Odense Konservative Avis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Konservative Avis"

Transkript

1 Odense Konservative Avis Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden - læs side 7 Byens store chance - læs mere side 8-9 Marts årgang nummer 1

2 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C Tlf Åbningstider: Tirsdag: Torsdag: Web: odense.konservative.dk Forretningsudvalg Formand: John Wozny, tlf / , Næstformand: Preben Petersen, tlf , Sekretær og webmaster: Søren Mølgård, tlf , Helge Pasfall, tlf , Julie Broe, tlf , Lasse Rasmussen, tlf , Louis D. Jensen, tlf , Rune Kallager, tlf , Steen Møller, tlf / , Udpeget af Forretningsudvalg: Kasserer: Anna Langkilde Møller, tlf / , Lokalforeninger Odense Øst Lasse Bork Schmidt, tlf , Fjordager Jan Skovgaard Simonsen, tlf , Odense Centrum Vest Preben Petersen, tlf , Paarup Rune Kallager, tlf , Odense N Jørgen Fossar Madsen, tlf , Korup-Ubberud Peter Wich, tlf , Odense Syd Erling Hansen, tlf , Stenløse-Fangel Carsten Østerbye, tlf , Brændekilde-Bellinge Bent Yde, tlf , Byrådsmedlemmer Borgmester Jan Boye, tlf / , Gruppeformand Steen Møller, tlf mobil , Politisk ordfører Vivi Kier, tlf / , fax , Jeana Bozo, tlf / , Børge Wagner, tlf , Helge Pasfall, tlf , Karsten Kjærby, tlf mobil , Lars Havelund, tlf , fax mobil , Mai Henriksen, tlf mobil , Merete Østerbye, tlf / fax , Poul W. Falck, tlf mobil , Folketingskandidater 1. kreds Søren Salling, tlf / , 2. kreds Vivi Kier, tlf / , 3. kreds Bendt Bendtsen, MF, tlf Konservativ Ungdom i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C, tlf/fax , Formand: Lasse Rasmussen, tlf , Konservative Studerende i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C, tlf/fax , Formand: Julie Broe, tlf , Æresmedlemmer i Odense N. C. Larsen, tlf , Søren Møller, tlf , Partiets hovedbestyrelse - medlemmer fra Odense Bendt Bendtsen - partiformand Søren Møller - FOF-formand John Wozny - valgt af storkredsforsamlingen på Fyn Jan Boye - valgt af partiets kommunalorganisation Anne Marie Lei - landsformand for DKS Storkredsen Storkredsformand: Vakant Hovedkontoret Det Konservative Folkeparti, Nyhavn 4, 1051 København K, Tlf , fax , Leder Af N. C. Larsen Med fare for at blive beskyldt for at gentage sig selv, tillader vi os fra Redaktionens side endnu engang at anmode medlemmerne om bistand til at få vælgerforeningens medlemstal til at vokse - vi kan gøre det til vort nytårsforsæt for Det kunne jo være fantastisk, om alle medlemmer ville påtage sig at skaffe blot et enkelt nyt medlem, som måske oven i købet ville bidrage med andre ydelser end kun at betale sit kontingent. Det er naturligvis især op til valgene, at der er hårdt brug for flere medlemmer, og dette behov trænger sig nu på, hvor vi skal nyde betydningen af det store konservative stemmetal, vi fik ved kommunalvalget den 15. nov Måske er det ikke alle der ved, at det antal tilforordnede, som vælgerforeningen skal stille til rådighed til et valg, er proportionalt med det enkelte partis opnåede stemmer ved seneste byrådsvalg. At næste byrådsvalg finder sted i november 2009 er en kendsgerning, og dertil vil de fleste nok mene, at det haster da ikke med forberedelser hertil - men husk nu på dette udsagn: Det er mellem 2 valg, at valget vindes. Og så må vi også tage i betragtning, at der under alle omstændigheder skal afholdes et folketingsvalg før februar 2009, og dette kan jo komme som en tyv om natten, for med det usikre fundament, som regeringen hviler på, må man ærligt indrømme, at det er umuligt at forudse, hvad der sker. Det kan siges meget enkelt: Liden tue kan vælte stort læs. Odense Konservative Avis Udgives af: Konservative i Odense, Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C. Tlf/fax Internet: Økonomi: Rune Kallager, tlf / Anna Langkilde, tlf Fotos: Johnny B. Iversen (hvor intet andet er angivet) Redaktion Ansvarshavende Redaktør Redaktionssekretær Opsætning og layout Næste nummer forventes udgivet ultimo maj og deadline hertil er 11. maj. Artikler mv. til Odense Konservative Avis kan sendes på eller til Søren Mølgård, Drewsensvej 5, 3. th, 5000 Odense C. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i indsendte artikler. Forsidebilledet: Rune Kallager (Tak til Michael Maare for lån af vindue) Odense Konservative Avis udsendes til alle medlemmer af Konservative i Odense, Odense KU og Odense KS, samt en række andre konservative. N. C. Larsen Tlf Søren Mølgård Tlf Rune Kallager Tlf Hanne Windeløv Ibsen John Wozny Johnny Blaabjerg Iversen Lars Havelund Merete Østerbye Preben Petersen Steen Møller

3 Formandsordet... Af John Wozny byen geografisk og inddrager ungdomsorganisationerne og byrådsgruppen. Mine personlige samtaler med hver enkelt og vort første møde afspejler også en fantastisk vilje og gejst, som jeg er sikker på vil kunne mærkes ud i hele organisationen. foreningsformænd er netop afholdt, og Storkredsforsamlingen afholdes den 26. marts. På dette møde skal der vælges formand, næstformand samt en person, der sammen med formanden, indgår i partiets hovedbestyrelse. Generalforsamlingen hos Konservative i Odense var en positiv oplevelse. Med taler af en optimistisk borgmester (Jan Boye) og en vicestatsminister (Bendt Bendtsen) i storform, fik forsamlingen en politisk saltvandsindsprøjtning, vi kan leve længe på. Men generalforsamlingen vedtog også de nye vedtægter og valgte medlemmer til den nye hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen har efterfølgende afholdt konstituerende hovedbestyrelsesmøde. På dette møde blev det nye forretningsudvalg nedsat (se sammensætningen andet steds i bladet). Med sammensætningen af forretningsudvalget er jeg overbevist om, at vi står rigtig godt rustet til det fremtidige politiske arbejde. Ikke alene er det et forretningsudvalg med mange unge, men også med en sammensætning, der dækker hele Som sagt er arbejdet i FU allerede startet og viser en række nye tiltag. F.eks. er det besluttet at udarbejde en udviklingsplan for vælgerforeningen, som er en langsigtet, klar strategi- og handlingsplan, der sætter pejlemærker, vælgerforeningen skal følge for at opnå sine mål. Desuden arbejdes der med etablering af en erhvervsklub, som skal give os en tættere kontakt med erhvervslivet. Derudover planlægges en lang række arrangementer for medlemmerne, med både politisk og socialt indhold. Det fremtidige samarbejde på Fyn kommer til at foregå i Storkredsen. Det første møde mellem de 10 vælger- Det netop afholdte møde med vælgerforeningsformændene bar også præg af, at alle trækker på samme hammel, og kemien imellem formændene virker fin. Alt i alt ser jeg frem til det kommende politiske arbejde med stor optimisme, og med et Odense i kraftig udvikling og en landspolitik, der har forbedret landets økonomi i væsentlig grad, ser jeg ingen hindring for, at vi ved fælles hjælp kan forøge vort medlemsantal væsentligt. Der var mødt mange medlemmer op på årets generalforsamling. Vil du være nævning eller domsmand? Grundlisteudvalget indleder nu sit arbejde med at sammensætte listen, hvorfra der udpeges nævninge og domsmænd for perioden Listen skal være repræsentativ omkring alder, køn og etnisk oprindelse. Betingelserne for at komme på listen er følgende: Dansk statsborgerskab Ikke fyldt 70 år inden den Skal have valgret og bo i kommunen Der er ingen garanti for, at man bliver udpeget, selvom man er opført på listen. Det endelige antal, som Konservative i Odense skal opstille, kendes endnu ikke, men ønsker du at blive opført på listen, skal du sende en til konservative.dk eller et brev til kontoret i Filosofhaven med oplysning om: Navn Adresse CPR. nr. Har du spørgsmål, så kontakt venligst medlem af Grundlisteudvalget, vælgerforeningsformand John Wozny på tlf / , 3

4 Med et hjerte, der banker Merete Østerbye har siddet i Odense Byråd siden Hun gør her en aktiv indsats for de svage grupper som de ældre på plejehjemmene og børn i udsatte familier. Merete arbejder som lægesekretær, og privat har hun i 43 år været gift med Carsten, som hun har tre børn med. Den sparsomme fritid bruges bl.a. til at være sammen med de syv børnebørn. Her fortæller Merete Odense Konservative Avis om livet som konservativ politiker. Af Hanne Windeløv Ibsen Hvorfor er du konservativ? At tage ansvar for sit eget liv, men hjælpe den der er svag. Så kort kan det begrundes, hvorfor jeg er konservativ. Dét at klare sig selv, men også have omsorg for andre, det synes jeg, at vi konservative er rigtig gode til. Jeg tror, at selv om andre partier mener, de har patent på at være de sociale, så er det os, der yder den største indsats over for de svage i vores samfund. Der er naturligvis også mange andre grunde til, at jeg er konservativ, men denne er hovedårsagen. Oplever du at måtte gå på kompromis med ideologien i dit realpolitiske arbejde? Når man er kommunalpolitiker, er ét ideologi, noget andet virkelighed. Ideologien ligger naturligvis i baghovedet, men vi arbejder i høj grad efter nogle rammer sat af Folketinget, og skal, på tværs af partier, finde nogle gode løsninger for Odense, så det er ikke så ofte, at chancen for at svinge den ideologiske fane er der, men når den er der, gør jeg det meget gerne. Hvilke værdier lægger du vægt på hos en politiker? Hvilke egenskaber skal man have? For mig er en god politiker et menneske, der har nogle mål med sin politik, er god til at samarbejde, én man kan stole på, selvom der jo er mange, der sætter spørgsmålstegn ved politikeres ærlighed. Det er også et menneske, der ikke kun arbejder på at profilere sig selv, men sammen med andre finder gode løsninger og får dem gennemført. Hvorfor valgte du at melde dig ind i et parti og engagere dig i politik? Jeg kan ikke helt huske, hvornår jeg blev indmeldt i Det Konservative Folkeparti, men jeg kan huske hvordan. Carsten og jeg boede dengang på Frederiksberg, og før et kommunalvalg i 70-erne kom Carsten en dag hjem og fortalte mig, at han havde indmeldt mig i partiet. Da han indmeldte sig selv, fik han oplyst, at der var rabat for ægtepar, og så mente han lige så godt, at jeg kunne komme med. Det kunne mit temperament ikke klare, så jeg udmeldte mig igen, men det varede dog ikke længe, før jeg ombestemte mig. Det var gået op for mig, at ville man have indflydelse, måtte man engagere sig. I de år var det bestyrelsen i børnehaven og skolenævnet, som det dengang hed, jeg lagde mine kræfter i. Med 3 børn og arbejde var der ikke tid til så meget andet. I 1981 flyttede vi fra København til Fyn, til Fangel, hvor vi nu har boet i 25 år. Vi engagerede os i lokalsamfundet; jeg i første omgang i menighedsrådet og lokalarkivet og senere også i den lokale vælgerforening. Det gav mig lysten til det kommunalpolitiske og ved kommunalvalget i 1989, blev jeg opfordret til at opstille til Byrådet, men blev ikke valgt. Det blev jeg så i 1993 og har været siden. Jeg har siddet i børn- og ungeudvalget, i økonomiudvalget og fra 2006 i ældre- og handicapudvalget. Det har været og er meget spændende, og det har da været helt fantastisk at opleve, at vi har fået borgmesterposten. Fritiden bruger Merete gerne på gymnastik og blomsterbinding; men at bruge tid sammen med børnebørnene prioriteres også højt. Det kræver meget af dig at være med i kommunalpolitik, og indimellem tænker jeg da også: Er det 4

5 for de svage. Hvilke af de resultater, du har været med til at opnå, vil du fremhæve? Hvis jeg skal fremhæve en enkelt sag, hvor jeg personligt har gjort en stor forskel, så var det da vi, for nogle år siden skulle tage stilling til, om Odense Energi skulle sælges. I den konservative gruppe ønvirkelig værd at bruge så meget tid på det? Men tanken varer kort, for hvordan skulle jeg kunne undvære det? Hvad betyder det borgerlige flertal for dine og resten af byrådsgruppens ambitioner for Odense? Dét, at vi har et borgerligt flertal i byen, betyder, at det nu er os, der kan sætte en dagsorden for udviklingen i Odense. Vi har, siden vi kom til, vedtaget flere politikker - herunder en erhvervspolitik og det er mit store håb, at vi inden for de næste 3 år ser en udvikling, der gør, at vi ikke siger farvel til alle de dygtige unge mennesker, vi uddanner i Odense, men at vi kan tilbyde dem et job og hermed øge indtægterne i Odense Kommune, så de fleste af de mål, som vi satte os i valgkampen, enten er indfriet eller på vej: En nedgravet Thomas B. Thrigesgade, en kanalforbindelse, der har været talt om i over 50 år og ikke mindst en øget service over for borgerne. Kan du fortælle om nogle af de politiske områder, der særlig optager dig? I ældre- og handicapudvalget har vi netop sendt en seniorlivspolitik til høring. I dag må vi jo ikke mere hedde ældre og gamle. Vi vedbliver at være seniorer livet ud, men det er jo nok mig, der er ved at blive for gammel til at forstå det. Når det er sagt, synes jeg at overskriften Livskvalitet og oplevelser - hele livet er rigtig god, for hvor er der dog mange steder på vore plejehjem, at vi ser ældre sidde hen uden særlig mange aktiviteter. Det har vi allerede gjort noget ved, ligesom vi også har vedtaget, at der skal flere hænder til de ældre, der ikke længere kan klare sig selv. Det glæder jeg mig til at arbejde meget mere med, for vi kan gøre det meget bedre, også ved at inddrage flere frivillige. I denne byrådsperiode er jeg formand for 18 udvalget. Det kal- Vores børn har beriget os med 7 børnebørn, og det er utrolig dejligt at kunne følge deres opvækst, fortæller Merete. des også tvangsfjernelsesudvalget. Det er her, vi tager stilling til om omsorgssvigtede børn skal blive i deres hjem eller skal i en plejefamilie, på institution e.l. Det er et hårdt udvalg at sidde i. Jeg er med til at afgøre mange menneskeskæbner, men med min egen baggrund og livserfaring, kombineret med sund fornuft, føler jeg mig godt kvalificeret. Når du sidder i byrådet, følger der også mange andre poster med. Jeg er formand for et boligselskab, og så er jeg for nylig blevet formand for den selvejende institution Incestcenter Fyn. Sidstnævnte har indtil videre givet rigtig meget arbejde, men det er dejligt at være med til at gøre en forskel. skede vi ikke at sælge, men vi var i mindretal. I økonomiudvalget, hvor både Søren Møller og Willy Larsen var inhabile, sad jeg mutters alene med mit synspunkt. Her lykkedes det mig at få forhindret salget. Jeg trallede hele vejen hjem. Det var en rigtig god dag. I næste nummers portrætinterview af byrådsgruppen kan man møde Børge Wagner. (red.) Byrådsgruppen Jan Boye Vivi Kier Mai Henriksen Poul W. Falck Steen Møller Merete Østerbye Børge Wagner Helge Pasfall Lars Havelund Jenan Bozo Karsten Kjærby 5

6 Nu begynder arbejdet for alvor Af Søren Mølgård Som omtalt i forrige nummer af Odense Konservative Avis har arbejdet med nye vedtægter og ny struktur fyldt meget i vælgerforeningens hverdag det forløbne efterår. Men det store forarbejde var ikke forgæves. På vælgerforeningens generalforsamling 8. januar på Hotel H. C. Andersen blev forslaget til nye vedtægter således enstemmigt vedtaget. De knap 150 fremmødte medlemmer var heller ikke i tvivl om, at der skulle være genvalg på formandsposten til John Wozny, som i sin status over foreningens virke takkede for opbakningen til bestyrelsens vedtægtsforslag og derudover blandt andet talte om et forbilledligt samarbejde med den konservative byrådsgruppe. Også vælgerforeningens økonomi er i god gænge med et overskud sidste år på knap kr. Borgmester Jan Boye var næsten euforisk i sin beretning om byrådsgruppens virke det forløbne år. Vi har stået i spidsen for en massiv skattelettelse Odense har nu Fyns laveste kommuneskat -, en ny erhvervs- og vækstpolitik er netop vedtaget, ledigheden i Odense er rekordlav og byggekranerne fylder godt i bybilledet. Og tilmed står Socialdemokraterne internt splittede på helt centrale områder. Jo, der har været rigtig meget at glæde sig over som konservativ i Der skulle også som en konsekvens af de nye vedtægter vælges tre folketingskandidater, og de tre nuværende kandidater Søren Salling (Østkredsen), Vivi Kier (Vestkredsen) og Bendt Bendtsen (Sydkredsen) blev alle genvalgt til deres respektive kredse. Sidstnævnte, økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, sluttede en god aften af med manér. Med stort overblik og gejst gav han et øjebliksbillede fra Borgen, ligesom der var verbale hug til både oppositionen og andre, inden Bendtsen beredvilligt svarede på spørgsmål fra salen. På et konstituerende hovedbestyrelsesmøde 1. februar, skulle den nye, store hovedbestyrelse så samles for første gang. Det var lidt ligesom første skoledag med mange både kendte og mindre kendte ansigter i spændt forventning om det nye foreningsår, der venter. Og med cirka 45 fremmødte var der godt fyldt op på stolerækkerne i det store mødelokale i Filosofhaven. Fire medlemmer af forretningsudvalget skulle vælges direkte af hovedbestyrelsen, og her blev Louis D. Jensen, Syd, Rune Kallager, Paarup, Søren Mølgård, Øst og Preben Petersen, Centrum Vest stillet i forslag. De blev alle valgt uden modkandidater. Efterfølgende skulle der findes en afløser for Carsten Østerbye på næstformandsposten. Her faldt valget på Preben Petersen. Preben (49 år) er tillige formand for Odense Centrum Vest Lokalforening og i det civile liv informationschef ved Totalforsvarsregion Syd i Odense. Han har tidligere både været Konservativ kandidat til folketinget og senest til byrådet ved valget i Det nye forretningsudvalg består desuden af KU-formand Lasse Rasmussen, KS-formand Julie Broe og to fra byrådsgruppen, gruppeformand Steen Møller og byrådsmedlem Helge Pasfall. Forretningsudvalget har efterfølgende konstitueret sig med Anna Langkilde som kasserer og Søren Mølgård som sekretær. Blandt de opgaver, forretningsudvalget har kastet sig over som noget af det første, er udarbejdelsen af en Udviklingsplan, som også vælgerforeningsformand John Wozny er inde på i sit Formandsord. Det indebærer bl.a. en beskrivelse af specifikke midler for at sikre vælgerforeningens videre udvikling, fx i forhold til medlemspleje, aktiviteter og økonomi. En opdateret liste med samtlige medlemmer af foreningens hovedbestyrelse og forretningsudvalg kan findes på Vi mangler mange mailadresser! Bedre og hurtigere medlemsinformation til dig - send din adresse til Med venlig hilsen Konservative i Odense 6

7 Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden Af Preben Petersen Mindre snak mere handling! Det var et af de slagord, der gik igen i den konservative kommunalvalgkamp, der førte til konservativ valgsejr og borgmesterpost. Siden valget har det samme slagord kendetegnet den indsats, som det konservative hold med borgmester Jan Boye i spidsen, har leveret. Nedgravningen forventes at koste millioner kroner. Som et meget markant eksempel på det kunne Jan Boye midt i januar lancere en realistisk plan for at skaffe os af med den vel nok mest udskældte vejstrækning i byen - og næst efter vejret et af de emner, der gennem mange år er talt mest om mand-og-mandimellem, nemlig Thomas B. Thriges Gade. Bred politisk opbakning For seks år siden begravede daværende borgmester Anker Boye ikke Thomas B. Thriges Gade men der imod enhver tanke at grave gaden ned, fordi det var for dyrt. Til gengæld stillede han den gang for to kommunalvalg siden i udsigt, at Thomas B. Thriges Gade i løbet af nogle få år ville være en flot bygade omgivet af flotte bygninger Men nu sker der altså noget: Jan Boye fik midt i januar opbakning fra Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale til at undersøge mulighederne for at skaffe finansiering til at grave Thomas B. Thriges Gade ned, og på et økonomiudvalgsmøde en uges tid senere bakkede også Socialdemokraterne op bag borgmesterens arbejde, så han nu har bred politisk opbakning også til dette projekt. Uden udgift Jan Boye håber i løbet af et det tidlige forår at kunne fremlægge en Her er et billede af Thomas B. Thriges Gade fra Hvis det lykkes at få gaden gravet ned, vil det give en helt ny bymidte. Udsigt over Fisketorvet, Vestergade. Albanigade. Opgravning i forbindelse med etableringen af Thomas B. Thriges Gade. Ca samlet plan for byrådet for, hvordan det kan lade sig gøre at grave Thomas B. Thriges Gade ned uden udgifter for kommunen. I planerne indgår salg af de kommunale ejendomme på Klosterbakken og i Slotsgade og Vindegade, som bliver tomme, når de tre forvaltninger snart flytter, salg af kommunale grunde på Fisketorvet og I. Wilhelm Werners Plads og salg af de grunde, der opstår der, hvor Thomas B. Thriges Gade forsvinder under jorden. En mere attraktiv by for alle Nedgravningen forventes at koste millioner kroner. Hvis det lykkes at få Thomas B. Thriges Gade gravet ned, vil det være et betydeligt skridt i arbejdet med at skabe en bymidte, der på alle måder hænger bedre sammen og er mere attraktiv for såvel beboere som besøgende og erhvervsliv. 7

8 Byens store chance Tænk hvis vi kunne finde pengene til kanalforbindelsen, bedre ældrepleje, nye skoler og meget mere, uden at skulle skære andre steder. Det kan blive virkeligheden, hvis vi udnytter de muligheder manglen på arbejdskraft giver. Af Lars Havelund, medlem af Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget Der er en god udvikling på vej i Odense. Borgerne oplever øget velfærd og bedre service. Mange vigtige projekter, som Anker Boye ellers fik lagt i graven, er nu godt på vej til at blive gennemført. Samtidigt er det præcist to år siden, at Nicolai Wammen (Soc.) kontant buldrede løs om alle dem, der var blevet arbejdsløse under den borgerlige regering fra Dengang i starten af 2005 var arbejdsløshed ét af de store temaer i folketingsvalgkampen, i øvrigt godt hjulpet på vej af Danish Crown, der valgte at lukke deres slagteri i Hjørring få dage efter valget var udskrevet. Man forstår godt, at Nicolai Wammen er rejst tilbage til Århus. Siden folketingsvalget er arbejdsløshedskurven nemlig kun gået én vej måned efter måned. Nedad! Det er selvfølgelig godt for alle dem, der har fået arbejde, men det er også godt for samfundsøkonomien, for nu kan staten og landets kommuner bruge pengene på noget mere fornuftigt end overførselsindkomster. Arbejdsløsheden er nu så lav, at det begynder at blive et problem mange steder at skaffe den nødvendige arbejdskraft for at kunne imødegå efterspørgslen. Det gælder også mange steder i Odense, hvor arbejdsløsheden også er hastigt på vej ned. Efterspørgslen efter arbejdskraft bliver ikke mindre af, at mange private virksomheder investerer i Odense, f.eks. i projekter som Odense Kommune har været med til at løbe i gang det seneste år. Et stort problem På trods af den gode beskæftigelse, har Odense alligevel et massivt problem at slås med i form af flere tusinde på offentlig forsørgelse. Ikke alle har lige gode chancer for at komme i arbejde. Det skyldes først og fremmest, at de f.eks. har nedsat arbejdsevne eller ikke har de kvalifikationer virksomhederne efterspørger. For en stor dels vedkommende er deres problemer så store, at de bare ikke kan passe et arbejde. Det kan være alt lige fra problemer med at læse og skrive selv simple tekster, eller ikke magter at stå op om morgenen og møde på arbejde. Det virker måske banalt, men sådan er virkeligheden. I sådanne tilfælde kan de færreste virksomheder bruge dem. Vi har altså både mangel på arbejdskraft og arbejdsløshed på samme tid, uden udsigt til at de arbejdsløse passer med virksomhedernes behov. Manglen på kvalificeret arbejdskraft tager til i de kommende år, i en sådan grad at det kan blive problematisk at få løst vigtige samfundsopgaver, f.eks. i ældreplejen, der kræver flere hænder i fremtiden. Opgaven er derfor at få de arbejdsduelige i arbejde og opkvalificeret dem, der mangler de nødvendige kvalifikationer. Stramninger på vej Der er nogle, der skal trykkes lidt på maven, før de kommer i gang. Det er et faktum, at aktivering rent faktisk virker, uanset hvilken form for aktivering man taler om. 8

9 Foto: Rune Kallager Det er dovne kontanthjælpsmodtagere, der kan arbejde, men først kommer ud af starthullerne, når de ser, at de er på vej i aktivering. Det er selvfølgelig uacceptabelt, men det viser, at nogle tilsyneladende trives fint på deres kontanthjælp. Regeringen har for længst set problemet og har indført sanktioner mod de kommuner, der har sparet på aktivering af ledige, f.eks. Odense. Heldigvis har vi i 2006 kunne gennemføre, at mange flere skal i aktivering fremover. Nogle mener også, at det ikke kan betale sig at arbejde. Det gælder f.eks. ægtefæller, hvor begge er på kontanthjælp. Hvis den ene får et job, ryger den andens kontanthjælp. Derfor hører man jævnligt om eksempler på folk, der skal tilbydes op mod kr. om måneden, før det kan betale sig for dem at komme i job. Også her bliver der strammet op, sådan at ægtefæller nu skal arbejde tilsammen 300 timer om året for ikke at miste den enes kontanthjælp. I Odense vil de første blive ramt af 300 timers-reglen den 1. april Foto: Rune Kallager 2007 og det vil uden tvivl også få flere på banen og medvirke til at afhjælpe manglen på arbejdskraft. Nu er det selvfølgelig langt fra alle, som ikke gider tage et arbejde. Nogle vil godt, men kan ikke. Derfor må problemet med mangel på kvalificeret arbejdskraft ikke overskygge, at vi stadig skal hjælpe dem som mangler de rette kvalifikationer, og vi skal naturligvis udvise en social forståelse for dem, der ikke er i stand til at arbejde pga. sygdom eller andre personlige problemer. Mod til at skabe sammenhæng Det er som regel de store byer, der har de største sociale problemer. Derfor har Odense i mange år været blandt de kommuner i Danmark, der har brugt rigtig mange penge på overførselsindkomster. Penge som kunne være gået til bedre formål, hvis Odense ellers havde skabt lige så mange jobs, som man eksempelvis har været i stand til i Aalborg og Århus. Vi har nu en enestående chance for at få bugt med det høje antal personer, som af den ene eller anden grund ikke har kunnet finde sig et arbejde i Odense. Opgaven er nu at få så mange til at stå reelt til rådighed for arbejdsmarkedet, samtidig med at vi gør alt hvad vi kan for at afhjælpe eventuelle mangler på kvalifikationer. Med velfungerende ordninger som fleksjob, revalidering og skånejob, har chancerne for at få folk i arbejde aldrig været bedre, uanset hvilken baggrund de har. Hele indsatsen med at øge arbejdsstyrken skal ses i sammenhæng med den vækststrategi, Jan Boye har iværksat, og som vil give det sidste skub i den rigtige retning. Så kan vi for alvor få vendt kurverne over antallet af personer på offentlig forsørgelse i Odense Kommune. Samtidig med at arbejdsmarkedet råber på mere kvalificeret arbejdskraft, bruger vi alene i Odense mere end 700 millioner kr. på udgifter til kontanthjælp, ledighedsydelse og andre beskæftigelsesordninger (hertil kommer statens andel). Hvis vi altså bare kan flytte 15 % af dem på overførselsindkomster til faste jobs, vil det give byrådet mere end 100 millioner kr. til nyinvesteringer og forbedring af servicen hvert eneste år! Det vil ikke alene gøre Odense til en endnu bedre by. Det vil også øge arbejdsstyrken og hjælpe med at imødegå, at Danmarks økonomiske vækst ikke bremses unødigt af mangel på folk, der både kan og vil arbejde. 9

10 Kommunens mange udvalg... Gymnasiebestyrelser. På byrådsmødet 31. januar blev byrådsmedlem Mai Henriksen udpeget som medlem af bestyrelsen på Odense Katedralskole, mens tidligere byrådsmedlem Flemming Sørensen blev udpeget til bestyrelsen for Skt. Knuds Gymnasium. Byrådet udpeger et medlem til hvert af de fire odenseanske gymnasier. Kunstfonden. Det er Kunstfonden, der har ansvaret for, at sikre vedligeholdelse, registrering og vurdering af tilstanden hos byens kunstværker. Fra Konservativ side er vi repræsenteret af Børge Wagner, der er valgt af byrådet som formand, Lars Havelund, Poul W. Falck og Merete Østerbye. Kunstfonden har i alt 11 medlemmer. Odense Energi er et kommunalt ejet aktieselskab, der opererer på det frie marked og sørger for elforsyningen til en stor del af kommunens borgere. Senest har Odense Energi overtaget vejbelysningen fra kommunen. Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, heraf har Konservative peget på tidligere rådmand Søren Møller, der er bestyrelsesformand og vælgerforeningsformand John Wozny. Odense Socialfilantropiske Boligselskab er et af flere almennyttige boligselskaber i Odense. Selskabet har 725 boliger fordelt på 6 afdelinger. Merete Østerbye er byrådets repræsentant i bestyrelsen. Handikapcenteret Tarup gamle præstegård er en selvejende institution, der har til formål at drive et aktivitets- og samværstilbud. Centeret har driftsoverenskomst med Odense Kommune. Karsten Kjærby er valgt som et af de to bestyrelsesmedlemmer, byrådet udpeger. Ændringer Vivi Kier (og Jan Boye) blev for et år siden udpeget til Lokalnævnet for Odense Politikreds. Med den nye politireform er lokalnævnet blevet erstattet af et Kredsnævn, hvor borgmesteren fremover er eneste repræsentant for Odense Kommune. Og så hører det også med til historien, at årsskiftet betød, at vores tre amtsrådsmedlemmer, borgmester Jan Boye, gruppeformand Steen Møller og regionsrådsmedlem Søren Salling blev ramt af amtets endeligt, og dermed er udtrådt af en række bestyrelser og råd. For alle tre gælder naturligvis, at det var selve amtsråds- og udvalgsarbejdet, der fyldte mest i kalenderen. Odense Konservative Avis gennemgår i løbet af valgperiodens fire år de mange udvalg, byrådet udpeger medlemmer til. 10

11 Ikke kun Odenses problem Af Lars Havelund, medlem af Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget Det er ikke kun et problem for Odense, hvis en del af arbejdstyrken står mere eller mindre permanent uden for arbejdsmarkedet. Virkeligheden er ved at indhente dansk økonomi, hvor prognoserne om vigende befolkningsudvikling og et fald i arbejdsstyrken ikke længere er dystre spådomme, men en realitet. Arbejdsstyrken vil på under 10 år falde med personer, hvilket vil kunne halvere den økonomiske vækst i Danmark. OECD peger på, at lavere skat, bedre uddannelser og velfærdsreformer kan afværge udsigten til en markant opbremsning i den økonomiske vækst i fremtiden. Det er ikke lige de opgaver vi til dagligt løser her i Odense. Men vi kan dog gøre noget på uddannelsesområdet. I Odense Kommune ved vi, at en vis procentdel af en ungdomsårgang aldrig kommer videre efter folkeskolen og dermed får sig en uddannelse. Det er blandt denne gruppe, at mange før eller siden vil ende på kontanthjælp, fordi de ikke kan levere det som virksomhederne efterspørger. Ét af regeringens mål er, at 95 % af de unge fremover skal have en uddannelse, så man så vidt muligt kompenserer for de store årgange, der i disse år er på vej på efterløn eller pension. Det er et meget højt ambitionsniveau og markant flere end de ca. 82 % af en ungdomsårgang, der i dag gennemfører en uddannelse. Der kan være mange årsager til, når unge falder fra i uddannelsessystemet undervejs. Der er selvfølgelig altid nogle, der på grund af sygdom ikke får gennemført en uddannelse. Men derudover har nogle så store boglige problemer, at de enten bliver skoletrætte eller simpelthen opgiver at følge med og af den grund falder fra. Derudover kan der være personlige problemer og måske endda sociale problemer, der gør det vanskeligt at begå sig på f.eks. teknisk skole eller gymnasiet. Det er derfor ikke nok bare at sige, at flere skal have en uddannelse. De svageste unge skal have hjælp, både bogligt og/eller socialt. Ellers er springet fra folkeskolen og videre i uddannelsessystemet alt for stort. I Odense Kommune kan Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn- & Ungeforvaltningen i fællesskab lave en indsats for, at færre i de kommende ungdomsårgange falder fra deres uddannelser. Det kræver både en boglig og social indsats. Derfor kan et øget samarbejde med f.eks. produktionshøjskolerne være en del af løsningen på opgaven. Uddannelsesinstitutionerne er nemlig ikke gearet til at løse opgaven alene. Det kan det være nødvendigt, at kommunerne og staten træder til, så der gennemføres flere og nye konkrete indsatser for at få flere helskindet gennem Foto: Rune Kallager uddannelsessystemet. I Odense Byråd er vi opmærksomme på det og er ved at forberede initiativer, som skal medvirke til at vi kan nå nærmere de 95 %. Det er en indsats, der både giver en bedre samfundsøkonomi i fremtiden, men ikke mindst også giver de unge et bedre fundament på arbejdsmarkedet og dermed bedre fremtidsudsigter. Alt i alt er det et godt eksempel på god konservativ politik. 11

12 Stormogulen Af Lars Christensen, Cand.mag.,Ph.d. På litteraturens område har Odense H. C. Andersen at byde på, det mindes vi om ved enhver given og ikke-given lejlighed. Fra erhvervslivets Guldalder har byen en anden søn, der ganske vist ikke mindes med opblæste arrangementer, men dog har betydet nok så meget for Danmark, nemlig C. F. Tietgen. Privatbanken, DFDS, B & W, Store Nordiske Telegraf-Selskab, Det Grønlandske Kryolith-, Mine- og Handels-Selskab, fuldførelsen af Esbjerg Havn, Faxe Kalbrud, Marmorkirken, De Forenede Bryggerier, De Danske Spritfabrikker og meget, meget mere. Dét var C. F. Tietgen. Men bestikkelse, skuffeselskaber, karteller, sminkede regnskaber, privat udenrigspolitik, misbrug af kongehuset, bevidste løgne og fortielser og brutalitet var også C. F. Tietgen. Således afdækkes og afsløres forretningsmanden og byens stolte søn i en stor bog af erhvervshistorikeren Ole Lange. boganmeldelse Men det hele begyndte næsten som sådan noget skal gøre. Den lille Carl Frederik blev født 1829 i et lille, fattigt hus i Pogestræde som søn (heller) ikke af en konge men af en snedker og klubvært i Odense Adelige Klub. Hjemmet var fattigt og meget religiøst, hvilket kom til at præge Carl Frederik hele livet, ikke mindst da han blev gift med den endnu mere religiøse Laura Jørgensen. Efter realeksamen kom han i handelslære, en universitetsuddannelse var der ikke råd til. Efter læretiden og efter at have friet og fået ja fra den 13-årige Laura, kom han til frihandelens hovedstad, Manchester. Her blev han til en lav løn, men til gengæld meget arbejde, handelsrejsende for firmaet Hald & Ruhr, som han repræsenterede på rejser i hele Nordvesteuropa. I 1855 blev han gift med Laura og selvstændig grosserer med C. F. Tietgen og Co. i København. Nok så væsentligt var dannelsen af en ny bank, Privatbanken, i 1857, baseret på et tæt netværk af københavnske handelsforbindelser og med den unge C. F. som direktør. Han viste hurtigt sine evner, da han med dristighed og beslutsomhed samt samarbejde med regeringen og handelsstanden i 1857 fik afværget en alvorlig finanskrise, og liberalismen afløste merkantilismen som økonomisk doktrin havde han en kort politisk karriere som medlem af Københavns Borgerrepræsentation, hvor han var med til at forbyde, at man lader sit vand på gaden, at droskekuskene var fulde samt ikke mindst regulere (ikke forbyde!) den offentlige prostitution. Han afviste senere en sikker opstilling til Folketinget. Det politiske liv var ikke noget for ham, men det lærte ham, hvordan man udnytter politikerne laver spin, og dét formåede han. Årene efter nederlaget i 1864 blev Tietgens store år. Med en iværksættertrang og hastighed, der kan tage pusten fra enhver, blev alle de ovenfor nævnte selskaber plus en række flere sat i gang. Det foregik efter samme model: stiftelse af et aktieselskab med Tietgen som formand i kompagni med andre erhvervsfolk, derefter opkøb eller udkonkurrering af de fleste rivaler inden for området og endelig karteldannelse eller monopolisering. Tietgen bestak direkte krigsminister Raasløff for at kunne få fortrolige oplysninger om forholdene i Østasien, hvor Tietgen søgte at vinde kontrol med udlægning af telegrafkabler. Det var meget profitabelt men også meget svært på grund af kinesernes gammeldags politiske system og russernes modvilje, som Tietgen imidlertid fik fjernet ved skamløst at bruge kongens familierelationer til Zaren og det faktum, at Kongehuset tilfældigvis havde sine penge i Privatbanken. I det hele taget er den kun delvist succesfulde deltagelse i den østasiatiske handel bedre end en kriminalroman og efter min mening bogens bedste del. Som en anden stor erhvervsmand 100 år senere ville Tietgen også sætte et varigt minde over sig selv. Det blev Frederikskirken eller Marmorkirken, som folket døbte den. Napolenskrigene og statsbankerotten havde sat en stopper for dette store 1700-tals projekt, hvor den ikke engang halvt færdige kirke lå hen som en ruin nær Amalienborg. Men Tietgen satte de nødvendige penge ind og til - på færdiggørelsen. Til ære for hans elskede Laura og hans egen forfængelighed ville han bygge en katedral for Grundtvig, som han selv sagde. Kirken stod færdig 1894 efter store problemer inklusiv en rigssretssag mod to statsministre og en indenrigsminister for et alt for billigt salg af byggerunden til Tietgen. Anklageren var den unge Viggo Hørup, dommerne konservative, to af de fire taksatorer Tietgens forretningsforbindelser og sagens udfald givet på forhånd: pure frifindelse. Men byggeriet slugte en stor del af Tietgens formue i et finansimperium, der i Tietgens sidste ti år indtil døden i 1901 gik ganske meget tilbage. Med bogen har Ole Lange skabt et litterært monument over Danmarks svar på Rockefeller og på en måde også over sig selv. Erhvervshistorie opfattes oftest som noget tørt og teoretisk noget, men her får man en levende beretning om en enestående mand med enestående evner og en enestående vilje til at bruge dem, også derud, hvor moralen opløses i pengestrømmen. Det er umuligt her at gengive de mange guldkorn, der er i bogen, inklusiv mange herlige æselspark til nutidens politikere og erhvervsliv. Men løsningen ligger lige for: læs den! Ole Lange: Stormogulen. C. F. Tietgen en finansmand, hans imperium og hans tid Gyldendal sider. 12

13 Odense KU har vokseværk Af Lasse Rasmussen, formand for KU i Odense Det forgangne år har været et godt år for Odense KU. Med en medlemsfremgang på knap 50 % er vi i dag landets største KU-lokalforening med 122 betalende medlemmer. At være landets største borgerlige ungdomsforening er ikke et mål for os som lokalforening, men en positiv gevinst ved den gejst og kampånd, som hersker i foreningen. Derfor vil næste års målsætning bl.a. være at have 130 betalende medlemmer i foreningen. Disse medlemmer skal i det næste år have en række positive oplevelser af at være medlem af Odense KU. Sådanne oplevelser giver vi f.eks. ved at fastholde en spændende arrangementskalender med møder hver torsdag. Således har vi allerede aftaler på plads med bl.a. Lene Espersen, Claes Kastholm, Connie Hedegaard og Bendt Bendtsen, hvor flere spændende navne vil tilgå. Denne faste mødedag har i det forgangne år gjort, at vi de fleste torsdage har haft et gennemsnit på 25 medlemmer til vores møder, et antal, vi forventer vil stige det næste år. For at sikre den høje mødedeltagelse er en fortsat forbedring af vore lokaler nødvendig. Vi startede så småt sidste år, hvor vi fik malet opgangen, renoveret baren og ryddet godt op i de gamle gemmer. I indeværende år vil vi søge at fortsætte denne tendens, så vi får nogle endnu bedre lokaler til gavn for alle Odenses konservative. At have et ordentligt udgangspunkt for at unge konservative kan mødes i Odense, kombineret med det høje medlemstal giver os den bedste ballast til at markere os politisk. Vi planlægger derfor at markere os politisk i både ord og handling, både her i Odense, men også på Fyn i indeværende år. Dette vil blandt andet ske gennem en mere aktiv strategi i forhold til de mange paneldebatter på gym- nasier, handelsskoler mv., ligesom markeringer gennem læserbreve vil blive opprioriteret. De unge konservative skal kort sagt blive mere synlige i det odenseanske byliv i Vi har dermed som målsætning at arbejde endnu hårdere for at fange de stadig flere unge konservative i Odense. Dermed håber vi på næste år at være Odenses største ungdomspolitiske forening, og have gjort Odenses unge endnu mere opmærksomme på den konservative grundholdning. EBBE DYHRKOOP Diner-dansemusik Klar-syn

14 Siden sidst...siden sidst...sid En donation Ved en festlighed på Grand Hotel den 9. januar modtog byrådsmedlem Vivi Kier som bestyrelsesformand for Center for Seksuelt Misbrugte - Fyn sammen med den daglige leder af Centret, Ianne Siff Thorborg, kr. Det donerede beløb var overskuddet fra Odenses Inner-Wheel og Rotary - klubbers julekoncert 2006 i Odense Domkirke. Konservativ dag i Odense Lørdag den 3. februar var mere end 100 konservative politikere samlet i Odense. På Odense Rådhus afholdtes den årlige kommunalkonference, hvor godt 70 byråds- og folketingsmedlemmer diskuterede velfærd nu og i fremtiden. Samtidig var der kandidatkonference på Hotel H. C. Andersen, hvor en række af partiets folketingskandidater fokuserede på vejen mod næste valg. Blandt oplægsholderne var partileder, økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen og kulturminister Brian Mikkelsen. Ny formand i Odense Øst På generalforsamlingen i Odense Øst Lokalforening var der nyvalg til formandsposten, idet tidligere byrådsmedlem, Project Manager Lasse Bork Schmidt afløste Hanne Askou, der som tidligere nævnt er fraflyttet byen. Og ny formand i Odense KS Også hos Konservative Studerende i Odense var der udskiftning på formandsposten, idet stud.med. Julie Broe afløste Tine Buch på formandsposten ved generalforsamlingen, 17. februar. Genvalg hos Fjordager På generalforsamlingen i Fjordager Lokalforening var der genvalg af formand Jan Simonsen, som kunne berette om mere end 10 % medlemsfremgang i Kristian Pedersen nyvalgtes til bestyrelsen. Generalforsam-lingen havde også besøg af byrådsmedlem Helge Pasfall, som kom ind på de mange spændende projekter og aktiviteter, der i øjeblikket er i gang, og som nu sætter Odense i centrum for den syddanske udvikling. Nyt bestyrelsesmedlem i Odense Centrum Vest På generalforsamlingen i Odense Centrum Vest Konservative Vælgerforening blev Preben Petersen genvalgt til formand, Nina Villadsen blev genvalgt til bestyrelsen og Christian Aagaard Hejlsen blev nyvalgt til bestyrelsen. Christian er blandt andet tidligere landsformand for Danmarks Konservative Studerende (DKS). Steen Møller FynBus formand Umiddelbart før jul blev byrådsmedlem Steen Møller valgt som formand for Trafikselskabet FynBus. Han har i 2006 været formand for den forberedende bestyrelse, så valget var ikke helt overraskende. FynBus overtog 1. januar ansvaret for al offentlig bus- og rutebilkørsel på hele Fyn, Langeland og Ærø. Odense KU nu landets største Der var stor jubel over en medlemsfremgang på hele 42 % i 2006, da Odense KU på generalforsamlingen i januar befæstede sin position som landets største KU-forening. Generalforsamlingen tøvede da heller ikke med at genvælge formand Lasse Rasmussen. Nye i bestyrelsen er til gengæld organisatorisk næstformand Benjamin Juul, politisk næstformand Anders Orris, kasserer Hans Peter Jørgensen, sekretær Martin Frik 14

15 en sidst... Børges klumme Poulsen, Michael Baadsgaard og Julie Moreau. Eneste genganger fra sidste år er Troels Winther. Rune Kristensen BA.scient.pol. Konservative i Odenses kontoransvarlige og KU s landsorganisations næstformand, Rune Kristensen, har afsluttet sin bachelor i statskundskab på Syddansk Universitet i Odense. Tillykke. Forretningsudvalget konstitueret På et konstituerende møde i vælgerforeningens Forretningsudvalg, blev foreningens mangeårige kasserer, Anna Forretningsudvalget. Vælgerforeningens sekretær gennem 2 år, Langkilde-Møller, genvalgt til kasserer. Anna er dog ikke medlem af Søren Mølgård, blev genvalgt som sekretær, og Søren blev ligeledes valgt til foreningens webmaster. Det er lige til EN POLITISK AF- ELLER UD-VEJ Egentlig er det dybt forbløffende - for ikke at sige forkasteligt - hvis en mulig nedgravning af byens skændsel skulle gå hen og blive et partipolitisk anliggende. Nu har så godt som alle odenseanske borgere i ca. 40 år krævet en nedgravning af Thomas B. Thriges Gade, så de to bydele igen kunne blive samlet, og den voldsomme trafik tværs igennem bymidten kunne komme væk fra jordens overflade, og når så en mulig løsning endelig tegner sig, så er der pludselig nogle kommunalpolitikere, der ikke vil deltage i den fælles jubel. Heldigvis kan jeg meddele, at vi ikke kommer ud i en intern debat i den konservative byrådsgruppe. Vi er alle enige og har enkeltvis givet en entydig holdning til kende i avisen, endda uden at have talt med hinanden først. Hvis en nedgravning kan blive financieret bl.a. ved salget af de meget attraktive grunde og kvadratmeter, der vil fremkomme ved en nedgravning, så slår vi til. Vi er også enige om, at en omdannelse til en busgade, der fortsat er i niveau med de tilstødende gader ikke er nogen acceptabel løsning. Det vil hverken være den endelige løsning, der en gang for alle skaber et helt og sammenhængende centrum, og det løser ikke problemet med de tusindvis af biler, der daglig skal passere bymidten, private biler såvel som erhvervskøretøjer. De vil blive henvist til at finde andre veje igennem byen, der så vil blive uacceptabelt overbelastede. Jeg har for længe siden med mig selv besluttet, at Anker Boye ikke skulle få lov at optage mange linier i mine klummer, men denne gang vil nu alligevel gøre en undtagelse, for det er da bemærkelsesværdigt, at den forhenværende borgmester stadig ikke har fundet sin placering i det lokalpolitiske hierarki. Nu har han ellers haft 15 måneder til at indstille sig på tingenes tilstand. Med jævne mellemrum udspyer han stadig solistiske udmeldinger - også om Thomas B. Thriges Gade - og det må da være træls for ham igen og igen at skulle finde på bortforklaringer, når Jan Boye som byens førstemand har sat tingene på plads. Som borgmester magtede Anker Boye ikke at finde en løsning på det centrale og altoverskyggende problem omkring Thomas B. Thriges Gade, og nu, hvor en sådan mulighed er skabt, er hans reaktion at udtale, at en nedgravning kun er mindre del af alt det, der bør gøres i Odenses bymidte. Ak ja. Vi konservative byrådsmedlemmer er enige om at søge løsninger og skride til handling - også når det gælder Thomas B. Thriges Gade. Så hvis de undersøgelser, der er sat i værk vedrørende økonomien, falder gunstigt ud, sætter Jan Boye forhåbentlig inden det næste kommunalvalg spaden i jorden. Men den dag er Anker Boye nok bortrejst!! Børge Wagner Børges klumme er et fast indslag i Odense Konservative Avis, hvor Børge Wagner har lejlighed til at ytre sig om stort og småt i relation til byrådsarbejdet og andre politiske emner. I forbindelse med EU s år om lige muligheder for alle optrådte byrådsmedlem Mai Henriksen lørdag den 10. februar på slap line i Odense Koncerthus Pro Musica Sal sammen med blandt andre skuespillerne Pernille Højmark og Lars Knutzon. Det skete som et led i den turnerende teaterevent Det er lige til, som via historier om almindelige menneskers skæbner sætter fokus på, at forskellighed og mangfoldighed er en fordel for alle. Siden sidst redigeres af Søren Mølgård 15

16 Afsender: Odense Konservative Vælgerforening Filosofhaven 42, 2. sal 5000 Odense C Returneres ved varig adresseændring Konservative arrangementer Torsdag den 1. marts, kl Christian Rovsing gæster Filosofhaven Mød tidligere Europaparlamentsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Christian Rovsing. Christian Rovsing er cand. polyt. og ekspert i rumfart og atomkraft og kommer og fortæller om aktuel energipolitik. Alle er velkomne. Lørdag den 17. marts og søndag den 18. marts Konservativ Ungdoms Landsråd Landsrådet finder i år sted i Odense, nærmere bestemt på Dalum Landbrugsskole, 5260 Odense S. Læs mere på Mandag den 19. marts 2007, kl Borgermøde i Agedrup Fjordager Konservative inviterer til borgermøde med borgmester Jan Boye. Borgmesteren vil fortælle om sit første år som borgmester i Odense. Der er rig lejlighed til spørgsmål og debat. Mødet foregår på Agedrup Skole, Brolandvej 16, 5320 Agedrup. Alle er velkomne. Tirsdag den 20. marts, kl Medlemsmøde om Odense bymidte Konservative i Odense samler trådene omkring Thomas B. Thriges Gade-projektet på et medlemsmøde. Hør oplæg fra blandt andre borgmester Jan Boye. Mødet foregår på Odense Rådhus. Mandag den 26. marts, kl Storkredsforsamling Den første storkredsforsamling på Fyn afholdes i Festsalen på Odense Rådhus med deltagelse af bl.a. partiets formand Bendt Bendtsen. Vælgerforeningen har valgt delegerede. Onsdag den 2. maj, kl Fremtidens fynske mediebillede Konservative i Odense besøger Fyens Stiftstidende, Banegårdspladsen 1, 5000 Odense C. Vi får en kort præsentation af avisens MedieLab, inden chefredaktør Egon Tøttrup giver sit bud på Fremtidens fynske mediebillede og lægger op til debat om emnet. Tilmelding er ønskelig og skal ske til Preben Petersen på mail eller tlf Tirsdag den 8. maj, kl Bent Jensen gæster Filosofhaven Professor fra SDU, Bent Jensen, som blandt andet høstede megen ros for storværket Gulag og Glemsel, er inviteret af Odense KS til at holde oplæg med efterfølgende debat om kampen mod kommunismen. Alle er velkomne. Tirsdag den 22. maj, kl Besøg på Nordvest Renseanlæg Konservative i Odense inviterer på en spændende rundvisning på Nordvest renseanlæg, Banevænget 19, 5270 Odense N, hvor vi får et indblik i processen omkring rensning af spildevand. Tilmelding til Rune Kallager, mail eller tlf senest 14. maj. Tirsdag den 5. juni, kl Grundlovsmøde og -fest Vi fejrer grundloven i de smukke omgivelser i Eventyrhaven bag Odense Domirke. Talere er blandt andre borgmester Jan Boye. Kl mødes vi til fælles middag et sted ude i byen. Mere om dette arrangement i næste blad, men reserver allerede nu datoen. Torsdag den 12. april, kl Pia Christmas-Møller gæster Filosofhaven En af Det Konservative Folkepartis absolutte frontfigurer, politisk ordfører Pia Christmas Møller, kommer til Odense for at fortælle om aktuel dansk politik. Alle er velkomne. Torsdag den 19. april, kl Henriette Kjær gæster Filosofhaven Mød tidligere forbrugerminister, integrationsordfører for Det Konservative Folkeparti, Henriette Kjær, som fortæller om sine ordførerskaber og lægger op til debat. Alle er velkomne. Reservation af lokalerne i Filosofhaven 42, 2. sal skal ske til Benjamin Juul, der koordinerer al brug. Benjamin kan kontaktes på tlf , eller på

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2011 17. årgang Efterår & vinter www.frederiksberg-konservative.dk Læs om Fremtiden er endnu konservativ Frederiksbergs vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Valgkampens skæve citater 06 Danmark skal have en ny regering - igen 07 Min første valgkamp 08 Formandskandidaterne 12 Næstformandskandidaterne 16 Kandidater

Læs mere

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN

sådan kan du hjælpe Passer på Danmark i EU GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK IGEN? TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU BENDT BENDTSEN PH POLITISK HORISONT NR. 01 MARTS 2014 INTERVIEW/EP-FOKUS BENDT BENDTSEN Passer på Danmark i EU sådan kan du hjælpe TOVE & JOSEFINE MED KURS MOD EU TEMA GUD PÅ BORGEN ER KRISTENDOMMEN PÅ VEJ IND I POLITIK

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Skrevet af Andreas Oxholm, redaktør på Liber

Skrevet af Andreas Oxholm, redaktør på Liber 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Succesfuld Summercamp en reportage 06 Tema: LIBER åbner 2020-pakkerne 11 Et Landsstævne i verdensklasse 12 Tema: Interview med Ellen Thrane Nørby 14 Duellen:

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2009 15. årgang Forår & Sommer www.frederiksberg-konservative.dk Frederiksberg på sikker kurs mod målet! Af Jørgen Glenthøj, borgmester Hvedebrødsdage går som

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk

RADIKAL POLITIK 617. Ambitiøs plan for bæredygtig energi. Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk RADIKAL POLITIK 617. maj 2006 Ambitiøs plan for bæredygtig energi Energiforbruget skal halveres, og 80 pct. af de fossile brændstoffer skal skæres væk FO R MAN D E N S K R I V E R Teatertorden, seismografer

Læs mere

Bent Larsen Venstre vandt, men de borgerlige

Bent Larsen Venstre vandt, men de borgerlige aburetten NR. 6. DECEMBER 2001 Regeringen: Anders Fogh Rasmussen I 3 Europaminister Bertel Haarder skriver om visionerne for EU s nye grundlov Ny partisekretær: Jens Skipper Rasmussen 4-5 Folketingsvalget

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT

STEM. BENDTSEN Danmarks mand i EU KONSERVATIVT VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD. - vejen til indflydelse i EU BENDT PH POLITISK HORISONT NR. 02 MAJ 2014 FOKUS STEM KONSERVATIVT - vejen til indflydelse i EU BENDT BENDTSEN Danmarks mand i EU VIND PUSTER LIV I DE UNGE STEMMER NYE MEDLEMMER ER GULD - tag godt imod dem Leder

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan? NR.2 MAJ 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Stråmænd og chikane op på ministerens bord Hver en krone tilbage for skimmel-bolig Platugler i bolig-junglen 100.000 boliger uden bad og toilet En fiks

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Generalforsamling. Indkaldelse til. I dette nr.: Maj 2003. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 4 Maj 2003 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Indkaldelse til Generalforsamling I dette nr.: Indkaldelse til hovedgeneral-forsamling se side 5 Formandsberetning og

Læs mere

s astikeren FOKUS PÅ FORKLÆDT BESPARELSER FLYTTE HJEM TEAM TVILLING SOM EVIDENS? VI KAN JO ALTID PRÆSENTATION AF ØSTERSKOVEN DET KØRER FOR

s astikeren FOKUS PÅ FORKLÆDT BESPARELSER FLYTTE HJEM TEAM TVILLING SOM EVIDENS? VI KAN JO ALTID PRÆSENTATION AF ØSTERSKOVEN DET KØRER FOR NR.5 OKTOBER 2013 ÅRGANG 63 s astikeren DET KØRER FOR TEAM TVILLING BESPARELSER FORKLÆDT SOM EVIDENS? VI KAN JO ALTID FLYTTE HJEM PRÆSENTATION AF ØSTERSKOVEN FOKUS PÅ KOMMUNALVALGET www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet RADIKAL POLITIK 11 8. nov. 2006 Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet FO R MAN D E N S K R I V E R Den royale OL-drøm DER ER IKKE ET SKRIGENDE krav om afskaffelse af kongedømmet. Som

Læs mere