Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg"

Transkript

1 - et Ungdomsbo og B'32 bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Statusrapport 2008/2009 En sundheds-, beskæftigelses-, og integrationsfremmende indsats i boligområderne Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg

2

3 Indholdsfortegnelse Forord...2 Status i tal for Bydelsprojekt 3 i Sekretariatet... 5 Sundhuset Infohuset JobShop Projekthuset Gadehjørnet Bilag..33 Status over henvendelser, arrangementer erlagte timer m.m. Sekretariatet Sundhuset Infohuset JobShop Projekthuset Gadehjørnet Postkort med oversigt over indsatser i husene og kontaktoplysninger Udgiver: Bydelsprojekt 3 i 1 Kvaglundparken 4, 6705 Esbjerg Ø, tlf

4 Statusrapport 2008/2009 Forord Igennem de seneste 15 år har Boligforeningerne Ungdomsbo og B 32 samarbejdet med Esbjerg Kommune om en boligsocial indsats i de udsatte boligområder i Esbjerg. Den boligsociale indsats i Esbjerg har haft en positiv effekt i udvalgte boligområder. I 2006 ansøgte Boligforeningerne Ungdomsbo og B 32 sammen med Esbjerg Kommune om midler hos Landsbyggefonden til en forstærket social og forebyggende indsats i de tre boligområder Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg med borgere i perioden oktober 2007 til oktober Landsbyggefonden gav i 2007 et endeligt tilsagn og Ungdomsbo, B 32, Esbjerg Kommune samt andre aktører (uddannelsesinstitutioner, politi, Kvinfos Mentornetværk m.v.) gav tilsagn om medfinansiering i form af økonomiske bidrag og erlagte ydelser (timer, lokaler m.m.). Derudover har Integrationsministeriet og Socialministeriet bidraget med økonomisk støtte. I 2007 blev helhedsplanen redigeret og tilpasset, og Boligforeningerne og Esbjerg Kommune etablerede Bydelsprojekt 3i1 den 1. oktober Styregruppe og Forretningsudvalg blev nedsat og Bydelsprojekt 3i1 etablerede sig, efter ombygning af lokaler, i Kvaglundparken 4 og 12. JobShop ved Stengårdscentret, Projektkontoret på Stengårdsvej samt projektlokaler på Skolebakken blev opretholdt. Bydelsprojekt 3i1 blev inddelt i 6 huse: Sekretariatet, Sundhuset, Infohuset, JobShop, Projekthuset og Gadehjørnet der sammen har til formål at igangsætte og gennemføre de i helhedsplanen beskrevne mål og indsatser med fokus på forebyggelse, sundheds- beskæftigelses- og integrationsfremmende indsatser samt kriminalpræventive indsatser. Indsatserne bindes fysisk som aktivitetsmæssigt sammen gennem en enhed sekretariatet der varetager administration, ledelse, koordination, formidling samt udviklings- og evalueringsopgaver. Efter ombygning og etableringsfasen åbnede Bydelsprojekt 3i1 officielt for borgere og samarbejdspartnere i maj Bydelsprojekt 3i1 har i statusperioden haft: ca borgerhenvendelser fordelt på ca borgere ca borgere til sundhedstjek 60 borgere, som er sluset over på foreningshold 46 borgere, som har deltaget på motionshold lejlighed til at gennemføre en sundhedsprofil med interviews af borgere ca henvendelser fra borgere, som har modtaget rådgivning og vejledning ca henvendelser fra borgere, som har fået rådgivning i jobsøgning 200 borgere, som er formidlet i job del i indsatsen bag en faldende kriminalitetsrate fra 156 sager til 98 sager Derudover har Projekthuset kontakt med mange beboere og borgere dagligt og ved aktiviteter. 2

5 Bydelsprojekt 3 i 1 har afholdt 82 informationsmøder for samarbejdspartnere og 245 arrangementer for borgerne. Desuden har boligområderne oplevet et større fællesskab og et øget kendskab til foreninger og aktiviteter i hele kommunen. Bydelsprojekt 3 i 1 har oprettet en hjemmeside og udgiver beboermagasinet Beboerfokus. Desuden har projektet opbygget et stort netværk og borgerne inddrages aktivt i aktiviteter, processtyring og udvikling. Bydelsprojekt 3 i 1 gennemførte en valgkampagne i forbindelse med kommunal- og regionalvalget i november 2009, som blev afsluttet med et godt og informativt vælgermøde på Stengårdsvej, hvor ca. 80 borgere deltog. Bydelsprojekt 3 i 1 har haft 23 praktikanter fra Esbjerg Kommune i virksomheds- og snusepraktik, samt 16 studerende fra bl.a. socialrådgiveruddannelsen og ernæring og sundhedsuddannelsen. Som medfinansiering i Bydelsprojekt 3 i 1 har Ungdomsbo og B 32 erlagt timer, Esbjerg Kommune timer og andre aktører timer. Derudover er der som medfinansiering erlagt lokaler til aktiviteter og indsatser. Uden opbakningen og et fantastisk godt og konstruktivt samarbejde med Ungdomsbo og B 32 s medarbejdere, organisations- og afdelingsbestyrelser samt beboere og alle forvaltninger, afdelinger, direktion og byrådet i Esbjerg Kommune samt eksterne aktører og alle borgerne, havde vi ikke opnået så fine resultater. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for modtagelsen og samarbejdet, som vi glæder os til at fortsætte. Vi vil også gerne takke alle medarbejderne/ildsjælene i Bydelsprojekt 3 i 1 for en fantastisk indsats og et stort engagement. Vi håber, at vi sammen kan gøre en forskel og gøre andre opmærksom på de mange ressourcer og kvaliteter, som Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen besidder. Esbjerg den 29. marts 2010 Tonny Nissen formand for styregruppen Susanne Rønne projektchef 3

6 Status i tal for Bydelsprojekt 3 i 1 Alle husene Sekretariatet, Sundhuset, Infohuset, JobShop, Projekthuset og Gadehjørnet Kommentar Antal henvendelser Mænd Kvinder Over 18 år Minus Sundhuset Under 18 år Minus Sundhuset Dansk baggrund Anden etnisk baggrund Kvaglund Stengårsdvej Østerbyen, samt andre områder B 32 +Ungdomsbo Kun Sekretariatet og JobShop Andre boligforeninger Kun Sekretariatet og JobShop i 2008 Kun Sekretariatet, Sundhuset og JobShop i 2009 Sundhedstjek inkl. vejledning Sundhuset Kostvejledning Sundhuset Sundhedsprofil 1200 Råd/vejledning/bisidder Sekretariatet Jobsøgning Infohuset, JobShop, Gadehjørnet Nye borger Infohuset, JobShop, Gadehjørnet Tidligere borger Infohuset, JobShop, Gadehjørnet Jobformidler Infohuset, JobShop, Gadejørnet Infomøde for samarbejdspartnere Infohuset, JobShop, Gadehjørnet Arrangementer og foredrag for beboere og besøgende Minus Sekretariatet Antal Studerende 11 5 Minus Gadehjørnet Antal Praktikanter 8 15 Erlagte timer fra Esbjerg 1/ Inkl. Projekthuset Kommune 31/12-09 Erlagte timer fra Ungdomsbo 1/ Inkl. Projekthuset og B 32 31/12-09 Erlagte timer fra andre aktører 1/ Inkl. Projekthuset 31/

7 Sekretariatet Hovedformålet er at sikre en gennemførelse af de i helhedsplanen opstillede mål og succeskriterier samt en koordinering af indsatserne. Mål At gennemføre et socialt løft i de tre boligområder At igangsætte og gennemføre en social og forebyggende indsats At sundhedstilstanden er forbedret At beskæftigelsesfrekvensen er øget At integrationen er styrket At borgerne er inddraget aktivt At gøre områderne mere attraktive At øge kendskabet til boligområderne At formidle og øge kendskabet til Esbjerg Kommunes øvrige tilbud At koordinere de samlede indsatser At mindske kriminaliteten At undgå ghettodannelser At tiltrække og fastholde ressourcestærke borgere At borger/områdeprofilen er kendt At sundhedsprofilen er kendt Succeskriterier borgere har årligt været i kontakt med projekterne i Bydelsprojekt 3i borgere har årligt øget deres sundhedstilstand borgere har ændret deres erhvervs- og uddannelsesmæssige situation borgere har øget deres kendskab til offentlige og private indsatser borgere er inddraget i aktiviteter og indsatser Boligområderne er blevet mere trygge og attraktive Boligområderne har ændret og forbedret sit image Antallet af ressourcestærke borgere er øget Indsatser og aktiviteter er kendt og koordineret Kriminaliteten er faldet med 30 % Projektet har udviklet nye metoder Projektet har opbygget et større netværk Borger/områdeprofilen er kendt af borgere både i og udenfor boligområderne Sundhedsprofilen er kendt af borgere både i og udenfor boligområderne Indsatserne forankres løbende i andre organisationer Indsatser Ledelse, ansættelser og administration Sekretariatsfunktion Oprettelse af styregruppe og forretningsudvalg Koordinere indsatser mellem projektaktører og mellem samarbejdspartnere Formidle informationer og indsatser til borgere og samarbejdspartnere Bistå borgerne med kopiering, brochurer m.m. 5

8 Informationsmøder for borgerne og samarbejdspartnere Generel borgerinfo og rådgivning Opsøgende borgerkontakt Borgerprofiler og tilfredsundersøgelser Modtagerservice for borgere med nye aktivitetsforslag Omsætte borgernes interesser og behov i konkrete løsninger og handlinger Bistå projekterne med administrative opgaver Imagepleje Generel resultatmåling og forankring af indsatserne Projekt- og metodeudvikling Bistå med rådgivning og udarbejdelse af ansøgninger til puljer og fonde Udarbejde statusrapporter samt udviklings og evalueringsopgaver Samarbejde med øvrige indsatser Supplement til offentlige indsatser Netværksdannelser Milepæle 2007/2008 Redigeret ansøgning om en social og forebyggende indsats er sendt til Landsbyggefonden og Esbjerg Kommune i maj Styregruppe og forretningsudvalg er oprettet december 2007 Ombygning af lokaler i Kvaglund er begyndt november 2007 og afsluttet april Indsatserne er opstartet i foråret 2008 og både driften, indsatserne og udviklingen gennemføres frem til projektets afslutning i 2012 Lokalefaciliteter er etableret i foråret 2008 i Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen Projektchef og projektledere er ansat i januar/marts 2008 Projektmedarbejdere er ansat maj 2008 Åbningsreception for samarbejdspartnere og borgere er afholdt den 6. maj og den 20. maj 2008 Informationsmøder for borgerne og samarbejdspartnere er afholdt i foråret 2008 og derefter årligt Borger/områdeprofilerne er gennemført i 2009 og i 2011/2012 Hjemmeside er udarbejdet efteråret 2008 og opdateres løbende Evalueringsstrategi er planlagt i efteråret 2008 Statusrapporter er udarbejdet den 1. april hvert år Resultatmålinger er gennemført årligt Imagepleje er opstartet i 2008 og fortsat i hele perioden Netværksdannelser er opstartet i foråret /2012 Bydelsprojektnyt/avis er udarbejdet og redaktion nedsat foråret 2009 Tilfredshedsundersøgelser er gennemført i 2009 og 2012 Metodeudvikling er igangsat i 2008 Netværk er dannet og udviklet i 2008 Borgerne interesser er omsat til konkrete handlinger i 2008 og udviklet frem til 2012 Indsatserne er evalueret og evt. forankret i 2011 og

9 Opfyldt Bydelsprojekt 3i1 har delvist opnået målene, succeskriterierne og milepælene. Den sociale og forebyggende indsats er igangsat, integrationen er styrket, borgerne er aktivt inddraget, kendskabet til Esbjerg Kommunes tilbud er øget, indsatserne er koordineret, kriminaliteten er faldet og sundhedsprofilen er gennemført. Projektet har udviklet nye metoder og har opbygget et stort netværk. Borgerne er inddraget aktivt og bidrager med frivillig arbejdskraft ved aktiviteter og arrangementer. Første udgave af Beboermagasinet Beboerfokus udkom i foråret 2009 og udkommer fire gange årligt i eksemplarer. Bydelsprojekt 3i1 har afholdt informationsmøder for beboere, borgere, afdelingsbestyrelser og samarbejdspartnere i alle boligområderne. Bydelsprojekt 3i1 forsøger løbende sammen med borgerne og samarbejdspartnere at bidrage til en forbedring af områdernes image gennem de positive historier og omtale. I foråret 2010 gennemføres en omstrukturering af organisationen samt en midtvejsevaluering sammen med konsulentfirmaet LG Insight. Områdeprofilen er udskudt til at blive gennemført i efteråret

10 Sundhuset Mål Sundhusets overordnede mål er at sikre en øget sundhedstilstand hos befolkningen i området nu og i fremtiden. a) Delmål: Med henblik på at sikre en indsats fuldt tilpasset befolkningens sundhedstilstand og sundhedsadfærd udarbejdes indledende en sundhedsprofil for områdets beboere. Opfyldt: Sundhedsprofilen blev gennemført i foråret b) Delmål: Der foretages besøg på lokale skoler, SFO, fritidsklubber, daginstitutioner, dagplejer m.m. Opfyldt: Sundhuset har besøgt klubberne i den østlige bydel af Esbjerg. Derudover er alle daginstitutioner i området blevet inviteret til flere aktivitetsdage, hvor Sundhuset i samarbejde med foreningen Idræt for alle inviterede pædagoger og børn til en formiddag med masser af fysisk aktivitet og sunde lækre snacks. Her fik børnene lov til at brænde en masser energi af, og pædagogerne fik nye input og forslag til nye lege. Dette er et fortløbende projekt, der løber indtil sommeren Til hvert arrangement deltager der i gennemsnit 34 børn med pædagoger. c) Delmål: Befolkningen i lokalområdet har fået kendskab til Sundhuset Opfyldt: Sundhuset har været ude og fortælle om deres tiltag til beboerne ved mange lejligheder. Ex har Sundhuset været ude i de forskellige afdelinger med projekt Ud til folket. Her kommer Bydelsprojekt 3i1 ud til beboerne med bussen, hvor der er mulighed for at få lavet et personligt sundhedstjek (blodtryk, fedtprocent, muskelmasse og metabolisk alder). Sundhuset tager hver måned ud i lokalområdet for at informere om Sundhusets tilbud til beboerne. d) Delmål: Der arrangeres fællesarrangementer om kost, alkohol, rygestop, motion, diabetes, stress mv. Opfyldt: Sundhuset har afholdt 7 temaaftener om diabetes, stress/posttraumatisk stress/depression, kost og motion, medicinhåndtering, bryst- og livmoderhalskræft. Derudover holder Esbjerg Kommunes sundhedsformidlere oplæg om sundhedsrelaterede emner hver anden torsdag i Sundhuset. e) Delmål: Der etableres motionsaktiviteter som stavgang og gymnastik mv. Opfyldt: Sundhuset har opstartet 5 motionshold for kvinder samt et hold for overvægtige piger og et hold for overvægtige drenge. Sundhuset har forsøgt at få fat på mændene, men de har indtil nu ikke ønsket at deltage. f) Delmål: Der etableres et samarbejde med de praktiserende læger, sundhedsplejersker, fysioterapeuter, misbrugskonsulenter, sygedagpengekonsulenter mm. Opfyldt: Der er etableret et samarbejde med sundhedsplejen i Esbjerg Kommune, der holder åbent hus hver anden torsdag i Sundhuset. Derudover har Sundhuset et godt samarbejde med fysioterapeuterne i Esbjerg Kommunes Projektudvikling, der arbejder med mange af vores beboere. Esbjerg Kommunes sundhedsformidlere holder oplæg i Sundhuset hver anden torsdag. Der er tillige etableret et samarbejde med forskellige projekter under Borger og Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune og Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune. Til sidst er der etableret et rigtig godt samarbejde med Esbjerg Kommunes opsøgende medarbejdere ( 99), der opsøger socialt udsatte i vores boligområder. 8

11 g) Delmål: Der koordineres/formidles viden om sundhedsfremmende tilbud til beboere i de tre boligområder. Opfyldt: Sundhuset har lavet en foreningsliste, så det er muligt at formidle viden om alle de sociale og idrætslige foreninger i vores område. Derudover formidler Sundhuset viden til vores beboere om alle tilbud, der udbydes i Sundhed, Esbjerg Kommune samt diverse patientforeninger. h) Delmål: Der etableres et samarbejde med de lokale idrætsklubber og foreninger for at styrke deres aktiviteter og indsatser for at give alle børn og voksne lige muligheder for at kunne deltage i motionsaktiviteter. Vi vil arbejde aktivt på at forbedre mulighederne for at deltage i motion, uanset etnisk baggrund og økonomiske situation. Det vil sige, der skal skabes rammer, der tager højde for religion, kultur og økonomi. Opfyldt: Der er blevet etableret en ny og alternativ idrætsforening under Kvaglund IF. Det er en idrætsforening, der tager højde for religion, kultur og økonomi. Det er således muligt at træne i lukkede lokaler, hvor holdene er kønsopdelte. Det er meget billigt at være medlem, og det er muligt at betale pr. gang eller købe et meget billigt klippekort. Derudover er der etableret et samarbejde med de forskellige underafdelinger af Kvaglund IF (håndbold, fodbold, badminton, gymnastik og senior). Sundhuset arbejder for at oprette noget lignende under IF 92, der er i Østerbyen. Succeskriterier Succeskriterium: Minimum 300 personer besøger årligt Sundhuset. Opfyldt: I 2008 besøgte 552 personer Sundhuset og fik et sundhedstjek eller råd og vejledning, mens det i 2009 var 676 personer. Succeskriterium: Der arrangeres min. 10 årlige fællesarrangementer om kost, rygning, alkohol, motions m.fl. Opfyldt: I 2008 er der afholdt 4 temaaftener og 5 gange har vi været ude i lokalområdet og informere om forskellige temaer (Sundhuset blev åbnet for beboerne den 20. maj 2008). I 2009 er der afholdt 3 temaaftener og vi har 7 gange været ude i lokalområdet og informere om forskellige temaer som kost, motion og skulder/nakke problemer. Succeskriterium: Der udspringer mindst 2 nye projekter årligt med udgangspunkt i beboernes ønsker. Opfyldt: a) I 2008 blev der ikke igangsat nye aktiviteter med udgangspunkt i beboernes ønsker. b) I 2009 blev der igangsat 4 nye aktiviteter med udgangspunkt i beboernes ønsker og 6 nye aktiviteter med udgangspunkt i de behov, som Sundhuset og Sundhusets samarbejdspartnere kunne se (for mere information se punkt 8) Succeskriterium: Der udarbejdes en foreningsguide for de tre områder. Opfyldt: Der er udarbejdet en foreningsguide for de tre områder. Foreningsguiden indeholder alle sociale foreninger og alle idrætsforeninger. Succeskriterium: Der etableres et samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Opfyldt: Der er etableret et godt samarbejde med Kvaglund IF herunder de forskellige foreninger (håndbold, fodbold, badminton og gymnastik). Succeskriterium: Der deltager årligt 80 borgere på Sundhusets motionshold. Opfyldt: I 2008 deltog der 86 borgere på Sundhusets motionshold. 9

12 Milepæle I 2009 deltog 60 borgere på Sundhusets motionshold og der deltog 19 piger og drenge på Fitstar og Pimp din krop. Milepæl: Sundhedsprofiler afsluttet foråret 2009 Opfyldt: Afsluttet januar 2010 Milepæl: Personlige sundhedstjek Opfyldt: Ja Milepæl: Motionshold Opfyldt: Ja Milepæl: Motionshold i foreningsregi i efteråret 2009 Opfyldt: Ja Milepæl: Kostvejledning Opfyldt: Ja Milepæl: Rygestopkurser Opfyldt: Ja, Sundhuset formidler videre til Esbjerg Kommunes sundhedscoach Milepæl: Temaaftener Opfyldt: Ja Milepæl: Esbjerg Kommunes sundhedsplejersker holder til i Sundhuset Opfyldt: Ja Milepæl: Børn, mad og bevægelse Opfyldt: Delvist ja, projektet blev udformet lidt anderledes end først tænkt. Da det viste sig, at der var et lidt anderledes behov. Beskrivelsen af projektet, der blev gennemført, kan læses på side 12 i denne rapprot under Madpakkeprojektet. Indsatsområder Forebyggende og sundhedsfremmede indsatser rettet mod alle børn, voksne og ældre i den østlige bydel af Esbjerg. Nye tiltag Svømning for kvinder Prinsesse Power for piger i alderen 9-15 år Madpakkeprojekt på Præstegårdsskolen, Bakkeskolen og Rørkjær skole Inkontinens kurser i samarbejde med Mosaikken og Områdecenter Hedelund 6705 Løb Inspirationskurser til pædagoger i alle daginstitutioner i den østlige bydel af Esbjerg Samarbejdspartnere Esbjerg Kommune (Sundhed, børn og kultur, borger og arbejdsmarked - Projektudviklingen, sundhedsplejen, sundhedsformidlerne, Mosaikken, Sundhedscoach, Områdecenter Hedelund) 10

13 Kvaglund IF (Håndbold, fodbold, badminton, gymnastik, senior) Syddansk Universitet Vindrosen Kræftens Bekæmpelse Fødevarestyrelsens rejsehold alt om kost Kvinder møder kvinder Kvaglund Kirke Projekt Skoleparken, EAB Arrangementer Sommerferieaktiviteter: i ugerne blev der fra mandag torsdag afholdt forskellige sommeraktiviteter såsom kidsvolley, ultimate, høvdingebold, basket, fodbold, dødbold og MTVdans. Aktiviteterne foregik i Kvaglund, på Stengårdsvej og i Syrenparken i Østerbyen. Kostvejledning: Det handler nødvendigvis ikke om at gå på en kur men om stille og roligt at ændre sine vaner og sin livsstil. Derved forbliver man sund og rask og får mere energi. Til kostvejledningen tilbydes en grundig gennemgang og analyse af borgerens kost og vaner. Ud fra borgerens ønsker, sammensættes en kost, der tager hensyn til borgerens hverdag og personlige behov. Kostvejledningen består af: Kostanalyse Individuel målsætning Idéer og opskrifter til at spise sundere Støtte og opmuntring til at ændre livsstil Cykelhold: Et hold hvor man kan lære at cykle. Målet er, at borgeren lærer at cykle, og at borgeren får kontrol over cyklen, samt lærer færdselsteorien og oplever socialt samvær. At kunne cykle kan være en nødvendighed for at kunne få et job eksempelvis i hjemmeplejen. Nakke/skulder hold: Der er etableret et nakke/skulder hold, der foregår i Mosaikken. Her er der blevet holdt et oplæg om nakke/skulder problemer og undervist i gode øvelser. En af ressourcepersoner i Mosaikken har fået et ekstra kursus, så hun på egen hånd kan køre kurset videre uden Sundhusets hjælp. Sundhuset kommer løbende og følger op på holdet og giver ny inspiration til øvelser. Fit star: Et hold for piger i alderen 9-15 år, der gerne vil tabe sig og have en sundere krop. Målet er at give pigerne: en aktiv fritid, bedre kondition, gode ideer til sund mad og samvær med andre, der gerne vil tabe sig Pimp din krop: Et hold i alderen år, der gerne vil tabe sig og have en sundere krop. Målet er at give drengene: en aktiv fritid, bedre kondition, gode ideer til sund mad og samvær med andre, der gerne vil tabe sig Madpakkeprojekt: Alle 3. klasses elever og forældre på Kvaglund skole blev inviteret til en inspirationsdag. Denne dag var der et oplæg om sund mad indflydelse på børns indlæring og koncentrationsevne af Fødevarestyrelsens rejsehold alt om kost. Derudover fik alle elever en gratis madkasse, som de skulle fylde med lækre smør-selv madder og grønt i skolekøkkenet. Projektet var en stor succes blandt såvel lærere som elever og forældre. Projektet blev igangsat efter, at Sundhuset har erfaret, at en stor del af eleverne hverken fik morgenmad eller frokost. 11

14 Legepatrulje: Sundhuset har været på Kvaglund skole og uddanne flere 9. klasses elever til legepatrulje. Målet med legepatruljen er at få børn til at bevæge sig mere i løbet af skoledagen gennem leg i frikvartererne. På skolen er det legepatruljens opgave at sætte gang i legen for de yngre skoleelever. Legepatruljen er på den måde både med til at skabe mere liv i skolegården - både fysisk og socialt! Idræt for alle: Idræt for alle er en ny forening, som henvender sig til alle, som ikke har dyrket motion i mange år eller er bare ikke er vant til sport! Alle vores hold er på begynder niveau. Alle hold er kønsadskilte. Der er således aldrig hold, hvor mænd og kvinder blandes, og det samme gælder for vores instruktører. Idræt for alle henvender sig til: Alle, uanset hvor i verden, man kommer fra Alle, der har det svært med at dyrke motion Alle, der måske ikke forstår perfekt dansk Alle, der gerne vil være aktiv for et lille beløb Medlemskabet for 1 år koster 20 kr. Derudover skal man betale et mindre beløb, hver gang man deltager (5,7,5,10 eller 15 kr.). Man kan betale enten hver enkelt gang eller købe et klippekort. Med klippekortet betaler du for 5, 10 eller 20 gange på forhånd. Aktivitetsdag for institutioner: Sundhuset har i samarbejde med foreningen Idræt for alle flere gange inviteret alle daginstitutioner i lokalområdet til aktivitetsdage i enten Rørkjær eller Kvaglund Hallen. Denne formiddag er fyldt med masser af leg, motorik og bevægelse og ikke mindst lækre sunde snacks. Her får børnene lov til at brænde en masser energi af, og pædagogerne fik nye input og forslag til nye lege med hjem til institutionen. Dette er et fortløbende projekt, der løber indtil sommeren

15 Infohuset Mål Områdets beboere er bekendt med eksistensen af Infohuset Min. 50 % af områdets voksne beboere har i projektperioden hentet viden i Infohuset Mindst 50 fritidsjob/jobs er blevet formidlet via Infohuset Der har været 500 rådgivninger i projektperioden Der er etableret 15 mentor/ mentees relationer via Infohuset i samarbejde med Kvinfos Mentornetværk Natteravnene i Kvaglund og på Stengårdsvej er etableret Der er afholdt min. 4 temaaftener pr. år med min. 15 deltagere pr.aften. Der er afholdt netværksmøder hvert kvartal på tværs af interessenter i området der er min. 15 deltagere pr. gang Der afholdes fællesspisning, børnelege og netværksmøder blandt områdets enlige forsørgere hvert kvartal Der er udarbejdet en social og sundhedsprofil af beboerne i området i 2008 og igen i Der er sket en positiv udvikling fra i beboernes sociale og sundhedsmæssige profil Ungdomsbo og B 32 har nedsat udsættelserne af beboerne i boligforeningerne 10 % Ungdomsbo og B 32 har nedsat tilgangen til inkasso for beboere i boligforeningerne 15 %. Opfyldt Der er allerede nu formidlet 51 jobs og fritidsjob fra Infohuset Der er etableret 15 mentor/mentees relationer via Kvinfos Mentornetværk Natteravnene i Kvaglund og på Stengårdsvej er etableret Succeskriterier Infohuset ønsker at give øget information og rådgivning til befolkningen i boligområderne. Infohuset skal fungere som koordinerende og samlende punkt for områdets beboere og forebygge den sociale ulighed, der desværre er eksisterende blandt befolkningsgrupperne i Østerbyen, Stengårdsvej og i Kvaglund. Den sociale ulighed er betinget af sociale og kulturelle årsager. Lavt uddannelsesniveau Høj frafaldsprocent på uddannelserne Lav beskæftigelse i forhold til andre befolkningsgrupper. Milepæle for 2008 og 2009 Infohuset er åbnet og klar til borgerne i maj. Der er udarbejdet en social og sundhedsprofil på borgerne, således at indsatsen kan målrettes borgernes behov. Denne er udarbejdet i samarbejde med Sundhuset. Der er nedsat ad hoc grupper sammensat af relevante samarbejdspartnere. Det kunne f.eks. være Esbjerg Kommune, Ungdomsbo, B 32, UU Sydvestjylland, uddannelsesinstitutioner, beboerrådgiver, frivillige foreninger m.v. Der er etableret et samarbejde med BørnsVoksenvenner, Guideprojektet og Kvinfos Mentornetværk. Der er etableret samarbejde med vejledningen i UU Sydvestjylland. Der er etableret samarbejde med Jobcenter Esbjerg. 13

16 Der er etableret samarbejde med Ældrerådgivningen. Der er arrangeret 1 forældrearrangement for at støtte og give viden om de uddannelsesmæssige og jobmæssige muligheder der er for de unge. Der er etableret Natteravne i Kvaglund og på Stengårdsvej. Der er etableret projekt/ lektiehjælp der dækker såvel folkeskolens afgangselever som de mellemlange uddannelser. I samarbejde med de lokale klubber er der etableret jobsøgningskurser for unge vedr. fritidsjob Der er etableret samarbejde med det lokale bibliotek vedr. rådgivning om borgerservice og Borger.dk Milepæle 2009 Jobcenter Esbjerg har en satellitfunktion i Infohuset en medarbejder herfra er synlig i lokalområdet. Der er etableret kontakt til virksomheder med henblik på etablering af fritidsjobs. Der er etableret samarbejde med Familieværkstedet, med fokus på den anonyme rådgivning for børn og unge. Der er afholdt min. 4 temaaftner med lokale problemstillinger på dagsordenen. Der er etableret fællesspisning, børneaktiviteter og netværksdannelse blandt enlige forsørgere. Der er etableret jobsøgningskurser for unge. Borgerservice i Kvaglund er udvidet. Der er etableret en vidensbank over de muligheder der eksisterer i såvel frivillige som offentlige tilbud der ikke kræver visitering. Opnået Alle milepæle for 2008 er opnået, enkelte er dog ændret en anelse men alle er opnået. De fleste milepæle for 2009 er opnået, der er dog undtagelser: Borgerservice i Kvaglund er endnu ikke udvidet. Det er ikke noget Infohuset har indflydelse på, men vi har sammen med biblioteket i Kvaglund haft et godt samarbejde omkring Borgerservice og også indstillet til udvidelse og afventer en intern evaluering på Esbjerg Kommune. Der har været en jobkonsulent fra Esbjerg Kommune tilknyttet Infohuset hver anden uge, men pga. besparelser og interne omstruktureringer på Esbjerg Kommune har vi pt. ikke en jobkonsulent tilknyttet. Infohuset og Jobcenter Esbjerg har indgået en fast aftale om, at alle jobkonsulenter ved besøg på virksomheder spørger ind til muligheder for fritidsjob og ufaglærte stillinger. Disse oplysninger videregives til Infohuset. Der er ikke etableret en anonym rådgivning for udsatte børn og unge igen er årsagen omstruktureringer på Esbjerg Kommune. Der har ikke været afholdt fællesspisninger for enlige forsørgere erfaringerne for 2008 viste at der ikke var behov herfor. Vi har i stedet satset på andre temaaftner med udgangspunkt i efterspørgslen fra beboerne. Indsatsområder 1. Uddannelse 2. Job 3. Råd og vejledning 14

17 Nye tiltag Vi har løbende udviklet den økonomiske rådgivning, således at den nu fylder meget i vores åbningstid. Den må derfor siges at være et nyt tiltag. Samarbejdspartnere Boligrådgivere fra boligforeningerne tilbyder vejledning i bl.a. boligskift, boligstøtte m.v. Ældrerådgivning et frivilligt socialt initiativ, der bl.a. giver råd og vejledning i pensionssager, brilletilskud m.v. De er i Infohuset hver d. 1 tirsdag i måneden. Dansk Flygtningehjælps rådgivning tilbyder rådgivning med primært fokus på flygtning/indvandreproblematikker. Borgerservicecenter i samarbejde med det lokale bibliotek hjælper vi med at downloade og udfylde skemaer vedr. lægeskift, bestilling af nyt sygesikringsbevis m.v. Jobcenter Esbjerg: Fast samarbejdsaftaler + møder hver tredje måned. Kvinfo`s mentornetværk, der er en frivillig social forening. Deres formål er at matche kvinder med en anden etnisk baggrund end dansk, med erhvervsaktive danske kvinder. De åbner døre og viser vej ind i det danske samfund, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Fra 2009 vil det også være muligt at matche mænd. UU vejledere fra Esbjerg kommune. Vi har fællesmøder hver tredje måned + samarbejdet omkring rollemodelkorps + åbent hus på EUC Vest. Børns Voksenvenner er en forening, der skaber kontakt mellem børn/unge, der mangler voksenkontakt og frivillige voksne, som har lyst til at opbygge et venskab med børn/unge. Børn og unge, der bliver set, hørt og anerkendt af voksne, de har en tæt relation til, rustes til et bedre voksenliv. At have en voksenven har også stor betydning for selvværd og glæde ved livet. De støtter børn, enlige forældre og familier, som har brug for en voksen, der bidrager med nærhed og oplevelser til fordel for barnets udvikling. Mosaikken et tilbud for ældre med anden etnisk baggrund end dansk. Arrangementer Etablering af Natteravne i Kvaglund og på Stengårdsvej 4 arrangementer 20. august informationsmøde 26. august opgaver, regler og turnus for natteravne september, liv reddende førstehjælp 16. september, stiftelse af lokalforening af natteravne Evaluering: Natteravnene havde en svær start og havde derfor brug for en del hjælp til opstarten. De er stadig aktive og fungerer nu som en selvstændig forening og er nu oppe på 30 frivillige. Der er både beboere med dansk og udenlandsk baggrund i bestyrelsen og som frivillige. Sund mad og hygge for dig og dine børn Formål: Via madlavning og fællesspisning med barnepiger til børnene, var formålet at komme i dialog med kvinderne og få skabt en tillid og dialog, så de fik kendskab til Bydelsprojekt 3i1 og Infohuset. 18. september i Egehuset 23. oktober på Præstebakken 13. november på Stengårdsvej 15

18 Der deltog i gennemsnit 20 kvinder og 15 børn til arrangementerne og kvinderne og deres børn kom efterfølgende i Infohuset og flere kommer her stadig i dag, hvis de har brug for hjælp. Herudover er en del af kvinderne gode ambassadører for Infohuset og fortæller andre om at man kan få hjælp i Infohuset. Uge : Rollemodeller og uddannelsesvalg I samarbejde med UU Sydvestjylland deltog Infohuset i en temauge omkring uddannelsesvalg. I løbet af uge 49 deltog alle 8, 9 og 10 klasser i Esbjerg Kommune i arrangementet fordelt på forskellige dage. Vi havde forinden skabt et mindre rollemodelkorps af unge med anden etnisk baggrund end dansk, der selv var i gang med en uddannelse. De unge deltog som rollemodeller og fik en god kontakt til de 8 og 9 klasser der deltog i arrangementet. 9.oktober 2008: Unge der søger/ mangler læreplads Der deltog ca. 20 unge. Det var en god aften. De unge var meget aktive og interesseret. Flere af dem havde personlige samtaler med Yuki fra JKS og har siden været løbende i kontakt med hende. Flere af dem kommer fortsat i Infohuset og har også henvist deres venner til os. 29. oktober 2008: Aften for forældre til unge der søger læreplads Flere forældre havde efterlyst sådan en aften og vi arrangerede det, men der kom kun en forældre, som oplyste, at årsagen til det manglende fremmøde var tidspunktet. Det bliver tidligt mørkt og det ville være bedre at holde mødet på Stengårdsvej i stedet for Kvaglund. 20. november 2008: Piger der søger fritidsjob Der deltog 9 piger, som alle fik skrevet ansøgninger. Mindst 4 af dem har fritidsjob i dag. 12. januar 2009: Barnepige kursus I samarbejde med Ungdomsskolen afholdte vi en aften for unge piger, der gerne ville være barnepiger. Der deltog 10 piger i alderen år. Efter arrangementet har vi lavet et barnepigekorps, hvor forældre der ønsker en barnepige kan henvende sig. P.t. har vi 7 piger der ønsker at være barnepiger. Vi har lavet aftaler imellem flere hold forældre og barnepiger. Vi ved ikke hvor mange der stadig er barnepiger hos de pågældende familier. Etablering af pigeklub d. 26. maj. I samarbejde med Kvaglund bibliotek begyndte vi at holde pigeklub hver tirsdag kl fra d. 26. maj. Vi havde oplevet at en del unge piger der ikke havde tilknytning til klubber eller foreningsliv. Klubben kører endnu og der er ml piger tilknyttet. Pigeklubben er nu organiseret under Gadehjørnet. 16

19 13. maj 2009: Coachworkshop Coach Marlene Tranberg holdt oplæg om: baggrunden for eksamensangst, gode råd og redskaber til at håndterer eksamensangst, samt lavede praktiske øvelser med de unge. Ca. 10 unge både piger og drenge. De unge var meget positive og engageret. Flere af dem kommer nu i Infohuset og får hjælp til deres lektier. De ønsker at vi holder en aften igen. 30. september 2009: Aften for unge der søger fritidsjob Der var ca. 30 unge i alderen år. Bladet piger og drenge, danskere og nydanskere. Alle fik information om rettigheder på jobbet. Alle fik information og ideer til hvor og hvordan de kan søge et fritidsjob. Ca. 6 fik hjælp til at skrive ansøgning, men mange flere ville gerne, men pga. mangel på personale og computere kunne vi ikke tilbyde flere hjælp på selve aftenen. Vi oplyste om at de er velkommen til at komme i vores daglige åbningstid, hvilket flere var meget interesseret i. Ca. 30 blev skrevet op i jobbanken og alle undtagen en af dem der satte kryds på vore smiley plakat var tilfredse. Den en satte sit kryds i midten. Forældre har ringet d. 1. oktober 2009 og givet udtryk for deres børns tilfredshed med aftenen. 9. oktober 2009: Kvindeaften i samarbejde med Partnerskab for Nydanskere Formålet var at give kvinder information om Infohuset og hvad vi kan tilbyde, samt hvad Partnerskab for Nydanskere kan tilbyde. Der kom desværre kun 2 kvinder. De synes det var spændende og ville fortælle det videre. Tre mødre og døtre arrangementer i samarbejde med Integrationsministeriet Hvordan finder unge kvinder med indvandrerbaggrund den rigtige balance mellem den gamle kultur og livet i Danmark? Det fortalte erfarne mødre og døtre om på tre debatmøder i Esbjerg. Formål: At inspirere mødre, der er indvandret til Danmark, om hvordan deres døtre både kan få glæde af de muligheder, som Danmark tilbyder og samtidig respektere deres baggrund. 27. oktober i Østerbyen 03. november i Kvaglund 10. november på Stengårdsvej På især møderne i Kvaglund og på Stengårdsvej, var der stor søgning. Der deltog ca. 15 kvinder og 15. døtre til begge disse arrangementer. Til mødet i Østerbyen deltog ikke så mange, da stedet vi havde lånt til arrangementet lå for langt væk. Arrangementet var arrangeret i samarbejde med skoler, klubber, UUvejledere og Projekthuset. Der var stor debatlyst ved arrangementerne og der er siden blevet efterspurgt flere af denne slags arrangementer. November til d. 7. december 2009: Indfødsretsprøven Efter flere henvendelser fra borgere med ønsket om at få hjælp til indfødsretsprøven oprettede Infohuset en indfødsretsgruppe. Der var 6 deltagere. Vi ved at 4 gik op til prøven og 3 bestod. Vi øvede til prøven via. Online prøver, brætspil, læsestof, aviser m.m. Borgerne har været meget tilfredse. Vi opretter ny gruppe foråret Der er allerede tilmeldinger. Ovenstående arrangementer er de initiativer som Infohuset har været ansvarlig for. Herudover har Infohuset deltaget som samarbejdspartner i en lang række andre initiativer, i samarbejde med bl.a. de andre huse i Bydelsprojekt 3i1, UCVest, EUC-Vest, Esbjerg Kommune m.v. 17

20 JobShop Mål Jobshop er en job - og uddannelsesbutik i lokalområdet, hvor beboerne inddrages i stort omfang og har fri adgang til jobsøgning, skrive ansøgninger samt få vejledning og rådgivning om beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, individuel kompetenceafklaring, informationsmøder/kurser vedr. jobsøgning, projektvejledning samt adgang til job - og uddannelsesbutikkens netværk og kontakter. JobShop vil i samarbejde med øvrige samarbejdspartnere herunder Esbjerg kommune, lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreninger være døråbnere til uddannelse og arbejdsmarkedet for borgerne i lokalområdet især med fokus på unge og borgere med anden etnisk baggrund end dansk. JobShop har desuden til formål at sikre lokalområdets borgere en tilgængelig og nær rådgivningsenhed, som opfylder de behov for rådgivning, som de seneste år har vist sig stort behov for i de tre boligområder. Udover den daglige drift og kundekontakt jf. ovenstående og som bl.a. indebærer hjælp til job og uddannelse, hjælp til at udarbejde CV / ansøgninger og økonomisk rådgivning, har og er der fortsat efterspørgsel på konkrete aktiviteter og initiativer for borgerne fra borgerne selv, hvilket er beskrevet i 6 følgende projekter: Projekt uddannelse for unge Mål: udbrede kendskab om uddannelser og uddannelsessystemet for unge primært med anden etnisk baggrund end dansk samt at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder og gennemfører en ungdoms- og videregående uddannelse Projekt arbejde for unge Mål: Udbrede kendskab om det danske arbejdsmarked for unge primært med anden etnisk baggrund end dansk Projekt studiecafé for unge og voksne Mål: At flere borgere med fokus på borgere med anden etnisk baggrund end dansk- gennemfører en ungdoms- eller videregående uddannelse Projekt jobklubber Mål: Udbrede kendskabet til arbejdsmarkedet samt få flere beboere på Stengårdsvej med anden etnisk baggrund end dansk på arbejdsmarkedet. Projekt råd og vejledning Mål: At beboerne får mulighed for hurtig og lettilgængelig rådgivning og vejledning i nærmiljøet samt at afprøve nye samarbejdsrelationer, hvor frivillige, offentlige og private instanser samarbejder for at opnå en hurtigere og smidigere sagsbehandling og rådgivning og vejledning Projekt tøse løb Mål: At kvinderne påbegynder og fortsætter ugentlig motion og at kvinderne opnår bedre forståelse af eget helbred og muligheder for at forbedre dette. JobShop stiller sig desuden gerne til rådighed løbende som praktikplads for ledige samt studerende. 18

21 Opfyldt: Projekt uddannelse for unge Arbejdsgruppe bestående af UU Sydvestjylland, Infohuset, JobShop og Gadehjørnet er etableret i efteråret Desuden har bl.a. repræsentanter fra EUC-Vest deltaget i og indkaldt arbejdsgruppen til møder. Der er etableret et rollemodelkorps af studiestærke unge, der har deltaget i og informeret om uddannelser på uddannelsesmessen, Esbjerg højskole, d og 3. december Der er over efteråret 2008 planlagt og fra januar 2009 opstartet en studiecafe i JobShop, der er bemandet af frivillige fra Dansk flygtningehjælp. Studiecafeen henvender sig primært til unge fra 9. klassetrin og opefter. Studiecafeen tilbyder lektiehjælp, projektvejledning og uddannelsesvejledning. Studiecafeen afholdes hver tirsdag i JobShop fra klokken Der er indgået en aftale med UU Sydvestjylland og EUC-Vest om afholdelse af uddannelsesdage i 2010 på EUC- Vest, hvor skolen informerer etniske foreninger, forældre og unge fra de 3 bydele tilknyttet bydelsprojekt 3i1 om de uddannelsesmuligheder, der tilbydes på EUC-Vest. Projekt arbejde for unge Uformel arbejdsgruppe bestående af Gadehjørnet, Infohuset og JobShop har iværksat initiativer i henhold til beskrevne delmål. Jobkonsulent fra jobcenter Esbjerg har i 2008 været til stede i JobShop 1 x hver 14. dag, hvor han bl.a. har arbejdet på at finde jobåbninger til fritidsjob og lærepladser for unge. Der er i 2008 afholdet 2 infomøder om fritidsjob m.m. for henholdsvis unge piger og unge drenge. Det første infomøde for unge drenge blev afholdt som et pilotkursus d. 1. april Der er i efteråret 2008 afholdt et infomøde for unge om, hvordan de søger lærepladser. Idet dette også gav en efterspørgsel fra forældrene vedr. information om, hvordan deres unge søger lærepladser, er der efterfølgende afholdt et infomøde om lærepladser for forældre. Projekt lektiehjælp for unge og voksne Der blev i sommeren 2008 etableret en arbejdsgruppe, hvis formål var at få etableret en lektiecafe i JobShop. Arbejdsgruppen bestod af JobShop og Dansk Flygtningehjælps koordinator. Idet arbejsgruppen ønskede en ansvarlig tovholder i lektiecafeen, blev en repræsentant fra Esbjerg Kommune med bred undervisningserfaring samt medlem af Bydelsprojekt 3i1 s Forretningsudvalg, tovholder på projektet. I efteråret 2008 annoncerede JobShop og Dansk Flygtningehjælp bla. i pressen efter frivillige med bred og forskellige kompetencer. Informationsmøde for interesserede frivillige blev afholdt d. 9. december De frivillige blev enige om at kalde det en studiecafe i stedet for en lektiehjælp, da de gerne ville rådgive og hjælpe bredere i forhold til uddannelse bl.a. med projektvejledning, uddannelsesstøtte og vejledning og lektiehjælp. Der er på lokale uddannelsesinstitutioner og folkeskoler m.m. anonceret for studiecafeen. Studiecafeens officielle åbning var d. 6. januar 2009 og afholdes hver tirsdag i JobShop fra klokken Studiecafeen henvender sig primært til unge fra 9. klasssetrin og opefter herunder personer på ungdoms og videregående uddannelser. Studiecafeen har fungeret frem til årsskiftet 2009/2010 med gennemsnitlig 4 henvendelser pr. gang. Desværre er studiecafeens tovholder blevet optaget af andre arbejdsopgaver, så studiecafeen er pt. sat i bero. 19

22 Projekt jobklubber Vedr. etablering af jobklubber har Jobshop talt med projektudviklingen, Esbjerg Kommune, om at indgå et samarbejde. Dette er d.d. ikke etableret og projekt jobklubber er ikke opstartet. Det forventes, at projekt jobklubber opstartes og etableres i Projekt råd og vejledning Der er etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra virksomhedsservice og projektudviklingen fra Esbjerg kommune, Infohuset, Gadehjørnet, Sundhuset og JobShop. Arbejdsgruppen arbejder bl.a. på erfaringsudveksling samt på at få stillet ressourcer fra Esbjerg Kommune til rådighed i JobShop og Infohuset. Der har i 2008 været tilknyttet en jobkonsulent i Infohuset og JobShop og da der pt. efterspørges en person med bred socialrådgiver baggrund er der indgået aftale med Esbjerg Kommune om at forespørge og finde én, der kan give bred rådgivning og vejledning i henholdsvis Infohuset og JobShop. Der arbejdes fortsat på at igangsætte aktiviteter omkring almen rådgivning i JobShop, der efterspørges af beboerne, bl.a. er der i januar 2009 afholdt et aftenarrangement med Tryg forsikring, hvor de rådgav omkring bl.a. rejseforsikringer, indbo og ulykkesforsikringer. Der er indgået en samarbejdsaftale med Ungdomsbo og B 32 om, at boligforeningerne, når en beboer, p.g.a. manglende inbetaling af husleje sendes til incasso eller modtager en rykker, får tilbud om økonomisk rådgivning og vejledning i Infohuset og JobShop. Projekt Tøseløb JobShop og Sundhuset opstartede og gennemførte fra d. 12. marts 2008 i samarbejde med beboerne i de tre boligområder træning forud for Ugeavisen Esbjergs årlige Tøseløb i Vognsbølparken den 6. maj Ca. 60 piger og kvinder deltog i løbet. Løbetræning fortsatte hver onsdag efterfølgende hen over sommeren Sundhuset var i 2008 fysisk til stede i JobShop en gang hver 14. dag, hvor de rådgav og vejledte om bl.a. kost og motion. Succeskriterier Beboere i lokalområdet har kendskab til mulighederne for støtte og tilbud fra JobShop. Min. 100 unge modtager årligt rådgivning om uddannelse og job i JobShop. Der etableres 2 uddannelsesklubber for piger/drenge, hvor studiestærke unge danner netværk med mindre studiestærke unge i forhold til gennemførelse af uddannelse. Der etableres en studiecafé for unge og voksne I jobklubberne deltager i alt 40 jobsøgende/beskæftigede kvinder og mænd samt en jobklub for unge. Min. 75 borgere får årligt hjælp til f.eks. læsning af breve fra offentlige myndigheder m.v. Opfyldt I både 2008 og 2009 har JobShop haft over henvendelser. Det er derfor vores vurdering, at beboerne i lokalområdet har stort kendskab til JobShop og de muligheder, der er i huset. Ud af disse henvendelser har der gennemsnitlig været 500 nyhenvendelser om året. Over 100 unge modtager årligt rådgivning om uddannelse og arbejde i JobShop. Der er etableret en studiecafe, som pt. er sat i bero. Jobklubberne er pt. ikke opstartet, men forventes opstartet i Langt over 75 borgere modtager årligt hjælp til fx læsning af breve fra offentlige myndigheder m.v. 20

23 Milepæle Projekt uddannelse for unge: Projektstart og planlægning i Fra 2. Kvartal 2009 implementeres projektet Projekt arbejde for unge. Projektstart og planlægning samt gennemførelse af pilotkursus i Fra 1. Kvartal 2009 implementeres projektet. Projekt studiecafe: Projektstart og planlægning i Fra 1. Kvartal 2009 implementeres projektet. Projekt jobklubber: Projektstart og planlægning fra udgangen af 2008 til 2. Kvartal 2009 herefter implementeres projektet. Projekt råd og vejledning: Projektstart og planlægning i 2008/2009. Fra 2. Kvartal 2009 implementeres projektet Projekt tøseløb: Projektstart og planlægning samt igangsættes og gennemføres i 2009 Opnået Projekt uddannelse for unge har indgået gode samarbejdsaftaler og der har været afholdt informationsmøder og unge har deltaget i studiecafeen. Det er målet, at der i 2010 etableres egentlige uddannelsesklubber, hvor studiestærke unge danner netværk med unge, der har vanskeligt ved at gennemfører en uddannelse. Projekt arbejde for unge har haft succes med at vejlede unge via kurser om fritidsjob. Fortsatte kurser vil efter behovet blive afholdt i 2010 Projekt studiecafe blev igangsat og implementeret rettidigt jf. milepælene. Projekt jobklubber har været sat i bero i 2009, men forventes at starte op i Projekt råd og vejledning er godt forankret i dagligdagen og der er indgået gode samarbejdsaftaler med både offentlige og private aktører. Projekt Tøseløb blev planlagt og gennemført rettidigt. Indsatsområder Det har vist sig, at behovet for økonomisk rådgivning har været en stor tids- og ressourcekrævende opgave i Dette område vil der fortsat være stor fokus på at videreudvikle samt skabe kontakt og netværk til relevante samarbejdspartnere, således det kommer borgerne til gode. Samarbejdspartnere Esbjerg Kommune, politiet og andre offentlige instanser, advokater, VirksomNu, læger, UU Sydvestjylland, det professionelle netværk på Stengårdsvej og i Østerbyen, vikarbureauer, uddannelsesinstitutioner, bibliotek, kirker, idrætsforeninger, etniske foreninger, banker, B 32, Ungdomsbo, øvrige boligforeninger, Kvinfos Mentornetværk, Vindrosen, Mosaikken m.v. Arrangementer Jobsøgningskursus omkring fritidsjob for unge drenge og piger i 2008 Informationsmøde omkring forsikringer januar 2009 I efteråret 2008 blev der afholdt arrangement for unge omkring lærepladser I november blev der i samarbejde med borgere på Stengårdsvej arrangeret tur til bazar i Århus 2008 I samarbejde med Kvaglund bibliotek arrangeret aften for 2-sprogede vedr. bogpakker til børn, februar 2009 Aftenarrangement om vikararbejde i 2008 i JobShop for interesserede borgere Vælgermøde på Stengårdsvej i 2009 Bemanding og 4 infomøder i opsøgende mandskabsvogn i de tre boligområder Igangsætte mødre døtre konference, efteråret

24 22 I 2009 har JobShop flere gange været udstationeret i Skoleparken, hvor beboerne havde mulighed for at få hjælp til bl.a. jobsøgning Fysisk træning/boksning for overvægtige drenge og piger i 2009 Oplæg i Mosaikken angående valget 2009 Foredrag for socialrådgivervejledere samt for ledige på motorvejen i 2008 Infomøder for henholdsvis somalier og arabere om JobShop i 2009

25 Projekthuset Mål Information om Bydelsprojektet 3 i 1 Afholde orienteringsmøder i boligområderne Kvaglund, Stengårdvej og Østerbyen Opfyldt: Den 5. februar var der indkaldt til formandsmøde med afdelinger tilknyttet Bydelsprojekt 3 i 1. Hensigten var at informere om og drøfte samarbejde omkring de udfordringer der er i boligområderne. Der er afholdt orienteringsmøder i alle boligområderne Møderne har fundet sted: Kvaglund den 15/04-08, Østerbyen den 11/06-08, Stengårdsvej den 23/09-08, Indbudte var de lokale professionelle fra skoler og institutioner samt de frivillige beboere i områderne. 2. Demokrati og medindflydelse At skabe viden om og motivation for et aktivt medborgerskab. Opfyldt: Et nyt koncept for fritidsdemokrati er udviklet i afd. 8. Det blev forelagt på beboermødet den 14. Maj, hvor det blev vedtaget. 3. Etniske minoriteter Beskrivelse af kulturformidling. Opbygge et uddannelsesprogram til kulturformidling i lokalområderne. Uddanne kulturformidlere. Opfyldt: Der er etableret et værested for ældre i samarbejde med Esbjerg kommune. Projektet er igangsat april og forløber over 3 år. 4. Borgerinddragelse og Information i lokalområderne: Borgerne skal informeres om planer og projekter. Borgerne skal have mulighed for indflydelse i projekter af lokal relevans. Bydelsprojekt 3 i 1 har fået udviklet en hjemmeside inden december Hjemmesidens oprettelse er udsat til Udvikling af netværk Den eksisterende netværksgruppe kaldet Tænketanken vedligeholdes og udbygges. Opfyldt: Der er afholdt frivillighedsfest den 8. november på Esbjerg Højskole med underholdning/spisning. Der deltog 76 personer fra de berørte områder. Medlemmer i tænketanken har afholdt 4 møder. Et møde hvert kvartal. Tænketanken skal som udgangspunkt, aktivt forholde sig til de beskrevne indsatsområder i perioden , som indgår i ansøgningen til Landsbyggefonden. Tænketanken har ansvaret for de fællesaktiviteter der er formuleret i Tænketanken. Medlemmer af Tænketanken har til opgave at koordinere og planlægge beskrevne og nye aktiviteter og være i tæt dialog med områdernes beboere. Der er på Stengårdsvej afholdt 5 koordineringsmøder med professionelle samarbejdspartnere. 23

26 6. Uddannelse af lokale ressourcer Gennemfører kurser lokalt for frivillige, med udgangspunkt i stedlige forhold. Gennemfører kurser for viceværter med følgende temaer: Viden om fremmedartede kulturer. Konflikthåndtering Forståelse af psykisk sygdom Opfyldt: Den 1. december er det aftalt med AOFCenter Sydjylland, at der i foråret 2009 starter kurser i konflikthåndtering og kommunikation for frivillige i vores boligområder. 7. Kriminalpræventivt arbejde Etablering af frivillige voksengrupper, som agerer Natteravne i lokalområderne. Udvikling af lokale forebyggelsesprojekter for børn og unge til minimering af hærværk og kriminalitet. Uddanne unge mellem år til igangsættelse af forskellige aktiviteter i lokalområderne. Aktiviteterne er målrettet unge i skolealderen. Opfyldt: Kvaglund Indenom er den 1. februar blevet udvidet med en ekstra skurvogn til lektielæsning. Der er afholdt sommerferieaktiviteter i lokalområderne for alle børn og unge, i samarbejde med fritids- og ungdomsklubberne. Der er afholdt basket turnering (Game) i perioden maj august. Projektet Kom Indenfor er sat i gang fra den 1. marts og afsluttes midt i august. Projektet er afsluttet med succes. Ansøgning om en fortsættelse af Kvaglund og Stengårdsvej Indenom er blevet afsendt den 31. august til Tips og lotto midlerne. Fodboldprojektet i KIF Sammenhold og forståelse gennem fælles oplevelse er blevet afviklet i uge unge mellem år er i perioden august - december blevet uddannet til igangsætning af forskellige aktiviteter i lokalområderne. Aktiviteterne er målrettet unge i skolealderen. Har som afslutning fået undervisning i konflikthåndtering. 8. Psykisk syge i boligområderne I samarbejde med Esbjerg Kommune afdækkes emnets omfang. Opfyldt: Inden 1. oktober er alle viceværter i de tre områder blevet kontaktet af kommunens opsøgende team. Kontakten har fundet sted. 9. Sundhed i boligområderne I samarbejde med Esbjerg Kommune og Sundhuset afholdes temamøder om sundhed i lokalområderne. Udvikling af en sundhedsprofil i lokalområderne. Opfyldt: Beskrevet under Sundhuset. 10. Andre aktiviteter Lokal og spontant udviklet aktiviteter Opfyldt: Der er afholdt børnefestival i juni på Stengårdsvej med deltagelse af børn fra områdets skoler og institutioner samt frivillige beboere. Der er afholdt Kvaglunddag i september. Kvaglunddagen er en årlig tilbagevendende begivenhed, som planlægges i samarbejde med lokale aktører. 24

27 Det er her, hvor foreningslivet mødes til alternative aktiviteter, hvor de aktivt tilbyder sjove og nye aktiviteter og dermed gør reklame for sin forening. Det er her, hvor kræmmere fra nær og fjern kan sælge deres ting, hvor der kan opstilles informationsstande og stande med mad til de sultne ganer. Der er afholdt sommerfest i juni måned i Kvaglund. Et samarbejde med Hedelundgård og Hedegårdene. Sommerfesten er for alle. Mål Information om Bydelsprojektet 3 i 1 Afholde orienteringsmøder i boligområderne Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen. Opfyldt: Informationen sker bl.a. gennem beboermagasinet Beboerfokus og Bydelsprojekt 3i1 s hjemmeside Der er afholdt informationsmøder i alle boligområder for beboere, borgere og samarbejdspartnere. Projekthuset deltager sammen med de øvrige i Bydelsprojekt 3i1 i kampagnen Ud til folket. Bussen køres ud midt i boligområdet og medarbejderne holder Åbent Hus. 2. Demokrati og medindflydelse At skabe viden om og motivation for et aktivt medborgerskab. Opfyldt: Lokale foreninger og bestyrelser, hvor borgerne kan gøre deres demokratiske indflydelse gældende er afdækket og beskrevet. Der er udarbejdet en foreningsliste over sportsforeninger. Der henvises til de lokale politiske partiers hjemmesider. 3. Etniske minoriteter Beskrivelse af kulturformidling. Opbygge et uddannelsesprogram til kulturformidling i lokalområderne. Uddanne kulturformidlere. Opfyldt: De 5 største etniske foreninger bliver inden juni inddraget i beskrivelsen af kulturformidling. De lokale uddannelsessteder bliver inden juni inddraget i udvikling af uddannelsesprogram for kulturformidling. Projektet er droppet da nøglepersoner fra de etniske foreninger bliver brugt som formidlere. 4. Borgerinddragelse og information i lokalområderne: Borgerne skal informeres om planer og projekter. Borgerne skal have mulighed for indflydelse i projekter af lokal relevans. Opfyldt: Der er etableret et redaktionsudvalg med beboerrepræsentanter fra lokalområderne, medarbejdere fra Esbjerg Kommune og Bydelsprojekt 3 i 1, som er ansvarlig for udgivelsen af beboermagasinet. Redaktionsudvalget mødes ca. 10 gange om året. Der udgives et beboermagasin Beboerfokus fire gange om året, som uddeles til beboerne i Ungdomsbo og B 32 i de berørte boligområder, samarbejdspartnere og politikere. Der er oprettet en hjemmeside, som omhandler alle afdelinger i Bydelsprojekt 3 i Udvikling af netværk Den eksisterende netværksgruppe kaldet Tænketanken vedligeholdes og udbygges. 25

28 Opfyldt: Medlemmer i tænketanken har afholdt 4 møder. Et møde hvert kvartal. Tænketanken skal som udgangspunkt, aktivt forholde sig til de beskrevne indsatsområder for byudvalget i perioden , som indgår i ansøgningen til Landsbyggefonden. Tænketanken har ansvaret for de fællesaktiviteter der er formuleret i tænketanken. Medlemmer af tænketanken har til opgave at koordinere og planlægge beskrevne og nye aktiviteter og være i tæt dialog med områdernes beboere. På Stengårdsvej har Projekthuset afholdt 5 koordineringsmøder med professionelle samarbejdspartner. Projekthuset har etableret en koordineringsgruppe i Østerbyen, som afholder fire møder om året. Opgaver: Samarbejde om specifikke emner Fælles ressource udnyttelse Erfaringsudveksling General forebyggelse At imødegå sociale problemer og igangsætte og gennemføre aktiviteter og indsatser i boligområderne 6. Uddannelse af lokale ressourcer Gennemfører kurser lokalt for frivillige, med udgangspunkt i stedlige forhold. Gennemfører kurser for viceværter med følgende temaer: Viden om fremmedartede kulturer. Konflikthåndtering Forståelse af psykisk sygdom Opfyldt: I perioden jan.. marts er der afholdt kursus i konflikthåndtering og kommunikation for frivillige.15 viceværter/gårdmænd har i perioden august-december gennemgået kurser i flg. hovedområder. Viden om fremmedartede kulturer. Konflikthåndtering. Forståelse af psykisk sygdom. Projektet blev ikke afholdt da kontakten til kommunens psykiatriske team i mellemtiden er etableret som erstatning for ovenstående. 7. Kriminalpræventivt arbejde Etablering af frivillige voksengrupper, som agerer Natteravne i lokalområderne. Udvikling af lokale forebyggelsesprojekter for børn og unge til minimering af hærværk og kriminalitet. Uddanne unge mellem år til igangsættelse af forskellige aktiviteter i lokalområderne. Aktiviteterne er målrettet unge i skolealderen. Opfyldt: Kvaglund og Stengårdsvej Indenom er opstartet den 1. januar. Der er blevet afholdt basket og fair fodbold turneringer i skolesommerferien. Ansøgning om en fortsættelse af Kvaglund og Stengårdsvej Indenom er blevet afsendt den 31. august til Tips og lotto midlerne. Østerbygruppen har afholdt 10 møder med koordinerende indsats i forbindelse med forebyggelse og praktiske aktiviteter. Der er afholdt sommerferieaktiviteter i lokalområderne for alle børn og unge, i samarbejde med fritids- og ungdomsklubberne. 26

29 8. Psykisk syge i boligområderne I samarbejde med Esbjerg Kommune afdækkes emnets omfang. Opfyldt: Samarbejde med Esbjerg Kommunes opsøgende Team 9. Sundhed i boligområderne I samarbejde med Esbjerg Kommune og Sundhuset afholdes temamøder om sundhed i lokalområderne. Udvikling af en sundhedsprofil i lokalområderne. Opfyldt: I perioden august december vil der i samarbejde med Esbjerg Kommune, blive planlagt informationsmøder i lokalområderne om psykisk sygdom. I Sundhusets regi er der afholdt temamøder om psykisk sygdom. 10. Andre aktiviteter Lokal og spontant udviklede aktiviteter Opfyldt: Projekthuset har afholdt Børnefestival i juni på Stengårdsvej med deltagelse af børn fra områdets skoler og institutioner samt frivillige beboere. Der har været afholdt 8 lokale arrangementer i afdelingerne Ewaldskrogen, Syrenparken, Hedegårdene, Thulevej, Stengårdsvej, Blåbjergparken, Præstebakken og Tinghøjsalle. Bydelsprojekt 3 i 1 har med denne aktivitet været ude i de lokale boligområder, for at informere om indsatser og aktiviteter. Der er afholdt Familiefestival den 15. maj i samarbejde med BRF og Skoleparken. Ca. 25 frivillige og beboere har deltaget i arrangementet,. Der er afholdt sommerfest i juni måned i Kvaglund. Et samarbejde med Hedelundgård Esbjerg Kommune og Hedegårdene. Sommerfesten er for alle. Der er afholdt Kultur og Kræmmerdag i Syrenparken i september i samarbejde med Klub Bøndergårdsvej, hvor beboerne fik en dejlig dag med kræmmerboder og mulighed for at sælge private ting og sager, lave forskellige etniske madretter, som alle fik smagsprøver af. Der var mange forskellige børneaktiviteter. Der er afholdt Kvaglunddag i september. Kvaglunddagen er en årlig tilbagevendende begivenhed, som planlægges i samarbejde med lokale aktører. Der er afholdt valg kampagne i forbindelse med kommunal-og regionalvalget i november Kampagnen blev afsluttet med et godt besøgt vælgermøde i festsalen på Stengårdsvej. Spidskandidater fra syv opstillede partier deltog i panelet og ca. 80 borgere deltog i mødet og efterfølgende debat. Nye tiltag Konfliktmægling: Projektmedarbejderne deltager i konfliktmægling ved nabostridigheder mellem beboerne, klager over hærværk, uro og konflikter med børn og unge. Sociale udsættelser: Projektmedarbejderne tager kontakt til beboere der er truet af udsættelse af foged, og hvor Infohuset og JobShop IKKE har fået kontakt og iværksat tiltag. Samarbejdspartnere Beboere, borgerne, alle offentlige institutioner i boligområderne, Nærpoliti, relevante kommunale afdelinger, foreninger i lokalområderne. 27

30 Gadehjørnet Gadehjørnet er et kriminalpræventivt projekt, der fortrinsvis arbejder med unge og deres forældre. Mål Gadehjørnets overordnede mål er, at forebygge og nedbringe kriminaliteten i Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen. Succeskriterier Et succeskriterium har været at få de unge sluset ud i Esbjergs foreningsliv og senere fastholde dem deri. Et andet succeskriterium har været på uddannelsesområdet. Projektet har haft til formål, at støtte de unge i deres valg af uddannelse og hjælpe dem i forbindelse med kontakten til de respektive skoler. Samtidig har projektet kunne yde støtte i forbindelse med lektiehjælp i samarbejde med eksisterende indsataser. Endelig har et af succeskriterierne været, at få de unge ind på arbejdsmarkedet, i første omgang gennem fritidsjob og senere gennem reelle jobs og uddannelse. Også i denne sammenhæng har fastholdelse været en vigtig faktor. Gadehjørnet har dels gennem de præventive projekter og dels gennem det opsøgende arbejde, fået sluset flere unge ind i de lokale idrætsforeninger. Derudover har Gadehjørnet været samarbejdspartner med de lokale foreninger (KIF og IF92), og støttet op omkring den fastholdelsesproces klubberne har udført. På samme måde har Gadehjørnet i samarbejde med UU- Sydvestjylland, Infohuset og Jobshop, afholdt kvartalsmøder, hvor fastholdelse og dropout har været faste punkter på dagsordenen. I forhold til fritidsjob og lærerpladser, har Gadehjørnet samarbejdet med Jobshop, Infohuset og Jobcenter Esbjerg. Gadehjørnet har deltaget i arrangementer sammen med de øvrige huse i Bydelsprojekt 3 i 1. Milepæle Der er opbygget et bredt netværk blandt professionelle og frivillige i områderne. Der er opbygget troværdige relationer til de udsatte unge i de tre boligområder. Der er opstartet aktiviteter i lokalområderne som et supplement til de eksisterende kommunale og private tilbud. Der er gennemført kriminalpræventive projekter i de tre områder. Opnået: Alle milepælene for 2008 og 2009 er opnået. Kriminaliteten er faldet fra 156 sager til 98 sager i områderne. Beboerne og de professionelle tilbagemelder om at områderne er rolige og trygge. Indsatsområder Generel vejledning og hjælp, kriminalpræventive projekter, medvirke til konfliktløsning blandt unge, samarbejde med kommunale og frivillige i områderne, bisidder for unge i forskellige sammenhænge. Nye tiltag Netværksopbygning (én voksen til én ung) Mentorordninger Tværfaglige projekter med SSP, skoler, klubber og foreninger Ungdomsskolen samt Esbjerg Kommunes Projektudvikling. 28

31 Samarbejdspartnere Kvaglundskolen, Bakkeskolen, Præstegårdsskolen, Rørkjærskole, Klub Askelunden, klub Ringgården, klub Bøndergårdsvej, klub Rørkjær, UUSydvestjylland, EUC-Vest, UCV, projekt Skolebakken, SSP, Gadeteamet, Ungdomsskolen, Jerne Privatskole, Projekt Skoleparken EAB, Jobcenter Esbjerg, projektudviklingen Esbjerg Kommune, Hedelundgård, Kif, IF92, JIF, Esbjerg Hurricanes, Esbjerg taekwondo klub, Nærpolitiet, den præventive afdeling ved Syd og Sønderjyllands politi, afdelingsbestyrelser og fritidsudvalg i B 32 og Ungdomsbo, 29

32 30

33 BILAG 31

34 Statusrapport for Sekretariatet /8-22/12-09 Antal henvendelser Mænd Kvinder Over 18 år Under 18 år Dansk baggrund Anden etnisk baggrund Kvaglund Stengårsdvej Østerbyen Andre områder B 32 +Ungdomsbo Andre boligforeninger Rådgivning 100 Telefon/mail Jobsøgning Uddannelsesvejledning Fritidsjob/læreplads Økonomisk rådgivning Opsøgende rådgivning vedr. husleje Konfliktmægling Sundhedstjek inkl. vejledning Kostvejledning Sundhedsprofil Andet Henvisninger Tidligere borgere Nye borgere Job- og uddannelsesformidlinger Andre formidlinger Antal i kriminalpræventive projekter Arrangementer i husene Arrangementer udenfor husene Foredrag Konferencer Temadag Info-møder for samarbejdspartnere Infomøder for beboere og andre Antal Studerende 1 Antal Praktikanter 1 2 Erlagte timer fra Esbjerg Kommune 1/ / Erlagte timer fra Ungdomsbo og B 32 1/ / Erlagte timer fra andre aktører 1/ /

35 Statusrapport for Sundhuset Gennemsnitlig tid Antal henvendelser Mænd Kvinder Over 18 år Under 18 år Dansk baggrund Anden etnisk baggrund Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Andre områder (+ 30 i nord) B 32 +Ungdomsbo?? Andre boligforeninger? 115 SUNDHUSET Sundhedstjek inkl. vejledning ½ time Kostvejledning time Sundhedsprofil 1 Råd/vejledning/bisidder ½ time Antal motionshold á 1 time om ugen timer/uge Antal beboere sluset over i 60 foreningsregi Antal beboere på Cykelhold 27 6 timer/uge Antal beboere på hold for 6 4 timer/uge overvægtige drenge Antal beboere på hold for 13 4 timer/uge overvægtige piger Antal temaaftener Gennemsnitligt antal deltagere til temaaftener (nationaliteterne blev opdelt i 3) Antal aktivitetsdage med institutioner 2 10 Gennemsnitligt antal deltagere til 34 aktivitetsdagene Arrangementer for beboere Foredrag og besøgende Antal Studerende 5 2 Antal Praktikanter Erlagte timer fra Esbjerg Kommune 1/ / Erlagte timer fra Ungdomsbo og B 32 1/ / Erlagte timer fra andre aktører 1/ /

36 Statusrapport for Infohuset Gennemsnitlig Antal henvendelser timer pr. Mænd Kvinder Over 18 år Under 18 år Dansk baggrund Anden etnisk baggrund Kvaglund Stengårsdvej?? Østerbyen?? Andre områder B 32 +Ungdomsbo Andre boligforeninger Rådgivning Telefon/mail 259(fra okt) Jobsøgning Uddannelsesvejledning Registreres ikke Fritidsjob/læreplads Økonomisk rådgivning 44 (fra nov.) Opsøgende rådgivning vedr. husleje Konfliktmægling Kostvejledning Sundhedsprofil Andet Henvisninger Tidligere kunder Nye kunder Job- og uddannelsesformidlinger Andre formidlinger Antal i kriminalpræventive projekter Arrangementer i husene 14 Arrangementer udenfor husene 9 13 Foredrag Konferencer 1 Temadag Info-møder for samarbejdspartnere Infomøder for beboere og andre 6 10 Antal Studerende 2 2 Antal Praktikanter 2 2 Erlagte timer fra Esbjerg Kommune 1/ /12-09 Erlagte timer fra Ungdomsbo og 1/10-07 B 32 31/12-09 Erlagte timer fra andre aktører 1/ /12-09 tid uge Åbnet i maj Ca. 100 dage 179 åbningsdage 310 Kontakt via telefon og breve er ikke indregnet i antal henvendelser

37 Statusrapport for JobShop Gennemsn itlig tid min/tm Antal henvendelser timer pr uge 182 åbningsdage 179 åbningsdage Mænd timer 1164 timer Kvinder Over 18 år Under 18 år Dansk baggrund Anden etnisk baggrund Stengårsdvej Andre områder herunder Østerbyen B 32 +Ungdomsbo Andre boligforeninger Rådgivning Telefon/mail/Jobbank online 120 Ikke medregnet i antal henvendelser Jobsøgning Uddannelsesvejledning 176 Ikke Fritidsjob/læreplads Økonomisk rådgivning Ikke registre ret registreret Jobshop og Studiecafé 435 Budget, Husleje, Regninger, Kontanthjælp, Enkeltydelser, Boligstøtte, Starthjælp, Familieydelser, pension, Efterløn. Opsøgende rådgivning vedr. husleje Kontakt via telefon og breve. Ikke medregnet i antal henvendelser Tidligere kunder Nye kunder Jobformidlinger Andre formidlinger Arrangementer i husene 3 Arrangementer udenfor husene 1 6 Foredrag 2 Konferencer 1 Temadag 4 Info-møder for samarbejdspartnere Infomøder for beboere og andre 6 8 Antal Studerende 3 1 Antal Praktikanter 2 6 Erlagte timer fra Esbjerg Kommune 1/ / / /12-09 Erlagte timer fra Ungdomsbo og B 32 Erlagte timer fra andre aktører 1/ /

38 Statusrapport for Projekthuset Projekthuset har pt. ikke registreret kontakter/henvendelser Gennemsnitlig tid i min./timer Antal henvendelser Mænd Kvinder Over 18 år Under 18 år Dansk baggrund Anden etnisk baggrund Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Andre områder B 32 +Ungdomsbo Andre boligforeninger Rådgivning Telefon/mail Jobsøgning Uddannelsesvejledning Fritidsjob/læreplads Økonomisk rådgivning Opsøgende rådgivning vedr. husleje Konfliktmægling Kostvejledning Sundhedsprofil Andet Henvisninger Tidligere borgere Nye borgere Job- og uddannelsesformidlinger Andre formidlinger Antal i kriminalpræventive projekter Arrangementer i husene Arrangementer udenfor husene Foredrag Konferencer Info-møder for samarbejdspartnere Infomøder for beboere og andre Antal Studerende Antal Praktikanter Erlagte timer fra Esbjerg Kommune 1/ / Erlagte timer fra Ungdomsbo og B 32 1/ / Erlagte timer fra andre aktører 1/ /

39 Statusrapport for Gadehjørnet Antal henvendelser Mænd Kvinder Over 18 år Under 18 år Dansk baggrund Anden etnisk baggrund Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Andre områder 0 20 B 32 +Ungdomsbo - - Andre boligforeninger - - Rådgivning Telefon/mail Jobsøgning Uddannelsesvejledning Fritidsjob/læreplads Økonomisk rådgivning - - Opsøgende rådgivning vedr. husleje - - Konfliktmægling Kostvejledning - - Andet Henvisninger Tidligere kunder Nye kunder Job- og uddannelsesformidlinger Andre formidlinger Antal i kriminalpræventive projekter 4 4 Arrangementer i husene 3 4 Arrangementer udenfor husene 4 5 Foredrag 1 3 Konferencer 0 - Temadag 0 - Info-møder for samarbejdspartnere 10 8 Infomøder for beboere og andre 10 6 Antal Studerende 0 0 Antal Praktikanter 2 5 Erlagte timer fra Esbjerg Kommune 1/ / Erlagte timer fra Ungdomsbo og B 32 1/ / Erlagte timer fra andre aktører 1/ /

40

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES INDSATS STYRK INTEGRATIONSSAMARBEJDET MELLEM FORENINGER, FRIVILLIGE OG KOMMUNER SEPTEMBER 2009 Frivillige ildsjæle og professionelle aktører. Sådan skaber vi succesfulde integrationsresultater sammen

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

MAHAD PÅ 8 ÅR ELSKER AT SPILLE FODBOLD NR. 5 FORÅR 2010. Familie var ikke forsikret og mistede alt ved brand

MAHAD PÅ 8 ÅR ELSKER AT SPILLE FODBOLD NR. 5 FORÅR 2010. Familie var ikke forsikret og mistede alt ved brand NR. 5 FORÅR 2010 GRATIS MAGASIN FRA BYDELSPROJEKT 3 i 1 MAHAD PÅ 8 ÅR ELSKER AT SPILLE FODBOLD Abdallah har tabt 31 kilo Side 4 Familie var ikke forsikret og mistede alt ved brand Side 6 Er du en Gonzo

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken

Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken Handleplaner for mål og indsatser i Integrationspolitikken 2008-2013 Konklusion Statuskatalog November 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Bolig Side 4 Sundhed Side 6 Børn, unge og uddannelse Side

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015 - af helhedsplanen del. 2 Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne evaluering? Baggrund for og formål med evalueringen... 4 Læsevejledning 4 Udgangspunkt for helhedsplanen og de faktuelle resultater...

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

Sundhed i sociale tilbud

Sundhed i sociale tilbud Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov 2010 Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov Redaktion: Rikke Primdahl og Kirsten Nielsen, Sundhedsstyrelsen Tekst: Nenna Brinck, nenna.dk

Læs mere