TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN HADSUND TURISTFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN HADSUND TURISTFORENING"

Transkript

1 TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN HADSUND TURISTFORENING Stiftet 30. september 1927 GENERALFORSAMLING - Torsdag, den 24. april 2014 Hadsund, Hadsund, - For hver turist et fund. (Kysten, Fjorden og Skoven.) Se fx FællesGuiden hvor der står: Besøg den charmerende havneby HADSUND -mellem hav og fjord, Velkommen til Hadsund - Hadsund Turistforening. BESTYRELSENS BERETNING Turistforeningen For Hadsund Og Omegn Velkommen til jer alle, - til Turistforeningens ordinære Generalforsamling. Hadsund Turistforening 2013 / 2014.: Professor Henrik Halkier, Aalborg Universitet, er blevet valgt til ny formand for turismeforskerne i Danmark. På et årsmøde på Bornholm var det aktuelle tema, hvordan ny viden kan bidrage til udviklingen af fremtidens turisme, og bidrage til en succesfuld gennemførelse, af regeringens nye vækstplan for dansk turisme. Turisme er et af Danmarks vigtigste eksporterhverv med en valutaindtjening på 30 milliarder kroner og beskæftigelse til over danskere. Men turisterne går i stigende grad uden om Danmark, og den udvikling skal vendes. VisitNordjyllands rapport for turismens betydning, opgør turisternes samlede årlige forbrug i Mariagerfjord Kommune til i alt 429 mio. kr. Turismeforbruget skaber en beskæftigelse, der svarer til 812 fuldtidsstillinger i hele lokalområdet. (2013) Det, der særligt har været fokus på i 2013 og starten af 2014 er den fremtidige turiststruktur. Arbejdet blev indledt i 2011, og vi er nu langt om længe blevet færdige, og det har alt i alt udviklet sig rigtig positivt med gode møder og fælles fodslaw hele vejen rundt, så der er virkelig håb for udviklingen af turismen i Mariagerfjord området - og vel at mærke til gavn for os alle. Det midlertidige Turistudvalg: Mariagerfjord Turistråd - Turismestrategi VisitMariagerfjord.dk - VisitNordjylland.dk - VisitDanmark.dk

2 Mariagerfjord Kommune tog efter VisitMariagerfjord kollaps i efteråret 2011 initiativ til at samle turist-organisationerne og turisterhvervet i Kommunen i VisitMariagerfjord i et midlertidigt forum til erstatning for Turistrådet det såkaldt Midlertidige Turistudvalg. Udvalget er sammensat af en repræsentant for hver af de 5 turistforeninger, 2 politikere samt 2 repræsentanter for den kommunale forvaltning og en repræsentant for VisitMariagerfjord. Udvalget har i de forgangne år drøftet flere forskellige muligheder for, hvordan den fremtidige struktur skulle være. Skulle VisitMariagerfjord fortsætte som selvejende institution, som det gjorde indtil 2011, eller skulle vi indlede et samarbejde med Erhvervsrådet, så turismen blev en del af Erhvervsrådet eller skulle turismen under en kommunal hat. Det er endt med det sidste, som nu er på vej igennem det politiske system. Der er enighed om, at vores fremtidige turistorganisation skal forankres kommunalt. Styring og ledelse bliver forankret i Fagenheden for Kultur og Fritid og dermed Udvalget for Kultur og Fritid samt Byrådet. Driftsorganisationen bliver etableret som en institution, der er dialog- og aftalestyret. Det betyder at institutionen får en rammebevilling af byrådet, til gengæld skal institutionen leve op til den aftale, som indgås mellem institutionen og byrådet. Serviceopgaverne i form af turistinformation og service til turisterne vil ske i et tæt samarbejde med turisterhvervet på det medie/platform, som turisterne efterspørger, og der, hvor turisterne er. Det er derfor vigtigt at servicedelen udvikles i det enkelte oplevelsesrum, dvs. Fjorden, Skoven og Kysten, samtidig med at der naturligvis er en god forpligtelse til at samarbejde og markedsføre både ind i - og rundt i, - de enkelte oplevelses rum. Det er vigtigt for at sikre ejerskab fra erhvervet og de lokale ildsjæle, at den nye organisation bliver synlig i marken i de 3 oplevelsesrum, som vi har i vores område, og det er vigtigt, at vi får opbygget et tillidsfuldt samarbejde hele vejen rundt mellem aktører og organisation ellers får vi ikke den nødvendige sammen hængende fælles indsats, der skal til. Der vil derfor blive etableret 3 dialogfora, - et for hvert af de tre oplevelses rum. Disse dialogfora skal mødes 2 gange om året med driftsorganisationen, dvs. VisitMariagerfjord. Alle kan være med til disse møder, og hvis man vil være med i flere af disse dialogfora, så kan man det. På møderne i disse dialogfora vil der blive taget udgangspunkt i den lokale serviceopgave og de lokale udviklings opgaver, ligesom de skal være forum for gensidig orientering og vidensdeling.

3 Diagram over den forventede fremtidige struktur. Byrådet Udvalget for Kultur og Fritid Turismeforum Mariagerfjord Leder/chef Administration Dialogforum Kysten - turistaktører, turistforeninger, handelsstandsforeninger, øvrige interessenter/foreninger Turistservice Markedsføring Turisterhvervsservice Dialogforum Fjorden - turistaktører, turistforeninger, handelsstandsforeninger, øvrige interessenter/foreninger Udvikling/turistfremme - Udvikling af rammevilkår og projekter Dialogforum Skoven - turistaktører, turistforeninger, handelsstandsforeninger, øvrige interessenter/foreninger - Bureauer - Salg og udleje - Nøgleservice. Distribution - Branding - Guides - Messer - Netværk og klyngesamarbejde Medlemmer af dialogforum er alle turismeaktører erhverv og foreninger Målgruppe: Gæster, der er her Målgruppe: - Virksomheder og gæster, der skal komme hertil - Potentielle tilflyttere Målgruppe: Etablerede virksomheder og foreninger og virksomheder på vej Klynge Klynge Driftsorganisation Klynge Klynge Klynger ad hoc Geografi, branche, produkter, temaer mv. Alle kan være med til disse møder, og hvis man vil være med i flere af disse dialogfora, så kan man det. På møderne i disse dialogfora vil der blive taget udgangspunkt i den lokale serviceopgave og de lokale udviklingsopgaver, ligesom de skal være forum for gensidig orientering og vidensdeling. Derudover kan man nedsætte temagrupper ad hoc, der fungerer alene eller sammen med dialogforaerne. Dvs. vi får en flad struktur, hvor det er indsatsen, der tæller, og man kan få indflydelse på de områder, der er vigtige for en selv/ens egen virksomhed. Enheden Turismeforum Mariagerfjord er tænkt som en organisation, der består af samtlige turistaktører i Mariagerfjord Kommune, uagtet tilknytning til oplevelsesforum. Turismeforum mødes 1 gang årligt med både den administrative og politiske ledelse, dvs. VisitMariagerfjord og Udvalget for Kultur og Fritid.

4 I dette mødeforum skal driftsorganisationen fremlægge strategi og handleplaner til drøftelse, de nyeste tal fra Visitdenmark vedr. Mariagerfjord Kommune præsenteres, der afgives årsberetning og orienteres om nye tiltag det kommende år. Det er også her, man kan forestille sig inspirationsoplæg fra eksterne foredragsholdere og dialog omkring muligheder og udfordringer generelt for turismen i kommunen. Bureauer - Det daglige arbejde i 2013 business as usual! Trods arbejdet med organiseringen af den fremtidige struktur, er arbejdet med turistfremme fortsat i VisitMariagerfjord har således fortsat sit virke med fokus på sine kerneområder: service og markedsføring. De kun fem fastansatte driver - assisteret af forskellige praktikanter fortsat kommunens tre turistbureauer, samt en meget produktiv markedsføringsdivision, der både brander området, producerer hverve- og lokalguider og servicerer områdets aktører med marketing materiale, hjemmesider, publikationer, kampagner, netløsninger m.m. VisitMariagerfjord har ligesom VisitDenmark og flere andre visit-destinationer i 2013 fået helt ny dynamisk hjemmeside. I første omgang betød det en voldsom nedgang i besøgstallet på hjemmesiderne, men ved intens søgeoptimering er man igen ved at være på niveau med 2012! Den nye hjemmeside giver også stærkt forbedret mulighed for profilering af aktørprodukter m.m. Om få uger præsenteres også 2013 regnskabet for VMF, og det tegner godt - igen i år. Til gengæld er der fortsat ikke noget, der tyder på, at der er udsigt til flere kommunale midler til organisationen - heller ikke selvom turist-indsatsen måske fremover lander i kommunalt regi. Til gengæld er der fornyet håb om, at det nye byråd i forbindelse med en ny organisationsstatus for VisitMariagerfjord vil eftergive VisitMariagerfjord den gamle gæld. Og det er en stor ting. Svanen.: Svanens Venner med Hadsund Turistforening som en central aktør, har besluttet at yde støtte til driften af Svanen, så vi sikrer den fortsatte sejlads. Alle de kontingentmidler, der indkommer til Svanens Venner, går direkte til Svanen, og ud over de kontingent-midler, kan virksomheder indgå aftaler med driftsselskabet om særlige sponsorater. Ved fælles hjælp har vi fået skibet på ret køl. I 2012 balancerede regnskabet og meget nyt blev kørt ind, - i 2013 har vi på flere måder fået mere overskud.

5 Der er kommet et lille økonomisk overskud og tingene er kommet til at fungere meget bedre, ligesom der er kommet nye initiativer til med fx. aftensejlads i sommer månederne. Med hensyn til økonomien må vi dog understrege, at uden støtte foreningen ville det ikke gå, så ville der være et gedigent underskud. Det er og bliver svært at forestille sig, at skibet vil kunne sejle uden støtten fra sponsorerne, alle bidrag er nødvendige, og da skibet er vigtigt for turismen i vores område, må vi opfordre til, at man fortsat støtter op om det. Turistsæsonen 2013 En helt igennem okay sæson meget vidunderlig varm sommer, - noget, som vi her ved fjorden kom til at lide under, da mange blev på - eller søgte til - strandene. I.h.t. overnatningstal var sæsonen generelt lidt bedre i Mariagerfjord Kommune end i hele Nordjylland og Danmark som helhed. Det vi skal blive bedre til er, at få vores turister rundt og se de forskellige ting der er i området, ligesom vi skal blive bedre til at få dem til at se hele vores område, dvs. få turisterne godt rundt. Der er virkelig håb om, at vi i den sammenhæng kan blive bedre til at hjælpe hinanden til gavn for hinanden og vores gæster i Øst / Vest. I denne forbindelse kan nævnes, at en lang række af turistattraktionerne p.t. forsøger at etablere et samarbejde med fælles kort eller lign., som kan gøre det lettere for overnatningssektoren at vise vej til det, der er i området. Hadsund Handel - Samarbejdsperspektiver.: Formanden er fortsat Lone Jespersen, men man har nedsat et nyt aktivitetsudvalg med Anni Bundgaard, Susanne Nielsen, og Kurt Olesen, og de har nu lavet en aftale med Jan Vestergaard, som med ansvarlig koordinator for deres aktiviteter og event fremover. Der er mange gode faciliteter og tiltag i byen, og dem skal vi holde fast i og udvikle i fremtiden, Hadsund er og skal være en aktiv by. Det giver genlyd i hele Kommunen. Hadsund Turistforening ønsker fortsat at styrke samarbejdet med andre lokale foreninger og organisationer, der er med til at markedsføre Hadsund. Handelsstandsforening har fortsat en repræsentant der deltager i Turistforeningens bestyrelses møder. Det har siden sidste år været Susanne Nielsen, Butik Berit. Turisme er et af de erhverv der kan vokse, mange andre erhverv er på vej væk. Man bliver nødt til at løfte turismen for at skabe vækst, hæve kompetencen i erhvervet og skabe stolthed.

6 Regeringen vil sætte mere gang i turismen, Det er meget positivt, at regeringen fremlægger en plan, som skal vende den negative udvikling. Der har været færre overnatninger i Nordjylland på hoteller og øvrige ferie boliger, mens antallet stiger i Hovedstaden og Syddanmark. Hadsund Turistforening ser meget positivt de events som afvikles, fx NOGET for livet samarbejdet om branding af Mariagerfjord for fremme af bosætning, erhvervsog turismeudvikling. Der har været afholdt en lang række aktiviteter i det regi, og bl.a. blev der i foråret afholdt et meget succesfuldt Omvendt Grænsehandel -event, (efter-følgeren for Omvendt Betalingsring (2012), der atter en gang satte Mariager Fjord på landkortet. I år (2014) deltager Noget for livet i Forårsmessen i Ålborg, hvor der er fokus på at tiltrække nye tilflyttere til området. Mariagerfjord Erhvervsråd, Handelsstandsforeningerne, og Turistforeningerne. Kvindeløb i Hadsund, - der deltog 1158 løbere (2013) i aktiviteten, et stort og rigtig flot løb der klappede som det skulle i flot vejr og solskin. (Beaute` Pacifique og Mariager Fjord OK) Waterfestival år efter år, er et meget positivt arrangement for byen- og egnen. ( Sejlklub, Roklub, Sportsdykkerklub, i samarbejde med Da`Vinci Ristorante.) Omvendt Grænsehandel, søndag den 5. maj Mariagerfjord Erhvervsråd, Hadsund Handel, og Turistforeningerne. Åben By Night Torsdag den 25. april Hvor byens butikker bugner af gode tilbud, både inde i butikkerne og ude på gaden Underholdningen er Underholdningen er lagt i hænderne på Fede Finn og Funny Boyz Hadsund Skoleorkester og Duo Ajstrup Ting der er på vej - som man kan glæde sig over: Projekt KULTURSCENE - Byrum SejlTag Hadsund.

7 Projektbeskrivelse og Projektvurdering: Vi arbejder målrettet med projektet, og vi har alle tilladelser og godkendelser i hus, med de vilkår der er anført i byggetilladelse fra Park og Trafik i Mariagerfjord Kommune. Vi fik fx meget hurtigt godkendelse fra Mariagerfjord Beredskab, og Nordjyllands Politi. Vi er klar til overdækning af Torvet i Hadsund med sejldug fastholdt i toppen med 5 pylon stolper. Vi har afholdt projektmøder med Sejlmager Firma Studsgaard, og Tømrermester Freddy Krogh, og vi forventer nu, at arbejdet går i gang, og etablering af projektet vil ske her i maj / juni måned Vi har mistet en del store industrivirksomheder i Hadsund, og mængden af handel i byen er p.t. vigende, derfor må vi satse på nye initiativer, hvor gæster og turister vil besøge byen for at få oplevelser, skabe omsætning og almindelig familiehygge - der skal være noget at komme efter. En Kulturscene- og overdækning af Torvet i Hadsund, giver mange muligheder for at tiltrække flere mennesker til byen uafhængig af vejret. Vores projekt vil direkte og indirekte skabe mere LIV og VÆKST i det lokale relaterede turisme erhverv, som er forankret i vor natur- og kulturhistoriske miljø, Kysten, Fjorden og Skoven. Projektet vil skabe mere sammenhængskraft i byen! Formål og elementer: Foreningens formål er at fremme turismen i Hadsund by og omegn ved blandt andet, at skabe interesse for egnen, og at virke for turismen ved generelt at løse de opgaver, som følger af turismen i området. Vi skal gøre vores yderste for, at gæsterne i området får en behagelig og god oplevelse. Sejlet bliver et godt MARITIMT miljø midt i byen, fx kan der være LYS projektører fra niveau op i sejlet, og det kan bruges som STORskærm ved events, og der kan opsættes NET- ledlys overdækning i julemåneden m.v. Vi har mistet flere virksomheder og butikker i Hadsund, Trip Trap, Slagteriet ved fjorden m.v., - men på et borgermøde på Hadsund Skole blev der fremlagt store planer for grunden og bebyggelse i nær fremtid. Der er stadig stor fokus på, at få integreret havneområdet med bymidten og gågaden. Den store plads ved havnen bag Trip Trap og Da`Vinci skal udnyttes til noget godt og spændende, og der er i princippet åbent for alle ideer, og nu sker der noget. Der sker heldigvis også mange gode ting i øvrigt på fx byens restauranter og på andre aktivitetsfronter, så der er faktisk rigtig meget, som man kan glæde sig over. I Øster Hurup er man nu halvvejs i det 2 årige EU og VisitNordlylland støttede lokale KUP udviklings projekt, der skal etablere en fælles udviklingsramme for byen og havneområdet. I Øster Hurup er der også blevet etableret helt nyt imponerende turistbureau/velkomstcener i den tidligere Båd & Garn bygning på havnen. Turist Postkort - Lokale Attraktioner!

8 Her har I vort forslag, - attraktioner / motiver / illustrationer til lokale postkort fra Hadsund Turistforening. Vi vil samtidig opfordre til - som anført i tilsendt mail, - at der kommer en fælles produktion af TURIST Postkort på banen, i Mariagerfjords Turistforeninger, og at de er klar til salg i sæson Samtidig ser vi gerne, at man generelt bruger de nævnte attraktioner i fælles Turist Markedsføring, samt fremtidige Brochurer og Feriemagasiner til at finde inspiration til ferie og gode oplevelser. En rigtig positiv branding af Mariagerfjord området i forhold til såvel turisme, bosætning og erhvervsudvikling. Turistservice - Markedsføring - Erhvervsservice - Erhvervs- og Turistfremme. I hele området er der gode muligheder for naturoplevelser og rekreative aktiviteter. Det er vigtigt, at vi altid har stor fokus på de potentialer for turisme vi har for Øster Hurup området, og Mariager Fjord, samt Rold Skov. Et godt udgangspunkt er de forskellige attraktioner i byer, og ikke mindst naturen, som Linddalene med mange stier, Marienhøj Plantage, Thygeslund Skov, Lounkær Skov, Lille Vildmose, Bramslev Bakker, Rebild Bakker, og Hjuldamperen Svanen, der sejler på Fjorden. Attraktioner / Motiver / illustrationer fra Hadsund Turistforening.: Rådhuset, Himmerlandsgade 9, Hadsund. Hadsund Hallerne, (Stadionvej, Hadsund.) Hadsund Camping og Vandrerhjem, (Stadionvej, Hadsund.) Mariagerfjord Golf, (Mariagervej, Hadsund.) Storegade / Torvet Hadsund. Butikscenter Hadsund, Hadsund. Sundheds Huset, (Vestergade, Hadsund.) Hadsund Egnsmuseum, (Rosendalsalle` 8, Hadsund.) Hadsund Dyrehave, (Ringvej, Hadsund.) Havnø Mølle, (Havnøvej, Hadsund.) Danmarks første Glasværk ved Glargaardene, (Hadsund.) Hans Kirks Barndomshjem, med billeder på muren. (Doktorbakken, Hadsund.) Den Hvide Hest, Mindesten ved Visborggaard. (Visborg, Hadsund.) Bunkeren ved Falck, (Hadsund.) Hadsund Kirke, (Kirkegade, Hadsund.) Klokketornet, Klokkespil med 6 forskellige melodier. (Kirkegade, Hadsund.) Vive Kirke, (Vive, Hadsund.) Visborg Kirke, (Visborg, Hadsund.) Skelund Kirke, (Skelund, Hadsund.) Hadsund Broen, i åben tilstand. (Hadsund.) Hadsund Fiskerihavn, (Fiskerihavnsvej, Hadsund.) Hadsund Trafikhavn, (Havnegade, Hadsund.)

9 Hadsund Lystbådehavn, (Skovvej, Hadsund.) Hadsund Roklub, (Skovvej, Hadsund.) Marienhøj & Marienhøj Plantage, (Astrupvej, Hadsund.) Thygeslund Gods & Skov, (Thygeslundvej, Hadsund.) Havnø Gods & Skov, (Havnøvej, Hadsund.) Lounkær Gods & Skov, (Havnøvej, Hadsund.) Visborggaard Slot & Park, (Visborg, Hadsund.) Kunstværker i Hadsund.: Bølgen ved brolandingen, Hadsund. (Kunstner Niels Sloth 2003) Springvandet på Torvet, Hadsund. (Kunstner Henning Kristensen 2002) Jernkunst i Himmerlandsgade, Hadsund. (Kunstner Danny Severin Rasmussen 1983) Søjle ved Bernadottegården, Hadsund. (Kunstner Poul Isbak 1984) Logo Mosaik ved Bernadottegården, Hadsund. (Kunstner Carlo Vognsen 1993) Vi ser frem til at fotografen tester vor forslag, - og projekt POSTKORT bliver en realitet. Markedsføring af Hadsund, Mariagerfjord og Nordjylland.: Siden januar 2009 har den overordnede markedsføring af Ferielandet Mariager Fjord - og herunder Hadsund området været koordineret fra VisitMariagerfjords/VMF kontor i Mariager. Alle egnens turistaktører og attraktioner tilbydes samtidig at få distribueret deres brochurer via en fra VMF, der flere gange i sommer-halvåret besøger250 hot-spots i kommunen. En væsentlig del af VMF marketing i 2013 er sket via den fælles Hverveguide Ferielandet Mariager Fjord (den sorte), der bl.a. distribueres ud til alle landets turistbureauer og et stort antal Spar købmænd. Hverveguiden blev i 2013 forsøgsvis også distribueret i et begrænset oplag i Norge i forbindelse med Danske Dage i Kristiansand og det med så stor succes, at VMF også i 2014 vil deltage i Danske Dage, - men også ved en målrettes distribution af guiden til alle større norske Campingforhandlere m.m. Hverve/ FællesGuiden suppleres lokalt af Øster Hurup/ Hadsund Guiden, der ligesom MariagerGuiden og Hobro Guiden fortæller om mere lokale tilbud. HadsundGuiden udkommer i ugen op til påske i en ny 2014 udgave. Desuden deltager VMF i udgivelsen af Nordjyskes FerieMagasinet, der i løbet af året udkom 5 gange. I 2014 udkommer den dog kun i 3 udgaver - nemlig til påske, til juni og til september til gengæld i større oplag. Redaktionen af FerieMagasinet ligger også i 2014 i hænderne på VisitMariagerfjord. Nordjyske og VisitMariagerfjord fortsætter således medieaftalen fra 2011 om fælles annoncesalg i samtlige turistorienterede udgivelser i kommunen samt et udvidet

10 redaktionelt samarbejde. Det har fx betydet enklere og billigere annoncering for aktørerne, og øget lokal/vmf indflydelse på det redaktionelle. Markedsføringen via VisitMariagerfjord omfattede i 2013 også deltagelse med egen stand på Ferie for alle i Herning. Her i 2014 har VMF også været på Ferie for alle i Herning - denne gang med fokus på frilufts-aktiviteter. Ferie for alle havde i år besøgs-rekord med gæster og der blev uddelt over 5000 dugfriske guider. Endelig sker en stor del af den overordnede nationale markedsføring fortsat sammen med VisitNordjylland. Lokale Aktiviteter & Projekter fx med partnere og aktører 2013 Hadsund Turistforening har i 2013 medvirket aktivt i en række lokale og folkelige arrangementer - både gennem VisitMariagerfjord, men også selvstændigt. VisitMariagerfjord har deltaget på Herning Messen med bemandede stande.: Ferie for alle i Herning den februar FERIEMAGASINET MARIAGER FJORD - udkommer 5gange om året ATTRAKTIONER - Ferielandet Mariager Fjord AKTIV FERIE - ved Mariager Fjord SVANEN MARIAGER FJORD - Samt mange, mange flere.!! FROKOST JAZZ & MUSIKFEST 2013 var rigtig godt besøgt, og vi havde aftale med hele 2 orkestre til arrangementet der blev afviklet fredag, den 28. juni Det var i tidsrummet fra kl og er igen i år på Torvet i Hadsund, og igen i samarbejde med Hadsund Handel og andre Aktører. Det første orkester var.: Blåbærrene, Holstebro, fra kl Det næste orkester var Limfjordens Sønner, fra kl Mariagerfjord Beredskab klar med skipper Labskovs mellem kl STOR succes, alle 200 stole var besat både til frokost og ved aften JAZZ. Fjordens Dag var godt besøgt i og som det tegner p.t. bliver det afviklet igen søndag, den 7. Sept (Hadsund Trafikhavn - I tidsrummet fra kl ). FællesGuiden - Ferielandet Mariager Fjord Igen i år kommer Øster Hurup & Hadsund, Als & Helberskov Guiden, Hadsund Handel og NORDJYSKE Medier i samarbejde med Hadsund Turistforening.Vi bidrager økonomisk med kr. og ikke mindst, så kan vi få indflydelse på indholdet i fællesguiden. Beløbet vil altid blive doblet op af VisitNordjylland.

11 Feriemagasinet Mariager Fjord - udkomme også igen i år, og i fem eksemplarer. Vi får fx omtale af Frokost Jazz & Musikfest 2013., i samarbejde med Hadsund Handel og aktører. Juletræ på Torvet i Hadsund, blev i november opsat af Hadsund Handel. Hadsund Turistforening, var sponsor i (Det var sparet væk af Hadsund Handel) Brugerforeningen ved Hadsund KulturCenter, er nedlagt på en generalforsamling. Hadsund Turistforening har haft Ole Vestergaard, med i bestyrelsen. Kulturelt Samråd, Kultur- og Fritidsudvalget har igen uddelt året kulturpris til en aktiv person eller gruppe i Mariager Fjord området. Åben Bunker i Hadsund, - En rigtig god attraktion som vi bør markedsføre på en betydelig mere synlig måde i fremtiden. (Bunkeren ligger mellem Auto Centrum og Falck) Individuelle- og fælles aktiviteter fx Jazz med SVANEN - (Mange muligheder). Svanen har ca gæster om bord om året, og Svanen er en attraktion, der betyder meget for turismen i området. Vi har besluttet at støtte Svanens Venner for at sikre driften af skibet Svanen! (Vi støtter med Firmakontingent 2500 kr.) Kommende Aktiviteter 2014 I 2014 forestår der også en række større arrangementer, der kommer til at sætte Hadsund og Mariager Fjord på både land- og verdenskortet. Mariagerfjord Festuge (d maj 2014) Hadsund Turistforening, skal med på banen igen i 2014 INFO - brochurer - og diverse øvelser -NYE medlemmer m.v. Torvet, Hadsund. Årets festuge har temaet Børn og Unge, der bliver et overflødighedshorn af sjove og spændende kulturelle arrangementer spredt ud over hele kommunen. Hærvejen - indvielse af den officielle fortsættelse af Hærvejen fra Viborg og til Frederikshavn/Hirtshals (25. maj) med både en vandre- og en cykelrute, hvor cykelruten går lige igennem Mariagerfjord området. KajakEventyret - er et nyt nationalt event fostret ved Mariager Fjord og handler om en kommende årlig tre dags kajak expedition med start i Hobro ( /6). Deltagerne møder op med egen kajak/lejer en lokalt og begiver sig så ud på en ca 50 km lange tur mod Øster Hurup med et væld

12 af indlagte udfordringer og konkurrencer. Der overnattes på lejr i Hadsund og Als Odde og man forventer et halvt hundrede deltagere. PostDanmark - 1. etape af årets Post Danmark Rundt - starter i Hobro 6. august. Turen går nordpå gennem Rold Skov - over Rebild, Kongerslev og Dokkedal for derefter at køre spurter ned langs østkysten forbi Øster Hurup, Als, Helberskov, Hadsund, Dania - og med mål + 3 bakke-runder i Mariager. Et fantastisk scoopp at få til egnen, med mega stor pressedækning og rigtig mange lokale følge-arrangementer. Made in Denmark - kæmpe internationalt golf arrangement på Gatten Golf i Vesthimmerland i august man regner med over gæster (golfspillere) og lokale aktører er allerede maget involverede. På den lidt længere bane arbejdes der på at Mariagerfjord igen i 2015 bliver vært for Nordisk Sejlads, ligesom man håber på, at kommunen i 2017 evt. kan være vært for et stort nationalt spejder-stævne arrangement med op til deltagere. Udpeges Mariagerfjord til dette spejder-landslejr er det tanken at stævnet skal foregå i området mellem Rold og Arden. Ellers handler det selvfølgelig meget om at fastholde fokus på at støtte Svanen, hvis eksistens er helt afgørende for sammenhængskraften i kommunen og for både aktører og borgere, - og så ellers forsøge at støtte op om de nye tiltag i Øster Hurup, da samspillet med kysten er ualmindeligt vigtigt for Hadsund. Medlemmer Økonomi.: Vi har en fornuftig økonomi. Vi må dog se i øjnene, at medlemmerne ikke kommer af sig selv, vi må være mere opsøgende for at få nye medlemmer i Turistforeningen. Det vil glæde mig, om vi næste år kan se en fremgang i medlemstallet, lad os hjælpe os selv og hinanden med opgaven. Det har stor betydning, at der er mange der støtter os økonomisk som medlem!! Kontingent er p.t. privat kr.100,00 - erhverv kr. 350,00 Vi bør udvise intensiv indsats for at skaffe flere medlemmer. (p.t. ca. 48 medlemmer) Årets resultat er dog særdeles tilfredsstillende! Lokale Forslagskatalog & Initiativer Atraktive IDE-projekter til planlægning og koordinering.: Musik, Kunst og Kulturscene i Hadsund - Etablering på Torvet, Hadsund

13 EVENT arrangement på Svanen i Hadsund Trafikhavn Etablering af Storkerede i Hadsund.- Gerne ved Hadsund Egns Museum Trompet musik ved Fjorden hen under aften, - torsdag og fredag. (Sommer). Atraktioner - Aktører - Hadsund Turistforening, GAVEKORT på kr Udgivelse af CD med Hadsund Sange Syng-Med Arrangement i Hadsund KulturCenter Foredrag- eller Kulturelt arrangement i Hadsund Bio Guidede busture rundt i den gamle Hadsund Kommune Cykelstier omkring Mariager Fjord Tømmerflåde kap-sejlads på Mariagerfjord Stiforbindelse mellem areal ved Jysk og Sindholtparken Mariagerfjord Kommune bør opkøbe Frederikshøj til etablering af Naturpark TAK til Maria - for lokaler- og god forplejning til vor afholdte bestyrelsesmøder TAK til bestyrelsen - for gode ideer og indlæg. TAK for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år. Turistforeningen for Hadsund og Omegn HADSUND TURISTFORENING Bestyrelsens Beretning Formand Erik Erland Nielsen

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Generalforsamling 29. sept. 2014

Generalforsamling 29. sept. 2014 Generalforsamling 29. sept. 2014 Peter Eigenbroths oplæg til debatmødet før den egentlige generalforsamling. Udvikling Han Herred har været mere aktiv i år, end vi kunne prale af sidste år. Med støtte

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Status for overnatninger Antallet af overnatninger steg med godt 1 % på årsbasis fra 2012 til 2013. Det skyldes ene og alene juli måned, hvor antallet

Læs mere

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen.

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Det er urealistisk at tro, at de seneste års økonomiske krise er overstået. Der er stadig mange virksomheder, som har det svært

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 2010 Skiveegnen www.skiveet.dk Limfjords Camping og Vandland 2 Indholdsfortegnelse 3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 4 Indledning 5 Medlemskontakt

Læs mere

Nr. 23 - september 2013

Nr. 23 - september 2013 Nr. 23 - september 2013 Det åbne lederskab Positive tendenser for turismen i Holbæk Erhvervslivet har brug for et stærkt kulturliv Ny virksomhed fylder de store Superfos-haller Styr på den enkle strategi

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området

Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Strategi- og handlingsplan Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Marts 2012 Indhold Forord... 3 Deltagere i projektet... 4 Strategi... 5 Indsatsområde: Branding, markedsføring og digitalisering...

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017

Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017 1 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved 2014-2017 Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017 1. Målsætning Næstved skal inden udgangen af 2017 være den næststørste turistdestination i Region Sjælland,

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Skiveegnen www.skiveet.dk DMV Industry 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 26 2 Indholdsfortegnelse Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Indledning

Læs mere

Nr. 20 - december 2012

Nr. 20 - december 2012 Nr. 20 - december 2012 Rygtet om god service har bredt sig Butikker henter inspiration hos Holbæk Erhvervsforum Holbæk-arkitekter kigger mod nord Madskribent og foodstylist med smag for Holbæk Erhvervslivet

Læs mere

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst Nyhedsbrev - september 2010 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lysets Land Nye markedsføringstiltag Naturen+ siden sidst Vækst via Netværk - Lysets Land 2020 Nyt fra turistbureauerne Formanden har ordet...

Læs mere

En stærk tro på fremtiden

En stærk tro på fremtiden Nr. 25 - marts 2014 Lokale erhvervsledere i dialog i nyt netværk Holbæk Kommune håber på et skulderklap fra erhvervslivet På jagt efter kursister Holbæk Art: Kvalitetskunst under åben himmel Wellness-hus

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere