Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. Juni 2016 Version 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. Juni 2016 Version 2.0"

Transkript

1 Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby Juni 2016 Version 2.0

2 2016 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail:

3 Forord Nærværende netværksstandard er udarbejdet som en projekteringsmanual og kravspecifikation for nye og udvidelse af eksisterende netværksinstallationer. Standarden er udarbejdet med henblik på at opnå en høj grad af ensartethed og kvalitet i forbindelse med DTU Lyngbys IT-netværk, tekniske netværk (BMS) samt telenetværk. Målgruppen for standarden er bygherre, rådgivende ingeniører, entreprenører samt elinstallatører. Der findes flere DTU standarder som vedrører elinstallationer. Derfor henvises til Overordnet standard for el-installationer for et overblik. DTU standarder kan downloades her: Herudover findes der for nogle institutter på DTU særlige regler, som entreprenørener skal gøre sig bekendt med. DTU, juni 2016 Allan Egetoft Sektionsleder, CAS EL, DTU Lyngby Mail: Gældende for DTU-Lyngby

4 Indhold 1. Gyldighedsområde Definitioner Dokumentation Grundlag Opbygning af netværket på DTU-Lyngby Generelt Materialer Opmærkning Test af fiber- og kobberkabling Nybyg og totalrenoveringer Generelt Materialer Udførelse Udvidelser og mindre ombygninger Generelt Materialer Udførelse Bilag A Skabelon for patch panel oversigt Revisionshistorik

5 1. Gyldighedsområde Nærværende dokument er gældende ved nybyg, totalrenoveringer, mindre ombygninger samt udvidelser på det eksisterende IT-netværk, tekniske netværk (BMS) og telenetværk på DTU Lyngby. Netværket defineres i denne sammenhæng for al netværksinstallation fra og med hovedkrydsfelterne (backbone imellem hovedkrydsfelterne inklusiv), til og med PDS-udtag i bygningerne. Aktivt udstyr er ikke omfattet. Se nedenstående diagram over den hierarkiske opbygning over DTU Lyngby standarder, samt placering af denne standard i hierarkiet. DTU-standarder BMS Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus BIM-IKT... Tavlestandard Netværksstandard Standard Brandteknik... 5

6 2. Definitioner CAS-El El-afdelingen i Campus Service AIT IT-afdelingen 6

7 3. Dokumentation Ved ethvert arbejder, skal dokumentationen for det udførte arbejde i form af: som udført tegninger, diagrammer, målerapporter, CE overensstemmelseserklæring m.v., i det omfang det er relevant for det udførte arbejde, godkendes af CAS-El inden fremsendelse af slutfaktura. CAS El forbeholder sig ret til at tilbageholde et passende beløb indtil dokumentationen for arbejder foreligger. Dokumentationen skal afleveres i fil-formater iht. IKT-aftaler ved store projekter. Ved mindre ændringer i eksisterende installationer, hvor der ikke findes IKT-aftale, afleveres dokumentation som minimum som rødrettede planer og diagrammer til CAS El. Særligt for krydsfelter skal følgende dokumentation leveres: Datablade for leverede komponenter med typenummer og fabrikat Komponentliste med nummerering af komponenter Patch panel oversigt (se bilag A) Udskrift af konfiguration og systemopsætning af alle krydsfelt komponenter som switche, routere etc. Det skal fremgå tydeligt af dokumentationen hvem krydsfelt entreprenøren er. For alle standardkomponenter leveres dokumentation som pdf dokumenter. Alle udfyldte lister leveres som Excel dokument. 7

8 4. Grundlag Følgende normer og standarder skal efterleves for IT-kabling: DS/EN serien Informationsteknologi Generiske kablingssystemer. DS/EN50174-serien Informationsteknologi Kablingsinstallation. DS/EN Afprøvning af installerede kabler. DS/EN Anvendelse af potentialudligning og jording i bygninger med informationsteknologiudstyr. ISO/IEC 1801 klasse EA, Generic cabling for customer premises Særlige bestemmelser, som vil være nævnt i respektive afsnit i denne standard. Best Practice dokumenter eller vejledninger: KASER, projektering af IT-kabling, en praktisk anvendelse af EN

9 5. Opbygning af netværket på DTU-Lyngby På DTU Lyngby findes der tre overordnede netværk: IT-netværket (DTU net) Tekniske netværk (BMS) Telenetværket På backboneniveau er IT-netværket og det tekniske netværk fælles. Opdelingen finder sted i hovedkrydsfelterne og i bygningshovedkrydsfelterne. Se illustrationen nedenfor. 6 stk. PDS-kabler 2 sal Underkrydsfelt X Der behøver kun være to underkrydsfelter pr. etage, hvis det påkræves pga. 90 meter reglet Underkrydsfelt X 6 stk. PDS-kabler + 10 par (cikulære 9) 6 stk. PDS-kabler + 10 par (cikulære 9) 1 sal Underkrydsfelt X Underkrydsfelt X 6 stk. PDS-kabler + 10 par (cikulære 9) 6 stk. PDS-kabler + 10 par (cikulære 9) Bygningshovedkrydsfelt BX Stuen Singlemode fiber 48 leder / 24 par Underkrydsfelt X Bygningsbackbone Singlemode fiber leder/ par Backbone Telekabel 50 pars 50x2x0,6mm2 (cikulære 9) Kælder/Tunnel Backbone Kælder Hovedkrydsfelt - HX Campus netværk Hovedkrydsfelt - HX Campus netværk Evt. redundant forbindelse til andet HX. Aftales med AIT. Telekrydsfelt Nærmerste anvises af AIT BMS krydsfelt TX Der etableres som udgangspunkt kun et BMS krydsfelt i bygningen. Hvis afstanden til fjerneste BMS komponent overstiger 90 meter, etableres et nyt BMS krydsfelt med størst muligt dækningsområde. Figur 1 - Principiel opbygning af netværket på DTU Lyngby Campus. Hovedkrydsfelterne (HX) i kælderen er indbydes forbundet med en fiberbackbone som er ført rundt i tunnelsystemet, både som en ringforbindelse og med supplerende krydsende forbindelser. Fra hovedkrydsfelterne (HX) afgrenes der til bygningshovedkrydsfelter (BX) via en bygningsbackbone. Derudover afgrenes der fra bygningshovedkrydsfelterne til BMS-krydsfelter (TX). 9

10 Som det fremgår af Figur 1 har bygningshovedkrydsfelter i nogle tilfælde tilgange fra to hovedkrydsfelter som for at opnå redundans. Fra bygningshovedkrydsfelterne afgrenes til underkrydsfelter (X) i samme bygning. I eksisterende standardbygninger på 100 m er der som udgangspunkt etableret to IT-krydsfelter pr. etage som illustreret på Figur 1. PDS-udtag forsynes fra nærmeste bygningshovedkrydsfelt eller underkrydsfelt. I forbindelse med alle arbejdsstationer er der som minimum udført to PDS-udtag per arbejdsplads. Som udgangspunkt er denne kobberkabling minimum Cat6 A /Class E a. 10

11 6. Generelt Eventuelle afvigelser for krav i de efterfølgende kapitler skal være godkendt i form af dispensation udsted fra CAS-El. 6.1 Materialer Generelt for materialevalg gælder at det skal være anerkendte fabrikater, hvor det må forventes at der vil være en høj tilgængelighed af reservedele, over så lang en tidsperiode som muligt. Som udgangspunkt skal der være minimum 20 års produkt- og systemgaranti på det samlede netværk. Generelt for alle opgaver, skal i starten defineres MICE-miljøklassificering iht. EN mht. valg af kabling Fiber Alle nye backbonekabler skal være singlemodekabler, der skal efterleve ITU G.654D og/eller G.657A1 og/eller G.655. Der skal som udgangspunkt være minimum 48 ledere i fiberkabel for backbone og bygningsbackbone kabling fordelt i tubes af 12 ledere i hver tube. Konnektorer skal som udgangspunkt være LC, og enkelte skal være vinklet, dog skal det afklares med CAS-AIT ved hver opgave. Mellem hovedkrydsfelter og bygningshovedfelter skal der anvendes singlemodekabler med LZRHkappe som bygningsbackbone kabling IT-Krydsfelter IT-Krydsfelter skal som udgangspunkt opbygges som et enkelt rackskab. Rackskabe skal som minimumskrav opfylde: Dimensioner 2000 mm i højden, 1200 mm dybden og 800 bredden. Sokkel skal være justerbar. Der skal være 19 ophængning. Selvbæreramme. Der skal være 42 højdeenheder (HE). Lodret kabelmanagement i siderne. Sider skal være demonterbare. Frontlågen skal minimum være perforeret 65 % for ventilation, og huller må have en maksimal størrelse på 3 mm i diameter og med aflåselige låger med 5-stift RUKO-system. Toppladen skal være perforeret for ventilation. Muligheder for indførelse af kabler i toppen og bunden af rackskabet. Der skal være lodret jordingsstrip i fuld højde. Der skal minimum være 2 stk. 16 ampere powerpanel, med separat tilslutning for A- og B- forsyninger. 11

12 Nedenstående er disponering af bygningshovedkrydsfelt (BX) og underkrydsfelter (X) der består af ét rackskab med 42 højdeenheder. Ved flere rackskabe skal opbygning aftales næremere med CAS-EL Figur 2 - Standardopbygning af hhv. bygningshovedkrydsfelt og underkrydsfelt. 12

13 6.1.3 Tekniske netværk Krydsfelter (BMS) Tekniske netværk-krydsfelter (TX) skal som udgangspunkt opbygges som et enkelt rackskab. Rackskabe skal som minimumskrav opfylde: Sokkel skal være justerbar. Der skal være 19 ophængning. Selvbæreramme. Lodret kabelmanagement i siderne. Sider skal være demonterbare. Frontlågen skal minimum være perforeret 65 % for ventilation, og huller må have en maksimal størrelse på 3 mm i diameter og med aflåselige låger med 5-stift RUKO-system. Toppladen skal være perforeret for ventilation. Muligheder for indførelse af kabler i toppen og bunden af rackskabet. Der skal være lodret jordingsstrip i fuld højde. Der skal minimum være 2 stk. 16 ampere powerpanel, med separat tilslutning for A- og B- forsyninger. UPS-forsynes. Standardopbygning af tekniske netværk-krydsfelter: Figur 3 - Standardopbygning af tekniske netværk-krydsfelt. For detaljer og eksempel vedrørende Rackskuffen vist med blå på Figur 3, se Figur 4. 13

14 Figur 4 - detaljer og eksempel vedrørende Rackskuffen vist med blå på Figur 3. 14

15 6.1.4 PDS-kabling Som udgangspunkt skal kobberkabling være en Cat 6E A / Class E A 10Gbit/s. Den skal som minimum overholde segregation classification c iht. EN , tabel 3. Kappen på kablerne skal være PVC- og halogenfri (LSZH). Konnektering for data skal være af typen RJ45/8, hvor alle 8 ledere skal konnekteres ifølge T568-A (RJ45/8). Der må ikke leveres RJ45/4-stik Føringsveje I forbindelse med dimensionering af føringsveje skal det sikres, at krav jf. EN overholdes. Alle brandtætninger skal være M&K-godkendte. FTTx (blæserør) er p.t. ikke en IT-kablingsmetode, der anvendes eller etableres på DTU. Hvis der opstår ønsker herom, skal dette afklares med CAS EL og AIT. 6.2 Opmærkning Krydsfelter Opmærkning af krydsfelter skal ske med resopalskilt i øverste venstre hjørne af frontlågen. Højde 30 mm. Skrifthøjde 15 mm. Krydsfelter skal have et unikt nr. med bygnings, BXz, TXz, eller Xz nr. hvor z = rumnummer hvor krydsfeltet er placeret. F.eks. B206-BX012 eller B206-X040 HX = hovedkrydsfelt i tunnel (Campusbackbone) BXz = bygningshovedkrydsfelt (bygningsnetværk, z = rumnummer) TXz = teknisk krydsfelt (BMS) (z = rumnummer) Xz = Underkrydsfelt (z = rumnummer) Ved flere krydsfelter af samme type i samme rum anvendes et løbenummer ( osv.) F. eks. B229-X

16 6.2.2 Indvendig komponent opmærkning i krydsfelter Krydsfelt komponenter opmærkes med varmebestandig label, hvid med sort tekst, i passende størrelse med læsbar tekst. Syntaks for komponentnavngivning: Komponenttype-Løbnummer. Komponenttype Løbenummer Eksempel: SW Eksempel: 01 Opmærkningen for ovenstående eksempel ville således være SW-01 Nedenstående oversigt over komponenttyper: Switch SW Netværks switch Router RT Netværksrouter Automation Server AS Bygnings automationsserver Recorder RC Netværks rekorder Failover recorder FR Netværks failover rekorder Patch panel PP Patchpanel Panel stik PS Patchpanel stik 16

17 6.2.3 Opmærkning af PDS-udtag PDS-udtag opmærkes som. Eksempel 1: X /090 (Underkrydsfelt i rum 040 Patchpanel nummer 3 udtager nummer 089 og 090). Eksempel 2: BX /024 (Bygningshovedkrydsfelt BX i rum 013 Patchpanelnummer 1 udtag nummer 023 og 024). Teksten kan stå på en eller to linjer. X / 090 BX / 024 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 Figur 5 - Eksempler på opmærkning af PDS-udtag. 6.3 Test af fiber- og kobberkabling Det skal afklares med CAS EL for den enkelte opgave, hvorvidt entreprenøren og dennes personale skal være certificeret og kunne forevise dokumentation herfor. Som udgangspunkt skal der være certificering. Der skal udføres fuld kontrol af alle forbindelser, både fiber og kobber. Som dokumentation for kontrol/test afleveres en rapport for hvert krydsfelt. Det samlede IT-kablingsnetværk inkl. fibernetværket skal testes jf. specifikationerne og overholde standarderne EN50173 og EN50346 for fiberkabler. Alle målingerne kobber som fiber - skal udføres professionelt af personale med relevant uddannelse, erfaring samt efteruddannelse. Testudstyr skal være iht. EN , Class III. Der skal på instrumentet være påført kalibreringsdato samt firma og person, som har udført kalibreringen. På fiberkabler skal OTDR-måling udføres på alle fiberledere og afleveres sammen med den øvrige dokumentation. Som udgangspunkt må der maksimalt være 1dB dæmpning på fiberen, og 0,5 db på konnektortyper. Samling på fiberkabler accepteres ikke som udgangspunkt. Evt. fravigelse skal godkendes af CAS-El. 17

18 Alle instrumenter og komponenter, der anvendes ved OTDR-målingerne, skal være kalibreret inden for maksimum 12 måneder inden anvendelse. Der skal på instrumentet være påført kalibreringsdato samt firma og person, som har udført kalibreringen. Lyskilder og udgangsmåler skal være kalibreret mod en international reference jf. IEC inden for maksimum 12 måneder før brug. Efterprøvningsmåling med OTDR skal udføres på alle installerede kabler i det omfang, der er beskrevet Der skal som minimum måles følgende parametre: Lokalisering af enden af fiberen vha. fault locate Måling af end-to-end dæmpning Lokalisering samt måling af splidsninger og defekter Lokaliseringer samt målinger af refleksioner fra splidsninger og konnektorer Beregning af ORL (optical return loss) OTDR-målingerne skal udføres efter IEC samt EN Testrapporter og anden installationsdokumentation udføres iht. fabrikantens forskrifter. Inden aflevering skal der foretages en funktionsafprøvning af de leverede kabelarbejder. 18

19 7. Nybyg og totalrenoveringer 7.1 Generelt I forbindelse med nybyg og totalrenoveringer skal der altid etableres IT-netværkskabling til alle arbejdspladser. Minimum et dobbelt PDS-udtag pr. arbejdsplads, og fire dobbelte PDS-udtag i print- og kopirum og et dobbelt PDS-udtag i gangarealer pr. 20m, samt til Wi-Fi/Acces points. Fra det tekniske netværk opsættes et dobbelt PDS-udtag ved hvert overvågningskamera, hver adgangskontroller, ved hver tyverisikringskontroller, ved hver brandcentral og ved hver styretavle. 7.2 Materialer Der henvises til det generelle afsnit for materialer Fiber Backbonekabling i bygningerne kan udføres med prætermineret fiber med MPO-konnektorer, hvorpå den monteres i kassetter med LC-konnektorer. Dette skal afklares i de første faser med CAS-EL. 7.3 Udførelse IT-kabling og IT-udstyr skal kunne udvides uden forringelse af brugbarheden. Dermed skal nyt udstyr kunne installeres uden forringelse, når dette installeres. Der skal ift. fremtidig anvendelse være tilstrækkelig kapacitet til både kablet og trådløs opkobling for alle typer af IT, kommunikation og bygningsautomatik. Udførelse af backbone og bygningsbackbone skal følge de principper som angivet i afsnit og vist på Figur 1. I nye bygninger placeres så få krydsfelter som muligt, under hensyntagen til at PDS-kabling maksimalt må være 90 m. I forbindelse med nybyg eller total renoveringer skal der etableres aflåselige krydsfeltrum, hvor der er plads til 1 eller flere rackskabe. For alle krydsfelter skal der være et serviceareal på 1200 mm iht. standard (EN ) fra 2 sider af hvert rack. Dvs. foran rack og på siden skal der være serviceareal. Krydsfelt med 1 rack Krydsfelt med 2 racks Krydfelt Krydfelt Front Serviceareal 1200mm fra rack, dens fulde bredde Serviceareal 1200mm fra rack, dens fulde bredde Rack 1 Front Rack 2 Front Serviceareal 1200mm fra rack, dens fulde bredde Serviceareal 1200mm fra rack, dens fulde bredde Serviceareal 1200mm fra racks, dens fulde bredde 19

20 19 ophængningsramme skal minimum være tilbagetrukket 120 mm i forhold til bagsiden af frontlågen. Krydsfelter disponeres/indrettes iht. bilag 3 i forhold til placering af fiberpatchpaneler(odf-er), PDSpatchpaneler og aktivt udstyr. Der skal være minimum 1000 mm plads i dybden til aktivt udstyr. Alle kabler, som kommer ind i krydsfelterne, skal aflastes forsvarligt. Kabler ordnes, så de ligger pænt i bundter, og således at bundterne ikke optager plads eller er i vejen for det aktive udstyr, samt at der er fri luftpassage for køling af det aktive udstyr i racks. I forbindelse med PDS-kabler skal de bundtes op pr. patchpanel, således at disse kan demonteres og udtages separat. Bøjningsradius for fiberkabler såvel som PDS-kabler skal overholde leverandørens forskrifter. Figur 6 - Eksempel på korrekt føring og aflastning af PDS-kabler i IT-rack. I alle nye krydsfeltrum skal der forberedes for køling. 20

21 7.3.1 Føringsveje I forbindelse med nye bygninger eller totalrenoveringer skal der disponeres separate føringsveje til ITkabling, enten som deciderede separate føringsveje eller som separate spor i en føringsvej. Bemærk, der er krav om, at AV-installation udføres i separat føringsvej eller spor, ligesom IT-kabling. Separat føringsveje for IT-kabling Separate spor i føringsveje IT-kabling PDS, & Fiber Lavspændings inst. 0,4kV Maskine inst. (CTS/BMS) Svagstrøms inst. Lavspændings inst. 0,4kV Maskine inst. (CTS/BMS) AVinst. AVinst. Svagstrøms inst. IT-kabling PDS, & Fiber Det er et krav, at PDS-kabling skal have en minimum segregation classification c, som er iht. EN , tabel 3. Eventuelle afvigeler fra dette må kun ske i samråd med AIT. Føringsveje til IT-kabling skal projekteres og planlægges ud fra, at der er minimum 25 % udvidelseskapacitet. Installeret IT-kabler 375 mm Udvidelseplads Min.125 mm Eksempel - 500mm kabelbakke for IT-kabling Dog skal der altid i hovedføringsveje være minimum 100 mm plads til fremtidige udvidelser, uanset ovenstående. I forbindelse med brandtætning skal anbefaling fra EN A, pkt , følges, dvs. ved brandtætning for IT-kabling skal det være muligt at udvide installationen uden destruktive indgreb. 21

22 8. Udvidelser og mindre ombygninger 8.1 Generelt I forbindelse med ombygninger og renoveringer skal der foretages overvejelser og dokumentation heraf i relation til EN Materialer Der henvises til det generelle afsnit for materialer. I særlige tilfælde og efter aftale med CAS EL accepteres anvendelse af eksisterende kategori PDSkabling. Dette gælder kun ved mindre ombygninger/udvidelser. 8.3 Udførelse Ved ombygninger skal, som ved nybyg, som standard udføres et dobbelt PDS-udtag pr. arbejdsplads, samt fire i print- og kopirum, og i gangarealer pr. 20m. Fra det tekniske netværk opsættes et dobbelt PDS-udtag ved hvert overvågningskamera, hver adgangskontroller, ved hver tyverisikringskontroller, ved hver brandcentral og ved hver styretavle. I forbindelse med udvidelser på eksisterende installationer skal eksisterende principper i den pågældende bygning som udgangspunkt følges. Dog skal stik ikke farveopmærkes, selvom eksisterende stik er farvemærkede. Generelt accepteres det, at der anvendes eksisterende kategori for PDS-kabler ved mindre udvidelser. Der er dog krav om, at PDS-kabler er minimum kategori Cat 5e/Class D. Dette skal dog accepteres af CAS EL skriftligt i hvert tilfælde. 22

23 Bilag A Skabelon for patch panel oversigt X-felt: Patch Panel Nr.: Port Stik ID IP adresse Subnet Gateway Kommentar Nr.:

24 Patch Panel Nr.: Port Stik ID IP adresse Subnet Gateway Kommentar Nr.:

25 Revisionshistorik Revision Dato Afsnit Ændring 1.0 Maj Juni Rettelse til diagram for principiel opbygning af netværket. 25

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. April 2017 Version 4.0

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. April 2017 Version 4.0 Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby April 2017 Version 4.0 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk www.dtu.dk Forord Nærværende

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

Fredensborg Kommune. Passiv Infrastruktur

Fredensborg Kommune. Passiv Infrastruktur Fredensborg Kommune Passiv Infrastruktur Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 5 1.1. Gyldighedsområde... 5 1.2. Ejerskab... 5 2. Byggeprojekter generelt... 6 2.1.

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2015.04.20 Indholdsfortegnelse 64.21 IT-Infrastruktur...3 64.21.1 Indledning... 3 64.21.2 Generelle principper... 3 64.21.3 Installation/udførelse... 3 64.21.4

Læs mere

Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk.

Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk. Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk. Indledning Denne kravspecifikation beskriver, hvorledes eksisterende eller nye krydsfelter skal etableres eller udvides i Region Syddanmark. Retningslinjerne

Læs mere

Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0

Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0 Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk

Læs mere

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 2016 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail:

Læs mere

Cat5 UTP 1 Giga 125mHz

Cat5 UTP 1 Giga 125mHz Cat5 UTP 1 Giga 125mHz Uskærmet cat. 5e, 19" patchpaneler incl. RJ45 stik Halogenfri R305886 Patchpanel UTP Cat.5e 1he 16xRJ45 57 07028 00601 8 Lager 825,00 R305118 Patchpanel UTP Cat.5e 1he 24xRJ45 (snap

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard for styretavler Gældende fra: 18. September 2015 Campus Service DTU Nils Koppels Allé DTU, Bygning 413 DK-2800 Kgs. Lyngby Lyngby Tlf +45

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard for fieldbus Gældende fra: 12. Juni 2014 Campus Service DTU Nils Koppels Allé DTU, Bygning 413 DK-2800 Kgs. Lyngby Lyngby Tlf +45 45 25 25

Læs mere

Overordnet standard for sikrings-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for sikrings-installationer. Maj 2017 Version 1.0

Overordnet standard for sikrings-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for sikrings-installationer. Maj 2017 Version 1.0 Overordnet standard for sikrings-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for sikrings-installationer. Maj 2017 Version 1.0 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409,

Læs mere

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn IT-Staben DATO Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivning: Leverancen skal udføres i nøje overensstemmelse med såvel nationale regler som EU regler

Læs mere

PDS System. Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Fyldt Patchpanel. eller Keystone konnector + Tomt Patchpanel

PDS System. Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Fyldt Patchpanel. eller Keystone konnector + Tomt Patchpanel PDS System Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Vælg patchpanel 24 ports eller 48 ports Vælg patchkabler Fyldt Patchpanel eller Keystone konnector Tomt Patchpanel Vælg inst. kabel 45mm

Læs mere

Designmanual for struktureret kabling

Designmanual for struktureret kabling Designmanual for struktureret kabling Generel beskrivelse for Silkeborg Kommunes ejendomme Version 1.1 03/03 2014 Brian Oxholm Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg www.silkeborgkommune.dk S i d e 1

Læs mere

BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål

BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål Brand-Rex Use Only BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål De følgende sider indeholder 43 spørgsmål med i alt 46 point, der dækker de afsnit i dette kursus. Læs hvert spørgsmål grundigt, da nogle spørgsmål

Læs mere

Retningslinjer for IP-netværk

Retningslinjer for IP-netværk Informationskategori Retningslinjer for IP-netværk Januar 2015 Version 0.93 Side 1 Revisionshistorik Version Dato Ansvarlig Bemærkning (udkast, endelig, godk.) 0.9 30. december 2014 JJ Udkast 0.91 28.

Læs mere

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen:

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: NOTAT IT-center Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66 13 13 72 E-mail it.bmf@odense.dk Standard krav ved ny kabling i Odense kommune Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: Leverancen

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5 Sagsnr. 1-23-4-101-11-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det nye Universitetshospital, Aarhus

Læs mere

Designmanual for struktureret kabling

Designmanual for struktureret kabling Designmanual for struktureret kabling Generel beskrivelse for Silkeborg kommunes ejendomme Version 1.0 29/10 2013 Brian Oxholm Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg www.silkeborgkommune.dk S i d e 1

Læs mere

Tera Cat7A 10 giga 1000 mhz

Tera Cat7A 10 giga 1000 mhz Tera Cat7A 10 giga 1000 mhz Patchpaneler LKD9A90 2201 0000 LKD9A90 2202 0000 LKD9A90 2201 0000 24 ports Megaline 1HE patchpanel Lys Grå Lager 295,00 LKD9A90 2202 0000 24 ports Megaline 1HE patchpanel Sort

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE030 Kommunikation og netværk

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE030 Kommunikation og netværk Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE030 Kommunikation og netværk Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for

Læs mere

Ring til os på 4716 2224 eller e-mail: freenet@freenet-danmark.dk Alle priser er ex. moms og afgifter. Der tages forbehold for ændringer.

Ring til os på 4716 2224 eller e-mail: freenet@freenet-danmark.dk Alle priser er ex. moms og afgifter. Der tages forbehold for ændringer. - 89 Stor fleksibilitet med Leoni s 2000 MHz kobber netværk. Monteringen i 19 paneler er med samme tæthed som normale konnektorer 2000 MHz netværks kabel med basis modul vælg selv konnektering til: 40

Læs mere

LK LexCom. Office Line. Rackskabe til ethvert formål

LK LexCom. Office Line. Rackskabe til ethvert formål LK LexCom Office Line Rackskabe til ethvert formål Lauritz Knudsen Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon 44 20 70 00 www.lk.dk 000 Lauritz Knudsen 01.2007 Et bredt program som giver mange muligheder

Læs mere

Optical Distribution Frame

Optical Distribution Frame Optical Distribution Frame Effektiv løsning - Modul opbygget - Ekstrem høj fiber tæthed - Let og hurtig udvidelse Stabil og driftsikker - 40mm bøjningsradius på alt - Hurtigt overblik - Opmærkning - Let

Læs mere

STANDARD FOR BACNET DEVICE ID OG DEVICE NAME

STANDARD FOR BACNET DEVICE ID OG DEVICE NAME STANDARD FOR BACNET DEVICE ID OG DEVICE NAME Ansvarlig: TOPL Side 1 af 6 STANDARD FOR BACNET DEVICE ID OG DEVICE NAME Gældende fra 03. november 2015 Version 2.5 TOPL Indhold Forord... 3 Definitioner...

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk Fremtidens standard ligger i huldækket Indstøbningsboks til huldæk 100% ny installationsstandard Udviklingen af moderne konstruktionsteknikker betyder, at vi skal være på forkant, når det gælder installationsstandarder.

Læs mere

UDDannelSeSMUlIGHeDer

UDDannelSeSMUlIGHeDer UDDannelSeSMUlIGHeDer Uddannelsesmuligheder Dette afsnit indeholder en beskrivelse af nogle af de kurser som jeg afholder. Tage listen som et udgangspunkt, da alle kurser tilrettes til det behov som du

Læs mere

Kobber til arbejdsplads

Kobber til arbejdsplads Fiber i lokalnet Fiber i lokalnet Når der laves lokalnetværk i dag udlægges der rigtig meget fiber, typisk mellem krydsfelter, enten i samme bygning, eller i forskellige bygninger. Det vil sige, at man

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni Installation af fiberbredbånd Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler Fiberbredbånd TV Telefoni Hvad sker der nu? Tak for din bestilling af fiberbredbånd. Vi glæder os

Læs mere

1. Repetitionsopgaver. 2. Teoriopgave 1. 3. Teoriopgave 2. 4. Projektopgave. 5. Dokumentationsmateriale

1. Repetitionsopgaver. 2. Teoriopgave 1. 3. Teoriopgave 2. 4. Projektopgave. 5. Dokumentationsmateriale 1. Repetitionsopgaver 2. Teoriopgave 1 3. Teoriopgave 2 4. Projektopgave 5. Dokumentationsmateriale Repetionsopgaver til fiber projektering Opgave 1. Hvilke krav stiller ISO 11801 til kabeldæmpning for

Læs mere

FIber konnekter typer

FIber konnekter typer FIber konnekter typer Fiber konnekter typer Der findes mange typer af konnekter i omløb, men efterhånden er der ved at tegne sig et billede. Den mest populære i fortiden var ST typen, en bajonetkonnekter,

Læs mere

1. Repetitionsopgaver. 2. Teoriopgave Teoriopgave Projektopgave. 5. Dokumentationsmateriale

1. Repetitionsopgaver. 2. Teoriopgave Teoriopgave Projektopgave. 5. Dokumentationsmateriale 1. Repetitionsopgaver 2. Teoriopgave 1 3. Teoriopgave 2 4. Projektopgave 5. Dokumentationsmateriale Repetionsopgaver til Fiber infrastruktur Opgave 1. Hvad menes med begreberne Micro- og Macrobending?

Læs mere

Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber

Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber Indholdsfortegnelse 1. Giga-Lan kabelsystem... 4 1.1 Hvad er et struktureret kabelsystem?... 4 1.2 Kategorier...

Læs mere

Tekniske standarder OUH-EMC installationskrav Bilag 4 12. udgave

Tekniske standarder OUH-EMC installationskrav Bilag 4 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L S V E N D B O R G S Y G E H U S Bilag 4 12. udgave 18. december 2015 Bilag 4_ EMC installationskrav - 12. udgave.doc Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Rigtigt tilbehør fuldender din installation...

Rigtigt tilbehør fuldender din installation... Kabel management: Det er nødvendigt at vælge et system for håndtering af kabler og med tanke for overlængde på kablerne. Få inspiration til både vertikal og horisontal føring. Powerpaneler: Trenden er

Læs mere

Fiber produkter. Freenet Danmark leverer

Fiber produkter. Freenet Danmark leverer Fiber produkter Freenet Danmark leverer DRAKA Fiberkabler Optix Fiberkabler Konnektorer Patchpaneler Vægudtag Splidse kassetter Pigtails Patchkabler ODF kabinetter - 37 Fiberkabler inden eller udendørs

Læs mere

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Gældende for Risø Campus Indhold Materiale Valg:... 3 Centraludstyr:... 3 Branddetektorer:... 4 Alarmtryk:... 4 O-Planer:...

Læs mere

Postkasseanlæg i Topkvalitet. Planmonteret anlæg

Postkasseanlæg i Topkvalitet. Planmonteret anlæg Planmonteret anlæg Planmonteret anlæg Et planmonteret anlæg er både en elegant og pladsbesparende løsning hvor hele anlægget er indbygget i muren. Funktion HA VA Planmonteret anlæg kan leveres med hhv.

Læs mere

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Januar 2016 Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Kabler & stik. Alt i kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Find os på coferrodetail.dk og prøv vores kabelguide

Kabler & stik. Alt i kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Find os på coferrodetail.dk og prøv vores kabelguide er en division i Coferro A/S, der har eget lager i Herlev, og kan levere fra dag til dag, hvis varerne er på lager. Med vores erfaring og faglige viden er vi i dag veletablerede på det danske marked. Ud

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk LK LexCom Vælg det rigtige datanetværk Dansk produceret kvalitet LK LexCom er en dansk produceret data-netværksløsning med fokus på høj kvalitet. Uanset kravene til netværksydeevne og applikationsvalg,

Læs mere

Produktbeskrivelse. IT information AUH køkkenprojekt Projekterings information. Per Melgaard, Dennis Hedegaard, Helene Petersen.

Produktbeskrivelse. IT information AUH køkkenprojekt Projekterings information. Per Melgaard, Dennis Hedegaard, Helene Petersen. Produktbeskrivelse Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som tidligere er

Læs mere

Multirack. CUBIC-Conitec A/S Platanvænget 14 DK-8990 Faarup Denmark Tel +45 8645 2700 Fax +45 8645 2909 E-mail: info@cubic-conitec.

Multirack. CUBIC-Conitec A/S Platanvænget 14 DK-8990 Faarup Denmark Tel +45 8645 2700 Fax +45 8645 2909 E-mail: info@cubic-conitec. Multirack Multirack NEXT STEP bygger på ideen om, at kvalitet og kreative tanker i samspil med innovativt design åbner for en uendelig række kombinationer. Resultatet fører til mere æstetiske, sikre og

Læs mere

Sikkerhedsbelysning standard DTU Lyngby Campus Gældende for Sikkerhedsbelysning. April 2017 Version 1

Sikkerhedsbelysning standard DTU Lyngby Campus Gældende for Sikkerhedsbelysning. April 2017 Version 1 Sikkerhedsbelysning standard DTU Lyngby Campus Gældende for Sikkerhedsbelysning. April 2017 Version 1 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Modelleverancespecifikation

Modelleverancespecifikation Indledning Kataloget indeholder for de beskrevne objekter en side med nedenstående informationer. En side vil i nogle tilfælde omhandle en konkret bygningsdel (ét objekt), mens det i andre tilfælde vil

Læs mere

Find os på mercodan.dk og prøv vores kabelguide. Kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Alt i kabler & stik

Find os på mercodan.dk og prøv vores kabelguide. Kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Alt i kabler & stik Find os på mercodan.dk og prøv vores kabelguide Kabler & stik Data Strøm A/V Tilbehør Alt i kabler & stik Data Den bedste præstation og kvalitet til dit netværk KAT 6/5E UTP Patch kabler 2 x RJ45 konnektorer

Læs mere

Standard for strømafbrydelser Gældende for el. December 2015 Version 1.0

Standard for strømafbrydelser Gældende for el. December 2015 Version 1.0 Gældende for el. December 2015 Version 1.0 2015 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Nils Koppels Allé, Bygning 413, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk www.dtu.dk Forord Nærværende standard er

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Jordingsanlæg ETS-50-08-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24397/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

INSTALLATØR KATALOG. Installationskabler Gummikabler Forlængerkabel CEE PTSH PTH kabler

INSTALLATØR KATALOG. Installationskabler Gummikabler Forlængerkabel CEE PTSH PTH kabler COFERRO INSTALLATØR KATALOG Installationskabler Gummikabler Forlængerkabel CEE PTSH PTH kabler Gulv rackskabe Væg rackskabe Rack og tilbehør Patchkabler Siemon Datakabler Aluminiumskabler Securi flame

Læs mere

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Juni 2016 Version 1.1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Anlægget... 3 3.0 Supplerende vilkår... 4 4.0 Anlægsdrift... 7 5.0 Misligholdelse...

Læs mere

NetKey -kabelsystem. besøg www.panduit.com/netkey

NetKey -kabelsystem. besøg www.panduit.com/netkey NetKey -kabelsystem besøg www.panduit.com/netkey NetKey -kabelsystem NetKey -kobber og fiber-kabelsystem udgør en komplet kabelinfrastrukturløsning i overensstemmelse med standarderne til tale-, data-

Læs mere

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser.

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser. Kap 801 Kapitel 801.11 Gyldighedsområde Disse særlige bestemmelser gælder for installationer i og til en enkelte bolig eller for installationer der tilhører en enkelt bolig og som forsynes fra denne. Ved

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

COFERRO RACK OG TILBEHØR

COFERRO RACK OG TILBEHØR COFERRO Rackskabe Hylder Skuffer Keystones El paneler UPS Patchpaneler Tilbehør Cable Management Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere information: Rackskabe Hylder

Læs mere

Monteringsvejledning micro inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer

Monteringsvejledning micro inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer Monteringsvejledning micro inverter Monterinskit med taghager/tagskruer 1 Inhold Vigtig information til denne monteringsvejledning... 3 Elektriske informationer... 4 Bygningsmæssige rammer og parametre...

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation Indhold Tørretumblerens tilslutningsmuligheder Anvisninger om installation Installationsmuligheder Sikkerhedsanvisninger...1 Tørretumblerens tilslutningsmuligheder... 2 Anvisninger om installation... 3

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Actassi udtag og montagebokse

Actassi udtag og montagebokse Actassi udtag og montagebokse Ny generation af Actassi udtag og montagebokse - nemt, fleksibelt og gennemtænkt Velkommen til en helt ny serie Actassi udtag og montagebokse - som tidligere var kendt under

Læs mere

Afsnit 4 Teknisk standard Luftarter. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 4 Teknisk standard Luftarter. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 4 Teknisk standard Luftarter Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 54.11 Distributionsanlæg for medicinske gasser... 3 54.12 Forbrugsanlæg medicinske gasser... 6 54.13 Forsyningsanlæg/Centraler

Læs mere

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur

Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur Standard: Passiv infrastruktur IMT Region

Læs mere

Nye LexCom udtag og montagebokse

Nye LexCom udtag og montagebokse Nye LexCom udtag og montagebokse Nemt, fleksibelt og gennemtænkt 3 LexCom dataudtag - LK FUGA og LK OPUS 66 Uanset om din kunde har valgt LK FUGA eller LK OPUS 66 til sin installation, er der et LexCom

Læs mere

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR VEJLEDNING I AFLEVERING DV-DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØRER Gældende fra 03. juni 2016 Version 3.0 khoango

Læs mere

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus Novomatrix Rued Lan ggaard s Vej 7, 5.sal DK-2300 Køb en h avn S t lf.: 70 22 22 00 m ail: in f o @n o vo m at r ix.d k CVR: 32071724 Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus A/B Brahes

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 05 - Prøver og dokumentation Bilag 5 - Prøver og dokumentation Side 1 af 6 Indhold 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. OVERTAGELSESPRØVE... 3 2.1 Krav til Overtagelsesprøven...

Læs mere

Syddansk Universitet. Dataklassificering på. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 1 af 13

Syddansk Universitet. Dataklassificering på. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 1 af 13 Dataklassificering på Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 1 af 13 Indeks Indeks... 2 Introduktion... 3 Formål... 3 Interessenter... 3 Dokument struktur... 3 Revision af dokumentet...

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester

Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester El.nr. 63 98 931 021 Generelt...3 Kendetegn...3 Beskrivelse...5 Pretest...5 Længde...6 Tone...6 Coax...6 Setup...7 Spænding Beskyttelse...7 Betjening

Læs mere

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen!

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust

Læs mere

Nyt navn på Bygningsbeslag

Nyt navn på Bygningsbeslag Nyt navn på Bygningsbeslag For at styrke salget af Bygningsbeslag i Europa har vi skiftet navn til PASLODE, der er et anerkendt varemærke i både Danmark og Europa. Fordelene er mange, bl.a.: Flere varenumre

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

UDBUDSANNONCE. Vandpris pr. m³, inkl. moms kr. 46,56 Brøndby Kommune Elpris pr. kwh, inkl. moms og afgifter kr. 2,5171 DONG Energy

UDBUDSANNONCE. Vandpris pr. m³, inkl. moms kr. 46,56 Brøndby Kommune Elpris pr. kwh, inkl. moms og afgifter kr. 2,5171 DONG Energy UDBUDSANNONCE Tranemosegård afd. 12, Gillesager/Lindeager, står for at skulle udskifte sine vaskerimaskiner. Interesserede leverandører inviteres hermed til at afgive tilbud i overensstemmelse med de i

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 03:

RETTELSESBLAD NR. 03: Rettelsesblad nr. 03 af 03.11.2014 Side 1 af 6 RETTELSESBLAD NR. 03: GENERELT: ALLE : Jf. Udbudsbrev skal tro og loveerklæring udfyldes. Erklæringen er oplagt på box under pkt. 2.3 Dokumenter FÆLLESBETINGELSER:

Læs mere

Stålrør - dobbelt - lægningsregler 7.1

Stålrør - dobbelt - lægningsregler 7.1 Stålrør - dobbelt - lægningsregler 7.1 Generelt Lægningsmetoder I praksis anvendes nedlægningsmetoderne 1, 2 og 4 ved nedlægning af dobbeltrør, se katalogafsnit Stålrør enkelt - projektering. Nedlægningsmetode

Læs mere

Opsætning og installation af NMEA 2000 netværk. Generel information

Opsætning og installation af NMEA 2000 netværk. Generel information Dansk vejledning NMEA LowranceNet.qxp 26-01-2006 17:18 Side 1 Opsætning og installation af NMEA netværk Generel information NMEA er en databus specielt til både. Det er en industristandard udviklet af

Læs mere

Projektopgave for IT specialet i 4. semester

Projektopgave for IT specialet i 4. semester Projektopgave for IT specialet i 4. semester Ifølge uddannelsens bekendtgørelse skal der undervises et betydeligt antal lektioner i faget Virksomhedsteknik. I bekendtgørelsen er det desuden angivet, at

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 1.9 12. september 2012 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF BACNET IP ENHEDER

VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF BACNET IP ENHEDER VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF BACNET IP ENHEDER Ansvarlig: TOPL Side 1 af 8 VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF BACNET IP ENHEDER Gældende fra 26. november 2015 Version

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF 05.03.2012 Rettelsesbrev 1 Preben Rolighed Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise: 1052-075 ITS INSTALLATION Motorvejen: M10 Køge bugt motorvejen, København

Læs mere

STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER

STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER Side 1 af 7 STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYSTEMER Gældende fra 12. april 2016 Version 1.6 TOPL Indhold Forord:... 3 Gyldighed:... 3 Formål:...

Læs mere

Opstilling og Installation af Blandebord Type H07015S Tecmec

Opstilling og Installation af Blandebord Type H07015S Tecmec Opstilling og Installation af Blandebord Type H07015S Tecmec PPG ColorCenter standardopsætning 4 6 1 5 1. Skærmmontering m/rude (17 Lcd ) 2. Skab for Computer og usb port for ekstern opdatering. 3. Printerrum

Læs mere

VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF VIDEOKAMERAER

VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF VIDEOKAMERAER VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF VIDEOKAMERAER r Side 1 af 8 VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF VIDEOKAMERAER Gældende fra 20. juni 2016 Version 1.0 TOPL Indhold Indledning...

Læs mere

NoteLocker NoteCart NoteCase. Sikker og fleksibel opbevaring og opladning af elektronisk udstyr

NoteLocker NoteCart NoteCase. Sikker og fleksibel opbevaring og opladning af elektronisk udstyr NoteLocker NoteCart NoteCase Sikker og fleksibel opbevaring og opladning af elektronisk udstyr 2 Indhold NoteLocker 4 Fleksibel opbevaring og opladning af bærbare computere, ipod, mobiltlf. o.l. Nyt dansk

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere

FSTA/FSD 20150429 AI 1

FSTA/FSD 20150429 AI 1 1 El-installationer på sygehuse Regler for stikkontakter i Danmark med fokus på sygehuse Asger Illum 2 Hvem er vi? En fullservice virksomhed med bred ekspertise inden for alle gængse ingeniørdiscipliner

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere