Arbejdet byder på mange facetter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdet byder på mange facetter"

Transkript

1 - Det drejer sig om at indøve nogle rutiner, som folk kan gennemføre uanset højde. Hvis folk lider af højdeskræk, så behøver de ikke kravle 100 meter op, for det viser sig allerede ved 10 meter, siger Kenneth Kirkegaard. (Foto: Bert Wiklund/bwfoto.dk) Kapitel 6 Arbejdet byder på mange facetter Ude i verden tror de, at en dansker kan løse alt om vindmøller, og det pres skal vi leve op til. Erling Dybro Arbejdet med vindmøller beskæftiger tusindvis af danskere og udlændinge hos danske virksomheder. Industrien behøver kompetent arbejdskraft, som skal have de faglige kvalifikationer og viden om sikkerhed for at undgå ulykker. Sikkerhed frem for alt. Montører minder om datidens farende svende med rakkerliv, som kræver særlige menneskelige egenskaber og tolerance. Det forudsætter kyndige specialister. - I sin tid stillede et montørhold hele møllen op, men nu skal det hænge sammen mellem en række små specialgrupper, som rokerer rundt. I dag kan en montør ikke stille hele møllen op, for han er kun vældig god til et specielt område. Det kræver en fantastisk logistik, siger tillidsmand Henning Rasmussen. Arbejdsinstruktioner, montagevejledninger og computere følger med, men danskere har stadig evnen til selv at finde fejl og lære af dem. Rejsemontører oplever, at en amerikansk eller japansk montør står helt fortabt, hvis han leder forgæves i manualen efter en fejl, for hvis han kikser, frygter han en fyreseddel. Kvalificerede medarbejdere leverer humane ressourcer, og bureauer godkender de materielle krav. Vakse leverandører ser muligheder for specialprodukter lige fra hverdagens designede arbejdstøj til millioninvesteringer i produktudviklede fartøjer. Medvinden hviler på, at vindmølleindustrien byder på vedvarende og ordentlige arbejdsforhold. Uddannet arbejdskraft Såvel vindmøllebranche som offshoreindustri har ofte efterlyst kvalificeret arbejdskraft, som dels mangler, dels har svært ved at flytte sig mod vest. Siemens Wind Power har især manglet ingeniører, for mange gange er det jo lettere at få en tysker til at tage til Brande, end det er at få en københavner fra DTU til at tage til Brande. Derfor søger Siemens nu i udlandet, sagde personalechef Thomas Behrens i Nogle tager fat på at uddanne folk. Aalborg Universitet uddanner energiingeniører og har tradition for samarbejde med virksomheder og offentlige institutioner. På energiuddannelsen i Esbjerg kan en bachelor fortsætte på kandidatuddannelse til civilingeniør i bæredygtig energiteknik med specialer i for eksempel forbrændingsteknik eller vindmøllesystemer. I Aalborg har en bachelor i energi speciale i for eksempel i termisk energiteknik, og en civilingeniør i energiteknik har speciale i for eksempel brændselsceller og brintteknologi eller vindmølleteknologi. Virksomheder skal have de nyeste teorier og forskningsresultater for at stå stærkest i konkurrencen inden for energisektoren. Derfor ansætter de nyuddannede, der har læst energi, og samarbejder med studerende i løbet af studiet. Global kompetence Chefanalytiker Jakob Stoumann, Oxford Research, har medvirket til en analyse af uddannelser og efteruddannelser inden for offshore energisektoren. På akademisk niveau rejser nogle få gerne verden rundt for at finde det rigtige speciale. - Danmark var stedet, hvor moderne vindkraft startede, og vi har stadig producenter og institutioner som Risø, der er absolut førende internationalt. Her har Danmark en niche, siger Jakob Stoumann

2 - Der er dog en tendens til, at de helt store spillere som eksempelvis Vestas kører deres eget løb og er svære at få i tale. Vestas ser ikke Danmark som noget specielt i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling, for de satser globalt. Vedrørende kompetenceudvikling betyder Danmark stadig meget med hensyn til at uddanne ingeniører, men uddannelse og efteruddannelse i forhold til mere praktisk orienterede jobfunktioner foregår lokalt ude i verden, siger chefanalytikeren. Danmark får flere internationale uddannelser. Inden for det maritime arbejder blandt andre Martec i Frederikshavn mere og mere internationalt, men mange danskere med korte praktiskorienterede uddannelser fra erhvervsuddannelser har stadig svært ved at arbejde skriftligt med engelsk, som alle skal kunne begå sig på. Underleverandørerne skal være parate til at investere i uddannelse, og udbyderne, for eksempel Arbejdsmarkedsuddannelser, AMU, udbyder gerne de kurser, som kunder ønsker, såfremt de betaler for det. Hvordan tegner billedet for uddannelser inden for vedvarende energi? - Bortset fra vind er disse sektorer endnu ikke industrialiserede. Størstedelen arbejder mest med udvikling, test og demonstration. Derfor er hverken uddannelsesudbuddet eller behovet så massivt og systematiseret, som vi begynder at se det inden for vind og offshore. Copenhagen Cleentech Cluster viser, at verden har fået øjnene op for Danmark, som kan en masse med teknologi, som fungerer. - Det gode ved regional udvikling er lokalt forankrede projekter, men alle regioner har en klynge for alternativ energi, og det er reelt for mange. I version 2.0 vil vi se meget mere samarbejde; herunder internationalisering. Inden for vedvarende energi taler vi om virksomheder spredt over hele Danmark, og tankegangen om, at naboregionen er den største konkurrent, holder ikke. Det er England, Tyskland, Spanien og Kina. I europæisk sammenhæng er Danmark reelt kun en region, siger Jakob Stoumann. Arbejde sikkert Uddannelse omfatter også sikkerheden og det praktiske arbejde ude på sitet. For salgschef Claus Nexø Hansen, Falck Safety Services (indtil 2013 Falck Nutec), består det centrale i, at personalet lærer at redde sig selv. - Nogle kursister er indstillet på at ændre adfærd, så de klarer sig, når de støder på andre kulturer. De skal ikke være for firkantede eller fintfølende, siger direktør Tom Larsen fra vindakademiet på Lolland. (Foto: Bert Wiklund/bwfoto.dk) - Hvis du sidder ude på Horns Rev 2 i yderste række, så kommer Søværnets Operative Kommando ikke lige med det samme. Derfor er der altid to mand af sted ude på vindmøllerne, og den ene skal kunne redde den anden eller i hvert fald holde ham i live, hvis der sker en ulykke, siger han. Falck Safety Services havde en række kunder med egne sikkerhedskrav, og det gav især problemer for underleverandørerne, der skulle sende folk på flere næsten ens kurser for at leve op til kundernes krav. Derfor samlede selskabet de 10 største vindmølleproducenter og -ejere til møde i Esbjerg, hvor de fastlagde en fælles sikkerhedsuddannelse, Basic Safety Training. Falck Safety Services har store forventninger til den nye GWO-uddannelse og gennemførte i 2012 det første hold. - Vores fordel er, at vi dels er regionale i Europa, dels også er globale, og hvis vi kan få én standard, så er vi nogen af de eneste, siger Claus Nexø Hansen. På GWO kan kursister tage de første moduler til arbejde onshore og derefter supplere med søredningsdelen. Det Norske Veritas, DNV, har certificeret Falck Safety Services i Esbjerg og foreløbigt fire afdelinger i Europa. Martec i Frederikshavn begyndte med kurser i fritfaldsbåde til olie- og gasindustrien i 2001, Basic Offshore 2011 og fra 2013 Basic Safety Training certificeret af DNV. - Offshore olie og gas arbejder med nogle meget stramme krav til personsikkerhed, og vi kan mærke, at det nu trænger ind på offshore vind, som i de første år har været præget af en cowboy-indstilling, hvor folk bare kravlede rundt, for det går nok, siger afdelingsleder Kenneth Kirkegaard. Kursisterne kommer fra hele landet, men primært fra det nordjyske. - Gennem mange år er opstået en opfattelse af, at alt vedrørende offshore foregik i Esbjerg, men flere og flere har fået øjnene op for, at de kan få kurserne her, og det er trods alt en fordel for de lokale, siger Kenneth Kirkegaard. GWO-kurser Global Wind Organisation (GWO) har godkendt en grundlæggende sikkerhedsuddannelse med fokus på en række vigtige færdigheder og redskaber. Personsikkerhed har højeste prioritet i uddannelsen; herunder beredskab ved brand, førstehjælp, arbejde i højden og manuel håndtering. Endvidere er modulet vedrørende overlevelse til havs obligatorisk i forbindelse med offshore aktiviteter. Træningen giver en klar forståelse for de farer, der opstår ved arbejde inden for vindmølleindustrien, og hvordan man kan kontrollere og mindske disse risici. Uddannelsen er designet til at give deltagerne grundlæggende færdigheder og gøre dem i stand til at arbejde på en sikker måde i vindindustrien; onshore såvel som offshore. Træningen opfylder behovet for beredskabsuddannelse af medarbejdere til den globale vindmølleindustri. GWO - Basic Safety Training skal beskrives i et kvalitetsstyringssystem, som skal certificeres. Det Norske Veritas Martec har også kursister fra Norge, hvor kurser koster meget mere. Frederikshavnerne føler sig som en slags bindeled mellem Danmark og Norge, hvor de fleste kursister sigter mod arbejde. Med Danmarks planlagte vindmøller både til lands og til havs satser de nordjyske havne, for eksempel i Frederikshavn, på deres del af kagen. - Det vil alt sammen betyde, at der opstår et større behov for vores kurser. Vores kurser for offshore vind rammer et stort behov for kvalificeret arbejdskraft, hvor branchen har haft en flaskehals, så fra alle sider bliver vores kurser hilst velkomne. Vi har et fortrin frem for andre, da vi altid har tilbudt maritime uddannelser og har en indarbejdet respekt for havet, men vi frygter ikke havet, siger frederikshavneren. Dygtigere mandskab På Lolland har Tom Larsen sin baggrund i landbruget, og en af hans gode venner arbejdede hos smedemester Anders Davidsen, som leverede omkring 75 Smedemestervindmøller til Californien. Der opstod en vis mølleindustri på Lolland, men ingen slog rigtigt igennem, og Vestas lukkede sin vingefabrik i Nakskov i Tom Larsen og vennen stiftede i 1988 et vindmøllelaug, og han har desuden virket som konsulent for projekter og fritidssælger af vindmøller, men stoppede, da han i 1998 overtog borgmesterposten i Rudbjerg Kommune. Her ligger Kappelparken med 24 møller, hvor DONG ville udvide med en testplads, som dog aldrig kom. Det gjorde International Wind Academy Lolland, IWAL, som efter en noget usikker start endte med, at formand Tom Larsen skiftede til direktør, som skulle skaffe aktiviteter og arbejdspladser til Lolland. Ude på landet ved Dannemare tager Tom Larsen imod og forklarer, at placeringen i og for sig giver en fordel. - Vores kursister har ikke en flot kantine, værelser her på stedet eller en café om hjørnet, men den slags skal de være indstillet på, hvis de vil ud i verden. Folk bliver ansat på deres kvalifikationer, men de bliver fyret på grund af deres menneskelige egenskaber, hvis de ikke kan arbejde sammen med andre på sitet eller har en forkert adfærd. Folk arbejder tæt sammen, så alle skal have tillid til hinanden. Derfor skal vi også udvikle de menneskelige egenskaber, siger Tom Larsen. - Min vision gik helt klart på, at vi skulle opgra

3 dere det mandskab, som skulle arbejde med vindmøller. Meget foregår med sidemandsoplæring, men hvis en erfaren medarbejder har en forkert rutine, så lærer sidemanden noget forkert. Firmaer kunne ikke finde mandskab i Danmark, så de hentede mange fra for eksempel Polen. Dem trænede og uddannede vi her, så de kunne blandt andet installere kabler uden at bøje dem, og vores evalueringer viser, at vores folk er hurtigere og mere fejlfrie, siger Tom Larsen. IWAL har kørt omkring 150 udlændinge igennem på 6-10 ugers kurser og fik en ny udfordring med at omskole folk, da Vestas lukkede i Nakskov. Senere har IWAL udviklet nogle korte forløb, hvor samtaler viser, om de egner sig til livet som rejsemontør, hvor de efter en uges afklaringsforløb kan fortsætte på et kursus over 10 uger. - Branchen er glad for, at de forkerte typer er sorteret fra, før de møder på arbejdspladsen. Vi finder også frem til, om folk har hænderne skruet rigtigt på, og om de kan tåle højder, siger direktøren. Bureau Veritas har certificeret GWO-kurserne hos IWAL, der også har haft to hold på en toårig uddannelse som vindenergitekniker, som kommer hele vejen rundt med at rejse og servicere vindmøller. Elektrikere, maskinmestre og andre får nogle specifikke kompetencer og får de sidste 20 procent rettet til hos det enkelte firma. For hvert modul bliver undervisningen mere og mere skarp, hvor grundviden dækker alle møller. - Branchen kan se, at danskere skal klare sig i kraft af viden og kvalitet. Vi tester meget i værktøjsengelsk, og det vil vi fremover lægge endnu mere vægt på. Folk taler udelukkende engelsk på sitet, hvor man skal kunne fagudtrykkene, siger Tom Larsen. Farlige kemikalier Viden omfatter også arbejde med kemikalier. Produktion af vinger til vindmøller indebærer brug af blandt andet styren, epoxy og isocyanater, som Arbejdstilsynet regulerer med bekendtgørelser, så ansatte kan udføre arbejdet med forsvarlig sikkerhed og sundhed. - Der har været en del sager om styren og glasfiber, men der er kun anerkendt tre-fem sager. Der kan være en del allergiproblemer ved arbejde med forskellige kemikalier, så også her er der anerkendt nogle sager, siger kontorchef Jens Skovgaard Lauritsen, Arbejdstilsynets center vedrørende kemi og ulykker. Arbejdstilsynet gav fra 1995 til 2011 LM Wind Power 35 påbud angående giftige dampe i produktionen. Teknisk direktør Frank Virenfeldt Nielsen fra LM oplyser, at fabrikken siden 1953/54 har arbejdet med glasfiber i 16 afdelinger. - Beskæftigelsesministeriet fik i 2011 udarbejdet tre rapporter for tiden efter Vi havde fået påbud, og der blev rettet kritik både mod ledelsen og Arbejdstilsynet for ikke at bringe erfaringer videre fra den ene afdeling til den anden, siger han. 417 personer deltog i en udredning med erstatning til 26 på grund af skader i bevægeapparatet og tre med hjerneskade på grund af styren primært i 1970 erne. Heldigvis havde ingen fået kræft, som den oprindelige mistanke gik på. - Vi må erkende, at LM specielt fra 1970 og op i 90 erne ikke havde tilstrækkelig viden til at håndtere dette arbejde total risikofrit, men det gik simpelthen bare så stærkt og var spredt på de mange afdelinger. Vi vil selvfølgelig stå til ansvar i forhold til vores forpligtelser og hjælpe, hvis nogle ansatte har fået skader som følge af deres arbejde hos os. Den endelige rapport udkom i 2012, og sagen er dermed lukket, siger Frank Virenfeldt Nielsen. Hårdt udeliv Arbejdstilsynet havde tidligere også en del sager med tunge løft i vindmøllebranchen. - Det er arbejdsgiverens pligt at stille tekniske hjælpemidler til rådighed, og mit indtryk er, at de også gør det, og at disse bliver anvendt, siger Jens Skovgaard Lauritsen. Opstilling af vindmøller kræver stor omhu og fokus på sikkerhed og effektivitet. Firmaer skal have et særligt beredskab for redning og evakuering af personer, der arbejder i møllerne, og møller over 100 meter har derfor udstyr til evakuering. I forbindelse med etablering af havvindmølleparker samarbejder Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen om myndighed og tilsyn, og de udarbejder retningslinjer for de mange og forskellige problemer ved arbejde på havet. Med hensyn til arbejdet som rejsemontør kræver den europæiske norm 48 timers arbejde i gennemsnit om ugen over en 17 ugers periode, som montørerne skal overholde, og det samme gælder 11-timers hviletidsreglen. Til havs kan de godt komme op på 168 timer på 14 dage, så med rejsetid kan det blive 180 timer på fire uger eller 45 timer om ugen. Montørerne bruger specielt udstyr, der retter sig specifikt til montage af vindmøller. Arbejdstilsynet kontrollerer løbende, at firmaer overholder gældende standarder og regelsæt. (Foto: Bert Wiklund/bwfoto.dk)

4 Fællestillidsmand for service og montage på Siemens Wind Power, Henning Rasmussen, fortæller, at nogle synes, det lyder åh så dejligt at få arbejde i Thailand. - De finder dog ud af, at de skal arbejde timer hver dag med en enkelt fridag om ugen. Offshore har de slet ingen fridag, for hvad skal de give sig til på et skib? Når mange oplever det, så slutter de efter den første tur og går tilbage til produktionen, siger Henning Rasmussen. Arbejdet som montør kræver en god fysik; for eksempel til at kravle 80 meter op ad en stige inde i et tårn, hvor temperaturen måske runder 60 grader. Nye møller har dog en lift. Møller på land dukker op mere øde steder; for eksempel i Nordsverige uden nærliggende byer og med mørke i et halvt år i graders frost, hvor folk bor i en camp, som dog byder på enkelte aktiviteter i fritiden. Hvor meget betyder sikkerhed? - Vi har fald-i-vand-kurser i Esbjerg Havn, så vi lærer at redde os selv og andre. Vi lærer at kravle i møller, hvor vi skal redde os selv fra 80 meter, og vi har en træningsenhed her i Brande. Sikkerheden skal bare være i orden, og Siemens har som mål, at vi skal have en arbejdsplads uden ulykker, siger Henning Rasmussen. De ansatte jonglerer med store, tunge elementer, så det giver en farlig arbejdsplads, hvor alle hele tiden skal indberette ulykker, nær-ved-hændelser og observationer. Montører skal på en uges kursus hvert år for at holde sig ajour. For at undgå ulykker med strøm arbejder montørerne uden spænding, men de har svært ved at fejlfinde uden strøm. Når de har fundet fejlen, afbryder de strømmen. - I dag kan folk blive afskediget, hvis de ikke overholder sikkerhedsreglerne. Vi har oplevet ulykker, også med dødelig udgang, for nogle gange går det for stærkt, når det hele skal glide i en lang fødekæde, før møllen er køreklar, siger tillidsrepræsentanten. Arbejdernes forhold Henning Rasmussen har svendebrev som maskinarbejder hos F.L. Smidth, arbejdede i mange år på Aalborg Værft og 17 år som montør. Ansat på Siemens siden 2002, da han begyndte på seks møller ved Nordjyllandsværket og derefter et år i Japan efterfulgt af opgaver i Spanien, England, Frankrig, Tyskland og USA. Arbejdet som rejsemontør byder på mangeartede oplevelser og kræver indleven i de lokale forhold. (Foto: Erling Dybro) Siemens havde A-montører i Danmark og B-montører ude i verden, men kalder det nu DK-montører og rejsemontører. Efter fem-seks år med rejser kom Henning Rasmussen på en servicebil med udgangspunkt fra Aalborg, hvor han stadig bor. Afdelingen fik flere ansatte, som syntes, de havde brug for mere end én tillidsmand for service- og montagefolkene, som dengang stort set klarede alt vedrørende opstilling af en vindmølle. Derfor valgte de flere, og mand valgte ham i 2007 som tillidsmand i afdelingen, der nu omfatter Jeg skal hele tiden følge med i, hvad der sker, og rejser meget rundt ude i marken, hvor jeg faktisk godt kan lide 14 dage i for eksempel Sverige. En montørs arbejde har ændret sig meget og omfatter i dag en god del med oplæring og vejledning, så måske er der på et site kun fire-seks danskere, som jeg korresponderer meget med på mail, siger Henning Rasmussen. De seneste fem år har Siemens Wind Power ansat rundt regnet fem nye hver dag. I 2012 gennemførte ledelsen en tilpasning, og i produktionen tager Siemens folk ind på 14-dages kontrakter. Hvordan virker det? - Vi har ikke været helt enige om modellen, som har både plusser og minusser, men alle får samme løn. Det er tredjeparts aftaler med folk fra vikarbureauer. Virksomheden kunne godt fastansætte folk til en bøl- getop, men så skal den jo fyre hver gang, bølgen er i bund. Ved at leje folk til bølgetoppe, så undgår vi fyringer hos de fastansatte, og det, tror jeg faktisk, er den bedste løsning, selv om jeg godt kan se det uheldige for de løst ansatte, som trods alt tager en oparbejdet viden med sig, siger tillidsmanden. Siemens satser meget på Lean-principperne og medarbejderbaseret innovation. Ude på sitet rundt i verden prøver de med Lean, men med mange uforudsete faktorer forsvinder det strømlinede. - Vi kommer med mange gode ideer ude fra det praktiske liv, og alle medarbejdere kan blive belønnet for gode ideer, men møllen er næsten ude af produktion, før et godt forslag kan indarbejdes. Nacellen på en 2,3 megawattmølle åbner sig som to låger, og hvor montøren skal gå ned, sidder en kranstolpe, vi kan banke hovedet imod. For halvandet år siden foreslog vi at placere kranen i den anden side, men det er ikke sket endnu, siger Henning Rasmussen. Tillidsmanden Jeg har været fællestillidsmand for service og montage siden 2010, og det er en fuldtidsstilling. I dag er vi fire tillidsmænd, som ofte taler sammen på mail, da vi arbejder så spredt. For eksempel i Grenaa, hvor der er 40 fastansatte med henblik på Anholtparken. Vi har også en fællestillidsmand i produktionsafdelingen på Borupvej og på vingefabrikken i Aalborg samt en koordinerende fællestillidsmand i Engesvang. Totalt har Siemens omkring 40 tillidsfolk, og vi holder nogle fælles gruppemøder 6-12 gange om året efter behov. Her deltager også tillidsfolk fra 3F, HK og Teknisk Landsforbund. Vi forsøger at deltage med en repræsentant fra hvert sted, så vi kan tale sammen og stå som en værdig part overfor arbejdsgiveren. Vi har også flere samarbejdsudvalg og hovedudvalget, hvor jeg deltager sammen med syv andre. Vi har fået to medlemmer i bestyrelsen for Siemens Wind Power A/S. Blue colour, de timelønnede, og white colour, funktionærerne, valgte én hver. Fællestillidsmand Henning Rasmussen, Service og Montage Siemens Wind Power Han begyndte med arbejde i Japan tre måneder ad gangen med to ugers mellemrum, og ofte hed det seks uger ude og en uge hjemme, men mange stoppede efter ret kort tid, da arbejdet kræver en balance mellem familieliv og arbejde. Job eller kone? På den måde mistede virksomheden dygtige medarbejdere med nyttig viden. Adskillige især unge ville gerne have masser af overarbejdstimer for at score kassen, men en del brændte ud efter to år. En vindmøllemontør behøver dyr optræning og uddannelse, herunder sikkerhedskurser, så ledelsen kunne se, at for mange holdt op. - Nu arbejder vi på en anden turnus, hvor vi prøver at drosle den lange model ned, så vi for det meste offshore kører med 14 dage ude og 14 dage hjemme. Når vi skal helt til USA og Kina, bruger vi dog længere perioder, siger Henning Rasmussen. Rejsemontør på træk Skibsmontør Erling Dybro havde arbejdet med hydraulik på Borup Maskinfabrik, da han i 2000 skiftede til Bonus/Siemens Wind Power, hvor han i 2008 begyndte som rejsemontør i Sverige, Norge og på Horns Rev. - Offshore arbejdede vi syv dage ude og var syv dage hjemme, men jeg har oplevet uger, hvor vi kun var på havet tre timer, og det passer ikke til min tålmodighed. Så kom jeg til Canada i to år, siger Erling Dybro, som under interviewet sad hjemme efter 12 uger i Marokko. Han arbejder seks dage om ugen og spiser sammen med de andre lørdag aften. Nogle fortsætter lidt i byen, og selv vender han næsen hjem ved midnat, og søndag slapper folk af, går nogle ture, vader rundt eller kører omkring, går på café og måske i biografen. - Mandag morgen og i løbet af ugen garanterer jeg for, at alle er 100 procent ædru. Vi har pligt til, at vi skal gribe ind, hvis en kollega har problemer med alkohol eller euforiserende stoffer. En person kan kvaje sig en enkelt gang i løbet af 12 uger, og så skal han da blive hjemme i sengen og møde næste dag, siger Erling Dybro. Hvordan med security, terrorisme og den slags? - Gidseltagningen på naturgasdepotet i Algeriet havde vi tæt på. Den risiko skal vi vænne os til, og vi har også vagter gående rundt i Marokko for at passe på tingene, for vi kan ikke låse alt ned. Der er elendige veje ude på landet, så der blev anlagt nye og bre

5 Vi passer på hinanden Erling Dybro kalder sig selv servicetekniker, men andre opfatter rejsemontøren som en vind-cowboy. - Jeg opfatter mig faktisk ikke som en, der rakker rundt, selv om det er et rakkerliv, der kræver en speciel type. Du skal være indstillet på, at det, du kan gøre i lille Danmark, kan du nødvendigvis ikke gøre i udlandet. Du skal være forberedt på udfordringer med hensyn til mad, bopæl og værktøj. - Vi bor på hotel eller i lejligheder, men når vi rykker længere ud i ørkenen, skal vi bo i en containerby. I Nordsverige kunne nogle ikke klare livet i ødemarken og måtte springe fra. - Mad handler meget om indstilling, men i Marokko har de andre krav til hygiejne og andre bakterier, så mange døjer ofte med maven. Vi kan ikke få morgenmad på hotellet, for vi møder på sitet klokken syv, så vi har fundet en bager, hvor vi køber udmærket brød. Og det overskydende brød tager rengøringskonen med. Ellers handler vi ind i et supermarked. Vi har prøvet lokale cafeterier og ellers nogenlunde restauranter især i turistområder. - Det er en oplevelse, når vi en lørdag aften tager ud og spiser lokalt, hvor vi ikke ved, hvad vi bestiller. Sovs og kartofler er en mangelvare, og nogle tager uofficielt en pakke rugbrød med sig. Vi fik en dag besøg hjemmefra, og da han satte en pakke rugbrød, remoulade og en trestjernet salami på bordet, fik vi julelys i øjnene. Må vi smage? Hvad nu hvis der opstår menneskelige stridigheder? - Hvis to danskere fungerer dårligt sammen, må de arbejde hver for sig og holde sig i hver sin ende af byen, indtil den ene skal hjem. Psyken skal være i orden, og her er alder ingen hindring. De unge kan stå højt i tændingen indimellem, men så må vi ældre lige stoppe dem, inden de når op i det røde felt. Hvis en person lægger hånd på en anden, så vil han blive sendt hjem øjeblikkeligt, men den situation skal kollegerne forhindre, for vi passer på hinanden. - Hvis en kollega har problemer derhjemme med et sygt barn eller knas i ægteskabet, så er vi gode til at snakke med hinanden. I værste fald står firmaet klar med en flybillet hjem. Har du aldrig været ved at falde ned? - Jeg kan lide kontakten til nye mennesker, og fra Marokko vil jeg huske min makker Keld og sammenholdet på sitet, siger Erling Dybro. (Foto: Privat) - Nej, aldrig. Heller ikke tæt på heller ikke hos andre. Jeg er ikke bange for højder, men jeg er da bange for at falde ned og ramme noget, der gør ondt. Det er selvfølgelig svært at kravle rundt første gang ude på spinneren, for der er altså ikke noget rækværk som på et kursus. Man vænner sig til højden, men rutinen kan også være farlig, hvis du bare fæstner din karabin/krog til et øje. Hvad nu hvis øjet har været skruet af og kun lige er fæstnet i tre små gevind? Hvis du smutter, kan tre små gevind altså ikke redde dig. Tjek lige først om øjet er i orden. Hvilke afsavn oplever du som rejsemontør? - Det er kontakt til familie og venner, fødselsdage, jul og nytår. Når jeg er hjemme, får jeg besøgt mange, og jeg er nok mere nærværende, end folk er til dagligt og oftere på besøg! Jeg synes arbejdet med vindmøller er spændende og kan lide at gøre noget for verdens miljø, så derfor skiftede jeg til Bonus. Jeg er født i 1960, så jeg er en af de ældste rejsemontører, men så længe, jeg kan holde til det, fortsætter jeg måske et tidspunkt på en bil i Danmark, siger Erling Dybro. dere veje ud til sitet, men en morgen var et helt sving skredet væk. De lokale synes, at de nye veje ødelægger deres bjerg, og kørslen støver, så de har et par gange lavet vejblokade, hvor den længste varede fire timer. Den slags løser den lokale kunde, som har købt møllerne af Siemens. - Det er vigtigt at få de lokale folk med os, så vi hilser pænt og kører roligt på vejene, for det er deres land, og jeg er der kun på træk. Marokko er et muslimsk land, men meget moderat. Jeg har dog set en traktorfører køre gummigeden ind til siden, ud med et tæppe og ned for at bede. I toppen af en mølle kan vi ikke have en, der lige skal bede, men den slags løser sig. Danskere som gæstearbejdere i udlandet skal være meget opmærksomme på, hvordan de lokale lever med deres religion, og helt anderledes end vi danskere gør. - Vi skal vænne os til, at de kigger på os med andre øjne, og vi skal være bevidste om, at der står Siemens på os 24 timer i døgnet, og jeg skal være garant for det arbejde, firmaet præsterer ude i verden. Vi skal opføre os ordentligt og er da for eksempel rundhåndede med drikkepenge, men selvfølgelig skal vi heller ikke finde os i hvad som helst, siger rejsemontøren. Specialiseret montør Rejsemontører hos Siemens arbejder i tre afdelinger. Først rejser projektfolkene møllerne og sætter dem i gang, så kommer serviceafdelingen, som står meget for oplæring af de lokale folk, og til sidst special projects med rutinerede folk, som udfører store reparationer efter en grundig planlægning, så møllen hurtigst muligt kører igen. Ved alt arbejde skal montøren have dokumentationen i orden, så rigtige mænd læser altså manualer til en vindmølle. En stor miks af alle nationaliteter arbejder på sitet, så alle læser, skriver og taler engelsk også af hensyn til sikkerheden, for alle skal vide, hvad hinanden mener. - Arbejdet må godt give lidt udfordringer. Hvis vi ikke lige har et værktøj, må vi bikse noget sammen af forhåndenværende midler. Vi skal tage ansvar og løse en opgave fornuftigt og forsvarligt, for møllen skal køre. Ude i verden tror de, at en dansker kan løse alt om vindmøller, og det pres skal vi leve op til. Måske kan vi sammen med en lokal håndværker finde en løsning, men vi kan trods alt ikke trylle, siger Erling Dybro. - Danskere bruger ikke Den Store Bog Med Undskyldninger, men går i gang, for vi skal videre. Som håndværkere har danskere en god uddannelse efter fire års læretid og en bred viden om mange facetter på en byggeplads. Den baggrundsviden har for eksempel amerikanere, canadiere og tyskere ikke, for de er kun fokuseret på lige det, den enkelte skal udføre. - Vi tænker mere selvstændigt og tør kaste os ud i fejlfinding og husker sikkerheden. Især skal vi dobbelttjekke, at strømmen er afbrudt, før vi skruer på noget. Det pudsige er, at nogle lige skal røre med en finger for at se, om strømmen er afbrudt. Du rører altså kun ved 690 volt én gang! - Vi bruger meget tid på sidemandsoplæring, og til tider har jeg to nye mand, og det er faktisk ret anstrengende, for jeg skal have et øje på hver finger for at følge med i, hvad de to andre foretager sig. Jeg skal altid lære dem gode praktiske fif, så de selv kan løse opgaven, når vi er rejst hjem. - Med sikkerhed er der ingen smutveje. PPE (personal protective equipment) med hjelm, seletøj og briller skal altid være på plads. Hvis jeg ikke har sikkerheden i orden for mine folk, så falder ansvaret tilbage på mig, og jeg står uden arbejde, hvis det går galt. - Hvis vi får alt for mange regler og paragraffer trukket ned over hovedet, så kan det dog hæmme den selvstændige tankegang. Vi skal altid arbejde sikkert, men vi skal også selv kunne vurdere en situation. Vi havde et eksempel i Marokko, hvor det sagde klink, hver gang en vinge drejede rundt. Vi troede, der lå et værktøj i navet, men nej. Ude i næsen var en bolt i et beslag ikke skruet fast, så det sad løst og sagde klink, når vingerne drejede rundt. Jeg kravlede ud på spinneren og skruede bolten fast, så efter fire timer havde vi løst problemet, siger rejsemontør Erling Dybro. Godkender projekter Danske vindfolks globale rejseliv begyndte i USA. Efter den bristede amerikanske drøm i midten af 1980 erne krævede forsikringsselskaber, at egentlige certificeringsselskaber bakket op af ansvarsforsikringer sagde god for et projekt hos de danske eksportører. Prøvestationen for Vindmøller godkendte reelt kun designet, som betød meget og fungerede som den første af sin art i verden, men møllefirmaerne manglede en forsikringsopbakning. Dermed kom Det Norske

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

En ting ad gangen, tak22. 6 Sådan håndterer du afbrydelser. Vi kan lære meget af amerikanerne 36. Afbrydelser MAGASINET

En ting ad gangen, tak22. 6 Sådan håndterer du afbrydelser. Vi kan lære meget af amerikanerne 36. Afbrydelser MAGASINET MAGASINET NR. 1 2011 interview IKEA-chef Pernille Spiers-Lopez Vi kan lære meget af amerikanerne 36 6 gode råd Sådan håndterer du afbrydelser 25 Afbrydelser TEMA En ting ad gangen, tak22 Farvet lys gør

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret?

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Denne opgave er udarbejdet af: Tina Rosten Jacobsen Michella Lytzen Vivi Lottenburger Gert M. Laustsen Omsorgsorganisationernes Samråd / Holmegårdsparken

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere