NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen:"

Transkript

1 NOTAT IT-center Flakhaven Odense C Tlf Standard krav ved ny kabling i Odense kommune Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: Leverancen skal udføres i nøje overensstemmelse med såvel nationale regler som EU regler på området - dvs.: - i henhold til AB92 eller - Fællesbetingelser gældende for Totalinteprise ABT 93 - Stærkstrømsbekendtgørelsen - Elektriske installationer Afsnit 6. - Stærkstrømsbekendtgørelsen Lavspændingstavler ds/en Anvisning nr. 31 fra Dansk Brandteknisk Institut. Brandtætning af gennemføringer for installationer.. - EMC-direktivet. - Fællesregulativet. - Bygningsreglementet af 1995 (BR95). - Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 15. December 1993 om indretning af byggepladser og lign. - DlFs norm for svagstrømsinstallation DS Basisbeskrivelse for elarbejder juli 1996 udgivet af FRI og ELFO. - Alle på stedet af offentlige myndigheder givne love, regulativer eller bestemmelser, der tager sigte på anlæg af omhandlende art. - De for projektet udfærdigede tegninger, antal i henhold til tegningsfortegnelsen. - Den for projektet udfærdigede tidsplan. - Tilsynets anvisninger. - Evt. rettelsesblade DATO 24 april 2008 REF. BEH JOURNAL NR. Formelle krav til kabelsystemets fysiske egenskaber: Kabelsystem skal kunne anvendes til multimedie (data, tele og video). Kabelsystemet skal kunne anvendes til datatransmission efter alle vedtagede og kommede internationale standarder og markedsstandarder for datakommunikation, herunder nævnes: 1/7

2 - l0base-tx (IEEE 802.3, 1S ) - l00base-tx (IEEE 802 3u) - l000base-tx (IEEE 802.3ab) - ATM (25/100/155/622 Mbps) - COD! (ANSI X.3T9 5 TPPMD) Krav til kabler, patchpaneler og vægstik: Struktureret kabling, kabelsystem: Leverandøren skal vedlægge en beskrivelse af det tilbudte kablingssystem (kabler og stik) mht. overholdte standarder, kvalitet, certificering, type mv. samt brochurer. Struktureret kabling, horisontal: Horisontal kabling skal være uskærmet 4 pars, parsnoet cat 6 standard. Der kan bruges low-smoke zero halogen kabler. Max længde på de enkelte kabler 90 m. Kabelfabrikantens krav til krumningsradius under installation og i fast installation skal overholdes. Kabelfabrikantens krav til til optvistning af kablet skal overholdes. Kabelfabrikantens anbefalinger til minimums afstand mellem stærkstrømkabler og PDS skal overholdes. Struktureret kabling, patchpaneler: I krydsfeltet termineres alle horisontale kabler i RJ45 stik i faste 24/48 hullers patchpaneler. Ud for hver hulrække påmonteres pathckabelholdere. Struktureret kabling, patchkabler: Patchkabler skal være af samme fabrikat som kabelsystemet. Struktureret kabling, udtag: På plantegningerne over bygningen er den ønskede placering af hvert stik indtegnet. Ved alle stik termineres alle dropkabler i dataudtag med modular jackstik konnektor passende til kabelsystemet. Der beregnes mindst 1 dobbelt PDS stik pr arbejdssted eller 1 stik pr. hver 6 m2. Dokumentation, opmærkning: Mærkningen omfatter entydig nummerering af alle stik med label på vægstik og i krydsfelter efter gældende dokumemtationsstandard. Standarden er beskrevet efterfølgende for struktureret kabling. truktureret kabling, opmærkning af vægstik: Følgende 11 karakters kode anvendes til opmærkning af vægstik: Karakter nr. I, 2 og 3 Krydsfeltnurnmer, feks XAO Karakter nr. 4 altid - (bindestreg). Karakter nr. 5, 6 og 7 fortløbende stiknummer i krydsfelt startende med 1. hul i øverste venstre hjørne i øverste patchpanel. Karakter nr. 8 altid / (slash). Karakter nr. 9, 10 og 11 stiknummer i krydsfelt for nederste udtag i vægstik. 2/7

3 Eksempel: XA0-001/002 XA0 er krydsfeltet er øverste stik i det dobbelte vægstik / 002 er det nederste stik i vægstikket. Stikkene går til rackskab XA0 hul nr 1 og 2 øverst i patchpanelet. Struktureret kabling, opmærkning af patchpaneler: Huller i patchpaneler i krydstfelter opmærkes med fortløbende stiknumre startende med 1. hul i øverste venstre hjørne, 001, 002, 003, 004. Struktureret kabling, opmærkning af rackskab: Rackskabet mærkes på forsiden med teksten DATA/TELE og krydsfeltets nr. med minimum 50 mm. høje Dymo skilte Leverandør af kabelsystem, anbefaling: Systimax Gigaspeed cat. 6 CLASS E eller tilsvarende LK/3M kabelsystem. Test af kabelsystemet: Der skal afleveres samlet målerapport for samtlige stik. Alle lederpar i alle stik gennenmåles med LAN-tester (Fluke DSP-4000 eller HP Wirescope) i henhold til kommende Kategori 6/Class E standarder op til 250 MHz med anvendelse af kabelproducentens produktspecifikke moduler/kabler. Der udføres som minimum level III test af: - Wiremap (pin-forbindelser). - Length (kabellængde). - Attenuation (dæmpning). - Resistance (modstand). - Impedance (impedans). - Capacitance (kapacitet). - NEXT. - PSNEXT. - Attenuation-to-Crosstalk Ratio, ACR (signal/støjforhold). - ELFEXT. - PSELFEXT. - Propagation Delay. - Delay Skew. - Return Loss. I testapparatet indtastes data med korrekt lokation samt tilsvarende nummerering, som der anvendes til mærkning af vægstik, således at måleresultaterne er entydigt identificerbare. Detaljerede måleresultater overføres fra tester til pc og afleveres i elektronisk form (som databasefil)eller som papirudskrift. I databasen må kun forefindes ét godkendt (passed) måleresultat pr stik. Alle målinger foretages med instrumenter, der er (dokumenteret godkendt) kalibreret umiddelbart inden målingerne skal foretages. Alle tests udføres efter stripsning og montering af aflastning af kabler. Struktureret kabling, certificering: 3/7

4 Den samlede kabelinstallation skal certificeres anmærkningsfrit af producenten med 20 års komponent-, reservedels-, EMC-, funktions- og applikationsgaranti svarende til det certifikat som Lucent udsteder til deres AT&T Systimax SCS kabelsystem. Indholdet af det certifikat, der kan udstedes som garanti for installationens funktionsduelighed med henblik på systemsupport, materiale- og applikationsgaranti, beskrives og vedlægges leveranceheskrivelsen. Dokumentation, materiale. Senest 5 arbejdsdage inden aflevering afleveres dokumentation i 3 stk. A4 ringbind til byggeledelsen med følgende indhold: Den af byggeledelsen udleverede tegning med indtegnede ændringer til den oprindelige tegning. Oplysninger om krydsfelt (antal patchpaneler og stik). Målerapporter for kobber- og fiberkablingen (1 papireksemplar med summarisk udskrift med én linie pr. stik indeholdende stiknummer, passed, længde, dato samt databiade med angivelse af hvilke standarder testen overholder inkl, udskrift af måleapparatets opsætning.tekniske beskrivelser af samtlige leverede komponenter. Installationsvejledninger. Forskrifter for fejllokalisering og retning. Forskrifter for drift og vedligehold. Certifikat for hele kabelinstaliationen fremsendes senest 3 måneder efter aflevering. Krydsfelter, placering. Ved nybygning og eller ombygning skal krydsfelter pgr. Af støj, placeres I specielt indrettede og støjdæmpede rum feks teknikrum, kopirum som kan aflukkes eller andre rum hvor folk ikke opholder sig til daglig. Krydsfelter må ikke placeres i kontormiljøer og gangareal. Krydsfelter, switch bestykning. (Internt notat) Alle nyopstillede krydsfelter skal bestykkes med mindst 1 cisco switch af typen 2950 eller en switch med tilsvarende egenskaber. Det giver mulighed for IP telefoni, Odense frie internet, administrative net samt det pædagoiskenet i samme krydsfelt. Krydsfelter som er bestykket med i Cityman switch er undtaget. Krydsfelter IP telefoni Krydsfelter med IP telefoni skal indeholde switche med power over ethernet. Forbindelser mellem Krydsfelter: Forbindelser fra hovedkrydsfeltet skal udføres som fiberkabling, multimode eller singlemode afhængig af afstand mellem krydsfelter. Krydsfelter, jording Hvert krydsfelt jordes seperat til etageplansjordplint, hver etage forbindes seperat til bygningens jordplint. 4/7

5 Forbindelser mellem den indendørs pds installation og udstyr placeret i friluft: Forbindelser mellem et krydsfelt eller et pds stik placeret indendørs til udstyr placeret udendørs skal udføres som fiberkabling, multimode eller singlemode afhængig af afstanden Multimode 50/125my og 62,5/125my -100Mb op til 2000m - Gb op til m Singlemode til størreafstande og højere hastigheder. Fiberkabling, Kabler Der skal anvendes fiberkabler med 12 ledere, ialt 6 par hvis ikke andet oplyses. Fiberkabling, patchpanel Fiberkabling afsluttes/konnekteres i fiberpatchpanel monteret med SC-konnektorer i krydsfeltet. Dæmpning ved en konnektering skal være mindre end 0,3 db. Alle fiberledere konnekteres i begge ender. Fiberkabling, udførelse Fiberkabling trækkes i henhold til fabrikantens foreskrifter for: Bøjningsradius Montage Aflastning mv. I hvert krydsfelt skal der hænges en sløjfe på 2 m. Fiberkabling, lagt i jord. Fiberen skal være beregnet til at lægge i jord, desuden skal al fiber i jord lægges i rør. Fiberkabling, test Alle konnekterede fiberledere skal testes, tabsmålingen skal være mindre end 3 db i hele fiberens længde uanset antallet af samlinger. Der skal testes følgende i begge retninger: Optisk effekt Insertion loss Længde Propagation delay Alle målinger foretages med af fabrikanten godkendte instrumenter, der kalibreres umiddelsbart før målingen feks FLUKE. 5/7

6 Fiberkabling, certificering Kablingen skal certificeres Elinstallationer - IT strøm, 230v til lys mv. Ved et hvert dobbelt PDS stik ved en arbejdsplads skal der samtidig opsættes 2 edbstikkontakter og 2 stk 230v stikkontakter til lys mv Elinstallationer, lynstrømsbeskyttelse: Der etableres lynstrømsbeskyttelse i bygningens hovedtavle. Lynstrømsbeskyttelsen består af Desitek type Dehnhloc/3 og Dehngab B eller nyere udstyr efter fabrikantens anbefaling.monteres efter fabrikantens anvisning. I eksisterende tavler monteres udstyret i egen kapsling. Elinstallationer, Overspændingsafledning: EDB grupper monteres med overspændingsafledning af typen Deanguard og Deangab i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger, eller nyere udstyr efter fabrikantens anbefaling. Elinstallationer, ved TT jording. Eksisterende jording checkes således, at den samlede overgangsmodstand er mindre end 2 ohm, ellers suppleres med jordspyd, og der foretages potentialudligning med 50 mm2 cu. Ny jording foretages som TT jording med jordspyd på selve installationen. Elinstallationer, ved nulling. Henvises til forsyningsselskabet. Kablingsteamet. Kablingsteamet vil følge op på om kablingsopgaven er udført i overensstemmelse med kablingsnotatet og udbudsmaterialet, med henblik på overtagelse af installationen. Priser ved ekstraarbejder. Ved tilbudsgivning skal tilbudet indeholde pris på udvidelse af installationen med ekstra arbejdspladser herefter kaldet en station, en station bestykkes som følgende: 1 dobbelt PDSstik 2 230v IT stikkontakter 2 230v stikkontakter til lys mv. Derudover skal prisen omfatte ekstra føringsveje, sikringsgrupper, patchpaneler opmærkning mv. Sidst rettet d. 24 april 2008 Venlig hilsen 6/7

7 Bent Henriksen Infrastruktur Direkte tlf /7

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn IT-Staben DATO Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivning: Leverancen skal udføres i nøje overensstemmelse med såvel nationale regler som EU regler

Læs mere

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016 UDCIT Østergade 48, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 98 88 Kabling af bygninger Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 2.2 1. august 2013 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 1.9 12. september 2012 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

Dansk Salg. Marketing

Dansk Salg. Marketing LK LexCom Håndbog Dansk Salg Henrik Müller Jensen Salgschef Mobil: 28 99 14 49 henrik.muller-jensen@lk.dk Per Eriksen Teknisk salgskonsulent Vest Mobil: 24 27 68 38 per.eriksen@lk.dk Erik Nyberg Teknisk

Læs mere

Actassi systemoversigt

Actassi systemoversigt Actassi Håndbog 2 Indhold Actassi systemoversigt Actasse netværk det sikre valg... 6 Vælg den rigtige løsning... 7 Strukturerede fordelingsnet... 9 Materialekategori... 11 Actassi Cat. 5/Cat. 6/Cat. 6A

Læs mere

Indhold. Fibersystemer. Actassi systemoversigt. Actassi Cat.5e, Cat.6, Cat.6A kobberstystemer. Rack & tilbehør. Farvemærkning og opmærkning

Indhold. Fibersystemer. Actassi systemoversigt. Actassi Cat.5e, Cat.6, Cat.6A kobberstystemer. Rack & tilbehør. Farvemærkning og opmærkning Actassi Håndbog Schneider-Electrics fabrik i Ringsted lagde lokaler til, da el-teknikere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark kæmpede om titlen som den hurtigste montør af datakonnektoren Actassi S1.

Læs mere

Designmanual for struktureret kabling

Designmanual for struktureret kabling Designmanual for struktureret kabling Generel beskrivelse for Silkeborg Kommunes ejendomme Version 1.1 03/03 2014 Brian Oxholm Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg www.silkeborgkommune.dk S i d e 1

Læs mere

Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber

Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber Indholdsfortegnelse 1. Giga-Lan kabelsystem... 4 1.1 Hvad er et struktureret kabelsystem?... 4 1.2 Kategorier...

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Indhold. Fleksibel underholdning for den moderne familie 2. Let at ændre udtagenes funktion 26. Mærkning 27. Opbygning af LK IHC Net 6

Indhold. Fleksibel underholdning for den moderne familie 2. Let at ændre udtagenes funktion 26. Mærkning 27. Opbygning af LK IHC Net 6 LK Håndbog Indhold Fleksibel underholdning for den moderne familie 2 Let at ændre udtagenes funktion 26 Opbygning af LK 6 Mærkning 27 LK Alt hvad der behøves til et multimedienetværk 8 Afprøvning og certificering

Læs mere

Fleksibel underholdning for den moderne familie 4

Fleksibel underholdning for den moderne familie 4 LK IHC Net håndbog 2 Indhold Fleksibel underholdning for den moderne familie 4 Opbygning af LK IHC Net 8 Alt hvad der behøves til et multimedienetværk 12 Montering af IHC Net konnektoren 22 Montage i dobbelt

Læs mere

Projektering af it kabling,

Projektering af it kabling, Projektering af it kabling, en praktisk anvendelse af DS/EN 50174-2:2009 November 2011 Indledning: Dette dokument henvender sig til alle rådgivende ingeniører, eller andre, som beskæftiger sig med beskrivelser,

Læs mere

Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier

Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier AFO-Aftalen for fællesantenneområdet Februar 2012 Revision af de af det daværende Telestyrelsen i december 1998 udgivne vejledende tekniske retningslinier.

Læs mere

Tekniske kravspecifikationer Åbent Biblioteker

Tekniske kravspecifikationer Åbent Biblioteker Tekniske kravspecifikationer Åbent Biblioteker 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Kravspecifikation til Åbent Bibliotek...3 2.0 Biblioteksløsnings beskrivelse...3 3.0 Biblioteksløsningen...4 4.0 Adgangskontrol

Læs mere

LexCom. Vælg det rigtige datanetværk

LexCom. Vælg det rigtige datanetværk LexCom Vælg det rigtige datanetværk 2 Indhold En kvalitetsløsning............................... 4 Patchpaneler, powerpaneler, patch- og kabelholder...... 5 Fiberpatchpaneler og telepatchpanel.................

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S Vejledning for elinstallatører om tilslutning mv. gældende for DONG Energy Eldistribution A/S Ændret den 25.08.2015 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde... 3 Definitioner og ejerforhold...

Læs mere

Udlejningskatalog for måle-, test og inspektionsløsninger

Udlejningskatalog for måle-, test og inspektionsløsninger Bestil online eller ring til en af vores afdelinger... Udlejningskatalog for måle-, test og inspektionsløsninger I samarbejde med Velkommen til Garant Udlejnings måle- & testudstyrskatalog Korrekt måling

Læs mere

AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer

AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer Version 1.1 Udgivet 11. december 2009 Indhold 0. Versioner... 3 1. Forord... 4 2. Baggrund... 4 3. Afgrænsning... 4 4. Anbefalinger vedrørende anlægsopbygning....

Læs mere

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup FÆLLES- BETINGELSER For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed GLOSTRUP HOSPITAL Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup Udarbejdet dec. 2010/MR Revideret: juni 2013/MR 1. ALMEN ORIENTERING... 4 1.1. Byggeriets

Læs mere

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * *

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * * sks1a11: alle virksomhedstyper: Krydsreference Virksomhedstype/SKS-krav Virksomhedstype Autoriserede er ejer/direktør Autoriserede er ikke ejer/direktør 1.1 1.2 1.3 2.2 2.3 SKS-krav 1. Ledelsens og den

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.18 VVS-installationer 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere