FRA PRIVAT- TIL ERHVERVSOMRÅDET - TAG DE FØRSTE SKRIDT TIL AT RÅDGIVE ERHVERVSKUNDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA PRIVAT- TIL ERHVERVSOMRÅDET - TAG DE FØRSTE SKRIDT TIL AT RÅDGIVE ERHVERVSKUNDER"

Transkript

1 KOMPETENCEPULJEN // OPLÆG PÅ UDDANNELSE I FRA PRIVAT- TIL ERHVERVSOMRÅDET FRA PRIVAT- TIL ERHVERVSOMRÅDET - TAG DE FØRSTE SKRIDT TIL AT RÅDGIVE ERHVERVSKUNDER

2 BAGGRUND Siden finanskrisen er der kommet større fokus på det at øge bankers forretningsomfang, lige som der er kommet større regulering af sektoren. Det bevirker bl.a. en større kompleksitet i forhold til rådgivning af f.eks. erhvervskunder, ligesom det kræver stor indsigt i de dertilhørende rådgivningsprodukter. FORMÅL Faget Finansiel Rådgivning Fra privat- til erhvervsområdet bør klæde deltagerne på rent fagligt i forhold til f.eks. følgende emner: Årsrapport og virksomhedsanalyse Virksomhedens finansiering Finansiel erhvervsjura Finansielle forretninger og investeringer Likviditetsplanlægning Risikostyring Kreditområdet, herunder kreditgivning/kreditvurdering/kreditpolitik Viden om virksomhedsstrategi/forretningsplan Relationsskabelse/salg over for erhvervsgrupper MÅL Deltagerne skal opnå en stærkere faglighed indenfor rådgivning af mindre og mellemstore erhvervskunder. MÅLGRUPPE Målgruppen er medarbejdere i den finansielle sektor (primært bankansatte, herunder rådgivere). SIDE 1 AF 12

3 På Finanssektorens Uddannelsescenter (FU) møder vi ofte privatrådgivere, som har ambitioner om at blive erhvervsrådgivere. Nogle får muligheden via deres arbejdsgiver, mens andre ikke umiddelbart får muligheden eller er usikre på, om det er den rigtige vej, fordi de synes, erhvervsområdet virker komplekst. Dette forløb giver deltageren en god indsigt i det at rådgive erhvervskunder, og vil være de første skridt i en udvikling fra privat- til erhvervsområdet. Ønsker deltageren efterfølgende at fortsætte i erhvervsrådgiversporet, giver forløbet ham en rigtig god start, og sparer ham for den første del af en decideret erhvervsrådgiveruddannelse. Fortsætter deltageren som privatrådgiver, har han forbedret sine kompetencer til at rådgive mindre lokale erhvervsvirksomheder (læger, tandlæger, håndværker etc.), hvilket kan være en stor fordel og et konkurrenceparameter, idet denne kundetype ofte serviceres af privatrådgivere. FORLØBET OVERORDNET Forløbet er opbygget i to faser med en intensiv opstart og en efterfølgende periode, hvor yderligere viden bygges på og forankres i hverdagen. Forløbets varighed er: To dages forberedelse To fysiske kursusdage Tre efterfølgende webinarer (hjemmefra) Forløbet bygger på principper om flipped class room og action learning, hvor deltagerne i væsentligt omfang tilegner sig en betydelig teoretisk indsigt, inden de kommer på de fysiske undervisningsdage. SIDE 2 AF 12

4 Forberedelsen er en kombination af litteratur, virtuel læring (fx e-learning og videoundervisning) og opgaver. Denne del gennemføres individuelt og kan passes ind i arbejds- eller fritiden, så jobfraværet minimeres. På de fysiske kursusdage bygger vi videre på de faglige temaer, deltagerne har været igennem i deres forberedelse, og arbejder/træner med at anvende viden i praksis (action learning). Cases fra deltagernes hverdag er et væsentligt element i undervisningen. I forlængelse af forberedelse og kursusdage afholder vi tre webinarer med tre måneders mellemrum. Hvert af de tre webinarer afholdes på flere tidspunkter, så der er mulighed for at deltage enten i arbejdstiden eller udenfor arbejdstiden. Temaer på webinarerne er elementer fra uddannelsen, som skal uddybes, aktuelle temaer fx i kraft af ny lovgivning, nye tendenser, markedsvilkår, erfaringsudveksling, adfærdsændringer som er svære at implementere etc. Deltagerne kan melde emner ind til webinarerne, stille spørgsmål og dele erfaringer. OM FORBEREDELSEN Som en del af deltagerprisen investerer vi i at udvikle følgende online forberedelsesmaterialer (fx e-learning og videoundervisning): 5-7 VIRTUELLE LÆRINGSELEMENTER: 4-6 virtuelle faglige moduler, der formidler grundlæggende viden om (temaerne fra kravspecifikation): o Årsrapport og virksomhedsanalyse o Virksomhedens finansiering o Finansiel erhvervsjura o Finansielle forretninger og investeringer o Likviditetsplanlægning o Risikostyring o Viden om virksomhedsstrategi/forretningsplan - virksomhedsforståelse 1-2 virtuelle adfærdsmoduler, der formidler grundlæggende viden om (herunder tema fra kravspecifikation): o Relationsskabelse/salg over for erhvervsgrupper o Forhandlingsteknik o Præsentationsteknik o Prioritering af kunder De virtuelle moduler har varighed på minutter pr. modul, og indeholder faglig viden som alternativt ville kræve flere dages fysisk undervisning og fravær fra arbejdspladsen. SIDE 3 AF 12

5 PUBLIKATION OM RÅDGIVNING AF MINDRE LOKALE ERHVERVSVIRKSOMHEDER: Mindre lokale erhvervsvirksomheder (tandlæger, læger, håndværkere, frisører, konsulenter etc.) falder ofte mellem to stole i en række pengeinstitutter. De passer ikke rigtigt ind i privatsegmentet (fordi de også har et regnskab), og de passer heller ikke rigtigt ind i erhvervssegmentet (fordi deres privatengagement er meget væsentligt for dem). Mange steder betyder det, at hverken privat- eller erhvervsrådgiver tager 100 % ansvar for at rådgive denne kundetype. De rådgivere, som formår at rådgive lokale erhvervsvirksomheder med både privatog erhvervsdelen har ofte skabt en væsentligt forbedret forretning og markant mere tilfredse kunder. Vi vil igangsætte en antropologisk analyse af ejerledere i mindre lokale erhverv, der skal munde ud i en publikation (IPaper eller publikation), som beskriver markedet for rådgivning af denne type virksomheder i et brugerperspektiv, herunder: Hvordan oplever kunderne et pengeinstitut? Hvad er deres syn på rådgivning i forhold til positionen som ejerledere? Hvilke skjulte bekymringer og behov har målgruppen, som banken måske kan hjælpe med at løse? Konkrete løsningsforslag til et nytænkt rådgivningskoncept målrettet mindre lokale erhvervsdrivende. Analysen gennemføres i samarbejde med det strategiske innovationsbureau MADE, og har fokus på at tænke ude-fra-ind og at skabe et nysgerrigt mindset. Som en del af analysen er det tanken at optage videoer med nogle af deltagerne i undersøgelsen, som så ligeledes vil indgå i forberedelsen. Analysen/publikationen udarbejdes efter samme principper som publikationen Generation Z, der netop er udkommet (medsendes). FAGLIG VÆGTNING Ifølge kravspecifikationen ønskes fokus på faglighed kombineret med relationsskabelse/salg overfor erhvervskunder. Vores erfaring i at uddanne privatrådgivere til erhvervsrådgivere siger os, at der skal være fokus på: 1) at skabe et fagligt fundament 2) at træne i at omsætte denne faglighed til god rådgivning (som kunderne forstår) 3) at forankre det tillærte i det daglige arbejde efterfølgende Alle tre elementer er indarbejdet i nærværende forløb. SIDE 4 AF 12

6 PÆDAGOGISK PROFIL Vores pædagogiske profil tager blandt andet afsæt i David Kolbs læringsteorier, og i den forbindelse anvender vi principperne om flipped class room i online forberedelsen og praksisnær undervisning (action learning). Som et led i forberedelsen besvarer deltageren et elektronisk spørgeskema om sine erfaringer og udfordringer med at servicere erhvervskunder/mindre erhverv. Spørgeskemaet besvares fem arbejdsdage før undervisnings-/træningsdagen, og dermed sikrer vi, at undervisningen lægges på det rette niveau og med det rette fokus i forhold til deltagerne. Som en del af kurset udarbejder deltagerne en personlig handlingsplan med deres individuelle fokusområder, tips og tricks. Den personlige handlingsplan skal være med til at sikre, at deltageren får værdi af det tillærte i praksis. Deltageren kan arbejde videre med handlingsplanen hjemme på arbejdspladsen, og på de efterfølgende webinarer kan de videreudvikle planen og få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål. Denne metodik forstærker forankringen i deltagerens hverdag. UNDERVISNINGSSTEDER Vores undervisning er landsdækkende, og vi er fleksible i forhold til antallet af afviklingssteder. Eksempelvis kan undervisningen foregå i Aalborg, Skanderborg, Kolding og Københavnsområdet. ANTAL DELTAGERE Fra deltagere pr. hold. Ved færre end 14 deltagere til en afholdelse bliver flere afholdelser slået sammen, alternativt gennemført med én underviser på dag to. Vi vil som på Digital Kommunikation være fleksible, så deltagerne får den bedste oplevelse. Kurserne forventes afholdt med sandwich, vand, kaffe og the som forplejning. UNDERVISERE På den faglige undervisningsdag er der én underviser, mens der på case/træningsdagen er to undervisere for at kunne lave optimale træningsseancer i mindre grupper. Der tilknyttes minimum seks undervisere til uddannelsen i sin helhed, hvilket sikrer fleksibilitet og skalerbarhed. Læs mere om underviserne herunder. KURSUSADMINISTRATION Vi forestiller os, at tilmelding sker efter samme model som ved Digital Kommunikation. Når vi modtager tilmeldinger, tager vi os af alt det praktiske inkl. kontakt til deltageren, administration, koordinering mv., og efter aftale koordinerer vi løbende deltagerlister og fakturering med Finansforbundet. SIDE 5 AF 12

7 MULIGHED FOR AT VIDEREUDDANNE SIG EFTER FORLØBET Vi vil tilrette vores øvrige uddannelser til erhvervsrådgivere, så de tager højde for deltagere, som har gennemført nærværende uddannelse. Det vil sige, at den enkelte deltager drager fordel af at have gennemført uddannelsen Fra privat- til erhvervsområdet, hvis vedkommende efterfølgende vil videreuddanne sig. Nærværende forløb giver ikke ECTS-point i forhold til en offentlig uddannelse, idet vores fokus har været på at gøre forløbet så praksisnært som muligt, og det giver os ikke umiddelbart mulighed for at få godkendt forløbet i offentligt regi. Deltagerne kan dog muligvis få en indirekte vej til ECTS-point, idet vi pt. arbejder på at få ECTSpoint på vores erhvervsrådgiveruddannelse. PRIS Prisen for forløbet er kr pr. deltager. Prisen tillægges ikke moms. Beløbet dækker: Samlet cirka to dages virtuelle forberedelsesmaterialer Forberedende spørgeskema Publikationen Rådgivning af mindre lokale erhvervsvirksomheder 1, To fysiske undervisningsdage/træningsdage Undervisningsmaterialer Mulighed for at deltage på tre efterfølgende webinarer Forplejning (sandwich, vand, kaffe/the) Kursusadministration og koordinering Mulighed for kursusbevis med de præcise læringsmål for uddannelsen HVORFOR VÆLGE FINANSSEKTORENS UDDANNELSECENTER? Først og fremmest fordi vi tilbyder: Stærk faglig viden indenfor området Praksisnær undervisning vi træner i konkrete eksempler fra deltagernes dagligdag Erfaring fra mange tidligere leverancer i sektoren Målrettet virtuel forberedelse, som sikrer et fleksibelt og effektivt forløb Publikationen Rådgivning af mindre lokale erhvervsvirksomheder Personlig handlingsplan, hvilket erfaringsmæssigt øger effekten markant på både kort og længere sigt Undervisere som er særdeles erfarne i at formidle, hvilket øger værdien for deltageren Undervisere som er særdeles erfarne med fagområdet, hvilket øger værdien for deltageren Undervisere som er særdeles erfarne i relationsskabelse, hvilket sikrer den gode kundeoplevelse Samtidig med, kan vi tilbyde: Landsdækkende udbud /fleksibelt antal afholdelsessteder Spørgeskema inden opstart, som skærper det individuelle fokus i undervisningen Webinarer som opfølgning på forløbet Mulighed for at gense online-undervisningen, også når uddannelsen er afsluttet 1 Arbejdstitel på publikation af antropologisk undersøgelse. SIDE 6 AF 12

8 REFERENCER Finanssektorens Uddannelsescenter har de seneste år gennemført en række uddannelsesforløb med udvikling af kompetencer indenfor erhvervsområdet og/eller træning i at omsætte faglighed til god adfærd. Referencepersoner kan gives på anmodning. KASPER TOUGÅRD CHEFKONSULENT Underviser på den faglige kursusdag og i den virtuelle undervisning Kasper er bankuddannet og har arbejdet inden for finanssektoren siden 2005 først som privatrådgiver og senest som Relationship Manager i C&I i Danske Bank. Kasper Finderup Tougård underviser på kurser inden for erhvervsområdet. Derudover indgår han i FUs team af konsulenter, som underviser i salgstræning og digital kommunikation. Som underviser er han en stærk og relationsskabende formidler, hvor han nysgerrigt og entusiastisk lever sig ind i deltagernes situation. Med praktiske øvelser, refleksion og en god sans for humor oplever deltagerne både intens læring, at gøre sig erfaringer, hvilket medfører personlig udvikling. ANNE MARIE KROGSGAARD CHEFKONSULENT Underviser på den faglige kursusdag og i den virtuelle undervisning Anne Marie er bankuddannet og har været i sektoren siden 1990, som rådgiver, stedfortræder og afdelingschef. Hendes praktiske erfaring har hun suppleret med en HD i afsætningsøkonomi, en lederuddannelse i Nykredit og er nu i gang med en Master i finansierings- og selskabsret på Aarhus Universitet. Anne Marie underviser primært inden for kredit til privat- og erhvervskunder. Hun løser både opgaver over længere uddannelsesforløb, specifikke opgaver som f.eks. kompetenceafklaring med tilhørende læringselementer, samt opgaver tilpasset den enkelte virksomheds behov. I undervisningen er Anne Marie en entusiastisk og involverende formidler med en stærk faglighed. Hun formår at inddrage problemstillinger fra rådgiverens hverdag og på en let og forståelig måde kombinere praktik og teori. I undervisningen lægger hun vægt på et involverende og nærværende miljø, hvor fokus er brugbar læring, der er direkte anvendelig i hverdagen. SIDE 7 AF 12

9 BENT ERICHSEN AFDELINGSLEDER Underviser på den faglige kursusdag og i den virtuelle undervisning Bent Erichsen er uddannet i finanssektoren og har flere års erfaring fra forsikringsbranchen. Han har en BA fra Handels- og Ingeniørhøjskolen, HD i regnskab og flere relevante MBA enkeltfag fra Aarhus Universitet. Du møder Bent på kursusdage, uddannelsesforløb og temadage, hvor emnet er kredit eller erhverv. Han tager ofte ud til kunder, der ønsker skræddersyede forløb på området. Derudover er han ansvarlig for landbrugsseminaret, kreditseminaret og økonomiseminarer, hvor han altid sørger for at sammensætte et aktuelt og inspirerende program med eksterne oplægsholdere. Bent brænder for at formidle viden og skabe sammenhæng mellem teori og praksis, så den enkelte kan bruge det konkret i sin hverdag. DAG KRISTIANSEN CHEFKONSULENT Underviser på kursusdagen med træning i faglige cases og i den virtuelle undervisning Dag har en bred og dyb faglighed. Han begyndte i den finansielle sektor som bankelev og endte i bankverdenen med at blive afdelingsdirektør i Djurslands Bank. Rejsen var for ham også livets skole. Det gav ham en god portion erfaring, som førte hans rejse videre til Uddannelsescentret i Dag har læst på Finansakademiet og skrevet hovedopgave i forandringsledelse. Dag underviser især på vores virksomhedstilpassede forløb inden for salg, salgsledelse, budskabsformidling eller adfærd. Derudover underviser han på uddannelserne Erhvervsrådgiveruddannelsen og Den Kompetente Rådgiver. Dag brænder for altid at finde frem til virksomhedens og deltagerens reelle behov, for at han kan finde en løsning, der tilgodeser behovet. Han er en handlingens mand, der forstår at omsætte tanke til handling. Som middel til at nå målet benytter han sig gerne af sparrings- og coachingsamtaler. Dag er rigtig stor tilhænger af at anvende konkrete faglige cases i træningen, hvor han drager stor faglig fordel af selv at have prøvet tingene i praksis. SIDE 8 AF 12

10 HENRIK HAMMERSKOV CHEFKONSULENT Underviser på kursusdagen med træning i faglige cases og i den virtuelle undervisning Henrik har en finansiel uddannelse, har arbejdet som privat- og erhvervsrådgiver og har en del års erfaring med faglig og adfærdstrænende undervisning med salg som fokus. Han har suppleret sin finansielle baggrund med en coachuddannelse og certificeringer i Garuda og DiSC-profilværktøjerne. Henrik har sat sig for at udvikle sektorens rådgivere til at blive stærkere i deres møde med kunderne. Målet er, at de giver kunderne en bedre oplevelse gennem tillid og relationer og dermed opnår øget salg. I sin undervisning motiverer og inddrager han deltagerne, hvor de er, og sørger for at give dem praktiske værktøjer og inspiration, de kan bruge direkte i deres møde med kunden. BJARNE KLITGAARD HALLSTRØM CHEFKONSULENT Underviser på kursusdagen med træning i faglige cases og i den virtuelle undervisning Bjarne bankuddannet og har arbejdet i finanssektoren siden 1981 og i 20 år som leder. Han har solid salgserfaring på både strategisk, taktisk og operationelt niveau. Han har erfaring med at udvikle, implementere og sikre forankring af værktøjer og processer på alle niveauer i en organisation. Du møder Bjarne som engageret underviser på FUs kurser om salg, adfærd og salgsledelse på både privatog erhvervsområdet. Bjarne brænder for at skabe resultater gennem mennesker om han så underviser, faciliterer, coacher eller giver sparring. Teori omsætter han til praksis på en inspirerende og løsningsfokuseret måde, så du kan bruge den i hverdagen som medarbejder eller leder. Han er certificeret i DiSC og Garuda og bruger værktøjerne til leder- og medarbejdertræning samt til coaching og feedback. KURSUSBESKRIVELSE På de næste sider har vi givet forslag til, hvordan kurset kan præsenteres på hjemmesiden. SIDE 9 AF 12

11 Går du og overvejer at tage skridtet fra at være privatrådgiver til at arbejde med erhvervskunder? Eller ønsker du som privatrådgiver at forbedre din rådgivning over for små lokale erhvervsdrivende? Så er dette forløb sikkert noget for dig. Målet med forløbet er at give dig den basale viden og adfærd, der skal til for at rådgive erhvervskunder, med særlig vægt på rådgivning af mindre erhvervskunder. Har du efterfølgende ambitioner om mere, giver forløbet dig et godt grundlag at bygge videre på. Forløbet er en kombination af: To dages forberedelse To fysiske kursusdage Tre efterfølgende webinarer hvor hovedparten ligger i en periode på 2-3 måneder. INDHOLD Du får en grundlæggende viden om disse faglige temaer: Årsrapport og virksomhedsanalyse Virksomhedens finansiering Finansiel erhvervsjura Finansielle forretninger og investeringer Likviditetsplanlægning Risikostyring Kreditområdet, herunder kreditgivning/kreditvurdering/kreditpolitik Viden om virksomhedsstrategi/forretningsplan SIDE 10 AF 12

12 Endvidere arbejder vi med adfærd og kommunikation: Hvordan du bliver god/bedre til at skabe relationer til erhvervskunder Hvordan du bliver bedre til at rådgive/sælge over for erhvervskunder Hvordan du fastholder dine erhvervskunder DIT UDBYTTE Du får: en god, grundlæggende faglig viden indenfor erhvervsrådgivning viden om og træning i at rådgive erhvervskunder (især mindre erhverv) træning i konkrete eksempler fra dagligdagen så du kan bruge din viden med det samme målrettet virtuel forberedelse (fx videoundervisning), som sikrer et fleksibelt og effektivt forløb særlig indsigt i rådgivning af mindre lokalt erhverv fra en analyse og publikation udarbejdet til forløbet personlig handlingsplan, hvilket erfaringsmæssigt øger effekten markant på både kort og længere sigt undervisere som er særdeles erfarne i at formidle, hvilket øger værdien for dig undervisere som er særdeles erfarne med fagområdet, hvilket øger værdien for dig FORBEREDELSE Når du er tilmeldt, modtager du en video-introduktion til forløbet, som bl.a. præsenterer underviserne og indfører dig i, hvad, hvornår og hvordan du skal forberede dig til forløbet. Forberedelsen består i e-learning, videoundervisning, litteratur og forberedende opgaver. Du skal også svare på nogle spørgsmål om din viden/adfærd indenfor rådgivning på erhvervsområdet, som skal være med til at sikre, at vi kan formidle en målrettet undervisning. Forberedelsen kan du gennemføre, når du har tid, og den kan afvikles online i din arbejds- eller fritid. FYSISKE KURSUSDAGE På den første fysiske kursusdag arbejder vi videre med de faglige temaer, du har forberedt dig på. Du vil få uddybet en række af temaerne, og får mulighed for at stille spørgsmål til materialet. Dagen er en kombination af tavleundervisning, opgaver, dialog og små cases. På den anden fysiske kursusdag (træningsdagen) arbejder vi meget med eksempler fra hverdagen, og træner i, hvordan du bedst muligt kan have en god dialog med erhvervskunder. På denne dag er der i langt højere grad dialog, erfaringsudveksling, sparring, caseløsning og små rollespil. De fysiske dage holdes med ca. en måneds mellemrum i tidsrummet kl i en by tæt på dig. SIDE 11 AF 12

13 WEBINARER Efter forløbet kan du gense videoundervisningen efter behov. Du bliver også inviteret til et webinar hvert kvartal i de efterfølgende tre kvartaler, hvor aktuelle emner tages op. Du vil på forhånd have mulighed for at melde emner og spørgsmål ind til webinarerne. Du får også mulighed for at vælge, om webinaret skal ligge i arbejdstiden eller udenfor. UNDERVISERE / HOLDSTØRRELSE Et hold består af deltagere, og undervisningen faciliteres af erfarne konsulenter fra Finanssektorens Uddannelsescenter. UNDERVISNINGSSTEDER Kurset afvikles i hhv. Aalborg, Skanderborg, Kolding og Københavnsområdet. TID / DATO Undervisningen foregår i tidsrummet kl Find dato for næste afholdelse her. Skovsvinget Skanderborg Tlf.: SIDE 12 AF 12

FRA PRIVAT- TIL ERHVERVSOMRÅDET TAG DE FØRSTE SKRIDT TIL AT RÅDGIVE ERHVERVSKUNDER

FRA PRIVAT- TIL ERHVERVSOMRÅDET TAG DE FØRSTE SKRIDT TIL AT RÅDGIVE ERHVERVSKUNDER FRA PRIVAT- TIL ERHVERVSOMRÅDET TAG DE FØRSTE SKRIDT TIL AT RÅDGIVE ERHVERVSKUNDER FRA PRIVAT- TIL ERHVERVSOMRÅDET TAG DE FØRSTE SKRIDT TIL AT RÅDGIVE ERHVERVSKUNDER Rådgivere har ofte enten erhvervs-

Læs mere

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP)

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) FÅ VÆRKTØJERNE TIL AT VÆRE BLANDT DE BEDSTE SALGSLEDERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Du kommer på en rejse, hvor du får tilført praksisnære værktøjer og redskaber

Læs mere

FRA PRIVAT- TIL ERHVERVSOMRÅDET - TAG DE FØRSTE SKRIDT TIL AT RÅDGIVE ERHVERVSKUNDER

FRA PRIVAT- TIL ERHVERVSOMRÅDET - TAG DE FØRSTE SKRIDT TIL AT RÅDGIVE ERHVERVSKUNDER FRA PRIVAT- TIL ERHVERVSOMRÅDET - TAG DE FØRSTE SKRIDT TIL AT RÅDGIVE ERHVERVSKUNDER Rådgivere har ofte enten erhvervs- eller privatkunder. Det kolliderer med nogle selvstændiges behov for rådgivning,

Læs mere

FRA PRIVAT TIL ERHVERV 1

FRA PRIVAT TIL ERHVERV 1 UDDANNELSE FRA PRIVAT TIL ERHVERV 1 Tag de første skridt til rådgivning af erhvervskunder FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING FRA PRIVAT- TIL ERHVERVSOMRÅDET Tag de første

Læs mere

FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS

FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ELLER UDEN ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af et praktisk forløb i en virksomhed og et parallelt

Læs mere

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP)

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) FÅ VÆRKTØJERNE TIL AT VÆRE BLANDT DE BEDSTE SALGSLEDERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Certificeret Salgsledelse i Praksis udvikler dine evner som salgsleder. Du får

Læs mere

SALGSLEDELSE I PRAKSIS

SALGSLEDELSE I PRAKSIS SALGSLEDELSE I PRAKSIS FÅ VÆRKTØJERNE TIL AT VÆRE BLANDT DE BEDSTE SALGSLEDERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Salgsledelse i Praksis udvikler dine evner som salgsleder. Du får praksisnære værktøjer, som du kan

Læs mere

FRA PRIVAT TIL ERHVERV 2

FRA PRIVAT TIL ERHVERV 2 FRA PRIVAT TIL ERHVERV 2 ET NATURLIGT SKRIDT MOD RÅDGIVNING AF ERHVERVSKUNDER FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER FRA PRIVAT- TIL ERHVERVSOMRÅDET ET NATURLIGT SKRIDT TIL RÅDGIVNING AF ERHVERVSKUNDER Rådgivere

Læs mere

FRA PRIVAT TIL ERHVERV 2

FRA PRIVAT TIL ERHVERV 2 FRA PRIVAT TIL ERHVERV 2 ET NATURLIGT SKRIDT MOD RÅDGIVNING AF ERHVERVSKUNDER FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER FRA PRIVAT- TIL ERHVERVSOMRÅDET ET NATURLIGT SKRIDT TIL RÅDGIVNING AF ERHVERVSKUNDER Rådgivere

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE

DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE DEN KOMPETENTE RÅDGIVER SKAB MEROMSÆTNING I DIN PORTEFØLJE Det overordnede mål med Den kompetente rådgiver er at uddanne rådgivere, der proaktivt

Læs mere

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk Søg om gratis deltagelse på: www.finanskompetencepulje.dk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter

Læs mere

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk Søg om gratis deltagelse på: www.finanskompetencepulje.dk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter

Læs mere

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB MED MULIGHED FOR ECTS-POINT DEN NYE LEDER Kurset Den nye leder sikrer, at du bliver indført i de ledelsesmæssige værktøjer, der er nødvendige for et godt afsæt i

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

Effektfuld salgsledelse

Effektfuld salgsledelse Effektfuld salgsledelse Øg salget med målrettet ledelse af din salgsorganisation Med den rette ledelse kan du skabe en kompetent, målrettet og effektiv salgsorganisation med ekstraordinære resultater til

Læs mere

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk

DIGITAL OMSTILLING. 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter digital transformation individuelt og organisatorisk Søg om gratis deltagelse på: www.finanskompetencepulje.dk DIGITAL OMSTILLING 3 forløb, som understøtter

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Dit personlige lederskab

Dit personlige lederskab Dit personlige lederskab Fokus på din person og dit lederskab Nøglen til god ledelse ligger i dig selv. Du er dit eget vigtigste ledelsesværktøj, og derfor er det afgørende, at du lærer dig selv, dine

Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse STRATEGI. LEDELSE. ANSVAR Kom på niveau med din ledelse Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine

Læs mere

ERHVERVSRÅDGIVER- UDDANNELSEN BLIV ENDNU BEDRE TIL AT RÅDGIVE OG SPARRE MED DINE ERHVERVSKUNDER

ERHVERVSRÅDGIVER- UDDANNELSEN BLIV ENDNU BEDRE TIL AT RÅDGIVE OG SPARRE MED DINE ERHVERVSKUNDER ERHVERVSRÅDGIVER- UDDANNELSEN BLIV ENDNU BEDRE TIL AT RÅDGIVE OG SPARRE MED DINE ERHVERVSKUNDER ERHVERVSRÅDGIVERUDDANNELSEN Erhvervsrådgiveruddannelsen er for dig, der er ny erhvervsrådgiver og vil lære

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB DEN NYE LEDER Kurset Den Nye Leder sikrer, at du bliver indført i de ledelsesmæssige værktøjer, der er nødvendige for et godt afsæt i dit lederskab. Du lærer det

Læs mere

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED LEAN MANAGER FINANS ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED Finansielle virksomheder har færre ressourcer til at løse stadigt flere udfordringer. De skal leve op til

Læs mere

ERHVERVSRÅDGIVER- UDDANNELSEN VÆRKTØJ TIL RÅDGIVNING & SPARRING MED ERHVERVSKUNDER

ERHVERVSRÅDGIVER- UDDANNELSEN VÆRKTØJ TIL RÅDGIVNING & SPARRING MED ERHVERVSKUNDER ERHVERVSRÅDGIVER- UDDANNELSEN VÆRKTØJ TIL RÅDGIVNING & SPARRING MED ERHVERVSKUNDER ERHVERVSRÅDGIVERUDDANNELSEN Erhvervsrådgiveruddannelsen er for den nye erhvervsrådgiver, der vil klædes målrettet på til

Læs mere

Stærke relationer med tillidsbaseret ledelse

Stærke relationer med tillidsbaseret ledelse Stærke relationer med tillidsbaseret ledelse Lær dig selv at kende, og skab stærke relationer Ledere indgår dagligt i mange forskellige relationer både lederkolleger, chefer og medarbejdere. Kvaliteten

Læs mere

Lederuddannelse i Ingleby Farms

Lederuddannelse i Ingleby Farms Lederuddannelse i Ingleby Farms Målgruppe 22 driftsledere Leder for 1-5 ansatte Uddannelsesniveau svarende til landmandsuddannelsen (trin 1 og 2) i Danmark Fra hhv. Letland, Lithavn, Rumænien og Danmark

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Finanssektorens Uddannelsescenter Vejledning til virksomhed i virksomhedslicens-ordning 03-06-2015 INDHOLD BAGGRUND... 2 TILMELDING... 2 TILMELDING AF RÅDGIVERE TIL PRØVEN... 2 STANDARDPRØVER ELLER VIRKSOMHEDSTILPASSEDE

Læs mere

DEN KOMPETENTE RÅDGIVER

DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DEN KOMPETENTE RÅDGIVER Danmarks bedste rådgiveruddannelse FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING DEN KOMPETENTE RÅDGIVER SKAB UDVIKLING BÅDE PERSONLIGT OG PROFESSIONELT Det overordnede

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du gennemgå en personlig udvikling, så du får et indre

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk. Juli august september

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk. Juli august september Aktiviteter i Jobboxen Tilmelding via hjemmesiden Juli august september 2016 Kurser Skab overskud i hverdagen med en sund privatøkonomi På kurset sætter vi fokus på den nemme vej til en sund privatøkonomi.

Læs mere

Håndtering af vanskelige personer Sådan bruges forskellighed konstruktivt

Håndtering af vanskelige personer Sådan bruges forskellighed konstruktivt København 12. og 13. marts 2014 Aarhus 8. og 9. april 2014 Håndtering af vanskelige personer Sådan bruges forskellighed konstruktivt Lær at forstå, hvorfor andre reagerer og agerer anderledes end du gør

Læs mere

Uddannelsens grundtanke er det læringssyn, menneskesyn og hestesyn, der ligger bag alt, hvad Courage (udbyder af HEALfacilitator) står for.

Uddannelsens grundtanke er det læringssyn, menneskesyn og hestesyn, der ligger bag alt, hvad Courage (udbyder af HEALfacilitator) står for. Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Vi ønsker at udbrede viden og kompetencer om hestes evne til udvikling af mennesker. HEALfacilitator er en vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig

Læs mere

DEN NYE LEDER. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point

DEN NYE LEDER. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point DEN NYE LEDER Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point DEN NYE LEDER HVAD SIGER TIDLIGERE DELTAGERE? Uddannelsen Den nye leder sikrer, at du bliver indført i de ledelsesmæssige værktøjer, der

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

SKAB EN FORBEDRINGSKULTUR

SKAB EN FORBEDRINGSKULTUR SKAB EN FORBEDRINGSKULTUR ØG KVALITETEN OG SPAR TID LEAN MANAGER FINANS ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG DIN TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED Finansielle virksomheder har færre ressourcer til at løse stadigt

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Læs hurtigt og effektivt

Læs hurtigt og effektivt Læs hurtigt og effektivt Læs hurtigt og effektivt Tag kontrol over informationerne, og spar tid når du læser Øg din læsehastighed med mindst 50% Bliver du hver dag bombarderet med faglige informationer

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Den nye leder. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point

Den nye leder. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point Den nye leder Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point DEN NYE LEDER Uddannelsen Den nye leder sikrer, at du bliver indført i de ledelsesmæssige værktøjer, der er nødvendige for et godt afsæt

Læs mere

Kurset. Udbytte. Styrk teamsamarbejdet. Hvem deltager? På kurset arbejder du med:

Kurset. Udbytte. Styrk teamsamarbejdet. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Teamledelse Styrk teamsamarbejdet På dette lederkursus får du styrket din rolle som teamleder. Du lærer at opbygge, understøtte samt udvikle dit team, og du får redskaber til at motivere til et godt teamsamarbejde.

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator En vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig i stand til at facilitere udvikling og læreprocesser med heste for både voksne og børn. Som eksamineret

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. august 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En indehaveruddannelse for Restauranter, caféer og mindre hoteller Kurset er godkendt af Horesta 19.-20. januar 2015 02.-03. februar 2015 og 23. februar

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

TRAINEE-UDDANNELSE FOR BACHELORER

TRAINEE-UDDANNELSE FOR BACHELORER TRAINEE-UDDANNELSE FOR BACHELORER TRAINEE-UDDANNELSE FOR BACHELORER SÆT TURBO PÅ DIN PERFORMANCE Vekslende uddannelse Det overordnede mål med Trainee-uddannelsen for bachelorer er at skabe rådgivere, der

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1 November 2011 Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1. Indledning Følgende dokument er en kort vejledning til undervisere på vægtstoprådgiveruddannelsen. Dokumentet supplerer dokumenterne

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

Indledning og baggrund

Indledning og baggrund Vedrørende: MED arrangementer for AKUT midler Sagsnavn: Hovedudvalget 2014-16 Sagsnummer: 81.00.00-A00-18-14 Skrevet af: Thomas Holm E-mail: Thomas.Holm@randers.dk Forvaltning: HR team Dato: 01-10-2014

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Henrik Lind Der er i hvert fald ikke noget con amore over vores investeringer"

Henrik Lind Der er i hvert fald ikke noget con amore over vores investeringer Henrik Lind Der er i hvert fald ikke noget con amore over vores investeringer" AF MORTEN PLESNER MATHIASEN Offentliggjort 08.01.16 kl. 06:45 Henrik Lind åbner i et stort interview med FinansWatch op for,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 5: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI II LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 5: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI II LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL. DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 5: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI II LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konflikt design i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konflikt design i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konflikt design i organisationer Dette forløb udbydes til de

Læs mere

15% rabat Luk op og læs mere...

15% rabat Luk op og læs mere... Bestil nu og få 15% rabat Luk op og læs mere... KURSUS OVERSIGT 2016 Kurser, der skaber værdi Velkommen til foreningens efteruddannelse 2016 Få ny viden, du kan bruge i hverdagen Foreningens kurser giver

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Sekretariatets kommentarer til scenariebeskrivelserne

Sekretariatets kommentarer til scenariebeskrivelserne Sekretariatets kommentarer til scenariebeskrivelserne Bilag 4 Denne kommentar er opbygget med først kort et indledende afsnit. Dernæst følger de 4 scenarier hver for sig det betyder, at nogle af kommentarerne

Læs mere

W W W. M A N N A Z. CO M 2

W W W. M A N N A Z. CO M 2 2 Enabling real achievement 3 Velkommen til Mannaz det nye DIEU DIEU har gennem mere end 30 år udviklet menneskers og organisationers kompetencer. Vi er specialister i kompetenceudvikling. Vi rådgiver

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse HR & Uddannelse Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen i Region Hovedstaden version 2.0 Formål Det er projektlederuddannelsens formål at: styrke lokalt projektarbejde

Læs mere

Mannaz Proceskonsulentuddannelse

Mannaz Proceskonsulentuddannelse Mannaz Proceskonsulentuddannelse Kraftfulde værktøjer til forandring Arbejder du med forandringsprocesser i organisationer, fx som leder, konsulent eller proceskonsulent, og vil du udvikle din systemforståelse,

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Ledelse i udvikling TEMA. Vores ledere er produktudviklere, og deres fornemste opgave er at udvikle og skabe engagerede medarbejdere

Ledelse i udvikling TEMA. Vores ledere er produktudviklere, og deres fornemste opgave er at udvikle og skabe engagerede medarbejdere 1 2016 Ledelse i udvikling TEMA Skab resultater med bløde værktøjer Vores ledere er produktudviklere, og deres fornemste opgave er at udvikle og skabe engagerede medarbejdere Dorthe Rønnau, HR-direktør,

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgfagspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og

Læs mere

DEN NYE LEDER. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point UDDANNELSE FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

DEN NYE LEDER. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point UDDANNELSE FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DEN NYE LEDER Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point UDDANNELSE FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING DEN NYE LEDER HVAD SIGER TIDLIGERE DELTAGERE? Uddannelsen

Læs mere

DEN NYE LEDER. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point UDDANNELSE FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

DEN NYE LEDER. Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point UDDANNELSE FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DEN NYE LEDER Et lederudviklingsforløb med mulighed for ECTS-point UDDANNELSE FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING DEN NYE LEDER HVAD SIGER TIDLIGERE DELTAGERE? Uddannelsen

Læs mere

TRAINEE-UDDANNELSE FOR BACHELORER MODULBESKRIVELSE ERHVERVSLINJEN

TRAINEE-UDDANNELSE FOR BACHELORER MODULBESKRIVELSE ERHVERVSLINJEN TRAINEE-UDDANNELSE FOR BACHELORER MODULBESKRIVELSE ERHVERVSLINJEN KLASSISK FORLØB ERHVERVSLINJEN MODUL INTRODUKTION & KOMMUNIKATION PRIVATKUNDEN ERHVERVSKUNDEN PERSONLIG PERFORMANCE AFLEVERINGS- OPGAVER

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Search Inside Yourself - Developed at Google

Search Inside Yourself - Developed at Google Search Inside Yourself - Developed at Google Deltag på et unikt program udviklet af Google Ledelsesudviklingsprogrammet Search Inside Yourself er udviklet af Google i samarbejde med hjerneforskere fra

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier Marketing Manager er certificeret FRANCHISE Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder..... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier 1www.marketing-manager.dk

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder:

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder: 360 evaluering af din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som vil: have feedback på dine kommunikationsevner forbedre din kommunikation afstemme forventninger med dine medarbejdere omkring din måde

Læs mere

Projektkoordinering - Lærerkvalificeringsdelen

Projektkoordinering - Lærerkvalificeringsdelen Projektkoordinering - Lærerkvalificeringsdelen Ledelsesakademiet, EAAA er ansvarlig for og varetager den koordinerende funktion for projekt praksisnær lederuddannelse lærerkvalificeringsdelen. EAAA og

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Herning Kommune. Organisation

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

FUTURE FINANSSEKTORENS NETVÆRK FOR FORRETNINGSUDVIKLING, INNOVATION OG INDSIGT I DIGITALE TENDENSER

FUTURE FINANSSEKTORENS NETVÆRK FOR FORRETNINGSUDVIKLING, INNOVATION OG INDSIGT I DIGITALE TENDENSER FUTURE FINANSSEKTORENS NETVÆRK FOR FORRETNINGSUDVIKLING, INNOVATION OG INDSIGT I DIGITALE TENDENSER OM NETVÆRKET Finanssektorens Uddannelsescenter startede i foråret 2015 et strategisk netværk, der bringer

Læs mere

Din guide til AMU. Arbejdsmarkedsuddannelserne - bliv bedre til mere

Din guide til AMU. Arbejdsmarkedsuddannelserne - bliv bedre til mere Din guide til AMU mu Arbejdsmarkedsuddannelserne - bliv bedre til mere AMU er for alle AMU tilbyder voksen- og efteruddannelse for det danske arbejdsmarked. AMU henvender sig især til ufaglærte og faglærte

Læs mere

Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige

Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige Sådan får du en systematik og en rød tråd i dit arbejde med frivillige Få samskabelse til at blive en konkret arbejdsform

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering

Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering Mål, undervisningsdifferentiering og evaluering Artikel af pædagogisk konsulent Lise Steinmüller Denne artikel beskriver sammenhænge mellem faglige mål, individuelle mål og evaluering, herunder evalueringens

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Karriereprogram for HR-konsulenter

Karriereprogram for HR-konsulenter Karriereprogram for HR-konsulenter Marts 2011 Karriereprogram for HR-konsulenter Den offentlige sektor har brug for kompetente og engagerede HR-funktioner, der fokuserer på opgaver, der skaber værdi for

Læs mere

Projektdeltagerens værktøjskasse

Projektdeltagerens værktøjskasse Projektdeltagerens værktøjskasse Få en effektiv værktøjskasse som projektdeltager Projektarbejde kræver ikke kun dygtige projektledere men også kompetente deltagere. Som deltager i projektgrupper har du

Læs mere