Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. April 2017 Version 4.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. April 2017 Version 4.0"

Transkript

1 Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby April 2017 Version 4.0

2 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail:

3 Forord Nærværende netværksstandard er udarbejdet som en projekteringsmanual og kravspecifikation for nye og udvidelse af eksisterende netværksinstallationer. Standarden er udarbejdet med henblik på at opnå en høj grad af ensartethed og kvalitet i forbindelse med DTU Lyngbys IT-netværk, tekniske netværk (BMS) samt telenetværk. Målgruppen for standarden er bygherre, rådgivende ingeniører, entreprenører samt elinstallatører. Der findes flere DTU standarder som vedrører elinstallationer. Derfor henvises til Overordnet standard for el-installationer for et overblik. DTU standarder kan downloades her: Herudover findes der for nogle institutter på DTU særlige regler, som entreprenørener skal gøre sig bekendt med. DTU, juni 2016 Allan Egetoft Sektionsleder, CAS EL, DTU Lyngby Mail: Gældende for DTU-Lyngby

4 Indhold 1. Gyldighedsområde Definitioner Dokumentation Grundlag Opbygning af netværket på DTU-Lyngby Generelt Materialer Opmærkning Test af fiber- og kobberkabling Nybyg og totalrenoveringer Generelt Materialer Udførelse Udvidelser og mindre ombygninger Generelt Materialer Udførelse...23 Bilag A Skabelon for patch panel oversigt...24 Revisionshistorik

5 1. Gyldighedsområde Nærværende dokument er gældende ved nybyg, totalrenoveringer, mindre ombygninger samt udvidelser på det eksisterende IT-netværk, tekniske netværk (BMS) og telenetværk på DTU Lyngby. Netværket defineres i denne sammenhæng for al netværksinstallation fra og med hovedkrydsfelterne (backbone imellem hovedkrydsfelterne inklusiv), til og med PDS-udtag i bygningerne. Aktivt udstyr er ikke omfattet. For 230 V forsyning i forbindelse med krydsfelter og arbejdsstationer henvises til Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus. Se nedenstående diagram over den hierarkiske opbygning over DTU Lyngby standarder, samt placering af denne standard i hierarkiet. DTU-standarder BMS Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus BIM-IKT... Tavlestandard Netværksstandard Standard Brandteknik... 5

6 2. Definitioner CAS-El El-afdelingen i Campus Service AIT IT-afdelingen 6

7 3. Dokumentation Ved ethvert arbejder, skal dokumentationen for det udførte arbejde i form af: som udført tegninger, diagrammer, målerapporter, CE overensstemmelseserklæring m.v., i det omfang det er relevant for det udførte arbejde, godkendes af CAS-El inden fremsendelse af slutfaktura. CAS El forbeholder sig ret til at tilbageholde et passende beløb indtil dokumentationen for arbejder foreligger. Dokumentationen skal afleveres i fil-formater iht. IKT-aftaler ved store projekter. Ved mindre ændringer i eksisterende installationer, hvor der ikke findes IKT-aftale, afleveres dokumentation som minimum som rødrettede planer og diagrammer til CAS El. Særligt for krydsfelter skal følgende dokumentation leveres: Datablade for leverede komponenter med typenummer og fabrikat Komponentliste med nummerering af komponenter Patch panel oversigt (se bilag A) Det skal fremgå tydeligt af dokumentationen hvem krydsfelt entreprenøren er. For alle standardkomponenter leveres dokumentation som pdf dokumenter. Alle udfyldte lister leveres som Excel dokument. 7

8 4. Grundlag Følgende normer og standarder skal efterleves for IT-kabling: DS/EN serien Informationsteknologi Generiske kablingssystemer. DS/EN50174-serien Informationsteknologi Kablingsinstallation. DS/EN Afprøvning af installerede kabler. DS/EN Anvendelse af potentialudligning og jording i bygninger med informationsteknologiudstyr. ISO/IEC 1801 klasse EA, Generic cabling for customer premises Særlige bestemmelser, som vil være nævnt i respektive afsnit i denne standard. Best Practice dokumenter eller vejledninger: KASER, projektering af IT-kabling, en praktisk anvendelse af EN

9 5. Opbygning af netværket på DTU-Lyngby På DTU Lyngby findes der tre overordnede netværk: IT-netværket (DTU net) Tekniske netværk (BMS) Telenetværket På backboneniveau er IT-netværket og det tekniske netværk fælles. Opdelingen finder sted i hovedkrydsfelterne og i bygningshovedkrydsfelterne. Se illustrationen nedenfor. 6 stk. PDS-kabler 2 sal Underkrydsfelt X Der behøver kun være to underkrydsfelter pr. etage, hvis det påkræves pga. 90 meter reglet Underkrydsfelt X 6 stk. PDS-kabler + 10 par (cikulære 9) 6 stk. PDS-kabler + 10 par (cikulære 9) 1 sal Underkrydsfelt X Underkrydsfelt X 6 stk. PDS-kabler + 10 par (cikulære 9) 6 stk. PDS-kabler + 10 par (cikulære 9) Bygningshovedkrydsfelt BX Stuen Singlemode fiber 48 leder / 24 par Underkrydsfelt X Bygningsbackbone Singlemode fiber leder/ par Backbone Telekabel 50 pars 50x2x0,6mm2 (cikulære 9) Kælder/Tunnel Backbone Kælder Hovedkrydsfelt - HX Campus netværk Hovedkrydsfelt - HX Campus netværk Evt. redundant forbindelse til andet HX. Aftales med AIT. Telekrydsfelt Nærmerste anvises af AIT BMS krydsfelt TX Der etableres som udgangspunkt kun et BMS krydsfelt i bygningen. Hvis afstanden til fjerneste BMS komponent overstiger 90 meter, etableres et nyt BMS krydsfelt med størst muligt dækningsområde. Figur 1 - Principiel opbygning af netværket på DTU Lyngby Campus. Hovedkrydsfelterne (HX) i kælderen er indbydes forbundet med en fiberbackbone som er ført rundt i tunnelsystemet, både som en ringforbindelse og med supplerende krydsende forbindelser. Fra hovedkrydsfelterne (HX) afgrenes der til bygningshovedkrydsfelter (BX) via en bygningsbackbone. Derudover afgrenes der fra bygningshovedkrydsfelterne til BMS-krydsfelter (TX). 9

10 Som det fremgår af Figur 1 har bygningshovedkrydsfelter i nogle tilfælde tilgange fra to hovedkrydsfelter som for at opnå redundans. Fra bygningshovedkrydsfelterne afgrenes til underkrydsfelter (X) i samme bygning. I eksisterende standardbygninger på 100 m er der som udgangspunkt etableret to IT-krydsfelter pr. etage som illustreret på Figur 1. PDS-udtag forsynes fra nærmeste bygningshovedkrydsfelt eller underkrydsfelt. I forbindelse med alle arbejdsstationer er der som minimum udført to PDS-udtag per arbejdsplads. Som udgangspunkt er denne kobberkabling minimum Cat6 A /Class E a. 10

11 6. Generelt Eventuelle afvigelser for krav i de efterfølgende kapitler skal være godkendt i form af dispensation udsted fra CAS-El. 6.1 Materialer Generelt for materialevalg gælder at det skal være anerkendte fabrikater, hvor det må forventes at der vil være en høj tilgængelighed af reservedele, over så lang en tidsperiode som muligt. Inden for samme bygning skal det IT-netværket opbygges af komponenter fra samme systemleverandør. Som udgangspunkt skal der være minimum 20 års produkt- og systemgaranti på det samlede netværk. Generelt for alle opgaver, skal i starten defineres MICE-miljøklassificering iht. EN mht. valg af kabling Fiber Alle nye backbonekabler skal være singlemodekabler, der skal efterleve ITU G.654D og/eller G.657A1 og/eller G.655. Der skal som udgangspunkt være minimum 48 ledere i fiberkabel for backbone og bygningsbackbone kabling fordelt i tubes af 12 ledere i hver tube. Konnektorer skal som udgangspunkt være LC. Mellem hovedkrydsfelter og bygningshovedfelter skal der anvendes singlemodekabler med LZRHkappe som bygningsbackbone kabling IT-Krydsfelter (BX og X) IT-Krydsfelter skal som udgangspunkt opbygges som et enkelt rackskab. Rackskabe skal som minimumskrav opfylde: Dimensioner minimum 2000 mm i højden, 800 mm dybden og 800 bredden. Dog kan der være behov for dybere og/eller bredere grundet kabelføring. Sokkel skal være justerbar. Der skal være 19 ophængning. Selvbæreramme. Der skal være 42 højdeenheder (HE). Fra frontbeslaget i rackskabet skal der være minimum 120 mm til inderside af lågen, af hensyn til fiberkabler. Lodret kabelmanagement i siderne. Rackskabet skal være udstyret med en kabel bøjle pr. patch panel. Sider skal være demonterbare. Frontlågen skal minimum være perforeret 65 % for ventilation, og huller må have en maksimal størrelse på 3 mm i diameter og forberedt for aflåselige låger med 5-stift RUKO-system. Dvs. 11

12 bygningens brugere for ikke mulighed for at placere udstyr i krydsfelter. Projektet skal oplyse CAS om antallet af låse pr. krydsfelt. CAS levere låsene og projektet montere dem. Toppladen skal være perforeret for ventilation. Muligheder for indførelse af kabler i toppen og bunden af rackskabet. Der skal være lodret jordingsstrip i fuld højde. Der skal være to 19 strømskinner i rackskabet med separat tilslutning for A- og B-forsyninger. Der skal være minimum 5 stik pr. strømskinne. Der skal være tilstrækkelig arbejdsbelysning ved krydsfeltet evt. i form af lys øverst. Nedenstående er disponering af bygningshovedkrydsfelt (BX) og underkrydsfelter (X) der består af ét rackskab med 42 højdeenheder. Ved flere rackskabe skal opbygning aftales næremere med CAS-EL Figur 2 - Standardopbygning af hhv. bygningshovedkrydsfelt og underkrydsfelt. 12

13 6.1.3 Tekniske netværk Krydsfelter (TX) Tekniske netværk-krydsfelter (TX) skal som udgangspunkt opbygges som et enkelt rackskab. Rackskabe skal som minimumskrav opfylde: Sokkel skal være justerbar. Der skal være 19 ophængning. Selvbæreramme. Lodret kabelmanagement i siderne. Sider skal være demonterbare. Frontlågen skal minimum være perforeret 65 % for ventilation, og huller må have en maksimal størrelse på 3 mm i diameter og med aflåselige låger med 5-stift RUKO-system. Toppladen skal være perforeret for ventilation. Muligheder for indførelse af kabler i toppen og bunden af rackskabet. Der skal være lodret jordingsstrip i fuld højde. Der skal minimum være 2 stk. 16 ampere powerpanel, med separat tilslutning for A- og B- forsyninger. UPS-forsynes. Standardopbygning af tekniske netværk-krydsfelter: Figur 3 - Standardopbygning af tekniske netværk-krydsfelt. For detaljer og eksempel vedrørende Rackskuffen vist med blå på Figur 3, se Figur 4. 13

14 Figur 4 - detaljer og eksempel vedrørende Rackskuffen vist med blå på Figur 3. 14

15 6.1.4 PDS-kabling Som udgangspunkt skal kobberkabling være en Cat 6E A / Class E A 10Gbit/s. Den skal som minimum overholde segregation classification c iht. EN , tabel 3. Kappen på kablerne skal være PVC- og halogenfri (LSZH). Konnektering for data skal være af typen RJ45/8, hvor alle 8 ledere skal konnekteres ifølge T568-A (RJ45/8). Der må ikke leveres RJ45/4-stik Føringsveje I forbindelse med dimensionering af føringsveje skal det sikres, at krav jf. EN overholdes. Alle brandtætninger skal være M&K-godkendte. FTTx (blæserør) er p.t. ikke en IT-kablingsmetode, der anvendes eller etableres på DTU. Hvis der opstår ønsker herom, skal dette afklares med CAS EL og AIT. 6.2 Opmærkning Krydsfelter Opmærkning af krydsfelter skal ske med resopalskilt i øverste venstre hjørne af frontlågen. Højde 30 mm. Skrifthøjde 15 mm. Krydsfelter skal have et unikt nr. med bygnings, BXz, TXz, eller Xz nr. hvor z = rumnummer hvor krydsfeltet er placeret. F.eks. B206-BX012 eller B206-X040 HX = hovedkrydsfelt i tunnel (Campusbackbone) BXz = bygningshovedkrydsfelt (bygningsnetværk, z = rumnummer) TXz = teknisk krydsfelt (BMS) (z = rumnummer) Xz = Underkrydsfelt (z = rumnummer) Ved flere krydsfelter af samme type i samme rum anvendes et løbenummer ( osv.) F. eks. B229-X

16 6.2.2 Indvendig komponent opmærkning i krydsfelter Krydsfelt komponenter opmærkes med varmebestandig label, hvid med sort tekst, i passende størrelse med læsbar tekst. Syntaks for komponentnavngivning: Komponenttype-Løbnummer. Komponenttype Løbenummer Eksempel: PP Eksempel: 01 Opmærkningen for ovenstående eksempel ville således være PP-01 Nedenstående oversigt over komponenttyper: Patch panel PP Patchpanel Panel stik PS Patchpanel stik 16

17 6.2.3 Opmærkning af PDS-udtag PDS-udtag opmærkes som. Eksempel 1: X /090 (Underkrydsfelt i rum 040 Patchpanel nummer 3 udtager nummer 089 og 090). Eksempel 2: BX /024 (Bygningshovedkrydsfelt BX i rum 013 Patchpanelnummer 1 udtag nummer 023 og 024). Teksten kan stå på en eller to linjer. X / 090 BX / 024 RJ45 RJ45 RJ45 RJ45 Figur 5 - Eksempler på opmærkning af PDS-udtag. 6.3 Test af fiber- og kobberkabling Det skal afklares med CAS EL for den enkelte opgave, hvorvidt entreprenøren og dennes personale skal være certificeret og kunne forevise dokumentation herfor. Som udgangspunkt skal der være certificering. Der skal udføres fuld kontrol af alle forbindelser, både fiber og kobber. Som dokumentation for kontrol/test afleveres en rapport for hvert krydsfelt. Det samlede IT-kablingsnetværk inkl. fibernetværket skal testes jf. specifikationerne og overholde standarderne EN50173 og EN50346 for fiberkabler. Alle målingerne kobber som fiber - skal udføres professionelt af personale med relevant uddannelse, erfaring samt efteruddannelse. Testudstyr skal være iht. EN , Class III. Der skal på instrumentet være påført kalibreringsdato samt firma og person, som har udført kalibreringen. På fiberkabler skal OTDR-måling udføres på alle fiberledere og afleveres sammen med den øvrige dokumentation. Som udgangspunkt må der maksimalt være 1dB dæmpning på fiberen, og 0,5 db på konnektortyper. Samling på fiberkabler accepteres ikke som udgangspunkt. Evt. fravigelse skal godkendes af CAS-El. 17

18 Alle instrumenter og komponenter, der anvendes ved OTDR-målingerne, skal være kalibreret inden for maksimum 12 måneder inden anvendelse. Der skal på instrumentet være påført kalibreringsdato samt firma og person, som har udført kalibreringen. Lyskilder og udgangsmåler skal være kalibreret mod en international reference jf. IEC inden for maksimum 12 måneder før brug. Efterprøvningsmåling med OTDR skal udføres på alle installerede kabler i det omfang, der er beskrevet Der skal som minimum måles følgende parametre: Lokalisering af enden af fiberen vha. fault locate Måling af end-to-end dæmpning Lokalisering samt måling af splidsninger og defekter Lokaliseringer samt målinger af refleksioner fra splidsninger og konnektorer Beregning af ORL (optical return loss) OTDR-målingerne skal udføres efter IEC samt EN Testrapporter og anden installationsdokumentation udføres iht. fabrikantens forskrifter. Inden aflevering skal der foretages en funktionsafprøvning af de leverede kabelarbejder. 18

19 7. Nybyg og totalrenoveringer 7.1 Generelt I forbindelse med nybyg og totalrenoveringer skal der altid etableres IT-netværkskabling til alle arbejdspladser. Minimum et dobbelt PDS-udtag pr. arbejdsplads, og fire dobbelte PDS-udtag i print- og kopirum. Antallet af data stik for den del af installationen, der skal forsyne bygningens brugere dimensioneres ud fra antallet af arbejdspladser i lokalet ved maksimal udnyttelse af arealet (mindst mulig plads per medarbejder / arbejdsplads). Som tommelfingerregel 1 arbejdsplads per 8m2 gulvareal. Fra det tekniske netværk opsættes et dobbelt PDS-udtag ved hvert overvågningskamera, hver adgangskontroller, ved hver tyverisikringskontroller, ved hver brandcentral og ved hver styretavle. Kabling og udtag til bygnings-infrastruktur (TVO, ADK, WIFI etc.) placeres skjult f.eks. over loft. Udstyret vil normalt være forsynet med POE. Installation til det trådløse WIFI skal dimensioneres så den kan levere 40W PoE pr.utp kabel. 230V forsyning kun nødvendigt hvis foreskrevet. Udtag skal placeres, så længden at patchkabel ikke overstiger 2 meter. En vejledende projektering for anvendelsen til WIFI er et PDS dobbeltstik for hver 25 meter gang-længde suppleret med tilsvarende dobbeltstik placeret centralt over loft i rum over ca. 50m2. Udtag til TVO, ADK mv. placeres hensigtsmæssigt i forhold til installationernes placering. Wifi acces points skal tilsluttes i IT-krydsfelterne (BX eller X), og samles i så få af disse som muligt men samtidigt skal 90 meter reglen overholdes. TVO og ADK skal tilsluttes i BMS-krydsfelterne (TX) som der som udgangspunkt kun findes ét af i hver bygning. Dog skal 90 meter reglen altid overholdes. 7.2 Materialer Der henvises til det generelle afsnit for materialer Fiber Backbonekabling i bygningerne kan udføres med prætermineret fiber med MPO-konnektorer, hvorpå den monteres i kassetter med LC-konnektorer. Dette skal afklares i de første faser med CAS-EL. 7.3 Udførelse PDS-udtag skal placeres så tilkoblingen fra enhver arbejdsplads til den faste installation (patch kabel) ikke overstiger 2 meter og kan fremføres hensigtsmæssigt jf. arbejdstilsynets anbefalinger (ikke løst over gulv). Såfremt der i forhold til anvendelsesplanen for bygningen senere skal opsættes fastmonterede infoskærme, AV-udstyr, vægmonterede telefoner eller lignende skal der afsættes en arbejdsplads installation (230V og RJ45 jf. tidligere) per installation. IT-kabling og IT-udstyr skal kunne udvides uden forringelse af brugbarheden. Dermed skal nyt udstyr kunne installeres uden forringelse, når dette installeres. Der skal ift. fremtidig anvendelse være tilstrækkelig kapacitet til både kablet og trådløs opkobling for alle typer af IT, kommunikation og bygningsautomatik. 19

20 Udførelse af backbone og bygningsbackbone skal følge de principper som angivet i afsnit og vist på Figur 1. I nye bygninger placeres så få krydsfelter som muligt, under hensyntagen til at PDS-kabling maksimalt må være 90 m. I forbindelse med nybyg eller total renoveringer skal der etableres aflåselige krydsfeltrum, hvor der er plads til 1 eller flere rackskabe. For alle krydsfelter skal der være et serviceareal på 1200 mm iht. standard (EN ) fra 2 sider af hvert rack. Dvs. foran rack og på siden skal der være serviceareal. Der skal være udluftning i rummet, hvor krydsfeltet er placeret. Det kan f.eks. være udsugningsanlæg, blæser eller aircondition, og der skal være frit flow af luft gennem krydsfeltet, evt. med udsugning. Et eventuelt luftindtag fra omgivelserne skal placeres, så der ikke suges unødig støv og skidt ind. Ventilationen i rummet skal kunne bortskaffe den maksimale afsatte effekt ved fuldt bestykket krydsfelt, uden en temperaturstigning på over 5 C i omgivelserne. Racks skal placeres hensigtsmæssigt med god afstand til f.eks. vandrør, afløb eller højspændingsinstallationer. Desuden skal der tages hensyn til, at rummet, hvor krydsfeltet placeres, ikke anvendes til evt. depot eller opbevaringsrum i fremtiden. Krydsfelt med 1 rack Krydsfelt med 2 racks Krydfelt Krydfelt Front Serviceareal 1200mm fra rack, dens fulde bredde Serviceareal 1200mm fra rack, dens fulde bredde Rack 1 Front Rack 2 Front Serviceareal 1200mm fra rack, dens fulde bredde Serviceareal 1200mm fra rack, dens fulde bredde Serviceareal 1200mm fra racks, dens fulde bredde 19 ophængningsramme skal minimum være tilbagetrukket 120 mm i forhold til bagsiden af frontlågen. Krydsfelter disponeres/indrettes iht. Figur 2 og Figur 3 i forhold til placering af fiberpatchpaneler(odfer), PDS-patchpaneler og aktivt udstyr. Den fulde indbygningsdybde i racket skal være tilgængelig. Der kan altså ikke placeres andet udstyr på bagvæggen, ligeså skal kabling føres vandret bagud i skabet og ikke bare hænge løst (og spærre for "underliggende" dybe switche). Alle kabler, som kommer ind i krydsfelterne, skal aflastes forsvarligt. Kabler ordnes, så de ligger pænt i bundter, og således at bundterne ikke optager plads eller er i vejen for det aktive udstyr, samt at der er fri luftpassage for køling af det aktive udstyr i racks. I forbindelse med PDS-kabler skal de bundtes op pr. patchpanel, således at disse kan demonteres og udtages separat. Bøjningsradius for fiberkabler såvel som PDS-kabler skal overholde leverandørens forskrifter. 20

21 Figur 6 - Eksempel på korrekt føring og aflastning af PDS-kabler i IT-rack. I alle nye krydsfeltrum skal der forberedes for køling. 21

22 7.3.1 Føringsveje I forbindelse med nye bygninger eller totalrenoveringer skal der disponeres separate føringsveje til ITkabling, enten som deciderede separate føringsveje eller som separate spor i en føringsvej. Bemærk, der er krav om, at AV-installation udføres i separat føringsvej eller spor, ligesom IT-kabling. Separat føringsveje for IT-kabling Separate spor i føringsveje IT-kabling PDS, & Fiber Lavspændings inst. 0,4kV Maskine inst. (CTS/BMS) Svagstrøms inst. Lavspændings inst. 0,4kV Maskine inst. (CTS/BMS) AVinst. AVinst. Svagstrøms inst. IT-kabling PDS, & Fiber Det er et krav, at PDS-kabling skal have en minimum segregation classification c, som er iht. EN , tabel 3. Eventuelle afvigeler fra dette må kun ske i samråd med AIT. Føringsveje til IT-kabling skal projekteres og planlægges ud fra, at der er minimum 25 % udvidelseskapacitet. Installeret IT-kabler 375 mm Udvidelseplads Min.125 mm Eksempel - 500mm kabelbakke for IT-kabling Dog skal der altid i hovedføringsveje være minimum 100 mm plads til fremtidige udvidelser, uanset ovenstående. I forbindelse med brandtætning skal anbefaling fra EN A, pkt , følges, dvs. ved brandtætning for IT-kabling skal det være muligt at udvide installationen uden destruktive indgreb. 22

23 8. Udvidelser og mindre ombygninger 8.1 Generelt I forbindelse med ombygninger og renoveringer skal der foretages overvejelser og dokumentation heraf i relation til EN Wifi acces points skal tilsluttes i IT-krydsfelterne (BX eller X), og samles i så få af disse som muligt men samtidigt skal 90 meter reglen overholdes. TVO og ADK skal tilsluttes i BMS-krydsfelterne (TX) som der som udgangspunkt kun findes ét af i hver bygning. Dog skal 90 meter reglen altid overholdes. 8.2 Materialer Der henvises til det generelle afsnit 6.1 for materialer. Generelt accepteres det, at der anvendes eksisterende kategori for PDS-kabler ved mindre udvidelser. Der er dog krav om, at PDS-kabler er minimum kategori Cat 5e/Class D. 8.3 Udførelse Ved ombygninger skal, som ved nybyg, som standard udføres et dobbelt PDS-udtag pr. arbejdsplads, samt fire i print- og kopirum, og i gangarealer pr. 25m til wifi. Fra det tekniske netværk opsættes et dobbelt PDS-udtag ved hvert overvågningskamera, hver adgangskontroller, ved hver tyverisikringskontroller, ved hver brandcentral og ved hver styretavle. I forbindelse med udvidelser på eksisterende installationer skal eksisterende principper i den pågældende bygning som udgangspunkt følges. Dog skal stik ikke farveopmærkes, selvom eksisterende stik er farvemærkede. 23

24 Bilag A Skabelon for patch panel oversigt X-felt: Patch Panel Nr.: Port Stik ID IP adresse Subnet Gateway Kommentar Nr.:

25 Patch Panel Nr.: Port Stik ID IP adresse Subnet Gateway Kommentar Nr.:

26 Revisionshistorik Revision Dato Afsnit Ændring 1.0 Maj Juni Rettelse til diagram for principiel opbygning af netværket. 3.0 December 2016 Flere afsnit Diverse mindre rettelser herunder nye krav til udførelse af krydsfelter. 4.0 April 7.3 Fejl i bilagshenvisning rettet. 26

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. Juni 2016 Version 2.0

Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby. Juni 2016 Version 2.0 Netværksstandard Gældende for DTU-Lyngby Juni 2016 Version 2.0 2016 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk www.dtu.dk Forord Nærværende

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2015.04.20 Indholdsfortegnelse 64.21 IT-Infrastruktur...3 64.21.1 Indledning... 3 64.21.2 Generelle principper... 3 64.21.3 Installation/udførelse... 3 64.21.4

Læs mere

Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0

Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0 Overordnet standard for El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2017 Version 7.0 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk.

Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk. Kravspecifikation og retningslinjer vedr. netværk. Indledning Denne kravspecifikation beskriver, hvorledes eksisterende eller nye krydsfelter skal etableres eller udvides i Region Syddanmark. Retningslinjerne

Læs mere

Overordnet standard for sikrings-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for sikrings-installationer. Maj 2017 Version 1.0

Overordnet standard for sikrings-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for sikrings-installationer. Maj 2017 Version 1.0 Overordnet standard for sikrings-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for sikrings-installationer. Maj 2017 Version 1.0 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409,

Læs mere

Fredensborg Kommune. Passiv Infrastruktur

Fredensborg Kommune. Passiv Infrastruktur Fredensborg Kommune Passiv Infrastruktur Krav til passiv infrastruktur v.1.0 Side 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 5 1.1. Gyldighedsområde... 5 1.2. Ejerskab... 5 2. Byggeprojekter generelt... 6 2.1.

Læs mere

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn IT-Staben DATO Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivning: Leverancen skal udføres i nøje overensstemmelse med såvel nationale regler som EU regler

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard for fieldbus Gældende fra: 12. Juni 2014 Campus Service DTU Nils Koppels Allé DTU, Bygning 413 DK-2800 Kgs. Lyngby Lyngby Tlf +45 45 25 25

Læs mere

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 2016 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail:

Læs mere

Designmanual for struktureret kabling

Designmanual for struktureret kabling Designmanual for struktureret kabling Generel beskrivelse for Silkeborg Kommunes ejendomme Version 1.1 03/03 2014 Brian Oxholm Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg www.silkeborgkommune.dk S i d e 1

Læs mere

Optical Distribution Frame

Optical Distribution Frame Optical Distribution Frame Effektiv løsning - Modul opbygget - Ekstrem høj fiber tæthed - Let og hurtig udvidelse Stabil og driftsikker - 40mm bøjningsradius på alt - Hurtigt overblik - Opmærkning - Let

Læs mere

Sikkerhedsbelysning standard DTU Lyngby Campus Gældende for Sikkerhedsbelysning. April 2017 Version 1

Sikkerhedsbelysning standard DTU Lyngby Campus Gældende for Sikkerhedsbelysning. April 2017 Version 1 Sikkerhedsbelysning standard DTU Lyngby Campus Gældende for Sikkerhedsbelysning. April 2017 Version 1 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk

Læs mere

STANDARD FOR BACNET DEVICE ID OG DEVICE NAME

STANDARD FOR BACNET DEVICE ID OG DEVICE NAME STANDARD FOR BACNET DEVICE ID OG DEVICE NAME Ansvarlig: TOPL Side 1 af 6 STANDARD FOR BACNET DEVICE ID OG DEVICE NAME Gældende fra 03. november 2015 Version 2.5 TOPL Indhold Forord... 3 Definitioner...

Læs mere

LK LexCom. Office Line. Rackskabe til ethvert formål

LK LexCom. Office Line. Rackskabe til ethvert formål LK LexCom Office Line Rackskabe til ethvert formål Lauritz Knudsen Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon 44 20 70 00 www.lk.dk 000 Lauritz Knudsen 01.2007 Et bredt program som giver mange muligheder

Læs mere

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen:

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: NOTAT IT-center Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66 13 13 72 E-mail it.bmf@odense.dk Standard krav ved ny kabling i Odense kommune Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: Leverancen

Læs mere

Retningslinjer for IP-netværk

Retningslinjer for IP-netværk Informationskategori Retningslinjer for IP-netværk Januar 2015 Version 0.93 Side 1 Revisionshistorik Version Dato Ansvarlig Bemærkning (udkast, endelig, godk.) 0.9 30. december 2014 JJ Udkast 0.91 28.

Læs mere

Cat5 UTP 1 Giga 125mHz

Cat5 UTP 1 Giga 125mHz Cat5 UTP 1 Giga 125mHz Uskærmet cat. 5e, 19" patchpaneler incl. RJ45 stik Halogenfri R305886 Patchpanel UTP Cat.5e 1he 16xRJ45 57 07028 00601 8 Lager 825,00 R305118 Patchpanel UTP Cat.5e 1he 24xRJ45 (snap

Læs mere

VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF ADGANGSKONTROL ENHEDER

VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF ADGANGSKONTROL ENHEDER VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF ADGANGSKONTROL ENHEDER Side 1 af 7 VEJLEDNING I ARBEJDSPROCESSEN VED INSTALLATION AF ADGANGSKONTROL ENHEDER Gældende fra 12. april 2016 Version 1.1 TOPL

Læs mere

Standard for strømafbrydelser Gældende for el. December 2015 Version 1.0

Standard for strømafbrydelser Gældende for el. December 2015 Version 1.0 Gældende for el. December 2015 Version 1.0 2015 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Nils Koppels Allé, Bygning 413, 2800 Kgs. Lyngby Mail: cas-el@dtu.dk www.dtu.dk Forord Nærværende standard er

Læs mere

PDS System. Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Fyldt Patchpanel. eller Keystone konnector + Tomt Patchpanel

PDS System. Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Fyldt Patchpanel. eller Keystone konnector + Tomt Patchpanel PDS System Hvordan vælger jeg komponenter til Connectix PDS system? Vælg patchpanel 24 ports eller 48 ports Vælg patchkabler Fyldt Patchpanel eller Keystone konnector Tomt Patchpanel Vælg inst. kabel 45mm

Læs mere

Designmanual for struktureret kabling

Designmanual for struktureret kabling Designmanual for struktureret kabling Generel beskrivelse for Silkeborg kommunes ejendomme Version 1.0 29/10 2013 Brian Oxholm Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg www.silkeborgkommune.dk S i d e 1

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard for styretavler Gældende fra: 18. September 2015 Campus Service DTU Nils Koppels Allé DTU, Bygning 413 DK-2800 Kgs. Lyngby Lyngby Tlf +45

Læs mere

STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER

STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYST EMER Side 1 af 7 STRATEGI FOR ETABLERING AF ADGANGSKONTROLSYSTEMER Gældende fra 12. april 2016 Version 1.6 TOPL Indhold Forord:... 3 Gyldighed:... 3 Formål:...

Læs mere

Tera Cat7A 10 giga 1000 mhz

Tera Cat7A 10 giga 1000 mhz Tera Cat7A 10 giga 1000 mhz Patchpaneler LKD9A90 2201 0000 LKD9A90 2202 0000 LKD9A90 2201 0000 24 ports Megaline 1HE patchpanel Lys Grå Lager 295,00 LKD9A90 2202 0000 24 ports Megaline 1HE patchpanel Sort

Læs mere

Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur

Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur Standard: Passiv infrastruktur IMT Region

Læs mere

Actassi udtag og montagebokse

Actassi udtag og montagebokse Actassi udtag og montagebokse Ny generation af Actassi udtag og montagebokse - nemt, fleksibelt og gennemtænkt Velkommen til en helt ny serie Actassi udtag og montagebokse - som tidligere var kendt under

Læs mere

BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål

BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål Brand-Rex Use Only BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål De følgende sider indeholder 43 spørgsmål med i alt 46 point, der dækker de afsnit i dette kursus. Læs hvert spørgsmål grundigt, da nogle spørgsmål

Læs mere

UDDannelSeSMUlIGHeDer

UDDannelSeSMUlIGHeDer UDDannelSeSMUlIGHeDer Uddannelsesmuligheder Dette afsnit indeholder en beskrivelse af nogle af de kurser som jeg afholder. Tage listen som et udgangspunkt, da alle kurser tilrettes til det behov som du

Læs mere

Ring til os på 4716 2224 eller e-mail: freenet@freenet-danmark.dk Alle priser er ex. moms og afgifter. Der tages forbehold for ændringer.

Ring til os på 4716 2224 eller e-mail: freenet@freenet-danmark.dk Alle priser er ex. moms og afgifter. Der tages forbehold for ændringer. - 89 Stor fleksibilitet med Leoni s 2000 MHz kobber netværk. Monteringen i 19 paneler er med samme tæthed som normale konnektorer 2000 MHz netværks kabel med basis modul vælg selv konnektering til: 40

Læs mere

Nye LexCom udtag og montagebokse

Nye LexCom udtag og montagebokse Nye LexCom udtag og montagebokse Nemt, fleksibelt og gennemtænkt 3 LexCom dataudtag - LK FUGA og LK OPUS 66 Uanset om din kunde har valgt LK FUGA eller LK OPUS 66 til sin installation, er der et LexCom

Læs mere

1. Repetitionsopgaver. 2. Teoriopgave Teoriopgave Projektopgave. 5. Dokumentationsmateriale

1. Repetitionsopgaver. 2. Teoriopgave Teoriopgave Projektopgave. 5. Dokumentationsmateriale 1. Repetitionsopgaver 2. Teoriopgave 1 3. Teoriopgave 2 4. Projektopgave 5. Dokumentationsmateriale Repetionsopgaver til Fiber infrastruktur Opgave 1. Hvad menes med begreberne Micro- og Macrobending?

Læs mere

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus Novomatrix Rued Lan ggaard s Vej 7, 5.sal DK-2300 Køb en h avn S t lf.: 70 22 22 00 m ail: in f o @n o vo m at r ix.d k CVR: 32071724 Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus A/B Brahes

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Eventuelt træk af kabler Waoo leveres af dit lokale fibernetselskab RAH FIBERBREDBÅND 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler Waoo leveres af dit lokale energiselskab ENIIG 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din bestilling af

Læs mere

Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber

Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber Indholdsfortegnelse 1. Giga-Lan kabelsystem... 4 1.1 Hvad er et struktureret kabelsystem?... 4 1.2 Kategorier...

Læs mere

Udbudsbilag 4 Spørgsmål og svar pr. 2. marts 2011

Udbudsbilag 4 Spørgsmål og svar pr. 2. marts 2011 Udbudsbilag 4 Spørgsmål og svar pr. 2. marts 2011 Spørgsmål og svar til Indendørs mobildækning til Århus Sygehus Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken Spørgsmål og svar

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Generelt ETS-52-02-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24791/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 1.9 12. september 2012 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

Fiber produkter. Freenet Danmark leverer

Fiber produkter. Freenet Danmark leverer Fiber produkter Freenet Danmark leverer DRAKA Fiberkabler Optix Fiberkabler Konnektorer Patchpaneler Vægudtag Splidse kassetter Pigtails Patchkabler ODF kabinetter - 37 Fiberkabler inden eller udendørs

Læs mere

Kobber til arbejdsplads

Kobber til arbejdsplads Fiber i lokalnet Fiber i lokalnet Når der laves lokalnetværk i dag udlægges der rigtig meget fiber, typisk mellem krydsfelter, enten i samme bygning, eller i forskellige bygninger. Det vil sige, at man

Læs mere

STRATEGI FOR ETABLERING AF KAMERAOVERVÅNINGS SYSTEMER

STRATEGI FOR ETABLERING AF KAMERAOVERVÅNINGS SYSTEMER STRATEGI FOR ETABLERING AF KAMERAOVERVÅNINGS SYSTEMER STRATEGI FOR ETABLERING AF KAMERAOVERVÅNINGSSYSTEMER Gældende fra 19. november 2015 Version 1.2 TOPL Indhold Forord:... 3 Gyldighed:... 3 Formål:...

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5 Sagsnr. 1-23-4-101-11-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det nye Universitetshospital, Aarhus

Læs mere

FIber konnekter typer

FIber konnekter typer FIber konnekter typer Fiber konnekter typer Der findes mange typer af konnekter i omløb, men efterhånden er der ved at tegne sig et billede. Den mest populære i fortiden var ST typen, en bajonetkonnekter,

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Klargøring inden installationen Waoo leveres af dit lokale energiselskab ENIIG 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din

Læs mere

Sfb nr Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den Sydvestjysk Sygehus - Teknisk

Sfb nr Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den Sydvestjysk Sygehus - Teknisk Sfb nr. 66 - Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den 21-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 66.0 CTS anlæg... 2 10. El-arbejde og tavler...

Læs mere

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk LK LexCom Vælg det rigtige datanetværk Dansk produceret kvalitet LK LexCom er en dansk produceret data-netværksløsning med fokus på høj kvalitet. Uanset kravene til netværksydeevne og applikationsvalg,

Læs mere

Produktbeskrivelse. IT information AUH køkkenprojekt Projekterings information. Per Melgaard, Dennis Hedegaard, Helene Petersen.

Produktbeskrivelse. IT information AUH køkkenprojekt Projekterings information. Per Melgaard, Dennis Hedegaard, Helene Petersen. Produktbeskrivelse Alle rettigheder ejes af PR2 - Projekter - Rådgivning Resultater. www.pr2.dk. Enhver anvendelse eller videreudvikling og editering, inklusive editering af dokumenter, som tidligere er

Læs mere

Actassi udtag og montagebokse

Actassi udtag og montagebokse Actassi udtag og montagebokse Ny generation af Actassi udtag og montagebokse - nemt, fleksibelt og gennemtænkt Velkommen til en helt ny serie Actassi udtag og montagebokse - som tidligere var kendt under

Læs mere

COFERRO RACK OG TILBEHØR

COFERRO RACK OG TILBEHØR COFERRO Rackskabe Hylder Skuffer Keystones El paneler UPS Patchpaneler Tilbehør Cable Management Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere information: Rackskabe Hylder

Læs mere

IT installationskoncept

IT installationskoncept IT installationskoncept Version 2.2 1. august 2013 Herning Kommune Udarbejdet af: Skulle der være behov for yderligere udbygning står både Herning Kommunes Koncern IT og Kommunale Ejendomme til rådighed.

Læs mere

Milepæl 2. Mekanisk og elektrisk komplet

Milepæl 2. Mekanisk og elektrisk komplet Milepæl 2. Mekanisk og elektrisk komplet Ved denne milepæl skal nedenstående afprøvninger foretages. Oversigt over afprøvninger og godkendelser ved milepæl 2 Test nr. Test titel Testens varighed 2.A BMS

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Placering af udvendig og indvendig boks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Installation af fibernet de

Læs mere

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016 UDCIT Østergade 48, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 98 88 Kabling af bygninger Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016

Læs mere

Installationskanal. indebærer betydeligt mindre dimensioner, hurtig installation og stor fleksibilitet installation.

Installationskanal. indebærer betydeligt mindre dimensioner, hurtig installation og stor fleksibilitet installation. Installationskanal MAXCOMBI MAXCOMBI er baseret på 45 mm systemet og har et komplet sortiment af installation komponenter. Kanal systemet giver hurtig installation af både stærk og svage strøm. Systemet

Læs mere

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 019D8468_01 Lauritz Knudsen A/S 06/2004 Pakken indeholder: Til installatøren: 1) Udvendig fordelingstavle UF150-18. 2) Ark med nummermærkater

Læs mere

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. Oktober 2017 Version 5.0

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. Oktober 2017 Version 5.0 Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. Oktober 2017 Version 5.0 2017 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail:

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 03:

RETTELSESBLAD NR. 03: Rettelsesblad nr. 03 af 03.11.2014 Side 1 af 6 RETTELSESBLAD NR. 03: GENERELT: ALLE : Jf. Udbudsbrev skal tro og loveerklæring udfyldes. Erklæringen er oplagt på box under pkt. 2.3 Dokumenter FÆLLESBETINGELSER:

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND - Nordenergi

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND - Nordenergi INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND - Nordenergi Hvad sker der nu? Placering af indvendig boks Klargøring inden installationen Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din bestilling

Læs mere

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra:

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra: Teknisk meddelelse Nr. 65/01.12.2013 Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr Denne vejledning angiver retningslinier for installation af it relateret udstyr. Udarbejdet af:

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Netværksløsning til Ørsted skolen Side 1 af 5 24-09-2009 Indholdsfortegnelse 1 Beskrivelse af løsningen... 3 1.1 NetDesigns arbejdsopgaver... 3 1.2 Forudsætninger

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 05 - Prøver og dokumentation Bilag 5 - Prøver og dokumentation Side 1 af 6 Indhold 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. OVERTAGELSESPRØVE... 3 2.1 Krav til Overtagelsesprøven...

Læs mere

DTU standard for styretavler

DTU standard for styretavler DTU standard for styretavler DTU standard for styretavler Gældende fra 07. februar 2017 Version 1.5 MSKLA Indhold Forord... 3 Formål... 3 Definition på en styretavle... 4 Generelle krav... 4 Komponentkrav...

Læs mere

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt.

Antal boliger 150 som er fordelt på 27 opgange/indgange. Andre tilslutninger 1 stk. varmemester kontor. Antal af tilslutninger 151 i alt. AB Solbjerg Ejendomskontoret, Bellahøjvej 108, kld. 2720 Vanløse Att.: Jacek Møller København 16. marts 2015 Tilbud Nr. 537846 Vedr.:Bolignet løsning Vi takker for forespørgslen og har hermed den fornøjelse,

Læs mere

Find os på mercodan.dk og prøv vores kabelguide. Kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Alt i kabler & stik

Find os på mercodan.dk og prøv vores kabelguide. Kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Alt i kabler & stik Find os på mercodan.dk og prøv vores kabelguide Kabler & stik Data Strøm A/V Tilbehør Alt i kabler & stik Data Den bedste præstation og kvalitet til dit netværk KAT 6/5E UTP Patch kabler 2 x RJ45 konnektorer

Læs mere

Hej Fælledvej/Elmegade-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Fra området i Fælledvejens Gårdlaug, har der været en rimelig stor interesse.

Hej Fælledvej/Elmegade-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Fra området i Fælledvejens Gårdlaug, har der været en rimelig stor interesse. www.parknet.dk Telefon nr. 369 6 Hej Fælledvej/-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Nørrebro d. 2. december 21 Vedhæftet (bilag 2) er vores pris oversigt for et samlet Fælledvej/ projekt. Forudsætningen

Læs mere

Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg

Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg Finn Westergaard FW@midtconsult.dk tlf: 51 39 75 38 1 Copenhagen Towers Fisketorvet Jyske Bank Boxen Side 2 La Tour i Århus Campus Lillebælt Boliger

Læs mere

Bilag 4 Teknisk standard EMC installationskrav. Kolding og Fredericia Sygehuse rev. 1

Bilag 4 Teknisk standard EMC installationskrav. Kolding og Fredericia Sygehuse rev. 1 Bilag 4 Teknisk standard Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 EMC Krav oversigt.... 4 Normative references... 4 Respektafstande af hensyn til elektriske forhold

Læs mere

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk Fremtidens standard ligger i huldækket Indstøbningsboks til huldæk 100% ny installationsstandard Udviklingen af moderne konstruktionsteknikker betyder, at vi skal være på forkant, når det gælder installationsstandarder.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

1. Repetitionsopgaver. 2. Teoriopgave 1. 3. Teoriopgave 2. 4. Projektopgave. 5. Dokumentationsmateriale

1. Repetitionsopgaver. 2. Teoriopgave 1. 3. Teoriopgave 2. 4. Projektopgave. 5. Dokumentationsmateriale 1. Repetitionsopgaver 2. Teoriopgave 1 3. Teoriopgave 2 4. Projektopgave 5. Dokumentationsmateriale Repetionsopgaver til fiber projektering Opgave 1. Hvilke krav stiller ISO 11801 til kabeldæmpning for

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE030 Kommunikation og netværk

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE030 Kommunikation og netværk Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE030 Kommunikation og netværk Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for

Læs mere

MicroLan. KabelKataloget. 2nd edition 2011. Netværkskabler Kategori 5E i flere farver

MicroLan. KabelKataloget. 2nd edition 2011. Netværkskabler Kategori 5E i flere farver KabelKataloget 2nd edition 2011 Netværkskabler Kategori 5E i flere farver Racktilbehør Fiberkabler Netværkskabler Skærmkabler AV kabler Netværkskabler grå og farvede kategori 5e 5e kategori rabat stykpris

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

Afsnittet her handler om, hvordan man finder ud af, om man har råd til at købe det nødvendige måleudstyr eller ej.

Afsnittet her handler om, hvordan man finder ud af, om man har råd til at købe det nødvendige måleudstyr eller ej. FIberMÅlerUDStYr Fibermåleudstyr Afsnittet her handler om, hvordan man finder ud af, om man har råd til at købe det nødvendige måleudstyr eller ej. Det er væsentligt af man fra starten af sine indkøb vurderer,

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Modelleverancespecifikation

Modelleverancespecifikation Indledning Kataloget indeholder for de beskrevne objekter en side med nedenstående informationer. En side vil i nogle tilfælde omhandle en konkret bygningsdel (ét objekt), mens det i andre tilfælde vil

Læs mere

NoteCart Tablet TABLET

NoteCart Tablet TABLET NoteCart Tablet TABLET TABLET NoteCart Supreme Tablet 16 NoteCart med plads til 16 Tablets Bemærk Maks str. på tablet 18,5 cm x 35 cm inkl. strømudtag Dansk designet mobilt kabinet til opbevaring af tablets

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

Kabler & stik. Alt i kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Find os på coferrodetail.dk og prøv vores kabelguide

Kabler & stik. Alt i kabler & stik. Data. Strøm A/V. Tilbehør. Find os på coferrodetail.dk og prøv vores kabelguide er en division i Coferro A/S, der har eget lager i Herlev, og kan levere fra dag til dag, hvis varerne er på lager. Med vores erfaring og faglige viden er vi i dag veletablerede på det danske marked. Ud

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 56 Varme Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 56.1 Varmecentraler/forsyningsanlæg... 3 56.1.1 Indledning... 3 56.1.2 Generelle principper... 3 56.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni Installation af fiberbredbånd Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler Fiberbredbånd TV Telefoni Hvad sker der nu? Tak for din bestilling af fiberbredbånd. Vi glæder os

Læs mere

O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L. Bygning 25. Udvidelse af mammografi - scre eningsfunktioner. Byggep rogram - august 2007

O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L. Bygning 25. Udvidelse af mammografi - scre eningsfunktioner. Byggep rogram - august 2007 O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L Bygning 25 Udvidelse af mammografi - scre eningsfunktioner Byggep rogram - august 2007 O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L Bygning 25

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser.

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser. Kap 801 Kapitel 801.11 Gyldighedsområde Disse særlige bestemmelser gælder for installationer i og til en enkelte bolig eller for installationer der tilhører en enkelt bolig og som forsynes fra denne. Ved

Læs mere

Udbudsbilag 4 Spørgsmål og svar pr. 21. marts 2011

Udbudsbilag 4 Spørgsmål og svar pr. 21. marts 2011 Udbudsbilag 4 Spørgsmål og svar pr. 21. marts 2011 Spørgsmål og svar til Indendørs mobildækning til Århus Sygehus Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET: 1 EMC lav niveau, på udvalgte afdelinger

Læs mere

Multirack. CUBIC-Conitec A/S Platanvænget 14 DK-8990 Faarup Denmark Tel +45 8645 2700 Fax +45 8645 2909 E-mail: info@cubic-conitec.

Multirack. CUBIC-Conitec A/S Platanvænget 14 DK-8990 Faarup Denmark Tel +45 8645 2700 Fax +45 8645 2909 E-mail: info@cubic-conitec. Multirack Multirack NEXT STEP bygger på ideen om, at kvalitet og kreative tanker i samspil med innovativt design åbner for en uendelig række kombinationer. Resultatet fører til mere æstetiske, sikre og

Læs mere

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere information: WEBSHOP VI ER DIN SPECIALISEREDE PARTNER 02 COFERRO MERCODAN

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere information: WEBSHOP VI ER DIN SPECIALISEREDE PARTNER 02 COFERRO MERCODAN COFERRO NETVÆRK Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for yderligere information: WEBSHOP VI ER DIN SPECIALISEREDE PARTNER 02 COFERRO MERCODAN NETVÆRK Patch kabler Fiber kabler Fiber

Læs mere