Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren"

Transkript

1 Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Afdeling Margueritten Telefon Leder Mette Brunberg Telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer Forældremyndighedsindehaverens navn Cpr.: Adresse Postnummer og by Mailadresse Forældremyndighedsindehaverens navn Cpr.: Adresse Postnummer og by Mailadresse Anbringende kommune Sagsbehandler Mailadresse til sagsbehandleren GLA nummer (Tidl. EAN nummer) Lovgrundlag 66, stk. 2 Fra dato Foranstaltning Aflastning Bevilget antal døgn pr. kalender år OBS. Der kan ikke overføres tildelte døgn mellem 2 regnskabsår!

2 Finansiering Opholdsbetaling pr. døgn: 3373,- Der kan i sjældne tilfælde være behov for at opkræve tillæg til grundtaksten. Særtakst der er aftalt pr. døgn: Samlet betaling pr. døgn: 3373,- Ydelser udover det i kontrakten beskrevne afregnes ½ årligt bagud. Den angivne takst er beregnet ud fra en forudsætning om, at barnet har et skole- dagtilbud. Såfremt barnet ikke har et dagtilbud, beregnes en særlig takst ud fra den aftalte timesats jf rammeaftalen mellem KL og Region Hovedstaden. Hvis barnets adfærd, funktionsniveau eller helbredsmæssige tilstand ændres væsentligt efter indskrivningen, kan det udløse behov for en særtakst, og kontrakten genforhandles. I sådanne tilfælde indkalder 3Kløveren til et møde hvor problemstillingen drøftes. Hvis der på mødet ikke kan opnås enighed i forhold til ydelse og takst, træder det almindelige opsigelsesvarsel i kraft. Hvis familien har behov for at hente eller bring barnet, således at det ikke ligger inden for de almindelige tider (se neden for), kan 3Kløveren - hvis der kan skaffes personaledækning og hvis det fremgår af bevillingen opkræve merbetaling for den pågældende periode. Betaling for sådanne perioder opkræves ½årligt bagud. Hvis der indgås særlige aftaler i forbindelse med denne kontrakt, markeres det her og aftalen vedlægges som bilag. Er der indgået særlig aftale Ja Nej Basisydelser der er inkluderet i opholdsbetalingen Aflastning udført på Margueritten. Specialpædagogisk pasningstilbud inkl. pædagogisk plan som kan understøtte dagtilbuddets mål og aktiviteter. Desuden deltagelse i møder med dagtilbud/forældre i den udstrækning, det skønnes relevant og der kan frigives personaleressourcer. Adgang til værelse omfattende inventar (seng, skab og gardiner, belysning) Behov for særligt inventar aftales ved indskrivningen. Tildeling af aflastningsdøgn kan afhænge af barnets behov for fx specialseng. Almindelig forplejning ved normal kost. Almen (parafumefri) hygiejne, inkl. bleer, tandbørste mv. Fritidsaktiviteter i den udstrækning, det kan planlægges under hensyn til helheden. Ved hospitalsindlæggelser når barnet er i aflastning følger medarbejderen barnet og bliver der på indlæggelsesdagen til forældrene kommer. Hvis forældrene er på ferie ydes 6 timer pr. døgn i gennemsnit i tidsrummet Dette er inkl. transport. Herefter er det hospitalets eller kommunens ansvar at stille særligt personale til rådighed jf. brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2010 Side 2

3 Barnet kan i akut opståede situationer følges til praktiserende læge/tandlæge. Ved sygdom der opstår når barnet er i aflastning, tages der stilling fra sag til sag. Hvis barnet udgør en væsentlig smitte risiko for de andre børn, skal forælderen tage barnet hjem. Særlige ydelser, som ikke er omfattet Personlige hjælpemidler og vedligeholdelse af hjælpemidler. Ekstraordinære kostprodukter/tilskud eller sondemad. Medicin Aktiviteter af særlig karakter: Fx klubaktivitet, idræt, ferielejre arrangeret af 3. part, ridning og svømning. Dagtilbud, børnehave, skole, ungdomsklub, SFO. Kørsel. Koloni. Indkøb af individuelle tilpassede/specialbyggede møbler ud over det Margueritten råder over, til fælles afbenyttelse. Speciel syet tøj og personbårne hjælpemidler. Individuel elektronik, tv, legetøj med videre Fysioterapi, fodpleje mv. Pasning i dagtimer på hverdage. Såfremt barnet har behov for pasning i dagtimerne fx ved sygdom over længere tid (sygdom der ikke nødvendiggør at barnet tages hjem), kan den før omtalte særtakst blive aktuel. Generelle betalingsbetingelser Opholdsbetalingen reguleres hvert år fra 1. januar. Der betales per måned per bevilliget døgn. Opsigelsesvarsel er løbende måned plus 30 dage. Barnet kan benytte pladsen indtil opsigelsesvarslets udløb. Kontrakten er gældende indtil udmeldelse med gældende opsigelsesvarsel, eller ikke forlænget betalingstilsagn. Side 3

4 Betalingstilsagn skal foreligge skriftligt ved tilbuddets start, det er kommunens ansvar at sørge for dette, lige som det er kommunens ansvar at sørger for forlængelse. Barnet kan IKKE modtage i aflastning, hvis der ikke ligger et gyldigt betalingstilsagn. Planlægning af aflastningsdøgn sker, så videt det overhovedet er muligt, ud fra en - efter forælderens ønske fastlagt turnus. Endelig tildeling af døgn sker kvartalvis således at forældrene får besked senest én måned før perioden starter. Ved særlige behov kan dette fraviges og besked kan gives tidligere. Ønsker der afviger fra den faste turnus indgives i den første i november, februar, maj og august. Et aflastningsdøgn er på hverdage fra klokken 14:00 9:30 den kommende dag, mandag morgen dog til klokken 11:00. I weekenden fra 12:00 12:00 (et hoteldøgn) I sommer perioden kan planlægges en længere periode i forbindelse med familiens afholdelse af ferie. Feriedøgn tildeles altid for 2 børn ad gangen. Børnene benytter også deres dagtilbud i denne periode. For at kunne give svar på ferieønsker hurtigst muligt, planlægges sådanne perioder i udgangspunktet sammen med første kvartal. Hvis en bevilling er tidsbestemt, skal kommunen senest en måned før udløbsdatoen, uopfordret give besked om ny bevilling, ellers kan 3Kløveren visitere et nyt barn til pladsen fra udløbsdatoen. Planlagte døgn kan som udgangspunkt ikke afmeldes, når de kvartalvis er bevilget. Når den unge bliver 17 år skal kommunen påbegynde visitation til voksentilbud, således at de fra det fyldte 18 år, er videre visiteret. Såfremt dette ikke overholdes, vil pladsen kunne opsiges. Bevilget døgn kan af tekniske årsager ikke overføres mellem to regnskabsår. Forventning til samarbejdet Kommunikation med aflastningen om bookning, praktiske aftaler, medicin mv. aftales direkte mellem teamet og forældrene og altid på teamets fælles mailboks. Aftaler om bevilling, særtakst mv. sendes altid til 3Kløverens fællespostkasse. Det forventes at 3Kløveren altid har, en navngiven person der kan svare på spørgsmål og tage kvalificerede beslutninger. Ved henvendelser fra kommunen forpligter 3Kløveren sig til at svare hurtigst muligt, eller senest inden for 3 arbejdsdage. Side 4

5 Andet Institutionen hæfter ikke for skade på børnenes ejendele, lige som det enkelte barn ikke holdes ansvarligt hvis det er årsag til at 3Kløverens inventar eller et andet barns ejendele går i stykker. Fx tøj, legetøj, elektronik Parternes godkendelse af kontrakten Betalingskommune og handlekommune Betalingskommune hvis det ikke er det samme som handlekommunen. For 3Kløveren Senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen underskrives kontrakten og sendes retur til Side 5

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: ODDER KOMMUNE Byrådsservice Sagsnr. : 1025871 Dok.nr.: 1025892 Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og

Læs mere

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune.

Generelle kontraktforhold og retningslinjer for arbejdet som fuldtids plejefamilie ved Viborg Kommune. Viborg Kommune Retningslinje Godkendt: Niveau: Dato: Mikkel Hastrup Afdelingsleder 11.3.2015 Udarbejdet af: Charlotte Lomholdt (kontrakt konsulent) Revideres af: Charlotte Lomholdt Generelle kontraktforhold

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Serviceniveau på børnehandicapområdet

Serviceniveau på børnehandicapområdet Serviceniveau på børnehandicapområdet Hvidovre 2013 Børne - og Familieafdelingen Indholdsfortegnelse Overordnede rammer for 41 og 42. 3 Aflastning, selvvalgt. 6 Aflastning. 7 Allergi/astma. 8 Behandling,

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere