Odense Konservative Avis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Konservative Avis"

Transkript

1 Odense Konservative Avis Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden - læs side 7 Byens store chance - læs mere side 8-9 Marts årgang nummer 1

2 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C Tlf Åbningstider: Tirsdag: Torsdag: Web: odense.konservative.dk Forretningsudvalg Formand: John Wozny, tlf / , Næstformand: Preben Petersen, tlf , Sekretær og webmaster: Søren Mølgård, tlf , Helge Pasfall, tlf , Julie Broe, tlf , Lasse Rasmussen, tlf , Louis D. Jensen, tlf , Rune Kallager, tlf , Steen Møller, tlf / , Udpeget af Forretningsudvalg: Kasserer: Anna Langkilde Møller, tlf / , Lokalforeninger Odense Øst Lasse Bork Schmidt, tlf , Fjordager Jan Skovgaard Simonsen, tlf , Odense Centrum Vest Preben Petersen, tlf , Paarup Rune Kallager, tlf , Odense N Jørgen Fossar Madsen, tlf , Korup-Ubberud Peter Wich, tlf , Odense Syd Erling Hansen, tlf , Stenløse-Fangel Carsten Østerbye, tlf , Brændekilde-Bellinge Bent Yde, tlf , Byrådsmedlemmer Borgmester Jan Boye, tlf / , Gruppeformand Steen Møller, tlf mobil , Politisk ordfører Vivi Kier, tlf / , fax , Jeana Bozo, tlf / , Børge Wagner, tlf , Helge Pasfall, tlf , Karsten Kjærby, tlf mobil , Lars Havelund, tlf , fax mobil , Mai Henriksen, tlf mobil , Merete Østerbye, tlf / fax , Poul W. Falck, tlf mobil , Folketingskandidater 1. kreds Søren Salling, tlf / , 2. kreds Vivi Kier, tlf / , 3. kreds Bendt Bendtsen, MF, tlf Konservativ Ungdom i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C, tlf/fax , Formand: Lasse Rasmussen, tlf , Konservative Studerende i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C, tlf/fax , Formand: Julie Broe, tlf , Æresmedlemmer i Odense N. C. Larsen, tlf , Søren Møller, tlf , Partiets hovedbestyrelse - medlemmer fra Odense Bendt Bendtsen - partiformand Søren Møller - FOF-formand John Wozny - valgt af storkredsforsamlingen på Fyn Jan Boye - valgt af partiets kommunalorganisation Anne Marie Lei - landsformand for DKS Storkredsen Storkredsformand: Vakant Hovedkontoret Det Konservative Folkeparti, Nyhavn 4, 1051 København K, Tlf , fax , Leder Af N. C. Larsen Med fare for at blive beskyldt for at gentage sig selv, tillader vi os fra Redaktionens side endnu engang at anmode medlemmerne om bistand til at få vælgerforeningens medlemstal til at vokse - vi kan gøre det til vort nytårsforsæt for Det kunne jo være fantastisk, om alle medlemmer ville påtage sig at skaffe blot et enkelt nyt medlem, som måske oven i købet ville bidrage med andre ydelser end kun at betale sit kontingent. Det er naturligvis især op til valgene, at der er hårdt brug for flere medlemmer, og dette behov trænger sig nu på, hvor vi skal nyde betydningen af det store konservative stemmetal, vi fik ved kommunalvalget den 15. nov Måske er det ikke alle der ved, at det antal tilforordnede, som vælgerforeningen skal stille til rådighed til et valg, er proportionalt med det enkelte partis opnåede stemmer ved seneste byrådsvalg. At næste byrådsvalg finder sted i november 2009 er en kendsgerning, og dertil vil de fleste nok mene, at det haster da ikke med forberedelser hertil - men husk nu på dette udsagn: Det er mellem 2 valg, at valget vindes. Og så må vi også tage i betragtning, at der under alle omstændigheder skal afholdes et folketingsvalg før februar 2009, og dette kan jo komme som en tyv om natten, for med det usikre fundament, som regeringen hviler på, må man ærligt indrømme, at det er umuligt at forudse, hvad der sker. Det kan siges meget enkelt: Liden tue kan vælte stort læs. Odense Konservative Avis Udgives af: Konservative i Odense, Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C. Tlf/fax Internet: Økonomi: Rune Kallager, tlf / Anna Langkilde, tlf Fotos: Johnny B. Iversen (hvor intet andet er angivet) Redaktion Ansvarshavende Redaktør Redaktionssekretær Opsætning og layout Næste nummer forventes udgivet ultimo maj og deadline hertil er 11. maj. Artikler mv. til Odense Konservative Avis kan sendes på eller til Søren Mølgård, Drewsensvej 5, 3. th, 5000 Odense C. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i indsendte artikler. Forsidebilledet: Rune Kallager (Tak til Michael Maare for lån af vindue) Odense Konservative Avis udsendes til alle medlemmer af Konservative i Odense, Odense KU og Odense KS, samt en række andre konservative. N. C. Larsen Tlf Søren Mølgård Tlf Rune Kallager Tlf Hanne Windeløv Ibsen John Wozny Johnny Blaabjerg Iversen Lars Havelund Merete Østerbye Preben Petersen Steen Møller

3 Formandsordet... Af John Wozny byen geografisk og inddrager ungdomsorganisationerne og byrådsgruppen. Mine personlige samtaler med hver enkelt og vort første møde afspejler også en fantastisk vilje og gejst, som jeg er sikker på vil kunne mærkes ud i hele organisationen. foreningsformænd er netop afholdt, og Storkredsforsamlingen afholdes den 26. marts. På dette møde skal der vælges formand, næstformand samt en person, der sammen med formanden, indgår i partiets hovedbestyrelse. Generalforsamlingen hos Konservative i Odense var en positiv oplevelse. Med taler af en optimistisk borgmester (Jan Boye) og en vicestatsminister (Bendt Bendtsen) i storform, fik forsamlingen en politisk saltvandsindsprøjtning, vi kan leve længe på. Men generalforsamlingen vedtog også de nye vedtægter og valgte medlemmer til den nye hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen har efterfølgende afholdt konstituerende hovedbestyrelsesmøde. På dette møde blev det nye forretningsudvalg nedsat (se sammensætningen andet steds i bladet). Med sammensætningen af forretningsudvalget er jeg overbevist om, at vi står rigtig godt rustet til det fremtidige politiske arbejde. Ikke alene er det et forretningsudvalg med mange unge, men også med en sammensætning, der dækker hele Som sagt er arbejdet i FU allerede startet og viser en række nye tiltag. F.eks. er det besluttet at udarbejde en udviklingsplan for vælgerforeningen, som er en langsigtet, klar strategi- og handlingsplan, der sætter pejlemærker, vælgerforeningen skal følge for at opnå sine mål. Desuden arbejdes der med etablering af en erhvervsklub, som skal give os en tættere kontakt med erhvervslivet. Derudover planlægges en lang række arrangementer for medlemmerne, med både politisk og socialt indhold. Det fremtidige samarbejde på Fyn kommer til at foregå i Storkredsen. Det første møde mellem de 10 vælger- Det netop afholdte møde med vælgerforeningsformændene bar også præg af, at alle trækker på samme hammel, og kemien imellem formændene virker fin. Alt i alt ser jeg frem til det kommende politiske arbejde med stor optimisme, og med et Odense i kraftig udvikling og en landspolitik, der har forbedret landets økonomi i væsentlig grad, ser jeg ingen hindring for, at vi ved fælles hjælp kan forøge vort medlemsantal væsentligt. Der var mødt mange medlemmer op på årets generalforsamling. Vil du være nævning eller domsmand? Grundlisteudvalget indleder nu sit arbejde med at sammensætte listen, hvorfra der udpeges nævninge og domsmænd for perioden Listen skal være repræsentativ omkring alder, køn og etnisk oprindelse. Betingelserne for at komme på listen er følgende: Dansk statsborgerskab Ikke fyldt 70 år inden den Skal have valgret og bo i kommunen Der er ingen garanti for, at man bliver udpeget, selvom man er opført på listen. Det endelige antal, som Konservative i Odense skal opstille, kendes endnu ikke, men ønsker du at blive opført på listen, skal du sende en til konservative.dk eller et brev til kontoret i Filosofhaven med oplysning om: Navn Adresse CPR. nr. Har du spørgsmål, så kontakt venligst medlem af Grundlisteudvalget, vælgerforeningsformand John Wozny på tlf / , 3

4 Med et hjerte, der banker Merete Østerbye har siddet i Odense Byråd siden Hun gør her en aktiv indsats for de svage grupper som de ældre på plejehjemmene og børn i udsatte familier. Merete arbejder som lægesekretær, og privat har hun i 43 år været gift med Carsten, som hun har tre børn med. Den sparsomme fritid bruges bl.a. til at være sammen med de syv børnebørn. Her fortæller Merete Odense Konservative Avis om livet som konservativ politiker. Af Hanne Windeløv Ibsen Hvorfor er du konservativ? At tage ansvar for sit eget liv, men hjælpe den der er svag. Så kort kan det begrundes, hvorfor jeg er konservativ. Dét at klare sig selv, men også have omsorg for andre, det synes jeg, at vi konservative er rigtig gode til. Jeg tror, at selv om andre partier mener, de har patent på at være de sociale, så er det os, der yder den største indsats over for de svage i vores samfund. Der er naturligvis også mange andre grunde til, at jeg er konservativ, men denne er hovedårsagen. Oplever du at måtte gå på kompromis med ideologien i dit realpolitiske arbejde? Når man er kommunalpolitiker, er ét ideologi, noget andet virkelighed. Ideologien ligger naturligvis i baghovedet, men vi arbejder i høj grad efter nogle rammer sat af Folketinget, og skal, på tværs af partier, finde nogle gode løsninger for Odense, så det er ikke så ofte, at chancen for at svinge den ideologiske fane er der, men når den er der, gør jeg det meget gerne. Hvilke værdier lægger du vægt på hos en politiker? Hvilke egenskaber skal man have? For mig er en god politiker et menneske, der har nogle mål med sin politik, er god til at samarbejde, én man kan stole på, selvom der jo er mange, der sætter spørgsmålstegn ved politikeres ærlighed. Det er også et menneske, der ikke kun arbejder på at profilere sig selv, men sammen med andre finder gode løsninger og får dem gennemført. Hvorfor valgte du at melde dig ind i et parti og engagere dig i politik? Jeg kan ikke helt huske, hvornår jeg blev indmeldt i Det Konservative Folkeparti, men jeg kan huske hvordan. Carsten og jeg boede dengang på Frederiksberg, og før et kommunalvalg i 70-erne kom Carsten en dag hjem og fortalte mig, at han havde indmeldt mig i partiet. Da han indmeldte sig selv, fik han oplyst, at der var rabat for ægtepar, og så mente han lige så godt, at jeg kunne komme med. Det kunne mit temperament ikke klare, så jeg udmeldte mig igen, men det varede dog ikke længe, før jeg ombestemte mig. Det var gået op for mig, at ville man have indflydelse, måtte man engagere sig. I de år var det bestyrelsen i børnehaven og skolenævnet, som det dengang hed, jeg lagde mine kræfter i. Med 3 børn og arbejde var der ikke tid til så meget andet. I 1981 flyttede vi fra København til Fyn, til Fangel, hvor vi nu har boet i 25 år. Vi engagerede os i lokalsamfundet; jeg i første omgang i menighedsrådet og lokalarkivet og senere også i den lokale vælgerforening. Det gav mig lysten til det kommunalpolitiske og ved kommunalvalget i 1989, blev jeg opfordret til at opstille til Byrådet, men blev ikke valgt. Det blev jeg så i 1993 og har været siden. Jeg har siddet i børn- og ungeudvalget, i økonomiudvalget og fra 2006 i ældre- og handicapudvalget. Det har været og er meget spændende, og det har da været helt fantastisk at opleve, at vi har fået borgmesterposten. Fritiden bruger Merete gerne på gymnastik og blomsterbinding; men at bruge tid sammen med børnebørnene prioriteres også højt. Det kræver meget af dig at være med i kommunalpolitik, og indimellem tænker jeg da også: Er det 4

5 for de svage. Hvilke af de resultater, du har været med til at opnå, vil du fremhæve? Hvis jeg skal fremhæve en enkelt sag, hvor jeg personligt har gjort en stor forskel, så var det da vi, for nogle år siden skulle tage stilling til, om Odense Energi skulle sælges. I den konservative gruppe ønvirkelig værd at bruge så meget tid på det? Men tanken varer kort, for hvordan skulle jeg kunne undvære det? Hvad betyder det borgerlige flertal for dine og resten af byrådsgruppens ambitioner for Odense? Dét, at vi har et borgerligt flertal i byen, betyder, at det nu er os, der kan sætte en dagsorden for udviklingen i Odense. Vi har, siden vi kom til, vedtaget flere politikker - herunder en erhvervspolitik og det er mit store håb, at vi inden for de næste 3 år ser en udvikling, der gør, at vi ikke siger farvel til alle de dygtige unge mennesker, vi uddanner i Odense, men at vi kan tilbyde dem et job og hermed øge indtægterne i Odense Kommune, så de fleste af de mål, som vi satte os i valgkampen, enten er indfriet eller på vej: En nedgravet Thomas B. Thrigesgade, en kanalforbindelse, der har været talt om i over 50 år og ikke mindst en øget service over for borgerne. Kan du fortælle om nogle af de politiske områder, der særlig optager dig? I ældre- og handicapudvalget har vi netop sendt en seniorlivspolitik til høring. I dag må vi jo ikke mere hedde ældre og gamle. Vi vedbliver at være seniorer livet ud, men det er jo nok mig, der er ved at blive for gammel til at forstå det. Når det er sagt, synes jeg at overskriften Livskvalitet og oplevelser - hele livet er rigtig god, for hvor er der dog mange steder på vore plejehjem, at vi ser ældre sidde hen uden særlig mange aktiviteter. Det har vi allerede gjort noget ved, ligesom vi også har vedtaget, at der skal flere hænder til de ældre, der ikke længere kan klare sig selv. Det glæder jeg mig til at arbejde meget mere med, for vi kan gøre det meget bedre, også ved at inddrage flere frivillige. I denne byrådsperiode er jeg formand for 18 udvalget. Det kal- Vores børn har beriget os med 7 børnebørn, og det er utrolig dejligt at kunne følge deres opvækst, fortæller Merete. des også tvangsfjernelsesudvalget. Det er her, vi tager stilling til om omsorgssvigtede børn skal blive i deres hjem eller skal i en plejefamilie, på institution e.l. Det er et hårdt udvalg at sidde i. Jeg er med til at afgøre mange menneskeskæbner, men med min egen baggrund og livserfaring, kombineret med sund fornuft, føler jeg mig godt kvalificeret. Når du sidder i byrådet, følger der også mange andre poster med. Jeg er formand for et boligselskab, og så er jeg for nylig blevet formand for den selvejende institution Incestcenter Fyn. Sidstnævnte har indtil videre givet rigtig meget arbejde, men det er dejligt at være med til at gøre en forskel. skede vi ikke at sælge, men vi var i mindretal. I økonomiudvalget, hvor både Søren Møller og Willy Larsen var inhabile, sad jeg mutters alene med mit synspunkt. Her lykkedes det mig at få forhindret salget. Jeg trallede hele vejen hjem. Det var en rigtig god dag. I næste nummers portrætinterview af byrådsgruppen kan man møde Børge Wagner. (red.) Byrådsgruppen Jan Boye Vivi Kier Mai Henriksen Poul W. Falck Steen Møller Merete Østerbye Børge Wagner Helge Pasfall Lars Havelund Jenan Bozo Karsten Kjærby 5

6 Nu begynder arbejdet for alvor Af Søren Mølgård Som omtalt i forrige nummer af Odense Konservative Avis har arbejdet med nye vedtægter og ny struktur fyldt meget i vælgerforeningens hverdag det forløbne efterår. Men det store forarbejde var ikke forgæves. På vælgerforeningens generalforsamling 8. januar på Hotel H. C. Andersen blev forslaget til nye vedtægter således enstemmigt vedtaget. De knap 150 fremmødte medlemmer var heller ikke i tvivl om, at der skulle være genvalg på formandsposten til John Wozny, som i sin status over foreningens virke takkede for opbakningen til bestyrelsens vedtægtsforslag og derudover blandt andet talte om et forbilledligt samarbejde med den konservative byrådsgruppe. Også vælgerforeningens økonomi er i god gænge med et overskud sidste år på knap kr. Borgmester Jan Boye var næsten euforisk i sin beretning om byrådsgruppens virke det forløbne år. Vi har stået i spidsen for en massiv skattelettelse Odense har nu Fyns laveste kommuneskat -, en ny erhvervs- og vækstpolitik er netop vedtaget, ledigheden i Odense er rekordlav og byggekranerne fylder godt i bybilledet. Og tilmed står Socialdemokraterne internt splittede på helt centrale områder. Jo, der har været rigtig meget at glæde sig over som konservativ i Der skulle også som en konsekvens af de nye vedtægter vælges tre folketingskandidater, og de tre nuværende kandidater Søren Salling (Østkredsen), Vivi Kier (Vestkredsen) og Bendt Bendtsen (Sydkredsen) blev alle genvalgt til deres respektive kredse. Sidstnævnte, økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, sluttede en god aften af med manér. Med stort overblik og gejst gav han et øjebliksbillede fra Borgen, ligesom der var verbale hug til både oppositionen og andre, inden Bendtsen beredvilligt svarede på spørgsmål fra salen. På et konstituerende hovedbestyrelsesmøde 1. februar, skulle den nye, store hovedbestyrelse så samles for første gang. Det var lidt ligesom første skoledag med mange både kendte og mindre kendte ansigter i spændt forventning om det nye foreningsår, der venter. Og med cirka 45 fremmødte var der godt fyldt op på stolerækkerne i det store mødelokale i Filosofhaven. Fire medlemmer af forretningsudvalget skulle vælges direkte af hovedbestyrelsen, og her blev Louis D. Jensen, Syd, Rune Kallager, Paarup, Søren Mølgård, Øst og Preben Petersen, Centrum Vest stillet i forslag. De blev alle valgt uden modkandidater. Efterfølgende skulle der findes en afløser for Carsten Østerbye på næstformandsposten. Her faldt valget på Preben Petersen. Preben (49 år) er tillige formand for Odense Centrum Vest Lokalforening og i det civile liv informationschef ved Totalforsvarsregion Syd i Odense. Han har tidligere både været Konservativ kandidat til folketinget og senest til byrådet ved valget i Det nye forretningsudvalg består desuden af KU-formand Lasse Rasmussen, KS-formand Julie Broe og to fra byrådsgruppen, gruppeformand Steen Møller og byrådsmedlem Helge Pasfall. Forretningsudvalget har efterfølgende konstitueret sig med Anna Langkilde som kasserer og Søren Mølgård som sekretær. Blandt de opgaver, forretningsudvalget har kastet sig over som noget af det første, er udarbejdelsen af en Udviklingsplan, som også vælgerforeningsformand John Wozny er inde på i sit Formandsord. Det indebærer bl.a. en beskrivelse af specifikke midler for at sikre vælgerforeningens videre udvikling, fx i forhold til medlemspleje, aktiviteter og økonomi. En opdateret liste med samtlige medlemmer af foreningens hovedbestyrelse og forretningsudvalg kan findes på Vi mangler mange mailadresser! Bedre og hurtigere medlemsinformation til dig - send din adresse til Med venlig hilsen Konservative i Odense 6

7 Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden Af Preben Petersen Mindre snak mere handling! Det var et af de slagord, der gik igen i den konservative kommunalvalgkamp, der førte til konservativ valgsejr og borgmesterpost. Siden valget har det samme slagord kendetegnet den indsats, som det konservative hold med borgmester Jan Boye i spidsen, har leveret. Nedgravningen forventes at koste millioner kroner. Som et meget markant eksempel på det kunne Jan Boye midt i januar lancere en realistisk plan for at skaffe os af med den vel nok mest udskældte vejstrækning i byen - og næst efter vejret et af de emner, der gennem mange år er talt mest om mand-og-mandimellem, nemlig Thomas B. Thriges Gade. Bred politisk opbakning For seks år siden begravede daværende borgmester Anker Boye ikke Thomas B. Thriges Gade men der imod enhver tanke at grave gaden ned, fordi det var for dyrt. Til gengæld stillede han den gang for to kommunalvalg siden i udsigt, at Thomas B. Thriges Gade i løbet af nogle få år ville være en flot bygade omgivet af flotte bygninger Men nu sker der altså noget: Jan Boye fik midt i januar opbakning fra Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale til at undersøge mulighederne for at skaffe finansiering til at grave Thomas B. Thriges Gade ned, og på et økonomiudvalgsmøde en uges tid senere bakkede også Socialdemokraterne op bag borgmesterens arbejde, så han nu har bred politisk opbakning også til dette projekt. Uden udgift Jan Boye håber i løbet af et det tidlige forår at kunne fremlægge en Her er et billede af Thomas B. Thriges Gade fra Hvis det lykkes at få gaden gravet ned, vil det give en helt ny bymidte. Udsigt over Fisketorvet, Vestergade. Albanigade. Opgravning i forbindelse med etableringen af Thomas B. Thriges Gade. Ca samlet plan for byrådet for, hvordan det kan lade sig gøre at grave Thomas B. Thriges Gade ned uden udgifter for kommunen. I planerne indgår salg af de kommunale ejendomme på Klosterbakken og i Slotsgade og Vindegade, som bliver tomme, når de tre forvaltninger snart flytter, salg af kommunale grunde på Fisketorvet og I. Wilhelm Werners Plads og salg af de grunde, der opstår der, hvor Thomas B. Thriges Gade forsvinder under jorden. En mere attraktiv by for alle Nedgravningen forventes at koste millioner kroner. Hvis det lykkes at få Thomas B. Thriges Gade gravet ned, vil det være et betydeligt skridt i arbejdet med at skabe en bymidte, der på alle måder hænger bedre sammen og er mere attraktiv for såvel beboere som besøgende og erhvervsliv. 7

8 Byens store chance Tænk hvis vi kunne finde pengene til kanalforbindelsen, bedre ældrepleje, nye skoler og meget mere, uden at skulle skære andre steder. Det kan blive virkeligheden, hvis vi udnytter de muligheder manglen på arbejdskraft giver. Af Lars Havelund, medlem af Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget Der er en god udvikling på vej i Odense. Borgerne oplever øget velfærd og bedre service. Mange vigtige projekter, som Anker Boye ellers fik lagt i graven, er nu godt på vej til at blive gennemført. Samtidigt er det præcist to år siden, at Nicolai Wammen (Soc.) kontant buldrede løs om alle dem, der var blevet arbejdsløse under den borgerlige regering fra Dengang i starten af 2005 var arbejdsløshed ét af de store temaer i folketingsvalgkampen, i øvrigt godt hjulpet på vej af Danish Crown, der valgte at lukke deres slagteri i Hjørring få dage efter valget var udskrevet. Man forstår godt, at Nicolai Wammen er rejst tilbage til Århus. Siden folketingsvalget er arbejdsløshedskurven nemlig kun gået én vej måned efter måned. Nedad! Det er selvfølgelig godt for alle dem, der har fået arbejde, men det er også godt for samfundsøkonomien, for nu kan staten og landets kommuner bruge pengene på noget mere fornuftigt end overførselsindkomster. Arbejdsløsheden er nu så lav, at det begynder at blive et problem mange steder at skaffe den nødvendige arbejdskraft for at kunne imødegå efterspørgslen. Det gælder også mange steder i Odense, hvor arbejdsløsheden også er hastigt på vej ned. Efterspørgslen efter arbejdskraft bliver ikke mindre af, at mange private virksomheder investerer i Odense, f.eks. i projekter som Odense Kommune har været med til at løbe i gang det seneste år. Et stort problem På trods af den gode beskæftigelse, har Odense alligevel et massivt problem at slås med i form af flere tusinde på offentlig forsørgelse. Ikke alle har lige gode chancer for at komme i arbejde. Det skyldes først og fremmest, at de f.eks. har nedsat arbejdsevne eller ikke har de kvalifikationer virksomhederne efterspørger. For en stor dels vedkommende er deres problemer så store, at de bare ikke kan passe et arbejde. Det kan være alt lige fra problemer med at læse og skrive selv simple tekster, eller ikke magter at stå op om morgenen og møde på arbejde. Det virker måske banalt, men sådan er virkeligheden. I sådanne tilfælde kan de færreste virksomheder bruge dem. Vi har altså både mangel på arbejdskraft og arbejdsløshed på samme tid, uden udsigt til at de arbejdsløse passer med virksomhedernes behov. Manglen på kvalificeret arbejdskraft tager til i de kommende år, i en sådan grad at det kan blive problematisk at få løst vigtige samfundsopgaver, f.eks. i ældreplejen, der kræver flere hænder i fremtiden. Opgaven er derfor at få de arbejdsduelige i arbejde og opkvalificeret dem, der mangler de nødvendige kvalifikationer. Stramninger på vej Der er nogle, der skal trykkes lidt på maven, før de kommer i gang. Det er et faktum, at aktivering rent faktisk virker, uanset hvilken form for aktivering man taler om. 8

9 Foto: Rune Kallager Det er dovne kontanthjælpsmodtagere, der kan arbejde, men først kommer ud af starthullerne, når de ser, at de er på vej i aktivering. Det er selvfølgelig uacceptabelt, men det viser, at nogle tilsyneladende trives fint på deres kontanthjælp. Regeringen har for længst set problemet og har indført sanktioner mod de kommuner, der har sparet på aktivering af ledige, f.eks. Odense. Heldigvis har vi i 2006 kunne gennemføre, at mange flere skal i aktivering fremover. Nogle mener også, at det ikke kan betale sig at arbejde. Det gælder f.eks. ægtefæller, hvor begge er på kontanthjælp. Hvis den ene får et job, ryger den andens kontanthjælp. Derfor hører man jævnligt om eksempler på folk, der skal tilbydes op mod kr. om måneden, før det kan betale sig for dem at komme i job. Også her bliver der strammet op, sådan at ægtefæller nu skal arbejde tilsammen 300 timer om året for ikke at miste den enes kontanthjælp. I Odense vil de første blive ramt af 300 timers-reglen den 1. april Foto: Rune Kallager 2007 og det vil uden tvivl også få flere på banen og medvirke til at afhjælpe manglen på arbejdskraft. Nu er det selvfølgelig langt fra alle, som ikke gider tage et arbejde. Nogle vil godt, men kan ikke. Derfor må problemet med mangel på kvalificeret arbejdskraft ikke overskygge, at vi stadig skal hjælpe dem som mangler de rette kvalifikationer, og vi skal naturligvis udvise en social forståelse for dem, der ikke er i stand til at arbejde pga. sygdom eller andre personlige problemer. Mod til at skabe sammenhæng Det er som regel de store byer, der har de største sociale problemer. Derfor har Odense i mange år været blandt de kommuner i Danmark, der har brugt rigtig mange penge på overførselsindkomster. Penge som kunne være gået til bedre formål, hvis Odense ellers havde skabt lige så mange jobs, som man eksempelvis har været i stand til i Aalborg og Århus. Vi har nu en enestående chance for at få bugt med det høje antal personer, som af den ene eller anden grund ikke har kunnet finde sig et arbejde i Odense. Opgaven er nu at få så mange til at stå reelt til rådighed for arbejdsmarkedet, samtidig med at vi gør alt hvad vi kan for at afhjælpe eventuelle mangler på kvalifikationer. Med velfungerende ordninger som fleksjob, revalidering og skånejob, har chancerne for at få folk i arbejde aldrig været bedre, uanset hvilken baggrund de har. Hele indsatsen med at øge arbejdsstyrken skal ses i sammenhæng med den vækststrategi, Jan Boye har iværksat, og som vil give det sidste skub i den rigtige retning. Så kan vi for alvor få vendt kurverne over antallet af personer på offentlig forsørgelse i Odense Kommune. Samtidig med at arbejdsmarkedet råber på mere kvalificeret arbejdskraft, bruger vi alene i Odense mere end 700 millioner kr. på udgifter til kontanthjælp, ledighedsydelse og andre beskæftigelsesordninger (hertil kommer statens andel). Hvis vi altså bare kan flytte 15 % af dem på overførselsindkomster til faste jobs, vil det give byrådet mere end 100 millioner kr. til nyinvesteringer og forbedring af servicen hvert eneste år! Det vil ikke alene gøre Odense til en endnu bedre by. Det vil også øge arbejdsstyrken og hjælpe med at imødegå, at Danmarks økonomiske vækst ikke bremses unødigt af mangel på folk, der både kan og vil arbejde. 9

10 Kommunens mange udvalg... Gymnasiebestyrelser. På byrådsmødet 31. januar blev byrådsmedlem Mai Henriksen udpeget som medlem af bestyrelsen på Odense Katedralskole, mens tidligere byrådsmedlem Flemming Sørensen blev udpeget til bestyrelsen for Skt. Knuds Gymnasium. Byrådet udpeger et medlem til hvert af de fire odenseanske gymnasier. Kunstfonden. Det er Kunstfonden, der har ansvaret for, at sikre vedligeholdelse, registrering og vurdering af tilstanden hos byens kunstværker. Fra Konservativ side er vi repræsenteret af Børge Wagner, der er valgt af byrådet som formand, Lars Havelund, Poul W. Falck og Merete Østerbye. Kunstfonden har i alt 11 medlemmer. Odense Energi er et kommunalt ejet aktieselskab, der opererer på det frie marked og sørger for elforsyningen til en stor del af kommunens borgere. Senest har Odense Energi overtaget vejbelysningen fra kommunen. Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, heraf har Konservative peget på tidligere rådmand Søren Møller, der er bestyrelsesformand og vælgerforeningsformand John Wozny. Odense Socialfilantropiske Boligselskab er et af flere almennyttige boligselskaber i Odense. Selskabet har 725 boliger fordelt på 6 afdelinger. Merete Østerbye er byrådets repræsentant i bestyrelsen. Handikapcenteret Tarup gamle præstegård er en selvejende institution, der har til formål at drive et aktivitets- og samværstilbud. Centeret har driftsoverenskomst med Odense Kommune. Karsten Kjærby er valgt som et af de to bestyrelsesmedlemmer, byrådet udpeger. Ændringer Vivi Kier (og Jan Boye) blev for et år siden udpeget til Lokalnævnet for Odense Politikreds. Med den nye politireform er lokalnævnet blevet erstattet af et Kredsnævn, hvor borgmesteren fremover er eneste repræsentant for Odense Kommune. Og så hører det også med til historien, at årsskiftet betød, at vores tre amtsrådsmedlemmer, borgmester Jan Boye, gruppeformand Steen Møller og regionsrådsmedlem Søren Salling blev ramt af amtets endeligt, og dermed er udtrådt af en række bestyrelser og råd. For alle tre gælder naturligvis, at det var selve amtsråds- og udvalgsarbejdet, der fyldte mest i kalenderen. Odense Konservative Avis gennemgår i løbet af valgperiodens fire år de mange udvalg, byrådet udpeger medlemmer til. 10

11 Ikke kun Odenses problem Af Lars Havelund, medlem af Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget Det er ikke kun et problem for Odense, hvis en del af arbejdstyrken står mere eller mindre permanent uden for arbejdsmarkedet. Virkeligheden er ved at indhente dansk økonomi, hvor prognoserne om vigende befolkningsudvikling og et fald i arbejdsstyrken ikke længere er dystre spådomme, men en realitet. Arbejdsstyrken vil på under 10 år falde med personer, hvilket vil kunne halvere den økonomiske vækst i Danmark. OECD peger på, at lavere skat, bedre uddannelser og velfærdsreformer kan afværge udsigten til en markant opbremsning i den økonomiske vækst i fremtiden. Det er ikke lige de opgaver vi til dagligt løser her i Odense. Men vi kan dog gøre noget på uddannelsesområdet. I Odense Kommune ved vi, at en vis procentdel af en ungdomsårgang aldrig kommer videre efter folkeskolen og dermed får sig en uddannelse. Det er blandt denne gruppe, at mange før eller siden vil ende på kontanthjælp, fordi de ikke kan levere det som virksomhederne efterspørger. Ét af regeringens mål er, at 95 % af de unge fremover skal have en uddannelse, så man så vidt muligt kompenserer for de store årgange, der i disse år er på vej på efterløn eller pension. Det er et meget højt ambitionsniveau og markant flere end de ca. 82 % af en ungdomsårgang, der i dag gennemfører en uddannelse. Der kan være mange årsager til, når unge falder fra i uddannelsessystemet undervejs. Der er selvfølgelig altid nogle, der på grund af sygdom ikke får gennemført en uddannelse. Men derudover har nogle så store boglige problemer, at de enten bliver skoletrætte eller simpelthen opgiver at følge med og af den grund falder fra. Derudover kan der være personlige problemer og måske endda sociale problemer, der gør det vanskeligt at begå sig på f.eks. teknisk skole eller gymnasiet. Det er derfor ikke nok bare at sige, at flere skal have en uddannelse. De svageste unge skal have hjælp, både bogligt og/eller socialt. Ellers er springet fra folkeskolen og videre i uddannelsessystemet alt for stort. I Odense Kommune kan Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn- & Ungeforvaltningen i fællesskab lave en indsats for, at færre i de kommende ungdomsårgange falder fra deres uddannelser. Det kræver både en boglig og social indsats. Derfor kan et øget samarbejde med f.eks. produktionshøjskolerne være en del af løsningen på opgaven. Uddannelsesinstitutionerne er nemlig ikke gearet til at løse opgaven alene. Det kan det være nødvendigt, at kommunerne og staten træder til, så der gennemføres flere og nye konkrete indsatser for at få flere helskindet gennem Foto: Rune Kallager uddannelsessystemet. I Odense Byråd er vi opmærksomme på det og er ved at forberede initiativer, som skal medvirke til at vi kan nå nærmere de 95 %. Det er en indsats, der både giver en bedre samfundsøkonomi i fremtiden, men ikke mindst også giver de unge et bedre fundament på arbejdsmarkedet og dermed bedre fremtidsudsigter. Alt i alt er det et godt eksempel på god konservativ politik. 11

12 Stormogulen Af Lars Christensen, Cand.mag.,Ph.d. På litteraturens område har Odense H. C. Andersen at byde på, det mindes vi om ved enhver given og ikke-given lejlighed. Fra erhvervslivets Guldalder har byen en anden søn, der ganske vist ikke mindes med opblæste arrangementer, men dog har betydet nok så meget for Danmark, nemlig C. F. Tietgen. Privatbanken, DFDS, B & W, Store Nordiske Telegraf-Selskab, Det Grønlandske Kryolith-, Mine- og Handels-Selskab, fuldførelsen af Esbjerg Havn, Faxe Kalbrud, Marmorkirken, De Forenede Bryggerier, De Danske Spritfabrikker og meget, meget mere. Dét var C. F. Tietgen. Men bestikkelse, skuffeselskaber, karteller, sminkede regnskaber, privat udenrigspolitik, misbrug af kongehuset, bevidste løgne og fortielser og brutalitet var også C. F. Tietgen. Således afdækkes og afsløres forretningsmanden og byens stolte søn i en stor bog af erhvervshistorikeren Ole Lange. boganmeldelse Men det hele begyndte næsten som sådan noget skal gøre. Den lille Carl Frederik blev født 1829 i et lille, fattigt hus i Pogestræde som søn (heller) ikke af en konge men af en snedker og klubvært i Odense Adelige Klub. Hjemmet var fattigt og meget religiøst, hvilket kom til at præge Carl Frederik hele livet, ikke mindst da han blev gift med den endnu mere religiøse Laura Jørgensen. Efter realeksamen kom han i handelslære, en universitetsuddannelse var der ikke råd til. Efter læretiden og efter at have friet og fået ja fra den 13-årige Laura, kom han til frihandelens hovedstad, Manchester. Her blev han til en lav løn, men til gengæld meget arbejde, handelsrejsende for firmaet Hald & Ruhr, som han repræsenterede på rejser i hele Nordvesteuropa. I 1855 blev han gift med Laura og selvstændig grosserer med C. F. Tietgen og Co. i København. Nok så væsentligt var dannelsen af en ny bank, Privatbanken, i 1857, baseret på et tæt netværk af københavnske handelsforbindelser og med den unge C. F. som direktør. Han viste hurtigt sine evner, da han med dristighed og beslutsomhed samt samarbejde med regeringen og handelsstanden i 1857 fik afværget en alvorlig finanskrise, og liberalismen afløste merkantilismen som økonomisk doktrin havde han en kort politisk karriere som medlem af Københavns Borgerrepræsentation, hvor han var med til at forbyde, at man lader sit vand på gaden, at droskekuskene var fulde samt ikke mindst regulere (ikke forbyde!) den offentlige prostitution. Han afviste senere en sikker opstilling til Folketinget. Det politiske liv var ikke noget for ham, men det lærte ham, hvordan man udnytter politikerne laver spin, og dét formåede han. Årene efter nederlaget i 1864 blev Tietgens store år. Med en iværksættertrang og hastighed, der kan tage pusten fra enhver, blev alle de ovenfor nævnte selskaber plus en række flere sat i gang. Det foregik efter samme model: stiftelse af et aktieselskab med Tietgen som formand i kompagni med andre erhvervsfolk, derefter opkøb eller udkonkurrering af de fleste rivaler inden for området og endelig karteldannelse eller monopolisering. Tietgen bestak direkte krigsminister Raasløff for at kunne få fortrolige oplysninger om forholdene i Østasien, hvor Tietgen søgte at vinde kontrol med udlægning af telegrafkabler. Det var meget profitabelt men også meget svært på grund af kinesernes gammeldags politiske system og russernes modvilje, som Tietgen imidlertid fik fjernet ved skamløst at bruge kongens familierelationer til Zaren og det faktum, at Kongehuset tilfældigvis havde sine penge i Privatbanken. I det hele taget er den kun delvist succesfulde deltagelse i den østasiatiske handel bedre end en kriminalroman og efter min mening bogens bedste del. Som en anden stor erhvervsmand 100 år senere ville Tietgen også sætte et varigt minde over sig selv. Det blev Frederikskirken eller Marmorkirken, som folket døbte den. Napolenskrigene og statsbankerotten havde sat en stopper for dette store 1700-tals projekt, hvor den ikke engang halvt færdige kirke lå hen som en ruin nær Amalienborg. Men Tietgen satte de nødvendige penge ind og til - på færdiggørelsen. Til ære for hans elskede Laura og hans egen forfængelighed ville han bygge en katedral for Grundtvig, som han selv sagde. Kirken stod færdig 1894 efter store problemer inklusiv en rigssretssag mod to statsministre og en indenrigsminister for et alt for billigt salg af byggerunden til Tietgen. Anklageren var den unge Viggo Hørup, dommerne konservative, to af de fire taksatorer Tietgens forretningsforbindelser og sagens udfald givet på forhånd: pure frifindelse. Men byggeriet slugte en stor del af Tietgens formue i et finansimperium, der i Tietgens sidste ti år indtil døden i 1901 gik ganske meget tilbage. Med bogen har Ole Lange skabt et litterært monument over Danmarks svar på Rockefeller og på en måde også over sig selv. Erhvervshistorie opfattes oftest som noget tørt og teoretisk noget, men her får man en levende beretning om en enestående mand med enestående evner og en enestående vilje til at bruge dem, også derud, hvor moralen opløses i pengestrømmen. Det er umuligt her at gengive de mange guldkorn, der er i bogen, inklusiv mange herlige æselspark til nutidens politikere og erhvervsliv. Men løsningen ligger lige for: læs den! Ole Lange: Stormogulen. C. F. Tietgen en finansmand, hans imperium og hans tid Gyldendal sider. 12

13 Odense KU har vokseværk Af Lasse Rasmussen, formand for KU i Odense Det forgangne år har været et godt år for Odense KU. Med en medlemsfremgang på knap 50 % er vi i dag landets største KU-lokalforening med 122 betalende medlemmer. At være landets største borgerlige ungdomsforening er ikke et mål for os som lokalforening, men en positiv gevinst ved den gejst og kampånd, som hersker i foreningen. Derfor vil næste års målsætning bl.a. være at have 130 betalende medlemmer i foreningen. Disse medlemmer skal i det næste år have en række positive oplevelser af at være medlem af Odense KU. Sådanne oplevelser giver vi f.eks. ved at fastholde en spændende arrangementskalender med møder hver torsdag. Således har vi allerede aftaler på plads med bl.a. Lene Espersen, Claes Kastholm, Connie Hedegaard og Bendt Bendtsen, hvor flere spændende navne vil tilgå. Denne faste mødedag har i det forgangne år gjort, at vi de fleste torsdage har haft et gennemsnit på 25 medlemmer til vores møder, et antal, vi forventer vil stige det næste år. For at sikre den høje mødedeltagelse er en fortsat forbedring af vore lokaler nødvendig. Vi startede så småt sidste år, hvor vi fik malet opgangen, renoveret baren og ryddet godt op i de gamle gemmer. I indeværende år vil vi søge at fortsætte denne tendens, så vi får nogle endnu bedre lokaler til gavn for alle Odenses konservative. At have et ordentligt udgangspunkt for at unge konservative kan mødes i Odense, kombineret med det høje medlemstal giver os den bedste ballast til at markere os politisk. Vi planlægger derfor at markere os politisk i både ord og handling, både her i Odense, men også på Fyn i indeværende år. Dette vil blandt andet ske gennem en mere aktiv strategi i forhold til de mange paneldebatter på gym- nasier, handelsskoler mv., ligesom markeringer gennem læserbreve vil blive opprioriteret. De unge konservative skal kort sagt blive mere synlige i det odenseanske byliv i Vi har dermed som målsætning at arbejde endnu hårdere for at fange de stadig flere unge konservative i Odense. Dermed håber vi på næste år at være Odenses største ungdomspolitiske forening, og have gjort Odenses unge endnu mere opmærksomme på den konservative grundholdning. EBBE DYHRKOOP Diner-dansemusik Klar-syn

14 Siden sidst...siden sidst...sid En donation Ved en festlighed på Grand Hotel den 9. januar modtog byrådsmedlem Vivi Kier som bestyrelsesformand for Center for Seksuelt Misbrugte - Fyn sammen med den daglige leder af Centret, Ianne Siff Thorborg, kr. Det donerede beløb var overskuddet fra Odenses Inner-Wheel og Rotary - klubbers julekoncert 2006 i Odense Domkirke. Konservativ dag i Odense Lørdag den 3. februar var mere end 100 konservative politikere samlet i Odense. På Odense Rådhus afholdtes den årlige kommunalkonference, hvor godt 70 byråds- og folketingsmedlemmer diskuterede velfærd nu og i fremtiden. Samtidig var der kandidatkonference på Hotel H. C. Andersen, hvor en række af partiets folketingskandidater fokuserede på vejen mod næste valg. Blandt oplægsholderne var partileder, økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen og kulturminister Brian Mikkelsen. Ny formand i Odense Øst På generalforsamlingen i Odense Øst Lokalforening var der nyvalg til formandsposten, idet tidligere byrådsmedlem, Project Manager Lasse Bork Schmidt afløste Hanne Askou, der som tidligere nævnt er fraflyttet byen. Og ny formand i Odense KS Også hos Konservative Studerende i Odense var der udskiftning på formandsposten, idet stud.med. Julie Broe afløste Tine Buch på formandsposten ved generalforsamlingen, 17. februar. Genvalg hos Fjordager På generalforsamlingen i Fjordager Lokalforening var der genvalg af formand Jan Simonsen, som kunne berette om mere end 10 % medlemsfremgang i Kristian Pedersen nyvalgtes til bestyrelsen. Generalforsam-lingen havde også besøg af byrådsmedlem Helge Pasfall, som kom ind på de mange spændende projekter og aktiviteter, der i øjeblikket er i gang, og som nu sætter Odense i centrum for den syddanske udvikling. Nyt bestyrelsesmedlem i Odense Centrum Vest På generalforsamlingen i Odense Centrum Vest Konservative Vælgerforening blev Preben Petersen genvalgt til formand, Nina Villadsen blev genvalgt til bestyrelsen og Christian Aagaard Hejlsen blev nyvalgt til bestyrelsen. Christian er blandt andet tidligere landsformand for Danmarks Konservative Studerende (DKS). Steen Møller FynBus formand Umiddelbart før jul blev byrådsmedlem Steen Møller valgt som formand for Trafikselskabet FynBus. Han har i 2006 været formand for den forberedende bestyrelse, så valget var ikke helt overraskende. FynBus overtog 1. januar ansvaret for al offentlig bus- og rutebilkørsel på hele Fyn, Langeland og Ærø. Odense KU nu landets største Der var stor jubel over en medlemsfremgang på hele 42 % i 2006, da Odense KU på generalforsamlingen i januar befæstede sin position som landets største KU-forening. Generalforsamlingen tøvede da heller ikke med at genvælge formand Lasse Rasmussen. Nye i bestyrelsen er til gengæld organisatorisk næstformand Benjamin Juul, politisk næstformand Anders Orris, kasserer Hans Peter Jørgensen, sekretær Martin Frik 14

15 en sidst... Børges klumme Poulsen, Michael Baadsgaard og Julie Moreau. Eneste genganger fra sidste år er Troels Winther. Rune Kristensen BA.scient.pol. Konservative i Odenses kontoransvarlige og KU s landsorganisations næstformand, Rune Kristensen, har afsluttet sin bachelor i statskundskab på Syddansk Universitet i Odense. Tillykke. Forretningsudvalget konstitueret På et konstituerende møde i vælgerforeningens Forretningsudvalg, blev foreningens mangeårige kasserer, Anna Forretningsudvalget. Vælgerforeningens sekretær gennem 2 år, Langkilde-Møller, genvalgt til kasserer. Anna er dog ikke medlem af Søren Mølgård, blev genvalgt som sekretær, og Søren blev ligeledes valgt til foreningens webmaster. Det er lige til EN POLITISK AF- ELLER UD-VEJ Egentlig er det dybt forbløffende - for ikke at sige forkasteligt - hvis en mulig nedgravning af byens skændsel skulle gå hen og blive et partipolitisk anliggende. Nu har så godt som alle odenseanske borgere i ca. 40 år krævet en nedgravning af Thomas B. Thriges Gade, så de to bydele igen kunne blive samlet, og den voldsomme trafik tværs igennem bymidten kunne komme væk fra jordens overflade, og når så en mulig løsning endelig tegner sig, så er der pludselig nogle kommunalpolitikere, der ikke vil deltage i den fælles jubel. Heldigvis kan jeg meddele, at vi ikke kommer ud i en intern debat i den konservative byrådsgruppe. Vi er alle enige og har enkeltvis givet en entydig holdning til kende i avisen, endda uden at have talt med hinanden først. Hvis en nedgravning kan blive financieret bl.a. ved salget af de meget attraktive grunde og kvadratmeter, der vil fremkomme ved en nedgravning, så slår vi til. Vi er også enige om, at en omdannelse til en busgade, der fortsat er i niveau med de tilstødende gader ikke er nogen acceptabel løsning. Det vil hverken være den endelige løsning, der en gang for alle skaber et helt og sammenhængende centrum, og det løser ikke problemet med de tusindvis af biler, der daglig skal passere bymidten, private biler såvel som erhvervskøretøjer. De vil blive henvist til at finde andre veje igennem byen, der så vil blive uacceptabelt overbelastede. Jeg har for længe siden med mig selv besluttet, at Anker Boye ikke skulle få lov at optage mange linier i mine klummer, men denne gang vil nu alligevel gøre en undtagelse, for det er da bemærkelsesværdigt, at den forhenværende borgmester stadig ikke har fundet sin placering i det lokalpolitiske hierarki. Nu har han ellers haft 15 måneder til at indstille sig på tingenes tilstand. Med jævne mellemrum udspyer han stadig solistiske udmeldinger - også om Thomas B. Thriges Gade - og det må da være træls for ham igen og igen at skulle finde på bortforklaringer, når Jan Boye som byens førstemand har sat tingene på plads. Som borgmester magtede Anker Boye ikke at finde en løsning på det centrale og altoverskyggende problem omkring Thomas B. Thriges Gade, og nu, hvor en sådan mulighed er skabt, er hans reaktion at udtale, at en nedgravning kun er mindre del af alt det, der bør gøres i Odenses bymidte. Ak ja. Vi konservative byrådsmedlemmer er enige om at søge løsninger og skride til handling - også når det gælder Thomas B. Thriges Gade. Så hvis de undersøgelser, der er sat i værk vedrørende økonomien, falder gunstigt ud, sætter Jan Boye forhåbentlig inden det næste kommunalvalg spaden i jorden. Men den dag er Anker Boye nok bortrejst!! Børge Wagner Børges klumme er et fast indslag i Odense Konservative Avis, hvor Børge Wagner har lejlighed til at ytre sig om stort og småt i relation til byrådsarbejdet og andre politiske emner. I forbindelse med EU s år om lige muligheder for alle optrådte byrådsmedlem Mai Henriksen lørdag den 10. februar på slap line i Odense Koncerthus Pro Musica Sal sammen med blandt andre skuespillerne Pernille Højmark og Lars Knutzon. Det skete som et led i den turnerende teaterevent Det er lige til, som via historier om almindelige menneskers skæbner sætter fokus på, at forskellighed og mangfoldighed er en fordel for alle. Siden sidst redigeres af Søren Mølgård 15

16 Afsender: Odense Konservative Vælgerforening Filosofhaven 42, 2. sal 5000 Odense C Returneres ved varig adresseændring Konservative arrangementer Torsdag den 1. marts, kl Christian Rovsing gæster Filosofhaven Mød tidligere Europaparlamentsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Christian Rovsing. Christian Rovsing er cand. polyt. og ekspert i rumfart og atomkraft og kommer og fortæller om aktuel energipolitik. Alle er velkomne. Lørdag den 17. marts og søndag den 18. marts Konservativ Ungdoms Landsråd Landsrådet finder i år sted i Odense, nærmere bestemt på Dalum Landbrugsskole, 5260 Odense S. Læs mere på Mandag den 19. marts 2007, kl Borgermøde i Agedrup Fjordager Konservative inviterer til borgermøde med borgmester Jan Boye. Borgmesteren vil fortælle om sit første år som borgmester i Odense. Der er rig lejlighed til spørgsmål og debat. Mødet foregår på Agedrup Skole, Brolandvej 16, 5320 Agedrup. Alle er velkomne. Tirsdag den 20. marts, kl Medlemsmøde om Odense bymidte Konservative i Odense samler trådene omkring Thomas B. Thriges Gade-projektet på et medlemsmøde. Hør oplæg fra blandt andre borgmester Jan Boye. Mødet foregår på Odense Rådhus. Mandag den 26. marts, kl Storkredsforsamling Den første storkredsforsamling på Fyn afholdes i Festsalen på Odense Rådhus med deltagelse af bl.a. partiets formand Bendt Bendtsen. Vælgerforeningen har valgt delegerede. Onsdag den 2. maj, kl Fremtidens fynske mediebillede Konservative i Odense besøger Fyens Stiftstidende, Banegårdspladsen 1, 5000 Odense C. Vi får en kort præsentation af avisens MedieLab, inden chefredaktør Egon Tøttrup giver sit bud på Fremtidens fynske mediebillede og lægger op til debat om emnet. Tilmelding er ønskelig og skal ske til Preben Petersen på mail eller tlf Tirsdag den 8. maj, kl Bent Jensen gæster Filosofhaven Professor fra SDU, Bent Jensen, som blandt andet høstede megen ros for storværket Gulag og Glemsel, er inviteret af Odense KS til at holde oplæg med efterfølgende debat om kampen mod kommunismen. Alle er velkomne. Tirsdag den 22. maj, kl Besøg på Nordvest Renseanlæg Konservative i Odense inviterer på en spændende rundvisning på Nordvest renseanlæg, Banevænget 19, 5270 Odense N, hvor vi får et indblik i processen omkring rensning af spildevand. Tilmelding til Rune Kallager, mail eller tlf senest 14. maj. Tirsdag den 5. juni, kl Grundlovsmøde og -fest Vi fejrer grundloven i de smukke omgivelser i Eventyrhaven bag Odense Domirke. Talere er blandt andre borgmester Jan Boye. Kl mødes vi til fælles middag et sted ude i byen. Mere om dette arrangement i næste blad, men reserver allerede nu datoen. Torsdag den 12. april, kl Pia Christmas-Møller gæster Filosofhaven En af Det Konservative Folkepartis absolutte frontfigurer, politisk ordfører Pia Christmas Møller, kommer til Odense for at fortælle om aktuel dansk politik. Alle er velkomne. Torsdag den 19. april, kl Henriette Kjær gæster Filosofhaven Mød tidligere forbrugerminister, integrationsordfører for Det Konservative Folkeparti, Henriette Kjær, som fortæller om sine ordførerskaber og lægger op til debat. Alle er velkomne. Reservation af lokalerne i Filosofhaven 42, 2. sal skal ske til Benjamin Juul, der koordinerer al brug. Benjamin kan kontaktes på tlf , eller på

Odense fik ny energi

Odense fik ny energi Odense Konservative Avis Odense fik ny energi Generalforsamlinger Se indkaldelserne inde i bladet December 2005 12. årgang nummer 6 Vi gjorde det! Af Steen Møller Enkelte trak på smilebåndet, da Jan Boye

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Arbejder for Odense STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Den absolut største udfordring for Odense lige nu er, at vi mang ler arbejds pladser. Det er vigtigt at de kommende års byggerier giver

Læs mere

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred

Enhedslisten - Odsherred. 10 år i Odsherred Enhedslisten - Odsherred 10 år i Odsherred 2002-2012 Enhedslisten - 10 år i Odsherred Dette forår har Enhedslistens afdeling i Odsherred eksisteret i 10 år. Oprettelse I januar 2002 godkendte Enhedslistens

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Odense Konservative Avis. Søren Møller nyt æresmedlem. Februar 2006 13. årgang nummer 1

Odense Konservative Avis. Søren Møller nyt æresmedlem. Februar 2006 13. årgang nummer 1 Odense Konservative Avis Søren Møller nyt æresmedlem Februar 2006 13. årgang nummer 1 Odense Konservative Vælgerforening Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C Tlf. 66 11 09 09 Åbningstider: Tirsdag: 10.00-13.00

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Odense Konservative Avis

Odense Konservative Avis Odense Konservative Avis Steen Møller ny gruppeformand - læs portrættet side 4-5 Ny struktur i vælgerforeningen - læs mere side 13 December 2006 13. årgang nummer 4 Odense Konservative Vælgerforening Filosofhaven

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening Vedtægter for Københavns Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Københavns kommune, i daglig tale Københavns Konservative Vælgerforening. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

Jan Boye går efter borgmesterposten

Jan Boye går efter borgmesterposten Odense Konservative Avis Jan Boye går efter borgmesterposten Generalforsamlinger Se indkaldelserne inde i bladet December 2004 11. årgang nummer 4 Odense Konservative Vælgerforening Filosofhaven 42, 2.

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Det Grønne Blad Mulighedernes samfund Læs side 6 og 7 December 2007 14. årgang nummer 4 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C Tlf. 66 11 09 09 Åbningstider: Tirsdag: 17.00-19.00

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

2013 var det første år med et sæt nye vedtægter for Det Konservative Folkeparti.

2013 var det første år med et sæt nye vedtægter for Det Konservative Folkeparti. Beretning 2013 for Konservative i Svendborg 2013 var det første år med et sæt nye vedtægter for Det Konservative Folkeparti. Noget er ændret, noget er ikke faldet helt på plads, nogle medlemmer har ikke

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Den ny vækstpolitik. Kommentarer. Der er fire hovedspor i Odenses nye erhvervs- og vækstpolitik:

Den ny vækstpolitik. Kommentarer. Der er fire hovedspor i Odenses nye erhvervs- og vækstpolitik: Fyens Stiftstidende - Erhverv - Den ny vækstpolitik http://www.fyens.dk/article/713228 1 of 1 02-11-2006 13:15 Den ny vækstpolitik Der er fire hovedspor i Odenses nye erhvervs- og vækstpolitik: Den innovative

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Odense Konservative Avis. Jan Boye. Valgt til borgmesterkandidat. Marts 2005 12. årgang nummer 2

Odense Konservative Avis. Jan Boye. Valgt til borgmesterkandidat. Marts 2005 12. årgang nummer 2 Odense Konservative Avis Jan Boye Valgt til borgmesterkandidat Marts 2005 12. årgang nummer 2 Odense Konservative Vælgerforening Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C Tlf. 66 11 09 09 Åbningstider: Tirsdag:

Læs mere

Det kan blive svært at skabe mere vækst i Odense, når vi skal gøre det under de vilkår regeringen giver os.

Det kan blive svært at skabe mere vækst i Odense, når vi skal gøre det under de vilkår regeringen giver os. Konservative vil have flere i arbejde Vi står foran svære udfordringer. I dag vil vi tale om økonomi, innovative løsninger og besparelser. Men det største problem vi har i Odense er efter vores opfattelse

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar.

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar. Til de forskellige valg er forskellige valgregler. Fælles for alle gælder at de gives 1300 tegns opstillingsgrundlag i dette hæfte med billede og 2 minutters opstillingstale på Årsmødet. Til valg af formand

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

Færre mister dagpenge - men jubelen udebliver - UgebrevetA4.dk

Færre mister dagpenge - men jubelen udebliver - UgebrevetA4.dk RO PÅ Færre mister dagpenge - men jubelen udebliver Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Tirsdag den 5. september 2017 Der er sket et markant fald i antallet af ledige, som mister dagpengene, fordi de har

Læs mere

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.13 Frivilligt arbejde 40 % af borgerne i Region Syddanmark arbejder i deres fritid uden at få en krone for det. Det viser noget om den tillid,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti, vedtaget på Landsråd 2006

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti, vedtaget på Landsråd 2006 Vedtægter Vedtægter for Det Konservative Folkeparti, vedtaget på Landsråd 2006 1 Det Konservative Folkeparti har til formål at samle alle, der tilslutter sig partiets program, og at virke for udbredelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 2012 Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 Fremmødte: Per, Stig, Maria, Noer, Martin, Pia, René og Stig S. Christian meldte afbud. Dagsorden. 1) Valg af referant: 2) Bostøtte (besøg af journalist). 3) Billeder +

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Århus, den 3. marts 2015 GENERALFORSAMLING I FORENINGEN mandag den 2. marts 2015 kl. 18.00 Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 Dagsorden 1. Velkomst, valg af

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her - UgebrevetA4.dk. GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her

Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her - UgebrevetA4.dk. GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her GEOGRAFISK SKÆVVRIDNING Kontanthjælpsloftet gør ekstra ondt her Af Cecilie Agertoft Mandag den 8. januar 2018 Kontanthjælpsloftet rammer ekstra hårdt i kommuner, der i forvejen har mange sociale problemer.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere