Digitale værker i ophavsretten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitale værker i ophavsretten"

Transkript

1 Digitale værker i ophavsretten Louise Yde Frank Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Digitale værker i ophavsretten

3 Louise Yde Frank Digitale værker i ophavsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

4 Louise Yde Frank Digitale værker i ophavsretten (Specialeafhandling afleveret 23. maj 2013) 1. udgave, 1. oplag 2014 by forfatteren, foreningen for Entertainment- og Medieret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag Omslag: Bo Helsted Printed in Denmark 2014 ISBN Udgivet med støtte fra Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Indledning Problemformulering Afgrænsning Del I. Baggrund Ophavsrettens omfang Eneretsprincippet Eksemplarfremstilling Spredning til almenheden Visning for offentligheden Offentlig fremførelse Overdragelse af rettigheder Delkonklusion Uretmæssig brug af ophavsretligt beskyttede værker debatten Former for uretmæssig brug Streaming Downloading p2p Delkonklusion EU-retten Delkonklusion Del II. Konsumption i forhold til digitale værker Konsumption C-128/11 UsedSoft ReDigi UsedSoft-sagen i forhold til ReDigi-sagen og disses påvirkning af digital konsumption Lovgrundlag for de to områder

6 Indholdsfortegnelse 5.4. Samme retstilling? Digitale værker omfattet af OPHL eller ej? Argumenter for, at digitale værkseksemplarer bør være omfattet af konsumption Argumenter imod, at digitale værkseksemplarer bør være omfattet af konsumption Sammenfatning af argumenterne for og imod digital konsumption Forslag til forholdene omkring konsumption af digitale værker Delkonklusion Del III. Effektive tekniske foranstaltninger Tekniske beskyttelsesforanstaltninger Kritik Bestemmelsen Adgangsforanstaltninger Forudsætningssynspunkt ved personlig tilegnelse muligheden for en generel regel om omgåelse Diskussion og sammenfatning af adgangsforanstaltning Delkonklusion Omgåelse af tekniske beskyttelsesforanstaltninger Metoder hvorved omgåelse kan foregå VPN DNS Incitament for omgåelse Konsekvens af omgåelse Omgåelse i forhold til streaming-tjenesten Netflix Sammenholdning af Netflix udbud af digitale værker med det fysiske marked Den tekniske side af omgåelsen af geolocation checket Sammenfatning Delkonklusion Netflix Brugsbetingelser Overordnet introduktion til bestemmelserne Manipulering af Netflix-tjenestens indhold Geografisk bestemmelse Forbud mod omgåelse af beskyttelsesindhold Generel konsekvens

7 Indholdsfortegnelse 8.6. Sammenfatning og anvendelse af skematiseringen fremført af Jakob Hüttel Delkonklusion Straffeloven Delkonklusion Konklusion English Summary Litteraturliste Bilag Bilag 1. Mailkorrespondance mellem Larry Rudolph, ReDigi, og Louise Yde Frank Bilag 2. Skema fra Jakob Hüttels præsentation ved UBVA symposiet Bilag 3. Skema fra Jakob Hüttels præsentation ved UBVA symposiet Bilag 4. Skema fra Jakob Hüttels præsentation ved UBVA symposiet Bilag 5. Netflix Brugsbetingelser hentet den Bilag 6. Netflix Privatlivspolitik hentet den Bilag 7. Tilmelding til Netflix.dk, Bilag 8. Tilmelding til Netflix.dk, Bilag 9. Tilmelding til Netflix.dk, Bilag 10. Netflix Terms of Use (amerikanske betingelser) hentet den Bilag 11. Netflix orientering ved brug af tjenesten i udlandet Bilag 12. Illustration af brugernes valg af tjenester,på baggrund af deres interesse og betalingsvillighed Bilag 13. ReDigi Brugsbetingelser hentet den Figuroversigt Figur 1 VPN Figur 2 Almindelig DNS opsætning Figur 3 Brug af anden DNS, fx UnBlockUs Figur 4 Prisoversigt Alle figurer er udarbejdet af Louise Yde Frank 6

8 Forord Forord Forord I dag bruger vi medier og indhold som aldrig før. Aldrig har det været så nemt at dele oplevelser med hinanden på tværs af genrer, medier og landegrænser. Den digitale udvikling giver os en masse spændende muligheder, og samtidig udfordrer den alle aktører i værdikæden fra indholdsskaber til bruger. Foreningen for Entertainment- og Medieret (FEMR) sætter fokus på, hvad den digitale udvikling betyder for medie- og kulturprodukter. Derfor har foreningen i samarbejde med Dreyers Fond udskrevet en prisopgave, der opfordrer jura-studerende til at give deres tanker, idéer og forslag til, hvordan vi i fremtiden sikrer et bæredygtigt grundlag for kreativitet og innovation. Denne afhandling er vinderbesvarelsen, og forfatteren modtager en præmie på kr samt udgivelse af afhandlingen som e-bog. Foreningen for Entertainment- og Medieret blev stiftet i 1992 for at skabe et uformelt netværk og et fagligt forum for jurister og advokater beskæftiget inden for området for entertainment- og medieret, herunder med film, tv, musik m.m. Foreningen har ca. 180 medlemmer og årligt er vært for en række arrangementer og events. Du kan læse mere om FEMR og om prisopgaven på 7

9 Indledning Indledning Indledning 1. Indledning 1. Indledning Med den integrerede brug af internettet i vores hverdag såvel arbejdsrelateret som privat er mulighederne på internettet blevet mange. Man kan have kontakt»ansigt til ansigt«på tværs af kloden, søge informationer om alle tænkelige emner, klare sine dagligvareindkøb online, se film og høre musik online, og meget mere. Der er mange muligheder for brugerne, og mulighederne har gjort brugerne krævende i forhold til, hvad Internettet skal kunne levere. Hvis de værker, brugerne søger, ikke er lovligt tilgængelig, er der et nemt alternativ, som kan opfylde deres ønsker. Alternativet er dog ulovligt, og det kan have sine ulemper. Erhvervelse af digitale værkseksemplarer og brugen af lovlige streaming-tjenester er en mellemvej. itunes giver brugerne mulighed for at erhverve musik/film-filer, mens der inden for musikverdenen er tjenester som Spotify, der har vundet stort indpas. Spotify findes både som gratis tilbud, sponseret ved reklameafbrydelser, og som abonnementbaseret og dermed uden afbrydelser. Der findes flere lignende tjenester, blandt andet som en del af et internetabonnement som eksempelvis YouSee/TDC Play. Inden for film og tv har Viaplay været den mest udbredte aktør på det danske marked for deciderede streaming-tjenester indtil oktober 2012, hvor den amerikanske tjeneste Netflix kom til Danmark. Konceptet er det samme for begge tjenester on demand tv og film. Efterfølgende er flere tjenester kommet til som eksempelvis YouBio og HBO. Streaming-tjenesterne har betydet, at der er åbnet op for brugernes valg af tid og sted»on demand«. Der har eksisteret lovlige amerikanske streaming-tjenester meget længere, end der har været lignende tilbud i Danmark. Dog har de ulovlige tjenester været tilgængelige for alle. Selvom der nu er lovlige alternativer for danske brugere, eksisterer de ulovlige fortsat, og udvalget på de danske tjenester svarer ikke til eksempelvis de amerikanske, hvorfor disse fortsat kan være mere attraktive. De amerikanske tjenester har dog stillet beskyttelsesforanstaltninger i vejen, der hindrer udenlandske brugeres adgang. I en digital verden har brugerne ikke accepteret disse begrænsninger og har udviklet muligheder til

10 1. Indledning at omgå dem. Det er dermed muligt for en dansk bruger at fremstå som en amerikansk bruger på Internettet og på denne måde benytte den amerikanske tjeneste. Dermed kan brugeren benytte tjenester som Netflix på lige fod med amerikanere og samtidig betale ophavsmanden for brugen af værket. Der er dog tvivl om lovligheden i denne omgåelse. Såfremt brugerne ønsker at erhverve de digitale værker, giver en tjeneste som itunes brugerne mulighed for at erhverve musik/film-filer direkte gennem tjenesten og opbevare dem i tjenestens bibliotek. Det er ikke meningen, at filerne skal kunne flyttes og benyttes i andre tjenester. Brugeren kan dog dele dem på egne enheder. Hvis brugeren havde erhvervet et fysisk eksemplar af en cd eller en dvd, ville han ikke være i tvivl om, at han måtte sælge dem videre eller give dem til en ven. Det er en grundlæggende rettighed, som der ikke stilles spørgsmålstegn ved. Når det kommer til digitale værker, kan han dog ikke føle sig lige så sikker på denne ret. Der er nemlig tvivl om brugerens rettigheder til denne type værkseksemplar. Selskabet UsedSoft sælger brugte licenser til edb-programmer, og den amerikanske tjeneste ReDigi har oprettet et salgsforum for brugte musikfiler. Retsstillingen for de to selskaber er dog ikke umiddelbart ens; UsedSoft har EU-Domstolens ord for, at de må videresælge licenserne, mens ReDigi har en afgørelse imod sig fra en amerikansk domstol. Konsumption er et grundprincip i ophavsretten, men når det kommer til digitale værker, er der altså ikke klarhed over begrebets anvendelighed. Da brugen af Internettet er blevet en almindelig del af hverdagen for de fleste, ønskes det med denne fremstilling at foretage en vurdering af ophavsretslovens bestemmelser i forhold til digitale værker. Det er valgt at fokusere på to områder konsumptionsbegrebet og beskyttelsen af digitale værker med beskyttelsesforanstaltninger. Fremstillingen er delt op i 3 dele. Del I indeholder en gennemgang af relevante områder i ophavsretten og EU-retten. Del II henvender sig på udstrækningen af konsumptionsbegrebet i forhold til digitale værker. Del III angår ophavsretslovens beskyttelse mod omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger, herunder vil adgangsforanstaltninger samt problemstillinger ved brug af udenlandske streaming-tjenester blive belyst Problemformulering Det ønskes overordnet med denne fremstilling at foretage en vurdering af ophavsrettens omfang i forhold til digitale værker. Det vil være med fokus på to problemstillinger; konsumption og effektive tekniske foranstaltninger. Hvor langt kan konsumptionsbegrebet udstrækkes i forhold til digitale værker? Kan EU-afgørelsen i UsedSoft-sagen og den amerikanske sag angående tjenesten ReDigi påvirke den danske opfattelse af konsumptionsbegrebet? 9

11 Indledning Såfremt en bruger ønsker at benytte en udenlandsk lovlig streamingtjeneste, er det nødvendigt at omgå nogle af de tiltag, tjenesten har taget. Der kan derfor spørges, hvorvidt ophavsretslovens beskyttelse mod omgåelse af effektive tekniske foranstaltninger kan anvendes i forbindelse med en brugers anvendelse af udenlandske streaming-tjenester? Såfremt dette ikke er tilfældet, er der så andre grunde til, at en bruger ikke lovligt kan benytte udenlandske streaming-tjenester? 1.2. Afgrænsning Fremstillingen vil være på baggrund af dansk lovgivning og på baggrund af europæiske og internationale forpligtelser. Skønt der refereres til amerikanske tjenester og selskaber, vil der ikke blive gået yderligere ind på amerikansk lovgivning. Vurderingen i forhold til online-film og serie streaming-tjenester vil ske på baggrund af tjenesten Netflix og dennes betingelser. Når en dansk bruger benytter en udenlandsk streaming-tjeneste, vil der blive taget udgangspunkt i brugen af Netflix amerikanske site. I forbindelse med afsnit 5 vil der ikke blive set på den samlede økonomiske effekt, forslaget vil have for rettighedshaver og bruger vurderingen vil foregå på baggrund af ophavsretsloven og de argumenter, der kan udspringe herfra, samt inddrage inspiration til hvorledes rettighedshaver kan tilgodeses fra allerede kendte ordninger. Der vil i denne fremstilling blive differentieret imellem det fysiske og det digitale marked herunder fysiske og digitale værker. Med fysiske værker menes værker, som forefindes i fysisk form herunder ligeledes cd er og dvd er, skønt disse faktisk er i digitalt format. Med digitale værker menes værker, som kun eksisterer i filformat enten på en brugers computer eller på en online-tjeneste. 10

12 DEL I Baggrund Del I. Baggrund Denne del indeholder en gennemgang af relevante områder i ophavsretten samt EU-retten, der vil danne grundlag for den videre fremstilling. 2. Ophavsrettens omfang 2. Ophavsrettens omfang Ophavsretsloven (OPHL), revideret senest i 2010, beskytter ophavsmandens ret til et værk, der er udtryk for hans selvstændige skabende indsats og udtryk for hans kreativitet (herunder et subjektivt nyhedskrav til værket det skal synes nyt). Man siger, at værket skal være originalt, det skal have værkshøjde. Dette kaldes ligeledes originalitetskravet og er en betingelse for, at et værk nyder ophavsretlig beskyttelse. Omfattet af ophavsretten er litterære og kunstneriske værker. Disse to kategorier omfatter mange typer værker. Det gælder såvel værker på skrift og i tale som musiske, sceniske, filmiske og fotografiske værker. Ligeledes falder billedkunst, bygningskunst og brugskunst samt værker, der er kommet til udtryk på anden måde, ind under begrebet værker i OPHL 1, stk. 1. Ophavsretten skal ikke ansøges, men indtræder, så snart værket frembringes, såfremt det lever op til kravet om originalitet. Dermed kan forberedelser til det endelige værk ligeledes nyde beskyttelse, såfremt disse er originale. Værkerne nyder beskyttelse i 70 år efter ophavsmandens død, jf. OPHL 63. Når det kommer til filmværker, løber beskyttelsestiden fra dødsåret for den længstlevende af følgende personer, der har været med ved skabelsen af filmen, jf. 63, stk.1: 1) Den ledende instruktør, 2) Drejebogsforfatteren, 3) Dialogforfatteren og 4) Komponisten til musik, som er specielt frembragt til brug i filmværket. 11

13 Del I. Baggrund Film er altså et værk, der er omfattet af ophavsretsloven, og dette gælder ikke blot den traditionelle underholdningsfilm, men blandt andet også tv-reklamer, serier og filmmateriale til undervisningsbrug. Da filmværker er omfattet af ophavsretsloven, skal loven ligeledes overholdes i forbindelse med online streaming-sites. Efter ophavsrettens udløb må der ikke ske ændringer i et litterært eller kunstnerisk værk i strid med de ideelle rettigheder i OPHL 3, jf. 75. De ideelle rettigheder er den såkaldte faderskabsret, der indebærer, at ophavsmanden har krav på at blive nævnt i forbindelse med eksemplarfremstillinger, og hvis værket gøres tilgængeligt for offentligheden, jf. 3, stk. 1, og respektretten i 3, stk. 2. Denne indebærer, at ophavsmanden kan forbyde, at hans værk ændres eller fremføres på en måde, der krænker hans eneret. Disse rettigheder gælder ikke kun ved udløbet af ophavsretten, men fra den dag ophavsretten indtræder. Nedenfor vil nogle af de rettigheder, der følger med ophavsretten til et værk, blive gennemgået Eneretsprincippet Dette er et princip, der giver ophavsmanden eneret til eksemplarfremstilling af et værk og råden over værkets tilgængelighed for almenheden. Nedenfor vil disse rettigheder blive gennemgået enkeltvist og on demand-brugen af værker placeret Eksemplarfremstilling Hvis et værk kopieres man trykker en bog eller brænder en cd er der tale om eksemplarfremstilling i OPHL 2 s forstand. Det er her, fysiske eksemplarer, der kopieres til et nyt fysisk eksemplar. Indspilning af en cd med et computerprogram, for eksempel til harddisken, der derefter giver adgang til musikken uden brug af cd en, er ligeledes eksemplarfremstilling, selvom denne eksemplarfremstilling ikke er i form af et fysisk eksemplar, jf. 2, stk. 2. Der var tidligere tvivl om, hvorvidt den kortvarige lagring af værket i digitalt udstyrs hukommelse, der sker ved afspilningen for eksempel i»cacheram«, var en eksemplarfremstilling. Spørgsmålet er dog blevet afgjort ved infosoc-direktivets artikel 2, og det fremgår nu af OPHL 2, stk. 2, 2. pkt., at flygtig digital lagring for gengivelsens skyld også er en form for eksemplarfremstilling. Da al digital afspilning af cd er, dvd er, m.m. medfører disse flygtige lagringer af værket, vil brugeren i princippet skulle opnå tilladelse af ophavsmanden for at kunne benytte værket. Der vil dog formentlig være tale om stil- 12

14 2. Ophavsrettens omfang tiende accept til denne eksemplarfremstilling ved salget af dvd er eller cd er, da det ellers ikke vil være muligt at benytte værkerne. Der er dog lavet en generel undtagelse til OPHL 2, stk. 2, 2. pkt., i 11 a. Denne undtagelse stammer fra infosoc-direktivet og er udtrykt i artikel 5, stk. 1. Undtagelsen tillader netop denne flygtige lagring af værker, der opstår ved den tilsigtede brug af værket. Streaming af film på nettet er ligeledes omfattet. Det er selvfølgelig et krav for benyttelse af undtagelsen, at det sker på baggrund af et lovligt forlæg. Dette følger af 2002-lovmotiverne til ændring af OPHL. 1 Kravet om lovligt forlæg rammer ikke blot brugerne af for eksempel tjenesten YouTube men også netværksoperatøren. Såfremt netværksoperatøren giver adgang til sites, der indeholder ulovlige fremstillinger af beskyttede værker, vil rettighedshaverne kunne få nedlagt et forbud ved opfyldelse af forbudsbetingelserne i retsplejelovens kap. 57. Der kan fra domspraksis henvises til The Pirate Bay-dommen, U H, hvor Telenor blev pålagt at lukke adgangen til sitet, da denne indeholdt links til andre sites, der krænkede ophavsretligt beskyttede værker Spredning til almenheden Retten til at sprede et værk ved salg, udlejning, udlån eller på anden måde til almenheden tilkommer ophavsmanden. Dette fremgår af OPHL 2, stk. 3, nr. 1. Spredning inden for privatsfæren er til gengæld lovlig. Begrebet spredning til offentligheden gælder, så snart det kommer uden for familie/venner/ bekendte. Det er dermed lovligt at give en gave i form af et ophavsretligt beskyttet værk til en ven eller bytte et værk med en bekendt Visning for offentligheden Ved visning for offentligheden er det ikke en tv-udsendelse, der menes, men at et fysisk eksemplar vises for almenheden, eksempelvis på et offentligt tilgængeligt sted. Omfanget af visningsretten specifikt med henblik på tv var tidligere et omtvistet spørgsmål. I forarbejderne til lovændringen af ophavsretsloven i blev det så slået fast, at 2, stk. 3, nr. 2, ikke henvender sig til»visning«på tv, men at dette falder ind under offentlig fremførelse Offentlig fremførelse Det er i denne kategori, at tv-udsendelser, radio, teaterforestillinger, biograffilm, m.m. hører til. Det er afsenders forhold og ikke modtagers, der afgør, 1. Thomson Reuters LFF Thomson Reuters LFB

15 Del I. Baggrund hvorvidt der er tale om offentlig fremførelse. Hvis rettighedshaver fremfører sit værk i tv-udsendelser, er det henvendt til almenheden, og dermed er det offentlig fremførelse i OPHL 2, stk. 4 s forstand. Det er ikke afgørende, hvor mange der ser værket, og om de, der gør, er familie og venner. Det, at der er mulighed for, at folk uden for privatsfæren kan se værket, er det afgørende. 3 Fremførelse omfatter overføring, jf. 2, stk. 4, nr. 1, og herunder retten til udsendelse af værker i radio, tv og on demand. Når Netflix gør film og serier tilgængelige online, er der tale om selvstændigt valgt tid og sted, deraf begrebet on demand, og der er derfor tale om offentlig fremførelse af værkerne. Denne fremførelse kræver dermed rettighedshavers tilladelse, før Netflix kan gøre værkerne tilgængelige. Mulighederne for aftaler angående sådanne tilladelser vil blive gennemgået straks nedenfor Overdragelse af rettigheder Ophavsretten er en formuerettighed og kan dermed overdrages ved aftale. Der er ikke tale om overdragelse af ophavsrettighederne, når et værk for eksempel sælges, jf. OPHL 53, stk. 2. Hvis der skal ske overdragelse, skal dette specifikt være kommet til udtryk ved aftale eller:»... må siges at ligge som en naturlig forudsætning i aftalen om overdragelse af eksemplaret«. 4 Ophavsretten kan ved aftale overdrages partielt eller fuldstændigt. Der er oftest tale om partielle rettighedsoverdragelser, hvor ophavsmanden overdrager dele af sin ret til en anden. For litterære værker kan retten til udgivelse i bogform overdrages, mens for eksempel retten til udgivelse i e-bog-format bliver hos forfatteren. Der er dog tale om en loyalitetspligt i aftaleforholdet. Denne vil medføre, at selvom ophavsmanden beholder retten til udgivelse af e- bogen, kan han ikke udnytte denne, såfremt det vil skade aftalepartens mulighed for at tjene penge på udgivelsen i bogform. Rettighederne kan også overdrages fuldstændigt, men der efterlades dog fortsat nogle rettigheder hos ophavsmanden. Han vil fortsat have den ideelle ret i OPHL 3 og følgeretten i OPHL 38. Såfremt der er usikkerhed om den indgåede aftales rækkevide, er det i specialitetsgrundsætningen i OPHL 53, stk. 3, klarlagt, at aftalen skal fortolkes i ophavsmandens interesse. 3. Ophavsretsloven med kommentarer, Peter Schønning (PS), s lovmotiverne, Ophavsretsloven med kommentarer s

16 3. Uretmæssig brug af ophavsretligt beskyttede værker debatten De ovenfor omtalte enerettigheder overdrages tillige ved aftale om overdragelse af ophavsrettigheder. For eksempel hvis forfatteren overdrager sin ophavsret til et forlag, vil 2-rettighederne herefter være hos forlaget Delkonklusion Enerettighederne (retten til eksemplarfremstilling, spredning til almenheden, visning for offentligheden og offentlig fremførelse) tilfalder ophavsmanden, men det er muligt at indgå aftale om overdragelse af disse til eksempelvis et forvaltningsselskab. De ovenfor gennemgåede regler om overdragelse er på baggrund af de danske regler. Da der ikke i denne fremstilling vil blive diskuteret udenlandsk lovgivning, er det ovenfor gennemgåede udtryk for, at det under dansk lovgivning er muligt for rettighedshavere at indgå aftale om overdragelse. 3. Uretmæssig brug af ophavsretligt beskyttede værker debatten 3. Uretmæssig brug af ophavsretligt beskyttede værker debatten Der skal ske betaling for brugen eller erhvervelsen af et værk, det er det klare udgangspunkt. Det gælder inden for alle immaterialretlige discipliner. Den, der har udviklet eksempelvis et produkt, skal have betaling for sin tid og opfindsomhed. Produktet, værket eller opfindelsen beskyttes inden for eksempelvis patentretten beskyttes opfindelser i op til 20 år, jf. Patentloven (PTL) 40, og ved de supplerende beskyttelsescertifikater i op til 25 år, jf. PTL 91. Baggrunden for denne lange beskyttelsestid er, at den investering, medicinalvirksomheder for eksempel lægger i at udvikle ny medicin, skal dækkes, og at de skal opnå en rimelig gevinst for bidraget til teknikkens udvikling, inden andre virksomheder kan kopiere deres opfindelse. Der skal være et incitament til medicinalvirksomhederne om at fortsætte udviklingen af ny medicin til gavn for befolkningen. Det samme er som udgangspunkt gældende i ophavsretten. En kunstner skal have betaling for sit maleri, før det hænger på væggen hos en køber. Der kan indgås aftaler som beskrevet ovenfor og også aftaler om prisen. Med udviklingen af musik og films tilgængelighed på Internettet bliver udgangspunktet dog ikke altid fulgt. Der findes mange sites, hvor værker bliver lagt op uden rettighedshavers tilladelse, og hvor der ikke sker betaling ved brugen af værkerne. Den nu lukkede The Pirate Bay site der dog stadig dukker op er et eksempel. Det er et meget problematisk område, og der forsøges heftigt at finde en løsning. Nogle mener, at alle værker bør være lovligt tilgængelige, gratis og online. Et eksempel er Piratpartiet. Partiet er oprindeligt grundlagt i 15

17 Del I. Baggrund Sverige i 2006, men nu er lignende partier at finde i 8 andre lande, herunder Danmark. De kæmper for en revision af ophavsretten og patentretten. De mener, det bør være lovligt at dele film og musik online, så længe dette ikke sker i erhvervsmæssigt øjemed, da det styrker borgernes viden inden for kultur og er en naturlig følge af den teknologiske udvikling. 5 På den anden side står for eksempel rettighedshaverorganisationen RettighedsAlliancen. Det er en organisation bestående af mere end danske rettighedshavere, som modsat Piratpartiet arbejder på at sikre, at rettighedshaverne betales for brugen af deres værk. RettighedsAlliancen er ikke imod online-formidling af værker, men mener, at dette må kunne gøres på en måde, hvor rettighedshavernes eneret til værker respekteres. Brugerne skal have gode muligheder for benyttelse af digitale værker, men ikke på ulovlig maner. 6 Ideen om, at det ikke er skadeligt for kunstnerne, når film og musik deles online, er blevet udtrykt inden for faglitteraturen. For eksempel udtrykker Felix Oberholzer-Gee og Koleman Strumpf 7 den holdning byggende på deres analyse, at det ikke skader salget af værkerne og måske kan være med til at stimulere det. Stan J. Liebowitz 8 har udgivet en artikel, hvor han stiller spørgsmålstegn ved Oberholzer-Gee og Strumpfs resultater og udtrykker sin uenighed. Han mener ikke, der er set på alle faktorer, og konklusionen om, at salget ikke er påvirket af ulovlig downloading, er derfor ikke underbygget. Der er ligeledes undersøgelser, der understøtter rettighedshavernes holdning. M. Peitz and P. Waelbroeck 9 kommer til den konklusion, at ulovlig downloading har haft en negativ indvirkning på cd-salget. De forskellige holdninger til spørgsmålet stimulerer debatten, og der er stadig ikke enighed om, hvorvidt det er skadeligt for kunstnernes indtjeningsmuligheder, at der sker forskellige former for uretmæssig brug af musik og film Former for uretmæssig brug Mulighederne for at finde gratis musik og film på nettet er mange. Brugerne kan benytte sig af streaming, downloading eller peer-to-peer (p2p)-fildeling The Effect of File Sharing on Record Sales: An Empirical Analysis. 8. How Reliable is the Oberholzer-Gee and Strumpf paper on File-Sharing? 9. The Effect of Internet Piracy on Music Sales: Cross-Section Evidence, Review of Economic Research on Copyright Issues, s

18 3. Uretmæssig brug af ophavsretligt beskyttede værker debatten fra torrentsites. Dette kan både ske på lovlig og ulovlig vis. Nedenfor vil formerne blive gennemgået enkeltvis Streaming Ved streaming ser eller hører brugeren en fil via Internettet uden at lagre filen permanent på computeren. Dette kan både foregå fra lovlige og ulovlige sites. Der er tale om de flygtige lagringer af filen i computerens hukommelse som beskrevet ovenfor. Såfremt streaming sker lovligt, er lagringerne ligeledes lovlige, jf. OPHL 11 a. Lovlig streaming, der er gratis, kan for eksempel ske fra dr.dk, hvor både tidligere programmer, direkte tv og radio kan ses/høres. Hvis en bruger betaler for at se eksempelvis en film online, og denne ikke downloades, er det en tjeneste som Netflix, der er tale om, at han benytter. Ulovlig streaming er, når filmen er lagt på et site uden rettighedshavers tilladelse. Der vil på disse tjenester oftest være en del flere websider, brugeren skal igennem for at få adgang til den ønskede film. Et andet kendetegn ved de ulovlige tjenester er det forholdsvis store antal af reklamer, der præger sitene Downloading Når en bruger downloader værker, kan dette ligeledes foregå både lovligt og ulovligt. Ved downloading henter brugeren værket via Internettet med mulighed for at benytte værket efterfølgende, selvom han ikke er online. Inden for musikverdenen er det meget udbredt med lovlige downloading-tjenester, for eksempel itunes og YouSee Play. Karakteristika for de ulovlige sites er de samme som nævnt ovenfor angående streaming, det gælder både for musikog film-downloading p2p Torrent er en metode, brugere kan anvende til at dele filer med hinanden. Brugeren skal downloade et program, for at fildelingen kan finde sted med denne teknologi. Den deling, der sker mellem brugerne, kaldes for peer-topeer eller forkortet p2p. Brugeren henter dele af filen fra flere forskellige andre torrent-brugeres computere og ender med at have en hel fil. Konceptet er bygget op om den ide, at værker skal være tilgængelige i brugernes torrent- 10. Se eksempelvis: 17

19 Del I. Baggrund mapper, således at andre brugere kan få glæde af filen. Jo flere eksemplarer af filen der er tilgængelige, jo hurtigere sker downloadingen. 11 Torrentsites og denne teknologi er ikke ulovlig. Fildelingsmuligheden bliver benyttet af for eksempel Facebook, Twitter og Hollywood Studios. 12 Metoden har været brugt til ulovlig deling af ophavsretligt beskyttede værker ved for eksempel tjenesten Napster, der gjorde deling af musik mulig i Alle brugere af tjenesten havde adgang til de numre, der lå i andre brugeres torrentmapper, og rettighedshaverne fik på denne måde ikke betaling for hvert downloadet nummer. Metallica sagsøgte i 2000 Napster, andre søgsmål fulgte herefter, og dette førte til, at sitet lukkede i I 2005 genåbnede Napster, men denne gang som et lovligt site. 13 Den tidligere omtalte The Pirate Bay er ligeledes et site, der byggede på torrent delingsmetoden. Her var det film og serier, der blev delt. Som nævnt blev Telenor pålagt at lukke adgangen til sitet, hvilket har medført en retstilling, hvor internetudbydere kan blive påvirket af brugeres ophavsretskrænkende handlinger på Internettet Delkonklusion Der er for hver kategori af tilgang til digitale værker en lovlig og ulovlig mulighed. På trods af debatten angående den ulovlige tilgangs faktiske påvirkning af rettighedshavers salg af værker er rettighedshaverne af den overbevisning, at der ikke skal foregå ulovlig udnyttelse af deres værker. 4. EU-retten 4. EU-retten Udgangspunktet for danske borgere er, at de skal følge den danske lovgivning. Der er tradition for, at der ved dansk lovfortolkning skal lægges vægt på forarbejder og bemærkninger dette er ikke tilfældet for alle lande. 14 Den danske lovgivning er i mange tilfælde påvirket af europæiske forpligtelser. Forordninger er ifølge artikel 288, stk. 2, i Lissabontraktaten (TEUF) i deres helhed gældende i alle medlemsstater. Der skal ikke ske implementering, hvorfor lovgivningen på dette område vil være ensartet i alle medlemsstater. 11. Unge akademikere og ophavsretten i den digitale tidsalder udfordringer og muligheder, Jakob Sudhakar Thommesen Metallica v. Napster Inc. 14. Ret og Metode, Mads Bryde Andersen, s. 144 f. og Juridisk Metode, Morten Wegener, s. 88,

20 4. EU-retten Anderledes forholder det sig med direktiver. Disse er bindende over for medlemsstaterne, men der skal ske implementering. På denne måde vil der ikke være sikret en ensartet lovgivning, men målet med direktivet vil fremgå i national lovgivning, jf. artikel 288, stk. 3. Det er i nogle direktiver overladt til medlemsstaterne at bestemme på enkelte områder. I andre direktiver er der ikke overladt noget skøn, og de vil her ligne forordninger der skal nærmest ske en direkte implementering af direktivteksten. 15 Direktiver har en implementeringsfrist og binder ikke medlemsstaterne, før denne er udløbet. Derpå kan man stille spørgsmålet, om borgerne kan støtte ret på et direktiv? Ved forordninger er svaret enkelt, da de er direkte gældende i national ret, og borgerne vil dermed på grund af deres natur kunne støtte ret herpå. Dette kan dog først ske, efter at forordningen er trådt i kraft. Direktiver har ikke et lige så klart svar. Umiddelbart bør svaret være, at borgerne ikke kan støtte ret herpå, da der skal ske implementering, og derefter er direktivet gældende for borgerne i national ret. Spørgsmålet bliver dog relevant, hvis der ikke er sket implementering efter fristens udløb, eller hvis der er mangler ved implementeringen. Der skelnes her imellem vertikal og horisontal effekt. Vertikal er forholdet mellem medlemsstat og borger, hvor horisontal er angående forholdet mellem to borgere. Direkte vertikal effekt af et direktiv er fastslået i blandt andet sag 41/74 van Duyn. EU-Domstolen lagde vægt på direktivets gennemslagskraft og effektivitet den henviste til, at nyttevirkningen af direktivet vil formindskes, såfremt det ikke er muligt for borgerne at påberåbe sig direktivet overfor medlemsstaten. Domstolen henviste ligeledes til, at forelæggelsesmuligheden i TEUF artikel 267 forudsætter, at private kan påberåbe europæisk lovgivning ved de nationale domstole. Senere i sagen 148/78 Ratti (præmis 22) tilføjede Domstolen, at mangelfuld implementering vil medføre en anderledes retstilling i det pågældende medlemsland end i andre medlemslande. Dette er ikke hensigten, og dermed bør direktiver være direkte anvendelige i vertikale forhold. Angående den horisontale effekt har EU-Domstolen i sag 152/84 Marshall (præmis 48) konkluderet, at direktiver ikke skal være direkte anvendelige. Dette skyldes, at artikel 288 er rettet mod medlemsstaterne og ikke mod borgerne. Direktivet kan dermed ikke forpligte borgerne direkte. Resultatet har mødt kritik i faglitteraturen og fra nogle generaladvokater. De mener, at en udelukkelse af horisontal effekt vil svække direktivets gennemslagskraft og effekt. 16 Det er dog stadig den retning domstolen afsiger afgørelser i og der- 15. EU-retten, Poul Runge Nielsen og Karsten Engsig Sørensen (PRN og KES), s EU-retten, PRN og KES, s

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Indledning Værker Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret.

Læs mere

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure Immaterielle rettigheder Et kompendium af Henrik Kure Christian Ejlers Forlag København 2005 v20_immatv(4_korr).indd 3 18/07/05 10:37:43 Immaterielle rettigheder 1. udgave, 1. oplag Typografi, sats og

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Værkslæren i ophavsretten

Værkslæren i ophavsretten Morten Rosenmeier Værkslæren i ophavsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog vedrører værkslæren i ophavsretten, dvs. de grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, før et værk nyder

Læs mere

De informationsretlige grundsætninger

De informationsretlige grundsætninger De informationsretlige grundsætninger 1 This page intentionally left blank 2 Henrik Udsen De informationsretlige grundsætninger Studier i informationsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 De

Læs mere

Streaming af musik En retlig kvalifikation af streaming af musik. Streaming music A legal qualification of streaming music

Streaming af musik En retlig kvalifikation af streaming af musik. Streaming music A legal qualification of streaming music Streaming af musik En retlig kvalifikation af streaming af musik Streaming music A legal qualification of streaming music af JAKOB KNUDSEN Specialet indeholder en ophavsretlig kvalifikation af streaming

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Indledning Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg. Ophavsretten beskytter litterære og kunsteriske værker. Kun et værk, hvis originalitetskravet

Læs mere

UfR. 15. august 2012. Visning af kopimøbler. Af advokat Peter Schønning

UfR. 15. august 2012. Visning af kopimøbler. Af advokat Peter Schønning UfR 15. august 2012 Visning af kopimøbler Af advokat Peter Schønning Resumé: Artiklen behandler spørgsmålet om offentlig visning af kopimøbler importeret fra bl.a. Storbritannien. Forfatteren konkluderer,

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma.

Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Internet, ophavsret og lovvalg Thomas Lue Lytzen 2000 Sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma. Thomas Lue Lytzen 040478 Vintereksamen 2000 Synopse Internet Jura Kim Østergaard It-højskolen

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011 Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011!"#$%&'( )*+& 19:15 21:20 Foredrag 21:20 21:30 Spørgsmål /diverse FOTOGRAFENS JURA AGENDA 21:30 Indlægget slutter /

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

IMMATERIALRETTIGHEDER

IMMATERIALRETTIGHEDER IMMATERIALRETTIGHEDER I. IMMATERIALRETTIGHEDER Immaterialret er en samlebetegnelse for en række lovbestemte enerettigheder til såvel praktisk som økonomisk betydningsfulde immaterielle goder. At noget

Læs mere

It-retlig opdatering Netværk for it-kontraktret

It-retlig opdatering Netværk for it-kontraktret It-retlig opdatering Netværk for it-kontraktret Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 Videreoverdragelse af SW-licenser generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C- 128/11 Dias

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Indledning Værker Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Pensum: IT-retten, 2. udg. kap. 17 Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret. 1 Litterære Stort set alle

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden? Undtagelser til ophavsretten

Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden? Undtagelser til ophavsretten Kapitel 6 Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden? Undtagelser til ophavsretten Kapitel 6. Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden?... A. Forskellige slags undtagelser Ophavsretsloven giver ophavsmanden

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten

Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten Spørgsmål 1 Ophavsretlig beskyttelse af edb-programmer Eksemplarfremstillingsretten Indledning Retsgrundlag Pensum: IT-retten, 2. udg. Udg.pkt.: Edb-programmer kan ikke patenteres, jf. patentlovens 1,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 Sag 97/2007 (1. afdeling) Infopaq International A/S (advokat Asger Heine Jensen) mod Danske Dagblades Forening (advokat Martin Dahl Pedersen) I tidligere

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Formål Børneintra skal erstatte megen af den tidskrævende papirkommunikation der er imellem pædagoger og forældre. Det betyder mere tid og fere ressourcer

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Ophavsretten på biblioteket

Ophavsretten på biblioteket BIBLIOTEKSSTYRELSEN Ophavsretten på biblioteket BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN 2002 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Ophavsretten på biblioteket Biblioteksstyrelsen 2002 1 Ophavsretten på Biblioteket 2. reviderede

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Retsbeskyttelse af aktiver

Retsbeskyttelse af aktiver Retsbeskyttelse af aktiver Copenhagen IT University, 17 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered Sø- og Handelsretsafgørensen V0040010-KS (13/9-05) 2 Retsområderne

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Piratguiden. En guide til det digitale piratmarked

Piratguiden. En guide til det digitale piratmarked Piratguiden En guide til det digitale piratmarked 0 1. Piratguiden - hvad er det? Denne guide vil tegne et mere enkelt billede af det ulovlige marked for digitalt indhold (herefter piratmarkedet). Piratmarkedet,

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Ophavsretskrænkelser ved anvendelse af streaming på internettet. en juridisk, økonomisk samt interdisciplinær fremstilling.

Ophavsretskrænkelser ved anvendelse af streaming på internettet. en juridisk, økonomisk samt interdisciplinær fremstilling. Ophavsretskrænkelser ved anvendelse af streaming på internettet. en juridisk, økonomisk samt interdisciplinær fremstilling. Copyright Infringement the use of illegal streaming online. A legal, economic

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret Anordning nr. 561 af 7. juni 2006 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks dronning, gør vitterligt: I medfør af 93 i lov om ophavsret, jf.

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Code of Conduct. Komponist og /eller forfatter.

Code of Conduct. Komponist og /eller forfatter. Code of Conduct ORD FORKLARING Autor: Komponist og /eller forfatter. Aftaleophør (kontraktsophør): Ansvars- og opgavefordeling (kontraktafsnit): Autor rettigheder (Authors rights)(ophavsmandens rettigheder):

Læs mere

Internetretten anno 2012

Internetretten anno 2012 Internetretten anno 2012 Køberetlige spørgsmål Ansvar og ytringsfrihed Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut 1 Køberetlige spørgsmål 2 Overblik Langt de fleste online-aftaler vedrører

Læs mere

ipad let øvede, modul 9

ipad let øvede, modul 9 31102014AS ipad for let øvede modul 9 Underholdning på ipad Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts (video- og lydudsendelser)

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

AV - PA K K E N SPØRGSMÅL OG SVAR

AV - PA K K E N SPØRGSMÅL OG SVAR Side 1 af 5 FØRSTE VERSION - 17. MARTS 2011 Vi har modtaget en række spørgsmål til AV-Pakken. Spørgsmål verørende tolkning af, og detaljer i, aftalens indhold. For at udbrede kendskabet til aftalen publicerer

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011

Bestyrelsens beretning for 2011 9. januar 2012 AJC-019-047 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsen aflægger beretning for 2011 med fokus på: Markedsudviklingen Ophavsret Fælles klassifikationssystem Fællesstanden i Frankfurt Forlagsuddannelsen

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ophavsret 1)

Bekendtgørelse af lov om ophavsret 1) Bekendtgørelse af lov om ophavsret 1) Herved bekendtgøres lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 30. juni 2006, med de ændringer, der følger af lov nr. 231 af 8. april 2008. Kapitel 1 Ophavsrettens

Læs mere

ÅRET DER GIK 2012 DOMME, AFGØRELSER OG KENDELSER INDENFOR MEDIE- OG ENTERTAINMENTRET

ÅRET DER GIK 2012 DOMME, AFGØRELSER OG KENDELSER INDENFOR MEDIE- OG ENTERTAINMENTRET ÅRET DER GIK 2012 DOMME, AFGØRELSER OG KENDELSER INDENFOR MEDIE- OG ENTERTAINMENTRET BIRGITTE KREJSAGER, STUDIELEKTOR/PH.D.- STIPENDIAT JURIDISK INSTITUT, AAU BEMÆRKELSESVÆRDIGE OPHAVSRETLIGE EU-DOMME

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet.

Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. U.2001.1572V Erstatning pålagt for oprettelse af direkte links til ulovligt tilgængeliggjorte musiknumre på internettet. Den dengang 15-årige A oprettede i 1998 en hjemmeside på internettet med direkte

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner E-handel Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner 1 Lovgivning E-databeskyttelsesdirektivet, direktiv 2002/58/EF, som ændret ved direktiv 2009/136/EF Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om

Læs mere

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates 96 97 Pladebranchens historie Hvor man ofte i spøg spørger hvad der kom først, hønen eller ægget,

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 15.05.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1665/2008 af Becky Hogge, britisk statsborger, for "Open Rights Group", og 13 952 medunderskrivere,

Læs mere

Velkommen til RettighedsAlliancen

Velkommen til RettighedsAlliancen 03. November 2014 Velkommen til RettighedsAlliancen Hvad er RettighedsAlliancen- kort fortalt? RettighedsAlliancen er en interesseorganisation for film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer

Læs mere

Overdragelser af ophavsret

Overdragelser af ophavsret Kapitel 7 Overdragelser af ophavsret Kapitel 7. Overdragelser af ophavsret A.»Overdragelser«og»licenser«Som nævnt i kapitel 4 opstår ophavsrettigheder altid hos ophavsmanden. Ophavsrettigheder kan imidlertid

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

[ OPHAVSRETSKRÆNKELSER ONLINE ]

[ OPHAVSRETSKRÆNKELSER ONLINE ] [ OPHAVSRETSKRÆNKELSER ONLINE ] - En integreret juridisk og økonomisk analyse af gældende ret for online ophavsretskrænkelser [Online copyright Infringements ] an integrated law and economic analysis of

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION Jurist- og Økonomforbundets Forlag Frit valg Velfærd i Den Europæiske Union Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen red.

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere