Ydelseskatalog 20. Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog 20. Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen"

Transkript

1 Ydelseskatalog 20 Taleafdelingen, CKV Odense Taleafdelingen

2 TALEAFDELINGEN Ydelser pr Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc.

3 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 5 T 2 Eneundervisning af voksne med afasi... 6 T 3 Eneundervisning af voksne med dysartri... 7 T 4 Holdundervisning for voksne med afasi... 8 T 5 Holdundervisning af voksne med dysartri... 9 T 6 Holdundervisning for voksne med let afasi T 7 Holdundervisning for voksne med moderat afasi T 8 Holdundervisning for voksne med svær afasi T 9 Kursus til pårørende til voksne med afasi T10 Rådgivning og vejledning til børn af forældre med afasi T11 Logopædisk udredning af stemme-/talevanskeligheder T12 Eneundervisning af borgere med stemme-/talevanskeligheder T13 Logopædisk udredning Parkinson's syge og Dissemineret Sclerose T14 Eneundervisning ved Parkinson s syge og Dissemineret Sclerose T16 Gruppe- eller holdundervisning Parkinsons syge og Dissemineret Sclerose T17 Udredning og undervisning af voksne med udtalevanskeligheder T18 Eneundervisning efter total laryngectomi T19 Intensivt internatkursus for laryngectomerede og pårørende T20 Konsulentfunktion i forbindelse med total laryngectomi T21 Eneundervisning efter operation/skader i mundhulen T22 Unge og voksne med stammen og løbsk tale Tilvalgsydelser - Abonnement T23 Førskolebørn med stammen eller løbsk tale og deres forældre T24 Skolebørn og unge med stammen og løbsk tale T24-A Skolebørn med stammen T24-B Skolebørn med løbsk tale T24-C Skolebørn med atypisk ikke-flydende tale T24-D Skolebørn med stammen, løbsk tale eller atypisk ikke-flydende tale og andre diagnoser T25 Sproggruppe førskolebørn med specifikke sproglige vanskeligheder... 31

4 Tilkøbsydelser - Ad hoc T26 Logopædisk udredning og vurdering af to-sprogedes forståelse og produktion af dansk sprog T27 Forebyggende stemmeundervisning i gruppe til borgere med stemmekrævende erhverv T28 Voksne/unge med særlige behov / kommunikationsvanskeligheder... 34

5 Taleafdelingen Voksne Taleafdelingen underviser forskellige målgrupper af voksne med sprog- og talevanskeligheder. Borgere med Parkinsons sygdom får påvirket stemme, tale, mimik og kropssprog. Sygdommen går dermed ud over kommunikationen som helhed. For at afhjælpe vanskelighederne, og gøre kommunikationen bedre i det daglige, tilbyder CKV ene- og gruppeundervisning. Da sygdommen er progredierende, kan det være nødvendigt med flere undervisningsforløb gennem årene. Ca personer om året fra Region Syddanmark rammes af mundhulecancer og ca borgere laryngectomeres. På CKV tilbyder vi eneundervisning til personer fra fynske kommuner, som pga. mundhulecancer eller laryngectomi har fået svært ved at tale tydeligt, forståeligt og/eller naturligt. Vi vejleder og rådgiver i hensigtsmæssig kommunikation, og fokuserer på at opnå så god en alternativ tale og udtale som muligt. Borgere med erhvervet hjerneskade, typisk apopleksi, tilbydes eneundervisning og/eller gruppeundervisning, når sprog- og talefunktionen er påvirket. Der kan også være tale om kognitive kommunikationsvanskeligheder. Indsatsen starter i akutfasen (=fase 1) på hospitalets neurologiske akutafdeling. Den fortsætter for mange ramte borgeres vedkommende i fase 2 (= genoptræning på rehabiliteringsafsnit på hospital). For ca. 50 % af borgerne tilbydes voksenspecialundervisning (=fase 3) efter udskrivelse fra hospital. Borgere med stemmevanskeligheder visiteres i samarbejde med foniater (speciallæge) for at kunne målrette undervisningen. En forudgående undersøgelse hos foniater/på stemmeambulatoriet på Odense Universitetshospital bidrager til at stille en korrekt diagnose. Unge og voksne med stammen eller løbsk tale tilbydes udredning, gruppe og evt. eneundervisning. Undervisningen tager udgangspunkt i non-avoidance principperne, og går ikke ud på at fjerne stammen; men på at acceptere den og hen ad vejen lære at kontrollere den. Børn og Unge Førskolebørn og skolebørn henvises af kommuner, der har abonnement på vores ydelser til børn med stammen eller løbsk tale og specifikke sproglige vanskeligheder. Børnene undervises i grupper enten på ugekurser eller i et tilbud 2 faste dage i en periode. Der gives rådgivning og vejledning til både forældre, andre fagpersoner og lærere på børnenes skoler. Personalet i Taleafdelingen Logopæder og audiologopæder varetager undervisningen i Taleafdelingen sammen med afdelingens to pædagoger. Medarbejderne i Taleafdelingen deltager i kurser og konferencer, hvor de til stadighed udvikler deres viden sammen med andre fagpersoner og fag-kolleger fra det øvrige land. Dertil kommer et tæt samarbejde med Syddansk Universitet om praktikken for de studerende på logopæd- og audiologopæduddannelsen.

6 T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade Lov om specialundervisning for voksne & Sundhedsloven ( 5) Voksne med sprog-/tale- eller kommunikationsproblemer efter erhvervet hjerneskade. Enhver borger med erhvervet kommunikationsproblem eller dennes pårørende kan selv henvende sig direkte til CRS. Ydelsens formål er at afdække borgerens evne til at tale, forstå, læse og skrive samt anvende eventuelle andre kommunikative strategier. Ved hjælp af relevant testmateriale at udrede borgerens kommunikative vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade samt efterfølgende vurdere, om der skal visiteres til yderligere foranstaltninger. Herudover omfatter ydelsen efterfølgende rådgivning og vejledning til pårørende og relevante fagpersoner. Det vil i nogle tilfælde være relevant at tilbyde en revurdering efter et stykke tid. Der kan forekomme ventetid afhængigt af tilgangen fra sygehusene. Udredning foregår primært i Odense og Svendborg, på plejehjem samt i særlige tilfælde i eget hjem. I forbindelse med udredningen samarbejder CKV med pårørende, plejehjem, trænende terapeuter i kommunerne, samt andre relevante fagpersoner. 5

7 T 2 Eneundervisning af voksne med afasi Lov om specialundervisning for voksne; Sundhedsloven ( 5) Voksne med afasi der har behov for eneundervisning. Tilbuddet gives på baggrund af en logopædisk udredning og vurdering. At hjælpe den afasiramte borger frem til en forbedret kommunikation gennem specifik sproglig træning samt give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere. At hjælpe den afasiramte borger frem til at opnå øget indsigt i egen afasi med henblik på at komme til erkendelse af egne kommunikationsevner og ressourcer, fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/ fremmer den afasiramtes muligheder. Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med den afasiramte og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere. Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger og behov 1-3 lekt. ugentligt. Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det, om der skal visiteres til gruppeundervisning, eller om undervisningen skal afsluttes. Der kan forekomme ventetid afhængigt af tilgangen fra sygehusene. Undervisningen gives i Odense og Svendborg og i særlige tilfælde på plejehjem eller i hjemmet. Evt. mulighed for fjernundervisning. 6

8 T 3 Eneundervisning af voksne med dysartri Lov om specialundervisning for voksne; Sundhedsloven 5 Voksne med dysartri der har behov for eneundervisning. Tilbuddet gives på baggrund af en logopædisk udredning og vurdering. At hjælpe den dysartriramte borger frem til en forbedret kommunikation gennem specifik taletræning samt give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere. Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med den dysartriramte og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere. Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik taletræning ud fra borgerens forudsætninger og behov 1-3 lekt. ugentligt. Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det, om der skal afprøves kommunikationshjælpemidler. Der kan forekomme ventetid afhængigt af tilgangen fra sygehusene. Undervisningen gives i Odense og Svendborg og i særlige tilfælde på plejehjem eller i hjemmet. Evt. mulighed for fjernundervisning. 7

9 T 4 Holdundervisning for voksne med afasi Lov om specialundervisning for voksne Voksne med afasi der har behov for holdundervisning. Tilbuddet gives efter udskrivelse fra hospital eller efter et forløb med eneundervisning. At hjælpe den afasiramte borger frem til en forbedret kommunikation gennem specifik sproglig træning samt give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere. At hjælpe den afasiramte borger frem til at opnå øget indsigt i egen afasi med henblik på at komme til erkendelse af egne kommunikationsevner og ressourcer, fremme kommunikative strategier samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer/fremmer den afasiramtes muligheder. Undervisning på hold med 2-4 deltagere. Holdet sammensættes mest hensigtsmæssigt i forhold til deltagernes behov og situation. Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med den afasiramte og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere. Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik træning ud fra den enkeltes forudsætninger enten i et forløb med 1-3 lekt. ugentligt i 6-8 uger, eller i et intensivt forløb med daglig undervisning i 2 uger. Ved afslutningen af undervisningen vurderes, om der er behov for henvisning til andre eksterne tilbud, eller om sagen afsluttes. Der kan forekomme ventetid afhængigt af tilgangen fra sygehusene. Tilbuddet gives i Odense og Svendborg. 8

10 T 5 Holdundervisning af voksne med dysartri Lov om specialundervisning for voksne Voksne med dysartri der har behov for holdundervisning. Tilbuddet gives på baggrund af en logopædisk udredning. At hjælpe den dysartriramte borger frem til en forbedret kommunikation gennem specifik taletræning samt give vejledning til pårørende og relevante samarbejdspartnere. Undervisning på hold med 2-4 deltagere. Holdet sammensættes mest hensigtsmæssigt i forhold til deltagernes behov og situation. Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med den dysartriramte og evt. pårørende og andre samarbejdspartnere. Der arbejdes med kommunikationsstrategier og specifik taletræning ud fra borgerens forudsætninger og behov 1-3 lekt. ugentligt. Undervisningen fortsætter så længe der er god fremgang. Undervisningen evalueres løbende, og i den forbindelse vurderes det, om der skal afprøves kommunikationshjælpemidler. Der kan forekomme ventetid afhængigt af tilgangen fra sygehusene. Undervisningen i Odense og Svendborg. 9

11 T 6 Holdundervisning for voksne med let afasi Lov om specialundervisning for voksne Voksne med let afasi med kommunikative vanskeligheder af sproglig/kognitiv karakter. Deltagerne skal overvejende være i stand til at kunne arbejde selvstændigt. Tilbuddet gives efter logopædisk visitation. Der er forudgående samtale med både borgeren og pårørende. At få indblik i egne vanskeligheder m.h.t. ændringer i aktivitet og deltagelse. At finde og bruge kompensationsstrategier for sproglige og kognitive vanskeligheder. At tilegne strategier, så både den afasiramte og de pårørende bedre kan håndtere at leve med de nedsatte kommunikative funktioner. At afhjælpe sproglige vanskeligheder bedst muligt. Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren. et i undervisningen veksler mellem træning i specifikke sproglige funktioner og samvær hvor forskelligheder og mestringsevne debatteres m.h.p. de opstillede mål. Undervisningen evalueres løbende. De pårørende inddrages efter behov. Der kan forekomme ventetid afhængigt af tilgangen fra sygehusene. Undervisning i Odense og Svendborg. 10

12 T 7 Holdundervisning for voksne med moderat afasi Lov om specialundervisning for voksne Voksne med moderat afasi Tilbuddet gives på baggrund af en logopædisk udredning og vurdering. At opnå øget indsigt i egen afasi. At fremme kommunikative strategier, samt øge omgivelsernes indsigt i, hvad der hæmmer / fremmer den afasiramtes muligheder for aktivitet og deltagelse. Der udarbejdes individuel undervisningsplan i samarbejde med den afasiramte og evt. pårørende. Der arbejdes med aktiviteter der fremmer mulighederne for aktiv deltagelse i kommunikative sammenhænge og dermed styrkelse af den kommunikative kompetence. Undervisningen evalueres løbende. I tilknytning til undervisningen gives vejledning og rådgivning til pårørende samt andre samarbejdspartnere omkring den afasiramte borger. Der kan forekomme ventetid, da der skal være mindst 3 deltagere på holdet. Undervisningen foregår hovedsagelig i Odense. 11

13 T 8 Holdundervisning for voksne med svær afasi Lov om specialundervisning for voksne Voksne med svær afasi samt de nære kommunikationspartnere. Tilbuddet gives efter udskrivelse fra hospital eller efter et forløb med eneundervisning. Inden optagelse i gruppen er der samtale med den afasiramte borger og de nære kommunikationspartnere. At den afasiramte borger og den nære kommunikationspartner bevarer kommunikationslysten, finder frem til egnede kommunikationsformer, opnår erkendelse af egne kommunikationsevner og andre ressourcer. Endvidere er formålet at træne kommunikationen verbalt og non-verbalt mellem den afasiramte borger og den nære kommunikationspartner. Der udarbejdes individuel undervisningsplan. Undervisning i gruppen er primært med henblik på at finde frem til egnede kommunikationsstrategier for den afasiramte borger af både verbal og nonverbal karakter. Der arbejdes med hverdagssituationer, videooptagelser, strukturerede samtaler og kommunikationsøvelser for både den afasiramte borger og den nære kommunikationspartner. Der kan være nogen ventetid, da der skal være mindst 3 deltagere udover de nære kommunikationspartnere. Tilbuddet foregår hovedsageligt i Odense med deltagelse af den nære kommunikationspartner efter aftale. Tilbuddet varer fra september til december eller fra februar til maj én gang ugl. af 1½ time. Ved afslutning af undervisningen vurderes, om der er behov for henvisning til andre tilbud, før sagen henlægges. 12

14 T 9 Kursus til pårørende til voksne med afasi Lov om specialundervisning for voksne Pårørende og andre nære personer til voksne med afasi I forbindelse med undervisning af en afasiramt borger udleveres der en folder om rådgivning og vejledning til pårørende. Pårørende kan henvende sig til CKV, hvis de har ønske om at deltage i tilbuddet. At give de pårørende indsigt i årsager til og følger af en hjerneskade. At give de pårørende redskaber til at håndtere den nye situation specifikt i forhold til sprog og kommunikation samt mulighed for at danne selvhjælpsgrupper eller kontakter de pårørende imellem. Der gives information om hvad afasi er, hvordan hjernen fungerer, kommunikationsformer og -strategier, kriseforløb og det at leve videre. Der er 1-2 logopæder tilknyttet tilbudet samt psykolog én gang. Der kan, hvis der er behov for det, tilbydes en ekstra mødegang med henblik på en senere opfølgende rådgivning og vejledning. Da der skal være et passende antal deltagere, kan der være nogen ventetid. Der er maksimalt to tilbud om året. Tilbuddet foregår i Odense og Svendborg. Der er 4-5 mødegange á 2 timers varighed. 13

15 T10 Rådgivning og vejledning til børn af forældre med afasi Lov om specialundervisning for voksne Børn i familier hvor far eller mor er afasiramt Den logopæd der har sagen undersøger, om familien har børn, der har behov for rådgivning og vejledning. At øge barnets forståelse for, at far eller mor har et kommunikationshandicap; at give information og orientering om hvad er en hjerneskade ; at hjælpe barnet til en bedre kommunikation med den afasiramte forældre samt hjælpe barnet til at sætte ord på spørgsmål, tanker og følelser. Der gives information om hvad afasi er og hvordan hjernen fungerer. Formen målrettes barnets alder med udgangspunkt i folder, bogen Jamen, det er øh.., tegninger, hjernemodel o. lign. Der arbejdes med kommunikationsformer- og strategier i forhold til barnets alder herunder fx at tegne til hinanden, lave gestik, rollespil og naturlige tegn. Der er besøg i hjemmet, hvor begge forældre er tilstede. Det aftales om der er behov for besøg i daginstitution/skole, kontakt til pædagog/klasselærer/psykolog. Hurtigst muligt når der er behov for tilbuddet. Der kan aftales opfølgende kontakt efter et forløb. Rådgivningen og vejledningen kan foregå, hvor det er mest hensigtsmæssigt: i hjemmet, skolen eller institutionen. 14

16 T11 Logopædisk udredning af stemme-/talevanskeligheder Lov om specialundervisning for voksne Borgere med stemme- og/eller talevanskeligheder, der er organisk og/eller funktionelt betingede Henvises fra Stemmeambulatoriet, OUH Afdækning af borgerens forudsætninger, ønsker og behov for logopædisk undervisning, evt. afprøvning af kommunikationshjælpemidler, samt i særlige tilfælde tilbud om psykologbistand. Objektiv logopædisk undersøgelse med såvel auditiv som akustisk bedømmelse af stemmekvaliteten. Undersøgelsen munder ud i et ICF- baseret udredningsskema og en logopædisk stemmediagnose samt forslag til foranstaltning. Mellem14 dage og 1-2 måneder fra henvisningen er modtaget. Ventetiden er meget afhængig af flowet af henvisninger fra Stemmeambulatoriet. Udredningen foregår i Odense. 15

17 T12 Eneundervisning af borgere med stemme-/talevanskeligheder Lov om specialundervisning for voksne Borgere med stemme- og/eller talevanskeligheder, der er organisk og/eller funktionelt betingede Henvises fra Stemmeambulatoriet, OUH med efterfølgende logopædisk udredning på CKV At gøre stemmen så funktionsdygtig som mulig til daglig eller specifik brug, samt at give borgeren mulighed for at ændre uhensigtsmæssige stemmevaner. Der udarbejdes en individuel undervisningsplan m.h.p. at give borgeren indsigt i og forståelse for stemmedannelse, at afhjælpe stemmemæssige dysfunktioner i størst muligt omfang, at anvende stemmeapparatet så optimalt som muligt. Ud over selve undervisningen evalueres forløbet med et internationalt anerkendt spørgeskema. Undervisningen iværksættes umiddelbart i forlængelse af den logopædiske udredning. Undervisningen foregår primært i Odense. Der undervises op til 9 gange af en lektions varighed. I særlige tilfælde forlænges undervisningsforløbet. Evt. mulighed for fjernundervisning. 16

18 T13 Logopædisk udredning Parkinson's syge og Dissemineret Sclerose Lov om specialundervisning for voksne Borgere med stemme- og/eller talevanskeligheder som følge af en progredierende neurologisk lidelse - primært Parkinsons syge og Dissemineret Sclerose. Alle borgere kan henvende sig Afdækning af borgerens forudsætninger, ønsker og behov for at modtage undervisning. Ud fra en ICF relateret samtale samt forskellige funktionsprøver afdækkes borgerens funktionsvanskeligheder samt behov, herunder evt. behov for afprøvning af kommunikationshjælpemidler. Undersøgelsen munder ud i et ICF relateret udredningsskema og der træffes beslutning om evt. visitation til undervisning. 14 dage til en måned fra henvendelsen er modtaget. Undersøgelsen kan foregå i Odense eller i enkelte tilfælde i borgerens eget hjem. 17

19 T14 Eneundervisning ved Parkinson s syge og Dissemineret Sclerose Lov om specialundervisning for voksne Borgere med stemme- og/eller talevanskeligheder som følge af en progredierende neurologisk lidelse primært Parkinsons syge og Dissemineret Sclerose. Henvisning sker efter en logopædisk udredning. At kompensere for den nedsatte funktionsevne med henblik på at opnå den bedst mulige kommunikation i hverdagen: at styrke og vedligeholde evnen til at kommunikere, opnå en hensigtsmæssig stemmefunktion samt afprøve og indlære kompenserende strategier. Ud fra en individuel undervisningsplan arbejdes der med nogle af flg. delelementer: åndedrætsøvelser, grov- og finmotorik, stemmeøvelser, artikulationstræning, ansigtsmassage, kommunikationsstrategier og hvis behov kommunikationshjælpemidler. 14 dage til en måned fra visitationen er modtaget. Undervisningen foregår hovedsageligt i Odense. Evt. mulighed for fjernundervisning. 18

20 T16 Gruppe- eller holdundervisning Parkinsons syge og Dissemineret Sclerose Lov om specialundervisning for voksne Borgere med stemme- og/eller talevanskeligheder som følge af Parkinsons syge, Dissemineret Sclerose eller atypiske Parkinson syndromer. Henvisning sker efter en logopædisk udredning. At kompensere for den nedsatte funktionsevne med henblik på at opnå den bedst mulige kommunikation i hverdagen, at styrke og vedligeholde evnen til at kommunikere samt indlære og afprøve kompenserende strategier i dialog med andre. Ud fra en individuel undervisningsplan arbejdes der i gruppen med nogle af flg. delelementer: åndedrætsøvelser, grov og finmotorik, stemmeøvelser, artikulationstræning, ansigtsmassage, kommunikationsstrategier og hvis behov kommunikationshjælpemidler. Et forløb strækker sig over 10 gange og der undervises 2 lekt. pr gang. Der følges op på modulets resultat 1-2 måneder efter afsluttet forløb. Der er ca. 2 hold om året og der er derfor en ventetid fra 1 måned til ½ år fra visitationen er modtaget. Undervisningen foregår hovedsageligt i Odense. 19

21 T17 Udredning og undervisning af voksne med udtalevanskeligheder Lov om specialundervisning for voksne Voksne med udtalevanskeligheder forårsaget af organiske og/eller funktionelle forhold. Alle voksne i målgruppen kan henvende sig på CKV, hvor der efter en logopædisk udredning vil blive taget stilling til, om der er baggrund for at tilbyde et undervisningsforløb. At brugeren opnår at kunne kompensere for en evt. nedsat funktionsevne, samt at forbedre talens forståelighed. Hvor Afdækning af brugerens forudsætninger, ønsker og behov for undervisning. Hvis der visiteres til undervisning, udarbejdes der en individuel undervisningsplan i samarbejde med borgeren. Der gives vejledning og rådgivning til andre samarbejdspartnere, hvis der er behov for det. Udredning og undervisning foregår primært i Odense. Ved ambulant henvisning er målsætningen, at udredningen er iværksat senest 1 måned efter henvisning. Evt. mulighed for fjernundervisning. 20

22 T18 Eneundervisning efter total laryngectomi Lov om specialundervisning for voksne Borgere der ved total laryngectomi har fået fjernet strubehovedet Logopæden fra behandlende sygehus henviser til undervisning, når borgeren udskrives fra hospitalet At gøre borgeren i stand til at kommunikere funktionelt og så optimalt som muligt ud fra de givne fysiske og psykosociale forhold efter laryngectomien, samt give støtte og vejledning til såvel borger som evt. nære pårørende. Ud fra en individuel undervisningsplan gives der undervisning i brug af vibrator, oesophagus- og ventilstemme. Der gives rådgivning /vejledning i og afprøvning af optimal stomabeskyttelse. Der vurderes om der er behov for afprøvning af kommunikationshjælpemidler. Vurdering af behovet for inddragelse af andre fagområder. Undervisningen iværksættes umiddelbart efter udskrivelse fra hospital, hvis borgeren er fysisk klar til det. Undervisningen foregår som udgangspunkt på CKV i Odense, men kan i enkelte tilfælde gives andre steder. Evt. mulighed for fjernundervisning. 21

23 T19 Intensivt internatkursus for laryngectomerede og pårørende Lov om specialundervisning for voksne Laryngectomerede og mundhuleopererede og pårørende Det enkelte kommunikationscenter tilbyder kurset til potentielle deltagere og deres nærmeste pårørende, som vurderes at kunne magte at deltage og få udbytte af kurset. At give deltageren og dennes pårørende mulighed for i samvær med andre laryngectomerede/mundhuleopererede at få et intensivt undervisningsforløb med deltagelse af flere faggrupper. Kurset supplerer den logopædiske eneundervisning. I løbet af opholdet modtager deltagerne såvel gruppe- som eneundervisning. Undervisningen gives både som teori og praktiske øvelser. Der arbejdes med kropsbevidsthed og respiration, anatomi, stemmedannelse og artikulation, hygiejne og stomapleje, hørelsens betydning, de ændrede livsbetingelser og kommunikationstræning. Der gives rådgivning og vejledning til de pårørende. Flg. faggrupper underviser: logopæder, fysioterapeut og evt. psykolog. Kurset afholdes én gang årligt. Der regnes med 2-4 deltagere fra CKV. Kurset tilrettelægges af Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland. 22

24 T20 Konsulentfunktion i forbindelse med total laryngectomi Lov om specialundervisning for voksne Borgere der skal have eller har fået lavet total laryngectomi Opererende hospital henviser når de visiterer til total laryngectomi. At støtte og vejlede borgeren og eventuel nære pårørende psykosocialt og praktisk før og efter operationen. Præoperativ samtale i borgerens eget hjem / alternativt på Odense Universitetshospital. Følge borgeren under indlæggelse via besøg på afdelingen, give rådgivning/vejledning til borger og nære pårørende postoperativt i eget hjem, give rådgivning/ vejledning til andre faggrupper, samt telefonrådgivning. Ingen ventetid ved præoperativ samtale og under indlæggelse. Øvrige konsulenttilbud: max 8 dage Konsulenten dækker alle fynske kommuner. 23

25 T21 Eneundervisning efter operation/skader i mundhulen Lov om specialundervisning for voksne Borgere der er behandlet for mundhulecancer med operation eller strålebehandling Logopæden fra behandlende sygehus henviser til undervisning, hvis der ved udskrivningen fra hospitalet vurderes, at der er behov for yderlig undervisning. At kompensere for den nedsatte funktionsevne med henblik på at opnå den bedst mulige kommunikation i hverdagen. Ud fra en individuel undervisningsplan gives der indsigt i de ændrede anatomiske forhold i mundhulen samt disses konsekvenser for artikulationen. Hvis det vurderes at et kommunikationshjælpemiddel vil hjælpe, afprøves dette. Undervisningen iværksættes inden for 14 dage. Undervisningen foregår på CKV i Odense, men kan i enkelte tilfælde gives i Svendborg. Evt. mulighed for fjernundervisning. 24

26 T22 Unge og voksne med stammen og løbsk tale Lov om specialundervisning for voksne Unge og voksne med kommunikationsvanskeligheder / talevanskeligheder pga. stammen og løbsk tale Alle kan henvende sig eller kan henvises af andre f.eks. læge eller pårørende At sætte personen i stand til at håndtere sine kommunikative vanskeligheder og sin stammen bedst muligt. Logopædisk undersøgelse / vurdering Logopædisk diagnose Rådgivning / vejledning Udarbejdelse af individuel, evaluerbar undervisningsplan Kompenserende specialundervisning (ene-) Kompenserende specialundervisning i gruppe Psykologbistand tilbydes i begrænset omfang Efter eneundervisning tilbydes gruppeundervisning evt. kombineret med eneundervisning. Der kan være ventetid afhængigt af visitationstidspunkt. Undervisningen foregår i Odense. Evt. mulighed for fjernundervisning. 25

27 T23 Førskolebørn med stammen eller løbsk tale og deres forældre Folkeskoleloven Børn før skolealderen med stammen og løbsk tale og med indikation for dette, og deres forældre Henvises af kommunens talepædagog At sætte barnet i stand til at håndtere sine kommunikationssituationer samt sin stammen bedst muligt At give forældre viden og redskaber til at håndtere deres barns stammen bedst muligt Logopædisk udredning Logopædisk diagnose Kursusforløb, i alt 8 gange á 2 lektioner Rådgivning/vejledning af institutionspersonale Individuel forældresamtale og/eller fælles forældremøde Nyvurdering 6-12 mdr. efter kursets ophør med henblik på relevant rådgivning og vejledning. Mulighed for pårørendearrangement Samarbejde med lokal talepædagog Psykologbistand ved særligt behov Op til en måned på undersøgelse. Der kan være ventetid på gruppetilbud. Undervisningen foregår i Odense 26

28 T24 Skolebørn og unge med stammen og løbsk tale T24-A Skolebørn med stammen Folkeskoleloven Skolebørn med stammen Henvises af kommunens talepædagog At sætte barnet i stand til at håndtere sine kommunikationssituationer samt sin stammen bedst muligt Logopædisk udredning Logopædisk diagnose Eleven tilbydes ugekursus 1-2 gange årligt. (0.-2.kl.: 2 dage á 3 lektioner; kl.: 3 dage á 4 lektioner; kl.: 3 dage á 5 lektioner) Elever på klassetrin samt unge til og med 18 år tilbydes enten ugekursus eller holdundervisning 2 lekt. ugentligt i ½ år Undervisningsforløbet strækker sig ofte over flere år Undervisningen er som udgangspunkt baseret på holdundervisning; eneundervisning kan gives i særlige tilfælde Forældrekonsultation Skolebesøg med rådgivning/vejledning til elevens lærere Bisidder ved eksamen efter behov Samarbejde med lokal talepædagog 1 måned på undersøgelse. Der kan være ventetid på gruppetilbud Undervisningen foregår primært i Odense. Andre steder efter behov. 27

29 T24-B Skolebørn med løbsk tale Folkeskoleloven Henvisning / henvendelse Børn med kommunikationsvanskeligheder / talevanskeligheder pga. løbsk tale Henvises af kommunens talepædagog At sætte barnet i stand til at håndtere sine kommunikationssituationer samt sin løbske tale bedst muligt. Logopædisk undersøgelse Eneundervisning kan gives i særlige tilfælde. Rådgivning og vejledning om løbsk tale til PPR samt andre samarbejdspartnere efter behov Forældresamarbejde i form af individuelle forældresamtaler, telefonisk rådgivning og vejledning efter behov. (Gennemsnitlig 1½ time pr. år pr. elev) Bisidder til eksamen efter behov Op til en måned på undersøgelse. Der kan være ventetid på undervisningstilbuddet. Undervisningen foregår primært i Odense. Andre steder efter behov. 28

30 T24-C Skolebørn med atypisk ikke-flydende tale Folkeskoleloven Henvisning / henvendelse Børn med kommunikationsvanskeligheder / talevanskeligheder pga. løbsk tale Henvises af kommunens talepædagog At sætte barnet i stand til at håndtere sine kommunikationssituationer bedst muligt Logopædisk undersøgelse Eneundervisning kan gives i særlige tilfælde. Rådgivning og vejledning om atypisk ikke-flydende tale til PPR samt andre samarbejdspartnere efter behov Forældresamarbejde i form af individuelle forældresamtaler, telefonisk rådgivning og vejledning efter behov. Gennemsnitlig 1½ time pr. år pr. elev) Bisidder til eksamen efter behov Op til en måned på undersøgelse. Der kan være ventetid på undervisningstilbuddet. Undervisningen foregår primært i Odense. Andre steder efter behov. 29

31 T24-D Skolebørn med stammen, løbsk tale eller atypisk ikke-flydende tale og andre diagnoser Folkeskoleloven Henvisning / henvendelse Børn med kommunikationsvanskeligheder / talevanskeligheder pga. stammen, løbsk tale eller atypisk ikke-flydende tale og andre diagnoser. Henvises af kommunens talepædagog At sætte barnet i stand til at håndtere sine kommunikationssituationer bedst muligt Logopædisk undersøgelse. Eneundervisning kan gives i særlige tilfælde. Rådgivning og vejledning om barnets kommunikationsvanskelighed til PPR samt andre samarbejdspartnere efter behov Forældresamarbejde i form af individuelle forældresamtaler, telefonisk rådgivning og vejledning efter behov. (Gennemsnitlig1½ time pr. år pr. elev) Bisidder til eksamen efter behov Op til en måned på undersøgelse. Der kan være ventetid på undervisningstilbuddet. Undervisningen foregår primært i Odense. Andre steder efter behov. 30

32 T25 Sproggruppe førskolebørn med specifikke sproglige vanskeligheder Folkeskoleloven - specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Børn i førskolealderen med specifikke sproglige vanskeligheder Henvises af kommunens talepædagog - at afdække og beskrive barnets vanskeligheder - at igangsætte og øge det enkelte barns sproglige og kommunikative kompetence - at give forslag til videre foranstaltninger Undervisningen har fokus på sproget og tager udgangspunkt i det enkelte barn. Der arbejdes med barnets im- og ekspressive sprogfunktion og begrebsverden. Der lægges vægt på at øge barnets kommunikative kompetencer og lyst til at bruge sproget. Der arbejdes med barnets sanser og motorik. Der gives rådgivning og vejledning til forældre og andre samarbejdspartnere. Der undervises 6 børn i gruppe(r) og individuelt 2 gange ugentligt à 3-4 timer i ½ år. Bemanding: 1 talepædagog og 1 pædagog. Der er løbende indtag. Ventetid afhænger af henvisningstidspunkt og antal ledige pladser. Undervisningen foregår i Odense. Henvisningen ledsages af udredning fra PPR for at sikre, at barnet tilhører målgruppen af børn med specifikke sproglige vanskeligheder. 31

33 T26 Logopædisk udredning og vurdering af to-sprogedes forståelse og produktion af dansk sprog Henvisers lovgrundlag - fx arbejdsmarkedslovgivning eller Lov om social service Voksne to-sprogede Ydelsen gives på baggrund af en henvisning fra en myndighed / anden offentlig institution At tilvejebringe en logopædisk baseret udredning og vurdering af den to-sprogedes forståelse og produktion af dansk sprog En logopædisk undersøgelse af borgerens sprogforståelse for almindelig talt og skrevet sprog. En logopædisk undersøgelse af borgerens sprogproduktion for almindelig mundtligt og skriftligt sprog. Undersøgelsen foregår som udgangspunkt på dansk med dansksprogede materialer. Forløbsbeskrivelse: Indsamling af oplysninger og forberedelse af udredning; samtale og udredning på dansk; bearbejdning af udredningsresultatet og skrivning af rapport; samtale med tilbagemelding til borgeren. Omfang: Forløb med én udredningsdel ca. 8 timer. Forløb med to udredninger ca.12 timer. Resultat: Der udarbejdes rapport til henviser med beskrivelse og konklusion. Ydelsen startes, når henvisning modtages, og afsluttes i løbet af ca. 1 måned. Hvis det i løbet af første samtale/udredning skønnes, at borgeren ikke har tilegnet sig tilstrækkelige danskkundskaber til at gennemføre forløbet, suppleres der med en 2. udredningsdel med tolkebistand. Tolkebistand ved 2. udredningsdel og den afsluttende samtale betales af henviser. Der beregnes timepris jf. gældende takster. 32

34 T27 Forebyggende stemmeundervisning i gruppe til borgere med stemmekrævende erhverv Voksne borgere med stemmekrævende erhverv Ydelsen gives på baggrund af en aftale mellem CKV og en institution, der ønsker et kursusforløb. At give kursusdeltagerne værktøjer til og bevidsthed om stemmebrug i erhvervsmæssig sammenhæng, så stemmen bevares funktionel og brugbar. Et undervisningsforløb på 3 x 2 lektioner á 45 minutter med teori og praksis. Der undervises i grupper på max. 17 personer. Deltageren får indsigt i og forståelse af stemmedannelse, så stemmeapparatet anvendes så optimalt som muligt. Der lægges vægt på praktiske øvelser i forløbet. Deltagerne forventes at arbejde med øvelser hjemme mellem de 3 undervisningsgange. Hvis borgere har regulære stemmeproblemer, er der mulighed for individuel logopædisk undervisning efter Lov om Specialundervisning for voksne. Der beregnes timepris jf. gældende takster. 33

35 T28 Voksne/unge med særlige behov / kommunikationsvanskeligheder Voksenspecialundervisningsloven el. STU loven (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) el. henvisers lovgrundlag. Voksne/unge med særlige behov Tilkøbsydelsen gives på baggrund af en henvisning fra en kommune At opstarte et undervisningsforløb i samarbejde med den voksne/unges undervisningssted med henblik på at understøtte den unges kommunikation under uddannelsen Opstart af og konsultativ tilknytning til et særligt tilrettelagt undervisningsforløb med henblik på at forbedre den unges tale/sproglige vanskeligheder. 1) Indledende udredning 2) X antal undervisningsgange af 30 minutters varighed pr. gang, hvor en evt. tilknyttet lærer/vejleder deltager. 3) Forberedelse og efterbehandling af undervisningen. 4) Supervision efter behov i tilknytning til evt. fortsat undervisning. Opstart Ydelsen startes snarest efter accept af tilbud. Undervisningsforløbet gennemføres typisk hos CKV. Der beregnes en timepris jf. gældende takster. 34

36 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Heden Odense C Tlf E-post:

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Odense Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Ærø Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Ærø Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

Ydelseskatalog Ærø Kommune TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog Ærø Kommune TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Ærø Kommune TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T4 Holdundervisning for voksne med afasi... 5 T9 Kursus

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Langeland Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Langeland Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Langeland Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 5 T 2 Eneundervisning af

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2012 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2012 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement Sprog- og talevanskeligheder efter senhjerneskade T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 T2 Eneundervisning

Læs mere

Ydelseskatalog Svendborg Kommune TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog Svendborg Kommune TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Svendborg Kommune TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3

Læs mere

Ydelseskatalog Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen

Ydelseskatalog Taleafdelingen, CKV Odense. Taleafdelingen Ydelseskatalog 2017 Taleafdelingen, CKV Odense Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2017 Blå og røde kan tilkøbes ad hoc. INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet

Læs mere

INDHOLD Basisydelser - Abonnement

INDHOLD Basisydelser - Abonnement TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af voksne med dysartri... 6 T4 Holdundervisning

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 TALEAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 3 T3 Eneundervisning af voksne med dysartri... 4 T4 Holdundervisning

Læs mere

Ydelseskatalog Faaborg-Midtfyn Kommune TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog Faaborg-Midtfyn Kommune TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 5 T2 Eneundervisning af voksne med afasi...

Læs mere

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Stemme- og talevanskeligheder. Til de fynske kommuner

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Stemme- og talevanskeligheder. Til de fynske kommuner Taleafdelingen Ydelseskatalog 2009 Stemme- og talevanskeligheder Til de fynske kommuner Logopædisk udredning af stemme-/talevanskeligheder Borgere med stemme- og/eller talevanskeligheder, der er organisk

Læs mere

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner Taleafdelingen Ydelseskatalog 2009 Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade Til de fynske kommuner Udredning & Sundhedsloven ( 5) Voksne med sprog-/tale- eller kommunikationsproblemer efter erhvervet

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Nyborg Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Nyborg Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Nyborg Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 5 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

-VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL AFDELING, TERAPIER OG NEUROPSYKOLOG. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING. DEN LOGOPÆDISKE INTERVENTION PÅ SYGEHUSET: -DEN LOGOPÆDISKE UDREDNING. -FORANSTALTNING. -VED UNDERVISNiNGSINDIKATION OPSTILLING AF UNDERVISNINGSMÅL OG PLAN. -KONTAKT TIL PÅRØRENDE. RÅDGIVNING OG VEJLEDNING.

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Ydelseskatalog 2016. KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Ydelseskatalog 2016. KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) KommunikationsCenter Thisteds Ydelseskatalog 2016 Kompenserende Specialundervisning for Voksne samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Opdateret Ydelseskatalog kan til enhver tid ses på vores

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Sorø Kommune Kvalitetsstandard Kommunikation Lov om specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm. Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2012 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.dk Ydelseskatalog IKH 2012 Indholdsfortegnelse Voksne Indledning...2

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Voksenområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Voksenområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015

Læs mere

Kommuneinformation om Landskursus for. Hals- og Mundhuleopererede. 29. juni - 2. juli 2017

Kommuneinformation om Landskursus for. Hals- og Mundhuleopererede. 29. juni - 2. juli 2017 Kommuneinformation om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 29. juni - 2. juli 2017 Sted: Vingsted hotel og konferencecenter Arrangør: Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland Dansk Landsforening

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog

Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog Sprog- og Talehuset Ydelseskatalog Redigeret maj 2014 Copyright 2012 CSV Randers. Der tages forbehold for fejl. Grafik og layout Grafik og layout af Ydelseskateloget er udarbejdet af Esben Segel. Billeder

Læs mere

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014

Kommunikationsafdelingens tilbudskatalog 2014 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Kommunikationsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne 2016 Brug for specialundervisning? Hvis du eller en pårørende har behov for specialundervisning, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 Information om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM

Læs mere

Kompenserende specialundervisning for voksne

Kompenserende specialundervisning for voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Kompenserende specialundervisning for voksne Lov om specialundervisning for voksne. Lovbekendtgørelse nr.658 af 3.juli 2000 med efterfølgende

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Aalborg Kommune, Skoleforvaltningen Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Lovgrundlag:

Læs mere

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Indhold Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Psykiatriafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2010

Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2010 Grafisk Service 3600-10-037b. Fotos: Rasmus Baaner skatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2010 Region Midtjylland Instituttet Taleområdet www.thi-midt.dk skatalog for taleområdet i Region Midtjylland

Læs mere

Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2009 Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland 2009 Region Midtjylland Instituttet Taleområdet Grafisk Service 3600-08-079e. Fotos: Niels Aage Skovbo Ydelseskatalog for taleområdet i Region Midtjylland

Læs mere

Kvalitetsstandard. Taleundervisning - stemmeområdet. Godkendt af byrådet d. xxxxxxxx

Kvalitetsstandard. Taleundervisning - stemmeområdet. Godkendt af byrådet d. xxxxxxxx Kvalitetsstandard Taleundervisning - stemmeområdet Godkendt af byrådet d. xxxxxxxx Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 7 3 BIndledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

IKH YDELSESKATALOG 2017 VOKSENOMRÅDET DEDIKEREDE SPECIALISTER. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap

IKH YDELSESKATALOG 2017 VOKSENOMRÅDET DEDIKEREDE SPECIALISTER. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap YDELSESKATALOG 2017 VOKSENOMRÅDET DEDIKEREDE SPECIALISTER IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2017 Indholdsfortegnelse Voksne

Læs mere

Specialrådgivning og hjælpemidler... 9 411 Kommunikationsløsninger til voksne med amyotrofisk lateral sklerose ALS eller locked-inlignende

Specialrådgivning og hjælpemidler... 9 411 Kommunikationsløsninger til voksne med amyotrofisk lateral sklerose ALS eller locked-inlignende 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2016 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 Uændret timetakst... 4 Ydelsernes omfang... 5 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for kkompenserende specialundervisning for voksne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgivningen...3 3. Målgrupper...4 4. Formål...4 5. Sagsbehandling og

Læs mere

Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ydelseskatalog for PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1 Indledning Ydelseskataloget indeholder beskrivelser af Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings (PPR s) ydelser til og omkring børn og unge i alderen

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Takst pr. time 1353 Målgrupper Undervisningstilbud Omfang

Læs mere

Ydelseskatalog KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Ydelseskatalog KommunikationsCenter Thisteds. Kompenserende Specialundervisning for Voksne. samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) KommunikationsCenter Thisteds Ydelseskatalog 2017 Kompenserende Specialundervisning for Voksne samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Opdateret Ydelseskatalog kan til enhver tid ses på vores

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende

Dysartri. Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen. Råd og vejledning til patienter og pårørende Dysartri Talevanskeligheder efter apopleksi eller anden skade i hjernen Råd og vejledning til patienter og pårørende Indhold Hvad er dysartri Taleorganerne Andre ledsagende vanskeligheder Hvad kan der

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 5. maj 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Ergo- og fysioterapeutisk børneteam har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med

Læs mere

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Information Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Marts 2014 Center for kommunikation og Velfærdsteknologi, afd. CRS yder specialundervisning og specialpædagogisk

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

Lær at danne lyd efter total laryngectomi

Lær at danne lyd efter total laryngectomi Kommunikationscentret - Region Hovedstaden Lær at danne lyd efter total laryngectomi Denne pjece forsøger at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med bortoperation af struben.

Læs mere

Stemmeproblemer. Hvad er det - og hvad kan man gøre? Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, høre og specialrådgivning

Stemmeproblemer. Hvad er det - og hvad kan man gøre? Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, høre og specialrådgivning Stemmeproblemer Hvad er det - og hvad kan man gøre? Institut for Kommunikation og Handicap Tale, høre og specialrådgivning Stemmeafdelingen I stemmeafdelingen på Institut for Kommunikation og Handicap

Læs mere

Høreinstituttet. Bilag 4 Oversigt over takster på kommunikationsinstitutterne for social- og specialundervisningsområdet 2008

Høreinstituttet. Bilag 4 Oversigt over takster på kommunikationsinstitutterne for social- og specialundervisningsområdet 2008 Bilag 4 Oversigt over takster på kommunikationsinstitutterne for social- og specialundervisningsområdet 2008 Ydelses nummer Tekst Leverings betingelse *Se forklaring sidst i dokumentet Finansierings model

Læs mere

Basalt modul Sprog- og kommunikationsforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade

Basalt modul Sprog- og kommunikationsforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade Bilag B(1): Basalt modul Sprog- og kommunikationsforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade Sagsbehandlere, hjemmevejledere, hjemmehjælpere, (social)pædagoger og andre, der har behov for kendskab

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering ............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2018 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag til

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Servicedeklaration for Tale, Høre, Syn, Mobilitet og IKT

Servicedeklaration for Tale, Høre, Syn, Mobilitet og IKT Servicedeklaration for Tale, Høre, Syn, Mobilitet og IKT Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Kontaktoplysninger Heden 11, 5000 Odense C. Tlf. 99443400 Centerchef: Steen Friis E-mail: Steen.Friis@rsyd.dk

Læs mere

IT-frivillige støtter afasiramte

IT-frivillige støtter afasiramte IT-frivillige støtter afasiramte Navn: HjerneSagen har fået midler fra Socialministeriets Civilsamfundsstrategipulje til at gennemføre projekt IT-frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale

Læs mere

INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP

INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP Fællestræk for progredierende lidelser Livssituationen Skal forholde sig til en progredierende lidelse Ændret status i familien på job Uvished over progressionen

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Indhold Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 3 Specialrådgivning og hjælpemidler... 6 Kompenserende specialundervisning for voksne...

Indhold Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 3 Specialrådgivning og hjælpemidler... 6 Kompenserende specialundervisning for voksne... 2 Voksne med tale- og stemmevanskeligheder... 3 11B rne... 3 12B om tale-stemmeområdet... 3 13B Taleteamet... 4 14B Samarbejdsparter... 4 15B Udredninger... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 6 16B

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

1. Bilag 2 Oversigt over rådgivningsydelser

1. Bilag 2 Oversigt over rådgivningsydelser 1. Bilag 2 Oversigt over rådgivningsydelser I de følgende skemaer er beskrevet de enkelte tilbud/ydelser, som er omfattet af rammeaftalen for socialområdet 2008, hvor der er aftale om trækningsret eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006.

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015... 5 8BLeverings-

Læs mere

Ydelseskatalog Odense Kommune IKT-OMRÅDET

Ydelseskatalog Odense Kommune IKT-OMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Odense Kommune IKT-OMRÅDET IKT-OMRÅDET INDHOLD Basisydelser - Abonnement Basisydelser - Abonnement... 2 IKT 1 Hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Tværfaglig specialrådgivning

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med erhvervet hjerneskade... 7 Specialrådgivning og hjælpemidler... 25

Indhold Indledning... 4 Voksne med erhvervet hjerneskade... 7 Specialrådgivning og hjælpemidler... 25 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2016 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 Uændret timetakst... 4 Ydelsernes omfang... 5 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det

Læs mere

Ydelseskatalog IKH Voksenområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH Voksenområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2016 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2016

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (TI/HCN)

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (TI/HCN) 2016 Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (TI/HCN) Revideret katalog, oktober 2016 27. oktober 2016 1 Indsatser - delelementer i undervisnings- og rehabiliteringsforløb Den nu opdaterede nye

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET

Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET HØREOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse

Læs mere

Desuden udbydes målrettede kurser om kommunikation og demens for diverse fagpersoner inden for demensfeltet samt til uddannelsesinstitutioner.

Desuden udbydes målrettede kurser om kommunikation og demens for diverse fagpersoner inden for demensfeltet samt til uddannelsesinstitutioner. Mennesker med demens n er mennesker med neurodegenerative sygdomme som primær progressiv afasi, Alzheimers sygdom, frontotemporal demens, Lewi Body demens og mild cognitive impairment (MCI) En indsats

Læs mere

Sprogprogrammet. et tilbud om sprogtræning på Center for Hjerneskade

Sprogprogrammet. et tilbud om sprogtræning på Center for Hjerneskade Sprogprogrammet et tilbud om sprogtræning på Center for Hjerneskade Hjerneskade og sproglige vanskeligheder En hjerneskade kan medføre vanskeligheder med at kommunikere. Sproget og det talemotoriske kan

Læs mere

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD via.dk/efter-og-videreuddannelse VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD - nutidens talepædagog VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD I Danmark findes to veje til at kvalificere sig til at søge et job som logopæd. Enten kan man

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Antal pladser pr. semestre 1 plads i modul 1 1 plads i modul 3 1 plads i modul 12 ORGANISATIONEN Center

Læs mere

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning.

At støtte borger/pårørende i at få rådgivning og vejledning. Indsatsområde: 1.1.2.2. Udredning og støtte til borgere med demens eller mistanke herom. Afdække behovet for udviklende, støttende og kompenserende indsatser således borgere med demens og borgere med en

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (TI/HCN)

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (TI/HCN) 2017 Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (TI/HCN) Revideret katalog, 2017 15. november 2017 Takster gældende fra 01.01.2017 1 Indsatser - delelementer i undervisnings- og rehabiliteringsforløb

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Bilag 2 Oversigt over ydelser på kommunikationsinstitutterne efter rammeaftale for specialundervisningsområdet 2008

Bilag 2 Oversigt over ydelser på kommunikationsinstitutterne efter rammeaftale for specialundervisningsområdet 2008 Bilag 2 Oversigt over ydelser på kommunikationsinstitutterne efter rammeaftale for specialundervisningsområdet 2008 I de følgende skemaer er beskrevet de enkelte undervisningstilbud/ydelser for personer

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i

Læs mere