DEJBJERGLUND EFTERSKOLE. April 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEJBJERGLUND EFTERSKOLE. April 2015"

Transkript

1 April 2015 DEJBJERGLUND EFTERSKOLE I N D H O L D : 2 Kalender 3 Nyheder 6 I gang med 128 elever 7 Generalforsamling 8 Regnskab Bestyrelsens beretning 14 Idræt ud af huset 17 Invitation til Elevmødet 18 Nyt fra bestyrelsen 19 Nyt fodboldstadion 21 Små elevindlæg

2 KALENDER 2015 APRIL Onsdag d. 15. april Herningstævnet i gymnastik: se på Uge klasserne på udenlands tur og 9.kl. i København. Tirsdag d. 28. april 5.kl. gymnastikdag på DE. Tirsdag d. 28. april Generalforsamling se program i bladet. MAJ Uge 19 Skriftlige prøver. Fredag d. 8. maj Dejbjerglund Efterskole ser DGI s Verdensholds opvisning i Esbjerg. Torsdag d. 14. maj Elevmøde på DE, se invitation i bladet. Mandag d. 18. maj 3-skolecup i fodbold Blåkilde, Vedersø, Dejbjerglund. JUNI Onsdag d. 3. juni DE og Skibelund afholder idrætsdag i Dejbjerg. Fredag d. 5. juni Grundlovsarrangement eftermiddagsarrangement for sogn og familie. (Invitation kommer senere). Uge 24 og 25 Mundtlige prøver. 2 APRIL 2015 JULI Torsdag d. 2. juli Afslutningsfest for elever og medarbejdere. Fredag d. 3. juli Sidste skoledag på Dejbjerglund for elever, forældre og medarbejdere. AUGUST Uge 32 DGI s sports-camp på Dejbjerglund For 3. til 7.klasse tilbydes der idrætsskole i fodbold, spring, rytmegymnastik og dans. Tilmelding ved DGI-Vestjylland. Onsdag d. 12. august Skolestart for det nye elevhold. Invitation følger.

3 Nyheder A F KJELD LYKKE CHRISTIANSEN 128 elever 2014/15 blev året, hvor vi udvidede med en klasse; helt eksakt en 10. kl. Nu kan vi på pædagogisk og rentabel vis køre tre linjer i 10.klasse, nemlig en naturvidenskabelig linje, en sproglig/ samfundsmæssig linje og en iværksætterlinje. Alle linjer arbejder ud af huset i perioder. Hos os forsøger vi ikke med brobygning. Vi bygger seriøst bro til ung domsuddannelser og virksomheder. De ekstra 30 elever giver desuden gode betingelser for vores skoleprofil. Gymnastik som basis, håndbold og fodbold som fokusfag samt musik og golf som muligheder. Der er selvfølgelig et hav af andre valgfag, men de ovennævnte fag har vi altid særlig fokus på. Med 128 elever føler vi os stadig som en lille skole med nærhed som en selvfølgelighed. Tryghed, tillid og tolerance er skolens nøglebegreber. Hvis du trives på skolen, kan du frigøre energi til læring. Svane som stork på træk til Strassburg. Udbygning af spisesalen Med vores modernisering af køkkenet og udbygning af spisesalen har vi skabt de bedste betingelser for en tidssvarende og fleksibel spisesituation. De 3 hovedmåltider afvikles med fleksibel start og sluttidspunkt. Eleverne har ca. 35 minutter til måltiderne. Midtvejs er der en kort pause til beskeder. Eleverne møder ind i spisesalen over 15 minutter spiser fælles i ca. 5 minutter evt. afbrudt af et par beskeder og kan selv beslutte, hvornår de forlader salen. Al maden serveres ved buffetborde, og afrydningen sker løbende ved køkkenlugen. Her sorteres service, bestik, servietter og glas direkte ved opvasken. Ingen unødige løft for køkkenpersonalet. Vi glæder os til at vise herlighederne frem til elevmødet. To dage om ugen serveres boller med pålæg til formiddagsforfriskning, ligesom eleverne har fri frugtordning om eftermiddagen. To ugentlige aftener serveres kage, ellers byder aftenforfriskningerne på frugt og gulerødder. 10.S på studietur. Spisesalen et multirum Spisesalen bruges selvfølgelig til måltiderne, men også til undervisning og prøvesituationer. En del af vores samlinger foregår i spisesalen. Nu og da har vi fællessang her- APRIL

4 inde, og tv-avisen i forbindelse med undervisningen foregår også her. Efter rengøringen benyttes spisesalen til lektiecafé. Det er ikke unormalt, at både 20 og 30 elever sidder i salen til fælles lektielæsning. Jævnligt afholdes der møder i spisesalen. Vi nyder det nye multifunktionelle rum med teknik, der fungerer. Lækker lydanlæg, god akustik og behagelig lysindfald. Lokalet prydes af kunst. Årgang 14/15 Jeg spørger nogle gange mig selv om, hvorfor vi hvert år har verdens bedste elevhold. Jeg tror, det kommer an på øjnene, som ser. Du ser, det du vil. Og det, du ser, vokser frem. Vores elever har igen udviklet sig til verdens bedste elevhold! Det er medarbejdernes øjne, som ser og skaber dette billede. Tak for det! Vi har et ambitiøst hold. Et livsglad hold. Et spændende hold med en god skoleappetit. Før jul gik det helt amok med weekendelever. 37 var det færreste antal weekendelever, 63 var gennemsnittet, og flere gange var der op mod 100 weekendelever. Kanon. dyrt i køkkenet men super herligt for fællesskabet. Undervejs i et skoleår er der altid noget at kæmpe med. Og det er vi som medarbejderstab meget opmærksomme på. Her er vores kontakthold og kontaktlærere en god base. Elevholdet indånder DE-livet i fulde drag! Vi kan mærke energien og glæden i flokken bl.a. ved vores gymnastikopvisning. De udstråler balance og tilpashed. Og så er der et lille glimt i øjet. Det er livets krydderi. Bogligt fokus Vi har nu været igennem snart tre år med industriprojektet. Et projekt, hvor Dejbjerglund Efterskole med økonomisk støtte fra Industriens Fond, opbakning fra Undervisningsministeriet og supervision fra Efterskoleforeningen har udviklet et samarbejde mellem 10.kl., lokalområdets virksomheder og ungdomsuddannelserne. I starten var vi meget fokuserede på de naturvidenskabelige projekter, men forløbet har bredt sig til hele vores undervisningsafdeling i 10.kl. Vi forsøger at koble læring og dannelse på skolen med virkelighedens behov. Det er i det felt, at færdigheder og indsigt bliver til nyttig viden. Eleverne oplever således et kompetenceløft. Vi kommer ikke alene ud i lokalområdet. Her i foråret lukker vi døren op til Den Globale Landsby. De tre linjer i 10.kl skal på studietur til henholdsvis Barcelona, London og Budapest. I efteråret var den sproglige samfundsmæssige linje på demokrati -studietur til Bruxelles. Det er berigende for skolen at have et medarbejderteam, som tænder på udvikling og nytænkning. I skoleåret 2015/16 sætter vi skub i nogle småforløb, hvor 9.kl. lader sig inspirere af de gymnasiale uddannelser. Gæster i huset Vi har haft 3 praktikanter i år. Det er altid spændende at få et friskt pust udefra. Vikki Agerbo og Kim Nielsen (begge tidligere elever) hjalp os med dansk, engelsk, matematik, drama og idræt, mens Morten Ronald var på matematik, naturfag og håndbold. Alle tre gjorde det rigtigt godt. Både elever og medarbejdere var glade for deres indsats. Vikki er forsat i en delvis stilling, mens hun gør læreruddannelsen færdig. Tjae, hun er nødt til at være lidt mere i lære for at lære at blive en god lærer! Vi gør vores bedste. Fire på stribe. Tid til tanker i det fri. 4 APRIL 2015

5 I uge 18 får vi besøg af fem elever fra Süder Brarup Danske Skole i Sydslesvig. Vi har nu på syvende år samarbejdet med en dansk mindretalsskole. Vi håber selvfølgelig på sigt, at Dejbjerglund kan blive en mulighed for unge fra Sydslesvig Gunnar Kugler var vores første elev på denne aftale. En ledetråd Gitte og jeg er nu i gang med det 9. ledelsesår på Dejbjerglund Efterskole ja, Gitte kører på det 21 efterskoleår i Dejbjerg. Skolen fylder vores liv på rigtig mange måder. Det er et afvekslende, udfordrende og berigende arbejdsliv. Strøtanker: Elever, medarbejdere, økonomi, pædagogik, planer, arrangementer, bygninger, tjenestetid, undervisning, vagt, en snak der rykker, en snak der flytter, traditioner, nytænkning, kurser, klarhed, samarbejde, tanker, handling, venskaber, tid til hygge, vi vil lidt mere, osv. Efterskolen er alle døgnets 24 timer. Vi nyder DE-stilen i harmoni med vores familie. Vi ønsker at være nærværende tilstede. Vi giver noget af os selv og får tifold tilbage. Sådan er det for alle os på Dejbjerglund Efterskole. Efterskole-idéen er fantastisk. Her bliver der lagt meget energi fra bestyrelse, medarbejdere og elever. Det er en skoleform, vi skal gøre alt for at værne om. Vi forener skole, fritid, interesser og fællesskab. Vi er langt mere end en skole det er derfor, vi sammen kan skabe et år, der rykker for vildt! I efterskolen forenes tal og bogstaver med sang og dans. Grundtvig sagde: Oplivning før oplysning. Grundtvig var genial. Vi nyder arbejdslivet på en genial, grundtvigiansk efterskole. Skuespil udvilker kreative sider. Arbejdesdag, DE økonomidag. Adventurerace op til efterårsferien. APRIL

6 I GANG med 128 elever G f A F KJELD LYKKE CHRISTIANSEN Skal vi udvide en anelse og skabe økonomiske muligheder for nytænkning og udvikling, eller skal vi forsøge at spare os til en succes? VI VIL UDVIKLING!!! På visionsmøderne 2020 havde vi alt på spil. Med hjælp fra en ekstern konsulent, Tinna Ølholm, blev det hurtigt klar for både bestyrelsen og medarbejdergruppen, at Dejbjerglund tænker udviklingsorienteret. Vores ønsker og drømme skulle på møderne i 2013/14 forme en ny fælles vision. Dejbjerglund skal tilbyde et år, der rykker for vildt. De 130 elever, som vi nu har, har givet os en 10.kl. mere. Det er blevet nemmere i idræt og valgfag at løfte niveauet før havde vi mange Tordenskjolds soldater. Økonomien er stærkere og giver muligheder. Tre lærere pr aftenvagt er perfekt. Medarbejderstab og elevantal balancerer sundt! Den nye spisesal er ideel til 130 elever. Vi kører nu af sted i tre busser med hele holdet. Men foredragssalen er lidt udfordret på plads. Vi tager vores nye fodboldstadion i brug efter sommerferien, mens vi drømmer om en udvidelse af vores springcenter. Drømme er gratis at have. Men drømme holder os i gang. Skolens grundholdning og retning skal fastholdes. Men profilen skal poleres. Vi vil sikre forsat udvikling af 10.klasse. Boglig seriøsitet skal være en ledetråd. Lokalemæssigt ønsker vi at kunne stå mål med tiden og de unges ønsker, men også med medarbejdernes drømme. Vi skal på sigt komme længere ud med elevrekrutteringen. Vi er en almen skole, men gymnastik, håndbold, fodbold skal prioriteres på idrætssiden. Tryghed, tillid og tolerance er fundamentet for et godt læringsmiljø. Er der nogen som kan finde brugsanvisningen til ski. En lille bummert på skituren klares med et ægte sødt smil. 6 APRIL 2015

7 eneralorsamling 2015 Alle støttekredsmedlemmer indkaldes hermed til EFTERSKOLENS GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 28. APRIL 2015, KL på Dejbjerglund Efterskole. Som tidligere år inviteres til middag kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører og stemmetællere 3. Bestyrelsen og forstanderen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg er: Erik Lund, modtager ikke genvalg Karen Søndergaard Hans Laurids Petersen elever og fremtiden 8. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. I forbindelse med generalforsamlingen vil der være elevindslag. Af hensyn til køkkenet beder vi om tilmelding til middagen senest mandag den 27. april til efterskolen på tlf På bestyrelsens vegne Erling Gaasdal Generalrsamling 2015 APRIL

8 Regnskab 2014 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Budget Budget Regnskab Regnskab Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) å INDTÆGTER 1 Statstilskud Skolepenge Andre indtægter Indtægter i alt OMKOSTNINGER Undervisning 4 Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. undervisning Undervisning i alt EJENDOMSDRIFT 6 Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Ejendomsdrift i alt KOSTAFDELING 8 Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. kostafdeling Kostafdeling i alt ADMINISTRATION m.v. 10 Lønomkostninger Andre omk. vedr. administration m.v Administration m.v. i alt Omkostninger vedr. drift i alt RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER FINANSIELLE POSTER 12 Renteindtægter m.v Renteomkostninger m.v Finansielle poster i alt ÅRETS RESULTAT APRIL 2015

9 Bestyrelsens rsberetning 2014 Det er med tilfredshed, at bestyrelsen kan se tilbage på I lighed med tidligere år har skolen haft et meget stabilt elevhold med 119 årselever. I lighed med tidligere år kan vi konstatere, at der fortsat er stor interesse for at blive elev på Kontaktholdsweekend Dejbjerglund Efterskole. med attitude. Til Åbent Hus-arrangementet i september var der besøg af ca. 700 gæster, og til et aftenarrangement i januar 2015 kom der omkring 50 interesserede, hvilket ligner meget de foregående år. Den stigende tendens vi har set de senere år, til at forældrene interesserer sig for efterskolens muligheder tidligere i deres børns liv, ser ud til at fortsætte. Vi ser fortsat rigtig mange 4. og 5. klasses børn til vores Åbent Hus-arrangementer. Det er meget positivt, idet det giver os tro på, at en meget stor del af tilmeldingerne til kommende elevhold har Dejbjerglund som første prioritet. Vi oplever også positivt, at der ved Åbent Hus-arrangementerne er en tendens til at både kommende elever og forældre spørger ind til Dej bjerglunds faglige niveau. På Dejbjerglund oplever vi fortsat, at elevlisterne til de kommende år er fuldtegnede. Bestyrelsen er sikker på, at det store og brede samarbejde med omegnens foreningsliv og samarbejdet med Skjern- og Ringkøbing Håndbold og Dejbjerg Golfklub, er væsentlige i forhold til rekruttering af nye elever. Vi oplever fortsat en stor elevtilfredshed, som kommer til udtryk såvel i elevevalueringen og i en meget høj fastholdelsesprocent på 99. I forbindelse med selvevaluering har vi haft særlig fokus på færdighedsregning i skoleåret 2013/14 for de elever, som havde problemer med matematik. Eleverne i 9.x har haft 12 test og efterbehandling af disse i løbet af skoleåret, netop for at Rekordmange i weekenderne i år. opøve de helt grundlæggende matematiske færdigheder. 9.x bestod af de 15 elever med de største matematiske udfordringer. Med mange gentagelser og meget struktur samt klare lektieaftaler har holdet løftet sig særlig meget i forhold til grundlæggende matematiske færdigheder/værktøjer. Omvendt har vi ikke prioriteret matematisk mundtlighed på dette hold altså matematik som kommunikationsfag. Det bliver derfor en udfordring i 10. kl. APRIL

10 Bestyrelsens årsberetning Men omvendt skal de basale færdigheder og den grundlæggende forståelse på plads, inden kommunikationen kan blive succesfuld. Det er med stor tilfredshed, at vi kan konstatere en gennemsnitlig fremgang i karakterer fra 4,1 til 8,1 i færdighedsregning for 9.x. Fremgang i Færdighedsregning 2013/ Startsnit Slutsnit Startgennemsnit 4,1 Slutgennemsnit 8,1 Grafen viser den enkelte elevs fremgang i karakter. Bestyrelsen er meget tilfreds med ovenstående evaluering og tager resultatet som bevis for, at med fokus og målrettethed er det muligt at flytte eleverne betydeligt og at det faglige niveau i de boglige fag er på et højt niveau på Dej bjerglund. I skoleåret 2014/15 vil fokus være rettet mod grammatik i engelsk. Dejbjerglund Efterskole har ikke modtaget inklusionstilskud i 2014, men vi anser vores daglige virke som inkluderende. Vi har hvert år elever med særlige behov, som kræver ekstra opmærksomhed. Her er vi meget opmærksomme, da Dejbjerglund har fokus på hyghed, tillid og tolerance. På Dejbjerglund har 2014 været et byggeår og året hvor efterskolen udvidede elevkapaciteten fra 102 til 128 elever. Lederuddannelse på Dejbjerglund. Byggeri og flere elever fra efteråret er årsager til, at der på nogle budgetområder er større udsving i forhold til det budgetterede, end normait. Resultatopgørelsen udviser et positivt resultat på 481 tkr. mod budgetteret 379 tkr. Et resultat som bestyrelsen finder tilfredsstillende, ikke mindst set i lyset af at 2014 var et byggeår. Som tidligere år har der gennem hele året været stor fokus på driftsomkostningerne, og det er derfor meget positivt, at de udarbejdede driftsbudgetter er blevet fulgt med få mindre afvigelser. Ledelse og medarbejdere fortjener igen i år stor ros for den omkostningsbevidsthed der udvises, som bl.a. kommer til udtryk gennem overholdelse af budgetterne. Ligeledes skal der ikke være tvivl om, at det er ledelse og medarbejdernes store fortjeneste, at vi igen kan se tilbage på et år med meget stabilt elevhold, og at det er her fundamentet til den gode økonomi skabes. På indtægtssiden er statstilskuddet 233 tkr. mindre end forventet, hvilket skyldes lidt mindre i taxametertilskud end budgetteret, og at tilskudsreduktionen på 11 tkr. er medtaget. Gitte, Vikki, Torben og lærerteamet takkes af eleverne ved årets teaterforestilling. Skolepengene bidrager med en positiv afvigelse på 600 tkr. i forhold til budgettet, som skyldes et højere elevtal end budgetteret, samtidig med at de budgetterede 10 APRIL 2015

11 250 tkr., som reserve for hjemrejste elever ikke kom i spil. Lejeindtægter fra Kulturhuset har givet merindtægter på 70 tkr. i forhold til det budgetterede. Lejeindtægter fra lærerboliger har givet mindre indtægter på 60 tkr. i forhold til det budgetterede. Der er modtaget 150 tkr. i momskompensation vedr som følge af, at efterskolen blev godkendt af SKAT efter Ligningslovens 8A, hvilket ikke var budgetteret. På udgiftssiden er der på lærerlønsområdet et mindre forbrug på 111 tkr. Ejendomsdriften udviser et forbrug i forhold til budgettet. Kostafdelingen udviser et merforbrug på 419 tkr., hvilket primært skyldes nyanskaffelser/ vedligehold i forlængelse af byggeriet, øgede afskrivninger på 50 tkr. samt en lille stigning på madvareromkostninger på 75 tkr. i forhold til det budgetterede. Administrationsomkostninger udviser et merforbrug på 184 tkr., som skyldes omkostninger til udarbejdelse af likviditetsbudgetter, budgetopfølgning, opgørelse i forbindelse med momskompensation samt mindre inventaranskaffelser. Resultatet før finansielle omkostninger er tkr. mod budgetteret tkr. Der er investeret tkr. i udbygning af værelsesfløj, køkken og spisesal samt nyt indgangsparti, og 762 tkr. i inventar til værelsesfløj og spisesal. Den langfristede gæld er på tkr. hvilket er tkr. større end ved årets begyndelse. Den kortfristede gæld er på tkr. hvilket er tkr. større end ved årets begyndelse. Som rentesikring på skolens prioritetsgæld er der indgået renteswap, således at der betales en fast rente på 4,96% af gælden i stedet for den variable rente som i det oprindelige lån. Renteswappen havde pr en markedsværdi på tkr. hvilket betyder at en indfrielse af lånet pr ville koste tkr. mere end restgælden på lånet. Markedsværdien er 851 tkr. mere negativ end pr Beløbet er afsat som langfristet gæld og modregnet direkte på egenkapitalen, da forskellen vil være elimineret ved lånets udløb i Likviditetsgraden på 21,5 anser bestyrelsen for tilfredsstillende. Modtagning øves med en grimasse, der kan passe. Soliditetsgraden på 26,7 anser bestyrelsen for tilfredsstillende. Udviklingen i årsregnskabets øvrige nøgletal vurderer bestyrelsen som tilfredsstillende. Som økonomisk styringsredskab har bestyrelsen udarbejdet resultat- og likviditets budget for Skolen lejer idrætsfaciliteter af Dejbjerglund Hallen, Mikkel skruer, mens Anders og samtidig udlejer skolen og Sebastian betragter. lokaler (Kulturhuset) til Dejbjerglund Hallen. Skolens nettoindtægt udgør i 2014, 8 tkr. Herudover har der i årets løb ikke været økonomisk samarbejde med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Den forventede udvikling Med baggrund i byggeriet 2014 skal de kommende par år bruges til at få bragt kassekreditten i plus og begynde opsparing til kommende udbygning af idrætsfaciliteterne. Lokalplanen som giver rammerne for efterskolens udbygningsmuligheder er i 2014 blevet godkendt af kommunen. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke skolens finansielle stilling. årsberetning 2 APRIL

12 Hårrejsende we Det var da en go lille vise, ik. ekendaktivitete r. Dejbjerglund Efterskole Et år der rykker Spring ud i g. efterskolelivet en da ingmogens klar til spr ing. modtagn Dobbelt strakt, udfordringer for enhver. En teatermaske, en sikker hånd. Anne rammer plet i skiskydning. Mejerigtige piger, puha 12 APRIL 2015 idræt er hårdt.

13 Adventsmøde med slag i juleboderne. Her er jeg, her er jeg, goda, goda, goda. Drengekor til adventsmøde. Koncentreret juleband ved afslutningen i december. Pakkekalendergave til elevunderholdningen. Luciaoptog og sang er altid stemningsfyldt. Nok er håndbold fedt, men lejrtur er skøøøønt. Mon der lever krokediller i DK. Bivuak, ja ak ja. APRIL

14 Idræt ud af huset Evnen til AT VILLE skaber muligheden for kunne AF KJELD LYKKE CHRISTIANSEN Succes på banen og humør på lægterne. Håndbold ved efterskolernes dag. Jeppe Anneberg. Vi søsatte vores første idrætssamarbejde ud af huset for 11 år siden. Det var med Katrine Treldal, som var forsøgskanin. Katrine ville umådelig gerne blot være en almindelig efterskoleelev, som desuden kunne få lov til at fastholde sit eliteniveau på klubplan i håndbold. Hendes brændende ønske var at spille i klubben, mens hun kunne nyde mangfoldigheden og venskabet på Dejbjerglund. Der var rigtig mange elever i starten, som syntes, det var problematisk. Hun mister jo noget! Men det var ikke Katrines oplevelse. Hun følte, at hun fik en fantastisk chance. I løbet af dette forsøgsår gjorde vi os mange erfaringer. Den vigtigste erfaring var nok, at samarbejdet blev skruet sammen efter princippet: Skole først og så klubhåndbold. Det kører vi stadig efter. Vi fandt også ud af, at der var drenge som tilbragte 3-4 aftener i springsalen på DE. De var faktisk mere væk fra fællesområderne end Katrine! Vi erfarede også, at vores syn på dannelse af de unge som hele mennesker (altså ikke sportsnørder) passede perfekt med Skjern Håndbolds synspunkter. For håndboldklubben var uddannelse, trivsel og medmenneskelighed i højsædet. Nok skal vi udvikle talent, men hvis vi skaber unge mennesker i balance og med øje for fællesskab og klare rammer, når vi langt både på idrætsbanen, i skolen og som menneske. Takket være en særdeles ihærdig talentudvikler, Allan Jørgensen har vi udviklet konceptet til en sand succes både for Skjern Håndbold og for Dejbjerglund Efterskole og for hele området generelt. I indeværende skoleår har 14 elever spillet i Skjern håndbold, mens de har gået på efterskolen. To elever er pt. i ligatruppen i Skjern (Jesper Dahl og Emil Bergholt), mens 4-5 spillere er i 2.holdstruppen og en pæn lille flok af tidligere elever spiller U-18. Flere tidligere elever har bosat sig i området for at tage ungdomsuddannelse her. Det er en fornøjelse at møde dem i bybilledet i Skjern. 14 APRIL 2015

15 Vores nuværende drengehold på DE har desuden kvalificeret sig til en playoff-kamp om at komme til DM for efterskoleelever. Samarbejdsaftalen gør, at vores boldspilsniveau og seriøsitet løftes, og det smitter af på området. Kos (tidligere Skjerntræner fra Ungarn) fortalte mig, at der var gang i dårlige tendenser i Danmark. Man specialiserede børn og unge alt for tidligt til kun en idrætsdisciplin. Det resulterer ofte i overbelastningsskader og manglende lyst. Unge bør opleve glæde ved idræt. Unge skal gennemleve en alsidig kropstræning. Specialiseringen skal vente. De må gerne spille fodbold, basketball, håndbold og dyrke gymnastik på en og samme tid. Det gør dem til fuldkomne atleter. Og det er her de virkelige talenter vokser! På Dejbjerglund Efterskole er gymnastik, almen idræt og løb basis-idræt. Herefter kan du dyrke din særlige interesse som f.eks. spring, dans, fodbold, golf og håndbold. I junioralderen skal du helst være optaget af flere idrætter. Et stærkt drengehold fra DE gav ISI kamp til stregen. Vi har gang i følgende samarbejdsaftaler i perioder af skoleåret 2014/15: 14 elever spiller klubhåndbold 6 elever spiller klubfodbold 8 elever skal afprøve en golfaftale i foråret 7 piger har været på ekstratræning i gymnastik og dans på foreningsholdet Ynglingemix. 12 elever har dyrket aftentumbling som en ekstra mulighed. Jeg har en idé om, at musikskolen også kunne komme på banen. Vi får se! Sejrsrus med mange udtryk. Nærkamp med vilje af stål. Men ca. 90 elever ud af 130 elever er dine og mine børn, som elsker mangfoldigheden i idræt. De udgør grundstammen af vores elever. De er på Dejbjerglund Efterskole for at nyde forskellige idrætter og hele kostskolelivet med alle dets finurlige muligheder og oplevelser. Vi vil være en breddeidrætsskole, men det udelukker ikke enkelte elitesportsudøvere. APRIL

16

17 GAMMEL ELEVDAG Gammel elevdag er i år torsdag d. 14. maj 2015 Sæt kryds i kalenderen og ta alle dine gamle efterskolekammerater under armen! Program for dagen: Kl Ankomst jubilarer Kl Brunch Kl Fotografering af jubilarer Elevdagen starter for øvrige elever Kl Opvisning v. nuværende elevhold Kl Kaffe og generalforsamling Kl Aktivitet og café Kl Spisning og aftensfest Kl Tak for i år og på gensyn Tilmelding senest den 6. maj 2015 til: Anna Jensen se invitation som er vedlagt. For års jubilarerne starter dagen med ankomst kl og brunch kl APRIL

18 Nyt fra bestyrelsen Hvis I kender nogen, som har interesse i at deltage i arbejdet omkring efterskolen, må I gerne henvise dem til skolens kontor på tlf.: angående medlemskab i støttekredsen. I kan også henvende jer direkte til Heidi Bro på nedenstående mail. Sommerens rengøring sker i år i uge 33, mandag og tirsdag. Hvis I har mulighed for at hjælpe en dag eller et par aftener, så kontakt Kristina Møller Nielsen på tlf Fra og med 2015 overgår støttekredsen til elektronisk girohåndtering. Dette sker for at lette det administrative arbejde og for at gøre det nemmere at blive nyt medlem af støttekredsen. Rent praktisk betyder det, at du ikke får et girokort, som du kender det, med Her & Nu. Girokortet vil blive tilsendt fra PBS/Nets i starten af april måned. Med overgangen til PBS/Nets bliver det muligt at tilmelde betalingen til PBS, så du ikke længere behøver at bekymre dig om betalingen, idet det sker pr. automatik. Du kan selvfølgelig stadig vælge at betale fra år til år, hvis det er det, du ønsker. Vi håber, at I tager godt imod den nye betalingsform. Har I spørgsmål til ovenstående, kan I kontakte Heidi Bro Iversen på Mvh Bestyrelsen 18 APRIL 2015

19 Ny fodboldstadion AF KJELD LYKKE CHRISTIANSEN I 2011 og 2013 tilkøbte vi os ca. 5 ha jord og nabogårdens bygninger nord for skolen. Her har vi i dag vores nye parkeringsplads liggende samt gården til opbevaring og materialer. Øst for vores lejrplads har vi etableret vores nye boldspilsstadion. Her kan der ligge to 11-mands fodboldbaner på tværs eller en stor bane på langs. Vi forventer at kunne tage boldbanen i brug i efteråret Hensigten med anlægget er selvfølgelig at kunne rumme den daglige træning. Alene i år har vi haft 51 drengefodboldspillere og 28 pigespillere. Vi forventer også at kunne træne året rundt dvs. vintertræning på en af banerne, som så sættes i stand i foråret, mens vi træner på modsatte anlæg. Ydermere glæder vi os til at kunne afholde små stævner på Dejbjerglund Efterskole for 2-3 skoler med afvikling af 3 kampe ad gangen. Drømmen er at få stadionlys etableret, en lille tribune og gerne en pølsevogn nå, pølsevognen var måske et vildskud, men bare eleverne kan ramme de nye mål på det nye stadion, så sætter vi os nye mål for vores dejlige skole. Pølsevogn eller ej! Kursus dag, eleverne underviser. Holm flækker igennem, Henrik skærer tænder. Buller med bolden ved foden og ånde i nakken. APRIL

20 Studieture i 10. klasse AF GITTE LYKKE Eleverne sættes i uvante situationer, hvor de ikke længere kan køre på autopiloten, men kastes ud af deres komfortzone, og det er her, man udvikles som menneske. De finder ressourcer, de ikke vidste, de havde, og de oplever at klare noget, de ikke troede, de kunne. Sådanne oplevelser får selvværdet til at vokse og giver dem en personlig ballast. Klassesammenholdet styrkes markant og elevernes tillid til hinanden øges. Strassburg, demokrati på elevplan i Europa. Efterskolernes opgave er at bidrage til livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. En forståelse på tværs af kulturer, nationer, sprog og forskellige tilværelsesopfattelser bidrager til en moderne, verdensåben livsoplysning. At arbejde med og opleve andre folks sprog, kultur, natur og samfundsforhold bidrager endvidere til elevernes folkelige oplysning og demokratiske dannelse. Med studieture I 10. kl. vil vi gerne give vores 10.kl. elever mulighed for på egen krop at opleve sproget, kulturen, naturen m.m. i et andet europæisk land. En studietur er en dannelsesrejse, som er med til at åbne elevernes øjne for nye vinkler og andre svar på tilværelsens spørgsmål. Derudover er en studietur også en mulighed for at efterskoleformen bliver synliggjort i verden. Vi har en unik skoleform, som jeg tror, man med fordel kunne efterligne andre steder I verden. Kanalrundfart i Strassburg. Der skal to til en god handel. Elevere får brug for deres engelsk kundskaber og vil opleve, at det kan bruges udenfor klasselokalet. Det giver mening at øve engelske gloser, når man skal bruge det til noget. Elevernes møde med en anden kultur, tror vi, er med til at udvikle elevernes tolerance og åbenhed overfor det anderledes. 20 APRIL 2015

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen

Baunehøj Efterskole. Væksthuset. Nr. 61 Februar 2013. Udgivet af Skolekredsen Baunehøj Efterskole Væksthuset Nr. 61 Februar 2013 Udgivet af Skolekredsen Væksthuset nr. 61. Indholdsfortegnelse: 2 Indholdsfortegnelse. 3 Nyt fra Væksthusets redaktion. 4... Matematik app og spor tilbage

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010

INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011. Anden udgave, juni 2010 INDHOLDSPLAN DEJBJERGLUND EFTERSKOLE 2010/2011 Anden udgave, juni 2010 1 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL... 3 Værdisætninger for Dejbjerglund Efterskole... 3 Et grundtvigsk livssyn.... 3 Dansk kultur...

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2011 Årsskrift 2011 Thyland Idrætsefterskole 2011....................................... 5 Kære læsere........................................................ 6 Det

Læs mere

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014 Profilavis MAJ 2014 Boldklubben Fremad - Valby Side 7 Klubikonet Ole B. med Fremad Valbys flag foran klubhuset Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr Side 8 Pigefodbolden er kommet for

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014

Indholdsplan for Hestlund Efterskole 2013 2014 splan for Hestlund Efterskole 2013 2014 Planen er ikke endelig men kan blive justeret i løbet af skoleåret 1. Skolens vedtægter 2. Skolens formål og værdigrundlag 3. Evaluering 4. Inklusionsindsats 5.

Læs mere

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang

Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Nr. 122 15. maj 2013 21. årgang Årets konfirmander - den 26. april Bagest fra venstre: Andreas Føhns, Spjald - Emilie Qvist - Pernille Svendsen, Ørnhøj - Lasse Iversen, Ørnhøj 2. række fra venstre: Johannes

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere