Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse"

Transkript

1 Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.2 VENTILATIONSARBEJDER Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato: 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/32 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Maskiner/anlæg Trykbærende anlæg Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Varmt arbejde Asbest Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Rør og kanaler Integration af anlæg Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Testperiode Brugerinstruktion Anmeldelser Service Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Maskiner/anlæg... 11

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/ Trykbærende anlæg Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning ID-kodesystem Udveksling af data Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet CE-Mærkning Mærkning Elmotorer Frekvensomformere Overspændingsbeskyttelse Gennemføringer Demontering Projektering Ventilationsanlæg Tæthed og støjforhold Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Systemhardware, -software og netværk Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere Ventilationsanlæg Generelt Aggregater Ventilatorer Luftindtag og -afkast Filtre Varmeflader for vand fremgår at tegningsmaterialet Varmegenvindingskomponenter Generelt Roterende varmevekslere Krydsvarmeveksler Væskekoblede batterier... 16

4 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Kanaler Spjæld Generelt Afspærringsspjæld Indreguleringsspjæld Overtryksspjæld Brandspjæld Røgspjæld Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Bæringer Lyddæmpere og svingningsdæmpere Termometre, manometre og hygrometre Teknisk isolering Lukning omkring installationsgennemføringer Øvrige materialer og komponenter Udførelse Generelt Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere Overspændingsbeskyttelse Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Generelt Opretning Generelt Mærkning Anlæg og komponenter Rør og kanaler Ventilationsanlæg Generelt Kanalsystem Tæthed Spjæld Målere til driftskontrol Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Bæringer Lyddæmpere og svingningsdæmpere Filtre Teknisk isolering Øvrige udførelse Tæthedsprøvning Indregulering Støjforhold Indeklimamåling Relationer til andre arbejder... 18

5 Indholdsfortegnelse Side : 4/ Generelt Forudgående arbejder Koordinering Føringsveje Overdragelse Arbejdsmiljø Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Bygningsdelsbeskrivelser A. Udsugningsanlæg type U B. Ventilationsanlæg V C. Ventilationsanlæg V D. Rensning af lodrette bygningsmæssige ventilationsskakte Bilag 1 Udbudskontrolplan... 30

6 1. Orientering Side : 5/32 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation er sammen med den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer og denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende punkter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Nærværende projektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte nævnes. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400 Basisbeskrivelse

7 2. Omfang Side : 6/32 2. Omfang 2.1 Generelt Følgende ydelser skal prissættes jf. nærværende beskrivelsessystem: 1. Levering og montering af udsugningsanlæg U1a 2. Levering og montering af udsugningsanlæg U1b 3. Levering og montering af udsugningsanlæg U2a 4. Levering og montering af udsugningsanlæg U2b 5. Levering og montering af udsugningsanlæg U3a 6. Levering og montering af udsugningsanlæg U3b 7. Levering og montering af udsugningsanlæg U4a 8. Levering og montering af udsugningsanlæg U4b 9. Levering og montering af udsugningsanlæg U5a 10. Levering og montering af udsugningsanlæg U5b 11. Levering og montering af udsugningsanlæg U6a 12. Levering og montering af udsugningsanlæg U6b 13. Levering og montering af udsugningsanlæg U7a 14. Levering og montering af udsugningsanlæg U7b 15. Rensning af lodrette eksisterende ventilationsskakte i bygning Rensning af lodrette eksisterende ventilationsskakte i bygning Rensning af lodrette eksisterende ventilationsskakte i bygning Rensning af lodrette eksisterende ventilationsskakte i bygning Rensning af lodrette eksisterende ventilationsskakte i bygning Rensning af lodrette eksisterende ventilationsskakte i bygning Rensning af lodrette eksisterende ventilationsskakte i bygning Indregulering af udsugningsanlæg i blok Indregulering af udsugningsanlæg i blok Indregulering af udsugningsanlæg i blok Indregulering af udsugningsanlæg i blok Indregulering af udsugningsanlæg i blok Indregulering af udsugningsanlæg i blok Indregulering af udsugningsanlæg i blok Tæthedsprøvning af 3 stk. vilkårligt udvalgt udsugningsanlæg i blok 1 7. (kun kanaler i tagrum) 30. Levering og montering af ventilationsanlæg V1 i fælleshus 31. Levering og montering af ventilationsanlæg V2 i fælleshus 32. Levering og montering af emhætteinstallation i fælleshus 33. Tæthedsafprøvning og indregulering af ventilationsanlæg V1 i fælleshus 34. Tæthedsafprøvning og indregulering af ventilationsanlæg V2 i fælleshus 35. Udarbejdelse af brugs-, drifts- og vedligeholdelsesvejledninger for samtlige anlæg. 36. Udarbejdelse af alle, for arbejdets udførelse, nødvendige detail og arbejdstegninger. 37. Øvrige leverancer og ydelser specificeres i det wefterfølgende.

8 2. Omfang Side : 7/ Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: A. Udsugningsanlæg type U. B. Ventilationsanlæg V1. C. Ventilationsanlæg V2. D. Rensning af lodrette bygningsmæssige ventilationsskakte. E. Emhætter i tilgængelighedsboliger. F. Udsugningsventilatorer, boligventilation. 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: Alle anlæg. (14 stk. udsugningsanlæg i boligblokke, og 2 stk. ventilationsanlæg i fælleshus. Arbejdet omfatter dimensionering af det samlede ventilationsanlæg, herunder ventilationsaggregater, kanalsystem, armaturer, lyd mv. i henhold til tegninger, bygningsmodeller og beskrivelser. Arbejdet omfatter udarbejdelse af arbejdstegninger og bygningsmodeller af det samlede ventilationsanlæg. Umiddelbart efter accept skal ventilationsanlægget gennemregnes og de angivne kanaldimensioner mv. skal om nødvendigt justeres. Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. Ad B2.400 punkt 2.3 stk. 1. Oplæg og forslag vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.4 Byggeplads Ad B2.400 stk. 1. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 2 eksemplarer senest 15 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: Tagrums isolering, eksisterende teknisk isolering, indvendige belægninger på demonterede kanaler Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici:

9 2. Omfang Side : 8/32 Opbæring/hejsning af nye ventilationskomponenter til brug i tagrum i boligblokkene. Montagearbejder vedrørende taghætter på tag i boligblokke 2.7 Kvalitetsstyring CE-mærkning mv Maskiner/anlæg Der skal afleveres dokumentation for følgende maskiner/anlæg: Under ventilationsarbejdet udføres den overordnede CE mærkning for samtlige 14 udsugningsanlæg i boligblokkene samt for de 2 ventilationsanlæg i fælleshuset. VVS entreprenøren, CTS entreprenøren (bygherreleverance) og elentreprenøren leverer hver især dokumentationsmateriale for egne arbejder til Ventilations-entreprenøren, som samler, og har det overordnede ansvar for den samlede CE mærkning af anlæggene Garantierklæringer D&V-dokumentation Ad B2.400 punkt 2.7.5, stk. 4. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Data for motorer indeholdende effektforbrug, spænding, strømforbrug og startstrøm. Data for ventilatorer, med angivelse af type, cirka omdrejningstal og virkningsgrad. Data for varmegenvindingsflader, varmeflader og køleflader med angivelse af tryktab på vand og luftside, lufthastighed, dimensionerende temperatur og temperaturvirkningsgrad Asbest Der er registreret asbest i tagrum fra de eks. eternitplader. Under arbejder i tagrummet inden dette er ryddet og rengjort skal der benyttes påkrævede værnemidler. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmøder. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 2 eksemplarer, Entreprenørens arbejdstegninger for udsugningsanlæg U1a og U1b Entreprenørens arbejdstegninger for udsugningsanlæg U2a og U2b Entreprenørens arbejdstegninger for udsugningsanlæg U3a og U3b Entreprenørens arbejdstegninger for udsugningsanlæg U4a og U4b Entreprenørens arbejdstegninger for udsugningsanlæg U5a og U5b Entreprenørens arbejdstegninger for udsugningsanlæg U6a og U6b Entreprenørens arbejdstegninger for udsugningsanlæg U7a og U7b Entreprenørens arbejdstegninger for ventilationsanlæg V1 i fælleshuset

10 2. Omfang Side : 9/32 Entreprenørens arbejdstegninger for ventilationsanlæg V2 i fælleshuset Teknisk specifikation for ventilationsaggregat V1 Teknisk specifikation for ventilationsaggregat V1 Teknisk specifikation for udsugningsventilatorer Teknisk specifikation for alle taghætte typer Teknisk specifikation for alle indblæsningsarmaturer, udsugningsarmaturer, kontrolventiler m.v. Ad B2.400 stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i2 eksemplarer: Beregninger af de til kanalerne hørende luftmængder, hastigheder og trykforhold samt lydforhold Dokumentering af det specifikke energiforbrug Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser 2.10 Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Alle armaturtyper for indblæsning og udsugning i boliger og i fælleshus jf. bygningsdelsbeskrivelse Prøver vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Boring af alle huller i etagedæk og vægge, i tilgængelighedsboliger, det omfang disse ikke er vist på tegninger under betonarbejdet Tilmuring omkring alle rørgennemføringer i vægge. Brandmæssig tillukning omkring kanaler m.v. som gennembryder brandklassifiserede vægge og etagedæk Rengøring Inden aflevering, skal alle kanaler, aggregater m.v. rengøres. Under rørarbejde i installationsskakte i tilgængelighedsboliger skal alt afklip, affald m.v. fjernes inden skakten tillukkes ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Ventilatorer i tagrum skal nummereres med anlægsnummer. Ventilationsaggregater i fælleshusets teknikrum skal nummereres med anlægsnummer

11 2. Omfang Side : 10/ Rør og kanaler Kanaler i fælleshusets teknikrum skal markeres med kanalens funktion, f.eks. festlokale, indblæsning: festlokale, udsugning, Anlæg V1 friskluft, Anlæg V1, afkast o.s.v Integration af anlæg Anlægget skal indplaceres i bygningen i samarbejde med flere andre entreprenører, hvorfor det er et fælles vilkår for alle entreprenører, at man samarbejder omkring den indbyrdes koordinering af byggeprocessen Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Indregulering, prøvning og idriftsætning af følgende anlæg skal udføres: Udsugningsanlæg, U1a, U1b, U2a, U2b, U3a, U3b, U4a, U4b, U5a, U5b, U6a, U6b, U7a, U7b samt V1 og V2 Arbejdet omfatter følgende målinger: Indregulering af luftmængder Tæthedsprøvning Lydmålinger Indeklimamålinger Måling af specifikt energiforbrug Testperiode Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: Alle anlæg - testperiode på 20 arbejdsdage Brugerinstruktion Følgende brugerinstruktioner skal udføres: En teknisk brugerinstruktion for udsugningsanlæggene, tilegnet driftspersonalet En brugerinstruktion til beboerne i lejlighederne vedrørende kontroludsugning fra køkken og badeværelse (en lavpraktisk beskrivelse af nødvendigheden af udsugning i køkken/badeværelse, samt en rengøringsvejledning for kontrolventilerne) En teknisk brugerinstruktion for ventilationsanlæggene i fælleshuset, tilegnet driftspersonalet 2.18 Service Følgende service skal udføres: Et års service.

12 3. Generelle specifikationer Side : 11/32 3. Generelle specifikationer Byggeplads Beskyttende foranstaltninger Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: Trappeopgang, Tætning af loftslem i midterste opgang i hver boligblok Tætning af kontrolventiler/åbninger for disse i forbindelse med rensning af eksisterende bygningsmæssige ventilationsskakte Transport og oplagring I egen container i skurby Stillads Under anden entreprise etableres stillads omkring alle boligblokke. Stillads skal under byggearbejder fungere som adgangsvej til arbejder i tagrum. Der vil blive etableret adgang fra stillads til tagrum i alle boligblokke Arbejdets planlægning Arbejder vedrørende udsugningsanlæg i tagrum i blok 1,2,3,4,5,6 og 7, skal koordineres i samarbejde med Tømrerentreprisen og nedrivningsentreprisen Udveksling af data Til brug for udarbejdelse af egne arbejdstegningen, kan entreprenøren rekvirere Ingeniørens digitale tegningsmateriale i Autodesk AutoCAD og Revit som vejledende grundlag. 3.2 Referencer Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad Stk. 1. DS 447:2005 Ad Stk. 2. DS 428:2011 Ad Stk. 3. DS 452:1999 Ad Stk. 4. DS 468:1990 Ad Stk. 5. DS 474:1993 DS 474/RET1:1995 Ad Stk. 6. DS/EN/CR 1752:2001

13 3. Generelle specifikationer Side : 12/32 Ad Stk. 7. DS/EN 13779: Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Maling og lak - Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med maling Del 2: Klassificering af korrosionskategorier DS/EN ISO :2000 Dansk Standard Måling af termisk indeklima SBI-anvisning 130:1983 Statens Byggeforskningsinstitut CE-Mærkning Under ventilationsarbejdet udføres den overordnede CE mærkning for samtlige 14 udsugningsanlæg i boligblokkene samt for de 2 ventilationsanlæg i fælleshuset. VVS entreprenøren, CTS entreprenøren (bygherreleverance) og el-entreprenøren leverer hver især dokumentationsmateriale for egne arbejder til Ventilationsentreprenøren, som samler, og har det overordnede ansvar for den samlede CE mærkning af anlæggene Mærkning Mærkning af komponenter udføres med Resopalskilte Elmotorer Alle motorer skal være Norm motorer Frekvensomformere Leveres under CTS entreprisen (bygherreleverance) Overspændingsbeskyttelse Gennemføringer Alle gennemføringer skal udføres tætte for lyd, fugt og luft. Gennemføringer igennem vægge og dæk skal opfylde gældende krav til lyd og brand klassifikation for den gennembrudte konstruktion Demontering Demontering af eksisterende udsugningsanlæg i tagrum udføres under nedrivningsentreprisen Projektering Ad Stk. 1. Vejledning nr. 5:1984 Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder vejledning nr 3: Ventilationsanlæg Ad Stk. 1. DS/EN 1886:2008 Ad Stk. 2. DS/EN 779:2003

14 3. Generelle specifikationer Side : 13/32 Ad Stk. 3. DS/EN :2009 Ad Stk. 4. DS/EN 1751:1999 Ad Stk. 5. NP-154-R: Tæthed og støjforhold DS/EN 1507:2006 DS/EN 12237:2003 SBI-anvisning 102:1975 Vejledning nr. 5: Projektering Specifikke energiforbrug Udsugningsanlæg i boligblokke: 800 J/m³. Ventilationsanlæg, festlokale i fælleshus : J/m³. Ventilationsanlæg, medarbejder faciliteter i fælleshus: J/m³. Kriterier for middellufthastighed Middellufthastigheden (m/s) må ikke overstige de nedenfor anførte kategorier: Rumtype Sommer Vinter Kategori Kategori Festsalen 0,20 0,15 Personalerum 0,20 0,15 Kriterier for luftkvalitet Dimensionerende udeklima værdier Ventilationsanlægget skal dimensioneres for de nedenfor anførte udeklimaværdier: Sommer Vinter Temp. ( o C) Rel.fugt. (%) Støjforhold Ad stk. 10. Intern støj fra de tekniske installationer må ikke overstige de nedenfor anførte A-vægtede energiækvivalente lydtryksniveauer efter korrektion til den givne efterklangstid: Rumtype Lydtryksniveau Efterklangstid L paeq (db) (s) Festsal 35 0,6

15 3. Generelle specifikationer Side : 14/32 Den lavfrekvente støj i frekvensområdet 10 til 160 Hz må ikke overstige de nedenfor anførte A-vægtede niveauer: Rumtype Lydtryksniveau L pa,lf (db) generelt DS Dokumentation Ad stk. 5. Dokumentationen skal fremsendes til byggeledelsen for gennemsyn mindst 2 uger inden påbegyndelse af montagen. 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad B2.400 punkt stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Se specifikation under punkt 2.8 Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 2 arbejdsdage fra modtagelsen Systemhardware, -software og netværk Elmotorer Elmotorer er integrerede i h.h.v ventilationsunits og boxventilatorer Frekvensomformere Til anlæg V1 leveres under CTS arbejdet som bygherreleverance. Motorer i ventilationsaggregat V1 som skal betjene festsalen og tilhørende servicerum, skal være forberedt for ekstern frekvensomformer Målere Ventilationsanlæg Adgangsforhold: Vær opmærksom på de aktuelle adgangsforhold i forbindelse med indsætning af ventilatorer og aggregater. Som kan nødvendiggøre adskillelse af komponenter i et vist omfang Aggregater Der anvendes følgende klassifikationer: Styrke af aggregathus: KlasseL3 Tæthed ved undertryk -400 Pa: Klasse C Tæthed ved overtryk +700 Pa: Klasse C Filter bypass lækage: F8 Termisk bro faktor: Klasse: TB4 Aggregat til anlæg V1 skal desuden opfylde følgende krav: Skal leveres uden automatik. Skal leveres med ekstern vandvarmeflade.

16 3. Generelle specifikationer Side : 15/32 Aggregat til anlæg V2 skal desuden opfylde følgende specifikation: Aggregatet skal være behovsstyret med indbygget fugtsensor. EC ventilatormotor, modstrømsvarmeveksler, kondensafløb, indbygget by-pass, 1 x 230 v, 50hz. Skal leveres med fjernbetjening med udlæsning af aktuelle driftsdata Ventilatorer Ventilatorer skal leveres med volumenstrøms målere med føler anbragt i ventilatorens sugeåbning og differenstrykmåler, begge med aflæsningsenhederne fastgjort udvendigt på aggregathuset. Ventilatorer skal være med B-hjul. Og skal være direkte trukne. Der henvises til anlægsoversigt for ventilationsanlæg, se tegningsmaterialet. Ad stk. 2. Der gælder følgende krav til maksimal specifik ventilatoreffekt, SFP: Udsugningsanlæg i boligblokke: 800 J/m³. Ventilationsanlæg, festlokale i fælleshus : J/m³. Ventilationsanlæg, medarbejder faciliteter i fælleshus: J/m³. Ventilatorer og motorer skal opfylde krav i de på baggrund af EU s ECO design direktiv, EC 327/2011 udstedte forordninger vedrørende ventilatorer og vedrørende motorer Luftindtag og -afkast Tryktabet over luftindtag og afkast: max 50 Pa. Afkast: Afkasthætter skal være rørformede hætter med indbygget jethættefunktion, Med integreret taggennemføring og lyddæmper og inddækning eller krave for aktuel tagtype og taghældning jf. arkitekttegninger. Inddækning på boligblokkenes tag udføres under ventilationsarbejdet. Udskæring i tag af boligblokke udføres under anden entreprise. På fællesbygning leveres og installeres hætter/gennemføringer med krave som tagdækker integrerer i tagpapdækning Taghætter på boligblokkene skal leveres i galvaniseret udførelse. Taghætter på fælleshus skal leveres i sort Luftindtag i fælleshus: Udføres igennem væg med jalusirist i Aluminium. Jf. tegninger. Arealet på riste skal dimensioneres ud fra en maksimal lufthastighed igennem risten på 2.5 m/s Filtre Der skal anvendes følgende filterklasser: Indblæsning: Klasse EU 7 Udsugning: anlæg V1:Klasse EU 5 Udsugning: anlæg V2:Klasse G4

17 3. Generelle specifikationer Side : 16/32 Filtre dimensioneres ud fra følgende krav til filtermodstande: Filterklasse Start tryktab Slut tryktab EU5-EU7-G4 maks. 20 Pa ca. 100 Pa Varmeflader for vand fremgår at tegningsmaterialet Varmegenvindingskomponenter Generelt Temperaturvirkningsgrad ved dimensioneringstilstand: Bedre end 80% Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Farve: hvid RAL Bæringer Synlige bæringer i teknikrum Teknisk isolering Er beskrevet under Isolerings arbejdet Lukning omkring installationsgennemføringer Alle gennemføringer skal udføres tætte for lyd, fugt og luft. Gennemføringer igennem vægge og dæk skal opfylde gældende krav til lyd og brand klassifikation for den gennembrudte konstruktion Øvrige materialer og komponenter Emhætte i fælleshus. Frithængende emhætte for loftsmontering. 90 cm bred og 52 cm. dyb med intern motor, med demonterbare fedtfiltre i metal, som skal kunne indsættes i opvaskemaskine for rengøring. Emhætten skal være med indbygget lavenergi belysning, og med flertrins regulering, og indbygget timerfunktion Emhætten skal kunne præstere en udsuget luftmængde på op til 600 m3/h ved højeste hastighed. Lyd i.h.t. IEC , max 60 db. Emhætte og inddækningskanal til loft i rustfrit stål. Aftrækskanal og taghætte Ø 160mm. På tag monteres afkasthætte med indbygget jethættefunktion. Afkasthætten skal i visuel udtryk udføres som øvrige ventilationshætter på fælleshusets tag. Emhætten leveres med 230 v. stik med jord. 3.6 Udførelse Frekvensomformere Leveres og monteres under CTS arbejdet.

18 3. Generelle specifikationer Side : 17/ Demontering Generelt Demontering af eksisterende ventilationsanlæg i tagrum i boligblokke udføres under nedrivningsarbejdet Ventilationsanlæg Tæthed Kanalsystem inklusive komponenter skal udføres efter tæthedsklasse C Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Fremgår af tegningsmaterialet Bæringer I Fælleshus: Stropbæringer over nedhængt loft Montagebøjler eller rørbæringer I tagrum i boligblokke: Rørbæringer fastgjort til overside betondæk Frihøjde imellem overside dæk og underside kanaler er ca. 700 mm Filtre Er indbyggede i aggregater Teknisk isolering Udføres under isoleringsarbejdet Øvrige udførelse Tæthedsprøvning Tæthedsprøvning af anlægget skal udføres som angivet nedenfor: Nye kanaler i tagrum i de 7 boligblokke. Kontrolomfang: 3 anlæg udpeget af tilsynet (kun nye kanaler i tagrum. Nye anlæg i fælleshuset. Kontrolomfang 100 % installation i tilgængelighedsboliger Kontrolomfang: 1 stk. lodret spirirørs kanal incl. tilsluttet installation. Fra kælder til og med overside dæk imod loftsrum. Ad stk. 8. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen Indregulering Ventilationsanlæggets luftstrømme skal leveres med følgende tolerancer: Luftstrøm gennem armaturer Samlet luftmængde Pr.hovedkanal Indblæsning + 15%/-15% + 10%/-10% Udsugning + 20%/-20% + 15%/-15%

19 3. Generelle specifikationer Side : 18/32 Ad stk. 9. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen Støjforhold Ad stk. 5. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen Indeklimamåling Indeklimamålinger udføres i omfang som angivet i SBI-anvisning 130. I følgende rum udføres indeklimamålinger: Festsalen Personalekontor Personalekøkken Ad stk.3. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Tømrer, VVS, teknisk isolering, EL, CTS, Nedrivning, Beton, Murer, Maler Føringsveje Fremgår af tegninger

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/32 Indhold 4. Bygningsdelsbeskrivelser A. Udsugningsanlæg type U. B. Ventilationsanlæg V1 C. Ventilationsanlæg V2 D. Rensning af lodrette bygningsmæssige ventilationsskakte E. Emhætter i tilgængelighedsboliger F. Udsugningsventilatorer, boligventilation.

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/32 A Udsugningsanlæg type U A. Udsugningsanlæg type U. 4.2 Omfang Arbejdet omfatter 14 stk. udsugningsanlæg i boligblokke Kanalrensning Nye anlæg i tagrum Nye installationer i tilgængelighedsboliger Nye kontrolventiler i eksisterende boliger Indregulering af alle 14 anlæg incl. kontrolventiler i eksisterende boliger m.v Eksisterende forhold. De 7 eksisterende boligblokke er i dag ventileret med kontrolventilation, med udsugning fra badeværelse og køkkener i lejligheder, samt fra enkelte servicerum i kælder. Desuden er der udsugning igennem opgangenes nedsstyrtnings skakte, med luftindtag igennem skaktenes adgangslåger i kælder. Skaktene har været ude af brug i flere år. Den eksisterende kontrol ventilation i blokkene er opdelt i 2 anlæg pr. blok, 14 anlæg i alt. Anlæggene er opbygget med rektangulære stål kanaler i tagrum, og med lodrette bygningsmæssige ventilationskanaler i beton op igennem etagerne. Fremtidige forhold Under nedrivningsarbejdet demonteres og fjernes eksisterende kanaler og udsugningsventilatorer m.v. i tagrum,incl. taghætter m.v. i de 7 boligblokke, således, at Ventilationsentreprenøren overtager et totalt ryddet tagrum i alle boligblokke. Under ventilationsarbejdet henhører følgende arbejder Rensning af eksisterende lodrette bygningsmæssige kanaler : Lodrette bygningsmæssige ventilation kanaler i lejligheder. Lodrette bygningsmæssige nedstyrtningsskakte.. Ventilation i tagrum: alle arbejder og ydelser i tagrum, som angivet på tegningerne. Overgangsstykker fra alle eksisterende bygningsmæssige kanalåbninger i betondæk i tagrum til spirorørs kanaler Alle de på tegninger viste kanaler i tagrum incl. rørbærere m.v. Alle indreguleringsspjæld i tagrum Afkast hætter, inddækninger m.v. Lyddæmpere. Renseadgange

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/32 A Udsugningsanlæg type U Konstanttrykregulering incl. reference tryktransmitter, placeret i fjernest beliggende ende af kanal i tagrum i hvert anlæg. Alle interne kanalforbindelser imellem konstanttrykregulator, tryktransmitter Ventilation i eksisterende boliger og ventilerede servicerum i kældre.: Demontering af eksisterende kontrolventiler i køkkener og badeværelser i alle lejligheder, samt i kælder. (demontering af eksisterende kontrolventiler, udføres samtidig med at de nye monteres) Levering og montering af nye kontrolventiler til samtlige kontroludsugningssteder (se tegningsmaterialet.) Ventilation i nye tilgængelighedsboliger: Levering og montering af nye lodrette kanaler op igennem badeværelser i de nye tilgængelighedsboliger, jf. Levering og montering af kanaler fra lodrette hovedkanaler i lejligheder til de respektive kontroludsug i badeværelser og emhætter i køkkener Tæthedsprøvning: Nye kanaler i tagrum i alle boligblokke samt nye kanaler i tilgængelighedsboliger skal tæthedsprøves. Indregulering: Alle kontroludsugningsanlæg skal indreguleres til tolerancer som beskrevet under pkt Anlæggene skal indreguleres blokvis, og indregulering skal udføres efter aftale, og i samarbejde med bygherren, og efter forskriftsmæssig advisering omkring adgang til boligerne for måling og justering. Følgende leveres og monteres under andet arbejde Under el-arbejdet fremføres tilslutningskabel og reparationsafbryder til hver ventilator installation (14 stk. i alt) Eksakt placering af reparationsafbryder skal aftalen med El entreprenøren 4.3 Lokalisering I tagrum i 7 boligblokke 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.5 Koordinering Nedrivningsarbejdet Tømrerarbejdet Stilladsarbejdet

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/32 A Udsugningsanlæg type U 4.6 Tilstødende bygningsdele Murer i tilgængelighedsboliger (Letbeton skakt, opmuring, lukning samt flisearbejder) Tømrer i tilgængelighedsboliger (nedhængt loft) VVS i tilgængelighedsboliger. (varme og vandinstallation i samme skalt som ventilationskanaler) Maler i tilgængelighedsboliger. (væg i køkken omkring kontrolventil) Tømrer i tagrum: Ny tagrumsisolering, gangbro, gennemføring af taghætter) El, i tagrum: reparationsafbrydere) Forudgående bygningsdele/arbejder Murer: Opmuring af skakte i badeværelser i tilgængelighedsboliger. Beton: Udsparinger i nye etagedæk i badeværelser i tilgængelighedsboliger. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Murer: Lukning af skakter efter endt af Vand, varme og ventilation Tømrer: Lukning af nedhængt loft i nye badeværelser i tilgængelighedsboliger. 4.7 Projektering Se under punkt 2.3 og 3.3

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/32 B. Ventilationsanlæg V1 B. Ventilationsanlæg V1 4.2 Omfang Levering og montering af komplet ventilationsanlæg for ventilation af festlokale og tilhørende servicerum i følgende omfang: Ventilationsaggregat med varmegenvinding og vandvarmeflade i omfang som vist, på tegningerne. Kanaler i omfang som vist på tegninger Indblæsningsarmaturer og udsugningsarmaturer i omfang som vist på tegningerne Udvendige luftindtag og afkast, som vist på tegninger. Kanaler, lyddæmpere, spjæld m.v. som vist på tegninger Brand / røgspjæld incl. styreautomatik og al intern elinstallation, som vist på tegningerne Tæthedsprøvning. ( omfang fremgår af pkt ) Indregulering: anlægget skal indreguleres til tolerancer som beskrevet under pkt Følgende leveres og monteres under andet arbejde Aggregatet leveres uden automatik. Som bygherreleverance leveres og installeres et komplet CTS anlæg til styring af anlægget. 4.3 Lokalisering I teknikrum i fælleshuset 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.5 Koordinering Tømrerarbejdet VVS arbejdet Murerarbejdet El-arbejdet CTS arbejdet (bygherreleverance) 4.7 Projektering Se under punkt 2.3 og 3.3

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/32 C. Ventilationsanlæg V2 C. Ventilationsanlæg V2 4.2 Omfang Levering og montering af komplet ventilationsanlæg for ventilation af personalefaciliteter og udetoilet i følgende omfang: Ventilationsaggregat med varmegenvinding og vandvarmeflade, i omfang som vist på tegningerne. Fuld automatikudrustning incl. fjernbetjening, og incl. alle interne elarbejder. Kanaler i omfang som vist på tegninger Indblæsningsarmaturer og udsugningsarmaturer i omfang som vist på tegningerne Udvendig luftindtag og afkast, som vist på tegninger. Kanaler, lyddæmpere, spjæld m.v. som vist på tegninger Tæthedsprøvning( omfang fremgår af pkt ) Indregulering: anlægget skal indreguleres til tolerancer som beskrevet under pkt Følgende leveres og monteres under andet arbejde Under el-arbejdet fremføres hoved strømforsyning incl. reparationsafbryder. Til ventilationsaggregatet. 4.3 Lokalisering I teknikrum i fælleshuset 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.5 Koordinering Tømrerarbejdet VVS arbejdet Murerarbejdet El-arbejdet 4.7 Projektering Se under punkt 2.3 og 3.3

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/32 D. Rensning af lodrette bygningsmæssige ventilationsskakte D. Rensning af lodrette bygningsmæssige ventilationsskakte. 4.2 Omfang Rensning af alle lodrette bygningsmæssige ventilationskanaler i beton i de 7 boligblokke, inklusiv de nedlagte nedstyrtningsskakte, og inklusiv kanaler i servicerum i kældre. (vær opmærksom på at der er bygningsmæssige kanaler i opgange hvor der indrettes nye tilgængelighedsboliger som fjernes og erstattes af nye lodrette spirorørs kanaler som ikke skal renses.) 4.3 Lokalisering I boligblokke, fra kælder til tagrum. 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.5 Koordinering Ventilationsarbejdet. Nedrivningsarbejdet. Tømrerarbejdet 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Tømrer nedtager nedhængte lofter i servicerum i kælder i mindre omfang, for adgang til skakte m.v. ved kanalrensning Efterfølgende bygningsdele/arbejder Tømrer genopsætter nedhængte lofter. 4.8 Undersøgelser Kanal rensningen skal dokumenteres med foto eller video dokumentation af kanalernes tilstand før rensning, og efter rensning. Dokumentationen skal dække alle rensede kanaler Dokumentationen opbygges i rapportform, og foto/video dokumentationen skal være lokaliserbar Udførelse Kanalrensninger skal udføres som Mekanisk tør metode 4.13 Arbejdsmiljø Det afrensede støv og belægning i kanalerne skal betragtes som sundhedsskadeligt og stærkt brændbart. Hvorfor arbejdsmetoder og udstyr skal være i overensstemmelse med gældende myndighedskrav med hensyn til filtrering af procesluft fra rensninger, evt. ATEX krav til udstyr og omgivelser, og håndtering af opsamlet afrenset støv/belægning. Opsamlet støv skal opbevares og fjernes i brandsikker emballage.

27 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 26/32 D. Rensning af lodrette bygningsmæssige ventilationsskakte 4.14 Kontrol De færdigrensede kanaler skal dokumenteres som angivet i pkt. 4.8

28 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 27/32 E emhætter i tilgængelighedsboliger, 16 stk i alt Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: E emhætter i tilgængelighedsboliger 4.2 Omfang Levering og montering af nye emhætter i alle nye tilgængelighedsboliger, i alt 16 stk. Følgende leveres og monteres under andet arbejde 230 v el-udtag i emhætteskab udføres under El-elarbejdet 4.3 Lokalisering Køkkener i tilgængelighedsboliger 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Montage af køkkenskabs elementer Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.9 Materialer og produkter Type: Udtræksemhætte til indbygning i overskab. Betjening: Elektrisk betjent spjæld og timer funktion. Grundventilation: 72 m3/h Forceret ventilation: 144 m3/h Em opfang: 75% eller bedre. Lydtryksniveau ved grundventilation: max 28 db (A) Lydtryksniveau ved forceret ventilation: max 31 db (A) Emhætten skal være med integreret lavenergi lysstofrør. Emhætten skal være med vaskbart fedtfilter. Emhætten leveres med 230 v stikprop m. jord Udførelse Emhætterne skal ophænges under/integreres i køkken overskabselement, Alle ydelser, ligger under ventilationsarbejdet Mål og tolerancer Emhætterne skal monteres i.h.t. fabrikantens anvisninger og afstandskrav

29 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 28/32 F Udsugningsventilatorer, boligventilation Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: F Udsugningsventilatorer, boligventilation 4.2 Omfang Udsugningsventilator til 14 stk. boligventilationsanlæg 4.3 Lokalisering Følgende leveres og monteres under andet arbejde Elforsyning til ventilator, 1 x 230 v afsluttende med sikkerhedsafbryder 4.4 Tegningshenvisning Hovedtegninger: Oversigtstegninger: Bygningsdelstegninger: Detailtegninger: 4.5 Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Nedrivningsarbejder i tagrum Kanalrensning. Etablering af gangbro/platform under ventilatorer m.v. Efterfølgende bygningsdele/arbejder Teknisk isolering 4.9 Materialer og produkter Udsugningsventilatorer Anlæg Uxx Motor: Normmotor med permanent magnet, klasse IE3 med motorstyring og påmonteret frekvensomformer. Motoren skal være sikret mod overbelastning, blokering, under, samt overspænding og overtemperatur. Frekvensomformeren skal være færdigprogrameret til optimal drift af ventilatoren og med terminaler for styresignal, samt nettilslutning 1 x 230 v. Ventilatorhjul: Skal være B-hjul i støbt aluminium. Inspektionslåge: Skal udføres med splithængsel for mulig demontering i forbindelse med service. Svingningsdæmpere: Ventilatorhus skal fungere som røgventilator op til 300 grader C. i 60 minutter. Flex forbindelser imellem ventilatorstudse og tilsluttede kanaler: Skal være i brandsikker udførelse, materialeklasse A2-s1,d0, i.h.t. EN Den samlede ventilator skal være optaget på de danske el-selskabers liste over spareventilatorer. Konstanttryks regulering incl. tryktransmitter: I hvert af de 14 udsugningsanlæg skal leveres og monteres en konstanttryks regulering, som med reference fra en forindstillelig tryktransmitter fastholder et konstant tryk i det valgte referencepunkt, via regulering af ventilatorernes indbyggede frekvensomformer.

30 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 29/32 F Udsugningsventilatorer, boligventilation Tryktransmitter skal placeres i tagrum ved yderstbeliggende ventilations skakt på hvert anlæg Udførelse Alle elektriske forbindelser fra den under el-arbejdet leverede og monterede sikkerhedsafbryder til ventilatormotor, samt styrekabler imellem ventilator motor og tryktransmitter, klar til drift, skal være indeholdt i ventilationsarbejdet.

31 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

32 Bilag 1 Udbudskontrolplan Paradigme for udbudskontrolplan for ventilation Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Projektdokumenter B Kontrol af dokumentatiojekterintrolleret 100% Afslutning for pro- Beregninger er konsendt og frem- til byggeledelsen Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol 5.1 Kanalmontering inkl. afstande, niveau mv. ARB Visuel kontrol og 100% Løbende ARB kontrolmåling 5.2 Bæringer herunder fællesbæringer ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Kanalgennemføringer ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Placering af armaturer, aggregater, spjæld og lyddæmpere ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Tæthedsprøvning ARB Kontrol af dokumentation 100% Før indregulering ARB Indregulering ARB Kontrol af dokumentationing 100% Efter tæthedsprøv- ARB Støjniveau ARB Kontrol af dokumentation 10 % af alle rum Efter indregulering ARB Indeklima ARB Kontrol af dokumentation 10 % af alle rum Efter indregulering ARB

33 Bilag 1 Udbudskontrolplan 5.9 Rensning af lodrette ventilationsskakte i bolig blokke Fotoregistrering 2 stk. pr. kanal Før og efter rensning 6 Slutkontrol 6.1 Funktionsafprøvning B2.400, B2.400, B2.400, Før aflevering Overensstemmelse 6.2 med projektmateriale

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.17 - Ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og omrygning Hovedentreprise

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Ventilation, Vejledning 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning mellem den foreliggende

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28

Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28 Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Definitioner... 5 2. Omfang... 6 2.1 Generelt... 6 2.2 Bygningsdele... 6 2.3

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1.

Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1. Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1.0 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: HVS Kontrolleret:

Læs mere

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 57.11 Komfortventilation Aggregater... 3 57.12 Komfortventilation Kanalsystemer og armaturer...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ventilation. 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole. Energispareprojekt Tønder

Funktionsbeskrivelse Ventilation. 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole. Energispareprojekt Tønder Funktionsbeskrivelse Ventilation 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/30 Indholdsfortegnelse... 1 2. Omfang... 4 2.1 Generelt...

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

VVS- og Ventilationsarbejder

VVS- og Ventilationsarbejder Summarisk VVS-beskrivelse side 1 af 8 VVS- og Ventilationsarbejder For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.410, Basisbeskrivelse

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Norm for mekaniske ventilationsanlæg

Norm for mekaniske ventilationsanlæg Dansk standard DS 447 2. udgave 2005-06-15 Norm for mekaniske ventilationsanlæg Code of Practice for mechanical ventilation installations DS 447 København DS projekt: 48146 ICS: 91.140.30 Første del af

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 57.11 Komfortventilation Aggregater... 2 57.12

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev:

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev: VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse og bygningsdelsbeskrivelse Kølevand Region Hovedstadens Apotek Arbejdsbeskrivelse (ARB) og Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for Kølevand Dato: 10.10.2013 Rev: Ingeniør

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato :

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN Tilbehør Bolig FROSTSIKRING Produktbeskrivelse I modstrømsvekslere med høj temperaturvirkningsgrad vil der i perioder med frost, ske en til-isning. Styringen i Nilans aggregater

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Novenco Boligventilationssytemer BVN Luftforandring i etageboliger

Novenco Boligventilationssytemer BVN Luftforandring i etageboliger Novenco Boligventilationssytemer BVN Luftforandring i etageboliger Ventilationen i mange etageboliger er ofte mangelfuld udstyret med utidssvarende ventilationsløsninger. 2 Indhold Opbygning af kanalsystemet

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE030 Kommunikation og netværk

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE030 Kommunikation og netværk Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE030 Kommunikation og netværk Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

INDHOLD: BESF boxventilator BESF

INDHOLD: BESF boxventilator BESF INDHOLD: BESF boxventilator BESF BESF boxventilator Hent alle produktdata om BESF boxventilator Kapacitet - overblik BESF boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESF146-4-1 68 540 BESF160-4-1 120 970

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.22 - Teknisk isolering VVS 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2015 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde

Læs mere

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6 F El-arbejde For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.450, Basisbeskrivelse el Der skal udføres

Læs mere

Ventilation fokus på energibesparelser. Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Ventilation fokus på energibesparelser. Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Ventilation fokus på energibesparelser Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Tilstand på nuværende aggregat Optimere nuværende aggregat Ny installation Titel der Präsentation Ersteller

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Fokus-omr områder God og energirigtig ventilation opnås ved at fokusere på: 1. Ventilationsbehov

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Markedets mest effektive genvinding

Markedets mest effektive genvinding lindab ventilation Markedets mest effektive genvinding Den nye HERU EC genvinder op til 86 % Opfylder BR1 Varmegenvindingsaggregat HERU9SEC Dimensioner 164 97 555 52 Ø 16 48 Beskrivelse HERU EC er et aggregat

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Kulturhuset i Randers

Kulturhuset i Randers Kulturhuset i Randers Indeklima og ventilationsanlæg Skitseoplæg 20. april 2007 Kerstens & Westphal A/S, Rådgivende Ingeniører FRI, Vestergade 28, 8900 Randers Tlf. 89 15 30 30 Fax 86 40 12 80 mail@kwas.dk

Læs mere

Novenco Boksventilatorer. BCA November 2006

Novenco Boksventilatorer. BCA November 2006 Novenco Boksventilatorer BCA November 26 Produktfakta Omfang Boksventilator-programmet omfatter 4 størrelser: BCA 25, 315, 4 og 5. Motorer: for fast omdrejningstal for spændingsregulering for frekvensregulering

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER BJERRINGBRO IDRÆTSPARK ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

SDE - Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE. Røgspjæld (RS) til runde kanaler

SDE - Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE. Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE Røgspjæld (RS) til runde kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 60 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 5 (ve,ho, io) S og E 20 (ve,ho,

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

ØLAND Design-emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design

ØLAND Design-emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design ØLAND -emhætter HIT Funktionelt og eksklusivt design Indgår i Ølands behovsstyret boligventilationssystem BTV - BF Anvendes i flerfamilieboliger tilkoblet centralt ventilationsanlæg Etageejendomme Kæde/rækkehuse

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Tilbudsliste - Ventilation

Tilbudsliste - Ventilation Tilbudsliste - Ventilation Undertegnede tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise til FAST TID OG PRIS, med alle de til entreprisens gennemførelse nødvendige ydelser af enhver art, i henhold til

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV DTV tagventilator, vertikalt afkast Hent alle produktdata om DTV tagventilator Kapacitet - overblik DTV Kapacitet m3/h Min. Max. DTV160-4-1 60 320 DTV200-4-1

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Valg af dirigent 3. Gennemførelse af renoveringen - Beboerkoordinator v/ Annette

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Smedeentreprisen Arbejdsbeskrivelse G.250 Stålarbejder. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato :

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Smedeentreprisen Arbejdsbeskrivelse G.250 Stålarbejder. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Smedeentreprisen Arbejdsbeskrivelse G.250 Stålarbejder Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/38 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0.1 Generelt Installationsunit Gas-El-ventilation skal styres af et trykafprøvningssystem (installationsunit) med elektrisk frakobling, gasdetektering, frakobling

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Nyt ventilationsanlæg i behandlingsfløj på Sisimiut Sundhedscenter, B-152, Etape 1 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet.

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr 01. LEVERING OG IDRIFTSÆTNING AF VASKERIUDSTYR 01.100 GENERELT 01.101 Arbejdet omfatter. Levering, montering / tilslutning og idriftsætning af maskiner, betalings-

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Projektspecifikt beskrivelse Ændringshistorik fra den

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Projektspecifikt beskrivelse Ændringshistorik fra den Ventilation, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA

Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA Produktfakta Tagventilator type HJV Udsugningsventilator med lodret luftafkast, anvendes f.eks. fra kontorer, institutioner, køkkener, haller, værksteder o.s.v.

Læs mere