file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /63605ba4-98c4-4...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "file:///c:/adlib%20express/work/20160205t112726.258/20160205t112726.757/63605ba4-98c4-4..."

Transkript

1 file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /63605ba4-98c Page 1 of From: Bettina Dalg rd G Sent: :03:15 To: Lone Frandsen Subject: DGI Badminton Ans gning til udviklingspuljen for b rn og unge under 25 r Attachments: Projektans gning til udviklingspuljen, pdf Kære Lone Vedhæftet findes en ansøgning til udviklingspuljen fremsendt af DGI Storkøbenhavn, Københavns Badminton Klub, Vanløse Badminton Klub, Islands Brygge Badminton Klub, Valby Badminton Klub og Amager Badminton Klub. Vi ser frem til at høre fra jer. Venlig hilsen Bettina Güleryüz Leder af idrætsafdelingen DGI Storkøbenhavn Vester Voldgade København V Mobil

2 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller foreninger der i løbet af projektperioden ønsker at blive det. Ansøger: DGI Storkøbenhavn i samarbejde med følgende 5 folkeoplysende badmintonklubber i Københavns kommune: Københavns Badminton Klub Kontaktperson Morten Bøgebjerg Vanløse Badminton Klub - Kontaktperson Henrik Søgård Olsen Islands Brygge Badmintonklub Kontaktperson Mette Ernstsen Valby Badminton Klub Kontaktperson Mathias H. Jensen Amager Badminton Klub - Kontaktperson Niklas Jensen Er foreningen godkendt som frivillig folkeoplysende forening?: JA Foreningsnr. i Københavns Kommune: CVR. Nr.: Kontaktperson: Bettina Dalgård Güleryüz Foreningens adresse: Vester Voldgade sal, 1552 København V Telefon: Foreningens formand: Peder Nedergaard Adresse: Vester Voldgade sal, 1552 København V Telefon: Projektets titel: Badminton Netværket. Projektperiode fra: 1/1-16 til: 31/12-17 Hvilken type er projektet (sæt kryds): Etablering af ny folkeoplysende forening. Aktivitetsudvikling x Rekruttering x Partnerskab x. Administrativ lettelse. Hvor mange midler søges af Udviklingspuljen for børn og unge?: kr.

3 Beskriv projektets mål: Formål: Formålet med dette projekt er at understøtte DIF og DGI s vision Bevæg dig for livet særligt med fokus på, at få flere badmintonmedlemmer i de Københavnske klubber. Den bærende idé er, at DGI og Badminton København arbejder tæt sammen med klubberne om at sikre gode tilbud til børn og unge. Det skal ske på en helhedsorienteret måde, hvor organisering og klubudvikling går hånd i hånd med aktiviteter og tilbud til klubberne. Aktiviteterne skal forankres både i klubben og netværket, således at de fortsætter efter projektperiodens ophør. Baggrund og indledning Badmintonsporten har stolte traditioner i København, men har de senere år oplevet stor medlemstilbagegang i lighed med tendensen på landsplan, hvor badmintonsporten halveret fra 1998 til Danmarks Idrætsforbund og Badminton Danmark lavede i 2014 rapporten Flere Fjer som viste at antallet af badmintonspillere i Københavns kommune er gået fra 4760 spillere i 2002 til 4122 i 2014; altså en tilbagegang på 13,4%. Tilbagegangen for ungdommen er desværre forsat også i perioden fra Flere klubber er lukket eller lagt sammen og senest har en traditionsrig klub som Sundby KFUM helt lukket deres ungdomsafdeling. Disse tal er bemærkelsesværdige, idet København i samme periode har oplevet en stor tilflytning af mange nye borgere. I rapporten Flere Fjer findes også data fra en frivillighedsundersøgelse, som viser, at badmintonledere er dem blandt samtlige idrætsledere der vurderer, at de har sværest ved at skaffe nye ledere, trænere samt involvere forældre. Skolereformen har været udfordrende for badmintonsporten på flere måder. Flere klubber har tradition for at starte tidligt med træningen (kl eller 15.00) for at have plads til alle klubbens hold. Det er ikke længere muligt. Med skolereformen er børnene længere i skolen og det kræver en særlig indsats at få børnene videre fra skolen og over i klubberne. Dertil kommer at en del af klubberne i København har egen hal som ikke nødvendigvis ligger tæt op af den lokale folkeskole. Dermed har børnene ikke et naturligt kendskab til den lokale badmintonklub. DGI og Badminton København afholdt d. 17. september 2015 et netværksmøde med de københavnske badmintonklubber - bl.a. med fokus på skolesamarbejde. Her deltog Nicolas Jespersen fra KFF, som lavede et inspirerende oplæg omkring mulighederne for samarbejde mellem klubberne og skolerne. Erfaringerne fra Islands Brygge Badminton og flere af de øvrige deltagere var, at det kræver en særlig indsats at få opbygget en god dialog med skolerne. Badmintons styrker: Badminton kan spilles af børn og voksne i alle aldre og på mange niveauer. På den ene side er det en individuel sport, hvor børn lærer at stå på egne ben og tackle succes og modgang. Samtidig skal de kunne samarbejde med deres doublemakker og endelig indgår man som spiller i en større social sammenhæng, når der er træning på et hold. Badminton er også en af de få idrætsgrene hvor både drenge og piger kan træne og spille sammen. Badminton er ligeledes velegnet som familiesport, idet far, mor og søskende nemt kan spille sammen.

4 Badminton er et spil hvor børn let kan få succes, og et spil som ikke er krævende i forhold til udstyr. Badminton er velegnet som skolespil. Der kan være mange børn i gang samtidig og det er muligt at blande børnene, så de hele tiden får nye modstandere og jævnbyrdige kampe. Flere klubber har gode erfaringer med skolesamarbejde; også efter skolereformen. KBK Badminton og Islands Brygge badminton har været med i et brobygningsprojekt sammen med KFF. Begge klubber har haft en positiv oplevelse, som dog krævede mange ressourcer at få til at lykkes. DGI og Badminton København er gået sammen om at vende medlemsudviklingen og har etableret et fælles sekretariat i København. De to organisationer vil pr sammen ansætte en badmintonkonsulent, som kan skabe netværk og samarbejde mellem klubbernes bestyrelser, ledere og trænere. DGI og Badminton København har selv en væsentlig del af lønmidlerne og søger primært om midler til at udvikle klubberne gennem kompetenceløft blandt klubbens ledere og trænere. Endvidere skal konsulenten sammen med klubber udvikle nye aktiviteter og kampagner der kan være med til at synliggøre badmintonsporten i København og i de enkelte klubbers lokalmiljøer. Denne ansøgning er udarbejdet på baggrund af klubbernes tilbagemelding på de konkrete behov, som kom til udtryk på netværksmødet d. 17. september Hvem er projektets målgruppe (køn, alder m.m.): Projektet henvender sig til tre overordnede målgrupper: 1. Børn og unge, 2. Badmintonklubber og 3. Skoler og institutioner. 1. Primær målgruppe (Børn og unge i alderen 3-12 år) 1. A. Børn i alderen 3-6 år: Karakteristika: Børn (både drenge og piger) som for de flestes vedkommende stifter bekendtskab med foreningslivet for første gang. De fleste går i daginstitution og er så småt ved at lære at indgå i relationer med andre børn i større sammenhænge. Børn i den aldersgruppe har behov for en masse motorisk træning, leg og bevægelse. De er afhængige af far og mors aktive deltagelse og tilstedeværelse, idet de skal transporteres til aktiviteten. 1. B. Børn i alderen 6-9 år: Karakteristika: Børn i denne alder er ofte meget motiveret for at prøve nye aktiviteter og udfordre sig selv både kropsligt og socialt, og mange børn vælger en idrætsgren de ønsker at gå til. Forældrene er stadig en vigtig del af børnenes idrætsdeltagelse og bringer børnene til og fra aktiviteten. Børnene vil ofte gerne ud at konkurrere og være med til stævner. Blandt de 6-9 årige er der stadig mange børn som shopper rundt for at finde ud af, hvor de passer ind sportsligt og socialt. 1. C. Børn i alderen 9-12 år: Karakteristika: I denne aldersgruppe bliver mange børn optaget af sideløbende med det sociale at udvikle sig sportsligt. Hvad mestrer jeg og hvor god kan jeg blive. Nogle forældre interesserer sig meget for deres børns idrætsdeltagelse og er aktive medspillere, mens en stor gruppe forældre ikke længere kommer i klubben, idet børnene selv kan transportere sig og i mange henseender er selvhjulpne.

5 Det er også blandt de 9-12 årige at mange klubber får tilgang af nye børn, som ikke tidligere har spillet badminton. De har måske prøvet en eller to sportsgrene, men er ikke faldet til. Det er her hvor klassekammerat-effekten for alvor slår igennem, og det vigtigt at klubberne er bevidste om at skabe gode rammer for det sociale liv i klubben. 2. Sekundær målgruppe (Badmintonklubberne): Projektet henvender sig til alle badmintonklubber i Københavns Kommune som har en ungdomsafdeling. Klubberne repræsenterer en god spredning i forhold til geografi, sportslige niveauer og erfaringer. Med de klubber som har tilkendegivet at de ønsker at deltage dækker vi Valby, Vanløse, Amager og Østerbro. De øvrige klubber, som også inviteres ind i projektet, dækker flere af de andre bydele. Desuden rummer klubberne et godt mix af store klubber med fokus på både elite og breddebadminton. Endelig er der forskel på deres historie og erfaring. KBK er ældre traditionsrig klub, mens f.eks. Islands Brygge er opstået i de senere år, hvor bydelen har fået mange nye beboere. Den primære målgruppe i klubberne er: 2. A. Bestyrelsen og nuværende ledere i klubben. 2. B. Forældre i klubberne. Både forældre til nuværende og kommende spillere. 3. Tertiær målgruppe: Skole og institutioner i de københavnske bydele Folkeskolereformen: Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen Det påhviler skolelederen at sikre, at eleverne ( ) deltager i motion og bevægelse hver dag i et omfang svarende til gennemsnitligt 45 minutter om dagen Skolereformen giver klubberne nogle muligheder for at samarbejde med de lokale skoler. Dette ønsker vi med projektet at understøtte. Flere klubber har allerede erfaring med skolesamarbejde, og disse erfaringer danner et godt udgangspunkt. Mette Ernstsen fra Islands Brygge Badminton udtrykte det således på netværksmødet d. 17. september Det kræver at vi som klub hele tiden er synlige og løbende er i dialog med både skoleledelsen og idrætslærerne. På mange skoler er der en stor udskiftning blandt lærerne og vi er derfor næsten nødt til at starte forfra hvert år. Men når vi ved hvad vi vil og kan tilbyde skolen, kan det godt lade sig gøre at skabe et godt samarbejde. Det er derfor også vigtigt at klubberne har kendskab til Københavns kommunes støttemuligheder i denne sammenhæng. Projektet henvender sig til skoler og institutioner i de enkelte klubbers lokalområde. Der er særlig fokus på skolernes klasse. Endvidere er daginstitutioner samt fritidshjem og fritidsklubber en del af denne målgruppe. Interessenterne i den tertiære målgruppe er: 3. A. Ledere i skoler og institutioner 3. B. Lærere og pædagoger i de lokale institutioner Hvilken aktivitet vil I lave for at opnå målet?: Indsatsen bevæger sig i fire supplerende spor, der tilsammen skal sikre, at projektets målsætninger og resultater opnås. De fire spor tager konkret hånd om de barrierer og udfordringer, som er beskrevet i indledningen. Det første spor har fokus på netværksdannelse, mens foreningsudvikling er centralt i det andet spor. Tredje spor fokuserer på kommunikation, PR og synlighed af indsatsen og det fjerde spor sætter fokus på udvikling og implementering af aktiviteter.

6 Spor 1: Netværksdannelse: Spor 1. A. Netværk mellem foreningerne: Der er fokus på at styrke klubberne organisatorisk og dermed hjælpe dem til at kunne rekruttere flere medlemmer. Projektet Badminton Netværket tager udgangspunkt i, at klubberne kan inspirere og hjælpe hinanden ved at mødes i forskellige relevante netværk. Da de fleste badmintonklubber er enstrengede klubber lever de på mange måder deres eget liv. Rapporten Flere fjer peger på, at der er behov for et øget samarbejde og indgåelse i netværk, hvor klubberne oplever hinanden som kollegaer fremfor at være konkurrenter. I projektet vil klubberne arbejde tæt sammen i et eller flere netværk, hvor deltagerne udveksler erfaringer og planlægger og gennemfører aktiviteter sammen. Alle klubber har på hver sit område gode erfaringer, som de med fordel kan dele med hinanden. Vi laver et opstartsarrangement hvor klubbernes bestyrelse, ledere og trænere samt udvalgte forældre inviteres til at være med og bidrage til den videre proces for indsatsen. I hele projektperioden vil der være netværksmøder med forskellige temaer og hvor klubberne videndeler. Projektet afsluttes med et arrangement hvor deltagerne samler op på de erfaringer der er gjort og kommer med anbefalinger til det videre arbejde. Spor 1. B. Netværk med skoler og institutioner i lokalområdet: Som en central del af samarbejdet med skolerne etableres et særligt netværk blandt de ledere og trænere som skal involveres i skolesamarbejde. Badmintonkonsulenten mødes med klubbernes repræsentanter og kortlægger de enkelte klubbers styrker og muligheder for at indgå i samarbejde med de lokale institutioner og skoler. I netværket anvendes materialer til skolesamarbejde med henblik på at skabe optimale læringsforløb for de enkelte klassetrin. Konsulenten hjælper med at bygge bro mellem skolerne og klubberne, og der etableres efterfølgende skoleaftaler. Klubberne stiller instruktører/trænere til rådighed og hvor det ikke er muligt stiller DGI med en instruktør som kan forestå undervisningen. Der laves en kobling til klubbens daglige trænere således at nye børn sluses godt ind i klubben. Endvidere kan der etableres lokale netværk i de enkelte bydele, hvor klubben mødes med relevante aktører på skole- og institutionsområdet. I de bydele hvor Københavns kommune har fritidsguider samarbejder klubberne også med dem. Spor 2: Foreningsudvikling: Spor 2. A. Bestyrelsen og nuværende ledere og trænere i klubben. Som en del af visionen Bevæg dig for livet tilbyder DIF og DGI et foreningsudviklingsforløb, hvor klubber har mulighed for både at arbejde med det organisatoriske samt udvikling af de sportslige miljøer. På det organisatoriske niveau er der fokus på at kompetenceudvikle klubbens bestyrelse og ledere samt se på hvordan foreningsarbejdet kan organiseres, så opgaverne fordeles på flere hænder og flere frivillige involveres i arbejdet. I forbindelse med udvikling af de sportslige miljøer er der fokus på hvordan træningen tilrettelægges samt på udvikling af trænernes kompetencer og evner til at kunne rumme mange forskellige børn i en træningsgruppe. DGI og Badminton Danmark har netop udviklet et forløb, hvor trænerne som en del af deres uddannelse får supervision. Nedenfor er rammen for et Bevæg dig for livet-forløb. Bestyrelsen beslutter selv hvilke indsatser de prioriterer og hvor lang tid de ønsker at bruge på de enkelte indsatser. Se mere her:

7 Bevæg dig for Livet foreningsudviklingsforløb (Oversigt over de 5 faser): 1. Analyse Styrker udviklingspotentialer muligheder opmærksomhedspunkter - ressourcer 2. Mål og handlingsplaner Drømme mål initiativer handleplaner 3. Handlinger og implementering Implementering aktiviteter og arrangementer - netværk uddannelse - sparring 4. Status og evaluering. Status og evaluering af indsatsen justering af handleplaner 5. Opfølgning Opfølgning opstilling af nye mål og handlinger Spor 2. B. Forældre i klubberne. Både forældre til nuværende og kommende spillere. Forældrene er en afgørende faktor for at kunne rekruttere flere børn og unge til badmintonklubberne. Det er vigtigt at få skabt en bevidsthed blandt de nuværende ledere, trænere og forældre om hvordan de vil involvere flere nye forældre i klubarbejdet. Det kan fx ske gennem deltagelse med barnet til MINIton (aktivitet for de 3-6 årige med forældre) eller via familiebadminton. Når først forældrene lærer klubben at kende og møder andre forældre, vil de fleste gerne hjælpe med opgaver og bidrage til det sociale miljø i klubben. Det gælder altså om at skabe en udviklingstrappe, hvor forældrene stille og roligt involveres i mindre opgaver og efterfølgende påtager sig større opgaver. Målet er at der i alle klubber ved projekts udløb er forældre engageret på alle niveauer. DGI og Badminton Danmark bidrager med koncepter og erfaringsudveksling omkring involvering og fastholdelse af forældre. I løbet af projektperioden samles råd til det gode samarbejde med forældre i badmintonklubben. Spor 3. Kampagner og rekruttering af nye børn Mange klubber arbejder traditionelt med at rekruttere nye medlemmer ved sæsonstart i august og september. Erfaringer fra succesfulde badmintonklubber viser dog, at rekruttering skal foregå hele året og gerne i forbindelse med events eller gennem nationale eller lokale begivenheder, som klubben kan koble sig på. For at rekruttere børnemedlemmer er det afgørende også at få skabt kontakt til forældrene. Dette kan bl.a. ske gennem de sociale medier. I forbindelse med dette projekt har vi indhentet værdifuld viden fra reklamebureauet Media Com. De har en række interessante tal som også bygger på oplysninger fra analyseinstituttet Gemius.

8 Spor 3. A. Online markedsføring: Facebook 3,3 mio danskere over 12 år er på Facebook. De bruger i gennemsnit 1 døgn pr. måned på at være på Facebook. Det er altså oplagt at være synlig her hvis klubberne vil i dialog med forældrene. De nyeste trends er at videoer bliver mere og mere populære på denne platform. Endvidere vil det i fremtiden blive mere almindeligt at købe sig til annonceplads på Facebook. Det betyder samtidig, at klubberne kan målrette deres markedsføring. For eksempel kan Valby Badminton Klub for at mindre beløb købe sig adgang til annoncering overfor børnefamilier i Valby med interesse for sport Youtube Har 2,5 mio. danske brugere. Det er værd at bemærke, at 17 % af alle børn i alderen 3-6 år regelmæssigt ser Youtube videoer og 39 % af de 7-12 årige. Der er altså basis for at lave små videoer om klubber og så uploade dem her for at skabe dialog med potentielle medlemmer. Instagram Har 1,1 mio. danske brugere og det er det mest brugte sociale medie for børn og unge. Det er interessant at der er 58 gange flere feedback-reaktioner på et opslag på Instagram i forhold til Facebook. Børn og unge liker og kommenterer i meget høj grad på dette medie. Ovenstående viden betyder, at vi i dette projekt vil arbejde målrettet med hvordan klubberne markedsfører sig og kommunikerer både til nuværende og potentielle medlemmer, som igen kommunikerer videre ud i en endnu bredere kreds. Kommunikationen skal bidrage til at børn og unge er stolte af at være badmintonspillere og ønsker at dele dette med andre. Her kombineres traditionel markedsføring (plakater, uddeling af flyers m.m) med massiv online markedsføring. Nedenfor ses eksempler på kampagner: 3. B. Badmintonsportens Dag. Målet med denne event er at få mange nye børn og forældre til at deltage i familiebadminton i forbindelse med sæsonstarten i september. Der hænges derfor flyers og plakater op i lokalområdet og den lokale avis laver redaktionel omtale. Nuværende medlemmer involveres og opfordres via Facebook til at invitere deres venner og tage dem med til familiebadminton. Sideløbende køres kampagner online og man kan løbende se, hvem der allerede er tilmeldt. 3. C. Kampagne i forbindelse med et skoleforløb. Klubben indgår i skoleforløb med de lokale folkeskoler. Udover at uddele flyers og sedler med gratis prøvetræning for alle børn, uddeles der også invitationer til et åbent hus arrangement for nye børn og forældre. Der laves små videoer i forbindelse med skolestævnet hvor nuværende spillere og forældre samt potentielle nye spillere fortæller om glæden ved badminton og hvad der er særlig godt ved denne klub. Disse videoer sendes ud på de relevante platforme. 3. D. Kampage for en bestemt aktivitet som f.eks. MINIton. Klubben ønsker at starte MINIton for de 3-6 årige og forældrene. Klubben laver en målrettet indsats i forhold til børnehaver i lokaleområdet. Desuden udpeger klubben et antal ambassadører som anbefaler klubben i små videoer på ca. 30 sek. Det kan være forældre der har større søskende der spiller i klubben og derfor nu gerne vil være med til at etablere et tilbud for de 3-6 årige. Disse videoer målrettes forældre i området med en opfordring til at komme og være med.

9 Det er klart at kampagner skal tilrettelægges sammen med klubberne ud fra deres ønsker, ressourcer og behov. Ovenstående er derfor eksempler på aktiviteter og ikke en endelig plan for rekrutteringskampagner. 4. Aktiviteter: 4. A. Miniton MINIton er et spændende koncept, hvor fokus ligger på det legende og tekniske element. Børnene kommer først og fremmest for at røre sig og have det sjovt. Der arbejdes med forskellige rekvisitter som ketsjere, balloner, fluesmækkere og fjerbolde som indgår til hver træning. Islands Brygge Badminton og flere andre klubber i Storkøbenhavn har gode erfaringer med MINIton. Til forskel fra almindelig badminton spiller forældrene en mere aktiv rolle i MINIton-træningen. Det er derfor et krav, at hvert barn stiller med en voksen ledsager, som deltager aktivt i træningen og legene. Målet er, at klubben får en dialog med forældrene helt fra starten og at forældrene bliver fortrolige med sporten og får lyst til at involvere sig i børnene idrætsliv og de sociale aktiviteter i klubben. Erfaringerne viser, at det kræver en instruktør med stor pædagogisk sans snarere end stort kendskab til badmintonsporten; det kan både være en forælder eller anden ressourceperson i tilknytning til klubben. Der kan laves forskellige tilpasninger med udgangspunkt i det nuværende materiale og tilkobles forskellige legemanualer. 4. B. Familie badminton Familiebadminton er en spændende aktivitet, hvor børn, søskende, forældre og bedsteforældre kan spille sammen. Aktiviteten er fleksibel og spilles ofte familievis. Der er dog også gode erfaringer med at dele deltagerne op, så børnene spiller sammen og de voksne spiller med hinanden. Spillet foregår i en uformel ramme og ofte er der lidt hygge efter træningen med fællesspisning e.l. Dermed lærer børn og forældre andre familier at kende. Familiebadminton kan tilbydes på tidspunkter som traditionelt set ikke er udnyttede f.eks. søndag formiddag eller fredag aften, hvor klubben måske i forvejen har ledig halkapacitet. Det kræver en koordinator som påtager sig at byde folk velkommen og sikre, at alle får spillet. Rollen kan godt deles mellem flere personer og giver dermed mulighed for en del fleksibilitet for de frivillige tovholdere. Vi vil i netværket udveksle de gode eksempler på hvordan klubberne kan starte familiebadminton. 4. C. Begynderstævner DGI og Badminton Danmark har gode erfaringer med at afvikle begynderstævner for børn i alderen 6-9 år. I dette projekt ønsker vi at involvere forældrene i forbindelse med de enkelte stævner. Forældre vil ofte være ude og se hvordan det går med børnene til stævnet. Vi ønsker i højere grad at involvere dem i forskellige opgaver i forbindelse med stævneafviklingen. Det kan være at tælle kampene, sidde ved dommerbordet og styre tiden, stå for resultatformidling m.m. Målet er at klubberne bliver i stand til selv at afvikle stævnerne uden konsulentens hjælp. Samtidig vil der i forbindelse med stævnerne være praktiske informationer til nye forældre omkring badmintonregler og en dialog omkring hvordan du bakker dit barn op på en god måde.

10 Der skal i samarbejde med klubberne udarbejdes materiale som tydeliggør hvordan forældrene kan bidrage til afviklingen af stævnerne samt nyttig information til nye forældre i badmintonsporten. 4. D. Badmintonskoler og camps i ferie og weekender Aktiviteterne henvender sig til børn i 6-12 års alderen. DGI står for overordnet planlægning og administration af disse aktiviteter. Selve afviklingen foregår i tæt samarbejde med de lokale klubber på skift. Klubbernes ungdomstrænere deltager som hjælpetrænere. Disse aktiviteter ligger typisk i ferier og planlægges, så både nybegyndere og øvede børn kan deltage. DGI har udviklet koncepter for badmintonskoler. Erfaringerne viser at drenge og piger udvikler sig forskelligt i 9-12 års alderen og at der derfor kan være behov for at lave træning kun for piger eller kun for drenge. Se erfaringer fra Girls in Sport 4. E. Samarbejde mellem forening og de lokale skoler og institutioner I dette projekt vil vi gøre en særlig indsats for at understøtte et tæt og udbytterigt samarbejde mellem klubberne og relevante skoler og institutioner i de respektive bydele. Der kan f.eks. planlægges forløb for de enkelte skoler, med besøg af en klubinstruktør, som over 3 gange introducerer børn til badmintonsporten gennem leg, øvelser og spil. I tillæg hertil kan der tilbydes uddannelse for idrætslærerne. En tredje mulig aktivitet kan være at lave skoleturneringer i de enkelte bydele, hvor klasser dyster mod hinanden. 4. F. Badmintonsportens Dag og Åben Hus arrangementer Der findes allerede erfaringer omkring Badmintonsportens dag. Disse skal omsættes til begivenheder, som kan afvikles i klubber og skabe opmærksomhed hos nye målgrupper. Arrangementerne skal skabe synlighed omkring de lokale klubber og kan evt. tænkes ind i en samlet kampagne, som køres sideløbende på flere lokationer. Begivenheden skal udvikles og afvikles i tæt samarbejde med de deltagende klubber. Projektets resultater: - 7 til 10 klubber gennemfører et Bevæg dig for livet-foreningsudviklingsforløb i løbet af projektperioden 2016 og 2017 (se afsnit 2. a. om foreningsudvikling) - 7 til 10 klubber deltager i 3 årlige netværksmøder med andre klubber i København både i 2016 og til 7 klubber har en plan for hvordan de vil arbejde med forældreinvolvering - 5 til 7 klubber har oprettet MINIton senest september Mindst 4 klubber har oprettet familiebadminton senest september Mindst 5 begynderstævner afholdes i 2016 som samarbejde mellem klubberne med konsulenthjælp - 6 til 8 begynderstævner afholdes i 2017 som samarbejde mellem klubberne. Mindst halvdelen afvikles uden konsulenthjælp - 5 badmintonskoler/camps afholdes både i 2016 og 2017 i samarbejde med lokale klubber - 5 til 7 klubber har en eller flere samarbejdsrelationer til institutioner og skoler - Mindst 5 klubber deltager i Badmintonsportens Dag i til 8 klubber deltager i Badmintonsportens Dag i Der er arbejdet målrettet med involvering af forældre i badmintonklubben - Der er udviklet kommunikations- og PR-strategier i klubberne

11 Hvor skal aktiviteten foregå (bydel, idrætshal, foreningens lokaler eller andet): De sportslige aktiviteter foregår i de enkelte klubbers haller eller samlet i større kommunale haller. Skolesamarbejdet kan foregå både i klubbens hal eller på den lokale skole. Mødeaktivitet foregår hos den enkelte klub eller på DGI Storkøbenhavns kontor. Badmintonsportens Dag foregår i klubberne eller på steder, hvor klubberne er synlige i byens rum. Hvilke dage skal aktiviteten foregå: Træningen foregår på hverdage og i weekender Stævner og andre aktiviteter foregår i weekender eller på hverdage Skolesamarbejde foregår i dagtimerne Badmintonskoler og camps foregår i skolernes ferie eller i weekender Tidsplan for projektet: 1. Første halvdel af 2016 Forberedelsesfase Opstartsmøde for alle klubber Udviklingsforløb for 5 klubber starter Udvikling af koncepter i klubberne Skoleaftaler for det kommende skoleår 2. Anden halvdel 2016 Netværksmøde for alle klubber Badmintonskoler og camps Badmintonsportens Dag Skolesamarbejde Aktiviteter planlægges og gennemføres 3. Første halvdel 2017 Midtvejsevaluering Udviklingsforløb for 2-5 klubber starter Netværksmøde for alle klubber Badmintonskoler og camps Skolesamarbejde Aktiviteter planlægges og gennemføres Skoleaftaler for det kommende skoleår 4. Anden halvdel 2017 Netværksmøde for alle klubber Badmintonskoler og camps Badmintonsportens Dag Skolesamarbejde Aktiviteter planlægges og gennemføres Evalueringsarrangement Afslutning af økonomi

12 Samarbejdspartnere: Projektet er et samarbejde mellem DGI Badminton, Badminton København og 5 folkeoplysende klubber i København. Desuden inviteres de øvrige badmintonklubber med børne- og ungdomsarbejde til at deltage; i alt 8-10 klubber. Øvrige samarbejdspartnere er: De lokale folkeskoler (skoleledelse og idrætslærere) Børnehaver samt fritidshjem og fritidsklubber (ledere og pædagoger) Kultur og Fritidsforvaltningen Fritidsguiderne I København Børne- og ungeforvaltningen Hvordan og hvor vil I finde deltagere til projektet? Gennem et tæt samarbejde med skoler og institutioner i klubbernes bydele Opsøgende arbejde i hver enkelt bydel i forhold til Åbent Hus Dage og Badmintonsportens Dag. Udvælge ambassadører blandt de nuværende medlemmer af børn samt forældre Annoncering på de sociale medier Hvor mange nye medlemmer under 25 år / nye frivillige instruktører forventer foreningen at få i projektperioden: 5 klubber får 70 nye medlemmer i gennemsnit = 350 De øvrige 2-5 klubber tilsammen = 150 I alt nye børne- og ungemedlemmer = 500 Dertil vil mindst 40 nye forældre være involveret i klubarbejdet. Hvordan vil I videreføre aktiviteten i foreningen efter projektets afslutning?: DGI og Badminton København fortsætter med at have en badmintonkonsulent efter projektperiodens udløb. Badmintonkonsulenten vil fortsætte med at samarbejde med klubberne efter projektets udløb og ligeledes vil netværkssamarbejdet mellem klubberne fortsætte. Der er udviklet og afprøvet koncepter og materialer som klubberne selv arbejder videre med. De igangværende aktiviteter forsætter, hvoraf flere er forankret i den enkelte klub.

13 Budget Indtægter DGI/Badminton København medfinansiering på løn til konsulent. (Københavns kommunes andel er 15 timer pr uge i 42 uger x 125 kr. pr. time = pr. år) DGI medfinansiering på 8 udviklingsforløb i klubber x Anden finansiering herunder klubberne egen bidrag til udviklingsforløb og uddannelse Udviklingspuljen I alt Udgifter Løn og administrative udgifter Løn til badmintonkonsulent og administrativ medarbejder Aktivitetsudvikling Netværkssamarbejde samt opstartsarrangement og evalueringsarrangement Udviklingsforløb i 8 klubber x Uddannelse af ledere og trænere Udvikling af klubbernes forældresamarbejde Udvikling af klubbernes begynderstævner Udvikling af klubbernes MINIton og familiebadminton Udvikling af Badmintonsportens Dag i klubberne Rekruttering Badmintonskoler og camps Tilskud til 10 badmintonskoler x kr. Begynderstævner Tilskud til 13 stævner x kr. Gennemførelse af Badmintonsportens Dag PR Kommunikation og PR Indsats omkring klubbernes markedsføring af badminton bl.a. via de sociale medier. Aktivitetsmaterialer Startpakker til Miniton og Familiebadminton i og 2017 inklusiv instruktøruddannelse 10 x kr. Startpakke til skolebadminton 4 startpakker i og 4 i 2017 inklusiv instruktøruddannelse 8 x kr. Revision I alt Ansøgning sendes til Lone Frandsen tlf.:

Til brug for indstillingen, vil jeg bede dig sende en kort evaluering/ status på hvordan projektet kører.

Til brug for indstillingen, vil jeg bede dig sende en kort evaluering/ status på hvordan projektet kører. From: Mathias Haulund Sent: 18. november 2016 13:29 To: Lone Frandsen Cc: Bettina Dalgård G Subject: Evaluering efter 1. år Projekt "Badminton Netværket" Attachments:

Læs mere

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift INSPIRATION TIL UDVIKLING BEST PRACTICE INDEN FOR KLUBUDVIKLING OG -DRIFT I denne folder kan du læse et sammenkog af de bedste erfaringer,

Læs mere

Den åbne skole DGI Institutionsidræt

Den åbne skole DGI Institutionsidræt Den åbne skole DGI Institutionsidræt Navn Navnesen Skolereform og folkeskoler, hvordan gearer vi foreningerne til den nye situation? Skolereformens grundpiller i forhold til bevægelse! 45 minutters bevægelse

Læs mere

Hej Lone, Hermed vedhæftet som lovet. Tak for god sparring og hjælp. Mvh. Jens

Hej Lone, Hermed vedhæftet som lovet. Tak for god sparring og hjælp. Mvh. Jens From: Jens Laulund Sent: 12. oktober 2016 11:20 To: Lone Frandsen Subject: Revideret Ansøgningsskema projekt 2016 Attachments: Ansøgningsskema projekt 2016.docx Hej Lone, Hermed

Læs mere

Administrative bevillinger 2011 Bilag 4

Administrative bevillinger 2011 Bilag 4 Administrative bevillinger 2011 Bilag 4 SSB / Studenter Settlementets Boldklub har fået bevilget 59.000 kr. til projektet Skak i SSB. Efter projektperioden vil skak blive en fast aktivitet i SSB. Projektperioden

Læs mere

Løkken er Motion og Bevægelse

Løkken er Motion og Bevægelse Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Løkken d. 12/5-2015 Løkken er Motion og Bevægelse Formål Inddragelse og aktivt samlingspunkt for hele byen Multibanen i Løkken bliver byens nye samlingssted

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Herning Kommune. Organisation

Læs mere

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kommissorium... 3 Forslag til kulturpas... 4 Børn som kulturbrugere... 4 Kulturpas... 4 Erfaringer... 4 Formålet... 5 Målgruppe...

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

Ansøgningsskema. 5. Problemstilling/udfordring Beskriv kort, hvilket problem eller udfordring projektet/aktiviteten skal være med til at løse:

Ansøgningsskema. 5. Problemstilling/udfordring Beskriv kort, hvilket problem eller udfordring projektet/aktiviteten skal være med til at løse: Ansøgningsskema 1. Oplysninger om ansøger Ansøgers navn: Anders Riisager Forening/institution: Taastrup FC Adresse:Sydskellet 1 Postnummer:2630 Telefon:40208170 CVR-nummer:26456673 By:Taastrup Email:ar@kemi.dtu.dk

Læs mere

Fastholdelse og rekruttering af piger og kvinder

Fastholdelse og rekruttering af piger og kvinder Fastholdelse og rekruttering af piger og kvinder Gode råd og anbefalinger 1 Indhold FORORD... 2 LIDT OM PIGER... 2 MOTIVATION OG FASTHOLDELSE... 3 TRÆNEREN OG FASTHOLDELSE... 4 TONEN I TRÆNINGEN... 4 PUBERTETEN...

Læs mere

Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub

Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub Kære ungdomsspillere og forældre Velkommen til KBK. Badmintonklubben der blev stiftet tilbage i 1928, og som gennem alle år har samlet badmintonspillere

Læs mere

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm I DGI Bornholm hjælper vi foreningerne mod nye oplevelser. I denne folder fortæller vi om nogle af de fordele, man kan opnå som medlem af DGI. www.dgi.dk/bornholm

Læs mere

Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00

Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00 Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00-1 - Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Breddesektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3-5

Læs mere

Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård.

Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård. Administrative bevillinger 2012. Rekruttering. DBY Teaterskole Play har fået bevilget 19.850 kr. til projektet Teaterprojekt med DBY i Fritidshuset Sundby Algård. Projektperioden er 1. november 2012 30.

Læs mere

Ambassadør for medborgerskab i praksis

Ambassadør for medborgerskab i praksis Projektbeskrivelse til ansøgningen Ambassadør for medborgerskab i praksis (puljen Øget sammenhængskraft ) 19.9.2011/Berit Rosenkilde Ambassadør for medborgerskab i praksis 1. Generelle oplysninger Ansøgers

Læs mere

Email: LKB@dgi.dk. Projektets titel: SMART sport natur, teknologi & bevægelse i skøn forening

Email: LKB@dgi.dk. Projektets titel: SMART sport natur, teknologi & bevægelse i skøn forening Projektansvarlig: DGI Nordvest & Vestjylland Kontakt person(er): Louise Kjærsgaard Bertelsen, projektafdelingsleder Email: LKB@dgi.dk Tlf: 79 40 42 02 Mobil: 30 57 23 76 Adresse: H.C. Ørstedvej 2D, 7900

Læs mere

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Amager Øst Girlz United Ansøgninger til udviklingspuljen Attachments: Ansøgning UVP_Kidz United åbner i Amager Øst_3-årigtprojekt.pdf

Læs mere

Hej Lone, Vedhæftet findes tre projektansøgninger til Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år fra Hovedstadens Svømmeklub.

Hej Lone, Vedhæftet findes tre projektansøgninger til Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år fra Hovedstadens Svømmeklub. From: Lone Frandsen Sent: 17. august 2016 14:07 To: Lone Frandsen Subject: Ansøgning Piger over 13 Attachments: Ansøgningsskema projekt 2016 - piger over 13 år.pdf AppServerName: KKEDOC4 DocumentID: 2016-0296408-1

Læs mere

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016 FORORD Svendborg Kommune er karakteriseret ved at have et stærkt idræts- og foreningsliv, der udgøres af både frivillige og professionelle af bredde og elite. For Svendborg Byråd er det vigtigt at udtrykke

Læs mere

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2017

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2017 Puljemidler kan søges af foreninger der er godkendt i Københavns kommune som frivillig

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

Resume af projektbeskrivelse Kroppen på Toppen -i børnehøjde

Resume af projektbeskrivelse Kroppen på Toppen -i børnehøjde Resume af projektbeskrivelse Kroppen på Toppen -i børnehøjde Projektet går ud på at alle børn (0-6 årige) i Aalborg Kommunes institutioner skal have Kroppen på Toppen ved at få mere fysisk aktivitet, flere

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin

FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT. for kvin FODBOLD IN T RO DU KT ION r e d n i v for k SUNDT, SJOVT OG SOCIALT der for kvin KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation red. Marianne L.

Læs mere

BØRNEHÅNDBOLD STÆVNER

BØRNEHÅNDBOLD STÆVNER HÅNDBOLD REGION ØST BØRNEHÅNDBOLD STÆVNER Håndbog 2011-2012 til: Børnetrænere Børneledere Forældre Andre interesserede INDHOLDSFORTEGNELSE - HÅNDBOG BØRNEHÅNDBOLDSTÆVNER Side 2 Side 3 Side 4-7 Side 7-9

Læs mere

Idrætsinspiration 2016. Idrætsmesse og workshops for dig og din forening. Den 16. januar i DGI-byen, København. www.dgi.dk

Idrætsinspiration 2016. Idrætsmesse og workshops for dig og din forening. Den 16. januar i DGI-byen, København. www.dgi.dk Idrætsinspiration 2016 Idrætsmesse og workshops for dig og din forening Den 16. januar i DGI-byen, København 3 Indhold Idrætsinspiration 2016 den 16. januar i DGI-byen 4 Fælles indledning om adfærdsdesign

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM M AR IAGERFJORD KO M M U N E

MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM M AR IAGERFJORD KO M M U N E MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM MILJØMENTOR HVAD ER EN MILJØMENTOR? En mentor er en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback deler ud af sin erfaring og sine kompetencer

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Projekt FDF Status og fremadrettet evaluering

Projekt FDF Status og fremadrettet evaluering HB-møde: Januar 2014 Initialer: PJ/PB/MH Bilags.nr.: 2.1.4 SÆT KRYDS X Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B) ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG HB-protokol (udfyldes

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011 Streetfodbold et organiseret tilbud til unge DBU København tillader sig hermed at ansøge Københavns

Læs mere

FØR DU GÅR I GANG. Organisering. Legacy. Venue. Fysiske forhold. Ikke fysiske forhold

FØR DU GÅR I GANG. Organisering. Legacy. Venue. Fysiske forhold. Ikke fysiske forhold FØR DU GÅR I GANG Hvad skal arven efter eventen være? Hvorfor vil I afholde en sportevent? Hvordan bringer I eventen sikkert i hus? Hvor skal eventen afholdes? Lever venue op til de internationale krav?

Læs mere

HÅNDBOLD REGION ØST. BØRNEHÅNDBOLDSTÆVNER Håndbog til: Børnetrænere. Børneledere. Forældre

HÅNDBOLD REGION ØST. BØRNEHÅNDBOLDSTÆVNER Håndbog til: Børnetrænere. Børneledere. Forældre HÅNDBOLD REGION ØST BØRNEHÅNDBOLDSTÆVNER Håndbog til: Børnetrænere Børneledere Forældre Senest opdateret d. 10. september 2013 Indhold Forord... 3 Børnehåndbold.... 4 Oversigt over HRØs Børnestævne-aktiviteter....

Læs mere

DM i foreningsudvikling

DM i foreningsudvikling DM i foreningsudvikling - en ikke helt tilfældig begivenhed Dorte With Formand for DM i Foreningsudvikling Medlem af DGI s hovedbestyrelse Formand for DGI Gymnastik og Fitness Situationsanalyse oktober

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Strategiens formål DBU har fra 2014 lanceret en fireårig kommunestrategi i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

Aars Tennis Klub af 1913

Aars Tennis Klub af 1913 Aars Tennis Klub af 1913 Referat Mødeart: Bestyrelsesseminar Dato: Lørdag den 2. november kl. 9.30 til kl. 17.00 Sted: Deltagere: Afbud: Løkken Poul Erik Pedersen (PEP), Jørgen Jensen (JJE), Lene Bechmann

Læs mere

HØJ ELITEHÅNDBOLD Trivsel, ansvarlighed og fællesskab

HØJ ELITEHÅNDBOLD Trivsel, ansvarlighed og fællesskab HØJ ELITEHÅNDBOLD Trivsel, ansvarlighed og fællesskab Event og Sport Netværk Egedal Om HØJ Elitehåndbold HØJ Elitehåndbold er den professionelle afdeling af foreningen HØJ Håndbold. HØJ Elitehåndbold blev

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Nyhedsbrev Aalborg Triathlon Klub juni 2009

Nyhedsbrev Aalborg Triathlon Klub juni 2009 Nyhedsbrev Aalborg Triathlon Klub juni 2009 Der er vist gået rigtig længe siden der har været et ordentligt nyhedsbrev fra klubben. Der har været flere korte meddelelser primært vedr. vores stævner, men

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Idrætstalentlinjen IDRÆTSTALENT-LINJEN IDRÆTSTALENTLINJEN

Idrætstalentlinjen IDRÆTSTALENT-LINJEN IDRÆTSTALENTLINJEN IDRÆTSTALENT-LINJEN IDRÆTSTALENTLINJEN Byskolerne og 10iCampus samarbejder igen i skoleåret 2016/17 med Varde Badmintonklub, Varde IF Fodbold og Varde Håndboldklub om at tilbyde talentfulde idrætsudøvere

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /1996b b-...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /1996b b-... file:///c:/adlib%20express/work/20151001t131147.668/20151001t131148.104/1996b419-620b-... Page 1 of 1 01-10-2015 From: Lone Frandsen Sent: 01-10-2015 13:06:27 To: Lone Frandsen Subject: Revideret ans gning

Læs mere

Skiltning rundt om på idrætsanlæggene er færdigt og vi håber at I syntes det ser godt ud og at det er brugbart.

Skiltning rundt om på idrætsanlæggene er færdigt og vi håber at I syntes det ser godt ud og at det er brugbart. Kære foreninger. Så er vi her igen På Idrætsområdet er vi godt i gang. Træningen i hallerne, på kunstgræsbanerne, i skøjte arenaen, tennishallen og Islevbadet kører på sit højeste. Siden sidst har vi indviet

Læs mere

Hej Lone, Vedhæftet findes tre projektansøgninger til Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år fra Hovedstadens Svømmeklub.

Hej Lone, Vedhæftet findes tre projektansøgninger til Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år fra Hovedstadens Svømmeklub. From: Lone Frandsen Sent: 17. august 2016 14:06 To: Lone Frandsen Subject: Ansøgning Kvinder over 18 Attachments: Ansøgningsskema projekt 2016 - kvinder over 18 år.pdf AppServerName: KKEDOC4 DocumentID:

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Grib Chancen til et lettere liv

Grib Chancen til et lettere liv Grib Chancen til et lettere liv Slutevaluering 09/41469 Mette Bang Andersen Baggrund Grib Chancen er et fælles fynsk projekt, der har til formål, at igangsætte vedvarende aktivitetstilbud med motion og

Læs mere

Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab

Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab Lokalsamfundet Bygger Bro - et partnerskab Frivillighed, civilsamfund og AAK CFTF kerneopgaver, forebyggelse og tværfaglighed Frivillige, De frivilliges hus Integrationsråd, helhedsplaner, boligsociale

Læs mere

Børnehaven Stribonitten - 1 -

Børnehaven Stribonitten - 1 - Børnehaven Stribonitten - 1 - Profil Børnehaven Stribonitten her har hjertet plads. Børnehaven Stribonitten har til huse i to dejlige afdelinger, afdeling Münstervej med 22 børn og afdeling Øster Allé

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

4 SKOLEsamarbejdet på Midtamager

4 SKOLEsamarbejdet på Midtamager 4 SKOLEsamarbejdet på Midtamager Nyhedsbrev til forældre juni 2015 Sammen med de fire skolebestyrelser i 4Skolesamarbejdet har vi besluttet at genoplive nyhedsbrevene om samarbejdet. Nyhedsbrevet vil udkomme

Læs mere

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter?

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Tema 5: Læringsledelse Fase A: Nuværende praksis 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Fase B: Analyse og vurdering Hvad kendetegner jeres

Læs mere

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET BARNETS VEN VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET Barnets ven - vejledning 210x297 folder.indd 1 20-10-2015 15:18:09 RED BARNET UNGDOM VEJLEDNING KÆRE SAMARBEJDSPARTNER Red Barnet Ungdom vil

Læs mere

Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf

Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf From: Lone Frandsen Sent: 17. november 2016 12:02 To: Lone Frandsen Subject: Ansøgninger Kreativt værksted på Nørrebro Attachments: Ansøgning UVP_Kreativt Værksted på Nørrebro_3-årigt projekt.pdf AppServerName:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Tilstede: Per, Christian, Jens, Heidi, Britta, Anders, Judith (supp. for Henrik), Jenny, Anja ref. Afbud. Henrik Britta forlod mødet under Pkt. 6 1. Referat

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE Til dig som er netværksleder - eller overvejer at blive det Dit navn: KOMMUNAL Kære netværksleder Denne guide er til dig, der er netværksleder i et af HK Kommunals faglige netværk

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Den Blå Rambla - oplevelser på, ved og i vand

Den Blå Rambla - oplevelser på, ved og i vand Den Blå Rambla - oplevelser på, ved og i vand Breddeidrætsprojektet Den Blå Rambla havde et forrygende år 2015 med over 200 afviklede events og aktiviteter i samarbejde med mere end 20 idrætsforeninger

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015

HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 HG s repræsentantskabsmøde 25.02.2015 Foreningsåret 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25.02.2015 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. Endnu et godt år for

Læs mere

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe 2016 Tid: Lørdag den 16. januar 2016 kl. 09.45-16.00 Sted: Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe Følgende kurser udbydes denne dag: Nyheder: Skolereformen Det gode partnerskab hvordan kommer vi

Læs mere

Boldklubben FREM - vejen frem

Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM - vejen frem Boldklubben FREM vejen frem Denne folder bør ses som fundamentet for fodbolden i Boldklubben FREM og samtidig være udgangspunkt for den daglige omgang i klubben. Boldklubben

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm

På rette vej med foreningsarbejdet. DGI Bornholm. Vi sætter øen i bevægelse. www.dgi.dk/bornholm På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm Vi sætter øen i bevægelse www.dgi.dk/bornholm 2 Velkommen til DGI Bornholm Vi er en af DGI s 14 landsdelsforeninger. Vi har i øjeblikket 71 medlemsforeninger

Læs mere

Handlinger/aktiviteter

Handlinger/aktiviteter Handlinger/aktiviteter Følgende er en række korte beskrivelser af handlinger og aktiviteter Dansk Sejlunion gør i forbindelse med talentarbejdet i Dansk Sejlunion. Handlinger og aktiviteter er meget rettet

Læs mere

En ny folkeskole i Esbjerg Kommune. Den åbne skole - Samarbejde med idræts-/kultur- og foreningslivet

En ny folkeskole i Esbjerg Kommune. Den åbne skole - Samarbejde med idræts-/kultur- og foreningslivet 1 En ny folkeskole i Esbjerg Kommune Den åbne skole Siden folkeskolens etablering ved lov for 200 år siden, har der fundet et samarbejde sted mellem kirken, skolen og det lokale foreningsliv. Det er i

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Sport2Go samarbejdsaftale Herning og Ikast-Brande kommuner

Sport2Go samarbejdsaftale Herning og Ikast-Brande kommuner Sport2Go samarbejdsaftale Herning og Ikast-Brande kommuner Aftalen indgås mellem Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune og DGI Midtjylland. Parterne indgår aftale om igangsætning og etablering af Sport2Go

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

den kommunale indsats

den kommunale indsats den kommunale indsats det NATioNAlE CENTER FoR undervisning i NATuR, TEkNik og SuNdHEd Dette er en kort præsentation af NTS-centerets strategi for indsatsen på det kommunale område. Den er tænkt som en

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

Samarbejdsaftale med DVBF

Samarbejdsaftale med DVBF ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/ JENS ASTRUP Samarbejdsaftale med DVBF Aftalen bygger på et fælles ønske fra de tre parter om at udnytte hinandens styrker og kompetencer i et ligeværdigt samarbejde, så der kan

Læs mere

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Hvidovre IF Håndbold ønsker at få del i den kommunale sponsorpulje og ansøger hermed om 50.000,- kr. Hvad skal pengene bruges til? Beløbet skal anvendes

Læs mere

Hej skal vi lege? Informationsfolder til dagplejer, vuggestuer og børnehaver

Hej skal vi lege? Informationsfolder til dagplejer, vuggestuer og børnehaver Informationsfolder til dagplejer, vuggestuer og børnehaver Hej skal vi lege? Kontaktoplysninger Har din dagpleje, vuggestue eller børnehave lyst til at lege med, eller ønsker du at vide mere om bevægelsesugen

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Annette Vilhelmsen (SF) og Henrik Klitvad (DTF) til FTU Event i Rosengårdcentret. Spil med Play & Stay-bolde i Vedbæk Tennisklub

Annette Vilhelmsen (SF) og Henrik Klitvad (DTF) til FTU Event i Rosengårdcentret. Spil med Play & Stay-bolde i Vedbæk Tennisklub T ennissportens Dag er Dansk Tennis Forbunds årlige landsdækkende event, der har til formål at gøre danskerne opmærksomme på tennissporten og skaffe nye medlemmer til de danske tennisklubber. Konceptet

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Idrættens ønsker om nye faciliteter, og samarbejdet med Sorø Kommune i 2012/13. Indhold: 1) Formål. 2)

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

Taekwondo baner vejen ud af ghettoen

Taekwondo baner vejen ud af ghettoen Taekwondo baner vejen ud af ghettoen Ansøgning fra Rådmandsgades Skole, Hillerødgade Skole og Nørrebro Taekwondo Klub Baggrund Hvem er Nørrebro Taekwondo Klub? På Ydre Nørrebro i Heimdalsgade ligger Nørrebro

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere