Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611 http://da.yourpdfguides.com/dref/589964"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1611 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning KONICA MINOLTA DI1611 Betjeningsvejledning KONICA MINOLTA DI1611 Brugervejledning KONICA MINOLTA DI1611 Brugermanual KONICA MINOLTA DI1611 Brugsvejledning KONICA MINOLTA DI1611 Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

2 Manual abstract: Håndtering af forbrugsstoffer Opbevaring af kopier. 2-5 Restriktioner for kopiering Dokumentfeeder (ekstraudstyr) Multiindføringsbakke (ekstraudstyr) Papirindføringsenhed (ekstraudstyr) Jobseparator (ekstraudstyr)...

3 2-15 Navnene på kontrolpanelets dele og deres funktioner Kontrolpanelets dele og deres funktioner Displaymeldinger Indstilling af vinklen på displayet [CD] Strømforsyning For at tænde for maskinen For at slukke for maskinen Standardindstillinger.

4 Automatisk panelnulstilling Energisparefunktion Autosluk Kopiopgaver i venteposition Grundfunktioner Fremstilling af kopier Simpel kopiering..

5 3-1 Ilægning af papir 3-3 Ilægning af papir i 1. papirkassette Ilægning af papir i 2. papirkassette Indføring af dokumentet Ilægning af dokumenter i dokumentfeederen Anbringelse af ark på glaspladen Anbringelse af transparente dokumenter på glaspladen...

6 Anbringelse af bøger på glaspladen Ilægning af forskellige dokumentstørrelser i dokumentfeederen [CD] Di1611/Di Stop/Genoptag/Annuller kopiering Statusfunktion [CD] Reducering af strømforbrug [CD] Nyttige funktioner Indstilling af Zoom [CD]..4-1 Anvendelse af "Auto/Foto" [CD] Kopiering på forskellige materialer.

7 Kopiering på OHP-transparenter Kopiering på labels [CD] Kopiering på kuverter (ikke standardstørrelse) [CD] Kopiering på postkort [CD] Før De kopierer 5. 1 Papir 5-1 Papirtyper Papirformater..

8 .5-2 Papirkapacitet Upassende papir Udskrivningsområde Papiropbevaring Kopiering på papir, som indføres manuelt Papir, som kan indføres manuelt...

9 5-7 Indstilling af multiindføringsbakken 5-8 Ilægning af almindeligt papir i indføringsbakkerne.5-9 Ilægning af postkort i indføringsbakkerne [CD] Ilægning af kuverter i indføringsbakkerne [CD] Ilægning af OHP-transparenter i indføringsbakkerne Ilægning af labels i indføringsbakkerne [CD] Kopiering på manuelt ilagt papir ved hjælp af manuel indføring Kopiering på papir, som er indført manuelt via multiindføring Valg af papirkilde Kopiering med Auto-papirfunktionen...

10 .5-17 Kopiering efter manuelt valg af papirformat Påfyldning af specialpapir i kassette 1 [CD] Automatisk valg af papirkilde [CD) Besked om automatisk skift af papirkassetter [CD] Di1611/Di Originaler Anvendelse af dokumentfeederen Dokumenttyper Dokumenter i ens formater...

11 Forskellige dokumentbredder (AFR-19) Forholdsregler for dokumentet Fastlæggelse af en Zoom-indstilling 5-22 Zoom-indstillinger Kopiering med "AUTO"-zoomindstillingen Kopiering med en fast zoom-faktor Kopiering med en specifik zoom-faktor Kopiering med "X/Y-Zoom"-funktionen [CD] Indstilling af kopitætheden ("Auto/Foto"-funktionen) Kopiering med indstillet kopitæthed.

12 5-27 Afbrydelse af kopiopgaver [CD] Avanceret kopiering sidet kopiering [CD] Kopiering via funktionen "2 i 1" (eller "4 i 1") [CD] Kopiering via funktionen "Bogseparation" [CD] sidet kopiering sidet kopiering er ikke muligt under følgende betingelser: sidet kopiering på glasplade sidet kopiering med dokumentfeederen

13 Efterbehandling (funktionerne "Sorter" og "Gruppér") Bemærkninger til brug af indstillingerne "Sorter" og "Gruppér" Skift sortering Kryds-tværs-sortering Skift gruppering Kryds-tværs-gruppering. 6-7 Beskrivelse af efterbehandling

14 . 6-8 Sletning af sektioner [CD] Spejlvendt Negativ/Positiv-kopiering [CD] Kopiering til arkivering ("Margen" funktion) [CD]. 6-9 Programmerede Kopijobs [CD]. 6-9 Adgangsnumrns symboler og tekstformater Symbolerne og tekstformaterne, som anvendes i denne betjeningsvejledning er beskrevet nedenfor. ADVARSEL Hvis instruktioner, som er fremhævet på denne måde, ikke følges, kan det medføre døden eller alvorlige personskader. Overhold alle advarsler for at garantere en sikker brug af kopimaskinen. FORSIGTIG Hvis instruktioner, som er fremhævet på denne måde, ikke følges, kan det medføre alvorlige personskader eller materielle skader. Overhold alle advarsler for at garantere en sikker brug af kopimaskinen. Bemærk* (*Kan også være skrevet som "Vigtigt" eller "Tip") Tekst, som er fremhævet på denne måde, indeholder nyttige oplysninger og tips om sikker brug af maskinen. 1 Tallet 1 formateret på denne måde angiver første trin i en række af handlinger. En illustration her viser, hvilke handlinger De skal udføre. 2 Efterfølgende tal formateret som her angiver efterfølgende trin i en række af handlinger.? Tekst formateret på denne måde giver yderligere hjælp. Tekst formateret på denne måde beskriver den handling, som sikrer, at det ønskede resultat opnås. [Kopi]-tast Navnene på tasterne på betjeningspanelet er skrevet som vist ovenfor. 1-2 Di1611/Di2011 Indledning Betjeningsvejledningen i trykt og digital form De moderne kopimaskiner har mange forskellige funktioner nu til dags. En kopimaskine kan være meget individuelt konstrueret og være tilpasset de personlige kopieringskrav. Den individuelle tilpasning af kopimaskinen foretages hovedsageligt af øvede brugere eller en systemadministrator. En samlet betjeningsvejledning, der ville indeholde alle mulige oplysninger, som udelukkende ville være relevante for systemadministratorer eller øvede brugere, ville gøre den daglige brug af maskinen uoverskuelig. Derfor står der to betjeningsvejledninger til rådighed. Afgør selv, hvilken betjeningsvejledning, der svarer til Deres kopieringskrav. Betjeningsvejledning (trykt version) I den trykte version af betjeningsvejledningen får De oplysninger om, hvorledes man kan betjene kopimaskinen på en sikker måde i hverdagen. Denne betjeningsvejledning skal altid opbevares i nærheden af kopimaskinen, så De let kan søge hjælp. Her findes mange nyttefulde informationer, såsom: G G G Korrekt placering af originaler og brug af dokumentfeeder. Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

15 Indstilling af en kopifunktion. Lysere eller mørkere indstilling af kopier. Udvidet betjeningsvejledning (digital version på cd) Den udvidede version af betjeningsvejledningen står til rådighed som pdf-fil, og anbefales for øvede brugere og systemadministratorer. Her findes udover oplysningerne fra den trykte version yderligere oplysninger, såsom: G G G G Forandring af grundindstillinger. Brug af specialfunktioner. Indstilling af kopitællere og adgangskoder. Lagring og hentningsførende del eller en laserstråle indeni, som kan forårsage et elektrisk stød eller blindhed. Anvend udelukkende det elkabel, der leveres i pakken. Hvis elkablet ikke er til stede, må man kun anvende den slags elkabel og det slags stik, der er specificeret i ELKABEL VEJLEDNING. Hvis De ikke anvender dette kabel, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Anvend udelukkende det vedlagte elkabel til denne maskine, ALDRIG til andre produkter. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Anvend udelukkende den strømforsyning, der bliver angivet. Hvis De ikke overholder dette, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Brug ikke en forgreneradapter til af forbinde udstyr eller andre maskiner med. Anvendelse af en stikdåse med mere strøm end den markerede strømværdi, kan medføre brand eller elektrisk stød. Træk aldrig elkablet ud, når De har våde hænder, da dette kan medføre et elektrisk stød. Stik elkablet helt ind i stikket. Hvis De ikke overholder dette, kan det medføre brand eller et elektrisk stød. Rids eller knæk aldrig elkablet. Placer aldrig en hård genstand på det, bøj, opvarm eller beskadig det heller aldrig. Brug af et ødelagt elkabel (brud, revner osv. ) kan medføre brand eller anden slags ødelæggelse. Hvis en af disse tilstande opstår, skal De omgående FRAKOBLE kopimaskinen, trække elkablet ud af stikket og tilkalde en tekniker. Anvend principielt aldrig forlængerledninger. Anvendelse af en forlængerkabel kan resultere i brand eller elektrisk stød. Henvend Dem til Minolta Danmark, hvis De har brug for en forlængerledning. Placer ikke vaser eller andre beholdere med vand, metalclips eller andre små metalgenstande på dette produkt. Hvis De spilder vand eller taber genstande ned i dette produkt, kan det medføre brand, elektrisk chok eller anden ødelæggelse. Hvis De taber et stykke metal, spilder vand eller lignende i dette produkt, skal De omgående slukke for elkablet, trækket stikket ud af stikdåsen og tilkalde en autoriseret tekniker. Anvend ikke dette produkt, hvis det bliver meget varmt eller udvikler røg eller mærkelige lyde eller lugte. SLUK omgående for hovedafbryderen, træk el-ledningen ud af stikdåsen og tilkald en tekniker. Hvis De fortsat anvender maskinen, kan det medføre elektrisk stød eller brand. Anvend ikke dette produkt, hvis det har været væltet eller dækslet er beskadiget. Sluk omgående for hovedafbryderen, træk el-ledningen ud af stikket og tilkald en autoriseret tekniker. Hvis De fortsat anvender maskinen, kan det medføre elektrisk stød eller brand. Smid ikke tonerpatronen eller tonerne ind i åben ild. Varm toner kan forårsage brand eller andre skader. 1-8 Di1611/Di2011 Indledning 1 Tilslut kun elkablet til et stik, der er udstyret med jordforbindelse. FORSIGTIG Anvende ikke brandfarlige væsker eller gasarter i nærheden af dette produkt, da det kan medføre brand. Placer ikke tonerenheden eller tromleenheden på et sted, hvor de er tilgængelige for børn. Indtagning eller berøring med disse substanser kan skade Deres helbred. Placer ikke genstande over ventilationshullerne på dette produkt. Der kan opstå varme inde i produktet, hvilket kan medføre brand eller fejlfunktioner. Installer ikke dette produkt på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys eller i nærheden af air condition-anlæg eller varmeapparater. De deraf følgende temperaturforandringer i produktet kan forårsage fejlfunktioner eller elektrisk stød. Placer ikke dette produkt på et støvet sted eller et sted, hvor det udsættes for sod, i nærheden af køkken eller bad. Dette ville kunne medføre brand, anden ødelæggelse eller elektrisk stød. Placer ikke dette produkt på et ustabilt eller skævt underlag eller i nærheden af en genstand med stærke vibrationer. Produktet kan falde ned og medføre personskader eller mekaniske fejl. Når de har installeret dette produkt, skal De montere det på et stabilt underlag. Hvis enheden vipper eller væltes, kan det medføre personskader. Opbevar ikke tonerenheder og PC-tromlen i nærheden af disketter eller ure, der er ømtålelige over for magneter. Dette kan medføre en fejlfunktion i disse produkter. I dette produkt er der områder, der bliver meget varme, hvilket kan medføre forbrændinger. Når De kontrollerer enheden for fejlfunktioner inden i, såsom kontrol af papirstop, må De ikke berøre steder (omkring fikseringsenheden osv.), der er markerede med "FORSIGTIG HØJ TEMPERATUR". Placer ikke genstande omkring strømforsyningskablet, der kan gøre det svært at trække kablet ud i nødstilfælde. Stikdåsen skal installeres i nærheden af maskinen og skal være nemt tilgængelig, så det ikke er svært at trække stikket ud i nødstilfælde. Anvend udelukkende dette produkt i et godt ventileret rum. Hvis De anvender dette produkt i et rum med dårlig ventilation i længere tid, kan dette have dårlig indflydelse på helbredet. Udluft rummet godt og grundigt med regelmæssige mellemrum. Når De flytter dette produkt, skal De først trække elkablet og andre kabler ud. Hvis De ikke gør dette, kan det medføre beskadigelse af kablet eller brand, elektrisk stød eller nedbrud. Når De flytter dette produkt, må det udelukkende placeres på de steder, der er nævnt i betjeningsvejledningen eller andre dokumentationer. Hvis De ikke gør dette, kan det medføre alvorlige personskader. Produktet kan også blive beskadiget eller få fejlfunktioner. Fjern strømforsyningskablet fra stikdåsen mere end én gang om året og rengør området omkring hullerne i stikdåsen. Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

16 Ansamlinger af støv omkring hullerne i stikdåsen kan forårsage brand. Når De trækker elkablet ud af stikdåsen, skal De holde fast på stikket. Hvis der bliver trukket i elkablet, kan det beskadige kablet og medføre brand eller elektrisk stød. Di1611/Di Forholdsregler ved almindelig brug Indledning Opbevar ikke tonerenheder, PC-tromleenheder og andre forbrugsstoffer og reservedele på steder, som er udsat for direkte sollys, høje temperaturer og fugt, da dette kan medføre dårlig billedkvalitet og funktionssvigt. Udskift ikke tonerenheden og PC-tromlen på et sted, der er udsat for direkte sollys. Hvis PC-tromlen udsættes for stærkt lys, kan det medføre dårlig billedkvalitet. Åbn ikke tonerenheden eller PC-tromleenheden, indtil de skal tages i brug. Lad ikke enheden stå uden emballage. Installer den omgående, ellers kan det resultere i dårlig billedkvalitet. Hold hverken tonerenheder eller PC-tromleenhed vertikalt opad eller nedad, da dette kan medføre en dårlig billedkvalitet. Kast eller smid ikke tonerenheden eller PC-tromleenheden, da dette kan medføre en dårlig billedkvalitet. Brug ikke dette produkt i områder, hvor der findes ammoniak eller andre gasser eller kemikalier. Hvis dette ikke overholdes, kan produktet have en kortere levetid, blive beskadiget eller maskinfunktionen kan påvirkes. Anvend ikke dette produkt i omgivelser, hvor temperaturen er højere end den, der er angivet i betjeningsvejledningen, da dette kan resultere i ødelæggelse eller fejlfunktioner. Før ikke hæftet papir, karbonpapir eller aluminiumsfolie igennem maskinen, da det kan medføre fejlfunktion eller brand. Berør eller rids ikke overfladen på tonerenheden, fremkalderrullerne eller PC-tromlen, da dette kan medføre en dårlig billedkvalitet. Anvend forbrugsstoffer og materialer, der bliver anbefalet af Minolta. Hvis De anvender forbrugsstoffer eller materialer, der ikke er anbefalet af Minolta, kan dette medføre dårlig billedkvalitet eller funktionsstop. BETJENINGSVEJLEDNINGER CE-mærkning (Overensstemmelseserklæring) Dette produkt stemmer overens med følgende EU-direktiver: 89/336/EØF, 73/23/EØF og 93/68/EØF. Denne erklæring er gyldig inden for grænserne af Den Europæiske Union. Denne enhed skal anvendes med et beskyttet interfacekabel. Anvendelse af ubeskyttede kabler kan medføre interferens ved radiokommunikation og er forbudt i henhold til EU's direktiver Di1611/Di2011 Indledning Lasersikkerhed 1 Dette er en digital kopimaskine, der opererer ved brug af laser. Laseren udgør ikke nogen sikkerhedsfare, hvis maskinen betjenes i overensstemmelse med instruktionerne i denne betjeningsvejledning. Da laserstrålerne er totalt indkapslede i et beskyttende kabinet, kan strålerne ikke slippe ud af maskinen under nogen af betjeningsfaserne. Denne maskine er godkendt som et Klasse 1-laserprodukt: Dette betyder, at maskinen ikke genererer farlige laserstråler. Indvendig laserstråling Maks. gennemsnitlig stråling: 6,32 µw ved laseråbningen i skrivehovedet. Bølgelængde: nm Dette produkt har en Klasse 3b-laserdiode, der udsender en usynlig laserstråle. Laserdioden og det polygone scanningsspejl er integreret i skrivehovedet. Skrivehovedet må IKKE REPARERES HOS BRUGEREN: Skrivehovedet bør derfor aldrig åbnes. Skrivehoved Laseråbning i skrivehovedenheden Di1611/Di For europæiske brugere Indledning FORSIGTIG Anden betjening, justering eller fremgangsmåde end den, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, udsætter brugeren for strålingsfare. Dette produkt er en halvlederlaser. Laserdiodens maksimumeffekt er 5 mw, og bølgelængden er nm. Til danske brugere ADVARSEL Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laserprodukt, der opfylder IEC60825 sikkerhedskravene. Dansk: Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens maksimumeffekt er 5 mw, og bølgelængden er nm. Til brugere i Finland og Sverige LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT VAROITUS! Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 5 mw ja aallonpituus on nm. VARNING! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 5 mw och våglängden är nm. VARO! Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. VARNING! Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen Di1611/Di2011 Indledning Til brugere i Norge ADVERSEL Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1. 1 Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 5 mw og bølgelengde er nm. Di1611/Di Laser-sikkerhedsmærkat Som vist nedenfor, er der på ydersiden af maskinen påsat et lasersikkerhedsmærkat. Indledning Ozonfrigivelse FORSIGTIG Placer maskinen i et godt ventileret lokale Der dannes en ubetydelig mængde ozon under maskinens normale drift. Dette kan imidlertid give en ubehagelig lugt i dårligt ventilerede lokaler ved meget store kopieringsopgaver. For at sikre et behageligt, sundt og sikkert arbejdsmiljø anbefales det derfor, at lokalet er godt ventileret. REMARQUE = Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée = Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

17 Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil. Støj Til europæiske brugere Tysk forskrift om maskinstøj 3 GSGV, : Støjniveauet på brugerpladsen er i henhold til EN lig med eller mindre end 70 db(a) Di1611/Di2011 Forholdsregler Forholdsregler Forholdsregler ved installation Installationssted For at opnå optimal sikkerhed og undgå mulige fejlfunktioner, bør maskinen installeres et sted, der opfylder følgende krav: - God afstand til gardiner eller andet let-antændeligt eller brændbart materiale. Et sted, som ikke er udsat for vand eller andre væsker. Der må ikke være direkte sollys. Et sted, som ikke er direkte udsat for luftstrømmen fra et airconditionanlæg eller varmeapparat eller udsat for ekstremt høje eller lave temperaturer. Der skal være god ventilation. Et sted, som ikke er udsat for høj luftfugtighed. Et sted, som ikke er ekstremt støvet. Et sted, som ikke er udsat for overdrevne vibrationer. Underlaget skal være stabilt og vandret. På installationsstedet må der ikke forekomme udvikling af ammoniak eller andre organiske luftarter. På stedet må brugeren ikke udsættes for direkte udblæsningsluft fra maskinen. Der skal holdes god afstand til varmeaggregater. Strømkilde Der er følgende spændingskrav til strømkilden. G G H Frekvensudsving: Maksimalt ±10 % Frekvensudsving: Maksimalt ±3 Hz Anvend en strømkilde med så små spændings- eller frekvensudsving som muligt. Di1611/Di Pladsbehov Forholdsregler For at sikre en ubesværet betjening af maskinen, en nem påfyldning af forbrugsmaterialer, en let adgang til vedligeholdelse, skal opstillingsstedet tillige opfylde nedenstående krav. Di1611 * ** Di2011 * ** Enhed: mm Bemærk Maskinen har en udluftning i venstre side, og der skal derfor være en fri afstand på mindst *100 mm i venstre side. Sørg for en fri afstand på mindst **400 mm i højre side, så maskinens frontlåge kan åbnes. 2-2 Di1611/Di2011 Forholdsregler Forholdsregler ved betjening Driftsmiljø Kopimaskinen stiller følgende krav til det omgivende miljø: G G Temperatur: 10 C til 30 C med udsving på højst 10 C inden for en time Luftfugtighed: 15 % til 85 % med udsving på højst 10 % inden for en time Korrekt anvendelse For at sikre at kopimaskinen arbejder optimalt, skal følgende forholdsregler overholdes. - Anbring aldrig tunge objekter på glaspladen, og udsæt den ikke for stød. Åbn aldrig kopimaskinens låger eller dæksler, og sluk ikke for kopimaskinen, mens den kopierer. I modsat fald opstår der papirstop. Lad aldrig magnetiserede genstande eller brandfarlige væsker komme i nærheden af maskinen. Sørg altid for, at maskinens elstik er synligt, og ikke er skjult bag maskinen. enheden ikke skal anvendes i længere tid. Sørg altid for, at elstikket er sat helt ind i elkontakten. Abryd altid maskinen ved at tage stikket ud af elkontakten, hvis Sørg altid for god ventilation, når der skal tages mange kopier i træk. FORSIGTIG Hvis udluftningen i venstre side af maskinen blokeres, vil der dannes varme indeni maskinen, hvilket kan forårsage forstyrrelser eller brand. Der skal være en fri afstand på mindst 100 mm i venstre side af hensyn til maskinens udluftning. Di1611/Di Forholdsregler FORSIGTIG Området omkring fikseringsenheden er meget varmt. Sørg for kun at berøre de dele omkring fikseringsenheden, som er vist i håndbogen, for at formindske risikoen for forbrændinger. Vær særlig påpasselig med ikke at berøre de dele og deres omgivelser, som er markeret med advarselsmærkater. Hvis De bliver forbrændt, skal De straks afkøle huden under koldt vand og derefter søge læge. 2-4 Di1611/Di2011 Forholdsregler Transport af maskinen 2 Hvis kopimaskinen skal transporteres over længere afstande, bør Deres tekniker kontaktes. Håndtering af forbrugsstoffer Følgende forholdsregler skal overholdes ved håndtering af forbrugsstoffer (toner, papir osv.). Opbevar forbrugsstofferne et sted, som opfylder følgende krav: Der må ikke være direkte sollys Det skal være fjernt fra varmekilder Der må ikke være høj luftfugtighed Der må ikke være meget støv Papir, der er taget ud af indpakningen, men ikke lagt i kopimaskinen, skal opbevares mørkt og køligt i en lukket plasticpose. - Brug udelukkende toner, der er produceret specielt til denne maskine. Brug aldrig andre tonertyper. Sørg for at holde forbrugsstoffer uden for børns rækkevidde. FORSIGTIG Forholdsregler for håndtering af toner: Undgå at spilde toner inde i kopimaskinen, og undgå at få toner på tøjet eller hænderne. Hvis De får toner på hænderne, skal de vaskes øjeblikkeligt med vand og sæbe. Hvis De får toner i øjnene, skal De straks skylle øjnene med vand og derefter søge læge. Opbevaring af kopier Kopier, som skal opbevares i lang tid, bør opbevares på et sted, hvor de ikke er udsat for lys, så de ikke blegner. - Klæbemidler, der indeholder opløsningsmidler, (såsom lim) kan opløse toneren på kopierne. Di1611/Di Restriktioner for kopiering Forholdsregler Bestemte typer dokumenter må aldrig kopieres i kopimaskinen med henblik på at videregive kopier af disse. Følgende liste er ikke en komplet liste, men skal fungere som guide for en ansvarlig anvendelse af kopimaskinen. Finansielle dokumenter G G G G G G Personlige checks Rejsechecks Pengesedler Bankcertifikater Obligationer eller andre gældsbeviser Aktier Indkøbskuponer Frimærker (stemplede og ustemplede) Checks eller veksler, der er udstedt af regeringskontorer Interne værdimærker (stemplede eller ustemplede) Pas Immigrationsdokumenter Kørekort eller registreringsbeviser til motorkøretøjer Fordringer eller gældsdokumenter til hus og ejendom ID-kort, badges eller emblemer Copyright-mærkede værker uden tilladelse fra copyrightindehaveren Retlige dokumenter G G G G G G G G Generelt G G Derudover er det under ingen omstændigheder tilladt at kopiere egen eller fremmed valuta eller værker uden tilladelse fra copyright-indehaveren. Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

18 Hvis De er i tvivl om, hvorvidt De må kopiere et dokument, skal De søge juridisk bistand. 2-6 Di1611/Di2011 Forholdsregler Enhederne og deres funktioner Nr. 1 Enhedens navn Automatisk dokumentføder AF-12 (ekstraudstyr) Duplexenhed til dokumentfremføring AFR-19 (kun muligt for Di2011) Originaldækselkit OC-8 (ekstraudstyr) Jobseparator JS-204 (ekstraudstyr) Duplexenhed AD-17 (kun for Di2011) Multiindføringsbakke MB-6 (ekstraudstyr) Papirindføringsenhed PF-126 (ekstraudstyr: for Di1611 op til en, for Di2011 op til fire) Beskrivelse Indfører automatisk et ark ad gangen til scanning. Også kaldt "dokumentfeeder" i hele betjeningsvejledningen. Indfører automatisk et ark ad gangen til scanning, og vender automatisk dobbeltsidede dokumenter til scanning. Også kaldt "dokumentfeeder" i hele betjeningsvejledningen. Trykker originalen ned, så det bliver på plads. Også kaldt "originaldæksel" i hele betjeningsvejledningen. Giver mulighed for at separere udskrevne sider. Vender automatisk siderne for doppeltsidet print. Også kaldt "duplexenhed" i hele betjeningsvejledningen. Kan indeholde op til 100 ark. Udstyret med en papirkassette, der kan rumme op til 250 ark, kun for den øvre papirindføringsenhed. Også kaldt "papirindføringsenhed" i hele vejledningen Di1611/Di Nr. 8 Enhedens navn 32 MB/64 MB Hukommelse M32-5/M64-4 (ekstraudstyr)* Printercontroller Pi2001e (ekstraudstyr)* Beskrivelse Forholdsregler En udvidelse af hukommelsen øger antallet af ark, som maskinen kan håndtere. Også kaldt "udvidet hukommelse" i hele vejledningen. En intern printercontroller. Gør det muligt, at anvende denne maskine som computerprinter. Se betjeningsvejledningen til printercontrolleren, hvis De ønsker yderligere oplysninger. Et internt internetfax- & netværksscanningskit. Gør det muligt, at anvende denne maskine som netværksscanner. Se betjeningsvejledningen for Internetfax- og netværksscanningskittet SU-6. Installation af netværksinterfacekortet NC-6 i denne maskine giver adgang til at printe via netværk fra Windows eller et NetWare-miljø. Sortering af kopier og prints, når de kommer ud. Skiftebakken kan ikke tilsluttes, hvis jobseparatoren er installeret Internetfax- & netværksscanningskit SU-6 (ekstraudstyr)* Netværksinterfacekort NC-6 (ekstraudstyr)* Skiftebakke OT-103 (ekstraudstyr)* * De interne muligheder vises ikke. 2-8 Di1611/Di2011 Forholdsregler Enhedernes navne og deres funktioner Hovedenhed Nr Enhedens navn Udfaldsbakke Frontlåge 1. kassette Beskrivelse Opsamler udkastede ark, som har printsiden nedad. Åben, når tonerflasken udskiftes. (s. 8-2) Kan rumme op til 250 ark papir. Papirformatet er frit indstilleligt. Kan indeholde specialpapir. (s. 7-1) Anvendes til manuel papirindføring. Papiret indføres ét ark ad gangen. Kan indeholde specialpapir. (s. 5-7) Anvendes til at åbne og lukke sidelågen med. 4 Manuel indføring 5 Løsnegreb Di1611/Di Nr Enhedens navn Sidelåge Tænd/sluk-knap Parallel Interface Connector RJ45 Connector til netværk Printer USB-forbindelsesstik Dokumentskala Originaldæksel (ekstraudstyr) Originalglasplade Beskrivelse Åbnes for at fjerne papirstop. Forholdsregler Anvendes til at tænde eller slukke for maskinen. (s. 2-20) Anvendes for tilslutning af parallelkabel fra en computer. Anvendes ved tilslutning af netværk, når maskinen anvendes til Internetfax- og netværksscanning. Anvendes ved tilslutning af USB-kabel fra en computer. Anvendes til justering af dokumentet. (s. 3-9) Trykker det dokument ned, der er placeret på glaspladen. Ved manuel papirindføring skal dette placeres på glaspladen, så det kan scannes. Anbring dokumentet på glaspladen med forsiden nedad. (s. 3-9) Tryk for start af kopijob eller til bestemmelse af forskellige indstillinger. (s. 2-16) 14 Kontrolpanel 2-10 Di1611/Di2011 Forholdsregler Hovedenhedens indre Nr. 1 Enhedens navn Fremkalderenhed Beskrivelse Danner kopibilledet. Udskiftning af fremkalderenheden skal udføres af en servicetekniker. Åbnes ved udskiftning af tonerpatron. Bruges til at fjerne papirstop i fikseringsenheden med. (s. 8-4) 2 3 Holder til tonerpatron Trykarm Di1611/Di Dokumentfeeder (ekstraudstyr) 3 2 Forholdsregler 4 1 Nr Enhedens navn Udfaldsbakke Originalstyr Dokumentfeeder dæksel (Dok. feed dæk. ) Originalindføringsbakke Beskrivelse Opsamler scannede ark. Indstiller bredden på originalen. (s. 3-8) Åben ved udtagning af fastsiddende papir. (s. 8-11) Rummer ark, som skal scannes; indføres med forsiden opad. (s. 3-8) 2-12 Di1611/Di2011 Forholdsregler Multiindføringsbakke (ekstraudstyr) Nr. 5 6 Enhedens navn Indføringsbakke Forlænger til indføringsbakke Beskrivelse Rummer op til 100 ark normalpapir, 20 ark specialpapir eller 10 kuverter. (s. 5-9) Trukket ud ved indføring af stort papir. Di1611/Di Papirindføringsenhed (ekstraudstyr) Forholdsregler Nr Enhedens navn 2. kassette 3. kassette 4. kassette 5. kassette Sidedæksel Beskrivelse Rummer op til 250 ark normalpapir. Der kan installeres op til fire papirindføringsenheder på Di2011. Der kan installeres én papirindføringsenhed på Di1611. Åbnes for at fjerne papirstop. (s. 8-8) 2-14 Di1611/Di2011 Forholdsregler Jobseparator (ekstraudstyr) 2 Jobseparator er installeret Nr Enhedens navn Udfaldsbakkelampe Øverste udfaldsbakke Nederste udfaldsbakke Beskrivelse Lyser, når der leveres papir til den øverste udfaldsbakke. Opsamler udskrifter fra computer. Opsamler kopier. Di1611/Di Forholdsregler Navnene på kontrolpanelets dele og deres funktioner Kontrolpanelets dele og deres funktioner Nr. 1 2 Enhedens navn "Fejl" indicator [Printer]-tast/indikator Funktion Lyser ved fejl. Henviser til "Fejlmeddelelser" på side 8-1. Lyser, når der udskrives data fra computeren, og blinker, når der sendes data. For detaljer henvises der til printercontrollerens betjeningsvejledning. Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA CF9001 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter. Brugsanvisning. Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en.

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter. Brugsanvisning. Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter Brugsanvisning Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en. Forsendelse af printeren Hvis du skal sende printeren,

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one referencehåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående

Læs mere

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning

Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250. Brugsanvisning Brother Laser Printer HL-1030/1240/1250 Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan udskrive eller læse den fra CD ROM. Opbevar CD-ROMmen på et let tilgængeligt sted. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning

Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Produktnavne

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere