Oversigt over Brugervejledningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over Brugervejledningen"

Transkript

1 e_kb435.book Page 1 Wednesday, January 31, :56 PM Oversigt over Brugervejledningen Først bør du læse kapitlerne Kom godt i gang og Kamerafunktioner, mens du sidder med Optio T30 foran dig, for at lære hvordan kameraet fungerer. Læs de andre kapitler, når det er nødvendigt at finde oplysninger om yderligere kamerafunktioner. 1 Kom godt i gang s.12 I dette kapitel forklares de ting, der er nødvendige at vide om kameraet. Læs kapitlet, og følg anvisningerne. 2 Kamerafunktioner s.24 I dette kapitel forklares kameraets hovedfunktioner, herunder grundlæggende betjening såsom billedoptagelse, video- og lydoptagelse samt udskrivning af billeder. 3 Optagelse af billeder s.34 Dette kapitel giver en detaljeret beskrivelse af forskellige billedoptagelsesmuligheder, indstilling af de relevante funktioner og den optimale udnyttelse af disse funktioner. 4 Visning og redigering af billeder s.85 I dette kapitel forklares visning, sletning og redigering af stillbilleder, video og optaget lyd. 5 Udskrivning af billeder s.137 I dette kapitel forklares udskrivning af billeder ved hjælp af PictBridge og indstilling af DPOF-udskrivning med en DPOF-kompatibel printer eller via et fotolaboratorium. 6 Indstillinger s.145 I dette kapitel forklares formatering af SD-hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse, indstilling af dato og tid, lyd, lysstyrken på LCD-skærmen og andre kamerarelaterede funktioner. 7 Appendiks s.167 I dette afsnit beskrives tilbehør og tips til fejlfinding * Oplysninger om overførsel af billeder til en pc og installation af ACDSee for PENTAX findes i den medfølgende pc-tilslutningsvejledning. Nærmere oplysninger om redigering og udskrivning af billeder på en pc findes under Help i ACDSee for PENTAX-softwaren. De symboler, der anvendes i brugervejledningen, vises nedenfor. Angiver, hvilke forholdsregler du skal være opmærksom på, når du bruger kameraet. 1 Angiver nyttige oplysninger. Angiver, på hvilken side du kan finde en forklaring på den pågældende funktion. 1

2 e_kb435.book Page 2 Wednesday, January 31, :56 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte af kameraet. Gem vejledningen, så du altid har den til rådighed, når du senere får brug for den. Ophavsret Billeder, der tages med det digitale PENTAX-kamera til andet formål end personlig brug, må ikke anvendes uden tilladelse som anført i gældende lov om ophavsret. Vær venligst opmærksom på, at der er tilfælde, hvor der gælder begrænsninger for fotografering selv til personlig brug i forbindelse med demonstrationer, forestillinger eller udstillede genstande. Billeder, der tages med henblik på at opnå ophavsret, må endvidere ikke anvendes uden for rammerne af en sådan ophavsret som beskrevet i gældende lov om ophavsret. Derfor bør man også i denne sammenhæng være opmærksom på begrænsninger i brugen af billeder. Varemærker PENTAX, Optio og smc PENTAX er varemærker tilhørende PENTAX Corporation. SD-logoet og SDHC-logoet er varemærker. QuickTime og QuickTime-logoet er varemærker, der anvendes under licens. QuickTime-logoet er registreret i USA og andre lande. Alle øvrige varemærker eller produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Til brugere af dette kamera Der er en risiko for, at optagne data kan blive slettet, eller kameraet ikke fungerer korrekt, når det anvendes under særlige forhold, f.eks. i nærheden af installationer, der frembringer stærk elektromagnetisk stråling eller stærke magnetfelter. LCD-displayets flydende krystaller er fremstillet under anvendelse af yderst avanceret præcisionsteknologi. Selv om niveauet for fungerende pixel er 99,99 % eller bedre, skal du være opmærksom på, at 0,01 % eller færre pixel ikke tændes eller tændes, når de ikke burde tænde. Dette har dog ingen indvirkning på det optagne billede. Dette produkt understøtter PRINT Image Matching III. Digitale stillkameraer, printere og software med PRINT Image Matching III hjælper fotografen til tage netop de billeder, han eller hun havde til hensigt at tage. Visse funktioner er ikke tilgængelige på printere, der ikke er PRINT Image Matching III-kompatible. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. PRINT Image Matching er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. PRINT Image Matching-logoet er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. PictBridge Ved hjælp af den fælles standard PictBridge kan brugeren slutte digitalkameraet til printeren og udskrive billeder direkte. Du kan let og ukompliceret udskrive billeder direkte fra kameraet. De viste illustrationer og LCD-skærmens visning i denne brugervejledning kan afvige fra det faktiske produkt. Både SD-hukommelseskort og SDHC-hukommelseskort betegnes som SD-hukommelseskort i denne brugervejledning. 2

3 e_kb435.book Page 3 Wednesday, January 31, :56 PM Indhold Oversigt over Brugervejledningen... 1 Indhold... 3 SIKKER ANVENDELSE AF KAMERAET... 7 Om kameraet... 7 Om batteriopladeren og vekselstrømsadapteren... 9 Forsigtighed under brug Kom godt i gang...12 Kontrol af pakkens indhold Montering af rem Ilægning af batteri Opladning af batteriet Ilægning af batteriet Udtagning af batteriet Isætning af SD-hukommelseskortet Udtagning af SD-hukommelseskortet Tænd og sluk for kameraet Kontrol af hukommelseskortet Standardindstillinger Indstilling af sprog og dato og klokkeslæt Kamerafunktioner...24 Ha det sjovt med at tage billeder Ha det sjovt med at optage video Ha det sjovt med optagelse af lyd Ha det sjovt med at udskrive billeder Optagelse af billeder...34 Indstilling af optagefunktioner Indlæsning af hyppigt anvendte funktioner Lagring af de aktuelle kameraindstillinger Visning af optagedata i optagefunktionen Valg af en optagefunktion Valg af optagefunktion fra udvalget af optagefunktioner Billedkomponering Brug af zoom Billedoptagelse med indbyggede billedrammer

4 e_kb435.book Page 4 Wednesday, January 31, :56 PM Indhold Justering af størrelse, kvalitetsniveau, lysstyrke og farvetone Indstilling af optagepixel, kvalitetsniveau og billedfrekvens Indstilling af eksponeringen (EV-korrektion) Valg af autolysmåling Brug af flashen Justering af farvebalancen Indstilling af skarphed, mætning og kontrast Automatisk ændring af optageindstillinger, når der tages billeder (Automatisk bracketing) Fokusering Valg af fokusfunktion Indstilling af autofokusforholdene Indstilling af lysfølsomhed Optagelse af billeder Brug af selvudløser Brug af fjernbetjeningen Serieoptagelse Indstilling af tid for øjeblikkelig visning Brug af Hukommelse Visning og redigering af billeder...85 Indstilling af visningsfunktioner Visning af optagedata Visning/afspilning af billed-, video- og lydfiler Aktivering af kameraet i ren visningsfunktion Drejning af billeder Forstørrelse af billeder Visning af ni billeder Skift mellem mappe- og kalendervisning Afspilning af et billede med en lydoptagelse Afspilning af videoer Afspilning af lyd Diasshow Visning af video på fjernsynsskærm Sletning af billeder og lydfiler Sletning af ét billede eller én lydfil Sletning af alle billeder og lydfiler Sletning af valgte billeder og lydfiler

5 e_kb435.book Page 5 Wednesday, January 31, :56 PM Indhold Beskyttelse af billeder og lydfiler mod sletning Gendannelse af slettede billeder Redigering af billeder og videooptagelser Ændring af billedstørrelse og -kvalitet (ændring af billedstørrelse) Sletning af uønskede dele af et billede (beskæring) Påføring af tegninger og logoer Drejning af logoer og My Stamp Tilføjelse af en ramme til et billede (rammekomponering) Skab din egen ramme Ændring af billedfarvetonen (farvefilter) Sådan får du billeder til at se ud som om de er taget med en fiskeøjelinse (Fiskeøjefilter) Ændring af billedets lysstyrke (lysfilter) Digitale filtereffekter Fjernelse af røde øjne Tilføjelse af lyd til et billede (lydoptagelse) Indstilling af et opstartsskærmbillede Lagring af et billede fra en videosekvens som stillbillede Opdel videosekvenser i to eller flere dele Flet videosekvenser sammen Kopiering af billeder og lydfiler Udskrivning af billeder Udskrivning med DPOF Anvendelse af DPOF-indstillingerne på hvert billede Anvendelse af DPOF-indstillingerne på alle billeder Direkte udskrivning med PictBridge Tilslutning af kameraet til printeren Udskrivning af et enkeltbillede Udskrivning af alle billeder Udskrivning under anvendelse af DPOF-indstillingerne Frakobling af USB-kablet Indstillinger Brug af indstillingsmenuen Formatering af SD-hukommelseskortet og den indbyggede hukommelse Ændring af dato og klokkeslæt Ændring af lydindstillinger

6 e_kb435.book Page 6 Wednesday, January 31, :56 PM Indhold Indstilling af international tid Ændring af displaysprog Ændring af et mappenavn Ændring af USB-forbindelsesfunktionen Ændring af videoudgangsformat Indstilling af lysstyrke på LCD-skærmen Anvendelse af batterisparefunktionen Indstilling af automatisk slukkefunktion Indstilling af displayguiden Nulstilling af ændrede indstillinger til standardindstillinger Appendiks Brug af vekselstrømsadapteren Tilbehør (ekstraudstyr) Meddelelser Fejlfinding Hovedspecifikationer GARANTIBESTEMMELSER Indeks Om produktregistrering For at vi kan yde dig en bedre service, beder vi dig om at udfylde produktregistreringen, som kan findes på den cd, der følger med kameraet, eller på PENTAX websted. Tak for hjælpen. Yderligere oplysninger findes i pc-tilslutningsvejledningen (forsiden, nederst til højre). 6

7 e_kb435.book Page 7 Wednesday, January 31, :56 PM SIKKER ANVENDELSE AF KAMERAET Vi har gjort vores yderste for at gøre dette produkt så sikkert som muligt. Ved brug af produktet skal du lægge mærke til de punkter, der er markeret med følgende symboler. Advarsel Forsigtig Dette symbol betyder, at du skal følge den anførte anvisning. Følges den ikke, kan det medføre alvorlig personskade. Dette symbol betyder, at du skal følge den anførte anvisning. Følges den ikke, kan det medføre mindre eller middelsvær personskade eller beskadigelse af udstyret. Om kameraet Advarsel Gør ikke forsøg på at skille kameraet ad eller foretage ændringer på det. Visse indvendige dele af kameraet arbejder med højspænding, hvilket kan resultere i elektrisk stød. Hvis kameraets indvendige dele skulle blive blotlagt som et resultat af beskadigelse af kameraet, må du ALDRIG røre ved sådanne dele, da der er risiko for at få stød. Hold den medfølgende pen væk fra børn for at forhindre risiko for skade eller død. Hvis man stikker pennen ind i øjnene kan det medføre tab af synet. Opbevar altid SD-hukommelseskortet utilgængeligt for børn. Søg omgående læge, hvis et kort sluges. Hold den medfølgende rem uden for børns rækkevidde for at undgå personskade. Brug en Pentax AC-adapter, der er beregnet til dette produkt. AC-adapteren skal have samme effekt- og spændingsspecifikationer som produktet. Brug af en anden type AC-adapter end den anførte kan medføre risiko for brand eller stød. Tag altid batterierne ud af kameraet når AC-adapteren benyttes, da kortslutning ellers kan forekomme. Hvis der kommer røg eller underlige lugte ud af kameraet, eller hvis du konstaterer andre uregelmæssigheder, skal du omgående holde op med at bruge kameraet, fjerne batteriet og kontakte den nærmeste PENTAX-servicecenter. Hvis kameraet fortsat bruges, kan det medføre risiko for brand eller stød. 7

8 e_kb435.book Page 8 Wednesday, January 31, :56 PM Forsigtig Forsøg aldrig at åbne eller kortslutte batteriet. Smid aldrig et batteri ind i åben ild, da dette kan få batteriet til at eksplodere. Oplad kun det genopladelige lithium-ion-batteri D-LI63. Genopladning af andre batterityper kan medføre eksplosion eller brand. Rør ikke ved flashen, når den affyres, da dette kan give forbrændinger. Flashen må ikke affyres, hvis den er i kontakt med dit tøj, da dette kan misfarve tøjet. I tilfælde af at batterivæske skulle komme i kontakt med øjnene kan det medføre tab af synet. Undgå at gnide øjnene. Skyl øjnene med rent vand, og søg læge øjeblikkeligt. Hvis den lækkende batterivæske kommer i kontakt med hud eller tøj, kan det medføre irritation af huden. Vask derfor de berørte områder grundigt med vand. Fjern omgående batteriet fra kameraet, hvis det bliver varmt eller begynder at udvikle røg. Pas på, at du ikke brænder dig på det varme batteri, når det tages ud af kameraet. Visse dele af kameraet bliver varme under brug. Vær opmærksom på dette under brugen. Pas på glasskår, hvis LCD-skærmen beskadiges. Undgå endvidere at få flydende krystaller på huden, i øjnene eller i munden. For at undgå ridser på LCD-skærmen må du kun bruge din finger eller den medfølgende pen til at foretage valg. Brug aldrig skarpe objekter, som f.eks. kuglepenne eller blyanter, da disse kan forårsage fejl i kameraet. 8

9 e_kb435.book Page 9 Wednesday, January 31, :56 PM Om batteriopladeren og vekselstrømsadapteren Advarsel Benyt aldrig produktet ved en anden spænding end den angivne. Hvis der benyttes en anden strømkilde end den angivne, kan det forårsage brand eller stød. Den angivne spænding er V vekselstrøm. Forsøg aldrig at skille dette produkt ad eller foretage ændringer på produktet, da dette kan forårsage brand eller stød. Hvis der kommer røg eller underlige lugte fra produktet, eller hvis der forekommer andre uregelmæssigheder, skal du omgående holde op med at bruge kameraet og derefter kontakte en PENTAX-forhandler. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, kan det forårsage brand eller stød. Hvis der kommer vand ind i produktet, skal du kontakte en PENTAX-forhandler. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, kan det forårsage brand eller stød. Hvis der er tordenvejr, når du bruger batteriopladeren eller AC-adapteren, skal du tage kablet ud og stoppe med at bruge produkterne. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, kan udstyret blive beskadiget, eller det kan forårsage brand eller stød. Tør kabelstikket af, hvis der kommer støv på det. Støv kan forårsage brand. Forsigtig Undgå at anbringe eller tabe tunge genstande på netledningen, og undgå at bøje netledningen voldsomt, da dette kan beskadige den. Hvis netledningen beskadiges, skal du kontakte en PENTAX-forhandler. Udgangsstikkene i produktet må ikke kortsluttes eller berøres, når produktet er tilsluttet. Sæt ikke netledningen i med våde hænder. Dette kan forårsage stød. Udsæt ikke produktet for hårde stød eller tryk, og undlad at tabe det på en hård overflade. Dette kan medføre funktionsfejl. For at minimere risikoen for farer skal du kun benytte et CSA/UL-certificeret strømforsyningskabelsæt, hvor kablet er af typen SPT-2 eller stærkere, minimum nr. 18 AWG-kobber, den ene ende er udstyret med en påstøbt hantilslutningsstikhætte (med en specificeret NEMA-konfiguration), og den anden er udstyret med et påstøbt hunindgangsstikhus (med en specificeret konfiguration af den ikke-industrielle IEC-type) eller tilsvarende. Batteriopladeren må kun anvendes til opladning af genopladelige batterier af typen lithium-ion D-LI63. Opladning af andre batterityper kan forårsage overophedning eller funktionsfejl. 9

10 e_kb435.book Page 10 Wednesday, January 31, :56 PM Forsigtighed under brug Medbring det internationale garantikort, der følger med ved købet, når du er på rejse. Dette kort vil være nyttigt, hvis der opstår problemer med kameraet i udlandet. Når kameraet ikke har været anvendt i lang tid, bør du altid afprøve det for at sikre dig, at det stadig fungerer korrekt, især før du tager vigtige billeder (f.eks. ved et bryllup eller på en rejse). Optagelsernes indhold kan ikke garanteres, hvis optagelse, visning eller dataoverførsel til en computer osv. ikke er mulig pga. en fejl i dit kamera eller lagermedie (SD-hukommelseskort) osv. Objektivet på dette kamera kan ikke udskiftes eller afmonteres. Rengør aldrig produktet med organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder eller rensebenzin. Fingeraftryk og snavs kan fjernes fra LCD-skærmen ved forsigtigt at tørre den af med en blød, tør klud. Steder med høj temperatur og fugtighed bør undgås. Vær særlig opmærksom på parkerede biler, da kabinen kan blive meget varm. Undgå at opbevare kameraet på steder, hvor der forefindes pesticider og kemikalier. Tag kameraet ud af etuiet, og opbevar det på et sted med god udluftning, så kameraet ikke skades af fugt under opbevaring. Brug ikke kameraet på steder, hvor det kan blive udsat for regn, vand eller anden væske, idet kameraet ikke er vejr-, vand- eller væskebestandigt. Sørg for, at kameraet ikke udsættes for vibrationer, stød eller tryk, da dette kan forårsage skade, funktionsfejl eller tab af vandtæthed. Beskyt kameraet under transport. Hvis kameraet udsættes for vibrationer, stød eller tryk, skal det indleveres på det nærmeste PENTAX-servicecenter for at blive kontrolleret. Kameraet kan anvendes ved temperaturer mellem 0 C og 40 C. LCD-skærmen bliver sort ved høje temperaturer, men bliver atter normal, når temperaturen falder til det normale niveau. LCD-skærmens flydende krystaller reagerer langsommere ved lave temperaturer. Denne reaktion er normal for flydende krystaller og er ikke en fejl. Det anbefales, at kameraet indleveres til regelmæssige eftersyn hvert eller hvert andet år for at sikre, at det til stadighed fungerer optimalt. Hvis kameraet udsættes for hurtige temperaturudsving, kan der dannes fugt indvendigt i kameraet og på ydersiden. Derfor bør kameraet lægges i et etui eller en plastpose og først tages ud, når temperaturforskellen langsomt har udlignet sig. Undgå, at snavs, jord, sand, støv, vand, giftige luftarter, salt osv. trænger ind i kameraet, da dette kan medføre beskadigelse af kameraet. Hvis der kommer regn eller vanddråber på kameraet, bør du straks tørre det af. Yderligere oplysninger om SD-hukommelseskort findes i Forholdsregler ved brug af SD-hukommelseskort (s.19). 10

11 e_kb435.book Page 11 Wednesday, January 31, :56 PM Vær opmærksom på, at formatering af et SD-hukommelseskort eller en indbygget hukommelse sletter alle data; det kan imidlertid stadig være muligt at genoprette dataene under anvendelse af standard datagenoprettelsessoftware. Håndtering af kameraets hukommelse er på eget ansvar. Tryk ikke for hårdt på LCD-skærmen, da dette kan medføre beskadigelse eller defekt. Pas på ikke at have kameraet i baglommen, når du sætter dig ned, da dette kan beskadige kameraet eller LCD-skærmen. Hvis der anvendes et stativ sammen med kameraet, må skruen ikke overspændes i kameraets stativgevind. Den netledning, der følger med kameraet, er udelukkende til brug sammen med DBC63-batteriopladeren. Den må ikke anvendes sammen med andet udstyr. Sikkerhedsstandard for lysdioden Dette apparat er et digitalt stillkamera, som er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne (IEC ) for et lysdiodeprodukt i klasse 1. 11

12 e_kb435.book Page 12 Wednesday, January 31, :56 PM 1 Kom godt i gang 1 Kontrol af pakkens indhold Hvis der mangler noget, eller hvis noget er beskadiget, skal du kontakte din lokale PENTAX-forhandler. Kom godt i gang Kamera Optio T30 Rem O-ST20 (*) Pen O-SP63 Software (Cd-rom) S-SW63 USB-kabel I-USB7 (*) Av-kabel I-AVC7 (*) Genopladeligt lithium-ion -batteri D-LI63 (*) Batterioplader D-BC63 (*) Netledning D-CO24 (*) Brugervejledning (denne vejledning) Dele, der er angivet med en stjerne (*), fås også som tilbehør (ekstraudstyr). Nærmere oplysninger om tilbehør findes i afsnittet Tilbehør (ekstraudstyr) s

13 e_kb435.book Page 13 Wednesday, January 31, :56 PM Montering af rem Montering af rem Fastgør kameraremmen som vist nedenfor Kom godt i gang 1 Stik den smalle ende af remmen (1) gennem remfæstet på kameraet. 2 Stik den anden ende af remmen gennem løkken 1 og stram til 2. Memo Pennen kan fastgøres på remmen om nødvendigt. 13

14 e_kb435.book Page 14 Wednesday, January 31, :56 PM Ilægning af batteri Ilægning af batteri Opladning af batteriet 1 Kom godt i gang 3 Batteri Netledning 1 Batterioplader Til stikkontakt Anvend batteriopladeren til opladning af batteriet, før batteriet benyttes første gang, hvis kameraet ikke har været i brug i lang tid, eller hvis meddelelsen [Batteri opbrugt] vises. 1 Sæt netledningen i batteriopladeren. 2 Sæt netledningen i en stikkontakt. 3 Læg batteriet i opladeren med PENTAX-logoet opad. Ladelampen på opladeren lyser rødt under opladning. Den slukkes, når opladningen er afsluttet. 4 Tag batteriet ud af batteriopladeren, når batteriet er fuldt opladet. 2 Ladelampe Under opladning: Lyser rødt Opladning afsluttet: Slukkes Memo En fuld opladning tager maks. 120 minutter (maks.). Batteriet bør oplades ved en omgivende temperatur på 0-40 C Opladningstiden kan variere, afhængigt af temperaturforholdene og andre forhold. Slutningen af batteriets levetid er nået, når det begynder at blive afladet kort tid efter, at det er blevet opladet. Udskift batteriet. Forsigtig Opladeren må kun anvendes til opladning af det genopladelige lithium-ion-batteri, D-LI63, da den i modsat fald kan blive overophedet eller beskadiget. Hvis batteriet er korrekt lagt i, men ladelampen på opladeren ikke lyser, kan batteriet være defekt eller opbrugt. Udskift batteriet. 14

15 e_kb435.book Page 15 Wednesday, January 31, :56 PM Ilægning af batteri Ilægning af batteriet 1 1 Brug kun det batteri, der følger med kameraet. Hvis det er første gang, kameraet er i brug, skal batteriet oplades, før det lægges i. 1 Åbn batteri/kort-kammerdækslet. Træk batteri/kort-kameradækslet ud i den retning, der er vist ved 1. Udløs det, og det åbner af sig selv i den retning, der er vist ved 2. 2 Brug siden af batteriet til at løfte batteriets låsearm opad 3, og ilæg batteriet således, at PENTAX-logoet vender som vist. Skub batteriet ind, indtil det låser. 3 Luk batteri/kort-kammerdækslet. Udtagning af batteriet 1 Åbn batteri/kort-kammerdækslet. 2 Udtag batteriet ved med din finger at skubbe låsearmen til batteriet opad 3. Batteriet udløses. Træk batteriet ud af kameraet. 2 Låsearm til batteri Kom godt i gang Forsigtig Dette kamera anvender det genopladelige lithium-ion-batteri D-LI63. Brug af andre batterityper kan beskadige kameraet og medføre, at kameraet ikke fungerer korrekt. Hvis batteriet lægges forkert i, kan det medføre funktionsfejl. Fjern ikke batteriet, når kameraet er tændt. Fjern batteriet, hvis kameraet ikke skal bruges i en længere periode. Datoen og klokkeslættet kan vende tilbage til standardindstillingen, hvis kameraet efterlades uden batteri i lang tid. 15

16 e_kb435.book Page 16 Wednesday, January 31, :56 PM Ilægning af batteri 1 Kom godt i gang Billedoptagekapacitet og visningstid (ved en omgivende temperatur på 23 C med LCD-skærmen slået til og batteriet fuldt opladt) Billedoptagekapacitet *1 Visningstid *2 (med affyret flash i 50 % af optagelserne) Ca. 200 billeder Ca. 170 min. *1: Optagekapaciteten viser det omtrentlige antal optagelser i en test, der opfylder CIPA-kravene (med LCD-skærmen tændt, affyret flash i 50 % af optagelserne og en omgivende temperatur på 23 C). Faktisk ydelse kan variere efter forholdene. *2: I overensstemmelse med resultatet af test udført af PENTAX. Memo Ved lave temperaturer kan batteriets kapacitet midlertidigt være nedsat. Sørg for at tage et ekstra batteri med, når du rejser udenlands. Dette gælder også, hvis du tager billeder på kolde steder eller planlægger at tage mange billeder. Indikator for batteristand Batteristanden kan kontrolleres ved hjælp af *-indikatoren på LCD-skærmen. Visning af skærmbilledet Batteristand * (Grøn) Batteriet er fuldt opladet., (Grøn) Lav batteristand. ; (Gul) Meget lav batteristand. % (Rød) Batteriet er næsten opbrugt. Batteri opbrugt Efter visning af denne meddelelse slukker kameraet. 16

17 e_kb435.book Page 17 Wednesday, January 31, :56 PM Isætning af SD-hukommelseskortet Isætning af SD-hukommelseskortet 1 1 Holder til SDhukommelseskort Dette kamera anvender et SD-hukommelseskort. Når der er isat et SDhukommelseskort i kameraet, lagres optagne billeder og lydfiler på kortet. Hvis der ikke er installeret er kort, lagres de i den indbyggede hukommelse (s.20). 2 SD-hukommelseskort Kom godt i gang Forsigtig Kontrollér, at kameraet er slukket, før SD-hukommelseskortet sættes i eller tages ud. Husk at formatere SD-hukommelseskortet, hvis det er nyt eller har været anvendt i et andet kamera. Vejledning i formatering findes i afsnittet Formatering af SD-hukommelseskortet og den indbyggede hukommelse (s.147). 1 Åbn batteri/kort-kammerdækslet. Træk batteri/kort-kameradækslet ud i den retning, der er vist ved 1. Udløs det, og det åbner af sig selv i den retning, der er vist ved 2. 2 Sæt SD-hukommelseskortet i porten, således at kortets bagside (siden med mærkat) vender opad mod objektivet. Skub kortet ind, indtil det klikker på plads. Kontrollér, at kortet er skubbet helt ind i holderen, da optagelsen af billeder og lyd ellers forringes eller umuliggøres. 3 Luk batteri/kort-kammerdækslet. Memo Det antal billeder, der kan lagres på et SD-hukommelseskort, varierer afhængig af kortets kapacitet og den valgte billedopløsning og det valgte kvalitetsniveau (s.55, s.58). Strømindikatoren lampe blinker, når der læses data fra SD-hukommelseskortet (når data optages eller læses). 17

18 e_kb435.book Page 18 Wednesday, January 31, :56 PM Isætning af SD-hukommelseskortet 1 Kom godt i gang Backup af data Kameraet kan muligvis ikke få adgang til data i den indbyggede hukommelse i tilfælde af en funktionsfejl. Brug en computer eller andet udstyr for lave back-up af vigtige data i tilfælde af funktionsfejl. Udtagning af SD-hukommelseskortet 1 Åbn batteri/kort-kammerdækslet. 2 Tag SD-hukommelseskortet ud ved først at skubbe det ind i holderen. Tag kortet ud. 3 Luk batteri/kort-kammerdækslet. 18

19 e_kb435.book Page 19 Wednesday, January 31, :56 PM Isætning af SD-hukommelseskortet Forholdsregler ved brug af SD-hukommelseskort Sørg for, at kameraet er slukket, før batteri/kort-dækslet åbnes. SD-hukommelseskortet er forsynet med en skrivebeskyttelsesknap. Når knappen indstilles til [LOCK], beskyttes de eksisterende data ved at forhindre optagelse af nye data, sletning af eksisterende data eller formatering af kortet. Vær opmærksom på, at SD-hukommelseskortet kan være varmt, hvis det tages ud umiddelbart efter, at kameraet har været i brug. Tag ikke SD-hukommelseskortet ud, og sluk ikke for kameraet, Skrivebeskyttelsesknap mens der lagres data på kortet, billeder eller lyd vises, eller mens der overføres data til en pc med USB-kablet, da dette kan medføre, at der mistes data, eller at kortet beskadiges. Bøj ikke SD-hukommelseskortet, og udsæt det ikke for slag eller stød. Hold kortet væk fra vand, og opbevar det ikke ved for høje temperaturer. Sørg for at formatere ubrugte kort eller kort, der har været brugt i et andet kamera. Vejledning i formatering findes på side Formatering af SD-hukommelseskortet og den indbyggede hukommelse (s.147). Tag ikke SD-hukommelseskortet ud under formatering, da dette kan ødelægge kortet. Dataene på SD-hukommelseskortet kan blive slettet i følgende tilfælde. PENTAX påtager sig intet ansvar for data, der slettes. (1) hvis SD-hukommelseskortet håndteres forkert af brugeren. (2) hvis SD-hukommelseskortet udsættes for statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens. (3) hvis kortet ikke har været anvendt i længere tid. (4) hvis kortet fjernes, vekselstrømsadapteren frakobles, eller batteriet fjernes, mens der læses data til eller fra kortet. SD-hukommelseskortet har en begrænset levetid. Hvis kortet ikke anvendes i længere tid, kan dataene på kortet blive ulæselige. Sørg for løbende at sikkerhedskopiere alle vigtige data over på en pc. Undgå at bruge eller opbevare kortet på steder, hvor det kan blive udsat for statisk elektricitet eller elektrisk interferens. Undgå at bruge eller opbevare kortet i direkte sollys eller på steder, hvor det kan blive udsat for hurtige temperaturudsving eller kondens. Hvis du bruger et SD-hukommelseskort med en langsom optagehastighed, kan optagelsen stoppe, mens du optager video, selv om der er tilstrækkelig plads i hukommelsen, eller optagelse eller visning kan tage lang tid. Før du køber et SD-hukommelseskort, skal du kontrollere Pentax websted for at sikre dig, at det er kompatibelt med kameraet. Du kan også kontakte det nærmeste Pentaxservicecenter for at få disse oplysninger. Hvis du skal af med, forære væk eller sælge dit SD-hukommelseskort, bør du sikre dig, at dataene på kortet er slettet fuldstændigt, eller at selve kortet destrueres, hvis det indeholder personlige eller følsomme oplysninger. Du skal være opmærksom på, at formatering af SD-hukommelseskortet ikke nødvendigvis sletter dataene, så de ikke kan gendannes ved hjælp af standarddatagenoprettelsessoftware. Der kan fås standardsoftwareprogrammer til sikker sletning, som vil slette dataene fuldstændigt. Under alle omstændigheder er håndtering af dataene på dit SD-hukommelseskort på eget ansvar. 1 Kom godt i gang 19

20 e_kb435.book Page 20 Wednesday, January 31, :56 PM Tænd og sluk for kameraet Tænd og sluk for kameraet Tænd/sluk-knap 1 Kom godt i gang 1 Tryk på tænd/sluk-knappen. Kameraet tændes og er klar til at tage billeder (optagefunktion). Hvis skærmbilledet Language/ vises, når du tænder kameraet, skal du følge proceduren på side s.21 for at indstille standardindstillingerne. 2 Tryk på tænd/sluk-knappen igen. Kameraet slukkes, og tænd/sluk-knappens lampe slukkes. Kontrol af hukommelseskortet Hukommelseskortet kontrolleres automatisk, når kameraet tændes, og der vises et ikon for den indbyggende hukommelse eller for SDhukommelseskortet på LCD-skærmen. a vises på LCD-skærmen, når der isættes et SD-hukommelseskort, og + vises, når der ikke er isat noget SD-hukommelseskort. Når + vises på LCD-skærmen, vil billeder og lydfiler blive lagret i den indbyggede hukommelse. Y vises i stedet for a, hvis SD-hukommelseskortets 26/01/ :25 skrivebeskyttelsesknap er i låst position. Der kan ikke optages billeder og lyd, når skrivebeskyttelsesknappen er i låst position. AUTO PICT Hukommelsesstatus 38 20

21 e_kb435.book Page 21 Wednesday, January 31, :56 PM Standardindstillinger Standardindstillinger Indstil sprog, klokkeslæt og dato, inden kameraet bruges første gang. Tænd/sluk-knap 1 Skærmbilledet Language/ vises, når kameraet tændes første gang. Gør som beskrevet nedenfor for at indstille sprog samt dato og klokkeslæt. 3-knap Language 1/3 English Français Deutsch Español Português Kom godt i gang Italiano Nederlands Dansk Indstilling af sprog og dato og klokkeslæt 1 Vælg et af de sprog, der vises Standardindst. på skærmen. Hvis det ønskede sprog ikke vises, skal du trykke Dansk på pileikonerne for at komme frem til det sprog, Lokalsted du vil vælge. Skærmbilledet for standardindstillinger vises på det valgte sprog. [Lokalsted] og [Videoudgang] vises på det valgte sprog. Hvis [Lokalsted] eller [Videoudgang] ikke vises Annul. OK korrekt, skal du trykke på flashikonet på LCD-skærmen og ændre indstillingen. 21

22 e_kb435.book Page 22 Wednesday, January 31, :56 PM Standardindstillinger 2 Tryk på [OK]. Skærmbilledet Datoindstilling vises. Datoindstilling Dato Datoformat Klokkeslæt 1 Kom godt i gang Forsigtig Hvis der trykkes på tasten 3, uden at der trykkes på [OK] på siden for standardindstillinger, indstilles sproget ikke, og skærmbilledet Datoindstilling vises. Dermed vil skærmbilledet Language/ blive vist, næste gang du tænder for kameraet. [Lokalsted] og [Datoformat] indstilles automatisk i overensstemmelse med det sprog, der er blevet valgt på skærmbilledet for standardindstillinger. Se nedenstående sider for at ændre disse indstillinger. [Lokalsted] : Indstilling af destinationen (s.153) [Datoformat] : Ændring af dato og klokkeslæt (s.149) Annul. OK 3 Tryk på [Datoformat]. Skærmbilledet til datoformat vises. 4 Tryk på pilene (qr) for at vælge visningsformatet for år, måned og dag. Vælg [dd/mm/åå], [mm/dd/åå] eller [åå/dd/mm]. 5 Tryk på pileikonerne (qr) for at vælge visningsformatet for klokkeslæt. Datoformat dd/mm/åå Vælg [24h] (24-timers visning) eller [12h] (12-timers visning). 6 Tryk på [OK]. Indstillingen gemmes, og skærmbilledet vender tilbage til skærmbilledet for Datoindstilling. Annul. 24h OK 22

23 e_kb435.book Page 23 Wednesday, January 31, :56 PM Standardindstillinger 7 Tryk på [Dato]. Skærmbilledet Dato vises. 8 Tryk på pileikonerne (su) for at indstille datoen. 9 Tryk på [OK]. Indstillingen gemmes, og skærmbilledet vender tilbage til skærmbilledet for Datoindstilling. 10Tryk på [Klokkeslæt]. Skærmen Klokkeslæt vises. 11Tryk på pileikonerne (su) for at indstille klokkeslættet. 12Tryk på [OK]. Indstillingen gemmes, og skærmbilledet vender tilbage til skærmbilledet for Datoindstilling. 13Tryk på [OK]. Kameraet vender tilbage til optagefunktionen. Annul. Annul. Dato Klokkeslæt 00 OK OK 1 Kom godt i gang Forsigtig Hvis udløserknappen trykkes ned, uden at der trykkes på [OK] på skærmbilledet Datoindstilling, vender kameraet tilbage til optagefunktion, uden at klokkeslættet indstilles. Det indstillede sprog, den indstillede dato og det indstillede klokkeslæt kan ændres. Nærmere oplysninger fås på de følgende sider. Ændring af sproget: Ændring af displaysprog (s.157) Ændring af dato og klokkeslæt: Ændring af dato og klokkeslæt (s.149) 23

24 e_kb435.book Page 24 Wednesday, January 31, :56 PM 2 Kamerafunktioner 2 Kamerafunktioner Ha det sjovt med at tage billeder Du kan tage skønne billeder ved blot at komponere dit billede og trykke på udløserknappen. For at se og redigere de billeder, du har taget, skal du blot trykke på LCD-skærmen for at udføre den ønskede handling. Dette afsnit gennemgår de grundlæggende ting i forbindelse med optagelse, visning og redigering af billeder. 1 Peg med kameraet Tænd kameraet (s.20), og peg i retning af dit motiv. Hold kameraet roligt med begge hænder for at undgå, at det ryster. 2 Komponer dit billede Komponer dit billede på LCD-skærmen. Du kan bruge zoomknappen til at vælge det område, du vil indfange (s.50). 3 Fokusering på motivet AUTO PICT Fokusramme 38 26/01/ :25 Tryk let på udløserknappen for at indstille fokus. Fokusrammen på LCD-skærmen bliver grøn, hvis motivet er i fokus. Fokusrammen bliver rød, hvis motivet ikke er i fokus. Memo Når der trykkes let på udløserknappen, kaldes det at trykke den halvt ned. Når du trykker udløserknappen halvt ned, låses fokuspunktet og eksponeringen (lys). Når du flytter fingeren fra udløserknappen, annulleres det låste fokuspunkt og den låste eksponering. 24

25 e_kb435.book Page 25 Wednesday, January 31, :56 PM Ha det sjovt med at tage billeder 4 Optagelse af billedet Efter udløserknappen er blevet trykket halvt ned (hvilket låser fokuspunktet og eksponeringsværdierne), trykkes den helt ned for at optage et billede. Billedet vises på LCD-skærmen i ét sekund (øjeblikkelig visning) og gemmes. Den øjeblikkelige visning kan justeres (s.83). Tryk på ikonet i under øjeblikkelig visning for at slette et billede uden at gemme det. 2 Memo Når udløserknappen trykkes helt ned, kaldes det at trykke den helt ned. Tryk på udløserknappen muliggør serieoptagelser (s.82). Derudover giver selvudløser (s.79) og fjernbetjening (s.80) dig mulighed for at tage billeder uden at kameraet berøres. Brug af flashen Flashen affyres som standard automatisk, når der tages et billede under dårlige lysforhold. Du kan ændre flashfunktionsindstillingen (s.62) for at slukke for flashen, reducere lysstyrken i billedet, undgå røde øjne og udføre andre funktioner. Valg af flashfunktion Tryk på LCD-skærmen [Capture Toolbar],. Auto Auto+røde øjne Flash-funktion Flash slukket Flash+rø de øjne Flash tændt Blød flash Kamerafunktioner 5 Visning af billederne 26/01/ : Når billedet er taget, skal du trykke på knappen Q for at komme tilbage til visningsfunktion. Billedet vises på LCD-skærmen (s.85). Tryk på pileikonerne (qr) for at få vist billederne i rækkefølge. I visningsfunktion kan du forstørre (s.92), slette (s.102) eller dreje billederne (s.90). Derudover kan du få en visning af ni billeder (s.93) eller som et diasshow (s.98). Valg af funktion for det viste billede Tryk på LCD-skærmen i visningsfunktion [Playback Toolbar] vælg funktion. 25

26 e_kb435.book Page 26 Wednesday, January 31, :56 PM Ha det sjovt med at tage billeder Visning af billeder på et TV De billeder, du kan optage, kan også vises på et TV eller andet AV-udstyr, så alle får glæde af dem (s.100). 2 Kamerafunktioner 6 Redigering af et billede Udvalg af visn.funkt. Guide 1/2 Du kan redigere billedoptagelser (s.108). Du kan ændre et billedes størrelse og kvalitetsniveau (s.108), beskære det (s.109), tegne på det (s.111), påføre logoer (s.111), tilføje en ramme (s.119), ændre lysstyrken (s.126), tilføje lyd (s.130), rette på billedet, hvis flashen har givet motivet røde øjne (s.128) og meget mere. Valg af redigeringsmetode Tryk på LCD-skærmen i visningsfunktion [Playback Toolbar] n. Forskellige redigeringsfunktioner 1.0 Annul. OK Digitale filtre Brug disse vil give et billede et blødere lys, få det til at se ud som en illustration, ændre motivets bredde for at få det til at se bredere eller smallere ud (s.127). Min tegning Brug den medfølgende pen til at tegne på et billede, påføre billedet et logo, skabe et logo ud fra en del af billedet og meget mere (s.111). Valg af redigeringsmetode Tryk på h i eller j to gange på [Udvalg af visn.funkt.]. Annul. My OK 26

27 e_kb435.book Page 27 Wednesday, January 31, :56 PM Ha det sjovt med at tage billeder Tips til billedoptagelse Justering af optageforhold Du kan justere optageforholdene afhængig af dit kreative formål. Du kan ændre optagepixel og kvalitetsniveau, afhængig af hvad du vil bruge dem til (s.108). Knappen 3 [Optagefunk. 1] [Optagepixel] eller [Kvalit.-niveau] Du kan indstille billedets lysstyrke. Indstilling af eksponeringen (EV-korrektion) (s.59) Knappen 3 [Optagefunk. 2] [EV-korrektion] Valg af autolysmåling (s.61) Knappen 3 [Optagefunk. 1] [Autolysmåling] Du kan indstille billedets farvebalance. Justering af farvebalancen (s.64) Knappen 3 [Optagefunk. 1] [Hvidbalance] Du kan justere billedets skarphed, mætning og kontrast (s.66). 2 Kamerafunktioner Valg af billedoptagelse Ved at vælge optagefunktionen så den stemmer overens med optagesituationen, er det let at optage billeder med de korrekte indstillinger. Vælg blandt Autobilledfunktion, Program, Night Scene, Landskab, Blomst, Portræt, Digital SR, Surf & sne, Sport, Kæledyr, Børn, Rammekomponering, Mad og Tekst (s.43). Valg af billedoptagelse Tryk på LCD-skærmen i optagefunktion [Capture Toolbar] b. AUTO PICT Udvalg af opt.funkt. Guide Udvalg af opt.funkt. 1/2 2/2 Guide 27

28 e_kb435.book Page 28 Wednesday, January 31, :56 PM Ha det sjovt med at optage video 2 Kamerafunktioner Ha det sjovt med at optage video Med dette kamera kan du optage video ( pixel ved 30 billeder/sek.), med lyd til afspilning på et TV eller en pc, på en fil på maks. 4 Gb (som en enkelt videooptagelse). Videoen kan let redigeres ved hjælp af en række redigeringsfunktioner. Du kan også optage video ved QVGA ( )-størrelse eller ved 15 billeder/sek. 1 Skift til videooptagefunktion AUTO PICT Udvalg af opt.funkt. Guide 1/2 Brug [Udvalg af opt.funkt.] for at skifte til videooptagefunktion for at optage video. Skift til videooptagefunktion. Tryk på LCD-skærmen i optagefunktion [Capture Toolbar] b tryk to gange efter hinanden på C. 2 Videooptagelse k :34 26/01/ :25 Tryk let på udløserknappen for at fokusere, og fortsæt derefter med at holde den nede for at starte videooptagelse. Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe videooptagelse. Oplysningerne til venstre vises på LCD-skærmen under optagelse. 1 Optagesymbol 2 Resterende optagetid 3 Afspilning af video Tryk på Q-knappen for at skifte til afspilningsfunktion efter videooptagelse. Videoen vises på LCDskærmen. I afspilningsfunktion kan du spole tilbage, sætte afspilningen på pause, justere lydstyrken og afspille billede for billede (fremad eller tilbage) (s.96) /01/ :25

29 e_kb435.book Page 29 Wednesday, January 31, :56 PM Ha det sjovt med at optage video 4 Videoredigering Annul. 112 OK Du kan gemme et billede fra en videosekvens (s.132), dele en videosekvens (s.133) eller sammenflette to videosekvenser (s.134). Valg af videoredigeringsmetode Tryk på LCD-skærmen [Playback Toolbar] i afspilningsfunktionen n, tryk to gange efter hinanden [. 2 Om videooptagelse: Ja Du kan både bruge den optiske og digitale zoom, når du komponerer optagelsen, men det er kun den digitale zoom, der er tilgængelig under optagelse (s.50). Du kan optage videosekvenser ved at trykke udløserknappen ned og holde den nede i mere end ét sekund. Du kan justere optagepixel, billedfrekvens og kvalitetsniveau og farvefunktion (s.56). Du kan indstille hvidbalance, skarphed, mætning og kontrast (s.64, s.66). Du kan rette eksponeringen inden optagelse (s.59). Nej Flashfunktion, serieoptagefunktion og automatisk ramme ikke tilgængelig. Du kan ikke ændre nedenstående forhold: [AF-hjælpelampe]: Slået fra (s.75) [Autolysmåling]: Multi-segmentmåling (s.61) [Lysfølsomhed]: Automatisk (s.76) Kamerafunktioner 29

30 e_kb435.book Page 30 Wednesday, January 31, :56 PM Ha det sjovt med optagelse af lyd 2 Kamerafunktioner Ha det sjovt med optagelse af lyd Du kan optage lyd i op til maks. 24 timer (som en enkeltstående optagelse) med kameraet. Du kan tilføje et indeks under optagelse, så du hurtigt kan finde den lydsektion, du gerne vil lytte til. Du kan også tilføje lydoptagelser til de billeder, du har optaget. 1 Skift til lydoptagefunktionen Brug [Udvalg af opt.funkt.] for at skifte til lydoptagefunktion for at optage lyde. Mikrofon Skift til lydoptagefunktionen. Tryk på LCD-skærmen i optagefunktion [Capture Toolbar] b, tryk to gange efter hinanden på O. 2 Lydoptagelse : 01: 22 01:30:22 MENU Indeks SHUTTER REC Stop Tryk udløserknappen helt ned for at begynde lydoptagelse. Selvudløserlampen blinker under optagelsen. Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe lydoptagelse. Hvis du trykker og holder udløserknappen nede i mere end et sekund, optages der, indtil du holder op med at trykke på den. Følgende oplysninger vises på LCD-skærmen under optagelse. 1 Optagetid 2 Resterende optagetid Brug af indeksfunktion for hurtigere og nemmere afspilning Tryk på knappen 3 under optagelse for at tilføje et indeks til den aktuelle lydfil. Ved at tilføje et indeks til et sted i lydfilen kan du hurtigt komme frem til det sted på et hvilket som helst tidspunkt under afspilning. Indekser kan ikke tilføjes under afspilning. 30

31 e_kb435.book Page 31 Wednesday, January 31, :56 PM Ha det sjovt med optagelse af lyd 3 Afspilning af lyd 00:01:30 26/01/ : Tryk på Q-knappen for at skifte til afspilningsfunktion efter optagelse. I afspilningsfunktion kan du spole frem og tilbage og justere lydstyrken. Når indekser tilføjes under optagelse, kan du spole frem og tilbage til hvert enkelt indeks (s.97). 2 Kamerafunktioner Tilføjelse af en lydoptagelse til et billede Du kan føje en lydoptagelse på op til 60 sekunder til et billede, du allerede har taget, for at beskrive billedet eller måden, det blev optaget på (s.130). 31

32 e_kb435.book Page 32 Wednesday, January 31, :56 PM Ha det sjovt med at udskrive billeder 2 Kamerafunktioner Ha det sjovt med at udskrive billeder Efter billedoptagelser og billedredigering kan du nemt skrive dem ud ved at bruge DPOF-indstillinger. Du kan endda udskrive dem direkte fra kameraet uden en pc, når du bruger en PictBridge-kompatibel printer. Derefter kan du give udskrifterne til venner og familie eller opbevare dem i et fotoalbum. Billeder kan udskrives på en DPOF-kompatibel printer eller via et fotolaboratorium ved at bruge DPOF-indstillinger, der angiver antallet af billeder og valgmuligheder for datoindfotografering for dine printdata. 1 Foretag DPOF-udskrivningsindstillinger Udskriv ét bld. DPOF Udskriv alle Vælg antallet af kopier og om datoen skal indkopieres på det billede, du vil udskrive (indstillinger til udskrivning (DPOF)) (s.137). Billederne kan derefter udskrives ved hjælp af en DPOF-kompatibel printer eller et fotolaboratorium. I forbindelse med brug af et fotolaboratorium skal du tage det SD-hukommelseskort, der indeholder billederne med udskriftsdataene, med og bede om at få dem udskrevet. Konfigurering af DPOF-indstillingerne Tryk på LCD-skærmen [Playback Toolbar] i afspilningsfunktion n tryk to gange efter hinanden r. 2 Indstilling af funktionen [USB-forbindelse] USB-forbindelse Hvis du slutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, kan du udskrive billeder direkte fra kameraet uden en pc. For at udskrive billeder skal du indstille funktionen [USB-forbindelse] på kameraet til [PictBridge] i forvejen (s.160). Indstilling af funktionen [USB-forbindelse] Knappen 3 tryk på [Indstilling] [USB-forbindelse]. 32

33 e_kb435.book Page 33 Wednesday, January 31, :56 PM Ha det sjovt med at udskrive billeder 3 Tilslut kameraet til en printer Vælg udskrivningsfunktion Udskriv alle Udskriv ét bld. DPOFindstil. Slut kameraet til en printer, der understøtter PictBridge ved hjælp af det medfølgende USBkabel. Indstillingen af antallet af kopier og af, hvorvidt der skal indsættes en dato, kan også foretages i forbindelse med udskrivning, selv hvis der ikke er foretaget nogen DPOF-udskrivningsindstillinger (s.140). 2 4 Udskrivning af billeder Udskriv med DPOF-indstilling Total 10 Dato Annul. Kopier 1 Udskriv Hvis DPOF-indstillingerne allerede er foretaget, skal du blot trykke på [DPOFindstil.] og derefter [Udskriv] for at skrive billederne ud (s.143). Du kan også udskrive billeder et af gangen (s.141) eller udskrive alle de billeder, der er lagret på et SDhukommelseskort eller på den indbyggede hukommelse (s.143). Sluk kameraet og fjern USB-kablet fra kameraet og printeren, når du er færdig med at skrive ud. Kamerafunktioner Indsætning af dato på billeder Ved at indsætte datoen på dine billeder bliver det nemt for dig at se, hvornår billedet er taget. Indstillingen for indsætning af dato kan foretages, når DPOFindstillingerne foretages eller i forbindelse med udskrivning (s.137, s.141, s.143). Bemærk, at ikke alle printere er i stand til at indfotografere dato

34 e_kb435.book Page 34 Wednesday, January 31, :56 PM 3 Optagelse af billeder Indstilling af optagefunktioner Tryk på 3-knappen, eller tryk på LCD-skærmen i optagefunktion for at se optageindstillingerne. [Menu] Menu Tryk på 3-knappen. Optagefunk. 1 Optagefunk. 2 Video 3 Optagelse af billeder Tryk på LCDskærmen Disse fire ikoner angår [Capture Toolbar] optagerelaterede funktioner. AUTO PICT DISPLAY Memo Pad Tryk på det ønskede ikon. Grundl. Autolysmåling AF AF-indstilling Lyd Optagefunktion 1 7 Optagepixel Kvalit.- niveau AUTO 400 Lysfølsomhed Indstil. Tryk på det ønskede ikon. Hvidbalance Tryk på det ønskede ikon. AUTO PICT Udvalg af opt.funkt. 1/2 Optagepixel Guide Tryk på det ønskede ikon. Tryk på det ønskede ikon. 34 Fortsæt brugen, mens du følger vejledningen på skærmen. Tryk på et ikon på [Udvalg af opt.funkt.] med afkrydsningsboksen markeret for at se oversigtsskærmbilledet. Tryk to gange efter hinanden på ikonet for at springe oversigtsskærmbilledet over. Hvis du trykker på udløserknappen, og hvis der ikke foretages nogen handling i en vis tidsperiode, vender kameraet tilbage til optagefunktion. Tryk på Q-knappen for at skifte til visningsfunktion. Tryk på for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

35 e_kb435.book Page 35 Wednesday, January 31, :56 PM Indstilling af optagefunktioner Funktioner, der indstilles med værktøjslinjen [Capture Toolbar] Menupunkt Beskrivelse Standardindstilling Side Indstiller optagefunktionen afhængigt b Optagefunktion s.43 af optageforholdene eller dit motiv. (Autobilledfunktion) Indstiller flashen afhængigt Flashfunktion, Auto s.62 af optageforholdene. Motorfunktion Indstiller selvudløseren, serieoptagelsesfunktionen, automatisk bracketing og fjernbetjeningen. Funktioner, der indstilles med [Menu] 9 Normal s.79, s.80, s.67, s.82 Fokusfunktion Indstiller fokusfunktionen. = (normal) s.72 Visningsområde for informationer V Optagefunk. 1 W Optagefunk. 2 Indstiller den type oplysninger, der vises på LCD-skærmen. Normal s.41 AF-indstilling Menupunkt Beskrivelse Standardindstilling Side Optagepixel Indstiller antallet af optagepixel for billeder. a ( ) s.54 Kvalitetsniveau Indstiller kvalitetsniveauet for billeder. D Bedre s.54 Hvidbalance Justerer farvebalancen efter lysforholdene. F (Auto) s.64 Fokusområde Vælger fokusområde. J (multi) s.74 Fokusbegrænser Begrænser fokusområdet. Off (fra) s.75 AFhjælpelampe AE-lysmåling Anvendes til at vælge, om AF-hjælpelampen skal bruges ved optagelse under dårlige lysforhold. Anvendes til at vælge, hvilket område af billedet der skal måles på for at bestemme eksponeringen. Til s.75 L (Multisegmentmåling) s.61 Lysfølsomhed Indstiller ISO-lysfølsomheden. AUTO400 s.76 EV-korrektion Justerer billedets generelle lysstyrke. ±0.0 s.59 Automatisk bracketing Øjeblikkelig visning Skarphed Vælger og indstiller automatisk bracketing. Indstiller den tid, som et billede vises på LCD-skærmen, efter at der er blevet taget et billede. Anvendes til at vælge, om billedet skal have skarpe eller bløde konturer. l (Eksponering) s.67 1 sek. s.83 G (Normal) s.66 Mætning Indstiller farvemætningen. D (Normal) s.66 Kontrast Justerer billedets kontrast. J (Normal) s.66 3 Optagelse af billeder 35

Ophavsret Til brugere af dette kamera Varemærker PictBridge Om produktregistrering

Ophavsret Til brugere af dette kamera Varemærker PictBridge Om produktregistrering e_kb456.book Page 0 Monday, February 4, 2008 10:35 AM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap,

Læs mere

e_kb471.book Page 0 Tuesday, July 29, 2008 1:53 PM

e_kb471.book Page 0 Tuesday, July 29, 2008 1:53 PM e_kb471.book Page 0 Tuesday, July 29, 2008 1:53 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at

Læs mere

Ophavsret Varemærker Til brugere af dette kamera PictBridge Om produktregistrering

Ophavsret Varemærker Til brugere af dette kamera PictBridge Om produktregistrering e_kb455.book Page 0 Wednesday, September 19, 2007 11:32 AM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

Ophavsret Varemærker Til brugere af dette kamera PictBridge Om produktregistrering

Ophavsret Varemærker Til brugere af dette kamera PictBridge Om produktregistrering e_kb450.book Page 0 Wednesday, July 4, 2007 1:26 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Brugervejledning. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser

Læs mere

SIKKER ANVENDELSE AF KAMERAET

SIKKER ANVENDELSE AF KAMERAET e_kb437.book Page 1 Thursday, February 22, 2007 11:18 AM SIKKER ANVENDELSE AF KAMERAET Vi har gjort vores yderste for at gøre dette produkt så sikkert som muligt. Ved brug af produktet skal du lægge mærke

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte af

Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte af e_kb440.book Page 1 Tuesday, February 20, 2007 9:53 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte af

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

X90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, March 11, 2010 5:04 PM

X90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, March 11, 2010 5:04 PM X90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, March 11, 2010 5:04 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. DAN Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Optio WG-2 GPS/Optio WG-2 er vandtæt, støvtæt og stødsikkert som vist nedenfor, så du kan bruge det til en lang række udendørsaktiviteter. Vandtæt/støvtæt:

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:16 PM

e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:16 PM e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:16 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. DAN Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger dette kamera første gang, anbefales det, at du læser denne lynvejledning først, så du kan blive fortrolig med den grundlæggende betjening

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt e_kb448.book Page 0 Friday, August 3, 2007 2:51 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 10:35 AM

e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 10:35 AM e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 10:35 AM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt e_kb449.book Page 1 Friday, November 30, 2007 12:16 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

OptioWG-1_QSG_DAN.book Page 0 Thursday, March 10, 2011 3:17 PM. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

OptioWG-1_QSG_DAN.book Page 0 Thursday, March 10, 2011 3:17 PM. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. OptioWG-1_QSG_DAN.book Page 0 Thursday, March 10, 2011 3:17 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Optio WG-1 GPS/Optio WG-1 er vandtæt, støvtæt og stødsikkert som vist nedenfor, så du

Læs mere

OptioW90_QSG_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 2:54 PM. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

OptioW90_QSG_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 2:54 PM. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. OptioW90_QSG_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 2:54 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Optio W90 er vandtæt, støvtæt og stødsikkert som vist nedenfor, så du kan bruge det

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. DAN Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger dette kamera første gang, anbefales det, at du læser denne lynvejledning først, så du kan blive fortrolig med den grundlæggende betjening

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. quick_start_guide_e70.fm Page -1 Tuesday, January 13, 2009 9:22 AM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger kameraet for første gang, anbefales det, at du læser denne vejledning

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. DAN Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger dette kamera første gang, anbefales det, at du læser denne lynvejledning først, så du kan blive fortrolig med den grundlæggende betjening

Læs mere

Optio I-10_QSG.book Page 0 Tuesday, February 2, 2010 3:25 PM. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Optio I-10_QSG.book Page 0 Tuesday, February 2, 2010 3:25 PM. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Optio I-10_QSG.book Page 0 Tuesday, February 2, 2010 3:25 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger kameraet for første gang, anbefales det, at du først læser denne lynvejledning

Læs mere

optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 1:50 PM

optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 1:50 PM optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 1:50 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Optio W80 er vandtæt, støvtæt og stødsikkert som vist nedenfor, så du kan bruge det til en lang

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. DAN Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger dette kamera første gang, anbefales det, at du læser denne lynvejledning først, så du kan blive fortrolig med den grundlæggende betjening

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. QSG_P80.book Page 0 Wednesday, August 12, 2009 3:29 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger kameraet for første gang, anbefales det, at du først læser denne lynvejledning for

Læs mere

Tak fordi du valgte dette RICOH WG-20 digitalkamera.

Tak fordi du valgte dette RICOH WG-20 digitalkamera. Tak fordi du valgte dette RICOH WG-20 digitalkamera. Kameraet er vandtæt, støvtæt og stødsikkert som vist nedenfor, så du kan bruge det til en lang række udendørsaktiviteter. Vandtæt/støvtæt: JIS-vandtæthed

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette RICOH WG-20. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. QSG_WS80.book Page 0 Thursday, August 20, 2009 9:05 AM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Dette kamera leveres i et vand- og støvtæt design, der overholder JIS-vandtæthed kvalitet 8 og

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. DAN Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger dette kamera første gang, anbefales det, at du læser denne lynvejledning først, så du kan blive fortrolig med den grundlæggende betjening

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Pentax_K-01_QSG_DAN.book Page 0 Wednesday, February 8, 2012 3:00 PM. Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Pentax_K-01_QSG_DAN.book Page 0 Wednesday, February 8, 2012 3:00 PM. Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Pentax_K-01_QSG_DAN.book Page 0 Wednesday, February 8, 2012 3:00 PM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger kameraet for første gang, anbefales det, at du først læser denne lynvejledning

Læs mere

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Startguide Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt dette RICOH WG-30W digitalkamera. Denne startguide indeholder

Læs mere

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

Pentax_Q_QSG_DAN.book Page 0 Wednesday, August 24, 2011 8:56 AM. Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Pentax_Q_QSG_DAN.book Page 0 Wednesday, August 24, 2011 8:56 AM. Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Pentax_Q_QSG_DAN.book Page 0 Wednesday, August 24, 2011 8:56 AM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger kameraet for første gang, anbefales det, at du først læser denne lynvejledning

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. DAN Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. PENTAX WG-3 GPS / PENTAX WG-3 er vandtæt, støvtæt og stødsikker som vist herunder, så du kan bruge det i forbindelse med en lang række udendørsaktiviteter.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Brugervejledning. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt dette RICOH WG-30 digitalkamera. Vi anbefaler, at du læser

Læs mere

Lyn-startvejledning Quick Start Guide

Lyn-startvejledning Quick Start Guide QSG_E85.book Page 1 Monday, October 12, 2009 1:50 PM Digitalkamera Camera Lyn-startvejledning Quick Start Guide QSG_E85.book Page 2 Monday, October 12, 2009 1:50 PM QSG_E85.book Page 1 Monday, October

Læs mere

e_kb442.book Page 0 Tuesday, February 19, 2008 10:17 AM

e_kb442.book Page 0 Tuesday, February 19, 2008 10:17 AM e_kb442.book Page 0 Tuesday, February 19, 2008 10:17 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX u. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Lyn-startvejledning Quick Start Guide

Lyn-startvejledning Quick Start Guide Altek_Bali_UM_EN.book Page 1 Friday, October 2, 2009 3:55 PM Digitalkamera Camera Lyn-startvejledning Quick Start Guide Altek_Bali_UM_EN.book Page 2 Friday, October 2, 2009 3:55 PM Altek_Bali_UM_EN.book

Læs mere

e_kb459.book Page 0 Friday, June 22, 2007 2:59 PM

e_kb459.book Page 0 Friday, June 22, 2007 2:59 PM e_kb459.book Page 0 Friday, June 22, 2007 2:59 PM Tak fordi du valgte et PENTAX digitalkamera s. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte af kameraet.

Læs mere

Optio M90_QSG_DAN.book Page 1 Friday, May 14, 2010 12:30 PM. Digitalkamera. Lyn-startvejledning

Optio M90_QSG_DAN.book Page 1 Friday, May 14, 2010 12:30 PM. Digitalkamera. Lyn-startvejledning Optio M90_QSG_DAN.book Page 1 Friday, May 14, 2010 12:30 PM Digitalkamera Lyn-startvejledning Optio M90_QSG_DAN.book Page 2 Friday, May 14, 2010 12:30 PM Optio M90_QSG_DAN.book Page 1 Friday, May 14, 2010

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt PENTAX MX-1. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning,

Læs mere

PENTAX Q_DAN.book Page 0 Friday, September 2, 2011 10:34 AM

PENTAX Q_DAN.book Page 0 Friday, September 2, 2011 10:34 AM PENTAX Q_DAN.book Page 0 Friday, September 2, 2011 10:34 AM Tak for dit køb af dette PENTAX Q digitalkamera. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Startguide Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt dette RICOH WG-5 GPS digitalkamera. Denne startguide indeholder

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak for dit køb af dette PENTAX Q10 digitalkamera. Vi anbefaler, at

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Digitalvideokamera. Betjeningsvejledning

Digitalvideokamera. Betjeningsvejledning Digitalvideokamera Betjeningsvejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideokamera... 4 Brug af betjeningspanelet... 6 Klargøring... 7 Strømforsyning... 10 Funktioner... 11 DV-funktion

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M537 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-21(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer 2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

e_kb445.book Page 0 Monday, February 25, 2008 10:38 AM

e_kb445.book Page 0 Monday, February 25, 2008 10:38 AM e_kb445.book Page 0 Monday, February 25, 2008 10:38 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX x. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

K-01_DAN.book Page 0 Tuesday, February 21, 2012 4:32 PM

K-01_DAN.book Page 0 Tuesday, February 21, 2012 4:32 PM K-01_DAN.book Page 0 Tuesday, February 21, 2012 4:32 PM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX O. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

e_kb477.book Page 0 Friday, January 9, :55 AM

e_kb477.book Page 0 Friday, January 9, :55 AM e_kb477.book Page 0 Friday, January 9, 2009 10:55 AM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-FS14EB http://da.yourpdfguides.com/dref/5622788

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-FS14EB http://da.yourpdfguides.com/dref/5622788 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX W. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

e_kb475.book Page 0 Tuesday, January 20, :02 AM

e_kb475.book Page 0 Tuesday, January 20, :02 AM e_kb475.book Page 0 Tuesday, January 20, 2009 11:02 AM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. SLR-digitalkamera K-500 Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak, fordi du valgte dette PENTAX K-500 digitalkamera. Vi

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

e_kb474.book Page 0 Tuesday, October 27, 2009 3:26 PM

e_kb474.book Page 0 Tuesday, October 27, 2009 3:26 PM e_kb474.book Page 0 Tuesday, October 27, 2009 3:26 PM Tak fordi du har købt dette PENTAX Q Digital Camera. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere