DRIFT & ØKONOMI ONE BILLION EQUATIONS ONE MILLION PARAMETERS ONE THOUSAND ROUTINES ONE HUNDRED POSSIBILITIES ONE SOLUTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFT & ØKONOMI ONE BILLION EQUATIONS ONE MILLION PARAMETERS ONE THOUSAND ROUTINES ONE HUNDRED POSSIBILITIES ONE SOLUTION"

Transkript

1 Nr. 8 oktober 2007 DRIFT & ØKONOMI 10. årgang ISSN Nr ENERGI PROCES EL BYG ANLÆG RULLENDE MATERIEL TRANSPORT LUFT VAND LAND UDDANNELSE MILJØ LÆS INDE I BLADET ONE BILLION EQUATIONS ONE MILLION PARAMETERS ONE THOUSAND ROUTINES ONE HUNDRED POSSIBILITIES ONE SOLUTION Stram styring af vedligeholdet gav stor gevinst Vestforbrænding kræver en stor vedligeholdelse Man vedligeholder da el-installationer APIPRO.COM ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Extended Appearance Renovering af hovedkølevandspumpe i rekordtid

2 Produkter: Vakuumpumper Lavtrykskompressorer Kombinerede tryk/vakuumpumper Sidekanalblæsere Skrue vakuumpumper Kapselblæsere Komplette luftforsyninger Central anlæg Service: Ønsker du at være på den sikre side? Minimering af driftstop Servicerapport over hver pumpe. Maskinernes levetid øges væsentlig. Lånepumpe stilles til rådighed ved reparation. 24-timers hot-line telefonservice Få en Elmo Rietschle PUMPCARE service aftale. Besøg os på Food Pharma Tech 07 i hal F stand nr Ajour 2007 Stand nr. 1121

3 Ansvarshavende redaktør: John Vabø, cand. polit. Redaktion: Centerchef Svend Aage West Afdelingsingeniør Hans Overgaard Afdelingschef Henrik Lykke Lilleholt Vedligeholdschef Christer Pandell INDHOLD 8/2007 Redaktionsudvalg: Ingeniør Birgitte D. Carlsson Sekretariatschef Arne Juhl Henriksen Ingeniør Hans Jørgen Petersen Fagudvalg: Teknisk/økonomisk: Vedligeholdschef John B. Lund Rullende materiel: Direktør Lars Jørgensen El: Maskinmester Johnny Nielsen Informatik og uddannelse: Rektor Peter Bønke Bygning: Ingeniør Jørgen Klokkedal Energi og proces: Overingeniør Kjeld Tofthøj Produktivitetsforbedring: Director Planning & Flow, Michael Vaag Præsidiet: Ingeniør Poul Steffen Dam DDV Prinsessegade 83, 7000 Fredericia Tlf Fax Arne Juhl Henriksen Nyheder: Journalist Ib Christensen Annoncesalg: Klavs Vejborg Abonnement: 10 udgaver pr. år. (inkl. moms) kr. 680,- Redaktionens og udgivers adresse: SCANPUBLISHER Forlaget John Vabø A/S Emiliekildevej Klampenborg Tlf.: Fax: Administration: Direktør Tina Brage Vabø Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S Lidt om ledelsesansvar AF SVEND ÅGE WEST 4 Stram styring af vedligeholdet gav stor gevinst AF IB CHRISTENSEN 5 Vestforbrænding kræver en stor vedligeholdelse 8 Man vedligeholder da el-installationen AF IB CHRISTENSEN 12 Større fokus på el-vedligeholdet 13 Skjulte fejl i el-installationer kan nu afsløres med ultralyd 14 Validmaint rykker hos vedligeholderne 16 Stor interesse for DDV s workshop 18 Ny version af API PRO AF STEEN DAMSGAARD OG MICHAEL RIES 20 Renovering af hovedkølevandspumpe på rekordtid AF DIREKTØR JOHN MORITZEN 22 Seminar 4 Skal du være europæisk vedligeholdseekspert inden jul 24 Få styr på olien 25 Grene sikrede SCA s bølgepapproduktion 26 Kurser efterår / vinter 2007/8 39 VEDLIGEHOLD DRIFT & ØKONOMI 8 3

4 LEDER LIDT OM LEDELSESANSVAR AF SVEND ÅGE WEST, LEDER AF CENTER FOR DRIFT OG VEDLIGEHOLD, FREDERICIA Det er ikke sket tidligere, at aktuelle begivenheder i samfundet har fået mig til at kassere en artikel, som jeg var færdig med for få dage efter at gå i gang med at skrive en ny. Men det er sket denne gang og baggrunden er et indlæg i Jyllands Posten den 22/9 om de omstridte Dash 8 fly efter man havde konstateret, at der i 25 ud af 27 fly fandt samme tæringsfejl som i de forulykkede! Artiklen starter med følgende citat: SAS afviser, at udbredt rust i langt størstedelen af selskabets DASH 8 Q400 skyldes manglende vedligeholdelse fra selskabets side. Og dette understøttes af udsagn fra såvel ledelserne i SAS som i Statens Luftfartsvæsen (SLV) med følgende citater, hvor SAS ledelsens er det første: Vi har fulgt fabrikantens vedligeholdsprogram til punkt og prikke. Vi må ikke gøre mindre, men vi må heller ikke begynde at skrue i maskinen, hvis det ikke står i programmet Samt fra SLV: Der er tale om en bolt i et lukket system, som ikke ifølge producenten skal åbnes og inspiceres eller vedligeholdes. Derfor har det ikke været muligt at opdage problemerne med korrosion Man må unægtelig sige, at der er travlhed omkring håndvaskene. Man må retfærdigvis medgive, at den canadiske producent har et stort ansvar, men det har såvel SAS som SLV så sandelig også, da vi jo på ingen måde taler om fly, der er meget tæt på de garantiperioder, som følger efter levering. Det er faktuelt temmelig gamle fly. Hvad er det dog for et udsagn, at man ikke må lave mere, end der står i fabrikanternes vedligeholdsprogrammer. Hvis det virkelig skulle være så tåbeligt, så få dem da lavet om og forbedret ved passende dialog med fabrikanten. Hvad havde man tænkt sig? At bolte der sidder skjult i et meget hårdt miljø holder evigt? Og udsagnet fra SLV mangler bestemt heller ikke noget i tåbelighed. Man skulle tro, at de aldrig havde hørt om koncepter som RCM eller kontinuert forbedring. Selv om mange af disse gode ledelsesværktøjer rent faktisk er fostret i civil flyindustri. Når man som jeg har undervist i vedligeholdsledelse i mange år, så kan ovenstående udsagn virkelig undre. Det handler tilsyneladende om, at få placeret skylden på andre skuldre, og så ellers fortsætte som hidtil uden at tage ved lære deraf. Eller taler vi her om en verden, hvor selvbevidstheden er så stor, at man ikke tror, at man kan lære af andre. Ja hvem ved, måske ingen. Men hvis man sammenholder til nedenstående udsagn, som er en sammenfatning af de vigtigste udfordringer som ledelserne indenfor vedligehold i industrien står over for, og som de forventes at kunne håndtere, så er man temmelig langt herfra. Jeg tænker her på følgende 9 forventningsudsagn. En leder skal: - kunne vælge de mest passende teknikker, værktøjer og metoder. - tage hensyn til hver enkelt type af fejlprocesser. - være på højde med alle de processer som såvel ejere og brugere har, samt hvad der forventes af det offentlige. - give aktiv støtte og samarbejde til alle involverede personer. - skal tage hensyn til miljøet i alle faser. - skal tage hensyn til energiforbruget i alle faser. - skal tage hensyn til sikkerheden i alle faser. - kunne formulere visioner, strategier samt mål. - agere på den mest omkostningsbeviste og stabile måde. Hvert eneste af ovenstående udsagn kunne kommenteres i forhold til de hændelser, som er baggrund for denne leder, men det vil jeg lade være op til den enkelte læser at vurdere. Dog kan jeg tilføje, at såvel SAS som SLV ville dumpe i 7 ud af ovenstående 9 udsagn, hvis jeg skulle havde dem til eksamen. Jeg vil slutte med et udsagn jeg ofte bruger: Der er altid muligheder for forbedringer. Og så vil jeg tilføje: Nogle steder mere end andre. Få system i vedligeholdet Infor EAM vedligeholdsløsning Let at anvende Indeholder effektive værktøjer Kan tilpasses dine behov Er enkel at administrere

5 AF IB CHRISTENSEN STRAM STYRING AF VEDLIGEHOLDET GAV STOR GEVINST Klarhed, mange økonomiske og tekniske gevinster blev slutfacit da H. Lundbeck A/S systematiserede sit vedligehold Medicinalvirksomheden H. Lundbeck A/S i Valby har med stor effekt indført økonomi- og ressourcestyring for de eksterne håndværkere, der vedligeholder det omfattende produktionsudstyr. Frank Madsen, som har ansvaret for den tekniske driftsafdeling og dermed de tekniske installationer, produktion og procesanlæg hos Lundbeck, gav et indblik i virksomhedens fremskridt ved at systematisere og effektivisere vedligeholdelsesarbejdet. Det skete på Den Danske Vedligeholdsforenings workshop på Hotel Nyborg Strand. Lundbeck fremstår i dag som lidt af en rollemodel. Resultaterne af indsatsen med at indføre forebyggende, systematisk vedligehold er både store og kontante. Der er fuldstændig styr på de mange håndværkere udefra, der arbejder med at holde produktionsapparatet toptunet ligesom Lundbeck har fuldstændig overblik og kontrol med vare- og timeforbruget. Mange arbejder på servicekontrakter, hvor de kommer og går, hvilket tidligere gjorde det vanskeligt at holde præcist styr på timeforbrug, indkøb af reservedele m.m., så budgetoverskridelser og ekstra regninger sidst på året var ret normale. En del regninger var uden reel dækning, andre fyldt med kilometerpenge og smudstillæg, stigetillæg, højdetillæg, værktøjstillæg, miljøtillæg så kun fantasien satte grænsen. Håndværkere kom med deres individuelt foretrukne mærker og kvaliteter af komponenter. Der var ingen konkrete aftaler om priser, så med mellemrum bad håndværkerne om prisforhøjelser. Der var heller ingen sammenhængende indkøbspolitik. Der manglede styring af det eksterne forbrug, konkret overblik og Lundbeck fik ingen stordriftsfordele, fastslog Frank Madsen i sit indlæg. STORDRIFT PÅ ALLE MÅDER Vi ønskede at vide, hvad der var sat i gang, hvad det kostede og, hvornår vi fik regningen, så Lundbeck fremover undgik ubehagelige overraskelser sidst på året med en masse regninger, der pludselig væltede ind, sagde Frank Madsen. Løsningen var fuld kontrol og detaljeret registrering af alle arbejdsopgaver, fælles prissætning og øget ansvarsfølelse hos de ansvarlige. Før brugte arbejdsledere af budgettet til vedligehold efter princippet først til mølle. Desuden ønskede Lundbeck en højere, ensartet kvalitet i komponenter og løsninger samt fællesindkøb, så virksomheden fik stordriftfordele og opnåede rabatter. For fire år siden begyndte Lundbeck at køre lager, værksteder og kontorer, vedligeholdelse og aftalerne med de eksterne håndværkere ind i et sammenhængende system. Resultatet blev udmøntet i en klar politik for vedligeholdelsen. Den har givet virksomheden store fordele og et totalt overblik teknisk og økonomisk. ET CENTRALT LAGER Et nyt, centralt komponentlager er blevet omdrejningspunkt for vedligeholdelsen hos Lundbeck. Samtlige 150 vedligeholdere får udleveret reservedele og komponenter til reparationer og vedligeholde til brug den samme dag fra dette lager. Lageret er på 300 kvm og rummer VEDLIGEHOLD DRIFT & ØKONOMI 8 5

6 Der har været mange, store fordele forbundet med at systematisere vedligeholdelsen. Vi har fuldstændig overblik over arbejdsflowet og de løbende udgifter, fastslog Frank Madsen på DDVs workshop på hotel Nyborg Strand. Foto: Ajour varenumre. Der er få eksemplarer af hver komponent og tilhørende maskinlager på 100 kvm. Alt registreres på stregkode. Lagerbeholdningen omsættes årligt to gange. Lundbeck har indført ensartede standarder for reservedele og varer til vedligehold, så det er de samme dele, der indkøbes, mens det, der ikke figurer på listerne, er udfaset. Reservedele, der betales af andre afdelinger, skal viderefaktureres. Kontrollen gælder ikke kun reservedele, men også vedligeholderne personligt. Alle, der vil ind på lageret udenfor normal arbejdstid, fotograferes. Lagerfolkene er selv ansvarlige for deres lager. Det betyder, at Lundbeck ikke har oplevet noget svind. Virksomheden har check på alle løbende aktiviteter. Frank Madsen: Centrallageret er fuldstændig selvfinansierende. Reservedele og forbrugsvarer købes til nettopriser. Før købte vi reservedele hos leverandøren plus en procent, som de tog for at administrere at de købte varerne pct., men nu køber vi til listepris minus pct. Prisdifferencen betaler hele lageret godt og vel endda. Det er fuldstændig gratis for Lundbeck at beskæftige de to mand på lageret, der kører det her. Det koster ikke en krone. ARBEJDE KRÆVER JOBKORT Et andet centralt element i Lundbecks vedligeholdelse er et særligt jobkort. Inden et arbejde starter op skal der foreligge et jobkort, hvor alt, der vedrører den pågældende opgave registreres, uanset om det er forebyggende eller akut afhjælpende. Det er altid en intern medarbejder, der igangsætter de eksterne vedligeholdere. Håndværkerne kan ikke få varer ud af lager uden et jobkort. Reservedele registreres på vejen ud med stregkodelæser på jobkortet, så lageret nedskrives tilsvarende. En håndværker kan ligeledes ikke fakturere en krone uden sit jobkort. Lundbeck kører sin jobkort-ordning digitalt, men der er også brug for kortet på papir. Planen er på lidt længere sigt kun at køre med det digitale kort. Om natten kan man godt starte et job op uden jobkort, men timerne skal skrives ind senere samme dag. LIGE VILKÅR OG FÆLLES AFTALER For at få accept af, at der ikke skal være skel mellem dem vore interne og eksterne medarbejdere, ville vi give de eksterne nogenlunde samme vilkår, som de interne. Det er vi kommet ret langt med, fastslog Frank Madsen. Lundbeck stiller blandt andet værkstedsfaciliteter til rådighed, alle har adgang til kontorer og computere kantine, omklædnings og baderum m.m. på linje med de interne medarbejdere. Alle de eksterne leverandører har mulighed for at levere de ønskede data. Fælles aftaler med håndværkerne er, ifølge Frank Madsen, en meget vigtigt brik i systemet. Alle eksterne håndværkere i de firmaer, der samarbejder med Lundbeck, er underlagt de samme aftalekontrakter, som indeholder alle relevante definitioner af ansvar, service, standard operationer og betalingsbetingelser. Arbejde til under kr. om året omfattes ikke af aftalekontrakter. En gang om året fastsættes timetaksterne, som gælder det følgende år. Så snart kontrakten er underskrevet, opdateres satserne. En tredjedel reagerer lynhurtigt, men en halv snes firmaer har endnu ikke reageret på, at vi gerne vil give dem mere i løn, fastslog Frank Madsen og forklarede, at mange firmaer er dårlige til at få sendt fakturerne ud. Alle arbejdstimer på de konkrete arbejdsordrer skal dagligt indtastes i vort bogholderisystem, ABB Pro, inden folk går hjem ved tiden. Vi ejer og styrer systemet suverænt og kan derfor hver dag se, hvad vi præcis har haft af udgifter. Alt er åbent og kan læses af alle. Lundbeck køber arbejdstimer om måneden. Den 22. i hver måned trækkes alle fakturaer ud, så virksomheden kan se, hvad stor en regning den skal betale ved månedsskiftet. Lundbeck opererer stort set kun med en timesats, en overarbejdssats og et vagttillæg, mens alle de gamle håndværkertillæg er indlagt i prisen også afgiften over Øresundsbroen for svenske håndværkere. Vi betaler fra de stempler ind til de stempler ud. Vi betaler kun, når de er på stedet. EN GEVINST FOR ALLE I starten ventede virksomheden modstand og en lang indkøringstid med at implementere systemet. Det var hårdt arbejde at få overbevist håndværkerne. Hos os skal man skrive under på, at man har udført et stykke arbejde, sagde håndværkerne, som måske var bekymrede for, at de blev hængt op på, om det arbejde, de havde udført, også var af den rigtige kvalitet. Nogle eksterne mente ikke, at lagerfolkene kunne finde ud af, hvad de skulle bruge.

7 Men det viste sig overraskende, at der efter kort tid ikke var nogen modstand mod systemet længere. Alle indså, at det var en gevinst for dem, fastslog Frank Madsen: De større firmer droppede endda deres egne jobkort-systemer til fordel for Lundbecks. Alle ved, hvordan mange skriver deres timer ned i lommebog, leverer den videre til formanden, der samler dem ind og går over til kontoret som laver fakturaen, der sendes tilbage. Vi skrev fakturaerne af og håndterede de samme data 4 gange manuelt fra papir til papir. Derfor er det en stor lettelse, at håndværkerne nu skriver alle data direkte ind elektronisk i systemet. Vi bruger også Crystal Report, der trækkes ud på en liste og over på et regneark med data på det enkelte firmas jobkort. Den enkelte ansvarlige får listerne, sagde Frank Madsen. Faktureringsgrundlaget, der mailes til leverandørerne, skal være sendt retur senest 10 dage efter månedens udgang. Heraf fremgår, hvad virksomhederne skal fakturere og til hvem. Håndværkerne printer en Excelfil ud fra mailen og sender den retur som en faktura. Ud over de økonomiske besparelser ved Lundbeck i dag, hvad hver enkelt bygning og enkelte maskine koster måned for måned og år for år. Lundbeck kører økonomi- og arbejdsstyring på ikke mindre end id-numre. Gevinsten er også, at relationerne mellem in- og eksterne medarbejdere er blevet væsentligt styrket, ALT INDEN FOR THERMOGRAFI CERTIFICEREDE OPERATØRER Optimerende vedligehold det rigtige valg KAESER KOMPRESSORER INNOVATION INDEN FOR TRYKLUFT MERE TRYKLUFT MINDRE ENERGI Skruekompressorer Køletørrere adsorptionstørrere Trykluftfiltre Oliefri trykluft Kapselblæsere Mobilkompressorer Service og vedligehold 24 timers vagt Tlf VEDLIGEHOLD DRIFT & ØKONOMI 8 7

8 VESTFORBRÆNDING KRÆVER EN STOR VEDLIGEHOLDELSE Uden planlagt, systematiseret vedligehold klarer selskabet ikke bortskaffelsen Vestforbrændingen har kapacitet til at bortskaffe tons affald årligt. For at sikre stabil drift og overholdelse af alle miljødata, bliver alle anlæggene holdt i en høj vedligeholdelsesstandard. Det sker ved hjælp af de mest moderne metoder, blandt andet ved at understøtte planlægning og udførelse af vedligeholdelsesarbejdet med IT. Et anlæg af dimensioner så store kræver omfattende vedligeholdelsesarbejder. Det udføres døgnet rundt af mange personer. Medarbejderne skal kunne dele viden, og der skal altid være et fælles overblik over status på arbejdsopgaverne. Med vedligeholdelsessystemet Datastream fra Sirius IT, sættes vedligeholdelsesarbejdet i system, således at eftersyn og reparationer foretages, så det influerer mindst muligt med driften. Det planlagte vedligehold er en forudsætning for, at driften kan opretholdes. Da omkostningerne forbundet med driftsstop er betydelige, er det vigtigt for os at have et værktøj til planlæggelse af vedligeholdelsesaktiviteterne, udtaler Tommy Mortensen, System og indkøbsansvarlig, I/S Vestforbrænding. I tilfælde af driftsstop skal fejlen hurtigt identificeres, fejlmeldes og arbejdsopgaver kommunikeres til vedligeholdelsesteknikerne. Med Datastream sikrer vi, at dette arbejde understøttes systematisk og sikkert. SIKKERHED FOR MEDARBEJDERNE Sikkerhed er et vigtigst aspekt. Vestforbrænding er et stort anlæg, og vi kan ikke manuelt overskue, hvor vores kollegaer befinder sig. Når en tekniker arbejder på at afhjælpe en fejl i f.eks. en ovn eller en ventilator, må disse naturligvis ikke under nogen omstændigheder gå i gang. Med systemet sikrer vi, at vi ved, hvem der arbejder hvor, på hvilket tidspunkt, og at det er koordineret med driften, siger Tommy Mortensen. FOKUS PÅ BRUGERVENLIGHED I den nye web-version af Datastream udnyttes web-brugergrænsefladen til at gøre systemet endnu lettere for brugerne at benytte. Den giver bl.a. mulighed for at tilpasse brugerfladen til den enkelte bruger eller brugergruppe, så det bliver lettere at tage systemet til sig. Brugerne får deres eget personlige elektroniske skrivebord, som er tilpasset specifikt til deres arbejdsgange og kun viser de informationer, der er relevante for dem. Den fleksible opbygning af brugergrænsefladen har gjort det nemmere for os, at få brugerne med. Den enkle opbygning af de forskellige funktioner og muligheden for at tilpasse skærmbilleder individuelt eller for brugergrupper sikrer en let tilgang til systemet for brugere med forskellige IT kundskaber. En del af vores teknikere bruger kun systemet få minutter om dagen. Derfor er det et succeskriterium, at systemet er overskueligt, så de nemt kan få et overblik over deres arbejdsopgaver, siger Tommy Mortensen. MEST VEDLIGEHOLD FOR PENGENE Integrationen til økonomistyringssystemet Axapta giver Vestforbrænding

9 overblik over de samlede omkostninger forbundet med vedligehold både hvad angår udgifterne til anlægskomponenter og arbejdstid. Sammenstilling af data fra de to systemer giver os et faktuelt grundlag for at tage beslutninger om, hvordan vi bruger pengene bedst og dermed optimerer vores investering i vedligeholdelsesarbejdet fortæller Tommy Mortensen. REDUCERING AF FYSISKE ARBEJDSPROCESSER Vestforbrænding arbejder med en fremtidsplan, der hedder 2010 og går ud på at definere, hvordan den bedst mulige forbrænding skabes inden år Omdrejningspunktet for dette arbejde er optimering af processer, og udvikling af en håndholdt løsning til vedligeholdelsessystemet er en vigtig brik. Som del af vores LEAN-projekt ser vi bl.a. på, hvordan vi kan reducere de fysiske arbejdsgange. På en fysisk stor lokation som Vestforbrænding er der store tidsbesparelser at hente i, at vores teknikere umiddelbart kan fejlmelde og afslutte et job, mens de står ude på anlægget. Med etablering af decentrale reservelagre sikrer vi desuden, at de har, hvad de skal bruge lige ved hånden. Det sparer en del tid, hvis de slipper for, at skulle omkring kontoret og centrallageret først. Det er også planen at etablere stregkoder på anlæggets registrerede objekter for at øge kvaliteten i fejlmeldingen og hurtigt kunne tjekke hvilke reservedele, der skal bruges, samt om de haves på lager, siger Tommy Mortensen. f.eks. dagrenovation og erhvervsaffald bortskaffelse af klinisk risikoaffald (sy gehusaffald) bortskaffelse af fortroligt affald bortskaffelse af slam fra rensningsan læg fællesordninger med kommunerne om drift af bl.a. genbrugsstationer og indsamlingskuber til glas og papir deltagelse i Nymølle kompostcenter deltagelse i AV Miljø, som håndterer deponeringsegnet affald Vestforbrænding ønsker at anvende HYDAC A/S Havretoften 5 DK-5550 Langeskov Tlf Fax den optimale teknologi med henblik på at: reducere restprodukterne mest muligt arbejde mod en nulpåvirkning af omgivelserne minimere støjgener og undgå lugt og støv i omgivelserne Vestforbrænding har 2 moderne forbrændingsovne (samt 2 ovne til reservekapacitet) med en samlet kapacitet på tons årligt. For at sikre stabil drift og overholdelse af alle miljødata bliver alle anlæggene holdt i en høj vedligeholdelsesstandard ved hjælp af de mest moderne metoder. Hydraulic Solutions Worldwide Færdigt arbejde... Hydac's mobile offline filter type OLF 5/15 er gjort færdig. Med alle de egenskaber enhver vedligeholdelsesmedarbejder ønsker sig: 2 my absolut filtrering, høj smudskapacitet, 15 l/min. pumpeflow, 5 meter el-ledning med CE-stik, fasevender og motorværn 3x420v (50/60Hz) eller 1x230v (50Hz), 3 meter suge- og trykslange med rørafslutning, spildbakke. "Plug and play"... - Og du når rundt til alle maskiner i produktionen som en leg. Prøv os! RENTABILITET I FOKUS Hos Vestforbrænding bliver alle investeringer og projekter gennemgået ud fra en økonomisk betragtning. Projektet med decentrale lagre og håndholdte arbejdsstationers totale investering vil være tilbagebetalt på 2-2½ år, hvilket er et væsentligt argument for at gennemføre investeringen. Datastream er nu og vil også fremover være et væsentligt omdrejningspunkt i at sikre, at dette og at de økonomiske forventninger bliver indfriet, afslutter Tommy Mortensen. Olierenhed uden filtervogn VESTFORBRÆNDING Vestforbrænding har til formål at sikre ejerkommunerne og andre tilknyttede kunder en effektiv affaldsbehandling. Det sker ved følgende aktiviteter: Forbrænding af indleveret affald, som Olierenhed med filtervogn Hydac off-line filtervogn VEDLIGEHOLD DRIFT & ØKONOMI 8 9

10 OK Seminar - med fokus på driftsoptimering og -sikkerhed Arbejder du i din hverdag med spørgsmål om, hvordan du sikrer optimal beskyttelse af dine dyre maskiner, og hvordan du minimerer stilstand og forbedrer driftssikkerheden? Så se her! Hos OK arbejder vi hele tiden på at besvare disse vigtige spørgsmål, og med Mobils kvalitetsprodukter og vores tekniske eksperter har vi de bedste forudsætninger for at give dine maskiner optimale betingelser. Da vi gerne vil dele ud af vores viden og sætte øget fokus på driftsoptimering og -sikkerhed, vil vi invitere dig og en kollega til en spændende dag med et højt fagligt indhold. Det skal handle om olie, friktion og nye produkter, præsenteret af egne og eksterne eksperter fra DTI og Atlas Copco. Seminaret afholdes torsdag d. 25. oktober på Hotel Scandic Ringsted og fredag d. 26. oktober på Hotel Scandic Kolding. Begge dage starter vi kl. 9.30, og du kan selvfølgelig frit vælge, hvilken dag du ønsker at deltage. Vi har sørget for et program, der frister en rigtig tekniker: Registrering og morgenmad Velkomst og kort præsentation af OK og industrien v/niels Bjørn Hansen, OK OK s olieanalysesystem v/per Holm, OK Smøreteknik og slidbeskyttelse v/henrik Reitz, DTI Frokost Nye produkter fra Mobil v/flemming Jensen, OK Syntetiske løsninger i industrien v/bo Johannesen, Atlas Copco Kaffe Hydrauliksystemer og smøring v/henning Lauridsen, DTI Tak for i dag Ønsker du at deltage på et af de to seminarer, skal du sende en til Helle Drachmann, Men da vi kun har et begrænset antal pladser, er det efter først til mølle-princippet. Angiv venligst i din tilmelding, hvilken dato du ønsker at deltage, deltagernavne, firmanavn og -adresser. Har du spørgsmål til seminarets indhold, er du velkommen til at kontakte Markedschef Niels Bjørn Hansen på eller Vel mødt til en spændende dag. Med venlig hilsen OK

11 Vandbehandling det ved vi noget om... Vand til serviceerhverv Tekstilvask Bilvask Svømmehaller Skøjtehaller Springvand Supermarkeder Vand til forsyningsvirksomheder Fjernvarme Kraftværker El-selskaber Vandforsyning Vand til produktionsindustrier Glasproduktion Gartnerier Væksthuse Vand til sundheds- og IT-sektoren Laboratorier Hospitaler Klinikker Farmaceutisk industri IT-industri Vand til kemisk/grafiske industrier Trykkerier Farverier Garverier Papirindustri Raffinaderier Destillerier Vand til levnedsmiddelindustrier Bryggerier Mejerier Slagterier Sukkerproduktion Vand til cateringbranchen Storkøkkener Kantiner Restauranter Cafeer Hoteller Bagerier Afsaltning af havvand til drikkevand Vandforsyning hvor der ikke findes grundvand Golfbaner Kunstvanding HOH Water Technology A/S Geminivej Greve tlf.: fax: Mød os på FoodPharmaTech i Herning den november på stand M9610

12 AF IB CHRISTENSEN MAN VEDLIGEHOLDER DA EL-INSTALLATIONEN Grundfos på vej med forebyggende vedligehold af el-tavler i elinstallationer Ansvarlig for el-installationen hos Grundfos Børge L Christensen der står i spidsen for at registrere og udarbejde planer for vedligeholdelsen af virksomhedens mange installationer. Grundfos A/S har besluttet at betragte vedligeholdelse af el-installationerne værende lige så vigtig som at vedligeholde maskiner og produktionsudstyr. Forsyningssikkerhed er en forudsætning der skal være på plads i en LEAN virksomhed. I Bjerringbro har Grundfos A/S eltavler i hundredvis placeret spredt på virksomhedens fabrikker og bygninger i Danmark. Arbejdet med at kortlægge installationer og opstille kriterierne for et forebyggende, systematisk vedligehold, er derfor omfattende, men nødvendigt. Hovedpersonerne bag det store arbejde med at indføre systematisk vedligehold er el-installatør & afdelingsleder Børge L. Christensen, og en af el-afdelingens elektrikere Leif Kr. Poulsen. Vedligehold er historisk set noget man foretog på mekaniske med mekaniske eller bevægelige dele. Vedligehold af el-installationer har derfor ofte en mere tilfældig karakter og gennemføres typisk i forbindelse med ombygninger eller nedbrud. Med det stærkt øgede krav til forsyningssikkerhed, er det nødvendigt at også elektriske installationer underkastes systematisk vedligehold som virksomhedens øvrige udstyr. Da vi startede, havde vi svært ved at finde ud af, hvor eltavlerne stod placeret især i de ældre områder. Vi kender fabrikkerne, men der er bygget meget om og flyttet rundt igennem årene hvorfor alt ikke lige står hvor man forventer endsige eksisterer mere, siger Børge Christensen. Det lyder banalt, men det er væsentligt at have en oversigt, så man hurtigt kan finde den enkelte tavle. Vi har efterhånden registreret omkring 200 tavler, men forventer stadig at få flere tavler kategoriseret som væsentlige, fordi de forsyner et krydsfelt eller en hel edbinstallation eller andet kritisk udstyr og dermed har stor betydning for driftsikkerheden. ENKEL, MEN STOR OPGAVE. Forud for kortlægningen udarbejdede vi en checkliste for, hvad vi ønsker at registrere. Vi skal vide, hvor tavlerne står placeret, sikre en rigtig opmærkning, om dokumentation for tavlen er til stede. Ligeledes skal det fremgå, hvilket kabel, der forsyner tavlen, hvilke sikring der sidder i den, hvor stor en strøm, tavlen trækker, tavlenummeret etc. Leif Kr. Poulsen er ved at være igennem kortlægningen og godt inde i processen med at opstille kriterier og kategorisere de ca. 200 el-tavler, som tildeles forskellige grader af vedligehold. En stor hovedtavle der står lige op af transformeren, bør helt naturligt påkalde sig en større bevågenhed end en lille med få afgange. Vi synliggør tavlerne og indsatsen skulle gerne resultere i større driftsikkerhed, siger Leif Kr. Poulsen, som regner med at lægge sidste hånd på registreringen i 2008 som det første trin. Det næste er at udarbejde en samlet plan for det systematiske vedligehold af alle de registrerede installationer. Til sidst skal der lægges et budget, der kan finansiere den løbende vedligeholdelse, siger Børge L. Christensen SIDESTILLES MED MASKINUDSTYR I 2008 planlægges med at få lagt el-tav-

13 lerne ind i virksomhedens SAP-vedligeholdessystem, så de underkastet systematiske vedligehold og check, som når vi laver vedligehold på maskiner. Det er den samme metode/procedure, der skal anvendes i begge tilfælde, siger Børge L. Christensen. Visuelt eftersyn, termografi m.m. er nogle af værktøjerne, som Grundfos benytter. Børge L. Christensen vurderer løbende, om andre forhold der skal medtages for at optimere vedligehold og dermed øge tavlens driftssikkerhed. Vi har taget to fabrikker ud til gennemgående analyse med termografi og fundet to væsentlige fejl. De risikerede ikke på kort sigt at forårsage driftstop, men var alligevel væsentlige at finde. El-tavler er et diffust område. Det er derfor vigtigt at opstille kriterier for, hvad man vedligeholder. Det kan foretages ved at bryde den enkelte el-tavle ned i delområder for at kunne identificere mulige fejlkilder ved kapsling, bryderne, maksimalafbrydere, sikringer, isoleringen, samlinger af skinner, miljøet hvor tavle er opstillet i etc. KRITERIER FOR FARLIGE SITUATIONER Man er nødt til at opstille kriterier for tavlen og at identificere den farlige hændelse, inden vi systematisk begynder at vedligeholde. Den farlige hændelse kan være en kortslutning, berøring, varmeudvikling og fejl ved kobling. Dernæst ser jeg på, hvor stor sandsynligheden er for, at hændelsen opstår og konsekvenserne af den. Til sidst analyserer vi muligheden for at eliminere den farlige hændelse. Elimineringen foretages ved at iværksætte passende vedligehold i form af termografi, leverandør eftersyn, visuel eftersyn ect. Børge L. Christensen, hvis afdeling beskæftiger 35 mand plus en række eksterne, håber på, at arbejdet med at forbedre driftssikkerheden vil skabe en synergieffekt: Når vi begynder at synliggøre mulige fejlkilder, begynder kollegerne forhåbentligt at sige har du tænkt på den og den fejlkilde, og derved får vi optimeret vore stabilitet på elforsyningen. DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING STØRRE FOKUS PÅ EL-VEDLIGEHOLDET DDV mener el-installationerne er oversete i det systematiske vedligehold Jeg kender kun ganske få virksomheder, der virkelig har check på deres el-vedligehold. Mange har styr på deres mekaniske vedligehold med SAP og andre software-programmer, men meget få har et strukturet vedligehold af deres elektriske installationer. Når vi taler om termografi, begynder blikket af flakse hos mange. Det siger formand for Den Danske Vedligeholdelsesforenings el-udvalg, maskinmester Johnny Nielsen fra EnergiMidt. Udvalget vil derfor i 2008 sætte mere fokus på dette vigtige område, fastslår han. Jeg kunne godt tænke mig, at vedligeholdelsen af installationer fik et væsentligt løft og, at vi fik udvidet nogle af modulerne på uddannelserne i vedligehold, så de også kom til at handle om el-installationer. Jeg føler vi er bagefter med vor viden om el og el-komponenter, siger han. E Vi arbejder i gruppen med at løfte elvedligeholdet, så vore medlemmer får større forståelse for, hvad det er, hvordan vi tackler og strukturerer det. Et af vore temaer er, hvor hårdt er udstyret belastet. Vi kan konstatere, at el-installationerne hos Danish Crown i Skive ikke kunne holde. De havde ikke styr på belastningsgraderne. Hvad er drifttiden? Hvad har vi i det hele taget? Kører det eller ikke? Er vore installationer gode eller mindre gode? Det er nogle af de spørgsmål, der ifølge Johnny Nielsen kan rejses. Hvis man ikke ved, at el-tavlerne er der, bliver de helt sikkert ikke passet, påpeger han. De unge fra skolerne skal have en bevidsthed om, at det er noget, de skal forholde sig til. Det er noget, man skal måles på, akkurat som man bliver målt på, om man kan overholde sine økonomiske budgetter. Det er dejligt, at nogle som Grundfos, der åbner ballet og får struktureret indsatsen for el-vedligeholdet. Grundfos er verdenskendt og en god ambassadør, når vi taler om vedligehold, siger Johnny Nielsen. Fleksible serviceløsninger med en serviceaftale fra Schneider Kontakt os gerne for en servicesnak tlf eller til: VEDLIGEHOLD DRIFT & ØKONOMI 8 13

14 AF IB CHRISTENSEN SKJULTE FEJL I EL- INSTALLATIONER KAN NU AFSLØRES MED ULTRALYD Kemp & Lauritzen tilbyder komplet pakke til forebyggende vedligehold af el-installationer der omfatter både termografi, ultralyd, måling af harmoniske strømme og rengøring af installationen og tilbyder op til tre års komponentgaranti. Mange fejl kan skjule sig i en elektrisk installation, men nu har Kemp & Lauritzen A/S fået en række værktøjer i hænderne, som effektivt kan afsløre svagheder, selvom de befinder sig dybt inde i en eltavle, hvor det er umuligt at få termografikameraer ind. -Vi har de seneste år ledt efter værktøjer, der kan komplementere termografering på steder, hvor kameraerne ikke kan komme til. Eksempelvis strømskinner i tavler, indkapslede kanalskinner i produktions- og edb-miljøer, ofte placeret under gulvet eller oppe under loftet. Vi kan nu med ultralyd lytte os frem til, om der er fejl eller dele i installationen, som har løsnet sig, siger salgsingeniør Hans Frederiksen fra Kemp & Lauritzen. Uhørlige lyde bliver hørlige gennem udstyret. Lydene kommer fra lysbuer, løse forbindelser og begyndende overgang. En bolt på en strømskinne, der blot løsner sig en anelse, kan skabe en lille lysbue, som kan registreres med udstyret, der også kan afsøge dele i indkapslet materiel, eksempelvis maksimalafbrydere, relæer eller strømskinner. Både en for løs og hårdt spændt bolt kan skabe en hot spot, der står og summer. Lytningen er superkomplekst og der optræder mange mislyde, som skal skilles fra. Det sker både ved at køre optagelserne gennem et specielt software og ved at lytte til dem med trænede ører. Lytning med højfølsomt lydudstyr giver et broget lydbillede med utrolig mange lyde. Det er derfor en kompleks uddannelse at blive ultralydsberegner. Kemp & Lauritzen har indgået en alliance med et firma i USA, der i årevis har praktiseret lyttemetoden. Kemp & Lauritzens ultralydsberegnere har gennemgået en intensiv træning i USA. Operatørerne skal certificeres én gang om året i USA. Her bliver de testet, om de opretholder det rigtige niveau. Ud over uddannelsen som ultralydsberegnere er disse folk også Level-2 certificerede termografører, hvor Kemp & Lauritzen siden 1979 har været toneangivende, og anvendte termografering som de første i Danmark. Kunderne kan med metoden få et meget præcist og detaljeret helbredscheck på de enkelte tavler og komponenter, som rækker langt videre end termografi. Kemp & Lauritzen kan efterfølgende tilbyde op til 3 års komponentgaranti på de testede enheder. Et godt og skarpt program, når der anvendes specialtrænede teknikere. ELEKTRISKE SYSTEMANALYSER Elektrisk System Analyse - ESA er måling på installationen, der supplerer termografi og ultralyd. Kemp & Lauritzen måler og vurderer tavlens el-kvalitet med måling af harmoniske strømme, spænding og forbrug. Teknikerne kontrollerer især for såkaldte harmoniske forstyrrelser som typisk opstår, hvor der anvendes meget elektronik, frekvensomformere og køleanlæg. Forstyrrelserne forvrænger den almindelige sinuskurve, hvor eksempelvis 3 og 5 harmoniske producerer 150 og 250 Hz, som opheder kabler og enheder, og herved øger faren for brand betydeligt. Harmoniske forstyrrelser kan også nedbryde isoleringen i kablerne grundet varmeudviklingen, så risikoen for overgang øges. Elektronik- og datakredse stresses og forstyrrelserne nedbryder disk- og IT-udstyrs levetid, og får følsomme relæer til at trippe i utide etc. Konstateres harmoniske strømme og spændinger over de anbefalede græn-

15 Det nye udstyr fra Kemp & Lauritzen i arbejde. Ud over termografering lyttes der til fejl i installationen, som afviger fra normalen, og måles. Hele konceptet sikrer installationerne mod begyndende fejl og er en del af den systematisk vedligeholdelse af installationer, som ofte forsømmes. seværdier, er der god grund til at spore og eliminere dem -De harmoniske forstyrrelser er som en tyv om natten forstået således, at de kan findes steder på ledningsnettet man ikke ville forvente, og ofte kun kan afdækkes med målinger. En harmonisk varmekilde kan, især hvor der er meget støv og oliedampe medvirke til øget brandfare. KOMPLET KONCEPT OG TRE ÅRS KOMPONENTGARANTI Kemp & Lauritzen har samlet det hele i en pakkeløsning, der giver kunden et fuldstændigt billede af installationen. Det er et totalkoncept, der inkluderer termografering, ultralyd og måling af harmoniske forstyrrelser. Desuden inspicerer teknikerne visuelt installationen og en let rengøring af installationen er ligeledes med i konceptet. Hans Frederiksen påpeger, at der typisk er udvidet på installationerne gennem årene, og at murgennemføringer ikke altid er reglementeret lukket med brandhæmmende skum, hvilket, sammen med andre observationer der afviger fra stærkstrømsreglementet, også vil blive dokumenteret. Alle resultater afleveres i en elektronisk rapport til kunden, som kan søge på kryds og tværs i softwaren på alle testede enheder i tavlerne. Fejl på de testede enheder, vil det være angive i rapporten med billeder og tekst, der underbygger fejlen. - Vi retter kun fejlene, hvis kunden ønsker det. Hvis vores garantiordning ønskes og vi ikke selv udfører reparationerne, skal vi blot efterfølgende kontrollere, om arbejdet er udført korrekt. Vores folk er specialister, der komplementere el-installatørerne og håndværkerne på stedet, siger Hans Frederiksen. Når eventuelle fejl er rettet, yder Kemp & Lauritzen op til tre års komponentgaranti på alle de testede enheder. I konceptet ligger en løbende inspektion. Når installationen har fået det store serviceeftersyn med termografering, ultralyd, målinger af harmoniske strømme, rengøring og gennemgribende visuel inspektion, tjekkes der de efterfølgende år med ultralyd og termografering. Kommer en komponent til at fejle mellem inspektionsintervallerne, skifter Kemp & Lauritzen enheden døgnet rundt uden beregning. FOREBYGGER SOM I USA -Vi forebygger fejl med specialtrænede folk. TEGG - der bl.a. er ejet af et amerikansk forsikringsselskab - så for mere end 10 år siden behovet for at udvikle værktøjer og metoder til at kunne beregne sandsynligheden for fejl på forkant, og herved minimere risikoen for brand og udbetaling til driftstabsforsikring. Metoderne og værktøjerne har gjort dem til en af de førende virksomheder i USA inden for præventivt vedligehold. Konceptet er udviklet til eksisterende installationer, men kan også anvendes til nybyggeri, hvor vi kan gå ind som revision for en bygherre og undersøge tavlerne, inden de overtages fra entreprenøren. Der vil således foreligge en detaljeret rapport på de installationer, der skal overtages. Konceptet har stor succes i udlandet. Danmark er, sammen med resten af Skandinavien, et af de seneste steder, hvor nævnte koncept er tilgængeligt som forebyggende vedligehold, fastslår Hans Frederiksen, Termografering isoleret set er en vigtig del af vedligeholdelsen. - Det er mit indtryk, at mange bruger professionelle folk til termograferingen, det er dog væsentligt, at man har fokus på kvaliteten af kameraet og fokus på termograførens certificering og daglige anvendelse af værktøjerne. Anvendes færdighederne ikke regelmæssigt, sammenholdt med et billigt kamera, er der en mulighed for at fejl ikke opdages og man herved er indhyllet i en falsk tryghed, påpeger Hans Frederiksen. - Vi har flere store kunder, der selv termograferer, men alligevel har valgt vor pakkeløsning. De termograferer fortsat selv, men lader os undersøge udvalgte tavler, og anvender her vores specialkompetance. SORPTIONSAFFUGTNING AF: Depoter og arkiver Køle- og fryserum Produkttørring SIKRER: Ensartet og fugtkontrolleret oplagrings- og produktionsklima klima året rundt Forbedret hygiejne - ingen mug og skimmelvækst Kondensfrit miljø Is- og rimfri oplagring Forkortede tørretider Øget produktionskapacitet The Humidity Expert Munters A/S, , VEDLIGEHOLD DRIFT & ØKONOMI 8 15

16 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING VALIDMAINT RYKKER HOS VEDLIGEHOLDERNE Testen er blevet særdeles positivt modtaget blandt industriens vedligeholdere, viser praktiske test i virksomhederne Den største oplevelse jeg har haft er, at folk mange steder synes det er spændende og bliver så motiverede, at de får lyst til at lære mere, når de afprøver systemet. I en af virksomhederne har medarbejderne allerede nu bestilt teknisk engelsk, fordi de opdagede, de var for dårlige til det. Det er rigtigt godt, og alle har modtaget mig positivt, når jeg er kommet ud, siger ansvarlig for den danske del af fællesprojektet ValidMaint, John C. Mikkelsen, som har været rundt og afprøvet testen blandt de håndværkere, som er i frontlinien ved virksomhedernes vedligehold. John C. Mikkelsen, der har været vedligeholdschef i en årrække, medstifter af, sekretariatschef og formand i DDV, er nu pensioneret og sidder i præsidiet. Generelt skal man kunne svare rigtigt på 60 procent af spørgsmålene for at have bestået, og i snit ligger de danske vedligeholdere rigtige besvarelser på procent. Dette resultat har betydet, at andelen af rigtige besvarelser ligger lidt højere i Danmark end i de andre lande. Det er ikke så ringe, men der er, og det skal der også være, stadig god plads til at udvikle sig. Hvis de fleste havde svaret rigtigt på alle spørgsmålene, burde de arbejde i en world class virksomhed. De danske vedligeholdere har ved testen først fået 15 mere generelle vedligeholdsspørgsmål og siden hen yderligere mere specifikke om fejlfinding, VH-metoder, reservedele etc. og til sidst en afsluttende test på engelsk, som skal checke, om de forstår teknisk engelsk godt nok. Målet med de gennemførte test er at finpudse systemet ValidMaint, som er et fællesprojekt med deltagelse af vedligeholdelsesforeningerne i seks lande: BEMAS fra Belgien, DIT fra Irland, SSU fra Slovakiet, DVS fra Slovenien og UTEK fra Sverige. Endvidere er universitetet fra Gävle i Sverige også tilknyttet projektet. Målet er, at etablere et online testsystem til at teste vedligeholdsteknikerens viden og kompetence. Der er nu opbygget en database med spørgsmål om vedligehold og 4-5 gange så mange svarmuligheder, alt sammen lagt ud på Internettet, så vedligeholderne i de respektive lande kan teste deres konkrete knowhow. Når testen i løbet af efteråret er klar, kan vedligeholderne koble sig op online og få checket deres viden og blive certificeret. En ansat bemærkede, at dette var skrevet af maskinmestre til maskinmestre, men det synes jeg ikke selv om det er teoretikere, der underviser og er specialister på område, som har skrevet spørgsmålene. De er måske ikke på gulvniveau, siger han. MANGE OVERRASKELSER Der har været mange overraskelser og også mange meningsudvekslinger i projektet. Fra dansk side har vi bl.a. lagt stor vægt på, at prisen bliver så lav som mulig, så flest muligt kan blive testet, frem for at det kun bliver for en elite. Det er vigtigt, at medarbejderne ved, at det, de gør, er rigtigt og effektivt. Det er oftest de store virksomheder, der har udviklet sig mest med vedligehold, men jeg bliver dog også imponeret, når jeg kommer ud i små virksomheder, men generelt findes systematisk vedligehold langtfra alle steder.

17 Der er, ifølge John C. Mikkelsen, flere formål med testen. Den kan i forbindelse med udviklings- og uddannelsesplanlægning måle kompetence og viden hos medarbejderne, og derved udpege de områder, hvor der er behov for mere træning. Et andet formål er, at kunne dokumentere sin viden. Mange dygtige håndværkere beskæftiger sig med vedligehold, men hvordan dokumenterer man sin viden? Man kan blive certificeret gennem dette system. Det kræver så, at man også gennemfører en praktisk test. Den praktiske test er vi endnu ikke færdige med, men dfet ser ud til at blive en test på en mindre maskine eller proceslinie med mange forskellige funktioner og systemer. Her skal deltagerne vise, at de på en systematisk måde kan fejlfinde -og rette samt på de forskellige trin tage de nødvendige forholdsregler. Gennemføres testen med tilfredsstillende resultat, vil man opnå et diplom på at være certificeret europæisk vedligeholdstekniker. Det bliver en god måde at teste nye medarbejdere på i en ansættelsessituation. Med testen kan man altså målrette sin efteruddannelse. En af de faktorer, der virker motiverende og giver et stærkt engagement er, at blive veluddannet og respekteret for, hvad man kan. Når man bliver målt, får man lyst til at lære mere. Når man kan mere, får man også et større ansvar, og så bliver arbejdsdagen mere interessant. Det er vigtigt, at de folk, der vedligeholder, er i stand til at sikre en optimal drift. Jo bedre uddannet, desto bedre og mere økonomisk effektivt kan man gøre det. ValidMaint-projektet er EU-støttet, og systemet introduceres sidst på året og sandsynligvis på et par workshops kombineret med forslag til uddannelsesplanlægning. John Mikkelsen venter systemer er 100 pct. klart omkring årsskiftet 2007/2008. I løbet af efteråret bliver der udsendt en folder til alle medlemmer af DDV om ValidMaint. LØFTER VEDLIGEHOLDELSEN Testen vil foregå omtrent, som man tager et PC-kørekort. Deltagerne kan se, om de består det, at være vedligeholdelsestekniker. Jeg forestiller mig, at virksomhederne gennem DDV bestiller en testleder til at komme ud, mens medarbejderne logger på nettet med en kode og personnummer for at gennemføre testen. Jeg forventer, at der i det første år nok er et par hundrede, som skal testes. Der er allerede en del efteruddannelse i disse ting, men jeg tror testen vil hjælpe mange til at gøre det hele mere målrettet og fokuseret. I dag er vedligehold mere om at optimere driften end det er reparation. Målet med vedligehold er at køre optimalt med alle vore produktionsanlæg. Det forstår ledelsen også bedre. Det systematiske vedligehold breder sig rundt omkring i virksomhederne. Teorien og udviklingen har stået sin prøve. Slutresultatet skulle meget gerne blive, at vedligeholdelsesarbejdet herhjemme får et løft. Det vurderer John C Mikkelsen, som har administreret den danske del, også vil blive tilfældet med ValidMaint: Ja, det gør det. Jeg tror vedligeholdelsesarbejdet mange steder vil få et godt og nødvendigt løft. Den perfekte pakning Egen produktion af alle typer udstansede pakninger Stort lager af asbestfri pakningsmaterialer Klingerit, Teflon, Gummi m.m. til alle opgaver dansk maskinpakning A/S dmp Erhvervsvej Rødovre Tlf Fax VEDLIGEHOLD DRIFT & ØKONOMI 8 17

18 STOR INTERESSE FOR DDVS WORKSHOP Enestående mulighed for direkte at sammenligne konkurrerende systemer til systematisk, forebyggende vedligehold Humøret var højt og interessen stor, da Den Danske Vedligeholdsforening 12. september afviklede en kombineret konference og workshop på Hotel Nyborg Strand, hvor seks systemleverandører præsenterer deres vedligeholdelsessystemer for en lang række potentielle kunder. De krav, som danske virksomheder stiller til de medarbejdere, der er ansvarlige for det systematiske vedligehold, er støt voksende. Det samme er kravet om at vedligeholdelsen skal være både effektiv og fleksibel. Derfor er sådanne systemer meget relevante. Men hvilket system opfylder bedst den enkelte virksomheds konkrete behov. Det var et af de spørgsmål, som DDVs workshop kunne give de mange interesserede deltagere et fingerpeg om. Solution adviser Hanne Andersen fra SAP Danmark, som er markedets største udbyder af vedligeholdelses-software, opsummerer sine oplevelser: Jeg synes det var en god dag med mange interessante spørgsmål og en meget bred deltagerkreds. Det var givende og spændende. Vi kom ikke med forventninger om at få underskrevet købskontrakter, men mere at gøre os selv bekendt i markedet og gøre opmærksom på, at vi kan løse disse specifikke problemstillinger. Den feedback vi fik, var jeg vældig godt tilfreds med. Så mine forventninger blev indfriet. Vi er en stor ERP-leverandør (Entreprise, Ressource Planning, red.) og det største softwarehus i Danmark. Afdelingsleder Søren Klint fra Novotek A/S, som præsenterede IDUS-systemet, er også godt tilfreds med arrangementet: Interessen var god og der var et stort fremmøde. Flere af dem, jeg snakkede med, var ude for at finde et vedligeholdelsessystem, mens andre nok mere var ude for at se konkurrenternes systemer. De fleste var ude for at få overblik over, hvad der sker på området. Vi fik ikke skrevet kontrakter, men vi har fået flere henvendelser, som vi kan arbejde videre på. Jeg tror, at vi ved at være repræsenteret på dette arrangement, er kommet ind i bevidstheden hos nogle, for hvem det bliver relevant at anskaffe et nyt vedligeholdelsessystem. Folk gider ikke se power point præsentationer, men ønsker at se selve produktet i funktion. Vi kommer også næste gang. Dette forum er godt. Dem, der vil arbejde med dette, skal nok indfinde sig, tror jeg. Systemkonsulent Niels Husman, API Maintenence Systems A/S, der præsenterede systemet API PRO, siger: Det virkede meget positivt, men 25 minutter til at præsentere et system ikke er lang tid. Det rækker kun til lige at præsentere, hvad det er for noget. Brugerne kunne imidlertid se mange systemer lave de samme opgaver. Det var en god idé, så man kunne registrere systemernes forskelligheder. Der var mange potentielle kunder, så det var en god måde at blive synliggjort på. Vi havde mulighed for at komme i kontakt med nogle, som vi måske ellers ikke var kommet i kontakt med. Leverandørerne fik en god mulighed for at vise deres systemer og til at snakke sammen. Så det var meget godt, selv om tiden var lidt for kort. Jens Ipsen fra SpecTec Group der udbyder systemet Amos, hæfter denne vurdering på workshoppen: Arrangementet var fint. Det synets vi også på forhånd, men der var nok lidt for mange cases og for knap tid til hver case, men selve ideen og konceptet var rigtigt godt. Vi fik præsenteret vort system ud fra de foreliggende cases. Det var godt nok som arrangementet var. Jeg tror vi fik vist vort produkt for kundeemner, vi ikke havde fat i før. Det var teknisk vidende og relevante personer, vi havde fat i. DDVs sekretariatsleder Arne Juhl Henriksen: Jeg er helt sikkert glad og tilfreds med arrangementet og vurderer, at det bliver gentaget i en eller anden form på et senere tidspunkt. DESMI yder landsdækkende service på alle pumpefabrikater A135 Pumper Mixere Omrørere Brønde Reservedele Service Døgnservice: tlf.:

19 Fleksible serviceløsninger med en serviceaftale fra Schneider Serviceydelser: Serviceaftaler: Retrofitløsninger Service og vedligehold på maksimalafbrydere på frekvensomformere på motion - anlæg på mellemspændingsanlæg Opstart og indregulering på frekvensomformere på motion - anlæg Energiovervågning/ registrering Hotline Support Du får dit eget telefonnummer til vores supportafdeling, oplyser dit hotlinenummer og vi garanterer dig omgående support. Tilkaldevagt Du kan vælge mellem 5 timer, - samme dag eller 24 timer. Vi garanterer at være on-site indenfor det aftalte. 24 timers servicevagt Vi svarer på vores servicetelefon hele døgnet. Opkaldet er omkostningsfrit for dig. Ved servicebesøg on-site betales i henhold til aftale. Reservedelssikkerhed Vi tilbyder dig sikkerhed for at du i en aftalt årrække altid kan få reservedele til dit anlæg/maskine. Lager hos os/dig eller på vores fabrikker. Kontakt os gerne for en servicesnak. Du kan kontakte vores serviceorganisation direkte på: tlf eller til: Udvidet garanti Vi sikrer dig mod uventede omkostninger i forbindelse med fejl udover branchens standarder. E Building a New Electric World

20 AF STEEN DAMSGAARD OG MICHAEL RIES NY VERSION AF API PRO Brian Andersen, H. Lundbeck A/S efter præsentationen på DDV-seminaret: API PRO har altid været kendt for at være blandt markedets stærkeste og mest funktionelle vedligeholdssystemer, med Xa er det nu også det flotteste og mest brugervenlige. API har netop lanceret en helt ny opdateret version af vedligeholdssystemet API PRO. Den nye version er døbt Xa som er forkortelsen af Extended Appearance og er designet efter Microsoft Vista. API PRO Xa er for nyligt blevet præsenteret ved flere lejligheder og er blevet utroligt godt modtaget af såvel eksisterende kunder som nye senest på DDV s seminar om vedligeholdssystemer, hvor den nye API PRO Xa blev deltagernes topscorer blandt systemleverandørerne. RULLEBASERET NAVIGATION Med den nye API PRO-navigation kan du oprette og konfigurere API PRO skriveborde til forskellige formål: Vedligehold, indkøb, lagerstyring osv. Det er let at hoppe fra det ene skrivebord til det andet. Skrivebordet kan være baseret på ikoner og/eller på flowdiagrammer. Vælger du at navigere via flowdiagrammer, kan du klikke ned i programmet direkte via et grafisk symbol, som tydeligt symboliserer et bestemt sted i processen. Du kan lave dine egne flowdiagrammer og knytte dem til den ønskede funktion i systemet. Du kan også vælge at bestemte funktioner startes op, når du logger ind. Det kunne f.eks. være dit personlige instrumentpanel, der viser dine udvalgte KPI er. HURTIGERE OG BEHAGELIGERE AT ARBEJDE MED Den grundlæggende funktionalitet i API PRO Xa er uændret og kan derfor bruges af eksisterende kunder uden behov for instruktion. En del af de centrale værktøjer er imidlertid blevet optimeret for at forbedre hastigheden og arbejdskomforten. Jobmonitoren og jobakkumulering er to helt centrale funktioner i API PRO. Disse programmer er blevet videreudviklet med en kombination af ny grafik og tydelige symboler for status og vigtighed (f.eks. maskinstop eller liniestop). Desuden er jobmonitoren i stand Eksempel på skrivebord med flowdiagram Eksempel på skrivebord med ikoner

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Optimering. Thermo Fisher Scientific og API PRO udvikler sammen en mere decentral vedligeholdsstyring på ipad GENNEM VEDLIGEHOLD

Optimering. Thermo Fisher Scientific og API PRO udvikler sammen en mere decentral vedligeholdsstyring på ipad GENNEM VEDLIGEHOLD MAJ 2015 NR. 2 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Optimering OFFICIELT FAGMAGASIN FOR DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING GENNEM VEDLIGEHOLD FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO Thermo Fisher

Læs mere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere Mediainformation 2013 Udgivet af Maskinmestrenes Forening juli 2012 nr. 7 Udgivet af Maskinmestrenes Forening september 2012 nr. 9?????????? Udgivet af Maskinmestrenes Forening maj 2012 nr. 5 Nye vinde

Læs mere

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE The new approach to software LittleBeacon CASESTORY Northern Micro er en af Canadas største udbydere af it med hovedsæde i Ottawa.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet.

Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet. Artikel fra BioMar magasinet, efteråret 2010 Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet. Siden 1960'erne har

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar.

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar. Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG Dit behov for sikker drift. Vi sørger for dit anlæg altid er i drift, og vedligeholder det løbende! Maksimalt udbytte ved optimal drift:

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Maskinmesteren. management and technology

Maskinmesteren. management and technology Mediainformation 2014 Maskinmestrenes Forening oktober 2013 nr. 10 Maskinmestrenes Forening maj 2013 nr. 5 xxx xxx Planet med syv millioner liter vand Bjørn Koefoed er teknisk chef på Den Blå Planet, Danmarks

Læs mere

Organisation og optimering af vedligehold. Lantmännen Ünibake. Teknisk chef: Klaus Toft

Organisation og optimering af vedligehold. Lantmännen Ünibake. Teknisk chef: Klaus Toft Organisation og optimering af vedligehold Lantmännen Ünibake. Teknisk chef: Klaus Toft Agenda Lantmännen Unibake, hvem er vi? Teknisk afdeling den. 1. februar 2011 Rejsen Teknisk afdeling den. 1. maj 2013

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT

CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM NØGLEN TIL EN SMARTERE OG MERE EFFEKTIV EJENDOMSDRIFT CARETAKERFM 3 HÅNDTER EJENDOMME, ORGANISATIONER OG AFTALER ONLINE Caretakerfm står for CaretakerFacilitiesManagement og er et it-værktøj,

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Vedligehold de ledelsesmæssige facetter

Vedligehold de ledelsesmæssige facetter Vedligehold de ledelsesmæssige facetter Service & Vedligehold Offshore Onsdag den 23. november 2005 Ved Svend Åge West Formand i Den Danske Vedligeholdsforening Medlem af European Federation for National

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift Valg af BMS/CTS-system - fra planlægning og projektering til drift Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation, Alectia A/S Alectia

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.

Mobil tids- og opgavestyring i kommunen. v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep. Mobil tids- og opgavestyring i kommunen v/ Michael Judson Senior Mobility Specialist HandStep A/S Mobil: 3038 9007 e-mail: mj@handstep.com Agenda HandStep Mobil Tids- og opgavestyring Eksempel på et system

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Flere og flere virksomheder har set skriften på væggen

Flere og flere virksomheder har set skriften på væggen Flere og flere virksomheder har set skriften på væggen Atea DLM Planlægning Indkøb Hvorfor købe når I kan leje? Atea kan tilbyde jer en fordelagtig aftale, hvor I lejer AVudstyret, og efter endt lejeperiode

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv

Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv Skandinavisk konference den 4. 5. november 2009 1 Risikostyringsprisen 2009 KommuneForsikring lancerer i år en pris til den kommune og de medarbejdere, der

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele R abatportalen a/s Velkommen til Rabatportalen Du kan spare mange penge på de medlemsfordele, som vi præsenterer i denne folder. Rabatterne får du som medlem

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk Produktion & Samlet overblik Effektiv produktion La Samlet Samlet overblik Effektiv produktion Smidig

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE SERVICE PON POWER SERVICE 24/7/365

VEDLIGEHOLDELSE SERVICE PON POWER SERVICE 24/7/365 VEDLIGEHOLDELSE PON POWER CORPORATE CORPORATE INDHOLD 3 4-5 6-7 8-9 10-11 Corporate service Service døgnet rundt - over hele verden Service Vores serviceafdeling Servicenetværk - i hele verden Servicenetværk

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen 2 3. Løntilfredshed 2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse 3 4.1.1 Medarbejdervurdering 4 4.2 Gennemførsel 4 4.2.1 Gennemførsel 5 4.3

Læs mere

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien Kvalitets produkter og anerkendte brands Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS +1 -programmering og fleksibel

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Fag-ansvarlig for Bygningsautomatik Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Indholdsfortegnelse.

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning

Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Energibesparelser på hospitaler, en praktisk vejledning Af Luc de Visme, Schneider Electric Energibesparelser er ikke bare noget, man kan købe sig til. Det er en proces, der kræver hele organisationens

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

TÆT TAG. Dit Derbigum-tag. en 3-dobbelt garanti for total dækning

TÆT TAG. Dit Derbigum-tag. en 3-dobbelt garanti for total dækning TÆT TAG Derbigum Dit Derbigum-tag en 3-dobbelt garanti for total dækning Derbigum giver dig ro i sjælen Derbigum-producenten Imperbel Group og netværket af autoriserede Tæt Tag-entreprenører er forpligtet

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Garanti for kvalitet og pålidelighed

Garanti for kvalitet og pålidelighed Garanti for kvalitet og pålidelighed Mange års erfaring B. Schrøder i Holsted er i dag en moderne virksomhed med en lang historie. Firmaet blev oprindeligt grundlagt i 1923 af Frederik Schrøder og senere

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud

For mere information, kontakt: DET SOCIALE INDEKS fordi trivsel skaber overskud En brancheindsats med Det Sociale Indeks Et ledelsesværktøj til udvikling af trivsel og rummelighed på arbejdspladsen DET SOCIALE INDEKS S fordi trivsel skaber overskud Sæt fokus på det sociale engagement

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere