Ydelseskatalog KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog 2016. KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)"

Transkript

1 KommunikationsCenter Thisteds Ydelseskatalog 2016 Kompenserende Specialundervisning for Voksne samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Opdateret Ydelseskatalog kan til enhver tid ses på vores hjemmeside: KommunikationsCenter Thisted, ver. 1,15 Januar 2016

2 1. Voksne med talevanskeligheder Målgruppe Undervisningstilbud Omfang Finansiering /pris 1.1 Afasi 1.2 Dysartri 1.3 ALS - Amyotrofisk Lateral Sclerose Udredende undervisning med henblik på vurdering af genoptagelse af sagen Eneundervisning i sprogforståelse, sprogproduktion, læsning, skriftlig fremstilling og anvendelse af kommunikationshjælpemidler. Rådgivning og vejledning af pårørende omkring kommunikationsstrategier i forbindelse med afasi i det omfang det er formålstjeneligt Rådgivning og vejledning i skadens omfang set i lyset af afasien samt kommunikative strategier, herunder IKT Pårørendekursus. Tilbydes ad hoc Udredende undervisning med henblik på vurdering af genoptagelse af sagen Eneundervisning i taletydelighed, kommunikative strategier og brug af alternative kommunikationshjælpemidler. Råd og vejledning af pårørende omkring kommunikationsstrategier i forbindelse med dysartri, i det omfang det er formålstjeneligt Rådgivning og vejledning i skadens omfang set i lyset af dysartrien samt kommunikative strategier, herunder IKT foranstaltningsforslag i forhold til anvendelse af alternative kommunikationshjælpemidler og kommunikative strategier. pr. 6 pr. 2

3 1.4 Sclerose 1.5 Stemmevanskeligheder 1.6 Stammen og løbsk tale Eneundervisning med afdækning, opbygning, afprøvning og implementering af relevante hjælpemidler med henblik på at støtte og øge borgerens kommunikationsevne. Afprøvning og opsætning af de tekniske hjælpemidler foregår i samarbejde med Institut for Syn og Hørelse Pårørende til den ALS-ramte eller andre nære relationer tilbydes undervisning, rådgivning og vejledning i forhold til kommunikationsstrategier og kommunikationshjælpemidler foranstaltningsforslag både i forhold til kommunikationsundervisning og til anvendelse af alternative kommunikationshjælpemidler og kommunikative strategier Eneundervisning i forbedret taleteknik, kommunikative strategier og brug af alternative kommunikationshjælpemidler. Afprøvning og opsætning af de tekniske hjælpemidler foregår i samarbejde med Institut for Syn og Hørelse, Region Nordjylland Pårørende til den scleroseramte eller andre nære relationer tilbydes undervisning, rådgivning og vejledning i forhold til kommunikationsstrategier og kommunikationshjælpemidler Eneundervisning i opøvelse af forbedret stemmefunktion gennem en bred tilgang af stemmeteknikker, der skræddersyes til den enkelte. Rådgivning og vejledning i stemmeomsorg Råd og vejledning i forbindelse med stemmebrug on location/ stemmeforstærker Holdundervisning (kursus) Tilbydes ad hoc pr. pr. pr. 3

4 1.7 Stemmevanskeligheder hos transkønnede 1.8 Mundhuleopererede 1.9 Laryngectomerede Eneundervisning omhandlende identifikation af stammen/løbsk tale, forskellige taleteknikker, samtale om konsekvenser af talelidelsen for den enkelte samt acceptarbejde Rådgivning og vejledning i bl.a. kompensationsstrategier og viden om stammen og løbsk tale Holdundervisning (kursus). Tilbydes ad hoc Eneundervisning med henblik på opnåelse af kønsspecifik eller kønsneutral stemmebrug, non-verbalt sprog, samt forebyggelse af fonasteni Rådgivning og vejledning i forbindelse med stemmebrug hos transkønnede, herunder kommunikative strategier Eneundervisning i taletydelighed, kommunikative strategier og brug af alternative kommunikationshjælpemidler. Råd og vejledning af pårørende omkring kommunikationsstrategier i forbindelse med talevanskeligheder i det omfang det er formålstjeneligt Rådgivning og vejledning i operationens omfang og konsekvenser for taletydelighed, viden om fonologi samt kommunikative strategier, herunder IKT Vingstedkursus: Intensivt internatskursus for mundhuleopererede med pårørende, tilrettelagt af IKH, Region Midtjylland pr. pr. pr. I henhold til program 4

5 1.10 Udtalevanskeligheder som dyslali eller i forbindelse med ganespalte Eneundervisning i taletydelighed og/eller taleteknik, brug af stemmeteknisk udstyr, kommunikative strategier og brug af alternative kommunikationshjælpemidler Rådgivning og vejledning af pårørende omkring kommunikationsstrategier i forbindelse med talevanskeligheder i det omfang det er formålstjenligt Konsulentfunktion i forbindelse med laryngectomi Vingstedkursus: Intensivt internatkursus for laryngectomerede med pårørende, tilrettelagt af IKH, Region Midtjylland Eneundervisning i taletydelighed, kommunikationsstrategier og indsigt i egen situation Rådgivning og vejledning, bl.a. kompensationsstrategier samt viden om fonologi. pr. I henhold til program pr 1.11 Udtalevanskeligheder som læsp og snøvl 1.12 Kognitive kommunikationsvanskeligheder Eneundervisning i taletydelighed, kommunikationsstrategier og indsigt i egen situation Rådgivning og vejledning, bl.a. kompensationsstrategier Udredende undervisning med henblik på vurdering af genoptagelse af sag Eneundervisning med fokus på psykoedukation, udforskning af resurser og begrænsninger samt samtaleregler. Rådgivning og vejledning af pårørende omkring kommunikationsstrategier i forbindelse med kognitive vanskeligheder. pr pr 5

6 1.13 Diffuse kommunikationsvanskeligheder 1.14 Parkinsons sygdom 1.15 Kursusvirksomhed Rådgivning og vejledning af pårørende og andre omsorgspersoner omkring relationsarbejdet foranstaltnings-forslag Udredende undervisning med henblik på vurdering af genoptagelse af sag Eneundervisning til styrkelse af kommunikativ formåen samt evt. brug af kommunikationshjælpemidler. Rådgivning og vejledning af pårørende omkring kommunikationsstrategier i det omfang det er formålstjeneligt Rådgivning og vejledning i skadens omfang i forhold til kommunikation, samt kommunikative strategier, herunder IKT Logopædisk undersøgelse. og udredning samt Eneundervisning i taletydelighed, forbedret stemmefunktion og non-verbalt sprog. Kommunikative strategier og brug af alternative kommunikationshjælpemidler. Råd og vejledning af pårørende omkring kommunikationsstrategier i forbindelse med sygdommen, i det omfang det er formålstjeneligt Holdundervisning i taletydelighed, forbedret stemmefunktion, non-verbalt sprog samt kommunikative strategier. Tilbydes ad hoc Rådgivning og vejledning i skadens omfang, set i lyset af sygdomsgrad samt kommunikative strategier, herunder IKT Kurser for pårørende. Tilbydes ad hoc For ansatte i Thisted og Morsø kommuner For logopæder på landsplan. pr. pr. 2 Timetakst 2 Timetakst 6

7 2. Voksne med høretab eller sygdomme der er relateret til hørelsen Målgruppe Undervisningstilbud Omfang Finansiering/ pris 2.1 Høreapparatbrre og pårørende. 2.2 Cochlear Implant brre. 2.3 Voksne med Tinnitus 2.4 Voksne med ménière. 2.5 Kommunalt plejepersonale Undervisning: Enkeltmandsundervisning. Evt. med pårørende. Rådgivning og vejledning omkring brug af HA kommunikationsstrategier, cooping og hjælpemidler. Målgruppe: Alle personer der får tildelt nyt høreapparat. Indhold: Give realistisk forståelse og indsigt i høreapparatets muligheder. Kunne betjene og betjene høreapparatet Tilbuddet omfatter: Tovholderfunktion i forbindelse med operation. Tidlig vejledning før operation. Vejledning rådgivning i optræningsforløb. Hjælpemiddelafprøvning og vejledning samt enkeltmandsundervisning. Målgruppe: CI-opererede og i relevant omfang pårørende. Indhold: Undervisning i skelnetræning, høretræning og talekorrektion. Rådgivning og vejledning Undervisning: Tinnituspersonen og pårørende. Målgruppe: Personer med tinnitus. Indhold: Undervisning i årsagerne til tinnitus og forskellige behandlingsstrategier bl.a. maskering og coping. Foredrag eller individuelt Undervisning: Målgruppe: Méniéreramte og pårørende. Indhold: Undervisning i årsagerne til tinnitus og forskellige behandlingsstrategier Kursus: Holdundervisning. Målgruppe: Plejepersonale og andre professionelle der arbejder med ældre hørehæmmede. Indhold: Give personalet viden om høreapparatets vedligeholdelse og funktion. Viden om kommunikation med ældre hørehæmmede og give redskaber til at lette kommunikationen

8 2.6 Voksne hørehæmmede 2.7 Voksne hørehæmmede. 2.8 Voksne hørehæmmede 2.9 Voksne erhvervsaktive hørehæmmede 2.10 Voksne hørehæmmede 2.11 Voksne hørehæmmede 2.12 Voksne hørehæmmede Træffetids konsultation med undervisning og vejledning: Åben rådgivning. Målgruppe: Alle høreapparatbrre deres pårørende. Personer med sygdomme relateret til øret. Indhold: Udredning og afdækning af hørermæssige problemstillinger. Afhjælpning af tekniske/psykologiske/praktiske ting omkring høreapparater. Vejledning/ rådgivning vedrørende alle problemer vedrørende hørelsen og høreapparater Rådgivning/vejledning om høretekniske hjælpemidler: Målgruppe: Alle høreapparatbrre. Indhold: Rådgivning/vejledning og afprøvning af relevante hjælpemidler. Udfærdigelse af ansøgningsskema til sagsbehandlere i kommuner og på Jobcentre Telefonkonsultation ved hørepædagogen: Indhold: Udredning og afdækning af hørermæssige problemstillinger. Afhjælpning af tekniske/psykologiske/praktiske ting omkring høreapparater. Vejledning/rådgivning vedrørende alle problemer vedrørende hørelsen og høreapparater. Visitering til andre instanser. Målgruppe: Alle hørehandicappede, pårørende og personale Specialrådgivning/-vejledning: Målgruppe: Alle høreapparat- brre. Indhold: Sikre en god rehabilitering af erhvervs aktive hørhæmmede. I tæt samarbejde med brren afdækkes behov og forventninger i relation til specifikke høretab. Hjemsøgning af hjælpemidler samt samarbejde med arbejdsgiver og sagsbehandlere Journalisering: Gennemlæsning af lægejournaler. Afklaring og udredning mht. videre forløb ud fra journaludskrift fra høreklinikken. Egne notater i journalerne Kend dit høretab. Foredrag for høreapparatbrre og deres pårørende Svært ved at høre. Foredrag for alle interesserede min min. 10 min

9 3. Voksne med erhvervet hjerneskade Målgruppe Undervisningstilbud Omfang Finansiering/ pris 3.1 Voksne med kognitive vanskeligheder/udfordringer og/eller erhvervet hjerneskade Forsamtale og udredning: Samtale med deltager og evt. pårørende samt neuropædagogisk screening. Den neuropædagogiske screening afdækker kompetencer og potentialer indenfor det kognitive felt opmærksomhed, mentalt tempo, visioperceptive/visiokonstruktive færdigheder, kommunikative funktioner, verbal og visuel indlæringsevne, hukommelse samt evne til abstraktion, overblik og problemløsning. Yderligere udredende undervisning/test, hvis der vurderes behov herfor. Kontakt til andre involverede instanser med henblik på koordinering af tiltag. Udarbejdelse af foranstaltningsforslag på baggrund af ovenstående Kognitiv undervisning på hold: Målet med undervisningen er at fremme deltagerens mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet. Undervisningens form og indhold tager udgangspunkt i den kompensation, der i videst muligt omfang skal afhjælpe følgerne af ændrede funktion af hjernen. Undervisningen skal forstås som et middel til at lære at kompensere ved aktivt at benytte sig af intakte potentialer og finde nye strategier at medvirke til at fokusere på nye muligheder i stedet for begrænsninger. Der arbejdes ud fra individuelt tilrettelagt program, og undervisningen kan indeholde flere elementer af træning af kognitive funktioner/kommunikative kompetencer, opgaver med motorisk/praktisk/kreativt indhold, energiforvaltning samt råd og vejledning i forhold til den ændrede livssituation Hjerneri: Kursustilbud over r med fire fokus områder: Undervisning i hjernens opbygning/psykoedukation, opgaver med metakognitiv tilgang, udforskning samt afprøvning af relevante kompensationsstrategier samt praktiske opgaver med motorisk/kreativt indhold. Op til 10 Fra 1,5 op til 10 pr. 9

10 3,5 time pr., holdundervisning. Målgruppe: Borgere med følger efter blodprop, hjerneblødning, hjernetumorer Hjernerystelse: Kursustilbud over 10 r med fokus på hjernens funktion efter en hjernerystelse samt energiforvaltning og smertetackling. 3,5 time pr., holdundervisning. Målgruppe: Borgere med vedvarende gener efter hjernerystelse/let hovedtraume samt borgere, som er udfordret på energiniveau og/eller smerte Unge med hjerneskade: Kursustilbud med fokus på hjerneskadeundervisning for unge på op til 10 r med fokus på hjernens funktion, undervisning i hjernens opbygning/psykoedukation, opgaver med metakognitiv tilgang, udforskning samt afprøvning af relevante kompensationsstrategier, energiforvaltning, samt praktiske opgaver med motorisk/kreativt indhold. Undervisningen har særlig fokus på, at borgeren skal kunne mestre praktikophold og lign. ud fra de individuelle forudsætninger. Fra 1,5 til tre pr.. Målgruppe: Unge borgere i aldersgruppen år. Organiseres i tæt samarbejde med deltagerens jobcenter Eneundervisning: I ganske særlige tilfælde kan der tilbydes eneundervisning, hvis skadens art og omfang nødvendiggør det, eller borgeren ikke har mulighed for at deltage på tidspunkter for holdundervisning Råd og vejledning: Tilbud til borgere som har erhvervet strategier for at kompensere for hjerneskaden, men som har behov for hjælp til at sikre en fortsat gavnlig udvikling. Målgruppe: Borgere som tidligere modtaget undervisning og/eller borgere med indgående kendskab til, hvordan de mestrer at leve med en hjerneskade Pårørendekursus: Der udbydes et kursusforløb for pårørende af en varighed af 3 aftener á 2, om hjernens opbygning og funktion, primære og Op til 1,5 / 6. 10

11 3.2 Kursustilbud for relevante professioner, som arbejder med voksne med kognitive vanskeligheder/udfordringer og/eller erhvervet hjerneskade. sekundære følgevirkninger, kriseforløb og bearbejdning, stress og cooping, ændret seksualitet m.v. Som en del af kursusforløbet tilbydes rådgivning til pårørende om, hvor og hvordan der indhentes information om hjælp og støtte i den ændrede livssituation. Videre tilbydes undervisning i strategier for, hvordan den pårørende fortsat kan prioritere rollen som ægtefælle frem for at påtage sig pasnings- og plejerollen. Der kan arbejdes med sorg- og kriseproblematikker, og der kan undervises i, hvordan den pårørende og den ramte sikrer, at børnene i hjemmet får de optimale opvækstmuligheder under de givne forudsætninger. Målgruppe: Pårørende til hjerneskadede Undervisning på ressourceforløb: Kursustilbud med introduktion til hjernens opbygning og funktioner, psykoedukation, hukommelse m.v. Oplægget veksler mellem teori, praktiske opgaver og dialog. Tilbuddet er introduktion til et videre forløb i anden kommunalt regi, og varer i alt 2. Målgruppe: Borgere i Morsø Kommune, som er tilkendt ressourceforløb på Sundhedscenteret Mental træthed: Oplæg om hjernens opbygning, med fokus på en øget forståelse for borgerens udfordringer mht. energiforvaltning og relevante kompensationsstrategier På rejse i hjernen: Oplæg om hjernes opbygning/psykoedukation, med fokus på hvordan forskellige hjerneskader giver forskellige udfordringer og særlige behov Professionel hjernetræning: Oplæg om hjernens opbygning, med fokus på hvordan hjernens funktioner kan kortlægges og genoptrænes med hjælp af professionelle hjernetræningsværktøjer. 11

12 4. Voksne med demens i det tidligste stadie Målgruppe Undervisningstilbud Omfang Finansiering /pris.4.1 Voksne med demens i et tidligt stadie Forsamtale og udredning: Samtale og observationer samt samtale med pårørende Holdundervisning: Holdundervisning hvor målet er at opnå indsigt og erkendelse i situationen. At forebygge/udsætte funktionsnedsættelser ved hjælp af tillærte strategier. At fastholde aktiv deltagelse i hverdagslivet og at fokusere på livskvalitet Eneundervisning: Tilbydes i særlige tilfælde og for en kortere periode Rådgivning og vejledning: For den demente og/eller pårørende. Op til 1,5 / Op til 1,5 time/ 5. Voksne med psykiatriske diagnoser (voksne med øget psykisk sårbarhed) Målgruppe Undervisningstilbud Omfang Finansiering/ pris 5.1 Voksne med sindslidelser Forsamtale og udredning Holdundervisning: Undervisningens mål er at kompensere for funktionsnedsættelser som følge af diagnosen Eneundervisning efter behov, men som udgangspunkt for en kortere periode. Undervisningens mål er at kompenserer for funktionsnedsættelser som følge af diagnosen. / Op til 1,5 / Holdundervisning: Særligt rettet mod langtidssygemeldte med stress og/eller depression.undervisningens mål er at kompensere for funktionsnedsættelse som følge af depression. Undervisningens indhold vil være bl.a. samtaler, forbedring af funktionsniveauet indenfor hukommelse, koncentration og opmærksomhed, social træning samt styrkelse af selvtillid Rådgivning/vejledning Fjernundervisning: Op til 2 / Op til 1,5 / 12

13 Tilbuddet retter sig til de, der bl.a. pga. social angst ikke er i stand til at deltage i undervisning på Kommunikationscenter Thisted. 6. IK-Teknologi Målgruppe Undervisningstilbud Omfang Finansiering/ pris 6.1 Voksne med fysisk /psykisk handicap Forsamtale og udredning Holdundervisning: Undervisningens mål er at kompensere for fysisk/psykiske funktionsnedsættelse. Det kan bl.a. ske gennem: a) afsøgning/installering af og instruktion i relevante hjælpemidler til brug ved pc (ex. oplæsningsprogrammer, mus, skærme mm). b) indøvning i brug af computerprogrammer (ex. Word, Publisher). c) kommunikationsprogrammer (ex. mail, skype, facebook, messenger, NemID, E-boks, Borger.dk). d) informationssøgning (internet). e) fritidsbeskæftigelse (ex. spil, musik, fotoredigering) f) opdatering af installerede programmer Eneundervisning: Kan tilbydes i særlige tilfælde i en kortere periode. Undervisningens mål er at kompensere for fysisk/psykiske funktionsnedsættelser. Det kan bl.a. ske gennem: a) afsøgning af og instruktion i relevante hjælpemidler til brug ved pc (ex. oplæsningsprogrammer, mus, skærme mm). b) informationssøgning (internet). c) fritidsbeskæftigelse (ex. spil, musik, fotoredigering) d) opdatering af installerede programmer Eneundervisning i hjemmet: Kan ydes i tilfælde, hvor problemet vedrører egen stationære computer og/eller deltageren ikke er i stand til at deltage i undervis- / Op til 1,5 / / 13

14 ning på Kommunikationscenter Thisted. Undervisningens mål er at kompensere for fysisk/psykiske funktionsnedsættelser. Undervisningen kan omfatte: a) afsøgning/installering af og instruktion i relevante hjælpemidler til brug ved pc (ex. oplæsningsprogrammer, mus, skærme mm). b) indøvning i brug af computerprogrammer. c) kommunikationsprogrammer (ex. mail, skyde, facebook, messenger, NemId, E-boks, Borger.dk). d) opdatering af installerede programmer Rådgivning/Vejledning. 7. Voksne med psykisk-fysiske vanskeligheder (generelle indlæringsvanskeligheder) Målgruppe Undervisningstilbud Omfang Finansiering/ pris 7.1 Voksne med generelle indlæringsvanskeligheder Forsamtale og udredning Holdundervisning med formålet at kompensere for den voksnes funktionsnedsættelse. Der tages udgangspunkt i en række fag: Dansk (læse, skrive, stave) Regning Samtidsorientering EDB IKT (kompenserende IKT-løsninger) Rådgivning/vejledning. Op til 1,5 / 8. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Målgruppe Undervisningstilbud Omfang Finansiering/ pris 8.1 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til særskilt lovgivning målrettet til unge årige, der ikke har mulighed for at erhverve sig en alm. tilrettelagt ungdoms STU afd. 1: Målgrupperne omfatter selvhjulpne unge herunder unge med autismespektrum forstyrrelser (ASF), unge med opmærksomhedsforstyrrelser / ADHD, unge med Socio-emotionelle vanskeligheder, unge med generelle og specifikke indlæringslæringsvanskeligheder m.fl. 3 år af 840 s undervisning/praktik 14

15 uddannelse STU afd. 2 (på Møllehuset): Målgrupperne omfatter unge med sværere funktionsnedsættelser herunder unge med multiple funktionsnedsættelser, unge med diagnoser indenfor autismespektret, der har brug for forudsigelighed, struktur og individuelle aktivitetsprogrammer, grundet bl.a. deres hyperaktivitet og tilknytningsforstyrrelser. 15

Ydelseskatalog KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Ydelseskatalog KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) KommunikationsCenter Thisteds Ydelseskatalog 2017 Kompenserende Specialundervisning for Voksne samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Opdateret Ydelseskatalog kan til enhver tid ses på vores

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Odense Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 TALEAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 3 T3 Eneundervisning af voksne med dysartri... 4 T4 Holdundervisning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Takst pr. time incl. forberedelse m.v Anden takst excl. forberedelse m.v.

Takst pr. time incl. forberedelse m.v Anden takst excl. forberedelse m.v. Ydelseskatalog for kompenserende specialundervsining for voksne Specialskolen for Voksne, Vendsyssel gældende fra 1/6-2013 Takst pr. time incl. forberedelse m.v Anden takst excl. forberedelse m.v. 1320

Læs mere

Specialskolen for Voksne, Vendsyssel

Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Målgrupper Undervisningstilbud Omfang Finansiering Pris 1. Fælles ydelser Fri henvendelsesret Ca. 10 pct. Af nuværende budget Trækningsret 2. Udviklingshæmmede 2.1

Læs mere

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner Taleafdelingen Ydelseskatalog 2009 Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade Til de fynske kommuner Udredning & Sundhedsloven ( 5) Voksne med sprog-/tale- eller kommunikationsproblemer efter erhvervet

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006.

Læs mere

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne, Vendsyssel gældende fra 1/1-2010.

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne, Vendsyssel gældende fra 1/1-2010. Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne, Vendsyssel gældende fra 1/1-2010. Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Takst pr. time 1264 Målgrupper Undervisningstilbud

Læs mere

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Stemme- og talevanskeligheder. Til de fynske kommuner

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Stemme- og talevanskeligheder. Til de fynske kommuner Taleafdelingen Ydelseskatalog 2009 Stemme- og talevanskeligheder Til de fynske kommuner Logopædisk udredning af stemme-/talevanskeligheder Borgere med stemme- og/eller talevanskeligheder, der er organisk

Læs mere

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Information Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Marts 2014 Center for kommunikation og Velfærdsteknologi, afd. CRS yder specialundervisning og specialpædagogisk

Læs mere

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Indhold Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Psykiatriafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Høreinstituttet. Bilag 4 Oversigt over takster på kommunikationsinstitutterne for social- og specialundervisningsområdet 2008

Høreinstituttet. Bilag 4 Oversigt over takster på kommunikationsinstitutterne for social- og specialundervisningsområdet 2008 Bilag 4 Oversigt over takster på kommunikationsinstitutterne for social- og specialundervisningsområdet 2008 Ydelses nummer Tekst Leverings betingelse *Se forklaring sidst i dokumentet Finansierings model

Læs mere

Årsrapport 2012. Slagelse Kommune

Årsrapport 2012. Slagelse Kommune Årsrapport 2012 Slagelse Kommune CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Indholdsfortegnelse 4 Indledning 5 Indbyggertal - Vestsjælland 6 Kommunikationsafdelingen

Læs mere

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Takst pr. time 1353 Målgrupper Undervisningstilbud Omfang

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Ærø Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

Undervisning for voksne med pludselig opstået hjerneskade - et neuropædagogisk tilbud.

Undervisning for voksne med pludselig opstået hjerneskade - et neuropædagogisk tilbud. Undervisning for voksne med pludselig opstået hjerneskade - et neuropædagogisk tilbud. Til professionelle - en uddybende beskrivelse. CSU - Holbæk Center for Specialundervisning - voksne Kursusafdelingen

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 7 3 BIndledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

Specialrådgivning og hjælpemidler... 9 411 Kommunikationsløsninger til voksne med amyotrofisk lateral sklerose ALS eller locked-inlignende

Specialrådgivning og hjælpemidler... 9 411 Kommunikationsløsninger til voksne med amyotrofisk lateral sklerose ALS eller locked-inlignende 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2016 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 Uændret timetakst... 4 Ydelsernes omfang... 5 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det

Læs mere

STU på Ringsted Produktionshøjskole

STU på Ringsted Produktionshøjskole 2015 STU på Ringsted Produktionshøjskole Søren Terp og Kim Jensen Læringsakademiet Ringsted Produktionshøjskole 01-01-2015 STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ringsted Produktionshøjskole tilbyder

Læs mere

Kommuneinformation. om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 30. juni - 3. juli 2016. Sted: Vingsted hotel og konferencecenter.

Kommuneinformation. om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 30. juni - 3. juli 2016. Sted: Vingsted hotel og konferencecenter. Kommuneinformation om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 30. juni - 3. juli 2016 Sted: Vingsted hotel og konferencecenter Vedlægges ansøgningen Arrangør: DLHM DANSK LANDSFORENING FOR HALS- OG MUNDHULEOPEREREDE

Læs mere

Ydelseskatalog Ærø Kommune TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog Ærø Kommune TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Ærø Kommune TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T4 Holdundervisning for voksne med afasi... 5 T9 Kursus

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

YDELSESKATALOG CSV KOLDING. Kommunikation & Voksenspecialundervisning. Skovvejen 1b 6000 Kolding. Tlf.: 51 299 299 Mail: csv@kolding.dk www.csv.

YDELSESKATALOG CSV KOLDING. Kommunikation & Voksenspecialundervisning. Skovvejen 1b 6000 Kolding. Tlf.: 51 299 299 Mail: csv@kolding.dk www.csv. CSV KOLDING Skovvejen 1b 6000 Kolding YDELSESKATALOG Kommunikation & Voksenspecialundervisning Tlf.: 51 299 299 Mail: csv@kolding.dk www.csv.dk Praktiske oplysninger CSV Kolding Kommunikation & Voksenspecialundervisning

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 2 Hjerneskaderehabilitering Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse hvad får kommunerne for pengene?

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET

Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET HØREOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering 2016-01............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2016 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag

Læs mere

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Seminarium, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Langeland Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Langeland Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Langeland Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 5 T 2 Eneundervisning af

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Taleafdelingen, CKV Odense Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog

Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog Redigeret maj 2014 Copyright 2012 CSV Randers. Der tages forbehold for fejl. Grafik og layout Grafik og layout af Ydelseskateloget er udarbejdet af Esben Segel. Billeder

Læs mere

Bilag 2 Oversigt over ydelser på kommunikationsinstitutterne efter rammeaftale for specialundervisningsområdet 2008

Bilag 2 Oversigt over ydelser på kommunikationsinstitutterne efter rammeaftale for specialundervisningsområdet 2008 Bilag 2 Oversigt over ydelser på kommunikationsinstitutterne efter rammeaftale for specialundervisningsområdet 2008 I de følgende skemaer er beskrevet de enkelte undervisningstilbud/ydelser for personer

Læs mere

Høreafdelingens. tilbudskatalog

Høreafdelingens. tilbudskatalog Høreafdelingens tilbudskatalog CSU-Slagelse Center for Specialundervisning Norgesvej 14 Telefon 58 57 57 60 November 2010 1 Indledende bemærkninger 4 Økonomi 4 1. Praktiske oplysninger 5 1.1 Adresser 5

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Sorø Kommune Kvalitetsstandard Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3

Læs mere

Høreområdet: hørevejledning/rådgivning

Høreområdet: hørevejledning/rådgivning Høreområdet: hørevejlednin/rådivnin Målruppe Borere der, efter endt høreapparatsbehandlin, oplever problemer med bru af høreapparatet. Borere der har bru for rådivnin i forbindelse med deres hørenedsættelse

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2012 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2012 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement Sprog- og talevanskeligheder efter senhjerneskade T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 T2 Eneundervisning

Læs mere

1. Bilag 2 Oversigt over rådgivningsydelser

1. Bilag 2 Oversigt over rådgivningsydelser 1. Bilag 2 Oversigt over rådgivningsydelser I de følgende skemaer er beskrevet de enkelte tilbud/ydelser, som er omfattet af rammeaftalen for socialområdet 2008, hvor der er aftale om trækningsret eller

Læs mere

Det fremadrettede perspektiv

Det fremadrettede perspektiv Til: Administrativ koordinationsgruppe vedrørende rammeaftale Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205413 Web

Læs mere

Projekt Unge godt på vej

Projekt Unge godt på vej Ansøgning til Det lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Projekt Unge godt på vej Baggrund for projektet Det er et uddannelsesmæssigt mål for regeringen at 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Holbæk Kommune

Årsrapport 2012. Holbæk Kommune Årsrapport 2012 Holbæk Kommune CSU-Slagelse Norgesvej 14 4200 Slagelse Tlf. 58 57 57 60 csu-slagelse@slagelse.dk www.csu-slagelse.dk Indholdsfortegnelse 4 Indledning 5 Indbyggertal - Vestsjælland 6 Høreafdelingen

Læs mere

Kognitive Kommunikationsvanskeligheder (KKV)

Kognitive Kommunikationsvanskeligheder (KKV) 1 Projektrapport- Midtvejsstatus Kognitive Kommunikationsvanskeligheder (KKV) 2015 Charlotte Thostrup og Lene Lykkebo, Logopæder på SCR Kommunikation Baggrund Vi har i en årrække været opmærksomme på borgere

Læs mere

Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2010

Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2010 Grafisk Service 3600-10-037b. Fotos: Rasmus Baaner skatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2010 Region Midtjylland Instituttet Taleområdet www.thi-midt.dk skatalog for taleområdet i Region Midtjylland

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg. Faxe Sociale Udviklingscenter. STU uddannelsen. maj 2013

Center for Beskæftigelse & Omsorg. Faxe Sociale Udviklingscenter. STU uddannelsen. maj 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Faxe Sociale Udviklingscenter STU uddannelsen maj 2013 1 Indledning og formålserklæring... 3 Målgruppe... 3 Lovgrundlag... 4 Et lokalt tilbud om STU... 4 Afklaringsforløb...

Læs mere

Virksomhedsplan 2016-17

Virksomhedsplan 2016-17 KommunikationsCenter Thisted Virksomhedsplan 2016-17 Kompenserende Specialundervisning for Voksne Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Kommunikationscenter Thisted 2016 1 2 Indhold 1 FORORD...6

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med erhvervet hjerneskade... 7 Specialrådgivning og hjælpemidler... 25

Indhold Indledning... 4 Voksne med erhvervet hjerneskade... 7 Specialrådgivning og hjælpemidler... 25 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2016 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 Uændret timetakst... 4 Ydelsernes omfang... 5 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det

Læs mere

Kommunikationsvanskeligheder efter hjerneskade med fokus på afasi

Kommunikationsvanskeligheder efter hjerneskade med fokus på afasi Kommunikationsvanskeligheder efter hjerneskade med fokus på afasi Ved Charlotte Lønnberg Audiologopæd Konsulent Center for Hjerneskade Københavns Universitet Amager Hvad bruger vi kommunikation til - hvad

Læs mere

INDHOLD Basisydelser - Abonnement

INDHOLD Basisydelser - Abonnement TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af voksne med dysartri... 6 T4 Holdundervisning

Læs mere

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service RCT NOTATARK Hjørring, april 2015 Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Tilbud til de uddannelsesparate

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Ydelseskatalog Faaborg-Midtfyn Kommune TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog Faaborg-Midtfyn Kommune TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 5 T2 Eneundervisning af voksne med afasi...

Læs mere

Job og Aktiv Jobcenter Kolding

Job og Aktiv Jobcenter Kolding September 2015. Job og Aktiv Jobcenter Kolding Sundstyrelsen, Sundhedscenter Kolding og Job center Kolding Tilkendelser af førtidspensioner i Kolding kommune Baggrund 3-årigt projektsamarbejde mellem Jobcenter

Læs mere

Center for Specialundervisning CSU Holbæk & CSU Nykøbing Sj. YDELSESOVERSIGT 2013 1/8 2013. CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

Center for Specialundervisning CSU Holbæk & CSU Nykøbing Sj. YDELSESOVERSIGT 2013 1/8 2013. CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Have 11, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / hj.: 59442091 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Ydelseskatalog Svendborg Kommune TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog Svendborg Kommune TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Svendborg Kommune TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2015/16 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

Ydelseskatalog Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen

Ydelseskatalog Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen Ydelseskatalog 2017 Taleafdelingen, CKV Odense Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2017 Blå og røde kan tilkøbes ad hoc. INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet

Læs mere

Samlet årsopgørelse 2011

Samlet årsopgørelse 2011 Samlet årsopgørelse 2011 Antal og unikke nr. fordelt på kommuner Kommune Taleområdet* Høreområdet Synsområdet Mobilitet & IKT I alt % fordeling ser CPR Assens 110 96 663 478 332 282 252 221 1.357 1.077

Læs mere

Center for Specialundervisning CSU Holbæk & CSU Nykøbing Sj. YDELSESOVERSIGT 2015 1/1 2015. CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen

Center for Specialundervisning CSU Holbæk & CSU Nykøbing Sj. YDELSESOVERSIGT 2015 1/1 2015. CSU Holbæk Ungdomsuddannelsen CSU Holbæk Center for Specialundervisning Holbæk Seminarium, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk tlf. 72363607 / e-mail: csu-holbaek@holb.dk Centerleder, Torben Gybel Jensen, tlf.: 72365951 / e-mail: torgj@holb.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

I kommunalt regi involverer rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade en række forskellige forvaltningsområder, som det ses nede for:

I kommunalt regi involverer rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade en række forskellige forvaltningsområder, som det ses nede for: Paletten af rehabiliteringstilbud for voksne med erhvervet hjerneskade i Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen Rehabilitering [ ] er en række af indsatser, som har til formål at sætte den enkelte

Læs mere

VOKSEN SPECIALUNDERVISNING I HADERSLEV KOMMUNE

VOKSEN SPECIALUNDERVISNING I HADERSLEV KOMMUNE VOKSEN SPECIALUNDERVISNING I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er VSU? VSU er en forkortelse for Voksen Special Undervisning CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev VSU tilbyder kompenserende

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

STU Greve Målgrupper 2014

STU Greve Målgrupper 2014 STU Greve r 2014 r, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder er så omfattende, at de ikke

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

AFASI. Hvad er det - og hvad kan man gøre? Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, høre og specialrådgivning

AFASI. Hvad er det - og hvad kan man gøre? Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, høre og specialrådgivning AFASI Hvad er det - og hvad kan man gøre? Institut for Kommunikation og Handicap Tale, høre og specialrådgivning Det kaldes afasi, når sproget går i stykker efter en skade i hjernen Hvert år rammes 3000-4000

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7 1 3 Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Aktivitet og deltagelse... 4 Målgrupper... 4 Rådgivningsforløb... 4 Tilgængelige kommunikationsløsninger... 4 Faglig indsatsområde

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Erhvervet hjerneskade

Erhvervet hjerneskade Erhvervet hjerneskade Kompenserende specialundervisning for voksne med erhvervet hjerneskade CUBA, Kerteminde Kommune Kompenserende specialundervisning Kompenserende specialundervisning er for voksne med

Læs mere

EVALUERING AF PRODUKTIONSSKOLEPROJEKTET

EVALUERING AF PRODUKTIONSSKOLEPROJEKTET EVALUERING AF PRODUKTIONSSKOLEPROJEKTET 1-7-2014 Udarbejdet af konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med Taleinstituttet Region Nordjylland Forord Følgende rapport er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Styrke samarbejde på tværs af sektorer Ønske om et samarbejde med kommunale samarbejdspartnere for at

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Nyborg Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Nyborg Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Nyborg Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 5 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

18.15-19.00: Hvad vil det sige at være pårørende

18.15-19.00: Hvad vil det sige at være pårørende Pårørende aften Sophia Andersson, Ergoterapeut, Katrine Fossum, Fysioterapeut og Julie Engell Paulsen, Neuropsykolog. Projekt Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Program (2 timer) 17.00-17.45:

Læs mere

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade: Fleksible ydelser på området for mennesker med erhvervet hjerneskade i Region Nordjylland Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Læs mere

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15

Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15 Center for Specialundervisning for Voksne Vejle Undervisning for personer med senhjerneskade på CSV Vejle Skoleår 2014/15 Voksenspecialundervisningen Solsikkevej 6 7100 Vejle 51 71 68 32 CSV Vejle tilbyder

Læs mere

STU. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse For unge med høretab med særlige behov

STU. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse For unge med høretab med særlige behov Center for Døvblindhed og Høretab er et lands- og landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

STU i Thisted Kommune. Indhold, struktur og målgrupper i KommunikationsCenter Thisteds STU-tilbud

STU i Thisted Kommune. Indhold, struktur og målgrupper i KommunikationsCenter Thisteds STU-tilbud STU i Thisted Kommune Indhold, struktur og målgrupper i KommunikationsCenter Thisteds STU-tilbud Kommunikationscenter Thisted 10-09-2014 1. Generelt om uddannelsen Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP

GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP Dit samarbejde med offentlige myndigheder på vejen til uddannelse og arbejde 18 Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri 1 JOB Denne guide informerer om nogle

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne

Specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne på ungdomsuddannelserne Pædagogisk konsulent Jens Erik Kajhøj Ministeriet for Børn og Undervisning. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk - Administrativt Center Kontor for SPS og Handicap Frederiksholms

Læs mere

Center for Specialundervisning CSU Holbæk

Center for Specialundervisning CSU Holbæk Center for Specialundervisning YDELSESOVERSIGT 2017 1/2 2017 Center for Specialundervisning CSU Holbæk Kerneydelser: Center for Specialundervisning, Holbæk kommune, tilbyder primært specialundervisning

Læs mere