Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde. Torsdag den 24. april 2014 kl i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde. Torsdag den 24. april 2014 kl. 10.00 i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V"

Transkript

1 Referat af Spildevandskomiteens ordinære plenarmøde Torsdag den 24. april 2014 kl i Ingeniørhuset, IDA, Kalvebod Brygge 33-35, København V Følgende deltog i plenarmødet: Michael Robdrup Rasmussen Aalborg Universitet Ole Fritz Adeler HOFOR Arne Kristensen Nordvand Inge Faldager Teknologisk Institut Lene Bisballe Moe Thomas Hvass Eriksson Roskilde Forsyning Peter Steen Mikkelsen DTU Helle Katrine Andersen DANVA Bo Laden Aalborg Forsyning Susanne Lyngbjerg Nilsson NIRAS Bolette Jensen Naturstyrelsen Carsten O. Rosted Petersen Orbicon Thomas Ruby Bentzen Aalborg Universitet Ulrik Mørch Jensen Vejdirektoratet Kristian Friis DANVA Ole Sinkjær Krüger A/S Martin Rygaard DTU Søren Liedtke Thorndahl Aalborg Universitet Thomas Milert Hansen Wavin Mette Lorentzen COWI Ulrik Højbjerre EnviDan A/S Karsten Arnbjerg-Nielsen DTU Gitte Godsk Furesø-Egedal Forsyning Anne Laustsen Aarhus Vand Birgit Paludan Greve-Solrød Forsyning Kjartan Gunnarsson Ravn Vejle Spildevand Følgende medlemmer af SVK deltog ikke i plenarmødet: Henrik Frier Aarhus Vand Lone Kofoed Rasmussen Gladsaxe Kommune Flemming Carlsen NCC Construction Danmark A/S Ole Neerup-Jensen EnviDan A/S Martin Rosendahl Grindsted Betonvarefabrik A/S Lene Øvig Tønder Kommune Kristian Vestergaard Aarhus Universitet Sanne Lund Moe Mads Uggerby EnviDan A/S Ida Marie Knudsen Teknologisk Institut Spildevandskomitéen Kalvebod Brygge DK-1780 København V

2 2 1. Velkomst Carsten startede med at byde velkommen, og efter Ole Adlers indlæg, en oversigt over alle SVK medlemmer og alle deltagere på plenarmødet. 2. Indlæg Samling af flere kommuners klimatilpasningsplaner. v/ole Adler, HOFOR Ole gennemgik arbejdet med de forskellige kommuners klimatilpasningsplaner og skybrudsplaner. Gennemgang af den politiske og stratetiske proces HOFOR har været igennem både med Københavns Kommune samt de øvrige kommunale ejere i HOFOR. 3. Godkendelse af referat fra forrige plenarmøde 11. april 2013 og fra møder i Forretningsudvalget. Referaterne er løbende blevet udsendt til Spildevandskomiteens (SVKs) medlemmer og FU referater vedlagt indkaldelsen. De udsendte referater blev godkendt. Det blev bemærket, at der er datofejl på plenarforsamlingsreferatet samt referat fra FU-møde januar Formandens beretning Formanden gennemgik de vigtigste aktiviteter i det forgangne år. Beretningen fokuserede på følgende emner: SVK, DANVA, KL Skrift vedr. Serviceniveau for vand på terræn Skriftet kører efter samme model som ved skrift. 27. Se endvidere punkt 5 under regnudvalget for nærmere beskrivelse af projektets stade. Vandteknologiens døgn SVK deltog i vandteknologiens døgn, hvor 40 udvalgte personer fra vandbranchen kom med bud på Danmarks fremtidige indsats på vandområdet. Nordhavn - partnerskab SVK deltager i følgegruppen på dette spændende projekt, der bl.a. fokuserer på renseteknologier på vejvand, anvendelse af sekundavand samt online monitering af drikkevandskvaliteten. Udvalg vedr. pumper Dette udvalg er blevet en undergruppe under EVA-udvalget for udveksling af erfaring. IDAs nye hjemmside IDA s nye hjemmeside resulterede i en noget dårlig udgave af SVKs hjemmeside. Der er nu gennemført forbedringer på siderne, inden for de rammer der er afsat generelt på IDA s hjemmeside. Opgaver, Mission, vision og mål. SVK s opgaver er bla.: Som sagkyndigt organ at behandle opgaver indenfor Komiteens arbejdsområde, dels på eget initiativ, dels på foranledning af spørgsmål rejst fra offentlig side. At udføre forarbejder med henblik på senere udarbejdelse af normer. At etablere et samarbejde med andre organer og institutioner, som arbejder med samme og beslægtede opgaver. At offentliggøre resultaterne af komiteens arbejde.

3 3 Der er tidligere afholdt workshop omkring SVK s mission og visioner. Dette arbejde har afstedkommet at mission, vision og overordnet mål for SVK er blevet udarbejdet. SVK s mission og vision er: Mission: IDA's Spildevandskomité er den førende uafhængige, faglige autoritet vedrørende håndtering af regnog spildevand. Spildevandskomiteen arbejder for udveksling af erfaringer samt innovation for branchen. Vision: Spildevandskomiteen er det sagkyndige, normsættende og upolitiske organ, som beslutningstagere henvender sig til for at få dokumentation og viden omkring håndtering af regn- og spildevand. Overordnet mål: Sikre økonomisk uafhængighed. Sikre økonomisk grundlag for SVK s eksistens, herunder udvalgsarbejder. Øget støtte fra fonde mv. Sikre formidling og erfaringsudveksling i branchen. Afholdelse af x antal temadag om året. Udarbejdelse og udgivelse af x antal normer/skrifter og stille sig til rådighed ved introduktion. Synlighed overfor beslutningstagere for branchen. Anerkendelse som normsættende. Økonomisk uafhængighed SVK arbejder på at få flere eksterne midler ind i SVK s udvalgsarbejder. Der bør måske igangsættes et finansieringsudvalg. Synlighed overfor beslutningstagere SVK har fokuseret på: Tættere samarbejde med IDA, herunder deltagelse i analyser og interview Forbedringen af rammevilkår for vandbranchen Artikler mm. Formidling af erfaringsudveksling Plads til yngre ingeniører i SVK udvalg Der er fokus på at få studerende og yngre dygtige ingeniører ind i udvalgene. Kommunikation med SVK medlemmer Referater udsendes, men medlemmerne er meget velkomne til at kontakte FU med spørgsmål og input i øvrigt. Formandens beretning blev godkendt. (præsentation fra beretningen: 5. Udvalgsformændenes beretninger

4 4 Regnudvalget Birgit Paludan, Greve-Solrød Forsyning gennemgik arbejdet i udvalget, som har fokuseret på: Udvalget har fokuseret på udarbejdelse af de 2 nye skrifter. Værktøjerne skal opdateres og evt. suppleres. Der skal arbejdes med opdateringer og udbredelse via SVK s hjemmeside. Anvendelse af måledata. Udarbejdelse af retningsliner. Nyt Skrift om fremtidens regn: Karsten Arnbjerg, DTU gennemgik det fremsendte materiale: Det nye skrift er baseret på Skrift 27, 28 og 29. Opsummering af arbejdet: Skrift Ændringer/påvirkninger 27 Korrektion af historiske hændelser til regional model 28 Ny regionalopdeling efter max. intensiteter på døgnværdier. Nyt regneark til generering af CDS-regn 29 Klimafaktorerne er som standard uændret: 2 år 1,2 10 år 1,3 100 år 1,4. Høj faktor 1,45 1,7 og 2 ved robusthedsanalyser i ekstremsituationer Der var opbakning fra Plenarforsamlingen til at dette arbejde kommer i et nyt skrift nr. 30. Den endelige formulering af skriftes godkendes i FU. Der kan indsendes kommentarer til det fremsendte materiale indtil den til Nyt skrift analyse af regnbetingede oversvømmelser Gitte Godsk, Egedal-Furesø Forsyning gennemgik nuværende stade for skriftet. Skriftet baseres på Skrift 27. Skriftet vil anvise metoder, give eksempler og være en del af beslutningsgrundlaget. Samarbejde mellem DANVA, KL og SVK. Der afholdes ny workshop omkring emnet i 2014 Forventes færdig primo 2015, evt. godkendelse på Plenarforsamlingen EVA-udvalget Udvalget har ønsket at ændre de sædvanlige rammer for afholdelse af møder. Møder afholdt på både DTU og AAU for at møde de studerene. Der arrangeres temamøder 3 gange årligt. De næste temadage afholdes den , og EVA-udvalget arbejder med en ide om at kunne støtte studerende med udlandsrejser, hvor resultatet så efterfølgende præsenteres på et EVA-møde.

5 5 Udvalget vedr. Separat regnvand Der har ikke været afholdt møder i udvalget. Der er planlagt: Udarbejde et notat vedr. Dimensionering af regnvandsbassiner. Indsamle erfaringer med LAR-anlæg (foregår i ViB). Dokumentation for dette arbejde følges af gruppen. ViB arbejder med et dimensioneringsværktøj til etablering af grønne tage. Dette arbejde følges af udvalget. Styregruppen for regnmålersystemet Der er pt. 146 regnmålere, 54 brugere, 15 abonnenter. Der er opsat en 1 ny regnmåler i Der er nu udskiftet 92 regnmålere til nyt styresystem. Ny hjemmeside er etableret. Udarbejdet nyt årsnotat 2013 fra DMI. Center for kvalitetssikring af nedbørsdata. Michael Rasmussen, AU gennemgik oplæg til nyt Nedbørscenter. Centeret skal varetage driften/håndteringen af data fra regnmålere og vejrradar. Der arbejdes med forslag til ny organisering. Der etableres en bestyrelse, der driver det nye center og vedligeholder og drifter aftalen med entreprenøren. SVK har et rådgivende udvalg (som giver faglig sparring). Budgetramme på ca. 3 mio. forventes at skulle bruges i opstartsfasen. Der er nedsat et arbejdsudvalg til udarbejdelse af kommissorium for nyt Center. Der er tidligere truffet beslutning på Plenarmødet i 2013, at FU bemyndiges til at træffe den endelige beslutning om det videre forløb for Centret. 7. Regnskab budget Ulrik gennemgik regnskab og budget. Det blev aftalt at der afsættes kr. til færdiggørelse af skrift 30 og relateret værktøjer hertil. Der afsættes endvidere kr. til det videre arbejde med skrift 31. FU kan desuden råde over midler til nye tiltag, indenfor en budgetramme på kr. Plenarforsamlingen godkendte FU s forslag til budget. 6. Valg i henhold til vedtægterne Valg af repræsentanter til Forretningsudvalget: Kristian Fris, DANVA og Søren Liedtke Thorndahl, AU var indstillet til Forretningsudvalget. Plenarforsamlingen bifaldt FU s indstillinger. 7. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag 8. Eventuelt Intet

EVA. Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken. Nr. 1 27. årgang Januar 2014 SPILDEVANDSKOMITEEN

EVA. Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken. Nr. 1 27. årgang Januar 2014 SPILDEVANDSKOMITEEN Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken EVA Nr. 1 27. årgang Januar 2014 SPILDEVANDSKOMITEEN Indhold Leder 3 Indbydelse til Temadag 4 EVA-årsmøde 7 Kalender 8 Klimasikring håb forude! ISSN: 1901-3663

Læs mere

Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde, Krüger, og Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde, Krüger, og Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter Spildevandskomiteen, Skrift nr. 30 IDA Spildevandskomiteen 2014 Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde,

Læs mere

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling 2012 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær

Læs mere

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle

Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle Referat af generalforsamling i DNS den 29. marts 2014 i Vejle 1. Valg af dirigent Jesper Gyllenborg blev valgt til dirigent. 2. Formandens beretning Mads Ravnborg startede med at opsummere medlemssituationen:

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde 2013 Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde Generalforsamling 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 Referent: Marianne T. Bak Møde nr.: 2/2014 Mødedato: Tirsdag den 9. september 2014, kl. 15.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) Skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) 2006 IDA Spildevandskomiteen Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) - Spildevandskomiteen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Foreningen Furn-tech ordinær generalforsamling 24. april 2014

Foreningen Furn-tech ordinær generalforsamling 24. april 2014 Foreningen Furn-tech ordinær generalforsamling 24. april 2014 Referat Indledningsvis byder formand Knud G. Andersen forsamlingen velkommen og takker for fremmødet. En kort gennemgang af deltagerlisten

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde

Referat af Repræsentantskabsmøde Referat af Repræsentantskabsmøde Dato: 26. februar 2014 Sted: Foreningshuset, Randers gymnastiske Forening, Udbyhøjvej 189, 8930 Randers NØ. Deltagere, bestyrelsen: Mikael Bach Langå Håndbold Klub Torben

Læs mere