DEJBJERGLUND EFTERSKOLE. April 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEJBJERGLUND EFTERSKOLE. April 2015"

Transkript

1 April 2015 DEJBJERGLUND EFTERSKOLE I N D H O L D : 2 Kalender 3 Nyheder 6 I gang med 128 elever 7 Generalforsamling 8 Regnskab Bestyrelsens beretning 14 Idræt ud af huset 17 Invitation til Elevmødet 18 Nyt fra bestyrelsen 19 Nyt fodboldstadion 21 Små elevindlæg

2 KALENDER 2015 APRIL Onsdag d. 15. april Herningstævnet i gymnastik: se på Uge klasserne på udenlands tur og 9.kl. i København. Tirsdag d. 28. april 5.kl. gymnastikdag på DE. Tirsdag d. 28. april Generalforsamling se program i bladet. MAJ Uge 19 Skriftlige prøver. Fredag d. 8. maj Dejbjerglund Efterskole ser DGI s Verdensholds opvisning i Esbjerg. Torsdag d. 14. maj Elevmøde på DE, se invitation i bladet. Mandag d. 18. maj 3-skolecup i fodbold Blåkilde, Vedersø, Dejbjerglund. JUNI Onsdag d. 3. juni DE og Skibelund afholder idrætsdag i Dejbjerg. Fredag d. 5. juni Grundlovsarrangement eftermiddagsarrangement for sogn og familie. (Invitation kommer senere). Uge 24 og 25 Mundtlige prøver. 2 APRIL 2015 JULI Torsdag d. 2. juli Afslutningsfest for elever og medarbejdere. Fredag d. 3. juli Sidste skoledag på Dejbjerglund for elever, forældre og medarbejdere. AUGUST Uge 32 DGI s sports-camp på Dejbjerglund For 3. til 7.klasse tilbydes der idrætsskole i fodbold, spring, rytmegymnastik og dans. Tilmelding ved DGI-Vestjylland. Onsdag d. 12. august Skolestart for det nye elevhold. Invitation følger.

3 Nyheder A F KJELD LYKKE CHRISTIANSEN 128 elever 2014/15 blev året, hvor vi udvidede med en klasse; helt eksakt en 10. kl. Nu kan vi på pædagogisk og rentabel vis køre tre linjer i 10.klasse, nemlig en naturvidenskabelig linje, en sproglig/ samfundsmæssig linje og en iværksætterlinje. Alle linjer arbejder ud af huset i perioder. Hos os forsøger vi ikke med brobygning. Vi bygger seriøst bro til ung domsuddannelser og virksomheder. De ekstra 30 elever giver desuden gode betingelser for vores skoleprofil. Gymnastik som basis, håndbold og fodbold som fokusfag samt musik og golf som muligheder. Der er selvfølgelig et hav af andre valgfag, men de ovennævnte fag har vi altid særlig fokus på. Med 128 elever føler vi os stadig som en lille skole med nærhed som en selvfølgelighed. Tryghed, tillid og tolerance er skolens nøglebegreber. Hvis du trives på skolen, kan du frigøre energi til læring. Svane som stork på træk til Strassburg. Udbygning af spisesalen Med vores modernisering af køkkenet og udbygning af spisesalen har vi skabt de bedste betingelser for en tidssvarende og fleksibel spisesituation. De 3 hovedmåltider afvikles med fleksibel start og sluttidspunkt. Eleverne har ca. 35 minutter til måltiderne. Midtvejs er der en kort pause til beskeder. Eleverne møder ind i spisesalen over 15 minutter spiser fælles i ca. 5 minutter evt. afbrudt af et par beskeder og kan selv beslutte, hvornår de forlader salen. Al maden serveres ved buffetborde, og afrydningen sker løbende ved køkkenlugen. Her sorteres service, bestik, servietter og glas direkte ved opvasken. Ingen unødige løft for køkkenpersonalet. Vi glæder os til at vise herlighederne frem til elevmødet. To dage om ugen serveres boller med pålæg til formiddagsforfriskning, ligesom eleverne har fri frugtordning om eftermiddagen. To ugentlige aftener serveres kage, ellers byder aftenforfriskningerne på frugt og gulerødder. 10.S på studietur. Spisesalen et multirum Spisesalen bruges selvfølgelig til måltiderne, men også til undervisning og prøvesituationer. En del af vores samlinger foregår i spisesalen. Nu og da har vi fællessang her- APRIL

4 inde, og tv-avisen i forbindelse med undervisningen foregår også her. Efter rengøringen benyttes spisesalen til lektiecafé. Det er ikke unormalt, at både 20 og 30 elever sidder i salen til fælles lektielæsning. Jævnligt afholdes der møder i spisesalen. Vi nyder det nye multifunktionelle rum med teknik, der fungerer. Lækker lydanlæg, god akustik og behagelig lysindfald. Lokalet prydes af kunst. Årgang 14/15 Jeg spørger nogle gange mig selv om, hvorfor vi hvert år har verdens bedste elevhold. Jeg tror, det kommer an på øjnene, som ser. Du ser, det du vil. Og det, du ser, vokser frem. Vores elever har igen udviklet sig til verdens bedste elevhold! Det er medarbejdernes øjne, som ser og skaber dette billede. Tak for det! Vi har et ambitiøst hold. Et livsglad hold. Et spændende hold med en god skoleappetit. Før jul gik det helt amok med weekendelever. 37 var det færreste antal weekendelever, 63 var gennemsnittet, og flere gange var der op mod 100 weekendelever. Kanon. dyrt i køkkenet men super herligt for fællesskabet. Undervejs i et skoleår er der altid noget at kæmpe med. Og det er vi som medarbejderstab meget opmærksomme på. Her er vores kontakthold og kontaktlærere en god base. Elevholdet indånder DE-livet i fulde drag! Vi kan mærke energien og glæden i flokken bl.a. ved vores gymnastikopvisning. De udstråler balance og tilpashed. Og så er der et lille glimt i øjet. Det er livets krydderi. Bogligt fokus Vi har nu været igennem snart tre år med industriprojektet. Et projekt, hvor Dejbjerglund Efterskole med økonomisk støtte fra Industriens Fond, opbakning fra Undervisningsministeriet og supervision fra Efterskoleforeningen har udviklet et samarbejde mellem 10.kl., lokalområdets virksomheder og ungdomsuddannelserne. I starten var vi meget fokuserede på de naturvidenskabelige projekter, men forløbet har bredt sig til hele vores undervisningsafdeling i 10.kl. Vi forsøger at koble læring og dannelse på skolen med virkelighedens behov. Det er i det felt, at færdigheder og indsigt bliver til nyttig viden. Eleverne oplever således et kompetenceløft. Vi kommer ikke alene ud i lokalområdet. Her i foråret lukker vi døren op til Den Globale Landsby. De tre linjer i 10.kl skal på studietur til henholdsvis Barcelona, London og Budapest. I efteråret var den sproglige samfundsmæssige linje på demokrati -studietur til Bruxelles. Det er berigende for skolen at have et medarbejderteam, som tænder på udvikling og nytænkning. I skoleåret 2015/16 sætter vi skub i nogle småforløb, hvor 9.kl. lader sig inspirere af de gymnasiale uddannelser. Gæster i huset Vi har haft 3 praktikanter i år. Det er altid spændende at få et friskt pust udefra. Vikki Agerbo og Kim Nielsen (begge tidligere elever) hjalp os med dansk, engelsk, matematik, drama og idræt, mens Morten Ronald var på matematik, naturfag og håndbold. Alle tre gjorde det rigtigt godt. Både elever og medarbejdere var glade for deres indsats. Vikki er forsat i en delvis stilling, mens hun gør læreruddannelsen færdig. Tjae, hun er nødt til at være lidt mere i lære for at lære at blive en god lærer! Vi gør vores bedste. Fire på stribe. Tid til tanker i det fri. 4 APRIL 2015

5 I uge 18 får vi besøg af fem elever fra Süder Brarup Danske Skole i Sydslesvig. Vi har nu på syvende år samarbejdet med en dansk mindretalsskole. Vi håber selvfølgelig på sigt, at Dejbjerglund kan blive en mulighed for unge fra Sydslesvig Gunnar Kugler var vores første elev på denne aftale. En ledetråd Gitte og jeg er nu i gang med det 9. ledelsesår på Dejbjerglund Efterskole ja, Gitte kører på det 21 efterskoleår i Dejbjerg. Skolen fylder vores liv på rigtig mange måder. Det er et afvekslende, udfordrende og berigende arbejdsliv. Strøtanker: Elever, medarbejdere, økonomi, pædagogik, planer, arrangementer, bygninger, tjenestetid, undervisning, vagt, en snak der rykker, en snak der flytter, traditioner, nytænkning, kurser, klarhed, samarbejde, tanker, handling, venskaber, tid til hygge, vi vil lidt mere, osv. Efterskolen er alle døgnets 24 timer. Vi nyder DE-stilen i harmoni med vores familie. Vi ønsker at være nærværende tilstede. Vi giver noget af os selv og får tifold tilbage. Sådan er det for alle os på Dejbjerglund Efterskole. Efterskole-idéen er fantastisk. Her bliver der lagt meget energi fra bestyrelse, medarbejdere og elever. Det er en skoleform, vi skal gøre alt for at værne om. Vi forener skole, fritid, interesser og fællesskab. Vi er langt mere end en skole det er derfor, vi sammen kan skabe et år, der rykker for vildt! I efterskolen forenes tal og bogstaver med sang og dans. Grundtvig sagde: Oplivning før oplysning. Grundtvig var genial. Vi nyder arbejdslivet på en genial, grundtvigiansk efterskole. Skuespil udvilker kreative sider. Arbejdesdag, DE økonomidag. Adventurerace op til efterårsferien. APRIL

6 I GANG med 128 elever G f A F KJELD LYKKE CHRISTIANSEN Skal vi udvide en anelse og skabe økonomiske muligheder for nytænkning og udvikling, eller skal vi forsøge at spare os til en succes? VI VIL UDVIKLING!!! På visionsmøderne 2020 havde vi alt på spil. Med hjælp fra en ekstern konsulent, Tinna Ølholm, blev det hurtigt klar for både bestyrelsen og medarbejdergruppen, at Dejbjerglund tænker udviklingsorienteret. Vores ønsker og drømme skulle på møderne i 2013/14 forme en ny fælles vision. Dejbjerglund skal tilbyde et år, der rykker for vildt. De 130 elever, som vi nu har, har givet os en 10.kl. mere. Det er blevet nemmere i idræt og valgfag at løfte niveauet før havde vi mange Tordenskjolds soldater. Økonomien er stærkere og giver muligheder. Tre lærere pr aftenvagt er perfekt. Medarbejderstab og elevantal balancerer sundt! Den nye spisesal er ideel til 130 elever. Vi kører nu af sted i tre busser med hele holdet. Men foredragssalen er lidt udfordret på plads. Vi tager vores nye fodboldstadion i brug efter sommerferien, mens vi drømmer om en udvidelse af vores springcenter. Drømme er gratis at have. Men drømme holder os i gang. Skolens grundholdning og retning skal fastholdes. Men profilen skal poleres. Vi vil sikre forsat udvikling af 10.klasse. Boglig seriøsitet skal være en ledetråd. Lokalemæssigt ønsker vi at kunne stå mål med tiden og de unges ønsker, men også med medarbejdernes drømme. Vi skal på sigt komme længere ud med elevrekrutteringen. Vi er en almen skole, men gymnastik, håndbold, fodbold skal prioriteres på idrætssiden. Tryghed, tillid og tolerance er fundamentet for et godt læringsmiljø. Er der nogen som kan finde brugsanvisningen til ski. En lille bummert på skituren klares med et ægte sødt smil. 6 APRIL 2015

7 eneralorsamling 2015 Alle støttekredsmedlemmer indkaldes hermed til EFTERSKOLENS GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 28. APRIL 2015, KL på Dejbjerglund Efterskole. Som tidligere år inviteres til middag kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører og stemmetællere 3. Bestyrelsen og forstanderen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg er: Erik Lund, modtager ikke genvalg Karen Søndergaard Hans Laurids Petersen elever og fremtiden 8. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. I forbindelse med generalforsamlingen vil der være elevindslag. Af hensyn til køkkenet beder vi om tilmelding til middagen senest mandag den 27. april til efterskolen på tlf På bestyrelsens vegne Erling Gaasdal Generalrsamling 2015 APRIL

8 Regnskab 2014 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Budget Budget Regnskab Regnskab Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) å INDTÆGTER 1 Statstilskud Skolepenge Andre indtægter Indtægter i alt OMKOSTNINGER Undervisning 4 Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. undervisning Undervisning i alt EJENDOMSDRIFT 6 Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Ejendomsdrift i alt KOSTAFDELING 8 Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. kostafdeling Kostafdeling i alt ADMINISTRATION m.v. 10 Lønomkostninger Andre omk. vedr. administration m.v Administration m.v. i alt Omkostninger vedr. drift i alt RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER FINANSIELLE POSTER 12 Renteindtægter m.v Renteomkostninger m.v Finansielle poster i alt ÅRETS RESULTAT APRIL 2015

9 Bestyrelsens rsberetning 2014 Det er med tilfredshed, at bestyrelsen kan se tilbage på I lighed med tidligere år har skolen haft et meget stabilt elevhold med 119 årselever. I lighed med tidligere år kan vi konstatere, at der fortsat er stor interesse for at blive elev på Kontaktholdsweekend Dejbjerglund Efterskole. med attitude. Til Åbent Hus-arrangementet i september var der besøg af ca. 700 gæster, og til et aftenarrangement i januar 2015 kom der omkring 50 interesserede, hvilket ligner meget de foregående år. Den stigende tendens vi har set de senere år, til at forældrene interesserer sig for efterskolens muligheder tidligere i deres børns liv, ser ud til at fortsætte. Vi ser fortsat rigtig mange 4. og 5. klasses børn til vores Åbent Hus-arrangementer. Det er meget positivt, idet det giver os tro på, at en meget stor del af tilmeldingerne til kommende elevhold har Dejbjerglund som første prioritet. Vi oplever også positivt, at der ved Åbent Hus-arrangementerne er en tendens til at både kommende elever og forældre spørger ind til Dej bjerglunds faglige niveau. På Dejbjerglund oplever vi fortsat, at elevlisterne til de kommende år er fuldtegnede. Bestyrelsen er sikker på, at det store og brede samarbejde med omegnens foreningsliv og samarbejdet med Skjern- og Ringkøbing Håndbold og Dejbjerg Golfklub, er væsentlige i forhold til rekruttering af nye elever. Vi oplever fortsat en stor elevtilfredshed, som kommer til udtryk såvel i elevevalueringen og i en meget høj fastholdelsesprocent på 99. I forbindelse med selvevaluering har vi haft særlig fokus på færdighedsregning i skoleåret 2013/14 for de elever, som havde problemer med matematik. Eleverne i 9.x har haft 12 test og efterbehandling af disse i løbet af skoleåret, netop for at Rekordmange i weekenderne i år. opøve de helt grundlæggende matematiske færdigheder. 9.x bestod af de 15 elever med de største matematiske udfordringer. Med mange gentagelser og meget struktur samt klare lektieaftaler har holdet løftet sig særlig meget i forhold til grundlæggende matematiske færdigheder/værktøjer. Omvendt har vi ikke prioriteret matematisk mundtlighed på dette hold altså matematik som kommunikationsfag. Det bliver derfor en udfordring i 10. kl. APRIL

10 Bestyrelsens årsberetning Men omvendt skal de basale færdigheder og den grundlæggende forståelse på plads, inden kommunikationen kan blive succesfuld. Det er med stor tilfredshed, at vi kan konstatere en gennemsnitlig fremgang i karakterer fra 4,1 til 8,1 i færdighedsregning for 9.x. Fremgang i Færdighedsregning 2013/ Startsnit Slutsnit Startgennemsnit 4,1 Slutgennemsnit 8,1 Grafen viser den enkelte elevs fremgang i karakter. Bestyrelsen er meget tilfreds med ovenstående evaluering og tager resultatet som bevis for, at med fokus og målrettethed er det muligt at flytte eleverne betydeligt og at det faglige niveau i de boglige fag er på et højt niveau på Dej bjerglund. I skoleåret 2014/15 vil fokus være rettet mod grammatik i engelsk. Dejbjerglund Efterskole har ikke modtaget inklusionstilskud i 2014, men vi anser vores daglige virke som inkluderende. Vi har hvert år elever med særlige behov, som kræver ekstra opmærksomhed. Her er vi meget opmærksomme, da Dejbjerglund har fokus på hyghed, tillid og tolerance. På Dejbjerglund har 2014 været et byggeår og året hvor efterskolen udvidede elevkapaciteten fra 102 til 128 elever. Lederuddannelse på Dejbjerglund. Byggeri og flere elever fra efteråret er årsager til, at der på nogle budgetområder er større udsving i forhold til det budgetterede, end normait. Resultatopgørelsen udviser et positivt resultat på 481 tkr. mod budgetteret 379 tkr. Et resultat som bestyrelsen finder tilfredsstillende, ikke mindst set i lyset af at 2014 var et byggeår. Som tidligere år har der gennem hele året været stor fokus på driftsomkostningerne, og det er derfor meget positivt, at de udarbejdede driftsbudgetter er blevet fulgt med få mindre afvigelser. Ledelse og medarbejdere fortjener igen i år stor ros for den omkostningsbevidsthed der udvises, som bl.a. kommer til udtryk gennem overholdelse af budgetterne. Ligeledes skal der ikke være tvivl om, at det er ledelse og medarbejdernes store fortjeneste, at vi igen kan se tilbage på et år med meget stabilt elevhold, og at det er her fundamentet til den gode økonomi skabes. På indtægtssiden er statstilskuddet 233 tkr. mindre end forventet, hvilket skyldes lidt mindre i taxametertilskud end budgetteret, og at tilskudsreduktionen på 11 tkr. er medtaget. Gitte, Vikki, Torben og lærerteamet takkes af eleverne ved årets teaterforestilling. Skolepengene bidrager med en positiv afvigelse på 600 tkr. i forhold til budgettet, som skyldes et højere elevtal end budgetteret, samtidig med at de budgetterede 10 APRIL 2015

11 250 tkr., som reserve for hjemrejste elever ikke kom i spil. Lejeindtægter fra Kulturhuset har givet merindtægter på 70 tkr. i forhold til det budgetterede. Lejeindtægter fra lærerboliger har givet mindre indtægter på 60 tkr. i forhold til det budgetterede. Der er modtaget 150 tkr. i momskompensation vedr som følge af, at efterskolen blev godkendt af SKAT efter Ligningslovens 8A, hvilket ikke var budgetteret. På udgiftssiden er der på lærerlønsområdet et mindre forbrug på 111 tkr. Ejendomsdriften udviser et forbrug i forhold til budgettet. Kostafdelingen udviser et merforbrug på 419 tkr., hvilket primært skyldes nyanskaffelser/ vedligehold i forlængelse af byggeriet, øgede afskrivninger på 50 tkr. samt en lille stigning på madvareromkostninger på 75 tkr. i forhold til det budgetterede. Administrationsomkostninger udviser et merforbrug på 184 tkr., som skyldes omkostninger til udarbejdelse af likviditetsbudgetter, budgetopfølgning, opgørelse i forbindelse med momskompensation samt mindre inventaranskaffelser. Resultatet før finansielle omkostninger er tkr. mod budgetteret tkr. Der er investeret tkr. i udbygning af værelsesfløj, køkken og spisesal samt nyt indgangsparti, og 762 tkr. i inventar til værelsesfløj og spisesal. Den langfristede gæld er på tkr. hvilket er tkr. større end ved årets begyndelse. Den kortfristede gæld er på tkr. hvilket er tkr. større end ved årets begyndelse. Som rentesikring på skolens prioritetsgæld er der indgået renteswap, således at der betales en fast rente på 4,96% af gælden i stedet for den variable rente som i det oprindelige lån. Renteswappen havde pr en markedsværdi på tkr. hvilket betyder at en indfrielse af lånet pr ville koste tkr. mere end restgælden på lånet. Markedsværdien er 851 tkr. mere negativ end pr Beløbet er afsat som langfristet gæld og modregnet direkte på egenkapitalen, da forskellen vil være elimineret ved lånets udløb i Likviditetsgraden på 21,5 anser bestyrelsen for tilfredsstillende. Modtagning øves med en grimasse, der kan passe. Soliditetsgraden på 26,7 anser bestyrelsen for tilfredsstillende. Udviklingen i årsregnskabets øvrige nøgletal vurderer bestyrelsen som tilfredsstillende. Som økonomisk styringsredskab har bestyrelsen udarbejdet resultat- og likviditets budget for Skolen lejer idrætsfaciliteter af Dejbjerglund Hallen, Mikkel skruer, mens Anders og samtidig udlejer skolen og Sebastian betragter. lokaler (Kulturhuset) til Dejbjerglund Hallen. Skolens nettoindtægt udgør i 2014, 8 tkr. Herudover har der i årets løb ikke været økonomisk samarbejde med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Den forventede udvikling Med baggrund i byggeriet 2014 skal de kommende par år bruges til at få bragt kassekreditten i plus og begynde opsparing til kommende udbygning af idrætsfaciliteterne. Lokalplanen som giver rammerne for efterskolens udbygningsmuligheder er i 2014 blevet godkendt af kommunen. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke skolens finansielle stilling. årsberetning 2 APRIL

12 Hårrejsende we Det var da en go lille vise, ik. ekendaktivitete r. Dejbjerglund Efterskole Et år der rykker Spring ud i g. efterskolelivet en da ingmogens klar til spr ing. modtagn Dobbelt strakt, udfordringer for enhver. En teatermaske, en sikker hånd. Anne rammer plet i skiskydning. Mejerigtige piger, puha 12 APRIL 2015 idræt er hårdt.

13 Adventsmøde med slag i juleboderne. Her er jeg, her er jeg, goda, goda, goda. Drengekor til adventsmøde. Koncentreret juleband ved afslutningen i december. Pakkekalendergave til elevunderholdningen. Luciaoptog og sang er altid stemningsfyldt. Nok er håndbold fedt, men lejrtur er skøøøønt. Mon der lever krokediller i DK. Bivuak, ja ak ja. APRIL

14 Idræt ud af huset Evnen til AT VILLE skaber muligheden for kunne AF KJELD LYKKE CHRISTIANSEN Succes på banen og humør på lægterne. Håndbold ved efterskolernes dag. Jeppe Anneberg. Vi søsatte vores første idrætssamarbejde ud af huset for 11 år siden. Det var med Katrine Treldal, som var forsøgskanin. Katrine ville umådelig gerne blot være en almindelig efterskoleelev, som desuden kunne få lov til at fastholde sit eliteniveau på klubplan i håndbold. Hendes brændende ønske var at spille i klubben, mens hun kunne nyde mangfoldigheden og venskabet på Dejbjerglund. Der var rigtig mange elever i starten, som syntes, det var problematisk. Hun mister jo noget! Men det var ikke Katrines oplevelse. Hun følte, at hun fik en fantastisk chance. I løbet af dette forsøgsår gjorde vi os mange erfaringer. Den vigtigste erfaring var nok, at samarbejdet blev skruet sammen efter princippet: Skole først og så klubhåndbold. Det kører vi stadig efter. Vi fandt også ud af, at der var drenge som tilbragte 3-4 aftener i springsalen på DE. De var faktisk mere væk fra fællesområderne end Katrine! Vi erfarede også, at vores syn på dannelse af de unge som hele mennesker (altså ikke sportsnørder) passede perfekt med Skjern Håndbolds synspunkter. For håndboldklubben var uddannelse, trivsel og medmenneskelighed i højsædet. Nok skal vi udvikle talent, men hvis vi skaber unge mennesker i balance og med øje for fællesskab og klare rammer, når vi langt både på idrætsbanen, i skolen og som menneske. Takket være en særdeles ihærdig talentudvikler, Allan Jørgensen har vi udviklet konceptet til en sand succes både for Skjern Håndbold og for Dejbjerglund Efterskole og for hele området generelt. I indeværende skoleår har 14 elever spillet i Skjern håndbold, mens de har gået på efterskolen. To elever er pt. i ligatruppen i Skjern (Jesper Dahl og Emil Bergholt), mens 4-5 spillere er i 2.holdstruppen og en pæn lille flok af tidligere elever spiller U-18. Flere tidligere elever har bosat sig i området for at tage ungdomsuddannelse her. Det er en fornøjelse at møde dem i bybilledet i Skjern. 14 APRIL 2015

15 Vores nuværende drengehold på DE har desuden kvalificeret sig til en playoff-kamp om at komme til DM for efterskoleelever. Samarbejdsaftalen gør, at vores boldspilsniveau og seriøsitet løftes, og det smitter af på området. Kos (tidligere Skjerntræner fra Ungarn) fortalte mig, at der var gang i dårlige tendenser i Danmark. Man specialiserede børn og unge alt for tidligt til kun en idrætsdisciplin. Det resulterer ofte i overbelastningsskader og manglende lyst. Unge bør opleve glæde ved idræt. Unge skal gennemleve en alsidig kropstræning. Specialiseringen skal vente. De må gerne spille fodbold, basketball, håndbold og dyrke gymnastik på en og samme tid. Det gør dem til fuldkomne atleter. Og det er her de virkelige talenter vokser! På Dejbjerglund Efterskole er gymnastik, almen idræt og løb basis-idræt. Herefter kan du dyrke din særlige interesse som f.eks. spring, dans, fodbold, golf og håndbold. I junioralderen skal du helst være optaget af flere idrætter. Et stærkt drengehold fra DE gav ISI kamp til stregen. Vi har gang i følgende samarbejdsaftaler i perioder af skoleåret 2014/15: 14 elever spiller klubhåndbold 6 elever spiller klubfodbold 8 elever skal afprøve en golfaftale i foråret 7 piger har været på ekstratræning i gymnastik og dans på foreningsholdet Ynglingemix. 12 elever har dyrket aftentumbling som en ekstra mulighed. Jeg har en idé om, at musikskolen også kunne komme på banen. Vi får se! Sejrsrus med mange udtryk. Nærkamp med vilje af stål. Men ca. 90 elever ud af 130 elever er dine og mine børn, som elsker mangfoldigheden i idræt. De udgør grundstammen af vores elever. De er på Dejbjerglund Efterskole for at nyde forskellige idrætter og hele kostskolelivet med alle dets finurlige muligheder og oplevelser. Vi vil være en breddeidrætsskole, men det udelukker ikke enkelte elitesportsudøvere. APRIL

16

17 GAMMEL ELEVDAG Gammel elevdag er i år torsdag d. 14. maj 2015 Sæt kryds i kalenderen og ta alle dine gamle efterskolekammerater under armen! Program for dagen: Kl Ankomst jubilarer Kl Brunch Kl Fotografering af jubilarer Elevdagen starter for øvrige elever Kl Opvisning v. nuværende elevhold Kl Kaffe og generalforsamling Kl Aktivitet og café Kl Spisning og aftensfest Kl Tak for i år og på gensyn Tilmelding senest den 6. maj 2015 til: Anna Jensen se invitation som er vedlagt. For års jubilarerne starter dagen med ankomst kl og brunch kl APRIL

18 Nyt fra bestyrelsen Hvis I kender nogen, som har interesse i at deltage i arbejdet omkring efterskolen, må I gerne henvise dem til skolens kontor på tlf.: angående medlemskab i støttekredsen. I kan også henvende jer direkte til Heidi Bro på nedenstående mail. Sommerens rengøring sker i år i uge 33, mandag og tirsdag. Hvis I har mulighed for at hjælpe en dag eller et par aftener, så kontakt Kristina Møller Nielsen på tlf Fra og med 2015 overgår støttekredsen til elektronisk girohåndtering. Dette sker for at lette det administrative arbejde og for at gøre det nemmere at blive nyt medlem af støttekredsen. Rent praktisk betyder det, at du ikke får et girokort, som du kender det, med Her & Nu. Girokortet vil blive tilsendt fra PBS/Nets i starten af april måned. Med overgangen til PBS/Nets bliver det muligt at tilmelde betalingen til PBS, så du ikke længere behøver at bekymre dig om betalingen, idet det sker pr. automatik. Du kan selvfølgelig stadig vælge at betale fra år til år, hvis det er det, du ønsker. Vi håber, at I tager godt imod den nye betalingsform. Har I spørgsmål til ovenstående, kan I kontakte Heidi Bro Iversen på Mvh Bestyrelsen 18 APRIL 2015

19 Ny fodboldstadion AF KJELD LYKKE CHRISTIANSEN I 2011 og 2013 tilkøbte vi os ca. 5 ha jord og nabogårdens bygninger nord for skolen. Her har vi i dag vores nye parkeringsplads liggende samt gården til opbevaring og materialer. Øst for vores lejrplads har vi etableret vores nye boldspilsstadion. Her kan der ligge to 11-mands fodboldbaner på tværs eller en stor bane på langs. Vi forventer at kunne tage boldbanen i brug i efteråret Hensigten med anlægget er selvfølgelig at kunne rumme den daglige træning. Alene i år har vi haft 51 drengefodboldspillere og 28 pigespillere. Vi forventer også at kunne træne året rundt dvs. vintertræning på en af banerne, som så sættes i stand i foråret, mens vi træner på modsatte anlæg. Ydermere glæder vi os til at kunne afholde små stævner på Dejbjerglund Efterskole for 2-3 skoler med afvikling af 3 kampe ad gangen. Drømmen er at få stadionlys etableret, en lille tribune og gerne en pølsevogn nå, pølsevognen var måske et vildskud, men bare eleverne kan ramme de nye mål på det nye stadion, så sætter vi os nye mål for vores dejlige skole. Pølsevogn eller ej! Kursus dag, eleverne underviser. Holm flækker igennem, Henrik skærer tænder. Buller med bolden ved foden og ånde i nakken. APRIL

20 Studieture i 10. klasse AF GITTE LYKKE Eleverne sættes i uvante situationer, hvor de ikke længere kan køre på autopiloten, men kastes ud af deres komfortzone, og det er her, man udvikles som menneske. De finder ressourcer, de ikke vidste, de havde, og de oplever at klare noget, de ikke troede, de kunne. Sådanne oplevelser får selvværdet til at vokse og giver dem en personlig ballast. Klassesammenholdet styrkes markant og elevernes tillid til hinanden øges. Strassburg, demokrati på elevplan i Europa. Efterskolernes opgave er at bidrage til livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. En forståelse på tværs af kulturer, nationer, sprog og forskellige tilværelsesopfattelser bidrager til en moderne, verdensåben livsoplysning. At arbejde med og opleve andre folks sprog, kultur, natur og samfundsforhold bidrager endvidere til elevernes folkelige oplysning og demokratiske dannelse. Med studieture I 10. kl. vil vi gerne give vores 10.kl. elever mulighed for på egen krop at opleve sproget, kulturen, naturen m.m. i et andet europæisk land. En studietur er en dannelsesrejse, som er med til at åbne elevernes øjne for nye vinkler og andre svar på tilværelsens spørgsmål. Derudover er en studietur også en mulighed for at efterskoleformen bliver synliggjort i verden. Vi har en unik skoleform, som jeg tror, man med fordel kunne efterligne andre steder I verden. Kanalrundfart i Strassburg. Der skal to til en god handel. Elevere får brug for deres engelsk kundskaber og vil opleve, at det kan bruges udenfor klasselokalet. Det giver mening at øve engelske gloser, når man skal bruge det til noget. Elevernes møde med en anden kultur, tror vi, er med til at udvikle elevernes tolerance og åbenhed overfor det anderledes. 20 APRIL 2015

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

DEJBJERGLUND EFTERSKOLE. April 2014

DEJBJERGLUND EFTERSKOLE. April 2014 April 2014 DEJBJERGLUND EFTERSKOLE I n d h o l d : 2 Kalender 2014 3 Nyheder 6 Evalueringer i matematik og dansk 7 Generalforsamling 2014 8 Regnskab 2013 9 Bestyrelsens årsberetning 11 Skolens profil 12

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011. Vil du med?

SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011. Vil du med? SUPERFEDE sommerferietilbud i 2011 Vil du med? Hej gymnast! Kunne du tænke dig nogle superfede og aktive dage fyldt med sjove oplevelser? Så skynd dig at overtale din bedste ven/veninde og tilmeld dig

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Vi indbyder hermed alle medlemmer af EFTERSKOLERNES GYMNASTIKLÆRERFORENING velkommen til

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Vejstrup maj 2015 Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Fokus på tilgang af drenge elever i forhold til værdigrundlagets fællesskab som det bærende element Indledning Selvevalueringen

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Super ferieoplevelser for børn og unge

Super ferieoplevelser for børn og unge ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/THOMAS NELLEMANN Super ferieoplevelser for børn og unge Hej gymnast! Så er årets ferieoplevelser med gymnastik klar til dig. På skoler og lejre kan du møde nye venner og få fede

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Personale! Pia K. Jensen Leder. Startede i huset i 1985.

Personale! Pia K. Jensen Leder. Startede i huset i 1985. Personale! Pia K. Jensen Leder Startede i huset i 1985. Uden forkundskaber røg jeg lige på køkkenet, og bagte hver dag til 150 børn. Siden fik jeg flere timer, og tog til sidst klubuddannelsen hvorefter

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C

DEN SELVEJENDE INSTITUTION ELISE SMITHS SKOLE NY MUNKEGADE 13, 8000 ÅRHUS C Dansk Revision Randers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere