Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611 http://da.yourpdfguides.com/dref/589964"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1611 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning KONICA MINOLTA DI1611 Betjeningsvejledning KONICA MINOLTA DI1611 Brugervejledning KONICA MINOLTA DI1611 Brugermanual KONICA MINOLTA DI1611 Brugsvejledning KONICA MINOLTA DI1611 Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

2 Manual abstract: Håndtering af forbrugsstoffer Opbevaring af kopier. 2-5 Restriktioner for kopiering Dokumentfeeder (ekstraudstyr) Multiindføringsbakke (ekstraudstyr) Papirindføringsenhed (ekstraudstyr) Jobseparator (ekstraudstyr)...

3 2-15 Navnene på kontrolpanelets dele og deres funktioner Kontrolpanelets dele og deres funktioner Displaymeldinger Indstilling af vinklen på displayet [CD] Strømforsyning For at tænde for maskinen For at slukke for maskinen Standardindstillinger.

4 Automatisk panelnulstilling Energisparefunktion Autosluk Kopiopgaver i venteposition Grundfunktioner Fremstilling af kopier Simpel kopiering..

5 3-1 Ilægning af papir 3-3 Ilægning af papir i 1. papirkassette Ilægning af papir i 2. papirkassette Indføring af dokumentet Ilægning af dokumenter i dokumentfeederen Anbringelse af ark på glaspladen Anbringelse af transparente dokumenter på glaspladen...

6 Anbringelse af bøger på glaspladen Ilægning af forskellige dokumentstørrelser i dokumentfeederen [CD] Di1611/Di Stop/Genoptag/Annuller kopiering Statusfunktion [CD] Reducering af strømforbrug [CD] Nyttige funktioner Indstilling af Zoom [CD]..4-1 Anvendelse af "Auto/Foto" [CD] Kopiering på forskellige materialer.

7 Kopiering på OHP-transparenter Kopiering på labels [CD] Kopiering på kuverter (ikke standardstørrelse) [CD] Kopiering på postkort [CD] Før De kopierer 5. 1 Papir 5-1 Papirtyper Papirformater..

8 .5-2 Papirkapacitet Upassende papir Udskrivningsområde Papiropbevaring Kopiering på papir, som indføres manuelt Papir, som kan indføres manuelt...

9 5-7 Indstilling af multiindføringsbakken 5-8 Ilægning af almindeligt papir i indføringsbakkerne.5-9 Ilægning af postkort i indføringsbakkerne [CD] Ilægning af kuverter i indføringsbakkerne [CD] Ilægning af OHP-transparenter i indføringsbakkerne Ilægning af labels i indføringsbakkerne [CD] Kopiering på manuelt ilagt papir ved hjælp af manuel indføring Kopiering på papir, som er indført manuelt via multiindføring Valg af papirkilde Kopiering med Auto-papirfunktionen...

10 .5-17 Kopiering efter manuelt valg af papirformat Påfyldning af specialpapir i kassette 1 [CD] Automatisk valg af papirkilde [CD) Besked om automatisk skift af papirkassetter [CD] Di1611/Di Originaler Anvendelse af dokumentfeederen Dokumenttyper Dokumenter i ens formater...

11 Forskellige dokumentbredder (AFR-19) Forholdsregler for dokumentet Fastlæggelse af en Zoom-indstilling 5-22 Zoom-indstillinger Kopiering med "AUTO"-zoomindstillingen Kopiering med en fast zoom-faktor Kopiering med en specifik zoom-faktor Kopiering med "X/Y-Zoom"-funktionen [CD] Indstilling af kopitætheden ("Auto/Foto"-funktionen) Kopiering med indstillet kopitæthed.

12 5-27 Afbrydelse af kopiopgaver [CD] Avanceret kopiering sidet kopiering [CD] Kopiering via funktionen "2 i 1" (eller "4 i 1") [CD] Kopiering via funktionen "Bogseparation" [CD] sidet kopiering sidet kopiering er ikke muligt under følgende betingelser: sidet kopiering på glasplade sidet kopiering med dokumentfeederen

13 Efterbehandling (funktionerne "Sorter" og "Gruppér") Bemærkninger til brug af indstillingerne "Sorter" og "Gruppér" Skift sortering Kryds-tværs-sortering Skift gruppering Kryds-tværs-gruppering. 6-7 Beskrivelse af efterbehandling

14 . 6-8 Sletning af sektioner [CD] Spejlvendt Negativ/Positiv-kopiering [CD] Kopiering til arkivering ("Margen" funktion) [CD]. 6-9 Programmerede Kopijobs [CD]. 6-9 Adgangsnumrns symboler og tekstformater Symbolerne og tekstformaterne, som anvendes i denne betjeningsvejledning er beskrevet nedenfor. ADVARSEL Hvis instruktioner, som er fremhævet på denne måde, ikke følges, kan det medføre døden eller alvorlige personskader. Overhold alle advarsler for at garantere en sikker brug af kopimaskinen. FORSIGTIG Hvis instruktioner, som er fremhævet på denne måde, ikke følges, kan det medføre alvorlige personskader eller materielle skader. Overhold alle advarsler for at garantere en sikker brug af kopimaskinen. Bemærk* (*Kan også være skrevet som "Vigtigt" eller "Tip") Tekst, som er fremhævet på denne måde, indeholder nyttige oplysninger og tips om sikker brug af maskinen. 1 Tallet 1 formateret på denne måde angiver første trin i en række af handlinger. En illustration her viser, hvilke handlinger De skal udføre. 2 Efterfølgende tal formateret som her angiver efterfølgende trin i en række af handlinger.? Tekst formateret på denne måde giver yderligere hjælp. Tekst formateret på denne måde beskriver den handling, som sikrer, at det ønskede resultat opnås. [Kopi]-tast Navnene på tasterne på betjeningspanelet er skrevet som vist ovenfor. 1-2 Di1611/Di2011 Indledning Betjeningsvejledningen i trykt og digital form De moderne kopimaskiner har mange forskellige funktioner nu til dags. En kopimaskine kan være meget individuelt konstrueret og være tilpasset de personlige kopieringskrav. Den individuelle tilpasning af kopimaskinen foretages hovedsageligt af øvede brugere eller en systemadministrator. En samlet betjeningsvejledning, der ville indeholde alle mulige oplysninger, som udelukkende ville være relevante for systemadministratorer eller øvede brugere, ville gøre den daglige brug af maskinen uoverskuelig. Derfor står der to betjeningsvejledninger til rådighed. Afgør selv, hvilken betjeningsvejledning, der svarer til Deres kopieringskrav. Betjeningsvejledning (trykt version) I den trykte version af betjeningsvejledningen får De oplysninger om, hvorledes man kan betjene kopimaskinen på en sikker måde i hverdagen. Denne betjeningsvejledning skal altid opbevares i nærheden af kopimaskinen, så De let kan søge hjælp. Her findes mange nyttefulde informationer, såsom: G G G Korrekt placering af originaler og brug af dokumentfeeder. Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

15 Indstilling af en kopifunktion. Lysere eller mørkere indstilling af kopier. Udvidet betjeningsvejledning (digital version på cd) Den udvidede version af betjeningsvejledningen står til rådighed som pdf-fil, og anbefales for øvede brugere og systemadministratorer. Her findes udover oplysningerne fra den trykte version yderligere oplysninger, såsom: G G G G Forandring af grundindstillinger. Brug af specialfunktioner. Indstilling af kopitællere og adgangskoder. Lagring og hentningsførende del eller en laserstråle indeni, som kan forårsage et elektrisk stød eller blindhed. Anvend udelukkende det elkabel, der leveres i pakken. Hvis elkablet ikke er til stede, må man kun anvende den slags elkabel og det slags stik, der er specificeret i ELKABEL VEJLEDNING. Hvis De ikke anvender dette kabel, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Anvend udelukkende det vedlagte elkabel til denne maskine, ALDRIG til andre produkter. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Anvend udelukkende den strømforsyning, der bliver angivet. Hvis De ikke overholder dette, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Brug ikke en forgreneradapter til af forbinde udstyr eller andre maskiner med. Anvendelse af en stikdåse med mere strøm end den markerede strømværdi, kan medføre brand eller elektrisk stød. Træk aldrig elkablet ud, når De har våde hænder, da dette kan medføre et elektrisk stød. Stik elkablet helt ind i stikket. Hvis De ikke overholder dette, kan det medføre brand eller et elektrisk stød. Rids eller knæk aldrig elkablet. Placer aldrig en hård genstand på det, bøj, opvarm eller beskadig det heller aldrig. Brug af et ødelagt elkabel (brud, revner osv. ) kan medføre brand eller anden slags ødelæggelse. Hvis en af disse tilstande opstår, skal De omgående FRAKOBLE kopimaskinen, trække elkablet ud af stikket og tilkalde en tekniker. Anvend principielt aldrig forlængerledninger. Anvendelse af en forlængerkabel kan resultere i brand eller elektrisk stød. Henvend Dem til Minolta Danmark, hvis De har brug for en forlængerledning. Placer ikke vaser eller andre beholdere med vand, metalclips eller andre små metalgenstande på dette produkt. Hvis De spilder vand eller taber genstande ned i dette produkt, kan det medføre brand, elektrisk chok eller anden ødelæggelse. Hvis De taber et stykke metal, spilder vand eller lignende i dette produkt, skal De omgående slukke for elkablet, trækket stikket ud af stikdåsen og tilkalde en autoriseret tekniker. Anvend ikke dette produkt, hvis det bliver meget varmt eller udvikler røg eller mærkelige lyde eller lugte. SLUK omgående for hovedafbryderen, træk el-ledningen ud af stikdåsen og tilkald en tekniker. Hvis De fortsat anvender maskinen, kan det medføre elektrisk stød eller brand. Anvend ikke dette produkt, hvis det har været væltet eller dækslet er beskadiget. Sluk omgående for hovedafbryderen, træk el-ledningen ud af stikket og tilkald en autoriseret tekniker. Hvis De fortsat anvender maskinen, kan det medføre elektrisk stød eller brand. Smid ikke tonerpatronen eller tonerne ind i åben ild. Varm toner kan forårsage brand eller andre skader. 1-8 Di1611/Di2011 Indledning 1 Tilslut kun elkablet til et stik, der er udstyret med jordforbindelse. FORSIGTIG Anvende ikke brandfarlige væsker eller gasarter i nærheden af dette produkt, da det kan medføre brand. Placer ikke tonerenheden eller tromleenheden på et sted, hvor de er tilgængelige for børn. Indtagning eller berøring med disse substanser kan skade Deres helbred. Placer ikke genstande over ventilationshullerne på dette produkt. Der kan opstå varme inde i produktet, hvilket kan medføre brand eller fejlfunktioner. Installer ikke dette produkt på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys eller i nærheden af air condition-anlæg eller varmeapparater. De deraf følgende temperaturforandringer i produktet kan forårsage fejlfunktioner eller elektrisk stød. Placer ikke dette produkt på et støvet sted eller et sted, hvor det udsættes for sod, i nærheden af køkken eller bad. Dette ville kunne medføre brand, anden ødelæggelse eller elektrisk stød. Placer ikke dette produkt på et ustabilt eller skævt underlag eller i nærheden af en genstand med stærke vibrationer. Produktet kan falde ned og medføre personskader eller mekaniske fejl. Når de har installeret dette produkt, skal De montere det på et stabilt underlag. Hvis enheden vipper eller væltes, kan det medføre personskader. Opbevar ikke tonerenheder og PC-tromlen i nærheden af disketter eller ure, der er ømtålelige over for magneter. Dette kan medføre en fejlfunktion i disse produkter. I dette produkt er der områder, der bliver meget varme, hvilket kan medføre forbrændinger. Når De kontrollerer enheden for fejlfunktioner inden i, såsom kontrol af papirstop, må De ikke berøre steder (omkring fikseringsenheden osv.), der er markerede med "FORSIGTIG HØJ TEMPERATUR". Placer ikke genstande omkring strømforsyningskablet, der kan gøre det svært at trække kablet ud i nødstilfælde. Stikdåsen skal installeres i nærheden af maskinen og skal være nemt tilgængelig, så det ikke er svært at trække stikket ud i nødstilfælde. Anvend udelukkende dette produkt i et godt ventileret rum. Hvis De anvender dette produkt i et rum med dårlig ventilation i længere tid, kan dette have dårlig indflydelse på helbredet. Udluft rummet godt og grundigt med regelmæssige mellemrum. Når De flytter dette produkt, skal De først trække elkablet og andre kabler ud. Hvis De ikke gør dette, kan det medføre beskadigelse af kablet eller brand, elektrisk stød eller nedbrud. Når De flytter dette produkt, må det udelukkende placeres på de steder, der er nævnt i betjeningsvejledningen eller andre dokumentationer. Hvis De ikke gør dette, kan det medføre alvorlige personskader. Produktet kan også blive beskadiget eller få fejlfunktioner. Fjern strømforsyningskablet fra stikdåsen mere end én gang om året og rengør området omkring hullerne i stikdåsen. Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

16 Ansamlinger af støv omkring hullerne i stikdåsen kan forårsage brand. Når De trækker elkablet ud af stikdåsen, skal De holde fast på stikket. Hvis der bliver trukket i elkablet, kan det beskadige kablet og medføre brand eller elektrisk stød. Di1611/Di Forholdsregler ved almindelig brug Indledning Opbevar ikke tonerenheder, PC-tromleenheder og andre forbrugsstoffer og reservedele på steder, som er udsat for direkte sollys, høje temperaturer og fugt, da dette kan medføre dårlig billedkvalitet og funktionssvigt. Udskift ikke tonerenheden og PC-tromlen på et sted, der er udsat for direkte sollys. Hvis PC-tromlen udsættes for stærkt lys, kan det medføre dårlig billedkvalitet. Åbn ikke tonerenheden eller PC-tromleenheden, indtil de skal tages i brug. Lad ikke enheden stå uden emballage. Installer den omgående, ellers kan det resultere i dårlig billedkvalitet. Hold hverken tonerenheder eller PC-tromleenhed vertikalt opad eller nedad, da dette kan medføre en dårlig billedkvalitet. Kast eller smid ikke tonerenheden eller PC-tromleenheden, da dette kan medføre en dårlig billedkvalitet. Brug ikke dette produkt i områder, hvor der findes ammoniak eller andre gasser eller kemikalier. Hvis dette ikke overholdes, kan produktet have en kortere levetid, blive beskadiget eller maskinfunktionen kan påvirkes. Anvend ikke dette produkt i omgivelser, hvor temperaturen er højere end den, der er angivet i betjeningsvejledningen, da dette kan resultere i ødelæggelse eller fejlfunktioner. Før ikke hæftet papir, karbonpapir eller aluminiumsfolie igennem maskinen, da det kan medføre fejlfunktion eller brand. Berør eller rids ikke overfladen på tonerenheden, fremkalderrullerne eller PC-tromlen, da dette kan medføre en dårlig billedkvalitet. Anvend forbrugsstoffer og materialer, der bliver anbefalet af Minolta. Hvis De anvender forbrugsstoffer eller materialer, der ikke er anbefalet af Minolta, kan dette medføre dårlig billedkvalitet eller funktionsstop. BETJENINGSVEJLEDNINGER CE-mærkning (Overensstemmelseserklæring) Dette produkt stemmer overens med følgende EU-direktiver: 89/336/EØF, 73/23/EØF og 93/68/EØF. Denne erklæring er gyldig inden for grænserne af Den Europæiske Union. Denne enhed skal anvendes med et beskyttet interfacekabel. Anvendelse af ubeskyttede kabler kan medføre interferens ved radiokommunikation og er forbudt i henhold til EU's direktiver Di1611/Di2011 Indledning Lasersikkerhed 1 Dette er en digital kopimaskine, der opererer ved brug af laser. Laseren udgør ikke nogen sikkerhedsfare, hvis maskinen betjenes i overensstemmelse med instruktionerne i denne betjeningsvejledning. Da laserstrålerne er totalt indkapslede i et beskyttende kabinet, kan strålerne ikke slippe ud af maskinen under nogen af betjeningsfaserne. Denne maskine er godkendt som et Klasse 1-laserprodukt: Dette betyder, at maskinen ikke genererer farlige laserstråler. Indvendig laserstråling Maks. gennemsnitlig stråling: 6,32 µw ved laseråbningen i skrivehovedet. Bølgelængde: nm Dette produkt har en Klasse 3b-laserdiode, der udsender en usynlig laserstråle. Laserdioden og det polygone scanningsspejl er integreret i skrivehovedet. Skrivehovedet må IKKE REPARERES HOS BRUGEREN: Skrivehovedet bør derfor aldrig åbnes. Skrivehoved Laseråbning i skrivehovedenheden Di1611/Di For europæiske brugere Indledning FORSIGTIG Anden betjening, justering eller fremgangsmåde end den, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, udsætter brugeren for strålingsfare. Dette produkt er en halvlederlaser. Laserdiodens maksimumeffekt er 5 mw, og bølgelængden er nm. Til danske brugere ADVARSEL Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laserprodukt, der opfylder IEC60825 sikkerhedskravene. Dansk: Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens maksimumeffekt er 5 mw, og bølgelængden er nm. Til brugere i Finland og Sverige LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT VAROITUS! Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin sunrin teho on 5 mw ja aallonpituus on nm. VARNING! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 5 mw och våglängden är nm. VARO! Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. VARNING! Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen Di1611/Di2011 Indledning Til brugere i Norge ADVERSEL Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1. 1 Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 5 mw og bølgelengde er nm. Di1611/Di Laser-sikkerhedsmærkat Som vist nedenfor, er der på ydersiden af maskinen påsat et lasersikkerhedsmærkat. Indledning Ozonfrigivelse FORSIGTIG Placer maskinen i et godt ventileret lokale Der dannes en ubetydelig mængde ozon under maskinens normale drift. Dette kan imidlertid give en ubehagelig lugt i dårligt ventilerede lokaler ved meget store kopieringsopgaver. For at sikre et behageligt, sundt og sikkert arbejdsmiljø anbefales det derfor, at lokalet er godt ventileret. REMARQUE = Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée = Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

17 Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil. Støj Til europæiske brugere Tysk forskrift om maskinstøj 3 GSGV, : Støjniveauet på brugerpladsen er i henhold til EN lig med eller mindre end 70 db(a) Di1611/Di2011 Forholdsregler Forholdsregler Forholdsregler ved installation Installationssted For at opnå optimal sikkerhed og undgå mulige fejlfunktioner, bør maskinen installeres et sted, der opfylder følgende krav: - God afstand til gardiner eller andet let-antændeligt eller brændbart materiale. Et sted, som ikke er udsat for vand eller andre væsker. Der må ikke være direkte sollys. Et sted, som ikke er direkte udsat for luftstrømmen fra et airconditionanlæg eller varmeapparat eller udsat for ekstremt høje eller lave temperaturer. Der skal være god ventilation. Et sted, som ikke er udsat for høj luftfugtighed. Et sted, som ikke er ekstremt støvet. Et sted, som ikke er udsat for overdrevne vibrationer. Underlaget skal være stabilt og vandret. På installationsstedet må der ikke forekomme udvikling af ammoniak eller andre organiske luftarter. På stedet må brugeren ikke udsættes for direkte udblæsningsluft fra maskinen. Der skal holdes god afstand til varmeaggregater. Strømkilde Der er følgende spændingskrav til strømkilden. G G H Frekvensudsving: Maksimalt ±10 % Frekvensudsving: Maksimalt ±3 Hz Anvend en strømkilde med så små spændings- eller frekvensudsving som muligt. Di1611/Di Pladsbehov Forholdsregler For at sikre en ubesværet betjening af maskinen, en nem påfyldning af forbrugsmaterialer, en let adgang til vedligeholdelse, skal opstillingsstedet tillige opfylde nedenstående krav. Di1611 * ** Di2011 * ** Enhed: mm Bemærk Maskinen har en udluftning i venstre side, og der skal derfor være en fri afstand på mindst *100 mm i venstre side. Sørg for en fri afstand på mindst **400 mm i højre side, så maskinens frontlåge kan åbnes. 2-2 Di1611/Di2011 Forholdsregler Forholdsregler ved betjening Driftsmiljø Kopimaskinen stiller følgende krav til det omgivende miljø: G G Temperatur: 10 C til 30 C med udsving på højst 10 C inden for en time Luftfugtighed: 15 % til 85 % med udsving på højst 10 % inden for en time Korrekt anvendelse For at sikre at kopimaskinen arbejder optimalt, skal følgende forholdsregler overholdes. - Anbring aldrig tunge objekter på glaspladen, og udsæt den ikke for stød. Åbn aldrig kopimaskinens låger eller dæksler, og sluk ikke for kopimaskinen, mens den kopierer. I modsat fald opstår der papirstop. Lad aldrig magnetiserede genstande eller brandfarlige væsker komme i nærheden af maskinen. Sørg altid for, at maskinens elstik er synligt, og ikke er skjult bag maskinen. enheden ikke skal anvendes i længere tid. Sørg altid for, at elstikket er sat helt ind i elkontakten. Abryd altid maskinen ved at tage stikket ud af elkontakten, hvis Sørg altid for god ventilation, når der skal tages mange kopier i træk. FORSIGTIG Hvis udluftningen i venstre side af maskinen blokeres, vil der dannes varme indeni maskinen, hvilket kan forårsage forstyrrelser eller brand. Der skal være en fri afstand på mindst 100 mm i venstre side af hensyn til maskinens udluftning. Di1611/Di Forholdsregler FORSIGTIG Området omkring fikseringsenheden er meget varmt. Sørg for kun at berøre de dele omkring fikseringsenheden, som er vist i håndbogen, for at formindske risikoen for forbrændinger. Vær særlig påpasselig med ikke at berøre de dele og deres omgivelser, som er markeret med advarselsmærkater. Hvis De bliver forbrændt, skal De straks afkøle huden under koldt vand og derefter søge læge. 2-4 Di1611/Di2011 Forholdsregler Transport af maskinen 2 Hvis kopimaskinen skal transporteres over længere afstande, bør Deres tekniker kontaktes. Håndtering af forbrugsstoffer Følgende forholdsregler skal overholdes ved håndtering af forbrugsstoffer (toner, papir osv.). Opbevar forbrugsstofferne et sted, som opfylder følgende krav: Der må ikke være direkte sollys Det skal være fjernt fra varmekilder Der må ikke være høj luftfugtighed Der må ikke være meget støv Papir, der er taget ud af indpakningen, men ikke lagt i kopimaskinen, skal opbevares mørkt og køligt i en lukket plasticpose. - Brug udelukkende toner, der er produceret specielt til denne maskine. Brug aldrig andre tonertyper. Sørg for at holde forbrugsstoffer uden for børns rækkevidde. FORSIGTIG Forholdsregler for håndtering af toner: Undgå at spilde toner inde i kopimaskinen, og undgå at få toner på tøjet eller hænderne. Hvis De får toner på hænderne, skal de vaskes øjeblikkeligt med vand og sæbe. Hvis De får toner i øjnene, skal De straks skylle øjnene med vand og derefter søge læge. Opbevaring af kopier Kopier, som skal opbevares i lang tid, bør opbevares på et sted, hvor de ikke er udsat for lys, så de ikke blegner. - Klæbemidler, der indeholder opløsningsmidler, (såsom lim) kan opløse toneren på kopierne. Di1611/Di Restriktioner for kopiering Forholdsregler Bestemte typer dokumenter må aldrig kopieres i kopimaskinen med henblik på at videregive kopier af disse. Følgende liste er ikke en komplet liste, men skal fungere som guide for en ansvarlig anvendelse af kopimaskinen. Finansielle dokumenter G G G G G G Personlige checks Rejsechecks Pengesedler Bankcertifikater Obligationer eller andre gældsbeviser Aktier Indkøbskuponer Frimærker (stemplede og ustemplede) Checks eller veksler, der er udstedt af regeringskontorer Interne værdimærker (stemplede eller ustemplede) Pas Immigrationsdokumenter Kørekort eller registreringsbeviser til motorkøretøjer Fordringer eller gældsdokumenter til hus og ejendom ID-kort, badges eller emblemer Copyright-mærkede værker uden tilladelse fra copyrightindehaveren Retlige dokumenter G G G G G G G G Generelt G G Derudover er det under ingen omstændigheder tilladt at kopiere egen eller fremmed valuta eller værker uden tilladelse fra copyright-indehaveren. Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

18 Hvis De er i tvivl om, hvorvidt De må kopiere et dokument, skal De søge juridisk bistand. 2-6 Di1611/Di2011 Forholdsregler Enhederne og deres funktioner Nr. 1 Enhedens navn Automatisk dokumentføder AF-12 (ekstraudstyr) Duplexenhed til dokumentfremføring AFR-19 (kun muligt for Di2011) Originaldækselkit OC-8 (ekstraudstyr) Jobseparator JS-204 (ekstraudstyr) Duplexenhed AD-17 (kun for Di2011) Multiindføringsbakke MB-6 (ekstraudstyr) Papirindføringsenhed PF-126 (ekstraudstyr: for Di1611 op til en, for Di2011 op til fire) Beskrivelse Indfører automatisk et ark ad gangen til scanning. Også kaldt "dokumentfeeder" i hele betjeningsvejledningen. Indfører automatisk et ark ad gangen til scanning, og vender automatisk dobbeltsidede dokumenter til scanning. Også kaldt "dokumentfeeder" i hele betjeningsvejledningen. Trykker originalen ned, så det bliver på plads. Også kaldt "originaldæksel" i hele betjeningsvejledningen. Giver mulighed for at separere udskrevne sider. Vender automatisk siderne for doppeltsidet print. Også kaldt "duplexenhed" i hele betjeningsvejledningen. Kan indeholde op til 100 ark. Udstyret med en papirkassette, der kan rumme op til 250 ark, kun for den øvre papirindføringsenhed. Også kaldt "papirindføringsenhed" i hele vejledningen Di1611/Di Nr. 8 Enhedens navn 32 MB/64 MB Hukommelse M32-5/M64-4 (ekstraudstyr)* Printercontroller Pi2001e (ekstraudstyr)* Beskrivelse Forholdsregler En udvidelse af hukommelsen øger antallet af ark, som maskinen kan håndtere. Også kaldt "udvidet hukommelse" i hele vejledningen. En intern printercontroller. Gør det muligt, at anvende denne maskine som computerprinter. Se betjeningsvejledningen til printercontrolleren, hvis De ønsker yderligere oplysninger. Et internt internetfax- & netværksscanningskit. Gør det muligt, at anvende denne maskine som netværksscanner. Se betjeningsvejledningen for Internetfax- og netværksscanningskittet SU-6. Installation af netværksinterfacekortet NC-6 i denne maskine giver adgang til at printe via netværk fra Windows eller et NetWare-miljø. Sortering af kopier og prints, når de kommer ud. Skiftebakken kan ikke tilsluttes, hvis jobseparatoren er installeret Internetfax- & netværksscanningskit SU-6 (ekstraudstyr)* Netværksinterfacekort NC-6 (ekstraudstyr)* Skiftebakke OT-103 (ekstraudstyr)* * De interne muligheder vises ikke. 2-8 Di1611/Di2011 Forholdsregler Enhedernes navne og deres funktioner Hovedenhed Nr Enhedens navn Udfaldsbakke Frontlåge 1. kassette Beskrivelse Opsamler udkastede ark, som har printsiden nedad. Åben, når tonerflasken udskiftes. (s. 8-2) Kan rumme op til 250 ark papir. Papirformatet er frit indstilleligt. Kan indeholde specialpapir. (s. 7-1) Anvendes til manuel papirindføring. Papiret indføres ét ark ad gangen. Kan indeholde specialpapir. (s. 5-7) Anvendes til at åbne og lukke sidelågen med. 4 Manuel indføring 5 Løsnegreb Di1611/Di Nr Enhedens navn Sidelåge Tænd/sluk-knap Parallel Interface Connector RJ45 Connector til netværk Printer USB-forbindelsesstik Dokumentskala Originaldæksel (ekstraudstyr) Originalglasplade Beskrivelse Åbnes for at fjerne papirstop. Forholdsregler Anvendes til at tænde eller slukke for maskinen. (s. 2-20) Anvendes for tilslutning af parallelkabel fra en computer. Anvendes ved tilslutning af netværk, når maskinen anvendes til Internetfax- og netværksscanning. Anvendes ved tilslutning af USB-kabel fra en computer. Anvendes til justering af dokumentet. (s. 3-9) Trykker det dokument ned, der er placeret på glaspladen. Ved manuel papirindføring skal dette placeres på glaspladen, så det kan scannes. Anbring dokumentet på glaspladen med forsiden nedad. (s. 3-9) Tryk for start af kopijob eller til bestemmelse af forskellige indstillinger. (s. 2-16) 14 Kontrolpanel 2-10 Di1611/Di2011 Forholdsregler Hovedenhedens indre Nr. 1 Enhedens navn Fremkalderenhed Beskrivelse Danner kopibilledet. Udskiftning af fremkalderenheden skal udføres af en servicetekniker. Åbnes ved udskiftning af tonerpatron. Bruges til at fjerne papirstop i fikseringsenheden med. (s. 8-4) 2 3 Holder til tonerpatron Trykarm Di1611/Di Dokumentfeeder (ekstraudstyr) 3 2 Forholdsregler 4 1 Nr Enhedens navn Udfaldsbakke Originalstyr Dokumentfeeder dæksel (Dok. feed dæk. ) Originalindføringsbakke Beskrivelse Opsamler scannede ark. Indstiller bredden på originalen. (s. 3-8) Åben ved udtagning af fastsiddende papir. (s. 8-11) Rummer ark, som skal scannes; indføres med forsiden opad. (s. 3-8) 2-12 Di1611/Di2011 Forholdsregler Multiindføringsbakke (ekstraudstyr) Nr. 5 6 Enhedens navn Indføringsbakke Forlænger til indføringsbakke Beskrivelse Rummer op til 100 ark normalpapir, 20 ark specialpapir eller 10 kuverter. (s. 5-9) Trukket ud ved indføring af stort papir. Di1611/Di Papirindføringsenhed (ekstraudstyr) Forholdsregler Nr Enhedens navn 2. kassette 3. kassette 4. kassette 5. kassette Sidedæksel Beskrivelse Rummer op til 250 ark normalpapir. Der kan installeres op til fire papirindføringsenheder på Di2011. Der kan installeres én papirindføringsenhed på Di1611. Åbnes for at fjerne papirstop. (s. 8-8) 2-14 Di1611/Di2011 Forholdsregler Jobseparator (ekstraudstyr) 2 Jobseparator er installeret Nr Enhedens navn Udfaldsbakkelampe Øverste udfaldsbakke Nederste udfaldsbakke Beskrivelse Lyser, når der leveres papir til den øverste udfaldsbakke. Opsamler udskrifter fra computer. Opsamler kopier. Di1611/Di Forholdsregler Navnene på kontrolpanelets dele og deres funktioner Kontrolpanelets dele og deres funktioner Nr. 1 2 Enhedens navn "Fejl" indicator [Printer]-tast/indikator Funktion Lyser ved fejl. Henviser til "Fejlmeddelelser" på side 8-1. Lyser, når der udskrives data fra computeren, og blinker, når der sendes data. For detaljer henvises der til printercontrollerens betjeningsvejledning. Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

19 Til aflæsning af tællere. Tryk for adgang til hjælpeprogrammet og visning af det første skærmbillede i hjælpeprogrammet. MASKININDSTILLING, PAPIRKILDEOPSÆTN., BRUGERADMINISTRAT., ADMIN. STYRING, KOPIINDSTILLING 1 & 2 Viser menuer for indstillinger, fejlmeldinger, og specifikke indstillinger som antal kopier og zoom-faktor. Sletter de indtastede tal og bogstaver. Vender tilbage til den forrige skærm. Bekræfter den indtastede værdi. Tryk for at vælge mellem funktionerne Auto-papir eller Auto-format. Tryk for at bladre i forvalgte indstillinger for 'forstørre' eller 'formindske'. For hvert tryk vælges en zoom-faktor på mellem 0,50 og 2,00 med spring på 0,01. Tryk for at bladre op eller ned i skærmindstillinger og menuer. 3 4 [Status]-tast [Funktion]-tast Display [Nej]-tast [Ja]-tast [Auto-papir/Auto-format]tast [Zoom]-tast, og -tast 2-16 Di1611/Di2011 Forholdsregler 2 Enhedens navn [Papir]-tast [Auto/foto]-tast, og -tast [Slet]-tast [Margen]-tast [Efterbeh. ]-tast [X/Y-Zoom]-tast [Neg. Kopi-tast [Kopi Program]-tast Pos.]-tast Funktion Tryk for valg af papirstørrelse (print). Tryk for indstilling af kopiernes scannings-tæthed. Tryk for indstilling af værdier til venstre eller højre i skærmindstillinger. Tryk for at vælge det udsnit af dokumentet, som slettes. Kopiprogrammer kan lagres. for at vælge "Bogseparation" funktionen. funktionen. Nr. for at få adgang til kopifunktionen. Indikatoren lyser grønt for at angive at maskinen står på Kopi. Anvendes til brugerstyring. (s. 6-9) Tryk ned for at aktivere energisparefunktionen. (s. 2-21) Tryk ned for at aktivere Afbryd funktionen. Indikatoren lyser grønt for at angive, at maskinen står på Afbryd. Tryk igen for at annullere Afbryd og vende tilbage til indstillingen før Afbryd. (s. 5-27) Virker ikke på denne maskintype. Sletter alle opgaver, som står i kø. Stopper funktionen for flersidet kopiering. Starter kopiering. Angiver antallet af kopier. Anvendes til at indstille værdier med. den valgte papirkassette. Hvis specialpapir er valgt, vises papirtypen i displayet. det valgte kopiantal. Viser den gældende zoom-faktor. "AUTO" eller den gældende zoom-faktor vises. Viser den gældende menu, funktion eller indstilling. Fejlmeldinger vises, når der opstår fejl. Viser meldinger som f.eks. indstillinger tjener som reference for samtlige funktioner. Ingen sortering Tips! standardindstilling: 1 minut) Tips! kan den automatiske panelnulstilling deaktiveres. fastsatte tid efter den sidste operation er udløbet. (Producentens standardindstilling: 15 minutter) Tips! standardindstilling: 30 minutter) Kopiopgaver i venteposition Kopiopgaver kan sættes i venteposition ved at ilægge dokumentet og trykke på [Start]-tasten, når "VENT VENLIGST!" fremkommer i displayet. Når indikatoren på [Start]-tasten lyser grønt, begynder scanningen af det ilagte dokument, og kopieringen gennemføres Di1611/Di2011 Grundfunktioner Grundfunktioner Fremstilling af kopier I det følgende beskrives, hvordan man indfører et dokument og laver en simpel kopi af det. Simpel kopiering 1 Dokumentet, som skal kopieres, lægges i. H Se "Indføring af dokumentet" på side Vælg de ønskede kopiindstillinger. H H H H Papir (s. 5-17) Zoom (s. 5-22) Kopitæthed (s. 5-26) Avanceret kopiering (s. 6-1) 3 Tryk på de numeriske taster for at vælge antallet af kopier. H H Antallet af kopier kan vælges frit mellem 1 og 99. Hvis man ønsker at nulstille den indtastede værdi, skal man trykke på [Nej]-tasten. Di1611/Di Tryk på [Start]-tasten. Det valgte antal kopier udføres. H Grundfunktioner Kopiering kan afbrydes i utide ved at trykke på [Stop]-tasten. 3-2 Di1611/Di2011 Grundfunktioner Ilægning af papir Mens man indfører papiret, skal man træffe følgende forholdsregler. G Hvis papiret er krøllet, skal det glattes ud, før det indføres. G Indfør ikke så meget papir, at stablen er højere end mærket eller antallet af ark er større end det maks. tilladte antal ark. G Sørg for, at papirstyrene er skubbet op mod papirstakkens kanter. Tips! Vi anbefaler, at De kun lægger papir i, når alt papir i kassetten er brugt. Di1611/Di Ilægning af papir i 1. papirkassette Grundfunktioner 1 Træk kassette 1 ud. Papirindføringsrulle? Har De taget de nødvendige forholdsregler, før De trækker kassetten ud? Pas på, ikke at røre ved papirindføringsrullen med hænderne. 2 Tryk på papirløftepladen, indtil den låser fast. Papirløfteplade 3 Læg papiret i bakken, så papirets forside (den side, som vender opad, når pakken åbnes) vender opad.? Har De taget de nødvendige af forholdsregler under ilægning papiret? Ilæg ikke for meget papir i bakken, så toppen af stakken er højere end markeringen. 4 Skub papirstyrene hen mod papirets kanter.? Er papirstyret positioneret korrekt? Sørg for, at papirstyrene er skubbet op mod papirstakkens kanter. 3-4 Di1611/Di2011 Grundfunktioner 3 5 Luk kassette 1. Di1611/Di Ilægning af papir i 2. papirkassette Grundfunktioner Læg papir i papirkassetterne 3, 4 og 5 ved at anvende fremgangsmåden beskrevet herunder. 1 Træk kassette 2 ud. 2 Tryk på papirløftepladen, indtil den låser fast. Papirløfteplade 3 Læg papiret i bakken, så papirets forside (den side, som vender opad, når pakken åbnes) vender opad.? Har De taget de nødvendige af forholdsregler under ilægning papiret? Ilæg ikke for meget papir i bakken, så toppen af stakken er højere end markeringen. 4 Skub papirstyrene hen mod papirets kanter.? Er papirstyret positioneret korrekt? Sørg for, at papirstyrene er skubbet op mod papirstakkens kanter. 3-6 Di1611/Di2011 Grundfunktioner 3 5 Luk kassette 2. Di1611/Di Indføring af dokumentet Grundfunktioner Dokumentet kan lægges i dokumentfeederen (ekstraudstyr) eller lægges på glaspladen. Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

20 Sørg for, at dokumentet ligger rigtigt, alt afhængig af, hvilken type det er. Ilægning af dokumenter i dokumentfeederen 1 Skub originalstyrene ud til siden. 2 Læg dokumenterne, som skal kopieres, i dokumentfeederen med siden opad? Har De taget de nødvendige af forholdsregler under ilægning dokumentet? Man kan højst ilægge et dokument på 50 sider. (Med AF-12) Man kan højst ilægge et dokument på 80 sider. (Med AFR-19) Ilæg ikke for mange sider, så papirstakken bliver højere end markeringen. 3 Indstil originalstyrene, så de passer til størrelsen på dokumentet. Bemærk Sørg for at indføre dokumentet korrekt, ellers indføres papiret ikke lige. 4 Vælg andre kopiindstillinger efter behov. H H Før De kopierer (s. 5-1) Avanceret kopiering (s. Avanceret kopiering (s. Avanceret kopiering (s. Avanceret kopiering (s. "VENT VENLIGST!" vises, og udskrivningen afbrydes. Stop? Hvordan kan kopieringen genoptages? Genoptag Når meddelelsen "TRYK PÅ STARTTAST GENOPTAG" vises, trykkes på [Start]-tasten. Udskrivningen fortsætter. Annuller? Hvordan annulleres en afbudt kopiering? Når meddelelsen "TRYK PÅ STARTTAST GENOPTAG" vises, trykkes på [Nej]-tasten. Meddelelsen "KOPI ANNULLERET" vises, og jobbet er annulleret. 3.5 Statusfunktion [CD] Data vedrørende maskinens anvendelse efter installationen kan checkes ved at bladre i de funktioner, som vises, når [Status]-tasten aktiveres. Yderligere oplysninger i "3 Grundfunktioner" i den udvidede betjeningsvejledning på cd Reducering af strømforbrug [CD] Hvilefunktionen og Autosluk er særdeles anvendelige mht. at spare energi. Yderligere oplysninger i "3 Grundfunktioner" i den udvidede betjeningsvejledning på cd Di1611/Di2011 Nyttige funktioner Nyttige funktioner Indstilling af Zoom [CD] Yderligere oplysninger i "4 Nyttige funktioner" i den udvidede betjeningsvejledning på cd. 4.2 Anvendelse af "Auto/Foto" [CD] Yderligere oplysninger i"4 Nyttige funktioner" i den udvidede betjeningsvejledning på cd. 4.3 Kopiering på forskellige materialer Kopiering på OHP-transparenter Den følgende procedure beskriver eksempelvis, hvordan der kopieres på OHP-transparenter, som ligger i kassette 1. 1 Anbring et dokument i A4-størrelse. H Se "Indføring af dokumentet" på side Indstil papirstyrene i kassette 1, og læg OHP-transparenterne i. H OHP-transparenterne lægges i samme retning som dokumentet. Bemærk Der kan højst lægges 20 OHP-transparenter i ad gangen. Di1611/Di Tryk på [Funktions]-tasten to gange. Menuen "PAPIRKILDEOPSÆTN." vises. Nyttige funktioner 4 På det numeriske tastatur trykkes på [2]. "BAKKE1 PAPIR" vises. 5 Tryk eller -tasten for at vælge "OHP", og tryk efterfølgende på [Ja]-tasten. 6 Tryk på eller -tasten for at vælge "AUTO", og tryk efterfølgende på [Ja]-tasten. 7 Tryk på tasten [Nej]. Hovedskærmen vises. 8 Tryk på [Papir]-tasten for at vælge papiret, som ligger i kassette 1. 9 Vælg en anden kopiindstilling efter behov. H H Før De kopierer (s. 5-1) Avancerede kopifunktioner (s. 6-1) 10 Tryk på tasten [Start]. 4-2 Di1611/Di2011 Nyttige funktioner Kopiering på labels [CD] Yderligere oplysninger i "4 Nyttige funktioner" i den udvidede betjeningsvejledning på cd. Kopiering på kuverter (ikke standardstørrelse) [CD] Yderligere oplysninger i "4 Nyttige funktioner" i den udvidede betjeningsvejledning på cd. Kopiering på postkort [CD] Yderligere oplysninger i "4 Nyttige funktioner" i den udvidede betjeningsvejledning på cd. 4 Di1611/Di Nyttige funktioner 4-4 Di1611/Di2011 Før De kopierer Før De kopierer Papir Anvend papir, som opfylder følgende specifikationer. Papirtyper Papirtype Vægt (g/m2) Papirkilde etc. Manuel indføring Multiindføringsbakke 1. papirkassette 2. papirkassette 3. papirkassette 4. papirkassette 5. papirkassette Dobbeltsidet kopiering Almindeligt papir 60 til 90 g/m Specialmedie 91 til 157 g/m Genbrugspapir 60 til 90 g/m Papirtype Specialmedie OHP-transparenter Postkort Labels Kuverter Papirkilde etc. Manuel indføring Multiindføringsbakke 1. papirkassette 2. papirkassette 3. papirkassette 4. papirkassette 5. papirkassette 2-sidet kopiering 2: Kan leveres --: Kan ikke leveres Di1611/Di Før De kopierer Bemærk 2. papirkassette, 3. papirkassette, 4. papirkassette, 5. papirkassette og multiindføringsbakken er ekstraudstyr. Såfremt duplexenheden (ekstraudstyr) anvendes til 2-sidet kopiering, må der kun anvendes almindeligt papir eller genbrugspapir. Papirformater Papir, der ikke har standardformat Papirkilde Manuel indføring Multiindføringsbakke 1. papirkassette 2. papirkassette 3. papirkassette 4. papirkassette 5. papirkassette Papirbredde 90 mm til 297 mm 90 mm til 297 mm 90 mm til 297 mm 182 mm til 297 mm 182 mm til 297 mm 182 mm til 297 mm 182 mm til 297 mm Papirlængde 140 mm til 432 mm 140 mm til 432 mm 140 mm til 432 mm 140 mm til 432 mm 140 mm til 432 mm 140 mm til 432 mm 140 mm til 432 mm Papir i standardformat Papirformat A3 L Papirkilde etc. Manuel indføring Multiindføringsbakke 1. papirkassette 2. papirkassette 3. papirkassette 4. papirkassette 5. papirkassette 2-sidet kopiering B4 L A4 L A4 C B5 L B5 C A5 L A5 C 2: Kan leveres --: Kan ikke leveres 5-2 Di1611/Di2011 Før De kopierer 5 Bemærk 2. papirkassette, 3. papirkassette, 4. papirkassette, 5. papirkassette og multiindføringsbakken er ekstraudstyr. Såfremt duplexenheden (ekstraudstyr) anvendes til 2-sidet kopiering, må der kun bruges almindeligt papir og genbrugspapir. Di1611/Di Papirkapacitet Papirtype Vægt (g/m2) Papirkilde etc. Manuel indføring Multiindføringsbakke 1. papirkassette 2. papirkassette 3. papirkassette 4. papirkassette 5. papirkassette Før De kopierer Almindeligt papir 60 til 90 g/m2 1 ark 100 ark 250 ark 250 ark 250 ark 250 ark 250 ark Specialmedie 91 til 157 g/m2 1 ark 20 ark 20 ark Genbrugspapir 60 til 90 g/m2 1 ark 100 ark 250 ark 250 ark 250 ark 250 ark 250 ark Papirtype Papirkilde etc. Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1611

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA CF9001 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning HL-2035 Hurtig installationsvejledning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsvejledning for at få korrekt vejledning

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Løsning af problemer med udskriftskvalitet

Løsning af problemer med udskriftskvalitet 1 Det udskrevne er for lyst, eller udskrevne billeder eller tegn har tomme områder eller udfald. Kontroller, at du bruger det anbefalede papir eller andet medie. Brug medier fra en ny pakke. Se Retningslinjer

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Et fuldautomatisk system

Et fuldautomatisk system Et fuldautomatisk system Optimerer fleksibilitet og effektivitet Manuelle indstillinger er fortid med SI 92, dette gælder også falseindstillinger. Det brugervenlige design gør det muligt at indstille kuverteringssystemet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere