TBT_BESK_ARB_EL_E_01_delområde 3_Arbejdsbeskrivelse EL EL-ENTREPRISEN. ODENSE KOMMUNE OG REALDANIA Fra gade til by omdannelse af Thomas B Thriges Gade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TBT_BESK_ARB_EL_E_01_delområde 3_Arbejdsbeskrivelse EL EL-ENTREPRISEN. ODENSE KOMMUNE OG REALDANIA Fra gade til by omdannelse af Thomas B Thriges Gade"

Transkript

1 ODENSE KOMMUNE OG REALDANIA Fra gade til by omdannelse af Thomas B Thriges Gade Parkeringskælder etape 1 Fagentreprise TBT_BESK_ARB_EL_E_01_delområde 3_Arbejdsbeskrivelse EL EL-ENTREPRISEN Dato: Revision: B Revisionsdato: Projektleder: RBP Udarbejdet af: MKG/HEH/BFG Godkendt af: RBP Arkitekt: Entasis/Flæsketorvet 75/1711 København /T: /E: Ingeniør: Grontmij A/S/Skibhusvej 52 A/5000 Odense C/T: /E:

2 Arbejdsbeskrivelse El Rev.dato: Indholdsfortegnelse Side : 1/82 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Maskiner/anlæg Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Integration af anlæg Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Testperiode Brugerinstruktion Anmeldelser Service Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Maskiner/anlæg Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring... 11

3 Arbejdsbeskrivelse El Rev.dato: Indholdsfortegnelse Side : 2/ Stillads Arbejdets planlægning ID-kodesystem Udveksling af data Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet CE-Mærkning Mærkning Elmotorer Frekvensomformere Overspændingsbeskyttelse Gennemføringer Demontering Lynbeskyttelse Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Systemhardware, -software og netværk Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere EMC-miljø Forsyningsadskiller Overspændingsbeskyttelse Ledningssystemer Generelt Skjult kabel- og rørinstallation Synlig kabel- og rørinstallation Kabel i jord Bøjelige ledninger i fast installation Kanalskinner Apparater og monteringsmateriel Generelt Kapslinger Indvendig adskillelse/isolation Jordingsanlæg og potentialudligning Generelt Galvanisk tæring Jordelektroder og tilslutningsudstyr... 14

4 Arbejdsbeskrivelse El Rev.dato: Indholdsfortegnelse Side : 3/ Forbindelse til hoved- og supplerende udligningsforbindelser Føringsveje Generelt Kabelbakker, kabelplader Gitterbakker Kabelstiger Ledningskanalsystemer Kabelgrav i jord Udførelse Generelt Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere Overspændingsbeskyttelse Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Generelt Opretning Generelt Mærkning Anlæg og komponenter Installation af ledningssystemer Generelt Skjult kabel- og rørinstallation Generelt Indstøbte rør Indmurede og indfældede rør Installation i bygningshulrum Installation i pladevægge (gipsplader) Ledningskanalsystemer Synlig kabel- og rørinstallation Generelt Installation på bygningsdele Installation i og på kabelbakker og -stiger Kabelinstallation på wire eller bæretov Slangerør Kabler i jord Generelt Op- og nedføring, herunder mekanisk beskyttelse Nedlægningsdybder, herunder mekanisk beskyttelse og markering Kabelhåndtering ved nedlægning Parallelføring af énlederkabler... 16

5 Arbejdsbeskrivelse El Rev.dato: Indholdsfortegnelse Side : 4/ Nærføring og krydsning med andre kabler og rørsystemer Farvekoder for ledningsanlæg Bøjelige ledninger i fast installation Kanalskinner Bøjningsradier og respektafstande Lednings- og kabelmontage Apparater og monteringsmateriel Generelt Kapslinger Ledningers ind- og udføring samt aflastning Indvendig adskillelse/isolation Fysisk placering og montage Afkølingsforhold Jordingsanlæg og potentialudligning Generelt Galvanisk tæring Jordelektroder og tilslutningsudstyr Forbindelse til hoved- og supplerende udligningsforbindelser Tilslutning og udførelse af beskyttelsesledere Føringsveje Generelt Kabelbakker, kabelplader Gitterbakker Kabelstiger Ledningskanalsystemer Kabelgrav i jord Arbejde på tavleanlæg Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Føringsveje Overdragelse Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Samordnede slutkontrol for flere arbejder Bygningsdelsbeskrivelser Forsyning Føringsveje... 22

6 Arbejdsbeskrivelse El Rev.dato: Indholdsfortegnelse Side : 5/ Huller og lukninger Tavler Kraftinstallationer Lysinstallationer og belysningsarmaturer IT-installationer Varslingsanlæg ABDL Adgangskontrolanlæg - ADK Mobildækning Sikkerhedsbelysning Potientialeudligning... 79

7 Odense Kommune og RealDania Parkeringskælder - etape 1 1. Orientering Side : 6/82 1. Orientering 1.1 Generelt Bips B2.450, Basisbeskrivelse el er sammen med den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer og denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende punkter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Nærværende projektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte nævnes. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. 1.2 Definitioner Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: Bips B2.400, Basisbeskrivelse Installationer

8 2. Omfang Side : 7/82 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter alle leverancer og ydelser, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af de under punkt 2.2 nævnte bygningsdele samt andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist i tegningsmaterialet. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Forsyning Føringsveje Huller og lukninger Tavler Kraftinstallation Lysinstallation og belysningsarmaturer IT-installationer Varslingsanlæg ABDL ADK Installationer for mobildækning Sikkerhedsbelysning Potentialudligning Følgende dele leveres og monteres af bygherren: Parkeringsteknik Videoovervågning CTS 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: Belysningsanlæg Varslingsanlæg ADK Følgende dokumentation skal leveres: Totaløkonomiske beregninger omfattende mindst 2/3 af de samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der forventes anvendt over minimum en 20-årig periode suppleret med tilsvarende beregninger for alternativer til de valgte delelementer, dvs. materialer eller bygningsdele, hvilke alternativer bygherren har vurderet samt hvilken beregningsmetode, der er valgt skal afleveres Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afleveres Følgende dokumentation skal leveres: Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag, jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige projektforslag Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt, jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige hovedprojekt Totaløkonomiske beregninger skal afleveres

9 2. Omfang Side : 8/82 Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afleveres Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 15 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.4 Byggeplads Ad B2.400 punkt 2.3 stk. 1. Oplæg og forslag vil blive kommenteret inden for 15 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: Der henvises til den sagsspecifikke beskrivelse for installationer Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Arbejde på installationer og tavler under spænding (L-AUS arbejder) må kun udføres af sagkyndige personer, der har erfaring med de pågældende arbejdsoperationer og som er fyldt 18 år. Det er el-entreprenørens ansvar, at sikre, at alle bestemmelser, regler og instruktioner bliver overholdt under arbejdets udførelse. 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Entreprenørens kvalitetsstyring skal være dokumenteret, dels i en projekttilpasset håndbog og dels i projekttilpassede kontrolplaner med udgangspunkt i entreprenørens kvalitetsstyringssystem og de i nærværende beskrivelse indsatte udbudskontrolplaner CE-mærkning mv. CE-mærkning skal være udført og overensstemmelseserklæringer m.v. udleveret til tilsynet inden aflevering Maskiner/anlæg Garantierklæringer Der skal afleveres garantierklæringer for alle anlæg. Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 5 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført Kontroldokumentation D&V-dokumentation Ad B2.400 punkt stk. 4. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Ad B2.400 punkt stk. 6 Tegninger som udført for alle bygningsdele og tillægsarbejder iht. FRI/PAR som udført februar 2000 niveau 3.

10 2. Omfang Side : 9/ Autorisationsdokumentation 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmøder. Der henvises til den sagsspecifikke beskrivelse for installationer. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i antal eksemplarer: Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i antal eksemplarer: Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i antal eksemplarer: Ad B2.400 stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest antal arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i antal eksemplarer: Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 15 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser Materialet skal leveres til byggeledelsen senest jf. den sagsspecifikke beskrivelse for installationer i antal eksemplarer jf. den sagsspecifikke beskrivelse for installationer. Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for antal arbejdsdage jf. den sagsspecifikke beskrivelse for installationer Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen for bygherrens godkendelse: Belysningsarmaturer Sensorer for lys Højttalere for varsling Ladestandere for elbiler Flugtvejsarmaturer ADK Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: Prøver vil blive kommenteret inden for antal arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse om, at prøven er udført jf. den sagsspecifikke beskrivelse for installationer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Alle for nærværende arbejde

11 2. Omfang Side : 10/ Rengøring 2.13 ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter 2.14 Integration af anlæg 2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Indregulering, prøvning og idriftsætning af følgende anlæg skal udføres: Varslingsanlæg ABDL anlæg Tavleanlæg Belysningsanlæg IT-anlæg Sikkerhedsbelysning Inden afleveringen skal anlæggene være indreguleret og afprøvet og de fornødne justeringer være foretaget. Endvidere skal de efter tilsynets skøn fornødne driftsprøver afholdes. Prøverne kan f.eks. omfatte anlæggenes virkemåde eller være prøver for dele af anlæggene, som f.eks. transformere, omformere, batterianlæg, ladeanlæg, etc. Nærværende entreprenør har ansvaret for, at motorværn og andre overstrømsafbrydere er korrekt indstillet, og at der ikke anvendes større for-sikringer, end fabrikanten foreskriver for de termiske relæer. Hvis en, af anden entreprenør, leveret motor afviger så meget fra det tidligere oplyste, at et termisk relæ må udskiftes, skal tilsynet gøres opmærksom herpå Testperiode Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: Belysningsanlæg- testperiode på 60 arbejdsdage Brugerinstruktion Følgende brugerinstruktioner skal udføres: Varslingsanlæg ABDL anlæg Tavleanlæg Belysningsanlæg IT-anlæg Sikkerhedsbelysning 2.17 Anmeldelser Følgende anmeldelser skal udføres: Til- og afmelding af forsyninger (stikledninger) Sikkerhedsbelysning 2.18 Service Følgende service skal udføres: Et års service.

12 3. Generelle specifikationer Side : 11/82 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv Maskiner/anlæg Byggeplads Generelt Der henvises til byggesagsbeskrivelsen Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Deponering skal ske: Oplagring af materialer skal foretages i container eller tilsvarende som aflåses Stillads Arbejdets planlægning ID-kodesystem Alle anlæg og komponenter mærkes iht. den sagsspecifikke beskrivelse for installationer Udveksling af data 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad stk. 1. Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 29. november 2010 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 792 af 29. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Bekendtgørelse nr. 909 af 18. august 2011 om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) Ad stk Ad stk. 3. med senere ændringer: BEK nr. 693 af 27/ BEK nr af 12/ BEK nr 1155 af 06/10/2010 Ad stk. 4.

13 3. Generelle specifikationer Side : 12/82 med senere ændringer: BEK nr 617 af 25/06/2008 Ad stk. 6. med senere ændringer: BEK nr 618 af 25/06/2008 Ad stk. 7. DS/EN :2006 DS/EN /Ret. 2:2006 DS/EN /Corr.:2010 DS/EN /A1:2009 Ad stk Ad stk. 9 Lokalt elselskabs retningslinjer og anbefalinger Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet CE-Mærkning Mærkning Elmotorer Frekvensomformere Overspændingsbeskyttelse Gennemføringer Demontering Lynbeskyttelse Ad Stk. 1. a) DS/EN :2011 b) DS/EN :2006 DS/EN /Corr.:2006 c) DS/EN :2011 d) DS/EN : Projektering Generelt Dokumentation 3.4 Undersøgelser Generelt Spændingsfald. Anbefalingen i SB afsnit 6, 525 omkring max 4 procent spændingsfald skal opfattes som et krav. Entreprenøren har ansvaret for at sikre dette ved egen færdigprojektering og detailplanlægning af forsyning/ledningsføringer.

14 3. Generelle specifikationer Side : 13/82 Entreprenøren har endvidere ansvaret for at sikre, at det foran siddende kortslutningsbeskyttelsesudstyr for alle installationer, kan udkoble på en minimumskortslutning inden for den tid, som ikke vil bringe lederne op på den tilladelige grænsetemperatur Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad. B2.400 punkt stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Tavler Dokumentationen vil blive kommenteret inden for antal arbejdsdage fra modtagelsen jf. den sagsspecifikke beskrivelse for installationer Systemhardware, -software og netværk Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere Målere for bi-måling af forbrug til anvendelse for bygherrens interne registrering, udføres som DIN-skinnemålere med kommunikationsdele jf. den sagsspecifikke beskrivelse for installationer. Afregningsmålere etableres iht. lokalt forsyningsselskabs retningslinjer og Fællesregulativet

15 3. Generelle specifikationer Side : 14/ EMC-miljø Forsyningsadskiller Overspændingsbeskyttelse Ledningssystemer Generelt Skjult kabel- og rørinstallation Synlig kabel- og rørinstallation Kabel i jord Bøjelige ledninger i fast installation Kanalskinner Apparater og monteringsmateriel Generelt Kapslinger Indvendig adskillelse/isolation Jordingsanlæg og potentialudligning Generelt Til beskyttelse mod indirekte berøring gælder følgende: Der anvendes fejlstrømsafbrydere af typen HPFI og PFI. Der anvendes sikringer ved enheder med > 20 A Galvanisk tæring Jordelektroder og tilslutningsudstyr Stang- rørelektroder Bånd og trådelektroder Jordplader Fundamentselektroder Egnede konstruktionsdele

16 3. Generelle specifikationer Side : 15/ Forbindelse til hoved- og supplerende udligningsforbindelser Føringsveje Generelt Kabelbakker, kabelplader Gitterbakker Kabelstiger Ledningskanalsystemer Kabelgrav i jord 3.6 Udførelse Generelt Alle installationer skal udføres som synlig installation, med undtagelse af installationer i trappeopgange og væglamper på ramper, hvor installationen udføres indfældet. Hvor intet andet angives i specifikationen, placeres afbrydere og stikkontakter ved døre 1100 mm over færdigt gulv til overkant øverste afbryder og 150 mm fra dørens murhul midt kontakt Elmotorer Alle ledningssystemer i offentlige områder, som oplægges på bygningsdele skal beskyttes mekanisk ved fremføring i varmgalvaniseret stålrør Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere Overspændingsbeskyttelse Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Generelt Opretning Generelt Mærkning Anlæg og komponenter På apparater, monteringsmateriel og brugsgenstande med klemmetilslutning skal fasefølgen være L1 - L2 - L3 - (evt. N) fra venstre mod højre. For motorer skal dog forinden sikres, at omdrejningsretningen herefter bliver korrekt.

17 3. Generelle specifikationer Side : 16/ Installation af ledningssystemer Generelt Skjult kabel- og rørinstallation Generelt Indstøbte rør Indmurede og indfældede rør Installation i bygningshulrum Installation i pladevægge (gipsplader) Ledningskanalsystemer Synlig kabel- og rørinstallation Generelt Installation på bygningsdele Installation i og på kabelbakker og -stiger Kabelinstallation på wire eller bæretov Slangerør Kabler i jord Generelt Op- og nedføring, herunder mekanisk beskyttelse Nedlægningsdybder, herunder mekanisk beskyttelse og markering Kabelhåndtering ved nedlægning Parallelføring af énlederkabler Nærføring og krydsning med andre kabler og rørsystemer Farvekoder for ledningsanlæg Bøjelige ledninger i fast installation Bøjelige ledninger i fast installationer tillades ikke Kanalskinner Bøjningsradier og respektafstande Bøjningsradier for kabler, kappeledninger og enkeltledere Respektafstande af hensyn til elektriske forhold (EMC) Respektafstande af hensyn til elektrisk-termiske forhold Respektafstande af hensyn til andre termiske forhold

18 3. Generelle specifikationer Side : 17/ Lednings- og kabelmontage Apparater og monteringsmateriel Generelt Kapslinger Ledningers ind- og udføring samt aflastning Indvendig adskillelse/isolation Fysisk placering og montage Afkølingsforhold Jordingsanlæg og potentialudligning Generelt Galvanisk tæring Jordelektroder og tilslutningsudstyr Stang- og rørelektroder Bånd- og trådelektroder Jordplader Fundamentselektroder Egnede konstruktionsdele Forbindelse til hoved- og supplerende udligningsforbindelser Tilslutning og udførelse af beskyttelsesledere Føringsveje Generelt Kabelbakker, kabelplader Gitterbakker Kabelstiger Ledningskanalsystemer Kabelgrav i jord Arbejde på tavleanlæg 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende entrepriser/arbejder: Jordentreprenøren for etablering af tomrør under bygningen

19 3. Generelle specifikationer Side : 18/ Føringsveje Overdragelse Råhusentreprenør for indstøbning i beton og etablering af potentialudligning. Apteringsentreprenør for udførelse af føringsveje i catwalk. VVS-entreprenør for etablering af elinstallationer for ventilation og VVS Sprinklerentreprenør for etablering af elinstallationer for sprinkler 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Indtransport af tavler 3.9 Kontrol Generelt Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: Iht. udbudskontrolplanen Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Arbejder der er eller bliver udført under andet arbejde, men som nærværende entreprenør overtager som delarbejder, skal kontrolleres for mangler og fejl før arbejderne påbegyndes Udførelseskontrol Slutkontrol Samordnede slutkontrol for flere arbejder

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/82 4. Bygningsdelsbeskrivelser 63.1 Forsyning 4.1 Orientering Elforsyning til parkeringshuset etableres som stikledninger fra midlertidig Energi- Fyn transformer, indtil nyetableret transformerstation, der forventes placeret i byggefelt 18, over trappekerne 02, kan etableres. Stikledningen fremføres i rør i jord i terræn over kælder, frem til trappekerne 04, og føres ned til hovedtavle HT-D3-K1.1.0, gennem teknikrum Omfang Levering, oplægning og tilslutning af stikledning for forsyning af parkeringskælder. Kablet fremføres via terræn til el-teknikrummet og tilsluttes hovedtavle Levering, oplægning og tilslutning af stikledning for forsyning af sprinkleranlæg nord og syd. Kablet fremføres via terræn til sprinklerrummene. Fremtidig omlægning af forsyning til ny transformerstation, er ikke inkluderet i nærværende entreprise Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Tavler for sprinkleranlæg 4.3 Lokalisering Hovedtavle placeres i el-teknikrum under byggefelt 16, kælderniveau. Midlertidig transformer for forsyning af parkeringskælder, forventes placeret i krydset mellem Østre Stationsvej og Thomas B. Thrigesgade. Dette skal endeligt afklares med forsyningsselskab. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.5 Koordinering Der skal foretages koordination med alle øvrige fag, som har tilstødende og samhørende arbejder med nærværende bygningsdel; herunder: Jordentreprenør Råhusentreprenør VVS-entreprenør

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/ Tilstødende bygningsdele 4.7 Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Stikledningens dimension er angivet på tegning for hovedtavle, tegning T-H-E-D3- X Udførelse Der etableres stikledning fra midlertidigt forsyningspunkt, som anvises af forsyningsselskabet efter tilmelding af installationen, til hovedtavle i kælderen. Stikledning etableres i tracé fra forsyningspunktet frem til trappekerne 04, placeret i byggefelt 16, og fremføres i rør. Rør etableres som ø 110 med glat inderside og træktråd. I kernen, føres stikledning ned til hovedtavle gennem teknikrum Stikledning monteres i hovedtavlen ved hovedkniven. Entreprenøren skal forestå elle nødvendige arbejder ifm. tilmeldingen af installationen, samt bistå forsyningsselskabet i nødvendigt omfang ifm. etablering af afregningsmåler. Installationer for stikledninger skal lægges i tracé minimum 700 mm under færdigt terræn. Installationer markeres iht. lovgivningen dog minimum med markeringsbånd. Der etableres stikledninger for sprinkleranlæg, fra midlertidigt forsyningspunkt, som anvises af forsyningsselskabet efter tilmelding af installationen, til sprinklercentraler placeret i nordlig og sydlig ende af parkeringskælderen iht. tegningsmateriale. Stikledningerne etableres i tracé fra forsyningspunktet frem til henholdsvis byggefelt 18 og 8 hvor de lægges i rør. Rør etableres som ø 110 med glat inderside og træktråd I kerner, føres stikledninger ned gennem dobbelthøjt teknikrum, og frem til sprinklerrum langs hovedføringsvejene. Entreprenøren skal i samarbejde med sprinklerleverandøren koordinere tarifsikringens størrelse ift. den installerede sprinklerpumpe. Entreprenøren skal forestå elle nødvendige arbejder ifm. tilmeldingen af installationen, samt bistå forsyningsselskabet i nødvendigt omfang ifm. etablering af afregningsmåler Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/ Kontrol I henhold til udbudskontrolplan og eget kvalitetsstyringssystem D&V-dokumentation Der henvises til pkt Planlægning

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/ Føringsveje 4.1 Orientering For føringsveje til PDS er supplerende gældende: EN Omfang Alle føringsveje, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse, skal medregnes, uanset om de er angivet på tegningerne, eller de er beskrevet i nærværende beskrivelse. Der leveres, monteres og opsættes komplette føringsveje i henhold til tegningsmaterialet og nærværende beskrivelse. Endvidere skal nærværende entreprenør detailprojektere, levere, montere og opsætte supplerende føringsveje for installationer indeholdt under nærværende el-arbejder. Hoved- og supplerende føringsveje udføres i form af: Kabelbakker Kabelstiger Rør Hulboringer i beton for kraftinstallationer, lysinstallationer, fiber, svagstrømskabler og tomrør, inklusive vandtæt hullukning, skal være indeholdt i ydelsen. Føringsveje etableres med adskillelse for installationer under hensyntagen til elektriske og autorisationskrævende forhold. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Ø110 føringsrør i fundament mellem teknikrum udføres under jordentreprisen. Ø50 føringsrør i fundament mellem teknikrum i kerne 09, og ladestandere for elbiler, udføres under jordentreprisen. Konsoller til montering af kabelbakker i rørkasse, samt rørkasse leveres under apteringsentreprise. 4.3 Lokalisering Iht. tegningsmateriale 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger:

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/82, samt tegning T-H-A-D3-X-4-28 for rørkasse. 4.5 Koordinering Der skal foretages koordinering med alle øvrige arbejder, særligt ventilations- og VVS-arbejder, samt smed for føringsveje i rørkasse. 4.6 Tilstødende bygningsdele Ventilation- og VVS-arbejder, og rørkasse Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af føringsrør i fundament. Etablering af ophængningsramme for rørkasse Efterfølgende bygningsdele/arbejder Afslutning af rørkasse 4.7 Projektering Nærværende entreprenør skal selv detailprojektere supplerende føringsveje for installationer udført under nærværende el-arbejder. For installationstyper henvises til arbejdsbeskrivelsen 2.2 Bygningsdele. Entreprenørens egen projektering skal forelægges fagtilsynet for kommentering og evt. accept, inden disse arbejder bringes til udførelse. Alle supplerende føringsveje skal ligeledes fremgå af As built tegningsmateriale. 4.8 Undersøgelser Fabrikantens minimumskrav til krumningsradius skal overholdes for samtlige kabeltyper. Nærværende entreprenør skal inden levering af føringsveje undersøge, om forannævnte kan overholdes med de i projektmaterialet viste føringsveje. 4.9 Materialer og produkter Materialer skal være i overensstemmelse med Dansk standard. Materialer skal være nye og fuldstændig fejlfrie. Der skal i arbejdet indeholdes levering og montering af føringsveje inkl. alle bæringer, ophængningsbeslag, fliser, formstykker mv. Alt fastgørelsesmateriel, samlinger, retningsændringer mv. skal udføres med fabrikantens standardmateriel, om sådant forefindes. Alle føringsveje i offentlige områder, placeret 2400 mm eller lavere ofg. udføres i farven hvid (Ral9010, glans 50). Føringsveje, der monteres i det fri, skal leveres i kvalitet svarende til korrosionsklasse C3 iht. DS/EN ISO Øvrige føringsveje skal leveres i kvalitet svarende til korrosionsklasse C2 iht. DS/EN ISO Trådbakker: Der må ikke anvendes trådbakker. Kabelbakker: Kabelbakker skal etableres som perforeret (perforeringsgrad ca. 30%) og udføres med låg. Dog kan låg udelades for føringsveje i rørkasse og i teknikrum.

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/82 De lodrette sider på alle kabelbakker, skal være forstærket med ekstra kraftig ombukket kant. Kabelbakker skal have en højde på mindst 50 mm. Det skal være muligt at samle kabelbakker samt tilbehør uden brug af værktøj. Alle kabelbakker, -plader og stiger skal være varmgalvaniserede. Kabelbakker skal være en del af et samlet system, hvori der kan levers præfabrikerede moduler til retningsændring, samling og lignende. Systemet skal samlet kunne godkendes som elektrisk udlignet uden behov for supplerende udligningsforbindelser. Kabelstiger: Kabelstiger skal være med sekskantet profil. Flade perforerede trin med 250mm afstand mellem trin til fastgørelse af kabler. Kabelstiger skal have en vangehøjde på mindst 50 mm. Alle kabelstiger i offentlige områder forsynes med låg. Kabelstiger skal være en del af et samlet system, hvori der kan levers præfabrikerede moduler til retningsændring, samling og lignende. Systemet skal samlet kunne godkendes som elektrisk udlignet uden behov for supplerende udligningsforbindelser. Føringsvej flexrør: Rør skal være med glat inderside og træktråd som stålwire. Anførte dimensioner på tegningsmaterialet og i beskrivelser er indvendige mål. Stålrør: Galvaniserede ikke mindre end ø 16 mm indvendige mål Udførelse Der leveres, monteres og opsættes komplette føringsveje i henhold til tegningsmaterialet og nærværende beskrivelse. - Generelt Føringsveje skal danne en sammenhængende helhed, således at kabelinstallationer uden yderligere foranstaltninger kan fremføres uden at savne underlag. I hovedføringsveje etableres skilleplader for adskillelse af installationerne. Hovedføringsveje deles op i følgende spor: - Bygningsinstallationer (alm. 230/400 V) - Maskininstallationer (CTS og lignende) - Svagstrømsinstallationer (ABA, AIA, ADK og lignende) - Datainstallationer (PDS). Føringsveje markeres pr. løbende 10 meter med skilt under føringsveje, som anviser af spors/føringsvejens anvendelse. Hvor føringsveje krydser og føres nær ved øvrige installationer og bygningsdele, skal der holdes behørig afstand så oplægning af kabler og tilgængelighed i driftssituationer er mulig. Føringsveje skal fastgøres således at kabler kan svinges op i føringsveje og syning mellem bærringer og lignende undgås.

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/82 Etablering af føringsveje skal ske i tæt samarbejde med VVS- og ventilationsarbejdet. I alle teknikrum mm. skal der udføres supplerende føringsveje omkring tavler, centraler, krydsfelter samt øvrigt teknisk udstyr. For placering af føringsveje henvises der til snittegninger og øvrigt tegningsmateriale. Frihøjde i parkeringskælderen er 2400mm - Føringsveje i parkeringszone Der etableres hovedføringsveje langs øst væggen, og på tværs af kælderen, ved trappekerner, iht. tegningsmateriale. Mellem tværgående hovedføringsveje etableres et føringsvejsnet udført i kabelbakker, til både føring af installationer, samt fastgørelse af komponenter. For installationer placeret uden for kabelbakke, fremføres installation i stålrør. Alle kabelbakker placeret i offentlige områder, vandrette, såvel som lodrette, etableres med låg, så utilsigtet adgang forhindres. Låg skal udføres, så demontering kun kan ske ved brug af værktøj Alle langsgående kabelbakker på øst væg, monteres på vægkonsoller, og tværgående kabelbakker monteres på loft. Alle kabelbakker etableres med 3 spor for henholdsvis stærkstrømsinstallationer, maskininstallationer og for svagstrømsinstallationer/edb iht. tegningsmateriale. - Disponible føringsveje for parkeringsteknik Der etableres disponible føringsveje på tværs af TT-profiler, langs tværgående bjælker iht. tegningsmateriale. Føringsvejene udføres som kabelbakker, og benyttes til etablering af parkeringsteknik, der leveres som bygherreleverance. - Føringsveje i catwalk I catwalken etableres der to kabelbakker, monteret over hinanden, for føring af installationer. Hvor væggen, hvorpå føringsvejene er monteret, buer, skal føringsvejene udføres med dertil egnet hængsellaske, således af kabelbakken ikke afbrydes, selv ved mindre retningsændringer. Der skal regnes med en hængsellaske pr. rørkassemodul. Kabelbakkerne monteres på et specialkonstrueret konsolophæng, der leveres under apteringsentreprisen. Føringsvejene skjules af en rørkasse, der leveres og monteres under apteringsentreprisen. - Tomrørs installationer i trappekerner Der udføres tomrørsinstallationer for fremtidig etablering betalingsautomater i terræn, iht. tegningsmateriale.

27 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 26/82 Installationerne udføres synligt i teknikrum, med galvaniseret stålrør Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø Når kabelbakker skæres skal dette for så vidt muligt, foregå i et aflukket rum, eksempelvis teknikrum eller lignende, så støjende arbejde foretages under hensyntagen til andre arbejder og fag, som arbejder i samme område hvor kabelbakke ophængning foregår. Dette skal koordineres og indarbejdes i tidsplanen samt i plan for sikkerhed og sundhed Kontrol I henhold til udbudskontrolplan og eget kvalitetsstyringssystem D&V-dokumentation Der henvises til pkt Der skal afleveres As built tegninger efter arbejdets afslutning med alle opdateringer og ændringer indtegnet. Der skal afleveres D&V på følgende: Kabelbakker Kabelstiger Trækrør 4.16 Planlægning

28 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 27/ Huller og lukninger 4.1 Orientering Ud over de generelt anførte love, bestemmelser, og bekendtgørelser, skal arbejdet udføres i nøje overensstemmelse med danske normer og standarder. DBI vejledning 31 PREN Penetrations seal. Isolering af gennemføringer skal udføres med MK-godkendte materialer. 4.2 Omfang - Brand- og lydtætninger Der skal leveres, monteres og dokumenteres brandtætninger af alle huller i vægog etageadskillelser, hvor installationskabler under nærværende arbejde er ført igennem. Ovennævnte gælder uanset størrelse af hul, type af væg- og etageadskillelse samt type af kabel. - Vandtætte tætninger Der skal leveres og monteres vandtætte tætninger af alle huller i facade vægge og terrændæk, hvor installationskabler under nærværende el-arbejder skal føres igennem. Ovennævnte gælder uanset størrelse af hul, type af væg og dæk samt type af kabel. Hultagning i facadevæg, indføring af kabler og vandtæt tætning skal foregå i en og samme arbejdsgang, således at midlertidige lukninger undgås. - Midlertidige brandtætninger Der skal leveres og monteres midlertidige brandlukninger af alle huller større end ø 50 mm i hele byggeperioden. - Huller Hulboringer i vægge, elevatorskakte og etageadskillelser for stikledninger, hovedledninger, gruppekabler, fiber, svagstrømskabler og føringsveje, udført under nærværende arbejde, skal være indeholdt i ydelsen. Herunder også muring og spartling omkring hul så det er klargjort til malerentreprisen. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering I alle vægge og etageadskillelser, herunder også facade vægge og terrændæk, hvor stærk- og svagstrømskabler føres igennem. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger:

29 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 28/82 Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.5 Koordinering Alle nødvendige huller skal koordineres med byggeledelsen. Nærværende arbejder omkring lukninger skal nøje koordineres med selve installationsarbejdet, således at huller ikke lukkes før installationsarbejdet er afsluttet. 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.7 Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Komponenter og materialer skal leveres i anerkendt fabrikat, som er tilgængelig hos elgrossist i DK. - Brand- og lydtætninger Der skal anvendes produkter, der er godkendt af DBI for den pågældende anvendelse, ligesom alle produkter skal være MK-godkendte. Til alle større lukninger med flere kabler/stålrør anvendes et mineraluldsbaseret brandlukningssystem. Til mindre lukninger omkring enkelte kabelgennemføringer/stålrør med en fugebredde på max. 30 mm anvendes der brandmastik med stenuldsbagstop. Ved lukning omkring stålrør i brandklassificerede vægge og etageadskillelser anvendes rørmanchetter som opfylder DS 452. Til lukning af huller kan anvendes brandgips sammen med en stenuldsplade. - Vandtætte tætninger Der skal anvendes en modulbaseret præfabrikeret standardløsning, som er testede og certificerede af større klassifikationsorganer. Tætningen skal være opbygget af et rammesystem i rustfrit stål. Rammen skal være med en flange og skal være egnet for enten indstøbning eller fastgørelse vha. af bolte/skruer. Rammen skal om nødvendigt være forsynet med en tætningsliste således at den er fuldstændig vandtæt mellem ramme og væg/dæk. Rammen skal have udvendige mål (HxB) på min. 410 x 514 mm samt en dybde på 60 mm.

30 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 29/82 Tætningens enkelte moduler skal være med multidiameter teknologi, hvor man via aftagelige lag kan tilpasse de enkelte moduler til de aktuelle kabler. Tætningen skal være med en regulerbar kile, således at tætningen efter montering af samtlige moduler, kan tilspændes til det af fabrikanten foreskrevne niveau. Produktserier skal indeholde elementer som kan sikre mod træk, EMC, EX og vibrationer. Produkterne skal være produceret af virksomhed som er certificeret iht. ISO 9001 og ISO Midlertidige brandtætninger Til midlertidige lukninger i byggeperioden anvendes der brandpuder, som skal være testet på grundlag af PREN Penetrations seal Udførelse Det er entreprenørens fulde ansvar, at gennemføringers effektive tværsnitsareal i vægge og etageadskillelser er mindst lige så store som de føringsveje, de forbinder. Udføres en gennemføring som flere små huller, skal arealet øges med 50 %. - Brand- og lydtætninger Brandtætninger udføres i henhold til brandteknisk vejledning nr. 31 Brandtætninger. Det udførende firma skal være certificeret til at arbejde med de anvendte brandlukningsprodukter. Der skal påklæbes en mærkat ved hver brandlukning (på begge sider) med følgende oplysninger: MK-Godkendelses nr., firmanavn, luknings nr., dato og navnet på den montør, der har udført lukningen. - Vandtætte tætninger Tætningen monteres på facadevæggens inderside. Tætningen skal fastgøres så denne sidder fuldstændig lige Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol I henhold til udbudskontrolplan og eget kvalitetsstyringssystem. Alle væg- og etagegennemføringer kontrolleres af nærværende entreprenør for korrekt akustisk, brandmæssig og vandtæt lukning. Kontrolresultatet indsættes i KS-mappen.

31 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 30/82 Fotos af brandtætninger ved brandsektioneringer indsættes i KS-mappen D&V-dokumentation Der henvises til pkt Der skal afleveres monterings-, reparations- og vedligeholdelsesvejledning samt MK-Godkendelse på de anvendte brandlukningsprodukter. Der skal afleveres monterings-, reparations- og vedligeholdelsesvejledning på de anvendte vandtætningsprodukter Planlægning Der skal afleveres et ajourført brandlukningsskema samt oversigtstegning, der viser hvor alle brandlukninger er placeret samt deres nr.

32 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 31/ Tavler 4.1 Orientering DS/EN serien er gældende. 4.2 Omfang - Nærværende entreprenør skal levere og montere følgende nye tavler: Hovedtavle: Hovedtavle HT-D3-K1-1.0, placeret i el-teknikrum 04-1 ved trappekerne 04 Undertavler: Undertavle UT-D3-K1-1.1, placeret i el-teknikrum 09-3 ved trappekerne 09 Undertavle UT-D3-K1-1.2, placeret i el-teknikrum 06-1 ved trappekerne 06 Undertavle UT-D3-K1-1.3, placeret i el-teknikrum 01-3 ved trappekerne 01 Undertavle UT-D3-K1-1.4, placeret i teknikrum ved rampe Ud over levering og montering af ovennævnte tavler skal følgende være inkluderet for hver enkelt tavle: Indtransport til opstillingssted. Nødvendig transportdeling. Opklodsning på ujævnt gulv, således at hele tavlen er vandret. Fastgørelse til væg og/eller gulv. Tilslutning af tilgange og afgange for 400/230V kabler. Tilslutning af kabler for styring og overvågning. Etablering og udfyldelse af kontrolskema for test af fejlstrømsafbrydere. Funktionsafprøvning. Måling af kortslutningsniveau efter idriftsættelse. Materialer og komponenter, der naturligt hører med for at udføre arbejdet fuldt færdigt til drift skal medregnes, uanset om de er vist på tegningerne eller beskrevet i nærværende beskrivelse. Ligeledes skal alle nødvendige beslag, sikringer, sikringsholdere, opmærkninger m.m. medregnes. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Tavler for ventilation. Tavle for sprinkleranlæg. Styretavle for pumpebrønd 4.3 Lokalisering Iht. tegningsmaterialet og pkt Tegningshenvisning Hovedtegninger:

33 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 32/82 Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.5 Koordinering Endelig placering af undertavle UT-D3-K1-1.4, placeret i teknikrum ved rampen, koordineres med VVS Derudover skal der foretages koordinering/undersøgelse af følgende: Døråbninger, trapper, indtransport. Pladsforhold på opstillings-/ophængningssted. Gulvarbejder i indtransportvej og på opstillingssted. Vægarbejder på opstillingssted. Hultagninger. Eksterne signalgivere/modtagere. Det påhviler entreprenøren at koordinere med alle øvrige arbejder/arbejder. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Brand- og vandtætte lukninger. 4.7 Projektering Nærværende entreprenør skal foretage detailprojektering, herunder forsidetegning, kabellister, tilslutningsskema, kredsskemaer for effekt- og signalkredse, komponentlister med typenumre og fabrikater samt varmetabsberegninger. Forsidetegninger samt komponentlister med typenumre og fabrikater skal fremsendes til byggeledelsen for kommentering inden tavleproduktionen igangsættes. Selvom byggeledelsen har kommenteret ovennævnte forsidetegninger, så er nærværende entreprenør alene ansvarlig for tavlernes funktionalitet samt at de leverede tavler kan monteres på de tiltænkte steder. 4.8 Undersøgelser Se punkt 4.5 koordinering. Inden igangsætning af tavleproduktionen skal nærværende entreprenør undersøge de på montagestedet værende pladsforhold, således det sikres, at tavlen kan monteres på det tiltænkte sted.

34 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 33/ Materialer og produkter Principper for materialer iht. tavletegningerne skal følges. Komponenter og materialer skal leveres i anerkendte fabrikater, som er tilgængelige hos elgrossist i DK. Alle tavler skal være pladekapslede og skal leveres i samme fabrikat og type). Tavlerne skal leveres i et modulært tavlesystem med modulstørrelser på 126 mm. Rammer, vægplader og låger skal være i farve blå. Der skal om muligt vælges tavledele, komponenter, ledere mv. som er bly- og halogenfrie. Alle skinnesamlinger skal være dimensioneret og udført som vedligeholdelsesfrie iht. DIN Komponentkrav: Målere: Alle hoved- og bimålere skal leveres som klasse 2 målere med udgang for M-bus. Interne Ledninger: Ledninger fra skinnefelt til komponenterne oplægges dobbelt isoleret / 90 C ledning. Ledningerne dimensioneres efter brydernes mærkestrøm. Klemmer: Såfremt der anvendes skrueløse klemmer skal der anvendes produkter som med hensyn til vibrationer og stød er testet i henhold til henholdsvis IEC/EN og IEC/EN PE-skinne i kabelfelt: PE-skinner skal være separate skinner i kobber. Afbryder- og ledningsadskiller: Afbryder- og ledningsadskiller materiel skal være iht. EN Herudover skal de enkelte komponenter ligeledes være iht. de relevante produktstandarder som nævnt i EN afsnit 1 Generelt, herunder bl.a.: - Maksimalafbrydere: EN Effektbryder (Switches), adskiller (disconnectors), lastadskiller (switchdisconnectors) og sikringsbrydere (fuse combination units): EN Kontaktorer og motorstartere: Indgangsafbryder, sektionsafbrydere og ledningsadskiller for samleskinner skal leveres med låsbare håndtag placeret i tavlelågen. Tavlelågen skal kunne åbnes med afbryder og adskiller i sluttet tilstand. Afbryder- og ledningsadskiller skal være monteret på præfabrikeret indsatse.

35 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 34/82 Ledningsadskiller for samleskinner skal kunne låses med hængelås, i både sluttet og afbrudt stilling. Gruppeafbrydere, automatsikringer, kombiafbrydere og fejlstrømsafbrydere skal være for DIN-skinne montering. Der skal anvendes gruppeafbrydere med blinkende indikation ved sprunget sikring. Automatsikringer: Automatsikringer skal være udført og testet iht. EN og EN Automatsikringer skal være med C-udløsekarakteristik og en kortslutningsbrydeevne på min. 10 ka. Kombiafbryder: Kombiafbryderne skal være udført og testet iht. EN og EN Kombiafbryderne skal være med C-karakteristik og have en kortslutningsbrydeevne på min. 10 ka. Kombiafbryderne skal være med visuel indikering af hvorvidt afbryderen er udkoblet som følge af overbelastning/kortslutning eller som følge af jordfejl. Kombiafbrydere skal være af typer som kun skal testes én gang årligt, eller sjældnere. Test skal i denne sammenhæng forstås som aktivering af prøveknap på komponentfront. HPFI-afbryder: HPFI-afbryderne skal være udført og testet iht. EN og EN HPFI-afbryderne skal være type A og have en kortslutningsbrydeevne på min. 10 ka. HPFI-afbryderne for frekvensstyrede brugsgenstande/maskiner skal være type B og have en kortslutningsbrydeevne på min. 10 ka Udførelse HPFI-afbrydere skal være af typer som kun skal testes én gang årligt, eller sjældnere. Test skal i denne sammenhæng forstås som aktivering af prøveknap på komponentfront Generelt Entreprenøren skal levere og montere alle de til bygningsdelen hørende installationer og prøver for komplet færdiggørelse af installationerne til idriftsættelse. Alle tavler udføres med % disponibel plads iht. BPS. Tavle udføres med separat kabelfelt med klemmer for afgange. Tavler udføres som pladekapslede tavler i form 2b iht. BPS med indgangsafbryder.

36 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 35/82 Tavler udføres med transport delinger således at de kan transporteres ind i bygningen gennem trapper og døre. Der udføres sektionering således, at lysinstallationer, EDB og øvrige kraftinstallationer er adskilt via afbrydere med nulbrydning. For lysinstallationer anvendes fejlstrømsafbrydere som type SI af hensyn til lækstrømme fra elektroniske forkoblinger. Tavlerne udføres med målere for registrering af energiforbrug i kwh. Bi-måling via DIN-skinnemonterede målere. Alle målere skal være forberedt for fremtidig etablering af aflæsning ved CTS Tavler udføres i øvrigt iht. tavlespecifikationer for hver tavle, BPS-skema specifikt for hver tavle samt hovedledningsdiagram. Tavler fastgøres til gulv og/eller væg iht. fabrikantens anvisninger. Der skal foretages nødvendig opklodsning på gulv, således at tavlen står helt stabilt (vandret og lodret). Tavlens tilslutningsklemmer for indgående kabler/ledere såvel som afgående kabler/ledere skal være tilpasset de aktuelle lederes materiale og tværsnit. Specielt for tilslutning af overdimensionerede ledere (pga. spændingsfalds- og Ik-min.- problematik) samt parallelle ledere, som skal tilsluttes afbrydere/kontaktorer, skal termineringspunkter være repræsenteret på solid og nem tilgængelig tilslutningslaske. I forbindelse med skinnesamlinger og termineringer skal der tages højde for at disse steder kan termograferes uden fysisk indgriben - ud over aftagning/demontering af afdækninger og låger. Dvs. at skinnesamlinger/terminalpunkter skal kunne termograferes uden afbrydelse af brydere. Alle lederender fra og med 10 mm² skal være forsynet med krympeflex som skal omslutte lederisolation og klemstykke på kabelsko. Massive aluminiumsledere må ikke tilsluttes skrueklemmer, men skal rundpresses og forsynes med egnede pindbolte eller kabelsko. Eventuelle disponible Sektions- og gruppeafbrydere skal forsynes med tomme sikringsskuffer eller sikringshoveder. Alle kabler opmærkes med opmærkningssystem svarende til maskinel skriftstrimmel, monteret i stripsholder. Opmærkninger skal placeres i umiddelbar nærhed af termineringspunktet. Opmærkning mærkes med forsynende gruppe/klemrække samt eksternt tilslutningssted (tavle/klemrække). Komponenter: Afbrydere: Alle afgangsbrydere som ikke er for DIN-skinne montage skal monteres vandret med klemmer pegende mod kabelfelter.

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1 El-installationer 26-1 26 EL-INSTALLATIONER. 26.1.01 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle de i nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger specificerede installationer inkl. alle for opgavens fuldstændige

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

EL-Tavlestandard v.2015.2

EL-Tavlestandard v.2015.2 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service EL-Tavlestandard v.2015.2 Gældende for Risø Campus 1 Indhold 2 Forord... 3 3 Orientering... 4 3.1 Grundlag... 4 3.2 Opbygning af standard... 4 3.3 Godkendelse...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6 F El-arbejde For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.450, Basisbeskrivelse el Der skal udføres

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 6.1 El-arbejder Kap.-side : 3.1-1 6.1.1. Generelle bestemmelser 6.1.1.1 Grundlag. Lys- og kraftinstallationer udføres for 3 x 400/230 V vekselstrøm. De omtalte installationer udføres i nøje overensstemmelse

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK. SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 1.3. DRIFTSFORHOLD Placering: Indendørs Udendørs DS/EN 60 439-2 Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG) Stationær Flytbar DS/EN

Læs mere

Byggestrøm og belysning i hele byggeperioden iht. tidsplan.

Byggestrøm og belysning i hele byggeperioden iht. tidsplan. 22.0 EL-INSTALLATION Arbejdet hører under el-entreprisen. 22.1 ARBEJDETS OMFANG 22.1.1 Arbejdet omfatter Komplet levering, montering og idriftsættelse af den på tegningerne viste og de i nærværende beskrivelse

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Ventilation, Vejledning 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning mellem den foreliggende

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Installationer Arkivnr. 104.03-01 El Udgivet Sept.'93 Potentialeudligning i bygninger med husdyr (kvæg, svin, fjerkræ etc.) Revideret 28.04.2003 Side 1 af

Læs mere

Hoved-entreprisen: Dato: 2015.10.20 Arbejdsbeskrivelse - Elarbejde Rev.dato: 2016.01.15 Indholdsfortegnelse Side: 1/49. Indholdsfortegnelse...

Hoved-entreprisen: Dato: 2015.10.20 Arbejdsbeskrivelse - Elarbejde Rev.dato: 2016.01.15 Indholdsfortegnelse Side: 1/49. Indholdsfortegnelse... Indholdsfortegnelse Side: 1/49 RETTET IHT. SUPPLEMENTSBLAD OG SPAREKATALOG Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 2. Omfang... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Bygningsdele... 5 2.3 Projektering...

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 2016 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail:

Læs mere

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER E 551-0 NOTE: TAVLEN SKAL LEVERES MED NØDVENDIGE BESLAG OG BØJLER, SÅLEDES KABLER OG RØR KORREKT AFLASTES I TAVLEN. TAVLEN SKAL MÆRKES MED FABRIKAT OG IDENTIFIKATIONSDATA. VED AF- LEVERING SKAL OPDATERET

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard for styretavler Gældende fra: 18. September 2015 Campus Service DTU Nils Koppels Allé DTU, Bygning 413 DK-2800 Kgs. Lyngby Lyngby Tlf +45

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0.1 Generelt Installationsunit Gas-El-ventilation skal styres af et trykafprøvningssystem (installationsunit) med elektrisk frakobling, gasdetektering, frakobling

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.4 El-arbejder Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE030 Kommunikation og netværk

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE030 Kommunikation og netværk Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE030 Kommunikation og netværk Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Varbergparken Afd. 27 Blok 5, 6, 7

Varbergparken Afd. 27 Blok 5, 6, 7 INGENIØR EMNE: EL - Blok 5, 6 og 7 TEGN. NR.: REV.: Note: Tegningen er gældene for hver af de 3 hovedtavler i blokkene, dog skal der kun levers lysstyring for udv. belysning i hovedtavlen for blok 5. REV.:

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.22 - Teknisk isolering VVS 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Forebyggende vedligeholdelse af tavleanlæg bør finde sted mindst en gang årligt. Nedenstående generelle checkpunkter kan være retningsgivende: 1). Visuel inspektion 2). Renholdelse

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

Tekniske standarder OUH-EMC installationskrav Bilag 4 12. udgave

Tekniske standarder OUH-EMC installationskrav Bilag 4 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L S V E N D B O R G S Y G E H U S Bilag 4 12. udgave 18. december 2015 Bilag 4_ EMC installationskrav - 12. udgave.doc Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - H ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE EL DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Side : 1/48 Udarbejdet: BRM Kontrolleret: KLK Godkendt: HBO Kapitel

Læs mere

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS Solcelleanlæg, UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG 2014 Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS BESKRIVELSE EL-ENTREPRISEN Indholdsfortegnelse Side : 2/27 Udarbejdet: LO Kontrolleret: JBJ Godkendt:

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

8.4 Digital projektering

8.4 Digital projektering Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, 2012 8.4 Digital projektering 2016 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012-8.4

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.2 VENTILATIONSARBEJDER Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

G_18_Grænsefladeskema for entreprenører Kolding Sygehus

G_18_Grænsefladeskema for entreprenører Kolding Sygehus Grænseflader for automatik og tekniske instaler. Dato: 15.09.2014 Bilag til rbejdsbeskrivelser Rev.: 1.01 ktivitet Systemkonfiguration med hovedcentral, netværk og undercentraler O B ut. I DK 1.02 1.03

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Valg af dirigent 3. Gennemførelse af renoveringen - Beboerkoordinator v/ Annette

Læs mere

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen!

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Generel kravspecifikation

Generel kravspecifikation Generel kravspecifikation El-tavler Udarbejdet af: kimn Afdeling: Projekt Vand og Afløb Version: 2.8 24. februar 2015 Side 1/14 Indhold Indhold... 2 1 Formål... 3 2 Tavler... 4 2.1 Fordelingstavle (Hovedtavle)...

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ELarbejder Dato : 18.12.2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS ELARBEJDER (EL) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Derbigum, grønt tag Indledning

Derbigum, grønt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, grønt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold til

Læs mere

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER DECEMBER 2012 NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER ARBEJDSBESKRIVELSE ELARBEJDE Hou + Partnere Arkitekter A/S Adelgade 15 1304 København K tlf. 33 93 22 66 Steven Müller, Rådgivende Ingeniørfirma Kongevejen

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.19 El-installationer 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 03:

RETTELSESBLAD NR. 03: Rettelsesblad nr. 03 af 03.11.2014 Side 1 af 6 RETTELSESBLAD NR. 03: GENERELT: ALLE : Jf. Udbudsbrev skal tro og loveerklæring udfyldes. Erklæringen er oplagt på box under pkt. 2.3 Dokumenter FÆLLESBETINGELSER:

Læs mere

Lokal undervisningsplan for elektrikere

Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 1 af 8 Forår 2011 Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:...

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Herning Kommune Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Arbejdsbeskrivelse Udgivelses : 02.08.2013 Revideret: 02.08.2013 Udarbejdet : PP Kontrolleret : AS Godkendt : AS 1. august 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev:

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev: VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse og bygningsdelsbeskrivelse Kølevand Region Hovedstadens Apotek Arbejdsbeskrivelse (ARB) og Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for Kølevand Dato: 10.10.2013 Rev: Ingeniør

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-001.dwg

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato :

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ

Læs mere