Arbejdet byder på mange facetter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdet byder på mange facetter"

Transkript

1 - Det drejer sig om at indøve nogle rutiner, som folk kan gennemføre uanset højde. Hvis folk lider af højdeskræk, så behøver de ikke kravle 100 meter op, for det viser sig allerede ved 10 meter, siger Kenneth Kirkegaard. (Foto: Bert Wiklund/bwfoto.dk) Kapitel 6 Arbejdet byder på mange facetter Ude i verden tror de, at en dansker kan løse alt om vindmøller, og det pres skal vi leve op til. Erling Dybro Arbejdet med vindmøller beskæftiger tusindvis af danskere og udlændinge hos danske virksomheder. Industrien behøver kompetent arbejdskraft, som skal have de faglige kvalifikationer og viden om sikkerhed for at undgå ulykker. Sikkerhed frem for alt. Montører minder om datidens farende svende med rakkerliv, som kræver særlige menneskelige egenskaber og tolerance. Det forudsætter kyndige specialister. - I sin tid stillede et montørhold hele møllen op, men nu skal det hænge sammen mellem en række små specialgrupper, som rokerer rundt. I dag kan en montør ikke stille hele møllen op, for han er kun vældig god til et specielt område. Det kræver en fantastisk logistik, siger tillidsmand Henning Rasmussen. Arbejdsinstruktioner, montagevejledninger og computere følger med, men danskere har stadig evnen til selv at finde fejl og lære af dem. Rejsemontører oplever, at en amerikansk eller japansk montør står helt fortabt, hvis han leder forgæves i manualen efter en fejl, for hvis han kikser, frygter han en fyreseddel. Kvalificerede medarbejdere leverer humane ressourcer, og bureauer godkender de materielle krav. Vakse leverandører ser muligheder for specialprodukter lige fra hverdagens designede arbejdstøj til millioninvesteringer i produktudviklede fartøjer. Medvinden hviler på, at vindmølleindustrien byder på vedvarende og ordentlige arbejdsforhold. Uddannet arbejdskraft Såvel vindmøllebranche som offshoreindustri har ofte efterlyst kvalificeret arbejdskraft, som dels mangler, dels har svært ved at flytte sig mod vest. Siemens Wind Power har især manglet ingeniører, for mange gange er det jo lettere at få en tysker til at tage til Brande, end det er at få en københavner fra DTU til at tage til Brande. Derfor søger Siemens nu i udlandet, sagde personalechef Thomas Behrens i Nogle tager fat på at uddanne folk. Aalborg Universitet uddanner energiingeniører og har tradition for samarbejde med virksomheder og offentlige institutioner. På energiuddannelsen i Esbjerg kan en bachelor fortsætte på kandidatuddannelse til civilingeniør i bæredygtig energiteknik med specialer i for eksempel forbrændingsteknik eller vindmøllesystemer. I Aalborg har en bachelor i energi speciale i for eksempel i termisk energiteknik, og en civilingeniør i energiteknik har speciale i for eksempel brændselsceller og brintteknologi eller vindmølleteknologi. Virksomheder skal have de nyeste teorier og forskningsresultater for at stå stærkest i konkurrencen inden for energisektoren. Derfor ansætter de nyuddannede, der har læst energi, og samarbejder med studerende i løbet af studiet. Global kompetence Chefanalytiker Jakob Stoumann, Oxford Research, har medvirket til en analyse af uddannelser og efteruddannelser inden for offshore energisektoren. På akademisk niveau rejser nogle få gerne verden rundt for at finde det rigtige speciale. - Danmark var stedet, hvor moderne vindkraft startede, og vi har stadig producenter og institutioner som Risø, der er absolut førende internationalt. Her har Danmark en niche, siger Jakob Stoumann

2 - Der er dog en tendens til, at de helt store spillere som eksempelvis Vestas kører deres eget løb og er svære at få i tale. Vestas ser ikke Danmark som noget specielt i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling, for de satser globalt. Vedrørende kompetenceudvikling betyder Danmark stadig meget med hensyn til at uddanne ingeniører, men uddannelse og efteruddannelse i forhold til mere praktisk orienterede jobfunktioner foregår lokalt ude i verden, siger chefanalytikeren. Danmark får flere internationale uddannelser. Inden for det maritime arbejder blandt andre Martec i Frederikshavn mere og mere internationalt, men mange danskere med korte praktiskorienterede uddannelser fra erhvervsuddannelser har stadig svært ved at arbejde skriftligt med engelsk, som alle skal kunne begå sig på. Underleverandørerne skal være parate til at investere i uddannelse, og udbyderne, for eksempel Arbejdsmarkedsuddannelser, AMU, udbyder gerne de kurser, som kunder ønsker, såfremt de betaler for det. Hvordan tegner billedet for uddannelser inden for vedvarende energi? - Bortset fra vind er disse sektorer endnu ikke industrialiserede. Størstedelen arbejder mest med udvikling, test og demonstration. Derfor er hverken uddannelsesudbuddet eller behovet så massivt og systematiseret, som vi begynder at se det inden for vind og offshore. Copenhagen Cleentech Cluster viser, at verden har fået øjnene op for Danmark, som kan en masse med teknologi, som fungerer. - Det gode ved regional udvikling er lokalt forankrede projekter, men alle regioner har en klynge for alternativ energi, og det er reelt for mange. I version 2.0 vil vi se meget mere samarbejde; herunder internationalisering. Inden for vedvarende energi taler vi om virksomheder spredt over hele Danmark, og tankegangen om, at naboregionen er den største konkurrent, holder ikke. Det er England, Tyskland, Spanien og Kina. I europæisk sammenhæng er Danmark reelt kun en region, siger Jakob Stoumann. Arbejde sikkert Uddannelse omfatter også sikkerheden og det praktiske arbejde ude på sitet. For salgschef Claus Nexø Hansen, Falck Safety Services (indtil 2013 Falck Nutec), består det centrale i, at personalet lærer at redde sig selv. - Nogle kursister er indstillet på at ændre adfærd, så de klarer sig, når de støder på andre kulturer. De skal ikke være for firkantede eller fintfølende, siger direktør Tom Larsen fra vindakademiet på Lolland. (Foto: Bert Wiklund/bwfoto.dk) - Hvis du sidder ude på Horns Rev 2 i yderste række, så kommer Søværnets Operative Kommando ikke lige med det samme. Derfor er der altid to mand af sted ude på vindmøllerne, og den ene skal kunne redde den anden eller i hvert fald holde ham i live, hvis der sker en ulykke, siger han. Falck Safety Services havde en række kunder med egne sikkerhedskrav, og det gav især problemer for underleverandørerne, der skulle sende folk på flere næsten ens kurser for at leve op til kundernes krav. Derfor samlede selskabet de 10 største vindmølleproducenter og -ejere til møde i Esbjerg, hvor de fastlagde en fælles sikkerhedsuddannelse, Basic Safety Training. Falck Safety Services har store forventninger til den nye GWO-uddannelse og gennemførte i 2012 det første hold. - Vores fordel er, at vi dels er regionale i Europa, dels også er globale, og hvis vi kan få én standard, så er vi nogen af de eneste, siger Claus Nexø Hansen. På GWO kan kursister tage de første moduler til arbejde onshore og derefter supplere med søredningsdelen. Det Norske Veritas, DNV, har certificeret Falck Safety Services i Esbjerg og foreløbigt fire afdelinger i Europa. Martec i Frederikshavn begyndte med kurser i fritfaldsbåde til olie- og gasindustrien i 2001, Basic Offshore 2011 og fra 2013 Basic Safety Training certificeret af DNV. - Offshore olie og gas arbejder med nogle meget stramme krav til personsikkerhed, og vi kan mærke, at det nu trænger ind på offshore vind, som i de første år har været præget af en cowboy-indstilling, hvor folk bare kravlede rundt, for det går nok, siger afdelingsleder Kenneth Kirkegaard. Kursisterne kommer fra hele landet, men primært fra det nordjyske. - Gennem mange år er opstået en opfattelse af, at alt vedrørende offshore foregik i Esbjerg, men flere og flere har fået øjnene op for, at de kan få kurserne her, og det er trods alt en fordel for de lokale, siger Kenneth Kirkegaard. GWO-kurser Global Wind Organisation (GWO) har godkendt en grundlæggende sikkerhedsuddannelse med fokus på en række vigtige færdigheder og redskaber. Personsikkerhed har højeste prioritet i uddannelsen; herunder beredskab ved brand, førstehjælp, arbejde i højden og manuel håndtering. Endvidere er modulet vedrørende overlevelse til havs obligatorisk i forbindelse med offshore aktiviteter. Træningen giver en klar forståelse for de farer, der opstår ved arbejde inden for vindmølleindustrien, og hvordan man kan kontrollere og mindske disse risici. Uddannelsen er designet til at give deltagerne grundlæggende færdigheder og gøre dem i stand til at arbejde på en sikker måde i vindindustrien; onshore såvel som offshore. Træningen opfylder behovet for beredskabsuddannelse af medarbejdere til den globale vindmølleindustri. GWO - Basic Safety Training skal beskrives i et kvalitetsstyringssystem, som skal certificeres. Det Norske Veritas Martec har også kursister fra Norge, hvor kurser koster meget mere. Frederikshavnerne føler sig som en slags bindeled mellem Danmark og Norge, hvor de fleste kursister sigter mod arbejde. Med Danmarks planlagte vindmøller både til lands og til havs satser de nordjyske havne, for eksempel i Frederikshavn, på deres del af kagen. - Det vil alt sammen betyde, at der opstår et større behov for vores kurser. Vores kurser for offshore vind rammer et stort behov for kvalificeret arbejdskraft, hvor branchen har haft en flaskehals, så fra alle sider bliver vores kurser hilst velkomne. Vi har et fortrin frem for andre, da vi altid har tilbudt maritime uddannelser og har en indarbejdet respekt for havet, men vi frygter ikke havet, siger frederikshavneren. Dygtigere mandskab På Lolland har Tom Larsen sin baggrund i landbruget, og en af hans gode venner arbejdede hos smedemester Anders Davidsen, som leverede omkring 75 Smedemestervindmøller til Californien. Der opstod en vis mølleindustri på Lolland, men ingen slog rigtigt igennem, og Vestas lukkede sin vingefabrik i Nakskov i Tom Larsen og vennen stiftede i 1988 et vindmøllelaug, og han har desuden virket som konsulent for projekter og fritidssælger af vindmøller, men stoppede, da han i 1998 overtog borgmesterposten i Rudbjerg Kommune. Her ligger Kappelparken med 24 møller, hvor DONG ville udvide med en testplads, som dog aldrig kom. Det gjorde International Wind Academy Lolland, IWAL, som efter en noget usikker start endte med, at formand Tom Larsen skiftede til direktør, som skulle skaffe aktiviteter og arbejdspladser til Lolland. Ude på landet ved Dannemare tager Tom Larsen imod og forklarer, at placeringen i og for sig giver en fordel. - Vores kursister har ikke en flot kantine, værelser her på stedet eller en café om hjørnet, men den slags skal de være indstillet på, hvis de vil ud i verden. Folk bliver ansat på deres kvalifikationer, men de bliver fyret på grund af deres menneskelige egenskaber, hvis de ikke kan arbejde sammen med andre på sitet eller har en forkert adfærd. Folk arbejder tæt sammen, så alle skal have tillid til hinanden. Derfor skal vi også udvikle de menneskelige egenskaber, siger Tom Larsen. - Min vision gik helt klart på, at vi skulle opgra

3 dere det mandskab, som skulle arbejde med vindmøller. Meget foregår med sidemandsoplæring, men hvis en erfaren medarbejder har en forkert rutine, så lærer sidemanden noget forkert. Firmaer kunne ikke finde mandskab i Danmark, så de hentede mange fra for eksempel Polen. Dem trænede og uddannede vi her, så de kunne blandt andet installere kabler uden at bøje dem, og vores evalueringer viser, at vores folk er hurtigere og mere fejlfrie, siger Tom Larsen. IWAL har kørt omkring 150 udlændinge igennem på 6-10 ugers kurser og fik en ny udfordring med at omskole folk, da Vestas lukkede i Nakskov. Senere har IWAL udviklet nogle korte forløb, hvor samtaler viser, om de egner sig til livet som rejsemontør, hvor de efter en uges afklaringsforløb kan fortsætte på et kursus over 10 uger. - Branchen er glad for, at de forkerte typer er sorteret fra, før de møder på arbejdspladsen. Vi finder også frem til, om folk har hænderne skruet rigtigt på, og om de kan tåle højder, siger direktøren. Bureau Veritas har certificeret GWO-kurserne hos IWAL, der også har haft to hold på en toårig uddannelse som vindenergitekniker, som kommer hele vejen rundt med at rejse og servicere vindmøller. Elektrikere, maskinmestre og andre får nogle specifikke kompetencer og får de sidste 20 procent rettet til hos det enkelte firma. For hvert modul bliver undervisningen mere og mere skarp, hvor grundviden dækker alle møller. - Branchen kan se, at danskere skal klare sig i kraft af viden og kvalitet. Vi tester meget i værktøjsengelsk, og det vil vi fremover lægge endnu mere vægt på. Folk taler udelukkende engelsk på sitet, hvor man skal kunne fagudtrykkene, siger Tom Larsen. Farlige kemikalier Viden omfatter også arbejde med kemikalier. Produktion af vinger til vindmøller indebærer brug af blandt andet styren, epoxy og isocyanater, som Arbejdstilsynet regulerer med bekendtgørelser, så ansatte kan udføre arbejdet med forsvarlig sikkerhed og sundhed. - Der har været en del sager om styren og glasfiber, men der er kun anerkendt tre-fem sager. Der kan være en del allergiproblemer ved arbejde med forskellige kemikalier, så også her er der anerkendt nogle sager, siger kontorchef Jens Skovgaard Lauritsen, Arbejdstilsynets center vedrørende kemi og ulykker. Arbejdstilsynet gav fra 1995 til 2011 LM Wind Power 35 påbud angående giftige dampe i produktionen. Teknisk direktør Frank Virenfeldt Nielsen fra LM oplyser, at fabrikken siden 1953/54 har arbejdet med glasfiber i 16 afdelinger. - Beskæftigelsesministeriet fik i 2011 udarbejdet tre rapporter for tiden efter Vi havde fået påbud, og der blev rettet kritik både mod ledelsen og Arbejdstilsynet for ikke at bringe erfaringer videre fra den ene afdeling til den anden, siger han. 417 personer deltog i en udredning med erstatning til 26 på grund af skader i bevægeapparatet og tre med hjerneskade på grund af styren primært i 1970 erne. Heldigvis havde ingen fået kræft, som den oprindelige mistanke gik på. - Vi må erkende, at LM specielt fra 1970 og op i 90 erne ikke havde tilstrækkelig viden til at håndtere dette arbejde total risikofrit, men det gik simpelthen bare så stærkt og var spredt på de mange afdelinger. Vi vil selvfølgelig stå til ansvar i forhold til vores forpligtelser og hjælpe, hvis nogle ansatte har fået skader som følge af deres arbejde hos os. Den endelige rapport udkom i 2012, og sagen er dermed lukket, siger Frank Virenfeldt Nielsen. Hårdt udeliv Arbejdstilsynet havde tidligere også en del sager med tunge løft i vindmøllebranchen. - Det er arbejdsgiverens pligt at stille tekniske hjælpemidler til rådighed, og mit indtryk er, at de også gør det, og at disse bliver anvendt, siger Jens Skovgaard Lauritsen. Opstilling af vindmøller kræver stor omhu og fokus på sikkerhed og effektivitet. Firmaer skal have et særligt beredskab for redning og evakuering af personer, der arbejder i møllerne, og møller over 100 meter har derfor udstyr til evakuering. I forbindelse med etablering af havvindmølleparker samarbejder Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen om myndighed og tilsyn, og de udarbejder retningslinjer for de mange og forskellige problemer ved arbejde på havet. Med hensyn til arbejdet som rejsemontør kræver den europæiske norm 48 timers arbejde i gennemsnit om ugen over en 17 ugers periode, som montørerne skal overholde, og det samme gælder 11-timers hviletidsreglen. Til havs kan de godt komme op på 168 timer på 14 dage, så med rejsetid kan det blive 180 timer på fire uger eller 45 timer om ugen. Montørerne bruger specielt udstyr, der retter sig specifikt til montage af vindmøller. Arbejdstilsynet kontrollerer løbende, at firmaer overholder gældende standarder og regelsæt. (Foto: Bert Wiklund/bwfoto.dk)

4 Fællestillidsmand for service og montage på Siemens Wind Power, Henning Rasmussen, fortæller, at nogle synes, det lyder åh så dejligt at få arbejde i Thailand. - De finder dog ud af, at de skal arbejde timer hver dag med en enkelt fridag om ugen. Offshore har de slet ingen fridag, for hvad skal de give sig til på et skib? Når mange oplever det, så slutter de efter den første tur og går tilbage til produktionen, siger Henning Rasmussen. Arbejdet som montør kræver en god fysik; for eksempel til at kravle 80 meter op ad en stige inde i et tårn, hvor temperaturen måske runder 60 grader. Nye møller har dog en lift. Møller på land dukker op mere øde steder; for eksempel i Nordsverige uden nærliggende byer og med mørke i et halvt år i graders frost, hvor folk bor i en camp, som dog byder på enkelte aktiviteter i fritiden. Hvor meget betyder sikkerhed? - Vi har fald-i-vand-kurser i Esbjerg Havn, så vi lærer at redde os selv og andre. Vi lærer at kravle i møller, hvor vi skal redde os selv fra 80 meter, og vi har en træningsenhed her i Brande. Sikkerheden skal bare være i orden, og Siemens har som mål, at vi skal have en arbejdsplads uden ulykker, siger Henning Rasmussen. De ansatte jonglerer med store, tunge elementer, så det giver en farlig arbejdsplads, hvor alle hele tiden skal indberette ulykker, nær-ved-hændelser og observationer. Montører skal på en uges kursus hvert år for at holde sig ajour. For at undgå ulykker med strøm arbejder montørerne uden spænding, men de har svært ved at fejlfinde uden strøm. Når de har fundet fejlen, afbryder de strømmen. - I dag kan folk blive afskediget, hvis de ikke overholder sikkerhedsreglerne. Vi har oplevet ulykker, også med dødelig udgang, for nogle gange går det for stærkt, når det hele skal glide i en lang fødekæde, før møllen er køreklar, siger tillidsrepræsentanten. Arbejdernes forhold Henning Rasmussen har svendebrev som maskinarbejder hos F.L. Smidth, arbejdede i mange år på Aalborg Værft og 17 år som montør. Ansat på Siemens siden 2002, da han begyndte på seks møller ved Nordjyllandsværket og derefter et år i Japan efterfulgt af opgaver i Spanien, England, Frankrig, Tyskland og USA. Arbejdet som rejsemontør byder på mangeartede oplevelser og kræver indleven i de lokale forhold. (Foto: Erling Dybro) Siemens havde A-montører i Danmark og B-montører ude i verden, men kalder det nu DK-montører og rejsemontører. Efter fem-seks år med rejser kom Henning Rasmussen på en servicebil med udgangspunkt fra Aalborg, hvor han stadig bor. Afdelingen fik flere ansatte, som syntes, de havde brug for mere end én tillidsmand for service- og montagefolkene, som dengang stort set klarede alt vedrørende opstilling af en vindmølle. Derfor valgte de flere, og mand valgte ham i 2007 som tillidsmand i afdelingen, der nu omfatter Jeg skal hele tiden følge med i, hvad der sker, og rejser meget rundt ude i marken, hvor jeg faktisk godt kan lide 14 dage i for eksempel Sverige. En montørs arbejde har ændret sig meget og omfatter i dag en god del med oplæring og vejledning, så måske er der på et site kun fire-seks danskere, som jeg korresponderer meget med på mail, siger Henning Rasmussen. De seneste fem år har Siemens Wind Power ansat rundt regnet fem nye hver dag. I 2012 gennemførte ledelsen en tilpasning, og i produktionen tager Siemens folk ind på 14-dages kontrakter. Hvordan virker det? - Vi har ikke været helt enige om modellen, som har både plusser og minusser, men alle får samme løn. Det er tredjeparts aftaler med folk fra vikarbureauer. Virksomheden kunne godt fastansætte folk til en bøl- getop, men så skal den jo fyre hver gang, bølgen er i bund. Ved at leje folk til bølgetoppe, så undgår vi fyringer hos de fastansatte, og det, tror jeg faktisk, er den bedste løsning, selv om jeg godt kan se det uheldige for de løst ansatte, som trods alt tager en oparbejdet viden med sig, siger tillidsmanden. Siemens satser meget på Lean-principperne og medarbejderbaseret innovation. Ude på sitet rundt i verden prøver de med Lean, men med mange uforudsete faktorer forsvinder det strømlinede. - Vi kommer med mange gode ideer ude fra det praktiske liv, og alle medarbejdere kan blive belønnet for gode ideer, men møllen er næsten ude af produktion, før et godt forslag kan indarbejdes. Nacellen på en 2,3 megawattmølle åbner sig som to låger, og hvor montøren skal gå ned, sidder en kranstolpe, vi kan banke hovedet imod. For halvandet år siden foreslog vi at placere kranen i den anden side, men det er ikke sket endnu, siger Henning Rasmussen. Tillidsmanden Jeg har været fællestillidsmand for service og montage siden 2010, og det er en fuldtidsstilling. I dag er vi fire tillidsmænd, som ofte taler sammen på mail, da vi arbejder så spredt. For eksempel i Grenaa, hvor der er 40 fastansatte med henblik på Anholtparken. Vi har også en fællestillidsmand i produktionsafdelingen på Borupvej og på vingefabrikken i Aalborg samt en koordinerende fællestillidsmand i Engesvang. Totalt har Siemens omkring 40 tillidsfolk, og vi holder nogle fælles gruppemøder 6-12 gange om året efter behov. Her deltager også tillidsfolk fra 3F, HK og Teknisk Landsforbund. Vi forsøger at deltage med en repræsentant fra hvert sted, så vi kan tale sammen og stå som en værdig part overfor arbejdsgiveren. Vi har også flere samarbejdsudvalg og hovedudvalget, hvor jeg deltager sammen med syv andre. Vi har fået to medlemmer i bestyrelsen for Siemens Wind Power A/S. Blue colour, de timelønnede, og white colour, funktionærerne, valgte én hver. Fællestillidsmand Henning Rasmussen, Service og Montage Siemens Wind Power Han begyndte med arbejde i Japan tre måneder ad gangen med to ugers mellemrum, og ofte hed det seks uger ude og en uge hjemme, men mange stoppede efter ret kort tid, da arbejdet kræver en balance mellem familieliv og arbejde. Job eller kone? På den måde mistede virksomheden dygtige medarbejdere med nyttig viden. Adskillige især unge ville gerne have masser af overarbejdstimer for at score kassen, men en del brændte ud efter to år. En vindmøllemontør behøver dyr optræning og uddannelse, herunder sikkerhedskurser, så ledelsen kunne se, at for mange holdt op. - Nu arbejder vi på en anden turnus, hvor vi prøver at drosle den lange model ned, så vi for det meste offshore kører med 14 dage ude og 14 dage hjemme. Når vi skal helt til USA og Kina, bruger vi dog længere perioder, siger Henning Rasmussen. Rejsemontør på træk Skibsmontør Erling Dybro havde arbejdet med hydraulik på Borup Maskinfabrik, da han i 2000 skiftede til Bonus/Siemens Wind Power, hvor han i 2008 begyndte som rejsemontør i Sverige, Norge og på Horns Rev. - Offshore arbejdede vi syv dage ude og var syv dage hjemme, men jeg har oplevet uger, hvor vi kun var på havet tre timer, og det passer ikke til min tålmodighed. Så kom jeg til Canada i to år, siger Erling Dybro, som under interviewet sad hjemme efter 12 uger i Marokko. Han arbejder seks dage om ugen og spiser sammen med de andre lørdag aften. Nogle fortsætter lidt i byen, og selv vender han næsen hjem ved midnat, og søndag slapper folk af, går nogle ture, vader rundt eller kører omkring, går på café og måske i biografen. - Mandag morgen og i løbet af ugen garanterer jeg for, at alle er 100 procent ædru. Vi har pligt til, at vi skal gribe ind, hvis en kollega har problemer med alkohol eller euforiserende stoffer. En person kan kvaje sig en enkelt gang i løbet af 12 uger, og så skal han da blive hjemme i sengen og møde næste dag, siger Erling Dybro. Hvordan med security, terrorisme og den slags? - Gidseltagningen på naturgasdepotet i Algeriet havde vi tæt på. Den risiko skal vi vænne os til, og vi har også vagter gående rundt i Marokko for at passe på tingene, for vi kan ikke låse alt ned. Der er elendige veje ude på landet, så der blev anlagt nye og bre

5 Vi passer på hinanden Erling Dybro kalder sig selv servicetekniker, men andre opfatter rejsemontøren som en vind-cowboy. - Jeg opfatter mig faktisk ikke som en, der rakker rundt, selv om det er et rakkerliv, der kræver en speciel type. Du skal være indstillet på, at det, du kan gøre i lille Danmark, kan du nødvendigvis ikke gøre i udlandet. Du skal være forberedt på udfordringer med hensyn til mad, bopæl og værktøj. - Vi bor på hotel eller i lejligheder, men når vi rykker længere ud i ørkenen, skal vi bo i en containerby. I Nordsverige kunne nogle ikke klare livet i ødemarken og måtte springe fra. - Mad handler meget om indstilling, men i Marokko har de andre krav til hygiejne og andre bakterier, så mange døjer ofte med maven. Vi kan ikke få morgenmad på hotellet, for vi møder på sitet klokken syv, så vi har fundet en bager, hvor vi køber udmærket brød. Og det overskydende brød tager rengøringskonen med. Ellers handler vi ind i et supermarked. Vi har prøvet lokale cafeterier og ellers nogenlunde restauranter især i turistområder. - Det er en oplevelse, når vi en lørdag aften tager ud og spiser lokalt, hvor vi ikke ved, hvad vi bestiller. Sovs og kartofler er en mangelvare, og nogle tager uofficielt en pakke rugbrød med sig. Vi fik en dag besøg hjemmefra, og da han satte en pakke rugbrød, remoulade og en trestjernet salami på bordet, fik vi julelys i øjnene. Må vi smage? Hvad nu hvis der opstår menneskelige stridigheder? - Hvis to danskere fungerer dårligt sammen, må de arbejde hver for sig og holde sig i hver sin ende af byen, indtil den ene skal hjem. Psyken skal være i orden, og her er alder ingen hindring. De unge kan stå højt i tændingen indimellem, men så må vi ældre lige stoppe dem, inden de når op i det røde felt. Hvis en person lægger hånd på en anden, så vil han blive sendt hjem øjeblikkeligt, men den situation skal kollegerne forhindre, for vi passer på hinanden. - Hvis en kollega har problemer derhjemme med et sygt barn eller knas i ægteskabet, så er vi gode til at snakke med hinanden. I værste fald står firmaet klar med en flybillet hjem. Har du aldrig været ved at falde ned? - Jeg kan lide kontakten til nye mennesker, og fra Marokko vil jeg huske min makker Keld og sammenholdet på sitet, siger Erling Dybro. (Foto: Privat) - Nej, aldrig. Heller ikke tæt på heller ikke hos andre. Jeg er ikke bange for højder, men jeg er da bange for at falde ned og ramme noget, der gør ondt. Det er selvfølgelig svært at kravle rundt første gang ude på spinneren, for der er altså ikke noget rækværk som på et kursus. Man vænner sig til højden, men rutinen kan også være farlig, hvis du bare fæstner din karabin/krog til et øje. Hvad nu hvis øjet har været skruet af og kun lige er fæstnet i tre små gevind? Hvis du smutter, kan tre små gevind altså ikke redde dig. Tjek lige først om øjet er i orden. Hvilke afsavn oplever du som rejsemontør? - Det er kontakt til familie og venner, fødselsdage, jul og nytår. Når jeg er hjemme, får jeg besøgt mange, og jeg er nok mere nærværende, end folk er til dagligt og oftere på besøg! Jeg synes arbejdet med vindmøller er spændende og kan lide at gøre noget for verdens miljø, så derfor skiftede jeg til Bonus. Jeg er født i 1960, så jeg er en af de ældste rejsemontører, men så længe, jeg kan holde til det, fortsætter jeg måske et tidspunkt på en bil i Danmark, siger Erling Dybro. dere veje ud til sitet, men en morgen var et helt sving skredet væk. De lokale synes, at de nye veje ødelægger deres bjerg, og kørslen støver, så de har et par gange lavet vejblokade, hvor den længste varede fire timer. Den slags løser den lokale kunde, som har købt møllerne af Siemens. - Det er vigtigt at få de lokale folk med os, så vi hilser pænt og kører roligt på vejene, for det er deres land, og jeg er der kun på træk. Marokko er et muslimsk land, men meget moderat. Jeg har dog set en traktorfører køre gummigeden ind til siden, ud med et tæppe og ned for at bede. I toppen af en mølle kan vi ikke have en, der lige skal bede, men den slags løser sig. Danskere som gæstearbejdere i udlandet skal være meget opmærksomme på, hvordan de lokale lever med deres religion, og helt anderledes end vi danskere gør. - Vi skal vænne os til, at de kigger på os med andre øjne, og vi skal være bevidste om, at der står Siemens på os 24 timer i døgnet, og jeg skal være garant for det arbejde, firmaet præsterer ude i verden. Vi skal opføre os ordentligt og er da for eksempel rundhåndede med drikkepenge, men selvfølgelig skal vi heller ikke finde os i hvad som helst, siger rejsemontøren. Specialiseret montør Rejsemontører hos Siemens arbejder i tre afdelinger. Først rejser projektfolkene møllerne og sætter dem i gang, så kommer serviceafdelingen, som står meget for oplæring af de lokale folk, og til sidst special projects med rutinerede folk, som udfører store reparationer efter en grundig planlægning, så møllen hurtigst muligt kører igen. Ved alt arbejde skal montøren have dokumentationen i orden, så rigtige mænd læser altså manualer til en vindmølle. En stor miks af alle nationaliteter arbejder på sitet, så alle læser, skriver og taler engelsk også af hensyn til sikkerheden, for alle skal vide, hvad hinanden mener. - Arbejdet må godt give lidt udfordringer. Hvis vi ikke lige har et værktøj, må vi bikse noget sammen af forhåndenværende midler. Vi skal tage ansvar og løse en opgave fornuftigt og forsvarligt, for møllen skal køre. Ude i verden tror de, at en dansker kan løse alt om vindmøller, og det pres skal vi leve op til. Måske kan vi sammen med en lokal håndværker finde en løsning, men vi kan trods alt ikke trylle, siger Erling Dybro. - Danskere bruger ikke Den Store Bog Med Undskyldninger, men går i gang, for vi skal videre. Som håndværkere har danskere en god uddannelse efter fire års læretid og en bred viden om mange facetter på en byggeplads. Den baggrundsviden har for eksempel amerikanere, canadiere og tyskere ikke, for de er kun fokuseret på lige det, den enkelte skal udføre. - Vi tænker mere selvstændigt og tør kaste os ud i fejlfinding og husker sikkerheden. Især skal vi dobbelttjekke, at strømmen er afbrudt, før vi skruer på noget. Det pudsige er, at nogle lige skal røre med en finger for at se, om strømmen er afbrudt. Du rører altså kun ved 690 volt én gang! - Vi bruger meget tid på sidemandsoplæring, og til tider har jeg to nye mand, og det er faktisk ret anstrengende, for jeg skal have et øje på hver finger for at følge med i, hvad de to andre foretager sig. Jeg skal altid lære dem gode praktiske fif, så de selv kan løse opgaven, når vi er rejst hjem. - Med sikkerhed er der ingen smutveje. PPE (personal protective equipment) med hjelm, seletøj og briller skal altid være på plads. Hvis jeg ikke har sikkerheden i orden for mine folk, så falder ansvaret tilbage på mig, og jeg står uden arbejde, hvis det går galt. - Hvis vi får alt for mange regler og paragraffer trukket ned over hovedet, så kan det dog hæmme den selvstændige tankegang. Vi skal altid arbejde sikkert, men vi skal også selv kunne vurdere en situation. Vi havde et eksempel i Marokko, hvor det sagde klink, hver gang en vinge drejede rundt. Vi troede, der lå et værktøj i navet, men nej. Ude i næsen var en bolt i et beslag ikke skruet fast, så det sad løst og sagde klink, når vingerne drejede rundt. Jeg kravlede ud på spinneren og skruede bolten fast, så efter fire timer havde vi løst problemet, siger rejsemontør Erling Dybro. Godkender projekter Danske vindfolks globale rejseliv begyndte i USA. Efter den bristede amerikanske drøm i midten af 1980 erne krævede forsikringsselskaber, at egentlige certificeringsselskaber bakket op af ansvarsforsikringer sagde god for et projekt hos de danske eksportører. Prøvestationen for Vindmøller godkendte reelt kun designet, som betød meget og fungerede som den første af sin art i verden, men møllefirmaerne manglede en forsikringsopbakning. Dermed kom Det Norske

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

energi til det hele olie gas energi

energi til det hele olie gas energi energi til det hele olie gas energi anytime anywhere offshore eller onshore - vi har energi til det hele! YIT Olie & Gas har base i den danske offshore-by Esbjerg. Her arbejder vi tæt sammen med verdens

Læs mere

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore StilladsInformation nr. 88 - september 2008 side 9 manden Navn: Brian Christiansen Bopæl: Skødstrup Alder: 34 Start i branchen: 2001 Nuværende firma: Semco Maritime Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Præsentation af. Carl Stahl A/S

Præsentation af. Carl Stahl A/S Carl Stahl A/S 1 Præsentation af Carl Stahl A/S 2 Carl Stahl Group - Worldwide Carl Stahl A/S er en del af den privatejede verdensomspændende og velkonsoliderede Carl Stahl gruppe med 1490 ansatte og mere

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Vil have uddannelse ændret

Vil have uddannelse ændret Lokale nyheder fra Fødevareforbundet NNF lillebælt-fyn Lillebælt- Fyn Næstformand i Fødevareforbundet NNF Lillebælt-Fyn, Frank Knudsen, og faglærer Peter Rolaj, Kold College, er enige om, at der skal laves

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Aalborg Universitet Esbjerg Hvad er en Medialog eller Ingeniør? En problemløser En opfinder En teoretisk praktiker Uddannelser ved AAU-Esbjerg AAU-Esbjerg Medialogi

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte

Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte Jobindex.dk - Januar 2012 Alfa Laval: Projektlederen er som edderkoppen i spindets midte En anden stor opgave som han har styret, var byggeriet af det norske skib Krillkongen. Det illustrerer ganske godt,

Læs mere

side 9 manden Navn: martin Neess

side 9 manden Navn: martin Neess StilladsInformation nr. 103 - juni 2012 side 9 manden Navn: martin Neess Bopæl: Alder: Firma: Gislinge nær Holbæk på Vestsjælland 32 år Bolas Stilladser, Holbæk Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROJEKTLEDER ENERGIRÅDGIVER MILJØKONSULENT UDVIKLINGSINGENIØR DRIFTSLEDER VEDLIGEHOLDELSESCHEF MASKINCHEF SALGSINGENIØR MASKINMESTERUDDANNELSEN F R

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået.

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg Den 13.10.2011 Lommy Blue I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Konklusionen er, at

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Februar 2014 Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Hvad

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Alle skibe har kraner som skal kontrolleres årligt og re-certificeret hvert 5 år. Kraner er ikke underlagt

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Offshore vind sikkerhed og sundhed

Offshore vind sikkerhed og sundhed Offshore vind sikkerhed og sundhed 1. marts 2012 Professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet Advokat Bo Sandroos, Sandroos advokatfirma 1 Baggrunden for vort oplæg Stigende risici inden for

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

NYHEDSBREV MAJ 2013. I denne udgave kan du læse Jens Erik Hedegaards artikel om en ny nordjysk selvforståelse og en række nordjyske vækstlokomotiver.

NYHEDSBREV MAJ 2013. I denne udgave kan du læse Jens Erik Hedegaards artikel om en ny nordjysk selvforståelse og en række nordjyske vækstlokomotiver. NYHEDSBREV MAJ 2013 I denne udgave kan du læse Jens Erik Hedegaards artikel om en ny nordjysk selvforståelse og en række nordjyske vækstlokomotiver. Foruden et vue ud over 2012, som det er oplevet af Hedegaard

Læs mere

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt.

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Indledning. Forklaring følger Det er sværere at køre en isbjørn ind i en stue, end man skulle tro. Det kræver et vindue stort nok til, at en bil kan køre

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design Dekoration Modul 9 Velkommen til det niende og sidste modul i dit dekorationskursus. Du har nu været igennem en bred vifte af grundlæggende dekorations viden. Med den viden du nu har samt de opgaver du

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

DMP Mølleservice. Dansk Vindmølleforening Erfa og informationsmøde for mølleejere. Torsdag den 27. september 2012, Vingsted

DMP Mølleservice. Dansk Vindmølleforening Erfa og informationsmøde for mølleejere. Torsdag den 27. september 2012, Vingsted DMP Mølleservice Dansk Vindmølleforening Erfa og informationsmøde for mølleejere Torsdag den 27. september 2012, Vingsted Carsten Brinck Salgsdirektør 1 DMP Service og reparation af vindmøller siden 1987

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj Frigørelsesværktøj Udskiftelige skær på klippere, modhager på spredere, batteri med høj ydeevne og innovativ betjeningsknap er med til at gøre WEBER-RESCUE til et førende brand på markedet. Effektivt og

Læs mere

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Medlemmer af Fødevareforbundet NNF får min støtte hundrede procent, siger Kirsten Davidsen. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING Kollegerne hilses med et

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere