Afsnit 10 Teknisk standard Svagstrøm. Kolding og Fredericia Sygehuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsnit 10 Teknisk standard Svagstrøm. Kolding og Fredericia Sygehuse 17-06-2014"

Transkript

1 Afsnit 10 Teknisk standard Svagstrøm Kolding og Fredericia Sygehuse

2 Indholdsfortegnelse: Optagetanlæg Ringeanlæg It-Infrastruktur Kabling Krydsfelter Fiberoptisk backbone Elektronisk patient journaliseringssystem (EPJ) Dør- og porttelefonanlæg Adgangskontrolanlæg Dørautomatik Automatiske Indbrudsalarmanlæg Brandsikring Brandventilation Side 2 af 19.

3 Kommunikationsanlæg Emne: Optagetanlæg Der etableres optagetanlæg som 230 V anlæg med en 1-pol. afbryder med glimlampe i rummet og en rød glimlampe udenfor døren mod gangen. Under glimlampe opsættes et skilt, hvorpå der graveres optaget. Det fremgår af brugerønsker i hvilke rum, det ønskes. Som hovedregel installeres der et anlæg i mødelokaler, sengestuer, undersøgelsesrum, operationsrum o.l. Bemærkning: Al dokumentation skal afleveres 10 dage før aflevering. Side 3 af 19.

4 Kommunikationsanlæg Emne: Ringeanlæg Der må ikke anvendes trådløse/batteri ringeklokker på Kolding Sygehus. Installation skal laves med kabel og 230V tilgang. Ringeklokker kan også være kombineret med kaldeanlæg/samtaleanlæg osv. Funktionsafprøvning / test: 100 % funktionstest med dokumentation. Bemærkning: Al dokumentation skal afleveres 10 dage før aflevering. Side 4 af 19.

5 Dataanlæg Emne: It-Infrastruktur Generelt: De respektive entreprenører/installatører skal kunne leverer en anmærkningsfri certificeret installation i henhold til netleverandørers forskrifter, med min. 20 års komponent-, reservedels-, EMC-, funktions- og applikationsgaranti svarende til Systimax SCS kabelsystem. For at sikre fremtidige behov på, skal der som minimum installeres STP kategori 6a. Kabling, som er godkendt til minimum 500 Mhz. Komponenterne skal være godkendt til applikationer som: 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet), Analog Voice, VOIP (Voice over IP), ISDN, EIA RS-232, Wireless LAN Access points. Udføres i henhold til: Commercial Building Telecommunicatiations Wiring standard EIA/TIA 568-B.2.1 (2002). EN (Generic IT Cabling Systems Europe). ISO/IEC nd Edition (Generic Customer Premises Cabling). Netleverandørens forskrifter. Funktionsafprøvning / test: Side 5 af 19.

6 Dataanlæg Emne: Kabling Til hver drop fremføres 2 stk. 4 pars parsnoet STP kat. 6a kabler. Alle kabler skal være af typen LSZH (halogenfri). I krydsfelterne skal der anvendes data patchpaneler med 48-ports RJ45 stik pr. panel i det antal, som er nødvendigt for projektets gennemførelse. De anvendte Patchpaneler må max. fylde 2HE (højdeenheder). Der skal monteres kabelholdere under alle patchpaneler. Kabler fremføres i forhold til planerne, primært i svagstrømsspor og i kabelbakker. Hvis fremføringen sker sammen med stærkstrømskabler, skal følgende respektafstande overholdes: Ved effekt op til 2 KVA» a 127 mm Ved effekt mellem 2 KVA og 5 KVA» a 305 mm Ved effekt større end 5 KVA» a 610 mm Ved oplægning af kablerne skal der tages nøje hensyn til den specificerede minimale bøjnings-radius som netleverandøren foreskriver. Der skal ligeledes tages hensyn til max. træk belastning af kablerne typisk under 11 kg. for en Kategori 6a kabling. Den maksimale kabellængde er 90m. Hvis entreprenøren ikke kan holde sig inden for denne længde skal byggeherren/rådgiveren gøres opmærksom på problemet. Kablerne termineres i krydsfelterne direkte i stikkene i de 48-ports patchpanelers RJ45 stik. Opsnoningen af et par må aldrig være over 6mm, og kabel kappen skal føres helt ind i eller til konnekter huset. Trådløst netværk: Trådløst netværk etableres efter dækningsprøve, der udføres så den sikrer, at der kan foregå datatransmission, IP-telefoni og positionsbestemmelse (Location control) på det trådløse net. Funktionsafprøvning / test: Der skal udføres fyldestgørende testrapport på alle datastik der etableres på Kolding Sygehus. Test og dokumentation skal udføres med min. level 3 tester som f.eks. Fluke DTX1800/DSP4300. Instrumenterne skal være dokumenteret godkendt, og kalibreret umiddelbart før målingerne foretages. Installationerne skal testes som Kategori 6a med kabelproducentens produktspecifikke moduler/kabler, og som min. indeholde følgende: - Dato, firma navn, tekniker navn, testinstrument model, test standard. - Længde. (angivet i meter). - Wiremap (pin-forbindelser). - NEXT (Near End Crosstalk). - PSNEXT (Power Sum Next). - Attenuation, Loss, Insertion loss. (Dæmpning I db). - ACR Attenuation to Crosstalk Ratio (Signal/støjforhold). - Return Loss, echo response. - Delay Skew. - FEXT (Far End Crosstalk). - ELFEXT. - PSELFEXT. Resultaterne af de enkelte afprøvninger skal foreligge skriftlig i form af testrapporter, underskrevet af den ansvarlige tekniker og der skal udstedes certifikat fra leverandøren. Alle målinger skal være godkendte mærket PASS, hvis der er anmærkninger PASS* skal dette beskrives tydeligt. Al dokumentation skal afleveres digitalt. Side 6 af 19.

7 Mærkning: Patchpaneler opmærkes efter følgende princip/system: I krydsfeltet noteres panelnummeret på hvert patchpanel med krydsfelt nr. og panel nr. laveste panelnumre placeres øverst i skabet. Eksempel: (Blok 01, Plan 02, rum panel 01). S D L u c e n t C A T 5 M O D U L A R J A C K P A N E L Kabel opmærkning: Kabler skal mærkes ved henholdsvis patchpanel i krydsfeltet og dataudtag ude i installationen. Kabel opmærkningen skal indeholde samme princip nummerering som dataudtag. Der er ikke specifikke krav om anvendelse af produkter til disse opmærkninger, men de skal være synlige og let læselige. Side 7 af 19.

8 Dataanlæg Emne: Krydsfelter Krydsfelter leveres og monteres som standard med rackskabe af fabrikatet Rittal leveret i følgende dimensioner Bredde = 800mm, Dybde = 800mm, Højde = 2000mm. (min. 42HE). Der kan kompenseres for målene på rackskabene i tilfælde, hvis de fysiske forhold forhindrer standardmål i at blive realiseret. Dog kun ifølge aftale med Teknisk afdeling. Rackskabet skal som standard leveres bestykket med følgende: Sidehængslet frontlåge, universal greb til RUKO låsesystem SKB 1039 type: 1600 omlagt til Kolding sygehus nøglesystem, 19 profilskinner i front og bag, termostatstyret ventilator inkl. regulerbar termostat, powerpanel for 19 opspænding med minimum 5 x 230V EDB stikkontakter uden afbryder. Kablingen i krydsfeltet udføres således, at patchpanelerne anbringes så lang fremme i skabet, som muligt dog således, at patchkabler kan føres uhindret i racket, og bøjningsradius på fiberpatchkablerne kan overholdes. Rackskabene forsynes med det nødvendige antal kabelholdere og bøjler for patchkabler således, at der er plads til patchkablerne mellem de enkelte patchpaneler. Alle kabler anbringes således, at aktivt udstyr uhindret kan anbringes i skabet minimum i en dyb de på 60 cm. Patchpanelerne anbringes så højt i skabet, som muligt, dog skal der tages hensyn til evt. telefon og fiberpanel, som typisk fylder hver 1HE + kabelholdere på 1HE under hvert af de nævnte paneler. I krydsfelter, hvor der monteres 2 nye krydsfeltskabe ved siden af hinanden, anvendes det ene skab til PDS kabler (patchpaneler) og det andet til aktivt udstyr. Telefon og fiberpanel anbringes i skabet med aktivt udstyr. Der må kun monteres nye PDS patchpaneler, når de eksisterende er fuld bestykket. I nye krydsfelter indbygges termostatstyret ventilator inkl. regulerbar termostat. Termostaten placeres i øverste halvdel af racket og indstilles til 20 ºC. Racket skal være forsynet med rist med filter for indsugning eller afkast. Rummet skal være af en sådan beskaffenhed, at der er mulighed for den nødvendige luftudskiftning således at varmen fra de aktive komponenter ikke cirkulerer rundt. I alle nyetablerede krydsfelter skal der fremføres telefoni, således at det er muligt at distribuere telefoni via den strukturerede Kategori 6a kabling. Nye krydsfelter placeres i teknikrum, eller i rum, hvor der døgnet rundt er uhindret adgang for teknikere fra IT afdelingen. Funktionsafprøvning/test: Mærkning: Krydsfelt opmærkning: Krydsfeltet opmærkes efter princip for eksisterende Edb-anlæg på Kolding Sygehus således, at opmærkningen angiver krydsfeltets placering i bygningen. Eksempel: (Blok 1, Plan 2, rum 5 panel 01). Dataudtag opmærkes efter følgende princip/system: blok nummer, plannummer, krydsfeltnr - PDS panelnummer - dropnummer. Eksempel: Læses som: Blok nr. Plan Rumnummer -Patchpanel stiknr. i patchpanel Ved opmærkning af dataudtag skal labels placeres under den gennemsigtige mærkeplade af hensyn til rengøring. Ved anvendelse af OPUS dataudtag på f.eks. operationsstuer skal labels være af en kvalitet der tåler mildere rengørings væsker. Side 8 af 19.

9 Dataanlæg Emne: Fiberoptisk backbone Der etableres fiberoptisk backbone til alle krydsfelter. Denne entreprise leveres og installeres af bygherren eller den leverandør som bygherren vælger. Ved arbejde i krydsfelter skal der udvises forsigtighed i forhold til fiberkablerne, som er rullet sammen i ringe med en bestemt bøjningsradius. Der skal ligeledes gøres opmærksom på at fiberpatchkablerne ikke bøjes/knækkes efter at de er monteret i fronten af krydsfeltet. I tilfælde af manglende beskyttelseshætter på fiberpigtails bedes disse afdækkes inden arbejde i krydsfeltet af hensyn til skadelige laserstråler og støv. Funktionsafprøvning/test: Bemærkninger: Side 9 af 19.

10 Dataanlæg Emne: Elektronisk patient journaliseringssystem (EPJ) Der skal etableres redundante teknikrum på alle etager, hvor der skal placeres redundante el-tavler og EDB underkrydsfelter. Teknikrum skal placeres på hver sin side af kerneområderne som skal have redundant forsyning (vagtstue, medicinrum, reception, kontor, sekretær og lignende). Teknikrum skal placeres oven over hinanden så de kan benyttes som føringsveje mellem etagerne. Der skal etableres dør/låge foran teknikrum som muliggør service og arbejde, samt yder en rimelig brandbeskyttelse. Tekniknicherne ønskes placeret ud til de gennemgående gangsystemer, det sikrer, at de ikke på et senere tidspunkt ligger i vejen for fremtidige ombygninger. Der skal etableres redundant EDB-el og PDS forsyning til EPJ-arbejdspladserne i de kritiske rum i kerneområdet (vagtstue, medicinrum, reception, kontor, sekretær og lignende). Det vil sige, at halvdelen af de kritiske arbejdspladser forsynes fra hver sit redundante teknikrum. Hvor der i forbindelse med om- eller nybygning etableres ny elforsyning, skal loftsbelysningen forsynes fra én elforsyning, og den almindelig elforsyning til borde lamper og lignende skal forsynes fra den redundante forsyning. Det vil sikre, at der i forbindelse med fejl eller nedbrud på den ene strømforsyning til afdelingen, stadig vil være mulighed for nødbelysning via den anden (bordlamper, sengelamper og lignende). Funktionsafprøvning/test: 100 % funktionstest med dokumentation Bemærkninger Al dokumentation skal afleveres 10 dage før afleveringen. Side 10 af 19.

11 Adgangskontrolanlæg Emne: Dør- og porttelefonanlæg Anlæg vælges fra gang til gang afhængig af funktion og i samarbejde med Teknisk Afdeling. Side 11 af 19.

12 Adgangskontrolanlæg Emne: Adgangskontrolanlæg Kortlæsere: Kortlæseren skal være robust og kunne leveres i modeller, der er egnet til placering udendørs. Kortlæserne skal både kun læse Mifare klassik og Mifare DESfire. Kortlæseren skal leveres med display, teksten i displayet skal være på dansk tekst. Kortlæsning må ikke ske i Mifare chippens sektor 0, og bør være krypteret Kabling: Kablingen til ADK anlægget skal være i overensstemmelse med sygehusets forskrifter, således det visuelt er let at genkende. (Lilla er foreskrevet.) Kortlæsere for indvendige døre installeres på væg ved siden af døren. For udvendige døre placeres kortlæseren på en stander eller på væg ved siden af døren. Kortlæseren monteres i overensstemmelse med sygehusets forskrifter, således kortlæserne bliver placeret i samme højde, og er af samme type som de eksisterende kortlæsere på Kolding sygehus. Låsearbejde: Elektriske låse leveres og monteres af anden entreprenør, og denne entreprenør skal afslutte ledningsføring over døren / loft med 3 meter overlængde, således ledningen kan føres ubrudt til nærmeste samling. Ledningen skal afleveres med en tydelig mærkning om, hvordan låsen monteres. Låse hvor det er muligt monteres med en abloy 580 med aktiv håndtag på indersiden og døreautomatiske leveres med tulipan-låse. Dørautomatikker: Dørautomatikker leveres og monteres af anden entreprenør, og denne entreprenør skal sørge for, at dørautomatikken er forberedt for betjening af ADK -anlæg. Dørleverandøren afslutter ledningsføringen fra dørautomatikken og udpasningstrykket over døren / loft med 3 meter overlængde, således ledningerne kan føres ubrudt til nærmeste samling. Ledningerne skal afleveres med en tydelig mærkning om, hvordan automatikken og udpasningstrykket skal monteres. Signalerne mellem adgangskontrolanlægget og dørautomatikken skal være potentialefrie signaler. Rørføring: Der etableres rørføring fra dørfals til et let tilgængeligt område over dør / loft, denne rørføring etableres af anden entreprenør, således ledningsføringen til kortlæseren og magnetkontakten kan etableres uden synlige forbindelser. Rørføringen skal består af 1 stk. 16 mm rør, fremført i hver side af dørhullet. Placering: ADK-anlægget installeres som et centralt styret anlæg med kortlæsere placeret ved: Døre i facaden, der anvendes som adgangsvej til Kolding Sygehus. Døre der giver adgang til medicinrum. Døre til områder, hvor adgangen for besøgende ønskes begrænset. Elevatorstolen, således nogle etager kun må benyttes med adgangskort. Kortlæsernes placering er vist på ADK tegningerne og projekteres iht. disse. Afsætning af den enkelte kortlæser skal foretages i overensstemmelse tekniske standarter for Kolding Sygehus. Styreenheder: Styreenhederne placeres i teknikrum på Kolding sygehus, i teknikrummende er der etableret 230V og netværksstik for opkobling. Alle signaler fra dørene skal tilbage til styreenhederne, således det er let at kommunikation med CTS, ABA, ITV og AIA anlæg på et senere tidspunkt. Side 12 af 19.

13 Styreenhederne skal være forberedt for montering af indgang- og udgangskort, således denne kommunikationsudveksling kan etableres, hvis det ønskes af Kolding sygehus. Styreenhederne skal være nødstrømsforsynet, således at kortlæsernes normale funktion opretholdes i mindst 3 timer ved forsyningssvigt. Energiforsyningen, såvel den primære som nødstrømsforsyningen, til alle adgangskontrolanlæggets enheder skal kontinuert overvåges, og der skal afgives fejlsignal, såfremt spændingen fra en eller flere af forsyningerne afviger fra den nominelle spænding. Sidst men ikke mindst i bygningsbeskrivelsen A48 Pds stik ved alle døre? KUN ved Styreenheden Tak Alarm Transmission: Anlægget skal være forberedt på at skulle kunne transmittere signaler til ejerens overvågnings enhed. Funktionsafprøvning / test: 100 % kontrol. Bemærkning: Al dokumentation skal afleveres 10 dage før aflevering. Side 13 af 19.

14 64.6 Adgangskontrolanlæg Emne: Dørautomatik Automatikken skal fastgøres i karmen og med finér bag resten af automatikken. Tilslutning af el afsluttes i en arbejdsafbryder, som nøgleafbryder. Monteres under loft over automatikken. Automatikken monteres med 2 stk. snoretræk eller 2 stk. albuekontakter. Der skal være aflastning i loft mod mekanisk beskyttelse af snoren. Snoren skal udføres som: Rød snor fra kontakt over loft til skilt under loft. Snor fra skilt beskyttes af PVC rør og ender i sort knap. Funktionsafprøvning / test: Bemærkning: Mærkning: Afbryder mærkes med nummer på el-tavle og gruppe. Snoretræk eller albuekontakt mærkes med skilt med teksten: Døråbner Side 14 af 19.

15 64.7 Tyverisikringsanlæg Emne: Automatiske Indbrudsalarmanlæg Lokaler, der indeholder tyvetækkelige genstande (fladskærme, projektorer m.v.), og som ligger i selvstændige bygninger uden opsyn, tyverisikres. Herudover skal det i hver enkelt projekt checkes med Teknisk Afdeling, om der skal udføres sikringsanlæg. Tyverialarmanlægget består af følgende: Centraludstyr, der indeholder strømforsyning og akkumulator Senderudstyr til kontrolcentral Åbningskontakt for start af indgangstid Elektronisk sirene Et antal rumdetektorer Betjeningspanel, som placeres ved indgangsdør Sabotagesikret nøgleboks (kan evt. være fælles for flere anlæg) Anlægget installeres efter gældende regler og med forsikringsgodkendte komponenter. Sikringen kan opdeles i områder, hvor det er brugerkoden, som bestemmer hvilke områder en medarbejder kan komme i. Centraludstyret indeholder en log, som viser på hvilket tidspunkt og af hvem, anlægget betjenes. Anlægget bør tilsluttes kontrolcentral, der behandler signalerne ud fra en aftalt forholdsordre. Tilslutning til kontrolcentral kræver analog telefonlinie (kan være et lokalnr.). Når kontrolcentralen modtager alarmsignal, arbejder den ud fra en aftalt forholdsordre, hvor der kan sendes alarmpatrulje til stedet. Alarmpatruljen handler på vegne sygehuset og forlader ikke området, før det aftalte sikkerhedsniveau er genetableret. Områder der tyverisikres forsynes med skilte, der angiver at bygningen er tyverisikret. Funktionsafprøvning / test: 100 % test af autoriseret firma og aflevering af dokumentation. Bemærkning: Al dokumentation skal afleveres 10 dage før aflevering. Side 15 af 19.

16 Brandsikringsanlæg Emne: Brandsikring Anlægget skal være DBI godkendt. Placering af betjeningspanel samt udvendig flash og nøgleboks aftales med brandmyndigheden. Opbygning og funktion: ABA-anlægget skal inden aflevering godkendes af akkrediteret inspektionsselskab. Centraludstyr og strømforsyning inkl. batteribackup dimensioneres for minimum 20 % udvidelse. Strømforsyning og batterikapacitet dimensioneres for min. 72 timers nøddrift af det fuldt udbyggede centraludstyr. Ved centraludstyr opsættes og monteres et aflåseligt skab indeholdende: Telefon, nøgle for ABAbrandskab og 230 V stikkontakt for service (alm. lysgruppe - ikke samme gruppe som ABA-central). ABA-centralen skal indgå i netværk og redundant funktion med eksisterende centraler ved Kolding Sygehus. Det skal være muligt i systemets konfiguration samt i betjeningsenhedens menu at etablere tidsbestemt frakobling af alle systemkomponenter, herunder styringer. Det skal være muligt at overføre unikke og entydige forvarsels-, alarm-, og fejlmeddelelser fra alle detektorer og alarmtryk til kaldeanlæg. Al nødvendigt interfaceudstyr og software samt indlæggelse af alarmtekst skal være indeholdt i tilbuddet. ABA-central skal som minimum indeholde relæudgang for 1 stk. ventilationsstop samt 3 stk. relæudgange for CTS-anlæg. Installation: Alle kabler for ABA-anlæg med undtagelse af 230 V forsyning skal være røde. Kommunikationskabler mellem centralenheder skal udføres med dobbelt loop i henhold til DBI forskrift 232 kapitel 625. Endvidere etableres hardwire forbindelse mellem centralenheder for fejlsikker alarmafgivelse i henhold til EN 54-2 stk. 13.4, 13.6 og Detektorsløjfer udføres som klasse 1 installation med isolatorer for minimum hver 32 detektorer/ brandalarmtryk således, at en eventuel kortslutning eller brud på sløjfe maksimalt medfører fejl på 32 enheder. Orienteringsplaner: Der skal leveres 2 sæt orienteringsplaner indbagt i plastlaminat med faneblade placeret ved betjeningsudstyr + 1 sæt afleveres i Teknisk Afdeling indsat i ringbind. Herudover skal orienteringsplaner afleveres i digital form i AutoCad DWG format til byggeledelsen. ABA anlægget skal tilsluttes det lokale netværk på Kolding eller Fredericia sygehus, således at alarmer præsenteres på det eksisterende alarmpanel i information samt der kan foretages frakobling på detektorniveau på betjeningspanelet i Teknisk Afdeling. Alarmoverførsel: Anlægget udføres med alarmoverførsel til slukningsberedskab via alarmnettet. Detektorer: Alle detektorer skal være interaktive, analoge, adressérbare og indehold egen micro-processor. Røgdetektorer skal automatisk kompensere for tilsmudsning og give fejlalarm, når grænseværdi for tilsmudsning er nået. Brandalarmtryk: Brandalarmtryk skal være adressérbare og med kapslingsklasse i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen. Tryk placeres med underkant 1,50 m over færdigt gulv. Alle brandalarmtryk leveres med beskyttelsesglas (vippelæg). Alarmer præsenteres fra ABA central på tableau ved vagt- og betjeningspersonale på den pågældende afdeling. Alarmer skal videreføres, hvis det er muligt, til kaldeanlæg og nursefinder. Side 16 af 19.

17 Alarmgivere: Akustiske alarmgivere må kun anvendes, hvis det udtrykkeligt er krævet af brandinspektøren (For at undgå panik og generende støj ved fejlalarm). Akustiske alarmgivere udføres i planforsænket installation. Installation til alarmgivere skal udføres iht. Brandteknisk Vejledning nr. 24 med brandsikkert kabel godkendt efter IEC 331. Centraludstyrets signaludgange for varsling skal overvåges for brud og kortslutning med endeled (EOL). Optisk signalgiver: Optisk signalgiver (flashlight) må kun anvendes, hvis det udtrykkeligt er krævet af brandinspektøren (For at undgå panik og generende støj ved fejlalarm). På bygningsfacade ved indgangsvej til ABA-betjeningsudstyr opsættes rødt flash med kapslingsklasse IP 67. Flash skal mærkes med tydeligt rødt resopalskilt med hvid tekst "BRAND". Endelig placering aftales med stedlig brandmyndighed. ABDL-døre: Styring af ABDL-døre er integreret i ABA-anlæg. Udløsning af fasthold for ABDL-døre, herunder fejl og frakobling af tilhørende detektorer, må kun aktivere den enkelte ABDL-dør. Eksterne 24 V forsyninger til ABDL-døre skal fejlovervåges af ABA-anlæg. Funktion og installation af ABDL-styring skal minimum overholde DBI forskrift 231. Ved ABDL-døre opsættes udløsertryk mærket "DØRLUKNING" i udgave Fuga eller OPUS. Endelig type og farve aftales med byggeledelse. Dørpumper med magnetisk fasthold leveres under anden entreprise. ABDL-styringer skal forsynes fra egen gruppe. Ikke lysgruppe. Anlægsnummer oplyses af Teknisk Afdeling. Nummeret påføres centralen med Dymo e.l. Der skal fremsendes standardattest til den aktuelle brandmyndighed som dokumentation for korrekt installeret anlæg. Kopi fremsendes til Teknisk Afdeling. Nøgleboks: På bygningsfacade ved indgangsvej til ABA-betjeningsudstyr opsættes godkendt nøgleboks, med mindre andet er krævet af stedlig brandmyndighed. Endelig placering aftales med stedlig brandmyndighed. Betjeningsudstyr: Betjeningsudstyr placeres ved hovedadgangsvej til bygning. Endelig placering aftales med stedlig brandmyndighed. Ved betjeningsudstyr opsættes skab for brandorienteringsplaner. Skabet skal tydeligt mærkes "ORIENTERINGSPLANER" på rødt skilt med hvid tekst. Driftsdokumentation: Ved ABA-betjeningsudstyr placeres. 2 sæt orienteringsplaner Kortfattet betjeningsvejledning og driftsinstruktion for ABA-anlægget til brug for brandvæsenet Detaljeret betjeningsvejledning og driftsinstruktion (herunder serviceforskrifter) for ABA-anlæg. Drifts- og fejljournal for ABA-anlæg Uddannelse: Der skal i tilbud medtages omkostninger til uddannelse af anlægsejers driftsansvarlige person(er) i henhold til DBI forskrift nr. 5. Uddannelse og udstedelse af kursusbevis skal være afsluttet inden afleveringsforretning. Servicekontrakt: I tilbud angives pris for lovpligtig servicekontrakt i henhold til DBI forskrift nr Servicekontrakten skal gælde i 5 år efter afleveringsforretningen og skal være uopsigelig fra entreprenørens side. Servicekontrakt skal prissættes for 5 år i tilbudslisten. Servicekontrakt indgår i den samlede vurdering af tilbuddet. I tilfælde af brand skal der i berørte områder afgives signal til: ADK- og automatiske døre i flugtveje. CTS-anlægget for stop af ventilationsanlæg. Funktionsafprøvning / test: Side 17 af 19.

18 Alle alarmpunkter afprøves ved idriftsættelse. Bemærkning: Al dokumentation skal afleveres 10 dage før aflevering. Side 18 af 19.

19 Brandsikringsanlæg Emne: Brandventilation Centralen placeres i nærmeste teknikrum. Ved fejl eller anlæg udløst skal der afgives der signal til CTS-anlægget. Anlægget opmærkes iht. Kolding eller Fredericia sygehusets system. Komplet dokumentation indeholdende servicemanual, betjeningsvejledning, kabeldiagram, tavlediagram, beregning af åbningslængde og motorkraft, stykliste og datablade udleveres til Teknisk Afdeling. Funktion: Ved detektering eller fejl på en detektor eller brandtryk, skal der sendes alarmering og tekstbesked til Ascom Dect telefoner med adresse/placering på detektoren/brandtryk, nøjagtig som eksisterende Siemens brandanlæg. Alle informationer fra ABA anlægget skal ligeledes vises på eksisterende Siemens hovedcentral placeret i blok 1, reception og alle informationer fra ABA anlægget skal også vises på eksisterende etage tableauer. Funktionsafprøvning / test: 100 % test af alle funktioner og dokumentation. Bemærkning: Al dokumentation skal afleveres 10 dage før aflevering Side 19 af 19.

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 10 - bips nr. 64 Svagstrøm 12. udgave

Tekniske standarder Afsnit 10 - bips nr. 64 Svagstrøm 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L S V E N D B O R G S Y G E H U S Afsnit 10 - bips nr. 64 Svagstrøm 12. udgave 18. december 2015 Indholdsfortegnelse 64.11 Optagetanlæg... 2 64.12

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2015.04.20 Indholdsfortegnelse 64.21 IT-Infrastruktur...3 64.21.1 Indledning... 3 64.21.2 Generelle principper... 3 64.21.3 Installation/udførelse... 3 64.21.4

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. nr Dataanlæg. Revision:

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. nr Dataanlæg. Revision: Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2019.02.27 Indholdsfortegnelse 64.21 IT-Infrastruktur... 3 64.21.1 Indledning... 3 64.21.2 Generelle principper... 3 64.21.3 Installation/udførelse... 3 64.21.4

Læs mere

Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk.

Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk. Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk. Indledning Denne kravspecifikation beskriver, hvorledes eksisterende eller nye krydsfelter skal etableres eller udvides i Region Syddanmark. Retningslinjerne

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med

Læs mere

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Gældende for Risø Campus Indhold Materiale Valg:... 3 Centraludstyr:... 3 Branddetektorer:... 4 Alarmtryk:... 4 O-Planer:...

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk

Læs mere

Sfb nr. 65 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 65 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 65 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 65.0 Sikring... 2 Emne: 65.11 Automatiske Indbrudsalarmanlæg... 2

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn IT-Staben DATO Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivning: Leverancen skal udføres i nøje overensstemmelse med såvel nationale regler som EU regler

Læs mere

Retningslinjer for IP-netværk

Retningslinjer for IP-netværk Informationskategori Retningslinjer for IP-netværk Januar 2015 Version 0.93 Side 1 Revisionshistorik Version Dato Ansvarlig Bemærkning (udkast, endelig, godk.) 0.9 30. december 2014 JJ Udkast 0.91 28.

Læs mere

Cat5 UTP 1 Giga 125mHz

Cat5 UTP 1 Giga 125mHz Cat5 UTP 1 Giga 125mHz Uskærmet cat. 5e, 19" patchpaneler incl. RJ45 stik Halogenfri R305886 Patchpanel UTP Cat.5e 1he 16xRJ45 57 07028 00601 8 Lager 825,00 R305118 Patchpanel UTP Cat.5e 1he 24xRJ45 (snap

Læs mere

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen:

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: NOTAT IT-center Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66 13 13 72 E-mail it.bmf@odense.dk Standard krav ved ny kabling i Odense kommune Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: Leverancen

Læs mere

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen:

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: NOTAT IT-center Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66 13 13 72 E-mail it.bmf@odense.dk Standard krav ved ny kabling i Odense kommune Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: Leverancen

Læs mere

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Juni 2016 Version 1.1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Anlægget... 3 3.0 Supplerende vilkår... 4 4.0 Anlægsdrift... 7 5.0 Misligholdelse...

Læs mere

Sfb nr. 64 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 64 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 64 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 64.0 Kommunikation og information... 3 Emne: 64.11 Telefon, fastnet...

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 12 - Bips nr. 65 Signalanlæg 12. udgave

Tekniske standarder Afsnit 12 - Bips nr. 65 Signalanlæg 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L S V E N D B O R G S Y G E H U S Afsnit 12-12. udgave 18. december 2015 Indholdsfortegnelse 65.11 Telefon, fastnet... 2 65.12 Telefon, trådløs...

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Afsnit 10 Teknisk standard Svagstrøm. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 10 Teknisk standard Svagstrøm. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 10 Teknisk standard Svagstrøm Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 64.11 Optagetanlæg... 3 64.12 Ringeanlæg... 4 64.21 It-Infrastruktur... 5 64.211 Kabling... 6 64.212

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål

BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål Brand-Rex Use Only BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål De følgende sider indeholder 43 spørgsmål med i alt 46 point, der dækker de afsnit i dette kursus. Læs hvert spørgsmål grundigt, da nogle spørgsmål

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 1.9 12. september 2012 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

Fredensborg Kommune. Passiv Infrastruktur

Fredensborg Kommune. Passiv Infrastruktur Fredensborg Kommune Passiv Infrastruktur Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 5 1.1. Gyldighedsområde... 5 1.2. Ejerskab... 5 2. Byggeprojekter generelt... 6 2.1.

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 03:

RETTELSESBLAD NR. 03: Rettelsesblad nr. 03 af 03.11.2014 Side 1 af 6 RETTELSESBLAD NR. 03: GENERELT: ALLE : Jf. Udbudsbrev skal tro og loveerklæring udfyldes. Erklæringen er oplagt på box under pkt. 2.3 Dokumenter FÆLLESBETINGELSER:

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 6.1 El-arbejder Kap.-side : 3.1-1 6.1.1. Generelle bestemmelser 6.1.1.1 Grundlag. Lys- og kraftinstallationer udføres for 3 x 400/230 V vekselstrøm. De omtalte installationer udføres i nøje overensstemmelse

Læs mere

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK. SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 1.3. DRIFTSFORHOLD Placering: Indendørs Udendørs DS/EN 60 439-2 Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG) Stationær Flytbar DS/EN

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Installationskanal. indebærer betydeligt mindre dimensioner, hurtig installation og stor fleksibilitet installation.

Installationskanal. indebærer betydeligt mindre dimensioner, hurtig installation og stor fleksibilitet installation. Installationskanal MAXCOMBI MAXCOMBI er baseret på 45 mm systemet og har et komplet sortiment af installation komponenter. Kanal systemet giver hurtig installation af både stærk og svage strøm. Systemet

Læs mere

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6 F El-arbejde For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.450, Basisbeskrivelse el Der skal udføres

Læs mere

Standardkrav ved ny kabling i Odense Kommune

Standardkrav ved ny kabling i Odense Kommune Standardkrav ved ny kabling i Odense Kommune Version 6, - juni 2017 Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivning Leverancen skal udføres i nøje overensstemmelse med såvel nationale regler som EU

Læs mere

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0.1 Generelt Installationsunit Gas-El-ventilation skal styres af et trykafprøvningssystem (installationsunit) med elektrisk frakobling, gasdetektering, frakobling

Læs mere

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016 UDCIT Østergade 48, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 98 88 Kabling af bygninger Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. Juni 2016 Version 2.0

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. Juni 2016 Version 2.0 Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby Juni 2016 Version 2.0 2016 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk www.dtu.dk Forord Nærværende

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard for styretavler Gældende fra: 18. September 2015 Campus Service DTU Nils Koppels Allé DTU, Bygning 413 DK-2800 Kgs. Lyngby Lyngby Tlf +45

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni Installation af fiberbredbånd Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler Fiberbredbånd TV Telefoni Hvad sker der nu? Tak for din bestilling af fiberbredbånd. Vi glæder os

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 10 - bips nr. 64 Svagstrøm 14. udgave

Tekniske standarder Afsnit 10 - bips nr. 64 Svagstrøm 14. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L S V E N D B O R G S Y G E H U S Afsnit 10 - bips nr. 64 Svagstrøm 14. udgave 08. januar 2018 Indholdsfortegnelse 64.11 Optagetanlæg... 2 64.12 Ringeanlæg...

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 2.2 1. august 2013 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF 05.03.2012 Rettelsesbrev 1 Preben Rolighed Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION Motorvejen: M10 Køge bugt motorvejen, København

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser Væg racks Micro racks Gulv racks PC Væg racks PC Gulv racks Server racks Udnyt AM-Rack vores Din foretrukne erfaring leverandør til

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR IT & NETVÆRK

RETNINGSLINJER FOR IT & NETVÆRK RETNINGSLINJER FOR IT & NETVÆRK VEJLE Udarbejdet KOMMUNE af Rune - IT DRIFT Johannesen, & SUPPORT IT Drift og Support 01 REV.: 12-04-2018 V1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Sfb nr. 68 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 68 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 68 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 68.0 Person- og materialetransport... 2 Emne: 68.1 Persontransport...

Læs mere

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig.

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig. Turbovex Decentral ventilation med varmegenvinding TX 3000 er et nyudviklet koncept for luftskifte I værksteder, industrihaller og lagerbygninger etc. Ventilationsaggregatet monteres gennem taget med kun

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

G_18_Grænsefladeskema for entreprenører Kolding Sygehus

G_18_Grænsefladeskema for entreprenører Kolding Sygehus Grænseflader for automatik og tekniske instaler. Dato: 15.09.2014 Bilag til rbejdsbeskrivelser Rev.: 1.01 ktivitet Systemkonfiguration med hovedcentral, netværk og undercentraler O B ut. I DK 1.02 1.03

Læs mere

Tera Cat7A 10 giga 1000 mhz

Tera Cat7A 10 giga 1000 mhz Tera Cat7A 10 giga 1000 mhz Patchpaneler LKD9A90 2201 0000 LKD9A90 2202 0000 LKD9A90 2201 0000 24 ports Megaline 1HE patchpanel Lys Grå Lager 295,00 LKD9A90 2202 0000 24 ports Megaline 1HE patchpanel Sort

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur Henvisning For at undgå en manipulation af kompaktalarmeringen, skal produktet opsættes mindst 3 meter oppe. Vær også opmærksom på gældende lokale bestemmelser for udendørs sirener. I nogle europæiske

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken Generelt: Udbudsbetingelser, sikkerhedsstillelse: Præcisering: Hvis den samlede entreprisesum

Læs mere

FDR - Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler. Halton FDR. Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler

FDR - Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler. Halton FDR. Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler Halton FDR Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = EI 60 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse EI 120 (ho, io) S Brandtestet

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

PDS System. Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Fyldt Patchpanel. eller Keystone konnector + Tomt Patchpanel

PDS System. Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Fyldt Patchpanel. eller Keystone konnector + Tomt Patchpanel PDS System Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Vælg patchpanel 24 ports eller 48 ports Vælg patchkabler Fyldt Patchpanel eller Keystone konnector Tomt Patchpanel Vælg inst. kabel 45mm

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT BRANDALARMANLÆG

INSPEKTIONSRAPPORT BRANDALARMANLÆG INSPEKTIONSRAPPORT BRANDALARMANLÆG - Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31, 8541 Skødstrup Sag: IB03530 Inspektion udført: 07. november 2018 Inspektion udført af: Johnny Brejnebjerg Pedersen Udstedt:

Læs mere

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk LK LexCom Vælg det rigtige datanetværk Dansk produceret kvalitet LK LexCom er en dansk produceret data-netværksløsning med fokus på høj kvalitet. Uanset kravene til netværksydeevne og applikationsvalg,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg

Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg Finn Westergaard FW@midtconsult.dk tlf: 51 39 75 38 1 Copenhagen Towers Fisketorvet Jyske Bank Boxen Side 2 La Tour i Århus Campus Lillebælt Boliger

Læs mere

Elektrikere. Lokal undervisningsplan. Erhvervsskolerne Aars. Strøm, styring og IT. Side 1 af 8

Elektrikere. Lokal undervisningsplan. Erhvervsskolerne Aars. Strøm, styring og IT. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:... 6 EVALUERING:... 7 Side 3 af 8 Lovgrundlag:

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

7.4.1 Drift-jord til UPS-anlæg 1 sum kr 0

7.4.1 Drift-jord til UPS-anlæg 1 sum kr 0 1 af 5 EL-installationer EL-installationer Pos. Beskrivelse Antal Enhed Enhedspris Samlet pris 7.1 Stikledning 7.1.1 Ny stikledning 60 meter kr 0 7.2 Hovedledninger 7.2.1 Hovedledning til undertavle for

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5 Sagsnr. 1-23-4-101-11-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det nye Universitetshospital, Aarhus

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester

Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester El.nr. 63 98 931 021 Generelt...3 Kendetegn...3 Beskrivelse...5 Pretest...5 Længde...6 Tone...6 Coax...6 Setup...7 Spænding Beskyttelse...7 Betjening

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES

Læs mere