Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016"

Transkript

1 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr Farvergade København K

2 Indholdsfortegnelse 1. Sommerhusforsikringens hvem - hvad - hvor? A. Hvad gælder for din forsikring? B. Hvem dækker forsikringen? C. Hvor dækker forsikringen? D. Hvad dækker din forsikring? INDBO E. Hvilke typer af skader dækker forsikringen? F. Hvilke ting dækker forsikringen skader på? G. Hvad dækker sommerhusets indboforsikring? H. Hvordan opgør vi erstatningen? I. Afskrivningstabeller - Indbo J. Hvad er underforsikring? K. Hvilke krav er der til dokumentation? L. Hvilke bygninger mv. omfatter forsikringen? M. Særlige regler for bygninger under opførelse, omeller tilbygning N. Hvordan opgør vi erstatningen? O. Særlige regler for erstatning P. Hvilke følgeudgifter får jeg dækket? Q. Afskrivningstabeller - Bygning Dækningsskemaer indbo 2. Brand, lynnedslag, eksplosion mv. 3. El-skade 4. Indbrudstyveri, røveri og overfald på forsikringsstedet 5. Simpelt tyveri og hærværk 6. Udstrømning af væsker (vandskade) og frostsprængning af rør 7. Storm, voldsomt sky- og tøbrud og snetryk 8. Køle- og dybfrostskader 9. Pludselig skade Dækningsskemaer bygning 10. Brand, lynnedslag, eksplosion mv. 11. El-skade 12. Tyveri og hærværk 13. Udstrømning af væsker (vandskade) og frostsprængning af rør 14. Storm, voldsomt sky- og tøbrud og snetryk 15. Pludselig skade 16. Glas og sanitet 17. Stikledninger 18. Skjulte rør og kabler 19. Råd og svamp 20. Insekter 21. Retshjælp 22. Ansvar 23. Udlejning 24. Generelt for alle dækninger A. Hvis skaden sker B. Selvrisiko C. Hvis en anden forsikring også dækker skaden D. Krigs-, jordskælvs- og atomskader E. Ændringer i risikoen F. Betaling G. Gebyrer H. Indeksregulering I. Hvornår kan LB Forsikring ændre vilkår og priser J. Forsikringens varighed og opsigelse K. Generel information L. Klagemuligheder M. Fortrydelsesret

3 - del af indboforsikringen 3. Forsikringen dækker skader på: 1. SOMMERHUSFORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? A. Hvad gælder for din forsikring? En sommerhusforsikring består af en række forskellige dækninger. Du kan se på din police, hvilke dækninger din forsikring omfatter. Få et overblik over, hvad vi tilbyder i afsnit 1.E. Din forsikring er reguleret af dansk lov, herunder forsikringsaftaleloven, LB Forsikrings vedtægter og disse forsikringsvilkår. Hvis der er lavet særlige aftaler, der gælder for din forsikring, står de i din police. B. Hvem dækker forsikringen? Forsikringstager og dennes husstand er sikret som ejer eller bruger af ejendommen. Under ansvarsforsikringen er medhjælp, der passer ejendommen, også sikret. C. Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker på den matrikel, der er nævnt i policen (forsikringsstedet). Ejendommen må ikke benyttes som en helårsbolig, og det er en betingelse, at sikrede er tilmeldt folkeregisteret på en anden adresse end sommerhusadressen. D. Hvad dækker din forsikring? Din forsikring består af forskellige dækninger. Den omfatter både dit sommerhus og de ting, du har i det. I den første del af vilkårene kan du læse, hvilke ting, bygningsdele m.m. din forsikring omfatter. Du kan også læse, hvordan vi opgør din erstatning. Du kan se i dækningsskemaerne afsnit 2 til 9, hvilke skader din indboforsikring dækker, hvilke ting vi dækker skaderne på, og om der er særlige regler for erstatning. I afsnit kan du se, hvilke skader din bygningsforsikring dækker, hvilke genstande vi dækker skaderne på, og om der er særlige regler for erstatning. Dækningskema INDBO 2. Brand, lynnedslag og eksplosion mv. I afsnit kan du se de dækninger, der er fælles for indbo og bygning. 1. Forsikringen dækker disse skader: a. Brand, det vil sige en løssluppen, flammedannende ild, der kan brede sig ved egen kraft 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: Til sidst finder du det, der gælder generelt for alle dækninger i afsnit 24. b. Lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller den bygning, hvor det forsikrede er anbragt. Det er en forudsætning, at der kan påvises spor efter gnister og brandmærker der, hvor lynet har slået ned c. Eksplosion d. Pludselig tilsodning fra anlœg til at opvarme rum der følger forskrifterne e. Nedstyrtende luftfartøj eller dele derfra a. Skade der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre skaden er forårsaget af brand (løssluppen flammedannende ild). Fx: Skade der forsætligt udsættes for ild eller varme Skade der skyldes løbesod Skade der skyldes gløder fra tobak, pejse eller andre ildsteder Skade der skyldes varme gryder, pander, strygejern f. Bortkomst af forsikrede ting efter brand og lignende Få et hurtigt overblik i indholdsfortegnelsen. g. Tørkogning dækkes ved enhver beskadigelse af vasketøj. Hvis der er dokumentation for apparatsvigt i form af reparationsregning for vaskemaskine eller tørretumbler, vil enhver beskadigelse af tøj dog være dækket, hvis maskinen er under 9 år gammel h. Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere dækkes, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Vask eller tørring af tøj ved for høje temperaturer der ikke skyldes dokumenteret apparatssvigt Skade der stammer fra sprængstof medført i luftfartøjer. 4. Erstatning: Du kan se, hvilke genstande vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F: a. Almindeligt privat indbo - se afsnit 1.F.a - er dækket b. Særlligt privat indbo - se afsnit 1.F.b - er dækket De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.M-1.P c. Elektriske apparater - se afsnit 1.F.c - er dækket d. Cykler - se afsnit 1.F.d - er dækket.

4 1. SOMMERHUSFORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? E. Hvilke typer af skader dækker forsikringen? Forsikringen kan bestå af en række dækninger. Se på din police, hvilke dækninger du har valgt. Når du køber en forsikring, er den altid med indbodækning. Bygningsbrand med restværdierstatning Bygningsbrand Dækker bygningen og fastmonteret tilbehør som fx hårde hvidevarer efter brandskade og direkte lynnedslag. Elskade Dækker enhver skade på elektriske ledere og komponenter på grund af kortslutning mv. Indboforsikring Dækker brand-, vand-, storm- og tyveriskader på dine ting, når de fast er i sommerhuset. 100 Bygningsbeskadigelse Bygningsbeskadigelse Dækker bl.a. storm- og vandskader, tyveri, hærværk, glas og sanitet. Huslejetab Dækker tabte lejeindtægter og merudgifter til egen ferie, når tabet skyldes, at sommerhuset ikke kan bruges på grund af en skade, vi dækker. Ansvarsforsikring Dækker sikredes erstatningsansvar for skade på personer og ting. Retshjælpsforsikring Dækker dig som husejer ved visse private tvister Stikledning og skjulte rør Dækker ved skader, der skyldes utætheder i skjulte rør og stikledninger. Svamp, insekt og råd Dækker skader på dit sommerhus, der skyldes angreb af trænedbrydende svamp eller træødelæggende insekter samt råd, der har betydning for træets bære- eller funktionsevne. Udlejningsforsikring (tillæg til bygningsbeskadigelse) Ekstra ansvarsdækning, som også omfatter dit ansvar som udlejer, når der sker skade på lejer eller lejers ting. Dækker også, hvis din lejer begår hærværk eller stjæler dine ting. 100 Ferielejlighedsdækning Har du en ferielejlighed, og er det ejerforeningen, der forsikrer bygningen, kan du købe en forsikring, der kun dækker indbo og udlejning hos os. HVIS DU SKAL BYGGE NYT, OM ELLER TIL Entrepriseforsikring Skal du bygge, nyt om eller til anbefaler vi, at du køber en særlig entrepriseforsikring, der dækker skader på dit hus og tyveri af byggematerialer, når du bygger nyt, om eller til.

5 1. SOMMERHUSFORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? INDBO F. Hvilke ting dækker forsikringen skader på? Din forsikring kan dække skader på følgende ting, som tilhører og fast befinder sig i sommerhuset, når sikrede ejer eller bærer risikoen for tingene. Du kan se i afsnit 2-9, om og hvordan dine ting er dækket ved forskellige skader. Indbo a. Almindeligt privat indbo Alt normalt udstyr i et privat sommerhus, som ikke er nævnt nedenfor under særligt privat indbo, elektriske apparater eller hvad forsikringen ikke dækker i 1.G. b. Særligt privat indbo Antikviteter Bånd, plade, cd-afspillere og lignende Bånd, kassetter, plader, cd-er og dvd-film Forstærker og højtaleranlæg Fotoudstyr og film hertil Kikkerter Kunstværker Malerier Mobiltelefoner med tilbehør Musikinstrumenter Pelse og pelsværk Private computere med tilbehør Radioamatørudstyr Radio og tv, video- og dvdafspillere med tilbehør Skind og skindtøj Spiritus og vin Ure Våben og ammunition Walkie-talkier Ægte tæpper. c. Elektriske apparater Hårde hvidevarer El-drevne køkkenmaskiner (fx kaffemaskiner, mikrobølgeovne, brødristere, mixere, blendere og kødhakkere ) El-artikler til personlig pleje (fx hår- og føntørrere, barbermaskiner og tandbørster) Elektrisk hobbyværktøj og haveredskaber Motoriserede haveredskaber op til 25 hk. Vi dækker med højst kr. (indeks 2016) pr. haveredskab pr. forsikringsbegivenhed Radioudstyr (radio og tv, video-/dvd-/cd-afspillere, bånd- og pladespillere, højtalere, forstærkere, videokameraer og tilbehør til de ovennævnte ting) Andre elektriske genstande (fx el-alarmer, støvsugere, strygejern, ure og symaskiner) Telefonsvarere, telefoner og mobiltelefoner med tilbehør mv. Private computere med tilbehør, herunder monitor, tastatur, modem, mus, computeren herunder standardprogrammel, printer, joystick, tapestation, cd-rom og diskettestation mv. Walkie-talkier og radioamatørudstyr Elektriske musikinstrumenter. d. Cykler Cykler med en hjuldiamenter på under 12 tommer anses ikke for cykler, men betragtes som almindeligt indbo. Vi dækker cykler med højst kr. (indeks 2016). e. Både mv. Kanoer, kajakker, windsurfere, kitesurfere mv. med tilbehør. Robåde og andre småbåde med tilbehør, hvis længden af båden ikke overstiger 6 meter. Motorer over 5 hk er ikke dækket af forsikringen. Vi dækker både mv. med højst kr. (indeks 2016) pr. forsikringsbegivenhed. G. Hvad dækker sommerhusets indboforsikring? Din indboforsikring omfatter de ting, som fast hører til i sommerhuset, hvis sikrede ejer eller bærer risikoen for tingene. Se, hvilke slags skader vi dækker i afsnit 2-9. Motorkøretøjer, knallerter, campingvogne og luft- og søfartøjer af enhver art, med mindre de er nævnt i dækningskemaet ovenfor. Penge, pengerepræsentativer, herunder ubrugte frimærker og værdipapirer, møntkort, frimærke- og møntsamlinger, perler, smykker, ædelstene, guld, sølv, platin og andre genstande, hvis værdi i al væsentlighed skyldes, at de er af guld, sølv eller platin Husdyr Skader på private film- og båndoptagelser, it-programmer eller elektroniske lagringsmedier, fx kassetter, disketter og cd er ud over udgiften til indkøb af nye råfilm eller aftryk af eventuelt bevarede negativer eller uindspillede bånd, disketter mv. Manuskripter og tekniske tegninger.

6 1. SOMMERHUSFORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? INDBO H. Hvordan opgør vi erstatningen? Erstatning af indbo Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme økonomiske situation som før skaden. Vi kan vælge mellem følgende måder at erstatte tabet: a. Reparation Vi betaler, hvad det koster at reparere tingen, så den er i væsentlig samme stand som før skaden. Ved væsentlig samme stand forstås, at tingen i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi for den sikrede som før skaden. Vi giver ikke erstatning for farveforskelle, når udseende efter beskadigelse eller reparation kun i mindre omfang er forringet. b. Godtgøre værdiforringelsen Værdiforringelsen udregnes som tingens værdi uden skade minus tingens værdi med skade. Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation og erstatning for værdiforringelse, hvis tingen efter reparation er blevet mindre værd. Hvis reparationsudgiften/værdiforringelsen udgør over 50 % af nyværdien på skadetidspunktet, kan sikrede altid vælge kontanterstatning - se afsnit 1.H.d. c. Genlevering Vi kan fremskaffe eller levere nye ting, som er identiske med dem, der er beskadiget eller stjålet, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for sikrede. Kan identiske ting ikke skaffes, kan vi vælge at levere tilsvarende nye ting. Det vil sige ting, som i al væsentlighed svarer til de beskadigede eller stjålne ting. Vi kan vælge at erstatte følgende kategorier af ting, der er købt brugt eller er mere end to år gamle, med brugte identiske ting: Porcelæn og platter Lamper Glasvarer. Ønsker sikrede ikke at genanskaffe nye ting, udbetaler vi kontanterstatning svarende til den pris, vi skal betale for tingene hos den leverandør, vi anviser. d. Kontanterstatning For ting, der er købt som nye, er under to år gamle og i øvrigt er ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting. For ting, der er over to år gamle, købt brugt eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Fradrag som følge af alder eller brug mv. sker dog kun, hvis nytteværdien var væsentligt nedsat før skaden. e. Særligt om afskrivningstabellerne Når der sker skader på de ting, hvor der er fastsat særlige afskrivningsregler i 1.I, og vi udbetaler kontanterstatning med afskrivning, kan vi ikke samtidig fratrække den genleveringsrabat, vi kan opnå hos vores leverandør. I de tilfælde hvor vi tilbyder genlevering efter 1.H.c, foretager vi ingen afskrivning, men fratrækker alene den genleveringsrabat, vi kan få hos vores leverandør f. Særlige regler Hvis reglerne ovenfor ikke kan bruges, opgøres erstatningen efter forsikringsaftalelovens 37. Når vi udbetaler erstatning, sker det i samarbejde med Scalepoint. Det betyder, at du modtager et beløb via Scalepoint og selv vælger, om du vil have beløbet udbetalt til din konto eller drage fordel af vores rabataftaler.

7 1. SOMMERHUSFORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? INDBO I. Afskrivningstabeller Alder Cykler Procentsats 0-1 år 100 % 1-2 år 90 % 2-3 år 81 % 3-4 år 73 % 4-5 år 66 % 5-6 år 59 % 6-7 år 53 % 7-8 år 48 % 8-9 år 43 % 9-10 år 39 % år 35 % år 31 % år 28 % år 25 % år 22 % år 19 % år 16 % år 13% 18 år--> 10 % Private computere med tilbehør Alder Procentsats 0-1 år 100 % 1-2 år 90 % 2-3 år 70 % 3-4 år 50 % 4-5 år 30 % 5 år --> 10 % Alder Andre elektriske apparater Procentsats 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % 8 år --> 20 % J. Hvad er underforsikring? Det er vigtigt, at du sørger for, at den sum, du har sat dit indbo til på policen, svarer til dit indbos faktiske værdi. Hvis det ikke er tilfældet, risikerer du at være underforsikret. Underforsikring er, når værdien af de forsikrede ting overstiger forsikringssummen. Er værdien af indboet fx dobbelt så stor som forsikringssummen, medfører det, at selv en mindre skade kun erstattes med halvdelen af tabet. De steder i forsikringsvilkårene, hvor der specielt - direkte eller indirekte - står en højeste forsikringssum (fx ved cykler og skade på køle- og dybfrostvarer), erstattes skader inden for de angivne summer dog fuldt ud med fradrag af evt. selvrisiko. K. Hvilke krav er der til dokumentation? For at få erstatning må sikrede kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at sikrede har haft de beskadigede eller stjålne ting, og at alder og genanskaffelsespriser er som anført i skadeanmeldelsen. Det kan gøres ved, at sikrede sammen med anmeldelsen sender kvitteringer/regninger for købet, købekontrakt eller fyldestgørende beskrivelse eller fotos. I egen interesse bør sikrede derfor gemme købskvitteringer for alle nyere ting og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Købes tingene privat, bør man sikre sig en dateret overdragelseserklæring, hvor der angives, hvad der købes, og hvad prisen er. Det er en god idé at supplere med fotos af de mest værdifulde ting. Man kan som regel få dokumentation for genanskaffelsespriserne hos en forhandler. Kan sikrede ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, risikerer sikrede, at vi kan afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn. Retten til erstatning for cykeltyverier er betinget af at: cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller os låsebevis sendes med skadeanmeldelsen. Når du logger på vores hjemmeside med NemID, kan du finde vores værdiboks, hvor du har mulighed for at oploade billeder og kvitteringer af dine ting. Så er du sikker på at have dokumentationen, hvis skaden sker.

8 1. SOMMERHUSFORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? L. Hvilke bygninger mv. omfatter forsikringen? Din forsikring kan dække skader på følgende ting, som tilhører og fast befinder sig i sommerhuset, når sikrede ejer eller bærer risikoen for tingene. Du kan se i afsnit 10-23, om og hvordan dine ting er dækket ved forskellige skader. Bygning a. Ejendommens bygninger Ejendommens bygninger opført på muret eller støbt sokkel, kampestensfundament eller lign. Udhuse, redskabsskure og carporte opført med trykimprægnerede stolper direkte i jord. Drivhuse, legehuse, udhuse, redskabsskure, hegn og stakitter, når de er opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten. Støbte eller nedgravede svømmebassiner. b. Glas og sanitet Alt glas, ruder af andet materiale og fastmonterede spejle Keramiske kogeplader Sanitet som fx badekar, håndvaske, bideter, wc-kummer og cisterner, men ikke armaturer. Det er et krav at disse bygningsbestanddele er fastmonteret. d. Bygningstilbehør Faste installationer, fx private solcelleanlæg og solfangere, varmeanlœg, el-installationer, hårde hvidevarer, faste gulvbelœgninger og andet sædvanligt bygningstilbehør. Flagstœnger, antenner, paraboler og markiser. Havelamper på muret eller støbt fundament. e. Bygninger, hegn og stakitter Bygninger, hegn og stakitter, der ikke er opført på muret eller støbt sokkel. f. Kunstnerisk udsmykning Vœgmalerier, relieffer og skulpturer, herunder solure og fuglebade. Vi erstatter den håndvœrks mœssige vœrdi med højst kr. (indeks 2016). c. Kabler og rør Rør til gas, vand, varme, olie og afløb til de forsikrede bygningers drift, antennekabler og el-kabler til ejendommens strømforsyning og rumopvarmning, men ikke drœnrør, brønde, septiktanke, trixtanke, faskiner eller lignende. g. Haveanlœg Beplantning, levende hegn, gårdbelœgning, fliser, havebassiner mv.

9 1. SOMMERHUSFORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? M. Særligt om bygninger under opførelse, om- eller tilbygning Hvad omfatter forsikringen? Bygning under opførelse Bygning under om- eller tilbygning Byggematerialer på byggepladsen som skal monteres i bygningen. Entreprenører er sikret på policen, for så vidt angår brand- og stormskadedækningen. Hvad dækker forsikringen? Der er en række indskrænkninger i din dækning under opførelse, om- og tilbygning. Du kan se, hvilke skader der er undtaget fra dækning i afsnit Er skaden ikke undtaget, er det altid en betingelse for dækning at: Byggeprojektet opfylder byggelovgivningens regler, og hvor dette foreskrives er godkendt af myndighederne Arbejdet udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig fagmæssig praksis. Der kan købes særskilt entrepriseforsikring med udvidet dækning for byggematerialer. Anmeldelsespligt Ved om- og tilbygning skal vi kontaktes, da det kan have betydning for prisen - se afsnit 24.E. N. Hvordan opgør vi erstatningen på bygning? Nyværdi Skaden gøres op som det beløb, det uden unødig forsinkelse vil koste at istandsætte eller genopføre det beskadigede med samme byggemåde og på nøjagtigt samme sted. Ved beregningen kan der ikke bruges priser på materialer, der er dyrere end de beskadigede, eller priser på materialer og byggemetoder, der ikke er gængse på skadetidspunktet. Dagsværdi Er en bygning eller bygningsdel værdiforringet med over 30 % af nyværdien på grund af alder, brug, mangelfuld vedligeholdelse eller andre individuelle omstændigheder, kan vi foretage fradrag i erstatningen. Dette vurderes bl.a. ud fra forholdet mellem den tid, bygningsdelen har været brugt, og dens formodede levetid, dog er de særlige erstatningsregler for visse ting. Disse bygningsdele erstattes ved reparation eller totalskade med den procentsats af reparationsprisen eller af nyværdien, der fremgår af afskrivningstabellerne - se afsnit 1.Q. Udbetalingen Erstatningen skal normalt bruges til at genopføre det beskadigede, og udbetalingen sker, når det beskadigede er reetableret. Skal erstatningen udbetales kontant eller bruges til andet formål, foretager vi fradrag for værdiforringelse. Denne erstatning kan ikke overstige det beskadigedes handelsværdi. Det er en forudsætning for at udbetale erstatning, at forsikringstager indhenter skriftlig accept fra de berettigede ifølge alle de adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen.

10 1. SOMMERHUSFORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? O. Særlige regler for erstatning Særligt for udvidet rør- og stikledningsdækning Der sker ikke fradrag for værdiforringelse ved disse dækninger uanset afsnit 1.N om dagsværdi. Erstatning gøres op som beskrevet i afsnit 1.N om nyværdi. Særlige regler Vi betaler ikke erstatning for farveforskelle, når udseendet efter en beskadigelse eller reparation kun i mindre omfang er forringet. For bygninger, som henligger forladt, fastsætter vi erstatningen med fradrag for værdiforringelse. For bygninger, som før skaden var bestemt til nedrivning, gør vi erstatningen op til materialeværdien med fradrag af sparede nedrivningsomkostninger. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, kan der beregnes en tillægserstatning ud fra dansk rets almindelige erstatningsregler. P. Hvilke følgeudgifter får jeg dækket? Restværdi Er en bygning beskadiget over 50 % af nyværdien, kan sikrede vælge at få erstattet skaden, som om hele bygningen var ødelagt under forudsætning af, at bygningen genopføres i samme skikkelse, til samme brug og på nøjagtig samme sted. Vi erstatter udgifterne til at nedrive og bortkøre brugbare rester, dog med fradrag af den værdi resterne har Dog dækkes ikke: Genopførelse af kældre, fundamenter, terrændæk med installationer, hvis disse kan genanvendes Bygninger som før skaden var bestemt for nedrivning, eller som er under nedrivning. Lovliggørelse Ved større skader kan myndighederne efter loven stille krav til byggeriet, som øger byggeomkostningerne. Derfor betaler vi en lovliggørelseserstatning, der gøres op med priserne på skadedagen og med indtil 15 % af bygningernes nyværdi. Det er en betingelse, at erstatningen bruges til byggeri og vedrører de ødelagte bygningsdele. Bygningen skal genopføres i samme skikkelse, til samme brug og på nøjagtigt samme sted Værdiforringelse af bygningen eller bygningsdelene må ikke overstige 30 % af nyværdien. Vi dækker ikke udgifter, som myndighederne har eller kunne have forlangt betalt før skaden, eller som myndighederne kan give dispensation for. Redning og bevaring Efter en skade, der er dækket af forsikringen, betaler vi rimelige udgifter til at redde, bevare og rydde op. Huslejetab, flytteomkostninger mv. Kan ejendommen ikke bruges efter en skade, der dækkes af denne forsikring eller en brandforsikring i andet selskab, betales rimelige og nødvendige: Udgifter til at flytte ud og ind Udgifter til at opmagasinere sikredes private indbo Merudgifter til egen ferie, hvis egen ferie er påbegyndt eller umiddelbart forestående med indtil kr. (indeks 2016) om ugen, dog højst kr. (indeks 2016) Dokumenteret huslejetab i efter gældende lovlig lejekontrakt Andre rimelige og nødvendige merudgifter i forbindelse med at flytte ud og ind af sommerhuset. Vi giver erstatning i det tidsrum, der normalt vil gå til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. Dog højst 12 måneder efter skaden.

11 1. SOMMERHUSFORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? Q. Afskrivningstabeller Tage af plast, pvc og lignende Tage af pap Kedler, varmevekslere, beholdere, olie- og gasfyr Gulvbelægninger af tæpper, vinyl, kork og lignende Alder Procentsats 0-4 år 100 % 4-6 år 80 % 6-8 år 70 % 8-10 år 60 % år 50 % år 40 % år 30 % 16 år --> 20 % Alder Procentsats 0-15 år 100 % år 80 % år 70 % år 60 % år 50 % 40 år --> 20 % Alder Procentsats 0-10 år 100% år 70% år 50% år 40% år 30% 30 år --> 20% Alder Procentsats 0-4 år 100 % 4-8 år 70 % 8-12 år 60 % år 50 % år 40 % år 30 % 24 år --> 20 % Hårde hvidevarer, glaskeramiske kogeplader og el -drevne ting Paraboler og antenner Flagstænger af træ Alder Procentsats 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % 8 år--> 20 % Alder Procentsats 0-6 år 100 % 6-7 år 70 % 7-8 år 60 % 8-9 år 50 % 9-10 år 40 % år 30 % 11 år --> 20 % Alder Procentsats 0-10 år 100 % år 70 % år 60 % år 50 % år 40 % år 30 % år 25 % 40 år --> 20 %

12 INDBO 2. BRAND, LYNNEDSLAG OG EKSPLOSION MV. - del af indboforsikringen 1. Forsikringen dækker disse skader: a. Brand, det vil sige en løssluppen, flammedannende ild, der kan brede sig ved egen kraft b. Lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller den bygning, hvor det forsikrede er anbragt. Det er en forudsætning, at der kan påvises spor efter gnister og brandmærker der, hvor lynet har slået ned c. Eksplosion d. Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettede anlæg til at varme rum op e. Nedstyrtende luftfartøj eller dele derfra f. Bortkomst af forsikrede ting efter brand g. Tørkogning dækkes ved enhver beskadigelse af vasketøj h. Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere dækkes, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt i. En hver beskadigelse af tøj i vaskemaskine eller tørretumbler, hvis maskinen er under 9 år gammel og der er dokumentation for apparatsvigt Forsikringen dækker ikke disse skader: a. Skade der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre skaden er forårsaget af brand (løssluppen flammedannende ild). Som eksempler på skade, der normalt kun medfører svidning og derfor ikke betragtes som brandskader er: Skader på ting der forsætligt udsættes for ild eller varme Skade der skyldes løbesod Skade der skyldes gløder fra tobak, pejse eller andre ildsteder Skade der skyldes varme gryder, pander, strygejern og lignende Vask eller tørring af tøj ved for høje temperaturer der ikke skyldes dokumenteret apparatssvigt Skade der stammer fra sprængstof i luftfartøjer. 3. Forsikringen dækker skader på: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F: a. Almindeligt privat indbo - se afsnit 1.F.a - er dækket b. Særlligt privat indbo - se afsnit 1.F.b - er dækket c. Elektriske apparater - se afsnit 1.F.c - er dækket d. Cykler - se afsnit 1.F.d - er dækket. e. Både - se afsnit 1.F.e - er dækket. 4. Erstatning: De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.K

13 INDBO 3. EL-SKADE - del af indboforsikringen 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: a. Enhver skade på elektriske ledere eller komponenter der opstår på grund af kort slutning, induktion, overspœnding eller lignende b. Anden skade på apparatet sket i forbindelse med el-skaden. a. Skade der er dækket af en garanti eller serviceordning b. Skade der skyldes fejlkonstruktion, -montering eller -tilslutning, forkert udført reparation eller skader sket under reparation c. Skade der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller brugt i strid med dets bestemmelse og konstruktion d. Skader på ting der kun er bestemt til brug uden for bygningen e. Skade der er dækket af en brandforsikring. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Forsikringen dækker elektriske apparater - se afsnit 1.F.c. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.K

14 INDBO 4. INDBRUDSTYVERI, RØVERI OG OVERFALD PÅ FORSIKRINGSSTEDET - del af indboforsikringen 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: a. Indbrudstyveri. Ved indbrudstyveri forstås tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning og hærværk i den forbindelse b. Røveri. Ved røveri forstås tyveri af forsikrede ting sket under brug eller trussel om øjeblikkelig brug af vold c. Skade på de forsikrede ting som følge af overfald på de sikrede personer. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F: a. Almindeligt privat indbo - se afsnit 1.F.a - er dækket b. Særligt privat indbo - se afsnit 1.F.b - er dækket. Dog ingen dækning ved indbrudstyveri i udhuse og garager c. Elektriske apparater - se afsnit 1.F.c - er dækket d. Cykler - se afsnit 1.F.d - er dækket. e. Både - se afsnit 1.F.e - er dækket. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.K Derudover gælder følgende særlige regler: a. Vi dækker højst 20 % af forsikringssummen ved tyveri af almindeligt privat indbo i udhuse og garager b. Vi dækker højst 10 % af forsikringssummen ved tyveri af elektriske haveredskaber og el-hobbyværktøj, fra udhuse og garager.

15 INDBO 5. SIMPELT TYVERI OG HÆRVÆRK - del af indboforsikringen 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: a. Simpelt tyveri. Ved simpelt tyveri forstås tyveri fra uaflåst bygning eller tyveri uden for bygning b. Hærværk på ting i og ved sommerhuset. Ved hœrvœrk forstås skade, forvoldt med vilje og i ond hensigt c. Simpelt tyveri af fiskegarn, ruser og lignende når dette sker på forsikringsstedet. Når boligen er ubeboet (det vil sige uden overnatning) er det et krav at tingene er forsvarligt opbevaret og afdækket. Weekendophold alene gør ikke, at boligen er beboet i tiden mellem weekendopholdene. a. Glemte, tabte eller forlagte ting b. Tyveri og hærværk begået af de sikrede, medhjælp, ejendommens beboere, lånere, lejere og andre med lovlig adgang til forsikringstagers private område. Kan dog være dækket hvis du har købt modulet udlejningsdækning - se afsnit 23 c. Tyveri og hærværk når sikrede har udvist grov uagtsomhed d. Hærværk på særligt privat indbo uden for bygningen. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F: a. Almindeligt privat indbo - se afsnit 1.F.a - er dækket. b. Særligt privat indbo - se afsnit 1.F.b - er dækket. Dog ingen dækning for simpelt tyveri og hærværk i udhuse og garager. c. Elektriske apparater - se afsnit 1.F.c - er dækket d. Cykler - se afsnit 1.F.d - er dækket, hvis de er forsvarligt aflåst. Om anmeldelse se afsnit 24.A. e. Både - se afsnit 1.F.e - er dækket. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H.-1.K Derudover gælder følgende særlige regler: a. Vi dækker højst 10 % af forsikringssummen ved tyveri af almindeligt indbo fra udhuse og garager. b. Vi dækker højst 20 % af forsikringssummen ved simpelt tyveri af særligt privat indbo. c. Vi dækker højst 10 % af forsikringssummen ved tyveri af fiskegarn, ruser og lignende d. Vi dækker højst 10% af forsikringssummen ved simpelt tyveri og hærværk, når boligen er ubeboet (det vil sige uden overnatning). Weekendophold alene gør ikke, at boligen er beboet i tiden mellem weekendopholdene.

16 INDBO 6. UDSTRØMNING AF VŒS KER (VANDSKADE) OG FROSTSPRŒNGNING AF RØR - del af indboforsikringen 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: a. Vand, olie, kølevœske, damp eller lignende der pludseligt og tilfældigt strømmer ud fra installationer, vandsenge, akvarier eller andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer eller beholdere b. Skade som følge af frostsprængninger når årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. a. Frostsprængninger når årsagen er: Manglende oliebeholdning Manglende energiforsyning på grund af egen skyld Uopvarmet eller utilstrækkeligt opvarmet lokale. b. Skade opstået under påfyldning og aftapning af olietanke eller andre beholdere d. Tabet af selve den udflydende vœske e. Skade som følge af opstigende grund- og kloakvand f. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F: a. Almindeligt privat indbo - se afsnit 1.F.a - er dækket b. Særligt privat indbo - se afsnit 1.F.b - er dækket c. Elektriske apparater - se afsnit 1.F.c - er dækket d. Cykler - se afsnit 1.F.d - er dækket. e. Både - se afsnit 1.F.e - er ikke dækket. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.K

17 INDBO 7. STORM VOLDSOMT SKY- OG TØBRUD SNETRYK - del af indboforsikringen 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: a. Storm og umiddelbar efterfølgende nedbørsskade. Storm betyder vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund. b. Oversvømmelse som følge af voldsomt sky- eller tøbrud når vandet ikke kan få normalt afløb. Det vil sige vand fra terræn, tag eller altan, der trænger gennem naturlige åbninger i bygningerne, som fx døre og lyskasser eller stiger op gennem afløbsledningerne c. Skade som følge af smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller en anden dækningsberettiget pludselig virkende skade på bygningen eller afdækningsmateriale på denne, hvis afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort. a. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb medmindre skaden skyldes et umiddelbart forudgående sky- eller tøbrud b. Nedbør der trænger gennem utætheder og åbninger, medmindre det er en direkte følge af en dækningsberettiget skade c. Følger efter byggefejl, fejlkonstruktion, fejlmontering, underdimensionering mv. d. Skader der skyldes mangelfuld vedligeholdelse e. Skader på ting uden for bygning f. Skader der skyldes, at forsikrede har forsømt at rense afløb g. Skader der skyldes, at vand presses op gennem gulve. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F: a. Almindeligt privat indbo - se afsnit 1.F.a - er dækket b. Særligt privat indbo - se afsnit 1.F.b - er dækket c. Elektriske apparater - se afsnit 1.F.c - er dækket d. Cykler - se afsnit 1.F.d - er dækket. e. Både - se afsnit 1.F.e - er ikke dækket. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.K

18 INDBO 8. KØLE- OG DYBFROSTSKADER - del af indboforsikringen 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: a. Skade på varer i køle- og dybfrostanlæg i sommerhuset der skyldes en tilfældig afbrydelse af strømmen til eller svigt af køle- og dybfrostanlægget b. Skade på køle- og dybfrostanlæg og indbo der er forvoldt af optøede varer. a. Hvis den sikrede, låneren, lejeren eller personer, som den sikrede har til at se efter huset, har afbrudt strømmen b. Skade, hvor strømafbrydelse eller apparatsvigt skyldes mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering, fejlanbringelse eller fejlkonstruktion c. Skade der dækkes af garanti, som er givet af tredjemand, fx en sælger d. Skade på køle- og dybfrostanlæg, hvis anlægget er over 12 år gammelt. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Forsikringen dækker skader på de ting, der er nævnt i afsnit 8.1. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.K Derudover gælder følgende særlige regler: a. Vi dækker varer i køle- og dybfrostanlæg med højest 1 % af indbosummen.

19 INDBO 9. PLUDSELIG SKADE - del af indboforsikringen 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: a. Pludselig skade på almindeligt og særligt privat indbo og elektriske haveredskaber og værktøj, som opstår på forsikringsstedet. Ved pludselig skade forstås en skade med øjeblikkelig skadevoldende virkning. Det vil sige, at skaden skal ske på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. a. Skade der er dækket eller undtaget andre steder i afsnit 2-8 b. Skade der skyldes den beskadigede tings mangelfulde vedligeholdelse, slitage, fejlkonstruktion eller anden fejl ved dens fremstilling. Sker der som følge heraf videre skade, er denne dækket d. Ting der er bortkommet e. Skade forvoldt af dyr. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F: a. Almindeligt privat indbo - se afsnit 1.F.a - er dækket b. Særligt privat indbo - se afsnit 1.F.b - er dækket c. Elektriske apparater - se afsnit 1.F.c - er ikke dækket d. Cykler - se afsnit 1.F.d - er ikke dækket. e. Både - se afsnit 1.F.e - er dækket. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.K Derudover gælder følgende særlige regler: a. Der er en selvrisiko på kr. ved enhver skade (indeks 2016).

20 10. BRAND, LYNNEDSLAG OG EKSPLOSION MV. - del af modulet bygningsbrand med restværdierstatning 1. Forsikringen dækker disse skader: a. Brand, det vil sige en løssluppen, flammedannende ild, der kan brede sig ved egen kraft b. Bortkomst af forsikrede ting efter brand c. Lynnedslag når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller den bygning, hvor det forsikrede er anbragt. Det er en forudsætning, at der kan påvises spor efter gnister og brandmærker der, hvor lynet har slået ned d. Eksplosion e. Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettede anlæg til at varme rum op f. Tørkogte kedler til rumopvarmning, sprængte autoklaver og dampkedler g. Nedstyrtende luftfartøj eller dele derfra h. Skader på bygninger under opførsel, om- og tilbygning - se afsnit 1.M Forsikringen dækker ikke disse skader: a. Skade der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre skaden er forårsaget af brand (løssluppen flammedannende ild). Som eksempler på skade, der normalt kun medfører svidning og derfor ikke betragtes som brandskader er: Skade på ting der forsætligt udsættes for ild eller varme Skade der skyldes løbesod Skade der skyldes gløder fra tobak, pejse eller andre ildsteder Skade der skyldes varme gryder, pander, strygejern og lignende Skade der stammer fra sprængstof i luftfartøjer. 3. Forsikringen dækker skader på: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.L: a. Ejendommens bygninger - se afsnit 1.L.a - er dækket b. Glas og sanitet - se afsnit 1.L.b - er dækket c. Kabler og rør - se afsnit 1.L.c - er dækket d. Bygningstilbehør - se afsnit 1.L.d - er dækket e. Bygninger, hegn og stakitter - se afsnit 1.L.e - er dækket f. Kunstnerisk udsmykning - se afsnit 1.L.f - er dækket g. Haveanlæg - se afsnit 1.L.g - er dækket. 4. Erstatning: De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.N-1.Q Derudover gælder følgende særlige regler: a. Vi betaler kun erstatning for haveanlæg, hvis istandsœt telse sker. Ved skade på beplantning erstatter vi med højst 4 år gamle vœkster.

21 11. EL-SKADE - del af modulet bygningsbrand med restværdierstatning 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: a. Enhver skade på elektriske ledere eller komponenter der opstår på grund af kort slutning, induktion, overspœnding eller lignende b. Anden skade på apparatet sket i forbindelse med el-skaden c. Skader på bygninger under opførsel, om- og tilbygning - se afsnit 1.M. a. Skade omfattet af en garanti eller serviceordning b. Skade der skyldes fejlkonstruktion, -montering eller -tilslutning, forkert udført reparation eller skader sket under reparation c. Skade der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller brugt i strid med dets bestemmelse og konstruktion d. Skade der er dækket af en brandforsikring. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Forsikringen dækker skader på elektriske ledere, komponenter og apparater - se afsnit De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.N-1.Q gælder, herunder afskrivningstabellerne i 1.Q.

22 12. TYVERI OG HŒRVŒRK - del af modulet bygningsbeskadigelse 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: a. Tyveri. b. Hærværk. Ved hœrvœrk forstås skade, forvoldt med vilje og i ond hensigt. a. Tyveri og hœrvœrk på bygninger under opførelse, omeller tilbygning b. Tyveri og hœrvœrk begået af de sikrede, medhjœlp, ejendommens beboere, lånere, lejere og andre med lovlig adgang til forsikringstagerens private område. Kan dog være dækket, hvis du har købt modulet udlejningsdækning - se afsnit Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.L: a. Ejendommens bygninger - se afsnit 1.L.a - er dækket b. Glas og sanitet - se afsnit 1.L.b - er ikke dækket. Det kan dog være dækket på glas- og sanitetsmodulet - se afsnit 16 c. Kabler og rør - se afsnit 1.L.c - er dækket d. Bygningstilbehør - se afsnit 1.L.d - er dækket, hvis det er fastmonteret på sin blivende plads e. Bygninger, hegn og stakitter - se afsnit 1.L.e - er ikke dækket f. Kunstnerisk udsmykning - se afsnit 1.L.f - er dækket. Men kun vægmalerier, relieffer og skulpturer der er fastmonteret på deres blivende plads g. Haveanlæg - se afsnit 1.L.g - er ikke dækket. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.N-I.Q

23 13. UDSTRØMNING AF VŒS KER (VANDSKADE) OG FROSTSPRŒNGNING AF RØR - del af modulet bygningsbeskadigelse 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: a. Vand, olie, kølevœske eller lignende der pludseligt og tilfældigt strømmer ud fra installationer, vandsenge, akvarier eller andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer eller beholdere b. Skade som følge af frostsprængninger når årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. a. Skade som følge af dryp eller udsivning b. Udgifter til at optø rør c. Skade opstået under påfyldning og aftapning af olietanke eller andre beholdere d. Tabet af selve den udflydende vœske e. Skade som følge af opstigende grund- og kloakvand f. Skade på bygninger og byggematerialer under opførelse, om- eller tilbygning - se afsnit 1.M g. Frostsprængninger når årsagen er: Manglende oliebeholdning Manglende energiforsyning på grund af egen skyld Uopvarmet eller utilstrækkeligt opvarmet lokale. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.L: a. Ejendommens bygninger - se afsnit 1.L.a - er dækket. Men frostsprægning af svømmebassiner eller tilbehør dækkes ikke b. Glas og sanitet - se afsnit 1.L.b - er ikke dækket, men kan være dækket på glas- og sanitetsmodulet - se afsnit 16 c. Kabler og rør - se afsnit 1.L.c - er dækket. Vandførende radiatorer, kedler og beholdere sidestilles i denne sammenhœng med rør d. Bygningstilbehør - se afsnit 1.L.d - er dækket, men solfangere og alle udendørs installationer, som fx springvand og varmepumper, dækkes ikke ved frostspræning e. Bygninger, hegn og stakitter - se afsnit 1.L.e - er ikke dækket f. Kunstnerisk udsmykning - se afsnit 1.L.f - er dækket g. Haveanlæg - se afsnit 1.L.g - er ikke dækket. Vi dækker dog forurening som følge af udstrømning fra olietank, når offentlige forskrifter er opfyldt. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.N-1.Q

24 14. STORM VOLDSOMT SKY- OG TØBRUD SNETRYK - del af modulet bygningsbeskadigelse 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: a. Storm og umiddelbar efterfølgende nedbørsskade. Storm betyder vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund. Stormskader på bygninger under opførsel, om- og tilbygning. b. Oversvømmelse som følge af voldsomt sky- eller tøbrud når vandet ikke kan få normalt afløb. Det vil sige vand fra terræn, tag eller altan, der trænger gennem naturlige åbninger i bygningerne, som fx døre og lyskasser eller stiger op gennem afløbsledningerne. c. Skade som følge af smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af en anden dækningsberettiget pludselig virkende skade på bygningen d. Skade på bygning forårsaget af at sneen bliver så tung at tag og andre bygningsdele ikke kan bære, når det ikke har været muligt at fjerne sneen (snetryk). a. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø og vandløb, medmindre skaden skyldes et umiddelbart forudgående sky- eller tøbrud b. Nedbør der trænger gennem utætheder og åbninger, medmindre det er en direkte følge af en dækningsberettiget skade c. Følger efter byggefejl, fejlkonstruktion, fejlmontering, underdimensionering mv. d. Skader der skyldes mangelfuld vedligeholdelse e. Skader der skyldes, at forsikrede har forsømt at rense afløb f. Skader der skyldes, at vand presses op gennem gulve g. Nedbørs- og smeltevandsskade på bygning eller afdækningsmateriale, hvis afdækningsmaterialet ikke har været korrekt anbragt eller fastgjort. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.L: a. Ejendommens bygninger - se afsnit 1.L.a - er dækket b. Glas og sanitet - se afsnit 1.L.b - er ikke dækket. Det kan dog være dækket, hvis du har købt glas- og sanitetsmodulet - se afsnit 16 c. Kabler og rør - se afsnit 1.L.c - er dækket d. Bygningstilbehør - se afsnit 1.L.d - er dækket e. Bygninger, hegn og stakitter - se afsnit 1.L.e - er dækket medmindre skaden skyldes manglende fundering f. Kunstnerisk udsmykning - se afsnit 1.L.f - er dækket g. Haveanlæg - se afsnit 1.L.g - er ikke dækket. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.N-1.Q

25 15. PLUDSELIG SKADE - del af modulet bygningsbeskadigelse 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: a. Skade som sker pludseligt. Skaden er pludselig, når den sker på et tidspunkt, og både skadens årsag og virkning er øjeblikkelig og uventet. a. Skader der er dækket eller undtaget andres steder i afsnit b. Skade sket over et tidsrum, fx sœtningsskader, rystelser fra trafik, frost eller tœringsskader c. Skade der er påregnelig eller opstår ved dagligt brug. Det betyder, at vi ikke erstatter skade, der opstår i forbindelse med normale aktiviteter i et hjem. Det kan fx være skade forårsaget af børn, spild af væsker, skrammer, ridser eller tilsmudsning d. Skade på bygninger under opførelse, om- eller tilbygning og byggematerialer e. Følger efter byggefejl, fejlkonstruktion, fejlmontering, underdimensionering mv. f. Skade der skyldes mangelfuld vedligeholdelse g. Skade forvoldt af dyr. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.L: a. Ejendommens bygninger - se afsnit 1.L.a - er dækket b. Glas og sanitet - se afsnit 1.L.b - er ikke dækket. Det kan dog være dækket på glas- og sanitetsmodulet - se afsnit 16 c. Kabler og rør - se afsnit 1.L.c - er dækket d. Bygningstilbehør - se afsnit 1.L.d - er dækket e. Bygninger, hegn og stakitter - se afsnit 1.L.e - er ikke dækket f. Kunstnerisk udsmykning - se afsnit 1.L.f - er dækket g. Haveanlæg - se afsnit 1.L.g - er ikke dækket. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.N-1.Q

26 16. GLAS OG SANITET - del af modulet bygningsbeskadigelse 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: a. Brud på glas, sanitet og keramiske kogeplader uanset årsagen. a. Ridser, afsprængning af fliser, punktering af eller utœtheder i sammensœtningen af termoruder betragtes ikke som brud medmindre bygningsdelen bliver ubrugelig b. Glas eller erstatningsmateriale herfor i drivhuse og erhvervslokaler c. Sanitetsskade der er en følge af frost i utilstrœkkeligt opvarmet rum eller bygning, medmindre årsagen er tilfœldigt svigtende varmeforsyning d. Ridser i keramiske kogeplader e. Skader på glas og sanitet i bygninger under opførelse, om- og tilbygninger. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se en præcis specifikation af, hvilket glas og sanitet vi dækker i afsnit 1.L.b. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.N-1.Q

27 17. STIKLEDNINGER - del af modulet Stikledninger og rør 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: a. Utœtheder der opstår i stikledningerne i jorden, som sikrede har pligt til at vedligeholde fra indførelsen i bygning til hoved-/fællesledning, og skader der udbreder sig derfra b. Udgifter til at opspore utœtheder dækkes, når sporingen er aftalt med os på forhånd c. Skader konstateret og anmeldt i forsikringstiden d. Skader der anmeldes indtil 6 måneder efter forsikringens ophør, medmindre anden forsikring er købt. a. Råd-, svamp- og insektskade, men skader kan være dækket, hvis du har købt modulet for råd, svamp og insekt - se afsnit 19 og 20 b. Udgifter til at forebygge. 3. Sådan dækkes skaderne: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke genstande vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.L: a. Ejendommens bygninger - se afsnit 1.L.a - er dækket b. Glas og sanitet - se afsnit 1.L.b - er dækket c. Kabler og rør - se afsnit 1.L.c - er dækket. Ved utætheder i jord dækkes udgiften til reparation af utætheden, hvis utætheden medfører funktionssvigt eller skade på bygningen. Desuden dækkes utætheder, hvis der ved en kloak-tv-inspektion bliver konstateret en skade af fejlkasse 3 eller derover i henhold til gældende standarder. Vi dækker brønde med en diameter på op til 60 cm, som er en del af afløbssystemet d. Bygningstilbehør - se afsnit 1.L.d - er dækket e. Bygninger, hegn og stakitter - se afsnit 1.L.e - er dækket f. Kunstnerisk udsmykning - se afsnit 1.L.f - er dækket g. Haveanlæg - se afsnit 1.L.g - er dækket. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.N-1.Q Derudover gælder følgende særlige regler: a. Vi betaler kun erstatning for haveanlæg, hvis istandsœt telse sker. Ved skade på beplantning erstatter vi med højst 4 år gamle vœkster.

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3.

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3. Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-02 For 1- og 2- familie huse Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem er sikret 2 2. Hvor dækkes? 2 3. Hvad omfatter

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Gældende fra november 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2017

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2017 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Sommerhusforsikringens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, februar 2014

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, februar 2014 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks.

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks. 3400 Diverse løsøre 3410 Hvilke genstande er omfattet 3410.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring 6650-3 Oktober 2013 vilkår for Hjemforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. UNG INDBO 01-08-2014 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når

Læs mere

Landbo Forsikring. Forsikringsbetingelser 0615

Landbo Forsikring. Forsikringsbetingelser 0615 Thisted Forsikring Landbo Forsikring Forsikringsbetingelser 0615 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Indhold

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring Betingelser nr. 36-1 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01 Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser 2134005 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygning afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-23 Side 8 4. Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008 Husforsikring Forsikringsbetingelser 2131008 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Hvor og hvad dækkes afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-24 Side 8 4.

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138008 Gælder fra januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Indboforsikring Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138 007 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Campingvognsforsikring Vilkår nr. 15-1, januar 2016

Campingvognsforsikring Vilkår nr. 15-1, januar 2016 Campingvognsforsikring Vilkår nr. 15-1, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-5 (12.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 og de nye betingelser 4201. + viser forbedringer,

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-5 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/19 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Ny police til EJF TYREENGEN

Ny police til EJF TYREENGEN G0201_NEL - TT201512080065126071 - G_65127109Job162-P1-130 01 ERHM 9608925973 DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF Dansk System Ass. A/S Allegade 14 2000 Frederiksberg Ny

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-7 (05.16) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Campingvognsforsikring en dækningsanalyse

Campingvognsforsikring en dækningsanalyse Campingvognsforsikring en dækningsanalyse Version 04 Side 1 af 23 sider. Kommentarer til denne og tidligere version(er). 01.01.2007 Version 01 dækkede 7 selskaber - Alm.Brand, Fair Forsikring, GF Forsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret?

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret? P19-02 VILLAFORSIKRING for 1- og 2- familie huse Fællesbetingelser 1. Hvem er sikret? 1.1 Forsikringstager er sikret, som ejer eller bruger af ejendommen. 1.2 Under ansvarsforsikringen er medhjælp, der

Læs mere

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-B Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P Indholdsfortegnelse. Fælles bestemmelser. Udvidet dækning. Husejeransvar og retshjælp

Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P Indholdsfortegnelse. Fælles bestemmelser. Udvidet dækning. Husejeransvar og retshjælp Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-03 Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem og hvor dækker forsikringen 2 2. Hvad omfatter og dækker forsikringen

Læs mere

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening Retningslinjer og vejledning for Hobro Boligforening Retningslinier og vejledning Retningslinier og vejledning i forbindelse med vedligeholdelse, forbedringer, ændringer og moderniseringer af boligforeningens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at minimum 50 % af foreningens medlemmer

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

LB KONCERNEN. Indboforsikring. Vilkårnr.33-3,januar2011 FDM FORSIKRING A/S

LB KONCERNEN. Indboforsikring. Vilkårnr.33-3,januar2011 FDM FORSIKRING A/S LB KONCERNEN Indboforsikring Vilkårnr.33-3,januar2011 FDM FORSIKRING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit: Side: Afsnit: Side: 1 Hvem er sikret... 4 2 Hvor dækker forsikringen... 4 3 Indboforsikringen... 4 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen? 4 Indboforsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

Alka Kolonihavehusforsikring

Alka Kolonihavehusforsikring Alka Kolonihavehusforsikring Forsikringsbetingelser KH-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere