Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611 http://da.yourpdfguides.com/dref/589964"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1611 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning KONICA MINOLTA DI1611 Betjeningsvejledning KONICA MINOLTA DI1611 Brugervejledning KONICA MINOLTA DI1611 Brugermanual KONICA MINOLTA DI1611 Brugsvejledning KONICA MINOLTA DI1611 Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

2 Manual abstract: Håndtering af forbrugsstoffer Opbevaring af kopier. 2-5 Restriktioner for kopiering Dokumentfeeder (ekstraudstyr) Multiindføringsbakke (ekstraudstyr) Papirindføringsenhed (ekstraudstyr) Jobseparator (ekstraudstyr)...

3 2-15 Navnene på kontrolpanelets dele og deres funktioner Kontrolpanelets dele og deres funktioner Displaymeldinger Indstilling af vinklen på displayet [CD] Strømforsyning For at tænde for maskinen For at slukke for maskinen Standardindstillinger.

4 Automatisk panelnulstilling Energisparefunktion Autosluk Kopiopgaver i venteposition Grundfunktioner Fremstilling af kopier Simpel kopiering..

5 3-1 Ilægning af papir 3-3 Ilægning af papir i 1. papirkassette Ilægning af papir i 2. papirkassette Indføring af dokumentet Ilægning af dokumenter i dokumentfeederen Anbringelse af ark på glaspladen Anbringelse af transparente dokumenter på glaspladen...

6 Anbringelse af bøger på glaspladen Ilægning af forskellige dokumentstørrelser i dokumentfeederen [CD] Di1611/Di Stop/Genoptag/Annuller kopiering Statusfunktion [CD] Reducering af strømforbrug [CD] Nyttige funktioner Indstilling af Zoom [CD]..4-1 Anvendelse af "Auto/Foto" [CD] Kopiering på forskellige materialer.

7 Kopiering på OHP-transparenter Kopiering på labels [CD] Kopiering på kuverter (ikke standardstørrelse) [CD] Kopiering på postkort [CD] Før De kopierer 5. 1 Papir 5-1 Papirtyper Papirformater..

8 .5-2 Papirkapacitet Upassende papir Udskrivningsområde Papiropbevaring Kopiering på papir, som indføres manuelt Papir, som kan indføres manuelt...

9 5-7 Indstilling af multiindføringsbakken 5-8 Ilægning af almindeligt papir i indføringsbakkerne.5-9 Ilægning af postkort i indføringsbakkerne [CD] Ilægning af kuverter i indføringsbakkerne [CD] Ilægning af OHP-transparenter i indføringsbakkerne Ilægning af labels i indføringsbakkerne [CD] Kopiering på manuelt ilagt papir ved hjælp af manuel indføring Kopiering på papir, som er indført manuelt via multiindføring Valg af papirkilde Kopiering med Auto-papirfunktionen...

10 .5-17 Kopiering efter manuelt valg af papirformat Påfyldning af specialpapir i kassette 1 [CD] Automatisk valg af papirkilde [CD) Besked om automatisk skift af papirkassetter [CD] Di1611/Di Originaler Anvendelse af dokumentfeederen Dokumenttyper Dokumenter i ens formater...

11 Forskellige dokumentbredder (AFR-19) Forholdsregler for dokumentet Fastlæggelse af en Zoom-indstilling 5-22 Zoom-indstillinger Kopiering med "AUTO"-zoomindstillingen Kopiering med en fast zoom-faktor Kopiering med en specifik zoom-faktor Kopiering med "X/Y-Zoom"-funktionen [CD] Indstilling af kopitætheden ("Auto/Foto"-funktionen) Kopiering med indstillet kopitæthed.

12 5-27 Afbrydelse af kopiopgaver [CD] Avanceret kopiering sidet kopiering [CD] Kopiering via funktionen "2 i 1" (eller "4 i 1") [CD] Kopiering via funktionen "Bogseparation" [CD] sidet kopiering sidet kopiering er ikke muligt under følgende betingelser: sidet kopiering på glasplade sidet kopiering med dokumentfeederen

13 Efterbehandling (funktionerne "Sorter" og "Gruppér") Bemærkninger til brug af indstillingerne "Sorter" og "Gruppér" Skift sortering Kryds-tværs-sortering Skift gruppering Kryds-tværs-gruppering. 6-7 Beskrivelse af efterbehandling

14 . 6-8 Sletning af sektioner [CD] Spejlvendt Negativ/Positiv-kopiering [CD] Kopiering til arkivering ("Margen" funktion) [CD]. 6-9 Programmerede Kopijobs [CD]. 6-9 Adgangsnumrns symboler og tekstformater Symbolerne og tekstformaterne, som anvendes i denne betjeningsvejledning er beskrevet nedenfor. ADVARSEL Hvis instruktioner, som er fremhævet på denne måde, ikke følges, kan det medføre døden eller alvorlige personskader. Overhold alle advarsler for at garantere en sikker brug af kopimaskinen. FORSIGTIG Hvis instruktioner, som er fremhævet på denne måde, ikke følges, kan det medføre alvorlige personskader eller materielle skader. Overhold alle advarsler for at garantere en sikker brug af kopimaskinen. Bemærk* (*Kan også være skrevet som "Vigtigt" eller "Tip") Tekst, som er fremhævet på denne måde, indeholder nyttige oplysninger og tips om sikker brug af maskinen. 1 Tallet 1 formateret på denne måde angiver første trin i en række af handlinger. En illustration her viser, hvilke handlinger De skal udføre. 2 Efterfølgende tal formateret som her angiver efterfølgende trin i en række af handlinger.? Tekst formateret på denne måde giver yderligere hjælp. Tekst formateret på denne måde beskriver den handling, som sikrer, at det ønskede resultat opnås. [Kopi]-tast Navnene på tasterne på betjeningspanelet er skrevet som vist ovenfor. 1-2 Di1611/Di2011 Indledning Betjeningsvejledningen i trykt og digital form De moderne kopimaskiner har mange forskellige funktioner nu til dags. En kopimaskine kan være meget individuelt konstrueret og være tilpasset de personlige kopieringskrav. Den individuelle tilpasning af kopimaskinen foretages hovedsageligt af øvede brugere eller en systemadministrator. En samlet betjeningsvejledning, der ville indeholde alle mulige oplysninger, som udelukkende ville være relevante for systemadministratorer eller øvede brugere, ville gøre den daglige brug af maskinen uoverskuelig. Derfor står der to betjeningsvejledninger til rådighed. Afgør selv, hvilken betjeningsvejledning, der svarer til Deres kopieringskrav. Betjeningsvejledning (trykt version) I den trykte version af betjeningsvejledningen får De oplysninger om, hvorledes man kan betjene kopimaskinen på en sikker måde i hverdagen. Denne betjeningsvejledning skal altid opbevares i nærheden af kopimaskinen, så De let kan søge hjælp. Her findes mange nyttefulde informationer, såsom: G G G Korrekt placering af originaler og brug af dokumentfeeder. Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

15 Indstilling af en kopifunktion. Lysere eller mørkere indstilling af kopier. Udvidet betjeningsvejledning (digital version på cd) Den udvidede version af betjeningsvejledningen står til rådighed som pdf-fil, og anbefales for øvede brugere og systemadministratorer. Her findes udover oplysningerne fra den trykte version yderligere oplysninger, såsom: G G G G Forandring af grundindstillinger. Brug af specialfunktioner. Indstilling af kopitællere og adgangskoder. Lagring og hentningsførende del eller en laserstråle indeni, som kan forårsage et elektrisk stød eller blindhed. Anvend udelukkende det elkabel, der leveres i pakken. Hvis elkablet ikke er til stede, må man kun anvende den slags elkabel og det slags stik, der er specificeret i ELKABEL VEJLEDNING. Hvis De ikke anvender dette kabel, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Anvend udelukkende det vedlagte elkabel til denne maskine, ALDRIG til andre produkter. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Anvend udelukkende den strømforsyning, der bliver angivet. Hvis De ikke overholder dette, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Brug ikke en forgreneradapter til af forbinde udstyr eller andre maskiner med. Anvendelse af en stikdåse med mere strøm end den markerede strømværdi, kan medføre brand eller elektrisk stød. Træk aldrig elkablet ud, når De har våde hænder, da dette kan medføre et elektrisk stød. Stik elkablet helt ind i stikket. Hvis De ikke overholder dette, kan det medføre brand eller et elektrisk stød. Rids eller knæk aldrig elkablet. Placer aldrig en hård genstand på det, bøj, opvarm eller beskadig det heller aldrig. Brug af et ødelagt elkabel (brud, revner osv. ) kan medføre brand eller anden slags ødelæggelse. Hvis en af disse tilstande opstår, skal De omgående FRAKOBLE kopimaskinen, trække elkablet ud af stikket og tilkalde en tekniker. Anvend principielt aldrig forlængerledninger. Anvendelse af en forlængerkabel kan resultere i brand eller elektrisk stød. Henvend Dem til Minolta Danmark, hvis De har brug for en forlængerledning. Placer ikke vaser eller andre beholdere med vand, metalclips eller andre små metalgenstande på dette produkt. Hvis De spilder vand eller taber genstande ned i dette produkt, kan det medføre brand, elektrisk chok eller anden ødelæggelse. Hvis De taber et stykke metal, spilder vand eller lignende i dette produkt, skal De omgående slukke for elkablet, trækket stikket ud af stikdåsen og tilkalde en autoriseret tekniker. Anvend ikke dette produkt, hvis det bliver meget varmt eller udvikler røg eller mærkelige lyde eller lugte. SLUK omgående for hovedafbryderen, træk el-ledningen ud af stikdåsen og tilkald en tekniker. Hvis De fortsat anvender maskinen, kan det medføre elektrisk stød eller brand. Anvend ikke dette produkt, hvis det har været væltet eller dækslet er beskadiget. Sluk omgående for hovedafbryderen, træk el-ledningen ud af stikket og tilkald en autoriseret tekniker. Hvis De fortsat anvender maskinen, kan det medføre elektrisk stød eller brand. Smid ikke tonerpatronen eller tonerne ind i åben ild. Varm toner kan forårsage brand eller andre skader. 1-8 Di1611/Di2011 Indledning 1 Tilslut kun elkablet til et stik, der er udstyret med jordforbindelse. FORSIGTIG Anvende ikke brandfarlige væsker eller gasarter i nærheden af dette produkt, da det kan medføre brand. Placer ikke tonerenheden eller tromleenheden på et sted, hvor de er tilgængelige for børn. Indtagning eller berøring med disse substanser kan skade Deres helbred. Placer ikke genstande over ventilationshullerne på dette produkt. Der kan opstå varme inde i produktet, hvilket kan medføre brand eller fejlfunktioner. Installer ikke dette produkt på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys eller i nærheden af air condition-anlæg eller varmeapparater. De deraf følgende temperaturforandringer i produktet kan forårsage fejlfunktioner eller elektrisk stød. Placer ikke dette produkt på et støvet sted eller et sted, hvor det udsættes for sod, i nærheden af køkken eller bad. Dette ville kunne medføre brand, anden ødelæggelse eller elektrisk stød. Placer ikke dette produkt på et ustabilt eller skævt underlag eller i nærheden af en genstand med stærke vibrationer. Produktet kan falde ned og medføre personskader eller mekaniske fejl. Når de har installeret dette produkt, skal De montere det på et stabilt underlag. Hvis enheden vipper eller væltes, kan det medføre personskader. Opbevar ikke tonerenheder og PC-tromlen i nærheden af disketter eller ure, der er ømtålelige over for magneter. Dette kan medføre en fejlfunktion i disse produkter. I dette produkt er der områder, der bliver meget varme, hvilket kan medføre forbrændinger. Når De kontrollerer enheden for fejlfunktioner inden i, såsom kontrol af papirstop, må De ikke berøre steder (omkring fikseringsenheden osv.), der er markerede med "FORSIGTIG HØJ TEMPERATUR". Placer ikke genstande omkring strømforsyningskablet, der kan gøre det svært at trække kablet ud i nødstilfælde. Stikdåsen skal installeres i nærheden af maskinen og skal være nemt tilgængelig, så det ikke er svært at trække stikket ud i nødstilfælde. Anvend udelukkende dette produkt i et godt ventileret rum. Hvis De anvender dette produkt i et rum med dårlig ventilation i længere tid, kan dette have dårlig indflydelse på helbredet. Udluft rummet godt og grundigt med regelmæssige mellemrum. Når De flytter dette produkt, skal De først trække elkablet og andre kabler ud. Hvis De ikke gør dette, kan det medføre beskadigelse af kablet eller brand, elektrisk stød eller nedbrud. Når De flytter dette produkt, må det udelukkende placeres på de steder, der er nævnt i betjeningsvejledningen eller andre dokumentationer. Hvis De ikke gør dette, kan det medføre alvorlige personskader. Produktet kan også blive beskadiget eller få fejlfunktioner. Fjern strømforsyningskablet fra stikdåsen mere end én gang om året og rengør området omkring hullerne i stikdåsen. Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

16 Ansamlinger af støv omkring hullerne i stikdåsen kan forårsage brand. Når De trækker elkablet ud af stikdåsen, skal De holde fast på stikket. Hvis der bliver trukket i elkablet, kan det beskadige kablet og medføre brand eller elektrisk stød. Di1611/Di Forholdsregler ved almindelig brug Indledning Opbevar ikke tonerenheder, PC-tromleenheder og andre forbrugsstoffer og reservedele på steder, som er udsat for direkte sollys, høje temperaturer og fugt, da dette kan medføre dårlig billedkvalitet og funktionssvigt. Udskift ikke tonerenheden og PC-tromlen på et sted, der er udsat for direkte sollys. Hvis PC-tromlen udsættes for stærkt lys, kan det medføre dårlig billedkvalitet. Åbn ikke tonerenheden eller PC-tromleenheden, indtil de skal tages i brug. Lad ikke enheden stå uden emballage. Installer den omgående, ellers kan det resultere i dårlig billedkvalitet. Hold hverken tonerenheder eller PC-tromleenhed vertikalt opad eller nedad, da dette kan medføre en dårlig billedkvalitet. Kast eller smid ikke tonerenheden eller PC-tromleenheden, da dette kan medføre en dårlig billedkvalitet. Brug ikke dette produkt i områder, hvor der findes ammoniak eller andre gasser eller kemikalier. Hvis dette ikke overholdes, kan produktet have en kortere levetid, blive beskadiget eller maskinfunktionen kan påvirkes. Anvend ikke dette produkt i omgivelser, hvor temperaturen er højere end den, der er angivet i betjeningsvejledningen, da dette kan resultere i ødelæggelse eller fejlfunktioner. Før ikke hæftet papir, karbonpapir eller aluminiumsfolie igennem maskinen, da det kan medføre fejlfunktion eller brand. Berør eller rids ikke overfladen på tonerenheden, fremkalderrullerne eller PC-tromlen, da dette kan medføre en dårlig billedkvalitet. Anvend forbrugsstoffer og materialer, der bliver anbefalet af Minolta. Hvis De anvender forbrugsstoffer eller materialer, der ikke er anbefalet af Minolta, kan dette medføre dårlig billedkvalitet eller funktionsstop. BETJENINGSVEJLEDNINGER CE-mærkning (Overensstemmelseserklæring) Dette produkt stemmer overens med følgende EU-direktiver: 89/336/EØF, 73/23/EØF og 93/68/EØF. Denne erklæring er gyldig inden for grænserne af Den Europæiske Union. Denne enhed skal anvendes med et beskyttet interfacekabel. Anvendelse af ubeskyttede kabler kan medføre interferens ved radiokommunikation og er forbudt i henhold til EU's direktiver Di1611/Di2011 Indledning Lasersikkerhed 1 Dette er en digital kopimaskine, der opererer ved brug af laser. Laseren udgør ikke nogen sikkerhedsfare, hvis maskinen betjenes i overensstemmelse med instruktionerne i denne betjeningsvejledning. Da laserstrålerne er totalt indkapslede i et beskyttende kabinet, kan strålerne ikke slippe ud af maskinen under nogen af betjeningsfaserne. Denne maskine er godkendt som et Klasse 1-laserprodukt: Dette betyder, at maskinen ikke genererer farlige laserstråler. Indvendig laserstråling Maks. gennemsnitlig stråling: 6,32 µw ved laseråbningen i skrivehovedet. Bølgelængde: nm Dette produkt har en Klasse 3b-laserdiode, der udsender en usynlig laserstråle. Laserdioden og det polygone scanningsspejl er integreret i skrivehovedet. Skrivehovedet må IKKE REPARERES HOS BRUGEREN: Skrivehovedet bør derfor aldrig åbnes. Skrivehoved Laseråbning i skrivehovedenheden Di1611/Di For europæiske brugere Indledning FORSIGTIG Anden betjening, justering eller fremgangsmåde end den, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, udsætter brugeren for strålingsfare. Dette produkt er en halvlederlaser. Laserdiodens maksimumeffekt er 5 mw, og bølgelængden er nm. Til danske brugere ADVARSEL Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laserprodukt, der opfylder IEC60825 sikkerhedskravene. Dansk: Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens maksimumeffekt er 5 mw, og bølgelængden er nm. Til brugere i Finland og Sverige LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT VAROITUS! Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 5 mw ja aallonpituus on nm. VARNING! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 5 mw och våglängden är nm. VARO! Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. VARNING! Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen Di1611/Di2011 Indledning Til brugere i Norge ADVERSEL Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1. 1 Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 5 mw og bølgelengde er nm. Di1611/Di Laser-sikkerhedsmærkat Som vist nedenfor, er der på ydersiden af maskinen påsat et lasersikkerhedsmærkat. Indledning Ozonfrigivelse FORSIGTIG Placer maskinen i et godt ventileret lokale Der dannes en ubetydelig mængde ozon under maskinens normale drift. Dette kan imidlertid give en ubehagelig lugt i dårligt ventilerede lokaler ved meget store kopieringsopgaver. For at sikre et behageligt, sundt og sikkert arbejdsmiljø anbefales det derfor, at lokalet er godt ventileret. REMARQUE = Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée = Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

17 Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil. Støj Til europæiske brugere Tysk forskrift om maskinstøj 3 GSGV, : Støjniveauet på brugerpladsen er i henhold til EN lig med eller mindre end 70 db(a) Di1611/Di2011 Forholdsregler Forholdsregler Forholdsregler ved installation Installationssted For at opnå optimal sikkerhed og undgå mulige fejlfunktioner, bør maskinen installeres et sted, der opfylder følgende krav: - God afstand til gardiner eller andet let-antændeligt eller brændbart materiale. Et sted, som ikke er udsat for vand eller andre væsker. Der må ikke være direkte sollys. Et sted, som ikke er direkte udsat for luftstrømmen fra et airconditionanlæg eller varmeapparat eller udsat for ekstremt høje eller lave temperaturer. Der skal være god ventilation. Et sted, som ikke er udsat for høj luftfugtighed. Et sted, som ikke er ekstremt støvet. Et sted, som ikke er udsat for overdrevne vibrationer. Underlaget skal være stabilt og vandret. På installationsstedet må der ikke forekomme udvikling af ammoniak eller andre organiske luftarter. På stedet må brugeren ikke udsættes for direkte udblæsningsluft fra maskinen. Der skal holdes god afstand til varmeaggregater. Strømkilde Der er følgende spændingskrav til strømkilden. G G H Frekvensudsving: Maksimalt ±10 % Frekvensudsving: Maksimalt ±3 Hz Anvend en strømkilde med så små spændings- eller frekvensudsving som muligt. Di1611/Di Pladsbehov Forholdsregler For at sikre en ubesværet betjening af maskinen, en nem påfyldning af forbrugsmaterialer, en let adgang til vedligeholdelse, skal opstillingsstedet tillige opfylde nedenstående krav. Di1611 * ** Di2011 * ** Enhed: mm Bemærk Maskinen har en udluftning i venstre side, og der skal derfor være en fri afstand på mindst *100 mm i venstre side. Sørg for en fri afstand på mindst **400 mm i højre side, så maskinens frontlåge kan åbnes. 2-2 Di1611/Di2011 Forholdsregler Forholdsregler ved betjening Driftsmiljø Kopimaskinen stiller følgende krav til det omgivende miljø: G G Temperatur: 10 C til 30 C med udsving på højst 10 C inden for en time Luftfugtighed: 15 % til 85 % med udsving på højst 10 % inden for en time Korrekt anvendelse For at sikre at kopimaskinen arbejder optimalt, skal følgende forholdsregler overholdes. - Anbring aldrig tunge objekter på glaspladen, og udsæt den ikke for stød. Åbn aldrig kopimaskinens låger eller dæksler, og sluk ikke for kopimaskinen, mens den kopierer. I modsat fald opstår der papirstop. Lad aldrig magnetiserede genstande eller brandfarlige væsker komme i nærheden af maskinen. Sørg altid for, at maskinens elstik er synligt, og ikke er skjult bag maskinen. enheden ikke skal anvendes i længere tid. Sørg altid for, at elstikket er sat helt ind i elkontakten. Abryd altid maskinen ved at tage stikket ud af elkontakten, hvis Sørg altid for god ventilation, når der skal tages mange kopier i træk. FORSIGTIG Hvis udluftningen i venstre side af maskinen blokeres, vil der dannes varme indeni maskinen, hvilket kan forårsage forstyrrelser eller brand. Der skal være en fri afstand på mindst 100 mm i venstre side af hensyn til maskinens udluftning. Di1611/Di Forholdsregler FORSIGTIG Området omkring fikseringsenheden er meget varmt. Sørg for kun at berøre de dele omkring fikseringsenheden, som er vist i håndbogen, for at formindske risikoen for forbrændinger. Vær særlig påpasselig med ikke at berøre de dele og deres omgivelser, som er markeret med advarselsmærkater. Hvis De bliver forbrændt, skal De straks afkøle huden under koldt vand og derefter søge læge. 2-4 Di1611/Di2011 Forholdsregler Transport af maskinen 2 Hvis kopimaskinen skal transporteres over længere afstande, bør Deres tekniker kontaktes. Håndtering af forbrugsstoffer Følgende forholdsregler skal overholdes ved håndtering af forbrugsstoffer (toner, papir osv.). Opbevar forbrugsstofferne et sted, som opfylder følgende krav: Der må ikke være direkte sollys Det skal være fjernt fra varmekilder Der må ikke være høj luftfugtighed Der må ikke være meget støv Papir, der er taget ud af indpakningen, men ikke lagt i kopimaskinen, skal opbevares mørkt og køligt i en lukket plasticpose. - Brug udelukkende toner, der er produceret specielt til denne maskine. Brug aldrig andre tonertyper. Sørg for at holde forbrugsstoffer uden for børns rækkevidde. FORSIGTIG Forholdsregler for håndtering af toner: Undgå at spilde toner inde i kopimaskinen, og undgå at få toner på tøjet eller hænderne. Hvis De får toner på hænderne, skal de vaskes øjeblikkeligt med vand og sæbe. Hvis De får toner i øjnene, skal De straks skylle øjnene med vand og derefter søge læge. Opbevaring af kopier Kopier, som skal opbevares i lang tid, bør opbevares på et sted, hvor de ikke er udsat for lys, så de ikke blegner. - Klæbemidler, der indeholder opløsningsmidler, (såsom lim) kan opløse toneren på kopierne. Di1611/Di Restriktioner for kopiering Forholdsregler Bestemte typer dokumenter må aldrig kopieres i kopimaskinen med henblik på at videregive kopier af disse. Følgende liste er ikke en komplet liste, men skal fungere som guide for en ansvarlig anvendelse af kopimaskinen. Finansielle dokumenter G G G G G G Personlige checks Rejsechecks Pengesedler Bankcertifikater Obligationer eller andre gældsbeviser Aktier Indkøbskuponer Frimærker (stemplede og ustemplede) Checks eller veksler, der er udstedt af regeringskontorer Interne værdimærker (stemplede eller ustemplede) Pas Immigrationsdokumenter Kørekort eller registreringsbeviser til motorkøretøjer Fordringer eller gældsdokumenter til hus og ejendom ID-kort, badges eller emblemer Copyright-mærkede værker uden tilladelse fra copyrightindehaveren Retlige dokumenter G G G G G G G G Generelt G G Derudover er det under ingen omstændigheder tilladt at kopiere egen eller fremmed valuta eller værker uden tilladelse fra copyright-indehaveren. Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

18 Hvis De er i tvivl om, hvorvidt De må kopiere et dokument, skal De søge juridisk bistand. 2-6 Di1611/Di2011 Forholdsregler Enhederne og deres funktioner Nr. 1 Enhedens navn Automatisk dokumentføder AF-12 (ekstraudstyr) Duplexenhed til dokumentfremføring AFR-19 (kun muligt for Di2011) Originaldækselkit OC-8 (ekstraudstyr) Jobseparator JS-204 (ekstraudstyr) Duplexenhed AD-17 (kun for Di2011) Multiindføringsbakke MB-6 (ekstraudstyr) Papirindføringsenhed PF-126 (ekstraudstyr: for Di1611 op til en, for Di2011 op til fire) Beskrivelse Indfører automatisk et ark ad gangen til scanning. Også kaldt "dokumentfeeder" i hele betjeningsvejledningen. Indfører automatisk et ark ad gangen til scanning, og vender automatisk dobbeltsidede dokumenter til scanning. Også kaldt "dokumentfeeder" i hele betjeningsvejledningen. Trykker originalen ned, så det bliver på plads. Også kaldt "originaldæksel" i hele betjeningsvejledningen. Giver mulighed for at separere udskrevne sider. Vender automatisk siderne for doppeltsidet print. Også kaldt "duplexenhed" i hele betjeningsvejledningen. Kan indeholde op til 100 ark. Udstyret med en papirkassette, der kan rumme op til 250 ark, kun for den øvre papirindføringsenhed. Også kaldt "papirindføringsenhed" i hele vejledningen Di1611/Di Nr. 8 Enhedens navn 32 MB/64 MB Hukommelse M32-5/M64-4 (ekstraudstyr)* Printercontroller Pi2001e (ekstraudstyr)* Beskrivelse Forholdsregler En udvidelse af hukommelsen øger antallet af ark, som maskinen kan håndtere. Også kaldt "udvidet hukommelse" i hele vejledningen. En intern printercontroller. Gør det muligt, at anvende denne maskine som computerprinter. Se betjeningsvejledningen til printercontrolleren, hvis De ønsker yderligere oplysninger. Et internt internetfax- & netværksscanningskit. Gør det muligt, at anvende denne maskine som netværksscanner. Se betjeningsvejledningen for Internetfax- og netværksscanningskittet SU-6. Installation af netværksinterfacekortet NC-6 i denne maskine giver adgang til at printe via netværk fra Windows eller et NetWare-miljø. Sortering af kopier og prints, når de kommer ud. Skiftebakken kan ikke tilsluttes, hvis jobseparatoren er installeret Internetfax- & netværksscanningskit SU-6 (ekstraudstyr)* Netværksinterfacekort NC-6 (ekstraudstyr)* Skiftebakke OT-103 (ekstraudstyr)* * De interne muligheder vises ikke. 2-8 Di1611/Di2011 Forholdsregler Enhedernes navne og deres funktioner Hovedenhed Nr Enhedens navn Udfaldsbakke Frontlåge 1. kassette Beskrivelse Opsamler udkastede ark, som har printsiden nedad. Åben, når tonerflasken udskiftes. (s. 8-2) Kan rumme op til 250 ark papir. Papirformatet er frit indstilleligt. Kan indeholde specialpapir. (s. 7-1) Anvendes til manuel papirindføring. Papiret indføres ét ark ad gangen. Kan indeholde specialpapir. (s. 5-7) Anvendes til at åbne og lukke sidelågen med. 4 Manuel indføring 5 Løsnegreb Di1611/Di Nr Enhedens navn Sidelåge Tænd/sluk-knap Parallel Interface Connector RJ45 Connector til netværk Printer USB-forbindelsesstik Dokumentskala Originaldæksel (ekstraudstyr) Originalglasplade Beskrivelse Åbnes for at fjerne papirstop. Forholdsregler Anvendes til at tænde eller slukke for maskinen. (s. 2-20) Anvendes for tilslutning af parallelkabel fra en computer. Anvendes ved tilslutning af netværk, når maskinen anvendes til Internetfax- og netværksscanning. Anvendes ved tilslutning af USB-kabel fra en computer. Anvendes til justering af dokumentet. (s. 3-9) Trykker det dokument ned, der er placeret på glaspladen. Ved manuel papirindføring skal dette placeres på glaspladen, så det kan scannes. Anbring dokumentet på glaspladen med forsiden nedad. (s. 3-9) Tryk for start af kopijob eller til bestemmelse af forskellige indstillinger. (s. 2-16) 14 Kontrolpanel 2-10 Di1611/Di2011 Forholdsregler Hovedenhedens indre Nr. 1 Enhedens navn Fremkalderenhed Beskrivelse Danner kopibilledet. Udskiftning af fremkalderenheden skal udføres af en servicetekniker. Åbnes ved udskiftning af tonerpatron. Bruges til at fjerne papirstop i fikseringsenheden med. (s. 8-4) 2 3 Holder til tonerpatron Trykarm Di1611/Di Dokumentfeeder (ekstraudstyr) 3 2 Forholdsregler 4 1 Nr Enhedens navn Udfaldsbakke Originalstyr Dokumentfeeder dæksel (Dok. feed dæk. ) Originalindføringsbakke Beskrivelse Opsamler scannede ark. Indstiller bredden på originalen. (s. 3-8) Åben ved udtagning af fastsiddende papir. (s. 8-11) Rummer ark, som skal scannes; indføres med forsiden opad. (s. 3-8) 2-12 Di1611/Di2011 Forholdsregler Multiindføringsbakke (ekstraudstyr) Nr. 5 6 Enhedens navn Indføringsbakke Forlænger til indføringsbakke Beskrivelse Rummer op til 100 ark normalpapir, 20 ark specialpapir eller 10 kuverter. (s. 5-9) Trukket ud ved indføring af stort papir. Di1611/Di Papirindføringsenhed (ekstraudstyr) Forholdsregler Nr Enhedens navn 2. kassette 3. kassette 4. kassette 5. kassette Sidedæksel Beskrivelse Rummer op til 250 ark normalpapir. Der kan installeres op til fire papirindføringsenheder på Di2011. Der kan installeres én papirindføringsenhed på Di1611. Åbnes for at fjerne papirstop. (s. 8-8) 2-14 Di1611/Di2011 Forholdsregler Jobseparator (ekstraudstyr) 2 Jobseparator er installeret Nr Enhedens navn Udfaldsbakkelampe Øverste udfaldsbakke Nederste udfaldsbakke Beskrivelse Lyser, når der leveres papir til den øverste udfaldsbakke. Opsamler udskrifter fra computer. Opsamler kopier. Di1611/Di Forholdsregler Navnene på kontrolpanelets dele og deres funktioner Kontrolpanelets dele og deres funktioner Nr. 1 2 Enhedens navn "Fejl" indicator [Printer]-tast/indikator Funktion Lyser ved fejl. Henviser til "Fejlmeddelelser" på side 8-1. Lyser, når der udskrives data fra computeren, og blinker, når der sendes data. For detaljer henvises der til printercontrollerens betjeningsvejledning. Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

19 Til aflæsning af tællere. Tryk for adgang til hjælpeprogrammet og visning af det første skærmbillede i hjælpeprogrammet. MASKININDSTILLING, PAPIRKILDEOPSÆTN., BRUGERADMINISTRAT., ADMIN. STYRING, KOPIINDSTILLING 1 & 2 Viser menuer for indstillinger, fejlmeldinger, og specifikke indstillinger som antal kopier og zoom-faktor. Sletter de indtastede tal og bogstaver. Vender tilbage til den forrige skærm. Bekræfter den indtastede værdi. Tryk for at vælge mellem funktionerne Auto-papir eller Auto-format. Tryk for at bladre i forvalgte indstillinger for 'forstørre' eller 'formindske'. For hvert tryk vælges en zoom-faktor på mellem 0,50 og 2,00 med spring på 0,01. Tryk for at bladre op eller ned i skærmindstillinger og menuer. 3 4 [Status]-tast [Funktion]-tast Display [Nej]-tast [Ja]-tast [Auto-papir/Auto-format]tast [Zoom]-tast, og -tast 2-16 Di1611/Di2011 Forholdsregler 2 Enhedens navn [Papir]-tast [Auto/foto]-tast, og -tast [Slet]-tast [Margen]-tast [Efterbeh. ]-tast [X/Y-Zoom]-tast [Neg. Kopi-tast [Kopi Program]-tast Pos.]-tast Funktion Tryk for valg af papirstørrelse (print). Tryk for indstilling af kopiernes scannings-tæthed. Tryk for indstilling af værdier til venstre eller højre i skærmindstillinger. Tryk for at vælge det udsnit af dokumentet, som slettes. Kopiprogrammer kan lagres. for at vælge "Bogseparation" funktionen. funktionen. Nr. for at få adgang til kopifunktionen. Indikatoren lyser grønt for at angive at maskinen står på Kopi. Anvendes til brugerstyring. (s. 6-9) Tryk ned for at aktivere energisparefunktionen. (s. 2-21) Tryk ned for at aktivere Afbryd funktionen. Indikatoren lyser grønt for at angive, at maskinen står på Afbryd. Tryk igen for at annullere Afbryd og vende tilbage til indstillingen før Afbryd. (s. 5-27) Virker ikke på denne maskintype. Sletter alle opgaver, som står i kø. Stopper funktionen for flersidet kopiering. Starter kopiering. Angiver antallet af kopier. Anvendes til at indstille værdier med. den valgte papirkassette. Hvis specialpapir er valgt, vises papirtypen i displayet. det valgte kopiantal. Viser den gældende zoom-faktor. "AUTO" eller den gældende zoom-faktor vises. Viser den gældende menu, funktion eller indstilling. Fejlmeldinger vises, når der opstår fejl. Viser meldinger som f.eks. indstillinger tjener som reference for samtlige funktioner. Ingen sortering Tips! standardindstilling: 1 minut) Tips! kan den automatiske panelnulstilling deaktiveres. fastsatte tid efter den sidste operation er udløbet. (Producentens standardindstilling: 15 minutter) Tips! standardindstilling: 30 minutter) Kopiopgaver i venteposition Kopiopgaver kan sættes i venteposition ved at ilægge dokumentet og trykke på [Start]-tasten, når "VENT VENLIGST!" fremkommer i displayet. Når indikatoren på [Start]-tasten lyser grønt, begynder scanningen af det ilagte dokument, og kopieringen gennemføres Di1611/Di2011 Grundfunktioner Grundfunktioner Fremstilling af kopier I det følgende beskrives, hvordan man indfører et dokument og laver en simpel kopi af det. Simpel kopiering 1 Dokumentet, som skal kopieres, lægges i. H Se "Indføring af dokumentet" på side Vælg de ønskede kopiindstillinger. H H H H Papir (s. 5-17) Zoom (s. 5-22) Kopitæthed (s. 5-26) Avanceret kopiering (s. 6-1) 3 Tryk på de numeriske taster for at vælge antallet af kopier. H H Antallet af kopier kan vælges frit mellem 1 og 99. Hvis man ønsker at nulstille den indtastede værdi, skal man trykke på [Nej]-tasten. Di1611/Di Tryk på [Start]-tasten. Det valgte antal kopier udføres. H Grundfunktioner Kopiering kan afbrydes i utide ved at trykke på [Stop]-tasten. 3-2 Di1611/Di2011 Grundfunktioner Ilægning af papir Mens man indfører papiret, skal man træffe følgende forholdsregler. G Hvis papiret er krøllet, skal det glattes ud, før det indføres. G Indfør ikke så meget papir, at stablen er højere end mærket eller antallet af ark er større end det maks. tilladte antal ark. G Sørg for, at papirstyrene er skubbet op mod papirstakkens kanter. Tips! Vi anbefaler, at De kun lægger papir i, når alt papir i kassetten er brugt. Di1611/Di Ilægning af papir i 1. papirkassette Grundfunktioner 1 Træk kassette 1 ud. Papirindføringsrulle? Har De taget de nødvendige forholdsregler, før De trækker kassetten ud? Pas på, ikke at røre ved papirindføringsrullen med hænderne. 2 Tryk på papirløftepladen, indtil den låser fast. Papirløfteplade 3 Læg papiret i bakken, så papirets forside (den side, som vender opad, når pakken åbnes) vender opad.? Har De taget de nødvendige af forholdsregler under ilægning papiret? Ilæg ikke for meget papir i bakken, så toppen af stakken er højere end markeringen. 4 Skub papirstyrene hen mod papirets kanter.? Er papirstyret positioneret korrekt? Sørg for, at papirstyrene er skubbet op mod papirstakkens kanter. 3-4 Di1611/Di2011 Grundfunktioner 3 5 Luk kassette 1. Di1611/Di Ilægning af papir i 2. papirkassette Grundfunktioner Læg papir i papirkassetterne 3, 4 og 5 ved at anvende fremgangsmåden beskrevet herunder. 1 Træk kassette 2 ud. 2 Tryk på papirløftepladen, indtil den låser fast. Papirløfteplade 3 Læg papiret i bakken, så papirets forside (den side, som vender opad, når pakken åbnes) vender opad.? Har De taget de nødvendige af forholdsregler under ilægning papiret? Ilæg ikke for meget papir i bakken, så toppen af stakken er højere end markeringen. 4 Skub papirstyrene hen mod papirets kanter.? Er papirstyret positioneret korrekt? Sørg for, at papirstyrene er skubbet op mod papirstakkens kanter. 3-6 Di1611/Di2011 Grundfunktioner 3 5 Luk kassette 2. Di1611/Di Indføring af dokumentet Grundfunktioner Dokumentet kan lægges i dokumentfeederen (ekstraudstyr) eller lægges på glaspladen. Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

20 Sørg for, at dokumentet ligger rigtigt, alt afhængig af, hvilken type det er. Ilægning af dokumenter i dokumentfeederen 1 Skub originalstyrene ud til siden. 2 Læg dokumenterne, som skal kopieres, i dokumentfeederen med siden opad? Har De taget de nødvendige af forholdsregler under ilægning dokumentet? Man kan højst ilægge et dokument på 50 sider. (Med AF-12) Man kan højst ilægge et dokument på 80 sider. (Med AFR-19) Ilæg ikke for mange sider, så papirstakken bliver højere end markeringen. 3 Indstil originalstyrene, så de passer til størrelsen på dokumentet. Bemærk Sørg for at indføre dokumentet korrekt, ellers indføres papiret ikke lige. 4 Vælg andre kopiindstillinger efter behov. H H Før De kopierer (s. 5-1) Avanceret kopiering (s. Avanceret kopiering (s. Avanceret kopiering (s. Avanceret kopiering (s. "VENT VENLIGST!" vises, og udskrivningen afbrydes. Stop? Hvordan kan kopieringen genoptages? Genoptag Når meddelelsen "TRYK PÅ STARTTAST GENOPTAG" vises, trykkes på [Start]-tasten. Udskrivningen fortsætter. Annuller? Hvordan annulleres en afbudt kopiering? Når meddelelsen "TRYK PÅ STARTTAST GENOPTAG" vises, trykkes på [Nej]-tasten. Meddelelsen "KOPI ANNULLERET" vises, og jobbet er annulleret. 3.5 Statusfunktion [CD] Data vedrørende maskinens anvendelse efter installationen kan checkes ved at bladre i de funktioner, som vises, når [Status]-tasten aktiveres. Yderligere oplysninger i "3 Grundfunktioner" i den udvidede betjeningsvejledning på cd Reducering af strømforbrug [CD] Hvilefunktionen og Autosluk er særdeles anvendelige mht. at spare energi. Yderligere oplysninger i "3 Grundfunktioner" i den udvidede betjeningsvejledning på cd Di1611/Di2011 Nyttige funktioner Nyttige funktioner Indstilling af Zoom [CD] Yderligere oplysninger i "4 Nyttige funktioner" i den udvidede betjeningsvejledning på cd. 4.2 Anvendelse af "Auto/Foto" [CD] Yderligere oplysninger i"4 Nyttige funktioner" i den udvidede betjeningsvejledning på cd. 4.3 Kopiering på forskellige materialer Kopiering på OHP-transparenter Den følgende procedure beskriver eksempelvis, hvordan der kopieres på OHP-transparenter, som ligger i kassette 1. 1 Anbring et dokument i A4-størrelse. H Se "Indføring af dokumentet" på side Indstil papirstyrene i kassette 1, og læg OHP-transparenterne i. H OHP-transparenterne lægges i samme retning som dokumentet. Bemærk Der kan højst lægges 20 OHP-transparenter i ad gangen. Di1611/Di Tryk på [Funktions]-tasten to gange. Menuen "PAPIRKILDEOPSÆTN." vises. Nyttige funktioner 4 På det numeriske tastatur trykkes på [2]. "BAKKE1 PAPIR" vises. 5 Tryk eller -tasten for at vælge "OHP", og tryk efterfølgende på [Ja]-tasten. 6 Tryk på eller -tasten for at vælge "AUTO", og tryk efterfølgende på [Ja]-tasten. 7 Tryk på tasten [Nej]. Hovedskærmen vises. 8 Tryk på [Papir]-tasten for at vælge papiret, som ligger i kassette 1. 9 Vælg en anden kopiindstilling efter behov. H H Før De kopierer (s. 5-1) Avancerede kopifunktioner (s. 6-1) 10 Tryk på tasten [Start]. 4-2 Di1611/Di2011 Nyttige funktioner Kopiering på labels [CD] Yderligere oplysninger i "4 Nyttige funktioner" i den udvidede betjeningsvejledning på cd. Kopiering på kuverter (ikke standardstørrelse) [CD] Yderligere oplysninger i "4 Nyttige funktioner" i den udvidede betjeningsvejledning på cd. Kopiering på postkort [CD] Yderligere oplysninger i "4 Nyttige funktioner" i den udvidede betjeningsvejledning på cd. 4 Di1611/Di Nyttige funktioner 4-4 Di1611/Di2011 Før De kopierer Før De kopierer Papir Anvend papir, som opfylder følgende specifikationer. Papirtyper Papirtype Vægt (g/m2) Papirkilde etc. Manuel indføring Multiindføringsbakke 1. papirkassette 2. papirkassette 3. papirkassette 4. papirkassette 5. papirkassette Dobbeltsidet kopiering Almindeligt papir 60 til 90 g/m Specialmedie 91 til 157 g/m Genbrugspapir 60 til 90 g/m Papirtype Specialmedie OHP-transparenter Postkort Labels Kuverter Papirkilde etc. Manuel indføring Multiindføringsbakke 1. papirkassette 2. papirkassette 3. papirkassette 4. papirkassette 5. papirkassette 2-sidet kopiering 2: Kan leveres --: Kan ikke leveres Di1611/Di Før De kopierer Bemærk 2. papirkassette, 3. papirkassette, 4. papirkassette, 5. papirkassette og multiindføringsbakken er ekstraudstyr. Såfremt duplexenheden (ekstraudstyr) anvendes til 2-sidet kopiering, må der kun anvendes almindeligt papir eller genbrugspapir. Papirformater Papir, der ikke har standardformat Papirkilde Manuel indføring Multiindføringsbakke 1. papirkassette 2. papirkassette 3. papirkassette 4. papirkassette 5. papirkassette Papirbredde 90 mm til 297 mm 90 mm til 297 mm 90 mm til 297 mm 182 mm til 297 mm 182 mm til 297 mm 182 mm til 297 mm 182 mm til 297 mm Papirlængde 140 mm til 432 mm 140 mm til 432 mm 140 mm til 432 mm 140 mm til 432 mm 140 mm til 432 mm 140 mm til 432 mm 140 mm til 432 mm Papir i standardformat Papirformat A3 L Papirkilde etc. Manuel indføring Multiindføringsbakke 1. papirkassette 2. papirkassette 3. papirkassette 4. papirkassette 5. papirkassette 2-sidet kopiering B4 L A4 L A4 C B5 L B5 C A5 L A5 C 2: Kan leveres --: Kan ikke leveres 5-2 Di1611/Di2011 Før De kopierer 5 Bemærk 2. papirkassette, 3. papirkassette, 4. papirkassette, 5. papirkassette og multiindføringsbakken er ekstraudstyr. Såfremt duplexenheden (ekstraudstyr) anvendes til 2-sidet kopiering, må der kun bruges almindeligt papir og genbrugspapir. Di1611/Di Papirkapacitet Papirtype Vægt (g/m2) Papirkilde etc. Manuel indføring Multiindføringsbakke 1. papirkassette 2. papirkassette 3. papirkassette 4. papirkassette 5. papirkassette Før De kopierer Almindeligt papir 60 til 90 g/m2 1 ark 100 ark 250 ark 250 ark 250 ark 250 ark 250 ark Specialmedie 91 til 157 g/m2 1 ark 20 ark 20 ark Genbrugspapir 60 til 90 g/m2 1 ark 100 ark 250 ark 250 ark 250 ark 250 ark 250 ark Papirtype Papirkilde etc. Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning 163/211

Betjeningsvejledning 163/211 Betjeningsvejledning 163/211 . Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1.2 Varemærker og registrerede varemærker... 1-4 1.3 Tilgængelige kopifunktioner... 1-5 Kopiering... 1-5 Zoom... 1-6 Efterbehandling... 1-7

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF3102 http://da.yourpdfguides.com/dref/589538

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF3102 http://da.yourpdfguides.com/dref/589538 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA CF3102 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA CF9001 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Din brugermanual CANON LASER SHOT LBP3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/5426493

Din brugermanual CANON LASER SHOT LBP3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/5426493 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sådan kommer du i gang Placering af originaler Kopiering Brugerfunktioner Problemløsning Andre funktioner Bemærkninger Sikkerhed Specifikationer Læs denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden.

Januar 2001 708P86014. Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Januar 00 708P8604 Bemærkning til leveringsfolk: Åbn denne vejledning, og gennemgå den side-for-side sammen med kunden. Udarbejdet af: Xerox Corporation Xerox Customer Education Services Xerox Square XRX-8B

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) ninger Specifikationer Læs omhyggeligt denne vejledning, før du bruger maskinen,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel...

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel... Indholdsfortegnelse Produktets dele Set forfra................................................................... 3 Set bagfra.................................................................. 3 Inde i

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI7210 http://da.yourpdfguides.com/dref/590532

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI7210 http://da.yourpdfguides.com/dref/590532 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI7210 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Betjeningsvejledning Papirhåndbog

Betjeningsvejledning Papirhåndbog Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Papirhåndbog INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 1. Papirets egenskaber

Læs mere

Canon. ir3320i/ir2220i ir3320n Kopivejledning

Canon. ir3320i/ir2220i ir3320n Kopivejledning Canon ir3320i/ir2220i ir3320n Kopivejledning Håndbøger til denne maskine Håndbøgerne til denne maskine er opdelt på følgende måde. Se i dem for at få yderligere oplysninger. Håndbøger, der følger med ekstraudstyr,

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA BIZHUB 131F http://da.yourpdfguides.com/dref/586481

Din brugermanual KONICA MINOLTA BIZHUB 131F http://da.yourpdfguides.com/dref/586481 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA BIZHUB 131F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere