Microsoft, Expression, Silverlight og Virtual Earth er varemærker tilhørende Microsofts gruppe af virksomheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft, Expression, Silverlight og Virtual Earth er varemærker tilhørende Microsofts gruppe af virksomheder."

Transkript

1 Hurtig start

2 Oplysningerne i dette dokument, herunder webadresser og andre henvisninger til websteder, kan ændres uden varsel. Medmindre andet er angivet, er de virksomheder, organisationer, produkter, domænenavne, -adresser, logoer, personer, steder og begivenheder, der anvendes i eksemplerne, fiktive. Tilknytning til eksisterende virksomheder, organisationer, produkter, domænenavne, -adresser, logoer, personer, steder eller begivenheder er ikke tiltænkt. Det er brugerens ansvar at overholde gældende lovgivning vedrørende ophavsretten. Uden at det i øvrigt indskrænker rettighederne i henhold til ophavsretten, må dette dokument hverken helt eller delvist gengives, lagres eller indføres i et hentningssystem eller overføres i nogen form, på nogen måde (det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) eller til noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Microsoft Corporation. Microsoft kan have patentrettigheder, patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre former for immaterielle rettigheder, der omfatter emner eller genstande, der omtales i dette dokument. Dette dokument overdrager ikke nogen form for adkomst eller brugsret til disse patentrettigheder, varemærker, ophavsrettigheder eller anden form for immaterielle rettigheder, medmindre det er udtrykkeligt angivet i en skriftlig licensaftale indgået med Microsoft Microsoft Corporation. Microsoft, Expression, Silverlight og Virtual Earth er varemærker tilhørende Microsofts gruppe af virksomheder. Adobe er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Apple, Macintosh og QuickTime er registrerede varemærker tilhørende Apple Incorporated i USA og/eller andre lande. Alle fotografier 2007, Mike Tedesco, Tedesco Photography og 2008 Anita Oakley, Anita Oakley Photography.

3 Introduktion Velkommen til Microsoft Expression Media 2, som er en omfattende løsning til at katalogisere, organisere, redigere og distribuere dine digitale mediearkiver. Uanset hvor dine arkiver er lagret, og hvem du arbejder sammen med, er Expression Media med til positivt at forbedre den måde, du organiserer, finder og deler dine digitale medier på på din computer, offline eller på internettet. Nyheder i Expression Media 2 Hierarkiske nøgleord Med den nye visning Hierarkiske nøgleord i vinduet Organiser kan du oprette og få vist hierarkier med nøgleord til dine mediearkiver. I stedet for at mærke et billede "hunde" kan du oprette et nøgleordshierarki, som angiver dyr, pattedyr og endda bestemte racer. Der findes mange indstillinger i søgeprogrammet til nøgleord, som du kan bruge til præcist og nøjagtigt at kategorisere dine mediearkiver. Lysbord på flere skærme Du kan øge produktiviteten ved at have Lysbord åbent på én skærm, mens dine kataloger og værktøjer er åbne på en anden skærm. Du behøver ikke længere skifte frem og tilbage mellem visninger. Microsoft Virtual EarthTM Med Virtual Earth-teknologi kan du finde ud af, hvor et billede med GPS-data er taget. Stedet vises i Expression Media på et virtuelt kort. Forbedret sortering Hvert vindue indeholder nye menuer i notefelter, som indeholder indstillinger for sortering af billeder ved hjælp af enten en samling af eller et tværsnit af nøgleord. Du kan finde en komplet liste over nye funktioner i emnet Nyheder i Hjælp til Expression Media (i menuen Hjælp).

4 Indhold Introduktion 1 Om Expression Media 2 4 Hurtig start: De grundlæggende funktioner 9 Hurtig start: Nye funktioner 24 Appendiks 29

5 Introduktion Du kan installere Expression Media 2 fra disken med Microsoft Expression Media 2. Oplysningerne i dette afsnit vil hjælpe dig med at komme i gang. I dette afsnit Før du starter Installationsvejledning

6 Før du starter Systemkrav Kontroller pakken for at sikre, at computeren overholder minimumkravene til systemet. Produktnøgle Find din produktnøgle på 25 tegn på diskholderen. Angiv nøglen, når du bliver bedt om det. Internetforbindelse Hvis du planlægger at installere yderligere komponenter, eller du ønsker flere oplysninger om Expression Media, skal du sørge for, at du har forbindelse til internettet. 2

7 Installationsvejledning 1. Indsæt Expression Media-disken i computerens optiske drev. 2. Dobbeltklik på.dmg-arkivet. 3. Følg vejledningen på skærmen for at installere Expression Media. Fejlfinding af installationen Hvis du oplever problemer, mens du installerer Expression Media, skal du gå til webstedet for Microsoft Expression (www.microsoft.com/expression) eller Microsoft-support (www.microsoft.com/support) for at få flere oplysninger eller hjælp. 3

8 Om Expression Media 2 Expression Media 2 indeholder et omfattende, strømlinet arbejdsområde, hvor du finder alle de værktøjer og visninger, du skal bruge til at identificere, organisere og arbejde med dine digitale medier. I dette afsnit Hvem bruger Expression Media 2? Sådan arbejder du med dine arkiver i Expression Media Hovedbrugergrænsefladen

9 Hvem bruger Expression Media 2? Expression Media 2 indeholder løsninger til alle dem, der arbejder meget med al slags digitalt indhold, herunder digitale mediearkiver, skrifttyper, Adobe PDF-arkiver og dokumenter. Kort sagt, hvis du er interesseret i at oprette professionelle kataloger, der er velorganiserede og med særlige noter, samt redigere, dele og arkivere dine arkiver, kan du bruge Expression Media. 5

10 Hvordan Expression Media arbejder med dine arkiver I Expression Media bruger du kataloger til at organisere dine arkiver. Katalogerne i Expression Media er proprietære arkiver, som viser miniaturebilleder af arkiverne sammen med arkivnavne, arkivplaceringer og metadataoplysninger. De originale arkiver arkiveres ikke i katalogerne. I katalogerne arkiveres der kun oplysninger om de originale arkiver, herunder stier, miniaturebilleder og noter. Da der arkiveres arkivoplysninger i katalogerne, herunder miniaturebilleder, kan du altid åbne katalogerne for at få vist og sortere mediearkiverne, selv når dine originale mediearkiver ikke er tilgængelige. 6

11 Hovedbrugergrænsefladen Når du har oprettet et katalog, præsenteres en bred visning, der kan tilpasses, af de importerede arkiver, de tilhørende metadata og mappehierarkiet i kataloget i Expression Media. I denne brugergrænseflade kan du også afspille film, flytte rundt på og omdøbe arkiverne og vælge bestemte arkiver, der skal redigeres eller eksporteres til en lang række forskellige formater. Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger andre elementer i arbejdsområdet, f.eks. Lysbord og Lysbilledshow, i det næste afsnit "Hurtig start: De grundlæggende funktioner". 1 Værktøjslinje Aktiver forskellige visnings- og eksporttilstande, f.eks. lysbilledtilstanden og billedredigeringsprogrammet fra knapperne på værktøjslinjen. 2 Visninger Vælg mellem de tre forskellige visninger af mediearkiverne i kataloget. 3 Notevinduerne Få vist og tilføj metadata i arkiverne i dette vindue. Vinduerne Info og Organiser indeholder begge metadata. Brug vinduet Info til at få vist og tilføje metadata, f.eks. oplysninger om eksponering og kilde, om de enkelte arkiver, og brug vinduet Organiser til at sortere arkiverne efter metadatakriterier eller andre kriterier, du angiver. 4 Liste over HIERARKISKE nøgleord Opret nøgleord med varierende hierarkiske lag for at identificere hvert enkelt arkiv specifikt. 5 Vinduet Katalogmapper Administrer placeringen af alle dine katalogarkiver, og sorter dem hurtigt for visning, eller importer dem fra overvågede mapper. 7

12 8

13 Hurtig start: De grundlæggende funktioner Hvis det er første gang, du bruger Expression Media, kan du bruge disse selvstudier til at få et godt overblik over den grundlæggende arbejdsproces. I dette afsnit Importere og katalogisere dine arkiver Få vist metadata i arkiverne Organisere mediet Få vist mediet i Lysbord Redigere dine billeder Oprette et lysbilledshow Eksportere dine billeder som et HTML-galleri

14 Importere og katalogisere dine arkiver Når du har installeret Expression Media 2, skal du oprette et katalog med det medie, du vil organisere. 1. Start Expression Media. 2. Hvis det er første gang, du starter programmet, bliver du muligvis bedt om at vælge en metode til oprettelse af et katalog. Hvis du får denne meddelelse, skal du klikke på Importer emner fra arkiver/mapper. Hvis du ikke får meddelelsen, skal du pege på Importer emner i menuen Arkiv og klikke på Fra arkiver/mapper. Du kan også vælge at lukke den første dialogboks og trække det digitale medie direkte til katalogvinduet. 3. Find de arkiverede billeder, marker mappen med billederne (eller marker enkelte billeder), og klik på Importer. 4. Hvis du ikke kan se billederne, skal du klikke på fanen Miniature. Flere oplysninger Du kan oprette flere kataloger for at arkivere forskellige arkivtyper eller billeder fra forskellige forfattere eller for at organisere arkiverne, sådan som du ønsker det. Hvis du vil oprette flere kataloger, skal du gentage trin 2 til 4. 10

15 Kommandoen Importer emner Brug denne kommando til at udfylde kataloget. Bemærk, at du kan importere fra forskellige arkivkilder, herunder internettet. Visningerne Når du har oprettet kataloget, kan du få vist mediearkiverne enten i visningen Liste (øverst), Miniature (midten) eller Medier (nederst). 11

16 Få vist metadata i arkiverne Brug vinduet Info til at få vist eventuelle EXIF-metadata og IPTC-standardnoter, der er integreret i et enkelt billede. Du kan også føje metadata til arkivet fra dette vindue. 1. Klik på fanen Miniature i kataloget for at skifte til visningen Miniature. 2. Marker et arkiv i visningen Miniature. 3. Klik på knappen Info. Bemærk de integrerede data for arkivet, f.eks. arkivtype, dimensioner, opløsning osv. i sektionen Medieinfo. De fleste oplysninger i sektionen Medieinfo kan ikke ændres. 4. Klik på et andet arkiv for at få vist flere data. Bemærk, at du ikke kan klikke på mere end ét enkelt arkiv for at få vist data. Vinduet Info er udviklet til at vise metadataene for ét arkiv ad gangen. 5. Du kan føje metadata til sektionen Noter. Rul hen til et nøgleordsfelt i sektionen Noter, og dobbeltklik på feltet ud for et nøgleordsnavn. 6. Skriv et nøgleord i feltet. Bemærk! De nøgleord, du føjer til et mediearkiv, er kun tilknyttet arkivet i det aktuelle katalog. Hvis du ønsker at integrere nøgleordet i billedet, skal du bruge kommandoen Synkroniser noter. Du finder flere oplysninger i Hjælp til Expression Media. 12

17 Billede med note De fleste billeder, der bliver taget med et digitalkamera, har integrerede EXIF-metadata, men du kan tilføje så mange noter til et billede, som du ønsker, og du kan angive, at noten skal vises i visningen. vinduet Info Brug vinduet til at få vist de metadata, der er tilknyttet mediearkivet. Du kan også tilføje metadatafelter og -nøgleord. Bemærk noten "World travel" ovenfor. 13

18 Organisere mediet I Expression Media kan du organisere mediearkiverne, stort set lige som du ønsker det. 1. Klik på fanen Miniature i kataloget for at skifte til visningen Miniature. 2. Marker en gruppe arkiver, du vil kategorisere, i visningen Miniature, og træk gruppen til nøgleordet. 3. Hvis du ikke får vist vinduet Organiser, skal du klikke på knappen Organiser. 4. Rul ned til katalogfeltet Nøgleord, og udvid det, i sektionen Katalogfelter. 5. Klik på Tilføj nøgleord i nøgleordsmenuen. 6. Skriv et nøgleord i feltet Term i dialogboksen Tilføj nøgleord, og vælg derefter Anvend term på valgte emner, og klik på OK. 7. Den angivne term er nu tildelt de billeder, du har markeret. Hvis du vil sortere billederne ifølge termen, skal du klikke på den tomme cirkel ud for nøgleordet. Visningen Miniature indeholder nu kun de arkiver, der har det angivne nøgleord. Du kan også tildele nøgleordet til et billede ved at trække billedet fra en visning til nøgleordet. 14

19 sorterede arkiver i miniaturebilledvisning Når du klikker på notetermen, sorteres arkiverne ifølge noten i Expression Media. Du kan sortere ved hjælp af flere termer. notefelt I Expression Media anvendes standardnotefelter, men du kan også oprette brugerdefinerede felter. 15

20 Få vist mediet i Lysbord Lysbord giver et perfekt visningsmiljø til enten at isolere et billede i fuldskærmsvisning eller til at få vist billederne på et net. Du kan også evaluere hvert billede for over-/undereksponering og kontrollere farveniveauerne i billedet. Hvis du arbejder på flere skærme, kan du trække visningen Lysbord til én skærm og lade katalogbillederne være synlige på en anden skærm for hurtig adgang. 1. Marker op til seks billeder (der kan maksimalt vises seks billeder ad gangen i Lysbord) i visningen Miniature. 2. Klik på Lysbord i menuen Oversigt. 3. Bemærk genvejene i oplysningsskærmbilledet, og tryk derefter på ENTER for at lukke skærmbilledet. Hvis billedet ikke bliver vist på hele skærmen, skal du trykke på F11 (du kan finde flere tastaturgenveje til Lysbord). 4. Tryk på H for at få vist histogrammet, som viser niveauet af rød, grøn og blå i billederne. 5. Tryk på W for at få vist de eksponeringsadvarsler, som viser, hvilke områder af billedet der er over- eller undereksponerede, med henholdsvis rød og blå. 6. Højreklik, eller hold CTRL nede, mens du klikker på billedet, og peg på Vinduer, og vælg et tal i genvejsmenuen. Dette angiver, hvor mange billeder der bliver vist på én gang i Lysbord. 7. Tryk på ESC, når du er færdig. 16

21 Fuldskærmsvisning Fuldskærmsvisningen i Lysbord giver dig en meget klar og stor visning af billedet. I dette billede får du muligvis vist undereksponerede områder i blåt samt histogrammet, der viser mængden af rød, grøn og blå farve i billedet. Få vist flere vinduer Hvis du vælger at få vist flere billeder på én gang, bliver der vist eksponeringsadvarsler og histogram for hvert billede. Du kan nemt udskifte et vindue med et andet billede fra kataloget. 17

22 Redigere dine billeder I Expression Media kan du anvende en række forskellige justeringer på billederne ved hjælp af redigeringsværktøjet til billeder. Du kan udføre grundlæggende justeringer som beskæring og justering af lysstyrke og kontrast, eller du kan udføre mere artistiske justeringer som at oprette en duotone eller et fotonegativ. 1. Klik på fanen Miniature i kataloget for at skifte til visningen Miniature. 2. Marker det arkiv, du vil redigere, i visningen Miniature. 3. Klik på Redigeringsværktøj til billeder i menuen Vindue. 4. Klik på Konverter til duotone i dialogboksen Redigeringsværktøj til billede. 5. Vælg nye farver til dit duotone-billede, og juster lysstyrken og kontrasten for farverne. Klik på Eksempel for at få vist ændringerne i visningen Medier. 6. Klik på OK, når du er færdig. Du kan anvende flere effekter, hvis du vil, eller du kan afslutte Redigeringsværktøj til billeder. Flere oplysninger Du kan arkivere hver version af dine redigeringer, så du senere kan hente en tidligere udgave af billedet. Du finder flere oplysninger i Hjælp til Expression Media. 18

23 opret effekter Juster effekterne i effektvinduet ved hjælp af de tilgængelige indstillinger. Du kan vælge at få vist et eksempel på billedet i visningen Medier, når du justerer parametrene. Redigeringsværktøj til billeder Vælg mellem mange professionelle indstillinger til at forbedre eller reparere billedet. 19

24 Oprette et lysbilledshow Brug funktionen Lysbilledshow i Expression Media til progressivt at få vist en serie af billederne og afspille lyd- og filmarkiver. 1. Klik på Start lysbilledshow i menuen Opret. 2. Lysbilledshowet starter med det samme. Hvis det ikke starter, skal du klikke på Start/pause i betjeningspanelet Lysbilledshow. Hvis du ikke kan se betjeningspanelet Lysbilledshow, skal du trykke på ENTER. 3. Når lysbilledshowet fortsætter, kan du ændre typen af overgang mellem alle billederne. Det gør du ved at klikke på en ny overgang i menuen Angiv overgang. I hvert efterfølgende billede anvendes den overgang, du har valgt. 4. Tryk på ESC, når du er færdig. 20

25 Afspille et lysbilledshow Hvis du vil se lysbilledshowet uden for Expression Media, kan du eksportere det som en film. betjeningspanelet Lysbilledshow Angiver de arkiver, der bliver vist i lysbilledshowet, og giver dig fuld kontrol over globale eller arkivspecifikke afspilningsparametre. 21

26 Eksportere dine billeder som et HTML-galleri Du kan nemt oprette et galleri over et katalog, som du kan udgive på et websted. 1. Klik på HTML-galleri i menuen Opret. 2. Vælg et udseende i menuen Tema. Bemærk, at der vises et eksempel af temaet under menuen. 3. Når du ser et tema, du kan lide, skal du klikke på Opret. 4. Vælg en placering til arkiverne, og klik på OK. 5. Når galleriet er blevet oprettet i Expression Media, åbnes det i standardbrowseren som eksempel. Du kan derefter bruge et sikkert FTP-program til at overføre galleriarkiverne til webstedet. Flere oplysninger Du kan også arkivere galleriet ved hjælp af en specialudviklet, dynamisk SilverlightTM-skabelon. 22

27 HTML-galleri I Expression Media oprettes al den nødvendige kode, for at du kan oprette en gallerihjemmeside med miniaturer. Klik på et af miniaturebillederne for at åbne et billede, og brug linkene til at navigere i galleriet. 23

28 Hurtig start: Nye funktioner Expression Media indeholder nye funktioner, der både forbedrer den overordnede ydeevne og muligheden for at sortere og dele arkiver. I dette afsnit beskrives nogle af disse nye funktioner. I dette afsnit Oprette hierarkiske nøgleord Finde dit billede på et kort ved hjælp af GPS-koordinater

29 Oprette hierarkiske nøgleord Du kan oprette hierarkier på flere niveauer med de eksisterende nøgleord, eller du kan tilføje nye nøgleord, som du efterfølgende kan placere i hierarkierne, i sektionen Hierarkiske nøgleord i vinduet Organiser. Du kan derefter trække billeder fra kataloget til nøgleordene for at tildele nøgleordene til billederne. Nøgleordshierarkier er nyttige til specifik klassificering og organisering af mediearkiverne. Du kan bruge dem til at oprette meget detaljerede kategorier, du kan arkivere dine billeder i. 1 Oprette hierarkier Klassificer dine billeder ifølge et hvilket som helst kriterium. Brug dialogboksen Hierarkiske nøgleord til at skrive et nøgleord, og tildel det enten som et nøgleord på øverste niveau, eller tildel det som i dette tilfælde som et nøgleord på et underniveau. 2 Sortere efter nøgleord Når du opretter nøgleordet på underniveauet og knytter dit billede til nøgleordet, kan du klikke på cirklen ud for nummeret på billederne. Det er kun billederne i den underkategori, du valgte, der bliver vist i Expression Media. 25

30 26

31 Finde dit billede på et kort ved hjælp af GPS-koordinater Hvis du har en aktiv forbindelse til internettet, kombineres Virtual Earth og GPS-oplysningerne i billedet i Expression Media for at kortlægge placeringen af dine billeder på et verdenskort. 1 Kontrollere GPS-oplysningerne Billedet indeholder GPS-oplysninger, hvis der er angivet koordinater i felterne Breddegrad og Længdegrad i vinduet Info. 2 Kortlægge billedet Klik på Virtual Earth i menuen Vindue. Klik derefter på billedet i katalogvisningen. GPS-koordinaterne læses i Expression Media, og der placeres et nålikon på kortet på en placering, der svarer til koordinaterne. 27

32 28

33 Appendiks Du kan finde flere oplysninger om funktionerne i Expression Media, eller hvordan du udfører en bestemt opgave i Hjælp. Du åbner Hjælp ved at klikke på Expression Media Hjælp i menuen Hjælp eller ved at trykke på F1. I dette afsnit Tastaturgenveje Undervisningsmateriale og onlinefællesskaber

34 Tastaturgenveje til Expression Media 2 Indstillinger for at få vist eller skjule en visning Generelle indstillinger Indstillinger for gengivelse af medier Redigeringsprogram til ordforråd Tildele vurdering med stjerner Tildele farveetiket +J +KOMMA +SKIFT+KOMMA ALTERNATIV+ + KOMMA CTRL : tryk på 0 for at fjerne Bygge emne igen +B Synkronisere noter ALTERNATIV+ +B Rydde noter SKIFT+ +B 30

35 Tastaturgenveje for Lysbord i Expression Media 2 Starte Lysbord +/ Flytte den aktive celle til det første eller sidste synlige katalogemne Tilføje/fjerne vindue i Lysbord Forrige/næste gruppe vinduesbilleder HOME eller END CTRL+LIGHEDSTEGN eller CTRL+MINUSTEGN piletaster eller PAGE UP og PAGE DOWN Tastaturgenveje for Lysbilledshow i Expression Media 2 Starte lysbilledshow +R Starte/standse lysbilledshow Gå til næste billede i en video under pause Gå til forrige billede i en video under pause MELLEMRUMSTAST CTRL+HØJRE PILETAST eller PIL NED CTRL+VENSTRE PILETAST eller PIL OP 31

36 Undervisningsmateriale og onlinefællesskaber Ud over Hjælp i Expression Media er følgende indhold og ressourcer også tilgængelige: Webstedet for Expression-onlinefællesskabet (kursusmateriale, selvstudier, videoer og webcasts) Expression Media-diskussionsforummer Expression Media-løsningscenter 32

37 expressionmedia/default.mspx

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Den nye brugerflade i PE

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Den nye brugerflade i PE 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Meget er ændret og forbedret i PE11's Organizer... 6 Forbedret kort-funktion med GPS... 6 De nye visninger i PE11... 6 PE11 er på engelsk... 6 Målet med denne bog...

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Organisering af billeder.

Organisering af billeder. Organisering af billeder. Da du startede Picasa op for første gang, havde du mulighed for at scanne hele computeren igennem for billeder eller lade Picasa holde øje med nogle bestemte mapper (mine billeder,

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org:

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: Migreringsvejledning Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en bog. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til iphoto

Læs mere

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider.

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider. Startvejledning Microsoft Publisher 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Føj dine

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

ibooks Author Introduktion

ibooks Author Introduktion ibooks Author Introduktion Velkommen til ibooks Author, som giver dig en fantastisk måde at oprette flotte, interaktive Multi-Touch-bøger til ipad og Mac på. Du kan starte med de flotte skabeloner, der

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugermanual for opdatering af Touch and Play i CMS-systemet

Brugermanual for opdatering af Touch and Play i CMS-systemet Brugermanual for opdatering af Touch and Play i CMS-systemet Applikator Bugattivej 8 7100 Vejle Danmark Telefon: +45 22 85 18 60 E-mail: info@applikator.dk 1 Indhold CMS... 2 LOG ON til CMS... 2 Opret

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site.

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. 1 Opstart af et site Opret hovedmappen Opret grafikmappen Opret dit site Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion... 5 Historien om Adobe Bridge 5 Photoshop CS 6 Photoshop CS6... 6

Indholdsfortegnelse. Introduktion... 5 Historien om Adobe Bridge 5 Photoshop CS 6 Photoshop CS6... 6 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Historien om Adobe Bridge 5 Photoshop CS 6 Photoshop CS2... 6 Photoshop CS3... 6 Photoshop CS4... 6 Photoshop CS5... 6 Photoshop CS6... 6 Filbrowseren Adobe Bridge

Læs mere

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Hurtig start for kunder Dansk Indhold Hvad er InSite Prepress Portal?...1 Hvad er ændret i version 5.0?...1 Logge på Prepress Portal...1 Brug for hjælp?...2 Kontrol

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP

Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP Oktober 2012 Find opdateringer til denne dokumentation på følgende placering: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=162565

Læs mere

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien

Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien Her er nogle tip til, hvordan du kommer i gang med almindelige opgaver. Kom godt i gangserien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 og Microsoft Dynamics CRM Online Fall '13 Først skal du vælge det rigtige arbejdsområdet

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri...

Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri... Indhold Indhold... 1 Upload fil... 2 Skift sektion... 2 Rediger menu... 2 Planlæg udgivelse... 3 Opret side... 3 Opret nyhed... 3 Opret galleri... 3 Opret oversigtsside... 4 Opret element i række... 5

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Beskæring (2) Picasa 3.1.9.

Beskæring (2) Picasa 3.1.9. (2) Marts 2015 JC - Data Indhold Åben programmet, Skrivebordsfladen... 2 Kopier - Indsæt billeder, Valgmuligheder... 3... 4 Zoom, Diasshow, Søg, Roter... 5 2 Google Picasa, er den enkleste måde at organisere

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9 (5) Marts 2015 JC - Data Indhold Gem på disk, Genvejsknapper... 2 Søg, Collage,...3 Andre Collageformer, Gem collage... 4 Filtre: Ansigtsgenkendelse, Stjerne... 5 Geo-tag, Google Earch: Søg, Zoom... 5

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Nyt i Analyseportalen og Web Report Studio. Analyseportalen

Nyt i Analyseportalen og Web Report Studio. Analyseportalen Nyt i Analyseportalen og Web Report Studio Analyseportalen Den nye Analyseportal er ikke meget anderledes end den gamle. Der er dog enkelte funktioner, der er blevet meget anderledes. De er omtalt i denne

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Opgaver Billedbehandling Pixlr.com Side 2 Indholdsfortegnelse Opgave 1... Åbne/Gemme/Størrelse... Side 3 Opgave 2... Autoniveauer... Side 4 Opgave 3... Manuelle justeringger...

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS6, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle.

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle. ASPECT4 Client En af de største og mest markante ændringer i den nye klient ASPECT4 version 3 er en kraftigt forbedret grafisk klient med en helt nydesignet arbejdsplads mod ASPECT4 funktionerne. LOGON

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Table of Contents Page 2

Table of Contents Page 2 SMARTBOARD Table of Contents Smart Notebook på ipad... 3 Installer App... 4 Smart Notebook skærmbilledet på ipad... 5 Brug fotos fra Ipad... 7 Sådan åbner du eksistende notebookfiler på din ipad... 9 Spil...

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Linien er bygget op på samme måde som i andre Windows programmer f.eks. Word, Excel Klik på

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Indholdsfortegnelse Købe E-bøger samt www.videobog.dk... 5 Køb videobøger via www.videobog.dk... 6 TextMaster på YouTube... 7 Introduktion...

Indholdsfortegnelse Købe E-bøger samt www.videobog.dk... 5 Køb videobøger via www.videobog.dk... 6 TextMaster på YouTube... 7 Introduktion... 1 Indholdsfortegnelse Købe E-bøger samt www.videobog.dk... 5 Køb videobøger via www.videobog.dk... 6 TextMaster på YouTube... 7 Introduktion... 8 De forskellige dele af PE9 i tre videobøger 8 Organizer

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup

Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup Der er flere muligheder for at flytte billeder fra kamera til computer. Hvilken du benytter, afhænger af temperament

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Der findes mange ting på nettet, som du kan hente ned på din computer bl.a. billeder, tekstdokumenter og installationsfiler til programmer.

Der findes mange ting på nettet, som du kan hente ned på din computer bl.a. billeder, tekstdokumenter og installationsfiler til programmer. Microsoft browser Edge Når du skal på internettet i Windows 10, bruger du som udgangspunkt programmet Microsoft Edge. Det er en helt ny, simpel internetbrowser med en række spændende funktioner. Du kan

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel Regnskab med Microsoft Excel 2016 Lav dit regnskab med Excel ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel 28 lektioner opgavefiler Microsoft Office EXCEL 2016 kursusbog Forfatter: Tina Samuelson Udgivet

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Table of Contents. Prøveværktøj

Table of Contents. Prøveværktøj PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"... 11 Indstillinger for vindue... 15 Mappe til billeder/multimedier...

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Trin 01 Gramps kan køre i både Linux og Windows. Trin 02 Opret et nyt træ. Trin 03 Tilføj en ny person. Trin 04 Indstilling af hjemme personen

Trin 01 Gramps kan køre i både Linux og Windows. Trin 02 Opret et nyt træ. Trin 03 Tilføj en ny person. Trin 04 Indstilling af hjemme personen Ikast 19-09-2015 Trin 01 Gramps kan køre i både Linux og Windows. Trin 02 Opret et nyt træ Det første skridt, når du har Gramps, er at skabe et nyt familie træ. Dette kan betragtes næsten som et projekt,

Læs mere

KOMPETENCE Ekspert i grafisk produktion og automatisering

KOMPETENCE Ekspert i grafisk produktion og automatisering BAGGRUND Der er et udbredt ønske i avis- og magasin-branchen om at kunne forsyne en annonce med et klikbart hyperlink således at dette link vil kunne være aktivt i den elektroniske gengivelse af annoncen.

Læs mere

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Værktøjslinjen Hurtig adgang Tilpasse dette område så dine

Læs mere