TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN HADSUND TURISTFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN HADSUND TURISTFORENING"

Transkript

1 TURISTFORENINGEN FOR HADSUND OG OMEGN HADSUND TURISTFORENING Stiftet 30. september 1927 GENERALFORSAMLING - Torsdag, den 24. april 2014 Hadsund, Hadsund, - For hver turist et fund. (Kysten, Fjorden og Skoven.) Se fx FællesGuiden hvor der står: Besøg den charmerende havneby HADSUND -mellem hav og fjord, Velkommen til Hadsund - Hadsund Turistforening. BESTYRELSENS BERETNING Turistforeningen For Hadsund Og Omegn Velkommen til jer alle, - til Turistforeningens ordinære Generalforsamling. Hadsund Turistforening 2013 / 2014.: Professor Henrik Halkier, Aalborg Universitet, er blevet valgt til ny formand for turismeforskerne i Danmark. På et årsmøde på Bornholm var det aktuelle tema, hvordan ny viden kan bidrage til udviklingen af fremtidens turisme, og bidrage til en succesfuld gennemførelse, af regeringens nye vækstplan for dansk turisme. Turisme er et af Danmarks vigtigste eksporterhverv med en valutaindtjening på 30 milliarder kroner og beskæftigelse til over danskere. Men turisterne går i stigende grad uden om Danmark, og den udvikling skal vendes. VisitNordjyllands rapport for turismens betydning, opgør turisternes samlede årlige forbrug i Mariagerfjord Kommune til i alt 429 mio. kr. Turismeforbruget skaber en beskæftigelse, der svarer til 812 fuldtidsstillinger i hele lokalområdet. (2013) Det, der særligt har været fokus på i 2013 og starten af 2014 er den fremtidige turiststruktur. Arbejdet blev indledt i 2011, og vi er nu langt om længe blevet færdige, og det har alt i alt udviklet sig rigtig positivt med gode møder og fælles fodslaw hele vejen rundt, så der er virkelig håb for udviklingen af turismen i Mariagerfjord området - og vel at mærke til gavn for os alle. Det midlertidige Turistudvalg: Mariagerfjord Turistråd - Turismestrategi VisitMariagerfjord.dk - VisitNordjylland.dk - VisitDanmark.dk

2 Mariagerfjord Kommune tog efter VisitMariagerfjord kollaps i efteråret 2011 initiativ til at samle turist-organisationerne og turisterhvervet i Kommunen i VisitMariagerfjord i et midlertidigt forum til erstatning for Turistrådet det såkaldt Midlertidige Turistudvalg. Udvalget er sammensat af en repræsentant for hver af de 5 turistforeninger, 2 politikere samt 2 repræsentanter for den kommunale forvaltning og en repræsentant for VisitMariagerfjord. Udvalget har i de forgangne år drøftet flere forskellige muligheder for, hvordan den fremtidige struktur skulle være. Skulle VisitMariagerfjord fortsætte som selvejende institution, som det gjorde indtil 2011, eller skulle vi indlede et samarbejde med Erhvervsrådet, så turismen blev en del af Erhvervsrådet eller skulle turismen under en kommunal hat. Det er endt med det sidste, som nu er på vej igennem det politiske system. Der er enighed om, at vores fremtidige turistorganisation skal forankres kommunalt. Styring og ledelse bliver forankret i Fagenheden for Kultur og Fritid og dermed Udvalget for Kultur og Fritid samt Byrådet. Driftsorganisationen bliver etableret som en institution, der er dialog- og aftalestyret. Det betyder at institutionen får en rammebevilling af byrådet, til gengæld skal institutionen leve op til den aftale, som indgås mellem institutionen og byrådet. Serviceopgaverne i form af turistinformation og service til turisterne vil ske i et tæt samarbejde med turisterhvervet på det medie/platform, som turisterne efterspørger, og der, hvor turisterne er. Det er derfor vigtigt at servicedelen udvikles i det enkelte oplevelsesrum, dvs. Fjorden, Skoven og Kysten, samtidig med at der naturligvis er en god forpligtelse til at samarbejde og markedsføre både ind i - og rundt i, - de enkelte oplevelses rum. Det er vigtigt for at sikre ejerskab fra erhvervet og de lokale ildsjæle, at den nye organisation bliver synlig i marken i de 3 oplevelsesrum, som vi har i vores område, og det er vigtigt, at vi får opbygget et tillidsfuldt samarbejde hele vejen rundt mellem aktører og organisation ellers får vi ikke den nødvendige sammen hængende fælles indsats, der skal til. Der vil derfor blive etableret 3 dialogfora, - et for hvert af de tre oplevelses rum. Disse dialogfora skal mødes 2 gange om året med driftsorganisationen, dvs. VisitMariagerfjord. Alle kan være med til disse møder, og hvis man vil være med i flere af disse dialogfora, så kan man det. På møderne i disse dialogfora vil der blive taget udgangspunkt i den lokale serviceopgave og de lokale udviklings opgaver, ligesom de skal være forum for gensidig orientering og vidensdeling.

3 Diagram over den forventede fremtidige struktur. Byrådet Udvalget for Kultur og Fritid Turismeforum Mariagerfjord Leder/chef Administration Dialogforum Kysten - turistaktører, turistforeninger, handelsstandsforeninger, øvrige interessenter/foreninger Turistservice Markedsføring Turisterhvervsservice Dialogforum Fjorden - turistaktører, turistforeninger, handelsstandsforeninger, øvrige interessenter/foreninger Udvikling/turistfremme - Udvikling af rammevilkår og projekter Dialogforum Skoven - turistaktører, turistforeninger, handelsstandsforeninger, øvrige interessenter/foreninger - Bureauer - Salg og udleje - Nøgleservice. Distribution - Branding - Guides - Messer - Netværk og klyngesamarbejde Medlemmer af dialogforum er alle turismeaktører erhverv og foreninger Målgruppe: Gæster, der er her Målgruppe: - Virksomheder og gæster, der skal komme hertil - Potentielle tilflyttere Målgruppe: Etablerede virksomheder og foreninger og virksomheder på vej Klynge Klynge Driftsorganisation Klynge Klynge Klynger ad hoc Geografi, branche, produkter, temaer mv. Alle kan være med til disse møder, og hvis man vil være med i flere af disse dialogfora, så kan man det. På møderne i disse dialogfora vil der blive taget udgangspunkt i den lokale serviceopgave og de lokale udviklingsopgaver, ligesom de skal være forum for gensidig orientering og vidensdeling. Derudover kan man nedsætte temagrupper ad hoc, der fungerer alene eller sammen med dialogforaerne. Dvs. vi får en flad struktur, hvor det er indsatsen, der tæller, og man kan få indflydelse på de områder, der er vigtige for en selv/ens egen virksomhed. Enheden Turismeforum Mariagerfjord er tænkt som en organisation, der består af samtlige turistaktører i Mariagerfjord Kommune, uagtet tilknytning til oplevelsesforum. Turismeforum mødes 1 gang årligt med både den administrative og politiske ledelse, dvs. VisitMariagerfjord og Udvalget for Kultur og Fritid.

4 I dette mødeforum skal driftsorganisationen fremlægge strategi og handleplaner til drøftelse, de nyeste tal fra Visitdenmark vedr. Mariagerfjord Kommune præsenteres, der afgives årsberetning og orienteres om nye tiltag det kommende år. Det er også her, man kan forestille sig inspirationsoplæg fra eksterne foredragsholdere og dialog omkring muligheder og udfordringer generelt for turismen i kommunen. Bureauer - Det daglige arbejde i 2013 business as usual! Trods arbejdet med organiseringen af den fremtidige struktur, er arbejdet med turistfremme fortsat i VisitMariagerfjord har således fortsat sit virke med fokus på sine kerneområder: service og markedsføring. De kun fem fastansatte driver - assisteret af forskellige praktikanter fortsat kommunens tre turistbureauer, samt en meget produktiv markedsføringsdivision, der både brander området, producerer hverve- og lokalguider og servicerer områdets aktører med marketing materiale, hjemmesider, publikationer, kampagner, netløsninger m.m. VisitMariagerfjord har ligesom VisitDenmark og flere andre visit-destinationer i 2013 fået helt ny dynamisk hjemmeside. I første omgang betød det en voldsom nedgang i besøgstallet på hjemmesiderne, men ved intens søgeoptimering er man igen ved at være på niveau med 2012! Den nye hjemmeside giver også stærkt forbedret mulighed for profilering af aktørprodukter m.m. Om få uger præsenteres også 2013 regnskabet for VMF, og det tegner godt - igen i år. Til gengæld er der fortsat ikke noget, der tyder på, at der er udsigt til flere kommunale midler til organisationen - heller ikke selvom turist-indsatsen måske fremover lander i kommunalt regi. Til gengæld er der fornyet håb om, at det nye byråd i forbindelse med en ny organisationsstatus for VisitMariagerfjord vil eftergive VisitMariagerfjord den gamle gæld. Og det er en stor ting. Svanen.: Svanens Venner med Hadsund Turistforening som en central aktør, har besluttet at yde støtte til driften af Svanen, så vi sikrer den fortsatte sejlads. Alle de kontingentmidler, der indkommer til Svanens Venner, går direkte til Svanen, og ud over de kontingent-midler, kan virksomheder indgå aftaler med driftsselskabet om særlige sponsorater. Ved fælles hjælp har vi fået skibet på ret køl. I 2012 balancerede regnskabet og meget nyt blev kørt ind, - i 2013 har vi på flere måder fået mere overskud.

5 Der er kommet et lille økonomisk overskud og tingene er kommet til at fungere meget bedre, ligesom der er kommet nye initiativer til med fx. aftensejlads i sommer månederne. Med hensyn til økonomien må vi dog understrege, at uden støtte foreningen ville det ikke gå, så ville der være et gedigent underskud. Det er og bliver svært at forestille sig, at skibet vil kunne sejle uden støtten fra sponsorerne, alle bidrag er nødvendige, og da skibet er vigtigt for turismen i vores område, må vi opfordre til, at man fortsat støtter op om det. Turistsæsonen 2013 En helt igennem okay sæson meget vidunderlig varm sommer, - noget, som vi her ved fjorden kom til at lide under, da mange blev på - eller søgte til - strandene. I.h.t. overnatningstal var sæsonen generelt lidt bedre i Mariagerfjord Kommune end i hele Nordjylland og Danmark som helhed. Det vi skal blive bedre til er, at få vores turister rundt og se de forskellige ting der er i området, ligesom vi skal blive bedre til at få dem til at se hele vores område, dvs. få turisterne godt rundt. Der er virkelig håb om, at vi i den sammenhæng kan blive bedre til at hjælpe hinanden til gavn for hinanden og vores gæster i Øst / Vest. I denne forbindelse kan nævnes, at en lang række af turistattraktionerne p.t. forsøger at etablere et samarbejde med fælles kort eller lign., som kan gøre det lettere for overnatningssektoren at vise vej til det, der er i området. Hadsund Handel - Samarbejdsperspektiver.: Formanden er fortsat Lone Jespersen, men man har nedsat et nyt aktivitetsudvalg med Anni Bundgaard, Susanne Nielsen, og Kurt Olesen, og de har nu lavet en aftale med Jan Vestergaard, som med ansvarlig koordinator for deres aktiviteter og event fremover. Der er mange gode faciliteter og tiltag i byen, og dem skal vi holde fast i og udvikle i fremtiden, Hadsund er og skal være en aktiv by. Det giver genlyd i hele Kommunen. Hadsund Turistforening ønsker fortsat at styrke samarbejdet med andre lokale foreninger og organisationer, der er med til at markedsføre Hadsund. Handelsstandsforening har fortsat en repræsentant der deltager i Turistforeningens bestyrelses møder. Det har siden sidste år været Susanne Nielsen, Butik Berit. Turisme er et af de erhverv der kan vokse, mange andre erhverv er på vej væk. Man bliver nødt til at løfte turismen for at skabe vækst, hæve kompetencen i erhvervet og skabe stolthed.

6 Regeringen vil sætte mere gang i turismen, Det er meget positivt, at regeringen fremlægger en plan, som skal vende den negative udvikling. Der har været færre overnatninger i Nordjylland på hoteller og øvrige ferie boliger, mens antallet stiger i Hovedstaden og Syddanmark. Hadsund Turistforening ser meget positivt de events som afvikles, fx NOGET for livet samarbejdet om branding af Mariagerfjord for fremme af bosætning, erhvervsog turismeudvikling. Der har været afholdt en lang række aktiviteter i det regi, og bl.a. blev der i foråret afholdt et meget succesfuldt Omvendt Grænsehandel -event, (efter-følgeren for Omvendt Betalingsring (2012), der atter en gang satte Mariager Fjord på landkortet. I år (2014) deltager Noget for livet i Forårsmessen i Ålborg, hvor der er fokus på at tiltrække nye tilflyttere til området. Mariagerfjord Erhvervsråd, Handelsstandsforeningerne, og Turistforeningerne. Kvindeløb i Hadsund, - der deltog 1158 løbere (2013) i aktiviteten, et stort og rigtig flot løb der klappede som det skulle i flot vejr og solskin. (Beaute` Pacifique og Mariager Fjord OK) Waterfestival år efter år, er et meget positivt arrangement for byen- og egnen. ( Sejlklub, Roklub, Sportsdykkerklub, i samarbejde med Da`Vinci Ristorante.) Omvendt Grænsehandel, søndag den 5. maj Mariagerfjord Erhvervsråd, Hadsund Handel, og Turistforeningerne. Åben By Night Torsdag den 25. april Hvor byens butikker bugner af gode tilbud, både inde i butikkerne og ude på gaden Underholdningen er Underholdningen er lagt i hænderne på Fede Finn og Funny Boyz Hadsund Skoleorkester og Duo Ajstrup Ting der er på vej - som man kan glæde sig over: Projekt KULTURSCENE - Byrum SejlTag Hadsund.

7 Projektbeskrivelse og Projektvurdering: Vi arbejder målrettet med projektet, og vi har alle tilladelser og godkendelser i hus, med de vilkår der er anført i byggetilladelse fra Park og Trafik i Mariagerfjord Kommune. Vi fik fx meget hurtigt godkendelse fra Mariagerfjord Beredskab, og Nordjyllands Politi. Vi er klar til overdækning af Torvet i Hadsund med sejldug fastholdt i toppen med 5 pylon stolper. Vi har afholdt projektmøder med Sejlmager Firma Studsgaard, og Tømrermester Freddy Krogh, og vi forventer nu, at arbejdet går i gang, og etablering af projektet vil ske her i maj / juni måned Vi har mistet en del store industrivirksomheder i Hadsund, og mængden af handel i byen er p.t. vigende, derfor må vi satse på nye initiativer, hvor gæster og turister vil besøge byen for at få oplevelser, skabe omsætning og almindelig familiehygge - der skal være noget at komme efter. En Kulturscene- og overdækning af Torvet i Hadsund, giver mange muligheder for at tiltrække flere mennesker til byen uafhængig af vejret. Vores projekt vil direkte og indirekte skabe mere LIV og VÆKST i det lokale relaterede turisme erhverv, som er forankret i vor natur- og kulturhistoriske miljø, Kysten, Fjorden og Skoven. Projektet vil skabe mere sammenhængskraft i byen! Formål og elementer: Foreningens formål er at fremme turismen i Hadsund by og omegn ved blandt andet, at skabe interesse for egnen, og at virke for turismen ved generelt at løse de opgaver, som følger af turismen i området. Vi skal gøre vores yderste for, at gæsterne i området får en behagelig og god oplevelse. Sejlet bliver et godt MARITIMT miljø midt i byen, fx kan der være LYS projektører fra niveau op i sejlet, og det kan bruges som STORskærm ved events, og der kan opsættes NET- ledlys overdækning i julemåneden m.v. Vi har mistet flere virksomheder og butikker i Hadsund, Trip Trap, Slagteriet ved fjorden m.v., - men på et borgermøde på Hadsund Skole blev der fremlagt store planer for grunden og bebyggelse i nær fremtid. Der er stadig stor fokus på, at få integreret havneområdet med bymidten og gågaden. Den store plads ved havnen bag Trip Trap og Da`Vinci skal udnyttes til noget godt og spændende, og der er i princippet åbent for alle ideer, og nu sker der noget. Der sker heldigvis også mange gode ting i øvrigt på fx byens restauranter og på andre aktivitetsfronter, så der er faktisk rigtig meget, som man kan glæde sig over. I Øster Hurup er man nu halvvejs i det 2 årige EU og VisitNordlylland støttede lokale KUP udviklings projekt, der skal etablere en fælles udviklingsramme for byen og havneområdet. I Øster Hurup er der også blevet etableret helt nyt imponerende turistbureau/velkomstcener i den tidligere Båd & Garn bygning på havnen. Turist Postkort - Lokale Attraktioner!

8 Her har I vort forslag, - attraktioner / motiver / illustrationer til lokale postkort fra Hadsund Turistforening. Vi vil samtidig opfordre til - som anført i tilsendt mail, - at der kommer en fælles produktion af TURIST Postkort på banen, i Mariagerfjords Turistforeninger, og at de er klar til salg i sæson Samtidig ser vi gerne, at man generelt bruger de nævnte attraktioner i fælles Turist Markedsføring, samt fremtidige Brochurer og Feriemagasiner til at finde inspiration til ferie og gode oplevelser. En rigtig positiv branding af Mariagerfjord området i forhold til såvel turisme, bosætning og erhvervsudvikling. Turistservice - Markedsføring - Erhvervsservice - Erhvervs- og Turistfremme. I hele området er der gode muligheder for naturoplevelser og rekreative aktiviteter. Det er vigtigt, at vi altid har stor fokus på de potentialer for turisme vi har for Øster Hurup området, og Mariager Fjord, samt Rold Skov. Et godt udgangspunkt er de forskellige attraktioner i byer, og ikke mindst naturen, som Linddalene med mange stier, Marienhøj Plantage, Thygeslund Skov, Lounkær Skov, Lille Vildmose, Bramslev Bakker, Rebild Bakker, og Hjuldamperen Svanen, der sejler på Fjorden. Attraktioner / Motiver / illustrationer fra Hadsund Turistforening.: Rådhuset, Himmerlandsgade 9, Hadsund. Hadsund Hallerne, (Stadionvej, Hadsund.) Hadsund Camping og Vandrerhjem, (Stadionvej, Hadsund.) Mariagerfjord Golf, (Mariagervej, Hadsund.) Storegade / Torvet Hadsund. Butikscenter Hadsund, Hadsund. Sundheds Huset, (Vestergade, Hadsund.) Hadsund Egnsmuseum, (Rosendalsalle` 8, Hadsund.) Hadsund Dyrehave, (Ringvej, Hadsund.) Havnø Mølle, (Havnøvej, Hadsund.) Danmarks første Glasværk ved Glargaardene, (Hadsund.) Hans Kirks Barndomshjem, med billeder på muren. (Doktorbakken, Hadsund.) Den Hvide Hest, Mindesten ved Visborggaard. (Visborg, Hadsund.) Bunkeren ved Falck, (Hadsund.) Hadsund Kirke, (Kirkegade, Hadsund.) Klokketornet, Klokkespil med 6 forskellige melodier. (Kirkegade, Hadsund.) Vive Kirke, (Vive, Hadsund.) Visborg Kirke, (Visborg, Hadsund.) Skelund Kirke, (Skelund, Hadsund.) Hadsund Broen, i åben tilstand. (Hadsund.) Hadsund Fiskerihavn, (Fiskerihavnsvej, Hadsund.) Hadsund Trafikhavn, (Havnegade, Hadsund.)

9 Hadsund Lystbådehavn, (Skovvej, Hadsund.) Hadsund Roklub, (Skovvej, Hadsund.) Marienhøj & Marienhøj Plantage, (Astrupvej, Hadsund.) Thygeslund Gods & Skov, (Thygeslundvej, Hadsund.) Havnø Gods & Skov, (Havnøvej, Hadsund.) Lounkær Gods & Skov, (Havnøvej, Hadsund.) Visborggaard Slot & Park, (Visborg, Hadsund.) Kunstværker i Hadsund.: Bølgen ved brolandingen, Hadsund. (Kunstner Niels Sloth 2003) Springvandet på Torvet, Hadsund. (Kunstner Henning Kristensen 2002) Jernkunst i Himmerlandsgade, Hadsund. (Kunstner Danny Severin Rasmussen 1983) Søjle ved Bernadottegården, Hadsund. (Kunstner Poul Isbak 1984) Logo Mosaik ved Bernadottegården, Hadsund. (Kunstner Carlo Vognsen 1993) Vi ser frem til at fotografen tester vor forslag, - og projekt POSTKORT bliver en realitet. Markedsføring af Hadsund, Mariagerfjord og Nordjylland.: Siden januar 2009 har den overordnede markedsføring af Ferielandet Mariager Fjord - og herunder Hadsund området været koordineret fra VisitMariagerfjords/VMF kontor i Mariager. Alle egnens turistaktører og attraktioner tilbydes samtidig at få distribueret deres brochurer via en fra VMF, der flere gange i sommer-halvåret besøger250 hot-spots i kommunen. En væsentlig del af VMF marketing i 2013 er sket via den fælles Hverveguide Ferielandet Mariager Fjord (den sorte), der bl.a. distribueres ud til alle landets turistbureauer og et stort antal Spar købmænd. Hverveguiden blev i 2013 forsøgsvis også distribueret i et begrænset oplag i Norge i forbindelse med Danske Dage i Kristiansand og det med så stor succes, at VMF også i 2014 vil deltage i Danske Dage, - men også ved en målrettes distribution af guiden til alle større norske Campingforhandlere m.m. Hverve/ FællesGuiden suppleres lokalt af Øster Hurup/ Hadsund Guiden, der ligesom MariagerGuiden og Hobro Guiden fortæller om mere lokale tilbud. HadsundGuiden udkommer i ugen op til påske i en ny 2014 udgave. Desuden deltager VMF i udgivelsen af Nordjyskes FerieMagasinet, der i løbet af året udkom 5 gange. I 2014 udkommer den dog kun i 3 udgaver - nemlig til påske, til juni og til september til gengæld i større oplag. Redaktionen af FerieMagasinet ligger også i 2014 i hænderne på VisitMariagerfjord. Nordjyske og VisitMariagerfjord fortsætter således medieaftalen fra 2011 om fælles annoncesalg i samtlige turistorienterede udgivelser i kommunen samt et udvidet

10 redaktionelt samarbejde. Det har fx betydet enklere og billigere annoncering for aktørerne, og øget lokal/vmf indflydelse på det redaktionelle. Markedsføringen via VisitMariagerfjord omfattede i 2013 også deltagelse med egen stand på Ferie for alle i Herning. Her i 2014 har VMF også været på Ferie for alle i Herning - denne gang med fokus på frilufts-aktiviteter. Ferie for alle havde i år besøgs-rekord med gæster og der blev uddelt over 5000 dugfriske guider. Endelig sker en stor del af den overordnede nationale markedsføring fortsat sammen med VisitNordjylland. Lokale Aktiviteter & Projekter fx med partnere og aktører 2013 Hadsund Turistforening har i 2013 medvirket aktivt i en række lokale og folkelige arrangementer - både gennem VisitMariagerfjord, men også selvstændigt. VisitMariagerfjord har deltaget på Herning Messen med bemandede stande.: Ferie for alle i Herning den februar FERIEMAGASINET MARIAGER FJORD - udkommer 5gange om året ATTRAKTIONER - Ferielandet Mariager Fjord AKTIV FERIE - ved Mariager Fjord SVANEN MARIAGER FJORD - Samt mange, mange flere.!! FROKOST JAZZ & MUSIKFEST 2013 var rigtig godt besøgt, og vi havde aftale med hele 2 orkestre til arrangementet der blev afviklet fredag, den 28. juni Det var i tidsrummet fra kl og er igen i år på Torvet i Hadsund, og igen i samarbejde med Hadsund Handel og andre Aktører. Det første orkester var.: Blåbærrene, Holstebro, fra kl Det næste orkester var Limfjordens Sønner, fra kl Mariagerfjord Beredskab klar med skipper Labskovs mellem kl STOR succes, alle 200 stole var besat både til frokost og ved aften JAZZ. Fjordens Dag var godt besøgt i og som det tegner p.t. bliver det afviklet igen søndag, den 7. Sept (Hadsund Trafikhavn - I tidsrummet fra kl ). FællesGuiden - Ferielandet Mariager Fjord Igen i år kommer Øster Hurup & Hadsund, Als & Helberskov Guiden, Hadsund Handel og NORDJYSKE Medier i samarbejde med Hadsund Turistforening.Vi bidrager økonomisk med kr. og ikke mindst, så kan vi få indflydelse på indholdet i fællesguiden. Beløbet vil altid blive doblet op af VisitNordjylland.

11 Feriemagasinet Mariager Fjord - udkomme også igen i år, og i fem eksemplarer. Vi får fx omtale af Frokost Jazz & Musikfest 2013., i samarbejde med Hadsund Handel og aktører. Juletræ på Torvet i Hadsund, blev i november opsat af Hadsund Handel. Hadsund Turistforening, var sponsor i (Det var sparet væk af Hadsund Handel) Brugerforeningen ved Hadsund KulturCenter, er nedlagt på en generalforsamling. Hadsund Turistforening har haft Ole Vestergaard, med i bestyrelsen. Kulturelt Samråd, Kultur- og Fritidsudvalget har igen uddelt året kulturpris til en aktiv person eller gruppe i Mariager Fjord området. Åben Bunker i Hadsund, - En rigtig god attraktion som vi bør markedsføre på en betydelig mere synlig måde i fremtiden. (Bunkeren ligger mellem Auto Centrum og Falck) Individuelle- og fælles aktiviteter fx Jazz med SVANEN - (Mange muligheder). Svanen har ca gæster om bord om året, og Svanen er en attraktion, der betyder meget for turismen i området. Vi har besluttet at støtte Svanens Venner for at sikre driften af skibet Svanen! (Vi støtter med Firmakontingent 2500 kr.) Kommende Aktiviteter 2014 I 2014 forestår der også en række større arrangementer, der kommer til at sætte Hadsund og Mariager Fjord på både land- og verdenskortet. Mariagerfjord Festuge (d maj 2014) Hadsund Turistforening, skal med på banen igen i 2014 INFO - brochurer - og diverse øvelser -NYE medlemmer m.v. Torvet, Hadsund. Årets festuge har temaet Børn og Unge, der bliver et overflødighedshorn af sjove og spændende kulturelle arrangementer spredt ud over hele kommunen. Hærvejen - indvielse af den officielle fortsættelse af Hærvejen fra Viborg og til Frederikshavn/Hirtshals (25. maj) med både en vandre- og en cykelrute, hvor cykelruten går lige igennem Mariagerfjord området. KajakEventyret - er et nyt nationalt event fostret ved Mariager Fjord og handler om en kommende årlig tre dags kajak expedition med start i Hobro ( /6). Deltagerne møder op med egen kajak/lejer en lokalt og begiver sig så ud på en ca 50 km lange tur mod Øster Hurup med et væld

12 af indlagte udfordringer og konkurrencer. Der overnattes på lejr i Hadsund og Als Odde og man forventer et halvt hundrede deltagere. PostDanmark - 1. etape af årets Post Danmark Rundt - starter i Hobro 6. august. Turen går nordpå gennem Rold Skov - over Rebild, Kongerslev og Dokkedal for derefter at køre spurter ned langs østkysten forbi Øster Hurup, Als, Helberskov, Hadsund, Dania - og med mål + 3 bakke-runder i Mariager. Et fantastisk scoopp at få til egnen, med mega stor pressedækning og rigtig mange lokale følge-arrangementer. Made in Denmark - kæmpe internationalt golf arrangement på Gatten Golf i Vesthimmerland i august man regner med over gæster (golfspillere) og lokale aktører er allerede maget involverede. På den lidt længere bane arbejdes der på at Mariagerfjord igen i 2015 bliver vært for Nordisk Sejlads, ligesom man håber på, at kommunen i 2017 evt. kan være vært for et stort nationalt spejder-stævne arrangement med op til deltagere. Udpeges Mariagerfjord til dette spejder-landslejr er det tanken at stævnet skal foregå i området mellem Rold og Arden. Ellers handler det selvfølgelig meget om at fastholde fokus på at støtte Svanen, hvis eksistens er helt afgørende for sammenhængskraften i kommunen og for både aktører og borgere, - og så ellers forsøge at støtte op om de nye tiltag i Øster Hurup, da samspillet med kysten er ualmindeligt vigtigt for Hadsund. Medlemmer Økonomi.: Vi har en fornuftig økonomi. Vi må dog se i øjnene, at medlemmerne ikke kommer af sig selv, vi må være mere opsøgende for at få nye medlemmer i Turistforeningen. Det vil glæde mig, om vi næste år kan se en fremgang i medlemstallet, lad os hjælpe os selv og hinanden med opgaven. Det har stor betydning, at der er mange der støtter os økonomisk som medlem!! Kontingent er p.t. privat kr.100,00 - erhverv kr. 350,00 Vi bør udvise intensiv indsats for at skaffe flere medlemmer. (p.t. ca. 48 medlemmer) Årets resultat er dog særdeles tilfredsstillende! Lokale Forslagskatalog & Initiativer Atraktive IDE-projekter til planlægning og koordinering.: Musik, Kunst og Kulturscene i Hadsund - Etablering på Torvet, Hadsund

13 EVENT arrangement på Svanen i Hadsund Trafikhavn Etablering af Storkerede i Hadsund.- Gerne ved Hadsund Egns Museum Trompet musik ved Fjorden hen under aften, - torsdag og fredag. (Sommer). Atraktioner - Aktører - Hadsund Turistforening, GAVEKORT på kr Udgivelse af CD med Hadsund Sange Syng-Med Arrangement i Hadsund KulturCenter Foredrag- eller Kulturelt arrangement i Hadsund Bio Guidede busture rundt i den gamle Hadsund Kommune Cykelstier omkring Mariager Fjord Tømmerflåde kap-sejlads på Mariagerfjord Stiforbindelse mellem areal ved Jysk og Sindholtparken Mariagerfjord Kommune bør opkøbe Frederikshøj til etablering af Naturpark TAK til Maria - for lokaler- og god forplejning til vor afholdte bestyrelsesmøder TAK til bestyrelsen - for gode ideer og indlæg. TAK for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år. Turistforeningen for Hadsund og Omegn HADSUND TURISTFORENING Bestyrelsens Beretning Formand Erik Erland Nielsen

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Aalborg Kyst i vækst

Aalborg Kyst i vækst Aalborg Kyst Partner 2013 Aalborg Kyst i vækst Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... InfoCenter Hals Torvet 7 9370 Hals tel. 9931 7530 hals@visitaalborg.com visitaalborg.com Aalborg

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

Formandens beretning 2004

Formandens beretning 2004 Årsberetning 2004 1 Formandens beretning 2004 Turistbureauet har igen haft et travlt år og hvad angår udlejning den bedste nogensinde af de ca. 210 feriehuse, som Turistbureauet formidler udlejningen af.

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Hvad er det vi vil..?

Hvad er det vi vil..? Hvad er det vi vil..? Målsætningen for det nye samarbejde er, at - skabe et attraktivt brand, der kan rumme alle aktører - gennemføre stærke markedsføringsaktiviteter... - der giver området stor synlighed

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Partnerskabet Enjoy Limfjorden Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som StorbyPartner 2014 Velkommen som StorbyPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! StorbyPartner 2014 StorbyPartner du vælger selv, hvor du vil være med Som Storbypartner i 2014 er du med, når

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dato: 03.03..2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Møder med foreningerne Som opfølgning

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014

Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Toppen af Danmark NYHEDSBREV FEBRUAR 2014 Formanden har ordet Lysets Land kampagne 2014 Markedsføring Bunkerfolder Toppen af Danmark app Guldpartnerkoncept Hærvejene i Nordjylland Nyheder fra området 1

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Gæster (+ studerende og nye medarbejdere ) Turisme Business Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Beslutningsgrundlag 4 overordnede indgangsvinkler til beslutninger omkring

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012. Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse

Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012. Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse Bilag 1 til ansøgning til Grøn Vækst, region Nordjylland 03.09.2012 Hærvejene i Nordjylland projektbeskrivelse Indledning Hærvejene i Nordjylland er et fælles kommunalt projekt omfattende otte kommuner

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Mødeindkaldelse nr. 06 Turismens Venner Hans Schacksvej 5 5300 Kerteminde Tlf. 65 3211 21 sbr@visitkerteminde.dk Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Tirsdag den 4. december hos VisitKerteminde, Hans

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning?

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Table of Contents Om Popupmore Hvad er en pop up Butik Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Effektiv marketing Kontakt os 3 4 5 7 8 10 2 Om Popupmore

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Statusrapport vedr. turisme

Statusrapport vedr. turisme Statusrapport vedr. turisme Skabelon til opgavebesvarelsen i afklaringsfasen 1. kortlægning af områdets økonomi budgettal for 2005 Se samlet skema Se samlet skema Se samlet skema regnskabstal Se samlet

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere