Microsoft, Expression, Silverlight og Virtual Earth er varemærker tilhørende Microsofts gruppe af virksomheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft, Expression, Silverlight og Virtual Earth er varemærker tilhørende Microsofts gruppe af virksomheder."

Transkript

1 Hurtig start

2 Oplysningerne i dette dokument, herunder webadresser og andre henvisninger til websteder, kan ændres uden varsel. Medmindre andet er angivet, er de virksomheder, organisationer, produkter, domænenavne, -adresser, logoer, personer, steder og begivenheder, der anvendes i eksemplerne, fiktive. Tilknytning til eksisterende virksomheder, organisationer, produkter, domænenavne, -adresser, logoer, personer, steder eller begivenheder er ikke tiltænkt. Det er brugerens ansvar at overholde gældende lovgivning vedrørende ophavsretten. Uden at det i øvrigt indskrænker rettighederne i henhold til ophavsretten, må dette dokument hverken helt eller delvist gengives, lagres eller indføres i et hentningssystem eller overføres i nogen form, på nogen måde (det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde) eller til noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Microsoft Corporation. Microsoft kan have patentrettigheder, patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre former for immaterielle rettigheder, der omfatter emner eller genstande, der omtales i dette dokument. Dette dokument overdrager ikke nogen form for adkomst eller brugsret til disse patentrettigheder, varemærker, ophavsrettigheder eller anden form for immaterielle rettigheder, medmindre det er udtrykkeligt angivet i en skriftlig licensaftale indgået med Microsoft Microsoft Corporation. Microsoft, Expression, Silverlight og Virtual Earth er varemærker tilhørende Microsofts gruppe af virksomheder. Adobe er et registreret varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Apple, Macintosh og QuickTime er registrerede varemærker tilhørende Apple Incorporated i USA og/eller andre lande. Alle fotografier 2007, Mike Tedesco, Tedesco Photography og 2008 Anita Oakley, Anita Oakley Photography.

3 Introduktion Velkommen til Microsoft Expression Media 2, som er en omfattende løsning til at katalogisere, organisere, redigere og distribuere dine digitale mediearkiver. Uanset hvor dine arkiver er lagret, og hvem du arbejder sammen med, er Expression Media med til positivt at forbedre den måde, du organiserer, finder og deler dine digitale medier på på din computer, offline eller på internettet. Nyheder i Expression Media 2 Hierarkiske nøgleord Med den nye visning Hierarkiske nøgleord i vinduet Organiser kan du oprette og få vist hierarkier med nøgleord til dine mediearkiver. I stedet for at mærke et billede "hunde" kan du oprette et nøgleordshierarki, som angiver dyr, pattedyr og endda bestemte racer. Der findes mange indstillinger i søgeprogrammet til nøgleord, som du kan bruge til præcist og nøjagtigt at kategorisere dine mediearkiver. Lysbord på flere skærme Du kan øge produktiviteten ved at have Lysbord åbent på én skærm, mens dine kataloger og værktøjer er åbne på en anden skærm. Du behøver ikke længere skifte frem og tilbage mellem visninger. Microsoft Virtual EarthTM Med Virtual Earth-teknologi kan du finde ud af, hvor et billede med GPS-data er taget. Stedet vises i Expression Media på et virtuelt kort. Forbedret sortering Hvert vindue indeholder nye menuer i notefelter, som indeholder indstillinger for sortering af billeder ved hjælp af enten en samling af eller et tværsnit af nøgleord. Du kan finde en komplet liste over nye funktioner i emnet Nyheder i Hjælp til Expression Media (i menuen Hjælp).

4 Indhold Introduktion 1 Om Expression Media 2 4 Hurtig start: De grundlæggende funktioner 9 Hurtig start: Nye funktioner 24 Appendiks 29

5 Introduktion Du kan installere Expression Media 2 fra disken med Microsoft Expression Media 2. Oplysningerne i dette afsnit vil hjælpe dig med at komme i gang. I dette afsnit Før du starter Installationsvejledning

6 Før du starter Systemkrav Kontroller pakken for at sikre, at computeren overholder minimumkravene til systemet. Produktnøgle Find din produktnøgle på 25 tegn på diskholderen. Angiv nøglen, når du bliver bedt om det. Internetforbindelse Hvis du planlægger at installere yderligere komponenter, eller du ønsker flere oplysninger om Expression Media, skal du sørge for, at du har forbindelse til internettet. 2

7 Installationsvejledning 1. Indsæt Expression Media-disken i computerens optiske drev. 2. Dobbeltklik på.dmg-arkivet. 3. Følg vejledningen på skærmen for at installere Expression Media. Fejlfinding af installationen Hvis du oplever problemer, mens du installerer Expression Media, skal du gå til webstedet for Microsoft Expression (www.microsoft.com/expression) eller Microsoft-support (www.microsoft.com/support) for at få flere oplysninger eller hjælp. 3

8 Om Expression Media 2 Expression Media 2 indeholder et omfattende, strømlinet arbejdsområde, hvor du finder alle de værktøjer og visninger, du skal bruge til at identificere, organisere og arbejde med dine digitale medier. I dette afsnit Hvem bruger Expression Media 2? Sådan arbejder du med dine arkiver i Expression Media Hovedbrugergrænsefladen

9 Hvem bruger Expression Media 2? Expression Media 2 indeholder løsninger til alle dem, der arbejder meget med al slags digitalt indhold, herunder digitale mediearkiver, skrifttyper, Adobe PDF-arkiver og dokumenter. Kort sagt, hvis du er interesseret i at oprette professionelle kataloger, der er velorganiserede og med særlige noter, samt redigere, dele og arkivere dine arkiver, kan du bruge Expression Media. 5

10 Hvordan Expression Media arbejder med dine arkiver I Expression Media bruger du kataloger til at organisere dine arkiver. Katalogerne i Expression Media er proprietære arkiver, som viser miniaturebilleder af arkiverne sammen med arkivnavne, arkivplaceringer og metadataoplysninger. De originale arkiver arkiveres ikke i katalogerne. I katalogerne arkiveres der kun oplysninger om de originale arkiver, herunder stier, miniaturebilleder og noter. Da der arkiveres arkivoplysninger i katalogerne, herunder miniaturebilleder, kan du altid åbne katalogerne for at få vist og sortere mediearkiverne, selv når dine originale mediearkiver ikke er tilgængelige. 6

11 Hovedbrugergrænsefladen Når du har oprettet et katalog, præsenteres en bred visning, der kan tilpasses, af de importerede arkiver, de tilhørende metadata og mappehierarkiet i kataloget i Expression Media. I denne brugergrænseflade kan du også afspille film, flytte rundt på og omdøbe arkiverne og vælge bestemte arkiver, der skal redigeres eller eksporteres til en lang række forskellige formater. Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger andre elementer i arbejdsområdet, f.eks. Lysbord og Lysbilledshow, i det næste afsnit "Hurtig start: De grundlæggende funktioner". 1 Værktøjslinje Aktiver forskellige visnings- og eksporttilstande, f.eks. lysbilledtilstanden og billedredigeringsprogrammet fra knapperne på værktøjslinjen. 2 Visninger Vælg mellem de tre forskellige visninger af mediearkiverne i kataloget. 3 Notevinduerne Få vist og tilføj metadata i arkiverne i dette vindue. Vinduerne Info og Organiser indeholder begge metadata. Brug vinduet Info til at få vist og tilføje metadata, f.eks. oplysninger om eksponering og kilde, om de enkelte arkiver, og brug vinduet Organiser til at sortere arkiverne efter metadatakriterier eller andre kriterier, du angiver. 4 Liste over HIERARKISKE nøgleord Opret nøgleord med varierende hierarkiske lag for at identificere hvert enkelt arkiv specifikt. 5 Vinduet Katalogmapper Administrer placeringen af alle dine katalogarkiver, og sorter dem hurtigt for visning, eller importer dem fra overvågede mapper. 7

12 8

13 Hurtig start: De grundlæggende funktioner Hvis det er første gang, du bruger Expression Media, kan du bruge disse selvstudier til at få et godt overblik over den grundlæggende arbejdsproces. I dette afsnit Importere og katalogisere dine arkiver Få vist metadata i arkiverne Organisere mediet Få vist mediet i Lysbord Redigere dine billeder Oprette et lysbilledshow Eksportere dine billeder som et HTML-galleri

14 Importere og katalogisere dine arkiver Når du har installeret Expression Media 2, skal du oprette et katalog med det medie, du vil organisere. 1. Start Expression Media. 2. Hvis det er første gang, du starter programmet, bliver du muligvis bedt om at vælge en metode til oprettelse af et katalog. Hvis du får denne meddelelse, skal du klikke på Importer emner fra arkiver/mapper. Hvis du ikke får meddelelsen, skal du pege på Importer emner i menuen Arkiv og klikke på Fra arkiver/mapper. Du kan også vælge at lukke den første dialogboks og trække det digitale medie direkte til katalogvinduet. 3. Find de arkiverede billeder, marker mappen med billederne (eller marker enkelte billeder), og klik på Importer. 4. Hvis du ikke kan se billederne, skal du klikke på fanen Miniature. Flere oplysninger Du kan oprette flere kataloger for at arkivere forskellige arkivtyper eller billeder fra forskellige forfattere eller for at organisere arkiverne, sådan som du ønsker det. Hvis du vil oprette flere kataloger, skal du gentage trin 2 til 4. 10

15 Kommandoen Importer emner Brug denne kommando til at udfylde kataloget. Bemærk, at du kan importere fra forskellige arkivkilder, herunder internettet. Visningerne Når du har oprettet kataloget, kan du få vist mediearkiverne enten i visningen Liste (øverst), Miniature (midten) eller Medier (nederst). 11

16 Få vist metadata i arkiverne Brug vinduet Info til at få vist eventuelle EXIF-metadata og IPTC-standardnoter, der er integreret i et enkelt billede. Du kan også føje metadata til arkivet fra dette vindue. 1. Klik på fanen Miniature i kataloget for at skifte til visningen Miniature. 2. Marker et arkiv i visningen Miniature. 3. Klik på knappen Info. Bemærk de integrerede data for arkivet, f.eks. arkivtype, dimensioner, opløsning osv. i sektionen Medieinfo. De fleste oplysninger i sektionen Medieinfo kan ikke ændres. 4. Klik på et andet arkiv for at få vist flere data. Bemærk, at du ikke kan klikke på mere end ét enkelt arkiv for at få vist data. Vinduet Info er udviklet til at vise metadataene for ét arkiv ad gangen. 5. Du kan føje metadata til sektionen Noter. Rul hen til et nøgleordsfelt i sektionen Noter, og dobbeltklik på feltet ud for et nøgleordsnavn. 6. Skriv et nøgleord i feltet. Bemærk! De nøgleord, du føjer til et mediearkiv, er kun tilknyttet arkivet i det aktuelle katalog. Hvis du ønsker at integrere nøgleordet i billedet, skal du bruge kommandoen Synkroniser noter. Du finder flere oplysninger i Hjælp til Expression Media. 12

17 Billede med note De fleste billeder, der bliver taget med et digitalkamera, har integrerede EXIF-metadata, men du kan tilføje så mange noter til et billede, som du ønsker, og du kan angive, at noten skal vises i visningen. vinduet Info Brug vinduet til at få vist de metadata, der er tilknyttet mediearkivet. Du kan også tilføje metadatafelter og -nøgleord. Bemærk noten "World travel" ovenfor. 13

18 Organisere mediet I Expression Media kan du organisere mediearkiverne, stort set lige som du ønsker det. 1. Klik på fanen Miniature i kataloget for at skifte til visningen Miniature. 2. Marker en gruppe arkiver, du vil kategorisere, i visningen Miniature, og træk gruppen til nøgleordet. 3. Hvis du ikke får vist vinduet Organiser, skal du klikke på knappen Organiser. 4. Rul ned til katalogfeltet Nøgleord, og udvid det, i sektionen Katalogfelter. 5. Klik på Tilføj nøgleord i nøgleordsmenuen. 6. Skriv et nøgleord i feltet Term i dialogboksen Tilføj nøgleord, og vælg derefter Anvend term på valgte emner, og klik på OK. 7. Den angivne term er nu tildelt de billeder, du har markeret. Hvis du vil sortere billederne ifølge termen, skal du klikke på den tomme cirkel ud for nøgleordet. Visningen Miniature indeholder nu kun de arkiver, der har det angivne nøgleord. Du kan også tildele nøgleordet til et billede ved at trække billedet fra en visning til nøgleordet. 14

19 sorterede arkiver i miniaturebilledvisning Når du klikker på notetermen, sorteres arkiverne ifølge noten i Expression Media. Du kan sortere ved hjælp af flere termer. notefelt I Expression Media anvendes standardnotefelter, men du kan også oprette brugerdefinerede felter. 15

20 Få vist mediet i Lysbord Lysbord giver et perfekt visningsmiljø til enten at isolere et billede i fuldskærmsvisning eller til at få vist billederne på et net. Du kan også evaluere hvert billede for over-/undereksponering og kontrollere farveniveauerne i billedet. Hvis du arbejder på flere skærme, kan du trække visningen Lysbord til én skærm og lade katalogbillederne være synlige på en anden skærm for hurtig adgang. 1. Marker op til seks billeder (der kan maksimalt vises seks billeder ad gangen i Lysbord) i visningen Miniature. 2. Klik på Lysbord i menuen Oversigt. 3. Bemærk genvejene i oplysningsskærmbilledet, og tryk derefter på ENTER for at lukke skærmbilledet. Hvis billedet ikke bliver vist på hele skærmen, skal du trykke på F11 (du kan finde flere tastaturgenveje til Lysbord). 4. Tryk på H for at få vist histogrammet, som viser niveauet af rød, grøn og blå i billederne. 5. Tryk på W for at få vist de eksponeringsadvarsler, som viser, hvilke områder af billedet der er over- eller undereksponerede, med henholdsvis rød og blå. 6. Højreklik, eller hold CTRL nede, mens du klikker på billedet, og peg på Vinduer, og vælg et tal i genvejsmenuen. Dette angiver, hvor mange billeder der bliver vist på én gang i Lysbord. 7. Tryk på ESC, når du er færdig. 16

21 Fuldskærmsvisning Fuldskærmsvisningen i Lysbord giver dig en meget klar og stor visning af billedet. I dette billede får du muligvis vist undereksponerede områder i blåt samt histogrammet, der viser mængden af rød, grøn og blå farve i billedet. Få vist flere vinduer Hvis du vælger at få vist flere billeder på én gang, bliver der vist eksponeringsadvarsler og histogram for hvert billede. Du kan nemt udskifte et vindue med et andet billede fra kataloget. 17

22 Redigere dine billeder I Expression Media kan du anvende en række forskellige justeringer på billederne ved hjælp af redigeringsværktøjet til billeder. Du kan udføre grundlæggende justeringer som beskæring og justering af lysstyrke og kontrast, eller du kan udføre mere artistiske justeringer som at oprette en duotone eller et fotonegativ. 1. Klik på fanen Miniature i kataloget for at skifte til visningen Miniature. 2. Marker det arkiv, du vil redigere, i visningen Miniature. 3. Klik på Redigeringsværktøj til billeder i menuen Vindue. 4. Klik på Konverter til duotone i dialogboksen Redigeringsværktøj til billede. 5. Vælg nye farver til dit duotone-billede, og juster lysstyrken og kontrasten for farverne. Klik på Eksempel for at få vist ændringerne i visningen Medier. 6. Klik på OK, når du er færdig. Du kan anvende flere effekter, hvis du vil, eller du kan afslutte Redigeringsværktøj til billeder. Flere oplysninger Du kan arkivere hver version af dine redigeringer, så du senere kan hente en tidligere udgave af billedet. Du finder flere oplysninger i Hjælp til Expression Media. 18

23 opret effekter Juster effekterne i effektvinduet ved hjælp af de tilgængelige indstillinger. Du kan vælge at få vist et eksempel på billedet i visningen Medier, når du justerer parametrene. Redigeringsværktøj til billeder Vælg mellem mange professionelle indstillinger til at forbedre eller reparere billedet. 19

24 Oprette et lysbilledshow Brug funktionen Lysbilledshow i Expression Media til progressivt at få vist en serie af billederne og afspille lyd- og filmarkiver. 1. Klik på Start lysbilledshow i menuen Opret. 2. Lysbilledshowet starter med det samme. Hvis det ikke starter, skal du klikke på Start/pause i betjeningspanelet Lysbilledshow. Hvis du ikke kan se betjeningspanelet Lysbilledshow, skal du trykke på ENTER. 3. Når lysbilledshowet fortsætter, kan du ændre typen af overgang mellem alle billederne. Det gør du ved at klikke på en ny overgang i menuen Angiv overgang. I hvert efterfølgende billede anvendes den overgang, du har valgt. 4. Tryk på ESC, når du er færdig. 20

25 Afspille et lysbilledshow Hvis du vil se lysbilledshowet uden for Expression Media, kan du eksportere det som en film. betjeningspanelet Lysbilledshow Angiver de arkiver, der bliver vist i lysbilledshowet, og giver dig fuld kontrol over globale eller arkivspecifikke afspilningsparametre. 21

26 Eksportere dine billeder som et HTML-galleri Du kan nemt oprette et galleri over et katalog, som du kan udgive på et websted. 1. Klik på HTML-galleri i menuen Opret. 2. Vælg et udseende i menuen Tema. Bemærk, at der vises et eksempel af temaet under menuen. 3. Når du ser et tema, du kan lide, skal du klikke på Opret. 4. Vælg en placering til arkiverne, og klik på OK. 5. Når galleriet er blevet oprettet i Expression Media, åbnes det i standardbrowseren som eksempel. Du kan derefter bruge et sikkert FTP-program til at overføre galleriarkiverne til webstedet. Flere oplysninger Du kan også arkivere galleriet ved hjælp af en specialudviklet, dynamisk SilverlightTM-skabelon. 22

27 HTML-galleri I Expression Media oprettes al den nødvendige kode, for at du kan oprette en gallerihjemmeside med miniaturer. Klik på et af miniaturebillederne for at åbne et billede, og brug linkene til at navigere i galleriet. 23

28 Hurtig start: Nye funktioner Expression Media indeholder nye funktioner, der både forbedrer den overordnede ydeevne og muligheden for at sortere og dele arkiver. I dette afsnit beskrives nogle af disse nye funktioner. I dette afsnit Oprette hierarkiske nøgleord Finde dit billede på et kort ved hjælp af GPS-koordinater

29 Oprette hierarkiske nøgleord Du kan oprette hierarkier på flere niveauer med de eksisterende nøgleord, eller du kan tilføje nye nøgleord, som du efterfølgende kan placere i hierarkierne, i sektionen Hierarkiske nøgleord i vinduet Organiser. Du kan derefter trække billeder fra kataloget til nøgleordene for at tildele nøgleordene til billederne. Nøgleordshierarkier er nyttige til specifik klassificering og organisering af mediearkiverne. Du kan bruge dem til at oprette meget detaljerede kategorier, du kan arkivere dine billeder i. 1 Oprette hierarkier Klassificer dine billeder ifølge et hvilket som helst kriterium. Brug dialogboksen Hierarkiske nøgleord til at skrive et nøgleord, og tildel det enten som et nøgleord på øverste niveau, eller tildel det som i dette tilfælde som et nøgleord på et underniveau. 2 Sortere efter nøgleord Når du opretter nøgleordet på underniveauet og knytter dit billede til nøgleordet, kan du klikke på cirklen ud for nummeret på billederne. Det er kun billederne i den underkategori, du valgte, der bliver vist i Expression Media. 25

30 26

31 Finde dit billede på et kort ved hjælp af GPS-koordinater Hvis du har en aktiv forbindelse til internettet, kombineres Virtual Earth og GPS-oplysningerne i billedet i Expression Media for at kortlægge placeringen af dine billeder på et verdenskort. 1 Kontrollere GPS-oplysningerne Billedet indeholder GPS-oplysninger, hvis der er angivet koordinater i felterne Breddegrad og Længdegrad i vinduet Info. 2 Kortlægge billedet Klik på Virtual Earth i menuen Vindue. Klik derefter på billedet i katalogvisningen. GPS-koordinaterne læses i Expression Media, og der placeres et nålikon på kortet på en placering, der svarer til koordinaterne. 27

32 28

33 Appendiks Du kan finde flere oplysninger om funktionerne i Expression Media, eller hvordan du udfører en bestemt opgave i Hjælp. Du åbner Hjælp ved at klikke på Expression Media Hjælp i menuen Hjælp eller ved at trykke på F1. I dette afsnit Tastaturgenveje Undervisningsmateriale og onlinefællesskaber

34 Tastaturgenveje til Expression Media 2 Indstillinger for at få vist eller skjule en visning Generelle indstillinger Indstillinger for gengivelse af medier Redigeringsprogram til ordforråd Tildele vurdering med stjerner Tildele farveetiket +J +KOMMA +SKIFT+KOMMA ALTERNATIV+ + KOMMA CTRL : tryk på 0 for at fjerne Bygge emne igen +B Synkronisere noter ALTERNATIV+ +B Rydde noter SKIFT+ +B 30

35 Tastaturgenveje for Lysbord i Expression Media 2 Starte Lysbord +/ Flytte den aktive celle til det første eller sidste synlige katalogemne Tilføje/fjerne vindue i Lysbord Forrige/næste gruppe vinduesbilleder HOME eller END CTRL+LIGHEDSTEGN eller CTRL+MINUSTEGN piletaster eller PAGE UP og PAGE DOWN Tastaturgenveje for Lysbilledshow i Expression Media 2 Starte lysbilledshow +R Starte/standse lysbilledshow Gå til næste billede i en video under pause Gå til forrige billede i en video under pause MELLEMRUMSTAST CTRL+HØJRE PILETAST eller PIL NED CTRL+VENSTRE PILETAST eller PIL OP 31

36 Undervisningsmateriale og onlinefællesskaber Ud over Hjælp i Expression Media er følgende indhold og ressourcer også tilgængelige: Webstedet for Expression-onlinefællesskabet (kursusmateriale, selvstudier, videoer og webcasts) Expression Media-diskussionsforummer Expression Media-løsningscenter 32

37 expressionmedia/default.mspx

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en bog. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til iphoto

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Bruge Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 7.0 indeholder

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Pinnacle Studio. Dit liv på film. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Dit liv på film. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus og Pinnacle Studio Ultimate Dit liv på film Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Respektér venligst rettighederne for

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning 2009 ABBYY. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan uden videre ændres, og ABBYY har intet ansvar for dokumentets indhold. Softwaren,

Læs mere

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Bruge online Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 6.0 indeholder mange indbyggede funktioner,

Læs mere

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE Lær Word 2010 helt fra start Ni lektioner med overskuelige øvelser Øvelsesfiler og ekstra lektion til download KURSUSHÆFTE Word 2010 kursushæfte 1. udgave,

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Brugsanvisning Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Håndbog til redaktører EPiServer CMS 7 Udgave A, 2012 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Om denne dokumentation 5 Sådan får du adgang til hjælpesystemet i EPiServer

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

MatchWare Mediator 9 brugervejledning

MatchWare Mediator 9 brugervejledning MatchWare Mediator 9 brugervejledning Varemærker... 6 MatchWare-licensaftale... 6 Introduktion... 9 Velkommen... 9 Introduktion... 9 Nyheder i Mediator 9... 10 Vigtige begreber... 12 Liste over funktioner

Læs mere

MimioClassroom. Brugervejledning. til Linux. mimio.com

MimioClassroom. Brugervejledning. til Linux. mimio.com MimioClassroom Brugervejledning til Linux mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i

Læs mere

PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV

PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV MICHAEL B. KARBO PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV Bliv bedre til Photoshop Arbejd med lag og masker Retouchér og justér billeder M I C H A E L B. K A R B O PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere