Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug."

Transkript

1 Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

2 s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap, strømindikator (grøn) (s.20) Flash (s.56) Forside Selvudløserlampe/AF-lampe (grøn) (s.69, s.66) Modtager for fjernbetjening (s.70) Højttaler (s.125) Objektiv PC/AV-terminal (s.87, s.132) Mikrofon (s.30) Touch-skærm (LCD-skærm) (s.34, s.74, s.134) Bagside Q-knap (s.25) Remfæste (s.13) Jævnstrømsindgangsstik (s.141) 3-knap (s.34, s.120) Batteri/kort-kammerdæksel (s.15, s.17) Stativgevind

3 Adgang til kameraindstillingerne Du skal bare trykke på Q-knappen eller 3-knappen eller på LCD-skærmen for at indstille og betjene kameraet. Tryk på Q-knappen Der skiftes til visningsfunktion for at vise de billeder og afspille de lydfiler, der er optaget (s.25). Tryk på 3-knappen Der vises menuer til justering af optagepixel, EV-korrektion og andre avancerede optageindstillinger (s.34, s.120). Tryk på LCD-skærmen Der vises [Capture Toolbar] ([Playback Toolbar] i visningsfunktion) til indstilling af flashen, selvudløseren og andre hyppigt anvendte funktioner (s.34, s.74). Brug af touch-skærmen Touch-skærmen fungerer ved, at du trykker direkte på LCD-skærmen med din finger. Det anbefales, at du bruger pennen i forbindelse med præcisionsarbejde, såsom billedredigering efter optagelse. Tryk på Dette betyder at trykke på touch-skærmen med fingeren eller pennen og derefter slippe. Tryk på et ikon for at vælge det, og slip igen for at indstille funktionen (der vises en displayguide, der beskriver det valgte ikons funktion, før den indstilles). Tryk på et punkt i mere end to sekunder for at annullere valget. Anvendes til at få vist værktøjslinjer eller vælge ikoner. Tryk på et pileikon (suqr), og hold det nede for at ændre indstillingen eller i visse menuer for at skifte mellem skærmbilleder. Tryk to gange efter hinanden Dette betyder at trykke to gange hurtigt efter hinanden på touch-skærmen. Anvendes til at indstille en funktion direkte uden at få vist diplayguiden. Træk Dette betyder at trykke på touch-skærmen og trække fingeren eller pennen hen over den. Anvendes til at ændre den viste del af et billede eller til at ændre en indstilling ved at trække markøren langs en indstillingsbjælke. Hvis du ved en fejl vælger det forkerte ikon, skal du trække fingeren eller pennen fra dette ikon til det ønskede ikon og derefter slippe det for at vælge igen.

4 Skærmindikatorer Dette er tegn, der vises på skærmen i optage- eller visningsfunktion. Optagefunktion Visningsfunktion A9 A10 A11 C1 C2 C3 C4 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 38 7M ISOAUTO 1/250 10/25/2006 F :25 A12 B1 B2 B3 B4 B5 A13 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 7M ISOAUTO 1/250 F2.7 10/25/ :25 C5 C6 C7 D8 A15 A14 B6 C9 C8 C9 A1 Optagefunktion A2 Flashfunktion A3 Motorfunktion A4 Fokusfunktion A5 Fokusramme A6 Advarsel om kamerarystelser A7 Lukkertid A8 Blænde A9 Digital zoom A10 Hukommelsesstatus A11 Resterende billedlagringskapacitet... 50, 52 A12 Batteristand A13 Aktuel dato og aktuelt klokkeslæt A14 Indstilling af international tid A15 EV-korrektionsværdi B1 Optagepixel B2 Kvalitetsniveau B3 Hvidbalance B4 Automatisk lysmåling B5 Lysfølsomhed B6 Histogram C1 Lydoptagelse C2 Hukommelsesstatus...20 C3 Mappenavn C4 Filnummer C5 Batteristand...16 C6 Beskyttelse...92 C7 Afspilning af en lydoptagelse...82 C8 Optagedato og -klokkeslæt. C9 Forrige/næste...25 D1 Optagepixel...49 D2 Kvalitetsniveau...49 D3 Hvidbalance...58 D4 Automatisk lysmåling...55 D5 Lysfølsomhed...67 D6 Lukkertid...48 D7 Blænde...48 D8 Histogram...54 * D1 til D8 vises kun, når skærmen er indstillet til [Standard+Histogram] (s.77). * B1 til B6 vises kun, når skærmen er indstillet til [Standard+Histogram] (s.40).

5 Oversigt over Brugervejledningen Først bør du læse kapitlerne Kom godt i gang og Kamerafunktioner, mens du sidder med Optio T20 foran dig, for at lære, hvordan kameraet fungerer. Læs de andre kapitler, når det er nødvendigt at finde oplysninger om yderligere kamerafunktioner. 1 Kom godt i gang s.12 I dette kapitel forklares de ting, der er nødvendige at vide om kameraet. Læs kapitlet, og følg anvisningerne. 2 Kamerafunktioner s.24 I dette kapitel forklares kameraets hovedfunktioner, herunder grundlæggende betjening såsom billedoptagelse, video- og lydoptagelse samt udskrivning af billeder. 3 Optagelse af billeder s.34 Dette kapitel giver en detaljeret beskrivelse af forskellige billedoptagelsesmuligheder, indstilling af de relevante funktioner og den optimale udnyttelse af disse funktioner. 4 Visning og redigering af billeder s.74 I dette kapitel forklares visning, sletning og redigering af stillbilleder, video og optaget lyd. 5 Udskrivning af billeder s.112 I dette kapitel forklares udskrivning af billeder ved hjælp af PictBridge og indstilling af DPOF-udskrivning med en DPOF-kompatibel printer eller via et fotolaboratorium. 6 Indstillinger s.120 I dette kapitel forklares formatering af SD-hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse, indstilling af dato og tid, lyd, lysstyrken på LCDskærmen og andre kamerarelaterede funktioner. 7 Appendiks s.139 I dette afsnit beskrives tilbehør og tips til fejlfinding * Oplysninger om overførsel af billeder til en pc og installation af ACDSee for PENTAX findes i den medfølgende pc-tilslutningsvejledning. Nærmere oplysninger om redigering og udskrivning af billeder på en pc findes under Help i ACDSee for PENTAX-softwaren. De symboler, der anvendes i brugervejledningen, vises nedenfor. Angiver, hvilke forholdsregler du skal være opmærksom på, når du bruger kameraet. Angiver nyttige oplysninger. 1 Angiver, på hvilken side du kan finde en forklaring på den pågældende funktion. 1

6 Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte af kameraet. Gem vejledningen, så du altid har den til rådighed, når du senere får brug for den. Ophavsret Billeder, der tages med det digitale PENTAX-kamera til andet formål end personlig brug, må ikke anvendes uden tilladelse som anført i gældende lov om ophavsret. Vær venligst opmærksom på, at der er tilfælde, hvor der gælder begrænsninger for fotografering selv til personlig brug i forbindelse med demonstrationer, forestillinger eller udstillede genstande. Billeder, der tages med henblik på at opnå ophavsret, må endvidere ikke anvendes uden for rammerne af en sådan ophavsret som beskrevet i gældende lov om ophavsret. Derfor bør man også i denne sammenhæng være opmærksom på begrænsninger i brugen af billeder. Varemærker PENTAX, Optio og smc PENTAX er varemærker tilhørende PENTAX Corporation. SD-logoet er et varemærke. QuickTime og QuickTime-logoet er varemærker, der anvendes under licens. QuickTime-logoet er registreret i USA og andre lande. Red Eye software FotoNation Inc. I Camera Red Eye -- omfattet af USA-patent nr. 6,407,777. Andre patenter anmeldt. Alle øvrige varemærker eller produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Til brugere af dette kamera Der er en risiko for, at optagne data kan blive slettet, eller kameraet ikke fungerer korrekt, når det anvendes under særlige forhold, f.eks. i nærheden af installationer, der frembringer stærk elektromagnetisk stråling eller stærke magnetfelter. LCD-displayets flydende krystaller er fremstillet under anvendelse af yderst avanceret præcisionsteknologi. Selv om niveauet for fungerende pixel er 99,99 % eller bedre, skal du være opmærksom på, at 0,01 % eller færre pixel ikke tændes eller tændes, når de ikke burde tænde. Dette har dog ingen indvirkning på det optagne billede. Dette produkt understøtter PRINT Image Matching III. Digitale stillkameraer, printere og software med PRINT Image Matching III hjælper fotografen til tage netop de billeder, han eller hun havde til hensigt at tage. Visse funktioner er ikke tilgængelige på printere, der ikke er PRINT Image Matching III-kompatible. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. PRINT Image Matching er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. PRINT Image Matchinglogoet er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. PictBridge Ved hjælp af den fælles standard PictBridge kan brugeren slutte digitalkameraet til printeren og udskrive billeder direkte. Du kan let og ukompliceret udskrive billeder direkte fra kameraet. Om produktregistrering For at vi kan yde dig en bedre service, beder vi dig om at udfylde produktregistreringen, som kan findes på den cd, der følger med kameraet, eller på PENTAX websted. Tak for hjælpen. Yderligere oplysninger findes i pc-tilslutningsvejledningen (forsiden, nederst til højre). De viste illustrationer og LCD-skærmens visning i denne brugervejledning kan afvige fra det faktiske produkt. 2

7 Indhold Oversigt over Brugervejledningen... 1 Indhold... 3 SIKKER ANVENDELSE AF KAMERAET... 7 Om kameraet... 7 Om batteriopladeren og vekselstrømsadapteren... 9 Forsigtighed under brug Kom godt i gang Kontrol af pakkens indhold Montering af rem Ilægning af batteri Opladning af batteriet Ilægning af batteriet Udtagning af batteriet Isætning af SD-hukommelseskortet Udtagning af SD-hukommelseskortet Tænd og sluk for kameraet Kontrol af hukommelseskortet Standardindstillinger Indstilling af sprog og dato og klokkeslæt Kamerafunktioner Ha det sjovt med at tage billeder Ha det sjovt med at optage video Ha det sjovt med optagelse af lyd Ha det sjovt med at udskrive billeder

8 Indhold 3 Optagelse af billeder Indstilling af optagefunktioner Indlæsning af hyppigt anvendte funktioner Lagring af de aktuelle kameraindstillinger Visning af optagedata i optagefunktionen Valg af en optagefunktion Valg af optagefunktion fra udvalget af optagefunktioner Billedkomponering Brug af zoom Billedoptagelse med indbyggede billedrammer Justering af størrelse, kvalitetsniveau, lysstyrke og farvetone Indstilling af optagepixel, kvalitetsniveau og billedfrekvens Indstilling af eksponeringen (EV-korrigering) Valg af automatisk lysmåling Brug af flashen Justering af farvebalancen Indstilling af skarphed, mætning og kontrast Fokusering Valg af fokusfunktion Indstilling af autofokusforholdene Indstilling af følsomhed Optagelse af billeder Brug af selvudløser Brug af fjernbetjeningen Serieoptagelse Indstilling af tid for øjeblikkelig visning

9 Indhold 4 Visning og redigering af billeder Indstilling af visningsfunktioner Visning af optagedata Visning/afspilning af billed-, video- og lydfiler Aktivering af kameraet i ren visningsfunktion Drejning af billeder Forstørrelse af billeder Visning af ni billeder Afspilning af et billede med en lydoptagelse Afspilning af videoer Afspilning af lyd Diasshow Visning af video på fjernsynsskærm Sletning af billeder og lydfiler Sletning af ét billede eller én lydfil Sletning af alle billeder og lydfiler Sletning af valgte billeder og lydfiler Beskyttelse af billeder og lydfiler mod sletning Redigering af billeder og videooptagelser Ændring af billedstørrelse og -kvalitet (ændring af billedstørrelse) Sletning af uønskede dele af et billede (beskæring) Påføring af tegninger og logoer Rotation af logoer Tilføjelse af en ramme til et billede (rammekomponering) Ændring af billedfarvetonen (farvefilter) Ændring af billedets lysstyrke (lysfilter) Digitale filtereffekter Reduktion af røde øjne Tilføjelse af lyd til et billede (lydoptagelse) Indstilling af et opstartsskærmbillede Lagring af et billede fra en videosekvens som stillbillede Kopiering af billeder og lydfiler

10 Indhold 5 Udskrivning af billeder Udskrivning med DPOF Anvendelse af DPOF-indstillingerne på hvert billede Anvendelse af DPOF-indstillingerne på alle billeder Direkte udskrivning med PictBridge Tilslutning af kameraet til printeren Udskrivning af et enkeltbillede Udskrivning af alle billeder Udskrivning under anvendelse af DPOF-indstillingerne Frakobling af USB-kablet Indstillinger Brug af indstillingsmenuen Formatering af SD-hukommelseskortet og den indbyggede hukommelse. 122 Ændring af dato og klokkeslæt Ændring af lydindstillinger Indstilling af international tid Ændring af displaysprog Ændring af et mappenavn Ændring af USB-tilslutningsfunktionen Ændring af videoudgangsformat Indstilling af lysstyrke på LCD-skærmen Anvendelse af strømsparefunktionen Indstilling af automatisk slukkefunktion Indstilling af displayguiden Nulstilling af ændrede indstillinger til standardindstillinger Appendiks Opladning af batteriet i udlandet Hyppigt forekommende stiktyper i de største lande og regioner i verden Brug af vekselstrømsadapteren Tilbehør (ekstraudstyr) Meddelelser Fejlfinding Hovedspecifikationer GARANTIBESTEMMELSER Indeks

11 SIKKER ANVENDELSE AF KAMERAET Vi har gjort vores yderste for at gøre dette produkt så sikkert som muligt. Ved brug af produktet skal du lægge mærke til de punkter, der er markeret med følgende symboler. Advarsel Forsigtig Dette symbol betyder, at du skal følge den anførte anvisning. Følges den ikke, kan det medføre alvorlig personskade. Dette symbol betyder, at du skal følge den anførte anvisning. Følges den ikke, kan det medføre mindre eller middelsvær personskade eller beskadigelse af udstyret. Om kameraet Advarsel Gør ikke forsøg på at skille kameraet ad eller foretage ændringer på det. Visse indvendige dele af kameraet arbejder med højspænding, hvilket kan resultere i elektrisk stød. Hvis kameraets indvendige dele skulle blive blotlagt som et resultat af beskadigelse af kameraet, må du ALDRIG røre ved sådanne dele, da der er risiko for at få stød. Hold den medfølgende pen uden for børns rækkevidde for at undgå personskade. Opbevar altid SD-hukommelseskortet utilgængeligt for børn. Søg omgående læge, hvis et kort sluges. Hold den medfølgende rem uden for børns rækkevidde for at undgå personskade. Brug en Pentax AC-adapter, der er beregnet til dette produkt. AC-adapteren skal have samme effekt- og spændingsspecifikationer som produktet. Brug af en anden type AC-adapter end den anførte kan medføre risiko for brand eller stød. Tag altid batterierne ud af kameraet når AC-adapteren benyttes, da kortslutning ellers kan forekomme. Hvis der kommer røg eller underlige lugte ud af kameraet, eller hvis du konstaterer andre uregelmæssigheder, skal du omgående holde op med at bruge kameraet, fjerne batteriet og kontakte den nærmeste PENTAXservicecenter. Hvis kameraet fortsat bruges, kan det medføre risiko for brand eller stød. 7

12 8 Forsigtig Forsøg aldrig at åbne eller kortslutte batteriet. Smid aldrig et batteri ind i åben ild, da dette kan få batteriet til at eksplodere. Oplad kun det genopladelige lithium-ionbatteri (D-LI8). Genopladning af andre batterityper kan medføre eksplosion eller brand. Rør ikke ved flashen, når den affyres, da dette kan give forbrændinger. Flashen må ikke affyres, hvis den er i kontakt med dit tøj, da dette kan misfarve tøjet. I tilfælde af at batteriet lækker væske: Undgå at gnide øjnene, hvis væsken kommer i kontakt med dem. Skyl øjnene med rent vand, og søg læge øjeblikkeligt. Hvis den lækkende batterivæske kommer i kontakt med hud eller tøj, skal de berørte områder vaskes grundigt med vand. Fjern omgående batteriet fra kameraet, hvis det bliver varmt eller begynder at udvikle røg. Pas på, at du ikke brænder dig på det varme batteri, når det tages ud af kameraet. Visse dele af kameraet bliver varme under brug. Vær opmærksom på dette under brugen. Pas på glasskår, hvis LCD-skærmen beskadiges. Undgå endvidere at få flydende krystaller på huden, i øjnene eller i munden. For at undgå ridser på LCD-skærmen må du kun bruge din finger eller den medfølgende pen til at foretage valg. Brug ikke skarpe objekter, som f.eks. kuglepenne eller blyanter, da disse kan forårsage fejl i kameraet.

13 Om batteriopladeren og vekselstrømsadapteren Advarsel Benyt aldrig produktet ved en anden spænding end den angivne. Hvis der benyttes en anden strømkilde end den angivne, kan det forårsage brand eller stød. Den angivne spænding er V vekselstrøm. Forsøg aldrig at skille dette produkt ad eller foretage ændringer på produktet, da dette kan forårsage brand eller stød. Hvis der kommer røg eller underlige lugte fra produktet, eller hvis der forekommer andre uregelmæssigheder, skal du omgående holde op med at bruge kameraet og derefter kontakte en PENTAX-forhandler. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, kan det forårsage brand eller stød. Hvis der kommer vand ind i produktet, skal du kontakte en PENTAXforhandler. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, kan det forårsage brand eller stød. Hvis der er tordenvejr, når du bruger batteriopladeren eller AC-adapteren, skal du tage kablet ud og stoppe med at bruge produkterne. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, kan udstyret blive beskadiget, eller det kan forårsage brand eller stød. Tør kabelstikket af, hvis der kommer støv på det. Støv kan forårsage brand. Forsigtig Undgå at anbringe eller tabe tunge genstande på netledningen, og undgå at bøje netledningen voldsomt, da dette kan beskadige den. Hvis netledningen beskadiges, skal du kontakte en PENTAX-forhandler. Udgangsstikkene i produktet må ikke kortsluttes eller berøres, når produktet er tilsluttet. Sæt ikke netledningen i med våde hænder. Dette kan forårsage stød. Udsæt ikke produktet for hårde stød eller tryk, og undlad at tabe det på en hård overflade. Dette kan medføre funktionsfejl. For at minimere risikoen for farer skal du kun benytte et CSA/UL-certificeret strømforsyningskabelsæt, hvor kablet er af typen SPT-2 eller stærkere, minimum nr. 18 AWG-kobber, den ene ende er udstyret med en påstøbt hantilslutningsstikhætte (med en specificeret NEMA-konfiguration), og den anden er udstyret med et påstøbt hunindgangsstikhus (med en specificeret konfiguration af den ikke-industrielle IEC-type) eller tilsvarende. Batteriopladeren må kun anvendes til opladning af genopladelige batterier af typen lithium-ion (D-LI8). Opladning af andre batterityper kan forårsage overophedning eller funktionsfejl. 9

14 Forsigtighed under brug Husk også servicebeviset Worldwide Service Network, som følger med ved købet. Hvis der opstår problemer med kameraet, mens du er i udlandet, vil dette bevis være nyttigt. Når kameraet ikke har været anvendt i lang tid, bør du altid afprøve det for at sikre dig, at det stadig fungerer korrekt, især før du tager vigtige billeder (f.eks. ved et bryllup eller på en rejse). Optagelsernes indhold kan ikke garanteres, hvis optagelse, visning eller dataoverførsel til en computer osv. ikke er mulig pga. en fejl i dit kamera eller lagermedie (SD-hukommelseskort) osv. Objektivet på dette kamera kan ikke udskiftes eller afmonteres. Rengør aldrig produktet med organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder eller rensebenzin. Fingeraftryk og snavs kan fjernes fra LCD-skærmen ved forsigtigt at tørre den af med en blød, tør klud. Steder med høj temperatur og fugtighed bør undgås. Vær særlig opmærksom på parkerede biler, da kabinen kan blive meget varm. Undgå at opbevare kameraet på steder, hvor der forefindes pesticider og kemikalier. Tag kameraet ud af etuiet, og opbevar det på et sted med god udluftning, så kameraet ikke skades af fugt under opbevaring. Brug ikke kameraet på steder, hvor det kan blive udsat for regn, vand eller anden væske, idet kameraet ikke er vejr-, vand- eller væskebestandigt. Sørg for, at kameraet ikke udsættes for vibrationer, stød eller tryk, da dette kan forårsage skade, funktionsfejl eller tab af vandtæthed. Beskyt kameraet under transport. Hvis kameraet udsættes for vibrationer, stød eller tryk, skal det indleveres på det nærmeste PENTAX-servicecenter for at blive kontrolleret. Kameraet kan anvendes ved temperaturer mellem 0 C og 40 C. LCD-skærmen bliver sort ved høje temperaturer, men bliver atter normal, når temperaturen falder til det normale niveau. LCD-skærmens flydende krystaller reagerer langsommere ved lave temperaturer. Denne reaktion er normal for flydende krystaller og er ikke en fejl. Det anbefales, at kameraet indleveres til regelmæssige eftersyn hvert eller hvert andet år for at sikre, at det til stadighed fungerer optimalt. Hvis kameraet udsættes for hurtige temperaturudsving, kan der dannes fugt indvendigt i kameraet og på ydersiden. Derfor bør kameraet lægges i et etui eller en plastpose og først tages ud, når temperaturforskellen langsomt har udlignet sig. Undgå, at snavs, jord, sand, støv, vand, giftige luftarter, salt osv. trænger ind i kameraet, da dette kan medføre beskadigelse af kameraet. Hvis der kommer regn eller vanddråber på kameraet, bør du straks tørre det af. 10

15 Yderligere oplysninger om SD-hukommelseskort findes i Forholdsregler ved brug af et SD-hukommelseskort (s.19). Vær opmærksom på, at formatering af et SD-hukommelseskort eller en indbygget hukommelse sletter alle data; det kan imidlertid stadig være muligt at genoprette dataene under anvendelse af standard datagenoprettelsessoftware. Håndtering af kameraets hukommelse er på eget ansvar. Tryk ikke for hårdt på LCD-skærmen, da dette kan medføre beskadigelse eller defekt. Pas på ikke at have kameraet i baglommen, når du sætter dig ned, da dette kan beskadige kameraet eller LCD-skærmen. Hvis der anvendes et stativ sammen med kameraet, må skruen ikke overspændes i kameraets stativgevind. Den netledning, der følger med kameraet, er udelukkende til brug sammen med DBC8-batteriopladeren. Den må ikke anvendes sammen med andet udstyr. Genbrug af batterier Dette symbol angiver, at batteriet kan genbruges. Dæk stikkene med isolerbånd, og aflever batteriet i en forretning, der skilter med dette symbol. Sikkerhedsstandard for lysdioden Dette apparat er et digitalt stillkamera, som er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne (IEC ) for et lysdiodeprodukt i klasse 1. 11

16 1 Kom godt i gang Kontrol af pakkens indhold 1 Hvis der mangler noget, eller hvis noget er beskadiget, skal du kontakte din lokale PENTAX-forhandler. Kom godt i gang Kamera Optio T20 Rem O-ST20 (*) Pen O-SP45 Software (Cd) S-SW61 USB-kabel I-USB17 (*) AV-kabel I-AVC7 (*) Genopladeligt lithium-ionbatteri, D-LI 8 (*) Batterioplader D-BC8 (*) Netledning D-CO2 (*) Brugervejledning (denne vejledning) Dele, der er angivet med en stjerne (*), fås også som tilbehør (ekstraudstyr). Nærmere oplysninger om tilbehør findes i afsnittet Tilbehør (ekstraudstyr) s

17 Montering af rem Montering af rem Fastgør kameraremmen som vist nedenfor. 2 1 Kom godt i gang 1 Stik den smalle ende af remmen (1) gennem remfæstet på kameraet. 2 Stik den anden ende af remmen gennem løkken (1), og stram til (2). Memo Pennen kan fastgøres på remmen om nødvendigt. 1 13

18 Ilægning af batteri Ilægning af batteri Opladning af batteriet 1 Kom godt i gang Netledning Til stikkontakt Batteri Batterioplader Ladelampe Under opladning: Lyser rødt Når opladningen er afsluttet: Lyser grønt Anvend batteriopladeren til opladning af batteriet, før batteriet benyttes første gang, hvis kameraet ikke har været i brug i lang tid, eller hvis meddelelsen [Battery depleted] vises. 1 Sæt netledningen i batteriopladeren. 2 Sæt netledningen i en stikkontakt. 3 Læg batteriet i opladeren med PENTAX-logoet opad. Ladelampen på opladeren lyser rødt under opladning og skifter til grøn, når batteriet er fuldt opladet. 4 Tag batteriet ud af batteriopladeren, når batteriet er fuldt opladet. Memo En fuld opladning tager maks. 100 minutter. Batteriet bør oplades ved en omgivende temperatur på 0-40 C Opladningstiden kan variere, afhængigt af temperaturforholdene og andre forhold. Slutningen af batteriets levetid er nået, når det begynder at blive afladet kort tid efter, at det er blevet opladet. Udskift batteriet. 14

19 Ilægning af batteri Forsigtig Opladeren må kun anvendes til opladning af det genopladelige lithium-ionbatteri, D-LI8, da den i modsat fald kan blive overophedet eller beskadiget. Hvis batteriet er korrekt lagt i, men ladelampen på opladeren ikke lyser, kan batteriet være defekt eller opbrugt. Udskift batteriet. Ilægning af batteriet Låsearm til batteri 1 Kom godt i gang 1 2 Brug kun det batteri, der følger med kameraet. Hvis det er første gang, kameraet er i brug, skal batteriet oplades, før det lægges i. 1 Åbn batteri/kort-kammerdækslet. Skub batteri/kort-kammerdækslet i retning af 1, og vip dækslet op i retning af 2. 2 Brug siden af batteriet til at løfte batteriets låsearm opad 3, og ilæg batteriet således, at PENTAX-logoet vender som vist. Skub batteriet ind, indtil det låser. 3 Luk batteri/kort-kammerdækslet. Udtagning af batteriet 1 Åbn batteri/kort-kammerdækslet. 2 Udtag batteriet ved med din finger at skubbe låsearmen til batteriet opad 3. Batteriet udløses. Træk batteriet ud af kameraet. 15

20 Ilægning af batteri 1 Kom godt i gang Forsigtig Dette kamera anvender det genopladelige lithium-ionbatteri D-LI 8. Brug af andre batterityper kan beskadige kameraet og medføre, at kameraet ikke fungerer korrekt. Hvis batteriet lægges forkert i, kan det medføre funktionsfejl. Fjern ikke batteriet, når kameraet er tændt. Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal bruges i en længere periode. Datoen og klokkeslættet kan vende tilbage til standardindstillingen, hvis kameraet efterlades uden batteri i lang tid. Billedoptagekapacitet og visningstid (ved en omgivende temperatur på 23 C med LCD-skærmen slået til og batteriet fuldt opladt) Billedoptagekapacitet *1 (med affyret flash i 50 % af optagelserne). Ca. 130 billeder Visningstid *2 Ca. 100 min. *1: Optagekapaciteten viser det omtrentlige antal optagelser i en test, der opfylder CIPAkravene (med LCD-skærmen tændt, affyret flash i 50 % af optagelserne og en omgivende temperatur på 23 C). Faktisk ydelse kan variere efter forholdene *2: I overensstemmelse med resultatet af test udført af PENTAX. Memo Ved lave temperaturer kan batteriets kapacitet midlertidigt være nedsat. Sørg for at tage et ekstra batteri med, når du rejser udenlands. Dette gælder også, hvis du tager billeder på kolde steder eller planlægger at tage mange billeder. Indikator for batteristand Batteristanden kan kontrolleres ved hjælp af c indikatoren på LCD-skærmen. Visning af skærmbilledet Batteristand c (Grøn) Batteriet er fuldt opladet. d (Grøn) Lav batteristand. e (Rød) Meget lav batteristand. Battery depleted (batteri opbrugt) Efter visning af denne meddelelse slukker kameraet. 16

21 Isætning af SD-hukommelseskortet Isætning af SD-hukommelseskortet 1 1 Holder til SDhukommelseskort 2 SD-hukommelseskort Kom godt i gang Dette kamera anvender et SD-hukommelseskort. Når der er isat et SDhukommelseskort i kameraet, lagres optagne billeder og lydfiler på kortet. Hvis der ikke er installeret er kort, lagres de i den indbyggede hukommelse (s.20). Forsigtig Kontrollér, at kameraet er slukket, før SD-hukommelseskortet sættes i eller tages ud. Husk at formatere SD-hukommelseskortet, hvis det er nyt eller har været anvendt i et andet kamera. Vejledning i formatering findes i afsnittet Formatering af SDhukommelseskortet og den indbyggede hukommelse (s.122). 1 Åbn batteri/kort-kammerdækslet. Skub batteri/kort-kammerdækslet i retning af 1, og vip dækslet op i retning af 2. 2 Sæt SD-hukommelseskortet i porten, således at kortets bagside (siden uden mærkat) vender opad mod objektivet. Skub kortet ind, indtil det klikker på plads. Kontrollér, at kortet er skubbet helt ind i holderen, da optagelsen af billeder og lyd ellers forringes eller umuliggøres. 3 Luk batteri/kort-kammerdækslet. Memo Det antal billeder, der kan lagres på et SD-hukommelseskort, varierer afhængig af kortets kapacitet og den valgte billedopløsning og det valgte kvalitetsniveau (s.50, s.52). Strømindikatoren lampe blinker, når der læses data fra SD-hukommelseskortet (når data optages eller læses). Backup af data Kameraet kan muligvis ikke få adgang til data i den indbyggede hukommelse i tilfælde af en funktionsfejl. Brug en computer eller andet udstyr for lave back-up af vigtige data i tilfælde af funktionsfejl. 17

22 Isætning af SD-hukommelseskortet 1 Kom godt i gang Udtagning af SD-hukommelseskortet 1 Åbn batteri/kort-kammerdækslet. 2 Tag SD-hukommelseskortet ud ved først at skubbe det ind i holderen. Tag kortet ud. 3 Luk batteri/kort-kammerdækslet. 18

23 Isætning af SD-hukommelseskortet Forholdsregler ved brug af et SD-hukommelseskort SD-hukommelseskortet er forsynet med en skrivebeskyttelsesknap. Hvis knappen indstilles til LOCK, skrivebeskyttes SDhukommelseskortet. Når SDhukommelseskortet er skrivebeskyttet, er de Skrivebeskyttelsesknap eksisterende data beskyttet, og optagelse af nye data samt sletning af eksisterende data og formatering af kortet forhindres. r vises på LCD-skærmen, når kortet er skrivebeskyttet. Vær opmærksom på, at SD-hukommelseskortet kan være varmt, hvis det tages ud umiddelbart efter, at kameraet har været i brug. Tag ikke SD-hukommelseskortet ud, og sluk ikke for kameraet, mens der lagres data på kortet, vises billeder eller afspilles lydfiler, eller mens kameraet er sluttet til en pc via USBkablet, da dette kan medføre, at der mistes data, eller at kortet beskadiges. Bøj ikke SD-hukommelseskortet, og udsæt det ikke for slag eller stød. Hold kortet væk fra vand, og opbevar det ikke ved for høje temperaturer. Tag ikke SD-hukommelseskortet ud under formatering, da dette kan ødelægge kortet. Dataene på SD-hukommelseskortet kan blive slettet i følgende tilfælde. PENTAX påtager sig intet ansvar for data, der slettes. 1 hvis SD-hukommelseskortet håndteres forkert af brugeren. 2 hvis SD-hukommelseskortet udsættes for statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens. 3 hvis kortet ikke har været anvendt i længere tid. 4 hvis kortet eller batteriet fjernes, mens der læses data til eller fra kortet. SD-hukommelseskortet har en begrænset levetid. Hvis kortet ikke anvendes i længere tid, kan dataene på kortet blive ulæselige. Sørg for løbende at sikkerhedskopiere alle vigtige data over på en pc. Undgå at bruge eller opbevare kortet på steder, hvor det kan blive udsat for statisk elektricitet eller elektrisk interferens. Undgå at bruge eller opbevare kortet i direkte sollys eller på steder, hvor det kan blive udsat for hurtige temperaturudsving eller kondens. Hvis du bruger et SD-hukommelseskort med en langsom optagehastighed, kan optagelsen stoppe, mens du optager video, selv om der er tilstrækkelig plads i hukommelsen, eller optagelse eller visning kan tage lang tid. Hvis du vil have yderligere oplysninger om SD-hukommelseskortet, kan du besøge PENTAX hjemmeside eller kontakte den nærmeste Pentax-forhandler. 1 Kom godt i gang 19

SIKKER ANVENDELSE AF KAMERAET

SIKKER ANVENDELSE AF KAMERAET e_kb437.book Page 1 Thursday, February 22, 2007 11:18 AM SIKKER ANVENDELSE AF KAMERAET Vi har gjort vores yderste for at gøre dette produkt så sikkert som muligt. Ved brug af produktet skal du lægge mærke

Læs mere

Ophavsret Varemærker Til brugere af dette kamera PictBridge Om produktregistrering

Ophavsret Varemærker Til brugere af dette kamera PictBridge Om produktregistrering e_kb455.book Page 0 Wednesday, September 19, 2007 11:32 AM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Brugervejledning. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:16 PM

e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:16 PM e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:16 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 10:35 AM

e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 10:35 AM e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 10:35 AM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt e_kb449.book Page 1 Friday, November 30, 2007 12:16 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette RICOH WG-20. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

Lyn-startvejledning Quick Start Guide

Lyn-startvejledning Quick Start Guide Altek_Bali_UM_EN.book Page 1 Friday, October 2, 2009 3:55 PM Digitalkamera Camera Lyn-startvejledning Quick Start Guide Altek_Bali_UM_EN.book Page 2 Friday, October 2, 2009 3:55 PM Altek_Bali_UM_EN.book

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt PENTAX MX-1. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning,

Læs mere

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Startguide Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt dette RICOH WG-5 GPS digitalkamera. Denne startguide indeholder

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

PENTAX Q_DAN.book Page 0 Friday, September 2, 2011 10:34 AM

PENTAX Q_DAN.book Page 0 Friday, September 2, 2011 10:34 AM PENTAX Q_DAN.book Page 0 Friday, September 2, 2011 10:34 AM Tak for dit køb af dette PENTAX Q digitalkamera. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX W. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Kom godt i gang 1 Digitalkamera RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Brugervejledning Grundlæggende funktioner Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 2 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

SLR-digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

SLR-digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. SLR-digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX A. Vi anbefaler,

Læs mere

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. SLR-digitalkamera K-500 Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak, fordi du valgte dette PENTAX K-500 digitalkamera. Vi

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. 2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) PENTAX RICOH IMAGING FRANCE S.A.S. (European Headquarters) 112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Specifikationer Modelnavn FinePix HS30EXR Antallet af effektive pixels * 1 16,0 millioner pixels Billedsensor 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Lagringsmedier Intern hukommelse (ca. 25 MB) SD /

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run 1 Indhold Indledning. 3 Tekniske data. 4 Sikkerhed. 5 Skift Mini SD kort 6 Skift batteri 7 Kontrol af Batter niveau 9 Installation af MemoCam ip

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

FE-280/X-820/ C-520. Brugsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme.

FE-280/X-820/ C-520. Brugsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Brugsvejledning DK Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. Brug af knapper Brug af menuer Printning af billeder Sådan bruges OLYMPUS Master

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DK Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere