Internationale spilleregler - Dansk udgave revideret juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationale spilleregler - Dansk udgave revideret juni 2011"

Transkript

1 Internationale spilleregler - Dansk udgave revideret juni 2011 Afsnit: Generelt: 1-4 Side 1 Spillet: 5-10 Side 2 Målkugle: Side 3 Kugler: Side 4 Point og Måli ng: Side 5 Disciplin: Side 6 Regler for præcisionsskydning Side 8 Danske tillægsregler Side 9 Generelt: Dannelse af hold Petanque er en sport, hvor der spilles: triple = 3 spillere mod 3 spillere double = 2 spillere mod 2 spillere single = 1 spiller mod 1 spiller I triple har hver spiller 2 kugler. I double og single har hver spiller 3 kugler. Ingen anden spilleform er tilladt. 2 - Godkendte kugler Petanque spilles med kugler, der er godkendt af FIPJP - og som opfylder følgende kriterier: 1. Kuglerne skal være af metal 2. Kuglernes diameter skal være mellem 70,5 mm (min.) og 80 mm (max.). 3. Kuglernes vægt skal være mellem 650 g (min.) og 800 g (max.) - og fabrikat, mærke og vægtangivelse skal være indgraveret og skal altid kunne læses. 4. I turneringer for spillere til og med 11 år kan der benyttes kugler, der vejer 600 g og har en diameter på 65 mm. Det er dog en forudsætning, at de er fremstillet af en godkendt fabrikant. Kugler må hverken være fyldt med sand eller forsynet med nogen form for blyindlæg eller på anden måde være ændret efter fremstillingen af de godkendte fabrikanter. Det er især forbudt at efterbehandle dem for at ændre hårdheden. Dog må spillerens for- og efternavn eller initialer gerne være indgraveret. Det samme gælder forskellige logoer, initialer og akronymer, som opfylder fabrikantens specifikationer. 2a - Sanktioner for ulovlige kugler Enhver spiller, der overtræder pkt. 4 i foregående paragraf, udelukkes øjeblikkeligt fra turneringen. Det samme gælder medspiller(e). Hvis en kugle, som ikke er ulovligt ændret, men som er slidt eller har en fabrikationsfejl, ikke opfylder kravene i den officielle undersøgelse eller normerne i pkt. 1), 2) og 3) ovenfor, skal spilleren udskifte kuglen. Spilleren kan også udskifte hele sættet. Protester fra spillere angående pkt. 1), 2) og 3) skal ske før kampens start. Det er således i spillernes interesse at sikre sig, at egne og modstandernes kugler opfylder ovennævnte regler. Protester vedrørende pkt. 4) kan indgives under hele kampen, men det skal ske mellem 2 omgange. Dog vil der, hvis en spiller (hold) fra og med 3. omgang protesterer over en modstanders kugle(r), og protesten viser sig at være grundløs, blive tillagt modstanderen 3 point. Hvis det har været nødvendigt at åbne en kugle, er den protesterende part ansvarlig. Den protesterende part vil specielt blive pålagt at refundere ejeren eller at erstatte kuglerne, hvis disse er lovlige. Vedkommende kan dog under ingen omstændigheder pålægges at be-tale erstatning eller rente. Dommeren eller turneringsledelsen kan til enhver tid forlange, at en eller flere spilleres kugler kontrolleres. Side 1

2 3 - Godkendte målkugler Målkugler skal være 1) af træ eller 2) af et syntetisk materiale, der er forsynet med fabrikantens mærke - og har gennemgået FIPJP s godkendelsesprocedure. Diameteren skal være 30 mm (tolerance: +/- 1mm). Farvede målkugler er tilladte, men målkuglen må på intet tidspunkt kunne samles op med en magnet. 4 - Licens Før turneringen begynder, skal spillerne fremvise licens. Spillerne skal endvidere fremvise deres licens på en dommers eller modstanders forlangende, medmindre kontrolbordet har beholdt licensen. Spillet: Spillearealer og banereglement Petanque spilles på alle slags underlag. Et spilleareal afgrænser et ikke fastsat antal baner afmærket ved hjælp af snore hvis tykkelse ikke må influere på spillets gang. Disse snore afgrænser de forskellige baner og er ikke dødlinjer bortset fra endebanelinjerne og de udvendige linjer. Efter beslutning fra turneringsarrangøren eller dommeren kan holdene henvises til afmærkede baner. I så fald skal banen under nationale mesterskaber eller internationale turneringer være mindst 4 meter bred og 15 meter lang. Ved andre turneringer kan forbundene tillade andre mål end disse minimumsmål, dog ikke under 3 x 12 meter. Hvis spilleområdet er omgivet af fast indhegning el. lign., skal denne ligge mindst 1 m fra spilleområdets udvendige linje. Kampene spilles til 13 point med mulighed for, at pulje- og kvalifikationskampe spilles til 11 point. Visse turneringer kan afholdes som tidsbegrænsede kampe. Disse skal altid spilles på en enkelt afgrænset bane. I så fald er alle afgrænsede linjer dødlinjer. 6 - Igangsættelse af spillet - Regler for kastecirklen Spillerne trækker lod om, hvilket hold der skal vælge bane og være de første til at kaste målkuglen. Hvis banen er anvist af turneringsarrangørerne, skal målkuglen kastes ud på denne bane. Holdene må ikke uden dommerens tilladelse flytte kampen til en anden bane. En spiller fra det hold, der har vundet lodtrækningen, vælger udgangspunkt og tegner eller placerer en cirkel med plads til spillernes fødder. Cirklens diameter skal dog være mindst 35 og højst 50 cm. Ved anvendelse af en præfabrikeret cirkel skal denne være fast og have en indvendig diameter på 50 cm (tolerance: +/- 2 mm). Beslutning om anvendelse af præfabrikerede cirkler træffes af turneringsarrangøren, som også skal levere dem. Cirklen skal tegnes (eller placeres) mindst 1 meter fra en forhindring og gælder for de 3 på hinanden følgende udkast, som et hold har ret til. Ved turneringer i frit område skal den være mindst 2 meter fra andre cirkler, der er i brug Det hold, der kaster målkuglen, skal slette alle cirkler, der befinder sig i nærheden af den, der skal bruges. Det indre af cirklen kan ryddes for grus/småsten m.v. i løbet af omgangen, men skal retableres, når omgangen er slut. Cirklen betragtes ikke som forbudt område. Fødderne skal være helt inden for og må ikke komme ud over cirklen. Spilleren må ikke forlade cirklen eller slippe jorden, før kuglen er landet på jorden. Ingen anden legemsdel må røre jorden uden for cirklen. Dog er det tilladt bevægelseshæmmede (benene fra livet og ned) kun at have én fod inden for cirklen. For spillere i kørestol gælder det at mindst ét hjul (hjulet på samme side som kastearmen)skal befinde sig inden for cirklen. At et medlem af holdet kaster målkuglen ud betyder ikke, at denne spiller skal spille først. 7 - Gyldige afstande for udkast af målkuglen For at en udkastet målkugle er gyldig, skal følgende forhold være opfyldt: 1. Afstanden mellem målkuglen og cirklens indvendige kant skal være: Mindst 6 meter og højst 10 meter for juniorer og seniorer. I turneringer for de yngste spillere kan mindre afstande anvendes. 2. Cirklen skal være mindst 1 meter fra en forhindring. 3. Målkuglen skal være mindst 1 meter fra forhindring og forbudt område. 4. Målkuglen skal være synlig for spillere, som står helt oprejst, og hvis fødder rører cirklens inderside. Ved eventuel uenighed herom afgør dommeren, om målkuglen er synlig. Dommerens afgørelse kan ikke ankes. I næste omgang sker udkastet fra en cirkel tegnet eller placeret omkring det punkt, hvor målkuglen befandt sig ved slutningen af den foregående omgang. Undtagen i følgende tilfælde: - Cirklen vil være mindre end 1 meter fra en forhindring. - Udkast af målkuglen kan ikke ske inden for de i reglerne fastsatte afstande. I det første tilfælde tegner eller placerer spilleren cirklen i den reglementerede afstand fra forhindringen. I det andet tilfælde kan spilleren rykke tilbage, bort fra det sted, hvor målkuglen befandt sig, indtil den maksimalt tilladte kasteafstand er opnået og ikke længere. Denne mulighed må kun benyttes, hvis det ikke er muligt at kaste målkuglen ud til maksimal afstand i nogen anden retning. Hvis målkuglen efter 3 på hinanden følgende udkast fra samme hold ikke er kastet i overensstemmelse med de ovenfor anførte regler, gives den til modspillerne, som ligeledes har ret til 3 forsøg, og som må flytte cirklen tilbage som beskrevet i foregående bestemmelse. Side 2

3 Herefter kan cirklen ikke flyttes, selv om dette holds udkast ikke lykkes i 3 forsøg. De 3 forsøg skal ske inden for højst ét minut. I alle tilfælde beholder det hold, som først havde 3 mislykkede forsøg, retten til at kaste første kugle. 8 - Udkastets gyldighed Hvis målkuglen ved udkastet stoppes af en dommer, en spiller, en tilskuer, et dyr eller en genstand i bevægelse, er udkastet ugyldigt og skal tages om, uden at kastet regnes med i de 3 forsøg, som spilleren eller holdet har ret til. Selv om den første kugle efter udkast af målkuglen er spillet, har modstanderen stadig ret til at betvivle dens korrekte placering. Hvis placeringen viser sig at være ukorrekt, skal udkastet af målkuglen tages om, og den første kugle spilles igen. For at udkastet af målkuglen skal kunne tages om, skal begge hold have anerkendt, at udkastet ikke var gyldigt, eller dommeren skal have dømt det ugyldigt. Såfremt et hold ikke følger dette, mister holdet retten til udkast af målkuglen. Hvis modstanderen også har spillet en kugle, anses målkuglen entydigt for at være gyldig, og protester kan ikke behandles. 9 - Annullering af målkuglen i løbet af en omgang Målkuglen er tabt i følgende 7 tilfælde: 1. Når den flyttes til forbudt område, også selvom den kommer tilbage til det tilladte spilleområde. Når målkuglen ligger på grænsen til forbudt område, er den spilbar. Den er først tabt, når den helt har passeret grænsen for det tilladte område eller dødlinjen, dvs. når den set direkte oppefra ligger helt uden for grænsen. Vandpytter, hvor målkuglen flyder frit, betragtes som forbudt område. 2. Når den flyttede målkugle ikke er synlig fra cirklen efter reglerne i 7, selv om den stadig ligger i tilladt område. Er målkuglen skjult af en kugle, regnes den ikke for tabt. Dommeren kan kortvarigt fjerne en kugle for at konstatere, om målkuglen er synlig eller ej. 3. Når målkuglen flyttes til en position mere end 20 meter (for juniorer og seniorer) eller 15 meter (for de yngste spillere) eller mindre end 3 meter fra cirklen. 4. Når målkuglen på afmærkede spilleområder passerer mere end én bane umiddelbart ved siden af den bane, der er i brug eller når den passerer endebanelinjen. 5. Når den flyttede målkugle ikke kan findes inden for højst 5 minutter. 6. Når et forbudt område ligger mellem målkuglen og kastecirklen. 7. Når målkuglen i tidsbegrænsede kampe på passerer den linje, der markerer den anviste bane Fjernelse af forhindringer Det er spillerne strengt forbudt at nedpresse, flytte eller knuse forhindringer af enhver art på spilleområdet. Dog må den spiller, der skal kaste målkuglen, få en fornemmelse af et nedslagssted ved højst 3 gange at banke med en af sine kugler på banen. Desuden må den spiller, der skal kaste, eller en af medspillerne jævne et eventuelt hul, som er forårsaget af én (1) tidligere spillet kugle. Overtrædelse af ovenstående regler straffes som anført i afsnittet Disciplin, a Udskiftning til ny målkugle eller spillekugle Det er spillerne forbudt at udskifte målkuglen eller en spillekugle under en kamp, bortset fra i følgende tilfælde: Målkuglen eller spillekuglen kan ikke findes inden for højst 5 min. Målkuglen eller spillekuglen er gået i stykker: I så tilfælde er det den største del, der gælder. Hvis der er kugler tilbage, som ikke er blevet spillet, kan førstnævnte kugle straks udskiftes, eventuelt efter måling, med en kugle eller målkugle med samme eller tilsvarende diameter. I næste omgang kan den pågældende spiller anvende et helt nyt sæt. Målkugle: Hvis målkuglen skjules eller flyttes Hvis målkuglen i løbet af en omgang ved et uheld skjules af løv eller et stykke papir, fjernes dette. Skulle den liggende målkugle flytte sig på grund af blæst eller banens hældning, eller for eksempel ved et uheld af en dommer, spiller, tilskuer, kugle eller målkugle fra et andet spil, et dyr eller en genstand i bevægelse, lægges den tilbage på sin oprindelige plads, forudsat, at den var markeret. For at undgå diskussion skal spillerne markere målkuglens placering. Protester angående ikke markeret kugle eller målkugle kan ikke behandles. Hvis målkuglen flyttes under indvirkning af en kugle, der indgår i spillet, er den gyldig Hvis målkuglen flyttes til en anden bane Hvis målkuglen i løbet af en omgang flyttes til en anden bane, uanset om den er afmærket eller ej, er den spilbar, jf. dog 9. Spillere, som spiller efter denne målkugle, venter, hvis der er plads, med at afslutte omgangen, til de andre spillere har afsluttet deres påbegyndte omgang. Side 3

4 Spillere, der berøres af anvendelsen af denne paragraf, må udvise tålmodighed og sportsånd. I den følgende omgang fortsætter holdene spillet på deres anviste bane, og målkuglen kastes igen fra det sted, hvor den blev flyttet, jf. dog Gældende regler, hvis målkuglen er ugyldig Hvis målkuglen i løbet af omgangen er tabt, er der 3 muligheder: 1. Begge hold har kugler tilbage. Omgangen spilles om. 2. Kun det ene hold har kugler tilbage. Dette hold tildeles ligeså mange point, som det har kugler tilbage. 3. Ingen af holdene har kugler tilbage. Omgangen spilles om Hvis målkuglen stoppes 1. Hvis en ramt målkugle stoppes eller afbøjes af tilskuere eller en dommer, gælder dens stopposition. 2. Hvis en ramt målkugle stoppes eller afbøjes af en spiller på det tilladte spilleområde, kan dennes modstander vælge at: a. Lade målkuglen ligge på sin nye plads, b. Lægge målkuglen tilbage på sin oprindelige plads, c. Lægge målkuglen i forlængelse af en linje fra dens oprindelige til dens nuværende plads, dog højst i en afstand af 20 meter fra cirklen (15 meter for de yngste spillere) og således, at den er synlig. Punkterne b) og c) kan kun komme i anvendelse, hvis målkuglens placering har været markeret. I modsat fald skal målkuglen blive på sin nuværende plads. Hvis en ramt målkugle af denne grund kommer ind i forbudt område, før den til sidst vender tilbage til spilleområdet, anses den for ugyldig, og de i 13 anførte muligheder finder herefter anvendelse. Kugler: Kast af første og efterfølgende kugler Den første kugle i en omgang kastes af en spiller fra det hold, der har vundet lodtrækningen eller den forudgående omgang. Derefter spiller det hold, der ikke har pointet. Spilleren må hverken bruge en genstand eller tegne en streg på banen som hjælp til at spille en kugle, ligesom dens nedslagssted ikke må markeres. Når den sidste kugle spilles, må spilleren ikke have en kugle i den anden hånd. Kuglerne kastes én ad gangen. Ingen kugle kan spilles to gange, dog med undtagelse af kugler, der på vejen mellem kastecirklen og målkuglen ved et uheld er blevet standset eller afbøjet af en kugle eller målkugle fra en anden kamp eller af et dyr eller en genstand i bevægelse (fodbold m.v.), samt i det i 8 anførte tilfælde. Det er forbudt at gøre kuglerne eller målkuglen våde. Før udkast skal spilleren fjerne spor af mudder eller andet fra kuglen. Undladelse heraf kan medføre straf som anført i 34. Hvis den først spillede kugle ender i forbudt område, er det modstanderens tur til at kaste en kugle, og der fortsættes skiftevis, så længe der ikke er kugler på den anviste bane. Såfremt der efter skud eller indlæg ikke befinder sig kugler på det anviste spilleområde, gælder bestemmelserne vedrørende en uafgjort omgang som anført i Spilleres og tilskueres adfærd under spillet I den tid, hvor en spiller efter reglerne må kaste sin kugle, skal både tilskuere og spillere forholde sig helt stille. Modstanderne må ikke gå, gestikulere eller gøre andet til gene for den spiller, der skal til at kaste. Det er kun spillerens medspiller(e), der må opholde sig mellem målkuglen og kaste-cirklen. Modstanderne skal blive bag målkuglen eller bag spilleren og i begge tilfælde ude til siden i forhold til spilleretningen og i en afstand af mindst 2 meter fra spilleren eller målkuglen. Spillere, som ikke overholder disse regler, kan udelukkes fra turneringen, såfremt de efter en advarsel fra dommeren fortsat fremturer i deres adfærd Kast af kugler og kugler, der er gået ud af banen Ingen må forsøgsvis kaste sin kugle under spillet. Spillere, der ikke overholder denne regel, straffes som anført i afsnittet Disciplin, 34. Kugler, der i løbet af en omgang, går ud af en afmærket bane, er gyldige (med mindre de er ugyldige ifølge 18) Ugyldige kugler Side 4

5 En kugle er først tabt, når den helt har passeret grænsen for det anviste spilleområde, dvs. når den set direkte oppefra ligger helt uden for grænsen. Det samme gælder, når kuglen på afmærkede baner helt har passeret mere end en af de baner, der ligger langs med den bane, der er i brug, eller når den passerer endebanelinjen. I tidsbegrænsede kampe på en afmærket bane anses kuglen for tabt, når den helt har passeret linjen på den anviste bane. Hvis kuglen derefter kommer tilbage på spilleområdet, enten på grund af terrænets hældning, eller fordi den springer tilbage fra en fast eller bevægelig forhindring, tages den straks ud af spillet, og alt, hvad den har flyttet efter sin vandring ind i et forbudt område, lægges tilbage på plads. En tabt kugle skal straks fjernes fra spillet. Sker det ikke, anses den for godkendt, så snart modstanderens næste kugle er spillet Hvis en kugle stoppes En spillet kugle, som stoppes eller afbøjes af en dommer eller tilskuer, skal forblive i sin stopposition. En spillet kugle, som ved et uheld stoppes eller afbøjes af en medspiller, er tabt. En indlagt kugle, som ved et uheld stoppes eller afbøjes af en modstander, kan efter spillerens ønske enten spilles om eller blive liggende. Hvis en afskudt kugle eller en ramt kugle ved et uheld stoppes eller afbøjes af en spiller, kan modstanderen til den pågældende spiller: 1. Lade den ligge i stoppositionen. 2. Lægge den i forlængelse af en linie fra kuglens oprindelige plads til dens stopposition, dog kun inden for det tilladte område og kun under forudsætning af, at den var markeret. Spillere, som forsætligt stopper en kugle, diskvalificeres omgående for den igang-værende kamp. Det samme gælder holdet Tilladt tidsforbrug til kast Så snart målkuglen er kastet, må hver spiller bruge højst ét minut til sit kast. Denne tid løber, fra målkuglen eller en spillet kugle ligger helt stille, eller fra en nødvendig måling er afsluttet. De samme bestemmelser gælder for udkastet af en målkugle, hvor der højst må bruges ét minut til de 3 kast. Alle spillere, der ikke overholder denne regel, straffes efter bestemmelserne i afsnittet Disciplin, Hvis en kugle flyttes Hvis en liggende kugle flytter sig på grund af blæst, banens hældning eller andet, skal den lægges tilbage på plads. Dette gælder også, hvis en kugle ved et uheld flyttes af en spiller, en dommer, en tilskuer, et dyr eller en genstand i bevægelse. For at undgå enhver uenighed skal spillerne markere kuglerne. Protester angående umarkerede kugler kan ikke behandles, og dommeren vil kun dømme ud fra kuglernes eller målkuglens faktiske placering på banen. Hvis en kugle derimod flyttes af en i kampen spillet kugle, er dens placering gældende Hvis en spiller kaster en anden kugle end sin egen En spiller, som kaster en anden kugle end sin egen, får en advarsel. Den spillede kugle gælder dog, men skal straks byttes ud, eventuelt efter måling. Hvis dette gentager sig under en kamp, dømmes den fejlagtigt spillede kugle ugyldig, og alt, hvad kuglen har flyttet, lægges tilbage Ureglementeret udkast af kugler Enhver kugle, der er kastet uregelmenteret, er ugyldig, og alt, hvad den har flyttet, skal lægges tilbage på plads, hvis det har været markeret Modstanderen har imidlertid ret til at påberåbe sig fordelsreglen og erklære kuglen for gyldig. I så fald er kuglen, hvad enten det er et skud eller et indlæg, godkendt, og alt, hvad den har flyttet, forbliver i sin nye placering. Point og måling: Kortvarig fjernelse af kugler Ved måling er det tilladt efter markering af placeringerne kortvarigt at fjerne de kugler og forhindringer, som ligger mellem målkuglen og de kugler, der skal måles. Efter måling lægges de fjernede kugler og forhindringer tilbage på plads. Hvis forhindringerne ikke kan flyttes, sker måling med passer Opgørelse af point Målingen påhviler den, som sidst har kastet en kugle, eller en medspiller. Modstanderne har stadig ret til at måle efter. Uanset rangordenen af de kugler, der skal måles, og tidspunktet i omgangen kan en dommer spørges. Dommerens afgørelse er Side 5

6 endelig. Målinger skal ske med egnede måleinstrumenter, og begge hold skal være i besiddelse heraf. Det er især forbudt at måle med fødderne. Spillere, der ikke overholder denne bestemmelse, straffes som anført i afsnittet Disciplin, Hvis kugler fjernes Det er forbudt at samle spillede kugler op, før omgangen er afsluttet. Når en spilleomgang er afsluttet, er enhver kugle, der samles op før optælling af point, ugyldig. Protester angående dette kan ikke behandles Hvis en kugle eller målkugle flyttes Hvis en spiller under måling flytter målkuglen eller en af de kugler, der skal måles, mister spillerens hold pointet. Hvis dommeren under måling af et point rører eller flytter målkuglen eller en kugle, træffer dommeren en retfærdig afgørelse Hvis kugler ligger lige langt fra målkuglen Når de to kugler, der ligger nærmest målkuglen, tilhører en fra hvert hold og ligger i samme afstand fra målkuglen, er der 3 muligheder: 1. Hvis de to hold ikke har flere kugler tilbage, er omgangen ugyldig, og målkuglen tilhører det hold, som i den foregående omgang kastede målkuglen ud. 2. Hvis kun det ene hold har kugler tilbage, spilles disse, og holdet får lige så mange point, som det har antal kugler, der er nærmere målkuglen end modstanderens nærmeste. 3. Hvis begge hold har kugler tilbage, skal det hold, der kastede sidst, spille igen, og derefter modstanderholdet og så videre skiftevis, indtil et af holdene tager point. Når kun det ene hold har kugler tilbage, gælder det foregående punkt. Hvis der, efter at omgangen er slut, ikke ligger kugler tilbage på banen, er omgangen uafgjort Fremmedlegemer på kugle eller målkugle Ethvert fremmedlegeme, der har sat sig fast på målkuglen eller en kugle, skal fjernes før måling. Disciplin: Protester For at kunne behandles skal eventuelle protester indgives til dommeren. Protest kan ikke indgives, når spillet er slut. Hvert hold er selv ansvarlig for kontrol af modstanderholdet (licenser, kategori/klasse, spillebane, kugler osv.) Straf for enkelte spilleres eller et holds udeblivelse Spillerne skal være til stede ved kontrolbordet ved lodtrækningen og ved offentliggørelsen af dens resultat. Et kvarter efter offentliggørelsen af resultater vil hold, som ikke møder op på banen, blive straffet med ét point, som tildeles modstanderne. Denne ventetid nedsættes til 5 minutter i tidsbegrænsede kampe. Efter ventetiden øges straffen med et point for hver 5 min. forsinkelse. Samme straf gælder under hele turneringen efter hver lodtrækning samt i tilfælde af en genoptagelse af spillene efter en afbrydelse uanset årsagen. Et hold, som ikke har indfundet sig på spilleområdet senest en time efter starten eller genoptagelse af spillene, erklæres som udgået af turneringen. Et ufuldstændigt hold har ret til at starte et spil uden at vente på den udeblevne spiller. Det må dog ikke anvende dennes kugler. Ingen spiller må udeblive fra et spil eller forlade banerne uden dommerens tilladelse. I tidsbegrænsede kampe må en spiller først forlade banen efter at have kastet sine kugler i den igangværende omgang. Såfremt dommerens tilladelse ikke foreligger, finder bestemmelserne i denne og følgende paragraf anvendelse Spilleres forsinkede ankomst Udeblevne spillere, som indfinder sig efter en omgang er begyndt, deltager ikke i denne omgang, men først fra næste omgang. Udeblevne spillere, der kommer senere end 1 time efter kampen er begyndt, fortaber enhver ret til at deltage i denne. Hvis medspillerne vinder kampen, kan spilleren deltage i de følgende kampe, forudsat at spilleren fra starten er tilmeldt sammen med det pågældende hold. Hvis turneringen er en puljespilturnering, kan spilleren deltage i anden kamp, uanset resultatet af den første. En omgang betragtes som påbegyndt, når målkuglen er udkastet efter reglerne Udskiftning af en spiller Udskiftning af en spiller i double eller af en eller to spillere i triple er kun tilladt, så længe turneringen ikke er sat officielt i gang (pistol, fløjte, bekendtgørelse m.v.), dog under forudsætning af, at udskiftningsspilleren/-spillerne ikke tidligere er indskrevet til turneringen på et andet hold Straf I tilfælde af manglende overholdelse af spillets regler straffes spillerne med følgende: Side 6

7 1. Advarsel 2. Annullering af den kugle, der er spillet eller skal spilles 3. Annullering af den kugle, der spilles eller skal spilles samt den efterfølgende 4. Udelukkelse af den skyldige spiller i spillet 5. Diskvalificering af det skyldige hold 6. Diskvalificering af de to hold i tilfælde af medvidenhed Dårligt vejrlig I tilfælde af regnvejr skal en påbegyndt omgang afsluttes, med mindre dommeren beslutter andet. Det er alene dommeren sammen med turneringsledelsen, som har ret til at stoppe eller annullere en omgang på grund af force majeure Ny spillerunde Hvis der er bekendtgjort en ny runde i turneringen (2. runde, 3. runde osv.), og nogle kampe endnu ikke er afsluttede, kan dommeren i samråd med turneringsledelsen træffe sådanne dispositioner eller beslutninger, som han måtte anse for nødvendige for en god afvikling af turneringen God sportsånd Hold, som skændes under en kamp, og som opfører sig usportsligt og respektløst over for publikum, ledere eller dommere, udelukkes fra turneringen. Denne udelukkelse kan medføre, at eventuelt opnåede resultater ikke godkendes, samt straf efter Ukorrekt adfærd Spillere, som ikke opfører sig korrekt eller, endnu værre, bruger vold mod en official, dommer, anden spiller eller tilskuer, straffes afhængigt af forseelsens alvor med en eller flere af følgende muligheder: 1. Udelukkelse fra turneringen, 2. Licensinddragelse, 3. Konfiskation eller tilbagelevering af præmier og godtgørelser. Den straf, som den skyldige spiller idømmes, kan også idømmes medspillerne. Straf 1) idømmes af dommeren. Straf 2) idømmes af turneringsledelsen. Straf 3) idømmes af turneringsledelsen, som inden for 48 timer sender en rapport samt de inddragne godtgørelser og præmier til forbundet, som vil tage stilling til deres videre skæbne. I samtlige tilfælde træffes den endelige beslutning af formanden for forbundet. Det kræves af hver spiller, at han/hun er korrekt påklædt. Alle spillere, der ikke overholder disse regler, vil blive udelukket fra turneringen efter en advarsel fra dommeren Dommerens forpligtelser De dommere, som er valgt til at lede turneringerne, skal påse, at spillereglerne samt de uddybende administrative regler nøje følges. De har beføjelse til at udelukke spillere og hold fra en turnering, såfremt de ikke respekterer dommerens beslutninger. Tilskuere med gyldig licens eller suspenderet licens, som på grund af deres adfærd er årsag til problemer på spillepladsen, vil af dommeren blive indberettet til forbundet. Forbundet indkalder den/de skyldige part(er) til møde med et kompetent disciplinær-udvalg, som vil træffe afgørelse om, hvilke sanktioner der skal idømmes Turneringsledelsens sammensætning og afgørelser Situationer, som ikke er forudset i reglerne, forelægges dommeren, som kan henvise dem til turneringsledelsen. Denne ledelse udgøres af mindst 3 og højst 5 medlemmer. Beslutninger, der træffes af turneringsledelsen i henhold til denne paragraf, kan ikke appel-leres. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bemærk: De nuværende (de ovenfor anførte) regler er godkendt 7. oktober 2010 af International Congress of the FIPJP i Izmir (Tyrkiet) Side 7

8 Regler for præcisionsskydning 1 - Banen Banen, der benyttes, er beskrevet af Regler for Petanque (paragraf 5 og figur 1-5). Banen indeholder en cirkel på 1 meter i diameter, hvor målet/genstanderne er placeret, samt 4 cirkler på omkring 50 cm til spilleren ved 6 meter, 7 meter, 8 meter og 9 meters afstand fra kanten af cirklen på 1 meter, hvor mål og forhindringer er placeret. For kampene mellem 2 spillere, dvs. fra ¼ finalerne, skal banerne lægges på tværs af turnerings konkurrence banerne. 2 - Mål og forhindringer De er placeret, som angivet i diagrammet, figur 1-5, i en cirkel på 1 meter i diameter, fastgjort på banen med søm/pløkker eller markeret. Genstanderne er adskilt, når der er mindst 2, med en afstand på 10 cm, fra yderkant til yderkant, med undtagelse af figur 3 hvor afstanden mellem mål og forhindring er reduceret til 3 cm. (præcisions kast). Målkuglerne er altid placeret i midten af målcirklerne, det vil sige ved 6,5 meter, 7,5 meter, 8,5 meter og 9,5 meter fra kanten af cirklen i hvilken spilleren er placeret. Mål grisen befinder sig 20 cm fra kanten af den afgrænsede cirkel foran spillerens position. Den er således placeret ved 6,2 meter, 7,2 meter, 8,2 meter og 9,2 meter. 3 - Tilladte materialer a. Målkugler, figur 1, 2, 3 og 4. Alle med ens diameter på 74 mm., en vægt på 700 gr., og med glat overflade. Farven skal være lys. b. Målgrisen, figur 5. Diameteren er identisk med den i figur 2. Farven er lys. c. Forhindringskugler, figur 3 og 4. De er identiske med kuglerne i punkt a) ovenover. Deres farve er mørk. d. Forhindringsgrisen, figur 2. har en diameter identisk med den i figur 5. Farven er mørk e. 4 cirkler på 1 meter i diameter med søm/pløkker. f. 16 cirkler på ca. 50 cm. i diameter med søm/pløkker. g. Søm eller propper til at markere midten af cirklen, hvor mål og forhindringer er placeret. Diameteren og ligeledes vægten af genstandene kan variere, men vil dog være identiske i konkurrencer. 4 - Kastets gyldighed Kastet er gyldigt når nedslagspunktet er indenfor cirklen i hvilken mål og forhindringer er anbragt. Score 1 point: Når målkuglen er berørt korrekt uden at forlade cirklen. Hvis forhindringsgenstanden har flyttet sig, når kastekuglen kommer retur i figur 2 og 4, hvil-ken position målkuglen, forhindringsgrisen, forhindrings-kuglen eller kastekuglen end måtte være. Hvis nedslagskastet er på målkuglen i figur 3 og en eller to af de to sorte forhindringskugler er rørt. Hvis målgrisen er korrekt berørt i figur 5 men forbliver liggende på sin plads. Score 3 point: Når de korrekt berørte genstande forlader cirklen. Dette gælder for figur 1, 2, 3 og 4. Ved figur 2, 3 og 4 må forhindringskuglerne eller grisen ikke flytte sig. Hvis målgrisen er korrekt berørt i figur 5 og ikke forlader cirklen, hvori den var placeret. Score 5 point: Når kastekuglen ikke forlader cirklen, hvor mål og forhindringer er placeret i figur 1, 2, 3 og 4. For figur 2, 3 og 4 må forhindringskuglen eller grisen ikke flytte sig. Hvis målgrisen forlader cirklen hvor den var anbragt i figur 5, efter at være korrekt berørt. Maksimum notering af en serie er 100 point. 5 - Procedure Hver spiller må udføre en hel serie på 20 kast med 4 kast i hver af de 5 figurer, fra figur 1 til figur 5, dette på en bane ved de 2 indledende runder. I den første indledende runde, vil de 4 bedste resultater være kvalificeret til kvartfinalerne, og de 16 efterfølgende til den anden runde. De 4 bedste resultater i den anden indledende runde er kvalificerede til kvartfinalerne. Ved de 2 indledende runder vil organisationsbordet give tidspunkt for den individuelle skytte konkurrence som afvikles når hold er frie fra Verdensmesterskabet i Triple. Den tilladte tid mellem hvert kast er 30 sekunder. Dommeren vil notere point på kontrol arket og de andre medlemmer på spillerens hold vil sætte forhindringer tilbage på deres pladser for deres holdkammerat. For kvartfinalens vedkommende vil konkurrencen blive spillet som kampe mellem 2 spillere. Således 2 parallelle baner med 2 spillere samtidigt. Side 8

9 Modstanderne kaster en efter en fra figur 1 ved 6 meter, op til figur 5 ved 9 meter. De har maks. 30 sek. pr. kastet kugle. Man vil foretage en lodtrækning, hvor bedste resultat ved 1. runde spiller mod 4. bedste fra 2. runde, 2. bedste ved 1. runde mod 3. bedste fra 2. runde, 3. bedste ved 1. runde mod 2. bedste fra 2. runde, 4. bedste ved 1. runde mod bedste fra 2. runde. I semifinalerne, spiller det bedste resultat mod det 4. bedste, det 2. bedste mod det 3. bedste fra kvartfinalerne. Finalen vil blive afholdt som kampe mellem 2 spillere. Spilleren med bedste placering starter med at kaste i kampe der bliver spillet 1 mod 1. Ved ens score i første runde for de bedste 4 resultater, vil det være antallet af 5 points sco-ret og derefter 3 points scoret, der vil være afgørende. For de 16 kvalificerede for den anden runde, ved ens score er det muligt at forhøje antallet af kvalificerede i tilfælde af identiske resultater i total sum af points. For kampe mellem 2 spillere, dvs. fra kvartfinalerne, fortsætter man med en serie af 5 kast, et kast pr. figur ved 7 meter, det vil sige ny total sum af point, max. 25 point, og i samme rækkefølge som kampen. I tilfælde af ny lighed gentager man sammen fremgangsmåde. Medlemmerne af det nationale hold, repræsenteret af kasteren, vil have til opgave at placere genstandene tilbage til deres position. Det er nødvendigt med en dommer pr. bane for at tilbagemelde resultatet til markøren. Endvidere vil en dommer eller official kontrollere spillerens fodstilling i cirklen. (En dommer eller official til 2 baner). Derudover vil der være en markør på hver bane. 3 personer er nødvendige på 1 bane, og ved en kamp på 2 baner skal der være 4 personer. 6 - Adgangskrav for Verdensmesterskabet i Præcisionsskydning Der kan kun være én deltager pr. nation. Kun deltagerne i Verdensmesterskabet i Triple har ret til at deltage, undtagen titelholderen fra foregående år, som kan repræsentere sit land uden at være på det hold, som deltager i Verdensmesterskabet i Triple. Spillerens modtagelse og forplejning skal påtages af verdensmesterskabets arrangør. 7 - Præmier og titler De 4 bedste vil modtage medaljer (2 bronze medaljer), og vinderen vil yderligere modtage en Verdensmester trøje. Medaljer og trøje vil blive uddelt af det Internationale Petanque Forbund på en vinderskammel udset til præmieoverrækkelsen. Flag skal hejses og nationalmelodien spilles til ære for vinderen. 8 - I tilfælde af hændelser under kampen (strømafbrydelse, storm, uacceptabel opførsel hos tilskuerne, kasten med genstande m.m.) som ikke direkte involverer spilleren, må kampen aflyses. Den skal dog starte igen så hurtigt som muligt med de samme spillere, startende ved figur Forsinkelser Ved første udkald har spilleren 5 minutter til at indfinde sig på banen. I tilfælde af forsinkelser bliver der kaldt anden gang, men spilleren starter med 5 strafpoint. Er denne stadig fraværende efter 5 minutter ved andet udkald, vil personen blive diskvalificeret. Download disciplin- og pointskema Danske tillægsregler Alkohol/rygning Ved officielle DPF-turneringer (turneringer med licenskrav optaget på DPF s officielle spille-kalender) må en spiller ikke møde beruset frem - eller på noget tidspunkt optræde beruset, så længe spilleren deltager i turneringen. I samme turnering er det ikke tilladt for en spiller at ryge eller indtage nogen form for alkoholholdig drik fra det øjenblik en kamp, hvori spilleren deltager, starter (grisen kastes første gang) og til kampen er slut eller officielt afbrudt. Dette gælder såvel på som udenfor den anviste spillebane. Spillere der ikke overholder ovenstående sanktioneres af dommeren efter reglerne i 34. Doping DPF gør endvidere opmærksom på, at det ved officielle mesterskaber, undtagelsesturneringer og træningssamlinger, vil være mulighed for DIF s dopingkontroludvalg at foretage uanmeldt besøg, for at kontrollere de deltagende spillere. Såfremt en spiller regelmæssigt bruger medicin eller andre stoffer, der er optaget på den officielle dopingliste, bør en lægeerklæring om denne nødvendighed altid medbringes. Yderligere information om doping kan indhentes hos DPF eller hos DIF s dopingkontroludvalg. Licenser: Licenskortet er et hvidt plastkort i samme størrelse som et betalings- og kreditkort. Forside med bl.a. licenstagerinformation og billede. Bagside med underskrift af DPF-formand og andre informationer. Side 9

Regelsæt. pr.petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque

Regelsæt. pr.petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI DGI petanque GældendeDGI pr.petanque 1. januarregler 2010 1 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Gældende pr. 01. janaur

Læs mere

DGI petanque spilleregler 2012

DGI petanque spilleregler 2012 DGI petanque spilleregler 2012 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne træder i kraft 1. januar 2012 og erstatter regelhæftet fra januar 2010. Ændringer i forhold til

Læs mere

Regelsæt. DGI petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1

Regelsæt. DGI petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1 Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI DGI petanque DGI petanque regler 1 Gældende pr. 1. juli 2013 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne træder i kraft

Læs mere

DGI Petanque. Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI.

DGI Petanque. Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI Petanque Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI www.dgi.dk 2 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne er trådt i kraft 1. juli 2013 - redigeret marts

Læs mere

Internationale spilleregler - Dansk udgave publiceret ultimo marts 2009.

Internationale spilleregler - Dansk udgave publiceret ultimo marts 2009. Internationale spilleregler - Dansk udgave publiceret ultimo marts 2009. Generelt: 1-4 1 - Dannelse af hold Petanque er en sport, hvor der spilles: - triple = 3 spillere mod 3 spillere - double = 2 spillere

Læs mere

Petanque regler. Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende:

Petanque regler. Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende: Petanque regler MATERIALE Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende: 1. Kuglerne skal være af metal. 2. Kuglernes diameter

Læs mere

Internationale spilleregler for Petanquesporten

Internationale spilleregler for Petanquesporten Internationale spilleregler for Petanquesporten - Dansk udgave januar 2017 Internationale spilleregler for Petanquesporten... 2 Generelt: 1-4... 2 1 - Dannelse af hold... 2 2 - Godkendte kugler... 2 2a

Læs mere

Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1

Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1 Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI DGI petanque regler 1 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne træder i kraft 1. januar 2008 og erstatter regelhæftet

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation Volleyball Skal være MIX hold Der spilles efter de officielle Volleyball regler 2013-2016 fra DVF med følgende tilføjelser: POINT Et hold scorer et point: Ved at slå bolden i jorden på modstanderens banehalvdel.

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

SKOLEREGLER VERSION 2014

SKOLEREGLER VERSION 2014 SKOLEREGLER VERSION 2014 Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Banen og bolden Spillet Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20.1 10 m Fem-skuds luftpistol Enhver kaliber 4,5 mm (.177") komprimeret luft eller gaspistol må anvendes Den pistol, der anvendes til 10 m fem-skuds luft disciplinen skal

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse Sådan gør du: Du har modtaget en 4-cifret kode i e-mailen fra Bet25. Den kode skal du dele ud til dine 6 holdkammerater, som de skal taste ind på deres Bet25-konto under menuen, som vist på billedet: Turneringsstruktur

Læs mere

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda!

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014 Regler INTRODUKTION TIL KROLF - og gode tips til træning DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 1 Peptalk - Et par gode tips

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Krolf. ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf

Krolf. ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf Krolf ½ krocket, ½ golf - og 1/1 sjovt! DGIkrolf Hvad er Krolf? ½ kroket og ½ golf - og 1/1 sjovt. Sådan lanceres dette nye familiespil, der er under udvikling i Danmark. Historisk er spillet opfundet

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

1. Speedway- Is-Racing - Lang- og græsbaneløb 2005 d. En kører, der er styrtet p.g.a. ureglementeret kørsel, eller bevidst er styrtet for at undgå en anden kører, af sikkerhedshensyn, kan dommeren lade

Læs mere

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold.

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. En anden måde at spille fodbold på Fair Fodbold er et

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

FORORD 1.1 SPORTSPLADS

FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej

100 spørgsmål om spilleregler i håndbold Ja Nej 1 Har journalister og tilskuere pligt til at kende spillereglerne? 2 Skal trænere som også kaldes officials kende spillereglerne? 3 Er målrammens indvendige mål 3,08m x 2,08m? 4 Kaldes 3-meterlinjen for

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

09. samt 16. - 17. januar

09. samt 16. - 17. januar 09. samt 16. - 17. januar 2016 44. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 44. gang at arrangerer indefodboldturnering for skolerne i Strandby, Aalbæk og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

DANSK FLUGTSKYDNINGS FORBUND & Danmarks Jægerforbund. REGLER JAGTSKYDNING. GENERELLE KONKURRENCEBETINGELSER Alle discipliner

DANSK FLUGTSKYDNINGS FORBUND & Danmarks Jægerforbund. REGLER JAGTSKYDNING. GENERELLE KONKURRENCEBETINGELSER Alle discipliner Regler for jagtskydning DANSK FLUGTSKYDNINGS FORBUND & Danmarks Jægerforbund. REGLER JAGTSKYDNING GENERELLE KONKURRENCEBETINGELSER Alle discipliner Generelt Alle skytter og holdledere tilkendegiver ved

Læs mere

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget.

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget. 1 Indgået mellem BUESKYDNING DANMARK og skytte: Navn, klub, år Et spørgsmål om holdning til tingene Som bruttoholds- og landsholdsskytte tilslutter du dig visse regler officielle, som uskrevne, med en

Læs mere

I NUGF Viborg spiller vi sammen

I NUGF Viborg spiller vi sammen Program F-SPORT TOP CUP Stævneprogram I NUGF Viborg spiller vi sammen VELKOMMEN NUGF Boldklub og U8 teamet samt sponsorer byder velkommen til 1. udgave af: F-SPORT TOP CUP. 25. maj 2013 Vi ser frem til

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 1 INFORMATIONER OM TURNERINGEN Vintersæson `en 2013/14. 1 STRUKTUR FOR UNGDOM, sæson 2013-14 (skematisk) Generelt: Kvalifikationsturnering i U-16 1. Division og U-18 1. Division

Læs mere

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA)

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) Kørestolsfodbold Spillets regler 2006 Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) 1 Indholdsfortegnelse Spillets hensigt... Side 3 Modifikationer

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Bryderegler, på 5 minutter

Bryderegler, på 5 minutter Med denne folder, ønsker vi at gøre dig klogere på brydning, samt gøre det lettere for dig at følge med i brydekamp. Hvad er brydning? Brydning er en kampsport. Der kæmpes på en madras der er 12 x 12 meter,

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede

DM i Fodboldloven 2015. 2 Ja, hvis de ikke har brugt tre udskiftningsspillere allerede Navn: Favoritdommer: Beskrivelse 1. Under en straffesparkskonkurrence pådrager målmanden sig sin anden advarsel og bliver udvist. Må holdet sætte reservemålmanden ind? 1 Ja Nej 2 Ja, hvis de ikke har brugt

Læs mere

Voms Rev. 1.1. Knægt, Toqu. Konge, Voms 8

Voms Rev. 1.1. Knægt, Toqu. Konge, Voms 8 Generel rang: slår slår slår 3 Slår alt, men værdiløs i udspil. Knægt, Toqu, Giver to lus, når den slår Voms. Må ikke spilles ud før Voms en. Med mindre man har Voms. Konge, Voms, Giver én lus for et stik,

Læs mere

DAFFs TURNERINGSREGULATIV

DAFFs TURNERINGSREGULATIV DAFFs TURNERINGSREGULATIV Turneringsregulativet er vedtaget af DAFFs bestyrelse og er gældende fra d. 17. maj 2013 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Idrættens Hus, 2605 Brøndby www.daff.dk email: sekretariat@daff.dk

Læs mere

Amatør- og Ordensreglement

Amatør- og Ordensreglement 1 Amatør- og Ordensudvalget består af det i DVBF's love ( 21) nævnte antal medlemmer, der vælges som anført samme sted. Stk.2 Sager, der er til behandling af udvalget, færdiggøres af dette i dets oprindelige

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

Europa Cup - rangerings- og seedningssystem

Europa Cup - rangerings- og seedningssystem Europa Cup - rangerings- og seedningssystem Informationsmateriale: Rangering og seedning gældende fra 2002/2003 Baggrund Tilbage i 2002/2003 blev større ændringer implementeret hvad angår Champions League

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 1 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 Side 1 af 12 2 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Indholdsfortegnelse 1. Deltagelse...

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE Nr.6653 Nr.6651 Badmintonregler lov til at serve og får et point. Bordtennisbold og bat Nik til bolden kamp Der kan spilles med kun 3 jongleringer før bolden skal returneres. Kan spilles som double, hvor

Læs mere

Special Olympics - Atletik

Special Olympics - Atletik Indholdsfortegnelse Sektion A - oversigt over indhold...2 Sektion B - konkurrenceregler...4 Sektion C - scoreskemaer...12 1 Oversættelse af artikel 3 fra Special Olympics (SOC) regler og retningslinier

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk

Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj. Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk Mødelokale Mørkhøjvej 6 2700 Brønshøj Seniorleder Karl-Ejner Andersen Seniorleder@kbu.dk KØBENHAVNS BOWLING UNIONS STÆVNEHÅNDBOG FOR UNGDOMSAKTIVITETER Håndbog for stævner i KBU side 1 af 15 INDHOLD KBU

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Regler for UV- Rugby

Regler for UV- Rugby Regler for UV - Rugby i Danmark september 1997. ( Oversat fra CMAS Internationale Regler, september 1997 ). Beskrivelse. Undervands - rugby spilles under vandoverfladen i et svømmebassin af to hold a'

Læs mere

Opgaver til dommermødet den 20-3-2015. a) Ifølge WA Reglerne er det tilladt at skyde ender af seks pile på både 50 og 30 meter i 1440-runden.

Opgaver til dommermødet den 20-3-2015. a) Ifølge WA Reglerne er det tilladt at skyde ender af seks pile på både 50 og 30 meter i 1440-runden. Opgaver til dommermødet den 20-3-2015 Navn: Opgaverne vil blive en blanding af individuelle opgaver og gruppeopgaver 1-2 er individuelle opgaver 15 min: Herefter 15 min gennemgang. 1.- oplys om følgende

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

Program til Marienlyst Cup 2015

Program til Marienlyst Cup 2015 Program til Marienlyst Cup 2015 Velkommen til Marienlyst Cup, den 18. - 20. december 2015. Boldklubben Marienlyst byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til vores indendørsstævne i Marienlystcentret.

Læs mere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler Spillere 1. Spillere Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende

Læs mere

Skolernes idrætsdag 10. juni 2011 Gladsaxe Sportscenter

Skolernes idrætsdag 10. juni 2011 Gladsaxe Sportscenter Skolernes idrætsdag 10. juni 2011 Gladsaxe Sportscenter Vi byder alle elever og lærere velkommen til den fælles idrætsdag for 4.-6. klasserne. Idrætsdagen finder sted fredag den 10. juni fra kl. 9 til

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører.

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. I Skakbladet nr. 5 var en artikel om de nye regler for skakspillet der træder i kraft 1. juli 2009. Den indeholdt omtale

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 FREDERIKSSUND KOMMUNE KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 MØLLEGÅRDHALLEN Møllevej 90, 3630 Jægerspris www.jik.dk LØRDAG, den 3. marts 2012 og SØNDAG, den 4. marts 2012 PROGRAMINDHOLD:

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer, seniormix...

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U15 Piger B Søndag den 14. februar 2016 Flauenskjold Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

Fingerslagskast og baggerslagskast

Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast er begge forøvelser til det færdige finger- og baggerslag. Her under følger en række øvelser, hvor fokus er lagt på netop disse to

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen. 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Sparke

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2015 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads SØNDAG DEN 21 JUNI - hvor der bliver rigtig gang i den. Der deltager

Læs mere