Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges vurdering af sagen, til behandling i Byrådet. 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Grøndalsvej Viby J Børn og Unge har modtaget en byrådsindstilling fra Børn og Ungebyrådet om udvikling af en fælles digital ungeplatform for både kommunale og private tilbud i Aarhus. Børn og Unge-byrådet er blevet opmærksomme på mange private og kommunale fritidstilbud, som de ikke vidste eksisterede. Børn og Unge-byrådet mener, at dette skyldes manglende kommunikation om tilbuddene. Børn og Unge-byrådet stiller derfor forslag om at der etableres: Lixtal:42 Sagsnummer Sagsbehandler: Jesper Callesen Telefon / Direkte telefon E-post E-post direkte En let tilgængelig hjemmeside med al information om kommunale og private fritidstilbud for unge (13-18 år) i Aarhus Kommune. Børn og Unge vurderer også, at en fælles platform vil kunne styrke kendskabet til en række af kommunens tilbud til unge. Børn og Unge har derfor taget initiativ til en dialog med de øvrige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune om forslaget (via styregruppen for kommunikation). Der er opbakning til, at magistratsafdelingerne i fællesskab udvikler en digital platform på tværs af kommunen sammen med de unge. Dermed samles Aarhus Kommunes kommunikation til de unge et sted. Da hjemmesiden kræver et tæt og koordineret samarbejde mellem magistratsafdelingerne, vil det overordnede ansvar for udvikling af

2 hjemmesiden placeres i Borgmesterens Afdeling (Kommunikation). Hjemmesiden forventes at være tilgængelig for byens unge i 2. kvartal af Indstillingen fra Børn og Unge-byrådet er vedlagt som bilag. 2. Beslutningspunkter Det indstilles, at 1) Byrådet drøfter indstillingen fra Børn og Unge-byrådet vedrørende udvikling af en fælles ungeplatform. 2) Byrådet tager til efterretning, at der udvikles en fælles ungeplatform, som beskrevet i denne indstilling. 3. Baggrund Byrådet vedtog d. 27. maj 2009 indstilling om etablering af Børn og Unge-byrådet i Aarhus Kommune. Af vedtægterne 7 stk. 4 fremgår: Børn og Unge-byrådet kan i forbindelse med vedtagelse af et forslag træffe bestemmelse om, at dette skal sendes til Aarhus Byråd med anmodning om behandling. Aarhus Byråd skal behandle op til 4 sager/emner indenfor hver byrådsperiode. Emnerne fremsendes via rådmanden for Børn og Unge. 4. Den forventede effekt Børn og Unge-byrådet forventer, at én fælles digital platform, vil gøre det nemmere for de unge at få overblik over de tilbud, der er for unge. Børn og Unge byrådet vurderer, at initiativet vil bidrage til, at kommunens tilbud til unge i langt højere grad vil blive anvendt, og at unge derved i langt højere grad bliver aktive i fritiden. Platformen skal rumme tilbud fra såvel private som kommunale aktører. Aarhus Kommune forsøger i dag at kommunikere direkte til byens unge via forskellige medier og med forskellige indgange. Udover Aarhus Kommunes hjemmeside anvendes målrettede hjemmesider og applikationer til mobiltelefoner. Der er dog ikke tvivl om, at kommunikationen kan blive endnu bedre. Side 2 af 5

3 Børn og Unge deler vurderingen af, at målrettet og tilgængelig formidling til de unge vil give bedre kendskab til kommunes tilbud, og at bedre kendskab vil kunne øge brugen af tilbuddene. Dermed vil en styrkelse af kommunikationen til byens unge kunne understøtte opfyldelsen af 95 % målsætningen. Hvis Aarhus Kommune bliver bedre til at nå de unge, kan det samtidig medvirke til, at de unge bliver mere engagerede samfundsborgere og deltager mere i det lokale demokrati. 5. De planlagte ydelser Magistratsafdelingen for Børn og Unge har via Styregruppen for Kommunikation i Aarhus Kommune været i dialog med de øvrige magistratsafdelinger om forslaget. Der er her opbakning til, at magistratsafdelingerne i fællesskab udvikler en digital ungeplatform med Borgmesterens Afdeling (Kommunikation) som tovholder. Der udvikles derfor en fælles digital ungeplatform, hvor kommunes kommunikation til unge samles. Den forventes at være tilgængelig i 2. kvartal Hjemmesiden imødekommer en stor del af forslagene fra Børn og unge-byrådet: - Hjemmesiden kan bruges som et tilmeldingssystem, hvor unge kan tilmelde og framelde sig aktiviteter. - Hjemmesiden vil have et enkelt og overskueligt design, tilpasset målgruppen. Udviklingen af hjemmesiden forankres hos Borgmesterens Afdeling (Kommunikation), som udvikler hjemmesiden i samarbejde med de andre afdelinger, de unge og andre relevante aktører. - Hjemmesiden kan tilgås fra en mobiltelefon. - Hjemmesiden kan linke til sportsklubber og private kulturtilbud. Et par af elementerne i forslaget er det dog ikke er muligt at opfylde i første omgang. Integration med facebook er forbundet med betydelige driftsomkostninger. Samtidig er det vurderet, at det er Side 3 af 5

4 uhensigtsmæssigt at binde sig til et enkelt socialt medie. Integration med Facebook er derfor valgt fra. Børn og Ungebyrådet har tidligere foreslået at der skabes et kulturkort for unge med adgang til forskellige kulturtilbud, til reduceret pris. Muligheden for at etablere en rabatordning vedrørende biografbilletter, blev undersøgt som i den forbindelse. Det blev konkluderet at en rabatordning ikke vil kunne hvile i sig selv økonomisk. En rabatordning er derfor også valgt fra i denne sammenhæng. 6. Organisering af indsatsen For at sikre at ungeplatformen appellerer til de unge, etableres en unge-redaktion. De unge bliver her aktivt inddraget i at skabe ungeplatformen og deres indspil bliver centralt for ungeplatformens udformning og indhold. Ungeplatformen udvikles herefter i samarbejde mellem magistratsafdelingerne. Opgaven med at udvikle hjemmesiden forankres og koordineres i den tværmagistratslige webredaktion i Aarhus Kommune. Da det er et tværgående initiativ, er det Borgmesterens Afdeling (Kommunikation), der er projektansvarlig og varetager projektledelsen. De enkelte afdelinger, der leverer indhold og information til ungeplatformen, varetager webredaktionsopgaven med Børn og Unge som tovholder. Den driftsmæssige forankring placeres i den tværmagistratslige webredaktion med reference til styregruppen for kommunikation. 7. Konsekvenser for ressourcer Der vil være følgende udgifter forbundet med udvikling og drift af hjemmesiden: Udgifter: Udviklingsudgifter (kr.) Driftsudgifter (kr.) I alt (kr.) Side 4 af 5

5 Udviklingsudgifterne vedrører oprettelse, opsætning og design af hjemmesiden. Herunder inddragelse af unge og brugertest. Der vil også være en række driftsopgaver forbundet hjemmesiden. Dette vedrører koordinering og sparring om sidens indhold, overførsel af indhold til siden samt løbende opdatering. Efter 2014 vil opgaverne i forbindelse med ungeplatformen varetages som en integreret del af opgaveløsningen indenfor kommunikation i Aarhus Kommune. Finansiering: Udviklingsudgifterne finansieres af Aarhus Kommunes udviklingspulje til udvikling af hjemmesider, der administreres af Styregruppen for Kommunikation i Aarhus Kommune. Udgifterne til varetagelsen af driftsopgaverne afholdes inden for de enkelte afdelingers nuværende økonomiske ramme. Fordelingen af driftsopgaverne mellem afdelingerne sker via den tværgående styregruppe for kommunikation efter oplæg fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Indstillingen har dermed ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Kristian Würtz / Nils Petersen Bilag Bilag 1: Indstilling om fælles ungeplatform i Aarhus Kommune fra Børn og Unge-byrådet Side 5 af 5

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16.

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. december 2013 Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter Ophør af aftaler mellem Århus MiljøCenter og Aarhus Kommune om pligtlejemål og

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder Én indgang for erhvervslivet - Opskriften på tilfredse virksomheder Indhold 3 Forord: Her er opskriften på glade virksomheder 4 Konceptet 5 Byrådets beslutning 5 Hvordan kommer man i gang? 6 De strukturelle

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere