Sprogpolitik for RUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogpolitik for RUC"

Transkript

1 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ /0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for fastslås det bl.a. at: - RUC skal på såvel nationalt som internationalt plan være anerkendt for den faglighed og de metoder, der er resultatet af RUC s særlige arbejdsformer med projektorganisering og tværvidenskab. - RUC skal være et attraktivt alternativ til andre universiteter på såvel nationalt som internationalt plan. - RUC skal være et internationalt orienteret og anerkendt universitet. - RUC skal være en vigtig, relevant og anerkendt samarbejdspartner i den internationale og den danske universitetsverden. RUC s sprogpolitik ligger i naturlig forlængelse af RUC s strategiplan. Overordnede principper RUC udbyder uddannelser til danske såvel som udenlandske studerende. Ligeledes offentliggøres forskningsresultater såvel nationalt som internationalt. RUC har derfor udarbejdet følgende overordnede principper for sin sprogpolitik. - RUC udbyder samtlige sine godkendte uddannelser med dansk som undervisningssprog. - Hvor det er muligt, udbyders RUC s uddannelser også på engelsk. - Arbejdssproget på RUC er dansk, og de fleste steder anvendes også engelsk eller i visse tilfælde andre fremmedsprog som arbejdssprog. Det er RUC s intention at alle ansatte kan anvende både dansk og engelsk, men der er undtagelser. - Engelsk er første fremmedsprog på RUC, på RUC s hjemmeside og i RUC s skriftlige informationsmateriale. - På uddannelser i fremmedsprog vil der som udgangspunkt blive undervist på det pågældende sprog. - RUC er opmærksom på, at anvendelse af engelsk eller andet fremmedsprog ikke må medføre at det faglige niveau sænkes. - RUC har til hensigt aktivt at medvirke til udvikling af dansk akademisk sprog, således at domænetab hindres. Retningsliner for korrekt sprogbrug - På dansk: Roskilde Universitetscenter, forkortet RUC. - På engelsk: Roskilde University, forkortet RU. - For korrekt dansk sprogbrug henvises til Dansk Sprognævn. Studerende og ansatte henvises således til Retskrivningsordbogen. Sprogpolitik endelig version 2006 Side 1 af 5

2 Side 2 af 5 - RUC har udarbejdet en ordbog med godkendte engelske termer i relation til RUC. Ordbogen er tilgængelig for studerende og personale på hjemmesiden - Det er de enkelte enheders ansvar at sørge for korrekt oversættelse og sprogrevision af eget materiale. Ligeledes har de enkelte institutter ansvaret for offentliggørelse på engelsk (eller andet fremmedsprog) af forskningsresultater og videnskabelige artikler. Der vælges sprog i forhold til modtagergruppe. - De enkelte administrative enheder har ansvar for at kommunikere skriftligt og mundtligt til relevante brugere på hhv. dansk eller engelsk (eller andre fremmedsprog) afhængigt af modtageren. - RUC hjemmeside udarbejdes på både dansk og engelsk. - Det tilstræbes at officielle skrivelser på engelsk er i overensstemmelse med de internationale skriftsprogsnormer. Stavningen bør alt andet lige være baseret på britisk engelsk. Daglig kommunikation kan være på såvel britisk som amerikansk engelsk. En konstant forbedring af anvendt engelsk tilstræbes på alle niveauer, men dette bør ikke være begrænsende for personalets anvendelse af engelsk, selvom det ikke er perfekt. De enkelte administrative enheder har ansvar for at oversættelse og sprogrevision sker i overensstemmelse med ovenstående principper. Fremmedsprog og interkulturel kommunikation RUC anerkender behovet for kompetencer i fremmedsprog og interkulturel kommunikation blandt personale og studerende. RUC opfordrer derfor begge grupper til at tilegne sig og/eller udbygge disse kompetencer. RUC er opmærksom på, at man på sit modersmål normalt udtrykker det man vil, mens man på et fremmedsprog udtrykker det man kan. Forskning - Forskningsresultater offentliggøres på dansk og/eller engelsk. RUC er opmærksom på sin pligt til at formidle forskningsresultater bredt i Danmark. Inden for områder, hvor det ikke falder naturligt at publicere på dansk, kan publicering forekomme udelukkende på engelsk. Afhængig af modtagergruppen kan også andre fremmedsprog anvendes. I begge disse tilfælde bør der være et resume på dansk. - Det tilstræbes at forskningspublicering sker med korrekt sprogbrug på dansk, svensk, norsk, engelsk eller andet fremmedsprog. Uddannelser - RUC s uddannelser udbydes på dansk og engelsk. RUC udbyder undervisning på dansk og engelsk inden for uddannelserne på de tre hovedområder (humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab). Udbuddet på engelsk er udviklet med henblik på at tiltrække udenlandske studerende, og således gøre det muligt for danske studerende at opleve et internationalt studiemiljø.

3 Side 3 af 5 - På uddannelser i fremmedsprog (p.t. engelsk, tysk og fransk) vil undervisningen som udgangspunkt foregå på det pågældende sprog. Hvis enkelte dele undervises på dansk, vil det fremgå af kursuskatalog. - På små fag, som f.eks. matematik og fysik, kan en del af undervisningen ofte kun gennemføres på dansk. Det samme gælder for historie og danskfaget. På alle uddannelser tilstræbes et korrekt sprogbrug på dansk, svensk og norsk, engelsk eller andet fremmedsprog. RUC anerkender akademisk mangfoldighed, og RUC s akademiske personale opfordres til at anvende undervisningsmateriale på dansk, nordiske sprog, engelsk og andre fremmedsprog, hvor det er relevant. Eksamensbeviser udstedes på både dansk og engelsk, og alle modtager med eksamensbeviset et Diploma Supplement på engelsk. Sprogkrav Danske studerende som optages på RUC har sædvanligvis engelskkundskaber på minimum niveau B, og kundskaber på niveau A eller B i deres 2. og/eller 3. fremmedsprog. Desuden har et stort antal opnået sproglige og interkulturelle kompetencer i forbindelse med udlandsophold forud for deres optagelse på RUC. For at kunne optages på et studium på RUC, hvor den studerende ønsker at følge dansksproget undervisning, kræves Studieprøven i dansk som andetsprog for ikke-danske og ikke-nordiske statsborgere uden dansk studentereksamen. RUC understreger at internationale studerende skal have et godt niveau i engelsk ved optag. Følgende totalscore anbefales ved optag på ikke-sproglige uddannelser med engelsk som undervisningssprog. TOEFL: (papirversion) 550 og IELTS: 6,5. Der bør anvendes en test som indeholder både en skriftlig og mundtlig prøve. For internationale udvekslingsstuderende og andre internationale studerende, hvis ophold varer under et år, fastlægges de sproglige krav af de parter, som indgår udvekslingsaftalen. Dette skal ske under hensyn til sikring af sproglig kommunikation. Alle internationale studerende tilbydes et danskkursus der dækker modul 1 til 6 inden for Danskuddannelse 3, dvs. svarende til fra A1(Breakthrough) til C1 (Effective operational profiency = Studieprøven i dansk som andetsprog) på Europarådets niveauer. Udenlandske studerende opfordres til at deltage i dette kursus for at kunne få fuldt udbytte af deres ophold i Danmark. RUC studerende RUC opfordrer sine studerende til at tilegne sig kompetencer inden for fremmedsprog og interkulturelle færdigheder. Det forventes, at alle studerende inden afslutning af deres uddannelsesforløb har sproglige kompetencer i deres 1. fremmedsprog ét niveau højere end ved optag (dvs.

4 Side 4 af 5 hvis niveau B ved optag, forventes niveau A ved afslutning af uddannelse på RUC). RUC har iværksat følgende tiltag for at højne studerendes sproglige kompetencer: - Danskkurser til internationale studerende. - Kurser i akademisk engelsk til VIP og TAP-personale. Studerende kan i særlige tilfælde deltage i disse. - Mulighed for udvekslingsophold ved et af RUC s ca. 250 udenlandske partneruniversiteter. - Extra-curriculære tilbud til danske og internationale studerende. VIP RUC søger at rekruttere videnskabeligt personale med tilstrækkelige kompetencer i engelsk og/eller andre fremmedsprog til at undervise og publicere på engelsk eller andre fremmedsprog. Det er en meget vigtig kvalifikation at kunne dette også på dansk. Dansk videnskabeligt personale opfordres til at styrke fremmedsprogskompetencer via deltagelse i internationalt samarbejde, udlandsophold og/eller sprogkurser. RUC tilbyder kurser i akademisk engelsk til VIP-personalet. Internationalt videnskabeligt personale som opholder sig i Danmark for en periode på maksimum to år vil sædvanligvis undervise og forske på engelsk eller et andet fremmedsprog. Internationalt videnskabeligt personale som opholder sig i Danmark for en længere periode, dvs. mere end to år, forventes at lære dansk inden for de to første år af deres ophold i Danmark. Selv om de gennemfører undervisningen og forskningen på engelsk, forventes det, at de kan begå sig på dansk i undervisning, ved møder i kollegiale organer og i det omgivende samfund. I forbindelse med eksamination skal der tages højde for censors sprogkompetencer. Censorer skal således have mulighed for at angive på hvilke sprog de kan censorere. TAP og personale på Rub TAP og andet personale som har at gøre med internationale studerende og gæster forventes at beherske engelsk svarende til niveau B. Personale som har brug for opkvalificering i engelsk tilbydes passende kurser. Tidsskrifter og aviser på fremmedsprog er tilgængelige på Rub. RUC skal sikre at skiltning på centrets område er på dansk og engelsk. RUC-Nyt har en medarbejder som servicerer RUC s studerende, herunder de internationale læsere, dvs. artikler af interesse for internationale studerende offentliggøres også på engelsk. Derudover udkommer et ugentligt elektronisk nyhedsbrev på såvel dansk som engelsk. Der skal i Fællesadministrationen, så vidt det er muligt, findes kompetencer, der ud over at håndtere skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk også kan dække tysk, fransk og spansk mundtligt og skriftligt. Dette kan ske i form af særlige sproglige kompetencer hos enkelte udvalgte medarbejdere.

5 Side 5 af 5 Revision Sprogpolitikken skal revideres senest ved udgangen af 2008 for at sikre, at den understøtter RUC s internationaliseringsstrategi, samtidig med at sprogpolitikken fortsat modvirker et domænetab, som internationaliseringen kan medføre for dansk akademisk sprog.

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt > Universiteternes sprogstrategier Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Publikationen kan hentes på Universitets-

Læs mere

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international

1. Indledning. 2. Vision. 3. Mission. Påtage sig værtsskabet for internationale forskningskonferencer Arbejde bevidst og målrettet på international Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vision... 2 3. Mission... 2 4. Strategiske principper... 3 5. International og national baggrund... 4 6. De studerendes sproglige kompetencer... 5 7. Undervisning

Læs mere

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003 SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER Rapport med anbefalinger Marts 2003 Rektorkollegiet nedsatte medio 2002 en arbejdsgruppe med repræsentanter for en række danske universiteter med det formål at diskutere,

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Dansk sprogs status 2012

Dansk sprogs status 2012 Dansk sprogs status 2012 Som opfølgning på de sprogpolitiske rapporter Sprog på spil (2003) og Sprog til tiden (2008) og Sprognævnets sprogpolitiske notater fra 2003 og 2007 udsender Dansk Sprognævn nu

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Anbefalinger til Arbejdsgruppen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd National

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere