Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013"

Transkript

1 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013

2 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Digitaliseringsstyrelsen Landgreven København K Tlf Publikationen kan hentes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside Foto Jeppe Gudmundsen Elektronisk publikation ISBN

3 1. Hvorfor awareness og hvad er det? Nyt kapitel I dag bruges tekniske løsninger til at beskytte teknologiens komponenter. Men så snart mennesker involveres i teknologierne, stiger trusler, sårbarheder og risici, fordi der ikke er implementeret tilsvarende sikringsforanstaltninger til det menneskelige operativsystem. Vi har en tendens til at overvurdere risici, som vi kan se, men som vi ikke har direkte kontrol over. Af samme grund overvurderes risici typisk for flystyrt, hajangreb mv. Samtidig undervurderes risici, der ikke er visuelle, og hvor vi selv har en vis grad af kontrol. Her er hacker-angreb, phishingangreb og læk af data gode eksempler. Det sker virtuelt ude af vores synsfelt, og selvom vi i teorien kan gøre en hel del for at undgå det, undervurderes den enkeltes betydning for sikkerhedshændelser. Awareness betyder bevidsthed om et givent emne. Formålet med at etablere awarenessprogrammer er gennem information, kommunikation og træning at ændre vores adfærd. Vi skal gøres opmærksomme på vores egen betydning for og påvirkning af informationssikkerheden. Og vi skal lære ikke at undervurdere de reelle sikkerhedstrusler. Ved awarenesstræning kan sikkerhedshændelserne ikke forhindres fuldstændigt, men som andre sikringsforanstaltninger som antivirusprogrammer, firewalls mm., kan det minimere sandsynligheden væsentligt. Det forudsætter dog, at awarenessprogrammet og den træning, der følger med, ikke blot bliver en enkeltforestilling eller noget, der kun sker én gang om året. Det kræver en vedvarende og kontinuerlig indsats, som bør være lige så naturligt integreret i sikkerhedsarbejdet, som de tekniske foranstaltninger er i dag. 1

4 2. Modenhed Guide til awareness om informationssikkerhed Nedenfor vises en modenhedsskala, som en organisation vil arbejde sig op ad, efterhånden som graden af awareness stiger. Illustration af en modenhedsskala Målbare fordele ved awareness træning Vedvarende bevidsthed en del af kulturen Fremme bevidsthed og ændringer i adfærd Fokus på overholdelse af eksterne krav Ingen bevidsthed om informationssikkerhed Anbefalingen er, at der som minimum stræbes efter at fremme bevidstheden om informationssikkerhed blandt organisationens medarbejdere i en grad, at adfærden ændres i en positiv retning. Det vil sige, at politikker og regler på området efterleves. Før der udarbejdes et egentlig program og plan for awarenessarbejdet i organisationen, bør det fastlægges, hvilket modenhedsniveau organisationen befinder sig på, og hvilket niveau der sigtes efter. En vigtig del af forberedelserne og fastlæggelse af det nuværende modenhedsniveau er at kortlægge, hvilke konkrete awarenessaktiviteter organisationen gennemfører allerede, hvilke der fungerer effektivt i organisationen, og hvilke områder der eventuelt er særligt oversete. 2

5 3. Awarenessplan - step by step Nedenfor foreslås en metode til, hvordan man kan iværksætte et awarenessprogram i organisationen. De enkelte trin gennemgås efterfølgende. Illustration af metode til iværksættelse af awarenessprogram Styringskomite Hvem skal programmet rettes mod? Hvad skal formidles? Hvilke formidlingskanaler? Udarbejdelse af programmet Implementering og opdatering Mål effekten af awarenessprogrammet Styringskomite Der bør etableres en styringskomite bestående af frivillige ambassadører for informationssikkerhed og awareness. Disse skal skabe ejerskab på tværs af afdelinger og områder i organisationen. Som udgangspunkt er det informationssikkerhedskoordinatoren, der tager initiativ til at etablere styringskomiteen. Medlemmerne i styringskomiteen bør repræsentere forskellige afdelinger i organisationen og forskellige roller i organisationens arbejde (jurister, HR, it, helpdesk, kommunikation m.m.). Herved sikres det, at awarenessprogrammet bliver effektivt spredt i forskellige grene i organisationen. 3

6 Hvis organisationen har en kommunikationsafdeling, bør der deltage en kommunikationsmedarbejder i styringskomiteen, så awarenessprogrammet koordineres med organisationens eksisterende kommunikationsstrategi- og arbejde. Den optimale gruppe er på fem-ti personer, som skal hjælpe med at planlægge, eksekvere og vedligeholde programmet. Gruppen bør mødes med faste mellemrum og med fast dagsorden, men kan indimellem møderne eventuelt koordinere virtuelt. Hvem skal planen rettes mod? Det skal besluttes, hvem der er målgruppen for awarenessprogrammet, og hvis adfærd man ønsker at påvirke. Målgruppen kan omfatte alle medarbejdere eller afgrænses til it-udviklingseller driftsmedarbejdere, medarbejdere i en service- eller helpdeskfunktion, ledelsespersoner eller eksterne leverandører. Det skal tages forskellige budskaber og kommunikationsmidler i anvendelse over for de forskellige grupper. Derfor afgrænsning af målgruppen. Hvad skal formidles? Når træningen eller kommunikationen skal planlægges, kan det være en god idé at dele træningen op i forskellige moduler med fokus på hver deres specifikke sikkerhedsemne eller trusselsområde. Der kan f.eks. være emner som: sociale netværk kodeord/passwords cloudløsninger brug af it-udstyr brug af kritiske it-systemer arbejdsopgaver med følsomme data. Omfang og varighed af det enkelte træningsmodul kan være forskellig, og det er ikke sikkert, at alle medarbejdere skal bruge lige lang tid på træningen. De er måske behov for, at visse dele af organisationen skal have en egentlig tilpasset uddannelse, mens andre kan få en pakke med information og en basisuddannelse. Hvilke formidlingskanaler skal bruges? I planlægningen af kommunikations- og formidlingsindsatsen skal der tages højde for organisationens kultur, eksisterende kommunikationstraditioner og målgruppens præferencer. Når målgruppen er fastlagt, bør der gennemføres en målgruppeanalyse for at finde ud af, hvordan organisationens forskellige modtagere af awarenessprogrammet bedst modtager ny information. 4

7 Visse persongrupper vil måske overvejende drage fordel af meget faktuelle oplysninger baseret på tekst og tal. Andre vil være langt mere motiveret af visuelle illustrationer baseret på billeder eller film. Det kan anbefales at bruge humor i kommunikation. Stilen skal lægges op ad den form for humor, som er gangbar i organisationens kultur. Pas dog på, at budskabet stadig fremstår seriøst. Fokuser på fordelene, frem for at awarenessprogrammet gøres til en skræmmekampagne. Det motiverer ingen. Det er vigtigt, at målgruppen engageres mest muligt, og det kan derfor være en god idé, at budskaberne handler om pointer, der kan relateres til brugernes liv udenfor arbejdslivet. Benyt mindst tre forskellige kanaler til at supplere og repetere. Nedenfor er opstillet nogle eksempler: Videoklip Plakater fysiske eller digitale E-learning Intranet Nyhedsbreve Undervisning/træning Workshops Gå-hjem-møder Seminarer Kurser Plakater, nyhedsbreve og videoklip mv. Plakater, nyhedsbreve, intranetnyheder, videoklip mv. kan alle være gode supplementer til nogle af de andre mere uddybende kanaler. Fordelen er fleksibiliteten, da medarbejderne selv kan bestemme, hvor og hvornår de vil bruge tid på det. På den anden side kan risikoen være, at modtagerne aldrig får det læst. Budskaberne skal være enkle og fange målgruppens opmærksomhed Udfordringen er at gøre emnet interessant, vedrørende eller sjovt Vælg kun de vigtigste elementer i informationssikkerhedsarbejdet - og hold fokus. E-learning, workshops, håndbøger mv. E-learning, workshops, håndbøger, kurser og lignende træningsformer giver lejlighed til at give en mere uddybende forståelse for informationssikkerheden blandt medarbejderne. Opdel træningen i forskellige moduler, f.eks.: Basistræning Brugeransvar Indenfor arbejdspladsen Udenfor arbejdspladsen. 5

8 Hvert modul kan så yderligere inddeles i tre dele: Teori Scenarie Test Udarbejd selve awarenessprogrammet Styringskomiteen gennemgår og opdaterer indholdet i Hvem Hvad Hvordan for awarenessprogrammet og sender evt. indholdet til godkendelse hos ledelsen. Indholdet i programmet skal helst være så personneutralt og teknologineutralt som muligt, forstået på den måde at programmet kan implementeres, selvom organisationens persongalleri eller teknologi udskiftes løbende. Implementering og opdatering Når programmet er godkendt, skal planen implementeres i praksis, hvorefter det opdateres og gennemgås periodisk. Det anbefales, at opdateringen sker minimum én til to gange årligt. Organisationen bør også gøre sig overvejelser om, hvem der skal stå for selve implementeringen af det awarenessprogram, der er blevet udarbejdet af styringskomiteen. Det er vigtigt, at formidlingen ud til medarbejderne foretages af en person, der både har erfaringen og kompetencerne til formidling. Det kan også være en person, som modtagergruppen har tillid til, og som fungerer som respekteret rollemodel i organisationen. Mål effekten af awarenessprogrammet Ved måling af effekten er det vigtigt på forhånd at fastlægge, hvad der reelt skal måles på. Er det graden af bevidsthed, forståelse eller graden af efterlevelse af informationssikkerheden i organisationen? Det optimale ville være at måle på alle tre dele, men i praksis vil det afhænge af organisationens ambitionsniveau, og hvor stor en viden medarbejderne allerede har på området. Ved at foretage effektvurdering af awarenessprogrammet kan der samtidig også ændres på medarbejdernes adfærd i en positiv retning. Indsamlingen af medarbejdernes viden om sikkerhed vil nemlig ofte forbedre bevidstheden og interessen blandt de, der deltager i undersøgelsen. Nedenfor er opstillet forslag til metoder til måling af effekten af awarenessprogrammet: Spørgeskemaundersøgelser Quiz med præmier Kryds og Tværs med præmier Konkurrencer/lodtrækninger Testresultater fra e-learning. 6

9

Ledelsesforankret informationssikkerhed. med ISO/IEC 27001

Ledelsesforankret informationssikkerhed. med ISO/IEC 27001 Ledelsesforankret informationssikkerhed med ISO/IEC 27001 02 Indhold > Forord... 03 INTRODUKTION ISO/IEC 27001... 05 Ansvar og opgaver... 07 Standardens indhold... 09 PROCESSEN Procesmodellen... 13 Afstem

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen

Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen Brugermanual Indhold I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen... 1 II. Formålet med Læringsportalen... 3 III. Tilpasning af Træningen... 4 IV. Tilpasning af Træningsmateriale... 5 V. Tilpasning af

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Hjemmearbejdspladser

Hjemmearbejdspladser Hjemmearbejdspladser Vejledning om it-sikkerhed på pc-hjemmearbejdspladser September 2007 ITEK og Dansk Industri Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen og Rasmus Aasted ISBN: 87-7353-662-8

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser National øvelsesvejledning Evaluering af øvelser Indholdsfortegnelse Hvorfor evaluerer vi øvelser?... 1 Hvad er evaluering af øvelser?... 1 Introduktion til arbejder med evaluering af øvelser... 2 Udvikling

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Guide til HR-portalen

Guide til HR-portalen Af proceskonsulent, cand. comm. Mads Richard Møller, Intracom Consult. Udarbejdet marts 2004. Intracom Consult mads@intracom.dk - www.intracom.dk Introduktion er en hjælp og vejledning til virksomheder,

Læs mere

Fra DS 484 til ISO 27001

Fra DS 484 til ISO 27001 Fra DS 484 til ISO 27001 Hvordan kan din virksomhed efterleve den internationale standard for informationssikkerhed - ISO 27001? En praktisk vejledning i at skifte fra den udgående danske standard, DS

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Idékatalog. Inspiration til aktiviteter, der styrker det tværsektorielle samarbejde

Idékatalog. Inspiration til aktiviteter, der styrker det tværsektorielle samarbejde Inspiration til aktiviteter, der styrker det tværsektorielle samarbejde Illustrationer : Jens Hage (www.hage.dk) Grafik : Region H Design 2. oplag, 2013 Arbejdsgruppe : Aino Homann Nielsen, Udviklingskonsulent,

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere