Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug."

Transkript

1 Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

2 s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap, strømindikator (grøn) (s.20) Flash (s.56) Forside Selvudløserlampe/AF-lampe (grøn) (s.69, s.66) Modtager for fjernbetjening (s.70) Højttaler (s.125) Objektiv PC/AV-terminal (s.87, s.132) Mikrofon (s.30) Touch-skærm (LCD-skærm) (s.34, s.74, s.134) Bagside Q-knap (s.25) Remfæste (s.13) Jævnstrømsindgangsstik (s.141) 3-knap (s.34, s.120) Batteri/kort-kammerdæksel (s.15, s.17) Stativgevind

3 Adgang til kameraindstillingerne Du skal bare trykke på Q-knappen eller 3-knappen eller på LCD-skærmen for at indstille og betjene kameraet. Tryk på Q-knappen Der skiftes til visningsfunktion for at vise de billeder og afspille de lydfiler, der er optaget (s.25). Tryk på 3-knappen Der vises menuer til justering af optagepixel, EV-korrektion og andre avancerede optageindstillinger (s.34, s.120). Tryk på LCD-skærmen Der vises [Capture Toolbar] ([Playback Toolbar] i visningsfunktion) til indstilling af flashen, selvudløseren og andre hyppigt anvendte funktioner (s.34, s.74). Brug af touch-skærmen Touch-skærmen fungerer ved, at du trykker direkte på LCD-skærmen med din finger. Det anbefales, at du bruger pennen i forbindelse med præcisionsarbejde, såsom billedredigering efter optagelse. Tryk på Dette betyder at trykke på touch-skærmen med fingeren eller pennen og derefter slippe. Tryk på et ikon for at vælge det, og slip igen for at indstille funktionen (der vises en displayguide, der beskriver det valgte ikons funktion, før den indstilles). Tryk på et punkt i mere end to sekunder for at annullere valget. Anvendes til at få vist værktøjslinjer eller vælge ikoner. Tryk på et pileikon (suqr), og hold det nede for at ændre indstillingen eller i visse menuer for at skifte mellem skærmbilleder. Tryk to gange efter hinanden Dette betyder at trykke to gange hurtigt efter hinanden på touch-skærmen. Anvendes til at indstille en funktion direkte uden at få vist diplayguiden. Træk Dette betyder at trykke på touch-skærmen og trække fingeren eller pennen hen over den. Anvendes til at ændre den viste del af et billede eller til at ændre en indstilling ved at trække markøren langs en indstillingsbjælke. Hvis du ved en fejl vælger det forkerte ikon, skal du trække fingeren eller pennen fra dette ikon til det ønskede ikon og derefter slippe det for at vælge igen.

4 Skærmindikatorer Dette er tegn, der vises på skærmen i optage- eller visningsfunktion. Optagefunktion Visningsfunktion A9 A10 A11 C1 C2 C3 C4 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 38 7M ISOAUTO 1/250 10/25/2006 F :25 A12 B1 B2 B3 B4 B5 A13 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 7M ISOAUTO 1/250 F2.7 10/25/ :25 C5 C6 C7 D8 A15 A14 B6 C9 C8 C9 A1 Optagefunktion A2 Flashfunktion A3 Motorfunktion A4 Fokusfunktion A5 Fokusramme A6 Advarsel om kamerarystelser A7 Lukkertid A8 Blænde A9 Digital zoom A10 Hukommelsesstatus A11 Resterende billedlagringskapacitet... 50, 52 A12 Batteristand A13 Aktuel dato og aktuelt klokkeslæt A14 Indstilling af international tid A15 EV-korrektionsværdi B1 Optagepixel B2 Kvalitetsniveau B3 Hvidbalance B4 Automatisk lysmåling B5 Lysfølsomhed B6 Histogram C1 Lydoptagelse C2 Hukommelsesstatus...20 C3 Mappenavn C4 Filnummer C5 Batteristand...16 C6 Beskyttelse...92 C7 Afspilning af en lydoptagelse...82 C8 Optagedato og -klokkeslæt. C9 Forrige/næste...25 D1 Optagepixel...49 D2 Kvalitetsniveau...49 D3 Hvidbalance...58 D4 Automatisk lysmåling...55 D5 Lysfølsomhed...67 D6 Lukkertid...48 D7 Blænde...48 D8 Histogram...54 * D1 til D8 vises kun, når skærmen er indstillet til [Standard+Histogram] (s.77). * B1 til B6 vises kun, når skærmen er indstillet til [Standard+Histogram] (s.40).

5 Oversigt over Brugervejledningen Først bør du læse kapitlerne Kom godt i gang og Kamerafunktioner, mens du sidder med Optio T20 foran dig, for at lære, hvordan kameraet fungerer. Læs de andre kapitler, når det er nødvendigt at finde oplysninger om yderligere kamerafunktioner. 1 Kom godt i gang s.12 I dette kapitel forklares de ting, der er nødvendige at vide om kameraet. Læs kapitlet, og følg anvisningerne. 2 Kamerafunktioner s.24 I dette kapitel forklares kameraets hovedfunktioner, herunder grundlæggende betjening såsom billedoptagelse, video- og lydoptagelse samt udskrivning af billeder. 3 Optagelse af billeder s.34 Dette kapitel giver en detaljeret beskrivelse af forskellige billedoptagelsesmuligheder, indstilling af de relevante funktioner og den optimale udnyttelse af disse funktioner. 4 Visning og redigering af billeder s.74 I dette kapitel forklares visning, sletning og redigering af stillbilleder, video og optaget lyd. 5 Udskrivning af billeder s.112 I dette kapitel forklares udskrivning af billeder ved hjælp af PictBridge og indstilling af DPOF-udskrivning med en DPOF-kompatibel printer eller via et fotolaboratorium. 6 Indstillinger s.120 I dette kapitel forklares formatering af SD-hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse, indstilling af dato og tid, lyd, lysstyrken på LCDskærmen og andre kamerarelaterede funktioner. 7 Appendiks s.139 I dette afsnit beskrives tilbehør og tips til fejlfinding * Oplysninger om overførsel af billeder til en pc og installation af ACDSee for PENTAX findes i den medfølgende pc-tilslutningsvejledning. Nærmere oplysninger om redigering og udskrivning af billeder på en pc findes under Help i ACDSee for PENTAX-softwaren. De symboler, der anvendes i brugervejledningen, vises nedenfor. Angiver, hvilke forholdsregler du skal være opmærksom på, når du bruger kameraet. Angiver nyttige oplysninger. 1 Angiver, på hvilken side du kan finde en forklaring på den pågældende funktion. 1

6 Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte af kameraet. Gem vejledningen, så du altid har den til rådighed, når du senere får brug for den. Ophavsret Billeder, der tages med det digitale PENTAX-kamera til andet formål end personlig brug, må ikke anvendes uden tilladelse som anført i gældende lov om ophavsret. Vær venligst opmærksom på, at der er tilfælde, hvor der gælder begrænsninger for fotografering selv til personlig brug i forbindelse med demonstrationer, forestillinger eller udstillede genstande. Billeder, der tages med henblik på at opnå ophavsret, må endvidere ikke anvendes uden for rammerne af en sådan ophavsret som beskrevet i gældende lov om ophavsret. Derfor bør man også i denne sammenhæng være opmærksom på begrænsninger i brugen af billeder. Varemærker PENTAX, Optio og smc PENTAX er varemærker tilhørende PENTAX Corporation. SD-logoet er et varemærke. QuickTime og QuickTime-logoet er varemærker, der anvendes under licens. QuickTime-logoet er registreret i USA og andre lande. Red Eye software FotoNation Inc. I Camera Red Eye -- omfattet af USA-patent nr. 6,407,777. Andre patenter anmeldt. Alle øvrige varemærker eller produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Til brugere af dette kamera Der er en risiko for, at optagne data kan blive slettet, eller kameraet ikke fungerer korrekt, når det anvendes under særlige forhold, f.eks. i nærheden af installationer, der frembringer stærk elektromagnetisk stråling eller stærke magnetfelter. LCD-displayets flydende krystaller er fremstillet under anvendelse af yderst avanceret præcisionsteknologi. Selv om niveauet for fungerende pixel er 99,99 % eller bedre, skal du være opmærksom på, at 0,01 % eller færre pixel ikke tændes eller tændes, når de ikke burde tænde. Dette har dog ingen indvirkning på det optagne billede. Dette produkt understøtter PRINT Image Matching III. Digitale stillkameraer, printere og software med PRINT Image Matching III hjælper fotografen til tage netop de billeder, han eller hun havde til hensigt at tage. Visse funktioner er ikke tilgængelige på printere, der ikke er PRINT Image Matching III-kompatible. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. PRINT Image Matching er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. PRINT Image Matchinglogoet er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. PictBridge Ved hjælp af den fælles standard PictBridge kan brugeren slutte digitalkameraet til printeren og udskrive billeder direkte. Du kan let og ukompliceret udskrive billeder direkte fra kameraet. Om produktregistrering For at vi kan yde dig en bedre service, beder vi dig om at udfylde produktregistreringen, som kan findes på den cd, der følger med kameraet, eller på PENTAX websted. Tak for hjælpen. Yderligere oplysninger findes i pc-tilslutningsvejledningen (forsiden, nederst til højre). De viste illustrationer og LCD-skærmens visning i denne brugervejledning kan afvige fra det faktiske produkt. 2

7 Indhold Oversigt over Brugervejledningen... 1 Indhold... 3 SIKKER ANVENDELSE AF KAMERAET... 7 Om kameraet... 7 Om batteriopladeren og vekselstrømsadapteren... 9 Forsigtighed under brug Kom godt i gang Kontrol af pakkens indhold Montering af rem Ilægning af batteri Opladning af batteriet Ilægning af batteriet Udtagning af batteriet Isætning af SD-hukommelseskortet Udtagning af SD-hukommelseskortet Tænd og sluk for kameraet Kontrol af hukommelseskortet Standardindstillinger Indstilling af sprog og dato og klokkeslæt Kamerafunktioner Ha det sjovt med at tage billeder Ha det sjovt med at optage video Ha det sjovt med optagelse af lyd Ha det sjovt med at udskrive billeder

8 Indhold 3 Optagelse af billeder Indstilling af optagefunktioner Indlæsning af hyppigt anvendte funktioner Lagring af de aktuelle kameraindstillinger Visning af optagedata i optagefunktionen Valg af en optagefunktion Valg af optagefunktion fra udvalget af optagefunktioner Billedkomponering Brug af zoom Billedoptagelse med indbyggede billedrammer Justering af størrelse, kvalitetsniveau, lysstyrke og farvetone Indstilling af optagepixel, kvalitetsniveau og billedfrekvens Indstilling af eksponeringen (EV-korrigering) Valg af automatisk lysmåling Brug af flashen Justering af farvebalancen Indstilling af skarphed, mætning og kontrast Fokusering Valg af fokusfunktion Indstilling af autofokusforholdene Indstilling af følsomhed Optagelse af billeder Brug af selvudløser Brug af fjernbetjeningen Serieoptagelse Indstilling af tid for øjeblikkelig visning

9 Indhold 4 Visning og redigering af billeder Indstilling af visningsfunktioner Visning af optagedata Visning/afspilning af billed-, video- og lydfiler Aktivering af kameraet i ren visningsfunktion Drejning af billeder Forstørrelse af billeder Visning af ni billeder Afspilning af et billede med en lydoptagelse Afspilning af videoer Afspilning af lyd Diasshow Visning af video på fjernsynsskærm Sletning af billeder og lydfiler Sletning af ét billede eller én lydfil Sletning af alle billeder og lydfiler Sletning af valgte billeder og lydfiler Beskyttelse af billeder og lydfiler mod sletning Redigering af billeder og videooptagelser Ændring af billedstørrelse og -kvalitet (ændring af billedstørrelse) Sletning af uønskede dele af et billede (beskæring) Påføring af tegninger og logoer Rotation af logoer Tilføjelse af en ramme til et billede (rammekomponering) Ændring af billedfarvetonen (farvefilter) Ændring af billedets lysstyrke (lysfilter) Digitale filtereffekter Reduktion af røde øjne Tilføjelse af lyd til et billede (lydoptagelse) Indstilling af et opstartsskærmbillede Lagring af et billede fra en videosekvens som stillbillede Kopiering af billeder og lydfiler

10 Indhold 5 Udskrivning af billeder Udskrivning med DPOF Anvendelse af DPOF-indstillingerne på hvert billede Anvendelse af DPOF-indstillingerne på alle billeder Direkte udskrivning med PictBridge Tilslutning af kameraet til printeren Udskrivning af et enkeltbillede Udskrivning af alle billeder Udskrivning under anvendelse af DPOF-indstillingerne Frakobling af USB-kablet Indstillinger Brug af indstillingsmenuen Formatering af SD-hukommelseskortet og den indbyggede hukommelse. 122 Ændring af dato og klokkeslæt Ændring af lydindstillinger Indstilling af international tid Ændring af displaysprog Ændring af et mappenavn Ændring af USB-tilslutningsfunktionen Ændring af videoudgangsformat Indstilling af lysstyrke på LCD-skærmen Anvendelse af strømsparefunktionen Indstilling af automatisk slukkefunktion Indstilling af displayguiden Nulstilling af ændrede indstillinger til standardindstillinger Appendiks Opladning af batteriet i udlandet Hyppigt forekommende stiktyper i de største lande og regioner i verden Brug af vekselstrømsadapteren Tilbehør (ekstraudstyr) Meddelelser Fejlfinding Hovedspecifikationer GARANTIBESTEMMELSER Indeks

11 SIKKER ANVENDELSE AF KAMERAET Vi har gjort vores yderste for at gøre dette produkt så sikkert som muligt. Ved brug af produktet skal du lægge mærke til de punkter, der er markeret med følgende symboler. Advarsel Forsigtig Dette symbol betyder, at du skal følge den anførte anvisning. Følges den ikke, kan det medføre alvorlig personskade. Dette symbol betyder, at du skal følge den anførte anvisning. Følges den ikke, kan det medføre mindre eller middelsvær personskade eller beskadigelse af udstyret. Om kameraet Advarsel Gør ikke forsøg på at skille kameraet ad eller foretage ændringer på det. Visse indvendige dele af kameraet arbejder med højspænding, hvilket kan resultere i elektrisk stød. Hvis kameraets indvendige dele skulle blive blotlagt som et resultat af beskadigelse af kameraet, må du ALDRIG røre ved sådanne dele, da der er risiko for at få stød. Hold den medfølgende pen uden for børns rækkevidde for at undgå personskade. Opbevar altid SD-hukommelseskortet utilgængeligt for børn. Søg omgående læge, hvis et kort sluges. Hold den medfølgende rem uden for børns rækkevidde for at undgå personskade. Brug en Pentax AC-adapter, der er beregnet til dette produkt. AC-adapteren skal have samme effekt- og spændingsspecifikationer som produktet. Brug af en anden type AC-adapter end den anførte kan medføre risiko for brand eller stød. Tag altid batterierne ud af kameraet når AC-adapteren benyttes, da kortslutning ellers kan forekomme. Hvis der kommer røg eller underlige lugte ud af kameraet, eller hvis du konstaterer andre uregelmæssigheder, skal du omgående holde op med at bruge kameraet, fjerne batteriet og kontakte den nærmeste PENTAXservicecenter. Hvis kameraet fortsat bruges, kan det medføre risiko for brand eller stød. 7

12 8 Forsigtig Forsøg aldrig at åbne eller kortslutte batteriet. Smid aldrig et batteri ind i åben ild, da dette kan få batteriet til at eksplodere. Oplad kun det genopladelige lithium-ionbatteri (D-LI8). Genopladning af andre batterityper kan medføre eksplosion eller brand. Rør ikke ved flashen, når den affyres, da dette kan give forbrændinger. Flashen må ikke affyres, hvis den er i kontakt med dit tøj, da dette kan misfarve tøjet. I tilfælde af at batteriet lækker væske: Undgå at gnide øjnene, hvis væsken kommer i kontakt med dem. Skyl øjnene med rent vand, og søg læge øjeblikkeligt. Hvis den lækkende batterivæske kommer i kontakt med hud eller tøj, skal de berørte områder vaskes grundigt med vand. Fjern omgående batteriet fra kameraet, hvis det bliver varmt eller begynder at udvikle røg. Pas på, at du ikke brænder dig på det varme batteri, når det tages ud af kameraet. Visse dele af kameraet bliver varme under brug. Vær opmærksom på dette under brugen. Pas på glasskår, hvis LCD-skærmen beskadiges. Undgå endvidere at få flydende krystaller på huden, i øjnene eller i munden. For at undgå ridser på LCD-skærmen må du kun bruge din finger eller den medfølgende pen til at foretage valg. Brug ikke skarpe objekter, som f.eks. kuglepenne eller blyanter, da disse kan forårsage fejl i kameraet.

13 Om batteriopladeren og vekselstrømsadapteren Advarsel Benyt aldrig produktet ved en anden spænding end den angivne. Hvis der benyttes en anden strømkilde end den angivne, kan det forårsage brand eller stød. Den angivne spænding er V vekselstrøm. Forsøg aldrig at skille dette produkt ad eller foretage ændringer på produktet, da dette kan forårsage brand eller stød. Hvis der kommer røg eller underlige lugte fra produktet, eller hvis der forekommer andre uregelmæssigheder, skal du omgående holde op med at bruge kameraet og derefter kontakte en PENTAX-forhandler. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, kan det forårsage brand eller stød. Hvis der kommer vand ind i produktet, skal du kontakte en PENTAXforhandler. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, kan det forårsage brand eller stød. Hvis der er tordenvejr, når du bruger batteriopladeren eller AC-adapteren, skal du tage kablet ud og stoppe med at bruge produkterne. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, kan udstyret blive beskadiget, eller det kan forårsage brand eller stød. Tør kabelstikket af, hvis der kommer støv på det. Støv kan forårsage brand. Forsigtig Undgå at anbringe eller tabe tunge genstande på netledningen, og undgå at bøje netledningen voldsomt, da dette kan beskadige den. Hvis netledningen beskadiges, skal du kontakte en PENTAX-forhandler. Udgangsstikkene i produktet må ikke kortsluttes eller berøres, når produktet er tilsluttet. Sæt ikke netledningen i med våde hænder. Dette kan forårsage stød. Udsæt ikke produktet for hårde stød eller tryk, og undlad at tabe det på en hård overflade. Dette kan medføre funktionsfejl. For at minimere risikoen for farer skal du kun benytte et CSA/UL-certificeret strømforsyningskabelsæt, hvor kablet er af typen SPT-2 eller stærkere, minimum nr. 18 AWG-kobber, den ene ende er udstyret med en påstøbt hantilslutningsstikhætte (med en specificeret NEMA-konfiguration), og den anden er udstyret med et påstøbt hunindgangsstikhus (med en specificeret konfiguration af den ikke-industrielle IEC-type) eller tilsvarende. Batteriopladeren må kun anvendes til opladning af genopladelige batterier af typen lithium-ion (D-LI8). Opladning af andre batterityper kan forårsage overophedning eller funktionsfejl. 9

14 Forsigtighed under brug Husk også servicebeviset Worldwide Service Network, som følger med ved købet. Hvis der opstår problemer med kameraet, mens du er i udlandet, vil dette bevis være nyttigt. Når kameraet ikke har været anvendt i lang tid, bør du altid afprøve det for at sikre dig, at det stadig fungerer korrekt, især før du tager vigtige billeder (f.eks. ved et bryllup eller på en rejse). Optagelsernes indhold kan ikke garanteres, hvis optagelse, visning eller dataoverførsel til en computer osv. ikke er mulig pga. en fejl i dit kamera eller lagermedie (SD-hukommelseskort) osv. Objektivet på dette kamera kan ikke udskiftes eller afmonteres. Rengør aldrig produktet med organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder eller rensebenzin. Fingeraftryk og snavs kan fjernes fra LCD-skærmen ved forsigtigt at tørre den af med en blød, tør klud. Steder med høj temperatur og fugtighed bør undgås. Vær særlig opmærksom på parkerede biler, da kabinen kan blive meget varm. Undgå at opbevare kameraet på steder, hvor der forefindes pesticider og kemikalier. Tag kameraet ud af etuiet, og opbevar det på et sted med god udluftning, så kameraet ikke skades af fugt under opbevaring. Brug ikke kameraet på steder, hvor det kan blive udsat for regn, vand eller anden væske, idet kameraet ikke er vejr-, vand- eller væskebestandigt. Sørg for, at kameraet ikke udsættes for vibrationer, stød eller tryk, da dette kan forårsage skade, funktionsfejl eller tab af vandtæthed. Beskyt kameraet under transport. Hvis kameraet udsættes for vibrationer, stød eller tryk, skal det indleveres på det nærmeste PENTAX-servicecenter for at blive kontrolleret. Kameraet kan anvendes ved temperaturer mellem 0 C og 40 C. LCD-skærmen bliver sort ved høje temperaturer, men bliver atter normal, når temperaturen falder til det normale niveau. LCD-skærmens flydende krystaller reagerer langsommere ved lave temperaturer. Denne reaktion er normal for flydende krystaller og er ikke en fejl. Det anbefales, at kameraet indleveres til regelmæssige eftersyn hvert eller hvert andet år for at sikre, at det til stadighed fungerer optimalt. Hvis kameraet udsættes for hurtige temperaturudsving, kan der dannes fugt indvendigt i kameraet og på ydersiden. Derfor bør kameraet lægges i et etui eller en plastpose og først tages ud, når temperaturforskellen langsomt har udlignet sig. Undgå, at snavs, jord, sand, støv, vand, giftige luftarter, salt osv. trænger ind i kameraet, da dette kan medføre beskadigelse af kameraet. Hvis der kommer regn eller vanddråber på kameraet, bør du straks tørre det af. 10

15 Yderligere oplysninger om SD-hukommelseskort findes i Forholdsregler ved brug af et SD-hukommelseskort (s.19). Vær opmærksom på, at formatering af et SD-hukommelseskort eller en indbygget hukommelse sletter alle data; det kan imidlertid stadig være muligt at genoprette dataene under anvendelse af standard datagenoprettelsessoftware. Håndtering af kameraets hukommelse er på eget ansvar. Tryk ikke for hårdt på LCD-skærmen, da dette kan medføre beskadigelse eller defekt. Pas på ikke at have kameraet i baglommen, når du sætter dig ned, da dette kan beskadige kameraet eller LCD-skærmen. Hvis der anvendes et stativ sammen med kameraet, må skruen ikke overspændes i kameraets stativgevind. Den netledning, der følger med kameraet, er udelukkende til brug sammen med DBC8-batteriopladeren. Den må ikke anvendes sammen med andet udstyr. Genbrug af batterier Dette symbol angiver, at batteriet kan genbruges. Dæk stikkene med isolerbånd, og aflever batteriet i en forretning, der skilter med dette symbol. Sikkerhedsstandard for lysdioden Dette apparat er et digitalt stillkamera, som er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne (IEC ) for et lysdiodeprodukt i klasse 1. 11

16 1 Kom godt i gang Kontrol af pakkens indhold 1 Hvis der mangler noget, eller hvis noget er beskadiget, skal du kontakte din lokale PENTAX-forhandler. Kom godt i gang Kamera Optio T20 Rem O-ST20 (*) Pen O-SP45 Software (Cd) S-SW61 USB-kabel I-USB17 (*) AV-kabel I-AVC7 (*) Genopladeligt lithium-ionbatteri, D-LI 8 (*) Batterioplader D-BC8 (*) Netledning D-CO2 (*) Brugervejledning (denne vejledning) Dele, der er angivet med en stjerne (*), fås også som tilbehør (ekstraudstyr). Nærmere oplysninger om tilbehør findes i afsnittet Tilbehør (ekstraudstyr) s

17 Montering af rem Montering af rem Fastgør kameraremmen som vist nedenfor. 2 1 Kom godt i gang 1 Stik den smalle ende af remmen (1) gennem remfæstet på kameraet. 2 Stik den anden ende af remmen gennem løkken (1), og stram til (2). Memo Pennen kan fastgøres på remmen om nødvendigt. 1 13

18 Ilægning af batteri Ilægning af batteri Opladning af batteriet 1 Kom godt i gang Netledning Til stikkontakt Batteri Batterioplader Ladelampe Under opladning: Lyser rødt Når opladningen er afsluttet: Lyser grønt Anvend batteriopladeren til opladning af batteriet, før batteriet benyttes første gang, hvis kameraet ikke har været i brug i lang tid, eller hvis meddelelsen [Battery depleted] vises. 1 Sæt netledningen i batteriopladeren. 2 Sæt netledningen i en stikkontakt. 3 Læg batteriet i opladeren med PENTAX-logoet opad. Ladelampen på opladeren lyser rødt under opladning og skifter til grøn, når batteriet er fuldt opladet. 4 Tag batteriet ud af batteriopladeren, når batteriet er fuldt opladet. Memo En fuld opladning tager maks. 100 minutter. Batteriet bør oplades ved en omgivende temperatur på 0-40 C Opladningstiden kan variere, afhængigt af temperaturforholdene og andre forhold. Slutningen af batteriets levetid er nået, når det begynder at blive afladet kort tid efter, at det er blevet opladet. Udskift batteriet. 14

19 Ilægning af batteri Forsigtig Opladeren må kun anvendes til opladning af det genopladelige lithium-ionbatteri, D-LI8, da den i modsat fald kan blive overophedet eller beskadiget. Hvis batteriet er korrekt lagt i, men ladelampen på opladeren ikke lyser, kan batteriet være defekt eller opbrugt. Udskift batteriet. Ilægning af batteriet Låsearm til batteri 1 Kom godt i gang 1 2 Brug kun det batteri, der følger med kameraet. Hvis det er første gang, kameraet er i brug, skal batteriet oplades, før det lægges i. 1 Åbn batteri/kort-kammerdækslet. Skub batteri/kort-kammerdækslet i retning af 1, og vip dækslet op i retning af 2. 2 Brug siden af batteriet til at løfte batteriets låsearm opad 3, og ilæg batteriet således, at PENTAX-logoet vender som vist. Skub batteriet ind, indtil det låser. 3 Luk batteri/kort-kammerdækslet. Udtagning af batteriet 1 Åbn batteri/kort-kammerdækslet. 2 Udtag batteriet ved med din finger at skubbe låsearmen til batteriet opad 3. Batteriet udløses. Træk batteriet ud af kameraet. 15

20 Ilægning af batteri 1 Kom godt i gang Forsigtig Dette kamera anvender det genopladelige lithium-ionbatteri D-LI 8. Brug af andre batterityper kan beskadige kameraet og medføre, at kameraet ikke fungerer korrekt. Hvis batteriet lægges forkert i, kan det medføre funktionsfejl. Fjern ikke batteriet, når kameraet er tændt. Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal bruges i en længere periode. Datoen og klokkeslættet kan vende tilbage til standardindstillingen, hvis kameraet efterlades uden batteri i lang tid. Billedoptagekapacitet og visningstid (ved en omgivende temperatur på 23 C med LCD-skærmen slået til og batteriet fuldt opladt) Billedoptagekapacitet *1 (med affyret flash i 50 % af optagelserne). Ca. 130 billeder Visningstid *2 Ca. 100 min. *1: Optagekapaciteten viser det omtrentlige antal optagelser i en test, der opfylder CIPAkravene (med LCD-skærmen tændt, affyret flash i 50 % af optagelserne og en omgivende temperatur på 23 C). Faktisk ydelse kan variere efter forholdene *2: I overensstemmelse med resultatet af test udført af PENTAX. Memo Ved lave temperaturer kan batteriets kapacitet midlertidigt være nedsat. Sørg for at tage et ekstra batteri med, når du rejser udenlands. Dette gælder også, hvis du tager billeder på kolde steder eller planlægger at tage mange billeder. Indikator for batteristand Batteristanden kan kontrolleres ved hjælp af c indikatoren på LCD-skærmen. Visning af skærmbilledet Batteristand c (Grøn) Batteriet er fuldt opladet. d (Grøn) Lav batteristand. e (Rød) Meget lav batteristand. Battery depleted (batteri opbrugt) Efter visning af denne meddelelse slukker kameraet. 16

21 Isætning af SD-hukommelseskortet Isætning af SD-hukommelseskortet 1 1 Holder til SDhukommelseskort 2 SD-hukommelseskort Kom godt i gang Dette kamera anvender et SD-hukommelseskort. Når der er isat et SDhukommelseskort i kameraet, lagres optagne billeder og lydfiler på kortet. Hvis der ikke er installeret er kort, lagres de i den indbyggede hukommelse (s.20). Forsigtig Kontrollér, at kameraet er slukket, før SD-hukommelseskortet sættes i eller tages ud. Husk at formatere SD-hukommelseskortet, hvis det er nyt eller har været anvendt i et andet kamera. Vejledning i formatering findes i afsnittet Formatering af SDhukommelseskortet og den indbyggede hukommelse (s.122). 1 Åbn batteri/kort-kammerdækslet. Skub batteri/kort-kammerdækslet i retning af 1, og vip dækslet op i retning af 2. 2 Sæt SD-hukommelseskortet i porten, således at kortets bagside (siden uden mærkat) vender opad mod objektivet. Skub kortet ind, indtil det klikker på plads. Kontrollér, at kortet er skubbet helt ind i holderen, da optagelsen af billeder og lyd ellers forringes eller umuliggøres. 3 Luk batteri/kort-kammerdækslet. Memo Det antal billeder, der kan lagres på et SD-hukommelseskort, varierer afhængig af kortets kapacitet og den valgte billedopløsning og det valgte kvalitetsniveau (s.50, s.52). Strømindikatoren lampe blinker, når der læses data fra SD-hukommelseskortet (når data optages eller læses). Backup af data Kameraet kan muligvis ikke få adgang til data i den indbyggede hukommelse i tilfælde af en funktionsfejl. Brug en computer eller andet udstyr for lave back-up af vigtige data i tilfælde af funktionsfejl. 17

22 Isætning af SD-hukommelseskortet 1 Kom godt i gang Udtagning af SD-hukommelseskortet 1 Åbn batteri/kort-kammerdækslet. 2 Tag SD-hukommelseskortet ud ved først at skubbe det ind i holderen. Tag kortet ud. 3 Luk batteri/kort-kammerdækslet. 18

23 Isætning af SD-hukommelseskortet Forholdsregler ved brug af et SD-hukommelseskort SD-hukommelseskortet er forsynet med en skrivebeskyttelsesknap. Hvis knappen indstilles til LOCK, skrivebeskyttes SDhukommelseskortet. Når SDhukommelseskortet er skrivebeskyttet, er de Skrivebeskyttelsesknap eksisterende data beskyttet, og optagelse af nye data samt sletning af eksisterende data og formatering af kortet forhindres. r vises på LCD-skærmen, når kortet er skrivebeskyttet. Vær opmærksom på, at SD-hukommelseskortet kan være varmt, hvis det tages ud umiddelbart efter, at kameraet har været i brug. Tag ikke SD-hukommelseskortet ud, og sluk ikke for kameraet, mens der lagres data på kortet, vises billeder eller afspilles lydfiler, eller mens kameraet er sluttet til en pc via USBkablet, da dette kan medføre, at der mistes data, eller at kortet beskadiges. Bøj ikke SD-hukommelseskortet, og udsæt det ikke for slag eller stød. Hold kortet væk fra vand, og opbevar det ikke ved for høje temperaturer. Tag ikke SD-hukommelseskortet ud under formatering, da dette kan ødelægge kortet. Dataene på SD-hukommelseskortet kan blive slettet i følgende tilfælde. PENTAX påtager sig intet ansvar for data, der slettes. 1 hvis SD-hukommelseskortet håndteres forkert af brugeren. 2 hvis SD-hukommelseskortet udsættes for statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens. 3 hvis kortet ikke har været anvendt i længere tid. 4 hvis kortet eller batteriet fjernes, mens der læses data til eller fra kortet. SD-hukommelseskortet har en begrænset levetid. Hvis kortet ikke anvendes i længere tid, kan dataene på kortet blive ulæselige. Sørg for løbende at sikkerhedskopiere alle vigtige data over på en pc. Undgå at bruge eller opbevare kortet på steder, hvor det kan blive udsat for statisk elektricitet eller elektrisk interferens. Undgå at bruge eller opbevare kortet i direkte sollys eller på steder, hvor det kan blive udsat for hurtige temperaturudsving eller kondens. Hvis du bruger et SD-hukommelseskort med en langsom optagehastighed, kan optagelsen stoppe, mens du optager video, selv om der er tilstrækkelig plads i hukommelsen, eller optagelse eller visning kan tage lang tid. Hvis du vil have yderligere oplysninger om SD-hukommelseskortet, kan du besøge PENTAX hjemmeside eller kontakte den nærmeste Pentax-forhandler. 1 Kom godt i gang 19

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning Klargøring Da beskrivelserne

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK nsk Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com Udvidet Brugervejledning www.htc.com Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE FULDT UD OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR TELEFONEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES,

Læs mere

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding

ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding ThinkPad G40 Serie Guide til service og fejlfinding Bemærk Før du bruger disse oplysninger og det produkt, de beskriver, skal du læse de generelle oplysninger

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien

Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Presario Bærbar Internet-pc Vejledningen Kom godt i gang 1200-serien Om denne bog 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ, Presario og Compaq logoet er registeret hos U.S. Patent and Trademark Office.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com SM-T360 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere