Skifte til Excel 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skifte til Excel 2010"

Transkript

1 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få mere at vide om de vigtigste dele i den nye brugergrænseflade, finde gratis kurser til Excel 2010, finde funktioner som Vis udskrift eller dialogboksen Indstillinger, forstå, hvordan du kan udveksle projektmapper med andre, der ikke har Excel 2010 endnu, og finde ud af, hvordan du aktiverer tilføjelsesprogrammer eller får adgang til makroer og andre avancerede funktioner. Værktøjslinjen Hurtig adgang De kommandoer, der vises her, er altid synlige. Du kan føje de kommandoer, du bruger mest, til værktøjslinjen. Faner på båndet Klik på en fane på båndet for at få vist knapperne og kommandoerne på båndet. Grupper på båndet Hver fane på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Her indeholder gruppen Tal under fanen Startside kommandoer til at få vist tal som valuta, procenttal osv. Backstage-visningen Klik på fanen Filer for at komme til Backstagevisningen, hvor du kan åbne, gemme, udskrive og administrere dine Excel-filer. Kontekstafhængige faner på båndet Dialogboksstartere Hvis du får vist et dialogboksstarterikon ( ) ud for et gruppenavn på båndet, skal du klikke på det for at åbne en dialogboks med flere indstillinger for den gruppe. Skjul båndet Har du brug for mere plads på skærmen? Klik på dette ikon, eller tryk på Ctrl+F1 for at skjule eller vise båndet. Nogle af fanerne vises kun på båndet, når du har brug for dem. Hvis du f.eks. indsætter eller markerer et diagram, får du vist Diagramværktøjer, som indeholder de tre ekstra faner Design, Layout og Formatér. Skift mellem visninger Zoom ind eller ud Du kan afslutte Backstagevisningen ved at klikke på en af de andre faner på båndet. Klik på disse knapper for at få vist det aktuelle regneark i visningen Normal, Sidelayout eller Vis sideskift. Klik på zoomknappen 100% for at vælge et zoomniveau, eller træk zoomskyderen til højre eller venstre af Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2 Introduktion til Excel 2010 Hvis du er vant til at bruge Microsoft Excel 2003, har du sikkert spørgsmål om, hvor du finder Excel 2003-kommandoer og -værktøjslinjeknapper i Excel Vi har mange gratis ressourcer, som du kan bruge for at komme i gang med Excel 2010, herunder kurser og menu til båndet-vejledninger. Du finder disse materialer ved at klikke på fanen Filer i hovedprogramvinduet og derefter klikke på Hjælp. Klik derefter på Introduktion under Support. Hvor er mine menuer og værktøjslinjer? I Excel 2010 er der et bredt bånd, der dækker det øverste af hovedprogramvinduet. Dette er båndet, og det erstatter de gamle menuer og værktøjslinjer. Hver fane på båndet indeholder forskellige knapper og kommandoer, som er organiseret i grupper. Når du åbner Excel 2010, vises fanen Startside på båndet. Denne fane indeholder mange af de oftest benyttede kommandoer i Excel. Læg mærke til kommandoerne længst til højre, f.eks. dem, der findes i grupperne Celler og Redigering. Disse grupper er nemme at overse til at begynde med. I gruppen Celler finder du kommandoer til at indsætte, slette og formatere ark, rækker og kolonner. I gruppen Redigering finder du knappen Autosum plus kommandoer til at udfylde og rydde celler. Klik på linkene til de elementer, der interesserer dig, på den webside, der åbnes. Især menu til båndet-vejledningen er nyttig og kan spare dig masser af tid. Når du klikker på en Excel 2003-kommando, får du vist, nøjagtig hvor kommandoen er placeret i Excel Udseendet på båndet justeres efter størrelsen på computerskærmen og opløsningen. På mindre skærme kan der være nogle grupper på båndet, hvor det kun er gruppenavnet, der vises, og ikke kommandoerne. Hvis det er tilfældet, skal du blot klikke på den lille pil på gruppeknappen for at få vist kommandoerne.

3 Ting, du muligvis leder efter Se i tabellen nedenfor for at finde nogle af de almindelige og velkendte ting, du muligvis leder efter i Excel Selvom listen ikke er fuldstændig, er den et godt sted at starte. Du kan finde en komplet liste over Excel 2010-kommandoerne ved at klikke på fanen Filer, klikke på Hjælp og derefter klikke på Introduktion. Hvis du vil... Oprette, åbne, gemme, udskrive, vise udskrift for, beskytte, sende eller konvertere filer Indsætte, slette, formatere eller finde data i celler, kolonner og rækker Tilføje pivottabeller, Excel-tabeller (tidligere lister), diagrammer, minidiagrammer, links eller sidehoveder og sidefødder Skal du klikke på Og derefter søge i... Backstage-visningen (klik på linkene til venste i visningen) Grupperne Tal, Typografier, Celler og Redigering på båndet Grupperne Tabeller, Diagrammer, Minidiagrammer, Link og Tekst på båndet Angive sidemargener og sideskift, angive udskriftsområde eller gentage rækker Finde funktioner, angive navne eller foretage fejlfinding af formler Importere data, tilknytte en datakilde, sortere data, filtrere data, validere data eller udføre en what if-analyse Grupperne Sideopsætning og Skaler til på båndet Grupperne Funktionsbibliotek, Definerede navne og Formelrevision på båndet Grupperne Hent eksterne data, Forbindelser, Sortér og filtrer og Dataværktøjer på båndet Kontrollere stavning, gennemse og revidere eller beskytte en projektmappe Skifte mellem regnearksvisninger eller aktive projektmapper, arrangere vinduer, fryse ruder eller indspille makroer Grupperne Korrektur, Kommentarer og Ændringer på båndet Grupperne Projektmappevisninger, Vindue og Makroer på båndet

4 Hvor er Vis udskrift? I Excel 2010 vises Vis udskrift ikke længere i et separat vindue. Du kan finde funktionen i Backstage-visningen sammen med andre praktiske udskriftsrelaterede funktioner. Hvad er der sket med Funktioner Indstillinger? Leder du efter de Excel-programindstillinger, du kan bruge til at styre ting som, hvor mange tomme ark der skal oprettes i en ny projektmappe, eller hvad standardskrifttypen og -skriftstørrelsen skal være i regneark? Klik på fanen Filer på båndet, og klik derefter på Indstillinger. Dialogboksen Excel-indstillinger åbnes, hvor du kan tilpasse indstillingerne og præferencerne for Excel. Klik på fanen Filer på båndet, og klik derefter på Udskriv. I højre side af vinduet vises et eksempel på, hvordan det aktuelle regneark vil se ud, når det udskrives. Hvis regnearket er tomt, vises der ikke noget eksempel. Du kan bruge venstre side af vinduet til at finjustere indstillingerne, f.eks. for at få alle regnearkskolonner til at være på en enkelt udskrevet side, eller for at ændre papirretningen fra Stående til Liggende. Hvis du vil angive flere udskriftsindstillinger, skal du klikke på linket Sideopsætning under udskriftsindstillingerne eller klikke på fanen Sidelayout på båndet for at lukke Backstage-visningen og få vist andre indstillinger. Flere af indstillingerne i dialogboksen Excel-indstillinger gælder kun for den åbne projektmappe eller et bestemt regneark. Andre indstillinger gælder for Excel generelt og vil påvirke alle projektmapper. Derudover er der nogle præferencer, f.eks. farveskemaet, der gælder for alle de andre Microsoft Office 2010-programmer, du har installeret.

5 Hav favoritkommandoerne lige ved hånden Værktøjslinjen Hurtig adgang øverst til venstre i programvinduet i Excel indeholder genveje til de kommandoer, du bruger ofte. Når du føjer knapper til denne værktøjslinje, kan du altid have alle dine favoritkommandoer synlige og tilgængelige, selv når du skifter til en anden fane på båndet. Klik på pilen på rullelisten ud for værktøjslinjen Hurtig adgang for at slå de kommandoer, der findes i genvejsmenuen, til eller fra. Hvis den kommando, du vil tilføje, ikke er vist på listen, skal du gå til den fane, hvor knappen vises og derefter højreklikke på den. I den genvejsmenu, der vises, skal du klikke på Føj til værktøjslinjen Hurtig adgang. Oprette egne faner eller grupper på båndet Hvis du laver en fejl, kan du bruge knappen Nulstil til at nulstille alle tilpasninger og vende tilbage til standardindstillingerne. Du kan tilpasse kommandoerne på båndet ved at føje knapper til de grupper, hvor de skal vises, eller ved at oprette brugerdefinerede faner på båndet. Højreklik på en vilkårlig gruppe, og klik derefter på Tilpas båndet. I dialogboksen Excel-indstillinger, der vises, kan du derefter føje kommandoer til dine egne faner eller grupper. Du kan f.eks. oprette en fane, der kaldes Hurtig formatering, og derefter føje dine favoritkommandoer for formatering til en brugerdefineret gruppe under fanen. Det er ikke alle ældre Excel-kommandoer, der vises på båndet, men de findes stadig. Hvis du ikke kan klare dig uden disse, kan du føje dem til båndet eller værktøjslinjen Hurtig adgang. I dialogboksen Excel-indstillinger på listen Vælg kommandoer fra skal du markere Kommandoer, der ikke er på båndet. Derefter skal du finde den kommando, du vil bruge, og føje den til en brugerdefineret fane eller gruppe på båndet.

6 Introduktion til tastetip Excel 2010 indeholder genveje til båndet, kaldet tastetip, så du hurtigt kan udføre opgaver uden at skulle bruge musen. Virker genvejstasterne stadig? Genvejstasterne findes stadig i Excel Hvis du kender en tastekombination, kan du bruge den. Ctrl+C kopierer stadig markerede oplysninger til Udklipsholder, Ctrl+S åbner stadig dialogboksen Gem som, Alt+F11 åbner stadig VBA-editoren (Microsoft Visual Basic for Applications) osv. Hvis du begynder at skrive en tastekombination med Alt, vises der et pop op-vindue: Tryk på Alt-tasten for at få vist tastetippene på båndet. Hvis du vil skifte til en fane på båndet ved hjælp af tastaturet, skal du trykke på tasten med det bogstav, der vises under fanen. I eksemplet ovenfor skal du trykke på N for at åbne fanen Indsæt, A for at åbne fanen Sidelayout, M for at åbne fanen Formler osv. Når du har skiftet til en fane på båndet på denne måde, vises alle de tilgængelige tastetip for den fane på skærmen. Du kan derefter fuldføre sekvensen ved at trykke på den sidste tast eller taster for den kommando, du vil bruge. Hvis du vil gå et niveau tilbage i sekvensen, skal du trykke på Esc. Hvis du gør det flere gange i træk, annulleres tastetiptilstanden. Hvis du kender hele tastekombinationen for den funktion, du vil bruge, kan du bruge den. Hvis du f.eks. trykker på Alt, F, I efter hinanden, åbnes dialogboksen Excel-indstillinger (tidligere Funktioner Indstillinger). Hvis du trykker på Alt, F, T åbnes dialogboksen Tilføjelsesprogrammer (tidligere Funktioner Tilføjelsesprogrammer) osv. Hvis du ikke husker eller aldrig har lært nogen tastekombinationer med Alt, skal du trykke på Esc-tasten for at annullere og i stedet bruge tastetip. Hvis du vil have vist en komplet liste over de understøttede genvejstaster i Excel 2010, skal du trykke på F1 for at åbne Hjælp og derefter søge efter genvejstaster.

7 Sådan arbejder du med andre, som ikke har Excel 2010 endnu I Excel 2010 (og Excel 2007) bruges der et nyt filformat til at gemme filer. Hvis dem, du arbejder sammen med, bruger en anden version af Excel, skal du ikke bekymre dig. Du kan stadig åbne og redigere ældre projektmapper i Excel 2010 og dele dine filer med dem, der ikke har Excel 2010 endnu. I Excel Hvad sker der? Hvad skal jeg gøre? Åbner du en projektmappe, der er oprettet i Excel Du gemmer projektmappen som en Excel 2010-fil. Du gemmer projektmappen som en Excel 2003-fil. I Excel 2010-programvinduet får du vist [Kompatibilitetstilstand] ud for filnavnet på titellinjen. Dette fortæller dig, at selvom du er i Excel 2010, arbejder du teknisk set stadig i et tidligere filformat, og at du ikke vil kunne bruge Excel 2010-funktioner som minidiagrammer og større række- og kolonnegrænser, før du har konverteret filen til Excel 2010-filformatet. Hvis en person åbner projektmappen i Excel 2003, vises der en besked med et link til et websted, hvor du kan hente den gratis kompatibilitetspakke. Det kræver dog, at de nyeste programrettelser og servicepakker allerede er installeret. Kompatibilitetspakken er påkrævet, hvis Excel 2010-projektmapper skal kunne åbnes og bruges i Excel Hvis du har anvendt de nye Excel 2010-funktioner eller muligheder for formatering i projektmappen, f.eks. minidiagrammer eller nye typer af ikoner for betinget formatering, får Excel 2003-brugerne muligvis vist advarsler om funktioner, der ikke understøttes, eller formateringen. Det kan også være, at funktionen ikke vises i filen. Hvis en person åbner projektmappen i Excel 2003, åbnes projektmappen på sædvanlig vis. Kompatibilitetspakken er ikke nødvendig. Hvis du har anvendt de nye Excel 2010-funktioner eller muligheder for formatering i projektmappen, f.eks. minidiagrammer eller nye typer af ikoner for betinget formatering, får Excel 2003-brugerne muligvis vist advarsler om funktioner, der ikke understøttes, eller formateringen. Det kan også være, at funktionen ikke vises i filen. Hvis du vil afslutte kompatibilitetstilstanden og konvertere 2003-filen til det nye Excel 2010-format, skal du klikke på fanen Filer, klikke på Oplysninger og derefter klikke på Konvertér. Før du konverterer filen, skal du stille dig selv det spørgsmål, om du har brug for at arbejde på projektmappen sammen med andre, som stadig bruger Excel 2003 (eller en ældre version). Hvis svaret er ja, kan det være en god idé at fortsætte med at arbejde i kompatibilitetstilstand, så du ikke fristes til at bruge de nye funktioner, der ikke understøttes i det ældre filformat. Hvis du tror, at der er mulighed for, at Excel 2003-brugerne skal arbejde i din Excel 2010-projektmappe, kan det være en god idé at køre værktøjet Kompatibilitetskontrol for at sikre, at filen fungerer korrekt for dem. Du kan kontrollere kompatibiliteten ved at klikke på fanen Filer, klikke på Oplysninger, klikke på Kontrollér, om der er problemer og derefter klikke på Kør kompatibilitetskontrol. Du får at vide, hvilke nye funktioner i Excel 2010 der ikke understøttes i ældre versioner. Du kan derefter beslutte, om du vil fjerne disse funktioner for at undgå advarsler i Excel Du behøver ikke nødvendigvis at gøre noget. Når du gemmer filen i det ældre Excel 2003-filformat, køres kompatibilitetskontrollen automatisk, og du får besked om de funktioner, der ikke understøttes. Du kan derefter ændre filen efter behov.

8 Finde avancerede funktioner Hvis du planlægger at bruge Excel 2010 jævnligt til at designe makroer, formularer og XML- eller VBA-løsninger (Microsoft Visual Basic for Applications), kan du tilføje fanen Udvikler på båndet i Excel. Microsoft Aktivere Problemløser og andre tilføjelsesprogrammer I Excel 2010 findes der flere tilføjelsesprogrammer, som kan bruges sammen med Excel for at give ekstra funktionalitet. Disse omfatter en Analysis ToolPak og en opdateret version af Problemløser. Disse og andre tilføjelsesprogrammer vil dog ikke blive vist på båndet, før du har aktiveret dem. Klik på fanen Filer på båndet, og klik derefter på Indstillinger. I dialogboksen Excel-indstillinger skal du klikke på Tilpas båndet og derefter markere afkrydsningsfeltet Udvikler på den liste, der vises til højre. Klik på OK for at lukke dialogboksen Excelindstillinger. Fanen Udvikler vises nu til højre for fanen Vis på båndet. Tip! Hvis du kun vil indspille makroer i Excel 2010, behøver du ikke at tilføje fanen Udvikler. Du skal blot klikke på fanen Vis og derefter søge efter gruppen Makroer til højre. Du kan administrere Excel-tilføjelsesprogrammer på en af to måder: Hvis du har aktiveret fanen Udvikler (som beskrevet til venstre), skal du klikke på den og derefter finde gruppen Tilføjelsesprogrammer. Derefter skal du klikke på Tilføjelsesprogrammer for at åbne Tilføjelsesprogrammer. Du kan også vælge at klikke på fanen Filer og derefter klikke på Indstillinger. I dialogboksen Excel-indstillinger skal du klikke på Tilføjelsesprogrammer. Se efter feltet Administrer nederst på skærmen. Kontrollér, at Excel-tilføjelsesprogrammer er markeret, og klik derefter på Gå. I dialogboksen Tilføjelsesprogrammer skal du markere afkrydsningsfelterne Analysis ToolPak og Tilføjelsesprogrammet Problemløser plus eventuelt andre indstillinger, du vil bruge. Klik derefter på OK. Når tilføjelsesprogrammerne Analysis ToolPak og Problemløser er blevet aktiveret, vises de under fanen Data i gruppen Analyse.

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

ACCESS 2010 LÆR DET SELV

ACCESS 2010 LÆR DET SELV K I M K R A R U P A N D E R S E N ACCESS 2010 LÆR DET SELV ACCESS 2010 LÆR DET SELV Læs om nyhederne i Access 2010 Lær at oprette og anvende en database Tabeldesign, formularer, forespørgsler og rapporter

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

JES NYHUS EXCEL 2010 EXCEL 2010 LÆR DET SELV LÆR DET SELV. Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning

JES NYHUS EXCEL 2010 EXCEL 2010 LÆR DET SELV LÆR DET SELV. Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright

Læs mere

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Bruge Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 7.0 indeholder

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

Håndtering af større datasæt i Excel

Håndtering af større datasæt i Excel 1 Håndtering af større datasæt i Excel Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium :: Århus Universitetshospital Formålet med denne artikel er at pege på nogle faciliteter i Excel, som erfaringsmæssigt

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Bruge online Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 6.0 indeholder mange indbyggede funktioner,

Læs mere

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en bog. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til iphoto

Læs mere

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Nyheder i 3.2 1 Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Ny teksteditor... 3 Praktiske funktioner i editoren... 4 Beskeder... 5 Handlinger... 6 Beskedfiltre... 7 Mappen Kladder... 7 Foretrukne... 8

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV

PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV MICHAEL B. KARBO PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV Bliv bedre til Photoshop Arbejd med lag og masker Retouchér og justér billeder M I C H A E L B. K A R B O PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere