TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN HADSUND TURISTFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN HADSUND TURISTFORENING"

Transkript

1 TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN HADSUND TURISTFORENING Stiftet 30. september 1927 GENERALFORSAMLING - Torsdag, den 24. april 2014 Hadsund, Hadsund, - For hver turist et fund. (Kysten, Fjorden og Skoven.) Se fx FællesGuiden hvor der står: Besøg den charmerende havneby HADSUND -mellem hav og fjord, Velkommen til Hadsund - Hadsund Turistforening. BESTYRELSENS BERETNING Turistforeningen For Hadsund Og Omegn Velkommen til jer alle, - til Turistforeningens ordinære Generalforsamling. Hadsund Turistforening 2013 / 2014.: Professor Henrik Halkier, Aalborg Universitet, er blevet valgt til ny formand for turismeforskerne i Danmark. På et årsmøde på Bornholm var det aktuelle tema, hvordan ny viden kan bidrage til udviklingen af fremtidens turisme, og bidrage til en succesfuld gennemførelse, af regeringens nye vækstplan for dansk turisme. Turisme er et af Danmarks vigtigste eksporterhverv med en valutaindtjening på 30 milliarder kroner og beskæftigelse til over danskere. Men turisterne går i stigende grad uden om Danmark, og den udvikling skal vendes. VisitNordjyllands rapport for turismens betydning, opgør turisternes samlede årlige forbrug i Mariagerfjord Kommune til i alt 429 mio. kr. Turismeforbruget skaber en beskæftigelse, der svarer til 812 fuldtidsstillinger i hele lokalområdet. (2013) Det, der særligt har været fokus på i 2013 og starten af 2014 er den fremtidige turiststruktur. Arbejdet blev indledt i 2011, og vi er nu langt om længe blevet færdige, og det har alt i alt udviklet sig rigtig positivt med gode møder og fælles fodslaw hele vejen rundt, så der er virkelig håb for udviklingen af turismen i Mariagerfjord området - og vel at mærke til gavn for os alle. Det midlertidige Turistudvalg: Mariagerfjord Turistråd - Turismestrategi VisitMariagerfjord.dk - VisitNordjylland.dk - VisitDanmark.dk

2 Mariagerfjord Kommune tog efter VisitMariagerfjord kollaps i efteråret 2011 initiativ til at samle turist-organisationerne og turisterhvervet i Kommunen i VisitMariagerfjord i et midlertidigt forum til erstatning for Turistrådet det såkaldt Midlertidige Turistudvalg. Udvalget er sammensat af en repræsentant for hver af de 5 turistforeninger, 2 politikere samt 2 repræsentanter for den kommunale forvaltning og en repræsentant for VisitMariagerfjord. Udvalget har i de forgangne år drøftet flere forskellige muligheder for, hvordan den fremtidige struktur skulle være. Skulle VisitMariagerfjord fortsætte som selvejende institution, som det gjorde indtil 2011, eller skulle vi indlede et samarbejde med Erhvervsrådet, så turismen blev en del af Erhvervsrådet eller skulle turismen under en kommunal hat. Det er endt med det sidste, som nu er på vej igennem det politiske system. Der er enighed om, at vores fremtidige turistorganisation skal forankres kommunalt. Styring og ledelse bliver forankret i Fagenheden for Kultur og Fritid og dermed Udvalget for Kultur og Fritid samt Byrådet. Driftsorganisationen bliver etableret som en institution, der er dialog- og aftalestyret. Det betyder at institutionen får en rammebevilling af byrådet, til gengæld skal institutionen leve op til den aftale, som indgås mellem institutionen og byrådet. Serviceopgaverne i form af turistinformation og service til turisterne vil ske i et tæt samarbejde med turisterhvervet på det medie/platform, som turisterne efterspørger, og der, hvor turisterne er. Det er derfor vigtigt at servicedelen udvikles i det enkelte oplevelsesrum, dvs. Fjorden, Skoven og Kysten, samtidig med at der naturligvis er en god forpligtelse til at samarbejde og markedsføre både ind i - og rundt i, - de enkelte oplevelses rum. Det er vigtigt for at sikre ejerskab fra erhvervet og de lokale ildsjæle, at den nye organisation bliver synlig i marken i de 3 oplevelsesrum, som vi har i vores område, og det er vigtigt, at vi får opbygget et tillidsfuldt samarbejde hele vejen rundt mellem aktører og organisation ellers får vi ikke den nødvendige sammen hængende fælles indsats, der skal til. Der vil derfor blive etableret 3 dialogfora, - et for hvert af de tre oplevelses rum. Disse dialogfora skal mødes 2 gange om året med driftsorganisationen, dvs. VisitMariagerfjord. Alle kan være med til disse møder, og hvis man vil være med i flere af disse dialogfora, så kan man det. På møderne i disse dialogfora vil der blive taget udgangspunkt i den lokale serviceopgave og de lokale udviklings opgaver, ligesom de skal være forum for gensidig orientering og vidensdeling.

3 Diagram over den forventede fremtidige struktur. Byrådet Udvalget for Kultur og Fritid Turismeforum Mariagerfjord Leder/chef Administration Dialogforum Kysten - turistaktører, turistforeninger, handelsstandsforeninger, øvrige interessenter/foreninger Turistservice Markedsføring Turisterhvervsservice Dialogforum Fjorden - turistaktører, turistforeninger, handelsstandsforeninger, øvrige interessenter/foreninger Udvikling/turistfremme - Udvikling af rammevilkår og projekter Dialogforum Skoven - turistaktører, turistforeninger, handelsstandsforeninger, øvrige interessenter/foreninger - Bureauer - Salg og udleje - Nøgleservice. Distribution - Branding - Guides - Messer - Netværk og klyngesamarbejde Medlemmer af dialogforum er alle turismeaktører erhverv og foreninger Målgruppe: Gæster, der er her Målgruppe: - Virksomheder og gæster, der skal komme hertil - Potentielle tilflyttere Målgruppe: Etablerede virksomheder og foreninger og virksomheder på vej Klynge Klynge Driftsorganisation Klynge Klynge Klynger ad hoc Geografi, branche, produkter, temaer mv. Alle kan være med til disse møder, og hvis man vil være med i flere af disse dialogfora, så kan man det. På møderne i disse dialogfora vil der blive taget udgangspunkt i den lokale serviceopgave og de lokale udviklingsopgaver, ligesom de skal være forum for gensidig orientering og vidensdeling. Derudover kan man nedsætte temagrupper ad hoc, der fungerer alene eller sammen med dialogforaerne. Dvs. vi får en flad struktur, hvor det er indsatsen, der tæller, og man kan få indflydelse på de områder, der er vigtige for en selv/ens egen virksomhed. Enheden Turismeforum Mariagerfjord er tænkt som en organisation, der består af samtlige turistaktører i Mariagerfjord Kommune, uagtet tilknytning til oplevelsesforum. Turismeforum mødes 1 gang årligt med både den administrative og politiske ledelse, dvs. VisitMariagerfjord og Udvalget for Kultur og Fritid.

4 I dette mødeforum skal driftsorganisationen fremlægge strategi og handleplaner til drøftelse, de nyeste tal fra Visitdenmark vedr. Mariagerfjord Kommune præsenteres, der afgives årsberetning og orienteres om nye tiltag det kommende år. Det er også her, man kan forestille sig inspirationsoplæg fra eksterne foredragsholdere og dialog omkring muligheder og udfordringer generelt for turismen i kommunen. Bureauer - Det daglige arbejde i 2013 business as usual! Trods arbejdet med organiseringen af den fremtidige struktur, er arbejdet med turistfremme fortsat i VisitMariagerfjord har således fortsat sit virke med fokus på sine kerneområder: service og markedsføring. De kun fem fastansatte driver - assisteret af forskellige praktikanter fortsat kommunens tre turistbureauer, samt en meget produktiv markedsføringsdivision, der både brander området, producerer hverve- og lokalguider og servicerer områdets aktører med marketing materiale, hjemmesider, publikationer, kampagner, netløsninger m.m. VisitMariagerfjord har ligesom VisitDenmark og flere andre visit-destinationer i 2013 fået helt ny dynamisk hjemmeside. I første omgang betød det en voldsom nedgang i besøgstallet på hjemmesiderne, men ved intens søgeoptimering er man igen ved at være på niveau med 2012! Den nye hjemmeside giver også stærkt forbedret mulighed for profilering af aktørprodukter m.m. Om få uger præsenteres også 2013 regnskabet for VMF, og det tegner godt - igen i år. Til gengæld er der fortsat ikke noget, der tyder på, at der er udsigt til flere kommunale midler til organisationen - heller ikke selvom turist-indsatsen måske fremover lander i kommunalt regi. Til gengæld er der fornyet håb om, at det nye byråd i forbindelse med en ny organisationsstatus for VisitMariagerfjord vil eftergive VisitMariagerfjord den gamle gæld. Og det er en stor ting. Svanen.: Svanens Venner med Hadsund Turistforening som en central aktør, har besluttet at yde støtte til driften af Svanen, så vi sikrer den fortsatte sejlads. Alle de kontingentmidler, der indkommer til Svanens Venner, går direkte til Svanen, og ud over de kontingent-midler, kan virksomheder indgå aftaler med driftsselskabet om særlige sponsorater. Ved fælles hjælp har vi fået skibet på ret køl. I 2012 balancerede regnskabet og meget nyt blev kørt ind, - i 2013 har vi på flere måder fået mere overskud.

5 Der er kommet et lille økonomisk overskud og tingene er kommet til at fungere meget bedre, ligesom der er kommet nye initiativer til med fx. aftensejlads i sommer månederne. Med hensyn til økonomien må vi dog understrege, at uden støtte foreningen ville det ikke gå, så ville der være et gedigent underskud. Det er og bliver svært at forestille sig, at skibet vil kunne sejle uden støtten fra sponsorerne, alle bidrag er nødvendige, og da skibet er vigtigt for turismen i vores område, må vi opfordre til, at man fortsat støtter op om det. Turistsæsonen 2013 En helt igennem okay sæson meget vidunderlig varm sommer, - noget, som vi her ved fjorden kom til at lide under, da mange blev på - eller søgte til - strandene. I.h.t. overnatningstal var sæsonen generelt lidt bedre i Mariagerfjord Kommune end i hele Nordjylland og Danmark som helhed. Det vi skal blive bedre til er, at få vores turister rundt og se de forskellige ting der er i området, ligesom vi skal blive bedre til at få dem til at se hele vores område, dvs. få turisterne godt rundt. Der er virkelig håb om, at vi i den sammenhæng kan blive bedre til at hjælpe hinanden til gavn for hinanden og vores gæster i Øst / Vest. I denne forbindelse kan nævnes, at en lang række af turistattraktionerne p.t. forsøger at etablere et samarbejde med fælles kort eller lign., som kan gøre det lettere for overnatningssektoren at vise vej til det, der er i området. Hadsund Handel - Samarbejdsperspektiver.: Formanden er fortsat Lone Jespersen, men man har nedsat et nyt aktivitetsudvalg med Anni Bundgaard, Susanne Nielsen, og Kurt Olesen, og de har nu lavet en aftale med Jan Vestergaard, som med ansvarlig koordinator for deres aktiviteter og event fremover. Der er mange gode faciliteter og tiltag i byen, og dem skal vi holde fast i og udvikle i fremtiden, Hadsund er og skal være en aktiv by. Det giver genlyd i hele Kommunen. Hadsund Turistforening ønsker fortsat at styrke samarbejdet med andre lokale foreninger og organisationer, der er med til at markedsføre Hadsund. Handelsstandsforening har fortsat en repræsentant der deltager i Turistforeningens bestyrelses møder. Det har siden sidste år været Susanne Nielsen, Butik Berit. Turisme er et af de erhverv der kan vokse, mange andre erhverv er på vej væk. Man bliver nødt til at løfte turismen for at skabe vækst, hæve kompetencen i erhvervet og skabe stolthed.

6 Regeringen vil sætte mere gang i turismen, Det er meget positivt, at regeringen fremlægger en plan, som skal vende den negative udvikling. Der har været færre overnatninger i Nordjylland på hoteller og øvrige ferie boliger, mens antallet stiger i Hovedstaden og Syddanmark. Hadsund Turistforening ser meget positivt de events som afvikles, fx NOGET for livet samarbejdet om branding af Mariagerfjord for fremme af bosætning, erhvervsog turismeudvikling. Der har været afholdt en lang række aktiviteter i det regi, og bl.a. blev der i foråret afholdt et meget succesfuldt Omvendt Grænsehandel -event, (efter-følgeren for Omvendt Betalingsring (2012), der atter en gang satte Mariager Fjord på landkortet. I år (2014) deltager Noget for livet i Forårsmessen i Ålborg, hvor der er fokus på at tiltrække nye tilflyttere til området. Mariagerfjord Erhvervsråd, Handelsstandsforeningerne, og Turistforeningerne. Kvindeløb i Hadsund, - der deltog 1158 løbere (2013) i aktiviteten, et stort og rigtig flot løb der klappede som det skulle i flot vejr og solskin. (Beaute` Pacifique og Mariager Fjord OK) Waterfestival år efter år, er et meget positivt arrangement for byen- og egnen. ( Sejlklub, Roklub, Sportsdykkerklub, i samarbejde med Da`Vinci Ristorante.) Omvendt Grænsehandel, søndag den 5. maj Mariagerfjord Erhvervsråd, Hadsund Handel, og Turistforeningerne. Åben By Night Torsdag den 25. april Hvor byens butikker bugner af gode tilbud, både inde i butikkerne og ude på gaden Underholdningen er Underholdningen er lagt i hænderne på Fede Finn og Funny Boyz Hadsund Skoleorkester og Duo Ajstrup Ting der er på vej - som man kan glæde sig over: Projekt KULTURSCENE - Byrum SejlTag Hadsund.

7 Projektbeskrivelse og Projektvurdering: Vi arbejder målrettet med projektet, og vi har alle tilladelser og godkendelser i hus, med de vilkår der er anført i byggetilladelse fra Park og Trafik i Mariagerfjord Kommune. Vi fik fx meget hurtigt godkendelse fra Mariagerfjord Beredskab, og Nordjyllands Politi. Vi er klar til overdækning af Torvet i Hadsund med sejldug fastholdt i toppen med 5 pylon stolper. Vi har afholdt projektmøder med Sejlmager Firma Studsgaard, og Tømrermester Freddy Krogh, og vi forventer nu, at arbejdet går i gang, og etablering af projektet vil ske her i maj / juni måned Vi har mistet en del store industrivirksomheder i Hadsund, og mængden af handel i byen er p.t. vigende, derfor må vi satse på nye initiativer, hvor gæster og turister vil besøge byen for at få oplevelser, skabe omsætning og almindelig familiehygge - der skal være noget at komme efter. En Kulturscene- og overdækning af Torvet i Hadsund, giver mange muligheder for at tiltrække flere mennesker til byen uafhængig af vejret. Vores projekt vil direkte og indirekte skabe mere LIV og VÆKST i det lokale relaterede turisme erhverv, som er forankret i vor natur- og kulturhistoriske miljø, Kysten, Fjorden og Skoven. Projektet vil skabe mere sammenhængskraft i byen! Formål og elementer: Foreningens formål er at fremme turismen i Hadsund by og omegn ved blandt andet, at skabe interesse for egnen, og at virke for turismen ved generelt at løse de opgaver, som følger af turismen i området. Vi skal gøre vores yderste for, at gæsterne i området får en behagelig og god oplevelse. Sejlet bliver et godt MARITIMT miljø midt i byen, fx kan der være LYS projektører fra niveau op i sejlet, og det kan bruges som STORskærm ved events, og der kan opsættes NET- ledlys overdækning i julemåneden m.v. Vi har mistet flere virksomheder og butikker i Hadsund, Trip Trap, Slagteriet ved fjorden m.v., - men på et borgermøde på Hadsund Skole blev der fremlagt store planer for grunden og bebyggelse i nær fremtid. Der er stadig stor fokus på, at få integreret havneområdet med bymidten og gågaden. Den store plads ved havnen bag Trip Trap og Da`Vinci skal udnyttes til noget godt og spændende, og der er i princippet åbent for alle ideer, og nu sker der noget. Der sker heldigvis også mange gode ting i øvrigt på fx byens restauranter og på andre aktivitetsfronter, så der er faktisk rigtig meget, som man kan glæde sig over. I Øster Hurup er man nu halvvejs i det 2 årige EU og VisitNordlylland støttede lokale KUP udviklings projekt, der skal etablere en fælles udviklingsramme for byen og havneområdet. I Øster Hurup er der også blevet etableret helt nyt imponerende turistbureau/velkomstcener i den tidligere Båd & Garn bygning på havnen. Turist Postkort - Lokale Attraktioner!

8 Her har I vort forslag, - attraktioner / motiver / illustrationer til lokale postkort fra Hadsund Turistforening. Vi vil samtidig opfordre til - som anført i tilsendt mail, - at der kommer en fælles produktion af TURIST Postkort på banen, i Mariagerfjords Turistforeninger, og at de er klar til salg i sæson Samtidig ser vi gerne, at man generelt bruger de nævnte attraktioner i fælles Turist Markedsføring, samt fremtidige Brochurer og Feriemagasiner til at finde inspiration til ferie og gode oplevelser. En rigtig positiv branding af Mariagerfjord området i forhold til såvel turisme, bosætning og erhvervsudvikling. Turistservice - Markedsføring - Erhvervsservice - Erhvervs- og Turistfremme. I hele området er der gode muligheder for naturoplevelser og rekreative aktiviteter. Det er vigtigt, at vi altid har stor fokus på de potentialer for turisme vi har for Øster Hurup området, og Mariager Fjord, samt Rold Skov. Et godt udgangspunkt er de forskellige attraktioner i byer, og ikke mindst naturen, som Linddalene med mange stier, Marienhøj Plantage, Thygeslund Skov, Lounkær Skov, Lille Vildmose, Bramslev Bakker, Rebild Bakker, og Hjuldamperen Svanen, der sejler på Fjorden. Attraktioner / Motiver / illustrationer fra Hadsund Turistforening.: Rådhuset, Himmerlandsgade 9, Hadsund. Hadsund Hallerne, (Stadionvej, Hadsund.) Hadsund Camping og Vandrerhjem, (Stadionvej, Hadsund.) Mariagerfjord Golf, (Mariagervej, Hadsund.) Storegade / Torvet Hadsund. Butikscenter Hadsund, Hadsund. Sundheds Huset, (Vestergade, Hadsund.) Hadsund Egnsmuseum, (Rosendalsalle` 8, Hadsund.) Hadsund Dyrehave, (Ringvej, Hadsund.) Havnø Mølle, (Havnøvej, Hadsund.) Danmarks første Glasværk ved Glargaardene, (Hadsund.) Hans Kirks Barndomshjem, med billeder på muren. (Doktorbakken, Hadsund.) Den Hvide Hest, Mindesten ved Visborggaard. (Visborg, Hadsund.) Bunkeren ved Falck, (Hadsund.) Hadsund Kirke, (Kirkegade, Hadsund.) Klokketornet, Klokkespil med 6 forskellige melodier. (Kirkegade, Hadsund.) Vive Kirke, (Vive, Hadsund.) Visborg Kirke, (Visborg, Hadsund.) Skelund Kirke, (Skelund, Hadsund.) Hadsund Broen, i åben tilstand. (Hadsund.) Hadsund Fiskerihavn, (Fiskerihavnsvej, Hadsund.) Hadsund Trafikhavn, (Havnegade, Hadsund.)

9 Hadsund Lystbådehavn, (Skovvej, Hadsund.) Hadsund Roklub, (Skovvej, Hadsund.) Marienhøj & Marienhøj Plantage, (Astrupvej, Hadsund.) Thygeslund Gods & Skov, (Thygeslundvej, Hadsund.) Havnø Gods & Skov, (Havnøvej, Hadsund.) Lounkær Gods & Skov, (Havnøvej, Hadsund.) Visborggaard Slot & Park, (Visborg, Hadsund.) Kunstværker i Hadsund.: Bølgen ved brolandingen, Hadsund. (Kunstner Niels Sloth 2003) Springvandet på Torvet, Hadsund. (Kunstner Henning Kristensen 2002) Jernkunst i Himmerlandsgade, Hadsund. (Kunstner Danny Severin Rasmussen 1983) Søjle ved Bernadottegården, Hadsund. (Kunstner Poul Isbak 1984) Logo Mosaik ved Bernadottegården, Hadsund. (Kunstner Carlo Vognsen 1993) Vi ser frem til at fotografen tester vor forslag, - og projekt POSTKORT bliver en realitet. Markedsføring af Hadsund, Mariagerfjord og Nordjylland.: Siden januar 2009 har den overordnede markedsføring af Ferielandet Mariager Fjord - og herunder Hadsund området været koordineret fra VisitMariagerfjords/VMF kontor i Mariager. Alle egnens turistaktører og attraktioner tilbydes samtidig at få distribueret deres brochurer via en fra VMF, der flere gange i sommer-halvåret besøger250 hot-spots i kommunen. En væsentlig del af VMF marketing i 2013 er sket via den fælles Hverveguide Ferielandet Mariager Fjord (den sorte), der bl.a. distribueres ud til alle landets turistbureauer og et stort antal Spar købmænd. Hverveguiden blev i 2013 forsøgsvis også distribueret i et begrænset oplag i Norge i forbindelse med Danske Dage i Kristiansand og det med så stor succes, at VMF også i 2014 vil deltage i Danske Dage, - men også ved en målrettes distribution af guiden til alle større norske Campingforhandlere m.m. Hverve/ FællesGuiden suppleres lokalt af Øster Hurup/ Hadsund Guiden, der ligesom MariagerGuiden og Hobro Guiden fortæller om mere lokale tilbud. HadsundGuiden udkommer i ugen op til påske i en ny 2014 udgave. Desuden deltager VMF i udgivelsen af Nordjyskes FerieMagasinet, der i løbet af året udkom 5 gange. I 2014 udkommer den dog kun i 3 udgaver - nemlig til påske, til juni og til september til gengæld i større oplag. Redaktionen af FerieMagasinet ligger også i 2014 i hænderne på VisitMariagerfjord. Nordjyske og VisitMariagerfjord fortsætter således medieaftalen fra 2011 om fælles annoncesalg i samtlige turistorienterede udgivelser i kommunen samt et udvidet

10 redaktionelt samarbejde. Det har fx betydet enklere og billigere annoncering for aktørerne, og øget lokal/vmf indflydelse på det redaktionelle. Markedsføringen via VisitMariagerfjord omfattede i 2013 også deltagelse med egen stand på Ferie for alle i Herning. Her i 2014 har VMF også været på Ferie for alle i Herning - denne gang med fokus på frilufts-aktiviteter. Ferie for alle havde i år besøgs-rekord med gæster og der blev uddelt over 5000 dugfriske guider. Endelig sker en stor del af den overordnede nationale markedsføring fortsat sammen med VisitNordjylland. Lokale Aktiviteter & Projekter fx med partnere og aktører 2013 Hadsund Turistforening har i 2013 medvirket aktivt i en række lokale og folkelige arrangementer - både gennem VisitMariagerfjord, men også selvstændigt. VisitMariagerfjord har deltaget på Herning Messen med bemandede stande.: Ferie for alle i Herning den februar FERIEMAGASINET MARIAGER FJORD - udkommer 5gange om året ATTRAKTIONER - Ferielandet Mariager Fjord AKTIV FERIE - ved Mariager Fjord SVANEN MARIAGER FJORD - Samt mange, mange flere.!! FROKOST JAZZ & MUSIKFEST 2013 var rigtig godt besøgt, og vi havde aftale med hele 2 orkestre til arrangementet der blev afviklet fredag, den 28. juni Det var i tidsrummet fra kl og er igen i år på Torvet i Hadsund, og igen i samarbejde med Hadsund Handel og andre Aktører. Det første orkester var.: Blåbærrene, Holstebro, fra kl Det næste orkester var Limfjordens Sønner, fra kl Mariagerfjord Beredskab klar med skipper Labskovs mellem kl STOR succes, alle 200 stole var besat både til frokost og ved aften JAZZ. Fjordens Dag var godt besøgt i og som det tegner p.t. bliver det afviklet igen søndag, den 7. Sept (Hadsund Trafikhavn - I tidsrummet fra kl ). FællesGuiden - Ferielandet Mariager Fjord Igen i år kommer Øster Hurup & Hadsund, Als & Helberskov Guiden, Hadsund Handel og NORDJYSKE Medier i samarbejde med Hadsund Turistforening.Vi bidrager økonomisk med kr. og ikke mindst, så kan vi få indflydelse på indholdet i fællesguiden. Beløbet vil altid blive doblet op af VisitNordjylland.

11 Feriemagasinet Mariager Fjord - udkomme også igen i år, og i fem eksemplarer. Vi får fx omtale af Frokost Jazz & Musikfest 2013., i samarbejde med Hadsund Handel og aktører. Juletræ på Torvet i Hadsund, blev i november opsat af Hadsund Handel. Hadsund Turistforening, var sponsor i (Det var sparet væk af Hadsund Handel) Brugerforeningen ved Hadsund KulturCenter, er nedlagt på en generalforsamling. Hadsund Turistforening har haft Ole Vestergaard, med i bestyrelsen. Kulturelt Samråd, Kultur- og Fritidsudvalget har igen uddelt året kulturpris til en aktiv person eller gruppe i Mariager Fjord området. Åben Bunker i Hadsund, - En rigtig god attraktion som vi bør markedsføre på en betydelig mere synlig måde i fremtiden. (Bunkeren ligger mellem Auto Centrum og Falck) Individuelle- og fælles aktiviteter fx Jazz med SVANEN - (Mange muligheder). Svanen har ca gæster om bord om året, og Svanen er en attraktion, der betyder meget for turismen i området. Vi har besluttet at støtte Svanens Venner for at sikre driften af skibet Svanen! (Vi støtter med Firmakontingent 2500 kr.) Kommende Aktiviteter 2014 I 2014 forestår der også en række større arrangementer, der kommer til at sætte Hadsund og Mariager Fjord på både land- og verdenskortet. Mariagerfjord Festuge (d maj 2014) Hadsund Turistforening, skal med på banen igen i 2014 INFO - brochurer - og diverse øvelser -NYE medlemmer m.v. Torvet, Hadsund. Årets festuge har temaet Børn og Unge, der bliver et overflødighedshorn af sjove og spændende kulturelle arrangementer spredt ud over hele kommunen. Hærvejen - indvielse af den officielle fortsættelse af Hærvejen fra Viborg og til Frederikshavn/Hirtshals (25. maj) med både en vandre- og en cykelrute, hvor cykelruten går lige igennem Mariagerfjord området. KajakEventyret - er et nyt nationalt event fostret ved Mariager Fjord og handler om en kommende årlig tre dags kajak expedition med start i Hobro ( /6). Deltagerne møder op med egen kajak/lejer en lokalt og begiver sig så ud på en ca 50 km lange tur mod Øster Hurup med et væld

12 af indlagte udfordringer og konkurrencer. Der overnattes på lejr i Hadsund og Als Odde og man forventer et halvt hundrede deltagere. PostDanmark - 1. etape af årets Post Danmark Rundt - starter i Hobro 6. august. Turen går nordpå gennem Rold Skov - over Rebild, Kongerslev og Dokkedal for derefter at køre spurter ned langs østkysten forbi Øster Hurup, Als, Helberskov, Hadsund, Dania - og med mål + 3 bakke-runder i Mariager. Et fantastisk scoopp at få til egnen, med mega stor pressedækning og rigtig mange lokale følge-arrangementer. Made in Denmark - kæmpe internationalt golf arrangement på Gatten Golf i Vesthimmerland i august man regner med over gæster (golfspillere) og lokale aktører er allerede maget involverede. På den lidt længere bane arbejdes der på at Mariagerfjord igen i 2015 bliver vært for Nordisk Sejlads, ligesom man håber på, at kommunen i 2017 evt. kan være vært for et stort nationalt spejder-stævne arrangement med op til deltagere. Udpeges Mariagerfjord til dette spejder-landslejr er det tanken at stævnet skal foregå i området mellem Rold og Arden. Ellers handler det selvfølgelig meget om at fastholde fokus på at støtte Svanen, hvis eksistens er helt afgørende for sammenhængskraften i kommunen og for både aktører og borgere, - og så ellers forsøge at støtte op om de nye tiltag i Øster Hurup, da samspillet med kysten er ualmindeligt vigtigt for Hadsund. Medlemmer Økonomi.: Vi har en fornuftig økonomi. Vi må dog se i øjnene, at medlemmerne ikke kommer af sig selv, vi må være mere opsøgende for at få nye medlemmer i Turistforeningen. Det vil glæde mig, om vi næste år kan se en fremgang i medlemstallet, lad os hjælpe os selv og hinanden med opgaven. Det har stor betydning, at der er mange der støtter os økonomisk som medlem!! Kontingent er p.t. privat kr.100,00 - erhverv kr. 350,00 Vi bør udvise intensiv indsats for at skaffe flere medlemmer. (p.t. ca. 48 medlemmer) Årets resultat er dog særdeles tilfredsstillende! Lokale Forslagskatalog & Initiativer Atraktive IDE-projekter til planlægning og koordinering.: Musik, Kunst og Kulturscene i Hadsund - Etablering på Torvet, Hadsund

13 EVENT arrangement på Svanen i Hadsund Trafikhavn Etablering af Storkerede i Hadsund.- Gerne ved Hadsund Egns Museum Trompet musik ved Fjorden hen under aften, - torsdag og fredag. (Sommer). Atraktioner - Aktører - Hadsund Turistforening, GAVEKORT på kr Udgivelse af CD med Hadsund Sange Syng-Med Arrangement i Hadsund KulturCenter Foredrag- eller Kulturelt arrangement i Hadsund Bio Guidede busture rundt i den gamle Hadsund Kommune Cykelstier omkring Mariager Fjord Tømmerflåde kap-sejlads på Mariagerfjord Stiforbindelse mellem areal ved Jysk og Sindholtparken Mariagerfjord Kommune bør opkøbe Frederikshøj til etablering af Naturpark TAK til Maria - for lokaler- og god forplejning til vor afholdte bestyrelsesmøder TAK til bestyrelsen - for gode ideer og indlæg. TAK for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år. Turistforeningen for Hadsund og Omegn HADSUND TURISTFORENING Bestyrelsens Beretning Formand Erik Erland Nielsen

TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN Stiftet 30. september 1927 HADSUND TURISTFORENING

TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN Stiftet 30. september 1927 HADSUND TURISTFORENING TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN Stiftet 30. september 1927 HADSUND TURISTFORENING GENERALFORSAMLING - Torsdag, den 30. april 2015. BESTYRELSENS BERETNING, Turistforeningen For Hadsund Og Omegn Velkommen

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN Stiftet 30. september 1927

TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN Stiftet 30. september 1927 TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN Stiftet 30. september 1927 BESTYRELSENS BERETNING - onsdag, den 24. april 2013 Velkommen til jer alle, - til Turistforeningens ordinære Generalforsamling. NOTER-/

Læs mere

Torsdag d. 28. april afholdt Hadsund Turistforening ordinær generalforsamling.

Torsdag d. 28. april afholdt Hadsund Turistforening ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april afholdt Hadsund Turistforening ordinær generalforsamling. Det er både handels- og erhvervsliv der har kunnet mærke, at pengene ikke sidder så løst som de gjorde engang. Vi må konstatere,

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi.

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi. Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Organisation. Plan indtil nu. Leverandører. Kort over havn og p-områder. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Markedsføring. Økonomi. Hvad er Hals

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT)

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Der skyder i disse år frivillige initiativer op overalt i landet, der er båret af borgernes engagement, og ønske om selv at gøre noget ved samfundet

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Aalborg Kyst i vækst

Aalborg Kyst i vækst Aalborg Kyst Partner 2013 Aalborg Kyst i vækst Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... InfoCenter Hals Torvet 7 9370 Hals tel. 9931 7530 hals@visitaalborg.com visitaalborg.com Aalborg

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse

Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse 2014-2015 Mariagerfjord Kunstrute Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse HOBRO ARDEN HADSUND MARIAGER Visborg Korup Vive Assens Norup Gjerlev Kærby Broløs

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011

Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 1 Tale til Kunst- og Vinmessen i Sjørring Idræts- og Kulturcenter d. 30. oktober 2011 Kære deltagere i årets Kunst- og Vinmesse her i Sjørring. Godmorgen til jer alle også til The Swingers, som vi lige

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

AALBORG KYST PARTNER 2016

AALBORG KYST PARTNER 2016 AALBORG KYST PARTNER 2016 SAMMEN SKABER VI YDERLIGERE VÆKST I TURISMEN VELKOMMEN SOM AALBORGKYST PARTNER 2016 Vækst & Værtskab FOR PARTNERE FOR IKKE-PARTNERE BasisPartner ANNONCERING ANNONCERING StorbyPartner

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING

TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING Drive autoriseret grønt Turistbureau i Sæby: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk, tysk, fransk, samt på de skandinaviske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Fra foreningen. Vi byder velkommen til sæson 2014

Fra foreningen. Vi byder velkommen til sæson 2014 Fra foreningen Vi byder velkommen til sæson Hvert år besøger rigtig mange turister Marielyst på ferier, vennebesøg eller via konferencer. Din virksomhed har mulighed for at komme i kontakt med de besøgende

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum

Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum Referat fra møde i Turistforum, torsdag den 17 marts 2011 på Tranum Strand, Tranum Deltagere: Henning Mysager, Bratskov Turist- og Kulturforening - Ole Stavad, Kommunalbestyrelsesmedlem Helle Bak Andreasen,

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen 2016 2. runde Ansøger/projekt Samarbejdspartner/beskrivelse Beløb Kommentar fra Enheden for Erhverv & Turisme Partnerskabet Vemb Vil Videre Udgivelse af

Læs mere

Ildsjæle foreninger og netværk Erhvervsforum

Ildsjæle foreninger og netværk Erhvervsforum UDVIKLINGSRÅDET Udviklingsrådet s udviklingsråd for erhverv, handel og turisme er rådgivende og skal være sparrings- og dialogpartner for Udvalget for Erhverv og Turisme og for Byrådet. Udviklingsrådet

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse

Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse 2015 Mariagerfjord Kunstrute Gallerier, atelierer, kunstnere og kunsthåndværkere åbner dørene for en unik oplevelse HOBRO ARDEN HADSUND MARIAGER Visbo Korup Vive Assens Gjerlev Kærby Broløs Skjellerup

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Evaluering af turistsæsonen 2015

Evaluering af turistsæsonen 2015 Evaluering af turistsæsonen 2015 28-10-2015 Turistsæsonen 2015 Status på turistsæsonen 2015 Markedsføring og kommunikation Turismeprojekter Turismenetværk Strategiske turismesamarbejder Nye tiltag og indsatser

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Erhvervsfremme og turisme side 1

Erhvervsfremme og turisme side 1 Erhvervsfremme og turisme side 1 Indhold 6.62 Turisme... 2 6.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi... 4 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri... 6 Erhvervsfremme og turisme side 2 6.62 Turisme Driftsbeskrivelse

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014 Velkommen som BasisPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! BasisPartner 2014 BasisPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som BasisPartner

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ?

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at starte

Læs mere

Næstved kommune Teatergade, 4700 Næstved. Til Næstved byråd og Økonomiudvalget. Ansøgning fra Næstved Turistforening

Næstved kommune Teatergade, 4700 Næstved. Til Næstved byråd og Økonomiudvalget. Ansøgning fra Næstved Turistforening Næstved kommune Teatergade, 4700 Næstved Til Næstved byråd og Økonomiudvalget Ansøgning fra Næstved Turistforening Siden etableringen i 2015 af Visit Sydsjælland-Møn, med domicil i Vordingborg, har Næstved

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Hvad er det vi vil..?

Hvad er det vi vil..? Hvad er det vi vil..? Målsætningen for det nye samarbejde er, at - skabe et attraktivt brand, der kan rumme alle aktører - gennemføre stærke markedsføringsaktiviteter... - der giver området stor synlighed

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Referat af møde om Fruerlundparken den 17. februar 2010 på rådhuset i Arden

Referat af møde om Fruerlundparken den 17. februar 2010 på rådhuset i Arden Notat Plan Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 01.02.05-P16-4-10 Ref.: Vibeke Kjær Christensen Direkte tlf. 97 11 36 74

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Status på turismeindsatsen i Holbæk Kommune/Orø. Projektudvalget for Vækst den 17. januar 2017

Status på turismeindsatsen i Holbæk Kommune/Orø. Projektudvalget for Vækst den 17. januar 2017 Status på turismeindsatsen i Holbæk Kommune/Orø Projektudvalget for Vækst den 17. januar 2017 Dagsorden 1. Projekt Ø-konsulent, medio 2014-ultimo 2016 - Projektperiode og økonomisk ramme - Hvad har vi

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Revitalisering af bymidterne strategier for udvikling af detailhandel i mindre byer

Revitalisering af bymidterne strategier for udvikling af detailhandel i mindre byer Revitalisering af bymidterne strategier for udvikling af detailhandel i mindre byer COWI, juni 2015 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Tendenser Nethandel vokser Butikscentre går lidt

Læs mere