendelse af 115a, stk. 2 er opfyldt. Men de studerende bør alligevel opregne betingelser samt 7

8 bemærke, at bestemmelsen kun kan anvendes, såfremt der er tale om en generel ordning for medarbejderne 16. Såfremt det er muligt, kan Gitte Gumle og Benny Bager også deltage i en sådan ordning uanset, at de er medlemmer af bestyrelsen? 115a, stk. 2 er en undtagelse til såvel 115, stk. 1 som stk. 2, og medarbejdere, der tillige er ledelsesmedlemmer, og derfor er omfattet af aktionærlånsforbuddet, vil også kunne deltage i en låneordning i medfør af 115a, stk Kan Carl Cremé deltage i behandlingen af spørgsmålet om køb af produktionsudstyr til Den dejlige kage? Han vil være inhabil som bestyrelsesmedlem i Det gode brød, men i princippet er der ikke noget i vejen for, at han på mødet uddyber tilbuddet fra Bageriet. At han er inhabil som bestyrelsesmedlem, vil dog medføre, at han hverken vil kunne deltage i de interne diskussioner i bestyrelsen eller vil kunne deltage i afstemningen i bestyrelsen om hvilket selskab, der skal levere produktionsapparatet. Da bestyrelsen mødtes 14 dage senere besluttede bestyrelsen midlertidigt at udskyde planerne om at tilbyde medarbejderne tegningsoptioner, fordi det stod klart, at Det gode brød for at kunne klare den stigende konkurrence var nødt til at foretage en omfattende udbygning af produktionen. Når dette var på plads, ville man igen overveje tegningsoptioner til medarbejderne. Bestyrelsen besluttede derfor at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at gennemføre en kapitalforhøjelse. Aktiekapitalen blev foreslået forhøjet fra 1 mio. kr. til 2,5 mio. kr. 18. Med hvilket flertal skal kapitalforhøjelsen vedtages? Såfremt der ikke gør sig særlige forhold gældende, hvad der ikke oplyses om, skal en kapitalforhøjelse vedtages med 78 flertal Det generede bagermester Kringle lidt, at han nu skulle opgive kontrollen med sit livsværk, og han overvejede derfor at foreslå, at de nye aktier, som skulle tegnes som følge af kapitalforhøjelsen, skulle have mindre stemmevægt, end den stemmevægt der var tillagt de aktier, som den nuværende kreds af aktionærer besad. 8

9 19. Med hvilket flertal skal kapitalforhøjelsen vedtages, såfremt man ønsker at kapitalforhøjelsen skal tegnes i en ny aktieklasse, hvor de nye aktier skal have en stemmevægt, der svarer til 1/10 af de oprindelige aktiers stemmevægt? Det gør ingen forskel. Beslutningen skal stadig træffes med 2/3 flertal, jf. AL Kan Den dejlige kage ApS tegne en del af kapitalforhøjelsen? Jf. ApL 51 må et anpartsselskab ikke tegne aktier i et moderselskab til dette. 9

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Finansiering af Management buyout

Finansiering af Management buyout Juridisk institut Eksamensnr. 410159 Bachelorafhandling Anslag:107.564 HA(Jur.) Finansiering af Management buyout Forfatter Jesper Morsing Jørgensen Hovedvejleder Hanne Søndergaard Birkmose (Juridisk institut)

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSMANDENS BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVAR MODTAGET VEDRØRENDE GRANSKNINGSBERETNINGEN AF 16. OKTOBER 2009 Advokat Carsten Fode ÅRHUS DEN

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra medlemmer og bestyrelse til Arkitekternes Pensionskasses generalforsamling 22. april 2013. Dagsordenens punkt

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere