Islandsk. gammelt og nyt på samme tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Islandsk. gammelt og nyt på samme tid"

Transkript

1 Islandsk gammelt og nyt på samme tid

2 Det islandske sprogsamfund Ca mennesker taler islandsk, og de fleste af dem bor i Island. Islandsk er det eneste officielle sprog i republikken Island. Forholdet mellem indbyggerne og det nationale sprog er næsten så ukompliceret som man kan ønske sig, for langt de fleste indbyggere (ca. 97%) har islandsk som modersmål. Island er på det nærmeste også helt fri for dialekter, og det er meget sjældent, om ikke enestående i verden at et så stort og tyndt befolket land ikke er klart opdelt i dialektområder. Islandsk har været sproget der tales i Island siden landet blev koloniseret i anden halvdel af 800-tallet, og sproget har ændret sig forholdsvis meget lidt siden. Sprogbrug Islandsk anvendes til alt i det daglige liv i Island: i den offentlige administration, skoler og universiteter, virksomheder, sport, medier osv. I mange sprog kan der være stor forskel mellem talesprog og skriftsprog, men i islandsk er denne for- 2

3 skel forholdsvis ringe. Tiltaleformerne er temmelig uformelle til daglig, man bruger ikke De-former (mere), og man kalder sin samtalepartner ved fornavn. Slægtskab med andre sprog Islandsk er et af sprogene i den nordiske gren af de germanske sprog i den indoeuropæiske sprogslægt. Islandsk er tættest beslægtet med færøsk og forskellige vestnorske dialekter, og længere ude med dansk og svensk. Andre germanske sprog der er beslægtet med islandsk, er bl.a. engelsk, hollandsk og tysk. Det islandske alfabet Aa Áá Bb Dd Ðð Ee Éé Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú Vv Xx Yy Ýý Þþ Ææ Öö Accenttegn over vokalerne angiver hverken tryk eller længde men betyder en anden lydværdi end det modsvarende bogstav uden accenttegn. A udtales fx [a] mens Á udtales som en diftong: [au]. De mest specielle bogstaver i det islandske alfabet er Þ og Ð. Þ udtales som th i engelsk think, og Ð som th i engelsk they. Þ har været brugt i islandsk fra første tid. Bogstavet kom ind i islandsk skrift efter forbillede fra datidens engelsk, men selve tegnet fandtes også i runealfabetet som blev brugt i Norden inden man begyndte at bruge det latinske alfabet. Bogstavet Ð stammer også fra engelsk skrift. Det blev brugt såvel i oldengelsk som oldsaksisk og kendes i islandske skrifter fra 1200-tallet. 3

4 Det islandske sprogsystem Islandsk har mange grupper kasusord og verber. Substantiver, adjektiver, pronominer og talordene 1-4 bøjes i fire kasus. Navneordene har tre køn. Adjektiver, de fleste pronominer og talordene 1-4 bøjes også i tre køn. Verberne bøjes i tid, person, tal, modus og form. Óskar er svangur og dapur [ouskar E r svaunkor ç ƒ ta por] Helga er svöng og döpur [helka E r svøynk ç ƒ tø por] Barnið er svangt og dapurt [partned E r svaun*t ç ƒ ta por8t] Óskar / Helga / Barnet er sulten(t) og bedrøvet. Ég ber Þú berð Við berum [je ƒ pe r] [Tu perd] [ve D pe rom] Jeg / Du / Vi bærer Den normale ordstilling i islandsk er subjekt - verbum - objekt, men da bøjningen af ordene er så gennemgående, er der intet til hinder for en ret fri ordstilling. Følgende to sætninger har samme bogstavelige betydning på islandsk: Bróðir minn (min broder) keypti (købte) bókina (bogen). Bókina (bogen) keypti (købte) bróðir minn (min broder). 4

5 Islandsk navneskik I Island bruger man stadig at børnene opkaldes efter deres far eller mor, og at fornavnet og ikke efternavnet anvendes som tiltalenavn. Efternavnet dannes af faderens (normalt) eller moderens fornavn (sjældnere). Faderens eller moderens fornavn sættes i genitiv, og der tilføjes enten -son (søn) eller -dóttir (datter). Det er almindeligt at man bruger de samme fornavne igen og igen i en familie. Óskar Eiríksson har en fader der hedder Eiríkur Haraldsson. Óskars efternavn, Eiríksson, angiver blot at hans faders fornavn er Eiríkur. Óskars kone hedder Helga Bjarnadóttir, for hendes fader hedder Bjarni Ólafsson. Selv om Óskar og Helga er gift, har hun ikke ændret navn. Eiríkur Haraldsson & Sigríður Þráinsdóttir Óskar Eiríksson Bjarni Ólafsson & Gyða Björnsdóttir Helga Bjarnadóttir 5

6 Ægteparret Óskar og Helga har fire børn der hedder Sigríður, Gyða Björk, Daði og Bjarni. De tre af dem har valgt at kalde sig efter deres far, Óskar, og det fjerde efter sin mor, Helga. Ved ringeklokken hjemme hos Helga og Óskar står navnene på alle i husstanden: Helga Bjarnadóttir Óskar Eiríksson Sigríður Óskarsdóttir Gyða Björk Óskarsdóttir Daði Óskarsson Bjarni Helguson Selv om alle seks tilhører den samme familie, bruger de fem forskellige efternavne. De fleste islændinge har navne der er dannet på denne måde, men der findes dog også nogle efternavne i europæisk forstand. På islandsk kan man aldrig bruge efternavn alene. Det er utænkeligt at sige blot Eiríksson eller Bjarnadóttir. Man kan enten bruge fuldt navn, Óskar Eiríksson, Helga Bjarnadóttir osv., eller fornavnet alene. I Island har efternavnene derfor meget mindre betydning end man normalt ser i andre lande. I den islandske telefonbog opføres folk fx ikke efter efternavn men efter fornavn: 6

7 Guðjón Baldursson Guðjón Þór Baldursson Guðjón Baldvinsson Guðjón Benediktsson Guðjón Bragi Benediktsson Islandsk sprogpolitik Islandsk sprogpolitik bygger på to grundelementer: dels den fortsatte bevaring af sproget (sprogsystemet og det centrale ordforråd), dels udviklingen af sproget, ikke mindst ved at bidrage til at der altid findes et ordforråd til at imødekomme nye forhold og til sikring af at islandsk bruges på så mange områder som muligt. Det islandske folk har sat sig det mål at kunne tale og skrive om alle emner det vil på sit modersmål, for det islandske sprogs stilling som nationalsprog kræver at det skal kunne anvendes på alle områder. Der dannes til stadighed nye ord for at holde trit med udviklingen i teknik og videnskab. De islandske myndigheder har nu iværksat en kampagne i sprogteknologi for at få udviklet hardware og software der gør det muligt at anvende islandsk i edb-udstyr og computerstyrede apparater. I Island hersker der generel enighed om sprogpolitikken, og grundlaget for den islandske sprogrøgt er netop interessen 7

8 i befolkningen herfor. For mange er det en underholdende sport at danne nye islandske ord. Denne virksomhed er på ingen måde reserveret for institutioner eller offentlige dekreter. Det islandske sprognævn beskæftiger sig fx først og fremmest med rådgivning og formidling af information om sprogbrug og nye ord, og det bruges slet ikke i Island at myndighederne lader fremstille ord som befolkningen siden har pligt til at bruge! Fagord Foreninger og enkeltpersoner inden for en mængde forskellige specialområder tager sig af det islandske ordforråd på vedkommende område, og der udgives en stor mængde islandske fagordbøger. Man kan nævne edb, ingeniørfaget, biler, medicin, revision og psykologi. Islandsk har faktisk været brugt i videnskabens tjeneste fra den ældste tid, for mange islandske videnskabsmænd i middelalderen skrev om deres fag på modersmålet og ikke kun på latin. Ordforråd Der er igennem tiderne kommet mange nye ord ind i det islandske ordforråd, hvad der er helt naturligt over så lang tid hvor samfundet totalt har ændret sig. Nogle af de gamle ord har også fået en ny betydning ved siden af den gamle. Men de fleste almindelige ord i sproget ser i dag ud som for 1100 år siden, ord som fx höfuð (hoved), auga (øje), himinn (himmel), haf (hav), þú (du), kýr (ko), gras (græs), móðir (mor), 8

9 faðir (far), ganga (gå) osv. En enorm mængde nye ord har siden, især i og 1900-tallet, beriget det islandske sprog for at opfylde tidens krav. De fleste nye ord er dannet af ældre ord og orddele. Man kan med et begreb fra miljøbeskyttelsesområdet sige at ordene bliver genbrugt! Nye ord og gennemsigtighed Nye ord dannes tit ved at forbinde ældre ord eller orddele på en ny måde. Af ordene veður og fræði (vejr + videnskab) dannedes det nye ord veðurfræði (meteorologi). Af ordene bíll og skúr (bil + skur) dannedes det nye ord bílskúr (garage). Af forstavelsen al- (al) og ordet næmi (modtagelighed) dannedes det nye ord alnæmi (aids). Af ordet tölur (tal i flertal) og endelsen -va som er sidste del af ordet völva (vølve, spåkvinde), dannedes ordet tölva (computer) idet de første computere især blev brugt til at regne med og de i den henseende havde nærmest overnaturlige evner! Verbet þjóta (fare af sted) hedder i præteritum participium þotinn, og af þot- dannedes det nye ord þota (jetfly). 9

10 Mange af de ord der er dannet på denne måde, er betydningsmæssigt ret gennemsigtige. Ord som veðurfræði, bílskúr og lignende forklarer sig selv. Endvidere kan man på denne måde omgå det problem der ligger i at skulle finde ud af hvordan man tilpasser ord som meteorologi eller garage til det islandske sprogsystem og retskrivningen. Det kan være uhyre vanskeligt at finde ud af hvordan man skulle stave, udtale og bøje den slags udenlandske ord hvis de indlemmes i forskellige sprog. Låneord Islandsk har ikke desto mindre optaget en række låneord som er tilpasset islandsk udtale, retskrivning og bøjning. Ordet bíll (bil) kommer fra dansk hvor det er en forkortelse af ordet automobil. Andre låneord er fx banani (banan), kaffi (kaffe), tóbak (tobak) o.a. Hún fór á bílnum út í búð og keypti mikið af tóbaki, kaffi og banönum. (Hun tog bilen ud i forretningen og købte en masse tobak, kaffe og bananer.) Islandsk og andre sprog Man har længe lagt stor vægt på fremmedsprog i det islandske skolesystem. Foruden islandsk lærer alle engelsk og dansk i grundskolen, og mange har desuden fransk, tysk eller spansk i gymnasieskolen. Mange sprogsamfund i Europa og for øvrigt over hele verden står over for det faktum at brugen af engelsk er vok- 10

11 set på forskellige områder. Dette ses også i Island. Den stadige fornyelse af det islandske ordforråd og forskellige former for kulturel virksomhed på islandsk bidrager imidlertid til at islændinge fremover som hidtil kan bruge islandsk i alle situationer. Islands historie Island blev koloniseret (især fra Norge) i anden halvdel af 800-tallet, og landet blev en fristat ved oprettelsen af Altinget i 930. Efter forskellige indenlandske fejder gav Island sig ind under den norske konge i 1200-tallet, og senere kom landet sammen med Norge under den danske konge. Først i 1918 fik landet selvstyre på ny, og republikken Island blev proklameret i Trods udenlandsk styre igennem århundreder blev sproget hos langt størstedelen af befolkningen aldrig synderlig påvirket af andre sprog. 11

12 Islandsk er på samme tid et gammelt og et nyt sprog Islandsk er i alt væsentligt det samme sprog som nordboere talte i middelalderen over det meste af Norden og desuden bl.a. i visse områder af England, Irland, Skotland med Shetlandsøerne, Orkneyøerne og Hebriderne, visse steder i Frankrig og Rusland og helt ned til Konstantinopel og islandsk var Leif den Lykkeliges sprog, han som drog til Amerika ca. år To islandske tekstprøver - samme sprog! Gunnar reið til búðar Rangæinga og var þar með frændum sínum. Margur maður fór að finna Gunnar og spyrja hann tíðinda. Hann var við alla menn léttur og kátur og sagði öllum slíkt er vildu. (Njáls saga, 1200-tallet.) (Gunnar red til boderne som tilhørte folk fra Rangá og var der sammen med sine slægtninge. Der kom mange folk for at træffe Gunnar og spørge ham hvad der var sket. Han var glad og munter over for alle og fortalte alle hvad de ville vide.) Brotist var inn í heimahús í Jakaseli í fyrradag. Lögreglan segir að þjófarnir hafi haft á brott með sér skartgripi, myndbandstæki, fartölvu, farsíma, debetkort og fleira. Málið er í rannsókn. (Avisnyhed 2001.) (Der blev begået indbrud i en lejlighed på Jakasel i forgårs. Politiet siger at tyvene har fjernet smykker, et videoapparat, en bærbar computer, en mobiltelefon, debetkort og andet. Politiet arbejder med sagen.) Moderne islændinge kan uden besvær læse og forstå gamle tekster på islandsk. Det er yderst usædvanligt at et sprog bevares med så få ændringer over så lang tid. Rent faktisk har udtalen, især af vokalerne, ændret sig betydeligt fra 12

13 Flateyjarbók til 1500-tallet men det havde næsten ingen indflydelse på skriftsproget. Syntaksen og bøjningssystemet har ændret sig forholdsvis meget lidt. En mængde talemåder, faste forbindelser og replikker fra den gamle litteratur lever i bedste velgående i islandsk hverdagssprog. Talemåden að koma einhverjum í opna skjöldu der betyder at komme bag på nogen, stammer fra middelalderens kampe men bruges stadig udbredt. Den betyder direkte oversat at komme ind på nogen hvor skjoldet ikke dækker, idet opinn skjöldur betyder bagsiden af et hvælvet skjold. Et skriftsprog med en lang tradition De ældste tekster der er bevaret på islandsk, er skrevet omkring Mange af dem er for øvrigt skabt over materiale som kvad og love der var bevaret igennem generationer i mundtlig tradition inden teksterne blev nedskrevet. Det mest 13

14 Bibelen 1584 berømte af hvad der er skrevet i Island i 1100-tallet og senere, er uden tvivl islændingesagaerne, Snorri Sturlusons historiske skrifter og eddadigtene. Der har eksisteret teologiske skrifter på islandsk i hvert fald siden 1100-tallet. Der findes en omfattende lovsamling fra 1200-tallet. Brudstykker af Bibelen og internationale lærde skrifter er blandt de ældste tekster på islandsk, og Bibelen blev i sin helhed trykt på islandsk i Iliaden og Odysséen blev oversat i 1800-tallet, og alle Shakespeares vigtigste værker findes i islandsk oversættelse. Livlig kontakt med kulturverdenen uden for Island har fra tidligste tid inspireret til skabelse af islandsk litteratur og videnskab. 14

15 Islandsk sprog og litteratur Sammenhængen i islandsk sprog og litteratur viser sig ved at islandske forfattere i 1900-tallet som fx Nobelpristageren Halldór Laxness, skriver på det samme sprog som fx Snorri Sturluson, en af de største forfattere i Norden i 1200-tallet. Værker af digtere og forfattere har altid været populære i befolkningen i Island. Bøger er stadigvæk de mest populære julegaver, ikke mindst biografier og erindringer. Interesse for at lære islandsk En mængde mennesker fra andre lande lærer islandsk. Mange gør det af interesse for folk og land, på grund af forretningsforbindelser eller af andre praktiske grunde, fx hvis de har tænkt sig at slå sig ned i Island. Andre lærer islandsk af mere akademisk interesse for islandsk sprog og litteratur, som fx for at kunne læse islandske sagaer og anden islandsk middelalderlitteratur på originalsproget. 15

16 Islands Undervisnings-, Forsknings- og Kulturministerium : Småskrifter 13. Udgivet af:islands Undervisnings-, Forsknings- og Kulturministerium Sölvhólsgata 4 IS-150 Reykjavik, Island Telefon: Fax: Hjemmeside: Grafisk design, ombrydning og tryk: ODDI hf. Tekst: Islandsk Sprogsekretariat Dansk oversættelse: Pétur Rasmussen Fotos: Kristján Maack (s. 2, 11 og 15), Guðmundur Ingólfsson (s. 5), Jóhanna Ólafsdóttir (s. 13) ISBN: Udgivet i samarbejde med Islandsk Sprogsekretariat og landsudvalget for Det Europæiske Sprogår Udgaven er støttet af Islands Udenrigsministerium. Undervisnings-, Forskningsog Kulturministeriet Islandsk Sprogsekretariat

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Forord Sprogpolitik var for få år siden et sjældent ord i dansk. Det er det ikke længere, og det er der fl ere grunde til. I løbet af nogle årtier har

Læs mere

Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse 1 Almen sprogforståelse ved Sten Stenbæk Fjerritslev Gymnasium 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sproghistorie...5 Sprogenes slægtskab opdages...5 Den indoeuropæiske familie...7 Dansk...9 Islandsk...10

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Nationalsprogene i EU. 2000/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Nordisk. Af Tom Feilberg

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Nationalsprogene i EU. 2000/1 marts. Artikler. Spørgsmål og svar. Nordisk. Af Tom Feilberg Nyt fra Sprognævnet 2000/1 marts Indhold Artikler Nationalsprogene i EU Stednavne i 1999 - nyt og typisk Historien om et bogstav. Om Æ, æ Pest og kolera Spørgsmål og svar Nordisk Interessent - om igen!

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Det danske sprogs status i 1990'erne

Det danske sprogs status i 1990'erne Pia Jarvad Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab Dansk Sprognævns skrifter 32 Dansk Sprognævn 2001 Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Styrk sproget. 2000/2 juni. Artikler. Spørgsmål og svar. Bøger. Af Erik Hansen, Iver Kjær og Jørn Lund

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Styrk sproget. 2000/2 juni. Artikler. Spørgsmål og svar. Bøger. Af Erik Hansen, Iver Kjær og Jørn Lund Nyt fra Sprognævnet 2000/2 juni Indhold Artikler Styrk sproget Hvilken præposition bruger man efter kontrol Spørgsmål og svar Bøger Computationel Mænds og kvinders kulør - og glæde ved hinanden Øresundsregionen

Læs mere

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2 Hvad er det særegne ved det danske skriftsystem - Er dansk ortografi sværere end andre sprogs og hvilke pædagogiske konsekvenser skal man drage af det særegne Indholdsfortegnelse 1. Nogle almindelige forestillinger

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN DANSK ELLER TYSK? EN UNDERSØGELSE AF SPROGFORHOLDENE

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Ordet portfolio - er det nødvendigt? 2002/4 december. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Ole Ravnholt

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Ordet portfolio - er det nødvendigt? 2002/4 december. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Ole Ravnholt Nyt fra Sprognævnet 2002/4 december Indhold Artikler Ordet portfolio - er det nødvendigt? Kavalergang Nyt om nyt komma! Spørgsmål og svar Bøttekort Kige, kigge, kikke - og kikkert Islamisk eller muslimsk?

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Dansk sprogs status 2012

Dansk sprogs status 2012 Dansk sprogs status 2012 Som opfølgning på de sprogpolitiske rapporter Sprog på spil (2003) og Sprog til tiden (2008) og Sprognævnets sprogpolitiske notater fra 2003 og 2007 udsender Dansk Sprognævn nu

Læs mere

Indhold. Arbejdsmarkedsdansk på virksomheden Aller Aqua. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009. Side 2 Hvem sidder der bag

Indhold. Arbejdsmarkedsdansk på virksomheden Aller Aqua. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009. Side 2 Hvem sidder der bag Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009 Indhold Side 2 Hvem sidder der bag Side 4 En hilsen fra Ungarn til det danske sprog Side 6 Sprogcentret i EU-samarbejde Side 7 Øvelse gør mester Side 8

Læs mere

Parallelsproglighed i teori og praksis

Parallelsproglighed i teori og praksis 2010/4 december tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene. tidsstemple

Læs mere

Refleksive spørgsmål - Spørgsmålsguide. Kilder: Karl Tomm, canadisk familieterapeut, samt B. Pearce, H. Maturana, A. Morgan udarbejdet af Locus.

Refleksive spørgsmål - Spørgsmålsguide. Kilder: Karl Tomm, canadisk familieterapeut, samt B. Pearce, H. Maturana, A. Morgan udarbejdet af Locus. Refleksive spørgsmål - Spørgsmålsguide. Kilder: Karl Tomm, canadisk familieterapeut, samt B. Pearce, H. Maturana, A. Morgan udarbejdet af Locus. 1. Refleksivitet og karakteristika på et refleksivt spørgsmål:

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Til indholdsfortegnelsen. Af Laurids Kristian Fahl, Anne Kjærgaard, Ida Elisabeth Mørch og Marianne Rathje

Til indholdsfortegnelsen. Af Laurids Kristian Fahl, Anne Kjærgaard, Ida Elisabeth Mørch og Marianne Rathje Nyt fra Sprognævnet 2007/3 september Indhold Artikler Sproget.dk Ja, jo eller nej? Meddelelser Sprog i Norden 2007 70 år og... still going strong! Spørgsmål og svar Open source Danskmarokkaner eller marokkanskdansker?

Læs mere

& & 1988/4. december. Og eller &? på en måde så man kan skelne de oprindelige bogstaver. Se figur 1.

& & 1988/4. december. Og eller &? på en måde så man kan skelne de oprindelige bogstaver. Se figur 1. 1988/4. december Og eller &? på en måde så man kan skelne de oprindelige bogstaver. Se figur 1. Vi bliver indimellem spurgt om der er nogen bestemte regler for hvornår man bruger det særlige og-tegn, &,

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Nogle af de mest påfaldende og hyppigst nævnte særtræk ved chatsprog og sms-sprog er

Nogle af de mest påfaldende og hyppigst nævnte særtræk ved chatsprog og sms-sprog er Nyt fra Sprognævnet 2002/2 juni Indhold Artikler R tjat å sms 1 trusl mod skriftsprågd? Om ordet forhøring Længer og længere Spørgsmål og svar Hollandsk eller nederlandsk? Taleban eller Taliban? Al-Qaeda

Læs mere

Danmark har ondt i modersmålet

Danmark har ondt i modersmålet Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Udarbejdet af Lene Timm Udgivet med støtte fra Egmont Fonden 1. udgave 2008 Trykt i København ISBN

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne

Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler. Fakta: Privatskolernes kerne Fordomme og fakta om privatskoler Indhold Indledning: Opgør med fordommene om privatskoler Fakta: Privatskolernes kerne 5 Fordomme og fakta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Privatskolerne koster samfundet penge Kun

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

THE DANISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE DET DANSKE SPROG I DEN DIGITALE TIDSALDER

THE DANISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE DET DANSKE SPROG I DEN DIGITALE TIDSALDER White Paper Series Hvidbogsserie THE DANISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE DET DANSKE SPROG I DEN DIGITALE TIDSALDER Bolette Sandford Pedersen Jürgen Wedekind Steen Bøhm-Andersen Peter Juel Henrichsen Sanne

Læs mere

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder 25. ÅRGANG,AUGUST 2002 Grammatisk opmærksomhed Hvor vigtigt er det at skoleelever har viden om ordklasser og bøjningsformer, og hvordan bibringer man dem grammatisk opmærksomhed? Side 8 Prøv at læs I Et

Læs mere

Den nye tosprogethed i Danmark. eller. Tre sprog i landsbyen

Den nye tosprogethed i Danmark. eller. Tre sprog i landsbyen Den nye tosprogethed i Danmark eller Tre sprog i landsbyen Claus Adam Jarløv, 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Opgavens præmisser... 5 Opgavens hovedkonklusioner... 6 Opgavens hovedbegreber... 6

Læs mere