Indhold. Udgiver. Redaktion. Layout & fotos. Grafiske figurer. Tryk. Oplag. Bydelsprojekt 3i1. Udsendelse. 3 Forord. 4 Organisation & sekretariat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Udgiver. Redaktion. Layout & fotos. Grafiske figurer. Tryk. Oplag. Bydelsprojekt 3i1. Udsendelse. 3 Forord. 4 Organisation & sekretariat"

Transkript

1 Statusrapport 2010

2 Indhold 3 Forord 4 Organisation & sekretariat 6 Fælles boligsociale indsatser i boligområderne: 6 1) Sundhed 8 2) Rådgivning om social, forhold jura, beskæftigelse, uddannelse 14 3) Rådgivning om økonomi 16 Indsatser og aktiviteter på Stengårdsvej 18 Indsatser og aktiviteter i Kvaglund 22 Indsatser og aktiviteter i Østerbyen 24 Bilag & kort Udgiver Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken Esbjerg Ø Tlf Bydelsprojekt 3i1, maj 2011 Redaktion Susanne Rønne Mette Straarup Jespersen Rikke Skipper Hansen Peter Rostgaard Diana Mose Olsen Tor Stenstrop Layout & fotos Tor Stenstrop (forsidefoto: Eva-Maria Schirmer) Grafiske figurer Mette Straarup Jespersen Tryk Luma Print, Esbjerg Bydelsprojekt 3i1 Bydelsprojekt 3i1 er et boligsocial projekt med indsatser i boligområderne Kvaglund, Stengårdsvej, Østerbyen og Gjesing Nord i Esbjerg. Bydelsprojekt 3i1 er et samarbejde mellem Boligforeningen '32, Boligforeningen Ungdomsbo, Landsbyggefonden, Esbjerg Kommune og borgerne. 2 Oplag 500 eksemplarer Udsendelse Udsendes til boligforeningernes hovedbestyrelser, afdelingsbestyrelser, ejendomskontorer, projektets medarbejdere, samarbejdspartnere samt Esbjerg Kommune.

3 2010 var et år med tryk på Der var tryk på Bydelsprojekt 3i1 s boligsociale indsatser i Samlet set har projektet haft henvendelser fordelt på ca beboere. Med 2010 i bakspejlet er vi nu mere end halvvejs gennem den helhedsplan, der skitserer Bydelsprojekt 3i1 s mange aktiviteter i årene Bydelsprojekt 3i1 har derfor gjort status for de resultater, der er opnået, og præsenterer dem i nærværende Statusrapport Statusrapport 2010 efterfølger statusrapporten for 2008/09. For et samlet billede over resultater og historik henvises derfor også til denne publikation. Bydelsprojekt 3i1 er et samarbejde mellem boligforeningerne Ungdomsbo og B 32 samt Esbjerg Kommune med støtte fra Landsbyggefonden. Visionen er at udvikle trygge boligområder i det østlige Esbjerg med tilfredse og aktive beboere og borgere. Midtvejsevaluering En gang imellem må man stoppe op og kigge sig tilbage for at kontrollere, om kræfterne bliver brugt rigtigt, og de boligsociale indsatser virker efter hensigten. Derfor var et af højdepunkterne i 2010 en midtvejsevaluering. Vi lod et konsulentfirma kigge os i kortene og det resulterede i en evalueringsrapport med anbefalinger til vores mange boligsociale indsatser. Det var med andre ord tid til karakterer i 2010, og vi bestod vores første eksamen med et godt og fornuftigt resultat. Men anbefalingerne viser også, at der er plads til forbedringer, og vores bestyrelse har derfor vedtaget en strategi- og handlingsplan for at føre anbefalingerne ud i livet i 2011 og Ny organisation og sundhedsprofil Tilbage til Året begyndte med at Bydelsprojekt 3i1 fik omstruktureret organisationen og nedsat en bestyrelse, et forretningsudvalg, et projektudvalg samt et beboerforum med egen bestyrelse. Formålet med den nye organisation var at tilgodese beboerdemokratiet samt øge samarbejdet mellem de involverede aktører var desuden året, hvor vores eget projekt, Sundhuset udarbejdede en sundhedsprofil for boligområderne. Sundhedsprofilen er baseret på besøgs- og telefoninterviews og beskriver forekomsten og fordelingen af sundhed og sygdom blandt borgerne i den østlige bydel af Esbjerg og forhold af betydning herfor, for eksempel sundhedsvaner, brug af sundhedsvæsenet og levekår. Sundhedsprofilen er nu en del af basisgrundlaget for planlægningen og udførelsen af det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde som Sundhuset udfører i den østlige bydel af Esbjerg. Der er fortsat behov for 3i1 Bydelsprojekt 3i1 registrerer nøje interessen for vore aktiviteter, og derfor kan vi igen i år blot konstatere, at der fortsat er behov for vores eksistens. Samlet set har vi haft henvendelser fordelt på ca beboere, og det er en milepæl i sig selv, at vi er nået ud til så mange mennesker med vores tilbud. Stor tak til beboerne, borgerne, medarbejderne, boligforeningerne Ungdomsbo og B 32 samt Esbjerg Kommune for en ihærdig indsats i Vi ved, at alle bestræber sig på at yde endnu en kraftpræstation i de sidste halvandet år af helhedsplanen. God fornøjelse med Statusrapport 2010.» Bydelsprojekt 3i1 registrerer nøje interessen for vore aktiviteter, og kan konstatere, at der fortsat er behov for vores eksistens.«tonny Nissen formand for 3i1 Susanne Rønne Projektchef for 3i1 Bydelsprojekt 3i1 har i 2010 haft: ca henvendelser fra borgere, som har modtaget rådgivning og vejledning ca. 600 henvendelser fra borgere, som har fået rådgivning i jobsøgning 45 borgere, som dokumenterbart er formidlet i job ca. 600 borgere til sundhedstjek 680 borgere har deltaget på motionshold 30 infomøder med gennemsnitligt 15 personer 30 arrangementer 3

4 Organisation & sekretariat Bydelsprojekt 3i1 fik ny organisation Bydelsprojekt 3i1 fik omstruktureret organisationen i Et beboerforum blev til og det boligsociale arbejde blev opdelt i tre fagområder: rådgivning, sundhed og aktiviteter. Det boligsociale arbejde blev i 2010 opdelt i tre fagområder: rådgivning, sundhed og aktiviteter, da Bydelsprojekt 3i1 besluttede at omstrukturere organisationen blandt andet for at øge beboerdemokratiet. Styregruppen blev til en bestyrelse med repræsentanter fra Ungdomsbo og B 32 og repræsentanter fra Esbjerg Kommune samt sekretariatsbistand fra Bydelsprojekt 3i1. Der blev desuden oprettet et nyt beboerforum med egen bestyrelse, og det er tanken, at den enkelte beboer kommer tættere på beslutningsprocesserne, eller har muligheden for det. Otte vidensområder På tværs af samtlige projekter er der oprettet otte vidensområder med hver sin vidensansvarlige medarbejder: Jobog uddannelse, social og juridisk rådgivning, økonomisk rådgivning, sundhedsfremme, konfliktmægling, beboerdemokrati, integration og kriminalpræventivt. Ledergruppen består nu af projektchefen, de tre faglige koordinatorer og en ny økonomimedarbejder. Sekretariatet er blevet opdelt i vidensområderne: Koordinering, økonomi, administration og IT samt image og kommunikation. Informationsmøder Bydelsprojekt 3i1 har afholdt informationsmøder for boligforeninger fra andre byer samt for alle Esbjergs Boligforeninger. Derudover har Esbjerg Byråd været til informationsmøde og rundvisning. Desuden har Bydelsprojekt 3i1 afholdt informationsmøder for studerende bl.a. fra University College Syddanmark. Udgivelser Bydelsprojekt 3i1 har udgivet 4 udgaver af magasinet Beboerfokus og løbende redigeret og fornyet hjemmesiden bydelsprojekt3i1.com, som fik web-tv i Konsulentfirmaet LG Insight gennemførte en midtvejsevaluering hvor beboere, udvalg og medarbejderne blev interviewet og deltog i workshops. Resultater og anbefalinger kan læses midtvejsevalueringsrapporten, som kan downloades fra forsiden af projektets hjemmeside 3i1 I ALT Henvendelser fordelt på nationalitet 3i1 I ALT Henvendelser fordelt på køn 3488 Dansker Anden etnisk baggrund MAND KVINDE 8155 Ny politisk organisation Bestyrelse: Repræsentanter fra Ungdomsbo og B 32 og repræsentanter fra Esbjerg Kommune samt sekretariatsbistand fra Bydelsprojekt 3i1 Forretningsudvalg: Repræsentanter fra Ungdomsbo og B 32, repræsentanter fra Bydelsprojekt 3i1, repræsentanter fra Esbjerg Kommune samt sekretariatsbistand fra Bydelsprojekt 3i1 Projektudvalg: Repræsentanter fra Ungdomsbo og B 32, repræsentanter fra Esbjerg Kommune, og repræsentant fra Syd- og Sønderjyllands Politi Beboerforum: Beboere fra Ungdomsbo og B 32 samt sekretariatsbistand fra Bydelsprojekt 3i1 Ny administrativ organisation Ledergruppe med projektchef, tre faglige koordinatorer og økonomimedarbejder Tre faglige områder med hver sin faglige koordinator: Rådgivning, Sundhed & Aktiviteter Otte vidensområder med hver sin vidensansvarlige: Job- og uddannelse, social og juridisk rådgivning, økonomisk rådgivning, sundhedsfremme, konfliktmægling, beboerdemokrati, integration og kriminalpræventivt. Sekretariatet er opdelt i vidensområderne: Koordinering, økonomi, administration og IT samt image og kommunikation. 4

5 »Byrødder«besøgte Bydelsprojekt 3i1 En ganske almindelig mandag aften i september 2010 besøgte hele 25 ud af Esbjergs 31 byrådsmedlemmer - med borgmesteren i spidsen - Bydelsprojekt 3i1 i Kvaglundparken 4. Her fik de sammen med direktionen i Esbjerg Kommune en grundig introduktion til projektets mange boligsociale indsatser i den østlige bydel. Byrådsmedlemmerne blev desuden budt på et sundhedstjek i Sundhuset og en omgang etnisk mad. Der blev udtrykt stor begejstring for arrangementet og bydelsprojektet. 3i1 I ALT Henvendelser fordelt på boligforeninger 3i1 I ALT Henvendelser fordelt på boligområde Ungdomsbo B'32 Fremad EAB Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen AB Øvrige Nord - Gjesing m.m. Øvrige Bydelsprojekt 3i1 s publikationer i 2010 Statusrapport 2008/2009 Midtvejsevaluering 2010 Magasinet Beboerfokus (udkommer fire gange årligt) Hjemmeside (med nyheder og web-tv) Konfliktråd Bydelsprojekt 3i1 lægger lokaler til afholdelse af Politiets konfliktråd. Konfliktråd er møde mellem offer og gerningsmand. Mødet finder sted med en tredjeperson som mødeleder. Projektgrupper under 3i1 Koordineringsgrupper på Stengårdsvej og i Østerbyen mødes fem gange årligt Børn og Unge gruppe mødes fire gange årligt Uddannelses - og arbejdsmarked mødes fire gange årligt Sundhedsgruppe mødes fire gange årligt Økonomisk rådgivningsgruppe mødes fire gange årligt Tænketank mødes fire gange årligt Redaktionsudvalg seks gange årligt 5

6 Fælles boligsociale indsatser i boligområderne SUNDHED Sundheden i det østlige Esbjerg fik et tjek I 2010 blev resultaterne af en Sundhedsprofil for den østlige bydel af Esbjerg 2009 forelagt. Sundhedsprofilen er blevet en del af basisgrundlaget for planlægningen og udførelsen af det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, som Sundhuset udfører i den østlige bydel af Esbjerg. Lene Poulsen, Rikke Skipper Hansen, Eva-Maria Schirmer og Camilla Pedersen udgør Sundhusets crew. Her skal stå noget om henvendelsernes fordeling på nationalitet og I 2010 blev resultaterne fra Sundhedsprofilen for den østlige bydel af Esbjerg område 2009 forelagt. Den østlige bydel af Esbjerg dækker områderne Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen. I Sundhedsprofilen for den østlige bydel af Esbjerg 2009 beskrives forekomsten og fordelingen af sundhed og sygelighed blandt borgerne i den østlige bydel af Esbjerg. Beskrivelsen omfatter helbredsrelateret livskvalitet, sygdom, sygelighed, sygdomsadfærd og sociale relationer. Hertil kommer faktorer, der har betydning for sundhedstilstanden som for eksempel sundhedsadfærd. Solidt grundlag for sundhedsprofil Sundhedsprofilen er baseret på besvarelser fra borgere i alderen 16 år og derover og som er bosiddende i den østlige bydel af Esbjerg pr. 1. januar Sundhedsprofilen for den østlige bydel af Esbjerg 2009 tager udgangspunkt i spørgeskemaet til sundheds- og sygelighedsundersøgelserne i 2005 (SUSY- 2005), som en national repræsentativ undersøgelser, der er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed. Det betyder, at besvarelserne fra Sundhedsprofilen for den østlige bydel af Esbjerg 2009 i vid udstrækning vil kunne sammenlignes med nationale besvarelser SUSY I sundhedsprofilen bliver de sammenlignet med nationalt niveau. Basis for arbejdet Borgernes oplysninger om deres sundhed og sygelighed i den østlige bydel af Esbjerg, viser større eller mindre udsving af både positiv og negativ karakter for borgerne i den østlige bydel af Esbjerg sammenlignet med borgere i resten af landet. Sundhedsprofilen er fra 2010 blevet en del af basisgrundlaget for planlægningen og udførelsen af det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, som Sundhuset udfører i den østlige bydel af Esbjerg. Som eksempel kan nævnes, at der bl.a. er sat yderligere fokus på depression, ensomhed og netværk samt kost, motion og rygning. Motionsaktiviteter i Sundhuset Sundhuset oprettede i sensommeren idrætsforeningen Idræt for Alle under KIF (Kvaglund Idrætsforening). Foreningen har pt. 7 hold med gymnastik og svømning. Fra efteråret 2009 og frem til udgangen af december 2010 har foreningen fået 177 medlemmer. Det er medlemmer, der ikke tidligere har været en del af foreningslivet. Mange af medlemmerne har længe ønsket en alternativ idrætsforening, der tager højde for kulturelle forskelle, økonomi og afstand til træningsstedet, som Idræt for Alle gør. I foreningen er der taget højde for, at kvinderne kan træne ugeneret af mænd, kontingentet er meget lavt, og der er træningssteder tæt på, hvor medlemmerne bor. Dette har også bevirket, at halvdelen af vores medlemmer har en anden etnisk baggrund end dansk. Idrætsforeningen har fokus på sundhed, men også på det sociale netværk og integration. Et særligt tilbud er de to svømmehold, Sundhuset har oprettet. De er udelukkende for kvinder og piger fra 8 år og op. Svømmeholdene fordoblede medlemstallet i Idræt for Alle. Succesen var stor, da beboerne længe havde efter-

7 » De temadage og arrangementer, Sundhuset har afholdt i 2010, har haft fokus på kost, motion, rygning, inkontinens, leg og bevægelse, og ikke mindst på det opsøgende arbejde. SUNDHUSET Henvendelser fordelt på årsag Målt fedtprocent og muskelmasse Målt blodtryk Målt kondital Kostvejledning Henvist til læge - kun optalt i 4. kvartal 2010 Information/Rådgivning /Bisidder Socialt netværk SUNDHUSET Henvendelser fordelt på boligforeninger Ungdomsbo B' Fremad EAB AB Øvrige spurgt svømning. Mange kvinder og piger, især muslimske, bryder sig ikke om at bade et offentligt sted, hvor kvinder og mænd bader sammen. At svømme er godt for alle ligegyldigt om man er overvægtig, har en svag ryg eller er gravid. Svømning foregår to gange ugentlig på Præstegårdsskolen og i seminariets svømmehal. Sundhuset afholder desuden sommeraktiviteter for børn og unge med motionshold i Kvaglund og Østerbyen og på Stengårdsvej. Fokus på leg og bevægelse I foråret 2010 satte Sundhuset fokus på leg og bevægelse i børnehaverne i den østlige bydel af Esbjerg. Alle børnehaverne blev inviteret til 8 formiddage i Rørkjærhallen og Kvaglundhallen. Her blev børnene præsenteret for forskellige temaer som motorik, gymnastik, børnefitness, håndbold, fodbold, badminton m.fl. i samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Udover at børnene fik brugt en masse energi, fik pædagogerne inspiration til nye lege, de kunne tage med tilbage til institutionen. Deltagerne gav udtryk for, at de havde haft nogle inspirerende formiddage. 7 Kun optalt i 4. kvartal 2010 Fokus på inkontinens I efteråret 2010 satte Sundhuset fokus på Inkontinens hos somaliske kvinder. Her blev de somaliske kvinder inviteret til 7 eftermiddage med undervisning i bækkenbunden/inkontinens. Undervisningen blev varetaget af en inkontinens sygeplejerske. Derudover blev der undervist i bækkenbundstræning af en fysioterapeut. Kurset var en stor succes, da deltagerne gav udtryk for, at de blev bedre til at holde på vandet og dermed fik en bedre livskvalitet. Kontakt til nye beboere Igennem hele året har der været fokus på det opsøgende arbejde. Sundhuset forsøger hele tiden at møde nye borgere. For at komme i kontakt med nye borgere afholder Sundhuset jævnligt

8 Fælles boligsociale indsatser i boligområderne SUNDHUSET SUNDHED SUNDHUSET SUNDHUSET Henvendelser fordelt på køn 231 Mand 533 Kvinde SUNDHUSET SUNDHUSET Henvendelser fordelt på nationalitet 379 Dansker 385 Anden etnisk baggrund sundhedsdage, hvor Sundhuset er ude i nærmiljøet og tilbyder sundhedstjek, lidt frugt og en hyggelig samtale om Sundhusets tilbud samt løst og fast. Disse sundhedsdage afholdes om eftermiddagen ved de lokale indkøbssteder som Fakta, Netto og Spar. Sundhedsdagene vil blive gentaget i 2011 og 2012, da det har vist sig, at være en rigtig god måde at komme i kontakt med en bred gruppe borgere. Fokus på overvægt Resultaterne af sundhedstjek bekræfter at rigtigt mange borgere er overvægtige. Den metaboliske alder er typisk mellem 10 og 15 år ældre end vedkommende er. Derfor er der tilbud om individuelle samtaler og kostvejledning. Kostvejledningen i Sundhuset tager udgangspunkt i hver enkelt person. Forløbet varer så lang tid, som vedkommende har behov for. Der arbejdes med små skridt og mange praktiske råd til at vægttab kan tilpasses hverdagen. Mange deltog i motionsløb 63 personer deltog i Sundhusets motionsløb "Løb for alle" på Kvaglunddagen den 4. september, og mange tilmeldte sig først på SUNDHUSET Motionsaktiviteter 12 Motionshold i Sundhuset Antal deltagere på motionshold Antal deltagere på svømmehold Antal deltagere på "lær at cykle"-hold Prinsessepower (piger år) Fitstar (piger år) Gymnastik for kvinder Kun optalt i 4. kvartal 2010 Gymnastik for ældre kvinder SUNDHUSET Øvrige arrangementer i Sundhuset Nakke/skulder hold 30 Stavgang 51 Infomøder Arrangementer Svømning for kivinder Svømning for piger og kvinder Lær at cykle hold 8

9 Der var medaljer til alle i motionsløbet Løb for Alle i selve dagen. Der var en gavepose til alle, der gennemførte løbet og blandt dem, der kom i mål, blev der desuden trukket lod om en cykel, en Nintendo Wii og en hel masse andre gode præmier. Ruterne var på 3 og 5 kilometer, og der blev ikke taget tid på løberne, det gjaldt om at komme i mål. En ny tradition på Kvaglunddagen ser ud til at være skabt, for løbet vender tilbage i Vinderne af Løb for Alle 3-kilometerruten 3 kilometer for piger: Pernille Andersen 3 kilometer for drenge: Kristoffer Nielsen 3 kilometer for damer: Shagyan Haji 3 kilometer for herrer: Jens Jørgen Bjerg 5-kilometerruten 5 kilometer for damer: Jette Sejerup 5 kilometer for herrer: Tommy Novak SUNDHUSET Henvendelser fordelt på boligområde Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Nord - Gjesing m.m. Øvrige 9

10 Fælles boligsociale indsatser i boligområderne RÅDGIVNING Når gode råd er gratis Gode er dyre, siger et ordsprog, men sådan er det ikke i Infohuset og JobShop. Her giver medarbejderne gode råd og vejledning indenfor det sociale og juridiske område helt gratis. Der er stor søgning til aktiviteterne i JobShop og Infohuset. Infohuset og Jobshop har i Bydelsprojekt3i1`s levetid oplevet en stor efterspørgsel efter råd og vejledning indenfor det sociale og juridiske område. I løbet af 2010 har der været 2254 beboere henvendelser til denne indsats. Der har været et stort behov for rådgivning og vejledning af viden og information omkring regler/lovgivning, rettigheder og pligter i forhold til myndigheder. En stor del af de beboere der har søgt hjælp, har været i en tilstand, hvor magtesløsheden har fyldt meget. De har derfor ikke haft de fornødne ressourcer til selv at klare de problemstillinger der fylder i deres hverdag. Det har derfor har stor negativ betydning for deres livskvalitet og for deres evne til at overskue andre hverdagsting, såsom opdragelse af børn, job og uddannelse. Formålet med rådgivningen er bl.a. at sikre at beboerne bliver i stand til selv at agere og træffe beslutninger i forhold til deres individuelle og familiemæssige livsbetingelser. Udover den individuelle rådgivning har der i 2010 været afholdt mange arrangementer med fokus på medborgerskab og integration. Der har været afholdt 23 arrangementer og 17 Infomøder. Beskæftigelse, uddannelse og rådgivning INFOHUSET Henvendelser fordelt på nationalitet Social og juridisk rådgivning Hjælp og vejledning til job og uddannelse Hjælp til fritidsjobsøgning Temamøder/arrangementer: 762 Dansker - Forberedelse til og afholdelse af indfødsretsprøve forår og efterår - Workshop om eksamensangst - Jobsøgningskursus for voksne - Jobsøgningskursus for unde., der søger fritidsjob - Temadag om forsikringer 3173 Anden etnisk baggrund 10

11 INFOHUSET Henvendelser fordelt på årsag Fritidsjob/udd. Jobsøgning Kurser/udd. Hjælp Social og juridisk hjælp Udlændingeservice Økonomi 225 Andet INFOHUSET Henvendelser fordelt på køn Mand Kvinde INFOHUSET Henvendelser fordelt på boligområde 1304 Kvaglund Stengårdsvej 2484 Østerbyen Nord - Gjesing m.m. Øvrige Frem til november 2010 har der ikke været registreret på områder, bortset fra Kvaglund og øvrige. INFOHUSET Henvendelser fordelt på boligforeninger Ungdomsbo B'32 Fremad EAB AB Øvrige Frem til november 2010 har der ikke været registreret på boligforeninger. 11

12 Fælles boligsociale indsatser i boligområderne RÅDGIVNING Job og uddannelse er vejen frem Jobshop og Infohuset har specialiseret sig i at hjælpe borgere i arbejde. Lige siden Bydelsprojekt 3i1 startede i 2008 har der været stor søgning til denne indsats. Mange kommer i Infohuset og JobShop for at få hjælp til at søge arbejde eller uddannelse. Bydelsprojekt 3i1 har i 2010 via Infohuset og Jobshop haft fokus på en uddannelses og beskæftigelsesfremmende indsats. Boligområderne er præget af en høj arbejdsløshed og indsatsen er derfor meget aktuel. Udover en høj ledighed er boligområderne også præget af mange beboere, både voksne og unge, der ikke har den nødvendige støtte og hjælp i familien til at lave ansøgninger, CV er, vejledning i at gå til en jobsamtale m.v. Derfor har der været en stor søgning til denne indsats. 45 i job i 2010 I løbet af 2010 har der været 876 beboere igennem den beskæftigelsesrettede indsats i Infohuset og Jobshop og bl.a. fået hjælp og støtte til at skrive ansøgninger og cvèr. I 2010 er der 45 der er kommet i job via Infohuset og Jobshop. Tilbud om hjælp til uddannelse Udover den beskæftigelsesrettede indsats har der i 2010 været mange aktiviteter og henvendelser forbundet med uddannelse. Der har derfor bland andet været tilbudt hjælp til lektier og til at finde praktikplads. Tilbud om hjælp til uddannelse Hjælp til lektier og projekter Hjælp til afklaring af uddannelsesønsker for unge og voksne JOBSHOP 2332 Henvendelser fordelt på årsag FRITIDSJOB JOBSØGNING RÅDGIVNING STATEN/KOMMUNEN HUSLEJE/BUDGET Hjælp til at søge praktik og lærepladser ANDET 12

13 Organisering af rådgivning: Rådgivning Diana Mose Olsen Faglig koordinator Økonomi Eigil Jørgensen Videns-ansvarlig Job & uddannelse Line Jensen Videns-ansvarlig Social & juridisk Diana Mose Olsen Videns-ansvarlig JOBSHOP Henvendelser fordelt på nationalitet 206 Dansker Anden etnisk baggrund 3607 JOBSHOP Henvendelser fordelt på boligområde 532 KVAGLUND STENGÅRDSVEJ ØSTERBYEN 3281 NORD - GJESING M.M. ØVRIGE Der har ikke været registreret på områder, bortset fra Stengårdsvej og øvrige. JOBSHOP Henvendelser fordelt på køn 940 MAND 2873 KVINDE 13

14 Fælles boligsociale indsatser i boligområderne RÅDGIVNING Når økonomien skal ses grundigt efter Bydelsprojekt 3i1 åbnede i 2010 Økonomihuset, der tilbyder individuel økonomisk rådgivning. Økonomihuset hjælpe også med kontakt til boligforeningerne ved manglende betaling af husleje, og det har afværget 22 konkrete udsættelser i Bydelsprojekt3i1 har i 2010 via Økonomihuset tilbudt økonomisk trængte beboere mulighed for at få hjælp til planlægning og styring af deres egen økonomi. Økonomihuset har åbent rådgivning i egne lokaler på Stengårdsvej og I infohusets lokaler i Kvaglund. Der har været en stigende søgning til den økonomiske rådgivning i Kvaglund i løbet af Afværgelse af udsættelser Beboerne har selv haft mulighed for at opsøge Økonomihuset via den åbne rådgivning, men der har også været en stor grad af opsøgende arbejde til de beboere, der har fået en varsling om udsættelse af lejemål på grund af manglende betaling af huslejen. Økonomihuset har således i 2010 afværget 22 konkrete udsættelse af et lejemål. Det tilbyder Økonomihuset Økonomihuset har i 2010 haft 508 henvendelse og konkret tilbudt dem følgende: Individuel økonomisk rådgivning Gennemgang af indtægter og udgifter udarbejdelse af budget Bistand ved etablering af kundeforhold med bank og afholdelse af møder i banken Oprettelse af PBS og etablering af netbank Bistand til oprettelse af digital signatur og vejledning i brug af selvbetjening til offentlige myndigheder, for eksempel SKAT/ skattemappen Kontakt til Boligforeninger med henblik på at få lavet aftale i stand vedr. betaling af husleje, inden der løber påkravsgebyr på. Kontakt til advokat med henblik på at få en aftale i stand vedr. betaling af husleje inden der løber påkravsgebyr på Bistand ved forhandling med kreditorer og Bistand ved ansøgning om ydelser hos kommune og ved ansøgning om gældsanering. Økonomihuset tilbyder ØKONOMIHUSET Henvendelser fordelt på boligområde Individuel økonomisk rådgivning Bistand ved etablering af kundeforhold med bank Bistand og vejledning i brug af Skattemappen Bistand og vejledning omkring Fogedretssager Budgetlægning Gennemgang af husstandsindtægter og udgifter Kontakt til boligforeningerne ved manglende betaling af husleje Kontakt til kreditorer vedrørende rentenedsættelse og afdragsordninger KVAGLUND STENGÅRDSVEJ ØSTERBYEN NORD - GJESING M.M. * ØVRIGE 14

15 » Økonomihuset har åben rådgivning i egne lokaler og i Infohuset, da der har været en stigende søgning til den økonomiske rådgivning i Kvaglund i løbet af Gode råd til en sund økonomi 1. Kend dit rådighedsbeløb pr. uge: 2. Find ud af, hvor mange penge du bruger på en måned: 3. Hold øje med de faste udgifter og budgetkontoen: 4. Få alle de faste udgifter på PBS: 5. Hold dig fra hurtige forbrugslån i butikkerne og på nettet: 6. Få en opsparing 7. Meld ærligt og hurtigt ud, når du har problemer Eigil Jørgensen rådgiver om økonomi i Økonomihuset. ØKONOMIHUSET Henvendelser fordelt på køn ØKONOMIHUSET Henvendelser fordelt på boligforening MAND KVINDE UNGDOMSBO B' 32 AB FREMAD EAB ØVRIG ØKONOMIHUSET Henvendelser fordelt på nationalitet ØKONOMIHUSET Henvendelser fordelt på årsag DANSKER ANDEN ETNISK BAGGRUND BUDGET 72 BANK INKASSO/ADVOKAT 63 SKAT HUSLEJE ESBJERG KOMMUNE STATEN FORSIKRINGER 15

16 Indsatser og aktiviteter STENGÅRDSVEJ Stengårdsvej er Esbjergs internationale bydel Stengårdsvej er et hotspot i Esbjerg. Boligområdet kom på regeringens ghettoliste i 2010, men der er ingen tomme boliger. Vi ser Stengårdsvej som Esbjergs internationale bydel, hvor der er gang i mange positive aktiviteter. Ulla Tørnæs besøgte Stengårdsvej i oktober Bydelsprojekt 3i1 s indsatser på Stengårdsvej består af Projekthuset, JobShop, Økonomihuset, Gadehjørnet og Sundhuset. Projekthuset Stengårdsvej afholder koordineringsmøder fem gange årligt, hvor problematikker omkring familier, børn og unge drøftes og hvor det aftales, hvem der tager hånd om de nævnte problematikker. Projekthuset holder i samarbejde med en lærer fra Bakkeskolen opfølgningssamtaler med forældre på Stengårdsvej ligesom projektmedarbejderen flere gange har været med Nærpolitiet rundt i de sene eftermiddags- og aftentimer for at lave opsøgende arbejde i forhold til udsatte børn og unge. Projekthuset mægler i konflikter mellem beboere og mellem beboere og boligforening. To gange ugentlig er der café på Stengårdsvej 163, hvor der serveres mad til rimelige priser. Gadehjørnet arbejder opsøgende på gadeplan på Stengårdsvej fortrinsvis i weekenderne. Projektmedarbejderen holder individuelle samtaler med de unge om adfærd, uddannelse og job. JobShop, der ligger for enden af Stengårdsvej, giver social og juridisk rådgivning samt vejledning til job og uddannelse. Der holdes infomøder om jobsøgning og forsikringer. Økonomihuset, der har til huser på Stengårdsvej tilbyder individuel økonomisk rådgivning og budgetlægning for beboerne. Sundhuset tilbyder motion en gang ugentlig i festsalen på Stengårdsvej og afholder sommerferieaktiviteter. Der tilbydes også svømmehold to gange ugentligt. Projekthuset holdt i samarbejde med en lærer fra Bakkeskolen opfølgningssamtaler med forældre på Stengårdsvej har flere gange været med Nærpolitiet rundt i sene eftermiddags og aftentimer for at lave opsøgende arbejde på Stengårdsvej i forhold til de udsatte børn og unge afholdt åben cafe to gange ugentlig på Stengårdsvej, hvor der blev serveret mad til rimelige priser. afholdt i samarbejde forskellige etniske minoriteter møder, sang, musik, modersmålsundervisning m.m. i Kærnen på Stengårdsvej konfliktmæglede imellem beboere og imellem beboere og bolig forening. afholdt i samarbejde med andre aktører hver sommer Børnefestival på Stengårdsvej. afholdt i samarbejde med Klub Ringgården sommerferieaktiviteter alle hverdage i hele skolesommerferien (- uge 29 og 30) for alle børn og unge på Stengårdsvej. afholdt i samarbejde med Klub Ringgården en uges Teltuge i sommerferien, hvor der satses på forældrekontakt og forældresamarbejde. 16

17 » Projektets formål er at skabe gode relationer mellem deltagerne og de voksne. Desuden skal der gennem et tæt samarbejde sættes positivt fokus på de visiterede drenge. Afdelingsbestyrelser Stengårdsvej er opdelt i fem afdelinger med hver sin afdelingsbestyrelse Afdelingsbestyrelserne holder fællesmøde fire gange årligt, hvor Projekthuset deltager Alle afdelinger holder afdelingsmøde en gang årligt, hvor Projekthuset deltager Afdelingsbestyrelserne har åbent en gang månedlig Afdelingsbestyrelser og fritidsudvalg arrangerede forskellige aktiviteter bl.a. busture Afdelingsbestyrelserne har etableret Hyggeren, hvor der holdes fest/møde to gange månedligt. Stengårdsvej Indenom Projektets formål er at skabe gode relationer mellem deltagerne og de voksne, der er i projektet. Derudover skal der gennem et tæt samarbejde med lokale professionelle, sættes positivt fokus på de visiterede drenge. Stengårdsvej Indenom holder åben en gang om ugen i lokalerne under Stengårdsvej 100. Der deltager i gennemsnit 10 unge hver tirsdag, ud af en gruppe på ca. 15 unge. Projektet blev afsluttet januar Koordinering Projekthuset Stengårdsvej afholder koordineringsmøder 5 gange årligt, hvor problematikker omkring, familier, børn og unge drøftes og hvor det aftales, hvem der tager hånd om de nævnte problematikker. Deltagere: Bydelsprojekt 3i1 s medarbejdere, Ungdomsbos Inspektør og varmemestre, Esbjerg Kommune: Klub Ringgården, Børnehaverne på Stengårdsvej, Bakkeskolen, Sundhedsplejerskerne, Mosaikken, Integrationskonsulent, Nærpolitiet og Boligsocialmedarbejder fra Skoleparken EAB. Projekthuset og Gadehjørnet Afholdt matrikelløs klub på Stengårdsvej søndag eftermiddag hele sommeren. Klub Ringgården er tovholder. Deltog i arbejdsgrupper i Esbjerg Kommunes/Familie Projekt Styrket indsats i udsatte boligområder. Projekthuset og Gadehjørnet indsendte underretninger til familieafdelingen på Esbjerg Kommune på børn og unge med uhel dig adfærd i lokalområdet. Gadehjørnet Arbejder opsøgende på gadeplan på Stengårdsvej Afholdt sommeraktiviteter i området (bl.a. fodbold 1 x ugentlig) Holdt individuelle samtaler med de unge om adfærd, uddannelse, job m.m. Gadehjørnet igangsatte i foråret 2010 et fodboldprojekt for 17 drenge i alderen år med bekymrende adfærd i samarbejde med SSP & Forebyggelse, Bakkeskolen, Klub Ringgården og IF 92. Opsøgende projektmedarbejder i Gadehjørnet arbejdede på Stengårdsvej i efterår/vinter 2010 fortrinsvis i weekender - Aktiviteter med børn unge, forældresamtaler, samtaler med de unge - Konfliktmægling mellem de unge og beboere samt forretningsdrivende - Opsøgende (Kontaktes pr. mobil ved uro/ballade ) 17

18 Indsatser og aktiviteter KVAGLUND Kvaglund er Esbjergs hyggelige landsbysamfund Kvaglund er et beboelsesområde med villaer, rækkehuse og lejligheder opført i 1970'erne. Der bor cirka mennesker. Bydelsprojekt 3i1 har sekretariat i Kvaglund, hvor Sundhuset, Infohuset og Projekthuset også har til huse. Kvaglunddagen er et stort tilløbsstykke. Kvaglund er et beboelsesområde med villaer, rækkehuse og lejligheder opført i 1970'erne. Der bor cirka mennesker. Centertorvet forvandles hvert år til en stor markedsplads på Kvaglunddag, med underholdning og kræmmermarked, hvor folk kan gøre et godt kup. Nye aktiviteter Der var mange nyheder på programmet i Det var muligt at opstille boder for børn op til 14 år og Sundhuset arrangerede motionsløbet Løb for alle. Infohuset og Kvaglund Bibliotek holdt en fotokonkurrence på Kvaglunddagen under sloganet "Mit Kvaglund 2010". Der var præmier til de tre bedste billeder, og de flotteste billeder blev udstillet i konferencerummet i Bydelsprojekt 3i1. Endelig var der i 2010 lejet et nyt westerntog, som kørte rundt med børn på en togbane foran Fakta. Bag Kvaglunddagen står en række foreninger og institutioner, Projekthuset, nærpolitiet, Kvaglundskolen, kirken, biblioteket, Hedelundgård og Centerforeningen i Kvaglund. Bydelsprojekt 3i1 holdt desuden i 2010 et spontant grillarrangement på centertorvet i juni med lokale kokke bag grillen. Der var gratis smagsprøver til folket og kokkene delte så store portioner ud, at det rent faktisk var rene måltider. En lille spontan fest i den travle hverdag, der gav opmærksomhed fra de forbipasserende på Kvaglund Centertorv. Kvaglund Indenom Kvaglund indenom er et forebyggelsesprojekt for ca. 15 unge i klasse. Projektgruppen med repræsentanter fra Skolen, Ungdomsklub, Bibliotek, Gadehjørnet og Projekthuset koordinerer projektet. Der er ansat timelønnede til aktiviteter samme med de unge. Finansieres af midler fra Socialministeriet og Bydelsprojekt 3i1. Kvaglund Indenom holder åben hver tirsdag fra kl i lokalerne på Hedelundgård. Der deltager i gennemsnit 10 unge hver tirsdag, ud af en gruppe på ca. 15 unge. Projektets formål er at skabe gode relationer mellem deltagerne og de voksne der er i projektet. Derudover skal der gennem et tæt samarbejde med lokale professionelle, sættes positivt fokus på de visiterede drenge. Projektet fortsætter frem til ultimo december

19 » Pigeklubbens formål er at få pigerne til at indgå i gode relationer med projektets voksne, og at de på sigt bliver en del af områdets etablerede tilbud. Kvaglunddag Projekthuset koordinerer Kvaglunddagen den første lørdag i september. Kvaglunddagen er en årlig tilbagevendende begivenhed, som planlægges i samarbejde med lokale aktører. Det er her, hvor foreningslivet mødes til alternative aktiviteter, hvor de aktivt tilbyder sjove og nye aktiviteter og dermed gør reklame for sin forening. De lokale beboere kan opstille loppeboder på centertorvet og sælge deres ting. Pigeklubben Pigeklubben i Kvaglund holder åben i hver tirsdag fra kl. 15 til 17 i lokalerne mellem infohuset og Kvaglund Bibliotek. Der kommer i gennemsnit 8 piger hver tirsdag, ud af en gruppe på piger. Pigeklubbens formål er at få pigerne til at indgå i gode relationer med projektets voksne, og at de på sigt bliver en del af områdets etablerede tilbud. Projektet kører frem til januar Der er opstillet en scene, hvor lokale aktører viser deres musiske talenter. Se hjemmesiden Bomo Sport I Kvaglund, Stengårdsvej og Gjesing Nord har de lokale boligafdelinger nogle BO-carts, som kan køre på græs. Der afholdes arrangementer i lokalområder i skolernes ferieperioder, hvor lokale voksne frivillige sammen med de unge får nogle spændende timer med motorræs. I november 2010 blev der afholdt et kursus for de unge med frivillige voksne. Vedligeholdelse af Bo-carten samt motorlære var emnerne. Der var på kurset mulighed for at skille og samle en motor. Trivsel og sundhed i boligområdet Lørdag den 23. oktober 2010 kl var det planlagt, at Bydelsprojekt 3i1 i samarbejde med andre aktører ville afholde en Trivsels og Sundhedsfestival i Kvaglundhallen, Askekrattet 4, 6705 Esbjerg Ø. Festivalen var et nonkommercielt arrangement, med det formål at sætte fokus på, hvor vigtigt trivsel er for det enkelte menneskes sundhed og omvendt. Der var udsendt indbydelse til ca. 90 potentielle interessenter, men der var for lidt tilslutning så arrangementet blev aflyst. Projekt Ro på Projektet var aktualiseret af flere beboerhenvendelser om støj, uro og shikane omkring redegyngen på bevægestrøget ved Askelunden. Der blev drukket alkohol og svinet. Sten blev smidt op på naboernes vinduer. Når de unge blev kontaktet af beboerne opførte de unge sig truende. Nogle beboere var bange for de unge og turde ikke sende deres børn ud på området for at lege. Beboerne klagede over, at de små børn havde svært ved at sove om aftenen, samt at der var voksne, som skulle tidlig op om morgenen på arbejde, som følte sig generet af larm sent om aftenen og til langt over midnat. Det blev oplyst, at nogle store piger i alderen år er målgruppen. Derudover var der også drenge i alderen år, som var med. Redegyngen er opsat tæt på bebyggelsen m. Der kan være 3-4 personer ad gangen på gyngen. Et opsøgende arbejde på de unge blev iværksat. De berørte naboer blev kontaktet med henblik på deres løsning. Problemerne ebbede ud, og beboerne og afdelingsbestyrelsen samarbejder om problemet, hvis det opstår igen. Projekthuset har støttet dette projekt. 19

20 Afdelingsmøder Projekthuset deltager i afdelingsmøder i B 32`afd. 8 og Vestbo afd. 30. Beboerforum/bestyrelse Projekthuset planlægger og koordinerer 4 møde om året i beboerforum/bestyrelse. Projektudvalg Projekthuset deltager i 10 møder om året i projektudvalget, som bevilger projekter søgt i 3i1. Tænketanken Redaktionsmøder Projekthuset deltager i 4 møder om året i Tænketanken. Tænketanken samler repræsentanter fra alle afdelinger som er en del af3i1 projektet. Projekthuset deltager i 6 årlige redaktionsmøder, hvor Magasinet Beboerfokus planlægges. Bevægelsesstrøg Besøg i områderne Fredag den 25. juni 2010 Kl blev det nye bevægelsesstrøg indviet. Ved parkeringspladsen Askelunden, Klippede Knud Jage Andersen snoren og holdt åbningstalen sammen med formand for afdelingsbestyrelsen Per Mazanti Andersen. Derefter satte flere hundrede børn, unge og voksne af sted på gåben, cykel, skateboard elle på rulleskøjter til den nye multibane. Her blev der serveret sunde snaks og drikkevare. Tanken med det nye bevægelsesstrøg er at skabe en skøn park og få samlet området på tværs frem for den meget markante opdeling, der før har været i området. Vi har tyndet ud i beplantningen og skabt visuel sammenhæng i hele området. Det vil føre til liv og aktivitet i parken, siger Helene Plet, der er landskabsarkitekt og har tegnet parken. Visionen er, at strøget i fremtiden skal blive hele Kvaglunds park. Det skal være stedet for fysisk udfoldelse i alle aldre. Men forskellige aldre giver forskellige behov, og det har man haft øje for gennem hele projektet. Bydelsprojekt 3i1 var i 2010 på besøg i nogle af de afdelinger, som er knyttet til projektet. I alt 5 afdelinger blev besøgt. Der var rig mulighed for at få en snak med medarbejderne i 3i1. Der var kaffe/kage til de fremmødte. Med disse 5 besøg, er alle afdelinger blevet besøgt, hvor beboerne har haft lejlighed til at træffe de ansatte i 3i1 og få svar på mange spørgsmål. Andre afdelinger blev besøgt i Stakkels Hassan En film skrevet og instrueret af en ung afghansk dreng. Filmen har fået tilskud fra Odense filmværksted og 3i1 projektet. Projekthuset har været økonomisk tovholder for projektet, samt lagt lokaler til for skuespillere og rekvisitter. Filmen handler om Hassan, søn i en afghansk familie, som kommer til Danmark. Hassan oplever kultur forskellene i skolen og de sprogvanskeligheder der er i dagligdagen. Han møder kærligheden i skolen og ønsker sig brændende en kat. Kærligheden brister, men Hassan får sin kat trods sproglige misforståelser. Katten dør på en forunderlig vis. Filmen skal vise, hvor svært det er at blive sproglig integreret i Danmark. Det er en humoristisk og glad film. Egehuset Fredag den 19. november 2010 blev det nye Egehus indviet. Egehuset, som er beboerhus for Hedegårdene, er i 2010 blevet ombygget og udvidet til et multifunktions beboerhus med en sal til ca. 150 personer. Afdelingsbestyrelsen i afd. 8, Hedegårdene lægger vægt på, at Egehuset skal være et naturligt samlingssted for beboerne i afd. 8, men også for resten af borgerne i Kvaglund. Huset skal bruges til mangeartede aktiviteter som hobby, udstillinger, fester, musik-og teater arrangementer og meget mere. Egehuset fremstår i dag som et moderne aktivitetshus med stor udviklings potentiale i samarbejde med lokale samarbejdspartnere og naturligvis Bydelsprojekt 3i1`s mange aktivitetsområder. Projekthuset har bistået med koordineringen af indkøb af møbler, gardiner og køkkenservice. Fodboldprojekt KIF Fodbold sætter fokus på hvordan man bevarer interessen for fodbolden/sporten, når drengene når omkring konfirmationsalderen og ældre? Samtidig kan man konstatere, at det ikke bliver nemmere for klubbens ledere at fastholde et fællesskab og forståelse, på tværs af de mange nationaliteter som afspejler klubbens medlemsskare. Klubben vil derfor arbejde for at give klubbens U.13 + U.17 hold (årgang 1992, 93,94,97), en ekstraordinær oplevelse med deltagelse i en træningslejr/respekt og forståelse for andre. Den sidste weekend i marts 2010 blev den sociale træningslejr afholdt i Skærbæk fritidscenter i Sønderjylland. Gennem socialt samvær optimeres forståelsen for andres holdning. Man lære at indordne sig og respektere hinandens synspunkter. Det giver Kvaglund IF fodbold større chance for at fastholde spillerne i klubben fremadrettet, da de knytter tættere bånd til KIF Fodbold. Projekthuset har støttet dette projekt. Fodbold Laudrup og Høgh cup Søndag den 29. August 2010 gik turen til København. Et hold bestående af unge drenge fra henholdsvis Kvaglund og Stengårdsvej havde kvalificeret sig til finalen til et fodboldstævne som Laudrup og Høgh var arrangører for. Finalen afholdes på Rådhuspladsen i København. For at støtte drengene så godt som muligt, var de to ungdomsklubber med deres kammerater, og uddannet personale fulgt med, for at heppe på de unge stjerner. Holdet, som havde potentiale til at gå hele vejen, kunne medvirke til at sætte Esbjerg på landkortet. Stjernedrømmene blev ikke opfyldt, men alle havde en fantastisk dag på Rådhuspladsen. Projekthuset har støttet dette projekt. 20

21 Racerkørsel på Hedelundgård i Kvaglund Efterårsferien bød torsdag den 21. oktober på bocartkørsel ved Hedelundgård. En bocart er en danskproduceret offroad gocart. Mange børn og unge kom forbi for at prøve bl.a. et ungeprojekt fra Esbjerg Kommune. Begejstringen for maskinerne var stor. Det var gratis, og der var tilmed kage og saftevand til alle racerkørerne. Bag arrangementet står Hedelundgård, Hedegårdene, B'32 og Projekthuset. 21

22 Indsatser og aktiviteter ØSTERBYEN Østerbyen er det gamle Esbjerg Østerbyen er et stort boligområde med borgere i det sydøstlige Esbjerg. Her lå allerede i vikingetiden en boplads, som i dag er blevet til Danmarks femtestørste by. Der er mange aktiviteter i de fem boligafdelinger, der er med i Bydelsprojekt 3i1. Beboere i Østerbyen strømmede til Skolebakken 66, da Projekthusets nye kontor i bydelen blev indviet i november. - Det er så dejligt at se, der er kommet så mange i dag. Vi håber også, I vil bruge os i fremtiden, sagde projektmedarbejder Sawssan Dall, da hun bød velkommen til Projekthusets nye lokaler i Østerbyen. Kontoret ligger på adressen Skolebakken 66 i Syrenparken, og fredag den 12. november var der festlig indvielse. - Det er rigtigt fint, Projekthuset åbner her i Østerbyen. Her er mange borgere uden arbejde, og de kan komme herhen og få hjælp til at sætte ting i gang og søge arbejde på nettet, sagde Hikmat Rashid beboer i området. Projekt Gadehjørnet rykkede også ind i de nye lokaler og træffes efter aftale. Afdelingsmøder og konfliktmægling Projekthuset deltager i afdelingsmøder i B 32`afd. 5, 6 og 14 samt Ungdomsbo afd. 6, 7 og 37. Projekthuset deltager desuden i konfliktmægling ved nabostridigheder mellem beboerne, klager over hærværk, uro og konflikter med børn og unge. Østerbyen indenom Projekt er sat på standby, da der pt. Ikke er et direkte behov i området. Projekthuset deltager i aktivitetsmøder i de lige uger, hvor aktiviteter i Projekthusene og Gadehjørnet bliver koordineret. Åbningstider Projekthuset I Østerbyen har åbent tirsdag , onsdag og torsdag Her kan man også træffe JobShop/InfoHuset tirsdag og Sawssan Dall er Projekthusets nye medarbejder i Østerbyen. Koordinerende møde Projekthuset planlægger og koordinerer 4 møder om året med følgende indhold: Samarbejde om specifikke emner Fælles ressource udnyttelse Erfaringsudveksling General forebyggelse At imødegå sociale problemer og igangsætte og gennemføre aktiviteter og indsatser i boligområderne. Gruppens sammensætning: Tinghøjen, Aldersintegreret, Sct. Georgs Gården Legecenter, Klub Bøndergårdsvej, Integreret institution Trianglen, Præstegårdsskolen, Østerbycentret, Distrikt 6, Sundhedsplejen, Job Center Esbjerg, Nærpolitiet i Esbjerg Øst, Inspektør, Ungdomsbo, Varmemester, Ungdomsbo, Inspektør, B32, Vicevært, B32, Sundhuset, Bydelsprojekt 3 i 1, Job Shop, Bydelsprojekt 3 i 1, Gadehjørnet, Bydelsprojekt 3 i 1, Projekthuset. Bydelsprojekt 3 i 1 22

23 Østerbygruppe Formål: samarbejde om børn og unge emner fælles ressource udnyttelse general forebyggelse sikrer beboernes medindflydelse og med inddragelse medvirker til udbredelse og kendskab hos beboerne Gruppens sammensætning: 3 Formænd fra 3 afdelingsbestyrelser for Østerbyen, 1 Beboerrepræsentant for Østerbyen, Klub Bøndergårdsvej, Klub Rørkjær, Nærpolitiet i Esbjerg Øst, Gadehjørnet, Bydelsprojekt 3i1, Projekthuset, Bydelsprojekt 3i. Projekt Vinterhi I november 2010 kom der mange klager over nogle unges dårlige adfærd i Syrenparken. Der blev klaget over støj og hen kastning af affald ved Bøndergårdsvej i solgården. I et samarbejde med afdelingsbestyrelsen, Varmemesteren og Gadehjørnet blev der etableret kontakt til de unge, som blev forklaret deres dårlige opførsel. Denne hurtige indsats skabte mulighed for et samarbejde med Fritids-og Ungdomsklub Bøndergårdsvej, som har til huse over for. Dette samarbejde resulterede i, at der fra SSP & Forebyggelse samt Bydelsprojekt 3i1 blev bevilget økonomi til at ansætte nogle timelønnede til at opsøge og være sammen med de unge. Klub Bøndergårdsvej stillede lokaler til rådighed med en åbningstid fredag, lørdag og søndag fra kl Projektet skulle køre til den 1. april Der har i gennemsnit været 22 personer pr. aften. De aftener, der har værre færrest har der været 11 og den aften der har været flest, var der 34 unge i alderen 13 til 19 år hovedsagligt fra Østerbyen. Det må siges at projekt har været en succes, hvor formålet med at samle de unge et sted, hvor de kunne mødes har været godt. Det har været med til at fremme trygheden for beboerne i området. Sommerferie aktiviteter I 2010 udarbejdede Gadehjørnet og Projekt Skolebakken i samarbejde et sommerferie katalog og gennemførte aktiviteter for børn og unge i boligområderne i skolernes sommerferie. Pigeklubben Pigeklubben i Østerbyen har åben en gang om ugen fra Den holder til i B 32 afd. 6, Tinghøjen i et aktivitetslokale i kælderen. Pigeklubben er et samarbejde mellem Fritids-og Ungdomsklub Bøndergårdsvej og afdelingsbestyrelsen i afd. 6. Medarbejdere fra Klub Bøndergårdsvej planlægger sammen med pigerne, hvilke aktiviteter der skal sættes i gang. Eksempler på aktiviteter: Filmaftner, sminke og håraftener, der laves dansk og etnisk mad, ture ud af huset, computer og hobbyarbejde, zumba, aerobic og temaaftener. Sund mad og bevægelse Fritids- og Ungdomsklub Bøndergårdsvej har i samarbejde med Sundhuset arbejdet med sund mad. Det var vigtigt, at børnene fik viden om og indsigt i sund mad. At børnene fik nogle bedre madvaner, at de blev bedre rustet til at komme igennem dagen uden diverse humørsvingninger. At de på egen krop kunne mærker forskellen på de tomme kalorier og den sunde kost. Der blev serveret et sundt måltid med hver dag kl Projektet fandt sted fra starten af maj til efterårsferien. Børnene skulle selv hjælpe med at tilberede maden i det omfang det kunne lade sig gøre jf. regler fra levnedsmiddelstyrelsen. Klubleder Niels Winkel skriver: Vi har i klubben haft stor succes med ordningen. At børnene hver dag får et måltid mad i klubben har gjort at vi har gladere børn, børn med mere overskud til at håndtere deres hverdag, og sidst men ikke mindst færre konflikter. Det har også haft den virkning at børnene stort set er holdt op med at handle slik i kiosken, og derved ikke får de tomme hurtige kalorier som gør at blodsukkeret stiger og falder, i stedet for at det ligger jævnt i niveau over hele dagen. Børnene har selv givet udtryk for at det er dejligt at vide at der er mad der venter på dem når de kommer i klubben efter en lang skoledag, og det er dejligt at mærke at de har overskud og ikke er trætte om eftermiddagen. 23

24 Bilag & kort Projekthuset Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen Projekthuset igangsætter og understøtter projekter samt skaber et aktivt fritids- og foreningsliv, der styrker områdernes image med henblik på at fastholde og tiltrække ressourcestærke borgere. Projekthuset styrker det sociale fællesskab og søger at skabe tolerance, tryghed og liv i boligområderne. Nationalitet Antal henvendelser fordelt på køn Dansker Anden etnisk baggrund 1180 Mand Kvinde 1450 Område Henvendelser fordelt på boligforeninger Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Nord - Gjesing m.m. Øvrige Ungdomsbo B'32 Fremad EAB AB Øvrige Gadehjørnet Gadehjørnet er et forebyggende og kriminalpræventivt projekt der arbejder med kriminalpræventive projekter i boligområderne og opsøgende aktiviteter målrettet unge fra 6. klasse og opefter. Gadehjørnet sætter desuden forskellige aktiviteter i gang i områderne. Nationalitet 41 Antal henvendelser fordelt på køn 42 Dansker Mand 262 Anden etnisk baggrund 261 Kvinde 24

25 Gadehjørnet (fortsat) Område Antal henvendelser fordelt på boligforeninger Ungdomsbo B'32 Fremad EAB AB Øvrige Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Nord - Gjesing m.m. Øvrige Henvendelsesårsag Konfliktmægling Netværk/Opgsøgende Rådgivning Job og uddannelse Forældrekontakt Andet 25

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

BEHOVSANALYSE. Juli 2015

BEHOVSANALYSE. Juli 2015 BEHOVSANALYSE Juli 2015 B y d e l s p r o j e k t 3 i 1 - e t U n g d o m s b o, B 3 2, F r e m a d o g E A B - B y d e l s p r o j e k t i s a m a r b e j d e m e d E s b j e r g K o m m u n e o g L a

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM STENGÅRDSVEJ. Initiativaftale mellem Esbjerg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM STENGÅRDSVEJ. Initiativaftale mellem Esbjerg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM STENGÅRDSVEJ Initiativaftale mellem Esbjerg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg - et Ungdomsbo og B'32 bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Statusrapport 2008/2009 En sundheds-, beskæftigelses-, og integrationsfremmende indsats i boligområderne Kvaglund,

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl VELKOMMEN I FRITIDSHJEM 2 SKALMEJEGÅRDEN 2014 Fritidshjem 2 Her tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter, som børnene har medindflydelse på. Gennem disse aktiviteter og oplevelser skal vi medvirke til

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den

Årsberetning. Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat. Godkendt i Integrationsrådet den Årsberetning 2011 Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked, Sekretariat Godkendt i Integrationsrådet den 8.02.2012 Indhold Sammenfatning... 3 Aktiviteter... 3 Møder... 3 Deltagelse i andre mødefora... 4

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 3, 1. kvartal 2013 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 3, 1. kvartal 2013 Status på projektet Tværgående samarbejder og initiativer Et af målene med Greve Nord Projektet er at sikre en bedre brobygning, koordinering

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 2 Resumé... 3 Baggrund... 3 Organisation:... 7 Introduktion til indsatser... 10 Indsatser... 11

Indholdsfortegnelse Forord... 2 Resumé... 3 Baggrund... 3 Organisation:... 7 Introduktion til indsatser... 10 Indsatser... 11 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Resumé... 3 Baggrund... 3 Vision... 4 Områdets potentialer og ressourcer... 7 Organisation:... 7 Bydelshus:... 7 Administrativ organisation... 8 Fællessekretariat:... 8

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

SAWSSAN ER 3I1 S NYE ANSIGT I ØSTERBYEN NR. 7 EFTERÅR 2010. Kvaglunddagen var et stort hit. Fædre på barselsorlov - skal de ha lov?

SAWSSAN ER 3I1 S NYE ANSIGT I ØSTERBYEN NR. 7 EFTERÅR 2010. Kvaglunddagen var et stort hit. Fædre på barselsorlov - skal de ha lov? NR. 7 EFTERÅR 2010 GRATIS MAGASIN FRA BYDELSPROJEKT 3 i 1 SAWSSAN ER 3I1 S NYE ANSIGT I ØSTERBYEN Byrådet kom på besøg i 3i1 Side 11 Kvaglunddagen var et stort hit Side 8-9 Fædre på barselsorlov - skal

Læs mere

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42.

Ad 2. Kokpit, som ungdomsklubben tidligere hed, åbner op igen under navnet Kokkedal Ungdomsklub i oktober måned uge 41 eller 42. Styregruppemøde REFERAT Onsdag 18. sep. 2013 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Tilstede fra styregruppen: Susanne Hjælm Nørregaard Afd. formand i Skovengen Birte Vestergaard Næstformand

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø september og oktober 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø september og oktober 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø september og oktober 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Der er mange aktiviteter i kalenderen i løbet af efteråret, som vi gerne vil fortælle

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter.

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter. Bilag til sag om tilskud til boligsociale projekter Økonomiudvalget den 14. juni 2016 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 2. juni 2016 Tlf. dir.: 72 30 95 45 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt: Hanne Nygård Jensen

Læs mere

Oktober MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8

Oktober MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8 Oktober 2016 9 MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8 SIDE 2 INDHOLD Seneste Nyt v. Mia Butler Side 3 Social Vicevært 9 måneder gået Side

Læs mere

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Vinteren er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Statusnotat for Mosaikken 2013

Statusnotat for Mosaikken 2013 Statusnotat for Mosaikken 20 . Indledning: Mosaikken er et multietnisk aktivitetshus for borgere i Esbjerg Kommune med anden etnisk baggrund end dansk, fortrinsvis over 0 år, samt yngre førtidspensionister.

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo

Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo Kortlægning af beboerdemokratiets sammensætning dataindsamling primo 212 1 Gennemførelsen af dataindsamlingen Informationerne er indsamlet primo 212 af sermo analyse på foranledning af BL og på basis af

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen)

Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen) Bilag 4 - LOGBOG Mandag den 6/9 Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen) Deltagere: Birgitte Projektleder, halvdelen af tiden på MultiMinen Annette Træner

Læs mere

Torsdag 1. februar 2012 kl. 17.00-19.00 - i Sekretariatets mødelokale, Skovengen 52b (1. sal).

Torsdag 1. februar 2012 kl. 17.00-19.00 - i Sekretariatets mødelokale, Skovengen 52b (1. sal). Styregruppemøde Referat Torsdag 1. februar 2012 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Skovengen 52b (1. sal). Styregruppen er: Susanne Hjælm Nørregaard Formand i afd. 7 Skovengen Anders Brøgger Formand i Egedalsvænge

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget - Dagsorden 18. november 2014 PRINT Ældre- og Handicapudvalget Åben Dagsorden 2. Driftsaftale med Bolbro Brugerhus (Åbent) Tirsdag den 18-11-2014 kl. 08:30 Lysningen, Østerdalen

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Programmet. Konferencier: Rasmus Visby, Specialkonsulent, Køge Kommune

Programmet. Konferencier: Rasmus Visby, Specialkonsulent, Køge Kommune Programmet Konferencier: Rasmus Visby, Specialkonsulent, Køge Kommune 9.30 Kaffe, the og frugt 10.00 Velkomst og introduktion til dagen v/ Jens Kristoffersen 10.05 Åbningstale v/ Lissie Kirk, 2. Viceborgmester,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Helhedsplanens Nyhedsbrev Nyt fra Arendalsvej og Lupinvej/Resedavej Nr.2 Marts 2016

Helhedsplanens Nyhedsbrev Nyt fra Arendalsvej og Lupinvej/Resedavej Nr.2 Marts 2016 Helhedsplanens Nyhedsbrev Nyt fra Arendalsvej og Lupinvej/Resedavej Nr.2 Marts 2016 Nyt fra Helhedsplanen Vil du være med? Kontakt helhedsplanen Opstart af nye aktiviteter s. 2 s. 3 s. 8 Nyt fra Helhedsplanen

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 79 Værestedet LIV Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 79 Værestedet LIV Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 79 Værestedet LIV Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Denne kvalitetsstandard indeholder beskrivelse

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Hørning d. 1.2.2013. Kære Forældre

Hørning d. 1.2.2013. Kære Forældre Hørning d. 1.2.2013 Kære Forældre Skolefesten står for døren I dagene op til er der temauge med temaet Alle verdens lande. De fleste pædagoger deltager i undervisningen i disse 3 dage, der arbejdes i værksteder

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE Sundhedsvision og målsætninger 1 Indhold Forord...3 Overordnet vision:...5 Borgere i Bevægelse...5 Målsætning 1: Sundhed for Alle...6 Målsætning 2: Sundhed på arbejdspladser...7 Målsætning 3: Sundhed i

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen

Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen En fælles platform for samarbejde mellem Vejle Kommune og boligselskaberne Vejle Kommune AAB Vejle Domea Lejerbo ØsterBO Jelling Boligselskab Boligforeningen Grejsdalen FOKUS PÅ UDVIKLING AF GODE BOLIGOMRÅDER

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere