InSite Prepress Portal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "InSite Prepress Portal"

Transkript

1 InSite Prepress Portal System Version 5.0 Hurtig start for kunder Dansk

2 Indhold Hvad er InSite Prepress Portal?...1 Hvad er ændret i version 5.0?...1 Logge på Prepress Portal...1 Brug for hjælp?...2 Kontrol af systemkonfiguration...2 Ændring af adgangskoden...3 Logge af Prepress Portal...4 Om roller...4 Visning af job...4 Overførsel af filer til printeren...7 Anmode om gennemsyn eller endelig godkendelse...8 Anmærkning af sider i Smart Review...10 Smart Review-værktøjer Deltagelse i en gruppesession Anmodning om rettelser for en side...14 Godkendelse eller afvisning af en side...14 Konfiguration af brugere og brugergrupper Styring af adgang til job... 19

3 Hvad er InSite Prepress Portal? Kodak InSite Prepress Portal-systemet er en webportal til forproduktionsmiljøer, som gør det muligt for trykkerier og deres kunder at arbejde med udskriftsjob via internettet. Med Prepress Portal er det nemmere at håndtere korrekturer, rettelser og godkendelser, så disse arbejdsgange bliver mere effektive. Hvad er ændret i version 5.0? InSite er omdøbt til InSite Prepress Portal, og programmet er blevet gjort mere brugervenligt. I den forbindelse er nogle af funktionerne flyttet. Hvis du kender InSite 4.5, kan du bruge tabellen nedenfor til at finde dine favoritfunktioner i Prepress Portal 5.0. Sådan finder du denne InSite 4.5- funktion: Gør dette i Prepress Portal 5.0: Jobadministration Klik på Rediger egenskaber under fanen Oversigt i jobvisningen. Joblog Klik på fanen Log i jobvisningen. Vælg Transaktioner under Vis. Jobinfoark Hvis du vil oprette, vise eller redigere et ark med joboplysninger, skal du klikke på fanen Oversigt. Hvis du vil have vist de rettelser, der er foretaget på jobinfoarket, skal du klikke på fanen Log i jobvisningen. Vælg Infoark under Vis. Administratorrettigheder Hvis du vil oprette eller redigere brugere eller tildele roller, skal du klikke på Administrer adgang under fanen Oversigt i jobvisningen. Logge på Prepress Portal Forudsætninger: Du skal have en internetforbindelse med høj hastighed (64 kilobit pr. sekund (kbps) eller hurtigere). Hvis du vil se en komplet liste over understøttede operativsystemer og webbrowsere, skal du kontakte trykkeriet for at få en kopi af den tekniske vejledning InSite Client Configuration (InSite-klientkonfiguration).

4 2 InSite Prepress Portal 5.0 Hurtig start for kunder Sådan logger du på Prepress Portal: 1. Skriv adressen på trykkeriets Prepress Portal-hjemmeside. 2. Skriv dit brugernavn og din adgangskode på logonsiden, og vælg et sprog. Standardsproget er engelsk. 3. Klik på Logon. Brug for hjælp? Hvis du ønsker en fuldstændig vejledning i, hvordan du udfører en handling i Prepress Portal, henvises du til online Hjælp. Sådan får du vist online Hjælp: Klik på? ved siden af dit navn i programmet. Kontrol af systemkonfiguration Du kan kontrollere, om systemet er konfigureret korrekt, så alle funktionerne i Prepress Portal kan anvendes, f.eks. overførsel af filer og anmærkningsfunktionen ismart Review. Prepress Portal undersøger systemet og kontrollerer bl.a., hvilken Java-version der er installeret samt eventuelle proxy-indstillinger. Der oprettes en rapport med resultaterne. Hvis der er problemer, kan du sende oplysningerne til systemadministratoren via . Første gang du logger på Prepress Portal, skal du kontrollere om computeren er kompatibel.

5 3 Systemkonfigurationen kan kontrolleres på to måder: Klik på Systemdiagnostik på logonsiden. Hvis du allerede er logget på, kan du klikke på Systemdiagnostik i sidefoden på en hvilken som helst side. Ændring af adgangskoden Trykkeriet kræver muligvis, at der skal bruges en stærk adgangskode til at logge på Prepress Portal. Stærke adgangskoder består af mindst otte tegn og en kombination af forskellige typer af tegn. Alle brugere kan ændre deres egne adgangskoder. Du kan læse mere om, hvordan du opretter stærke adgangskoder, i Prepress Portal online Hjælp. Sådan ændrer du din adgangskode: 1. Klik på dit navn i programmet. 2. Klik på Skift adgangskode. 3. Skriv din nuværende adgangskode og din nye adgangskode i de bokse, der vises. 4. Klik på Opdater.

6 4 InSite Prepress Portal 5.0 Hurtig start for kunder Logge af Prepress Portal Sådan logger du af Prepress Portal: Klik på X ved siden af dit navn i programmet. Om roller Hvilke handlinger, du kan udføre i Prepress Portal, afhænger af dine roller. Roller er samlinger af brugerrettigheder. Rollen Gennemsyn giver f.eks. ret til at indsætte anmærkninger i og hente PDF-filer, der skal korrekturlæses. Hvis der er en af handlingerne i denne vejledning, som du ikke kan udføre, har du muligvis ikke de krævede roller eller rettigheder. Kontakt trykkeriet eller systemadministratoren for at få hjælp. Visning af job På brugerens startside kan du se en oversigt over de seneste job. Sådan får du vist et job: Klik på jobnavnet. Klik på Vis alle for at få vist alle job for den kunde, du har adgang til. Der er fire faner til hvert job: Oversigt, Sider, Hentede filer og Log. Du kan få vist forskellige joboplysninger og udføre forskellige handlinger under de fire jobfaner. Bemærk! Dine rollerettigheder er bestemmende for, hvilke faner der vises. Hvis fanen Hentede filer ikke vises, omfatter din jobrolle ikke rettigheder til at hente filer.

7 Fanen Oversigt Fanen Oversigt er som standard den første fane, der vises, når du åbner et job. Fanen Oversigt indeholder grundlæggende oplysninger om jobbet, herunder godkendelsesoversigt, signaturer, korrekturlæsere, filoverførsler, infoark, bemærkninger, jobkode, projektkode og oprettelsesdato. Under fanen Oversigt kan du redigere jobegenskaber, håndtere adgangsrettigheder, overføre filer og åbne Smart Review. 5 Tip! Klik på disse pile for at vise eller skjule oplysninger om hvert område.

8 6 InSite Prepress Portal 5.0 Hurtig start for kunder Fanen Sider Klik på fanen Sider for at få vist miniaturebilleder af siderne og andre sideoplysninger. Du kan ændre sidernes udseende under fanen Sider ved at filtrere siderne, ændre miniaturebilledernes størrelse eller vælge mellem gallerivisning, listevisning eller HTML-prøvevisning. Under fanen Sider kan du overføre filer, åbne Smart Review, håndtere sidegrupper, hente filer, gennemse sider og godkende eller afvise sider. Filtrer siderne. Skift fra gallerivisning til en listevisning, eller se en hurtig prøvevisning af siderne i HTML-format. Angiv miniaturebilledets størrelse. Vælg en side for at udføre en handling på den, f.eks. anmode om godkendelse eller gennemsyn. Fanen Hentede filer Under fanen Hentede filer vises de filer, du kan hente. Fanen Log Fanen Log viser, hvem der har foretaget ændringer på siderne, hvilken ændringer der er udført og dato og klokkeslæt for ændringerne. Du kan vælge at få vist logoplysninger for transaktioner, overførsler eller ændringer af infoarket.

9 7 Overførsel af filer til printeren Når du overfører filer eller mapper til Prepress Portal, kopieres de til en mappe for jobbet på printerens jobserver. Forudsætninger: Din jobrolle skal omfatte rettigheder til at overføre filer. Bemærk! Hvis du har overførselsrettigheder, men ikke kan overføre filerne, skal du henvende dig til systemadministratoren eller kontakte trykkeriet. Sådan overføres filer til printeren: 1. Klik på navnet på det job, du vil overføre filer til, i jobvisningen. 2. Klik på Overfør filer under fanen Oversigt. 3. Træk de filer eller mapper, som du vil tilføje, fra skrivebordet (eller netværket) og over i boksen Filer, der skal overføres, eller gennemse systemet for at finde mapperne og filerne. Find mapperne og filerne. 4. Du kan eventuelt give overførslen et navn eller skrive en bemærkning, der beskriver overførslen. Bemærkningen vises under fanen Oversigt til jobbet og i den , der sendes til brugere, som får besked om filoverførsler. 5. Klik på Overfør. 6. Når overførslen er fuldført, vises vinduet Overførsel i gang. Når du lukker vinduet, fortsætter behandlingen.

10 8 InSite Prepress Portal 5.0 Hurtig start for kunder Anmode om gennemsyn eller endelig godkendelse Under fanen Sider kan du vælge, at bestemte brugere skal gennemse bestemte sider eller give den endelige godkendelse til udskrivning. Sådan anmoder du om gennemsyn eller endelig godkendelse: 1. Find det ønskede job i jobvisningen, og klik på fanen Sider. 2. Klik på Vælg under de sider, der skal gennemses eller godkendes, eller klik på Vælg alle. 3. Klik på Anmod om godkendelse.

11 9 4. Vælg den person eller de grupper, der skal gennemse eller godkende siderne. Klik på rollen Gennemsyn, hvis du vil ændre den. Astrid kan kun gennemse siderne. Adrien skal give den endelige godkendelse. Klik på gennemsynsmærket for at ændre den type gennemsyn, der skal udføres. 5. Klik på Anmod om godkendelse. Listevisningen under fanen Sider viser nu, hvem du har anmodet om gennemsyn eller endelig godkendelse for hver side.

12 10 InSite Prepress Portal 5.0 Hurtig start for kunder Anmærkning af sider i Smart Review Hvis du modtager en -besked om at gennemse eller godkende sider, skal du klikke på linket i -meddelelsen og logge på Prepress Portal. Fanen Sider for jobbet vises. Klik på Smart Review, eller klik på miniaturebilledet. Vælg den side, du vil gennemse, og klik på Smart Review, eller klik på miniaturebilledet af siden.

13 11 Klik på Luk for at afslutte Smart Review-sessionen. Vælg miniature- eller listevisning. Forankr eller frigør sidelisten. Hvis du har gennemset siden, og den ikke er i orden, eller der skal foretages rettelser, skal du klikke på Afvis side. Hvis der skal foretages rettelser, kan du bruge anmærkningsværktøjerne i Smart Review til at markere ændringerne. Hvis du vil angive, at gennemsynet er OK, eller at siden er OK, skal du klikke på Godkend side. Hvis du ønsker at få vist en anden side, skal du klikke på miniaturen af siden. Brug navigationsværktøjerne til at zoome, panorere eller rotere billedet og til at skifte mellem siderne. Klik på miniaturepanelet for at flytte hurtigt rundt på siden. Bemærk! Dette er en Smart Review-session for en enkelt bruger.

14 12 InSite Prepress Portal 5.0 Hurtig start for kunder Smart Review-værktøjer De rettigheder, der er knyttet til din jobrolle, er bestemmende for, hvilke anmærkningsværktøjer der er tilgængelige. Hvis det værktøj, som du skal bruge, ikke er tilgængeligt, skal du sikre dig, at din jobrolle omfatter anmærkningsrettigheder. Anmærkningsværktøjer Anmærkningsværktøjerne vises på højre side, når du åbner Smart Review. En grå markering angiver, at værktøjet er i brug. Flyt værktøjslinjen til anmærkningsfunktionen rundt Panorer på siden Zoom ind på et område på siden Zoom ud på et område på siden Opret en tekstanmærkning Tilføj et tekststempel Tegn en frihåndsstreg Tegn en lige linje Tegn et rektangel Tegn en oval eller en cirkel Mål ved hjælp af linealen Mål et rektangulært område Placer en vandret hjælpelinje Placer en lodret hjælpelinje Mål farveintensitet Navigationsværktøjer Navigationsværktøjerne vises under Smart Review-skærmbilledet, hvis der ikke er valgt fuldskærmstilstand. Hvis du vil have vist navigationsværktøjerne i fuldskærmstilstand, skal du bevæge musen. Roter billedet Versioner (kun i Prinergy) Vis sideoplysninger Sammenlign to sider Gå til forrige eller næste side Tilpas siden til skærmbredden Zoom op til 800 % Aktiver/deaktiver separationer Åbn Anmærkningsstyring Vis en enkelt side eller et opslag Tilpas til skærmen Vis siden i faktisk størrelse Skift mellem fuld skærm og vindue

15 13 Deltagelse i en gruppesession Når to eller flere personer gennemser den samme side på samme tid, kaldes det en gruppesession. Det antal Smart Review-brugere, der på et givent tidspunkt har åbnet jobbet, vises til højre på Smart Review-værktøjslinjen. Du kan når som helst vælge at deltage i en gruppesession. Bemærk! Boksikonet ud for en godkenders navn angiver, om den pågældende person bruger en kalibreret skærm: Godkenderens skærm er farvekalibreret. Godkenderens skærm er ikke farvekalibreret. Sådan deltager du i eller forlader en gruppesession: 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder: Klik på ikonet Gruppestyring øverst til højre i Smart Review. Vælg Gruppestyring i menuen Vindue. 2. Klik på Deltag i session. 3. Klik på Forlad session for at forlade sessionen. Tip! Vælg Chat i menuen Vindue for at åbne et chat-vindue.

16 14 InSite Prepress Portal 5.0 Hurtig start for kunder Anmodning om rettelser for en side Hvis du mener, at en side skal rettes, kan du anmærke siden i Smart Review og anmode om rettelser. Hvis du vil godkende eller afvise en side, henvises du til page 15. Forudsætninger: Din jobrolle skal omfatte brugerrettigheden Godkendelse, for at du kan anmode om rettelser. Sådan anmoder du om rettelser for en side: 1. Klik på Afvis side i Smart Review. 2. Angiv en kommentar for at forklare årsagen til de rettelser, du anmoder om. 3. Klik på OK. Bemærk! Når der anmodes om rettelser på en side, sendes der en -besked til CSR'en og alle andre, der har bedt om at modtage disse beskeder. Godkendelse eller afvisning af en side Når du er tilfreds med en side, kan du godkende den. Afvis en side, hvis der er problemer med siden, som efter din mening ikke kan rettes. Hvis du vil anmode om rettelser på en side, skal du følge vejledningen i forrige afsnit. Forudsætninger: Din jobrolle skal omfatte rettigheden Giv endelig godkendelse, som giver mulighed for at godkende eller afvise sider.

17 15 Sådan godkender eller afviser du en side: 1. Klik på fanen Sider fra fanen Oversigt. 2. Klik på Vælg under de sider, der skal godkendes eller afvises, eller klik på Vælg alle. 3. Klik på Godkend eller Afvis. Bemærk! Du kan også klikke på Godkend side eller Afvis side fra Smart Review. 4. Udfør et af følgende trin: Hvis du vil godkende siderne, skal du vælge Giv endelig godkendelse for sider. Hvis du vil afvise siderne, skal du vælge Afvis sider. Du kan eventuelt tilføje en kommentar eller ændre den valgte side. Klik på OK. Bemærk! Når en side er godkendt eller afvist, sendes der en -besked til CSR'en og alle andre, der har bedt om at få disse beskeder.

18 16 InSite Prepress Portal 5.0 Hurtig start for kunder Konfiguration af brugere og brugergrupper Opret en brugerprofil til hver person, der skal anvende Prepress Portal. Dette gør det muligt at spore, hvem der udførte hvilke handlinger i forbindelse med et specifikt job. Ved at oprette grupper kan du gøre det nemmere at give adgang til job og anmode brugere om gennemsyn, når mange personer med forskellige roller og ansvarsområder arbejder på jobbene. Hvis du f.eks. har en gruppe af brugere, der kun gennemser sider, kan du oprette en gruppe med navnet Kun gennemsyn. En kundebruger kan tilhøre flere grupper. Når du opretter en bruger eller en brugergruppe, skal du angive rollerne. Du kan når som helst tilføje, ændre eller fjerne en brugers roller. Sådan opretter du en ny bruger: 1. Klik på Administration. 2. Klik på Opret bruger.

19 17 3. Indtast brugeroplysningerne, og tildel brugeren roller. Du kan om nødvendigt angive udløbsdatoen og jobadgang og derefter klikke på Opret. Vigtigt! Felter med en rød stjerne (*) skal altid udfyldes. Alle brugere skal have en gyldig -adresse på formularen.

20 18 InSite Prepress Portal 5.0 Hurtig start for kunder Sådan opretter du en ny brugergruppe: 1. Klik på Administration. 2. Klik på Opret brugergruppe. 3. Skriv et navn til gruppen, vælg de brugere, der skal tilhøre gruppen, og tildel de relevante roller. Klik på Opret. Vigtigt! Felter med en rød stjerne (*) skal altid udfyldes. Alle brugere skal have en gyldig -adresse på formularen.

21 19 Styring af adgang til job Du kan styre, hvem der skal have adgang til at arbejde på et job. Det kan f.eks. være, at du vil begrænse en bestemt brugers adgang til specifikke job. Dette gør du ved hjælp af indstillingen Administrer adgang. Sådan giver du en bruger adgang til et bestemt job: 1. Klik på det ønskede job i visningen Job Hjem. 2. Klik på Administrer adgang under fanen Oversigt. 3. Skift brugerens rolle til Godkender under Jobrolle. Klik på rollenavnet for at få vist en liste over tilgængelige roller. 4. Klik på Anvend.

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 6.0 Vejledningen Hurtig start Dansk 2009-12-29 Copyright Varemærker Kodak, 2009. Alle rettigheder forbeholdes. Nogen dokumentation distribueres i PDF-format (Portable

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Sådan opretter du en Facebook-side

Sådan opretter du en Facebook-side Vejledning til Facebook: Sådan opretter du en Facebook-side Det er forholdsvis nemt at oprette en Facebook-side og Facebook kan guide dig igennem de nødvendige trin. Alligevel kan det være rart med en

Læs mere

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner Hvad er VELUX Tilbudsberegner Anmod om adgang Opret password Opret din brugerprofil 2 veje til et kundetilbud Dine tilbud 1 VELUX TILBUDSBEREGNER HVAD ER VELUX

Læs mere

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer. 1 Tips! På din forside har du mange muligheder for at tilføje forskellige komponenter, så du kan tilpasse siden til din afdeling eller organisations egne behov. Det er dog ikke alle komponenter, der kan

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO 1 Indsætte et billede på en side 1. LOG PÅ Log på Mit Lejerbo og gå ind på den lokale side, du skal redigere og klik derefter på Rediger øverst til højre. 2. FIND SIDEN DIT BILLEDE SKAL IND PÅ Klik dig

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9 Startside Opret din virksomhed her ved at vælge Opret virksomhed Har du allerede et login, skal du indtaste email og password og derefter vælge Log på Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Adgang... 4 3 Menu... 4 3.1 Ret mine data... 4 3.2 Opret opgave...

Læs mere

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider.

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider. Startvejledning Microsoft Publisher 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Føj dine

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

ON!Track Mobil brugermanual

ON!Track Mobil brugermanual ON!Track Mobil brugermanual Indhold Hvad er ON!Track?... 2 Hvordan downloades ON!Track fra App Store?... 3 Hvordan navigeres i ON!Track Mobile App?... 8 Hvordan tilføjes et generisk aktiv?... 17 (a) Tilføj

Læs mere

Kom i gang med Memento Circle

Kom i gang med Memento Circle Kom i gang med Memento Circle 1. Sådan opretter du en brugerprofil 2. Oversigt over mindesider på Memento Circle 3. Adgang til mindesider 4. Sådan opretter du en mindeside 5. Chat-funktion 6. Upload billeder

Læs mere

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013.

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Kalender Startvejledning Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Skifte mellem visninger Brug den kalendervisning, der bedst

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Filer Under menupunket Administration får du adgang til Indekssiden, hvor du finder symbolet for modulet Filer.

Filer Under menupunket Administration får du adgang til Indekssiden, hvor du finder symbolet for modulet Filer. Filer Generelt Det ikke er tilladt at lagre informationer, der er i strid med gældende dansk lovgivning. For at kunne arbejde med filer på internetportalen skal du være logget ind med brug af medlemsnummer

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Startside www.fpsikring.dk

Startside www.fpsikring.dk Startside www.fpsikring.dk Indholdsfortegnelse Startside Side 1 Opret virksomhed Side 2 Rediger virksomhed Side 3 Opret produkt Side 4-6 Eksisterende produkter Side 7 Rediger produkt Side 8 Opret fagområde

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver

Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Opgaveliste... 4 3.1.1 Spørgsmål

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver

Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Opgaveliste... 4 3.1.1 Spørgsmål og svar...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Musenavigering Midterste knap (hjul) Venstreknap Højreknap

Musenavigering Midterste knap (hjul) Venstreknap Højreknap BLUEBEAM REVU TASTATURGENVEJE Musenavigering Midterste knap (hjul) Panorering Centrer visning igen Klik + træk Dobbeltklik Venstreknap Højreknap Værktøjsfunktion Klik Genvejsmenu Klik Panorering Klik +

Læs mere

Introduktion til Playmapping

Introduktion til Playmapping Introduktion til Playmapping Mobil version http://mobile.playmapping.com/ 01-08-2018 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 PLAYMAPPING Login 3 Startside (Beliggenheder) 4 Søgning Beliggenheder

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Afregning af rejser på Mit HK

Afregning af rejser på Mit HK Afregning af rejser på Mit HK HK 28-06-2018 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. 2. INDLEDNING 3 2.1 Find afregning på Mit HK 3 3. UDFYLDNING AF AFREGNING 4 3.1 Kørsel i egen bil 5 3.2 Udgiftsposter 8 3.3 Intet

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Juli 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin behandler

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Midterste knap (hjul)

Midterste knap (hjul) Tastaturgenveje Musenavigering Midterste knap (hjul) Panorering Centrer visning igen Klik + træk Dobbeltklik Venstreknap Højreknap Værktøjsfunktion Klik Genvejsmenu Klik Panorering Klik + mellemrumstast

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

VEJLEDNING TIL FORENINGER I VEJLEDNING TIL FORENINGER I Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret/tilføj/rediger medlemmer i Ledelsen eller andre grupper...

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

SIDETITEL TASTATURGENVEJE

SIDETITEL TASTATURGENVEJE SIDETITEL TASTATURGENVEJE STANDARDTASTATURGENVEJE MARKERING Linje L Ctrl + Alt + B Lås Ctrl + Skift + L Juster center Ctrl + Alt + E Bemærkning N Juster venstre Ctrl + Alt + L Pen P Juster midten Ctrl

Læs mere

1. udgave, juni 2005 Tilpasset FirstClass version 8, dansk

1. udgave, juni 2005 Tilpasset FirstClass version 8, dansk 1. udgave, juni 2005 Tilpasset FirstClass version 8, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 1 Om SPUNK konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Fremgangsmåde...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Installation af DATABOKS online backup manager

Installation af DATABOKS online backup manager Installation af DATABOKS online backup manager For at kunne tage fjern-backup skal du installere en online backup manager på din maskine. Den skal bl.a. bruges til at bestemme hvilke filer, databaser og

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Guide for oprettelse af login og anvendelse af Parrot Asteroid Market (Asteroid Smart og Asteroid Tablet).

Guide for oprettelse af login og anvendelse af Parrot Asteroid Market (Asteroid Smart og Asteroid Tablet). Før du kan downloade og installere applikationer på din Parrot Asteroid enhed, så skal du oprette et login til Parrot Asteroid Market, som gøres nemmest fra en computer. Bemærk at denne guide er lavet

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra   klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Denne vejledning indeholder skærmbilleder og beskrivelse af de felter der anvendes i brugeradministrationen.

Denne vejledning indeholder skærmbilleder og beskrivelse af de felter der anvendes i brugeradministrationen. Selvbetjent Brugeradministration er for kunder der selv vil varetage oprettelse, ændring og sletning af brugere og brugerrettigheder i Netbank Erhverv. Forudsætningen herfor er, at der foreligger en Aftale

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Apotekets Intranet

Indholdsfortegnelse. Apotekets Intranet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Apotekets intranet... 3 2. Grafisk opbygning og funktioner... 4 2.1 Sådan tilføjes egne oplysninger... 4 2.1.1 Dokumentbibliotek... 4 2.1.2 Wiki-sidebibliotek...

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

Hvor finder du FOA Joblog?

Hvor finder du FOA Joblog? Sådan bruger du FOA Joblog Vejledning til lovpligtig registrering i jobloggen I vejledningen kan du se: hvor du finder jobloggen på FOAs A-kasses hjemmeside hvordan du udfylder jobloggen hvad du SKAL udfylde

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

VERSION 5.1/5.2 INTRODUKTIONSKORT TIL WEBACCESS HTML 3

VERSION 5.1/5.2 INTRODUKTIONSKORT TIL WEBACCESS HTML 3 VERSION 5.1/5.2 INTRODUKTIONSKORT TIL WEBACCESS HTML 3 TM INTRODUKTIONSKORT TIL GROUPWISE 5.2 Med GroupWise WebAccess kan du få adgang til din post og kalender med en hvilken som helst HTML 3-kompatibel

Læs mere

Kom i gang med Memento Circle

Kom i gang med Memento Circle Kom i gang med Memento Circle 1. Sådan opretter du en brugerprofil 2. Oversigt over mindesider på Memento Circle 3. Adgang til mindesider 4. Sådan opretter du en mindeside 5. Chat-funktion MEMENTO CIRCLE

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Table of Contents Page 2

Table of Contents Page 2 SMARTBOARD Table of Contents Smart Notebook på ipad... 3 Installer App... 4 Smart Notebook skærmbilledet på ipad... 5 Brug fotos fra Ipad... 7 Sådan åbner du eksistende notebookfiler på din ipad... 9 Spil...

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Administratormanual Version 3.1

Administratormanual Version 3.1 Administratormanual Administratormanual Version 3.1 4 Indhold Systemopbygning 1.1 Systemkrav - Hardware/software.............................. side 7 - Indstillinger....................................

Læs mere